PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER"

Transkrypt

1 PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER ZARZĄDZANIE LUDŹMI W CZASACH KRYZYSU PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY W PROCESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

2 PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER ZARZĄDZANIE LUDŹMI W CZASACH KRYZYSU PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY W PROCESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Spis treści 1. Program Human Resources Business Partner Strategia personalna Szkolenia i Rozwój Pracowników 5 2. Możliwości uzyskania dofinansowania na kształcenie i rozwój pracowników 7 3. Etapy możliwej współpracy 8 4. Dlaczego warto z nami współpracować 9 5. Charakterystyka naszej grupy 10 2

3 Szanowni Państwo, Proponujemy Państwu udział w Programie Human Resources Business Partner, którego celem jest istotne zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi w Państwa firmie. Na realizację Programu pozyskamy środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Menadżerowie i działy HR są istotnymi elementami działalności przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi. To właśnie kadra zarządzająca wraz ze służbami HR mają realny wpływ na poziom jakości pracy zatrudnionych osób. Ich działania powodują, że pracownicy mogą być bardziej efektywni i skuteczni w pracy zawodowej, tym samym przyczyniając się do większej konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, a co za tym idzie mają znaczący wpływ na przychody firmy. Menadżerowie i działy HR powinny zatem w większym stopniu ze sobą współpracować, aby pozyskiwać i zatrzymywać w firmie wartościowych pracowników, dbać o długofalową wizję rozwoju pracowników oraz wzmacniać ich efektywność pracy w przedsiębiorstwie. Kompetentne, wykwalifikowane i zmotywowane do działania zespoły pracowników nabierają szczególnego znaczenia w czasach kryzysu, w których trzeba konkurować z innymi o zasoby i klientów, których jest mniej niż dotychczas. Badania przeprowadzone przez Corporate Leadership Council, w którym udział wzięło menedżerów oraz pracowników z 101 firm, będących liderami rynku (raport HR-Line Support Effectiveness Survey) dowodzą, że efektywne zarządzanie ludźmi jest jednym z kluczowych czynników sukcesu biznesowego. Aby jednak praca menedżerów i specjalistów personalnych przynosiła rzeczywiste i mierzalne korzyści, konieczne jest wzmocnienie kompetencji w obszarze zarządzania ludźmi w firmie oraz wdrożenie sprawdzonych narzędzi i dobrych praktyk z tego zakresu. Program Human Resources Business Partner w swoim założeniu ma na celu zwiększenie kompetencji zarówno po stronie kadry zarządzającej, jak i po stronie służb HR tak, aby w konsekwencji obie strony mogły skuteczniej wspierać się w codziennym wykonywaniu swoich zadań. Gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z Programem Human Resources Business Partner. Z poważaniem,.. Wiceprezes zarządu Monika Koszewska 3

4 COMBIDATA Poland sp. z o.o. Propozycja współpracy w procesie pozyskiwania środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 1. Program Human Resources Business Partner Program Human Resources Business Partner, którego celem jest istotne zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi w Państwa firmie, składa się z dwóch kroków, których zakres będzie dopasowany do Państwa potrzeb i oczekiwań. Strategia personalna Szkolenia i rozwój pracowników Rysunek 1. Program Human Resources Business Partner Strategia personalna Na bazie diagnozy Państwa przedsiębiorstwa nasi konsultanci, wspólnie z kluczowymi osobami z Państwa strony przygotują strategię personalną w perspektywie kilkuletniej. Dokument ten będzie zawierał główne kierunki działań w obszarach: rozwoju funkcji personalnej, pozyskiwania pracowników, ich rozwijania i motywowania. Dobra strategia personalna, która powstanie w trakcie projektu, pozwoli Państwu zatrudniać i utrzymać najlepszych, rozwijać kluczowe dla organizacji kompetencje i kwalifikacje, motywować do pracy i osiągania wyników biznesowych. W ramach usługi doradczej istnieje możliwość skupienia się na takich zagadnieniach jak: opisy stanowisk pracy, narzędzia i dobre praktyki w obszarze rekrutacji, narzędzia i dobre praktyki w obszarze oceny potencjału pracowników, narzędzia i dobre praktyki w obszarze sukcesji i zarządzania talentami, narzędzia i dobre praktyki w obszarze motywowania. Co Państwu oferujemy? Opracowanie Strategii Personalnej, która zawierać będzie odpowiedzi na między innymi następujące pytania: Jak zbudować przewagę konkurencyjną w oparciu o zasoby ludzkie? Jakich pracowników potrzebujemy? Jakimi metodami pozyskiwać pracowników? Jak budować wizerunek pożądanego pracodawcy? Jakie są Państwa mocne i słabe strony w zakresie zarządzania ludźmi? Jaki kierunek rozwoju organizacji wybrać, aby zbudować silną i długowieczną firmę? 4

5 Jakie korzyści Państwo odniosą? Strategia personalna pozwoli Państwu na budowanie długotrwałej i stabilnej przewagi konkurencyjnej firmy. W dzisiejszym nieprzewidywalnym świecie biznesu ułatwi ona podejmowanie decyzji w niejednoznacznym środowisku, w którym brak wielu informacji. Strategia personalna jest zasadniczym instrumentem długofalowego planowania, dzięki któremu będziecie Państwo lepiej przygotowani do zmian na rynku Szkolenia i Rozwój Pracowników W ramach Programu proponujemy Państwu Akademię Rozwoju Menedżerów oraz Akademię Human Resources Business Partner, podczas których Państwa kierownicy, menedżerowie, pracownicy działów HR dowiedzą się: Jak skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem? Jak przyciągnąć do firmy najlepszych pracowników? Jak ich skutecznie zmotywować? Jak ich rozwinąć i utrzymać w firmie? Rekomendujemy, aby szkolenia były zakończone testami kompetencyjnymi w celu oceny i weryfikacji zdobytych umiejętności i zwiększenia motywacji pracowników do aktywnego udziału w szkoleniach. W ramach Programu wszystkie materiały szkoleniowo-rozwojowe wykorzystywane w czasie szkoleń zostaną Państwu przekazane do użytku wewnętrznego w kolejnych latach. Co Państwu oferujemy? Przeprowadzenie dla Państwa kadry kierowniczej wysokiego i średniego szczebla oraz pracowników zatrudnionych do obsługi procesów zarządzania zasobami ludzkimi cyklu szkoleń rozwijających kompetencje interpersonalne, menedżerskie oraz kompetencje ważne z punktu widzenia wdrażanych rozwiązań, czyli rekrutacji i selekcji, oceny pracowników i systemów motywacyjnych. W ramach Programu proponujemy Państwu: Akademię Rozwoju Menedżerów Budowa efektywnej firmy ŚCIEŻKA SZKOLENIOWA 1 Finanse dla menedżerów i niefinansistów Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Jak znaleźć, wybrać i zatrudnić najlepszych? Budowa efektywnej firmy ŚCIEŻKA SZKOLENIOWA 2 Strategiczne myślenie i planowanie Zarządzanie przez cele Jak zmotywować do efektywnej pracy? Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem ŚCIEŻKA SZKOLENIOWA 3 Zarządzanie przez cele Zarządzanie kompetencjami Rozwiazywanie konfliktów 5

6 COMBIDATA Poland sp. z o.o. Propozycja współpracy w procesie pozyskiwania środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Akademię Human Resources Business Partner Innowacyjność w firmie HR partnerem biznesu Jak znaleźć, wybrać i zatrudnić najlepszych? Jak rozwijać i szkolić pracowników? ŚCIEŻKA SZKOLENIOWA 4 Ocena pracowników Jak zmotywować do efektywnej pracy? Analiza złożonych danych biznesowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Prezentacja profesjonalnych raportów z wykorzystaniem edytora tekstu i prezentacji multimedialnych Jakie korzyści Państwo odniosą? W ramach Akademii Rozwoju Menedżerów oraz Akademii Human Resources Business Partner uzyskacie Państwo: Aktualną wiedzę, bezpośrednio związaną z praktyką biznesową. Szkolenia, w których wezmą Państwo udział są stworzone z myślą o jak najszybszym praktycznym wykorzystaniu nabywanych kompetencji; Wsparcie trenerów posiadających dużą wiedzę z danego obszaru i praktykę biznesową. Dzięki temu mają Państwo pewność, że przekazywana wiedza sprawdziła się w realnych sytuacjach biznesowych; Inspirację. Oprócz sprawdzonej, praktycznej wiedzy podczas szkoleń mają też Państwo okazję wymienić się własnymi doświadczeniami, poznać najnowsze trendy światowe, a to jest wielką inspiracją do wzbogacenia swojego warsztatu zawodowego. Szkolenia są też momentem, podczas którego możecie Państwo przyjrzeć się temu jak funkcjonujecie, co może Państwa zainspirować do wzmocnienia niektórych działań, a osłabienia innych; Wzrost kultury pracy, jej jakości, efektywności. Szkolenia są tak zaplanowane, aby osiągały efekty w tych właśnie obszarach. Dzięki czemu nawet, jeśli z rynku trudno pozyskać wysoko wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników, mogą Państwo ich rozwinąć we własnej firmie; Skondensowaną wiedzę. Szkolenia składające się na cały cykl są dwudniowe, dzięki czemu nie odrywając się od pracy, mają Państwo okazję poznać i nauczyć się tylko najważniejszych zagadnień. 6

7 2. Możliwości uzyskania dofinansowania na kształcenie i rozwój pracowników Po raz kolejny polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają możliwość skorzystania ze środków europejskich, które mogą być wykorzystane na realizację proponowanego Państwu Programu Human Resources Business Partner. W październiku 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który został nazwany HeRosi organizacji. Będzie on realizowany w formule projektów zamkniętych, skierowanych do konkretnych przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP). Wnioski będzie można składać do 9 listopada bieżącego roku. Konkurs HeRosi organizacji oferuje wsparcie dla kadry zarządzającej podnoszące umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania przedsiębiorstwem oraz dla osób zatrudnionych do obsługi zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z sektora MMŚP. W ramach projektu firma może uzyskać dofinansowanie na rozwój umiejętności: biznesowych: innowacja, analiza zysków i strat, sprzedaż; analitycznych: zarządzanie projektami, tworzenie i użycie metryki, analiza i rozumienie danych; interpersonalnych: przywództwo, przekonywanie, coaching, negocjacje, konsultacje, prezentacje; zarządzania zasobami ludzkimi; zarządzania przedsiębiorstwem. Alokacja przeznaczona na konkurs to aż 217 mln zł. Projekt może trwać maksymalnie 22 miesiące. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dofinansowanie projektów w wysokości 100% na usługi doradcze oraz od 70% do 80% na usługi szkoleniowe stanowiące przedmiot projektu: MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA 100% na wydatki dotyczące usług doradczych 80% na wydatki dotyczące usług szkoleniowych ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA 100% na wydatki dotyczące usług doradczych 70% na wydatki dotyczące usług szkoleniowych Rysunek 2. Poziom dofinansowania Ponadto istnieje możliwość znacznego zminimalizowania wkładu własnego Przedsiębiorstwa poprzez wniesienie go w postaci bezgotówkowej. Nasi Klienci, dla których realizujemy tego typu projekty, w rzeczywistości partycypują w kosztach realizacji projektu na poziomie kilku procent. 7

8 COMBIDATA Poland sp. z o.o. Propozycja współpracy w procesie pozyskiwania środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 3. Etapy możliwej współpracy W celu skorzystania ze środków europejskich na Program Human Resources Business Partner należy przygotować odpowiedni wniosek o dofinansowanie projektu oraz wymaganą dokumentację. Proponujemy Państwu współpracę w tym zakresie realizowaną w czterech etapach. ETAP I ETAP II ETAP III ETAP IV ANALIZA POTRZEB WYCENA REALIZACJI PROJEKTU I WKŁADU WŁASNEGO OPRACOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJA PROJEKTU Rysunek 3. Etapy możliwej współpracy. Rola firmy COMBIDATA: W ramach etapu przeprowadzimy analizę Państwa potrzeb i ocenimy możliwość ich realizacji pod kątem udziału w Programie Human Resources Business Partner. Analizę przeprowadzamy bezpłatnie. ANALIZA POTRZEB Państwa rola: Od Państwa będziemy oczekiwali podstawowych informacji na temat Państwa firmy oraz informacji na temat zatrudnianych pracowników i ich potrzeb. WYCENA REALIZACJI PROJEKTU I WKŁADU WŁASNEGO OPRACOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Rola firmy COMBIDATA: W ramach etapu przygotujemy informację o możliwościach zminimalizowania wkładu własnego Państwa przedsiębiorstwa poprzez wniesienie go w postaci bezgotówkowej. Państwa rola: W drugim etapie, na podstawie informacji dotyczących sfinansowania Państwa potrzeb z funduszy unijnych i wysokości wkładu własnego, będziecie Państwo mogli podjąć decyzję o udziale w Programie Human Resources Business Partner. Rola firmy COMBIDATA: W ramach etapu przygotujemy dokumentację aplikacyjną: wniosek o dofinansowanie realizacji projektu oraz złożymy ją w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Państwa rola: Od Państwa będziemy oczekiwali finalnej akceptacji zakresu projektu oraz deklaracji udziału w nim w przypadku uzyskania przez COMBIDATA dofinansowania na jego realizację. REALIZACJA PROJEKTU Po uzyskaniu dofinansowania nastąpi etap realizacji projektu. Na tym etapie zostaną zrealizowane szkolenia zgodne z Państwa potrzebami ustalonymi w etapie I. Państwa faktyczny wkład gotówkowy będzie stosunkowo niewielki, zaakceptowany przez Państwa w etapie II. 8

9 4. Dlaczego warto z nami współpracować Grupa COMBIDATA posiada doświadczenie zarówno w realizacji usług stanowiących przedmiot proponowanego Państwu Programu Human Resources Business Partner jak i pozyskiwaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na projekty dla naszych klientów. Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów w zakresie rozwoju kompetencji pracowników oraz tworzenia wysokoefektywnych systemów wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi (np. systemy wynagrodzeń, oceny okresowe, opisy stanowisk). Ponadto realizowaliśmy projekty, które podejmowały tematykę innowacyjności i zarządzania wiedzą w organizacji. Posiadamy własną metodologię oceny i rozwoju kompetencji pracowników przedsiębiorstw oraz specjalistyczną wiedzę z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Posiadamy również doświadczenie w pozyskiwaniu środków oraz realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) zarówno na poziomie regionalnym, jak i ogólnopolskim. Współrealizowaliśmy największe ogólnopolskie projekty dofinansowane ze środków europejskich. Łącznie w okresie programowym oraz braliśmy udział w charakterze projektodawcy i partnera w ponad 70 projektach współfinansowanych ze środków europejskich. Dotychczas współrealizowaliśmy projekty z: instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami społecznymi (m. in.: Krajowa Izba Gospodarcza, NSZZ Solidarność, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Podkarpacki Klub Biznesu) przedsiębiorstwami (m. in.: Poczta Polska SA, PZU SA, PZU Życie SA, Prokom SA, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Asseco Poland SA) uczelniami wyższymi (m. in. Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Finansów i Administracji) jednostkami administracji publicznej (m. in. Urząd Miasta w Białymstoku). Prowadzonymi przez nas projektami dofinansowanymi ze środków unijnych objęliśmy kilkaset firm oraz ponad 100 tys. osób. 9

10 COMBIDATA Poland sp. z o.o. Propozycja współpracy w procesie pozyskiwania środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 5. Charakterystyka naszej grupy Grupa COMBIDATA w skład której wchodzi COMBIDATA Poland, Profirma oraz Cyfrowa Edukacja projektuje, tworzy i z sukcesem wdraża rozwiązania zwiększające efektywności zarządzania ludźmi. Z naszych usług korzystają zarówno firmy prywatne jak i organizacje publiczne. Lista Klientów, u których realizowaliśmy większe projekty obejmuje m.in.: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Grupa LOTOS S.A., PKN Orlen S.A., Zakłady farmaceutyczne POLPHARMA S.A., AIG Bank Polska S.A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Bank BPH S.A., Bank Pekao S.A., BRE Bank S.A., BRE Leasing Sp. z o.o., PZU S.A. / PZU Życie S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeniowe Skok S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Ernst & Young, CANAL + Cyfrowy Sp. z o.o., Netia S.A., Polkomtel S.A., T - Mobile / Polska Telefonia Cyfrowa S.A., Telekomunikacja Polska S.A, ABB Sp. z o.o., Grupa Żywiec S.A., Kompania Piwowarska, Kolporter S.A., Pekaes S.A., PKP Intercity S.A., PKP PLK S.A., Poczta Polska S.A. Wybrane elementy oferty COMBIDATA: szkolenia standardowe IT: autoryzowane szkolenia dot. technologii IT, szkolenia aplikacyjne, know-how w zakresie projektowania i realizacji szkoleń dedykowanych, platforma eduportal wspierająca procesy personalne w obszarach: rekrutacji i selekcji, zarządzania przez kompetencje, zarządzania przez cele, zarządzania szkoleniami tradycyjnymi i elektronicznymi, zarządzania ścieżkami kariery, potencjał do realizacji rozległych, masowych projektów szkoleniowych, szkolenia językowe w formule mieszanej (blended learning), narzędzia i metodologie projektowania i tworzenia szkoleń elektronicznych, biblioteka szkoleń elektronicznych. Wybrane elementy oferty Profirma: szkolenia miękkie i treningi behawioralne z zakresu kompetencji osobistych, społecznych i menedżerskich, szkolenia specjalistyczne dla pracowników zaangażowanych w procesy zarządzania zasobami ludzkimi, assessment center i development center (metodologia, narzędzia i materiały, realizacja), coaching (solutions focused), mentoring w zakresie sprzedaży i zarządzania (power base selling, leadership development framework), audyty organizacyjne metodą human performance improvement (diagnoza efektywności w obszarze zarządzania ludźmi), opracowywanie i wdrażanie systemów kompetencji zawodowych w obszarach: rekrutacji i selekcji, wprowadzania nowych pracowników do pracy, rozwoju, oceny, motywowania i zarządzania ścieżkami kariery, opracowywanie i wdrażanie systemów zarządzania przez cele, biblioteki kompetencji, wskaźników efektywności, zadań organizacyjnych, opisów stanowisk pracy, materiałów szkoleniowych, ćwiczeń assessment i development center. 10

11 Flagowym systemem firmy jest platforma eduportal, która wspiera procesy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Do kluczowych zadań platformy eduportal należy: dostarczanie menedżerom HR rzetelnych i uporządkowanych danych na temat funkcjonowania pracowników i organizacji, ułatwienie badania wiedzy, umiejętności i postaw pracowników, zarządzanie rozwojem i karierą pracowników w oparciu o kompetencje i uzyskane wyniki biznesowe, zarządzanie szkoleniami tradycyjnymi i elektronicznymi pod kątem potrzeb rozwojowych i efektywności, rozwijanie wiedzy i kompetencji pracowników w oparciu o szkolenia elektroniczne do samokształcenia oraz szkolenia synchroniczne na żywo, systematyzacja procesów zarządzania zasobami ludzkimi firmy, systematyzacja i automatyzacja procesów związanych z rekrutacją pracowników. Wśród wybranych wdrożeń platformy eduportal można wymienić: Telekomunikacja Polska SA, PZU SA, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, TUiR Warta SA, PPUP Poczta Polska, Bioton SA, Elektrociepłownie Wybrzeże SA, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Europejski Fundusz Leasingowy SA, PKO BP SA, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Microsoft Polska Sp. z o.o, Techdata Poland oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Platforma eduportal wykorzystywana jest przy wspieraniu organizacji w następujących procesach: zarządzanie kompetencjami, zarządzanie procesem rekrutacji, zarządzanie szkoleniami. Przykładowa funkcjonalność platformy eduportal. Zarządzanie kompetencjami Rysunek 4. Katalog kompetencji Rysunek 5. Karta opisu stanowiska pracy 11

12 COMBIDATA Poland sp. z o.o. Propozycja współpracy w procesie pozyskiwania środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Zarządzanie procesem rekrutacji Rysunek 6. Dedykowany formularz rekrutacyjny Rysunek 7. Panel rekrutera Zarządzanie szkoleniami Rysunek 8. Planowanie szkoleń 12

13 Dane kontaktowe Nazwa firmy: COMBIDATA Poland sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Emilii Plater Sopot Adres korespondencyjny: ul. Żwirki i Wigury Gdynia Adres strony WWW: Infolinia:

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Human Partner Sp. z o. o.

Human Partner Sp. z o. o. JESIENNA OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH Human Partner Sp. z o. o. 1 Szkolenia nic nie zmieniają w życiu firm y. Nie usprawniają jej działania, nie zwiększają zysków ani nie obniżają kosztów. Cóż z tego, że

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Zintegrowane systemy informatyczne Jak zaoszczędzić na podróżach firmowych Bezpieczeństwo IT Aktualne oferty

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MERYTORYCZNY SEMINARIUM OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

PROGRAM MERYTORYCZNY SEMINARIUM OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PROGRAM MERYTORYCZNY SEMINARIUM OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA WROCŁAW 23 KWIETNIA 2014 SPIS TREŚCI 1. Ramowy harmonogram seminarium... 3 2. Elementy networkingu podczas seminarium...

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca Advanced Executive Education UWAGA: Tylko 100 miejsc. Start od września 2012 r. Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo