Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją"

Transkrypt

1 przy współpracy z Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją SPIS TREŚCI. 1.Informacja ogólna o programie Studium... str. 1 2.Program sesji nr 1 Wprowadzenie do Lean Manufacturing. str Program sesji nr 2 Wprowadzenie do Six Sigma str. 4 4.Program sesji nr 3 a) część 1: Jak skutecznie angażować podwładnych w procesy usprawnień i eliminacji marnotrawstwa. str. 7 b) część 2 Gra kierownicza TREND symulacja zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym.. str Program sesji nr 4 a) część 1 TPM/AUR całościowe utrzymanie ruchu/autonomiczne utrzymanie ruchu str. 12 b) część 2 temat wybrany wcześniej przez uczestników.. str. 13 c) część 3 podsumowanie symulacyjnej gry kierowniczej TREND str Program sesji nr 5 w Berlinie... str Część polska programu Studium realizowana jest w ramach czterech 3-dniowych sesji szkoleniowych (łącznie 12 dni, 102 godziny dydaktyczne) *wartością dodaną do programu Studium realizowanego w Polsce jest możliwość udziału uczestników w grze kierowniczej TREND, która jest symulacją zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Gra jest prowadzona z wykorzystaniem elearning'owej platformy szkoleniowej a jej celem jest rozwój kompetencji w zakresie podejmowania decyzji zarządczych. Uczestnicy Studium poznają podczas sesji szkoleniowej nr 3 założenia i zasady gry i biorą udział w 1 rozgrywce. Kolejne etapy gry są rozgrywane między sesją nr 3 i 4 na platformie internetowej przy pomocy trenerów. Uczestnicy będą otrzymywali od trenerów - w kolejnych etapach rozgrywki - dane dotyczące sytuacji przedsiębiorstwa, którym zarządzają. Dane te są przedmiotem analizy kończącej się podjęciem różnych decyzji przez zespoły rozgrywające. Wyniki uzyskane przez poszczególne zespoły zostaną omówione i przeanalizowane pod koniec sesji nr 4. *** Więcej na ten temat zobacz na str str. 1

2 2.Zainteresowani absolwenci Studium będą mogli wziąć udział w dodatkowej, 3,5-dniowej sesji w Berlinie, dofinansowanej w 50% ze środków unijnych. Organizatorem sesji berlińskiej jest Internationale Berufsakademie Berlin..W programie merytorycznym m.in. wizyty robocze i seminaria w instytucjach niemieckich zajmujących się wspieraniem współpracy między polskimi i niemieckimi firmami. Ramowy program pobytu w Berlinie obejmuje część merytoryczną oraz część kulturalną. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA POBYTU W BERLINIE: Seminarium w Bundestagu (3-4 godzinne spotkanie z parlamentarzystami niemieckimi, członkami niemiecko-polskiej grupy parlamentarnej) Seminarium w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Technologii (4 godzinny round table z kierownictwem departamentu zajmującego się współpracą gospodarczą z Polską) Seminarium w Niemieckim Biurze Promocji Gospodarczej (4 godzinne spotkanie poświęcone poznaniu form wsparcia firm polskich na rynku niemieckim, które mogą otrzymać ze strony instytucji niemieckich. Wsparcie dotyczy zarówno nawiązania kontaktów handlowych z firmami niemieckimi jak i działalności na rynku niemieckim. Seminarium spotkanie z pracownikami Ambasady Polskiej w Berlinie. Przedmiotem seminarium jest poznanie form wsparcia ze strony Ambasady dla firm polskich, które chcą nawiązać kontakty handlowe z firmami niemieckimi lub rozpocząć działalność na rynku niemieckim Wizyta studyjna w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym z Berlinie CZĘŚĆ KULTURALNA POBYTU W BERLINIE: Kolacja z programem kulturalnym (program muzyczny i kabaretowy) Uroczysta kolacja połączona z wręczeniem dyplomów Przedstawienie w Teatrze Muzycznym Zwiedzanie Berlina Program czterech 3-dniowych sesji w Polsce (Wrocław i/lub inna miejscowość wybrana ze zgłoszonymi na Studium osobami) Sesja nr 1 ( 24 godziny zajęć) Temat: Wprowadzenie do Lean Manufacturng - 3-dniowe warsztaty. Lean to obecnie najlepszy sposób na pozbycie się marnotrawstwa i poprawienie efektywności procesów. Szkolenie skierowane jest do osób, chcących poprzez zabawę zrozumieć podstawowe elementy tego programu oraz poznać jego najważniejsze zasady. Omawiane podczas szkolenia zagadnienia stosowane są podczas ćwiczeń na symulowanym procesie produkcyjnym Cele szkolenia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych technik i narzędzi Lean trening pracy zespołowej str. 2

3 integracja grupy dobra zabawa Ramowy program 3-dniowych warsztatów menedżerskich: Wprowadzenie do Lean Manufacturing Co to jest Lean? Skąd to się wzięło? Do czego nam Lean? Czynności dodające i niedodające wartości MUDA czyli 7 rodzajów marnotrawstwa Symulacja przebiegu produkcyjnego Techniki i narzędzia Lean Manufacturing oraz rezultaty ich zastosowania na przykładzie symulowanego procesu produkcyjnego Kaizen 5S i sterowanie wizualne Mapowanie strumienia wartości Przepływ jednej sztuki System ssący (Kanban) Standaryzacja. str. 3

4 Sesja nr 2 (24 godziny zajęć) Temat sesji: Wprowadzenie do Six Sigma warsztaty. To 3 dniowy intensywny program szkoleniowy odpowiedni zarówno dla kadry menadżerskiej, dla członków zespołów projektowych, a także liderów zmian na poziomie operacyjnym. Szkolenie podzielone jest na 2 części: Część pierwsza (1 dzień) W jej trakcie, uczestnicy dowiedzą się czym jest program Six Sigma i jak można go wykorzystać do wspierania rozwoju przedsiębiorstwa. Poznają jego kluczowe elementy oraz najważniejsze czynniki decydujące zarówno o powodzeniu wdrożenia i sprawnym funkcjonowaniu. Dowiedzą się w jaki sposób program Six Sigma przekłada się na skuteczną realizację strategii przedsiębiorstwa. Część druga (2 dni) Uczestnicy zostaną zapoznani z najważniejszymi elementami wykorzystywanej w ramach programu Six Sigma, metodyki DMAIC. Uczestnicy warsztatu będą mogli w praktycznej formie przejść przez wszystkie etapy realizacji projektu Six Sigma i poznać najczęściej wykorzystywane w projektach narzędzia. Podczas warsztatu, przedstawione zostaną również najczęściej popełniane błędy podczas realizacji projektów Six Sigma. Cele szkolenia Zrozumienie czym jest program Six Sigma i w jaki sposób można wykorzystać go do rozwoju biznesu Nabycie umiejętności systematycznego rozwiązywania problemów organizacji Zmiana SPOSOBU MYŚLENIA i działania w rozwiązywaniu problemów - metodyka DMAIC oraz liczby, dane i fakty jako podstawa podejmowania decyzji Korzyści, których możesz być pewien: "Praca warsztatowa" Duża część materiału realizowana jest w formie warsztatowej. Aktywnie angażujemy uczestników. Nie ma czasu na nudę. "Zawsze odpowiadamy" Nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi. Zapraszamy do ich zadawania i dyskusji. Nie wyjdziesz, dopóki nie rozwiejesz wątpliwości. "Duża ilość przykładów" Pierwszy program Six Sigma Black Belt uruchomiliśmy w 2003 roku. Od tamtej pory, przepracowaliśmy z naszymi Klientami blisko 600 różnych projektów. Dużo widzieliśmy, doświadczyliśmy i sprawdziliśmy. Chętnie o tym opowiemy. Styl naszej pracy Oferujemy najwyższej jakości trening, łączący skuteczność w rozwoju kompetencji z dobrą zabawą (warsztaty, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja moderowana, prezentacje uczestników, różne formy rywalizacji). str. 4

5 Program szkolenia Część pierwsza (1 dzień) - fundamenty Six Sigma Wprowadzenie do Six Sigma czym jest i co może zmienić w Twojej organizacji? Geneza i fundamenty programu Six Sigma Przyczyny popularności programu Six Sigma Jak Six Sigma wpisuje się w koncepcję LEAN? Six Sigma/Lean Sigma fakty i mity Najważniejsze elementu programu Six Sigma Metodyka DMAIC (podstawy) Infrastruktura programu (Black Belt, Green Belt, Champion, Sponsor, Master Black Belt) Six Sigma a strategia przedsiębiorstwa Organizacja i rozwijanie programu Six Sigma w przedsiębiorstwie Projekt Six Sigma - narzędzie rozwiązywania problemów: Metodyka DMAIC (szczegółowo, krok po kroku) Wybór projektów Świadome Zarządzanie Problemami jako kluczowy element efektywnej organizacji Część druga (2 dni) metodyka DMAIC Warsztaty poświęcone wyłącznie metodyce DMAIC, w trakcie których uczestnicy będą mieli okazję poznać przebieg typowego projektu Six Sigma oraz zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi narzędziami. DEFINE: analiza biznesowa problemów opracowanie kontraktu ze sponsorem, wstępna analiza procesu analiza wymagań klienta podpisanie kontraktu str. 5

6 MEASURE: opracowanie szczegółowej mapy procesu generowanie i wybór zmiennych, opracowanie planu zbierania danych analiza systemu pomiarowego opracowanie statystycznego obrazu procesu ANALYZE: analiza zależności między poszczególnymi zmiennymi, identyfikacja przyczyn źródłowych problemu, budowa statystycznego modelu procesu. IMPROVE: generowanie i rozwiązania, ocena i wybór rozwiązania analiza ryzyk projekt pilotażowy, wdrożenie rozwiązania. CONTROL: pomiar i ocena uzyskanych wyników, wprowadzenie zmiany ustanowienie nowego standardu ocena rezultatów biznesowych, zamknięcie projektu. Podsumowanie: DMAIC - najczęstsze błędy Test (30 minut) Czy coś jeszcze jest niejasne? czas na pytania i dyskusje str. 6

7 Sesja nr 3 (26 godzin zajęć) CZĘŚĆ 1 (3-dniowe warsztaty, 22 godziny) - temat sesji: Jak skutecznie angażować podwładnych w procesy usprawnień i eliminacji marnotrawstwa (doskonalenie procesów produkcyjnych za pomocą metody kaizen) Cele szkolenia 1.Nabycie przez kierowników wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego przeciwdziałania zachowaniom kontrproduktywnym pracowników oraz do pobudzania innowacyjności wśród podwładnych. 2. Poznanie przez kierowników narzędzi doskonalenia metod pracy dotyczących podziału danej pracy na elementy (czynności składowe) analizy efektywności tych elementów 3. Poznanie metod i narzędzi coachingu menedżerskiego i rozwój umiejętności ich praktycznego stosowania. 1. Nabycie umiejętności przekazywania swoim pracownikom narzędzi pozwalających im doskonalić i poprawiać efektywność organizacji własnej pracy. 2. Nauczenie kierowników jak budować i wzmacniać postawy proefektywnościowe (kulturę proinnowacyjną) w swoich zespołach pracowniczych. 6.Poznanie zasad skutecznego opracowania, wprowadzania i utrwalenia zmian, w tym zwłaszcza budowania postaw i zachowań pracowników właściwych dla kultury Lean. Metodyka szkolenia: 3-dniowe zajęcia mają charakter praktycznych warsztatów podczas których prowadzący trener stosuje innowacyjne techniki szkoleniowe pozwalające menedżerowi (uczestnikowi szkolenia), zdobyć umiejętności niezbędne w przedsiębiorstwie budującym proinnowacyjną kulturę organizacyjną (kulturę Lean). Podczas zajęć uczestnicy m.in. poznają i konkretne przykłady (case studies) dotyczące wdrażania i stosowania efektywnego stylu kierowania ludźmi i efektywnych metod pracy. Ramowy program szkolenia 1.Dlaczego warto stymulować pracowników do ciągłego generowania pomysłów, które mogą usprawnić ich pracę. * na początku zajęć uczestnicy wypełniają kwestionariusz badania kompetencji menedżerskich 1.1. Różnice w kierowaniu ludźmi (zespołami) w przedsiębiorstwie tradycyjnym i budującym proefektywnościową / proinnowacyjną kulturę organizacyjną (kultura Lean) 1.2. Jaką wiedzę o swojej pracy mogą mieć Twoi pracownicy, której Ty jako przełożony nie masz i jak pozyskiwać tę wiedzę narzędzia, których możesz użyć w ww. celu 1.2. Jak przekształcić narzekania pracowników dotyczące ich pracy w ciągły str. 7

8 program rozwoju efektywności i innowacyjności Twoich pracowników Działania zabijające kreatywność pracowników Działania motywujące i ukierunkowujące pomysłowość pracowników 2. Program pozytywnego włączania innych członków zespołu w analizę i dopracowanie pomysłu zgłoszonego przez podwładnego 2.1. Robocze spotkanie zespołu poświęcone analizie i dopracowaniu zgłoszonego pomysłu Zaplanowanie i przygotowanie roboczego spotkania jakie działania musisz podjąć, aby spotkanie było efektywne Co Twoi podwładni muszą wiedzieć o temacie narady i jak się do niej przygotować na czym polega Twoja odpowiedzialność jako przełożonego Zaplanowanie miejsca, czasu, przebiegu i organizacji spotkania Protokół ze spotkania jako narzędzie ustalające przyjęte działania i harmonogram ich realizacji Psychologia roboczego spotkania, czyli jakich pułapek unikać i jak kontrolować przebieg spotkania 3. Program wdrażania pomysłów pracowników usprawniających procesy pracy w zespole 3.1. Menedżer jako coach - czyli dlaczego coaching jest konieczny Zasady skutecznego coachingu, czyli jak zarządzać rozwojem zawodowym własnym i pracowników Rozumienie przyczyn zachowań i postaw pracowników jako podstawa do dobrania właściwych narzędzi skutecznego oddziaływania na ich zachowania 3.4. Radzenie sobie z oporem; rozwiązywanie problemów i konfliktów interpersonalnych Motywowanie pracowników do rozwoju swoich kompetencji. CZĘŚĆ 2 SYMULACJA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNYM gra kierownicza ( 4 godziny zajęć). Trenerzy: mgr inż. Adam Orłowski i mgr inż. Maciej Szaydok z firmy AMOS Centrum Szkoleń (więcej zobacz: ) Gry szkoleniowe a w szczególności symulacje biznesowe są nowoczesną, coraz częściej wykorzystywaną metodą edukacji, wykorzystującą naukę przez doświadczenie. Podstawowymi zaletami tej metody są: Bardzo silne zaangażowanie uczestników Radykalne przyspieszenie procesu uczenia Integracja pracowników i budowa ducha pracy zespołowej Możliwość podejmowania odważnych decyzji bez ponoszenia ryzyka Wyrabianie umiejętności współpracy w grupie oraz zdolności interpersonalnych Głównym celem wykorzystania symulacyjnej gry biznesowej TREND jest stworzenie klimatu, w którym uczestnicy warsztatów pracują zespołowo i mogą na bieżąco wykorzystywać i weryfikować umiejętności rozwijane w ramach platformy treningowej. Równocześnie specyfika gry w naturalny sposób skłania do otwartości i naturalności str. 8

9 zachowań, co korzystnie wpływa na możliwość przeprowadzenia ewentualnej diagnozy uczestników. Symulacyjna gra biznesowa TREND będzie dostępną dla uczestników przez Internet (webbased) grą kierowniczą, w której uczestnicy treningu symulują zespoły zarządzające konkurującymi miedzy sobą przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Trening symuluje wszystkie istotne obszary działania przedsiębiorstwa produkcyjnego. Dzięki bardzo szerokim możliwościom parametryzacji rozgrywki trening można w łatwy sposób dostosować do specyficznych wymagań firmy lub branży, w której dane przedsiębiorstwo funkcjonuje. Podstawowym celem platformy warsztatów jest stworzenie sytuacji, w której uczestnicy treningu: działają w zespołach zadaniowych, których skład może być konstruowany w zależności od celów warsztatów, funkcjonują w wysoce konkurencyjnym otoczeniu, charakteryzującym się wysokim stopniem niepewności i ryzyka, zmuszani są do nieustannej analizy swojej pozycji konkurencyjnej i weryfikacji planów działania, są eksponowani na doświadczania sytuacji sukcesu i porażki. Uczestnicząc w pracy zespołu zadaniowego, odpowiadającego jednemu z przedsiębiorstw produkcyjnych działających na symulowanym rynku, uczestnicy warsztatów podejmują decyzje dotyczące: realizowanej strategii, specjalizacji produkcji/realizacji usług, działań marketingowo-sprzedażowych, sposobów finansowania działalności, optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów, sposobów zdobywania informacji. Głównym celem zespołu jest maksymalizacja wartości zarządzanej firmy. Symulacja jest rozgrywana w wyodrębnionych okresach (4 i więcej kwartałów). Na koniec każdego z okresów grający uzyskują informacje o uzyskanych wynikach a także o aktualnej sytuacji na rynku. Poszczególne okresy gry realizowane są on line między sesją nr 3 i 4 i zostaną przeanalizowane pod koniec sesji nr 4; celem będzie uporządkowanie wiedzy oraz ugruntowanie doświadczeń wyniesionych z rozgrywki. Jednoczenie uczestnictwo w realistycznej grze biznesowej stwarza naturalne sytuacje, które są wykorzystywane zarówno w części treningowej jak i diagnostycznej. Na zakończenie rozgrywki uczestnicy mają dostęp do rozbudowanego panelu oceny podejmowanych decyzji i osiągniętego wyniku. Poniżej na schemacie graficznym, przedstawiamy przykładowy obraz przebiegu symulacji. Uczestnicy zapoznają się z zasadami gry oraz informacjami o sytuacji rynkowej. Zespoły ustalają strategie dla kierowanego przedsiębiorstwa. Prowadzenie rozgrywki, w której sekwencyjnie powtarzane są następujące fazy symulacji: o Analiza informacji str. 9

10 o Podjęcie przez gracza decyzji z wykorzystaniem Systemu Wspomagania Decyzji (SWD) o Praca grupowa, wprowadzenie ostatecznych decyzji zespołu dla danego okresu o Zapoznanie się z wynikami za poprzedni okres i ich ocena. Zakończenie treningu - zapoznanie się z wynikami poszczególnych przedsiębiorstw, rankingami oraz automatycznie generowanymi ocenami podjętych przez uczestników decyzji. Szczegółowy opis przebiegu symulacji przedstawia się w następujący sposób: Rozpoczęcie rozgrywki (okres 0) o Analiza (podręcznik użytkownika) Zasad gry symulacyjnej Sytuacji rynkowej Sytuacji początkowej przedsiębiorstwa o Podjęcie decyzji początkowych Ustalenie strategii (strategia lub studium wykonalności lub memorandum informacyjne) Podjęcie decyzji organizacyjnych Prowadzenie rozgrywki Rozegranie gry 3 fazy powtarzane sekwencyjnie do zakończenia rozgrywki (np. x etapów) o Faza 1 planowanie. Analiza sytuacji: informacje o firmie (dane finansowe, dane o produkcji, sprzedaży, udział w rynku, analiza wskaźnikowa, itp.) informacje o rynku, str. 10

11 informacje o produktach (funkcjonalność produktów, cena sprzedaży, itp.) informacje o kanałach dystrybucji (własnych i konkurencji), 3 kanały dedykowane dla danego rodzaju rynku. prognozy, informacje o konkurencji (dane sprzedażowe, dane finansowe), możliwość analizy zakupionych płatnych raportów. o Faza 2 podjęcie decyzji System Wspomagania Decyzji (SWD) symulacja efektów podjęcia decyzji w danym etapie oraz w kolejnych etapach do zakończenia rozgrywki. Gracz wprowadza planowane decyzje dla poszczególnych etapów oraz określa prognozowane udziały w rynku (na podstawie obliczanego PSK dla każdego zestawu decyzji). Na podstawie tych danych symulowana jest reakcja rynku na podjęte decyzje oraz obliczane są spodziewane wyniki przedsiębiorstwa. Symulacje z wykorzystaniem SWD mogą być przeprowadzone niezależnie przez każdego członka zespołu. praca grupowa (jeśli został dokonany rozdział ról w zespole) przy wypełnianiu formularza decyzji każdy członek zespołu może wykonać symulacje z wykorzystaniem SWD i udostępnić wyniki wszystkim członkom zespołu. Niezależnie czy przeprowadzona została analiza SWD czy też nie, wykorzystując , chat oraz wideo-konferencje cały zespół może prowadzić dyskusję i ustalić ostateczne decyzje. Decyzje do arkusza decyzji wprowadza gracz z rolą Prezes. Zapewnić należy możliwość przekopiowania zestawu decyzji w arkusza SWD dowolnego gracza do arkusza decyzji zespołu przez Gracza z rolą Prezesa. bieżąca ocena podejmowanych decyzji w odniesieniu do znanych informacji rynkowych (na podstawie danych wprowadzonych do arkusza decyzji) o Faza 3 wyniki fazy poprzedniej dostępne w postaci: tabel i wykresów, biuletyn z wynikami poprzedniej fazy, informacje o zagrożeniach i szansach, ranking, ocena decyzji podjętych w danych etapie, sugestie na przyszłość. Zakończenie rozgrywki o Wyniki wszystkich przedsiębiorstw dostępne dla wszystkich graczy. o o Ranking przedsiębiorstw (zespołów) zgodnie z kryteriami oceny. Automatycznie generowane dla każdego przedsiębiorstwa (zespołu) podsumowanie wraz z oceną podejmowanych decyzji str. 11

12 Sesja nr 4 (3-dniowe warsztaty, 26 godzin zajęć) Część 1 (2 dni; 16 godzin) temat sesji: TPM całościowe utrzymanie ruchu/aur autonomiczne utrzymanie ruchu Przedmiot szkolenia: Total Productive Maintenance (TPM) - Całościowe Utrzymanie Ruchu. Celem TPM jest włączenie wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w działania usprawniające funkcjonowanie parku maszynowego, aby zapewnić ich wysoką produktywność. Jednym z krytycznych filarów TPM jest Autonomiczne Utrzymanie Ruchu. Autonomiczne Utrzymanie Ruchu łączy dział utrzymania ruchu i pracowników w celu wprowadzenia wspólnej odpowiedzialności za utrzymanie parku maszynowego w odpowiednim stanie technicznym. Program szkolenia a) Geneza i rozwój TPM, Zespoły TPM, Istota systemu TPM, Dom TPM, b) Wdrożenie TPM - 12 etapów wdrożenia, c) Mierniki TPM - oceny efektywności maszyn, d) 5S jako fundament TPM, e) I filar Zespołowa eliminacja strat, f) II filar Autonomiczne Utrzymanie Ruchu główny filar domu TPM, założenia, cel (7 kroków) - I krok - Gruntowne sprzątanie maszyn i urządzeń - II krok - Eliminacja miejsc trudnodostępnych i źródeł zabrudzeń str. 12

13 - III krok - Standardy sprzątania i konserwacji - IV VII Kolejne kroki AUR g) III filar - Planowane utrzymanie ruchu, h) IV filar - Szkolenia i treningi Sztuka prezentacji, metody szkoleń, motywacja, i) V filar - Doskonalenie jakości produktu, j) VI filar System planowania dla nowych maszyn, k) VII Ochrona środowiska i BHP, l) VIII Efektywność pracy w biurze, m) Wskaźniki oceny efektywności OEE, MTTR, MTBF, n) Audyt TPM. Ćwiczenia: - obliczanie wskaźnika OEE, - tworzenie listy konserwacji, - oznaczanie nieprawidłowości, - wykrywanie źródeł zabrudzeń i miejsc trudnodostępnych, - tworzenie modeli szkoleniowych. Część 2 sesji nr 4: wartość dodana do programu - temat wybrany przez uczestników ( 5 godzin). Podczas wcześniejszej sesji nr 3 uczestnicy otrzymają listę tematów, które chcieliby dodatkowo omówić i przećwiczyć. Lista tematów do wyboru: 5S-organizacja stanowiska pracy; mapowanie strumienia wartości; system ssący Kanban; SMED - szybkie przezbrojenia; MUDA - eliminacja strat; zespołowe rozwiązywanie problemów; trudne rozmowy z pracownikami - ocena pracy i dyscyplinowanie; podstawy coachingu - delegowanie zadań i odpowiedzialności oraz rozwijanie samodzielności pracowników; planowanie i organizacja zadań - zarządzanie czasem. Realizowany będzie temat wybrany przez uczestników. Część 3 sesji nr 4 : zakończenie symulacji biznesowej TREND oraz podsumowanie wyników. ( 4 godziny). Uczestnicy symulacji otrzymają informację o decyzjach kierowniczych podejmowanych przez wszystkie zespoły oraz na ich wpływie na sytuację rynkową i rezultaty osiągane przez poszczególne zespoły. Przedstawiony zostanie ranking końcowy oraz rankingi na koniec kolejnych okresów rozgrywki oraz omówione zostaną działania zmieniające pozycję zespołów w rankingach. str. 13

14 * zajęcia kończą się 1-godzinnym testem, sprawdzającym przyswojony przez uczestników poziom wiedzy (test przeprowadzony jest na koniec zajęć w ramach sesji nr 4 tj. 3 dnia zajęć. SESJA NR 5 - dodatkowa, nieobowiązkowa 4- -dniowa sesja w Berlinie. W sesji tej wezmą udział wyłącznie zainteresowani uczestnicy. Organizatorem tej sesji jest nasz niemiecki partner F+U Berlin Internationale Berufsakademie *sesja jest dofinansowana ze środków UE w 50% udział dobrowolny, sesja tylko dla zainteresowanych.w programie m.in. wizyty robocze i seminaria w instytucjach niemieckich zajmujących się wspieraniem współpracy między polskimi i niemieckimi firmami /w tym m.in. seminaria w Bundestagu, Ministerstwie Gospodarki Niemiec, Biurze Promocji Gospodarczej Berlina i Ambasadzie Polskiej w Berlinie/ oraz wizyta studyjna w wybranej firmie produkcyjnej w Berlinie. Odpłatność uczestnika po dofinansowaniu wynosi w PLN tylko równowartość kwoty 360 Euro i obejmuje udział w całym programie merytorycznym i kulturalnym, pełne wyżywienie i zakwaterowanie podczas pobytu w 3* hotelu w Berlinie. RAMOWY PROGRAM POBYTU W BERLINIE. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA POBYTU W BERLINIE: Seminarium w Bundestagu (3-4 godzinne spotkanie z parlamentarzystami niemieckimi, członkami niemiecko-polskiej grupy parlamentarnej) Seminarium w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Technologii (4 godzinny round table z kierownictwem departamentu zajmującego się współpracą gospodarczą z Polską) Seminarium w Niemieckim Biurze Promocji Gospodarczej (4 godzinne spotkanie poświęcone poznaniu form wsparcia firm polskich na rynku niemieckim, które mogą otrzymać ze strony instytucji niemieckich. Wsparcie dotyczy zarówno nawiązania kontaktów handlowych z firmami niemieckimi jak i działalności na rynku niemieckim. Seminarium spotkanie z pracownikami Ambasady Polskiej w Berlinie. Przedmiotem seminarium jest poznanie form wsparcia ze strony Ambasady dla firm polskich, które chcą nawiązać kontakty handlowe z firmami niemieckimi lub rozpocząć działalność na rynku niemieckim Wizyta studyjna w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym z Berlinie CZĘŚĆ KULTURALNA POBYTU W BERLINIE: Kolacja z programem kulturalnym (program muzyczny i kabaretowy) Uroczysta kolacja połączona z wręczeniem dyplomów Przedstawienie w Teatrze Muzycznym Zwiedzanie Berlina str. 14

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE. "byliśmy tam - jesteśmy tu..." KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami

CIĄGŁE DOSKONALENIE. byliśmy tam - jesteśmy tu... KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami KATALOG WARSZTATÓW CIĄGŁE DOSKONALENIE BestPractice - Projekty doskonalące - Konsultacje z ekspertami - Metody i narzędzia w kompleksowym utrzymaniu maszyn - Poprawa produktywności - Eliminacja marnotrawstwa

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH Ciągłe Doskonalenie! Zobacz. Naucz się. Zastosuj. BestPractice... zobacz na żywo > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

KAIZEN College. Uczmy się od najlepszych

KAIZEN College. Uczmy się od najlepszych KAIZEN College Uczmy się od najlepszych Szanowni Państwo! KAIZEN Oddajemy w Państwa ręce folder poświęcony cyklowi seminariów dla wszystkich, którzy nadzorują, kierują i biorą udział w procesach tworzących

Bardziej szczegółowo

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Gry i Symulacje e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je o w biznesie oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela Venture Capital Research Symulacyjna gra decyzyjna Książka dla nauczyciela 2013 Opracowanie: Maria Baczyńska Redaktor prowadzący: Sebastian Przybyszewski Skład: Sebastian Przybyszewski Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Certyfikowane Warsztaty

Certyfikowane Warsztaty Czerwiec - Wrzesień 2015 Certyfikowane Warsztaty Zobacz fabrykę Hyundaia! 30 czerwca 2015, Nosovice Letnia Akademia Managera Produkcji 6-9 lipca 2015, Sopot Jak budować i rozwijać kulturę ciągłego doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO USŁUG SZKOLENIOWYCH

PORTFOLIO USŁUG SZKOLENIOWYCH PORTFOLIO USŁUG SZKOLENIOWYCH Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego kroku Przysłowie chińskie Marcin Borowski - Moja kariera zawodowa zawsze łączyła mnie z produkcją. Najpierw zarządzałem, z czasem

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty Inspiruj, motywuj, rozwijaj pasje, kształtuj pokolenia Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty KATALOG e-szkoleń 2014 SEKA.edu wyłączny przedstawiciel Skill Pill w Polsce Skill Pill to partner

Bardziej szczegółowo