KATALOG PRODUKTÓW I US UG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG PRODUKTÓW I US UG"

Transkrypt

1 KATALOG PRODUKTÓW I US UG PORTAL KORPORACYJNY Nowoczesne miejsce pracy Wykorzystując możliwości portalu korporacyjnego stworzysz wygodne i efektywne miejsce pracy, publikacji dokumentów, współpracy grupowej. Od szkoleń elektronicznych przez raporty i elektroniczne obiegi wniosków na zarządzaniu projektami kończąc. SAP HCM Efektywne wykorzystanie systemu zarz¹dzania zasobami ludzkimi Samoobsługa pracownicza i managerska, szkolenia elektroniczne, kwalifikacja i rejestracja czasu pracy, systemy oceny pracowniczej, pulpit managera czasu pracy: Nowoczesne narzędzia niezbędne w pracy HR. KONSULTING TECHNOLOGICZNY SAP Wydajna, bezpieczna i skalowalna architektura Podstawą bezpieczeństwa i stabilności systemów SAP jest wydajna, optymalnie skonfigurowana architektura systemowa. Najlepsze praktyki w projektowaniu, zarządzaniu tożsamością, skalowaniu oraz monitoringu dla Twojego biznesu. HURTOWNIA DANYCH SAP BI/BW Analityka i raportowanie Strategiczne zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem Odpowiedź na potrzeby raportowe i planistyczne kadry zarządzającej i działu finansów. Niestandardowe scenariusze integrujące i agregujące dane z wielu źródeł. ROZWI ZANIA DEDYKOWANE Poza granicami standardu: Realizacja procesów biznesowych dok³adnie wed³ug Twoich oczekiwañ Każdy klient, projekt lub proces biznesowy może wymagać elastycznego podejścia, specyficznego dla konkretnych potrzeb. Zbiór technologii i doświadczenie biznesowe pozwala na realizację oryginalnych i nieszablonowych rozwiązań. ENTERPRISE SOA Architektura przysz³osci Ciągła ewolucja rozwiązań IT, zmiany technologiczne i otoczenie makroekonomiczne wymuszają na przedsiębiorstwach wdrażanie innowacji i zmiany procesów w dramatycznie krótkich okresach czasu. Architektura esoa zaprojektowana na potrzeby stałej zmiany. 01

2 PORTAL KORPORACYJNY Nowoczesne miejsce pracy Wykorzystując możliwości portalu korporacyjnego stworzysz wygodne i efektywne miejsce pracy, publikacji dokumentów, współpracy grupowej. Od szkoleń elektronicznych przez raporty i elektroniczne obiegi wniosków na zarządzaniu projektami kończąc. Jednolite spójne środowisko pracy daje dostęp do wszystkich wymaganych zasobów korporacyjnych powodując znaczne oszczędności czasu. Bezpieczna oparta na rolach platforma udostępnia zasoby wyłącznie upoważnionym osobom. Wspomaga zarządzanie dokumentami i obieg wiedzy w przedsiębiorstwie. Zapewnia centralne miejsce wyszukiwania i dostępu do informacji. Umożliwia współpracę grupową. Inwestycja w Portal to inwestycja w przyszłość. Ciągła migracja produktów SAP w kierunku interfejsu przeglądarki. Jednolite spójne środowisko pracy daje dostęp do wszystkich wymaganych zasobów korporacyjnych powodując znaczne oszczędności czasu. Budowa kompleksowego rozwiązania w dowolnym oczekiwanym wariancie. Optymalizacja i wydajność działania środowiska. Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE S.A. aktywnie korzysta z unikalnych kompetencji zespołu KBJ w zakresie wsparcia, utrzymania i rozwoju infrastruktury portali korporacyjnych. Doświadczenie, elastyczność i otwartość na potrzeby klienta zdecydowały o powierzeniu nam całości prac rozwojowych i administracyjnych po uruchomieniu produktywnym portalu korporacyjnego Bank BPH S.A. Konsultanci KBJ wykonali dla Banku BPH kilka kluczowych projektów opartych o systemy SAP. Na podstawie 3-letniej współpracy Bank BPH wybrał KBJ jako partnera w dalszym rozwoju i utrzymaniu systemów Enterprise Portal Unikalne kompetencje na polskim rynku Zespół certyfikowanych konsultantów Przekrojowa wiedza i doświadczenie zdobyte na kilkunastu projektach wdrożeniowych Testy, szkolenia i wsparcie startu produktywnego. Integracja środowiska portalu z systemami SAP, zarządzaniem użytkownikami. Realizacja specyficznych potrzeb klienta. Utrzymanie i administracja środowiskiem. 02

3 SAP HCM Efektywne wykorzystanie systemu zarz¹dzania zasobami ludzkimi Samoobsługa pracownicza i managerska, szkolenia elektroniczne, kwalifikacja i rejestracja czasu pracy, systemy oceny pracowniczej, pulpit managera czasu pracy: Nowoczesne narzędzia niezbędne w pracy HR. Nowoczesne narzędzia pracy istotnie wpływają na redukcję kosztów i poprawę efektywności działów HR. Pracując z doświadczonym partnerem redukujesz ryzyko i korzystasz z najlepszych praktyk potwierdzonych na wielu projektach. Narzędzia SAP HCM otwierają nowe możliwości w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Systemy samoobsługowe dla pracowników i managerów. Realizacja dedykowanych klienckich rozwiązań w obszarze SAP HR. Szkolenia elektroniczne SAP elearning. Raportowanie PA/PY/PD. Randstad Polska sp. z o.o. Randstad korzysta z kompetencji KBJ w zakresie bieżącej administracji, rozwoju, utrzymania i rozszerzania funkcjonalności SAP HCM. W ramach stałej współpracy wykonana została kompleksowa przebudowa pulpitu managera czasu pracy, integracja z SD, kwalifikacja czasu pracy na składniki płacowe, optymalizacja w module SD. Telewizja Polska S.A. TVP S.A. wybrała KBJ jako partnera w realizacji wielu ambitnych projektów oraz powierzyła część zadań utrzymania i rozbudowy infrastruktury SAP. Dedykowane rozwiązanie samoobsługi pracowniczej wykorzystywane przez ok pracowników Spółki jest doskonałym przykładem współpracy. Rejestracja i kwalifikacja czasu pracy. Systemy oceny pracowniczej. Pulpit managera. Elektroniczny obieg wniosków kadrowych. Scenariusze integracyjne oraz migracja danych z/do systemów SAP. 03

4 KONSULTING TECHNOLOGICZNY SAP Wydajna, bezpieczna i skalowalna architektura Podstawą bezpieczeństwa i stabilności systemów SAP jest wydajna, optymalnie skonfigurowana architektura systemowa. Najlepsze praktyki w projektowaniu, zarządzaniu tożsamością, skalowaniu oraz monitoringu dla Twojego biznesu. Optymalna wydajna i skalowalna architektura środowiska SAP jest podstawowym priorytetem działów IT. Dopiero solidny fundament technologiczny daje możliwości rozwoju i budowy rozwiązań biznesowych. Elastyczne metody zarządzania infrastrukturą, użytkownikami, tożsamością zwiększają wydajność działów IT. Bezpieczeństwo jest kwestią bezdyskusyjną. Stabilność biznesu coraz bardziej zależy od bezpieczeństwa systemów informatycznych. Instalacja i konfiguracja systemów SAP. Polska Grupa Energetyczna S.A. Bank BPH S.A. Randstad Polska sp. z o.o. Telewizja Polska S.A. ABB S.A. i wielu innych Wielu klientów zaufało KBJ w zakresie prac technicznych SAP (Dawniej SAP BASIS). Projekt, instalacja, konfiguracja, wydajność i utrzymanie W zakresie naszych usług znajdują się również najnowsze dostępne technologie monitoringu (E2E): End-To-End Root Cause Analysis Optymalizacja wydajności. Integracja SAP z systemami trzecimi. Bieżąca aktualizacja i rozwiązywanie problemów. Utrzymanie i rozwój architektury systemowej. Usługi analityczne i projektowe w zakresie planowania i wdrażania kompleksowej architektury systemów SAP. Migracja środowiska oraz migracje danych. 04

5 HURTOWNIA DANYCH SAP BI/BW Analityka i raportowanie Strategiczne zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem Odpowiedź na potrzeby raportowe i planistyczne kadry zarządzającej i działu finansów. Niestandardowe scenariusze integrujące i agregujące dane z wielu źródeł. Analityka finansowa i zintegrowane raportowanie są podstawą podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Dzięki narzędziom planistycznym uzyskasz dostęp do aktualnej i kompleksowej informacji o funkcjonowaniu firmy. Wykorzystaj możliwości budżetowania do określania kosztów, nakładów i inwestycji. Analiza wymagań, opracowanie koncepcji biznesowej. Konfiguracja obiektów hurtowni. Raportowanie. Agora S.A. Zestaw ekstraktorów do Hurtowni Danych Bank BPH S.A. Integracja systemu xrpm z SAP BW PGNiG S.A. Kliencka koncepcja weryfikacji uprawnień w raportach BW Wydawnictwo BAUER Sp.K. Wsparcie w zakresie raportowania z SAP BW Strategiczne Zarządzanie Przedsiębiorstwem SAP-SEM. Planowanie Zintegrowane. Budżetowanie. Dedykowane systemy analityczne. Prace programistyczne SAP BW. Ekstrakcja i migracja danych. 05

6 ROZWI ZANIA DEDYKOWANE Poza granicami standardu: Realizacja procesów biznesowych dok³adnie wed³ug Twoich oczekiwañ Każdy klient, projekt lub proces biznesowy może wymagać elastycznego podejścia, specyficznego dla konkretnych potrzeb. Zbiór technologii i doświadczenie biznesowe pozwala na realizację. Nie jesteś związany standardem! Rozwiązania dedykowane dokładnie odwzorowują procesy klienta. Znacznie szersza funkcjonalność. Dowolne scenariusze integracyjne. Poprawa wydajności i wygody poprzez rozbudowę i personalizację komponentów standardowych SAP. Wymiana informacji z kontrahentami za pomocą kanałów elektronicznych przyspiesza procesy biznesowe i redukuje koszty. Masz do dyspozycji całą gamę nowoczesnych technologii SAP które możesz wykorzystać w codziennej pracy. Analiza, projekt i implementacja dowolnych rozwiązań klienckich. Polska Grupa Energetyczna S.A. Bank BPH S.A. Randstad Polska sp. z o.o. Telewizja Polska S.A. Dostarczyliśmy naszym klientom dedykowane aplikacje do obsługi wniosków kadrowych. Do obsługi obiegu rachunków. Integrujące się z SAP EP i systemami backendowymi zarówno SAP jak i innych dostawców. Posiadamy kompetencje do tworzenia aplikacji hybrydowych na platformie SAP. Aplikacje dedykowane dla Portalu Korporacyjnego, SAP ERP (min. HR, FI-CO, PS, MM). Szeroki wachlarz technologii: WebDynpro Java, WebDynpro ABAP, Workflow, Aplikacje analityczne, Flex, WebServices. Lokalizacja aplikacji oraz przystawanie funkcjonalności do polskich standardów. 06

7 ` ENTERPRISE SOA Architektura przysz³osci Ciągła ewolucja rozwiązań IT, zmiany technologiczne i otoczenie makroekonomiczne wymuszają na przedsiębiorstwach wdrażanie innowacji i zmiany procesów w dramatycznie krótkich okresach czasu. Architektura esoa zaprojektowana na potrzeby stałej zmiany odpowiada na takie wyzwania. Architektura Enterprise SOA to nie rewolucja lecz ewolucja wymuszona przez ciągle zmieniające się otoczenie biznesowe oraz środowisko informatyczne. Architektura zorientowana na usługi pozwoli na realizację Twoich wymagań szybciej i w sposób bardziej elastyczny niż było to dotychczas możliwe. Aplikacje kompozytowe, repozytorium usług biznesowych, globalne typy danych, otwarte standardy i integracja z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa to wartości z których możesz już korzystać. WIEDZA I DOŒWIADCZENIE: Jako nieliczni posiadamy potwierdzone kompetencje trenerskie do prowadzenia szkoleń SAP z zakresu Enterprise SOA Analiza i projekt przebudowy bądź dostosowania obecnej architektury do wymagań esoa. Wdrożenie niezbędnych komponentów technicznych. Usługi programistyczne ze wszystkich obszarów należących do esoa. Integracja SAP z systemami trzecimi poprzez wykorzystanie otwartych, bezpiecznych standardów. Usługi sieciowe jako uniwersalne medium integracyjne. 07

8 O NAS: Innowacje, profesjonalizm i doswiadczenie. Dynamiczna firma do zadañ specjalnych. Konsulting SAP i dedykowane rozwiązania integracyjne. KBJ to nowoczesna firma informatyczna, funkcjonująca na rynku od 2005 roku. Nasz zespół tworzą doświadczeni konsultanci SAP, konsultanci IT, oraz programiści posiadający wysokie kompetencje i kilkuletnie doświadczenie w branży. Podstawowym zakresem działalności KBJ jest świadczenie usług doradczych i tworzenie dedykowanego oprogramowania dla dużych i średnich firm. Potwierdzeniem kompetencji firmy i poziomu świadczonych usług jest zaufanie wielu klientów, dla których mieliśmy przyjemność pracować i wspólnie tworzyć nowoczesne, wydajne i innowacyjne rozwiązania usprawniające codzienne procesy biznesowe oraz wprowadzające innowacyjne rozwiązania IT. ` 08

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

» lepsze rozwiązania. Funkcjonalności i rozwiązania branżowe. »Ona ma to coś. System ERPII dla Liderów www.semiramis.com

» lepsze rozwiązania. Funkcjonalności i rozwiązania branżowe. »Ona ma to coś. System ERPII dla Liderów www.semiramis.com » lepsze rozwiązania Funkcjonalności i rozwiązania branżowe»ona ma to coś System ERPII dla Liderów www.semiramis.com » Comarch Semiramis ma to, czego nie mają pozostali! Jako jeden z pierwszych produktów

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

SUPERMEDIA Interactive

SUPERMEDIA Interactive 1 SUPERMEDIA Interactive Sp. z o.o. ul. Senatorska 13/15 00-075 Warszawa http://www.smi.pl e-mail: smi@smi.pl Infolinia 0 801 335 500 tel. +48 22 829 65 52 fax +48 22 829 65 42 2 O NAS KIM JESTEŚMY Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie.

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. FlexiProject Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM USŁUGI W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ SAP ERP HCM

WSPARCIE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM USŁUGI W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ SAP ERP HCM WSPARCIE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM USŁUGI W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ SAP ERP HCM Koncentrujemy się na tym by dostarczyć Klientom nie tylko światowej klasy system, ale przede wszystkim wymierną wartość biznesową

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu

Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu Zadania stojące przed Business Intelligence Przyrost informacji w ciągu ostatnich kilku lat osiągnął niespotykany dotąd poziom. Firmy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych.

Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych. SageERPX3 Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych. Utrzymanie tej pozycji wiąże się z elastycznym dostosowywaniem

Bardziej szczegółowo

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Janusz Nesterak 1. Wstęp. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, przy

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Oferta Obsługi Informatycznej

Oferta Obsługi Informatycznej Oferta Obsługi Informatycznej Strona 1 z 6 Outsourcing IT Oznacza powierzenie zarządzania systemem informatycznym w ręce fachowców, przeniesienie odpowiedzialności i ciężaru zarządzania systemem komputerowym

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 2 IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEM IFS APPLICATIONS PRAWDZIWA ELASTYCZNOŚĆ BIZNESOWA Największe sukcesy

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Twórcy oprogramowania

Twórcy oprogramowania Twórcy oprogramowania PROFIL FIRMY 2 PROFIL FIRMY FABRITY zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju oprogramowania dla biznesu, doradztwa i realizacji projektów informatycznych. Firma jest doświadczonym

Bardziej szczegółowo

USŁUGI ROZWIĄZANIA ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT. www.atena.

USŁUGI ROZWIĄZANIA ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT. www.atena. ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT www.atena.pl IT ROZWIĄZANIA USŁUGI ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z. o.o. 1 AATENA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business Szanowni Państwo, od ponad dekady jesteśmy świadkami przeobrażania informatyki w dobro powszechnie dostępne. Jeśli przyjmiemy, że pojęcie to oznacza towar, który może być dostarczony w dowolne miejsce

Bardziej szczegółowo