Ogólna oferta programu stażowego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólna oferta programu stażowego:"

Transkrypt

1 Informacje wstępne do stażowych programów rolniczych w Australii Jest to oferta stażu w dziedzinie rolnictwa skierowana do młodych ludzi i odpowiedniej dla nich pracy, która jest tu rozumiana jako dodatek (nagroda), a nie cel sam w sobie. Praktyki odbywają się w środowisku wiejskim (na obszarach mało zaludnionych) i na pewno nie są to wakacje na farmie! Uczestnik otrzymuje 12 miesięczną wizę (obecnie o symbolu 462) na pobyt w Australii, upoważniającą do odbywania stażu połączonego z pracą przez jeden rok lub krócej, w zależności od jego decyzji. Istnieją pewne praktyczne ograniczenia związane z programem, podczas realizacji którego wymaga się od uczestnika zachowania niezbędnego bezpieczeństwa i zobowiązania do produktywnej pracy. Praca na farmach w Australii, rozwija możliwości uczestnika, wzbogaca jego doświadczenie i podnosi kwalifikacje. Pozwala zobaczyć tę część kraju, która jest z dala od turystycznych tras, a także żyć i pracować obok Australijczyków, poznawać ich styl życia i zwyczaje. Uczestnicy mogą podróżować i pracować przez cały rok w ramach stażu. Uczestnicy programu będą mieli do wyboru wiele zadań, które są w zasięgu ich możliwości i umiejętności. Stawki wynagrodzenia są zawsze "nagrodą" (pozostają do uzgodnienia), jednak stawka podstawowa jest gwarantowana. Pary bez dzieci mogą brać udział w programach jeśli oboje w momencie składania aplikacji nie mają ukończonych 30 lat (przedział wiekowy: lat). Jeśli uczestnik ma poniżej 20. lat może oczekiwać zapłacenia 90% wynagrodzenia brutto wypłacanego dla dorosłych, a jeśli 18 lat, to zostanie mu wypłacone 80% brutto takiego wynagrodzenia. Ogólna oferta programu stażowego: 1. Wiza (australijska - 462) na okres 12. miesięcy z możliwością krótszego pobytu np. 6 lub 8 miesięcy - uprawniająca do podjęcia pracy podczas odbywania stażu; 2. Grupa wiekowa od 18 do 30 lat; 3. Oferta przeznaczona jest dla studentów uczelni rolniczych obecnie studiujących lub posiadających dyplomy ukończenia danego kierunku, a także dla wszystkich osób mających doświadczenie w pracy w oferowanej dziedzinie, nie mniejsze niż 1 rok; 4. Pary bez dzieci mogą brać udział w programach jeśli oboje w momencie składania aplikacji nie mają ukończonych 30 lat (przedział wiekowy: lat). 5. Większość pracodawców zapewnia stażystom, w ramach opłaty podstawowej, zakwaterowanie i wyżywienie, a wynagrodzenie jest traktowane, jako nagroda (jednak czasami zakwaterowanie oraz wyżywienie może być odpłatne i wtedy odpowiednia kwota potrącana jest z wynagrodzenia); 6. Czas na przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do wzięcia udziału w stażu łącznie z wizą, którą pomaga załatwić firma J. D. Mercury, to minimum dwa miesiące;

2 7. Atrakcyjna stawka za godzinę pracy od $ AUD (stawka wynagrodzenia nie może być niższa niż 15 $ AUD za godzinę, gdyż oficjalne wyrażenie zgody na pracę podczas stażu w Australii gwarantuje minimalną płacę/godz., a na poszczególnych farmach może się wahać w podanym przedziale); 8. Na zakończenie programu (w momencie ostatniego spotkania ze swym opiekunem) uczestnik dostaje odpowiedni certyfikat ukończenia stażu; 9. Gwarantowany zwrot $ AUD (wpłaconego depozytu w ramach pełnej opłaty za program) po zakończeniu terminu odbywania stażu. Wykaz dziedzin do odbycia stażu i ogólny zakres obowiązków: PRZETWÓRSTWO MLECZNE obowiązki: dojenie krów, praca przy cielętach hodowlanych (m. in. szczepienia), dodatkowym atutem jest prawo jazdy na ciągniki rolnicze, bieżące roznoszenie karmy, pojenie, przygotowywanie pasz na zapas, organizacja i zarządzanie gospodarstwem rolnym (mile widziane umiejętności w tym zakresie), utrzymanie porządku w miejscu pracy. OGRODNICTWO (kwiaty, owoce, warzywa) obowiązki: sadzenie, sortowanie, sianie, podlewanie, kontrola temperatury gazów cieplarnianych, cięcie kwiatów, zbieranie owoców, umiejętności z zakresu zarządzania i ekonomii w gospodarstwie rolnym (mile widziane umiejętności w tym zakresie), ustalanie zadań dla pracy ciągników rolnych. PRACA NA OTWARTYM POLU Z WARZYWAMI (przy cebuli, ogórkach, pomidorach, ziołach) obowiązki: sadzenie warzyw, podlewanie, pielenie, nawożenie, zbieranie plonów, sortowanie, dostarczanie na lokalny rynek i ich sprzedaż, zarządzanie i gospodarka gospodarstwem rolnym (mile widziane umiejętności w tym zakresie). PRACA W STADNINIE KONI obowiązki: doglądanie koni, karmienie, pojenie, wyprowadzanie i rozruch w padoku, przygotowywanie paszy na zapas, mycie koni wierzchowych, organizacja i zarządzanie gospodarstwem rolnym o tym profilu (mile widziane umiejętności w tym zakresie). KOSZTY PROGRAMU STAŻOWEGO w Australii wartości opłat podane zostały w AUD (dolary australijskie) Całkowity koszt programu: $ AUD (w tym zwrotny BOND = $ AUD) W tej kwocie zawarte są: - kwota opłaty wizowej; - koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas Programu 9 dni, czyli obowiązkowego spotkania wypoczynkowego (Rainbow Beach) i organizacyjnego (Springbrook); - koszty zakwaterowania podczas całego okresu odbywania stażu; - gwarancja pracy i wsparcia administracyjnego podczas odbywania stażu w Australii; - depozyt = $ AUD, którego zwrot na koniec programu jest gwarantowany!

3 Ta kwota musi być opłacona w całości w terminie jednego miesiąca przed przyjazdem do Australii, jednak możliwe jest wpłacanie pieniędzy w dwóch ratach przed tym terminem: Pierwsza rata w kwocie $ AUD musi być wpłacona na konto firmy J. D. Mercury na tyle wcześniej, aby w dniu składania niezbędnych dokumentów można było okazać potwierdzenie dokonania tej wpłaty i dołączyć do wysyłanych em dokumentów rejestracyjnych do programu Pozostała suma $ AUD musi być uregulowana przed wystawieniem dokumentów wizowych. O nieprzekraczalnym terminie zapłaty pozostałej kwoty zostanie uczestnik powiadomiony podczas wizyty w biurze naszej firmy lub przez pocztę elektroniczną. Ważna informacja dodatkowa! Warto zaznaczyć, że koszty związane z opłatą podstawową (obligatoryjną) i koszty biletów lotniczych, zwracają się po czterech miesiącach pracy (maksimum) nawet przy założeniu, że uczestnik pracuje minimum 40 godz. w tygodniu (czyli 8 godz./dziennie) i z gwarantowaną stawką podstawową 15 $ AUD/godz., co przy 21 dniach roboczych stanowi $ AUD za miesiąc). Koszt pierwszego miesiąca ubezpieczenia w Australii, to 150 $ AUD, które uczestnik musi wpłacić na konto J. D. Mercury i przynieść potwierdzenie tej wpłaty w dniu składania dokumentów do udziału w programie. Ubezpieczenie w pozostałych miesiącach pracy będzie każdego miesiąca potrącane z uposażenia stażysty przez pracodawcę na miejscu i będzie to ok. 120 $ AUD. Jednak uczestnik programu może ubezpieczyć się na czas pobytu w Australii we własnym zakresie pamiętając, że kwota zabezpieczenia powinna wynosić do 1 mln $ australijskich. Koszt biletu lotniczego do Australii (docelowo do BRISBANE), to około PLN (bilet liczony w obie strony); czasami można liczyć na tańszą ofertę kupna biletów, ponieważ w różnych porach roku linie lotnicze mają swoje promocyjne oferty. Czas podróży łącznie z przesiadkami ok. dwóch dni. Ważne informacje związane z kosztami! Dla potrzeb urzędu imigracyjnego niezbędne jest posiadanie kwoty minimum 900 $ AUD i karty kredytowej do konta, tytułem zabezpieczenia podczas pobytu (niezależnie od jego długości), dlatego też potrzebna jest aktualna kopia wyciągu bankowego, potwierdzająca posiadanie wymaganych pieniędzy na koncie. Kopię wyciągu należy okazać w biurze firmy J. D. Mercury podczas załatwiania formalności związanych z udziałem w programie. W dniu wizyty w biurze J. D. Mercury, związanej z zarejestrowaniem w programie, wnioskodawca otrzymuje do podpisania umowę o skierowaniu do odbycia stażu w danej dziedzinie rolnictwa w Australii i wnosi opłatę administracyjną na rzecz firmy J. D. Mercury Sp. z o. o. w wysokości 300 $ USD lub równowartości tej kwoty w PLN wyliczonej po średnim kursie NBP podanym do ogólnej wiadomości w tym dniu (może być przelewem na konto bankowe). Co uczestnik programu staż/praca w Australii dostaje od firmy J. D. Mercury: 1/ wypełniamy wszystkie niezbędne formularze i ankiety dla naszego partnera w Australii w jęz. angielskim; 2/ pomagamy dostosować CV i życiorys tak, aby spełniały oczekiwania biura imigracyjnego

4 w Australii, przyznającego odpowiednią wizę; jeszcze raz obydwa dokumenty przepisujemy i tłumaczymy na jęz. angielski; 3/ jeżeli rekomendacje pisane są po polsku, to tłumaczymy je na jęz. angielski; 4/ dajemy uczestnikowi własną rekomendację do programu; 5/ wypełniamy niezbędną dokumentację wizową dla biura imigracyjnego w Australii; 6/ otrzymaną wizę (o symbolu 462) przekazujemy uczestnikowi; 7/ dajemy szczegółową i kompletną informację o programie i jego przebiegu, a także o zakresie obowiązków w poszczególnych dziedzinach zatrudnienia; 8/ szkolimy uczestnika w zakresie udzielania właściwych odpowiedzi na pytania zadawane (o ile będą) przez przedstawiciela urzędu imigracyjnego w Australii; 9/ BARDZO WAŻNE!!! udzielamy niezbędnych konsultacji związanych z przygotowaniem własnej prezentacji przez uczestnika stażu, która będzie przedstawiona podczas pięciodniowego kursu wprowadzającego po przylocie do Brisbane w Australii; 10/ oferujemy pomoc przy zakupie biletów lotniczych; 11/ po powrocie do Polski oferujemy pomoc przy wypełnieniu dokumentacji do zwrotu zaliczek pobranych w Australii na poczet podatku dochodowego podczas pracy w ramach programu stażowego. Ta usługa będzie wymagała oddzielnej umowy. Informacja o dokumentach niezbędnych do udziału w programie oraz inne ważne informacje WYMAGANE DOKUMENTY: 1. paszport (musi być ważny, data!); 2. CV wnioskodawcy; 3. życiorys wnioskodawcy; 4. aktualna fotografia (tak jak do paszportu); 5. kopia świadectwa urodzenia (dla urzędu imigracyjnego); 6. przynajmniej dwie rekomendacje (np. od pracodawcy, jeśli kandydat pracował lub nadal pracuje w sumie powinny potwierdzać min. 1 rok doświadczenia!, z uczelni /dziekanatu/, od lektora języka angielskiego, profesora prowadzącego, referencję od naszej firmy - tę gwarantujemy - potwierdzającą znajomość języka angielskiego, im więcej tym lepiej); 7. kopie świadectw wszystkich ukończonych szkół, uczelni (także ich indeksy), kursów itp.; 8. kopia samochodowego prawa jazdy możemy na miejscu wykonać kopię (mile widziane prawo jazdy na ciągniki rolnicze) oczywiście oryginały prawa jazdy trzeba mieć ze sobą; 9. potwierdzenie posiadania na koncie min. 900 $ AUD lub ich równowartości w innej walucie (konieczny do okazania aktualny wydruk o stanie konta); 10. potwierdzenie wpłaty na konto firmy J. D. Mercury kwoty $ AUD tytułem pierwszej raty opłaty kosztów programu, przesłane mailem na adres firmy J. D. Mercury

5 w ciągu trzech dni od daty podpisania umowy o skierowaniu kandydata do odbycia stażu w wybranej dziedzinie (umowa podpisywana jest w dniu wypełniania dokumentów rejestracyjnych do programu); 11. potwierdzenie wpłaty na konto J. D. Mercury kwoty 150 $ AUD może być równowartość w PLN, tytułem ubezpieczenia za pierwszy miesiąc pobytu w Australii (w tym przypadku polisa ubezpieczeniowa załatwiana jest przez naszą firmę). Ważna uwaga: Dokumenty ubezpieczenia zdrowotnego, świadectwo urodzenia i główna strona informacyjna z paszportu (ta ze zdjęciem) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem. Jest to istotne i wymagane! PROGRAM STAŻU w Australii informacje Okres trwania programu do 12 miesięcy (może być nieco krócej) Program jest dostępny przez cały rok z drobnymi odchyleniami, co do dnia jego rozpoczęcia, jednakże zawsze przypada w czwartek. Rozbieżności terminowe dotyczą czwartku wypadającego w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz na początku czerwca, to nie znaczy, że organizator nie gwarantuje odbycia stażu połączonego z zatrudnieniem i wsparcia administracyjnego podczas całego pobytu w Australii. W planie podróży do Brisbane trzeba uwzględnić (w miarę możliwości) najkorzystniejszy czas przylotu na International Terminal, który powinien zawierać się w przedziale między godzinami 6 a 10 rano w czwartek danego tygodnia. W tym przedziale czasu oczekuje na wszystkich przylatujących uczestników specjalny wysłannik organizatora w Australii, który zabiera ich do hostelu w Brisbane. Program rozpoczyna się 9. dniowym pakietem startowym Pierwszy dzień ( start programu ) czwartek BRISBANE Po odebraniu uczestnika z lotniska w Brisbane następuje przejazd do hostelu (YHA) w pobliżu centrum miasta i rzeki, razem z opiekunem, gdzie zarezerwowany jest nocleg na jedną noc. Tutaj też nasz partner przewiduje powitalny lunch dla grupy nowych uczestników programu. Tego dnia należy okazać się ważnym ubezpieczeniem opłaconym za pierwszy miesiąc pobytu lub wykupioną polisą ważną przez cały okres pobytu uczestnika w Australii. W ramach kosztów programu istnieje możliwość rezerwacji dodatkowych nocy w YHA Hostel dla tych, którzy potrzebują pozostać w Brisbane dłużej z przyczyn od nich niezależnych, np. dla tych którym przylot wypadnie w inny dzień tygodnia - poprzedzający dzień rozpoczęcia programu niż czwartek (koszt noclegu w hostelu 34AUD/dobę - ponosi wówczas uczestnik). Należy zdać sobie sprawę z tego, że spóźnienie się o jeden dzień, czyli przylot do Brisbane w piątek danego tygodnia, kiedy rozpoczyna się program (ci, którzy przylecieli w czwartek wyjeżdżają tego dnia do Rainbow Beach) sprawia, że uczestnik pozostaje w YHA Hostel do następnego piątku na własny koszt, aż kolejna grupa uczestników będzie wyjeżdżała na wypoczynek nad ocean. Jeżeli uczestnik wcześniej nie zarezerwował miejsca w hostelu otrzyma stosowną pomoc od swojego opiekuna wskazanego przez bezpośredniego organizatora programu w Australii.

6 Drugi dzień programu piątek Rainbow Beach Następnego dnia w piątek - organizator przewozi uczestników (koszt transportu w ramach programu) do miejscowości Rainbow Beach, gdzie w hostelu nad oceanem organizator przewiduje trzy dni wypoczynku i aklimatyzacji (noclegi i pełne wyżywienie wliczone w koszty). W czasie trzydniowego pobytu w Rainbow Beach przewidziana jest wycieczka na Fraser Island oraz pływanie z delfinami, kajakarstwo, żeglowanie, nurkowanie, surfowanie, jazda konno po plaży, pływanie łodzią, spacery po kolorowych piaskach, jazda po plaży samochodem terenowym, spacery i jazda na rowerze w pobliskim lesie, przeloty awionetką i wiele innych atrakcji (do wyboru). Wówczas uczestnicy otrzymują też na czas udziału w programie kartę SIM do telefonu komórkowego (lub telefon z kartą SIM), umożliwiającą prowadzenie rozmów miejscowych i międzynarodowych. Piąty dzień programu poniedziałek Springbrook W poniedziałek rano następuje przejazd grupy uczestników do gospodarstwa szkoleniowego w Springbrook, gdzie przeprowadzony zostanie 5 dniowy kurs wprowadzający (przejazd, noclegi i wyżywienie wliczone w koszt programu). Właściwsza nazwą dla tego kursu jest wprowadzający, a nie szkoleniowy, ponieważ poruszane tam zagadnienia mają bardziej charakter organizacyjny i informacyjny niż stricte szkoleniowy. Pierwsze pół dnia poświęcone ma być sprawom administracyjnym, a potem w razie potrzeby możliwe jest wyjście na zakupy. Podczas trwania kursu organizacyjnego uczestnik otrzyma od organizatora: - numer identyfikacyjny (na wzór naszego NIP-u) potrzebny do załatwienia wszystkich spraw formalno-prawnych, - numer konta bankowego (do przelewania wynagrodzenia podczas trwania stażu), - informację dotyczącą miejsca odbycia stażu (docelowego zakwaterowania i zatrudnienia), które praktycznie następuje po indywidualnej prezentacji dokonanej przez każdego uczestnika (wymagane jest, aby uczestnik przygotował własną prezentację zawierającą informacje o sobie samym, uczelni i kierunku studiów, o Polsce, ewentualnych swoich osiągnięciach naukowych, zainteresowaniach szczegółową pomoc w tej sprawie gwarantuje J. D. Mercury ; będą tam obecni przedstawiciele lub właściciele farm z różnych dziedzin rolnictwa i to oni będą proponować miejsca pracy w swoich gospodarstwach), - informację dotyczącą zeznań podatkowych i funduszy emerytalnych w świetle tamtejszego prawa, - pełną informację o zniżkach w ubezpieczeniu przez pozostałe 11 miesięcy udziału w programie (ważne dla tych, którzy nie wykupili sobie indywidualnego ubezpieczenia na cały okres pobytu w Australii, a opłacili jedynie koszt polisy na jeden miesiąc pobytu), - załatwienie wszystkich niezbędnych formalności i pomoc w ustaleniu planu podróży (w tym wyszukanie stosownych zniżek na przejazd) dla uczestnika tak, żeby dziesiątego dnia pobytu w Australii, mógł wyjechać do pracy do wybranego miejsca szkolenia! (natomiast sam koszt przejazdu ponosi uczestnik). - gratisy: internet w gospodarstwie szkolenia, australijski uniwersalny kapelusz, koszulkę polo z logo VisitOz, butelkę wody, międzynarodową kartę telefoniczną. Oferowana jest ponadto pomoc w organizacji planów wakacyjnych w trakcie trwania programu - należy pamiętać, że zawsze musi to odbywać się w uzgodnieniu z pracodawcą i opiekunem wskazanym przez organizatora.

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35 Zamieszkanie w innym kraju wymaga odwagi. Stwarza jednak również niezwykłe możliwości oraz stanowi początek czegoś zupełnie nowego. Daj sobie trochę czasu aby dowiedzieć się czego możesz oczekiwać i czego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl, przez Centrum Rezerwacji Wezyr Holidays oraz sieć

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE ROZLICZENIA FINANSOWEGO DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH (opracowane przez

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

AMBASADA RP W AUSTRII

AMBASADA RP W AUSTRII AMBASADA RP W AUSTRII PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W AUSTRII OTWARCIE AUSTRIACKIEGO RYNKU PRACY Wiedeń 2011 Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii Strona 1 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Vademecum Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Lublin 2011 SPIS TREŚCI Nasze Biura:... 3 1. Idea Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości... 4 1.1 Wymagania formalne... 4 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 66 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 30.05.2014 r. Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Neckermann Polska BP, ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa. Materiały szkoleniowe Neckermann Polska. 1 Neckermann Polska - materiały szkoleniowe 2012-05-18

Neckermann Polska BP, ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa. Materiały szkoleniowe Neckermann Polska. 1 Neckermann Polska - materiały szkoleniowe 2012-05-18 Materiały szkoleniowe Neckermann Polska 1 Centrala i Biura Neckermanna KONTAKT Telefon Telefax Centrala / Helpdesk ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa (22) 536 98 98 (22) 635 96 94 Dokumenty (22) 536 98 90 Finanse

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NIEMCY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Niemczech... 2 1.1 Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Niemiec... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

WITAMY. Szanowni Państwo W HORSENS I HEDENSTED. Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy!

WITAMY. Szanowni Państwo W HORSENS I HEDENSTED. Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy! WITAMY W HORSENS I HEDENSTED Szanowni Państwo Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy! Cieszymy się, że wybrali Państwo naszą piękną okolicę do osiedlenia się w Danii. W Horsens i Hedensted jest wiele atrakcji.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE... i NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ PRZYGOTUJ SIĘ DO WYJAZDU Podstawowe informacje dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę Warszawa 2012 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM Polaka w Szwecji

VADEMECUM Polaka w Szwecji VADEMECUM Polaka w Szwecji 1 Spis treści Podstawowe informacje 5 Placówki dyplomatyczne Organizacje i instytucje polonijne Pierwsze kroki w Szwecji 8 Rejestracja pobytu Szwedzki numer personalny ID-kort

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r.

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2013r. dot. określenia warunków

Bardziej szczegółowo

Większość brytyjskich pracodawców

Większość brytyjskich pracodawców Jak skutecznie szukać pracy Większość brytyjskich pracodawców wymaga dobrej znajomości języka angielskiego, dlatego warto wcześniej pomyśleć o kursie językowym. Przy szukaniu pracy przydatne będą dyplomy,

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Warunki Imprez Turystycznych 50. wydanie obowiązuje od 05.01.2007 Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7 Szanowni Państwo, Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Katarzyna Rowińska, Iwona Zemanek Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo