Maksymalny czas trwania programu i szkolenia praktycznego: do 12 miesięcy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Maksymalny czas trwania programu i szkolenia praktycznego: do 12 miesięcy."

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W ROLNICZYCH PROGRAMACH STAŻOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH Kwalifikacje ogólne: 1. wyznaczona grupa wiekowa dla kandydatów: od 18 do 35 lat 2. znajomość języka angielskiego na poziomie konwersacyjnym 3. umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków 4. posiadanie solidnej motywacji i świadomości o ciężkiej pracy Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy (wypełnia pracownik J. D. Mercury w Warszawie) zdrowie i medycyna (historia kwestionariusz, wypełnia J. D. Mercury) kopia strony paszportu (zawierająca podstawowe informacje) życiorys (na osobnej kartce papieru) CV 2 listy polecające (1 - od pracodawcy z dziedziny rolniczej lub np. opiekuna, dziekana wydziału uczelni; 1 od lektora języka angielskiego danej uczelni uczelni) kopia świadectwa urodzenia (tłumaczona na język angielski) kopia dyplomu ukończenia studiów (jeśli jest dostępny) kopia zaświadczenia lub dyplomu zdobycia stopnia naukowego (jeśli jest dostępny) zdjęcia (z miejsca pracy jeśli są dostępne oraz aktualne zdjęcie kandydata) zdjęcie do dokumentów wizowych dla ambasady wg obowiązujących wymiarów Maksymalny czas trwania programu i szkolenia praktycznego: do 12 miesięcy. Koszt każdego oferowanego programu (pobyt do 12 miesięcy): $ USD Jedynie opłata za programy enologiczne jest promocyjna $ USD, ze względu na to, że staż może odbywać się tylko okresie krótkiego sezonu, który trwa od 3 do 4 miesięcy. Koszt administracyjny: 300 $ USD Dodatkowe koszty i terminy zapłaty: Opłata SEVIS związana z organizacją zaproszenia do USA 180 $ USD jest płacona po otrzymaniu miejsca odbywania stażu/szkolenia bezpośrednio na konto organizatora w USA; Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest na warunkach organizatora i jest to kwota wynikająca z pomnożenia 100 $ USD przez liczbę miesięcy faktycznego pobytu w USA (np. x 6 miesięcy = 600 $ USD) i musi być opłacona po otrzymaniu miejsca odbywania stażu/szkolenia bezpośrednio na konto organizatora, a przed wizytą w ambasadzie USA w sprawie wizy; Opłata wizowa 160 $ USD (uczestnik płaci na konto ambasady w momencie wypełniania dokumentów wizowych).

2 Wybór sposobu finansowania programu: 1. zapłata jednoetapowa za udział w programie stażowym do 12 miesięcy $ USD (1.500 $+ 300 $) jest podzielona na: I rata 300 $ USD (koszt administracyjny dla J. D. Mercury), płatna w dniu złożenia aplikacji (można też przelewem na konto), II rata $ USD (koszt programu), płacona jest po otrzymaniu i zaakceptowaniu miejsca odbywania stażu, na konto bankowe bezpośredniego organizatora stażu lub kartą kredytową (do tego sposobu zapłaty namawia organizator przede wszystkim). W rzeczywistości, kiedy kandydat odeśle bezpośredniemu organizatorowi podpisane dokumenty planu szkolenia, akceptując tym samym warunki i miejsce stażowe, ten wystawia dla niego łączną fakturę, na którą składają się: koszt programu, koszt SEVIS oraz koszt ubezpieczenia zdrowotnego za faktyczny okres pobytu na szkoleniu (+ 30 dni za okres karencji po zakończeniu programu). Jeśli uczestnik nie chce wykorzystać przysługujących mu 30 dni po zakończeniu stażu i wyjeżdża natychmiast do swego kraju, organizator zwraca na jego konto równowartość opłaty za jeden miesiąc ubezpieczenia zdrowotnego. Można skorzystać z programu w krótszych terminach np. uczestnicząc w nim np. przez 6 miesięcy, ale ogólny koszt nie ulega zmianie. Wiza może zostać wydana na maksymalny czas trwania programu, czyli na 12 miesięcy i uczestnik, początkowo korzystający z krótszego okresu szkolenia, ma wtedy szansę wydłużenia swojego programu (jeśli uzna to za stosowne) bez dodatkowej opłaty za nowe zaproszenie, które jest niezbędne. Dlatego opłata za udział w programie jest stała i wynosi $ USD. 2. zapłata dwuetapowa za udział w programie (będzie dostępna od 2016 roku): - pierwszy etap 550 $ USD (300 $ $ - opłata administracyjna oraz opłata tzw. pomocy finansowej za umożliwienie zapłacenia kosztów programu w formie czterech rat, potrącanych z miesięcznego uposażenia w czasie odbywania stażu) podzielony na: I rata 300 $ USD (koszt administracyjny dla J. D. Mercury), płatna w dniu złożenia aplikacji (można to zrobić także przelewem na konto), II rata 250 $ USD (opłata pomocy finansowej), płatna po otrzymaniu i przyjęciu przez kandydata miejsca odbywania stażu, przelewem na konto bankowe organizatora stażu w USA lub kartą kredytową (do tego sposobu zapłaty przede wszystkim namawia organizator) Ta sama opłata dotyczy przypadku uczestnictwa w programie w wersji skróconej do np. 6 miesięcy. - drugi etap $ USD - opłata kosztów programu, potrącana jest z wynagrodzenia w ciągu pierwszych czterech miesięcy odbywania stażu (po 375 $ USD miesięcznie). Zasady kwalifikowania tylko do szkolenia: wymagane jest posiadanie świadectwa zawodowego z policealnej uczelni wydanego poza USA i co najmniej jeden rok doświadczenia zawodowego, powiązanego tematycznie z wybraną dziedziną szkolenia, uzyskane poza USA lub 5 lat doświadczenia zawodowego nabyte poza USA, dla tych, którzy nie mają ukończonych żadnych szkół zawodowych, czy studiów.

3 Zasady kwalifikowania stażystów: studenci aktualnie uczący się lub absolwenci, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą rozpoczęcia programu. Ustalenia dotyczące ZAKWATEROWANIA i WYŻYWIENIA Niektórzy uczestnicy międzynarodowego programu szkoleniowego żyją i jedzą wszystkie posiłki z rodziną, u której mieszkają w czasie odbywania praktyk; inni żyją na własny koszt lub organizują sobie niektóre lub wszystkie posiłki. Wnioskodawcy wskazują we wniosku na swoje preferencje, co do sposobu żywienia się i zakwaterowania; jednak nie mogą liczyć, że wybór ten będzie w pełni gwarantowany. Wynagrodzenie i opłaty Uczestnicy na ogół otrzymują minimalne stawki płacy za godzinę według tabeli zarobkowej - 8,00 $ USD, ale może być więcej nawet do 10,00 $ USD. Należy pamiętać, że to o ile więcej zależy od gospodarza szkolącego. Gospodarz gospodarstwa biorącego udział w programie może odliczyć do 250 $ USD od miesięcznego wynagrodzenia uczestnika za pokój i wyżywienie. Uczestnicy powinni spodziewać się pracy przez 40 godzin tygodniowo. Można oczekiwać pracy w godzinach nadliczbowych, ale liczba tych godzin i stawka za nie jest ustalana wyłącznie przez gospodarza szkolącego. Czas wolny Uczestnicy powinni otrzymać co najmniej jeden dzień wolnego za każdy tydzień okresu praktycznego szkolenia. Czas wolny jest nieodpłatny i może być zaplanowany, jako jeden dzień w tygodniu lub dwa dni wolne, co drugi tydzień (uzgodnione pomiędzy uczestnikiem, a szkolącym gospodarzem). Wyjątki następują w okresach szczytu pracy i wówczas uczestnicy powinni być elastyczni w organizowaniu przysługującego im czasu wolnego. Wakacje Uczestnicy otrzymają dwa dni nieodpłatnego wypoczynku po każdym miesiącu szkolenia praktycznego. Te dni mogą być gromadzone i powinny być wykorzystane w czasie praktycznego okresu szkolenia. Dni wolne przeznaczone na wakacje muszą być zatwierdzone przez szkolącego gospodarza i nie mogą być brane podczas szczytowych okresów pracy. Ponadto uczestnicy mają 30-dniowy okres karencji po zakończeniu ich programu i mogą go przeznaczyć na przygotowanie się do wyjazdu z USA i wypoczynek. Warunki i zasady anulowania rezerwacji Opłata w wysokości 430 $ USD za anulowanie rezerwacji - nie podlega zwrotowi. Opłata będzie nałożona w przypadku, gdy nie otrzymasz wizy zatwierdzonej przez ambasadę USA lub zdecydujesz się zakończyć swój udział w programie już po znalezieniu dla Ciebie miejsca docelowego do odbycia stażu. Długość okresu załatwiania formalności (wypełnienie, weryfikacja, tłumaczenie i procedura załatwiania dokumentów łącznie z wizą): do 3 miesięcy. Program szkolenia rolniczego w (USA) 1. Rolnictwo programy szkoleniowe UWAGA! Wszędzie tam, gdzie prowadzona jest hodowla była mięsnego, mlecznego, trzody chlewnej lub owiec, dostępne są programy weterynaryjne dla studentów i absolwentów tego kierunku.

4 PSZCZELARSTWO program szkoleniowy dostępny jest sezonowo od kwietnia do października i przez cały rok Uwaga, gospodarstwa pszczelarskie pracujące w ramach programu szkoleniowego dają uczestnikom możliwość nabycia doświadczenia z pierwszej ręki w wykorzystaniu pszczół do zapylania drzew owocowych. Pszczoły są istotnym elementem rolnictwa i można w praktyce dowiedzieć się, w jaki sposób zapylanie jest używane, aby utrzymać przemysł rolniczy przy życiu. W większości - pszczelarskie programy szkoleniowe - specjalizują się w zakresie produkcji miodu oraz sprzedaży matek pszczelich. Jako uczestnik Szkolenia Pszczelarskiego kandydat może dowiedzieć się o różnych zastosowaniach pszczół, produkcji miodu, żywieniu ula i ruchach rojów pszczelich. Rzeczywiste zdobyte umiejętności będą różne w zależności od lokalizacji miejsca stażowego i wcześniejszych doświadczeń, z którymi kandydat miał styczność. Pszczelarski program szkoleniowy jest dostępny na całym kontynencie w Stanach Zjednoczonych, jak również na Hawajach. Umiejętności, które kandydat może wykorzystać podczas szkolenia: obsługę uli, karmienie uli, żywienie uli, przemieszczanie uli, wiedzę o wymaganiach i miejscu lokalizacji uli w różnych porach roku, wiedza na temat eksploatacji i konserwacji maszyn związanych z tą dziedziną, znajomość ogólnie pojętego zarządzania przedsiębiorstwem w tym amortyzacji, ewidencji zakupów i sprzedaży, wiedza o cenie miodu na rynku w zależności od liczby pszczół, wiedza na temat umów dotyczących zapylania i zmieniających się cenach miodu, poznawanie amerykańskiego sposobu życia i tutejszego biznesu. HODOWLA BYDŁA (mięsnego) program szkoleniowy dostępny jest sezonowo i przez cały rok Uwaga, program szkolenia może obejmować: opiekę przy cieleniu i karmieniu zwierząt, znakowanie zwierząt, szczepienia, kastrację, sortowanie i hodowlę bydła, budowanie ogrodzenia, codzienne prace związane z utrzymaniem rancza, sianokosy. Tego typu praktyki są dostępne przez cały rok. Ograniczona liczba miejsc stażowych choć praktycznie są one dostępne przez cały rok przy codziennych zajęciach z bizonami, które obejmują karmienie i pojenie żywego inwentarza, szczepienie stada, pomoc przy wypasie rotacyjnym w ciągu roku i pracach konserwacyjnych w gospodarstwie. Stażyści mogą uczestniczyć w wycieczkach po gospodarstwach organizowanych dla zwiedzających. pielęgnacja i żywienie bydła mięsnego, wyważanie racji żywieniowych, zarządzanie zdrowiem stada, zarządzanie stadem, zastosowanie marketingu dotyczącego upraw i zwierząt gospodarskich, wiedza o eksploatacji maszyn rolniczych i pojazdów drogowych, konserwacja i naprawa maszyn rolniczych, podejmowanie decyzji o nasionach, nawozach i środkach ochrony roślin; zbieranie i suszenie roślin, wiedza o zarządzaniu finansowym firmą, w tym m. in o przychodach i kosztach, amortyzacji, ewidencji zakupów i sprzedaży; poznawanie amerykańskiego sposobu życia i biznesu. TRADYCYJNE ZBIORY ZBÓŻ program szkoleniowy dostępny jest sezonowo i przez cały rok Uwaga, uczestnik ma okazję zobaczyć każdy etap przebiegu żniw, niezależnie od tego, czy jest to praca w warsztacie lub podczas eksploatacji maszyn, albo przy bieżącej konserwacji dużych maszyn rolniczych. Gospodarze szkolący w ramach programu używają na co dzień nowoczesnych urządzeń i mają wspaniałe umiejętności w zarządzaniu. Uczestnicy muszą być przygotowani do życia w ciasnych pomieszczeniach (podczas stażu) i być w stanie dobrze się dogadywać z innymi.

5 praca przy zbiorach i na polu w najbardziej efektywny sposób, wiedza o zbiorach, wiedza o znajdowaniu zbytu dla upraw, wiedza o eksploatacji maszyn rolniczych i pojazdów drogowych, konserwacji i naprawy maszyn rolniczych, uczestnictwo w zbiorach plonów; sprawdzanie, bezpośrednio w warunkach polowych, nowych kombajnów i wiązarek. MLECZARSTWO program szkoleniowy dostępny jest przez cały rok Uwaga, uczestnik programu będzie mógł wziąć udział w większości rodzajów prac w tego typu gospodarstwie, jak: dojenie, karmienie, sprzątanie, prowadzenie ewidencji pasz zbożowych i ziarna, leczenie chorych zwierząt i utylizacji odpadów /sanitarnych. Uczestnik może być również zaangażowany przez swojego szkoleniowca do programu hodowli i odżywiania. Mleczarnie mają albo urządzenia dojące, albo specjalne dojarnie z samodzielnymi stanowiskami. pielęgnacja i żywienie bydła mlecznego, wyważanie racji żywnościowych, praca na pastwiskach, zarządzanie zdrowiem stada, zarządzanie stadem reprodukcyjnym, zarządzanie uprawami, zwierzętami gospodarskimi i produktami zwierzęcymi, wiedza o eksploatacji maszyn rolniczych i pojazdów drogowych, podejmowanie decyzji o stosowaniu nasion, nawozów i środków ochrony roślin, zbieranie i suszenie roślin, wiedza o zarządzaniu finansowym gospodarstwa, w tym m. in. o przychodach i kosztach, amortyzacji, ewidencji zakupów i sprzedaży, poznawanie amerykańskiego sposobu życia i tutejszego biznesu. UPRAWY POLOWE program szkoleniowy dostępny jest sezonowo i przez cały rok Uwaga, gospodarstwa szkoleniowe działające w ramach programu o uprawach polowych, rozlokowane są w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim w stanach: Dakota Północna, Dakota Południowa, Minnesota, Montana oraz na Florydzie, gdzie dostępne są miejsca stażowe dla ofert zimowych. Organizator programu stażowego ma podpisane umowy z gospodarzami szkolącymi na farmach, gdzie prowadzone są bardzo nowatorskie prace, z wykorzystaniem na co dzień nowych technologii. Ogólnie co do wielkości gospodarstwa wahają się pomiędzy 3000 i ha. Gospodarze farm dają uczestnikom możliwość dobrego wglądu w większość aspektów ich pracy, która może sprowadzać się nawet do sprzedaży swoich upraw bezpośrednio, a czasami i na rynkach całego świata. Uczestnicy tego programu przybywają zazwyczaj do wyznaczonych farm na początku kwietnia i pozostają w aktywnym działaniu do końca zbioru, który przypada zwykle w listopadzie. W ten sposób uczestnik szkolenia ma możliwość pełnego kształcenia się i jednocześnie obserwowania całego cyklu programu upraw od sadzenia do zbiorów, a także zapoznania się z opieką sprawowaną nad tymi uprawami. zarządzanie płodozmianem, identyfikacja chwastów,wiedza o nasionach, podejmowanie właściwych decyzji odnośnie nawozów i środków ochrony roślin, prowadzenie księgowości na farmie, stosowanie marketingu upraw, w tym różnych opcji i kontraktów terminowych, eksploatacja maszyn rolniczych i pojazdów drogowych, konserwacja i naprawie maszyn rolniczych, zbieranie i suszenie roślin, zarządzanie czasem.

6 TRZODA CHLEWNA program szkoleniowy dostępny przez cały rok Uwaga, programy szkoleniowe dotyczące pracy z trzodą chlewną mogą specjalizować się w jednej z faz rozwoju świń np. w karmieniu świń, karmienie do końca okresu ssącego. Uczestnicy szkolenia rolniczego przy trzodzie chlewnej mogą być zaangażowani w jednym lub przechodzić wszystkie obszary specjalizacji farmy, jak: karmienie, przetwarzanie nowego miotu, leczenie chorych zwierząt, odsadzenie młodych prosiąt, hodowlę w ogólnym pojęciu, różne metody żywienia, prowadzenie dokumentacji, dbałość o należyte warunki sanitarne oraz wentylację. pielęgnacja i karmienie macior prośnych, macior karmiących, świń i tuczników; wyważanie racji żywnościowych; praca przy transporcie wieprzy; zarządzanie zdrowiem stada; zarządzanie stadem; marketing upraw i zwierząt gospodarskich; eksploatacja maszyn rolniczych i pojazdów drogowych; dobór nasion, nawozów i środków ochrony roślin; zbieranie i suszenie roślin; zarządzanie finansowe gospodarstwem, w tym m. in. wiedza o przychodach i kosztach, amortyzacji, ewidencji zakupów i sprzedaży; wiedza o amerykańskim sposobie życia i tutejszym biznesie. AGROBIZNES program szkoleniowy dostępny przez cały rok. Uwaga, uczestnicy programu Agrobiznes muszą przestrzegać umiejętnego budowania planu szkoleń, który jest oparty na ich poprzednich doświadczeniach, jak również na potrzebach organizacji goszczącej (naszego partnera w USA przyp. J. D. Mercury). Uczestnicy, którzy ubiegają się o szansę pracy na rynku rolnym mogą otrzymać oferty szkolenia w więcej niż w jednym miejscu, aby dowiedzieć się więcej na temat usług związanych z przemieszczaniem produktów rolnych z farmy na rynek. Uczestnicy programu szkoleniowego agrobiznesu mogą być również zaangażowani do planowania produkcji upraw i zbiorów, sortowania, pakowania, transportu, przechowywania, przetwarzania żywności, dystrybucji, reklamy i sprzedaży produktów. Uczestnicy tego programu szkoleniowego mogą również brać udział w wymianie informacji dotyczących odpowiednich warunków budżetowania i finansowania, które wymagane są dla powodzenia operacji rolnych. różne aspekty marketingu; marketing i komunikacja; zrozumienie procesu produkcji; ocena decyzji zakupowych, dotyczących takich zagadnień jak urządzenia, maszyny, czy wyposażenie; dystrybucja produktów rolnych; sprzedaż detaliczna. 2. Enologia - programy szkoleniowe w USA Program skierowany jest do studentów aktualnie uczących i absolwentów kierunków: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Enologii, Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności, Bezpieczeństwo Żywności, Bioinżynieria Produkcji Żywności, Chemia i Technologia Żywności, Chemia Żywności, Gastronomia i Sztuka Kulinarna, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności, Zarządzanie Jakością i Analizą Żywności czy innych technologicznych związanych z żywnością oraz dla osób, które mają doświadczenie w pracy przy produkcji wina. Całkowity koszt programu enologicznego: $ USA (dotyczy tylko programów PIWNICE WINNE i LABORATORIUM ENOLOGICZNE)

7 Ze względu na fakt, że udział w programach enologicznych jest z założenia krótki tylko od 3 do 4 miesięcy podczas sezonu do kwoty płaconej tylko jednorazowo wliczona została zarówno opłata SEVIS, jak i ubezpieczenie zdrowotne. Aplikacja do programu najpóźniej do końca czerwca 2015 daje największe nadzieje na otrzymanie miejsca stażowego w tegorocznym sezonie. Program rozpoczyna się na przełomie sierpnia i września i trwa do 4 miesięcy, a więc im wcześniej nastąpi zgłoszenie i rejestracja w programie tym szanse są większe. PIWNICA WINNA program szkoleniowy staże 3 4 miesięczne są dostępne od połowy sierpnia do połowy grudnia (w zależności od klimatu i lokalizacji) Uwaga, uczestnicy tego programu szkolenia zdobywają wiedzę na temat znaczenia, jakie ma praca w piwnicy winnej, jeśli chodzi o czynności zmierzające do osiągnięcia najlepszej z możliwych jakości wina. Praca w piwnicy winnej w ramach programu szkoleniowego może być wymagająca fizycznie, wiąże się to z podnoszeniem ciężkich przedmiotów, pracy przez długi czas i wymaga wytrwałości i dobrej kondycji od uczestnika, szczególnie podczas tłoczenia winogron lub ich miażdżenia. Obowiązki przypisane do programu Wine Cellar: testowanie surowca w winnicy, dezynfekcja zbiorników, odbieranie winogron, kruszenie winogron, wyciskanie soku, wytłaczanie czerwonych winogron, mieszanie beczek, miażdżenie winogron, domieszanie wina, opróżnianie czerwonych fermentatorów, nauka spuszczania i odcedzania zbiorników, wyciskanie, beczkowanie soku, zamykanie beczek, rozlewanie wina, filtracja wina, filtracja osadu. Umiejętności, które mogą zostać wykorzystane podczas szkolenia: identyfikacja różnych klas wina, identyfikacja głównych czynników wpływających na jakość wina, identyfikacja i zrozumienie działania mikroorganizmów - korzystne i niekorzystne, rozróżnienie rodzajów baryłek i zrozumienie ich wpływu na wino, zrozumienie funkcji sprzętu używanego w winnicy, zrozumienie procesu fermentacji alkoholowej. LABORATORIUM ENOLOGICZNE program szkoleniowy staże 3 4 miesięczne są dostępne od połowy sierpnia do połowy grudnia i pokrywają się z okresem przeznaczonym do zgniatania winogron (w zależności od lokalizacji) Uwaga, uczestnik, który bierze udział w programie szkoleniowym w laboratorium ma szansę, aby dowiedzieć się, jak analizować próbki zbierane w winnicy do określenia ich dojrzałości i oceny jakości winogron w winnicach. Program szkoleniowy w laboratorium enologicznym może obejmować udział w monitorowaniu fermentacji głównej i pobieranie próbek z beczek i zbiorników, czyszczenie laboratorium, właściwe pipetowanie, dokonywanie prawidłowego pomiaru, pobieranie próbek odgazowania i przygotowanie ogólne próbki. W ramach programu prowadzana będzie ciągła analiza wprowadzanych danych do komputera i przygotowywanie próbek do analizy i wypełnienia. Trochę czasu zostanie przeznaczone również na wypełnianie formalności i przygotowanie dokumentów na następny dzień. Oczekuje się, że uczestnicy programu szkolenia dołożą wszelkich starań w celu utrzymania w laboratorium stałego porządku i w należytym stanie jego wyposażenia. Podczas późnego zbioru uczestnicy szkolenia mogą skupić się na nowych procedurach enzymatycznych. Dowiedzą się, jak trzeba postępować w celu zbadania wina na obecność bakterii

8 i drożdży psujących wino. Uczestnicy szkolenia w laboratorium mogą przeprowadzić próby klarowania wina, a także wziąć udział w niektórych ocenach degustacji. Obowiązki pracujących w laboratorium podczas szkolenia: praca przy fermentacji; pobieranie soku do analizy wina; wprowadzanie i interpretacja danych; mikroorganizmy wina; praca przy produkcji wina, pobieranie próbek; identyfikacja i prowadzenie procedury analizy soku i wina; identyfikacja i wykonanie uzupełnienia składników odżywczych oraz szczepienia drożdży; zrozumienie i monitorowanie linii butelkowania i zapewnienie właściwej jakości korka, pobieranie próbek i analiza starzenia się wina; zrozumienie i interpretowanie obliczeń; identyfikacja danych wejściowych z analizy laboratoryjnej; identyfikacja i ćwiczenie procedur bezpieczeństwa w laboratorium. Umiejętności, które mogą zostać wykorzystane podczas szkolenia: identyfikacja i przeprowadzanie procedury pobierania próbek; rozróżnienie i wykonanie filtracji wina przy użyciu różnej techniki; poznanie i przeprowadzenie procesu rozwoju wina i mieszanie; poznanie i przeprowadzenie procedur sanitarnych; poznanie i praktyczne zastosowanie procedury bezpieczeństwa w winnicy - aparaty oddechowe, produkty żrące i zapobieganie wypadkom. UPRAWA WINOROŚLI programy szkoleniowe dostępne przez 3 do 4 miesięcy w okresie od kwietnia do grudnia (w zależności od przypadającej lokalizacji) Uwaga, uczestnicy programu szkolenia dowiedzą się w jaki sposób klimat i gleba winnicy mają znaczący wpływ na smak wina i jak niektóre winogrona będą się rozwijać tylko w szczególnych warunkach klimatycznych. Program ten pozwala zdobyć wiedzę o tym, jak wielki wpływ na charakter winogron ma rodzaj gleby, na której rosną i jak odpowiednie metody zarządzania zadaszeniem (właściwie chodzi o dbałość stałego dostępu winorośli do słońca), takie jak podparcie latorośli na kratach, przerzedzanie upraw i usuwanie liści, mają również ogromny wpływ na jakość winogron, a w konsekwencji samego wina. Obowiązki uczestników programu: przycinanie i obserwacja cykli wzrostu, monitoring szkodników, badanie płodności odmian, gromadzenie tkanki roślinnej, przerywanie (rębnia), posługiwanie się zadaszeniem, pobieranie próbek gron i jagód, gromadzenie danych i ich ocena. rozróżnianie odmian winogron odmiany winorośli, rodzaje ukorzenienia; rozróżnianie struktury winorośli systemu latorośli, systemu korzennego; rozróżnienie i opisanie fizjologii winorośli; rozróżnienie i opisanie cyklu wzrostu winnicy; przedstawienie stosowanych technik nawadniania; rozróżnianie i kontrolowanie obecności owadów, gryzoni i ptaków; przeprowadzanie testów na zawartość cukru i kwasów na próbkach jagodowych; rozróżnienie i praktyczne wykonanie różnych metod zbiorów, ręczne vs mechaniczne; rozróżnienie i praktyczne wykonanie operacji po zbiorowych nawożenie, palikowanie, nawadnianie i przycinanie winorośli; poznanie i stosowanie różnych metod zarządzania winnicą; poznanie i ćwiczenie w winnicy procedur bezpieczeństwa; poznanie struktury winorośli - systemu latorośli, systemu korzennego, rodzajów gleby i rozróżnianie ich. SZKOLENIA BIZNESOWE w programie ENOLOGICZNYM różne (w zależności od lokalizacji), dostępne przez 3-6 miesięcy Uwaga, amerykańskie programy szkolenia biznesowego w enologii stwarzają więcej niż wyjątkowe możliwości i przeznaczone są dla tych, którzy mają doświadczenie w biznesie i marketingu oraz wiedzę o uprawie winorośli i produkcji wina. Uczestnicy mogą rozwijać swoją karierę w przemyśle

9 winiarskim poprzez pomoc w marketingu, umiejętności okazywania gościnności i zarządzania przedsiębiorstwem, jakim jest winnica, na wszystkich etapach produkcji wina. Wymagana jest dobra znajomość komputera i poruszania się w internecie, a także posiadanie bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. Staże szkoleniowe w ramach programu biznes w enologii mogą trwać do 12. miesięcy. wprowadzanie nowych sposobów rozwiązywania problemów, poprawa komunikacji w firmie, badania i analizy marketingowe, pełnienie funkcji gospodarza, w tym oprowadzanie wycieczek, tworzenie miłej atmosfery i prowadzenie degustacji w gospodarstwie; znajomość zarządzania i wiedza na temat etapów działania w wytwórni wina. 3. Konie program szkoleniowy (USA) HODOWLA KONI program szkoleniowy dostępny przez cały rok Uwaga, uczestnik zyskuje bogactwo wiedzy we wszystkich aspektach hodowli, czy to dotyczy HODOWLI KONI CZYSTEJ KRWI (Thoroughbred), PODSTAWOWEGO SYSTEMU HODOWLI (Standardbred) lub HODOWLI KONI WYŚCIGOWYCH (Sporthorse). Szkolenie poszerza ogólną wiedzę o hodowli i sprzedaży, w tym hodowli, źrebieniu się klaczy, pracy z młodymi końmi i marketingu w tej dziedzinie. Można nauczyć się praktycznego odbierania ogierom nasienia, przygotowania nasienia i unasieniania klaczy, jak również pomagać w oźrebieniu, we wpajaniu kantara i przełamywaniu źrebiąt do noszenia prostej uzdy, w rozpoczynaniu pracy przez młode konie w polu i pod siodłem. Aukcje połączone ze sprzedażą są przewidziane podczas trwania całego programu szkolenia hodowlanego, czyli przez cały rok. Czas od stycznia do czerwca jest okresem rozrodczym w naszych gospodarstwach. Okres od lipca do grudnia jest tą częścią programu hodowlanego, stwarzającą możliwość pomocy w przygotowaniu sprzedaży i pielęgnacji młodych koni. codzienna pielęgnacja koni; w tym karmienie; gromadzenie koni (spędzanie stada); sprzątanie stoiska (boksu); pomoc lekarzowi weterynarii i kowalowi; czasami udział przy oźrebieniu; przygotowanie koni do prywatnej sprzedaży i na aukcji publicznej; wiedza na temat programów pielęgnacyjnych i ćwiczenia koni. ANGIELSKA DYSCYPLINA program szkoleniowy możliwość uczestnictwa przez cały rok Uwaga, program szkolący w angielskiej dyscyplinie obejmuje wszystkie istniejące programy szkoleniowe w Stanach Zjednoczonych i zapewnia możliwość znacznego podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie: ujeżdżenia, jazdy myśliwskiej/skoków, trzydniowego WKKW i układów powożenia. Większość tego rodzaju programów (angielskiej dyscypliny) szkoleniowych jest dostępna przez 12 miesięcy w ciągu roku, ale to zależy od specyficznych potrzeb każdego pojedynczego gospodarstwa. Uczestnicy programu szkolenia muszą bezwzględnie przestrzegać dyscypliny, obejmującej takie zachowania, jak angielska dobra i prawidłowa pozycja w siodle, wyważona pozycja ciała i zgodność ruchu jeźdźca z ruchem konia. Uczestnicy szkolenia stażowego mogą zostać również poddani praktycznej jeździe, w zależności od umiejętności jazdy, która wcześniej została uznana przez szkolącego za wystarczającą.

10 codzienna pielęgnacja koni, w tym karmienie, gromadzenie koni (spędzanie stada), sprzątanie stoiska końskiego (boksu), pomoc lekarzowi weterynarii i kowalowi, niektórzy mogą być dopuszczeni do JAZDY na koniach, ale w zależności od poziomu umiejętności wnioskodawcy, sprawdzonych przez szkolącego, rozgrzewka koni, przygotowanie i pielęgnacja koni podczas konkursów, dbałość o sprzęt i stała jego konserwacja, karmienie. WYŚCIGI KONNE program szkoleniowy możliwość uczestnictwa - przez cały rok Uwaga, program dotyczący WYŚCIGÓW KONNYCH (Racehorse) realizowany jest w Stanach Zjednoczonych na różnych torach wyścigowych i w różnych ośrodkach szkoleniowych dających możliwość zwiększenia wiedzy i umiejętności w dziedzinie wyścigów koni pełnokrwistych (arabskich) Thoroughbred (w formie gonitwy płaskiej lub z przeszkodami) lub wyścigów ogólnodostępnych dla różnych wiekowo koni - Standardbred. Program pracy przy koniach wyścigowych daje indywidualną możliwość aktywnego uczestniczenia w opiece nad końmi. Plan szkolenia kondycyjnego konia wyścigowego musi być odpowiednio skoordynowany w celu uniknięcia kontuzji konia lub niepotrzebnej kulawizny. Staże w tym programie szkolenia trwają zazwyczaj 12 miesięcy. Tydzień pracy trwa nieprzerwanie 7 dni i dotyczy przeważnie pracy w godzinach porannych, a także w niektóre popołudnia. codzienna pielęgnacja koni, karmienie, oporządzenie i przygotowanie koni do ćwiczeń, sprzątanie stoiska (boksu), pomoc lekarzowi weterynarii i kowalowi, także jazda konna w zależności od poziomu umiejętności wnioskodawcy. WETERYNARYJNY program szkoleniowy zalecana aplikacja w grudniu do programów szkoleniowych rozpoczynających się w styczniu (dostępność zależności od lokalizacji) Uwaga, weterynaryjny program szkoleniowy współpracuje z programem szkolenia koni poprzez udział lekarza weterynarii lub innego wykwalifikowanego technika, którzy będą w stanie zapewnić koniom należytą opiekę. Program szkolenia techników weterynarii zapewnia opiekę dla koni, zbieranie próbek i wykonywanie procedur laboratoryjnych, sporządzanie historii medycznej konia, pomoc w przygotowaniu przed i podczas zabiegów lub procedur medycznych, a także edukowanie właścicieli koni. Program szkolenia techników weterynarii nie może obejmować zdiagnozowania choroby konia, przepisywania każdego rodzaju leku lub wykonania każdej formy zabiegu. Stażowy program kształcenia w zakresie weterynarii istnieje w całych Stanach Zjednoczonych, ale miejsca pozwalające na zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności stażysty w dziedzinie weterynarii i posiadające największe doświadczenie w tej dziedzinie, znajdują się przede wszystkim w stanie Kentucky. Staże takie przewidziane są na okres 5 6 miesięcy i rozpoczynają się zawsze w styczniu. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz umiejętności obsługi konia. codzienne zajęcia w klinice weterynaryjnej, podawanie dożylne płynów i leków infuzyjnych i zastrzyków IM pod nadzorem, pomaganie przy ultrasonograficznych i radiograficznych procedurach, pomaganie przy źrebieniu się klaczy, pomaganie przy sztucznej inseminacji i przeniesieniu zarodka działanie w tych rasach, które na to pozwalają.

Koszt każdego oferowanego programu (pobyt do 12 miesięcy): 1.500 $ USD

Koszt każdego oferowanego programu (pobyt do 12 miesięcy): 1.500 $ USD SZCZEGÓŁOWY OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W ROLNICZYCH PROGRAMACH STAŻOWYCH W K A N A D Z I E Kwalifikacje ogólne: dostępność programu: od 18 do 30 roku życia posiadanie umiejętności konwersacyjnych w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta programu stażowego:

Ogólna oferta programu stażowego: Informacje wstępne do stażowych programów rolniczych w Australii Jest to oferta stażu w dziedzinie rolnictwa skierowana do młodych ludzi i odpowiedniej dla nich pracy, która jest tu rozumiana jako dodatek

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Łomża, styczeń 2008 Projekt Centrum Zielonych Technologii realizowany przy udziale środków

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny ABC Biznesu Jak założyć mały zakład gastronomiczny Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci małej firmy gastronomicznej / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię ABC Biznesu Jak założyć kwiaciarnię Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci kwiaciarni / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie / 4

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

www.cdr.gov.pl DOBRE PRAKTYKI PRODUKCJA ROLNA EKOLOGIA I ŚRODOWISKO EKONOMIKA ROLNICTWA METODYKA DORADZTWA Lipiec-sierpień 2014

www.cdr.gov.pl DOBRE PRAKTYKI PRODUKCJA ROLNA EKOLOGIA I ŚRODOWISKO EKONOMIKA ROLNICTWA METODYKA DORADZTWA Lipiec-sierpień 2014 Lipiec-sierpień 2014 www.cdr.gov.pl http://cc.cdr.gov.pl/ http://www.agroturystyka.edu.pl/ http://www.produktyregionalne.edu.pl/ http://www.leaderatorium.edu.pl/ http://www.agroportal.agro.pl/ szkolenia

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15

Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15 Styczeń 2014 r. Rok III Nr 17 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15 Zapraszamy do 1 Oddziału we Włodawie

Bardziej szczegółowo

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL Czerwiec 2015 r. Rok IV Nr 34 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Hale na bale BIOGAZOWNIE TO PRZYSZŁOŚĆ Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL STRONA 8 ROLNIKU! SIEJ Z DOPŁATĄ! STRONA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI WINA ORAZ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU KOMERCYJNEGO WINIARSTWA W POLSCE

OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI WINA ORAZ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU KOMERCYJNEGO WINIARSTWA W POLSCE OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI WINA ORAZ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU KOMERCYJNEGO WINIARSTWA W POLSCE Wojciech Bosak Polski Instytut Winorośli i Wina Winologia.pl Wstęp Celem tego opracowania jest odpowiedź na pytanie o

Bardziej szczegółowo

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki 11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl

Bardziej szczegółowo

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Podręcznik dobrych praktyk Toruń 2012 Świadoma Przedsiębiorczość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich MIINIISTERSTWO GOSPODARKII DEPARTAMENT TURYSTYKII MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich WARSZAWA 23 25 listopad

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Kurs kwalifikacji Specjalista Tradycyjnych Sadów

Kurs kwalifikacji Specjalista Tradycyjnych Sadów Kurs kwalifikacji Specjalista Tradycyjnych Sadów Numer projektu: 517667-LLP-1-2011-1-DE-LEONARDO-LMP Tytuł projektu: ESTO European Specialist in Traditional Orchards ESTO Europejski Specjalista Tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo