Koszt każdego oferowanego programu (pobyt do 12 miesięcy): $ USD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koszt każdego oferowanego programu (pobyt do 12 miesięcy): 1.500 $ USD"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W ROLNICZYCH PROGRAMACH STAŻOWYCH W K A N A D Z I E Kwalifikacje ogólne: dostępność programu: od 18 do 30 roku życia posiadanie umiejętności konwersacyjnych w języku angielskim umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków posiadanie solidnej motywacji i świadomości ciężkiej pracy Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy (wypełnia pracownik J. D. Mercury w Warszawie) zdrowie i medycyna (historia kwestionariusz, wypełnia J. D. Mercury) kopia strony paszportu (zawierająca podstawowe informacje) życiorys (na osobnej kartce papieru) CV 2 listy polecające (1 - od pracodawcy z dziedziny rolniczej lub np. opiekuna, dziekana z wydziału uczelni; 1 od lektora języka angielskiego danej uczelni) kopia świadectwa urodzenia (tłumaczona na język angielski) kopia dyplomu ukończenia studiów (jeśli jest dostępny) kopia zaświadczenia lub dyplomu zdobycia stopnia naukowego (jeśli jest dostępny) zdjęcia (z miejsca pracy jeśli są dostępne oraz aktualne zdjęcie kandydata) zdjęcie do dokumentów wizowych dla ambasady wg obowiązujących wymiarów Maksymalny czas trwania programu i szkolenia praktycznego: do 12 miesięcy Koszt każdego oferowanego programu (pobyt do 12 miesięcy): $ USD Koszt administracyjny: 300 $ USD Dodatkowe koszty i terminy zapłaty: Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest na warunkach organizatora i jest to kwota wynikająca z pomnożenia 100 $ USD przez liczbę miesięcy faktycznego pobytu w Kanadzie (np. x 6 miesięcy = 600 $ USD) i musi być opłacona po otrzymaniu miejsca odbywania stażu/szkolenia, a przed wizytą w ambasadzie Kanady w sprawie wizy; Opłata wizowa: 150 $ USD (uczestnik płaci na konto ambasady w momencie wypełniania dokumentów wizowych).

2 Wybór sposobu finansowania programu: 1. zapłata jednorazowa za udział w programie stażowym do 12 miesięcy $ USD (300 $ $) jest podzielona na: I rata 300 $ USD (koszt administracyjny dla J. D. Mercury), płatna w dniu złożenia dokumentów do aplikacji (można zapłacić przelewem na konto bankowe J. D. Mercury); II rata USD (koszt programu), wpłacana jest po otrzymaniu i zaakceptowaniu przez kandydata miejsca odbywania stażu, przelewem na konto bankowe bezpośredniego organizatora stażu lub kartą kredytową (przede wszystkim do tego sposobu zapłaty namawia organizator). W rzeczywistości, kiedy kandydat odeśle bezpośredniemu organizatorowi podpisane dokumenty planu szkolenia, akceptując tym samym warunki i miejsce stażowe, wystawiana jest dla niego łączna faktura, na którą składają się: koszt programu + koszt ubezpieczenia zdrowotnego za faktyczny okres pobytu na szkoleniu (+ 30 dni za okres karencji po jego zakończeniu). Jeśli uczestnik nie chce wykorzystać po zakończeniu programu przyznanych mu 30 dni karencji i wyjeżdża natychmiast do swego kraju, organizator zwraca na jego konto równowartość opłaty za jeden miesiąc ubezpieczenia zdrowotnego. Można skorzystać z programu w krótszych terminach np. uczestnicząc w nim przez np. 6 miesięcy, ale ogólny koszt programu nie ulega zmianie. Kiedy wiza zostaje wydana na maksymalny czas trwania programu, czyli na 12 miesięcy, to uczestnik, początkowo korzystający z krótszego okresu szkolenia, ma szansę wydłużenia swojego programu, jeśli uzna to za stosowne, bez dodatkowej opłaty za nowe zaproszenie, które jest niezbędne do dalszego udziału w programie. Dlatego opłata za udział w programie jest stała i wynosi $ USD. 2. zapłata dwuetapowa za udział w programie (będzie dostępna od 2016 roku): pierwszy etap zapłata 550 $ USD (na którą składają się następujące koszty 400 $ $ opłata tzw. pomocy finansowej za umożliwienie zapłacenia kosztów samego programu w formie czterech rat, potrącanych z miesięcznego uposażenia w czasie odbywania stażu), jest podzielony na: I rata 400 $ USD (koszt administracyjny dla J. D. Mercury), płatna w dniu złożenia aplikacji (może być przelewem na konto bankowe); II rata 250 $ USD (opłata pomocy finansowej), płacona jest po otrzymaniu i zaakceptowaniu miejsca odbywania stażu, przelewem na konto bankowe bezpośredniego organizatora stażu; Ta sama wielkość opłat dotyczy uczestnictwa w programie w wersji skróconej do np. 6 miesięcy. drugi etap opłata kosztów programu $ USD, która potrącana jest z pensji w ciągu czterech pierwszych miesięcy odbywania stażu (po 375 $ USD miesięcznie). Podstawowe zasady kwalifikowania chętnych do programu Nie jest wymagane posiadanie niezbędnego doświadczenia, ale jeśli ktoś je ma, jest mile widziane. Każdy, kto ma silną motywację, aby przyjechać do pracy w Kanadzie i ma chęć zdobycia doświadczenia w dziedzinie rolnictwa!

3 Ustalenia dotyczące zakwaterowania i wyżywienia Niektórzy uczestnicy międzynarodowego programu szkoleniowego żyją i jedzą wszystkie posiłki z rodziną, u której mieszkają w czasie odbywania praktyk; inni żyją na własny koszt lub organizują sobie niektóre lub wszystkie posiłki. Wnioskodawcy wskazują we wniosku na swoje preferencje co do sposobu żywienia się i opcje mieszkaniowe, ale nie można liczyć, że wybór będzie w pełni zagwarantowany. Wynagrodzenie i opłaty Uczestnicy otrzymują wynagrodzenie równe minimalnemu, obowiązującemu w Kanadzie w 2015 roku, czyli $ CAD. To wynagrodzenie opiera się na 195 godzinach pracy w miesiącu, w tym 35 godzin przeznaczonych jest na szkolenie. Praca w godzinach nadliczbowych płatna jest po 11 $ CAD za godzinę. Należy pamiętać, że zależy to wyłącznie od gospodarza szkolącego (kiedy i jak długo). Tygodniowy czas pracy podstawowej wynosi 40 godzin. Rodzina goszcząca może odliczyć z wynagrodzenia maksimum do 550 $ CAD miesięcznie za pokój i wyżywienie, jednak w większości odliczane jest od 250 do 350 $ CAD. Czas wolny Uczestnicy powinni otrzymać co najmniej jeden dzień wolnego za każdy tydzień okresu praktycznego szkolenia. Czas wolny jest nieodpłatny i może być zaplanowany, jako jeden dzień w tygodniu lub dwa dni wolne, co drugi tydzień (uzgodnione pomiędzy uczestnikiem, a szkolącym gospodarzem). Wyjątki następują w okresach szczytu pracy i wówczas uczestnicy powinni być elastyczni w organizowaniu przysługującego im czasu wolnego. Wakacje Uczestnicy otrzymają dwa dni nieodpłatnego wypoczynku po każdym miesiącu szkolenia praktycznego. Te dni mogą być gromadzone i powinny być wykorzystane w czasie praktycznego okresu szkolenia. Dni wolne przeznaczone na wakacje muszą być zatwierdzone przez szkolącego gospodarza i nie mogą być brane podczas szczytowych okresów pracy. Ponadto uczestnicy mają 30-dniowy okres karencji po zakończeniu ich programu i mogą go przeznaczyć na wypoczynek lub przygotowanie się do wyjazdu z Kanady lub odpoczynek. Długość okresu załatwiania formalności (wypełnienie, weryfikacja, tłumaczenie i procedura załatwiania dokumentów łącznie z wizą): 1 3 miesięcy. 1. Rolnictwo kanadyjskie programy szkolenia UWAGA! Wszędzie tam, gdzie prowadzona jest hodowla była mięsnego, mlecznego, trzody chlewnej lub owiec, dostępne są programy weterynaryjne dla studentów i absolwentów tego kierunku. Program szkoleniowy: PSZCZELARSTWO dostępny jest sezonowo od kwietnia do października i przez cały rok Uwaga: Gospodarstwa pszczelarskie pracujące w ramach programu szkoleniowego dają uczestnikom możliwość nabycia doświadczenia z pierwszej ręki w wykorzystaniu pszczół do zapylania drzew owocowych. Pszczoły są istotnym elementem rolnictwa i można w praktyce dowiedzieć się, w jaki sposób zapylanie jest używane, aby utrzymać przemysł rolniczy przy życiu. W większości - pszczelarskie programy szkoleniowe - specjalizują się w zakresie produkcji miodu

4 oraz sprzedaży matek pszczelich. Jako uczestnik Szkolenia Pszczelarskiego kandydat może dowiedzieć się o różnych zastosowaniach pszczół, produkcji miodu, żywieniu ula i ruchach rojów pszczelich. Rzeczywiste zdobyte umiejętności będą różne w zależności od lokalizacji miejsca stażowego i wcześniejszych doświadczeń, z którymi kandydat miał styczność. Pszczelarski program szkoleniowy jest dostępny na całym kontynencie w Stanach Zjednoczonych, jak również na Hawajach. Umiejętności, które kandydat może wykorzystać w programie szkoleniowym, mogą obejmować: obsługę uli, karmienie uli, żywienie uli, przemieszczanie uli, wiedzę o wymaganiach i miejscu lokalizacji uli w różnych porach roku, wiedza na temat eksploatacji i konserwacji maszyn związanych z tą dziedziną, znajomość ogólnie pojętego zarządzania przedsiębiorstwem w tym amortyzacji, ewidencji zakupów i sprzedaży, wiedza o cenie miodu na rynku w zależności od liczby pszczół, wiedza na temat umów dotyczących zapylania i zmieniających się cenach miodu, poznawanie amerykańskiego sposobu życia i tutejszego biznesu. Program szkoleniowy: HODOWLA BYDŁA i uprawa roślin dostępny jest od kwietnia do końca października, ale może być wydłużony Uwaga: Gospodarstwa biorące udział w tym programie mogą być bardzo zróżnicowane pod względem rozmiarów, od małych gospodarstw rolnych, do wielkich farm z rozmachem przemysłowym. Niektóre z nich oprócz hodowli zwierząt gospodarskich zajmują się również uprawą roślin zwłaszcza przeznaczonych na paszę. Okres wegetacyjny rozpoczyna się w maju, a kończy w październiku. Latem w ramach programu uczestnicy poznają ogólną wiedzę o zarządzaniu stadem, przeprowadzają konserwację ogrodzeń i pastwisk. Kiedy nadchodzi jesień i cielęta są odstawiane od piersi, następuje opieka i karmienie bydła mięsnego, wyważanie racji żywnościowych i ma miejsce ogólne zarządzanie stadem. Umiejętności, które kandydat może wykorzystać w programie szkoleniowym, mogą obejmować: konserwację i naprawę maszyn rolniczych; stosowanie marketingu upraw i zwierząt gospodarskich szczepienie zwierząt; znakowanie i kolczykowanie zwierząt; pielęgnacja i żywienie bydła mięsnego; wyważanie racji żywieniowych; zarządzanie zdrowiem stada; zarządzanie stadem; branie udziału przy cieleniu się zwierząt; wiedza o eksploatacji maszyn rolniczych i pojazdów drogowych; umiejętność podejmowania decyzji odnośnie nasion, nawozów i środków ochrony roślin; wiedza o zbieraniu i suszeniu roślin; wiedza o kanadyjskim stylu życia i tutejszym biznesie. Program szkoleniowy: MLECZARSTWO dostępny jest sezonowo i może trwać przez luty, marzec i kwiecień, a niektóre staże przez cały rok Uwaga: Uczestnik programu będzie mógł wziąć udział w większości rodzajów prac w tego typu gospodarstwie, jak: dojenie, hodowla cieląt, karmienie, sprzątanie, prowadzenie ewidencji pasz zbożowych i ziarna, leczenie chorych zwierząt, krycie i utylizacja odpadów /sanitarnych. Mleczarnie biorące udział w Kanadyjskim programie szkolenia mają albo pojedyncze urządzenia dojące albo specjalne dojarnie z samodzielnymi stanowiskami. pielęgnacja i żywienie bydła mlecznego, wyważanie racji żywnościowych, praca na pastwiskach, odchów cieląt, zarządzanie stadem reprodukcyjnym, zarządzanie uprawami, zwierzętami gospodarskimi i produktami zwierzęcymi, wiedza dotycząca eksploatacji maszyn rolniczych i pojazdów drogowych, wiedza o zbieraniu i suszeniu roślin, wiedza o kanadyjskim stylu życia i tutejszym biznesie.

5 Program szkoleniowy: UPRAWY POLOWE możliwość odbywania stażu sezonowo od kwietnia do listopada i przez cały rok Uwaga: Kanadyjski program szkoleniowy o uprawach polowych realizowany jest zazwyczaj w prowincjach Alberta, Sascatchewan, Manitoba i Ontario. Organizator programu ma podpisane umowy z gospodarzami szkolącymi, których farmy prowadzone są w bardzo postępowo, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a co do wielkości są bardzo zróżnicowane i wahają się od do ha powierzchni. Gospodarze farm dają uczestnikom możliwość dobrego wglądu w większość aspektów ich pracy, które mogą także obejmować działania marketingowe. Są oni jednymi z najlepszych w branży i tym samym uczestnicy maja szansę skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia. zarządzanie płodozmianem, identyfikacja chwastów, wiedza o nasionach; podejmowanie właściwych decyzji odnośnie nawozów i środków ochrony roślin; prowadzenie księgowości na farmie; stosowanie marketingu upraw, w tym różnych opcji i kontraktów terminowych; eksploatacja maszyn rolniczych i pojazdów drogowych; konserwacja i naprawie maszyn rolniczych; zbierania i suszenia roślin; zarządzania czasem. Program szkoleniowy: AGRI-MIX możliwość odbywania stażu przez cały rok. Programy dostępne od kwietnia do listopada. Uwaga: Programy szkoleniowe z cyklu AGRI-MIX stosowane są w całej Kanadzie i różnią się zakresem obowiązków. Czynności zadaniowe mogą być równo rozłożone w czasie pomiędzy pomieszczenia zamknięte i teren zewnętrzny lub na wniosek uczestnika ta proporcja może ulec zmianie. Niektóre zadania obejmują opiekę nad dziećmi, ale nie wszystkie. przygotowywanie posiłków, pielęgnacja ogrodu, utrzymanie porządku na podwórzu, opieka nad dzieckiem, niewielkie doświadczenie w obsłudze maszyn i urządzeń, konserwacja i zabezpieczanie urządzeń. 2. Enologia kanadyjskie programy szkoleniowe Program szkoleniowy: PIWNICE WINNE przewidziany jest na okres 3 4 miesięcy i dostępny od kwietnia do września (w zależności od klimatu i lokalizacji) UWAGA: Uczestnicy tego programu szkolenia zdobywają wiedzę na temat znaczenia, jakie ma praca w piwnicy winnej, jeśli chodzi o czynności zmierzające do osiągnięcia najlepszej z możliwych jakości wina. Praca w piwnicy winnej w ramach programu szkoleniowego może być wymagająca fizycznie, wiąże się to z podnoszeniem ciężkich przedmiotów, pracy przez długi czas i wymaga wytrwałości i dobrej kondycji od uczestnika, szczególnie podczas sezonu tłoczenia winogron lub ich miażdżenia. Obowiązki przypisane do tego programu: testowanie surowca w winnicy, wzbogacanie, dezynfekcja zbiorników, odbieranie winogron, kruszenie winogron, wyciskanie soku, wytłaczanie czerwonych winogron, mieszanie beczek, miażdżenie winogron, domieszanie wina, opróżnianie czerwonych fermentatorów, nauka spuszczania i odcedzania zbiorników, wyciskanie, beczkowanie soku, zamykanie beczek, rozlewanie wina, filtracja wina, filtracja osadu.

6 identyfikacja różnych klas wina identyfikacja głównych czynników wpływających na jakość wina identyfikacja i zrozumienie działania mikroorganizmów - korzystne i niekorzystne rozróżnienie rodzajów baryłek i zrozumienie ich wpływu na wino zrozumienie funkcji sprzętu używanego w winnicy zrozumienie procesu fermentacji alkoholowej rozróżnienie i wykonanie filtracji wina przy użyciu różnej techniki rozróżnienie i przeprowadzenie procesu rozwoju wina i mieszanie rozróżnienie i przeprowadzenie procedur sanitarnych rozróżnienie i praktyczne zastosowanie procedury bezpieczeństwa w winnicy - aparaty oddechowe, produkty żrące i zapobieganie wypadkom. Program szkoleniowy: LABORATORIUM ENOLOGICZNE jest dostępny przez 3 4 miesiące (od lutego do czerwca), które pokrywają się z okresem przeznaczonym do zgniatania winogron Uwaga: Uczestnik, który bierze udział w tym programie szkoleniowym ma szansę dowiedzieć się, jak analizować próbki zbierane w winnicy do określenia ich dojrzałości i oceny jakości winogron w winnicach. Program szkoleniowy w laboratorium enologicznym może obejmować udział w monitorowaniu fermentacji głównej i pobieranie próbek z beczek i zbiorników, czyszczenie laboratorium, właściwe pipetowanie, dokonywanie prawidłowego pomiaru, pobieranie próbek odgazowania i przygotowanie ogólne próbki. W ramach programu prowadzona będzie ciągła analiza wprowadzanych danych do komputera i przygotowywanie próbek do analizy i wypełnienia. Trochę czasu zostanie przeznaczone również na wypełnianie formalności i przygotowanie dokumentów na następny dzień. Oczekuje się, że uczestnicy programu szkolenia dołożą wszelkich starań w celu utrzymania w laboratorium stałego porządku i w należytym stanie jego wyposażenia. Podczas późnego zbioru uczestnicy szkolenia mogą skupić się na nowych procedurach enzymatycznych. Dowiedzą się, jak trzeba postępować w celu zbadania wina na obecność bakterii i drożdży psujących wino. Uczestnicy szkolenia w laboratorium mogą przeprowadzić próby klarowania wina, a także wziąć udział w niektórych ocenach degustacji. Uczestnicy otrzymają instrukcję do wykonania analizy chemicznej w celu pomiaru zawartości alkoholu, wolnego SO2, całkowitego SO2, ph, miareczkowania kwasowości, zawartości resztkowego cukru, kwasu jabłkowego, procentu substancji stałych, amoniaku i fluorków. Uczestnicy mogą wykonać laboratoryjne próby dostosowania właściwego ph. Obowiązki pracujących w laboratorium podczas szkolenia: praca przy fermentacji, pobieranie soku do analizy wina, wprowadzanie i interpretacja danych, mikroorganizmy wina, praca przy produkcji wina. Umiejętności, które kandydat może wykorzystać podczas szkolenia stażowego, mogą obejmować: identyfikacja i przeprowadzanie procedury pobierania próbek; identyfikacja i przeprowadzanie procedury analizy soku i wina; identyfikacja i wykonanie uzupełnienia składników odżywczych oraz szczepienia drożdży; zrozumienie i monitorowanie linii butelkowania i zapewnienie właściwej jakości korka, pobieranie próbek i analiza starzenia się wina; zrozumienie i interpretowanie obliczeń; identyfikacja danych wejściowych z analizy laboratoryjnej; identyfikacja i ćwiczenie procedur bezpieczeństwa w laboratorium.

7 3. Ogrodnictwo kanadyjskie programy szkoleniowe Program szkoleniowy: SZKLARNIE możliwość uczestnictwa w zależności od docelowej lokalizacji przez okres do 12 miesięcy, a nawet dłużej Uwaga: Program szkoleniowy w cieplarniach daje okazję do praktycznej nauki rozmnażania, począwszy od wzrostu z nasienia roślinnego albo sadzonek. Typowymi odmianami roślin są: bluszcz, begonia, paproć, poinsecja, fiołki, euforia, pelargonia i hortensja. Szklarniane programy szkoleniowe mogą obejmować zasiewy na polu, pielęgnacja roślin, zbieranie i klasyfikowanie roślin, jak również przygotowanie zamówień hurtowych i detalicznych. Programy szkoleniowe w tym zakresie dotyczą mniejszych gospodarstw cieplarnianych (typowych działalności rodzinnych) o wielkości od 1 lub 2 ha, do firm na dużą skalę, z powierzchnią wewnętrzną szklarni do 2 mln metrów kwadratowych. Cieplarniane programy szkoleniowe rozpoczynają się w okresie styczeń - marzec i są przewidziane na okres półtora roku. Niektóre miejsca stażowe są również dostępne na okres jednego roku. rozmnażanie roślin, sadzenie szkółek roślinnych, podlewanie, pielenie, nawożenie, przesadzanie, działania biznesowe i marketingowe obejmujące sprzedaż i wysyłkę. Program szkoleniowy: CENTRUM OGRODNICZE możliwość uczestnictwa w zależności od docelowej lokalizacji przez okres do 12 miesięcy Uwaga: Szkolenia w Centrum Ogrodniczym obejmują programy nauki o linii produktów uzupełniających dostawy, sezonowych dostawach i wypożyczaniu sprzętu, jak również naukę składania zleceń zakupu, pozyskiwania świadomości dostawców hurtowych, skutecznej techniki sprzedaży i uprawiania promocji w miejscu sprzedaży. Szkolenie w Centrum Ogrodniczym rozpoczyna się w lutym lub marcu, a kończy w lipcu lub październiku. identyfikację odmian, obsługę klienta, pielęgnację roślin i innych towarów, kontrolę zapasów, rejestr operacji kasowych, merchandising (promocja w miejscu sprzedaży), praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. Program szkoleniowy: PROJEKTOWANIE KRAJOBRAZU w zależności od lokalizacji, możliwość uczestnictwa do 12 miesięcy Uwaga: Uczestnicy programu szkoleniowego projektowania krajobrazu mają okazję dowiedzieć się, jakie podstawowe warunki musi spełniać zamawiający. Aby projektant mógł rozpocząć prace projektowe musi mieć wgląd w sposoby zarządzania firmą, która składa zlecenie. Codzienna praca będzie obejmować: zarządzanie murawą, praca przy rabatkach, monitorowanie i regulacja nawadniania, udoskonalanie projektu, nakładanie barw sezonowych i pielęgnacja. Staże programu projektowania krajobrazu mają tendencję rozpoczynania się w kwietniu, a kończą się w październiku. sadzenie drzew; sadzenie krzewów; opieka nad pokryciem roślinnym i kwiatami; pokrywanie terenu darnią; realizacja projektów krajobrazowych; wykorzystywane maszyny (kosiarki do trawy, samochody ciężarowe, mini ładowarki, kultywatory ziemi, itd.); budowa konstrukcji krajobrazowych. Dostępna jest ograniczona liczba miejsc dla chętnych w programie szkolenia dotyczącym projektowania krajobrazu.

8 Program szkoleniowy: SZKÓŁKA DRZEW możliwość uczestnictwa w zależności od docelowej lokalizacji przez okres do 12 miesięcy Uwaga: Praktyczne szkolenie w tym programie obejmuje wszystkie etapy rozmnażania, począwszy od nasion i sadzonek od innych roślin. Typowe odmiany to: drzewa, krzewy, byliny. Niektóre programy szkoleniowe mogą obejmować prace związane z sadzeniem na polu, pielęgnacją roślin, zbieraniem, sortowaniem i przygotowaniem zamówień hurtowych i detalicznych. Programy stażowe odbywają się w rodzinnych farmach i zazwyczaj rozpoczynają się w kwietniu i trwają do końca października. Istnieje kilka dostępnych jednorocznych programów dotyczących SZKÓŁKI DRZEW. przygotowanie podłoża gleby; nawożenie; sadzenie towaru szkółkarskiego; pielęgnację roślin w szkółce (w tym pielenie), przesadzanie, rozmnażanie towaru szkółkarskiego; podlewanie; przycinanie roślin; czynności biznesowe i marketingowe, w tym sprzedaż i wysyłka towaru do klienta. Program szkoleniowy: PRODUKCJA WARZYW rozpoczyna się w kwietniu i trwa do 12 miesięcy Uwaga: W ramach programu szkoleniowego produkcji warzyw można będzie uczyć się i uczestniczyć w zasiewach, przesadzaniu, przygotowaniu pola, nawadnianiu, nawożeniu, zwalczaniu chwastów i szkodników, zbieraniu plonów i sposobach prowadzenia ogrodniczych działań biznesowych związanych z pakowaniem, przechowywaniem, dystrybucją i sprzedażą uprawianych warzyw. sadzenie; nawożenie; nawadnianie; kontrolę chwastów i owadów; używanie małego sprzętu (w tym zmechanizowanego); przycinanie; rozmnażanie; zapylanie; zbieranie plonów; przetwórstwo; pakowanie i przechowywanie; dystrybucję i sprzedaż (w tym na rynkach rolników).

Ogólna oferta programu stażowego:

Ogólna oferta programu stażowego: Informacje wstępne do stażowych programów rolniczych w Australii Jest to oferta stażu w dziedzinie rolnictwa skierowana do młodych ludzi i odpowiedniej dla nich pracy, która jest tu rozumiana jako dodatek

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię ABC Biznesu Jak założyć kwiaciarnię Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci kwiaciarni / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie / 4

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Kurs kwalifikacji Specjalista Tradycyjnych Sadów

Kurs kwalifikacji Specjalista Tradycyjnych Sadów Kurs kwalifikacji Specjalista Tradycyjnych Sadów Numer projektu: 517667-LLP-1-2011-1-DE-LEONARDO-LMP Tytuł projektu: ESTO European Specialist in Traditional Orchards ESTO Europejski Specjalista Tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15

Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15 Styczeń 2014 r. Rok III Nr 17 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15 Zapraszamy do 1 Oddziału we Włodawie

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Łomża, styczeń 2008 Projekt Centrum Zielonych Technologii realizowany przy udziale środków

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI WINA ORAZ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU KOMERCYJNEGO WINIARSTWA W POLSCE

OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI WINA ORAZ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU KOMERCYJNEGO WINIARSTWA W POLSCE OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI WINA ORAZ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU KOMERCYJNEGO WINIARSTWA W POLSCE Wojciech Bosak Polski Instytut Winorośli i Wina Winologia.pl Wstęp Celem tego opracowania jest odpowiedź na pytanie o

Bardziej szczegółowo

Formaty biznesowe. Projekt PI-PWP REPLIKATOR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Formaty biznesowe. Projekt PI-PWP REPLIKATOR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Formaty biznesowe Projekt PI-PWP REPLIKATOR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Formaty biznesowe Spis treści FORMATY BIZNESOWE 9 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 września/2013 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskich rynkach pracy

Przewodnik po europejskich rynkach pracy Przewodnik po europejskich rynkach pracy Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2012 Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa SAGITTARIUS 76-150 Darłowo, ul. Księżnej Anny 3b/8 tel./fax (+48

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki Szanowni Państwo, sanitas animalium pro salute domini ta stara łacińska maksyma przez zdrowie zwierząt do zdrowia ludzi już setki lat nie traci na swej mądrości. Przytaczam ją, gdyż w ramach Wspólnej Polityki

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL Czerwiec 2015 r. Rok IV Nr 34 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Hale na bale BIOGAZOWNIE TO PRZYSZŁOŚĆ Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL STRONA 8 ROLNIKU! SIEJ Z DOPŁATĄ! STRONA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

AMBASADA RP W AUSTRII

AMBASADA RP W AUSTRII AMBASADA RP W AUSTRII PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W AUSTRII OTWARCIE AUSTRIACKIEGO RYNKU PRACY Wiedeń 2011 Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii Strona 1 1.

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Podręcznik dobrych praktyk Toruń 2012 Świadoma Przedsiębiorczość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo