Ile pracy, ile odpoczynku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ile pracy, ile odpoczynku"

Transkrypt

1 Pracę za kółkiem trzeba będzie zorganizować inaczej Przedsiębiorców i kierowców czekają zmiany w unijnych przepisach o czasie prowadzenia dużych pojazdów. Będą inne przerwy i odpoczynki, które wymuszą większe zatrudnie nie. Dziś prezentujemy najważniejsze przepisy, które zaczną obowiązywać 11 kwietnia 2007 r. Przypominamy też podstawowe zasady dotyczące czasu pracy kierowców Ile pracy, ile odpoczynku Unia Europejska zaostrzyła przepisy dotyczące czasu prowadzenia dużych pojazdów oraz obowiązujących przerw i odpoczynków. Uwaga! Zmiany wynikają z rozporządzenia w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (rozp. WE nr 561/2006 -dalej Rysuje Andrzej Jacyszyn rozporządzenie 561). Mimo że zostało ono Andrzej Jacyszyn wydane w ubiegłym roku, to większość przepisów zacznie obowiązywać 11 kwietnia 2007 r. Warto też wiedzieć, że nowe regulacje zastąpią Harmonogramy dotychczasowe rozporządzenie 3820/85/EWG. Jedna przerwa w dwóch odcinkach Zmieni się rozkład obowiązkowych przerw dla kierowców. Nadal po 4,5 godzinach jazdy będą oni musieli wykorzystać 45 minut przerwy. Jednak po zmianach nie będą mogli jej podzielić na trzy 15-minutowe części. Jedna z przerw będzie musiała trwać przynajmniej pół godziny, a druga 15 minut. Oznacza to, że 45-minutową przerwę będzie można rozbić tylko na dwie części. (po zmia nie przepisów) Kierowca autokaru wycieczkowego po 3 godzinach prowadzenia na prośbę pilota wycieczki robi 15-minutową przerwę, podczas której odpoczywa. Po następnym, najdalej 1,5-godzinnym okresie prowadzenia musi zrobić kolejny przystanek, co najmniej na 30 minut, nawet jeżeli wycieczkowicze już po 15 minutach chcieliby jechać dalej. Więcej czasu na sen Kierowcy oraz pracodawcy, którzy ich zatrudniają, muszą się również przygotować na zmianę zasad dobowych odpoczynków.

2 Od 11 kwietnia w żadnym wypadku nie będzie można traktować 8- godzinnej przerwy w prowadzeniu jako dobowego odpoczynku. Dotychczasowe przepisy czasem dają taką możliwość. Zgodnie z definicją zawartą w nowym rozporządzeniu dzienny okres wypoczynku jest nieprzerwanym odpoczynkiem trwającym co najmniej 11 godzin. Można go będzie wykorzystać w dwóch częściach, z których pierwsza musi trwać co najmniej 3 godziny, a druga co najmniej 9 godzin. Wynika z tego, że gdy kierowca dzieli odpoczynek, to musi go przedłużyć o godzinę. Natomiast skrócony okres odpoczynku musi trwać nie mniej niż 9 godzin i nie więcej niż 11 godzin. Kierowca będzie mógł jednak tylko trzykrotnie w tygodniu skrócić czas wypoczynku. Nieco inne przepisy będą obowiązywały, gdy pojazdem kieruje załoga (czyli np. dwóch kierowców na zmianę). W takiej sytuacji kierowca będzie musiał skorzystać z co najmniej 9-godzinnego (teraz może z 8- godzinnego) wypoczynku w ciągu 30 godzin od zakończenia poprzedniego dziennego lub tygodniowego okresu wypoczynku. 56 godzin tygodniowo Wprawdzie nadal kierowcy wciągu dwóch tygodni będą mogli prowadzić pojazd nie dłużej niż przez 90 godzin, ale w przepisach pojawiło się ograniczenie dotyczące maksymalnego tygodniowego czasu prowadzenia. Kierowca nie będzie mógł prowadzić auta dłużej niż 56 godzin tygodniowo. Nie ma przy tym znaczenia, czy robi to na terenie UE, czy w innych państwach. Do tej pory przepisy nie określały precyzyjnie, jaki jest maksymalny tygodniowy okres prowadzenia. Co tydzień odpoczynek Nieco inaczej niż w rozporządzeniu 3820/85/EWG kształtują się też tygodniowe odpoczynki, chociaż ogólna zasada co najmniej 45 godzin przerwy i ewentualnej możliwości skrócenia odpoczynku do 24 godzin pozostają niezmienione. Tygodniowy okres odpoczynku kierowca będzie musiał rozpocząć nie później niż po sześciu dniach (dokładnie po sześciu 24- godzinnychokresach) od zakończenia poprzedniego odpoczynku. W ciągu dwóch tygodni tylko jeden z wypoczynków może być skrócony. Jeżeli w jednym tygodniu odpoczynek był skrócony, to zaległe godziny wolne trzeba odebrać przed końcem trzeciego tygodnia następującego po takim skróceniu. Taką rekompensatę za skrócony odpoczynek trzeba

3 odebrać łącznie z innym okresem odpoczynku trwającym minimum 9 godzin. Jeżeli kierowca się na to godzi, a w pojeździe jest miejsce do spania i auto znajduje się na postoju, to dzienne i skrócone okresy odpoczynku kierowca może spędzić w pojeździe. Kłopoty kierowców autokarów Od 11 kwietnia nie będzie już wyjątku dla kierowców prowadzących autokary w ramach pasażerskich przewozów innych niż regularne (czyli np. objazdowych wycieczek). Teraz jest takie odstępstwo (zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia 3820/85/EWG). Dzisiaj przy przewozach okazjonalnych tygodniowy odpoczynek można wykorzystać najpóźniej po 12 dniach pracy. Nowe rozporządzenie 561 znosi ten wyjątek. Nie jest jeszcze pewne, czy zmiana obejmie kierowców wszystkich pojazdów zabierających więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, czy tylko dużych autokarów. Unijne przepisy pozwalają bowiem, aby poszczególne kraje łagodniej traktowały przewozy pojazdami wyposażonymi w miejsc siedzących. Wymagać to będzie jednak zmiany polskich przepisów o czasie pracy kierowców. Prace nad nowelizacją tej ustawy są już zaawansowane. Kierowca prowadzi autokar podczas 11-dniowej objazdowej wycieczki zagranicznej. Czas prowadzenia nie przekracza 8 godzin dziennie. Zgodnie z dzisiejszymi przepisami można przełożyć tygodniowy wypoczynek kierowcy na okres po zakończeniu wycieczki. Od 11 kwietnia tygodniowego odpoczynku (minimum 24-godzinnego) kierowca autokaru nie będzie już mógł przełożyć. Będzie musiał go wykorzystać najpóźniej po sześciu przepracowanych dniach. Przewoźnicy grup turystycznych już dzisiaj ostro protestują, ponieważ często w trasę będzie musiało ruszyć np. dwóch kierowców, a nie jeden, co znacznie podroży wyjazd. Wyliczają, że ta niekorzystna dla nich zmiana przepisów spowoduje wzrost kosztów podróży o 8-15 proc., co za pewne wpłynie na cenę samej wycieczki. Łatwiej pomocy drogowej... Choć ogólną tendencją nowego rozporządzenia jest zaostrza nie regulacji, to zmiany przewidują też pewne ułatwienia. Rozporządzenia 561/2006/WE nie będzie się stosować m.in. do specjalistycznych pojazdów pomocy drogowej poruszających się w promieniu 100 km od swojej bazy. Dotychczasowe rozporządzenie 3820 pozwala tylko na takiezwolnienie, jeżeli pomoc drogowa porusza się w promieniu 50 km od swojej bazy....i niezarobkowo

4 Nowe zwolnienie dotyczy też przewozów pojazdami lub ich zespołami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 t i przeznaczonymi do niezarobkowego przewozu rzeczy. Specjaliści sygnalizują, że nie zawsze musi się to pokrywać z polskim ustawowym określeniem "przewozy na potrzeby własne". Prawdopodobnie konieczne będzie sprecyzowanie przepisów w tym zakresie. Miejskie autobusy w krajowych regulacjach W dotychczasowych przepisach jest wyjątek dotyczący obowiązkowych przerw dla kierowców autobusów poruszających się po mieście na liniach regularnych. Jeżeli 45-minutowa przerwa mogłaby zakłócać ruch miejski, to kierowcy wolno odpoczywać tylko przez 30 minut, ale przerwę musi sobie zrobić nie później niż po 4 godzinach pracy. Po wejściu w życie rozporządzenia 561 przerwy dla kierowców miejskich autobusów będzie można uregulować w przepisach krajowych - automatycznego wyjątku już nie będzie. Na promie trochę inaczej Rozporządzenie 3820 dopuszcza też krótką (nie dłuższą niż godzinną) przerwę w dziennym wypoczynku przy transporcie samochodu promem bądź pociągiem. Taki wypoczynek trzeba będzie przedłużyć o 2 godziny. Podczas obu jego części kierowca musi mieć możliwość skorzystania z łóżka bądź miejsca do spania. W nowym rozporządzeniu przepis ten został zmieniony, i to z korzyścią dla przewoźników. Kierowca będzie mógł bowiem dwukrotnie przerwać taki odpoczynek, przy czym nadal czynności związane z wjazdem lub wyjazdem z promu (pociągu) nie mogą trwać dłużej niż godzinę. Ale podczas wypoczynku kierowca musi mieć do dyspozycji koję bądź kuszetkę. Co to jest inna praca Nowe rozporządzenie definiuje też, co u kierowców oznacza określenie "inna praca". Zgodnie z nim są to czynności wymienione w dyrektywie 2002/15/WE z wyjątkiem prowadzenia pojazdu. Nie ma też znaczenia, czy kierowca wykonuje "inną pracę" w firmie transportowej, czy w jakiejkolwiek innej. Zgodnie z dyrektywą "inna praca" polega m.in. na: kierowaniu pojazdem, załadunku bądź rozładunku, pomaganiu pasażerom przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, sprzątaniu i konserwacji technicznej, pracach mających na celu za pewnie nie bezpieczeństwa pojazdu, jego ładunku i pasażerów, nadzorowania załadunku (rozładunku),

5 załatwianiu różnych formalności administracyjnych, np. z policją, celnikami, urzędnikami imigracyjnymi. Po czterech godzinach prowadzenia pojazdu firmy X kierowca przywozi towar do firmy Y i następnie na jej rzecz przez godzinę konserwuje samochody. Tego okresu nie można zaliczyć jako przerwy wprowadzeniu pojazdu, ponieważ podczas przerwy nie wolno wykonywać "innej pracy". Czekamy na interpretację Unijne rozporządzenie 561 wprowadza jeszcze inne zmiany. O nich tu nie piszemy, bo wymagają dokładniejszej interpretacji (np. jak traktować czas dojazdu do miejsca postoju pojazdu, o ile nie znajduje się on ani w miejscu zamieszkania, ani w bazie, w której kierowca zwykle pracuje). Niektóre zmiany mają stosunkowo niewielkie znaczenie dla większości kierowców czy przewoźników. Kierowca nie tylko prowadzi Od 11 kwietnia zmieni się czas prowadzenia pojazdu. Pracodawcy muszą jednak pamiętać, że jest to tylko jeden z elementów całego czasu pracy kierowców. Ten reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (DzU z 2004 r. nr 92, poz. 879 ze zm.). Czas pracy kierowcy obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, począwszy od rozpoczęcia do zakończenia pracy. Składa się na to: prowadzenie pojazdu, załadowywanie i rozładowywanie towarów oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem, nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym, czynności spedycyjne, obsługa codzienna pojazdów i przyczep, inne prace podejmowane w celu wykonywania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy, niezbędne formalności administracyjne, utrzyma nie pojazdu w czystości. Ponadto do czasu pracy kierowcy wlicza się również pozostawa nie w gotowości do wykonywania pracy, jeśli kierowca nie wiedział wcześniej, kiedy i jak długo będzie na tę pracę oczekiwał. Poza tym do czasu pracy wliczamy 15-minutową przerwę. Uwaga! Pracodawca musi ją wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin.

6 Czego nie należy wliczać do czasu pracy kierowcy? Z przepisów wynika, że czasu dyżuru, jeżeli szofer nie wykonywał w tym czasie pracy, nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu, dobowego nieprzerwanego odpoczynku i przerwy w pracy wynikającej z zastosowania przerywanego systemu czasu pracy. Tych zasad należy przestrzegać niezależnie od zastosowanego systemu czasu pracy. W jakim okresie i z jakim grafikiem Co do zasady maksymalny okres rozliczeniowy dla kierowców wynosi 4 miesiące, z tym że w przerywanym czasie pracy rozkład czasu pracy należy ustalić z góry na co najmniej 2 tygodnie, a w mieszanym systemie czasu pracy na co najmniej miesiąc. Wyjątkiem jest równoważny system czasu pracy. Przy nim okres rozliczeniowy wynosi zasadniczo miesiąc, z możliwością wydłużenia do 3 lub 4 miesięcy, gdy wystąpią szczególnie uzasadnione wypadki (o tym, jakie one są, decyduje pracodawca) albo prace uzależnione odpory roku lub warunków atmosferycznych. Pracodawcy pytają często, czy rozkład czasu pracy ustalany dla kierowcy musi odpowiadać długości okresu rozliczeniowego? Tak byłoby najlepiej, ale ustawa o czasie pracy kierowców dopuszcza, aby w niektórych sytuacjach był on krótszy niż okres rozliczeniowy. Pracodawca musi jednak pamiętać o tym, że harmonogram czasu pracy i tak nie może być krótszy niż 2 tygodnie, a w mieszanym systemie czasu pracy musi wynosić co najmniej miesiąc. Na dyżurze Kierowcy mogą też pełnić dyżury. Dla szofera jest to czas gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę. Kierowca może pełnić dyżur w zakładzie pracy, w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a nawet w domu. Do dyżuru wlicza mu się: czas nieprzeznaczony na kierowanie pojazdem, gdy pojazd prowadzi dwóch lub więcej kierowców (art. 9 ust. 3 ustawy o czasie pracy kierowców); przerwy w prowadzeniu pojazdu wynikające z rozporządzenia 3820/ 85/EWG lub umowy europejskiej AETR (art.27 ust.1 ustawy); Uwaga! To rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem (WE) z 15 marca 2006 r. nr 561/2006, o czym piszemy obok. przerwy w czasie pracy kierowcy określone w art. 13 i 28 ustawy o czasie pracy kierowców. Rekompensata za czas dyżuru kierowcy jest różna. Jeżeli przypadał on poza normalnymi godzinami pracy, to w pierwszej kolejności przysługuje czas wolny od pracy odpowiadający długości dyżuru. Rekompensatę finansową kierowca otrzyma wtedy, gdy szef nie mógł udzielić mu czasu wolnego.

7 Za każdą godzinę dyżuru powinien wówczas dostać wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli jednak taka stawka nie została wyodrębniona, to otrzymuje 60 proc. wynagrodzenia. Pracodawcy muszą jednak pamiętać, że ta zasada nie dotyczy dyżurów odbywanych w domu. Za pozostałe dyżury (np. przerwy lub czas spędzony przez kierowcę w pojeździe, podczas gdy prowadzi go inna osoba) pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości określonej w wewnętrznych przepisach firmy, np. w regulaminie wynagradzania. Płaca ta nie może być jednak niższa niż połowa wynagrodzenia podanego wyżej. Poza gotowością do pracy ustawa o czasie pracy kierowców wyróżnia jeszcze pozostawanie w dyspozycji - art. 10 ustawy o czasie pracy kierowców. Kierowca ma nadgodziny Ustawa o czasie pracy kierowców - podobnie jak kodeks pracy -ogranicza pracę w nadgodzinach. Mogą one wystąpić w razie: szczególnych potrzeb pracodawcy lub sytuacji i zdarzeń wymagających od kierowcy podjęcia działań dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia albo usunięcia awarii. Godzin kalendarzowych powstałych w wyniku szczególnych potrzeb pracodawcy nie może być w roku kalendarzowym więcej niż 260. W tygodniu kierowca może pracować ponad ustawową normę czasu pracy nie dłużej niż 8 godzin. Uwaga! Zatrudniający kierowców mogą określić wyższy limit nadgodzin niż określony w ustawie (260 godzin). Jednak w sumie ten powyżej 260 nie może przekroczyć 416 godzin (8 godzin x 52 tygodnie = 416). W jakim systemie można zatrudniać kierowców? Od 11 kwietnia nie zmienią się systemy czasu pracy dla kierowców. Nadal będą mogli oni pracować np. 10 godzin na dobę z 3-godzinną przerwą PODSTAWOWY SYSTEM CZASU PRACY W podstawowym czasie pracy kierowca nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Co do zasady więc jego czas pracy jest taki sam jak innych zatrudnionych na podstawie kodeksu pracy. Jeżeli jednak szef zleca nadgodziny, to łącznie z nimi, co do zasady, czas pracy nie może przekroczyć 48 godzin. Od tej reguły są jednak wyjątki. Kierowcy można bowiem wydłużyć tygodniowy czas pracy do 60 godzin pod warunkiem, że w pozostałych tygodniach pracy

8 pracodawca zmniejszy dobowe bądź tygodniowe normy czasu pracy. Chodzi oto, aby w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym czterech miesięcy średni tygodniowy czas pracy nie przekroczył 48 godzin. Kierowca pracuje po 8 godzin na dobę. Jednak w pierwszym tygodniu stycznia br. pracodawca zlecił mu nadgodziny. We wtorek, czwartek i piątek pracownik świadczył pracę przez 12 godzin. W sumie jego tygodniowy czas pracy wyniósł 52 godziny. Zatem do końca okresu rozliczeniowego szef musi oddać pracownikowi 4 godziny czasu wolnego (52 godziny - 48 godzin =4 godziny). RÓWNOWAŻNY SYSTEM CZASU PRACY Kierowca może też pracować przez 10, a nawet 12 godzin na dobę. Pozwala na to równoważny system czasu pracy. Zakłada on jednak, że wydłużenie dnia pracy do 10 godzin na dobę jest możliwe u kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym. Natomiast do 12 godzin na dobę mogą pracować pozostali kierowcy. Wydłużając dobowy system czasu pracy, szef musi pamiętać o tym, aby zrównoważyć go krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w innych dniach tygodnia. Ma także prawo udzielić pracownikowi wolnego dnia. To jednak nie wszystko. Stosując równoważny czas pracy, pracodawcy muszą uważać na przestój (art.81 k.p.). Może on wystąpić szczególnie w 3- lub 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Z harmonogramu czasu pracy wynika, że dobowa norma czasu pracy została wydłużona do 12 godzin, a okres rozliczeniowy wynosi 4 miesiące (czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień). Niestety, warunki atmosferyczne w ostatnim miesiącu okresu rozliczeniowego spowodowały, że pracownik świadczył pracę tylko przez 8 godzin. Nie oznacza to jednak, że pracodawca wypłaci mu wynagrodzenie tylko za te 8 godzin. Pracownik powinien otrzymać płacę wynikającą z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną za zaplanowane wcześniej 12 godzin pracy. Jeżeli natomiast żadna z tych stawek nie została wskazana, to szef wypłaca zatrudnionemu 60 proc. jego wynagrodzenia. PRZERYWANY SYSTEM CZASU PRACY

9 Czas pracy kierowcy można też podzielić. Wystarczy, że pracodawca wprowadzi przerwę w pracy. Zasadniczo nie może być ona dłuższa niż 5 godzin. Wyjątek dotyczy jednak kierowców zatrudnionych przy przewozach regularnych. Dla nich przerwa może trwać nie dłużej niż 6 godzin, pod warunkiem jednak, że dobowy czas pracy nie przekracza 7 godzin. Kierowca wykonuje przewozy regularne i jest zatrudniony w przerywanym systemie czasupracy. Od 8 do 11 prowadzi autobus, a następnie przez 6 godzin korzysta z przerwy w pracy. W trasę rusza ponownie o 17, a pracę kończy o 20. Z przykładu wynika, że charakterystycznej dla przerywanego czasu pracy przerwy nie wlicza się do czasu pracy. Mimo że kierowca rozpoczął pracę o 8, a zakończył o 20, to jego dobowy czas pracy wyniósł 7 godzin. Czy to oznacza, że pracownik za 6 godzin przerwy nie otrzyma żadnej rekompensaty? Nie. Kierowcy należy wypłacić połowę wynagrodzenia określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli jednak taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony, to przysługuje mu połowa z 60 proc. wynagrodzenia. MIESZANY SYSTEM CZASU PRACY Ustawa o czasie pracy kierowców pozwala połączyć równoważny i przerywany czas pracy. Jest to wyjątek, ponieważ kodeks pracy takiego rozwiązania nie przewiduje. Pracodawca zatrudnia kierowców przy przewozach regularnych. Zastosował wobec nich mieszany system czasu pracy: w poniedziałek, środę i piątek rozpoczynają pracę o 7 i pracują przez 5 godzin do 12. Następnie do 14 korzystają z przerwy. Ponownie pracują 5 godzin do 19. W sumie dobowy czas pracy kierowców został wydłużony do 10 godzin i podzielony 2-godzinną przerwą. Stosując mieszany system czasu pracy, pracodawcy muszą pamiętać o tym, że przerwa w ramach równoważnego czasu pracy musi być ustalona wcześniej - w opracowanym z góry grafiku na cały miesięczny okres rozliczeniowy. Ponadto kierowcy należy zagwarantować dobowy odpoczynek. ZADANIOWY SYSTEM CZASU PRACY Wobec kierowców wolno także zastosować zadaniowy czas pracy. Pozwala on tak zorganizować im pracę, aby sami decydowali o tym, kiedy i jak wykonywać pracownicze obowiązki. Zadaniowy czas pracy można zastosować do kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym, pod warunkiem że

10 wprowadzenie tego systemu jest uzasadnione: rodzajem wykonywanych przewozów lub szczególną organizacją przewozów. Uwaga! Szofer prezesa nie jest zatrudniony w transporcie drogowym, dlatego nie powinien pracować w zadaniowym czasie pracy. Ustalając zakres zadań dla tego systemu czasu pracy, szef musi pamiętać o tym, aby ich faktyczne wykonanie nie przekraczało 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu. Przypominamy również, że w tym systemie czasu pracy pracodawca nie ustala harmonogramu czasu pracy. Wyznacza jedynie zadanie bądź zadania, jakie ma wykonać kierowca. W praktyce to on sam ustala rozkład czasu pracy dla wykonania tego zadania - patrz harmonogram nr 4. Gdzie szukać przepisów Przepisy dotyczące okresów prowadzenia dużych pojazdów, obowiązkowych przerw lub odpoczynku kierowców obowiązują na podstawie europejskich rozporządzeń: nr 3820/85/EWG w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, nr 561/2006/WE w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (zastępuje rozporządzenie nr 3820/85/EWG). Natomiast polskich przepisów obowiązujących kierowców prowadzących zawodowo pojazdy należy szukać przede wszystkim w ustawach: o czasie pracy kierowców (DzU z 2004 r. nr 92, poz. 879 ze zm.), o transporcie drogowym (DzU z 2004 r. nr 204, poz ze zm.). ZOFIA JÓŹWIAK, MARTA GADOMSKA

USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW:

USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW: USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW: 1. Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy Czas pracy: 1. Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne zmiany: 2005-10-21 Dz.U.2005.180.1497 art. 4 2007-06-20 Dz.U.2007.99.661 art. 1 2007-11-03 Dz.U.2007.192.1381 art. 5 2009-01-01 Dz.U.2007.99.661 art. 1 2009-06-28 Dz.U.2009.79.670 art. 1 USTAWA Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2004.92.879 2005.10.21 zm. Dz.U.2005.180.1497 2007.06.20 zm. Dz.U.2007.99.661 2007.11.03 zm. Dz.U.2007.192.1381 2009.01.01 zm. Dz.U.2007.99.661 2009.06.28 zm. Dz.U.2009.79.670

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497, z 2007 r. Nr 99, poz. 661,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Dziennik Ustaw nr 92 z 2004 poz. 879 zm. Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1497; Dz.U. z 2007 r., Nr 99, poz. 661; Dz.U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1381;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Czas pracy kierowców. Dz.U.2012.1155 t.j. z dnia 2012.10.23 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 grudnia 2016 r. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U. 2004.92.879 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) (1) czas pracy kierowców wykonujących

Bardziej szczegółowo

1 z 8 2013-06-30 22:18

1 z 8 2013-06-30 22:18 1 z 8 2013-06-30 22:18 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN www.przepisy.gofin.pl Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Tekst pierwotny: Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 879 Dz. U. z 2005 r. nr 180,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1. (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz.

U S T A W A. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1. (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. U040879 1 U S T A W A z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1 (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 567) Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art. 1 4a) Rozdział 2 Czas pracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z. 2013 poz. 567. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z. 2013 poz. 567. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z 2013 poz. 567. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z 2013 poz. 567. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2013-07-16 Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879) tekst jednolity z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1155) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 92 poz z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 92 poz z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, 567, z 2016 r. poz. 2206. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ustawa o czasie pracy kierowców 1)

Ustawa o czasie pracy kierowców 1) Ustawa o czasie pracy kierowców 1) z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879) tj. z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1155) (zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 567) Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw.

Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw. Ryszard Galas Logisoft http://galas.com.pl http://tacho.shop.pl Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw. Na podstawie tekstu ujednoliconego aktualnego w

Bardziej szczegółowo

Dz. U. z dnia 23 października 2012 r. poz Ustawa o czasie pracy kierowców

Dz. U. z dnia 23 października 2012 r. poz Ustawa o czasie pracy kierowców Strona 1 z 10 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z 2013 r. poz. 567) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących

Bardziej szczegółowo

Dz. U Nr 92 poz z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz. U Nr 92 poz z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 879 U S T AWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, 567, z 2016 r. poz. 2206,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 92 poz z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 92 poz z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/17 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 U S T AWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, 567, z 2016 r. poz. 2206, z

Bardziej szczegółowo

http://www.polskieustawy.com/print.php?actid=2182&lang=&adate=2...

http://www.polskieustawy.com/print.php?actid=2182&lang=&adate=2... 1 of 6 22/03/2010 13:09 Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 879 stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 roku Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1 Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1155 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1155 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz. U. z 2004, Nr 92, poz. 879 z późn. zm. 1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych w zakresie czasu pracy kierowcy. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych w zakresie czasu pracy kierowcy. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych w zakresie czasu pracy kierowcy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach 1 Maksymalne okresy jazdy oraz minimalne okresy przerw i odpoczynków

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla organizatorów

Poradnik. dla organizatorów Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Dariusz Winiarczyk Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach 1 Co organizator

Bardziej szczegółowo

Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR)

Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) 8.1.2.1 Czas jazdy zgodnie z umową AETR Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) REGULACJE DOTYCZĄCE CZASU JAZDY I WYPOCZYNKU Definicje Przerwa

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM. wg.

CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM. wg. CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM wg. ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. Nr 92, poz. 879) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy;

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1 Czas pracy kierowców. Dz.U.2012.1155 t.j. z dnia 2012.10.23 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 grudnia 2016 r. PIGTSiS informuje, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało Projekt [z

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy rzeczy wymagania prawne

Transport drogowy rzeczy wymagania prawne Transport drogowy rzeczy wymagania prawne Obowiązujące przepisy odnośnie czasu pracy kierowców Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców[1] Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T A W A z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców[1] Rozdział 1. Przepisy ogólne U S T A W A z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy; 2) obowiązki pracodawców

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia

Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia Wymiar czasu pracy Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia prac, System pracy weekendowej Wymiar

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Rozliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych Rozliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych Pracę w godzinach nadliczbowych oraz formy jej rekompensaty regulują przepisy kodeksu pracy art. 151 151 6 1. Przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Handlowych w Sopocie Joanna Kaźmierczak. Systemy czasu pracy

Zespół Szkół Handlowych w Sopocie Joanna Kaźmierczak. Systemy czasu pracy Zespół Szkół Handlowych w Sopocie Joanna Kaźmierczak Systemy czasu pracy Systemy czasu pracy Podstawowy opisany w art. 129 kodeksu pracy Zadaniowy opisany w art. 140 kodeksu pracy Równoważny opisany w

Bardziej szczegółowo

1. Nowe uprawnienia pracowników-rodziców i pracowników spodziewających się dziecka w zakresie czasu pracy, które weszły w życie 6 czerwca 2018r.

1. Nowe uprawnienia pracowników-rodziców i pracowników spodziewających się dziecka w zakresie czasu pracy, które weszły w życie 6 czerwca 2018r. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 1173018 Temat: odw-planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019r. 18 Styczeń Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 1173018 Koszt szkolenia: 520.00 + 23% VAT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka Pojęcie czasu pracy CZAS PRACY TO (art. 128 Kodeksu Pracy): czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Czas pracy

Rozdział IV Czas pracy Regulaminu Pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wprowadzony Zarządzeniem nr 15 /2012 Rektora WUM z dnia 22 lutego 2012r. Fragmenty Rozdział IV Czas pracy 12 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0205/90. Poprawka. Marita Ulvskog w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0205/90. Poprawka. Marita Ulvskog w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 26.6.2018 A8-0205/90 90 Artykuł 1 akapit 1 punkt 2 Artykuł 4 litera r r) niehandlowy przewóz oznacza każdy przewóz drogowy inny niż na zasadzie wynajmu, za wynagrodzeniem lub na własny rachunek, za który

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje. Rozdział III. Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych

Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje. Rozdział III. Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1. Podstawy prawne 2. Unijne zasady prowadzenia działalności transportowej 3. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w

Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w Dyżur pracowniczy Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w stałej gotowości do wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Czas pracy kierowców pojazdów komunalnych. Tachografy cyfrowe

Czas pracy kierowców pojazdów komunalnych. Tachografy cyfrowe Zakład Organizacji i Informatyki Phone: 8113131-39 ext. 158 E-mail: zoi@its.waw.pl Czas pracy kierowców pojazdów komunalnych. Tachografy cyfrowe Dr inż. Izabella Mitraszewska Plan wystąpienia Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Normy czasu pracy według rozporządzenia (WE) 561/2006

Normy czasu pracy według rozporządzenia (WE) 561/2006 Normy czasu pracy według rozporządzenia (WE) 561/2006 55 praktycznych wskazówek, jak unikać najczęściej popełnianych błędów Więcej porad dla przewoźników drogowych znajdziesz na portalu Normy czasu pracy

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0205/386

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0205/386 22.3.2019 A8-0205/386 386 Artykuł 1 akapit 1 punkt 5 litera c Artykuł 8 ustęp 8 b akapit 2 Tekst proponowany przez Komisję W art. 8 ust. 8b dodaje się akapit w brzmieniu: Kierowca składa oświadczenie,

Bardziej szczegółowo

CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW

CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW CZAS PRACY KIEROWCÓW ewidencja, rozliczenia, kontrole Autorzy: Ewa Matejczyk, Łukasz Prasołek, Łukasz Wilczkowski, Monika Wacikowska, dr Joanna Wegner-Kowalska,

Bardziej szczegółowo

O czym przedsiębiorca nie wie, czyli porady dla właścicieli firm

O czym przedsiębiorca nie wie, czyli porady dla właścicieli firm O czym przedsiębiorca nie wie, czyli porady dla właścicieli firm data aktualizacji: 2019.03.15 Przedsiębiorco, czy wiesz, że rekompensatę za pracę w nocy najlepiej rozliczysz w ryczałcie? Nie stosuj jednak

Bardziej szczegółowo

Jeśli pracujesz w kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym, to wystarczy, że dodasz wymiary czasu pracy dla poszczególnych miesięcy należących do

Jeśli pracujesz w kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym, to wystarczy, że dodasz wymiary czasu pracy dla poszczególnych miesięcy należących do Jeśli pracujesz w kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym, to wystarczy, że dodasz wymiary czasu pracy dla poszczególnych miesięcy należących do Twojego okresu rozliczeniowego, a otrzymasz wymiar czasu

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY SOCJALNE W PRACY KIEROWCY. Opracował: Grabiński Marek

PRZEPISY SOCJALNE W PRACY KIEROWCY. Opracował: Grabiński Marek PRZEPISY SOCJALNE W PRACY KIEROWCY Opracował: Grabiński Marek PLANOWANIE PRACY KIEROWCY NORMY MIĘDZYNARODOWE NORMY KRAJOWE Rozporządzenie 561/2006 Umowa AETR Ustawa o czasie pracy kierowców Ustawa Kodeks

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 401018 Temat: odw-czas pracy w 2018 r. dla wymagających - planowanie i rozliczanie. Praktyczne, elastyczne i opłacalne rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców.

Bardziej szczegółowo

Wady i zalety nietypowych form rozliczania czasu pracy

Wady i zalety nietypowych form rozliczania czasu pracy STRATEGIA NA RZECZ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH Z SANDWICH GENERATION zasady wdrożeniowe: Wdrożenie nietypowych form rozliczania czasu pracy czas pracy rozliczany w dłuższym okresie Wady

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W PRAKTYCE SYSTEMY CZASU PRACY PRAKTYCZNY PORADNIK

PRAWO PRACY W PRAKTYCE SYSTEMY CZASU PRACY PRAKTYCZNY PORADNIK PRAWO PRACY W PRAKTYCE SYSTEMY CZASU PRACY PRAKTYCZNY PORADNIK w w w.kadr yonline.pl Wydawca i Kierownik Centrum Wydawniczego Beata Rudnicka Redaktor Monika Załuska Redaktor merytoryczny Agnieszka Różańska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1354, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452.

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł Planowanie i rozliczanie czasu pracy w świetle obowiązujących przepisów, z wykorzystaniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz z omówieniem stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy - warsztaty dla wymagających.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM

PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY 24.10.2013 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla przedsiębiorstw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 1 ZAGADNIENIA 1. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych 2. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy 3. Urlop

Bardziej szczegółowo

Czas pracy kierowców z wzorcowymi informacjami o czasie pracy dla kierowców

Czas pracy kierowców z wzorcowymi informacjami o czasie pracy dla kierowców Wkładka aktualizacyjna do książki: Czas pracy kierowców z wzorcowymi informacjami o czasie pracy dla kierowców autor: Piotr Ciborski Reglamentacja czasu pracy kierowców świadczących pracę poza stosunkiem

Bardziej szczegółowo

Prawo transportowe. Regulacje prawne dotyczące czasu pracy kierowców. 2. Wybrane aspekty czasu pracy kierowców

Prawo transportowe. Regulacje prawne dotyczące czasu pracy kierowców. 2. Wybrane aspekty czasu pracy kierowców Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Prawo transportowe Regulacje prawne dotyczące czasu pracy kierowców Dr inż. Marcin Kiciński marcin.kicinski@put.poznan.pl www.kicinski.eu Agenda

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0205/317. Poprawka 317 Roberts Zīle, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0205/317. Poprawka 317 Roberts Zīle, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR 22.3.2019 A8-0205/317 317 Artykuł 1 akapit 1 punkt -1 Artykuł 3 ustęp 1 litera a a Tekst obowiązujący Artykuł 3 ustęp 1 litera aa aa) pojazdami lub zespołami pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie

Bardziej szczegółowo

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2015r. z uwzględnieniem ostatnich zmian - dwudniowe praktyczne warsztaty

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2015r. z uwzględnieniem ostatnich zmian - dwudniowe praktyczne warsztaty Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2015r. z uwzględnieniem ostatnich zmian - dwudniowe praktyczne warsztaty Kod szkolenia: 82315 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY W 2017 r. w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem stanowisk PIP.

CZAS PRACY W 2017 r. w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem stanowisk PIP. CZAS PRACY W 2017 r. w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem stanowisk PIP. Kod szkolenia: 384317 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Systemy czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Godziny rozpoczynania i kończenia pracy w Urzędzie Miejskim w Łomży. Systemy Czasu Pracy w Urzędzie.

Godziny rozpoczynania i kończenia pracy w Urzędzie Miejskim w Łomży. Systemy Czasu Pracy w Urzędzie. Załącznik Nr 3 Godziny rozpoczynania i kończenia pracy w Urzędzie Miejskim w Łomży. Systemy Czasu Pracy w Urzędzie. 1 1. W Urzędzie Miejskim w Łomży obowiązuje z zastrzeżeniem 2, 3, 4, 5 pkt 1 i 3 w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE STOSOWANE W TRANSPORCIE DROGOWYM TACHOGRAFY

URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE STOSOWANE W TRANSPORCIE DROGOWYM TACHOGRAFY URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE STOSOWANE W TRANSPORCIE DROGOWYM TACHOGRAFY ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. Pracodawca i kierowcy są odpowiedzialni za czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 października 2001 r. USTAWA

Warszawa, dnia 25 października 2001 r. USTAWA Warszawa, dnia 25 października 2001 r. USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców. (Dz. U. Nr 123, poz. 1354) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Przepisy ustawy mają zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

Czas pracy w placówkach służby zdrowia

Czas pracy w placówkach służby zdrowia Czas pracy w placówkach służby zdrowia Sędzia Krzysztof Dembowski Sąd Rejonowy w Nisku Mielec, 24.10.2008 r. Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo

Bardziej szczegółowo

2. Wyjazdy integracyjne, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, bhp oraz wewnętrzne, a czas pracy

2. Wyjazdy integracyjne, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, bhp oraz wewnętrzne, a czas pracy WARSZTATY Z CZASU PRACY W 2017 r. - DLA WYMAGAJĄCYCH praktyczne, elastyczne i opłacane rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców - w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem stanowisk PIP Kod

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ SZCZECIN 2007

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ SZCZECIN 2007 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ SZCZECIN 2007 WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Daniel Eryk Lach Prawne aspekty czasu pracy kierowców Słowa kluczowe: prawo pracy,

Bardziej szczegółowo

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Monika Smulewicz Kierownik Działu Kadr i Płac w FPA Group firmie świadczącej usługi outsourcingowe w zakresu księgowości, kadr, płac oraz usługi

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące. ce przepisów w socjalnych w transporcie drogowym. Anna Kopeć Departament Dróg i Transportu Drogowego

Zmiany dotyczące. ce przepisów w socjalnych w transporcie drogowym. Anna Kopeć Departament Dróg i Transportu Drogowego Zmiany dotyczące ce przepisów w socjalnych w transporcie drogowym Anna Kopeć Departament Dróg i Transportu Drogowego AKTY PRAWNE Umowa AETR dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Lublin, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Lublin, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł Tworzenie harmonogramów w różnych systemach czasu pracy, z uwzględnieniem planowania i rozliczania czasu pracy pracowników niepełnosprawnych, zgodnie z nowymi przepisami Kod szkolenia: 445614 Miejsce:

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PRACY PEŁNE OBCIĄŻENIE PRACODAWCY

KOSZTY PRACY PEŁNE OBCIĄŻENIE PRACODAWCY KOSZTY PRACY PEŁNE OBCIĄŻENIE PRACODAWCY Pracodawca zatrudniający pracownika musi liczyć się z tym, że umówiona kwota wynagrodzenia brutto to tylko część kosztów związanych z wynagradzaniem pracownika.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2008

Zarządzenie Nr 16/2008 Zarządzenie Nr 16/2008 Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1)

USTAWA 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Typ/organ wydająy Ustawa/Sejm RP Tytuł o zasie pray kierowów Skróony opis zas pray kierowów Data wydania 16 kwietnia 2004 r. Data ogłoszenia 30 kwietnia 2004 r./dz. U. Nr 92, poz. 879 Data obowiązywania/wejśia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY (111) CZAS PRACY

DZIAŁ SZÓSTY (111) CZAS PRACY USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ SZÓSTY (111) CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY 2019 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH ZASAD EWIDENCJONOWANIA CZASU PRACY

CZAS PRACY 2019 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH ZASAD EWIDENCJONOWANIA CZASU PRACY CZAS PRACY 2019 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH ZASAD EWIDENCJONOWANIA CZASU PRACY adw. Piotr Wojciechowski 2019 PARAMETRY BEZ ZMIAN - 8 godzin na dobę - przeciętnie 40 godzin w tygodniu, - w przeciętnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie Na podstawie art.104 2 Kodeksu pracy, art.42 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Propozycja nowego brzmienia działu szóstego Kodeksu pracy DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

Propozycja nowego brzmienia działu szóstego Kodeksu pracy DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Propozycja nowego brzmienia działu szóstego Kodeksu pracy Projekt 17 września 2012 r. DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje

Bardziej szczegółowo

561/2006 WE KOMENTARZ

561/2006 WE KOMENTARZ Porównanie podstawowych norm wynikających z rozporządzenia 3820/85 i 561/2006 UMOWA AETR (po roku 2010) Art. 1 (a) "pojazd" oznacza każdy pojazd samochodowy lub przyczepę; określenie to obejmuje zespół

Bardziej szczegółowo

Grafiki oraz stałe rozkłady czasu pracy w 2016r - planowanie pracy zgodnie z potrzebami firmy oraz z obowiązującymi przepisami z zakresu czasu pracy

Grafiki oraz stałe rozkłady czasu pracy w 2016r - planowanie pracy zgodnie z potrzebami firmy oraz z obowiązującymi przepisami z zakresu czasu pracy Grafiki oraz stałe rozkłady czasu pracy w 2016r - planowanie pracy zgodnie z potrzebami firmy oraz z obowiązującymi przepisami z zakresu czasu pracy Kod szkolenia: 342216 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł PRAWO PRACY i CZAS PRACY W 2018 R. DLA WYMAGAJĄCYCH. Nowe przepisy, planowane zmiany oraz wybrane zagadnienia - z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy

Bardziej szczegółowo

2. Jeżeli tak, to w jaki sposób rekompensować tę pracę ( dni wolne czy nadgodziny)?.

2. Jeżeli tak, to w jaki sposób rekompensować tę pracę ( dni wolne czy nadgodziny)?. Załącznik do Pisma Okólnego Nr 1 Kanclerza UMK z dnia 22 lipca 2009 r. Czas pracy wybrane problemy odpowiedzi na pytania zgłoszone przez kierowników administracyjnych wydziałów i instytutów na spotkaniu

Bardziej szczegółowo

4 Czas pracy kierowcy w przewozach na terenie Unii Europejskiej

4 Czas pracy kierowcy w przewozach na terenie Unii Europejskiej Wprowadzenie 1 Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1.1 Zasady prowadzenia działalności transportowej 1.2 Podstawowe definicje 2 Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców

Bardziej szczegółowo

ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA. Rzeszów,

ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA. Rzeszów, ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA Rzeszów, 08.02.2013 AGENDA ZEBRANIA Sprawozdanie z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Powołanie nowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY

ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY 12 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji na terenie Uniwersytetu lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania 2. Do celów rozliczania czasu pracy

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY OD A DO Z. adw. Piotr Wojciechowski

CZAS PRACY OD A DO Z. adw. Piotr Wojciechowski CZAS PRACY OD A DO Z adw. Piotr Wojciechowski - bramki, - czytniki, - listy obecności, - komputer (włączenie maszyny). II PK 246/12 - postanowienie SN - Izba Pracy z dnia 30-01-2013 Wykonywanie pracy w

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNY CZAS PRACY (zmiany w kodeksie pracy)

ELASTYCZNY CZAS PRACY (zmiany w kodeksie pracy) ELASTYCZNY CZAS PRACY (zmiany w kodeksie pracy) materiał pomocniczy dla zakładowych organizacji związkowych --- do użytku wewnątrzzwiązkowego --- Opracował: Dział Prawny Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W PRAKTYCE. Działalność. socjalna pracodawcy (2010 R.) z uwzględnieniem zmian. w w w.kadr yonline.pl

PRAWO PRACY W PRAKTYCE. Działalność. socjalna pracodawcy (2010 R.) z uwzględnieniem zmian. w w w.kadr yonline.pl PRAWO PRACY W PRAKTYCE Działalność socjalna pracodawcy (2010 R.) z uwzględnieniem zmian w w w.kadr yonline.pl Materiał został dobrany spośród porad udzielonych przez specjalistów z zakresu działalności

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0205/339

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0205/339 21.3.2019 A8-0205/339 339 Artykuł 1 akapit 1 punkt 5 litera c Artykuł 8 ustęp 8 b 8b. Przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców w taki sposób, aby umożliwić kierowcom odbywanie przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XIII XVII Rozdział I. Regulamin pracy i obwieszczenie o czasie pracy... 1 1. Wprowadzanie regulaminu pracy... 1 2. Postanowienia obligatoryjne regulaminu pracy... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

Czas pracy - pojęcie. Dr Tomasz Duraj

Czas pracy - pojęcie. Dr Tomasz Duraj Dr Tomasz Duraj FUNKCJE PRAWNEJ REGULACJI CZASU PRACY Funkcja ochronna prawna regulacja czasu pracy słuŝy ochronie pracownika przed nadmierną eksploatacją w procesie pracy ze strony pracodawcy FUNKCJE

Bardziej szczegółowo