Koszyk świadczeń gwarantowanych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koszyk świadczeń gwarantowanych"

Transkrypt

1 nowe propozycje sierpień 2007 nr 8 cena 9,50 zł miesięcznik: edukacja profilaktyka zdrowie problemy pomoc społeczna fot. witold morawski & sxc Koszyk świadczeń gwarantowanych Standardy mają przynosić korzyści pacjentom i płatnikom, a nie utrudniać życia lekarzom ŚWIADCZENIA 4 Projekt zarządzenia prezesa NFZ 7 projekty zakresów i wymagań 20 ISSN

2 2 Świadczenia Uzależnienie gwarantowane od w Uzależnienie numerze od 3 Koszyk to proces trudny i długotrwały Standardy nie istnieją po to, by utrudniać życie lekarzom, lecz przeciwnie powinny przynosić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom: pacjentom i płatnikom, świadczeniodawcom i administracji. Barbara Warpechowska Pierwszy koszyk świadczeń zdrowotnych powstał w USA, opracowało go Stowarzyszenie Blue Cross/Blue Shield (BC/BS), które tworzenie standardów świadczeń medycznych rozpoczęło w 1975 r., a niebawem zaprzestało refundacji procedur, o których sądzono, że nie przynoszą żadnych korzyści. Później BC/ BS badało też nowe technologie pod kątem włączenia ich do koszyka świadczeń. Śladem BC/BS podążyły w USA: program ubezpieczeniowy Medicare, refundujący opiekę zdrowotną ludziom starszym, organizacje zintegrowanej opieki kierowanej (HMO Health Maintenance Organization) oraz prywatne firmy ubezpieczeniowe. Następnie pomysł trafił też ws ri ze er ps i e ń do Europy. W Holandii od 1985 r. rozpoczęto tworzenie standardów świadczeń z określeniem ich skuteczności terapeutycznej i efektywności kosztowej. Liderami tego procesu są dziś w Europie Szwajcaria, Francja i Hiszpania. Bogatych na to nie stać Pierwsze koszyki świadczeń zdrowotnych wprowadzono więc w krajach znacznie od nas bogatszych i nie po to, by ograniczyć dostęp do świadczeń, a przeciwnie poprzez eliminację usług nieuzasadnionych ułatwić dostęp do najbardziej efektywnych. Koszyk świadczeń, w mniej lub bardziej sformalizowanej postaci, istnieje w każdym systemie opieki medycznej. Nigdzie nie dostarcza się każdemu obywatelowi pełnego możliwego spektrum usług medycznych, bo żadnego, nawet najbogatszego systemu opieki zdrowotnej po prostu na to nie stać. Dowody korzyści Doświadczenia w tworzeniu koszyka świadczeń w różnych krajach pokazują, że jest to proces trudny i długotrwały. Poważną trudność w procesie określenia zawartości koszyka świadczeń gwarantowanych w oparciu o standardy skuteczności, bezpieczeństwa i efektywności kosztowej stanowi brak wiarygodnych informacji. Istnieją tysiące procedur medycznych z ogromną liczbą wskazań co do ich stosowania, a każdego roku pojawiają się tysiące nowych. Nowe technologie wprowadzane do systemu opieki zdrowotnej muszą jednak być dokładnie ocenione zanim zostaną zakwalifikowane do refundacji (jeżeli udowodniona jest ich skuteczność). Z kolei produkty farmaceutyczne są w każdym kraju obligatoryjnie badane pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa, w ramach procedur rejestracyjnych. Istnieją też listy leków refundowanych (lista pozytywna) i nierefundowanych (lista negatywna). Kraje rozwinięte do koszyka usług włączają też profilaktykę chorób i promocję zdrowia. Stale badane i oceniane są znajdujące się w koszyku tzw. wątpliwe technologie. W przypadku, gdy brakuje dowodów korzyści wynikających z ich stosowania, są z niego usuwane. Dopasować kontrakty do koszyka Trudno się zatem dziwić, że polski koszyk świadczeń gwarantowanych został opublikowany pod koniec czerwca wzbudza sporo kontrowersji. Piotr Ruciński, koordynator ds. koszyka świadczeń gwarantowanych w Agencji Oceny Technologii Medycznych podkreśla, że podstawowym celem wdrożenia koszyka było stworzenie podstaw do funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Powinno to umożliwić zwiększenie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dla obywateli, zapewnienie przejrzystości systemu, poprawę efektywności i jakości opieki zdrowotnej. Mieczysław Pawłowski, specjalista terapii, kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej w Rudzie Śląskiej zwraca uwagę, że system nie dotyka najbardziej zasadniczej sprawy wyceny poszczególnych świadczeń. Katalog świadczeń, bez ich precyzyjnego zdefiniowania pociągać może za sobą kwalifikowanie konkretnych działań do różnych kategorii koszyka. W przypadku różnić w wycenie takich kategorii, preferowane będą świadczenia najwyżej wyceniane obawia się Pawłowski. Jerzy Stobiński, zastępca dyrektora Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia SZANSA w Pławniowicach jest zdziwiony, że pomimo wcześniejszych zapowiedzi, koszyk nie określa liczby świadczeń do jakich uzależniony pacjent ma prawo np. w roku. Taki limit mógłby działać na pacjentów motywująco, aby do leczenia podchodzili bardziej poważnie. Wszyscy nasi rozmówcy zgodzili się, że odrębnym i niezwykle trudnym zadaniem jest właściwie wzajemne dostosowanie do siebie nowego systemu kontraktowania świadczeń i koszyka. Świadczenia gwarantowane Koszyk to proces trudny i długotrwały Standardy nie istnieją po to, by utrudniać życie lekarzom, lecz przeciwnie powinny przynosić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom: pacjentom i płatnikom, świadczeniodawcom i administracji. Świadczenia Koszyk Świadczeń Gwarantowanych Świadczenia z zakresu terapii. Projekt zarządzenia Zarządzenie Nr / 2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2007 roku w sprawie określenia warunków zawierania umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie. Projekty Katalog zakresów świadczeń Fragmenty z dokumentu [zal_nr_1_katalog_psy_08] dotyczące terapii opublikowanego na stronach Wymagania wobec świadczeniodawców Fragmenty z dokumentu [zal_nr_3_warunki_psy_08] dotyczące terapii opublikowanego na stronach miesięcznik Adres redakcji: Dąbrowa Górnicza ul. Piłsudskiego 92, tel. (032) , M Zespół redakcyjny: Zbigniew Rusek redaktor naczelny, Barbara Warpechowska sekretarz redakcji, Andrzej Wojciechowski profilaktyka, samorządy, Piotr Nawrot terapia, uzależnienia, pomoc społeczna, Krzysztof Czekaj terapia, narkomania, Sonia Rzeczkowska organizacje pozarządowe, współpraca ze społecznościami lokalnymi. Współpraca: Beata Dawid, Maria Kamyk, Władysław Piwowar, Grzegorz Płonka, o. Marek Skowroński, Jerzy Świądrowski. Projekt graficzny: Witold Morawski. Skład i łamanie: Adam Simka. Korekta: Beata Witczak. Wydawca: Fundacja Na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Terapii Uzależnień DROGA. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Miesięcznik Na Zdrowie jest współfinansowany z dotacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Szanowni Państwo! Dla ochrony zdrowia, a w szczególności terapii, wakacje nie były sezonem ogórkowym. Przyniosły dwa ważne wydarzenia. Zanim nastały letnie upały, pod koniec czerwca zaprezentowano koszyk świadczeń gwarantowanych. W sierpniu zaś Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił projekt zasad kontraktowania świadczeń medycznych na rok Oba dokumenty wywołały kontrowersje w środowisku lekarzy i terapeutów. 8 Uznaliśmy za ważne opublikowanie na łamach NA ZDRO- WIE fragmentów tych dokumentów dotyczących terapii. Tak więc ten numer miesięcznika dedykujemy wszystkim tym, którzy organizują terapię i tym, którzy leczą osoby uzależnione. Mamy nadzieję, że wywoła dyskusję i refleksję w środowisku osób zajmujących się profilaktyką i leczeniem. Koszyk świadczeń od dawna zapowiadany został opracowany w ekspresowym tempie. W efekcie, po kilku miesiącach prac wydano trzytomowe dzieło o objętości kilku tysięcy stron. Można by rzec, że jest to koszyk pełen pytań. Aby informacje w nim zawarte były czytelne, wybraliśmy te świadczenia, które dotyczą terapii. W zasadzie nie ma jasności co do tego czy jest to koszyk pozytywny, to znaczy taki, który jest dla pacjentów całkowicie bezpłatny w ramach ubezpieczenia zdrowotnego? Czy też zawierający cały, kompletny katalog świadczeń, to znaczy koszyk pozytywny oraz negatywny zawierający świadczenia niedostępne za darmo dla wszystkich pacjentów. Te kwestie są bardzo ważne dla utrzymania dostępności terapii na dotychczasowym poziomie. Dzisiaj trudno powiedzieć w jakim kierunku pójdą dalsze prace nad koszykiem, ale tym bardziej jest czas na to, aby środowisko mogło zająć stanowisko. Zbigniew Rusek, redaktor naczelny Druga wakacyjna nowość, to projekt zasad zawierania umów na świadczenie usług medycznych w roku W szczególności z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia. Zaskoczyła przede wszystkim brakiem poziomów referencyjnych świadczeniodawców. O ile katalog świadczeń jest z grubsza podobny do dotychczasowego, to już wymagania dla świadczeniodawców wywołały zaskoczenie nawet w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Poprzeczka wymagań dla personelu terapeutycznego została znacznie podniesiona. Proponowane przez NFZ zmiany idą w roku 2008 jeszcze dalej i w innym kierunku. Obowiązujące dotychczas podejście polegające na finansowaniu procedur (technologii) wykonywanych w formie ambulatoryjnej czy też stacjonarnej mogą być zastąpione finansowaniem efektów terapii opartym na wycenie jednorodnych diagnostycznie grup. Tego rodzaju podejście w finansowaniu usług medycznych (płacenia za rezultaty) jest obowiązującym trendem w większości krajów. NFZ sięgnął po doświadczenia brytyjskie polska ochrona zdrowia też tego nie uniknie. Zapraszamy do dyskusji.

3 4 Uzależnienie świadczenia od świadczenia Uzależnienie od 5 Koszyk Świadczeń Gwarantowanych Terapia ambulatoryjna i współuzależnienia Badania i diagnoza Diagnoza problemowa osoby uzależnionej Wskazania F10 - F19 Zaburzenia Przygotowanie Indywidualnych Planów Terapii Uzależnienia Wskazania Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem Testy psychologiczne Wczesna diagnoza i krótka interwencja wobec osoby używającej ryzykownie lub szkodliwie lub/i innych substancji Wskazania F F19.2 Używanie szkodliwe lub/i innych substancji Świadczenia z zakresu terapii Diagnozowanie obciążeń rodzinnych związanych z używaniem i/lub innych substancji Wskazania Obciążenie rodzinne nadużywaniem innych środków Obciążenie rodzinne nadużywaniem innych środków psychotropowych Obciążenie rodzinne nadużywaniem Porady indywidualne Porada diagnostyczno-motywacyjna w ambulatoryjnej terapii uzależnienia od i/lub substancji Wskazania F10 - F19 Zaburzenia Sesja psychoterapii indywidualnej w ambulatoryjnym programie uzależnienia od i/ lub substancji Wskazania F10 - F Porada instruktora terapii Wskazania F10 - F19 Zaburzenia psychologiczna Porada Wskazania wynikające z Porada specjalisty psychoterapii/terapii Wskazania F10 - F19 Zaburzenia Sesja interwencji kryzysowej indywidualna Terapia grupowa i treningi Sesja terapii grupowej edukacyjno-motywacyjnej dla osób uzależnionych od i/lub substancji Wskazania F10 - F19 Zaburzenia Sesja psychoterapii grupowej w ambulatoryjnym programie uzależnienia od i/lub substancji Psychoterapia rodzinna z włączeniem pacjenta Sesja interwencji kryzysowej grupowa Grupa wsparcia psychospołecznego dla osób uzależnionych - sesja Wskazania F10 - F Sesja psychoedukacji dla osób uzależnionych Wskazania F10 - F Terapia behawioralna - trening asertywności Terapia behawioralna - trening relaksacyjny Sesja terapeutyczna w ambulatoryjnym programie zapobiegania nawrotów uzależnienia Terapia zajęciowa dla osób uzależnionych w warunkach ambulatoryjnych - sesja Wskazania F10 - F19 (Zaburzenia ) Interwencje socjalne Treningi umiejętności społecznych Wskazania F99 F98.9 F 98.8 F98. F98.5 F98.4 F98.3 F98.2 F98.1 F98.0 F95.9 F95.8 F95.2 F95.1 F95.0 F 94.9 F94.8 F94.2 F94.1 F94.0 F93.9 F93.8 F93.3 F93.2 F93.1 F93.0 F92.9 F92.8 F 92.0 F91.9 F91.8 F91.3 F91.2 F91.1 F91.0 F90.9 F90.8 F90.1 F90.0 F89 F88 F84. 9 F84.8 F84.5 F84.4 F84.3 F84.2 F84.1 F84.0 F83 F8 2 F81.9 F81.8 F81.3 F81.2 F81.1 F81.0 F80.9 F80.8 F8 0.3 F80.2 F80.1 F80.0 F79 F78 F73 F72 F71 F70 F9 F8.8 F8.1 F8.0 F.9 F.8 F.2 F.1 F.0 F5. 9 F5.8 F5. F5.5 F5.4 F5.3 F5.2 F5.1 F5.0 F 4.9 F4.8 F4.2 F4.1 F4.0 F3.9 F3.8 F3.3 F3. 2 F3.1 F3.0 F2.9 F2.8 F2.1 F2.0 F1 F0.9 F 0.8 F0.7 F0. F0.5 F0. 4 F0.3 F0.2 F0.1 F0.0 F59 F55 F54 F53.9 F53.8 F53.1 F53.0 F52.9 F52.8 F52.7 F52. F52.5 F52.4 F 52.3 F52.2 F52.1 F52.0 F5 1.9 F51.8 F51.5 F51.4 F51.3 F51.2 F51.1 F51.0 F50. 9 F50.8 F50.5 F50.4 F50.3 F50.2 F50.1 F50.0 F48.9 F48.8 F48.1 F48.0 F45.9 F 45.8 F45.4 F45.3 F45.2 F4 5.1 F45.0 F44.9 F44.8 F44.7 F44. F44.5 F44.4 F44. 3 F44.2 F44.1 F44.0 F43.9 F43.8 F43.2 F43.1 F43.0 F42.9 F42.8 F42.2 F42.1 F4 2.0 F41.9 F41.8 F41.3 F41. 2 F41.1 F41.0 F40.9 F40.8 F40.2 F40.1 F40.0 F39 F38. 8 F38.1 F38.0 F34.9 F34.8 F34.1 F34.0 F33.9 F33.8 F3 3.4 F33.3 F33.2 F33.1 F33. 0 F32.9 F32.8 F32.3 F32.2 F32.1 F32.0 F31.9 F31.8 F 31.7 F31. F31.5 F31.4 F31.3 F31.2 F31.1 F31.0 F30.9 F30.8 F30.2 F30.1 F30.0 F 29 F28 F25.9 F25.8 F25.2 F25.1 F25.0 F24 F23.9 F23.8 F23.3 F23.2 F23.1 F23.0 F22.9 F22.8 F22.0 F21 F2 0.9 F20.8 F20. F20.5 F20. 4 F20.3 F20.2 F20.1 F20.0 F19.- F18.- F17.- F1.- F15.- F14.- F13.- F12.- F11.- F10.- F09 F07.9 F07.8 F0 7.2 F07.1 F07.0 F0.9 F0. 8 F0.7 F0. F0.5 F0.4 F0.3 F0.2 F0.1 F0.0 F0 5.9 F05.8 F05.1 F05.0 F04 F03 F02.8 F02.4 F02.3 F02.2 F02.1 F02.0 F01.9 F01.8 F01.3 F01.2 F01.1 F01.0 F 00.9 F00.2 F00.1 F Psychodrama grupowa Psychoedukacja grupy wielorodzinnej Terapia współuzależnienia Porada diagnostyczno-motywacyjna członka rodziny w ambulatoryjnym programie terapii uzależnienia od i/lub substancji Wskazania Obciążenie rodzinne nadużywaniem innych środków Obciążenie rodzinne nadużywaniem innych środków psychotropowych Obciążenie rodzinne nadużywaniem Sesja psychoterapii indywidualnej członka rodziny w ambulatoryjnym programie terapii współuzależnienia od i/lub substancji Wskazania Obciążenie rodzinne nadużywaniem innych środków Obciążenie rodzinne nadużywaniem innych środków psychotropowych Obciążenie rodzinne nadużywaniem Sesja psychoedukacji dla rodzin osób uzależnionych (współuzależnionych) Wskazania Obciążenie rodzinne nadużywaniem innych środków Obciążenie rodzinne nadużywaniem innych środków psychotropowych Obciążenie rodzinne nadużywaniem Grupa wsparcia dla rodzin osób uzależnionych (współuzależnionych) - sesja Wskazania Obciążenie rodzinne nadużywaniem innych środków Obciążenie rodzinne nadużywaniem innych środków psychotropowych Obciążenie rodzinne nadużywaniem Terapia na oddziale dziennym terapii uzależnienia Program terapii uzależnienia od w oddziale dziennym, trwający do 8 tygodni Wskazania Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem Terapia na oddziale całodobowym terapii uzależnienia Program terapii uzależnienia od w warunkach całodobowych, trwający do 8 tygodni Wskazania Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem Program terapii uzależnienia od w warunkach całodobowych dla osób ze specyficznymi deficytami, trwający do 8 tygodni Program zapobiegania nawrotów uzależnienia w warunkach całodobowych lub dziennych, trwający do tygodni Wskazania F10 - F19 Zaburzenia Stacjonarny (całodobowy) program terapii uzależnienia od substancji, program rehabilitacyjny trwający do 12 miesięcy Wskazania F11 - F19 (Zaburzenia jednego lub kilku środków [substancji], za wyjątkiem jako jedynego środka) Społeczność terapeutyczna - sesja prowadzona w warunkach szpitalnych Program terapii (psychoterapia i farmakoterapia) dla osób z podwójnym rozpoznaniem w warunkach całodobowych, trwający do miesięcy Wskazania F10 - F19 (Zaburzenia ) łącznie z F20 - F29 (Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii schizotypowe i urojeniowe) lub ws ri ze er ps i e ń

4 Uzależnienie świadczenia od Uzależnienie projekt zarządzenia od 7 F30 - F39 (Zaburzenia nastroju [afektywne]) Program terapii (psychoterapia i farmakoterapia) dla osób z podwójnym rozpoznaniem w oddziale dziennym, trwający do 12 miesięcy Wskazania F10 - F19 (Zaburzenia ) łącznie z F20 - F29 (Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii [schizotypowe] i urojeniowe) lub F30 - F39 (Zaburzenia nastroju [afektywne]) Program terapii uzależnienia dla osób uzależnionych od substancji zakażonych wirusem HIV i/lub HCV w warunkach całodobowych, trwający do 12 miesięcy Wskazania F10 - F19 (Zaburzenia ) łącznie z B20 - B24 (Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)) i/lub B17 (Inne ostre wirusowe zapalenia wątroby) Leczenie zespołów abstynencyjnych Leczenie niepowikłanego alkoholowego zespołu abstynencyjnego (detoksykacja) w warunkach całodobowych, program leczenia trwający do 14 dni Wskazania Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem Leczenie powikłanego alkoholowego zespołu abstynencyjnego w warunkach całodobowych, obejmujące poszerzone badania diagnostyczne, farmakoterapię, intensywną obserwację i monitorowanie leczenia, trwające do 21 dni Leczenie zespołu abstynencyjnego u osoby uzależnionej od leków uspokajających i nasennych, program trwający - 12 tygodni leczenia Wskazania Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspakajających Leczenie niepowikłanego alkoholowego zespołu abstynencyjnego (detoksykacja) w warunkach ambulatoryjnych Wskazania Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem Leczenie niepowikłanego zespołu abstynencyjnego od substancji (detoksykacja) w warunkach ambulatoryjnych Wskazania F11 - F19 (Zaburzenia innych niż alkohol) Leczenie opioidowego zespołu abstynencyjnego (detoksykacja) z zastosowaniem metadonu (środka substytucyjnego), program leczenia obejmuje 14 dni Wskazania Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów Leczenie zespołu abstynencyjnego (detoksykacja) u osoby uzależnionej od substancji, trwające dni leczenia Wskazania F19.- F18.- F1.- F15.- F14.- F Leczenie zespołu abstynencyjnego (detoksykacja) u osób uzależnionych od substancji, zakażonych wirusem HIV i/lub HCV w warunkach całodobowych, obejmuje dni Wskazania F10 - F19 (Zaburzenia ) łącznie z B20 - B24 (Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)) i/lub B17 (Inne ostre wirusowe zapalenia wątroby) Leczenie zespołu abstynencyjnego (detoksykacja) u pacjenta z podwójnym rozpoznaniem, trwające do tygodni Wskazania F10 - F19 (Zaburzenia ) łącznie z F20 - F29 (Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii [schizotypowe] i urojeniowe) lub F30 - F39 (Zaburzenia nastroju [afektywne]) Leczenie substytucyjne i rehabilitacja Program leczenia substytucyjnego w uzależnieniu od opioidów w warunkach programu dziennego Wskazania Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania opiatów Stabilizacja dawki środka substytucyjnego u osób uzależnionych od opioidów, program ustalania dawki stabilizującej leku trwający do 21 dni Wskazania Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania opiatów Program redukcji szkód dla osób uzależnionych, obejmujący program edukacyjny oraz program wymiany igieł i strzykawek Wskazania Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających w tym kofeiny Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów Turnus rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od substancji Wskazania F11 - F19 Na podstawie Dokumentacji wdrożenia trzeciego punktu Programu Ministra Zdrowia Warszawa, 29 czerwca 2007 r. Zarządzenie Nr / 2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zarządzenie reguluje postępowanie w sprawie zawarcia umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umów w tym rodzaju Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają: 1) ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (ASDK) badania diagnostyczne wykorzystywane w trakcie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, wykonywane w odpowiednich pracowniach, laboratoriach, zakładach diagnostycznych, poradniach, będące przedmiotem odrębnego kontraktowania przez NFZ; 2) dostęp/zapewnienie realizacji - zapewnienie wykonywania świadczeń w innym miejscu lub lokalizacji niż ta, w jakiej realizowane są świadczenia; 3) fizjoterapeuta: a) magister lub licencjat fizjoterapii, magister rehabilitacji ruchowej, magister wychowania fizycznego z ukończoną w ramach studiów dwuletnią specjalizacją z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej; b) technik fizjoterapii. 4) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia; 5) hospitalizacja całodobowe udzielanie świadczeń w trybie nagłym i planowym, obejmujące proces diagnostyczno- terapeutyczny trwający od chwili przyjęcia pacjenta do szpitala do momentu jego wypisu lub zgonu. Hospitalizacja obejmuje: kwalifikację do leczenia szpitalnego, badania diagnostyczne i terapię zlecone przez lekarza oraz profilaktykę, pielęgnację i rehabilitację, niezbędne w toku leczenia, jak również wszelkie świadczenia związane z pobytem, w tym usługę transportu sanitarnego; ) hostel - miejsce zakwaterowania, z wieloosobowymi pokojami i współdzieleniem części wyposażenia oraz pomieszczeń (np. wspólna kuchnia / łazienka), w którym prowadzone są profilowane programy psychoterapeutyczne rehabilitacyjne dla osób nie wymagających leczenia szpitalnego. Pobyt w hostelu ma na celu poprawę jakości życia i codziennego funkcjonowania oraz przywrócenie umiejętności społecznych osób, przebywających tam zgodnie z jednostkami chorobowymi zawartymi w załączniku nr 1 do zarządzenia; 7) jednostka rozliczeniowa miara przyjęta do określenia wartości świadczenia opieki zdrowotnej w określonym zakresie świadczeń; 8) katalog zakresów świadczeń wykaz świadczeń, kontraktowanych i wykonywanych przez świadczeniodawcę w opiece psychiatrycznej i leczeniu ; 9) kierownik - osoba, która spełnia wymagania określone w: a) rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju z dnia 17 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 44 poz. 520 z późn. zm.); b) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od /Dz.U. Nr 3, poz.44/; c) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485); 10) lekarz danej specjalności lekarz, który posiada odpowiednią specjalizację I stopnia w określonej dziedzinie medycyny; 11) lekarz specjalista w danej dziedzinie medycyny lekarz, który posiada odpowiednią specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny; 12) lekarz w trakcie specjalizacji lekarz w trakcie odbywania specjalizacji zgodnie z programem specjalizacji, co najmniej 2 lata od jej otwarcia; 13) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym/ ch zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; 14) miejsce pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu; 15) osobodzień - jednostka rozliczeniowa służąca do rozliczania świadczeń opisanych w katalogu zakresów świadczeń; 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii osoba, która prowadzi terapię uzależnienia i współuzależnienia oraz posiada kwalifikacje zawodowe uzyskane w specjalistycznych programach szkoleniowych w zakresie terapii, potwierdzone certyfikatem, nadanym przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 roku w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów za- ws ri ze er ps i e ń

5 8 Uzależnienie projekt zarządzenia od Uzależnienie projekt zarządzenia od 9 kładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od (Dz. U. z 2000 r. Nr 3, poz.44) lub certyfikatem nadanym przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485); 17) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii - osoba, która może prowadzić terapię uzależnienia wtedy, gdy nabyła status osoby uczestniczącej w procesie potwierdzania kwalifikacji zawodowych i posiada zaświadczenie o ukończeniu drugiego etapu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych; 18) osoba z certyfikatem instruktora terapii - osoba, która prowadzi terapię uzależnienia i posiada kwalifikacje zawodowe instruktora terapii uzyskane w specjalistycznych programach szkoleniowych w zakresie terapii, potwierdzone certyfikatem, nadanym przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 roku w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od (Dz. U. z 2000 r. Nr 3, poz.44) lub certyfikatem nadanym przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485); 19) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora terapii - osoba, która może prowadzić terapię uzależnienia wtedy, gdy nabyła status osoby uczestniczącej w procesie potwierdzania kwalifikacji zawodowych i posiada zaświadczenie o ukończeniu drugiego etapu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych; 20) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - osoba, która może prowadzić psychoterapię wtedy, gdy posiada zaświadczenie o rozpoczęciu szkolenia atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w zakresie psychoterapii od kierownika odpowiedzialnego za szkolenie; 21) pielęgniarki - liczba osób zatrudnionych według normy czasu pracy ustalonej przez kierownika zakładu na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 111, poz. 1314); 22) poświadczenie umiejętności zawodowych potwierdzenie przygotowania zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych (Dz. U. Nr 124, poz. 87); 23) pracownik socjalny - osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 4, poz. 593 z późn. zm.); 24) program opieki czynnej aktywne i zorganizowane postępowanie zespołu terapeutycznego poradni, mające na celu przywrócenie bądź poprawę stanu zdrowia psychicznego pacjentów oraz ułatwienia im samodzielnego życia w środowisku społecznym. Zakres realizowanej opieki czynnej oraz kryteria kwalifikacji pacjentów muszą być zgodne z zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie: Psychiatrii oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w sprawie opieki czynnej w poradniach zdrowia psychicznego; 25) programy profilowane - kompleksowe programy diagnostyczno-terapeutyczne realizujące szczególne zadania przy pomocy określonych i zapisanych metod (np. program zapobiegania natręctwom, leczenia agresji lekoopornej, interwencja kryzysowa, leczenie pierwszego epizodu schizofrenii, leczenia zaburzeń odżywiania); 2) program terapeutyczny schemat postępowania zawierający opis założeń, celu, form realizacji, czasu trwania programu, skierowany do wybranej grupy pacjentów oraz obejmujący specyficzne zadania realizowane przy pomocy określonych i zapisanych metod, z czego ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej; 27) przepustka okresowe przebywanie osoby z zaburzeniami psychicznymi poza szpitalem bez potrzeby wypisywania jej ze szpitala, w celu sprawdzenia trwałości poprawy stanu zdrowia (trening domowy lub społeczny); 28) psycholog - osoba, która uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 73); za równorzędne dyplomowi magistra psychologii można uznać także dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją psychologiczno filozoficzną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do roku 1981, a także dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do 1993 roku; 29) psychoterapeuta - osoba, która ukończyła studia wyższe, posiada zaświadczenie o ukończeniu atestowanego lub rekomendowanego szkolenia w zakresie psychoterapii i może prowadzić psychoterapię. Dokumentem potwierdzających uzyskanie kwalifikacji psychoterapeuty (do czasu wydania odrębnych przepisów określających umiejętności psychoterapeutów) jest certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 30) punkt jednostkowa miara służąca do określenia wartości świadczeń opisanych w katalogu, zawartych w załączniku nr 1 do zarządzenia; 31) rezydent pacjent leczony długoterminowo (ponad rok) w oddziałach: psychiatrycznym (ogólnym) [ kod 4700] lub psychiatrycznym dla przewlekle chorych [kod 471]; 32) ryczałt kwota przeznaczona na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie lub na sfinansowanie gotowości udzielenia tych świadczeń, w określonym czasie; 33) superwizor - osoba, która posiada certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub / i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, czyli osoba konsultująca przebieg psychoterapii prowadzonej przez psychoterapeutę; 34) superwizor psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia osoba, która posiada tytuł superwizora psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia w lecznictwie odwykowym, nadany przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, czyli osoba konsultująca przebieg psychoterapii prowadzonej przez specjalistę psychoterapii ; 35) świadczenia - świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie realizowane w warunkach ambulatoryjnych, domowych, ośrodkach dziennych i stacjonarnych; 3) świadczenia w oddziale / ośrodku dziennym udzielanie świadczeń w trybie planowym, od poniedziałku do piątku, przy dziennej liczbie godzin nie mniejszej niż ; 37) terapeuta zajęciowy - osoba, która uzyskała kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300); 38) turnus zorganizowany krótkotrwały (do 14 dni) pobyt poza miejscem udzielania świadczeń, obejmujący leczenie i intensywną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi i znacznym stopniem nieprzystosowania społecznego, w ramach określonego programu psychoterapeutycznego; 39) zakres świadczeń świadczenie lub grupa świadczeń wyodrębnionych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie, dla których w umowie określa się sposób i kwotę finansowania; 2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych. Rozdział 2 Przedmiot postępowania i umowy 3. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie wykonawców świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia spełniających kryteria określone w załączniku nr 3 do zarządzenia Przedmiotem umowy są świadczenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie udzielane świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę, finansowane przez Fundusz. Umowy określają również zasady ich rozliczania. 2. Zakresy świadczeń są określone w Katalogu zakresów świadczeń, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia. 3. Wzór umowy o udzielanie świadczeń stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 4. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają zgody Prezesa Funduszu Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień określonym w rozporządzeniu komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (Dz. U. WE L 340 z ) oraz art. 141 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.2135, z późn. zm.) przedmiot umowy obejmuje w szczególności: Usługi szpitalne psychiatryczne; Specjalistyczne usługi medyczne; Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych; Usługi ambulatoryjne; Usługi placówek opieki zdrowotnej zapewniające zakwaterowanie; Usługi opieki dziennej; Usługi opieki dziennej nad dziećmi. Rozdział 3 Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców. 1. Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w Wykazie podwykonawców, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. 2. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w zarządzeniu i przepisach odrębnych. 3. Umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą, a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie oddziału wojewódzkiego Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy. Oddział wojewódzki Funduszu informuje świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach. 4. Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 4 do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany Umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach świadczeń określonych w 10 zawiera się ze świadczeniodawcą, którego oferta została wybrana w drodze przeprowadzonego konkursu ofert albo w przebiegu rokowań. 2. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy, o której mowa w 4 ust. 1, powinien spełniać wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz w przepisach odrębnych. 3. Jeżeli świadczeniodawca udziela świadczeń na podstawie umowy, o której mowa w 4 ust. 1 w różnych miejscach, każde z nich musi spełniać wymagania określone w ust W przypadku braku możliwości zakontraktowania świadczeń zgodnie z planem zakupu zatwierdzonym przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w danym zakresie, dyrektor oddziału w kolejnym postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, może warunkowo dopuścić do udzielania świadczeń podmioty niespełniające wymagań określonych w ust. 2 (nie dotyczy to wymagań formalno-prawnych), wskazując jednocześnie termin dostosowania do tych wymagań i obniżając cenę jednostkową świadczenia. Rozdział 4 Zasady udzielania świadczeń Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy stanowiącym załącznik nr 3 do umowy oraz wykazem personelu, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 2. Wszelkie zmiany personelu, o którym mowa w ust. 1, w okresie obowiązywania umowy wymagają akceptacji właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu. ws ri ze er ps i e ń

6 10 Uzależnienie projekt zarządzenia od Uzależnienie projekt zarządzenia od Koszty wykonanych badań, jak również wyrobów medycznych i produktów leczniczych, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń we wszystkich zakresach ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, ponosi świadczeniodawca. 4. Świadczeniodawca odpowiada wobec świadczeniobiorcy za jakość udzielonego świadczenia. 5. Świadczeniodawca zobowiązany jest do weryfikacji prawa świadczeniobiorcy do uzyskania świadczeń na podstawie karty ubezpieczenia zdrowotnego lub innego dokumentu, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokumentu potwierdzającego opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.. Świadczeniodawca jest zobowiązany do systematycznego i ciągłego wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania. 7. Świadczeniodawca realizuje świadczenia z grupy chorób określonych w wykazie jednostek chorobowych wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 oraz czasem udzielania świadczeń, określonymi w załączniku nr 1 do zarządzenia. 8. Dopuszcza się przyjęcia pacjentów z rozpoznaniami psychiatrycznymi innymi niż wskazane w ust. 7, w części nie przekraczającej 10% hospitalizowanych, w oddziałach o kodach komórek organizacyjnych: [4702, 4704, 4707, 4712, 4714, 471]. 9. We wszystkich formach opieki nad młodzieżą dopuszcza się, w przypadku kontynuacji nauki, udzielanie świadczeń osobom powyżej 18 r. ż., jednak nie dłużej niż do 21 r. ż. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą dyrektora oddziału Funduszu udzielanie świadczeń powyżej 21 r. ż. Ograniczenia te nie dotyczą świadczeń udzielanych w poradni zdrowia psychicznego dla osób z autyzmem dziecięcym. 10. W ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić świadczeniobiorcom bezpłatnie niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, świadczenia z zakresu profilaktyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, leki, wyroby medyczne, transport sanitarny oraz inne świadczenia związane z pobytem. 11. Świadczeniodawca jest zobowiązany, w ramach świadczeń udzielanych w warunkach ośrodka dziennego, zapewnić świadczeniobiorcom niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, wyżywienie oraz transport sanitarny, które są objęte przedmiotem umowy w danym zakresie. 12. Świadczeniodawca jest zobowiązany, w ramach świadczeń udzielanych w warunkach ambulatoryjnych, zapewnić świadczeniobiorcom niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki oraz wyroby medyczne (dotyczy substytucyjnego leczenia metadonem oraz leczenia zespołów abstynencyjnych), które są objęte przedmiotem umowy w danym zakresie. 9. Świadczenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie realizowane są w warunkach: 1) stacjonarnych: a) oddziałów psychiatrycznych; b) oddziałów leczenia ; 2) oddziału / ośrodka dziennego; a) psychiatrycznego; b) leczenia ; 3) ambulatoryjnych: a) poradni psychiatrycznych; b) poradni leczenia Świadczenia udzielane w warunkach stacjonarnych oddziałów: 1) psychiatrycznych realizowane są w zakresach świadczeń: a) świadczenia w oddziale psychiatrycznym; b) świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży; c) świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie; d) świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla przewlekle chorych; e) świadczenia w oddziale psychogeriatrycznym; f) świadczenia w oddziale rehabilitacji psychiatrycznej; g) świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych; h) świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży; i) świadczenia w oddziale psychiatrii sądowej; j) świadczenia w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu; k) świadczenia w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży; l) świadczenia w zakładzie/ oddziale opiekuńczo leczniczym psychiatrycznym, m) świadczenia w zakładzie/ oddziale opiekuńczo leczniczym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, n) świadczenia w zakładzie/ oddziale pielęgnacyjno opiekuńczym psychiatrycznym; o) świadczenia w zakładzie/ oddziale pielęgnacyjno opiekuńczym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży; p) świadczenia w hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 2) leczenia realizowane są w zakresach świadczeń: a) świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji); b) świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach (detoksykacji); c) świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia ; d) świadczenia w oddziale / ośrodku terapii od substancji ; e) świadczenia w oddziale / ośrodku terapii dla uzależnionych od substancji ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi; f) świadczenia w oddziale / ośrodku rehabilitacyjnym dla uzależnionych od substancji ; g) świadczenia w oddziale / ośrodku rehabilitacji dla uzależnionych od substancji ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi; h) świadczenia w oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu; i) świadczenia w oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży; j) świadczenia w hostelu dla uzależnionych od ; k) świadczenia w hostelu dla uzależnionych od substancji ; 3) świadczenia udzielane w izbie przyjęć 2. Świadczenia udzielane w warunkach oddziału / ośrodka dziennego: 1) psychiatrycznego - realizowane są w zakresach świadczeń: a) świadczenia w oddziale dziennym psychiatrycznym; b) świadczenia w oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym; c) świadczenia w oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży; d) świadczenia w oddziale dziennym psychiatrycznym geriatrycznym; e) świadczenia w oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych; 2) leczenia - realizowane są w zakresie świadczeń: a) świadczenia w oddziale dziennym terapii uzależnienia od ; b) świadczenia w oddziale dziennym terapii uzależnienia od substancji ; c) świadczenia w ośrodku leczenia, bliżej niescharakteryzowanych, 3. Świadczenia udzielane w warunkach ambulatoryjnych: 1) psychiatrycznych - realizowane są w zakresach świadczeń: a) świadczenia w poradni zdrowia psychicznego; b) świadczenia w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży; c) świadczenia w poradni leczenia nerwic; d) świadczenia w poradni seksuologii i patologii współżycia; e) świadczenia w poradni psychologicznej; f) świadczenia w poradni dla osób z autyzmem dziecięcym; g) świadczenia w zespole leczenia środowiskowego (domowego); 2) leczenia - realizowane są w zakresach świadczeń: a) świadczenia w poradni leczenia ; b) świadczenia w poradni antynikotynowej; c) świadczenia w poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od ; d) świadczenia w poradni terapii od dla dzieci i młodzieży; e) świadczenia w poradni terapii uzależnienia od substancji (inne niż alkohol); f) program substytucyjnego leczenia metadonem. Rozdział 5 Świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia w warunkach stacjonarnych 11. Tryb kierowania i kwalifikowania pacjentów do świadczeń opieki psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych określone są w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z póź. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1995 r. regulującym szczegółowy sposób działania szpitala psychiatrycznego w sprawach przyjmowania oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego (Dz. U. Nr 150, poz. 73). Świadczenia opieki psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale psychiatrycznym są: 1) świadczenia w oddziale psychiatrycznym [kod 4700 oddział psychiatryczny (ogólny)] obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, powyżej 18 roku życia; 2. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży są: 1) świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci [kod 4701 oddział psychiatryczny dla dzieci]; 2) świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla młodzieży [kod 4703 oddział psychiatryczny dla młodzieży]; 3) świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [kod 4705 oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży] - obejmujące diagnostykę i leczenie dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, do 18 roku życia (w przypadku uczęszczania do szkoły średniej kontynuacja do czasu ukończenia szkoły). Wskazany jest podział oddziału na pododdział dla dzieci do 13 roku życia i pododdział młodzieżowy; 3. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie są: 1) świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie [kod 4710 oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie] obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, powyżej 18 roku życia, u których konieczna jest jednoczesna diagnostyka i leczenie towarzyszących schorzeń somatycznych; 2) świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych na gruźlicę (w tym inne choroby zakaźne) [kod 4714 oddział psychiatrycznych dla chorych na gruźlicę] obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, powyżej 18 roku życia, u których konieczna jest jednoczesna diagnostyka i leczenie gruźlicy oraz innych towarzyszących chorób zakaźnych; 4. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla przewlekle chorych są: 1) świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla przewlekle chorych [kod 471 oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych] obejmujące leczenie chorych na przewlekłe i/ lub oporne na terapię zaburzenia psychiczne, zwłaszcza psychotyczne i/ lub z zachowaniami niedostosowanymi lub destrukcyjnymi i agresywnymi. 5. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale psychiatrycznym psychogeriatrycznym są: 1) świadczenia w oddziale psychogeriatrycznym [kod 4712 oddział psychogeriatryczny] obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi (zwłaszcza procesami poznawczymi), powyżej 0 roku życia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się hospitalizację ubezpieczonych w wieku poniżej 0 r.ż.;. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale psychiatrycznym rehabilitacji psychiatrycznej są: 1) świadczenia w oddziale rehabilitacji psychiatrycznej [kod oddział rehabilitacji psychiatrycznej] obejmujące wczesną lub późną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, w wieku od 18 r.ż, leczonych z powodu znacznych, zagrażających lub utrwalonych zaburzeń funkcjonowania życiowego; 7. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych są: 1) świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych [kod 4704 oddział leczenia zaburzeń nerwicowych] obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości i zachowania; 8. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży są: 1) świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży [kod: 4707 oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży] - obejmujące diagnostykę i leczenie dzieci i młodzieży z zaburzeniami nerwicowymi, osobo- ws ri ze er ps i e ń

7 12 Uzależnienie projekt zarządzenia od Uzależnienie projekt zarządzenia od 13 wości i zachowania. Wskazany jest podział oddziału na pododdział dla dzieci do 13 roku życia i pododdział młodzieżowy; 9. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale psychiatrii sądowej są: 1) świadczenia w oddziale psychiatrii sądowej [kody: 4730 oddział psychiatrii sądowej] - obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi podejrzanymi lub oskarżonymi o dokonanie czynów karalnych, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający, wymagających pobytu w oddziale o wzmocnionym zabezpieczeniu; 10. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu są: 1) świadczenia w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu [kod: 4732 oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu] - obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi podejrzanymi lub oskarżonymi o dokonanie czynów karalnych, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający, wymagających pobytu w oddziale o wzmocnionym zabezpieczeniu; 11. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży są: 1) świadczenia w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży [kod: 4733 oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży] - obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi podejrzanymi lub oskarżonymi o dokonanie czynów karalnych, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający, wymagających pobytu w oddziale o wzmocnionym zabezpieczeniu; 12. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w zakładzie / oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym są: 1) świadczenia w zakładzie / oddziale opiekuńczo leczniczym psychiatrycznym [kod zakład / oddział opiekuńczo leczniczy psychiatryczny] - jako pobyt [572,513,5172,5171] wymagający postępowania w trybie całodobowym, obejmujący opiekę, pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach; 13. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w zakładzie / oddziale opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży są: 1) świadczenia w zakładzie / oddziale opiekuńczo leczniczym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [kod zakład / oddział opiekuńczo leczniczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży]; 14. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w zakładzie / oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym psychiatrycznym są: 1) świadczenia w zakładzie / oddziale pielęgnacyjno opiekuńczym psychiatrycznym [kod 512 zakład / oddział pielęgnacyjno opiekuńczy psychiatryczny]; 15. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w zakładzie / oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży są: 1) świadczenia w zakładzie / oddziale pielęgnacyjno opiekuńczym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [kod zakład / oddział pielęgnacyjno opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży]; 1. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi są: 1) świadczenia w hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi [kod 2720 hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi]; 2) świadczenia w hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla młodzieży [kod hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla młodzieży] - jako pobyt osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, w chronionych warunkach mieszkalnych, połączony z programem rehabilitacyjnym opartym o terapię grupową prowadzoną przez dochodzących terapeutów, wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia. 17. W ramach świadczeń udzielanych w oddziałach wymienionych w ust 8, świadczeniodawca może realizować turnusy rehabilitacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczenia leczenia w warunkach stacjonarnych Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) są: 1) świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) [4742 oddział / ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach (detoksykacji)] obejmujące diagnostykę i leczenie osób z alkoholowym zespołem abstynencyjnym oraz motywowanie do dalszej terapii uzależnienia; 2. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach (detoksykacji) są: 1) świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach (detoksykacji) [4748 oddział/ ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach (detoksykacji)] obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zespołem abstynencyjnym po substancjach (innych niż alkohol) i towarzyszących chorób psychicznych, somatycznych oraz motywowanie do dalszej terapii uzależnienia. 3. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia są: 1) świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia [4740 oddział/ ośrodek leczenia ] obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych; 2) świadczenia w oddziale / ośrodku terapii uzależnienia od [ oddział / ośrodek terapii uzależnienia od ] obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych; 4. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale / ośrodku terapii uzależnienia od substancji (krótkoterminowy) są: 1) świadczenia w oddziale / ośrodku terapii uzależnienia od substancji (krótkoterminowy) [474 - oddział / ośrodek terapii uzależnienia od substancji ] - obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od substancji (innych niż alkohol) oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych; 5. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale / ośrodku terapii dla uzależnionych od substancji ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza) są: 1) świadczenia w oddziale / ośrodku terapii dla uzależnionych od substancji ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza) [ oddział / ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi] obejmujące diagnostykę, leczenie, wczesną rehabilitację i psychoedukację osób uzależnionych od substancji z towarzyszącymi zaburzeniami psychicznymi.. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale / ośrodku rehabilitacyjnym dla uzależnionych od substancji są: 1) świadczenia w oddziale / ośrodku rehabilitacyjnym dla uzależnionych od substancji [ oddział / ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji ] (z programem średnio- lub długoterminowym; w tym ośrodki MONAR) obejmujące długoterminową rehabilitację osób uzależnionych od substancji (innych niż alkohol) oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych; 7. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale / ośrodku rehabilitacji dla uzależnionych od substancji ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza) są: 1) świadczenia w oddziale / ośrodku rehabilitacji dla uzależnionych od substancji ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza) [475 - oddział / ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi] obejmujące rehabilitację osób uzależnionych od substancji z towarzyszącymi zaburzeniami psychotycznymi z powodu znacznych i utrwalonych zaburzeń funkcjonowania. 8. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu są: 1) świadczenia w oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu [kod: 473 oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu] obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi podejrzanymi lub oskarżonymi o dokonanie czynów karalnych, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający, wymagających pobytu w oddziale o wzmocnionym zabezpieczeniu; 9. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży są: 1) świadczenia w oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży [kod: 4737 oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży] - obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi podejrzanymi lub oskarżonymi o dokonanie czynów karalnych, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający, wymagających pobytu w oddziale o wzmocnionym zabezpieczeniu; 10. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w hostelu dla uzależnionych od są: 1) świadczenia w hostelu dla uzależnionych od [kod 2724 hostel dla uzależnionych od ] - jako pobyt w chronionych warunkach mieszkalnych, połączony z programem rehabilitacyjnym opartym o terapię grupową prowadzoną przez dochodzących terapeutów, wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia; 11. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w hostelu dla uzależnionych od substancji są: 1) świadczenia w hostelu dla uzależnionych od substancji [kod 272 hostel dla uzależnionych od substancji ] jako pobyt w chronionych warunkach mieszkalnych, połączony z programem rehabilitacyjnym opartym o terapię grupową prowadzoną przez dochodzących terapeutów, wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia. 12. W ramach świadczeń udzielanych w oddziałach wymienionych w ust 7, świadczeniodawca może realizować turnusy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych. Świadczenia udzielane w izbie przyjęć 14. W ramach świadczeń w warunkach stacjonarnych w izbie przyjęć realizowane są świadczenia udzielane całodobowo w trybie nagłym, w tym diagnostyczno-terapeutyczne, niezakończone hospitalizacją w oddziale lub pobytem w ośrodku/ zakładzie. Świadczenia udzielane w izbie przyjęć obejmują, w razie potrzeby, zabezpieczenie medyczne pacjentów oraz zapewnienie transportu w razie konieczności kontynuacji leczenia specjalistycznego. Rozdział Świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia w warunkach oddziału/ośrodka dziennego 15. Przez czas udzielania świadczenia, przewidziany w załączniku nr 1 do zarządzenia, należy uważać okres od dnia przyjęcia do dnia wypisu pacjenta, z zastrzeżeniem, że w tym czasie muszą zawierać się dni faktycznie wykonanego świadczenia. Świadczenia opieki psychiatrycznej w warunkach oddziału/ośrodka dziennego Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale dziennym psychiatrycznym są: 1) świadczenia w oddziale dziennym psychiatrycznym ogólnym [2700 oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)] całodzienny pobyt obejmujący diagnostykę, leczenie i wczesną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, powyżej 18 roku życia; 2. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym są: 1) świadczenia w oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym [2702 oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny] całodzienny pobyt obejmujący rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, ze znacznymi, zagrażającymi i/lub utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowania życiowego. W ramach pobytu podejmowane są działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. 3. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży są: 1) świadczenia w oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci [kod 2703 oddział psychiatrycznym rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży] - całodzienny pobyt obejmujący rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, ze znacznymi, zagrażającymi i/lub utrwalo- ws ri ze er ps i e ń

8 14 Uzależnienie projekt zarządzenia od Uzależnienie projekt zarządzenia od 15 nymi zaburzeniami funkcjonowania życiowego. Wskazany jest podział oddziału na pododdział dla dzieci do 13 roku życia i pododdział młodzieżowy. W ramach pobytu podejmowane są działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi; 2) świadczenia w oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [kod oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży] - całodzienny pobyt obejmujący diagnostykę, leczenie i wczesną rehabilitację dzieci i młodzieży do 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi. Wskazany jest podział oddziału na pododdział dla dzieci do 13 roku życia i pododdział młodzieżowy. W ramach pobytu podejmowane są działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. 4. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale dziennym psychiatrycznym geriatrycznym są: 1) świadczenia w oddziale dziennym psychiatrycznym geriatrycznym [2704 oddział dzienny psychiatryczny geriatryczny] całodzienny pobyt obejmujący diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 0 r. ż.; 5. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale dziennym leczenia zaburzeń nerwicowych są: 1) świadczenia w oddziale dziennym leczenia zaburzeń nerwicowych [270 oddział dzienny zaburzeń nerwicowych] całodzienny pobyt obejmujący diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości i zachowania dorosłych;. W ramach świadczeń udzielanych w oddziałach / ośrodkach dziennych psychiatrycznych wymienionych w 1, świadczeniodawca może realizować turnusy rehabilitacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczenia leczenia w warunkach oddziału/ośrodka dziennego Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale dziennym terapii uzależnienia od są: 1) świadczenia w oddziale dziennym terapii uzależnienia od [ oddział dzienny terapii uzależnienia od ] całodzienny pobyt obejmujący diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych i współuzależnionych od, a także osób ryzykownie pijących, działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych; 2. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w oddziale dziennym terapii uzależnienia od substancji są: 1) świadczenia w oddziale dziennym terapii uzależnienia od substancji [ oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji ] całodzienny pobyt obejmujący diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji, działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych; 3. Świadczeniami w zakresie: świadczenia w ośrodku leczenia, bliżej niescharakteryzowanych są: 1) świadczenia w ośrodku leczenia, bliżej niescharakteryzowanych [ ośrodek leczenia, bliżej niescharakteryzowanych] całodzienny pobyt obejmujący diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych i współuzależnionych, działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. Rozdział 7 Świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia w warunkach ambulatoryjnych W przypadkach uzasadnionych klinicznie, świadczeniodawca zobowiązany jest do udzielania (w ramach wizyty domowej) świadczeń w miejscu zamieszkania pacjenta. 2. W celu odzyskania i wzmocnienia zdolności do funkcjonowania pacjenta w społeczeństwie świadczeniodawca zobowiązany jest do współpracy z pracownikiem socjalnym opieki społecznej. 3. Porady udzielane przez lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii mogą być traktowane jako równoważne z poradą lekarza specjalisty pod warunkiem nadzoru i bezpośredniej współpracy z zatrudnionym w poradni lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii. 4. Świadczenia w warunkach ambulatoryjnych udzielane są: 1) w poradniach; 2) przez zespoły leczenia środowiskowego / domowego. 5. Kwalifikacja do świadczeń (do określonego typu porady), o których mowa w 19 ust. 2 oraz w 22 ust. 2 następuje w trakcie badania, co wymaga odnotowania i uzasadnienia w dokumentacji medycznej.. Świadczenia wymienione w ust. 1 realizuje się poprzez: 1) porady; 2) wizyty domowe / środowiskowe; 3) sesje psychoterapii; 4) programy; 5) leczenie zespołów abstynencyjnych w warunkach ambulatoryjnych. Świadczenia opieki psychiatrycznej w warunkach ambulatoryjnych Świadczenia opieki psychiatrycznej w warunkach ambulatoryjnych realizuje się w następujących poradniach: 1) zdrowia psychicznego [kod 1700]; 2) zdrowia psychicznego dla dzieci [kod 1701]; 3) zdrowia psychicznego dla młodzieży [kod 1703]; 4) zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin [kod 1705]; 5) zdrowia psychicznego dla osób z autyzmem dziecięcym [kod 1707]; ) leczenia nerwic [kod 170]; 7) seksuologii i patologii współżycia [kod 1780]; 8) psychologicznej [kod 1790]; 9) psychogeriatrycznej [kod 1704]; 10) psychosomatycznej [kod 1710]. 2. Do świadczeń opieki psychiatrycznej w warunkach ambulatoryjnych zalicza się: 1) poradę diagnostyczną - porada lekarska (udzielana przez lekarza specjalistę psychiatrę, lekarza psychiatrę lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii pod warunkiem nadzoru i bezpośredniej współpracy z lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii) rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego pacjenta i obejmuje: a) zebranie wywiadu; b) ocenę stanu psychicznego i somatycznego; c) niezbędne badanie psychologiczne; d) niezbędne badanie diagnostyczne; e) niezbędne konsultacje specjalistyczne i laboratoryjne; f) czynności pielęgniarskie; g) ustalenie rozpoznania i planu terapeutycznego. 2) poradę terapeutyczną - kolejna porada lekarska (udzielana przez lekarza specjalistę psychiatrę, lekarza psychiatrę lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii), kontynuująca leczenie według planu terapeutycznego, obejmująca ocenę: a) stanu psychicznego i somatycznego; b) postępów leczenia; c) niezbędne kontrolne badania laboratoryjne; d) czynności pielęgniarskie. 3) poradę kontrolną porada lekarska udzielana przez lekarza specjalistę psychiatrę, lekarza psychiatrę lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii obejmująca: a) ogólną ocenę przebiegu leczenia; b) wydanie niezbędnych zaleceń odnośnie kontynuacji leczenia. 4) poradę psychologiczno - diagnostyczną porada udzielana przez psychologa klinicznego, mgr psychologii, z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych, rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego pacjenta i ma na celu wykonanie: a) pogłębionej diagnostyki osobowości; b) ocenę procesów poznawczych; c) ocenę innych dyspozycji psychicznych, obejmująca badanie z wykorzystaniem; d) niezbędnych konsultacji specjalistycznych; e) ustalenie diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego. 5) poradę psychologiczną - porada udzielana przez psychologa klinicznego lub mgr psychologii, stanowiąca element wdrożonego planu leczenia, obejmująca: a) pomoc psychologiczną ; b) niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne. ) poradę kompleksowo - konsultacyjną dla osób z autyzmem dziecięcym - wstępne i kontrolne, specjalistyczne świadczenie dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (F84)1. Poradą mogą być objęte również osoby powyżej 18 roku życia z tym rozpoznaniem. 1 Kod jednostki chorobowej wg Międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD-10 Świadczenie udzielane jest przez zespół specjalistów i obejmuje czynności takie jak: a) zebranie wywiadu; b) badanie stanu psychicznego i somatycznego; c) badanie psychologiczne (w razie potrzeby z zastosowaniem specjalistycznych testów); d) instruktaż i psychoedukację dla rodzin; e) konsultacje dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w placówkach, prowadzące do ustalenia rozpoznania, diagnozy funkcjonalnej, zaleceń w formie indywidualnego programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego i wydania zaświadczenia i opinii w formie pisemnej. Porady udzielane są przez lekarza specjalistę psychiatrę, lekarza psychiatrę lub mgr psychologii lub pedagoga specjalnego lub logopedę, przeszkolonych w zakresie diagnostyki i terapii autyzmu. Porada kompleksowo - konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym realizowana jest tylko przez poradnie wymienione w 20 ust. 1 pkt 7-10, które spełniają odpowiednie warunki lokalowe (pokój obserwacji). 7) sesję psychoterapii indywidualnej sesja z jednym pacjentem, stanowiąca element ustalonego planu leczenia, nastawiona na przepracowanie podstawowych problemów i trudności pacjenta, prowadzona jest według określonej metody przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty lub psychoterapeutę. Sesja psychoterapii indywidualnej może być realizowana w formie: a) interwencji kryzysowej (pomocy psychospołecznej) - do sesji w okresie do 2 tygodni, b) psychoterapii krótkoterminowej do 25 sesji w okresie pół roku; c) psychoterapii długoterminowej do 75 sesji w okresie roku; d) psychoterapii podtrzymującej (po zakończeniu psychoterapii krótko- lub długoterminowej ) do 15 sesji w okresie pół roku, jako bezpośrednia forma współpracy z pacjentem polegająca na wspieraniu i utrzymywaniu mocnych cech pacjenta, bez ingerencji w jego zaburzone procesy. W zależności od potrzeb terapeutycznych, możliwe jest zwiększenie liczby sesji w poszczególnych formach psychoterapii indywidualnej. 8) sesję psychoterapii rodzinnej - sesja z rodziną (niezależnie od liczby osób), stanowiąca element ustalonego planu leczenia nastawiona na przepracowanie nasilających się problemów i trudności oznaczających dysfunkcjonalność rodziny powodującą ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych i somatycznych u członka rodziny. Powrót do zdrowia pacjenta nie jest możliwy bez oddziaływania na członków rodziny. Prowadzona jest według określonej metody przez psychologów posiadających zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie terapii rodzin lub lekarza z certyfikatem wydanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w zakresie systemowej terapii rodzin, osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty lub psychoterapeutę, z zapewnieniem konsultacji superwizora. Psychoterapia rodzinna realizowana jest w formie od do 12 sesji w okresie pół roku. 9) sesję psychoterapii grupowej sesja realizowana w grupach pacjentów, stanowiące element ustalonego planu leczenia, prowadzona według określonej metody przez psychoterapeutów lub osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Sesja psychoterapii grupowej realizowana jest z grupą 12 osób, w formie: a) psychoterapii krótkoterminowej - do 50 sesji w okresie pół roku; b) psychoterapii długoterminowej do 110 sesji w okresie roku; c) psychoterapii podtrzymującej (po zakończeniu psychoterapii krótko- lub długoterminowej ) do 15 sesji w okresie pół roku, 10) sesję wsparcia psychospołecznego oddziaływanie psychospołeczne dla 2 do osób, kierowane do pacjentów, ich rodzin lub innych osób stanowiących oparcie społeczne pacjenta, przeprowadzane przez lekarza specjalistę psychiatrę, lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii, lekarza psychiatrę, psychologa klinicznego, mgr psychologii, psychoterapeutę lub psychoterapeutę w trakcie szkolenia. Wsparcie psychospołeczne realizowane jest w formie psychoterapii krótkoterminowej do 12 sesji w okresie pół roku. 11) wizytę / poradę domową / środowiskową wizyta / porada diagnostyczna, terapeutyczna lub psychologiczna udzielana w miejscu zamieszkania pacjenta przez lekarza specjalistę psychiatrę, lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii, lekarza psychiatrę, psychologa klinicznego, pielęgniarkę środowiskową, pielęgniarkę psychiatryczną z doświadczeniem środowiskowym. Wizyta / porada domowa / środowiskowa realizowana jest tylko przez poradnie wymienione w 20 ust. 1 pkt 1 2, 4, 7 9. W przypadku wizyt zbiorowych (np. DPS) dla pierwszego pacjenta sprawozdawana jest wizyta domowa, natomiast dla pozostałych porada kontrolna. ws ri ze er ps i e ń

9 1 Uzależnienie projekt zarządzenia od Uzależnienie projekt zarządzenia od 17 12) program terapeutyczno - rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym - zespół świadczeń udzielanych pacjentom z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego lub innych całościowych zaburzeń rozwoju (F84) i ich rodzinom w celu redukcji objawów psychopatologicznych, poprawy w funkcjonowaniu emocjonalnym, społecznym i poznawczym, poprawy w porozumiewaniu się werbalnym i niewerbalnym, usamodzielnienia i przygotowania do życia w wieku dorosłym. Programem mogą być objęte również osoby powyżej 18 roku życia z tym rozpoznaniem. Program realizowany jest przez zespół, w skład którego wchodzi: mgr psychologii, pedagog specjalny i odpowiednio do potrzeb - logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy. Program obejmuje: a) wizyty terapeutyczne, polegające na indywidualnej terapii psychologicznej; b) terapię i poradnictwo psychologiczne dla rodzin; c) terapię zaburzeń mowy oraz porozumiewania się; d) psychoedukację rodziców; c) grupowe zajęcia terapeutyczne (grupy 5-10 pacjentów, minimum 2 osoby personelu; łącznie dla jednego pacjenta do 30 godzin leczenia w ciągu roku. Program realizowany jest tylko przez poradnie wymienione w 20 ust. 1 pkt Program może być realizowany w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży jako świadczenie dodatkowe, wyraźnie wyodrębnione od innych świadczeń udzielanych w poradni oraz jako świadczenie podstawowe w poradniach dla osób z autyzmem dziecięcym Świadczenia w zespole leczenia środowiskowego (domowego) realizuje się poprzez: 1) świadczenia w zespole leczenia środowiskowego (domowego) [kod zespół leczenia środowiskowego (domowego)]; 2) świadczenia w zespole leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci i młodzieży [kod zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci i młodzieży]; 3) świadczenia w zespole leczenia środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem dziecięcym [kod zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem] 2. Zespół leczenia środowiskowego / domowego (ZLŚ) wykonuje zadania poprzez: 1) porady diagnostyczne i terapeutyczne, kontrolne, psychologiczne; 2) wizyty domowe / środowiskowe (miejscowe i zamiejscowe); 3) sesje psychoterapii indywidualnej / rodzinnej, grupowej, sesje wsparcia psychospołecznego. 3. Świadczenia wymienione w ust. 2 pkt 1 3 realizuje się na zasadach opisanych w 20 ust. 2 pkt W skład zespołu leczenia środowiskowego / domowego wchodzą: 1) lekarz specjalista psychiatra; 2) psychoterapeuta lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty; 3) psycholog kliniczny lub w trakcie specjalizacji; 4) lekarz psychiatra, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii, psycholog, pielęgniarka, pracownik socjalny z doświadczeniem w pracy środowiskowej; 5. W świadczeniach zespołu leczenia środowiskowego / domowego udział wizyt / porad domowych / środowiskowych, udzielanych w miejscu stałego przebywania pacjenta lub innym miejscu poza siedzibą zespołu / oddziału jest nie mniejszy niż 50%, przy czym: 1) wizyta / porada domowa / środowiskowa miejscowa jest udzielana poza siedzibą zespołu, w zasięgu komunikacji miejskiej. 2) wizyta / porada domowa / środowiskowa zamiejscowa jest udzielana poza siedzibą zespołu, poza zasięgiem komunikacji miejskiej. 3) W wizytach / poradach domowych / środowiskowych uczestniczy zespół składający się z dwóch osób, w tym jedną osobą jest: lekarz psychiatra, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub psycholog, a drugą osobą jest: pielęgniarka, pracownik socjalny z doświadczeniem w pracy środowiskowej Świadczenia w poradni zdrowia psychicznego realizuje się poprzez: 1) świadczenia w poradni zdrowia psychicznego [kod poradnia zdrowia psychicznego]; 2) świadczenia w poradni psychogeriatrycznej [kod 1704 poradnia psychogeriatryczna], 3) świadczenia w poradni psychosomatycznej [kod 1710 poradnia psychosomatyczna]; 2. Świadczenia w poradni leczenia nerwic realizuje się poprzez: 1) świadczenia w poradni leczenia nerwic [kod 170 poradnia leczenia nerwic]; 3. Świadczenia w poradni seksuologii i patologii współżycia realizuje się poprzez: 1) świadczenia w poradni seksuologii i patologii współżycia [kod 1780 poradnia seksuologii i patologii współżycia]; 4. Świadczenia w poradni psychologicznej realizuje się poprzez: 1) świadczenia w poradni psychologicznej [kod 1790 poradnia psychologiczna]. 5. Świadczenia w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży realizuje się poprzez: 1) świadczenia w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci [kod poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci]; 2) świadczenia w poradni zdrowia psychicznego dla młodzieży [kod poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży ]; 3) świadczenia w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin [kod poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin];. Świadczenia w poradni dla osób z autyzmem dziecięcym realizuje się poprzez: 1) świadczenia w poradni dla osób z autyzmem dziecięcym [kod poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym]. 7. W ramach świadczeń udzielanych w poradni zdrowia psychicznego (z wyłączeniem 1704), poradni leczenia nerwic oraz poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży świadczeniodawca może realizować turnusy rehabilitacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczenia w leczeniu w warunkach ambulatoryjnych Świadczenia w leczeniu w warunkach ambulatoryjnych realizuje się w następujących poradniach: 1) leczenia [kod 1740]; 2) antynikotynowej [kod 1742]; 3) terapii uzależnienia i współuzależnienia od [kod 1744]; 4) terapii od dla dzieci i młodzieży [kod 1743]; 5) terapii uzależnienia od substancji [kod 174]. 2. Do świadczeń w leczeniu w warunkach ambulatoryjnych zalicza się: 1) poradę diagnostyczną - porada rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny, (udzielana przez lekarza specjalistę psychiatrę, lekarza psychiatrę lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii, psychologa klinicznego, mgr psychologii lub w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, osobę z certyfikatem specjalisty psychoterapii lub osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii (pod warunkiem nadzoru i bezpośredniej współpracy z certyfikowanym specjalistą psychoterapii ), który może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego pacjenta, dotyczy także osób współuzależnionych i obejmuje: a) zebranie wywiadu od pacjenta i rodziny; b) ocenę stanu psychicznego i somatycznego; c) niezbędne badanie psychologiczne; d) niezbędne badanie diagnostyczne; e) niezbędne konsultacje specjalistyczne i badania laboratoryjne; f) czynności pielęgniarskie; g) ustalenie rozpoznania i planu terapeutycznego. 2) poradę terapeutyczną kolejna porada (udzielana przez lekarza specjalistę psychiatrę, lekarza psychiatrę lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii, mgr psychologii lub w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, osobę z certyfikatem specjalisty psychoterapii lub osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii,), kontynuująca leczenie według ustalonego planu terapeutycznego, dotyczy także osób współuzależnionych i obejmuje ocenę: a) stanu psychicznego i somatycznego; b) postępów leczenia; c) niezbędne kontrolne badania laboratoryjne; d) czynności pielęgniarskie. 3) poradę instruktora terapii porada, udzielana przez osobę z certyfikatem instruktora terapii lub osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora terapii, kontynuująca leczenie według ustalonego planu terapeutycznego, dotyczy także osób współuzależnionych i obejmuje: a) ocenę postępu leczenia; b) realizację zadań zaplanowanych w indywidualnym planie leczenia; c) niezbędne konsultacje specjalisty psychoterapii lub lekarza, w razie potrzeby; d) działania informacyjno - motywacyjne na wstępnym etapie kontaktu pacjenta z placówką, przed ustaleniem diagnozy i indywidualnego planu leczenia. 4) sesję psychoterapii indywidualnej - sesja z jednym pacjentem, stanowiąca element ustalonego planu leczenia, nastawiona na przepracowanie podstawowych problemów i trudności pacjenta według określonej metody, prowadzona jest przez osobę z certyfikatem specjalisty psychoterapii lub osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii, psychoterapeutę lub osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. W poradni terapii sesja psychoterapii indywidualnej może być realizowana do 50 godzin w trakcie roku. Dopuszcza się realizację do 3 sesji w ciągu dnia. 5) sesję psychoterapii rodzinnej - sesja z rodziną, (dotyczy osób współuzależnionych, niezależnie od liczby osób), stanowiąca element ustalonego planu leczenia, prowadzona według określonej metody. Sesja psychoterapii rodzinnej prowadzona jest przez psychoterapeutę, psychoterapeutę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu, osobę z certyfikatem specjalisty psychoterapii lub osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii, psychologa posiadającego zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie terapii rodzin lub lekarza z certyfikatem wydanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w zakresie systemowej terapii rodzin. ) sesję psychoterapii grupowej - sesja realizowana jest z grupą 12 osób (dotyczy także osób współuzależnionych), stanowiąca element ustalonego planu leczenia, prowadzona według określonej metody przez osobę z certyfikatem specjalisty psychoterapii, osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii lub osobę z certyfikatem instruktora terapii. Sesja psychoterapii grupowej trwa nie krócej niż 2 godziny w ciągu dnia oraz do 240 godzin w ciągu roku. W przypadku maratonu terapeutycznego - dopuszcza się realizację do 3 sesji w ciągu dnia. 7) sesję psychoedukacyjną - sesja realizowana w grupach pacjentów do 25 osób (dotyczy także osób współuzależnionych), trwająca nie krócej niż 2 godziny, stanowiąca element ustalonego planu leczenia, prowadzona według określonej metody przez osobę z certyfikatem specjalisty psychoterapii lub osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii, psychoterapeutę lub osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, osobę z certyfikatem instruktora terapii lub osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora terapii. 8) program substytucyjnego leczenia metadonem, realizowany jest w ramach świadczeń ambulatoryjnych w leczeniu, w poradni leczenia lub poradni / ośrodku terapii uzależnienia od substancji i obejmuje: a) wydawanie pacjentowi substytucyjnych dawek metadonu; b) kontrolę abstynencji; c) okresowo: badanie stanu somatycznego i psychicznego pacjenta, psychoterapię indywidualną lub grupową (do 2 godz. tygodniowo); d) konsultacje specjalistyczne; e) leczenie innych przewlekłych chorób związanych z przyjmowaniem narkotyków. 9) leczenie zespołów abstynencyjnych w warunkach ambulatoryjnych - dotyczy niepowikłanych zespołów abstynencyjnych. Świadczenie obejmuje: a) badanie stanu somatycznego i psychicznego; b) badania laboratoryjne; c) niezbędne konsultacje specjalistyczne; d) oddziaływanie motywacyjne; e) farmakoterapię alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Świadczenie realizowane jest zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 3 do zarządzenia, w poradniach wymienionych 22 ust. 1 pkt 1 5, z wyłączeniem pkt Świadczenia w poradni leczenia realizuje się poprzez: 1) świadczenia w poradni leczenia [kod 1740]; ws ri ze er ps i e ń

10 18 Uzależnienie projekt zarządzenia od Uzależnienie projekt zarządzenia od 19 2) świadczenia w poradni antynikotynowej [kod 1742]; 3) świadczenia w poradni terapii od dla dzieci i młodzieży [kod 1743]; 4) świadczenia w poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od [kod 1744]; 5) świadczenia w poradni terapii uzależnienia od substancji [kod 174]. 2. Program substytucyjnego leczenia metadonem realizuje się w: 1) poradni leczenia [kod 1740]; 2) poradni terapii uzależnienia od substancji (kod 174). Rozdział 8 Zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym. 2. Świadczeniodawcy przysługuje prawo korygowania raportu będącego podstawą wystawienia rachunku. 3. Świadczeniodawca składa do oddziału wojewódzkiego Funduszu, z którym zawarł umowę rachunek w formie papierowej i elektronicznej, a raport statystyczny w formie elektronicznej w terminie do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. 4. Jeżeli termin płatności upływa w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, to płatności dokonuje się poprzedniego dnia roboczego. 5. Informacje zawarte w raporcie statystycznym muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 200 roku w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 114, poz. 780, z późn. zm.) oraz zasadami określonymi przez Prezesa Funduszu.. W przypadku świadczeń wykonywanych w trybie hospitalizacji świadczeniodawca zobowiązany jest do sprawozdawania w raporcie statystycznym wykonane procedury medyczne wg ICD Fundusz dokonuje weryfikacji zasadności udzielania świadczenia. Po wskazaniu przez świadczeniodawcę, które pozycje z raportu statystycznego przedstawia on do rozliczenia w bieżącym miesiącu sprawozdawczym, Fundusz przekazuje zwrotnie komunikat potwierdzenia rozliczenia świadczeń, na podstawie którego zostaje wydrukowany rachunek/faktura. 8. Jednostką rozliczeniową świadczeń jest osobodzień, ryczałt dobowy, punkt. 9. Sposobem rozliczania świadczeń, o których mowa w 4 ust. 1 jest zapłata za osobodzień, ryczałt dobowy, punkt. 10. Cenę jednostki rozliczeniowej ustala się podczas negocjacji w trakcie postępowania konkursowego lub w trakcie rokowań. 25. Przedstawiając świadczenia do zapłaty świadczeniodawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad: 1) do rozliczenia pobytów w oddziałach stacjonarnych psychiatrycznych i leczenia, oddziałach / ośrodkach dziennych psychiatrycznych i leczenia wykazuje się wyłącznie osobodni faktycznie wykonane; 2) rozliczanie ryczałtem dobowym obejmuje świadczenia udzielane w izbie przyjęć; 3) rozliczanie za pomocą punktu obejmuje świadczenia udzielane w poradniach psychiatrycznych i leczenia oraz w zespołach leczenia środowiskowego (domowego); 4) liczby punktów odpowiadających świadczeniom udzielanym w warunkach ambulatoryjnych, będącym przedmiotem umowy, o której mowa w 4 ust. 1, określone są odrębnie dla poszczególnych zakresów świadczeń, o których mowa w 10; 5) dzień przyjęcia do opieki i dzień jej zakończenia wykazywane są do rozliczenia jako jeden osobodzień, z wyjątkiem świadczeń udzielanych w oddziałach / ośrodkach dziennych oraz w warunkach domowych; ) w przypadku okresowego pobytu świadczeniobiorcy w szpitalu, dzień skierowania do szpitala i powrotu ze szpitala traktowany jest jako jeden osobodzień; 7) dwukrotne przyjęcie świadczeniobiorcy z tą samą jednostką chorobową przez świadczeniodawcę udzielającego świadczeń w warunkach stacjonarnych, w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia, wykazywane jest do rozliczenia jako jedno świadczenie. W takim przypadku do ustalenia czasu świadczenia jednorazowego wlicza się dni pomiędzy datą wypisu i ponownego przyjęcia. 8) w oddziałach / ośrodkach dziennych rozliczeniu podlegają wyłącznie osobodni faktycznie zrealizowane i udokumentowane w dokumentacji medycznej W całodobowych oddziałach psychiatrycznych, oddziałach / ośrodkach leczenia, oddziałach / ośrodkach dziennych, w przypadku przekroczenia czasu leczenia wskazanego w załączniku nr 1 do zarządzenia, finansowanie świadczenia w części przekroczonej zmniejsza się do poziomu 70% wartości jednostki rozliczeniowej. 2. Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu może wyrazić zgodę na finansowanie przedłużonej hospitalizacji na dotychczasowym poziomie, po złożeniu przez świadczeniodawcę umotywowanego wniosku w przedmiotowej sprawie. 3. Zmniejszenie poziomu finansowania, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy hospitalizacji osób skierowanych sądownie do leczenia w zakładach psychiatrycznych oraz w zakładach leczenia odwykowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. Nr 179, poz. 1854) oraz z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 79, poz. 92), a także leczenia na podstawie postanowienia sądu opiekuńczego, wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) oraz związanego z orzeczeniami sądu o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, zgodnie z ustawą z dnia 2 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.). 4. W całodobowych oddziałach psychiatrycznych i leczenia możliwe jest udzielanie zgody na przepustkę pacjenta na okres do trzech dni, a w uzasadnionych przypadkach, w związku z wydarzeniami losowymi - do siedmiu dni, co musi być udokumentowane w dokumentacji medycznej. W psychiatrycznym zakładzie opieki długoterminowej (opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym) przepustka może być wydana na okres do 30 dni. W zakładzie tym za przepustkę uważa się także okresowe przebywanie osoby z zaburzeniami psychicznymi poza zakładem w związku z jego samowolnym opuszczeniem, wynikającym ze stanu zdrowia. Łączny czas przebywania na przepustkach nie może przekraczać 25% czasu trwania hospitalizacji, a w psychiatrycznym zakładzie opieki długoterminowej nie może przekraczać 8% (30 dni) okresu rozliczeniowego (okresu roku kalendarzowego). W przypadku przepustki finansowanie świadczenia zmniejsza się do poziomu 70% wartości jednostki rozliczeniowej. 5. W całodobowych oddziałach psychiatrycznych i leczenia, w przypadku przepustki wydanej podczas hospitalizacji ponad standard czasu udzielania świadczenia, finansowanie zmniejsza się do poziomu 49% wartości jednostki rozliczeniowej.. Dowodem udzielenia świadczenia diagnostycznego lub terapeutycznego jest opis zrealizowanej terapii w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy lub w księdze zabiegowej oraz w wykazie prowadzonych sesji (nie dotyczy sesji indywidualnych). Wykaz prowadzonych sesji powinien zawierać: datę, rodzaj psychoterapii, czas trwania sesji, wykaz osób uczestniczących oraz imię i nazwisko prowadzącego psychoterapię. 7. W przypadku, gdy świadczenie diagnostyczne lub terapeutyczne udzielane jest przez osobę, która jednocześnie udziela porady, dowodem udzielonego świadczenia jest wpis w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 8. W przypadku realizacji turnusu, świadczeniodawca ma obowiązek przedstawić do Oddziału Funduszu opinię Sanepidu o spełnieniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych dla pomieszczeń, w których realizowane będą świadczenia w ramach turnusu, wykaz osób uczestniczących, termin turnusu oraz wykaz personelu realizującego świadczenia. W celu realizacji takiej formy leczenia świadczeniodawca musi otrzymać zgodę płatnika. Świadczeniobiorca ma zabezpieczone wszystkie świadczenia określone w niniejszym zarządzeniu dla danego zakresu kontraktowanych świadczeń, w ramach którego realizowany jest turnus Liczba jednostek rozliczeniowych odpowiadająca maksymalnej kwocie zobowiązania określonej w umowie, o której mowa w 4 ust. 1, obejmuje rozliczenie wszystkich typów porad w danym zakresie, w tym niezbędne świadczenia diagnostyczne, poza świadczeniami w zakresie ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych. 2. W przypadku porady oraz sesji wartość świadczenia jest iloczynem wartości punktowej świadczenia i ceny jednostkowej punktu oraz liczby pełnych jednostek czasu udzielania świadczenia jednorazowego. 3. W przypadku sesji psychoterapii, rozliczeniu podlega każda godzina sesji, jednak nie więcej niż dwie godziny dziennie, a w przypadku terapii, nie więcej niż trzy godziny dziennie. Sesje psychoterapii realizowane są w zależności od formy i potrzeb terapeutycznych. 4. Turnusy rehabilitacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w 21 ust. 7 wykazywane są do rozliczenia jako sesje psychoterapii grupowej. 5. Pacjent może otrzymać w dniu zgłoszenia do poradni więcej niż jedno świadczenie np. poradę lekarską i psychologiczną, w poradni zdrowia psychicznego i w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży [kody 1700, 1704, 170, 1710, 1780, 1790, 1701, 1703, 1705, 1707] (nie dotyczy porady lekarskiej terapeutycznej, kontrolnej) oraz w poradni leczenia [kody 1740, 1742, 1743, 1744, 174] (nie dotyczy porady terapeutycznej-kolejnej, porady instruktora).. Fundusz nie finansuje odrębnie świadczeń opieki ambulatoryjnej udzielonych w trakcie leczenia szpitalnego psychiatrycznego i, w opiece całodobowej, w tym podczas pobytu pacjenta na przepustce Należność z tytułu realizacji umowy za okres sprawozdawczy określona w rachunku przekazywanym przez świadczeniodawcę, stanowi sumę iloczynów liczby osobodni, punktów oraz ceny osobodnia, punktu i stawki ryczałtu dobowego odpowiadającej odpowiednim zakresom. 2. Należność za okres sprawozdawczy wynika z liczby osobodni, porad, punktów i stawki ryczałtu dobowego przypisanych w umowie do tego okresu. 3. Należność za bieżący okres sprawozdawczy, przekazana w rachunku, może być większa niż wynikająca z ust. 2, w przypadku, gdy należności za poprzednie okresy sprawozdawcze w okresie obowiązywania umowy były mniejsze niż określone w ust. 2. W tym przypadku łączna kwota należności za bieżący i poprzednie okresy sprawozdawcze nie może być wyższa od sumy iloczynów liczby osobodni, porad, punktów i stawki ryczałtu dobowego oraz cen jednostkowych, określonych w planie rzeczowo - finansowym dla bieżącego i poprzednich okresów sprawozdawczych, dla danego zakresu świadczeń. 4. W ramach realizowanej umowy zawartej z NFZ, świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w odrębnych przepisach oraz dodatkowo, dokumentacji wymaganej warunkami niniejszego zarządzenia. 5. Świadczeniodawca zobowiązany jest do rozliczenia wykonanych świadczeń w raporcie statystycznym dotyczącym miesiąca, w którym świadczenia te zostały zrealizowane i wystawienia rachunku zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Należność z tytułu realizacji umowy rozliczana jest zgodnie z metodami finansowania określonymi dla poszczególnych zakresów świadczeń i przyjętymi umową.. Zapłata należności z tytułu realizacji umowy następuje na podstawie rachunków wystawionych przez świadczeniodawcę, zgodnie z zasadami i w terminach określonych umową. 29. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu zaproponują świadczeniodawcom wprowadzenie zmian wynikających z niniejszego zarządzenia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych przed dniem wejścia w życie zarządzenia. 30. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do kontraktowania świadczeń na 2008 rok i lata następne. Andrzej Sośnierz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ws ri ze er ps i e ń

11 20 Uzależnienie projekt od zakresów Uzależnienie projekt zakresów od 21 Katalog zakresów świadczeń Fragmenty z dokumentu [zal_nr_1_katalog_psy_08] dotyczące terapii opublikowanego na stronach l.p. Kod świadczeń kontraktowanych Nazwa zakresu świadczeń Komórka organizacyjna w której może być kontraktowany zakres świadczeń Nazwa komórki organizacyjnej Nazwa świadczeń jednostkowych Jednostka rozliczeniowa zakresu świadczeń kontraktowanych Waga punktowa świadczenia Jednoski chorobowe zgodnie z klasyfikacją ICD 10, leczone w komórce organizacyjnej, w ramach świadczeń sprawozdawanych świadczenia w oddziale/ośrodku leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) świadczenia w oddziale/ośrodku leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach (detoksykacji) świadczenia w oddziale/ośrodku leczenia świadczenia w oddziale/ośrodku terapii od substancji świadczenia w oddziale/ośrodku terapii dla uzależnionych od substancji ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi świadczenia w oddziale/ośrodku rehabilitacyjnym dla uzależnionych od substancji świadczenia w oddziale/ośrodku rehabilitacji dla uzależnionych od substancji zewspółistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi świadczenia w oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu świadczenia w oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży świadczenia w hostelu dla uzależnionych od oddział/ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) oddział/ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach (detoksykacji) 4740 oddział/ośrodek leczenia 4744 oddział/ośrodek terapii od oddział/ośrodek terapii od substancji oddział/ośrodek terapii dla uzależnionych od subtancji ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi oddział/ośrodek rehabilitacyjny dlauzależnionych od substancji oddział/ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży 2724 hostel dla uzależnionych od osobodzień w oddziale/ośrodku leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) osobodzień w oddziale/ośrodku leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach (detoksykacji) osobodzień w oddziale/ośrodku leczenia osobodzień w oddziale/ośrodku terapii od osobodzień w oddziale/ośrodku terapii od substancji osobodzień w oddziale/ośrodku terapii dla uzależnionych od substancji ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi osobodzień w oddziale/ośrodku rehabilitacji dla osób z uzależnieniem od substancji osobodzień w oddziale/ ośrodku rehabilitacji dla osób z uzależnieniem od substancji ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi osobodzień w oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu osobodzień w oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży osobodzień w hostelu dla uzależnionych od osobodzień ---- F10.0, F10.2, F10.3, F10.4, F13.3, F13.4, F19.3, F19.4 Czas udzielania świadczenia do 10 dni osobodzień ---- F11-F19 (bez F17) do 14 dni osobodzień ---- F10.2, F10.8, F10.9, F19.2, F19.8, F18.9, F11-F1, F18, F19,F3 F10.2, F10.8, F10.9, F19.2, F19.8, F19.9, F3 osobodzień ---- F11-F1, F18, F19 osobodzień ---- osobodzień ---- osobodzień ---- F11-F19 (bez F17), ze współistniejącym rozpoznaniem: F0, F07, F1x.5, F1x.7, F20-F39, F43, F50-F59, F0.0, F0.1, F0.3 (borderline), F70.1, F90-F98 F11-F1, F18-F19 do 8 tygodni do miesięcy do 10 tygodni 1) program od do 12 miesięcy 2) program od 12 do 18 misięcy Uwagi podwójna diagnoza; w oddziale terapii nie mogą być hospitalizowani pacjenci wykazujący aktualnie zachowania agresywne i autoagresywne z programem średniolub długoterminowym (w tym ośrodki MONAR) F1x.2 do 14 dni turnus F11-F19 (bez F17), ze współistniejącym rozpoznaniem: F0, F07, F1x.5, F1x.7, F20-F39, F43, F50- F59, F0.0, F0.1, F0.3(borderline), F90-F98 osobodzień ---- F1x.2, F1x.5-9 osobodzień ---- F1x.2, F1x.5-9 program od 9 do12 miesięcy do 14 dni bez ograniczeń bez ograniczeń osobodzień ---- F1x.2, F1x.5, F1x.7 do miesięcy podwójna diagnoza; w oddziale terapii nie mogą być hospitalizowani pacjenci wykazujący aktualnie zachowania agresywne i autoagresywne turnus ws ri ze er ps i e ń

12 22 Uzależnienie projekt od zakresów Uzależnienie projekt zakresów od świadczenia w hostelu dla uzależnionych od substancji 272 hostel dla uzależnionych od substancji osobodzień w hostelu dla uzależnionych od substancji osobodzień ---- F F19.2 do 12 miesięcy świadczenia w oddziale dziennym terapii uzależnienia od 2712 oddział dzienny terapii uzależnienia od osobodzień w oddziale dziennym terapii uzależnienia od osobodzień ---- F10.1, F10.2, F19.2. F3.0, F42, F43, F0 (współuzależnieni) do 8 tygodni świadczenia w oddziale dziennym terapii uzależnienia od substancji świadczenia w ośrodku leczenia, bliżej niescharakteryzowanych oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji ośrodek leczenia, bliżej niescharakteryzowanych świadczenia w poradni leczeniau zależnień 1740 poradnia leczenia świadczenia w poradni antynikotynowej 1742 poradnia antynikotynowa świadczenia w poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od 1744 poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od osobodzień w oddziale dziennym terapii uzależnienia od substancji osobodzień w ośrodku leczenia, bliżej niescharakteryzowanych porada diagnostyczna osobodzień ---- osobodzień ---- F11-F1, F18-F19 ze współistniejącym rozpoznaniem: F0, F07, F1x.5, F1x.7, F20-F39, F43, F50- F59, F70,1, F90-F98 F10.2, F10.8, F10.9, F19.2; F19.8, F19.9,F11-F1, F18, F19 do miesięcy do 8 tygodni porada instruktora terapii 2 min 0 minut sesja psychoterapii indywidualnej 10 F10-F19, F3.0 (uzależnieni) Z03 (współuzależnieni) min 0 minut sesja psychoterapii rodzinnej punkt 10 min 0 minut sesja psychoterapii grupowej (uczestnik) 1 min 0 minut 9 min 0 minut porada terapeutyczna (kolejna) 5 min 30 minut sesja psychoedukacyjna (uczestnik) 0,5 min 0 minut leczenie zespołów abstynencyjnych w warunkach ambulatoryjnych porada diagnostyczna 8 F1x.30 min 180 minut porada instruktora terapii 2 min 0 minut sesja psychoterapii indywidualnej punkt 10 F17 (uzależnieni) Z03 (współuzależnieni) min 0 minut sesja psychoterapii rodzinnej 10 min 0 minut 9 min 0 minut porada terapeutyczna (kolejna) 5 min 30 minut sesja psychoterapii grupowej (uczestnik) 1 min 0 minut sesja psychoedukacyjna (uczestnik) 0,5 min 0 minut porada diagnostyczna 9 min 0 minut porada terapeutyczna (kolejna) 5 min 30 minut porada instruktora 2 terapii F10-F19 (bez F11), min 0 minut sesja psychoterapii indywidualnej 10 F3.0 (uzależnieni) min 0 minut sesja psychoterapii rodzinnej punkt 10 Z03 (współuzależnieni) min 0 minut sesja psychoterapii grupowej (uczestnik) 1 min 0 minut sesja psychoedukacyjna (uczestnik) 0,5 min 0 minut leczenie zespołów abstynencyjnych w warunkach ambulatoryjnych 8 F1x.30 min 180 minut dotyczy pacjentów uzależnionych od substancji z rozpoznaniem innych zaburzeń psychicznych (podwójna diagnoza) Z03 rozpoznanie główne dla współuzależnionych w sprawozdawczości, właściwe rozpoznanie w sprawozdawczości należy wpisać jako rozpoznanie współistniejące. 4 razy w roku po nie więcej niż 3 kolejne dni Z03 rozpoznanie główne dla współuzależnionych w sprawozdawczości, właściwe rozpoznanie w sprawozdawczości należy wpisać jako rozpoznanie współistniejące. Z03 rozpoznanie główne dla współuzależnionych w sprawozdawczości, właściwe rozpoznanie w sprawozdawczości należy wpisać jako rozpoznanie współistniejące. 4 razy w roku po nie więcej niż 3 kolejne dni ws ri ze er ps i e ń

13 24 Uzależnienie projekt od zakresów Uzależnienie projekt wymagań od świadczenia w poradni terapii od dla dziecii młodzieży świadczenia w poradni terapii uzależnienia od substancji program substytucyjnego leczenia metadonem l.p. Nazwa zakresu świadczeń poradnia terapii od dla dzieci i młodzieży poradnia terapii uzależnienia od substancji poradnia leczenia / poradnia terapii uzależnienia od substancji porada diagnostyczna porada terapeutyczna (kolejna) porada instruktora terapii 2 min 0 minut F10-F19, F3.0 (uzależnieni) sesja psychoterapii 10 Z03 (współuzależnieni) min 0 minut indywidualnej punkt 9 min 0 minut 5 min 30 minut sesja psychoterapii rodzinnej 10 min 0 minut sesja psychoterapii grupowej 1 min 0 minut sesja psychoedukacyjna (uczestnik) 0,5 min 0 minut leczenie zespołów abstynencyjnych w warunkach ambulatoryjnych porada diagnostyczna 8 F1x.30 min 180 minut porada instruktora terapii 2 min 0 minut F11-F19, F3.0 (uzależnieni) sesja psychoterapii indywidualnej punkt 10 min 0 minut Z03 (współuzależnieni) sesja psychoterapii rodzinnej 10 min 0 minut 9 min 0 minut porada terapeutyczna (kolejna) 5 min 30 minut sesja psychoterapii grupowej 1 min 0 minut sesja psychoedukacyjna (uczestnik) 0,5 min 0 minut program substytucyjnego leczenia metadonem (uczestnik programu) punkt 4 F11 Wymagania wobec świadczeniodawców Fragmenty z dokumentu [zal_nr_3_warunki_psy_08] dotyczące terapii opublikowanego na stronach Kod komórki organizacyjnej Nazwa komórki organizacyjnej Warunki udzielania świadczenia Wymagane Dodatkowe świadczenia w oddziale/ośrodku leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) 4742 oddział/ośrodek alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji), lekarze i terapeuci 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii 3) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii 5) inny lekarz: lekarz neurolog lub lekarz chorób wewnętrznych lub lekarz anestezjolog (równoważnik wymiaru czasu pracy nie mniej niż 0,5 etatu) (w/w osoby, z wyłączeniem pkt 5, zatrudnione w równoważniku pełnego wymiaru czasu pracy na 20 łóżek proporcjonalnie do zarejestrowanej liczby łóżek z dokładnością do 5 łóżek i 1/4 etatu) dostęp do: 1) konsultacji specjalisty chorób wewnętrznych i innych specjalistów 2) specjalistycznych badań, w tym badanie poziomu substancji 3) świadczeń motywujących do kontynuacji leczenia Z03 rozpoznanie główne dla współuzależnionych w sprawozdawczości, właściwe rozpoznanie w sprawozdawczości należy wpisać jako rozpoznanie współistniejące. 4 razy w roku po nie więcej niż 3 kolejne dni Z03 rozpoznanie główne dla współuzależnionych w sprawozdawczości, właściwe rozpoznanie w sprawozdawczości należy wpisać jako rozpoznanie współistniejące. 1) 2 specjalistów psychiatrów 2) 1 osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii 3) 2 osoby z certyfikatem instruktora terapii (w/w osoby zatrudnione w równoważniku pełnego wymiaru czasu pracy) 1) program motywujący do dalszego leczenia z zapewnieniem jego kontynuacji w oddziale leczenia /oddziale terapii uzależnienia od, znajdującym się w strukturze organizacyjnej zakładu 2) wyspecjalizowane programy terapii, np. w zakresie postehabilitacji i praktyki nawrotów ws ri ze er ps i e ń

14 2 Uzależnienie projekt od wymagań Uzależnienie projekt wymagań od świadczenia w oddziale/ośrodku leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach (detoksykacji) 19 świadczenia w oddziale/ośrodku leczenia 20 świadczenia w oddziale/ośrodku terapii uzależnienia od substancji oddział/ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach (detoksykacji) oddział/ośrodek leczenia, oddział/ośrodek terapii uzależnienia od oddział/ośrodek terapii uzależnienia od substancji lekarze i terapeuci lekarze i terapeuci lekarze i terapeuci ; 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii 3) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii 5) jeżeli ordynatorem jest specjalista psychiatra, w zespole musi być inny lekarz: lekarz neurolog lub lekarz chorób wewnętrznych lub lekarz anestezjolog (równoważnik wymiaru czasu pracy nie mniej niż 0,5 etatu)w/w osoby, z wyłączeniem pkt 5, zatrudnione w równoważniku pełnego wymiaru czasu pracy na 20 łóżek proporcjonalnie do zarejestrowanej liczby łóżek z dokładnością do 5 łóżek i 1/4 etatu) dostęp do: 1) konsultacji specjalisty chorób wewnętrznych i innych specjalistów 2) specjalistycznych badań, w tym badanie poziomu substancji 3) świadczeń motywujących do kontynuacji leczenia, posiadający 2 letnie doświadczenie kliniczne w terapii lub osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii 3) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora terapii uzależnienia 4) jeżeli ordynatorem nie jest specjalista psychiatra, w zespole musi być lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii (równoważnik wymiaru czasu pracy nie mniej niż 0,5 etatu) 5) personel z doświadczeniem w pracy z uzależnionymi(w/w osoby, z wyłączeniem pkt 4, zatrudnione w równoważniku pełnego wymiaru czasu pracy na 40 łóżek proporcjonalnie do zarejestrowanej liczby łóżek z dokładnością do 5 łóżek i 1/4 etatu) 1) program terapii - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej,4 godziny dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne ) 2) dostęp do konsultacji lekarza chorób wewnętrznych i innych specjalistów 3) współpraca z oddziałem/ pododdziałem detoksykacyjnym 4) współpraca z lecznictwem ambulatoryjnym, posiadający 2 letnie doświadczenie kliniczne w terapii lub osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii (równoważnik wymiaru czasu pracy niemniej niż 0,5 etatu) 3) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii 4) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii 5) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora terapii uzależnienia ) personel z doświadczeniem w pracy z uzależnionymi(w/w osoby, z wyłączeniem pkt 2, zatrudnione w równoważniku pełnego wymiaru czasu pracy na 40 łóżek proporcjonalnie do zarejestrowanej liczby łóżek z dokładnością do 5 łóżek i 1/4 etatu) 1) program terapii - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej,4 godziny dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne ) 2) dostęp do konsultacji lekarza chorób wewnętrznych i innych specjalistów 3) współpraca z oddziałem/ pododdziałem detoksykacyjnym 4) współpraca z lecznictwem ambulatoryjnym 1) 2 specjalistów psychiatrów 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii 3) 2 osoby z certyfikatem instruktora terapii (w/w osoby zatrudnione w równoważniku pełnego wymiaru czasu pracy 1) program motywujący do dalszego leczenia z zapewnieniem jego kontynuacji w oddziale leczenia /oddziale terapii uzależnienia od, znajdującym się w strukturze organizacyjnej zakładu 2) program edukacji prozdrowotnej obejmujący profilaktykę zachowań ryzykownych dotyczących np. żółtaczki, HIV, AIDS 3) program post - rehabilitacyjny lub specjalistyczny program dla dzieci i młodzieży z uzależnieniem wraz z programem psychoedukacyjnym dla rodziców 1) mgr psychologii 2) 2 osoby z certyfikatem specjalisty psychoterapii 3) 2 osoby z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia w/w osoby zatrudnione w równoważniku pełnego wymiaru czasu pracy kompleksowy program terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia zzakresu psychoterapii grupowej, godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupyinne ) 1)mgr psychologii 2) 2 osoby z certyfikatem specjalisty psychoterapii 3) 2 osoby z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia w/w osoby zatrudnione w równoważniku pełnego wymiaru czasu pracy kompleksowy program terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy iinne ) ws ri ze er ps i e ń

15 28 Uzależnienie projekt od wymagań Uzależnienie projekt wymagań od świadczenia w oddziale/ośrodku terapii dla uzależnionych od substancji ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza) świadczenia w oddziale/ośrodku rehabilitacyjnym dla uzależnionych od substancji świadczenia w oddziale/ośrodku rehabilitacji dla uzależnionych od substancji ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza) świadczenia w oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu świadczenia w oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży oddział / ośrodek terapii dla uzależnionych odsubstancji ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi oddział/ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji oddział/ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży lekarze i terapeuci lekarze i terapeuci lekarze i terapeuci lekarze i terapeuci lekarze i terapeuci, posiadający 2 letnie doświadczenie kliniczne w terapii lub osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii 2) specjalista psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii 3) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii 4) 3 osoby z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia 5) mgr psychologii ) personel z doświadczeniem w pracy z uzależnionymi (w/w osoby zatrudnione w równoważniku pełnego wymiaru czasu pracy na 30 łóżek proporcjonalnie do zarejestrowanej liczby łóżek z dokładnością do 5 łóżek i 1/4 etatu) 1) program terapii - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej,4 godziny dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne) 2) dostęp do konsultacji lekarza chorób wewnętrznych i innych specjalistów 3) współpraca z oddziałem/ pododdziałem detoksykacyjnym 4) współpraca z lecznictwem ambulatoryjnym 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii lub specjalista psychiatra (wyszkolony wzakresie terapii od substancji ) 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii (równoważnik wymiaru czasu pracy niemniej niż 0,5 etatu) - jeżeli kierownikiem nie jest lekarz specjalista psychiatra 3) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii 4) mgr psychologii 5) osoba z certyfikatem instruktora terapii (w/w osoby, z wyłączeniem pkt 2, zatrudnione w równoważniku pełnego wymiaru czasu pracy na 35 łóżek proporcjonalnie do zarejestrowanej liczby łóżek z dokładnością do 5 łóżek i 1/4 etatu) 1) program terapii - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej,4 godziny dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne ) 2) dostęp do konsultacji lekarza chorób wewnętrznych i innych specjalistów 1) 2 osoby z certyfikatem specjalisty psychoterapii 2) specjalista psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii (równoważnik wymiaru czasu pracynie mniej niż 0,5 etatu) 3) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii 4) 2 mgr psychologii 5) osoba z certyfikatem instruktora terapii (w/w osoby, z wyłączeniem pkt 2, zatrudnione w równoważniku pełnego wymiaru czasu pracy na 30 łóżek proporcjonalnie do zarejestrowanej liczby łóżek z dokładnością do 5 łóżek i 1/4 etatu) 1) program terapii - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej,4 godziny dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne ) 2) dostęp do konsultacji lekarza chorób wewnętrznych i innych specjalistów 2) 2 osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapii 3) mgr psychologii 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii - wymagany pełny wymiar czasu pracy odpowiadający równoważnikowi 1 etatu na 40 łóżek proporcjonalnie do zarejestrowanej liczby łóżek z dokładnością do 5 łóżek i 1/4 etatu) 1) kompleksowy program terapii w tym:- połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 4 godziny dziennie zorganizowanych zajęć (grupy) 2) dostęp do konsultacji specjalistycznych 3) zabezpieczenie zgodne z przepisami odrębnymi 2) 2 osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapii 3) mgr psychologii 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii - wymagany pełny wymiar czasu pracy odpowiadający równoważnikowi 1 etatu na 40 łóżek proporcjonalnie do zarejestrowanej liczby łóżek z dokładnością do 5 łóżek i 1/4 etatu) 1) kompleksowy program terapii w tym:- połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 4 godziny dziennie zorganizowanych zajęć (grupy) 2) dostęp do konsultacji specjalistycznych 3) zabezpieczenie zgodne z przepisami odrębnymi 2 osoby z certyfikatem specjalisty psychoterapii w/w osoby zatrudnione w równoważniku pełnego wymiaru czasu pracy kompleksowy program terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne) 2 osoby z certyfikatem specjalisty psychoterapii w/w osoby zatrudnione w równoważniku pełnego wymiaru czasu pracy kompleksowy program terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy iinne ) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku pełnego wymiaru czasu pracy kompleksowy program terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne). 1) 2 specjalistów psychiatrów 2) 2 osoby z certyfikatem specjalisty psychoterapii 3) psycholog kliniczny- wymagany pełny wymiar czasu pracy odpowiadający równoważnikowi 1 etatu na 40 łóżek proporcjonalnie do zarejestrowanej liczby łóżek z dokładnością do 5 łóżek1/4 etatu) kompleksowy program terapii w tym: - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, godzindziennie zorganizowanych zajęć (grupy) 1) 2 specjalistów psychiatrów 2) 2 osoby z certyfikatem specjalisty psychoterapii 3) psycholog kliniczny- wymagany pełny wymiar czasu pracy odpowiadający równoważnikowi 1 etatu na 40 łóżek proporcjonalnie do zarejestrowanej liczby łóżek z dokładnością do 5 łóżek i 1/4 etatu) kompleksowy program terapii w tym:- połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy) ws ri ze er ps i e ń

16 30 Uzależnienie projekt od wymagań Uzależnienie projekt wymagań od świadczenia w hostelu dla uzależnionych od, świadczenia w hostelu dla uzależnionych od substancji świadczenia w oddziale dziennym terapii uzależnienia od świadczenia w oddziale dziennym terapii uzależnienia od substancji 2724 hostel dla uzależnionych od hostel dla uzależnionych od substancji oddział dzienny terapii uzależnienia od oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji personel personel lekarze i inni terapeuci lekarze i inni terapeuci 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii (w równoważniku wymiaru zatrudnienia nie mniej niż 0,5etatu) 2) mgr psychologii (równoważnik wymiaru czasu pracy nie mniej niż 0.5 etatu) 3) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii lub 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia (w/w osoby, z wyłączeniem pkt 1 i 2, zatrudnione w równoważniku pełnego wymiaru czasu pracy) program rehabilitacyjny dostęp do: 1) konsultacji specjalistycznych 2) badań laboratoryjnych 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii (w równoważniku wymiaru zatrudnienia nie mniej niż 0,5etatu) 2) mgr psychologii (równoważnik wymiaru czasu pracy nie mniej niż 0.5 etatu) 3) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii lub 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia (w/w osoby, z wyłączeniem pkt 1 i 2, zatrudnione w równoważniku pełnego wymiaru czasu pracy) program rehabilitacyjny dostęp do: 1) konsultacji specjalistycznych 2) badań laboratoryjnych 1) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii (w równoważniku wymiaru zatrudnienianie mniej niż 0,5 etatu) 2) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii 3) osoba z certyfikatem instruktora terapii (w/w osoby, z wyłączeniem pkt 1, zatrudnione w równoważniku pełnego wymiaru czasu pracy na 15 miejsc proporcjonalnie do liczby miejsc z dokładnością do 5 miejsc i 1/4 etatu) 1) program terapii 2) 5 godzin dziennie zorganizowanych zajęć terapeutycznych 3) gabinety do psychoterapii indywidualnej, 4) pomieszczenia do prowadzenia psychoterapii grupowej,dostęp do: 1) podstawowej diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i elektrofizjologicznej; 2) konsultacji specjalistycznych; 3) interwencji pracownika socjalnego 1) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii (w równoważniku wymiaru zatrudnienianie mniej niż 0,5 etatu) 2) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii 3) osoba z certyfikatem instruktora terapii 4) mgr psychologii (w/w osoby, z wyłączeniem pkt 1, zatrudnione w równoważniku pełnego wymiaru czasu pracy na 25 miejsc proporcjonalnie do liczby miejsc z dokładnością do 5 miejsc i 1/4 etatu) 1) program terapii 2) 5 godzin dziennie zorganizowanych zajęć terapeutycznych 3) gabinety do psychoterapii indywidualnej, 4) pomieszczenia do prowadzenia psychoterapii grupowej,dostęp do: 1) podstawowej diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i elektrofizjologicznej; 2) konsultacji specjalistycznych; 3) interwencji pracownika socjalnego; 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii (zatrudniona w równoważniku pełnego wymiaru czasu pracy) 3) psycholog kliniczny (w/w osoby, z wyłączeniem pkt 2, zatrudnione w równoważniku wymiaru zatrudnienia nie mniej niż 0,5 etatu) 1) profilowane programy terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną i grupową dostęp do: wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologicznych, neuroobrazowych, neuropsychologicznych) 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii (zatrudniona wrównoważniku pełnego wymiaru czasu pracy) 3) psycholog kliniczny (w/w osoby, z wyłączeniem pkt 2, zatrudnione w równoważniku wymiaru zatrudnienia nie mniej niż 0,5 etatu) 1) profilowane programy terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną i grupową dostęp do: wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologicznych, neuroobrazowych, neuropsychologicznych) 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii (w/w osoby zatrudnione w równoważniku pełnego wymiaru czasu pracy 1) kompleksowy program terapii z opisem: założeń, celu, form realizacji, czasu trwania 2) godzin dziennie zorganizowanych zajęć terapeutycznych dostęp do: 1) innych wyspecjalizowanych programów terapeutycznych np: w zakresie post -rehabilitacji i profilaktyki nawrotów 2) współpraca z oddziałem/ pododdziałem detoksykacyjnym 3) współpraca z lecznictwem ambulatoryjnym 2) psycholog kliniczny 3) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii (w/w osoby zatrudnione w równoważniku pełnego wymiaru czasu pracy 1) kompleksowy program terapii z opisem: założeń, celu, form realizacji, czasu trwania 2) godzin dziennie zorganizowanych zajęć terapeutycznych dostęp do: 1) innych wyspecjalizowanych programów terapeutycznych np: w zakresie post -rehabilitacji i profilaktyki nawrotów 2) współpraca z oddziałem/ pododdziałem detoksykacyjnym 3) współpraca z lecznictwem ambulatoryjnym ws ri ze er ps i e ń

17 32 Uzależnienie projekt od wymagań Uzależnienie projekt wymagań od świadczenia w ośrodku leczenia bliżej niescharakteryzowanych 2740 ośrodek leczenia bliżej niescharakteryzowanych 44 świadczenia w poradni leczenia 1740 poradnia leczenia lekarze i inni terapeuci 1) porada diagnostyczna 2) porada terapeutyczna (kolejna) porada instruktora terapii sesja psychoterapii indywidualnej sesja psychoterapii rodzinnej sesja psychoterapii grupowej sesja psychoterapii psychoedukacyjnej leczenie zespołów abstynencyjnych w warunkach ambulatoryjnych 1) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii (w równoważniku wymiaru zatrudnienia nie mniej niż 0,5 etatu) 2) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii 3) osoba z certyfikatem instruktora terapii 4) mgr psychologii (w/w osoby, z wyłączeniem pkt 1, zatrudnione w równoważniku pełnego wymiaru czasu pracy na 25 miejsc proporcjonalnie do liczby miejsc z dokładnością do 5 miejsc i 1/4 etatu) 1) program terapii 2) 5 godzin dziennie zorganizowanych zajęć terapeutycznych 3) gabinety do psychoterapii indywidualnej, 4) pomieszczenia do prowadzenia psychoterapii grupowej,dostęp do: 1) podstawowej diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i elektrofizjologicznej; 2) konsultacji specjalistycznych; 3) interwencji pracownika socjalnego; 1) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii 2) mgr psychologii 3) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii osoba z certyfikatem instruktora terapii lub w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora terapii osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii lub osoba z certyfikatem instruktora terapii osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora terapii 1) personel: - lekarz psychiatra lub lekarz chorób wewnętrznych lub anestezjolog - pielęgniarka 2) : - sala 1-3-łóżkowa - płyny infuzyjne i inne niezbędne leki - zestaw p/wstrząsowy, alkomat, glukotest - dostęp do badań laboratoryjnych cito - uzgodniony dostęp do hospitalizacji w razie pilnej potrzeby - motywowanie do kontynuacji leczenia w poradni realizującej: 1) program terapii uzależnienia od lub od substancji 2) program psychoterapii uzależnienia, w tym od i współuzależnienia w wymiarze 4 godzin minimum zorganizowanych zajęć terapii w tygodniu 3) kompleksowy program terapii uzależnienia od nikotyny (dotyczy 1742)dostęp do: 1) podstawowej diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i elektrofizjologicznej; 2) konsultacji specjalistycznych; 3) interwencji pracownika socjalnego poradnia czynna co najmniej:3 razy w tygodniu, nie mniej niż 12 godzin tygodniowo łącznie, w tym raz w tygodniu w godz. od 14 do 18 2) psycholog kliniczny 3) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii (w/w osoby zatrudnione w równoważniku pełnego wymiaru czasu pracy 1) kompleksowy program terapii z opisem: założeń, celu, form realizacji, czasu trwania 2) godzin dziennie zorganizowanych zajęć terapeutycznych dostęp do: 1) innych wyspecjalizowanych programów terapeutycznych np: w zakresie post -rehabilitacji i profilaktyki nawrotów 2) współpraca z oddziałem/pododdziałem detoksykacyjnym 3) współpraca z lecznictwem ambulatoryjnym 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii 3) psycholog kliniczny ) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii lub 2) psychoterapeuta psychoterapeuta, osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii, psychologa posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie terapii rodzin lub lekarz z certyfikatem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie systemowej terapii rodzin osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii, osoba z certyfikatem instruktora terapii 1) lekarz psychiatra 2) lekarz chorób wewnętrznych 3) lekarz anestezjolog 1) kompleksowy program terapii uzależnienia od lub od substancji 2) program psychoterapii uzależnienia, w tym od i współuzależnienia w wymiarze godzin zorganizowanych zajęć terapii w tygodniu 3) program zaawansowany psychoterapii uzależnienia od lub od substancji 4) inne specjalistyczne programy, np. dla ofiar i sprawców przemocy dostęp do: 1) superwizji 2) świadczeń oddziału dziennego lub oddziału całodobowego znajdującego się w strukturach organizacyjnych świadczeniodawcy oraz realizujących świadczenia wramach kontraktu NFZ ws ri ze er ps i e ń

18 34 Uzależnienie projekt od wymagań Uzależnienie projekt wymagań od świadczenia w poradni antynikotynowej 1742 poradnia antynikotynowa 1) porada diagnostyczna 2) porada terapeutyczna (kolejna) porada instruktora terapii sesja psychoterapii indywidualnej sesja psychoterapii rodzinnej sesja psychoterapii grupowej sesja psychoterapii psychoedukacyjnej 1) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii 2) mgr psychologii 3) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii osoba z certyfikatem instruktora terapii lub w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora terapii osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii lub osoba z certyfikatem instruktora terapii osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora terapii w poradni realizującej: 1) program terapii uzależnienia od lub od substancji 2) program psychoterapii uzależnienia, w tym od i współuzależnienia w wymiarze 4 godzin minimum zorganizowanych zajęć terapii w tygodniu 3) kompleksowy program terapii uzależnienia od nikotyny (dotyczy 1742)dostęp do: 1) podstawowej diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i elektrofizjologicznej; 2) konsultacji specjalistycznych; 3) interwencji pracownika socjalnego poradnia czynna co najmniej:3 razy w tygodniu, nie mniej niż 12 godzin tygodniowo łącznie, w tym raz w tygodniu w godz. od 14 do 18 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii 3) psycholog kliniczny ) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii lub 2) psychoterapeuta psychoterapeuta, osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii, psycholog posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie terapii rodzin lub lekarz z certyfikatem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie systemowej terapii rodzin osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii,osoba z certyfikatem instruktora terapii 1) kompleksowy program terapii uzależnienia od lub od substancji 2) program psychoterapii uzależnienia, w tym od i współuzależnienia w wymiarze godzin zorganizowanych zajęć terapii w tygodniu 3) program zaawansowany psychoterapii uzależnienia od lub od substancji 4) inne specjalistyczne programy, np. dla ofiar i sprawców przemocy dostęp do: 1) superwizji 2) świadczeń oddziału dziennego lub oddziału całodobowego znajdującego się w strukturach organizacyjnych świadczeniodawcy oraz realizujących świadczenia wramach kontraktu NFZ ws ri ze er ps i e ń

19 3 Uzależnienie projekt od wymagań Uzależnienie projekt wymagań od świadczenia w poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od 1744 poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od 1) porada diagnostyczna 2) porada terapeutyczna (kolejna) porada instruktora terapii sesja psychoterapii indywidualnej sesja psychoterapii rodzinnej sesja psychoterapii grupowej sesja psychoterapii grupowej sesja psychoterapii psychoedukacyjnej leczenie zespołów abstynencyjnych w warunkach ambulatoryjnych 1) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii 2) mgr psychologii 3) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii osoba z certyfikatem instruktora terapii lub w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora terapii osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii lub osoba zcertyfikatem instruktora terapii osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii lub osoba z certyfikatem instruktora terapii osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora terapii 1) personel: - lekarz psychiatra lub lekarz chorób wewnętrznych lub anestezjolog - pielęgniarka 2) : - sala 1-3-łóżkowa - płyny infuzyjne i inne niezbędne leki - zestaw p/wstrząsowy, alkomat, glukotest - dostęp do badań laboratoryjnych cito - uzgodniony dostęp do hospitalizacji w razie pilnej potrzeby - motywowanie do kontynuacji leczenia w poradni realizującej: 1) program terapii uzależnienia od lub od substancji 2) program psychoterapii uzależnienia, w tym od i współuzależnienia w wymiarze 4 godzin minimum zorganizowanych zajęć terapii w tygodniu 3) kompleksowy program terapii uzależnienia od nikotyny (dotyczy 1742) dostęp do: 1) podstawowej diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i elektrofizjologicznej; 2) konsultacji specjalistycznych; 3) interwencji pracownika socjalnego poradnia czynna co najmniej:3 razy w tygodniu, nie mniej niż 12 godzin tygodniowo łącznie, w tym raz w tygodniu w godz. od 14 do 18 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii 3) psycholog kliniczny ) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii lub 2) psychoterapeuta psychoterapeuta, osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii, psycholog posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie terapii rodzin lub lekarz z certyfikatem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie systemowej terapii rodzin osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii, osoba z certyfikatem instruktora terapii 1) lekarz psychiatra 2) lekarz chorób wewnętrznych 3) lekarz anestezjolog 1) kompleksowy program terapii uzależnienia od lub od substancji 2) program psychoterapii uzależnienia, w tym od i współuzależnienia w wymiarze godzin zorganizowanych zajęć terapii w tygodniu 3) program zaawansowany psychoterapii uzależnienia od lub od substancji 4) inne specjalistyczne programy, np. dla ofiar i sprawców przemocydostęp do: 1) superwizji 2) świadczeń oddziału dziennego lub oddziału całodobowego znajdującego się w strukturach organizacyjnych świadczeniodawcy oraz realizujących świadczenia w ramach kontraktu NFZ ws ri ze er ps i e ń

20 38 Uzależnienie projekt od wymagań Uzależnienie projekt wymagań od świadczenia w poradni terapii od dla dzieci i młodzieży świadczenia w zakresie programu substytucyjnego leczenia metadonem poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od dla dzieci i młodzieży poradnia leczenia, poradnia terapii uzależnienia od substancji 1) porada diagnostyczna 2) porada terapeutyczna (kolejna) porada instruktora terapii sesja psychoterapii indywidualnej sesja psychoterapii rodzinnej sesja psychoterapii grupowej sesja psychoterapii psychoedykacyjnej personel 1) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii 2) mgr psychologii 3) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii osoba z certyfikatem instruktora terapii lub w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora terapii osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii lub osoba z certyfikatem instruktora terapii osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora terapii w poradni realizującej: 1) program terapii uzależnienia od lub od substancji 2) program psychoterapii uzależnienia, w tym od i współuzależnienia w wymiarze 4 godzin minimum zorganizowanych zajęć terapii w tygodniu 3) kompleksowy program terapii uzależnienia od nikotyny (dotyczy 1742)dostęp do:1) podstawowej diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i elektrofizjologicznej; 2) konsultacji specjalistycznych; 3) interwencji pracownika socjalnego poradnia czynna co najmniej:3 razy w tygodniu, nie mniej niż 12 godzin tygodniowo łącznie, w tym raz w tygodniu w godz. od 14 do 18 1) lekarz psychiatra 2) mgr psychologii 3) osoba z certyfikatem specjalisty terapii 4) pielęgniarka psychoterapia do 2 godzin tygodniowo dostęp do: 1) badań umożliwiających kontrolę abstynencji 2) konsultacji specjalistycznych 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii 3) psycholog kliniczny ) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii lub 2) psychoterapeuta 1) psychoterapeuta 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii, osoba z certyfikatem instruktora terapii 1) kompleksowy program terapii uzależnienia od lub od substancji 2) program psychoterapii uzależnienia, w tym od i współuzależnienia w wymiarze godzin zorganizowanych zajęć terapii w tygodniu 3) program zaawansowany psychoterapii uzależnienia od lub od substancji 4) inne specjalistyczne programy, np. dla ofiar i sprawców przemocy dostęp do: 1) superwizji 2) świadczeń oddziału dziennego lub oddziału całodobowego znajdującego się w strukturach organizacyjnych świadczeniodawcy oraz realizujących świadczenia w ramach kontraktu NFZ ws ri ze er ps i e ń

Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 14 października 2008 r.

Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 14 października 2008 r. Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r. Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego i, Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 2 Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Lp Zakres Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy Uwagi dodatkowe 1 świadczenia psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 25/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 84 / 2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji(!! www.aotmit.gov.pl( OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 29 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ Lp. Kod zakresu świadczeń kontraktowanych (nowy) Nazwa zakresu świadczeń komórka organizacyjna w której może być kontraktowany zakres swiadczeń Załączniki do zarządzenia nr 50/DSOZ/2008 Prezesa Narodowego

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Prezesa Funduszu nr 9/2004 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Zdrowotnych odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu. Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów. chorobę lub stany podobne (Z03).

Zdrowotnych odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu. Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów. chorobę lub stany podobne (Z03). Dziennik Ustaw 5 Poz. 1386 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1386) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Standardy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

Standardy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień Standardy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia (kod resortowy: 1740, 1744) Zadania:

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ Kod Nazwa ** Kod Nazwa KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ owa komórce, w ramac sprawozdawanyc Z03 do 10 dni F00-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F84 do 56 dni 1 04..021.02 F20-F39 do 70 dni psyciatryczne dla oddział

Bardziej szczegółowo

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; . Zarządzenie Nr 63/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia..(poz. ) WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 1 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób Dziennik Ustaw 22 Poz. 1386 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 13 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 13 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99);

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99); Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 13 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 13 grudnia 2013 r. NFZ.2013.79 2013.12.31 zm. NFZ.2013.94 1 ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 7 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 kwietnia 2011 r. 583 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 68/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. Dz.U.2009.140.1146 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 56/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające Dziennik Ustaw 46 Poz. 1386 Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów

ZARZĄDZENIE NR 54/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów ZARZĄDZENIE NR 54/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 7 Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2013 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 101 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.05.17 16:21:14 +02'00' 5886 Poz. 583 583 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 65/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne

Bardziej szczegółowo

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

2) bliski dostęp zapewnienie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej nie dalej niż w sąsiednim powiecie od miejsca udzielania świadczeń;

2) bliski dostęp zapewnienie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej nie dalej niż w sąsiednim powiecie od miejsca udzielania świadczeń; Rozporządzenie ministra zdrowia z 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Na podstawie art. 148

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004 2012 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2012/DGL. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr 27/2012/DGL. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. Zarządzenie Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia20 września 2007 r.

Zarządzenie Nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia20 września 2007 r. Zarządzenie Nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne Zarządzenie Nr 64/2007/DSOZ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.03.29 15:15:36 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 18 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 18 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 65/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie w związku z realizacją projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

http://www.nfz.gov.pl/new/drukuj.php?artnr=4213&czartnr=0&drukuj=1

http://www.nfz.gov.pl/new/drukuj.php?artnr=4213&czartnr=0&drukuj=1 1 z 6 2012-04-27 19:17 Zarządzenie Nr 55/2010/DSOZ (opublikowano 15.09.2010 r.) Zarządzenie Nr 55/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia warunków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 20/2014/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc

Bardziej szczegółowo

Nazwy zadań ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Nazwy zadań ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Zarządzenia nr 22/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 17 stycznia 2014 r. Zasady finansowania realizacji zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

1. Użyte w Szczegółowych Warunkach Konkursu określenia oznaczają:

1. Użyte w Szczegółowych Warunkach Konkursu określenia oznaczają: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU określające sposób realizacji zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Udzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju psychoterapia uzależnienia od alkoholu w stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU określające sposób realizacji zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU określające sposób realizacji zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU określające sposób realizacji zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju: 1. Udzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju psychoterapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia r.

Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia r. Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia.. 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia19 września 2007 r.

Zarządzenie Nr 59/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia19 września 2007 r. Zarządzenie Nr 59/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie uzdrowiskowe Zarządzenie Nr 59/2007/DSOZ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne w zakresach: profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 77/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Na podstawie art. 102

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r.

Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. Dz.U.2012.734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 66/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r. Zarządzenie Nr 66/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2009/DSOZ

Zarządzenie Nr 59/2009/DSOZ Zarządzenie Nr 59/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne Na postawie art.

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie zgodności kryterium wiekowego dla zakresu medycyny sportowej.

Sprawdzenie zgodności kryterium wiekowego dla zakresu medycyny sportowej. ZAKRES KOD OPIS SPO 71401001 SPO 71404001 SPO 71404002 Sprawdzenie kryterium wiekowego dla świadczeń z zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych dla dzieci. Sprawdzenie czasu rezerwacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w rodzaju: programy profilaktyczne i promocja zdrowia

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 94/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 94/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 94/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 61/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2012/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2012/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2012/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Tab. 1.3 opieka długoterminowa poziom skalujący szczegółowe parametry oceny możliwe odpowiedzi m treść waga skalująca (S)

Tab. 1.3 opieka długoterminowa poziom skalujący szczegółowe parametry oceny możliwe odpowiedzi m treść waga skalująca (S) Załącznik do zarządzenia nr 56/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 sierpnia 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 20 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 20 października 2011 r. Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 79/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 79/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2011 r. Zarządzenie Nr 79/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo