Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją"

Transkrypt

1 przy współpracy z Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją SPIS TREŚCI. 1.Informacja ogólna o programie Studium... str. 1 2.Program sesji nr 1 Wprowadzenie do Lean Manufacturing. str Program sesji nr 2 Wprowadzenie do Six Sigma str. 4 4.Program sesji nr 3 a) część 1: Jak skutecznie angażować podwładnych w procesy usprawnień i eliminacji marnotrawstwa. str. 7 b) część 2 Gra kierownicza TREND symulacja zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym.. str Program sesji nr 4 a) część 1 TPM/AUR całościowe utrzymanie ruchu/autonomiczne utrzymanie ruchu str. 12 b) część 2 temat wybrany wcześniej przez uczestników.. str. 13 c) część 3 podsumowanie symulacyjnej gry kierowniczej TREND str Program sesji nr 5 w Berlinie... str Część polska programu Studium realizowana jest w ramach czterech 3-dniowych sesji szkoleniowych (łącznie 12 dni, 102 godziny dydaktyczne) *wartością dodaną do programu Studium realizowanego w Polsce jest możliwość udziału uczestników w grze kierowniczej TREND, która jest symulacją zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Gra jest prowadzona z wykorzystaniem elearning'owej platformy szkoleniowej a jej celem jest rozwój kompetencji w zakresie podejmowania decyzji zarządczych. Uczestnicy Studium poznają podczas sesji szkoleniowej nr 3 założenia i zasady gry i biorą udział w 1 rozgrywce. Kolejne etapy gry są rozgrywane między sesją nr 3 i 4 na platformie internetowej przy pomocy trenerów. Uczestnicy będą otrzymywali od trenerów - w kolejnych etapach rozgrywki - dane dotyczące sytuacji przedsiębiorstwa, którym zarządzają. Dane te są przedmiotem analizy kończącej się podjęciem różnych decyzji przez zespoły rozgrywające. Wyniki uzyskane przez poszczególne zespoły zostaną omówione i przeanalizowane pod koniec sesji nr 4. *** Więcej na ten temat zobacz na str str. 1

2 2.Zainteresowani absolwenci Studium będą mogli wziąć udział w dodatkowej, 3,5-dniowej sesji w Berlinie, dofinansowanej w 50% ze środków unijnych. Organizatorem sesji berlińskiej jest Internationale Berufsakademie Berlin..W programie merytorycznym m.in. wizyty robocze i seminaria w instytucjach niemieckich zajmujących się wspieraniem współpracy między polskimi i niemieckimi firmami. Ramowy program pobytu w Berlinie obejmuje część merytoryczną oraz część kulturalną. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA POBYTU W BERLINIE: Seminarium w Bundestagu (3-4 godzinne spotkanie z parlamentarzystami niemieckimi, członkami niemiecko-polskiej grupy parlamentarnej) Seminarium w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Technologii (4 godzinny round table z kierownictwem departamentu zajmującego się współpracą gospodarczą z Polską) Seminarium w Niemieckim Biurze Promocji Gospodarczej (4 godzinne spotkanie poświęcone poznaniu form wsparcia firm polskich na rynku niemieckim, które mogą otrzymać ze strony instytucji niemieckich. Wsparcie dotyczy zarówno nawiązania kontaktów handlowych z firmami niemieckimi jak i działalności na rynku niemieckim. Seminarium spotkanie z pracownikami Ambasady Polskiej w Berlinie. Przedmiotem seminarium jest poznanie form wsparcia ze strony Ambasady dla firm polskich, które chcą nawiązać kontakty handlowe z firmami niemieckimi lub rozpocząć działalność na rynku niemieckim Wizyta studyjna w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym z Berlinie CZĘŚĆ KULTURALNA POBYTU W BERLINIE: Kolacja z programem kulturalnym (program muzyczny i kabaretowy) Uroczysta kolacja połączona z wręczeniem dyplomów Przedstawienie w Teatrze Muzycznym Zwiedzanie Berlina Program czterech 3-dniowych sesji w Polsce (Wrocław i/lub inna miejscowość wybrana ze zgłoszonymi na Studium osobami) Sesja nr 1 ( 24 godziny zajęć) Temat: Wprowadzenie do Lean Manufacturng - 3-dniowe warsztaty. Lean to obecnie najlepszy sposób na pozbycie się marnotrawstwa i poprawienie efektywności procesów. Szkolenie skierowane jest do osób, chcących poprzez zabawę zrozumieć podstawowe elementy tego programu oraz poznać jego najważniejsze zasady. Omawiane podczas szkolenia zagadnienia stosowane są podczas ćwiczeń na symulowanym procesie produkcyjnym Cele szkolenia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych technik i narzędzi Lean trening pracy zespołowej str. 2

3 integracja grupy dobra zabawa Ramowy program 3-dniowych warsztatów menedżerskich: Wprowadzenie do Lean Manufacturing Co to jest Lean? Skąd to się wzięło? Do czego nam Lean? Czynności dodające i niedodające wartości MUDA czyli 7 rodzajów marnotrawstwa Symulacja przebiegu produkcyjnego Techniki i narzędzia Lean Manufacturing oraz rezultaty ich zastosowania na przykładzie symulowanego procesu produkcyjnego Kaizen 5S i sterowanie wizualne Mapowanie strumienia wartości Przepływ jednej sztuki System ssący (Kanban) Standaryzacja. str. 3

4 Sesja nr 2 (24 godziny zajęć) Temat sesji: Wprowadzenie do Six Sigma warsztaty. To 3 dniowy intensywny program szkoleniowy odpowiedni zarówno dla kadry menadżerskiej, dla członków zespołów projektowych, a także liderów zmian na poziomie operacyjnym. Szkolenie podzielone jest na 2 części: Część pierwsza (1 dzień) W jej trakcie, uczestnicy dowiedzą się czym jest program Six Sigma i jak można go wykorzystać do wspierania rozwoju przedsiębiorstwa. Poznają jego kluczowe elementy oraz najważniejsze czynniki decydujące zarówno o powodzeniu wdrożenia i sprawnym funkcjonowaniu. Dowiedzą się w jaki sposób program Six Sigma przekłada się na skuteczną realizację strategii przedsiębiorstwa. Część druga (2 dni) Uczestnicy zostaną zapoznani z najważniejszymi elementami wykorzystywanej w ramach programu Six Sigma, metodyki DMAIC. Uczestnicy warsztatu będą mogli w praktycznej formie przejść przez wszystkie etapy realizacji projektu Six Sigma i poznać najczęściej wykorzystywane w projektach narzędzia. Podczas warsztatu, przedstawione zostaną również najczęściej popełniane błędy podczas realizacji projektów Six Sigma. Cele szkolenia Zrozumienie czym jest program Six Sigma i w jaki sposób można wykorzystać go do rozwoju biznesu Nabycie umiejętności systematycznego rozwiązywania problemów organizacji Zmiana SPOSOBU MYŚLENIA i działania w rozwiązywaniu problemów - metodyka DMAIC oraz liczby, dane i fakty jako podstawa podejmowania decyzji Korzyści, których możesz być pewien: "Praca warsztatowa" Duża część materiału realizowana jest w formie warsztatowej. Aktywnie angażujemy uczestników. Nie ma czasu na nudę. "Zawsze odpowiadamy" Nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi. Zapraszamy do ich zadawania i dyskusji. Nie wyjdziesz, dopóki nie rozwiejesz wątpliwości. "Duża ilość przykładów" Pierwszy program Six Sigma Black Belt uruchomiliśmy w 2003 roku. Od tamtej pory, przepracowaliśmy z naszymi Klientami blisko 600 różnych projektów. Dużo widzieliśmy, doświadczyliśmy i sprawdziliśmy. Chętnie o tym opowiemy. Styl naszej pracy Oferujemy najwyższej jakości trening, łączący skuteczność w rozwoju kompetencji z dobrą zabawą (warsztaty, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja moderowana, prezentacje uczestników, różne formy rywalizacji). str. 4

5 Program szkolenia Część pierwsza (1 dzień) - fundamenty Six Sigma Wprowadzenie do Six Sigma czym jest i co może zmienić w Twojej organizacji? Geneza i fundamenty programu Six Sigma Przyczyny popularności programu Six Sigma Jak Six Sigma wpisuje się w koncepcję LEAN? Six Sigma/Lean Sigma fakty i mity Najważniejsze elementu programu Six Sigma Metodyka DMAIC (podstawy) Infrastruktura programu (Black Belt, Green Belt, Champion, Sponsor, Master Black Belt) Six Sigma a strategia przedsiębiorstwa Organizacja i rozwijanie programu Six Sigma w przedsiębiorstwie Projekt Six Sigma - narzędzie rozwiązywania problemów: Metodyka DMAIC (szczegółowo, krok po kroku) Wybór projektów Świadome Zarządzanie Problemami jako kluczowy element efektywnej organizacji Część druga (2 dni) metodyka DMAIC Warsztaty poświęcone wyłącznie metodyce DMAIC, w trakcie których uczestnicy będą mieli okazję poznać przebieg typowego projektu Six Sigma oraz zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi narzędziami. DEFINE: analiza biznesowa problemów opracowanie kontraktu ze sponsorem, wstępna analiza procesu analiza wymagań klienta podpisanie kontraktu str. 5

6 MEASURE: opracowanie szczegółowej mapy procesu generowanie i wybór zmiennych, opracowanie planu zbierania danych analiza systemu pomiarowego opracowanie statystycznego obrazu procesu ANALYZE: analiza zależności między poszczególnymi zmiennymi, identyfikacja przyczyn źródłowych problemu, budowa statystycznego modelu procesu. IMPROVE: generowanie i rozwiązania, ocena i wybór rozwiązania analiza ryzyk projekt pilotażowy, wdrożenie rozwiązania. CONTROL: pomiar i ocena uzyskanych wyników, wprowadzenie zmiany ustanowienie nowego standardu ocena rezultatów biznesowych, zamknięcie projektu. Podsumowanie: DMAIC - najczęstsze błędy Test (30 minut) Czy coś jeszcze jest niejasne? czas na pytania i dyskusje str. 6

7 Sesja nr 3 (26 godzin zajęć) CZĘŚĆ 1 (3-dniowe warsztaty, 22 godziny) - temat sesji: Jak skutecznie angażować podwładnych w procesy usprawnień i eliminacji marnotrawstwa (doskonalenie procesów produkcyjnych za pomocą metody kaizen) Cele szkolenia 1.Nabycie przez kierowników wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego przeciwdziałania zachowaniom kontrproduktywnym pracowników oraz do pobudzania innowacyjności wśród podwładnych. 2. Poznanie przez kierowników narzędzi doskonalenia metod pracy dotyczących podziału danej pracy na elementy (czynności składowe) analizy efektywności tych elementów 3. Poznanie metod i narzędzi coachingu menedżerskiego i rozwój umiejętności ich praktycznego stosowania. 1. Nabycie umiejętności przekazywania swoim pracownikom narzędzi pozwalających im doskonalić i poprawiać efektywność organizacji własnej pracy. 2. Nauczenie kierowników jak budować i wzmacniać postawy proefektywnościowe (kulturę proinnowacyjną) w swoich zespołach pracowniczych. 6.Poznanie zasad skutecznego opracowania, wprowadzania i utrwalenia zmian, w tym zwłaszcza budowania postaw i zachowań pracowników właściwych dla kultury Lean. Metodyka szkolenia: 3-dniowe zajęcia mają charakter praktycznych warsztatów podczas których prowadzący trener stosuje innowacyjne techniki szkoleniowe pozwalające menedżerowi (uczestnikowi szkolenia), zdobyć umiejętności niezbędne w przedsiębiorstwie budującym proinnowacyjną kulturę organizacyjną (kulturę Lean). Podczas zajęć uczestnicy m.in. poznają i konkretne przykłady (case studies) dotyczące wdrażania i stosowania efektywnego stylu kierowania ludźmi i efektywnych metod pracy. Ramowy program szkolenia 1.Dlaczego warto stymulować pracowników do ciągłego generowania pomysłów, które mogą usprawnić ich pracę. * na początku zajęć uczestnicy wypełniają kwestionariusz badania kompetencji menedżerskich 1.1. Różnice w kierowaniu ludźmi (zespołami) w przedsiębiorstwie tradycyjnym i budującym proefektywnościową / proinnowacyjną kulturę organizacyjną (kultura Lean) 1.2. Jaką wiedzę o swojej pracy mogą mieć Twoi pracownicy, której Ty jako przełożony nie masz i jak pozyskiwać tę wiedzę narzędzia, których możesz użyć w ww. celu 1.2. Jak przekształcić narzekania pracowników dotyczące ich pracy w ciągły str. 7

8 program rozwoju efektywności i innowacyjności Twoich pracowników Działania zabijające kreatywność pracowników Działania motywujące i ukierunkowujące pomysłowość pracowników 2. Program pozytywnego włączania innych członków zespołu w analizę i dopracowanie pomysłu zgłoszonego przez podwładnego 2.1. Robocze spotkanie zespołu poświęcone analizie i dopracowaniu zgłoszonego pomysłu Zaplanowanie i przygotowanie roboczego spotkania jakie działania musisz podjąć, aby spotkanie było efektywne Co Twoi podwładni muszą wiedzieć o temacie narady i jak się do niej przygotować na czym polega Twoja odpowiedzialność jako przełożonego Zaplanowanie miejsca, czasu, przebiegu i organizacji spotkania Protokół ze spotkania jako narzędzie ustalające przyjęte działania i harmonogram ich realizacji Psychologia roboczego spotkania, czyli jakich pułapek unikać i jak kontrolować przebieg spotkania 3. Program wdrażania pomysłów pracowników usprawniających procesy pracy w zespole 3.1. Menedżer jako coach - czyli dlaczego coaching jest konieczny Zasady skutecznego coachingu, czyli jak zarządzać rozwojem zawodowym własnym i pracowników Rozumienie przyczyn zachowań i postaw pracowników jako podstawa do dobrania właściwych narzędzi skutecznego oddziaływania na ich zachowania 3.4. Radzenie sobie z oporem; rozwiązywanie problemów i konfliktów interpersonalnych Motywowanie pracowników do rozwoju swoich kompetencji. CZĘŚĆ 2 SYMULACJA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNYM gra kierownicza ( 4 godziny zajęć). Trenerzy: mgr inż. Adam Orłowski i mgr inż. Maciej Szaydok z firmy AMOS Centrum Szkoleń (więcej zobacz: ) Gry szkoleniowe a w szczególności symulacje biznesowe są nowoczesną, coraz częściej wykorzystywaną metodą edukacji, wykorzystującą naukę przez doświadczenie. Podstawowymi zaletami tej metody są: Bardzo silne zaangażowanie uczestników Radykalne przyspieszenie procesu uczenia Integracja pracowników i budowa ducha pracy zespołowej Możliwość podejmowania odważnych decyzji bez ponoszenia ryzyka Wyrabianie umiejętności współpracy w grupie oraz zdolności interpersonalnych Głównym celem wykorzystania symulacyjnej gry biznesowej TREND jest stworzenie klimatu, w którym uczestnicy warsztatów pracują zespołowo i mogą na bieżąco wykorzystywać i weryfikować umiejętności rozwijane w ramach platformy treningowej. Równocześnie specyfika gry w naturalny sposób skłania do otwartości i naturalności str. 8

9 zachowań, co korzystnie wpływa na możliwość przeprowadzenia ewentualnej diagnozy uczestników. Symulacyjna gra biznesowa TREND będzie dostępną dla uczestników przez Internet (webbased) grą kierowniczą, w której uczestnicy treningu symulują zespoły zarządzające konkurującymi miedzy sobą przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Trening symuluje wszystkie istotne obszary działania przedsiębiorstwa produkcyjnego. Dzięki bardzo szerokim możliwościom parametryzacji rozgrywki trening można w łatwy sposób dostosować do specyficznych wymagań firmy lub branży, w której dane przedsiębiorstwo funkcjonuje. Podstawowym celem platformy warsztatów jest stworzenie sytuacji, w której uczestnicy treningu: działają w zespołach zadaniowych, których skład może być konstruowany w zależności od celów warsztatów, funkcjonują w wysoce konkurencyjnym otoczeniu, charakteryzującym się wysokim stopniem niepewności i ryzyka, zmuszani są do nieustannej analizy swojej pozycji konkurencyjnej i weryfikacji planów działania, są eksponowani na doświadczania sytuacji sukcesu i porażki. Uczestnicząc w pracy zespołu zadaniowego, odpowiadającego jednemu z przedsiębiorstw produkcyjnych działających na symulowanym rynku, uczestnicy warsztatów podejmują decyzje dotyczące: realizowanej strategii, specjalizacji produkcji/realizacji usług, działań marketingowo-sprzedażowych, sposobów finansowania działalności, optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów, sposobów zdobywania informacji. Głównym celem zespołu jest maksymalizacja wartości zarządzanej firmy. Symulacja jest rozgrywana w wyodrębnionych okresach (4 i więcej kwartałów). Na koniec każdego z okresów grający uzyskują informacje o uzyskanych wynikach a także o aktualnej sytuacji na rynku. Poszczególne okresy gry realizowane są on line między sesją nr 3 i 4 i zostaną przeanalizowane pod koniec sesji nr 4; celem będzie uporządkowanie wiedzy oraz ugruntowanie doświadczeń wyniesionych z rozgrywki. Jednoczenie uczestnictwo w realistycznej grze biznesowej stwarza naturalne sytuacje, które są wykorzystywane zarówno w części treningowej jak i diagnostycznej. Na zakończenie rozgrywki uczestnicy mają dostęp do rozbudowanego panelu oceny podejmowanych decyzji i osiągniętego wyniku. Poniżej na schemacie graficznym, przedstawiamy przykładowy obraz przebiegu symulacji. Uczestnicy zapoznają się z zasadami gry oraz informacjami o sytuacji rynkowej. Zespoły ustalają strategie dla kierowanego przedsiębiorstwa. Prowadzenie rozgrywki, w której sekwencyjnie powtarzane są następujące fazy symulacji: o Analiza informacji str. 9

10 o Podjęcie przez gracza decyzji z wykorzystaniem Systemu Wspomagania Decyzji (SWD) o Praca grupowa, wprowadzenie ostatecznych decyzji zespołu dla danego okresu o Zapoznanie się z wynikami za poprzedni okres i ich ocena. Zakończenie treningu - zapoznanie się z wynikami poszczególnych przedsiębiorstw, rankingami oraz automatycznie generowanymi ocenami podjętych przez uczestników decyzji. Szczegółowy opis przebiegu symulacji przedstawia się w następujący sposób: Rozpoczęcie rozgrywki (okres 0) o Analiza (podręcznik użytkownika) Zasad gry symulacyjnej Sytuacji rynkowej Sytuacji początkowej przedsiębiorstwa o Podjęcie decyzji początkowych Ustalenie strategii (strategia lub studium wykonalności lub memorandum informacyjne) Podjęcie decyzji organizacyjnych Prowadzenie rozgrywki Rozegranie gry 3 fazy powtarzane sekwencyjnie do zakończenia rozgrywki (np. x etapów) o Faza 1 planowanie. Analiza sytuacji: informacje o firmie (dane finansowe, dane o produkcji, sprzedaży, udział w rynku, analiza wskaźnikowa, itp.) informacje o rynku, str. 10

11 informacje o produktach (funkcjonalność produktów, cena sprzedaży, itp.) informacje o kanałach dystrybucji (własnych i konkurencji), 3 kanały dedykowane dla danego rodzaju rynku. prognozy, informacje o konkurencji (dane sprzedażowe, dane finansowe), możliwość analizy zakupionych płatnych raportów. o Faza 2 podjęcie decyzji System Wspomagania Decyzji (SWD) symulacja efektów podjęcia decyzji w danym etapie oraz w kolejnych etapach do zakończenia rozgrywki. Gracz wprowadza planowane decyzje dla poszczególnych etapów oraz określa prognozowane udziały w rynku (na podstawie obliczanego PSK dla każdego zestawu decyzji). Na podstawie tych danych symulowana jest reakcja rynku na podjęte decyzje oraz obliczane są spodziewane wyniki przedsiębiorstwa. Symulacje z wykorzystaniem SWD mogą być przeprowadzone niezależnie przez każdego członka zespołu. praca grupowa (jeśli został dokonany rozdział ról w zespole) przy wypełnianiu formularza decyzji każdy członek zespołu może wykonać symulacje z wykorzystaniem SWD i udostępnić wyniki wszystkim członkom zespołu. Niezależnie czy przeprowadzona została analiza SWD czy też nie, wykorzystując , chat oraz wideo-konferencje cały zespół może prowadzić dyskusję i ustalić ostateczne decyzje. Decyzje do arkusza decyzji wprowadza gracz z rolą Prezes. Zapewnić należy możliwość przekopiowania zestawu decyzji w arkusza SWD dowolnego gracza do arkusza decyzji zespołu przez Gracza z rolą Prezesa. bieżąca ocena podejmowanych decyzji w odniesieniu do znanych informacji rynkowych (na podstawie danych wprowadzonych do arkusza decyzji) o Faza 3 wyniki fazy poprzedniej dostępne w postaci: tabel i wykresów, biuletyn z wynikami poprzedniej fazy, informacje o zagrożeniach i szansach, ranking, ocena decyzji podjętych w danych etapie, sugestie na przyszłość. Zakończenie rozgrywki o Wyniki wszystkich przedsiębiorstw dostępne dla wszystkich graczy. o o Ranking przedsiębiorstw (zespołów) zgodnie z kryteriami oceny. Automatycznie generowane dla każdego przedsiębiorstwa (zespołu) podsumowanie wraz z oceną podejmowanych decyzji str. 11

12 Sesja nr 4 (3-dniowe warsztaty, 26 godzin zajęć) Część 1 (2 dni; 16 godzin) temat sesji: TPM całościowe utrzymanie ruchu/aur autonomiczne utrzymanie ruchu Przedmiot szkolenia: Total Productive Maintenance (TPM) - Całościowe Utrzymanie Ruchu. Celem TPM jest włączenie wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w działania usprawniające funkcjonowanie parku maszynowego, aby zapewnić ich wysoką produktywność. Jednym z krytycznych filarów TPM jest Autonomiczne Utrzymanie Ruchu. Autonomiczne Utrzymanie Ruchu łączy dział utrzymania ruchu i pracowników w celu wprowadzenia wspólnej odpowiedzialności za utrzymanie parku maszynowego w odpowiednim stanie technicznym. Program szkolenia a) Geneza i rozwój TPM, Zespoły TPM, Istota systemu TPM, Dom TPM, b) Wdrożenie TPM - 12 etapów wdrożenia, c) Mierniki TPM - oceny efektywności maszyn, d) 5S jako fundament TPM, e) I filar Zespołowa eliminacja strat, f) II filar Autonomiczne Utrzymanie Ruchu główny filar domu TPM, założenia, cel (7 kroków) - I krok - Gruntowne sprzątanie maszyn i urządzeń - II krok - Eliminacja miejsc trudnodostępnych i źródeł zabrudzeń str. 12

13 - III krok - Standardy sprzątania i konserwacji - IV VII Kolejne kroki AUR g) III filar - Planowane utrzymanie ruchu, h) IV filar - Szkolenia i treningi Sztuka prezentacji, metody szkoleń, motywacja, i) V filar - Doskonalenie jakości produktu, j) VI filar System planowania dla nowych maszyn, k) VII Ochrona środowiska i BHP, l) VIII Efektywność pracy w biurze, m) Wskaźniki oceny efektywności OEE, MTTR, MTBF, n) Audyt TPM. Ćwiczenia: - obliczanie wskaźnika OEE, - tworzenie listy konserwacji, - oznaczanie nieprawidłowości, - wykrywanie źródeł zabrudzeń i miejsc trudnodostępnych, - tworzenie modeli szkoleniowych. Część 2 sesji nr 4: wartość dodana do programu - temat wybrany przez uczestników ( 5 godzin). Podczas wcześniejszej sesji nr 3 uczestnicy otrzymają listę tematów, które chcieliby dodatkowo omówić i przećwiczyć. Lista tematów do wyboru: 5S-organizacja stanowiska pracy; mapowanie strumienia wartości; system ssący Kanban; SMED - szybkie przezbrojenia; MUDA - eliminacja strat; zespołowe rozwiązywanie problemów; trudne rozmowy z pracownikami - ocena pracy i dyscyplinowanie; podstawy coachingu - delegowanie zadań i odpowiedzialności oraz rozwijanie samodzielności pracowników; planowanie i organizacja zadań - zarządzanie czasem. Realizowany będzie temat wybrany przez uczestników. Część 3 sesji nr 4 : zakończenie symulacji biznesowej TREND oraz podsumowanie wyników. ( 4 godziny). Uczestnicy symulacji otrzymają informację o decyzjach kierowniczych podejmowanych przez wszystkie zespoły oraz na ich wpływie na sytuację rynkową i rezultaty osiągane przez poszczególne zespoły. Przedstawiony zostanie ranking końcowy oraz rankingi na koniec kolejnych okresów rozgrywki oraz omówione zostaną działania zmieniające pozycję zespołów w rankingach. str. 13

14 * zajęcia kończą się 1-godzinnym testem, sprawdzającym przyswojony przez uczestników poziom wiedzy (test przeprowadzony jest na koniec zajęć w ramach sesji nr 4 tj. 3 dnia zajęć. SESJA NR 5 - dodatkowa, nieobowiązkowa 4- -dniowa sesja w Berlinie. W sesji tej wezmą udział wyłącznie zainteresowani uczestnicy. Organizatorem tej sesji jest nasz niemiecki partner F+U Berlin Internationale Berufsakademie *sesja jest dofinansowana ze środków UE w 50% udział dobrowolny, sesja tylko dla zainteresowanych.w programie m.in. wizyty robocze i seminaria w instytucjach niemieckich zajmujących się wspieraniem współpracy między polskimi i niemieckimi firmami /w tym m.in. seminaria w Bundestagu, Ministerstwie Gospodarki Niemiec, Biurze Promocji Gospodarczej Berlina i Ambasadzie Polskiej w Berlinie/ oraz wizyta studyjna w wybranej firmie produkcyjnej w Berlinie. Odpłatność uczestnika po dofinansowaniu wynosi w PLN tylko równowartość kwoty 360 Euro i obejmuje udział w całym programie merytorycznym i kulturalnym, pełne wyżywienie i zakwaterowanie podczas pobytu w 3* hotelu w Berlinie. RAMOWY PROGRAM POBYTU W BERLINIE. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA POBYTU W BERLINIE: Seminarium w Bundestagu (3-4 godzinne spotkanie z parlamentarzystami niemieckimi, członkami niemiecko-polskiej grupy parlamentarnej) Seminarium w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Technologii (4 godzinny round table z kierownictwem departamentu zajmującego się współpracą gospodarczą z Polską) Seminarium w Niemieckim Biurze Promocji Gospodarczej (4 godzinne spotkanie poświęcone poznaniu form wsparcia firm polskich na rynku niemieckim, które mogą otrzymać ze strony instytucji niemieckich. Wsparcie dotyczy zarówno nawiązania kontaktów handlowych z firmami niemieckimi jak i działalności na rynku niemieckim. Seminarium spotkanie z pracownikami Ambasady Polskiej w Berlinie. Przedmiotem seminarium jest poznanie form wsparcia ze strony Ambasady dla firm polskich, które chcą nawiązać kontakty handlowe z firmami niemieckimi lub rozpocząć działalność na rynku niemieckim Wizyta studyjna w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym z Berlinie CZĘŚĆ KULTURALNA POBYTU W BERLINIE: Kolacja z programem kulturalnym (program muzyczny i kabaretowy) Uroczysta kolacja połączona z wręczeniem dyplomów Przedstawienie w Teatrze Muzycznym Zwiedzanie Berlina str. 14

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Black Belt Upgrade od poziomu Green Belt. Program szkoleniowy

Six Sigma Black Belt Upgrade od poziomu Green Belt. Program szkoleniowy Six Sigma Black Belt Upgrade od poziomu Green Belt Program szkoleniowy Program Six Sigma Black Belt Etap procesu: Czas trwania [godz.] Define 24 Measure 8 Analyse 16 Improve 8 Control 16 Sesje przeglądu

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Yellow Belt

Six Sigma Yellow Belt Six Sigma Yellow Belt Kiedy Black Belt to za dużo, a KAIZEN to za mało! 10-12 grudnia 2014 Dzierżoniów Czy spotkałeś się kiedyś z taką sytuacją? Czy dostrzegasz czasem lukę? Lukę pomiędzy analitycznym,

Bardziej szczegółowo

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE. "byliśmy tam - jesteśmy tu..." KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami

CIĄGŁE DOSKONALENIE. byliśmy tam - jesteśmy tu... KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami KATALOG WARSZTATÓW CIĄGŁE DOSKONALENIE BestPractice - Projekty doskonalące - Konsultacje z ekspertami - Metody i narzędzia w kompleksowym utrzymaniu maszyn - Poprawa produktywności - Eliminacja marnotrawstwa

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Black Belt. Program szkoleniowy

Six Sigma Black Belt. Program szkoleniowy Six Sigma Black Belt Program szkoleniowy Program Six Sigma Black Belt Etap procesu: Czas trwania [godz.] Define 32 Measure 24 Analyse 32 Improve 24 Control 32 Sesje przeglądu projektów 16 Obrona projektów

Bardziej szczegółowo

Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji

Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w rozwiązywaniu problemów powstających

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających zespołami pracowników. Program jest dedykowany osobom kierującym działami wykonującymi

Bardziej szczegółowo

System szkoleń stanowiskowych wg TWI

System szkoleń stanowiskowych wg TWI System szkoleń stanowiskowych wg TWI Terminy szkolenia 20-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Scandic**** 17-18 listopad 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota Opis TWI to metoda zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna Fabryka ekspresowych pociągów Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów" Opis Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania dóbr i usług. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Terminy szkolenia 29-30 wrzesień 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy

Bardziej szczegółowo

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy Lean Management Fundament Certyfikowany Program Szkoleniowy Program Lean Management Fundament Nr zjazdu Zakres Czas trwania Termin 1 Wprowadzenie do Lean Management Lean Intro Game 2 dni 17-18.11.2016

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Opis Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty? Takie pytanie stawia sobie wiele firm. Szkolenie Zarządzanie polityką

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Terminy szkolenia Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

ABC LEAN MANAGEMENT,

ABC LEAN MANAGEMENT, ABC LEAN MANAGEMENT, czyli jak wyszczuplać, żeby nie doprowadzić firmy do śmierci głodowej 27 28 lutego 2017 r Miejsce realizacji kursu: Centrum Konferencyjne WPP, Wrocław, ul. Fabryczna 10 - III piętro

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing - Strona 1 z 5 - STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing Wielkopolska Szkoła Biznesu wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI

PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat programów poprawy Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych z programami poprawy Rozwój postawy definiującej gotowość do

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE LEAN SIX SIGMA ZIELONY PAS. Najbardziej logiczne i przejrzyste szkolenie z prowadzenia projektów Six Sigma na poziomie Green Belt w Polsce.

SZKOLENIE LEAN SIX SIGMA ZIELONY PAS. Najbardziej logiczne i przejrzyste szkolenie z prowadzenia projektów Six Sigma na poziomie Green Belt w Polsce. SZKOLENIE LEAN SIX SIGMA ZIELONY PAS Najbardziej logiczne i przejrzyste szkolenie z prowadzenia projektów Six Sigma na poziomie Green Belt w Polsce. Podczas szkolenia kaŝdy kandydat na tytuł Zielonego

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Six sigma - optymalizacja procesów

Six sigma - optymalizacja procesów Six sigma - optymalizacja procesów WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Six sigma - optymalizacja procesów - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie Satysfakcja klienta i efektywność operacyjna

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna

Lean Manufacturing Fabryka robotów - gra symulacyjna Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna Opis Szkolenie realizowane w ramach: Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które w drodze

Bardziej szczegółowo

Lean SIX SIGMA black belt

Lean SIX SIGMA black belt Lean SIX SIGMA black belt Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/28/7223/18513 Cena netto 8 400,00 zł Cena brutto 10 332,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

Lean SIX SIGMA champion executive

Lean SIX SIGMA champion executive Lean SIX SIGMA champion executive Opis Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie personelu kierowniczego z możliwościami stosowania metodologii Six Sigma, mając za cel wzrost wydajności i stabilności procesu

Bardziej szczegółowo

Symulacja Lean Office

Symulacja Lean Office Wrocław, 11 stycznia 2016 Symulacja Lean Office czyli po co się męczyć? 13-14.04.2016 Wrocław Akademia Białego Kruka Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1/125, 51-618 Wrocław KRS: 0000272081, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny Program warsztatu str. 2-4 Warunki organizacyjne str. 5 W ramach kursu oferujemy str. 6 2 Uczestnicy (dla kogo?): Dla osób pełniących funkcje menedżerów, Dla osób przygotowujących

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń

Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń 2 1 3 Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń Rozwiązania niestandardowe Dostosowanie do potrzeb wynikających z celów strategicznych, wizji lub oczekiwań klienta. Indywidualne dostosowanie elementów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Od różnorodności do efektywnej współpracy

Od różnorodności do efektywnej współpracy Od różnorodności do efektywnej współpracy Opis Praktyka biznesowa, poparta licznymi badaniami pokazuje, że kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji (obok rozwijania kreatywności i innowacyjności) jest

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

Lean SIX SIGMA black belt

Lean SIX SIGMA black belt Lean SIX SIGMA black belt Opis OGÓLNE ZASADY WYBORU DRUGIEGO PROJEKTU DLA BLACK BELT: - szacunkowe oszczędności z projektu powinny być powyżej 100k PLN rocznie. - problem powinien być widoczny w głównych

Bardziej szczegółowo

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!"

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu Fabryka Innowacji! Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!" Jeśli Twoja firma należy do sektora przemysłu: CHEMICZNEGO FARMACEUTYCNZEGO MOTORYZACYJNEGO ELEKTRYCZNEGO ELEKTRONICZNEGO WYDOBYWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4 64-610 Rogoźno

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 10-11 grudzień 2015r., Zakopane - Wydarzenie specjalne 28-29 styczeń 2016r.,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SYNERGIAgroup

SZKOLENIA SYNERGIAgroup SZKOLENIA SYNERGIAgroup Efektywne zarządzanie Twoją Organizacją SZKOLENIE: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną SYNERGIAgroup

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wystąpienia publiczne dla (project) menedżerów

Wystąpienia publiczne dla (project) menedżerów Wystąpienia publiczne dla (project) menedżerów Mówca powinien tak skonstruować przemówienie, by wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchaczy. Winston Churchill Program szkoleniowy WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty: MAPOWANIE I MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI STRUMIENIA WARTOŚCI W PROCESACH FARMACEUTYCZNYCH 16 17 lutego 2016 r. Centrum

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Yellow Belt

Six Sigma Yellow Belt Wrocław, 25 maja 2016 Six Sigma Yellow Belt Kiedy Black Belt to za dużo, a KAIZEN za mało! Warszawa, 28-30 września 2016 Akademia Białego Kruka Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1/125, 51-618 Wrocław KRS: 0000272081,

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH.

LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH. LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH www.dtexperts.pl LEADERSHIP COACHING najskuteczniejsza droga do budowania kultury coachingowej w Twojej Firmie! Pierwszy program, który poszerza i

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J SKUTECZNA KOMUNIKACJA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające w różnych obszarach m.in. Prezesi Zarządu, Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Doświadczenie, które zmienia Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Model Situational LeadershipII został opracowany przez Kenneth a Blancharda, niekwestionowany autorytet w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer

ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kierownikom, menedżerom wszystkich szczebli Osobom przygotowywanym do

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie zmianą Opis Główną ideą proponowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą, metodologią i strategią przygotowania kadry zarządzającej i menedżerów wyższego oraz średniego szczebla

Bardziej szczegółowo

-1 osoba z MŚP reprezentant firmy produkcyjnej z województwa warmińsko mazurskiego

-1 osoba z MŚP reprezentant firmy produkcyjnej z województwa warmińsko mazurskiego Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza Państwa na szkolenie pt. Lean Management wsparcie innowacyjności procesowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014 Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny Listopad 2014 Najważniejszą rzeczą o jakiej należy pamiętać w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa jest fakt, iż w samym przedsiębiorstwie nie

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja

Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja Filozofia naszych działań Odwołując się do naukowych nowości i rzeczywistych interakcji międzyludzkich w organizacjach - dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Szanowni Państwo Nic tak nie łączy łudzi jak wspólna droga pokonania trudności, problemów i wyzwań.

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 17.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA:

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne i wywieranie wpływu w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne i wywieranie wpływu w organizacji LEAN Przywództwo sytuacyjne i wywieranie wpływu w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa

Bardziej szczegółowo

Umiejętności odkrywania i rozumienia mechanizmów rządzących pracą zespołową

Umiejętności odkrywania i rozumienia mechanizmów rządzących pracą zespołową OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA: Budowanie efektywnego zespołu zadaniowego CELE SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności zawodowej, w zakresie efektywnej pracy w zespole i z zespołem, w

Bardziej szczegółowo

Symulacja LEAN OFFICE

Symulacja LEAN OFFICE Symulacja LEAN OFFICE Opis Program ma za zadanie przedstawienie szczupłego podejścia do procesów biurowych i administracyjnych. Celem staję się eliminowanie czynności, które są niepotrzebne np. nadprodukcja

Bardziej szczegółowo

grupy pracowników w zespół zadaniowy 3. Skuteczność w negocjacjach 5. Wizyta serwisowa

grupy pracowników w zespół zadaniowy 3. Skuteczność w negocjacjach 5. Wizyta serwisowa Temat szkolenia Proponowany termin i cena w Krakowie Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) 1. Przekształcanie grupy pracowników w zespół zadaniowy 2. Efektywna Wizyta

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Opis

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Lean SIX SIGMA green belt

Lean SIX SIGMA green belt Lean SIX SIGMA green belt Terminy szkolenia 18-20 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 16-18 grudzień 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 8-9 luty 2016r.,

Bardziej szczegółowo

Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean w usługach Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7334 Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł Cena netto za godzinę 26,32 zł Cena brutto za godzinę 26,32 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen

Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen Szanowni Państwo W dniu 21 czerwca rozpoczęło się lato. W związku z tym wyjątkowym okresem Kaizen Institute Polska stworzył specjalną wakacyjną ofertę Letni Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Warsztat strategiczny

Warsztat strategiczny Warsztat strategiczny Zarządzanie innowacyjnym biznesem Nadrzędnym celem treningu jest nabywanie i poszerzanie doświadczeń w prowadzeniu działalności biznesowej i zarządzaniu firmą, w tym zarządzaniu strategicznym

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL Opis szkolenia

Szkolenie otwarte Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL Opis szkolenia Doświadczenie, które zmienia Szkolenie otwarte Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL Opis szkolenia Warsztat szkoleniowy Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL opracowany został przez Kenetha Blancharda -

Bardziej szczegółowo

Przywództwo w Zarządzaniu Projektami - inspirujące warsztaty praktyczne.

Przywództwo w Zarządzaniu Projektami - inspirujące warsztaty praktyczne. Eksperci serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: Przywództwo w Zarządzaniu Projektami - inspirujące warsztaty praktyczne. Opis szkolenia: Serdecznie zachęcamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników

ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników Opis Assessment i Develompent Center - to metoda oceny kompetencji z jednej strony najbardziej trafna i rzetelna,

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołem pracowniczym

Kierowanie zespołem pracowniczym Kierowanie zespołem pracowniczym Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** 19-20 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 10-11 grudzień 2015r.,

Bardziej szczegółowo