Maksymalny czas trwania programu i szkolenia praktycznego: do 12 miesięcy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Maksymalny czas trwania programu i szkolenia praktycznego: do 12 miesięcy."

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W ROLNICZYCH PROGRAMACH STAŻOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH Kwalifikacje ogólne: 1. wyznaczona grupa wiekowa dla kandydatów: od 18 do 35 lat 2. znajomość języka angielskiego na poziomie konwersacyjnym 3. umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków 4. posiadanie solidnej motywacji i świadomości o ciężkiej pracy Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy (wypełnia pracownik J. D. Mercury w Warszawie) zdrowie i medycyna (historia kwestionariusz, wypełnia J. D. Mercury) kopia strony paszportu (zawierająca podstawowe informacje) życiorys (na osobnej kartce papieru) CV 2 listy polecające (1 - od pracodawcy z dziedziny rolniczej lub np. opiekuna, dziekana wydziału uczelni; 1 od lektora języka angielskiego danej uczelni uczelni) kopia świadectwa urodzenia (tłumaczona na język angielski) kopia dyplomu ukończenia studiów (jeśli jest dostępny) kopia zaświadczenia lub dyplomu zdobycia stopnia naukowego (jeśli jest dostępny) zdjęcia (z miejsca pracy jeśli są dostępne oraz aktualne zdjęcie kandydata) zdjęcie do dokumentów wizowych dla ambasady wg obowiązujących wymiarów Maksymalny czas trwania programu i szkolenia praktycznego: do 12 miesięcy. Koszt każdego oferowanego programu (pobyt do 12 miesięcy): $ USD Jedynie opłata za programy enologiczne jest promocyjna $ USD, ze względu na to, że staż może odbywać się tylko okresie krótkiego sezonu, który trwa od 3 do 4 miesięcy. Koszt administracyjny: 300 $ USD Dodatkowe koszty i terminy zapłaty: Opłata SEVIS związana z organizacją zaproszenia do USA 180 $ USD jest płacona po otrzymaniu miejsca odbywania stażu/szkolenia bezpośrednio na konto organizatora w USA; Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest na warunkach organizatora i jest to kwota wynikająca z pomnożenia 100 $ USD przez liczbę miesięcy faktycznego pobytu w USA (np. x 6 miesięcy = 600 $ USD) i musi być opłacona po otrzymaniu miejsca odbywania stażu/szkolenia bezpośrednio na konto organizatora, a przed wizytą w ambasadzie USA w sprawie wizy; Opłata wizowa 160 $ USD (uczestnik płaci na konto ambasady w momencie wypełniania dokumentów wizowych).

2 Wybór sposobu finansowania programu: 1. zapłata jednoetapowa za udział w programie stażowym do 12 miesięcy $ USD (1.500 $+ 300 $) jest podzielona na: I rata 300 $ USD (koszt administracyjny dla J. D. Mercury), płatna w dniu złożenia aplikacji (można też przelewem na konto), II rata $ USD (koszt programu), płacona jest po otrzymaniu i zaakceptowaniu miejsca odbywania stażu, na konto bankowe bezpośredniego organizatora stażu lub kartą kredytową (do tego sposobu zapłaty namawia organizator przede wszystkim). W rzeczywistości, kiedy kandydat odeśle bezpośredniemu organizatorowi podpisane dokumenty planu szkolenia, akceptując tym samym warunki i miejsce stażowe, ten wystawia dla niego łączną fakturę, na którą składają się: koszt programu, koszt SEVIS oraz koszt ubezpieczenia zdrowotnego za faktyczny okres pobytu na szkoleniu (+ 30 dni za okres karencji po zakończeniu programu). Jeśli uczestnik nie chce wykorzystać przysługujących mu 30 dni po zakończeniu stażu i wyjeżdża natychmiast do swego kraju, organizator zwraca na jego konto równowartość opłaty za jeden miesiąc ubezpieczenia zdrowotnego. Można skorzystać z programu w krótszych terminach np. uczestnicząc w nim np. przez 6 miesięcy, ale ogólny koszt nie ulega zmianie. Wiza może zostać wydana na maksymalny czas trwania programu, czyli na 12 miesięcy i uczestnik, początkowo korzystający z krótszego okresu szkolenia, ma wtedy szansę wydłużenia swojego programu (jeśli uzna to za stosowne) bez dodatkowej opłaty za nowe zaproszenie, które jest niezbędne. Dlatego opłata za udział w programie jest stała i wynosi $ USD. 2. zapłata dwuetapowa za udział w programie (będzie dostępna od 2016 roku): - pierwszy etap 550 $ USD (300 $ $ - opłata administracyjna oraz opłata tzw. pomocy finansowej za umożliwienie zapłacenia kosztów programu w formie czterech rat, potrącanych z miesięcznego uposażenia w czasie odbywania stażu) podzielony na: I rata 300 $ USD (koszt administracyjny dla J. D. Mercury), płatna w dniu złożenia aplikacji (można to zrobić także przelewem na konto), II rata 250 $ USD (opłata pomocy finansowej), płatna po otrzymaniu i przyjęciu przez kandydata miejsca odbywania stażu, przelewem na konto bankowe organizatora stażu w USA lub kartą kredytową (do tego sposobu zapłaty przede wszystkim namawia organizator) Ta sama opłata dotyczy przypadku uczestnictwa w programie w wersji skróconej do np. 6 miesięcy. - drugi etap $ USD - opłata kosztów programu, potrącana jest z wynagrodzenia w ciągu pierwszych czterech miesięcy odbywania stażu (po 375 $ USD miesięcznie). Zasady kwalifikowania tylko do szkolenia: wymagane jest posiadanie świadectwa zawodowego z policealnej uczelni wydanego poza USA i co najmniej jeden rok doświadczenia zawodowego, powiązanego tematycznie z wybraną dziedziną szkolenia, uzyskane poza USA lub 5 lat doświadczenia zawodowego nabyte poza USA, dla tych, którzy nie mają ukończonych żadnych szkół zawodowych, czy studiów.

3 Zasady kwalifikowania stażystów: studenci aktualnie uczący się lub absolwenci, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą rozpoczęcia programu. Ustalenia dotyczące ZAKWATEROWANIA i WYŻYWIENIA Niektórzy uczestnicy międzynarodowego programu szkoleniowego żyją i jedzą wszystkie posiłki z rodziną, u której mieszkają w czasie odbywania praktyk; inni żyją na własny koszt lub organizują sobie niektóre lub wszystkie posiłki. Wnioskodawcy wskazują we wniosku na swoje preferencje, co do sposobu żywienia się i zakwaterowania; jednak nie mogą liczyć, że wybór ten będzie w pełni gwarantowany. Wynagrodzenie i opłaty Uczestnicy na ogół otrzymują minimalne stawki płacy za godzinę według tabeli zarobkowej - 8,00 $ USD, ale może być więcej nawet do 10,00 $ USD. Należy pamiętać, że to o ile więcej zależy od gospodarza szkolącego. Gospodarz gospodarstwa biorącego udział w programie może odliczyć do 250 $ USD od miesięcznego wynagrodzenia uczestnika za pokój i wyżywienie. Uczestnicy powinni spodziewać się pracy przez 40 godzin tygodniowo. Można oczekiwać pracy w godzinach nadliczbowych, ale liczba tych godzin i stawka za nie jest ustalana wyłącznie przez gospodarza szkolącego. Czas wolny Uczestnicy powinni otrzymać co najmniej jeden dzień wolnego za każdy tydzień okresu praktycznego szkolenia. Czas wolny jest nieodpłatny i może być zaplanowany, jako jeden dzień w tygodniu lub dwa dni wolne, co drugi tydzień (uzgodnione pomiędzy uczestnikiem, a szkolącym gospodarzem). Wyjątki następują w okresach szczytu pracy i wówczas uczestnicy powinni być elastyczni w organizowaniu przysługującego im czasu wolnego. Wakacje Uczestnicy otrzymają dwa dni nieodpłatnego wypoczynku po każdym miesiącu szkolenia praktycznego. Te dni mogą być gromadzone i powinny być wykorzystane w czasie praktycznego okresu szkolenia. Dni wolne przeznaczone na wakacje muszą być zatwierdzone przez szkolącego gospodarza i nie mogą być brane podczas szczytowych okresów pracy. Ponadto uczestnicy mają 30-dniowy okres karencji po zakończeniu ich programu i mogą go przeznaczyć na przygotowanie się do wyjazdu z USA i wypoczynek. Warunki i zasady anulowania rezerwacji Opłata w wysokości 430 $ USD za anulowanie rezerwacji - nie podlega zwrotowi. Opłata będzie nałożona w przypadku, gdy nie otrzymasz wizy zatwierdzonej przez ambasadę USA lub zdecydujesz się zakończyć swój udział w programie już po znalezieniu dla Ciebie miejsca docelowego do odbycia stażu. Długość okresu załatwiania formalności (wypełnienie, weryfikacja, tłumaczenie i procedura załatwiania dokumentów łącznie z wizą): do 3 miesięcy. Program szkolenia rolniczego w (USA) 1. Rolnictwo programy szkoleniowe UWAGA! Wszędzie tam, gdzie prowadzona jest hodowla była mięsnego, mlecznego, trzody chlewnej lub owiec, dostępne są programy weterynaryjne dla studentów i absolwentów tego kierunku.

4 PSZCZELARSTWO program szkoleniowy dostępny jest sezonowo od kwietnia do października i przez cały rok Uwaga, gospodarstwa pszczelarskie pracujące w ramach programu szkoleniowego dają uczestnikom możliwość nabycia doświadczenia z pierwszej ręki w wykorzystaniu pszczół do zapylania drzew owocowych. Pszczoły są istotnym elementem rolnictwa i można w praktyce dowiedzieć się, w jaki sposób zapylanie jest używane, aby utrzymać przemysł rolniczy przy życiu. W większości - pszczelarskie programy szkoleniowe - specjalizują się w zakresie produkcji miodu oraz sprzedaży matek pszczelich. Jako uczestnik Szkolenia Pszczelarskiego kandydat może dowiedzieć się o różnych zastosowaniach pszczół, produkcji miodu, żywieniu ula i ruchach rojów pszczelich. Rzeczywiste zdobyte umiejętności będą różne w zależności od lokalizacji miejsca stażowego i wcześniejszych doświadczeń, z którymi kandydat miał styczność. Pszczelarski program szkoleniowy jest dostępny na całym kontynencie w Stanach Zjednoczonych, jak również na Hawajach. Umiejętności, które kandydat może wykorzystać podczas szkolenia: obsługę uli, karmienie uli, żywienie uli, przemieszczanie uli, wiedzę o wymaganiach i miejscu lokalizacji uli w różnych porach roku, wiedza na temat eksploatacji i konserwacji maszyn związanych z tą dziedziną, znajomość ogólnie pojętego zarządzania przedsiębiorstwem w tym amortyzacji, ewidencji zakupów i sprzedaży, wiedza o cenie miodu na rynku w zależności od liczby pszczół, wiedza na temat umów dotyczących zapylania i zmieniających się cenach miodu, poznawanie amerykańskiego sposobu życia i tutejszego biznesu. HODOWLA BYDŁA (mięsnego) program szkoleniowy dostępny jest sezonowo i przez cały rok Uwaga, program szkolenia może obejmować: opiekę przy cieleniu i karmieniu zwierząt, znakowanie zwierząt, szczepienia, kastrację, sortowanie i hodowlę bydła, budowanie ogrodzenia, codzienne prace związane z utrzymaniem rancza, sianokosy. Tego typu praktyki są dostępne przez cały rok. Ograniczona liczba miejsc stażowych choć praktycznie są one dostępne przez cały rok przy codziennych zajęciach z bizonami, które obejmują karmienie i pojenie żywego inwentarza, szczepienie stada, pomoc przy wypasie rotacyjnym w ciągu roku i pracach konserwacyjnych w gospodarstwie. Stażyści mogą uczestniczyć w wycieczkach po gospodarstwach organizowanych dla zwiedzających. pielęgnacja i żywienie bydła mięsnego, wyważanie racji żywieniowych, zarządzanie zdrowiem stada, zarządzanie stadem, zastosowanie marketingu dotyczącego upraw i zwierząt gospodarskich, wiedza o eksploatacji maszyn rolniczych i pojazdów drogowych, konserwacja i naprawa maszyn rolniczych, podejmowanie decyzji o nasionach, nawozach i środkach ochrony roślin; zbieranie i suszenie roślin, wiedza o zarządzaniu finansowym firmą, w tym m. in o przychodach i kosztach, amortyzacji, ewidencji zakupów i sprzedaży; poznawanie amerykańskiego sposobu życia i biznesu. TRADYCYJNE ZBIORY ZBÓŻ program szkoleniowy dostępny jest sezonowo i przez cały rok Uwaga, uczestnik ma okazję zobaczyć każdy etap przebiegu żniw, niezależnie od tego, czy jest to praca w warsztacie lub podczas eksploatacji maszyn, albo przy bieżącej konserwacji dużych maszyn rolniczych. Gospodarze szkolący w ramach programu używają na co dzień nowoczesnych urządzeń i mają wspaniałe umiejętności w zarządzaniu. Uczestnicy muszą być przygotowani do życia w ciasnych pomieszczeniach (podczas stażu) i być w stanie dobrze się dogadywać z innymi.

5 praca przy zbiorach i na polu w najbardziej efektywny sposób, wiedza o zbiorach, wiedza o znajdowaniu zbytu dla upraw, wiedza o eksploatacji maszyn rolniczych i pojazdów drogowych, konserwacji i naprawy maszyn rolniczych, uczestnictwo w zbiorach plonów; sprawdzanie, bezpośrednio w warunkach polowych, nowych kombajnów i wiązarek. MLECZARSTWO program szkoleniowy dostępny jest przez cały rok Uwaga, uczestnik programu będzie mógł wziąć udział w większości rodzajów prac w tego typu gospodarstwie, jak: dojenie, karmienie, sprzątanie, prowadzenie ewidencji pasz zbożowych i ziarna, leczenie chorych zwierząt i utylizacji odpadów /sanitarnych. Uczestnik może być również zaangażowany przez swojego szkoleniowca do programu hodowli i odżywiania. Mleczarnie mają albo urządzenia dojące, albo specjalne dojarnie z samodzielnymi stanowiskami. pielęgnacja i żywienie bydła mlecznego, wyważanie racji żywnościowych, praca na pastwiskach, zarządzanie zdrowiem stada, zarządzanie stadem reprodukcyjnym, zarządzanie uprawami, zwierzętami gospodarskimi i produktami zwierzęcymi, wiedza o eksploatacji maszyn rolniczych i pojazdów drogowych, podejmowanie decyzji o stosowaniu nasion, nawozów i środków ochrony roślin, zbieranie i suszenie roślin, wiedza o zarządzaniu finansowym gospodarstwa, w tym m. in. o przychodach i kosztach, amortyzacji, ewidencji zakupów i sprzedaży, poznawanie amerykańskiego sposobu życia i tutejszego biznesu. UPRAWY POLOWE program szkoleniowy dostępny jest sezonowo i przez cały rok Uwaga, gospodarstwa szkoleniowe działające w ramach programu o uprawach polowych, rozlokowane są w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim w stanach: Dakota Północna, Dakota Południowa, Minnesota, Montana oraz na Florydzie, gdzie dostępne są miejsca stażowe dla ofert zimowych. Organizator programu stażowego ma podpisane umowy z gospodarzami szkolącymi na farmach, gdzie prowadzone są bardzo nowatorskie prace, z wykorzystaniem na co dzień nowych technologii. Ogólnie co do wielkości gospodarstwa wahają się pomiędzy 3000 i ha. Gospodarze farm dają uczestnikom możliwość dobrego wglądu w większość aspektów ich pracy, która może sprowadzać się nawet do sprzedaży swoich upraw bezpośrednio, a czasami i na rynkach całego świata. Uczestnicy tego programu przybywają zazwyczaj do wyznaczonych farm na początku kwietnia i pozostają w aktywnym działaniu do końca zbioru, który przypada zwykle w listopadzie. W ten sposób uczestnik szkolenia ma możliwość pełnego kształcenia się i jednocześnie obserwowania całego cyklu programu upraw od sadzenia do zbiorów, a także zapoznania się z opieką sprawowaną nad tymi uprawami. zarządzanie płodozmianem, identyfikacja chwastów,wiedza o nasionach, podejmowanie właściwych decyzji odnośnie nawozów i środków ochrony roślin, prowadzenie księgowości na farmie, stosowanie marketingu upraw, w tym różnych opcji i kontraktów terminowych, eksploatacja maszyn rolniczych i pojazdów drogowych, konserwacja i naprawie maszyn rolniczych, zbieranie i suszenie roślin, zarządzanie czasem.

6 TRZODA CHLEWNA program szkoleniowy dostępny przez cały rok Uwaga, programy szkoleniowe dotyczące pracy z trzodą chlewną mogą specjalizować się w jednej z faz rozwoju świń np. w karmieniu świń, karmienie do końca okresu ssącego. Uczestnicy szkolenia rolniczego przy trzodzie chlewnej mogą być zaangażowani w jednym lub przechodzić wszystkie obszary specjalizacji farmy, jak: karmienie, przetwarzanie nowego miotu, leczenie chorych zwierząt, odsadzenie młodych prosiąt, hodowlę w ogólnym pojęciu, różne metody żywienia, prowadzenie dokumentacji, dbałość o należyte warunki sanitarne oraz wentylację. pielęgnacja i karmienie macior prośnych, macior karmiących, świń i tuczników; wyważanie racji żywnościowych; praca przy transporcie wieprzy; zarządzanie zdrowiem stada; zarządzanie stadem; marketing upraw i zwierząt gospodarskich; eksploatacja maszyn rolniczych i pojazdów drogowych; dobór nasion, nawozów i środków ochrony roślin; zbieranie i suszenie roślin; zarządzanie finansowe gospodarstwem, w tym m. in. wiedza o przychodach i kosztach, amortyzacji, ewidencji zakupów i sprzedaży; wiedza o amerykańskim sposobie życia i tutejszym biznesie. AGROBIZNES program szkoleniowy dostępny przez cały rok. Uwaga, uczestnicy programu Agrobiznes muszą przestrzegać umiejętnego budowania planu szkoleń, który jest oparty na ich poprzednich doświadczeniach, jak również na potrzebach organizacji goszczącej (naszego partnera w USA przyp. J. D. Mercury). Uczestnicy, którzy ubiegają się o szansę pracy na rynku rolnym mogą otrzymać oferty szkolenia w więcej niż w jednym miejscu, aby dowiedzieć się więcej na temat usług związanych z przemieszczaniem produktów rolnych z farmy na rynek. Uczestnicy programu szkoleniowego agrobiznesu mogą być również zaangażowani do planowania produkcji upraw i zbiorów, sortowania, pakowania, transportu, przechowywania, przetwarzania żywności, dystrybucji, reklamy i sprzedaży produktów. Uczestnicy tego programu szkoleniowego mogą również brać udział w wymianie informacji dotyczących odpowiednich warunków budżetowania i finansowania, które wymagane są dla powodzenia operacji rolnych. różne aspekty marketingu; marketing i komunikacja; zrozumienie procesu produkcji; ocena decyzji zakupowych, dotyczących takich zagadnień jak urządzenia, maszyny, czy wyposażenie; dystrybucja produktów rolnych; sprzedaż detaliczna. 2. Enologia - programy szkoleniowe w USA Program skierowany jest do studentów aktualnie uczących i absolwentów kierunków: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Enologii, Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności, Bezpieczeństwo Żywności, Bioinżynieria Produkcji Żywności, Chemia i Technologia Żywności, Chemia Żywności, Gastronomia i Sztuka Kulinarna, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności, Zarządzanie Jakością i Analizą Żywności czy innych technologicznych związanych z żywnością oraz dla osób, które mają doświadczenie w pracy przy produkcji wina. Całkowity koszt programu enologicznego: $ USA (dotyczy tylko programów PIWNICE WINNE i LABORATORIUM ENOLOGICZNE)

7 Ze względu na fakt, że udział w programach enologicznych jest z założenia krótki tylko od 3 do 4 miesięcy podczas sezonu do kwoty płaconej tylko jednorazowo wliczona została zarówno opłata SEVIS, jak i ubezpieczenie zdrowotne. Aplikacja do programu najpóźniej do końca czerwca 2015 daje największe nadzieje na otrzymanie miejsca stażowego w tegorocznym sezonie. Program rozpoczyna się na przełomie sierpnia i września i trwa do 4 miesięcy, a więc im wcześniej nastąpi zgłoszenie i rejestracja w programie tym szanse są większe. PIWNICA WINNA program szkoleniowy staże 3 4 miesięczne są dostępne od połowy sierpnia do połowy grudnia (w zależności od klimatu i lokalizacji) Uwaga, uczestnicy tego programu szkolenia zdobywają wiedzę na temat znaczenia, jakie ma praca w piwnicy winnej, jeśli chodzi o czynności zmierzające do osiągnięcia najlepszej z możliwych jakości wina. Praca w piwnicy winnej w ramach programu szkoleniowego może być wymagająca fizycznie, wiąże się to z podnoszeniem ciężkich przedmiotów, pracy przez długi czas i wymaga wytrwałości i dobrej kondycji od uczestnika, szczególnie podczas tłoczenia winogron lub ich miażdżenia. Obowiązki przypisane do programu Wine Cellar: testowanie surowca w winnicy, dezynfekcja zbiorników, odbieranie winogron, kruszenie winogron, wyciskanie soku, wytłaczanie czerwonych winogron, mieszanie beczek, miażdżenie winogron, domieszanie wina, opróżnianie czerwonych fermentatorów, nauka spuszczania i odcedzania zbiorników, wyciskanie, beczkowanie soku, zamykanie beczek, rozlewanie wina, filtracja wina, filtracja osadu. Umiejętności, które mogą zostać wykorzystane podczas szkolenia: identyfikacja różnych klas wina, identyfikacja głównych czynników wpływających na jakość wina, identyfikacja i zrozumienie działania mikroorganizmów - korzystne i niekorzystne, rozróżnienie rodzajów baryłek i zrozumienie ich wpływu na wino, zrozumienie funkcji sprzętu używanego w winnicy, zrozumienie procesu fermentacji alkoholowej. LABORATORIUM ENOLOGICZNE program szkoleniowy staże 3 4 miesięczne są dostępne od połowy sierpnia do połowy grudnia i pokrywają się z okresem przeznaczonym do zgniatania winogron (w zależności od lokalizacji) Uwaga, uczestnik, który bierze udział w programie szkoleniowym w laboratorium ma szansę, aby dowiedzieć się, jak analizować próbki zbierane w winnicy do określenia ich dojrzałości i oceny jakości winogron w winnicach. Program szkoleniowy w laboratorium enologicznym może obejmować udział w monitorowaniu fermentacji głównej i pobieranie próbek z beczek i zbiorników, czyszczenie laboratorium, właściwe pipetowanie, dokonywanie prawidłowego pomiaru, pobieranie próbek odgazowania i przygotowanie ogólne próbki. W ramach programu prowadzana będzie ciągła analiza wprowadzanych danych do komputera i przygotowywanie próbek do analizy i wypełnienia. Trochę czasu zostanie przeznaczone również na wypełnianie formalności i przygotowanie dokumentów na następny dzień. Oczekuje się, że uczestnicy programu szkolenia dołożą wszelkich starań w celu utrzymania w laboratorium stałego porządku i w należytym stanie jego wyposażenia. Podczas późnego zbioru uczestnicy szkolenia mogą skupić się na nowych procedurach enzymatycznych. Dowiedzą się, jak trzeba postępować w celu zbadania wina na obecność bakterii

8 i drożdży psujących wino. Uczestnicy szkolenia w laboratorium mogą przeprowadzić próby klarowania wina, a także wziąć udział w niektórych ocenach degustacji. Obowiązki pracujących w laboratorium podczas szkolenia: praca przy fermentacji; pobieranie soku do analizy wina; wprowadzanie i interpretacja danych; mikroorganizmy wina; praca przy produkcji wina, pobieranie próbek; identyfikacja i prowadzenie procedury analizy soku i wina; identyfikacja i wykonanie uzupełnienia składników odżywczych oraz szczepienia drożdży; zrozumienie i monitorowanie linii butelkowania i zapewnienie właściwej jakości korka, pobieranie próbek i analiza starzenia się wina; zrozumienie i interpretowanie obliczeń; identyfikacja danych wejściowych z analizy laboratoryjnej; identyfikacja i ćwiczenie procedur bezpieczeństwa w laboratorium. Umiejętności, które mogą zostać wykorzystane podczas szkolenia: identyfikacja i przeprowadzanie procedury pobierania próbek; rozróżnienie i wykonanie filtracji wina przy użyciu różnej techniki; poznanie i przeprowadzenie procesu rozwoju wina i mieszanie; poznanie i przeprowadzenie procedur sanitarnych; poznanie i praktyczne zastosowanie procedury bezpieczeństwa w winnicy - aparaty oddechowe, produkty żrące i zapobieganie wypadkom. UPRAWA WINOROŚLI programy szkoleniowe dostępne przez 3 do 4 miesięcy w okresie od kwietnia do grudnia (w zależności od przypadającej lokalizacji) Uwaga, uczestnicy programu szkolenia dowiedzą się w jaki sposób klimat i gleba winnicy mają znaczący wpływ na smak wina i jak niektóre winogrona będą się rozwijać tylko w szczególnych warunkach klimatycznych. Program ten pozwala zdobyć wiedzę o tym, jak wielki wpływ na charakter winogron ma rodzaj gleby, na której rosną i jak odpowiednie metody zarządzania zadaszeniem (właściwie chodzi o dbałość stałego dostępu winorośli do słońca), takie jak podparcie latorośli na kratach, przerzedzanie upraw i usuwanie liści, mają również ogromny wpływ na jakość winogron, a w konsekwencji samego wina. Obowiązki uczestników programu: przycinanie i obserwacja cykli wzrostu, monitoring szkodników, badanie płodności odmian, gromadzenie tkanki roślinnej, przerywanie (rębnia), posługiwanie się zadaszeniem, pobieranie próbek gron i jagód, gromadzenie danych i ich ocena. rozróżnianie odmian winogron odmiany winorośli, rodzaje ukorzenienia; rozróżnianie struktury winorośli systemu latorośli, systemu korzennego; rozróżnienie i opisanie fizjologii winorośli; rozróżnienie i opisanie cyklu wzrostu winnicy; przedstawienie stosowanych technik nawadniania; rozróżnianie i kontrolowanie obecności owadów, gryzoni i ptaków; przeprowadzanie testów na zawartość cukru i kwasów na próbkach jagodowych; rozróżnienie i praktyczne wykonanie różnych metod zbiorów, ręczne vs mechaniczne; rozróżnienie i praktyczne wykonanie operacji po zbiorowych nawożenie, palikowanie, nawadnianie i przycinanie winorośli; poznanie i stosowanie różnych metod zarządzania winnicą; poznanie i ćwiczenie w winnicy procedur bezpieczeństwa; poznanie struktury winorośli - systemu latorośli, systemu korzennego, rodzajów gleby i rozróżnianie ich. SZKOLENIA BIZNESOWE w programie ENOLOGICZNYM różne (w zależności od lokalizacji), dostępne przez 3-6 miesięcy Uwaga, amerykańskie programy szkolenia biznesowego w enologii stwarzają więcej niż wyjątkowe możliwości i przeznaczone są dla tych, którzy mają doświadczenie w biznesie i marketingu oraz wiedzę o uprawie winorośli i produkcji wina. Uczestnicy mogą rozwijać swoją karierę w przemyśle

9 winiarskim poprzez pomoc w marketingu, umiejętności okazywania gościnności i zarządzania przedsiębiorstwem, jakim jest winnica, na wszystkich etapach produkcji wina. Wymagana jest dobra znajomość komputera i poruszania się w internecie, a także posiadanie bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. Staże szkoleniowe w ramach programu biznes w enologii mogą trwać do 12. miesięcy. wprowadzanie nowych sposobów rozwiązywania problemów, poprawa komunikacji w firmie, badania i analizy marketingowe, pełnienie funkcji gospodarza, w tym oprowadzanie wycieczek, tworzenie miłej atmosfery i prowadzenie degustacji w gospodarstwie; znajomość zarządzania i wiedza na temat etapów działania w wytwórni wina. 3. Konie program szkoleniowy (USA) HODOWLA KONI program szkoleniowy dostępny przez cały rok Uwaga, uczestnik zyskuje bogactwo wiedzy we wszystkich aspektach hodowli, czy to dotyczy HODOWLI KONI CZYSTEJ KRWI (Thoroughbred), PODSTAWOWEGO SYSTEMU HODOWLI (Standardbred) lub HODOWLI KONI WYŚCIGOWYCH (Sporthorse). Szkolenie poszerza ogólną wiedzę o hodowli i sprzedaży, w tym hodowli, źrebieniu się klaczy, pracy z młodymi końmi i marketingu w tej dziedzinie. Można nauczyć się praktycznego odbierania ogierom nasienia, przygotowania nasienia i unasieniania klaczy, jak również pomagać w oźrebieniu, we wpajaniu kantara i przełamywaniu źrebiąt do noszenia prostej uzdy, w rozpoczynaniu pracy przez młode konie w polu i pod siodłem. Aukcje połączone ze sprzedażą są przewidziane podczas trwania całego programu szkolenia hodowlanego, czyli przez cały rok. Czas od stycznia do czerwca jest okresem rozrodczym w naszych gospodarstwach. Okres od lipca do grudnia jest tą częścią programu hodowlanego, stwarzającą możliwość pomocy w przygotowaniu sprzedaży i pielęgnacji młodych koni. codzienna pielęgnacja koni; w tym karmienie; gromadzenie koni (spędzanie stada); sprzątanie stoiska (boksu); pomoc lekarzowi weterynarii i kowalowi; czasami udział przy oźrebieniu; przygotowanie koni do prywatnej sprzedaży i na aukcji publicznej; wiedza na temat programów pielęgnacyjnych i ćwiczenia koni. ANGIELSKA DYSCYPLINA program szkoleniowy możliwość uczestnictwa przez cały rok Uwaga, program szkolący w angielskiej dyscyplinie obejmuje wszystkie istniejące programy szkoleniowe w Stanach Zjednoczonych i zapewnia możliwość znacznego podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie: ujeżdżenia, jazdy myśliwskiej/skoków, trzydniowego WKKW i układów powożenia. Większość tego rodzaju programów (angielskiej dyscypliny) szkoleniowych jest dostępna przez 12 miesięcy w ciągu roku, ale to zależy od specyficznych potrzeb każdego pojedynczego gospodarstwa. Uczestnicy programu szkolenia muszą bezwzględnie przestrzegać dyscypliny, obejmującej takie zachowania, jak angielska dobra i prawidłowa pozycja w siodle, wyważona pozycja ciała i zgodność ruchu jeźdźca z ruchem konia. Uczestnicy szkolenia stażowego mogą zostać również poddani praktycznej jeździe, w zależności od umiejętności jazdy, która wcześniej została uznana przez szkolącego za wystarczającą.

10 codzienna pielęgnacja koni, w tym karmienie, gromadzenie koni (spędzanie stada), sprzątanie stoiska końskiego (boksu), pomoc lekarzowi weterynarii i kowalowi, niektórzy mogą być dopuszczeni do JAZDY na koniach, ale w zależności od poziomu umiejętności wnioskodawcy, sprawdzonych przez szkolącego, rozgrzewka koni, przygotowanie i pielęgnacja koni podczas konkursów, dbałość o sprzęt i stała jego konserwacja, karmienie. WYŚCIGI KONNE program szkoleniowy możliwość uczestnictwa - przez cały rok Uwaga, program dotyczący WYŚCIGÓW KONNYCH (Racehorse) realizowany jest w Stanach Zjednoczonych na różnych torach wyścigowych i w różnych ośrodkach szkoleniowych dających możliwość zwiększenia wiedzy i umiejętności w dziedzinie wyścigów koni pełnokrwistych (arabskich) Thoroughbred (w formie gonitwy płaskiej lub z przeszkodami) lub wyścigów ogólnodostępnych dla różnych wiekowo koni - Standardbred. Program pracy przy koniach wyścigowych daje indywidualną możliwość aktywnego uczestniczenia w opiece nad końmi. Plan szkolenia kondycyjnego konia wyścigowego musi być odpowiednio skoordynowany w celu uniknięcia kontuzji konia lub niepotrzebnej kulawizny. Staże w tym programie szkolenia trwają zazwyczaj 12 miesięcy. Tydzień pracy trwa nieprzerwanie 7 dni i dotyczy przeważnie pracy w godzinach porannych, a także w niektóre popołudnia. codzienna pielęgnacja koni, karmienie, oporządzenie i przygotowanie koni do ćwiczeń, sprzątanie stoiska (boksu), pomoc lekarzowi weterynarii i kowalowi, także jazda konna w zależności od poziomu umiejętności wnioskodawcy. WETERYNARYJNY program szkoleniowy zalecana aplikacja w grudniu do programów szkoleniowych rozpoczynających się w styczniu (dostępność zależności od lokalizacji) Uwaga, weterynaryjny program szkoleniowy współpracuje z programem szkolenia koni poprzez udział lekarza weterynarii lub innego wykwalifikowanego technika, którzy będą w stanie zapewnić koniom należytą opiekę. Program szkolenia techników weterynarii zapewnia opiekę dla koni, zbieranie próbek i wykonywanie procedur laboratoryjnych, sporządzanie historii medycznej konia, pomoc w przygotowaniu przed i podczas zabiegów lub procedur medycznych, a także edukowanie właścicieli koni. Program szkolenia techników weterynarii nie może obejmować zdiagnozowania choroby konia, przepisywania każdego rodzaju leku lub wykonania każdej formy zabiegu. Stażowy program kształcenia w zakresie weterynarii istnieje w całych Stanach Zjednoczonych, ale miejsca pozwalające na zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności stażysty w dziedzinie weterynarii i posiadające największe doświadczenie w tej dziedzinie, znajdują się przede wszystkim w stanie Kentucky. Staże takie przewidziane są na okres 5 6 miesięcy i rozpoczynają się zawsze w styczniu. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz umiejętności obsługi konia. codzienne zajęcia w klinice weterynaryjnej, podawanie dożylne płynów i leków infuzyjnych i zastrzyków IM pod nadzorem, pomaganie przy ultrasonograficznych i radiograficznych procedurach, pomaganie przy źrebieniu się klaczy, pomaganie przy sztucznej inseminacji i przeniesieniu zarodka działanie w tych rasach, które na to pozwalają.

11 4. Ogrodnictwo programy szkoleniowe w USA SZKLARNIE program szkoleniowy możliwość uczestnictwa w zależności od docelowej lokalizacji przez okres do 12 miesięcy Uwaga, program szkoleniowy w cieplarniach daje okazję do praktycznej nauki rozmnażania, począwszy od wzrostu z nasienia roślinnego albo sadzonek. Typowymi odmianami roślin są: bluszcz, begonia, paproć, poinsecja, fiołki, euforia, pelargonia i hortensja. Szklarniane programy szkoleniowe mogą obejmować zasiewy na polu, pielęgnacja roślin, zbieranie i klasyfikowanie roślin, jak również przygotowanie zamówień hurtowych i detalicznych. Programy szkoleniowe w tym zakresie dotyczą mniejszych gospodarstw cieplarnianych (typowych działalności rodzinnych) o wielkości od 1 lub 2 ha, do firm na dużą skalę, z powierzchnią wewnętrzną szklarni do 2 mln metrów kwadratowych. Cieplarniane programy szkoleniowe rozpoczynają się w okresie styczeń - marzec i są przewidziane na okres półtora roku. Niektóre miejsca stażowe są również dostępne na okres jednego roku. rozmnażanie roślin, sadzenie szkółek roślinnych, podlewanie, pielenie, nawożenie, przesadzanie, działania biznesowe i marketingowe obejmujące sprzedaż i wysyłkę. SZKÓŁKA DRZEW program szkoleniowy możliwość uczestnictwa w zależności od docelowej lokalizacji przez okres do 12 miesięcy Uwaga, praktyczne szkolenie w tym programie obejmuje wszystkie etapy produkcji, od bezkorzeniowej hodowli laboratoryjnej (tkankowej) lub szklarniowej, aż do uprawy na polu i ostatecznego przekazania klientowi. Niektóre programy szkółki drzew, mogą obejmować prace związane z rozmnażaniem i innymi polami zarządzania w tej przestrzeni. Programy stażowe rozpoczynają się w lutym lub marcu i trwają do października. Istnieje kilka dostępnych jednorocznych programów dotyczących SZKÓŁKI DRZEW. przygotowanie podłoża gleby, rozmnażanie towaru szkółkarskiego, hodowanie roślin w szkółce, przycinanie roślin. przetwarzanie i wysyłka towaru szkółkarskiego, dezynsekcja. CENTRUM OGRODNICZE program szkoleniowy możliwość uczestnictwa w zależności od docelowej lokalizacji przez okres do 12 miesięcy Uwaga, szkolenia w Centrum Ogrodniczym obejmują programy nauki o linii produktów uzupełniających dostawy, sezonowych dostawach i wypożyczaniu sprzętu, jak również naukę składania zleceń zakupu, pozyskiwania świadomości dostawców hurtowych, skutecznej techniki sprzedaży i uprawiania promocji w miejscu sprzedaży. Szkolenie w Centrum Ogrodniczym rozpoczyna się w lutym lub marcu, a kończy w lipcu lub październiku. identyfikacja odmian, obsługa klienta, pielęgnacja roślin i innych towarów, kontrola zapasów, rejestr operacji kasowych, merchandising (promocja w miejscu sprzedaży), praktyki zarządzania przedsiębiorstwem.

12 PRODUKCJA WARZYW program szkoleniowy w zależności od lokalizacji docelowej, możliwość uczestnictwa przez okres do 12 miesięcy Uwaga, w ramach programu szkoleniowego produkcji warzyw można będzie uczyć się i uczestniczyć w zasiewach, przesadzaniu, przygotowaniu pola, nawadnianiu, nawożeniu, zwalczaniu chwastów i szkodników, zbieraniu plonów i sposobach prowadzenia ogrodniczych interesów, związanych z opakowaniem, przechowywaniem, dystrybucją i sprzedażą uprawianych warzyw. Pogram szkoleniowy produkcji warzyw zależy od docelowej lokalizacji i trwa jeden rok. W programie szkoleniowym produkcji warzyw miesiące rozpoczynające staże zaczynają się od marca i trwają do lipca, a sam program kończy się w październiku. Istnieje kilka dostępnych programów szkoleniowych, których okres przebiegu wynosi jeden pełny rok. sadzenie, nawożenie, nawadnianie, kontrola chwastów i owadów, używanie małego sprzętu (w tym zmechanizowanego), przycinanie, rozmnażanie, zapylanie, zbieranie plonów i przetwórstwo, pakowanie i przechowywanie, dystrybucja i sprzedaż (w tym na rynkach rolnika). SADOWNICTWO program szkoleniowy w zależności od lokalizacji docelowej, możliwość uczestnictwa przez okres do 12 miesięcy Uwaga, program szkolenia w sadownictwie może obejmować całkowitą opiekę nad sadem, w tym przycinanie i zbieranie plonów, transport na miejscowy rynek, działania marketingowe i prace związane z bieżącym utrzymaniem gospodarstwa. Uczestnicy programu sadowniczego muszą być gotowi do wykonywania pracy fizycznej. Sadowniczy program szkoleniowy rozpoczyna się pomiędzy miesiącami marcem i lipcem, a kończy w październiku. Istnieje kilka dostępnych programów jednorocznych szkolenia ogrodniczego. sadzenie, nawożenie, nawadnianie, kontrola chwastów i owadów, przycinanie, rozmnażanie, zapylanie, zbieranie plonów, przetwórstwo, pakowanie, przechowywanie i dystrybucja, sprzedaż i marketing (w tym rynków rolniczych). PROJEKTOWANIE KRAJOBRAZU program szkoleniowy w zależności od lokalizacji, możliwość uczestnictwa do 12 miesięcy Uwaga, uczestnicy programu szkoleniowego projektowania krajobrazu mają okazję dowiedzieć się, jakie podstawowe warunki musi spełniać zamawiający. Aby móc rozpocząć prace projektowe projektant musi mieć wgląd w sposoby zarządzania firmą, która składa zlecenie. Codzienna praca będzie obejmować: zarządzanie murawą, praca przy rabatkach, monitorowanie i regulacja nawadniania, udoskonalanie projektu, nakładanie barw sezonowych i pielęgnacja. Staże programu projektowania krajobrazu mają tendencję rozpoczynania się w kwietniu, a kończą w październiku. sadzenie drzew i krzewów, opieka nad pokryciem roślinnym i kwiatami, pokrywanie terenu darnią, realizacja projektów krajobrazowych, budowa konstrukcji krajobrazowych, wykorzystywane maszyny to kosiarki do trawy, samochody ciężarowe, mini ładowarki, kultywatory ziemi, itd. Ograniczona liczba miejsc w programie szkolenia projektowania krajobrazu.

13 ZARZĄDZANIE MURAWĄ program szkoleniowy w zależności od lokalizacji miejsca docelowego możliwość uczestnictwa przez okres do 12 miesięcy Uwaga, staże realizowane w ramach programu Zarządzania Murawą bywają bardzo wymagające i oczekuje się, aby uczestnik miał zarówno praktyczne doświadczenie w pracy na polu golfowym, jak również wiedzę naukową w tej dziedzinie. Programy stażowe dotyczące Zarządzania Murawą są ogólnie dostępne w Stanach Zjednoczonych. Staże u gospodarzy obecnego programu szkolenia w Zarządzaniu Murawą są dostępne w całych północnych stanach od wiosny do jesieni i w południowych stanach od jesieni do wiosny. Oprócz 12. miesięcznego programu stażowego dostępne są również 18. miesięczne. Istnieje też opcja dla uczestnika programu, która pozwala na udział w 2. miesięcznym kursie zarządzania murawą na światowej sławy Penn State University. Uczestniczący w programie mogą również ubiegać się o wsparcie finansowe z sowitej dotacji od Toro Company. wysiew trawy, nawadnianie, kontrola szkodników i owadów, nawożenie murawy dbałość o istniejącą murawę i jej okresowa renowacja, utrzymanie zasobników, szkolenie strukturalne, konserwacja sprzętu. Ważna uwaga dodatkowa! Uczestnicy powinni zadbać o eleganckie ubranie do pracy. 5. Zachodnie Programy Szkoleniowe Koni w USA Program szkoleniowy WESTERN PLEASURE staże zróżnicowane w zależności od lokalizacji. Uwaga, skorzystaj podczas odbywania stażu z okazji do podpatrzenia i nauczenia się metod praktycznego szkolenia koni, od jednych z najlepszych zachodnich specjalistów w Stanach Zjednoczonych. Zachodnie Programy szkoleniowe i rekreacyjne odbywają się przede wszystkim w stanach Teksas, Kalifornia i Wyoming. Większość naszych programów szkoleniowych, które przeznaczone są dla uczestników, trwają jeden rok. podstawowa obsługa konia, pielęgnacja i karmienie koni, podstawowa wiedza o żywieniu, opieka i karmienie bydła, szkolenie i dbałość o rozwój koni, źrebienie i hodowla, obsługa ogierów, przygotowanie koni przed konkursami lub wystawami, podstawowe umiejętności weterynaryjne. WETERYNARYJNY program szkoleniowy według AMERYKAŃSKIEJ METODY ZACHODNIEJ do programów rozpoczynających się w styczniu należy aplikację złożyć najpóźniej w grudniu (w zależności od lokalizacji). Uwaga, technicy biorący udział w zachodnim weterynaryjnym programie szkolenia będą mieli okazję pracować u boku lekarza weterynarii specjalisty od koni, pomagając mu zapewnić należytą opiekę koniom. Konkretnie, technik weterynarii będzie mógł pobierać próbki do wyznaczonych badań, jak również innych procedur laboratoryjnych, zbierać historie medyczne, przygotowywać i pomagać w zabiegach chirurgicznych, opiekować się końmi, a nawet poinformować właścicieli koni o stanie zdrowia ich zwierząt. Technicy uczestnicy - zachodniego weterynaryjnego programu szkolenia nie będą mogli diagnozować choroby konia, przepisywać leków lub wykonywać zabiegów operacyjnych w jakiejkolwiek formie, ani też nie mogą żądać, aby mogli wykonywać takie czynności. Staże prowadzone według zachodniej metody szkolenia weterynaryjnego są dostępne na terenie całych Stanów Zjednoczonych, ale większość miejsc docelowych znajduje się w stanie Kentucky.

14 Czas trwania takiego szkolenia obejmuje zazwyczaj okres od 5 miesięcy do półtora roku i początek większości stażów przypada w styczniu. Staże prowadzone tą metodą szkoleniowego są ogólnie dostępne od początku grudnia. Szczególnie do udziału w tym programie wymagana jest od uczestników dobra znajomość języka angielskiego. Umiejętności, które mogą być wykorzystane podczas szkolenia: codzienna zajęcia w klinice weterynaryjnej, podawanie dożylne płynów i leków infuzyjnych i zastrzyków IM pod nadzorem, udział w badaniu ultrasonograficznym i procedurach radiologicznych oraz w źrebieniu, pomaganie przy sztucznej inseminacji i przeniesieniu zarodka działanie w tych rasach, które na to pozwalają. FARMA HODOWLANA program szkoleniowy według amerykańskiej metody Zachodniej zmienna dostępność miejsc docelowych. Uwaga, skorzystaj z okazji, aby dowiedzieć się wszystkiego o pobieraniu materiału rozrodczego od ogierów, przygotowaniu nasienia i unasienianiu klaczy, jak również o pomocy w oźrebieniu, w znakowaniu i przełamywaniu źrebiąt do chodzenia w prostej uprzęży (kantarze), przysposabianiu młodych koni do pracy w ziemi i pod siodłem oraz udział stażystów w organizowanych pokazach lub sprzedażach, przewidzianych na terenie Stanów Zjednoczonych. Większość zachodnich szkoleniowych programów hodowlanych przewidziana jest na okres pełnego roku. Od stycznia do czerwca liczy się ogólny sezon rozrodczy. Uczestnik ma możliwości, aby pomagać w przygotowaniu koni do sprzedaży i brać udział w pracach marketingowych oraz doglądaniu młodych w okresie od lipca do grudnia. Umiejętności, które mogą zostać wykorzystane podczas szkolenia: codzienna opieka nad końmi, karmienie, dbałość o wygląd zewnętrzny koni, sprzątanie stajni, pomaganie weterynarzowi i kowalowi, pomaganie przy źrebieniu się, przygotowanie koni do sprzedaży na wolnej aukcji i w przetargu publicznym, sporządzanie i realizowanie programów ćwiczeń dla koni.

J. D. Mercury Sp. z o. o. zaprasza do udziału w programie szkolenia koni w Stanach Zjednoczonych

J. D. Mercury Sp. z o. o. zaprasza do udziału w programie szkolenia koni w Stanach Zjednoczonych J. D. Mercury Sp. z o. o. zaprasza do udziału w programie szkolenia koni w Stanach Zjednoczonych Program skierowany jest do: studentów uczelni rolniczych (aktualnie studiujących lub posiadających dyplomy

Bardziej szczegółowo

J. D. Mercury Sp. z o. o. zaprasza do udziału w programie ogrodniczy w Stanach Zjednoczonych

J. D. Mercury Sp. z o. o. zaprasza do udziału w programie ogrodniczy w Stanach Zjednoczonych J. D. Mercury Sp. z o. o. zaprasza do udziału w programie ogrodniczy w Stanach Zjednoczonych Program skierowany jest do: studentów uczelni rolniczych (aktualnie studiujących lub posiadających dyplomy ukończenia

Bardziej szczegółowo

J. D. Mercury Sp. z o. o. zaprasza do udziału w programie rolniczym. w Stanach Zjednoczonych

J. D. Mercury Sp. z o. o. zaprasza do udziału w programie rolniczym. w Stanach Zjednoczonych J. D. Mercury Sp. z o. o. zaprasza do udziału w programie rolniczym Program skierowany jest do: w Stanach Zjednoczonych studentów uczelni rolniczych (aktualnie studiujących lub posiadających dyplomy ukończenia

Bardziej szczegółowo

Koszt każdego oferowanego programu (pobyt do 12 miesięcy): 1.500 $ USD

Koszt każdego oferowanego programu (pobyt do 12 miesięcy): 1.500 $ USD SZCZEGÓŁOWY OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W ROLNICZYCH PROGRAMACH STAŻOWYCH W K A N A D Z I E Kwalifikacje ogólne: dostępność programu: od 18 do 30 roku życia posiadanie umiejętności konwersacyjnych w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Koszt każdego oferowanego programu (pobyt do 12 miesięcy): 1.500 $ USD

Koszt każdego oferowanego programu (pobyt do 12 miesięcy): 1.500 $ USD SZCZEGÓŁOWY OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W ROLNICZYCH PROGRAMACH STAŻOWYCH W N O W E J Z E L A N D I I Kwalifikacje ogólne: dostępność poszczególnych programów: od 18 do 30 roku życia posiadanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Koszt każdego oferowanego programu (pobyt do 12 miesięcy): 1.500 $ USD

Koszt każdego oferowanego programu (pobyt do 12 miesięcy): 1.500 $ USD SZCZEGÓŁOWY OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W ROLNICZYCH PROGRAMACH STAŻOWYCH W A U S T R A L I I Kwalifikacje ogólne: dostępność programu: od 18 do 30 roku życia posiadanie umiejętności konwersacyjnych w języku

Bardziej szczegółowo

Koszt programu (pobyt do 12 miesięcy): 1.350 $ US

Koszt programu (pobyt do 12 miesięcy): 1.350 $ US SZCZEGÓŁOWY OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W PROGRAMIE STAŻOWYM w wymianie międzynarodowej w Kanadzie Kwalifikacje ogólne: dostępność programu od 18. do 30. roku życia posiadanie umiejętności konwersacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Worldwide Farmers Exchange

Worldwide Farmers Exchange Worldwide Farmers Exchange Wymiana rolników na całym świecie Programy wymiany dotyczące praktyk i staży z dziedziny rolnictwa w USA Koszt programu (płatny na rzecz bezpośredniego organizatora): 800 $ USD

Bardziej szczegółowo

J. D. Mercury Sp. z o. o. zaprasza do udziału w programie enologicznym w Stanach Zjednoczonych

J. D. Mercury Sp. z o. o. zaprasza do udziału w programie enologicznym w Stanach Zjednoczonych J. D. Mercury Sp. z o. o. zaprasza do udziału w programie enologicznym w Stanach Zjednoczonych Program skierowany jest do: studentów uczelni rolniczych (aktualnie studiujących lub posiadających dyplomy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI 1. Praktyka zawodowa w wymiarze 8 tygodni została podzielona na

Bardziej szczegółowo

Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik

Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik rolnik hotelarstwa technologii żywności R.3. Prowadzenie R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej T.11. Planowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Studium Praktycznego Winiarstwa program zajęć pierwsze półrocze 2016

Studium Praktycznego Winiarstwa program zajęć pierwsze półrocze 2016 Studium Praktycznego Winiarstwa program zajęć pierwsze półrocze Studium Praktycznego Winiarstwa semestr I zjazd 01 30/31-01- 30-01- Uroczysta inauguracja Studium 1 Wykład inauguracyjny 1 Ewa Wawro Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego Na podstawie 10 ust. 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wprowadzające.

Wiadomości wprowadzające. - Wymagania edukacyjne z warzywnictwa. Wiadomości wprowadzające. znajomość różnych gatunków warzyw umiejętność rozróżniania podstawowych gatunków warzyw znajomość rodzajów produkcji warzywnej znajomość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wykazu obszarów badawczych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską z

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich

Regulamin praktyk studenckich Regulamin praktyk studenckich na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i zaliczania praktyk studenckich na Wydziale Nauk o Zwierzętach. 2. Praktyki studenckie,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, ZAWODÓW ORAZ TYTUŁÓW KWALIFIKACYJNYCH, A TAKŻE RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH

ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, ZAWODÓW ORAZ TYTUŁÓW KWALIFIKACYJNYCH, A TAKŻE RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, ZAWODÓW ORAZ TYTUŁÓW KWALIFIKACYJNYCH, A TAKŻE RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 1. Kierunkami studiów

Bardziej szczegółowo

2. Wykaz zawodów rolniczych na poziomie kwalifikacji technika:

2. Wykaz zawodów rolniczych na poziomie kwalifikacji technika: SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, ZAWODÓW ORAZ TYTUŁÓW KWALIFIKACYJNYCH, A TAKŻE RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 1. Kierunkami studiów pierwszego, drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK ROLNIK 314207 Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, 95-011 Bratoszewice, Plac Staszica 14 tel. 42/719 89 83, faks 42/719 66 77 e-mail:zs1bratoszewice@szkoły.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ Łowicz dn. 21.05.2015r. KOMUNIKAT W SPRAWIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu przypomina że zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

Technikum - informacje

Technikum - informacje Technikum - informacje Czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu odpowiednich kwalifikacji, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Wina w Jaśle - Terminarz zajęć Podkarpackiej Akademii Wina w Jaśle - I półrocze 2015

Podkarpacka Akademia Wina w Jaśle -  Terminarz zajęć Podkarpackiej Akademii Wina w Jaśle - I półrocze 2015 Terminarz zajęć Podkarpackiej Akademii Wina w Jaśle - I półrocze 05 3 styczeń - - luty I zjazd rocznego Praktycznego Kursu Winiarstwa 6 Zajęcia wyłącznie dla II zjazd : luty - 5 luty - - Biologia cz. budowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Dziennik Ustaw Nr 94 7858 Poz. 607 607 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO Kierunek MENADŻER PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA MIĘSA

PROGRAM PRAKTYKI DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO Kierunek MENADŻER PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA MIĘSA Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Przyrodniczy Ośrodek Praktyk Studenckich PROGRAM PRAKTYKI DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO Kierunek MENADŻER PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA MIĘSA

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK Załącznik nr 1 PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK Praktyki zawodowe odgrywają bardzo ważną rolę w procesie kształcenia. Stanowią one na wszystkich kierunkach obligatoryjny element kształcenia i podlegają z

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Ogrodnictwo

Efekty kształcenia dla kierunku Ogrodnictwo Efekty kształcenia dla kierunku Ogrodnictwo Załącznik 65 do Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia

Bardziej szczegółowo

II. Bezpieczeństwo. żywno. ywności

II. Bezpieczeństwo. żywno. ywności II. Bezpieczeństwo żywno ywności przy sprzedaży bezpośredniej 26 Dostawy bezpośrednie dokonywanie przez producenta dostaw małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego

Bardziej szczegółowo

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej. Zakład Towaroznawstwa

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej. Zakład Towaroznawstwa Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej Zakład Towaroznawstwa Zasady organizacji i odbywania praktyk w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku Towaroznawstwo Z a s a d y o r g a n i

Bardziej szczegółowo

Praca naalasce. w ramachwizyh-2b

Praca naalasce. w ramachwizyh-2b Praca naalasce w ramachwizyh-2b Warunki uczestnictwa w programie: wiek pomiędzy 18-40 lat; znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym; uiszczenie opłat za program w terminie; złożenie kompletnych

Bardziej szczegółowo

Technik rolnik. Semestr II-160 godz. -4 tygodnie. Semestr III 160 godz. 4 tygodnie

Technik rolnik. Semestr II-160 godz. -4 tygodnie. Semestr III 160 godz. 4 tygodnie Technik rolnik Semestr II-160 godz. -4 tygodnie Semestr III 160 godz. 4 tygodnie Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: przygotować pole do orki, dobrać

Bardziej szczegółowo

Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego

Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego Agnieszka Domańska Mełgieś Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Lublinie Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Plan wystąpienia Czynniki pływające na rolnictwo polskie od roku 2002 Gospodarstwa rolne Użytkowanie gruntów Powierzchnia zasiewów Zwierzęta gospodarskie Maszyny

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik hodowca koni 321[01]

I.1.1. Technik hodowca koni 321[01] I.1.1. Technik hodowca koni 321[01] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 425 Przystąpiło łącznie: 408 przystąpiło: 385 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 379 (98,4%) zdało: 172 (42,9%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

ZMIANY TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ZMIANY TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZMIANY TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych albo Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Nr albumu ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA. Henryk Czyż Agnieszka Zawadzińska

Nr albumu ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA. Henryk Czyż Agnieszka Zawadzińska Student Nazwisko i imię Nr albumu ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA Henryk Czyż Agnieszka Zawadzińska PRAKTYKA ZAWODOWA Przewodnik metodyczny

Bardziej szczegółowo

MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ Spis treści MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ 1. Wstęp 13 2. Charakterystyka pomieszczeń inwentarskich i ich wyposażenia technicznego 15 2.1. Pomieszczenia do chowu bydła i ich rozwiązania funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik ogrodnik 321[03]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik ogrodnik 321[03] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik ogrodnik 321[03] Zadanie egzaminacyjne Właściciel gospodarstwa ogrodniczego o powierzchni 25 ha gruntów ornych specjalizującego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Dot. wykształcenia rolniczego i stażu pracy w rolnictwie. II. Kwestię wykształcenia rolniczego reguluje poniższe rozporządzenie:

INFORMACJA Dot. wykształcenia rolniczego i stażu pracy w rolnictwie. II. Kwestię wykształcenia rolniczego reguluje poniższe rozporządzenie: INFORMACJA Dot. wykształcenia rolniczego i stażu pracy w rolnictwie I. Kwestia stażu pracy w rolnictwie reguluje art. 6 ust, 3 ustawy zgodnie z którym za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres w którym

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW Z PODSTAW PROGRAMOWYCH W WYBRANYCH ZAWODACH ( TR, TA, TW, TAK, TIŚiM, TMR)

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW Z PODSTAW PROGRAMOWYCH W WYBRANYCH ZAWODACH ( TR, TA, TW, TAK, TIŚiM, TMR) ZESTAWIENIE ELEMENTÓW Z PODSTAW PROGRAMOWYCH W WYBRANYCH ZAWODACH ( TR, TA, TW, TAK, TIŚiM, TMR) ZAWÓD EFEKTY wspólne dla wszystkich zawodów: technik rolnik 314207 (). Bezpieczeństwo i higiena pracy ().

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. KRLW/03211/18/06. wg rozdzielnika

Warszawa, dnia r. KRLW/03211/18/06. wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18.05.2006 r. KRLW/03211/18/06 wg rozdzielnika Niniejszym przedstawiam Państwu wyciąg z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007),

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Bardziej szczegółowo

Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA Programu Erasmus + Program Erasmus

Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA Programu Erasmus + Program Erasmus Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. S. STASZICA W PRAKTYKACH ZAWODOWYCH W ANGLII W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym?

Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym? Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym? Z roku na rok w gospodarstwie rolnym przybywa dokumentów często mamy z tego powodu sporo kłopotów zwłaszcza, gdy szybko musimy znaleźć jakiś dokument.

Bardziej szczegółowo

3.1. WYKAZ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH Efekty w zakresie wiedzy KARTA KIERUNKU KIERUNEK ROLNICTWO

3.1. WYKAZ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH Efekty w zakresie wiedzy KARTA KIERUNKU KIERUNEK ROLNICTWO KARTA KIERUNKU KIERUNEK ROLNICTWO Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma studiów Struktura kierunku (specjalności) Tytuł zawodowy Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W STAŻACH STUDENCKICH

FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W STAŻACH STUDENCKICH FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W STAŻACH STUDENCKICH Zadanie 11 - Współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) Beiersdorf Manufacturing

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych

Bardziej szczegółowo

System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin

System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin Grzegorz Gorzała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa Podstawa prawna USTAWA

Bardziej szczegółowo

Do Starosty Wąbrzeskiego

Do Starosty Wąbrzeskiego PLW-021/23/2014 Wąbrzeźno, dnia 11.04.2014 r. Do Starosty Wąbrzeskiego Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wąbrzeźnie w roku 2013. Zadaniem Inspekcji Weterynaryjnej jest

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Rolnictwo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Rolnictwo Zakładane efekty dla kierunku Rolnictwo Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW Z PODSTAW PROGRAMOWYCH W WYBRANYCH ZAWODACH ( TR, TA, TW, TAK, TMR, TOR)

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW Z PODSTAW PROGRAMOWYCH W WYBRANYCH ZAWODACH ( TR, TA, TW, TAK, TMR, TOR) ZESTAWIENIE ELEMENTÓW Z PODSTAW PROGRAMOWYCH W WYBRANYCH ZAWODACH ( TR, TA, TW, TAK, TMR, TOR) ZAWÓD EFEKTY wspólne dla wszystkich zawodów: CELE W ZAWODZIE w zakresie: EFEKTY WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: Pszczelarz; symbol: 612302 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW EKONOMICZNO FINANSOWO BIUROWYCH

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW EKONOMICZNO FINANSOWO BIUROWYCH Program stażu zawodowego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie sprzedawca biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Liczy się tu i teraz!

Liczy się tu i teraz! Liczy się tu i teraz! 1. Musimy kupować, ale nie musimy sprzedawać. 2. Wszyscy chcemy żyć lepiej tzn. mieć więcej wolnego czasu i więcej pieniędzy. 3. Co powoduje, że nasz pomysł jest lepszy niż? a) brak

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r. Łódź, listopad 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33, F: (42) 634-91-54,

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo w Polsce. Kołaczkowska Adrianna 2a

Rolnictwo w Polsce. Kołaczkowska Adrianna 2a Rolnictwo w Polsce Kołaczkowska Adrianna 2a Rolnictwo Jest jednym z głównych działów gospodarki, jego głównym zadaniem jest dostarczanie płodów rolnych odbiorcom na danym terenie. Przedmiotem rolnictwa

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ Podstawa prawna: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27.XII.2012r. w

Bardziej szczegółowo

ODNOWA BIOLOGICZNA W KOSMETOLOGII I DIETETYCE

ODNOWA BIOLOGICZNA W KOSMETOLOGII I DIETETYCE ODNOWA BIOLOGICZNA W KOSMETOLOGII I DIETETYCE S PE C JA L I Z AC JA N A K I ER U N K U KO S M E TO LO G I A Informacje ogólne Kosmetologia jako nauka interdyscyplinarna zajmuje się nie tylko profilaktyką

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ogrodnictwo Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: inŝynier Kierunkowe

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6

PCFE Załącznik nr 6 PCFE.272.53.2013 Załącznik nr 6 Przeprowadzenie kursów z zakresu rolnictwa dla uczestników projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Modernizacja gospodarstw rolnych

Artur Banach. Modernizacja gospodarstw rolnych Modernizacja gospodarstw rolnych Beneficjenci: Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych grupa takich rolników. Grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników, którzy ubiegają się

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw:

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: Działalność i kompetencje Administrator, 12.04.2012 Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: 1.Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 121 z 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Turystyki wiejskiej

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Turystyki wiejskiej Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Turystyki wiejskiej Semestr III lub IV - praktyka w gospodarstwie agroturystycznym Czas trwania praktyki - 4 tygodnie (nadaje uprawnienia rolnicze) Praktyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. PROPOZYCJA PRZEDSTAWIONA NA PODKOMISJI SEJMOWEJ DS. SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ w dniu

PROJEKT. PROPOZYCJA PRZEDSTAWIONA NA PODKOMISJI SEJMOWEJ DS. SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ w dniu Zmiany w przepisach, regulujące działalność rolników polegająca na przetwarzaniu i sprzedaży produktów rolnych, pochodzących z własnej uprawy lub hodowli na małą skalę. Proponuje się następujące zmiany

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik weterynarii 322[14]

I.1.1. Technik weterynarii 322[14] I.1.1. Technik weterynarii 322[14] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 322 Przystąpiło łącznie: 368 przystąpiło: 354 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 334 (97,2%) zdało: 193 (52,6%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE nr 3. Praktyki i wyjazdy dydaktyczne dla beneficjentów projektu Podkarpacie stawia na zawodowców

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE nr 3. Praktyki i wyjazdy dydaktyczne dla beneficjentów projektu Podkarpacie stawia na zawodowców Zał. nr 8 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE nr 3 Praktyki i wyjazdy dydaktyczne dla beneficjentów projektu Podkarpacie stawia na zawodowców 1. Zajęcia praktyczne terenowe krajowe Obszar

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PSZCZELARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PSZCZELARZ Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PSZCZELARZ SYMBOL CYFROWY 612[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać przyrodnicze i gospodarcze

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA Przewodnik metodyczny dla studentów III roku studiów niestacjonarnych Kierunek: Ogrodnictwo

PRAKTYKA ZAWODOWA Przewodnik metodyczny dla studentów III roku studiów niestacjonarnych Kierunek: Ogrodnictwo Student. Nazwisko i imię ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA Dorota Jadczak Henryk Czyż PRAKTYKA ZAWODOWA Przewodnik metodyczny dla studentów

Bardziej szczegółowo

Kredyty preferencyjne na inwestycje w gospodarstwach rolnych

Kredyty preferencyjne na inwestycje w gospodarstwach rolnych Kredyty preferencyjne na inwestycje w gospodarstwach rolnych Linie kredytowe Kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania Kredyt z linii RR na inwestycje w rolnictwie może być przeznaczony: Budowa, rozbudowa,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05.

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: ZOOTECHNIKA PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI CZĘŚĆ WSPÓLNA dla wszystkich specjalności inżynierskich Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WOLNEGO MIEJSCA STAŻU

ZGŁOSZENIE WOLNEGO MIEJSCA STAŻU ZGŁOSZENIE WOLNEGO MIEJSCA STAŻU Nazwa firmy: Stara Mydlarnia s.c. Stara Mydlarnia Sp. z o. o. Adres: ul. Barwinkowa 27, Białe Błota 86-005 Telefon: 52 373 00 06 E-mail: sekretariat@mydla.pl REGON: 093050184/

Bardziej szczegółowo

Typ rolniczy gospodarstw rolnych

Typ rolniczy gospodarstw rolnych Typ rolniczy gospodarstw rolnych Typ rolniczy gospodarstw rolnych określany jest udziałem wartości Standardowej Produkcji z poszczególnych grup działalności rolniczych w całkowitej wartości Standardowej

Bardziej szczegółowo

Członkowie rodziny pracujący w gospodarstwie: matka i żona założyciela, czasami dzieci

Członkowie rodziny pracujący w gospodarstwie: matka i żona założyciela, czasami dzieci Wstęp: Gospodarstwo prowadzi różne działania w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa. Zajmuje się hodowlą bydła, zagrożonych gatunków, bydła na mięso, owiec na mleko i produkcją wełny, pszczelarstwem,

Bardziej szczegółowo

Gorlice, dn. 06.06.2014 r. Szanowni Państwo,

Gorlice, dn. 06.06.2014 r. Szanowni Państwo, Gorlice, dn. 06.06.2014 r. Szanowni Państwo, informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na: Kursy: Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05 INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k

Bardziej szczegółowo

Staże w instytucjach unijnych

Staże w instytucjach unijnych Staże w instytucjach unijnych informator Charakterystyki, wymagania, warunki, procedury aplikacyjne STAŻ W BIURZE FRAKCJI EUROPEJSKIEJ PARTII LUDOWEJ Grupa EPL w Parlamencie Europejskim oferuje absolwentom

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie r. (z późn. zm ) PUNKTY ECTS

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie r. (z późn. zm ) PUNKTY ECTS PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: ZOOTECHNIKA PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI CZĘŚĆ WSPÓLNA dla wszystkich specjalności inżynierskich Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia sierpień/październik 2014 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technika rolnicza R.C2

KARTA PRZEDMIOTU. Technika rolnicza R.C2 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE. Informatyka w przemyśle spożywczym. Teoria mechanizmów i maszyn. Inżynieria procesowa

PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE. Informatyka w przemyśle spożywczym. Teoria mechanizmów i maszyn. Inżynieria procesowa PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE Informatyka w przemyśle spożywczym Teoria mechanizmów i maszyn Inżynieria procesowa Urządzenia przemysłu spożywczego Eksploatacja w przemyśle spożywczym Linie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim na rok szkolny 2013/2014

R E G U L A M I N naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim na rok szkolny 2013/2014 Nakło Śląskie, 28.02.2013 r. R E G U L A M I N naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim na rok szkolny 2013/2014 Regulamin został opracowany przez Komisję

Bardziej szczegółowo

Pan Desbois specjalizuje się w recyklingu odpadów. Jego gospodarstwo zajmuje na 1,5ha ziemi niedaleko centrum szkolenia koni wyścigowych w Marsylii.

Pan Desbois specjalizuje się w recyklingu odpadów. Jego gospodarstwo zajmuje na 1,5ha ziemi niedaleko centrum szkolenia koni wyścigowych w Marsylii. Wstęp: Gospodarstwo pana Desbois zajmuje się produkcją humusu z dżdżownic oraz kompostowaniem przy wykorzystaniu robaków, przeznaczonym dla osób prywatnych i zawodowców. Pan Desbois specjalizuje się w

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy zainteresowanych do zapisów na:

Zapraszamy zainteresowanych do zapisów na: Zapraszamy zainteresowanych do zapisów na: Studium Specjalizacyjne: dziedzina weterynarii Nr 15 - Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego Krajowy Kierownik Specjalizacji Nr 15 Prof.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa. w Olsztynie

Zarząd Województwa. w Olsztynie Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu ego nr 33/624/10/III z dnia 6 lipca 2010 r. Zarząd ego w Olsztynie Program upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników województwa warmińskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO

PROGRAM PRAKTYKI DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Przyrodniczy Ośrodek Praktyk Studenckich PROGRAM PRAKTYKI DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO Kierunek - BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI Siedlce

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE OFERTY PRACY ZA GRANICĄ

AKTUALNE OFERTY PRACY ZA GRANICĄ AKTUALNE OFERTY PRACY ZA GRANICĄ SOCHA & PARTNERS s.c. B.Socha, E.Socha Agencja Pośrednictwa Pracy ul.rataja 22/3, 35-116 Rzeszów Nr Certyfikatu Ministerstwa: 1002 www.sochaandpartners.de NIEMCY - ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 24.08.2016 r. Organy administracji publicznej zaangażowane

Bardziej szczegółowo

CONDIT. Środek poprawiający właściwości gleby. Plan oferty. Wyłączny dystrybutor na terenie POLSKI: BioConcept-Gardenia Sp. z o.o.

CONDIT. Środek poprawiający właściwości gleby. Plan oferty. Wyłączny dystrybutor na terenie POLSKI: BioConcept-Gardenia Sp. z o.o. Środek poprawiający właściwości gleby Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/115/2009 Wyłączny dystrybutor na terenie POLSKI: BioConcept-Gardenia Sp. z o.o., ul. Fabryczna

Bardziej szczegółowo

Stagebureau / Biuro Staży ir. S. de Kroon Tyrakowska Zuring 101 7891 DT Klazienaveen Holland T: 0031 591 30 34 36 M: 0031 6 19 89 89 99 agri-job@online.nl www.agri-job.nl Od 2004 roku Firma Agri-Job pośredniczy

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625 Tekst

Bardziej szczegółowo

-pojęcie normy żywieniowej je Wewnatrzszkolny konkurs prodokcja roślinna.

-pojęcie normy żywieniowej je Wewnatrzszkolny konkurs prodokcja roślinna. Zajęcia praktyczne w klasie II TR w roku szkolnym 2014/15 Moduł, dział, Temat: Zapoznanie z programem nauczania z PSO oraz z standardami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe BHP, normy żywieniowe,

Bardziej szczegółowo

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR. Katarzyna Przybyłek

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR. Katarzyna Przybyłek Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Katarzyna Przybyłek Charakterystyka jednostki Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR jest wiodącą, polską firmą hodowlano-nasienną. W jej skład wchodzą

Bardziej szczegółowo

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. PLW-9111/25/2012 Wąbrzeźno, dnia 02.05.2012 r. Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarno weterynaryjnego na terenie powiatu wąbrzeskiego za rok 2011. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia r. P r o j e k t K r a j o w e j R a d y L e k a r s k o - W e t e r y n a r y j n e j z d n i a 02-02- 2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności ekonomicznej w rolnictwie

Wzrost efektywności ekonomicznej w rolnictwie Wzrost efektywności ekonomicznej w rolnictwie Podejmowanie decyzji i procesy w gospodarstwie Prowadzenie firmy to ciągłe podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Na osiągnięty wynik ekonomiczny gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (WRiB) jest najstarszym, bo z ponad 90. tradycją, wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podstawowym zadaniem Wydziału jest

Bardziej szczegółowo