Koszt każdego oferowanego programu (pobyt do 12 miesięcy): $ USD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koszt każdego oferowanego programu (pobyt do 12 miesięcy): 1.500 $ USD"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W ROLNICZYCH PROGRAMACH STAŻOWYCH W A U S T R A L I I Kwalifikacje ogólne: dostępność programu: od 18 do 30 roku życia posiadanie umiejętności konwersacyjnych w języku angielskim umiejętność dostosować się do zmieniających się warunków posiadanie solidnej motywacji i świadomości o ciężkiej pracy Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy (wypełnia pracownik J. D. Mercury w Warszawie) zdrowie i medycyna (historia kwestionariusz, wypełnia jw. J. D. Mercury) kopia strony paszportu (zawierająca podstawowe informacje) życiorys (na osobnej kartce papieru) CV 2 listy polecające (1 - od pracodawcy z dziedziny rolniczej lub np. opiekuna, dziekana wydziału uczelni ; 1 od lektora języka angielskiego danej uczelni) kopia świadectwa urodzenia (tłumaczona na język angielski) kopia dyplomu ukończenia studiów (jeśli jest dostępny) zaświadczenie lub dyplom zdobycia stopnia naukowego (jeśli jest dostępny) zdjęcia (z miejsca pracy jeśli są dostępne oraz aktualne zdjęcie kandydata) zdjęcie do dokumentów wizowych dla ambasady wg obowiązujących wymiarów kopia prawa jazdy (wymóg obligatoryjny) wyciągi bankowe z ostatnich 3 miesięcy (z nazwą posiadacza konta i banku) Maksymalny czas trwania programu i praktycznego szkolenia: do 12 miesięcy. Koszt każdego oferowanego programu (pobyt do 12 miesięcy): $ USD Koszt administracyjny: 300 $ USD Dodatkowe koszty: Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest na warunkach organizatora i jest to kwota wynikająca z pomnożenia 100 $ USD przez liczbę miesięcy faktycznego pobytu w USA (np. 7 miesięcy = 700 $ USD) i musi być opłacona na konto bezpośredniego organizatora programu, po otrzymaniu miejsca odbywania stażu/szkolenia, a przed wizytą w ambasadzie Australii (wiza). Opłata wizowa 365 $ AUS (płatna indywidualnie przez kandydata). Z wizą mogą być związane dodatkowe koszty dotyczące zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata. Decyduje o tym pracownik biura imigracyjnego w Australii i może zażądać przedstawienia specjalnego zaświadczenia o stanie zdrowia kandydata wystawionego przez uprawnioną przychodnię SYLFIUM przy ul. Okopowej 25A w Warszawie. Koszt takiego badania to 260 PLN + koszt zdjęcia klatki piersiowej (72 PLN) wykonanego w przychodni specjalistycznej przy ulicy Waryńskiego 9 w Warszawie.

2 Wybór sposobu finansowania programu: 1. zapłata jednoetapowa za udział w programie stażowym do 12 miesięcy $ USD (300 $ $) jest podzielona na: I rata 300 $ USD (koszt administracyjny dla J. D. Mercury), płatna w dniu złożenia dokumentów do aplikacji (można to zrobić także przelewem na konto J. D. Mercury); II rata $ USD (koszt programu), płacona jest po otrzymaniu i przyjęciu przez kandydata miejsca odbywania stażu, przelewem na konto bankowe bezpośredniego organizatora stażu lub kartą kredytową (do tego sposobu zapłaty namawia organizator przede wszystkim). W rzeczywistości, kiedy kandydat odeśle bezpośredniemu organizatorowi podpisane dokumenty planu szkolenia, akceptując tym samym warunki i miejsce stażowe, ten wystawia dla niego łączną fakturę, na którą składają się: koszt programu oraz koszt ubezpieczenia zdrowotnego za faktyczny okres pobytu na szkoleniu (+ 30 dni za okres karencji po zakończeniu programu). Jeśli uczestnik nie chce wykorzystać przysługujących mu 30 dni po zakończeniu stażu i wyjeżdża natychmiast do swego kraju, organizator zwraca na jego konto równowartość opłaty za jeden miesiąc ubezpieczenia zdrowotnego. Można skorzystać z każdego programu w krótszych terminach np. uczestnicząc w nim przez 6 miesięcy, ale ogólny koszt programu nie ulega zmianie. Kiedy wiza zostaje wydana na 12 miesięcy, czyli maksymalny czas trwania programu, to uczestnik, początkowo korzystający z krótszego okresu szkolenia, ma szansę wydłużenia swojego programu, jeśli uzna to za stosowne, bez dodatkowej opłaty za nowe zaproszenie, które jest niezbędne do dalszego udziału w programie. Dlatego opłata za udział w programie jest stała i wynosi $ USD. 2. zapłata dwuetapowa za udział w programie (będzie dostępna od 2016 roku): - pierwszy etap zapłata 550 $ USD, na które składają się następujące koszty (300 $ $ jest to opłata tzw. pomocy finansowej za umożliwienie zapłacenia kosztów samego programu w formie czterech rat, potrącanych z miesięcznego uposażenia w czasie odbywania stażu), jest podzielony na: I rata 300 $ USD (koszt administracyjny dla J. D. Mercury), płatna w dniu złożenia dokumentów do aplikacji (można to zrobić także przelewem na konto J. D. Mercury); II rata 250 $ USD (opłata pomocy finansowej), płacona jest po otrzymaniu i przyjęciu przez kandydata miejsca odbywania stażu, przelewem na konto bankowe bezpośredniego organizatora stażu lub kartą kredytową (do tego sposobu zapłaty namawia organizator przede wszystkim). Ta sama wielkość opłat dotyczy uczestnictwa w programie w wersji skróconej do 6 miesięcy; - drugi etap opłata kosztów programu $ USD potrącana jest z pensji w ciągu pierwszych czterech miesięcy odbywania stażu (po 375 $ USD miesięcznie). Zasady kwalifikowania stażystów: musisz być w wieku od 18 do 30 lat musisz mieć co najmniej jeden rok doświadczenia praktycznego w wybranej dziedzinie programu i pracować aktualnie jeżeli nie jesteś studentem i nie masz odpowiedniego dyplomu

3 musisz być otwarty na poznanie wielu nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą szkolenie w programie musisz być przygotowany na życie w obcym kraju przez dłuższy czas, z dala od rodziny i przyjaciół oraz pragnąć dowiedzieć się więcej na temat kultury i zwyczajów tutejszych mieszkańców (możliwość doskonalenia języka angielskiego) musisz wykazywać się znajomością języka angielskiego na tyle biegle, aby być rozumianym i samemu móc zrozumieć szkolącego oraz móc wykorzystać język do skutecznej nauki podczas stażu (stąd wymagana znajomość języka w mowie i piśmie) musisz aktualnie studiować lub mieć ukończoną uczelnię rolniczą, musisz mieć prawo jazdy musisz okazać się wyciągami bankowymi z 3 ostatnich miesięcy ze swojego konta (w momencie wypełniania dokumentów aplikacyjnych w biurze J. D. Mercury). WAŻNE! Wymóg, jaki musi zostać spełniony dla biura imigracyjnego w Australii stanowi, że każdy kandydat przed przyjazdem do Australii musi mieć na swoim koncie bankowym minimum 900 $ USD. Ustalenia dotyczące ZAKWATEROWANIA i WYŻYWIENIA Niektórzy uczestnicy międzynarodowego programu szkoleniowego żyją i jedzą wszystkie posiłki z rodziną, u której mieszkają w czasie odbywania praktyk; inni żyją na własny koszt lub organizują sobie niektóre lub wszystkie posiłki. Wnioskodawcy wskazują we wniosku na swoje preferencje co do sposobu żywienia się i opcje mieszkaniowe; jednak nie można liczyć, że wybór ten będzie w pełni zagwarantowany. Wynagrodzenie i opłaty Uczestnicy na ogół otrzymują minimalną stawkę płacy za godzinę według tabeli zarobkowej obowiązującej w Australii - 16,37 $ AUD (australijskich), ale może to być więcej nawet do 20,00 $ AUD. Należy pamiętać, że to o ile więcej zależy od gospodarza szkolącego. Gospodarz farmy biorącej udział w programie może odliczyć do 250 $ AUD od miesięcznego wynagrodzenia uczestnika za pokój i wyżywienie. Uczestnicy powinni spodziewać się 40 godzinnego tygodnia pracy. Można oczekiwać pracy w godzinach nadliczbowych, ale liczba tych godzin i stawka za nie jest ustalana wyłącznie przez gospodarza szkolącego. Czas wolny Uczestnicy powinni otrzymać co najmniej jeden dzień wolnego za każdy tydzień okresu praktycznego szkolenia. Czas wolny jest nieodpłatny i może być zaplanowany, jako jeden dzień w tygodniu lub dwa dni wolne, co drugi tydzień (uzgodnione pomiędzy uczestnikiem, a szkolącym gospodarzem). Wyjątki następują w okresach szczytu pracy i wówczas uczestnicy powinni być elastyczni w organizowaniu przysługującego im czasu wolnego. Wakacje Uczestnicy otrzymają dwa dni nieodpłatnego wypoczynku po każdym miesiącu szkolenia praktycznego. Te dni mogą być gromadzone i powinny być wykorzystane w czasie praktycznego okresu szkolenia. Dni wolne przeznaczone na wakacje muszą być zatwierdzone przez szkolącego gospodarza i nie mogą być brane podczas szczytowych okresów pracy. Ponadto uczestnicy mają 30-dniowy okres karencji po zakończeniu programu szkolenia i mogą go przeznaczyć na wypoczynek i przygotowanie się do wyjazdu z Australii.

4 Program szkolenia rolniczego w AUSTRALII 1. ROLNICTWO programy szkoleniowe UWAGA! Wszędzie tam, gdzie prowadzona jest hodowla była mięsnego, mlecznego, trzody chlewnej lub owiec, dostępne są programy weterynaryjne dla studentów i absolwentów tego kierunku. HODOWLA OWIEC program dostępny w zależności od lokalizacji do 12 miesięcy Można oczekiwać udziału w następujących czynnościach w programie stażowym: kocenie się owiec, opieka i karmienie, sortowanie i hodowla, utrzymanie ogrodzenia w należytym stanie, utrzymanie porządku w obejściu, sianokosy, sporządzanie kiszonki. Zwierzęta trzymane są na zewnątrz i korzystają z pastwisk przez cały rok, a dokarmiane są takimi suplementami, jak siano i kiszonki. Kocenie się owiec odbywa się od lipca do października, w zależności od miejsca rozlokowania farmy w Australii. Miejsca docelowe dostępne są głównie od października do kwietnia, ale przydział można otrzymać również w innych terminach. Umiejętności, które kandydat może wykorzystać w programie szkoleniowym, mogą obejmować: udział w strzyżeniu, koceniu się, wycieleniu konserwację i naprawę maszyn rolniczych pielęgnację i karmienie owiec wyważanie racji żywnościowych zbieranie i suszenie roślin przystosowanie się do australijskiego trybu życia i biznesu znajomość marketingu upraw i zwierząt gospodarskich eksploatacja maszyn rolniczych i pojazdów drogowych podejmowanie decyzji dotyczących nasion, nawozów i środków ochrony roślin zarządzanie stadem zarządzanie zdrowiem stada znajomość zarządzania finansowego gospodarstwem rolnym, w tym ewidencji przychodów i kosztów, amortyzacji, zakupów inwestycyjnych, sprzedaży. TRADYCYJNE ZBIORY ZBÓŻ zaleca się ubieganie o przydział do programu przed sierpniem bardzo poszukiwany 6 miesięczny program W programie szkoleniowym o tradycyjnych metodach zbiorów zbóż, uczestnik będzie zaangażowany we wszystkie aspekty przebiegu żniw, od pracy w warsztacie z maszynami do pracy kombajnów na polach, po wykonywanie bieżących konserwacji maszyn. Gospodarze biorący udział w tym programie szkoleniowym w Australii, używają nowoczesnego sprzętu i mają wspaniałe umiejętności zarządzania. Uczestnicy programu szkolenia muszą się dostosować do życia w ciasnych miejscach noclegowych i muszą mieć umiejętność dobrego porozumiewania się z innymi. Większość uczestników programu o tradycyjnych zbiorach zbóż zaczyna staż od żniw,

5 rozpoczynających się zwykle w Queensland i ma możliwość przyjrzenia się sposobom ich przeprowadzania na terenach w granicach wiktoriańskiej Australii. Uczestnik otrzymuje szansę zobaczyć ogromne przestrzenie terenów centralnych i ma możliwość doświadczenia wielu różnych prac przy zbiorach, w ramach programu, które w ich krajach na co dzień nie występują. Umiejętności, które można wykorzystać podczas tego szkolenia dotyczą: aktywny udział w zbiorach i pracy w polu w najbardziej efektywny sposób, sprawdzenie w bezpośredniej pracy w polu nowych kombajnów i wiązarek, udział w zbiorze plonów, wiedza o eksploatacji maszyn rolniczych i pojazdów drogowych, konserwacja i naprawa maszyn rolniczych, wiedza na temat marketingu upraw, pogłębienie wiedzy na temat ogólnego utrzymania gospodarstwach. MLECZARSTWO program rozpoczyna się w lipcu lub sierpniu i trwa do kwietnia następnego roku; niektóre miejsca stażowe dostępne są przez cały rok Uczestnik programu będzie mógł wziąć udział w większości rodzajów prac, w tego typu gospodarstwie, jak: dojenie, karmienie, sprzątanie, prowadzenie ewidencji pasz zbożowych i ziarna. W wyposażeniu mleczarni będą też przenośne urządzenia do dojenia i rotacyjne maszyny do rozrzucania obornika. Część ocieleń w ramach programu szkoleniowego na ogół rozpoczyna się w lipcu i trwa przez około dwa miesiące, chociaż w niektórych gospodarstwach rolnych w Australii cielenie się przypada jesienią (kwiecień / maj). Łączenie się w pary zaczyna się około października i krowy nie są dojone przez zimę. Umiejętności, które kandydat może wykorzystać w programie szkoleniowym: pielęgnacja i żywienie bydła mlecznego, wyważanie racji żywnościowych, praca na pastwiskach, zarządzanie zdrowiem stada, zarządzanie stadem reprodukcyjnym, odchów cieląt, zarządzanie uprawami, zwierzętami gospodarskimi i produktami zwierzęcymi, wiedza o eksploatacji maszyn rolniczych i pojazdów drogowych, podejmowanie decyzji o nasionach, nawozach i środkach ochrony roślin, zbieranie i suszenie roślin, wiedza o zarządzaniu finansowym gospodarstwa, w tym m. in. o przychodach i kosztach, amortyzacji, ewidencji zakupów i sprzedaży, poznawanie australijskiego sposobu życia i tutejszego biznesu. UPRAWY POLOWE program dostępny jest sezonowo i przez cały rok; zwykle trwa od marca do czerwca lub od sierpnia do grudnia Większość gospodarstw stosuje w swoich działaniach metody bardzo postępowe i korzysta z niektórych nowszych technologii. Gospodarstwa szkolące dają uczestnikom dobre spojrzenie na rezultaty tych metod, a także pozwalają uczestniczyć w działaniach marketingowych dotyczących swoich upraw, które są sprzedawane bezpośrednio na lokalnym rynku i czasami na całym świecie. Gospodarze szkolący w programie upraw polowych są najlepsi w swojej branży i zapewniają dobre warunki do nauki i nabycia praktycznego doświadczenie przez uczestników stażu.

6 Umiejętności, które kandydat może wykorzystać w programie szkoleniowym, mogą obejmować: zarządzanie płodozmianem, identyfikacja chwastów, wiedza o nasionach, nawadnianie, podejmowanie właściwych decyzji odnośnie nawozów i środków ochrony roślin, zbieranie i suszenie roślin, stosowanie marketingu upraw, w tym różnych opcji i kontraktów terminowych, eksploatacja maszyn rolniczych i pojazdów drogowych, konserwacja i naprawie maszyn rolniczych, zbieranie i suszenie roślin, prowadzenie księgowości na farmie, praktyczne zarządzanie czasem. 2. ENOLOGIA australijskie programy szkoleniowe PIWNICE WINNE program stażowy 3 4 miesięczny, dostępny od lutego do czerwca (w zależności od klimatu i lokalizacji) Uczestnicy tego programu szkolenia zdobywają wiedzę na temat znaczenia, jakie ma praca w piwnicy winnej, jeśli chodzi o czynności zmierzające do osiągnięcia jak najlepszej jakości wina. Uczestnicy biorą udział w naukowej wersji zamieniania winogron w wino. Praca w piwnicy winnej w ramach programu szkoleniowego może być wymagająca fizycznie, wiąże się to z podnoszeniem ciężkich przedmiotów, pracy przez długi czas i wymaga wytrwałości i dobrej kondycji od uczestnika, szczególnie podczas tłoczenia winogron lub ich miażdżenia. Obowiązki przypisane do programu Wine Cellar: testowanie surowca w winnicy, dezynfekcja zbiorników, odbieranie winogron, kruszenie winogron, wyciskanie soku, wytłaczanie czerwonych winogron, mieszanie beczek, miażdżenie winogron, domieszanie wina, opróżnianie czerwonych fermentatorów, nauka spuszczania i odcedzania zbiorników, wyciskanie, beczkowanie soku, zamykanie beczek, rozlewanie wina, filtracja wina, filtracja osadu. Umiejętności, które kandydat może wykorzystać w programie szkoleniowym, mogą obejmować: identyfikacja różnych klas wina, identyfikacja głównych czynników wpływających na jakość wina, identyfikacja i zrozumienie działania mikroorganizmów - korzystne i niekorzystne, rozróżnienie rodzajów baryłek i zrozumienie ich wpływu na wino, zrozumienie funkcji sprzętu używanego w winnicy zrozumienie procesu fermentacji alkoholowej rozróżnienie i wykonanie filtracji wina przy użyciu różnej techniki rozróżnienie i przeprowadzenie procesu rozwoju wina i mieszanie rozróżnienie i przeprowadzenie procedur sanitarnych rozróżnienie i praktyczne zastosowanie procedury bezpieczeństwa w winnicy - aparaty oddechowe, produkty żrące i zapobieganie wypadkom LABORATORIUM ENOLOGICZNE program szkoleniowy jest dostępny przez 3 4 miesiące (od lutego do czerwca), które pokrywają się z okresem przeznaczonym do zgniatania winogron Uczestnik, który bierze udział w programie szkoleniowym w laboratorium ma szansę dowiedzieć się, jak analizować próbki zbierane w winnicy do określenia ich dojrzałości i oceny jakości winogron w winnicach. Szkolenie w laboratorium enologicznym może obejmować monitorowanie fermentacji głównej i pobieranie próbek z beczek i zbiorników, czyszczenie laboratorium, właściwe pipetowanie, dokonywanie prawidłowego pomiaru, pobieranie próbek odgazowania i przygotowanie ogólne próbek.

7 W ramach programu prowadzona będzie ciągła analiza wprowadzanych danych do komputera i przygotowywanie próbek do analizy i wypełnienia. Trochę czasu zostanie przeznaczone również na wypełnianie formalności i przygotowanie dokumentów na następny dzień. Oczekuje się, że uczestnicy programu szkolenia dołożą wszelkich starań w celu utrzymania w laboratorium stałego porządku i w należytym stanie jego wyposażenia. Uczestnicy otrzymają instrukcję do wykonania analizy chemicznej w celu pomiaru zawartości alkoholu, wolnego SO2, całkowitego SO2, ph, miareczkowania kwasowości, zawartości resztkowego cukru, kwasu jabłkowego, procentu substancji stałych, amoniaku i fluorków. Uczestnicy mogą wykonać laboratoryjne próby dostosowania właściwego ph. Podczas późnego zbioru uczestnicy szkolenia mogą skupić się na nowych procedurach enzymatycznych. Dowiedzą się, jak trzeba postępować w celu zbadania wina na obecność bakterii i drożdży psujących wino. Uczestnicy szkolenia w laboratorium mogą przeprowadzić próby klarowania wina, a także wziąć udział w niektórych ocenach degustacji. Obowiązki pracujących w laboratorium podczas szkolenia: praca przy fermentacji, pobieranie soku do analizy wina, wprowadzanie i interpretacja danych, mikroorganizmy wina, praca przy produkcji wina. Umiejętności, które mogą zostać wykorzystane podczas szkolenia stażowego w Laboratorium: identyfikacja i przeprowadzanie procedury pobierania próbek; identyfikacja i przeprowadzanie procedury analizy soku i wina; identyfikacja i wykonanie uzupełnienia składników odżywczych oraz szczepienia drożdży; zrozumienie i monitorowanie linii butelkowania i zapewnienie właściwej jakości korka, pobieranie próbek i analiza starzenia się wina; zrozumienie i interpretowanie obliczeń; identyfikacja danych wejściowych z analizy laboratoryjnej; identyfikacja i ćwiczenie procedur bezpieczeństwa w laboratorium. 3. OGRODNICTWO australijskie programy szkoleniowe PRODUKCJA WARZYW program dostępny do 12 miesięcy szkolenia; należy aplikować od października do stycznia w przypadku chęci uczestnictwa w programach rozpoczynających się w okresie od marca do lipca W ramach programu szkoleniowego produkcji warzyw można będzie uczyć się i uczestniczyć w zasiewach, przesadzaniu, przygotowaniu pola, nawadnianiu, nawożeniu, zwalczaniu chwastów i szkodników, zbieraniu plonów i sposobach prowadzenia ogrodniczych interesów, związanych z opakowaniem, przechowywaniem, dystrybucją i sprzedażą uprawianych warzyw. Obsługiwanie traktora, wykorzystanie powszechnie używanych narzędzi, a także inne dodatkowe zajęcia związane z mechaniką rolniczą mogą być prowadzone dla nauki zainteresowanych uczestników. Umiejętności, które można wykorzystać w nauce podczas programu: sadzenie, nawożenie i nawadnianie, kontrola chwastów i owadów, używanie małego sprzętu (w tym zmechanizowanego), przycinanie, rozmnażanie i zapylanie, zbieranie plonów i przetwórstwo, pakowanie i przechowywanie, dystrybucja i sprzedaż (w tym na rynkach rolnika).

Koszt każdego oferowanego programu (pobyt do 12 miesięcy): 1.500 $ USD

Koszt każdego oferowanego programu (pobyt do 12 miesięcy): 1.500 $ USD SZCZEGÓŁOWY OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W ROLNICZYCH PROGRAMACH STAŻOWYCH W K A N A D Z I E Kwalifikacje ogólne: dostępność programu: od 18 do 30 roku życia posiadanie umiejętności konwersacyjnych w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Maksymalny czas trwania programu i szkolenia praktycznego: do 12 miesięcy.

Maksymalny czas trwania programu i szkolenia praktycznego: do 12 miesięcy. SZCZEGÓŁOWY OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W ROLNICZYCH PROGRAMACH STAŻOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH Kwalifikacje ogólne: 1. wyznaczona grupa wiekowa dla kandydatów: od 18 do 35 lat 2. znajomość języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta programu stażowego:

Ogólna oferta programu stażowego: Informacje wstępne do stażowych programów rolniczych w Australii Jest to oferta stażu w dziedzinie rolnictwa skierowana do młodych ludzi i odpowiedniej dla nich pracy, która jest tu rozumiana jako dodatek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PLANU ROZWOJU GOSPODARSTWA DLA DZIAŁANIA. MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH objętego PROW 2007-2013

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PLANU ROZWOJU GOSPODARSTWA DLA DZIAŁANIA. MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH objętego PROW 2007-2013 IW-1.1_121/135 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PLANU ROZWOJU GOSPODARSTWA DLA DZIAŁANIA MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH objętego PROW 2007-2013 Celem wypełnienia Planu Rozwoju Gospodarstwa jest wykazanie, że realizacja

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną ABC Biznesu Jak założyć agencję turystyczną Spis treści 2 Pomysł na firmę /3 1. Organizator turystyki, pośrednik czy agent turystyczny?/4 2. Klienci agencji turystycznej /4 3. Cele i zasoby osobiste /5

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu Jak produkować kartonowe i drewniane opakowania ABC Biznesu Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy produkującej opakowania / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z wymiany i ich wpływ na innowacyjność w procesie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Doświadczenia z wymiany i ich wpływ na innowacyjność w procesie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich Doświadczenia z wymiany i ich wpływ na innowacyjność w procesie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich ZESPŁÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KACZKI

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak produkować brykiet ze słomy

ABC Biznesu. Jak produkować brykiet ze słomy ABC Biznesu Jak produkować brykiet ze słomy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy produkującej brykiet ze słomy / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć gabinet kosmetyczno- -fryzjerski

ABC Biznesu. Jak założyć gabinet kosmetyczno- -fryzjerski ABC Biznesu Jak założyć gabinet kosmetyczno- -fryzjerski Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci gabinetu kosmetyczno-fryzjerskiego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza

Bardziej szczegółowo

Au Pair Nauka Praca raktyki.

Au Pair Nauka Praca raktyki. NAUKA I PRACA za granic¹ Au Pair Nauka Praca Praktyki raktyki. com.pl www.p GWEA Work Experience OSBAP PAPA Au Pair Care PI M Au pair Nauka Praca Praktyki zawodowe Wielka Brytania Europa USA Australia

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15

Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15 Styczeń 2014 r. Rok III Nr 17 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15 Zapraszamy do 1 Oddziału we Włodawie

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym

Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym (Skrypt dla rolników uczestniczących w szkoleniu) Warszawa, 2013 1 1.

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię ABC Biznesu Jak założyć kwiaciarnię Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci kwiaciarni / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie / 4

Bardziej szczegółowo

Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie informator dla uczestników projektu

Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie informator dla uczestników projektu Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie informator dla uczestników projektu Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie materiał informacyjny KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. firmę usługową. zagospodarowanie. terenów zieleni. ABC Biznesu

Jak założyć. firmę usługową. zagospodarowanie. terenów zieleni. ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową zagospodarowanie terenów zieleni ABC Biznesu Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Kim są odbiorcy i klienci firmy usługowej zajmującej się zagospodarowaniem terenów zieleni /

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny ABC Biznesu Jak założyć mały zakład gastronomiczny Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci małej firmy gastronomicznej / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Najlepsze połączenia do Australii i Nowej Zelandii

Najlepsze połączenia do Australii i Nowej Zelandii nauka i praca Spis treści Dlaczego Bridge Agency? 2 Dlaczego Australia? 3 Słowo od Ambasadora Australii w Polsce 4 Bridge Agency w Polsce 6 Bridge Agency w Australii 8 Praca w Australii 10 Pomagamy w znalezieniu

Bardziej szczegółowo

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Podręcznik dobrych praktyk Toruń 2012 Świadoma Przedsiębiorczość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Front Cover Witamy w Oxfordshire Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

Bądź sobie szefem. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bądź sobie szefem. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Bądź sobie szefem poradnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Opracowanie: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Bardziej szczegółowo