ISSN: Rok wydania: 2007 Year of publication: internet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice."

Transkrypt

1

2

3 Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. WybrzeŜe Armii Krajowej 15, 44-1 Gliwice Published by:, Cancer Epidemiology Department Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Gliwice Branch 15 Wybrzeze Armii Krajowej St., 44-1 Gliwice, Poland. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007 ISSN: internet: Niniejszą publikację sfinansowano ze środków Ministerstwa Zdrowia w oparciu o umowę nr 11/4/17/11/2007/27/506AB na realizację zadania Poprawa Działania Systemu Zbierania i Rejestrowania Danych o Nowotworach Złośliwych w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Projekt graficzny, skład, zdjęcia: Art21 Katowice Wszelkie prawa zastrzeŝone. W szczególności zabrania się publikacji i kopiowania (metodą skanowania, fotografowania itp.) motywu graficznego okładki, logo rejestru i zdjęć. śadna część okładki nie moŝe być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez uzyskania pisemnej zgody Art21 Katowice

4 Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu kolejne, rozszerzone wydanie opracowania Nowotwory złośliwe w województwie śląskim poświęconego aktualnej ocenie ryzyka chorób nowotworowych, w którym zawarto najwaŝniejsze fakty dotyczące zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2005 roku. Analizę zachorowań i zachorowalności na nowotwory złośliwe oparto o dane nadsyłane przez wszystkie jednostki słuŝby zdrowia województwa śląskiego do Regionalnego Śląskiego Rejestru Nowotworów przy Zakładzie Epidemiologii Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach. Ocenę umieralności na nowotwory złośliwe opracowano na podstawie danych pochodzących ze świadectw zgonów gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych epidemiologią nowotworów złośliwych na Górnym Śląsku. Podziękowania Szczególne podziękowania pragniemy złoŝyć P a n u m g r A n d r z e j o w i G a b r y c h o w i Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, bez którego pomocy nie byłoby moŝliwe uzupełnienie danych Regionalnego Śląskiego Rejestru Nowotworów. Dziękujemy takŝe naszym współpracownikom, Paniom: E. Czajkowskiej, E. Garmulewicz, W. Jamrozik, J. Kern-Bałacie, M. ReŜko, J. Rojek, B. Włodarczyk-Marciniec, H. Wolnic za zaangaŝowanie w kodowanie i weryfikację kart zgłoszeń nowotworów. Autorzy

5

6 Spis treści strona Abstract 7 Nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2005 roku - omówienie 8-11 Definicje 11 Spis tabel Tab. 1 Tab. 2 Tab. 3-3a Tab. 4-4a Tab. 5 Tab. 6 Tab. 7-7a Tab. 8-8a Tab. 9 Tab. Tab. 11 Tab. Tab a Tab a Tab a Tab a Tab. 17 Tab. 18 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań, męŝczyźni, województwo śląskie, 2005 Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane, ryzyko skumulowane, wskaźnik (Zg/Zh). Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań, kobiety, województwo śląskie, 2005 Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane, ryzyko skumulowane, wskaźnik (Zg/Zh). Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, męŝczyźni, województwo śląskie, 2005 Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane, wskaźniki struktury i kolejność występowania. Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, kobiety, województwo śląskie, 2005 Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane, wskaźniki struktury i kolejność występowania. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, męŝczyźni, województwo śląskie, 2005 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, kobiety, województwo śląskie, 2005 Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, męŝczyźni, województwo śląskie, 2005 Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, kobiety, województwo śląskie, 2005 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według układów narządowych, męŝczyźni, województwo śląskie, 2005 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według układów narządowych, kobiety, województwo śląskie, 2005 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem (C00-D09, rew.x) według powiatów, meŝczyźni, województwo śląskie, 2005 Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane, wskaźniki struktury, wskaźnik (Zg/Zh). Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem (C00-D09, rew.x) według powiatów, kobiety, województwo śląskie, 2005 Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane, wskaźniki struktury, wskaźnik (Zg/Zh). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według płci i powiatów województwa śląskiego, 2005 Standaryzowane współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według płci i powiatów województwa śląskiego, 2005 Zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według płci i powiatów województwa śląskiego, 2005 Standaryzowane współczynniki umieralności na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według płci i powiatów województwa śląskiego, 2005 Zarejestrowane zachorowania i odsetek potwierdzeń histopatologicznych według płci i powiatów, województwo śląskie, 2005 Zarejestrowane zachorowania i odsetek potwierdzeń histopatologicznych według płci i rozpoznań, województwo śląskie,

7 Spis rycin Ryc. 1 Ryc. 2 Zmiana standaryzowanych współczynników w 2005 roku w odniesieniu do 1999 roku, męŝczyźni, województwo śląskie. Zmiana standaryzowanych współczynników w 2005 roku w odniesieniu do 1999 roku, kobiety, województwo śląskie. 13 Ryc. 3 Struktura zarejestrowanych zachorowań i zgonów według płci, województwo śląskie, najczęstszych umiejscowień nowotworów złośliwych. Ryc. 4 Struktura zarejestrowanych zachorowań według grup wieku i płci, województwo śląskie, najczęstszych umiejscowień nowotworów złośliwych Ryc. 5 Ryc. 6 Ryc. 7 Ryc. 8 Ryc. 9 Ryc. Zmiana % standaryzowanych współczynników w 2005 roku w odniesieniu do 1999 roku według układów narządowych, męŝczyźni, województwo śląskie Zmiana % standaryzowanych współczynników w 2005 roku w odniesieniu do 1999 roku według układów narządowych, kobiety, województwo śląskie Rozkład geograficzny zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe ogółem (C00-D09), województwo śląskie, 2005 Zachorowalność i umieralność w zaleŝności od wieku i płci dla wybranych lokalizacji nowotworów, województwo śląskie, Rozkład geograficzny zachorowalności na nowotwory złośliwe dla wybranych umiejscowień, województwo śląskie, 2005 Rozkład geograficzny umieralności na nowotwory złośliwe dla wybranych umiejscowień, województwo śląskie,

8 Abstract Cancer in the Silesia Voivodeship in 2005 At present cancer remains a major public health problem in the Silesia Voivodeship. One in four deaths in the Silesia Voivodeship is caused by cancer. In order to provide on up-to date perspective on the occurrence of cancer, presents this overview for the year A total of new cancer cases (8165 in males and 7764 in females) were registered in 2005 in the Silesia Voivodeship. The estimated risk of developing cancer between the ages 0-74 years is higher for males (26.7%) than for females (19.9%). Among all persons, lung cancer (15%) is the most common registrable cancer in Lung cancer, colorectal cancer (%), breast cancer (11%), nonmelanoma skin cancer (7%), and prostate cancer (6%) together account for over half (51%) of all registrable cancers in In males, the most common registrable cancers after lung cancer (23%) are colorectal cancer (%), prostate cancer (%) and non-melanoma skin cancer (7%) which in total account for over half (53%) of all male cases. Lung cancer is still the cancer that strikes man harder. Among males aged 25 years and older lung cancer is the first registered cancer, while colorectal cancers rank second and third among males years old and 60 years and older respectively. Among males 60 years and older prostate cancer is the second most registrable site among males. In females, breast cancer (23%) is the most common registrable cancer followed by colorectal cancer (11%), lung cancer (7%), non-melanoma skin cancer (7%) and corpus uteri cancer (7%), which in total account for over half (54%) of all female cases. Among females aged years old breast cancer is the first registrable cancer site and ranks second among females aged 75 years and older. A total of cancer deaths (6547 in males and 5075 in females) were recorded in 2005 in the Silesia Voivodeship, up by 14.0% (1423 deaths) compared with Cancer deaths accounted for 25.1% of all deaths, ranking second only to deaths from diseases of the circulatory systems. The cancers most commonly causing deaths are cancers of lung (31%), colorectal (%), stomach (8%), and prostate (6%) in males and cancers of breast (16%), lung (%), colorectal (%), ovary (7%) and pancreas (5%) in females. Our results are based on the most currently available numbers of new registered cancer cases in 2005 and may differ slightly from the data presented in future. This is because of still running process of registry data refinement. Zofia Kołosza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Zemła 7

9 Nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2005 roku Niniejsze opracowanie dotyczy oceny zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2005 roku. Dane o noworejestrowanych zachorowaniach z okresu pochodzą z Regionalnego Śląskiego Rejestru Nowotworów (RŚRN), Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach. Dane statystyczne o liczbie zgonów (na podstawie świadectw zgonów) pochodzą z GUS. Klasyfikację zachorowań i zgonów przeprowadzono w oparciu o X rewizję Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (). Przedstawiono współczynniki surowe i standaryzowane zachorowalności i umieralności na 0 tys. dla nowotworów złośliwych ogółem i poszczególnych rozpoznań według płci i grup wieku. Zastosowanie standardowej populacji świata do obliczania współczynników standaryzowanych, pozwala na porównanie zachorowalności i umieralności zarówno na poziomie powiatów województwa śląskiego jak i pomiędzy rozpoznaniami lub grupami rozpoznań. Współczynniki surowe i standaryzowane względem płci dla poszczególnych umiejscowień nowotworów i dla nowotworów złośliwych w wybranych grupach rozpoznań według powiatów, przedstawiono w tabelach wraz z liczbą zachorowań i zgonów na dany nowotwór i wskaźnikami struktury. Ponadto, dla grup rozpoznań przedstawiono ryzyko skumulowane zachorowalności i umieralności, które pozwala na ocenę prawdopodobieństwa odpowiednio, zachorowania lub zgonu mieszkańca województwa śląskiego na nowotwór złośliwy przed 75 rokiem Ŝycia. W 2005 roku prawie mieszkańców województwa śląskiego zachorowało na nowotwór złośliwy i ponad zmarło z tego powodu. Szacuje się, Ŝe wśród mieszkańców województwa śląskiego więcej niŝ jeden męŝczyzna z czterech i jedna kobieta z pięciu ma szansę zachorowania na nowotwór złośliwy przed 75 rokiem Ŝycia. Zachorowania na nowotwory złośliwe W 2005 roku w województwie śląskim zarejestrowano łącznie zachorowań na nowotwory złośliwe, w tym zachorowań u męŝczyzn (51,3%) i u kobiet (48,7%). W porównaniu z 1999 rokiem (rok powstania województwa śląskiego w obecnych granicach administracyjnych) liczba ta wzrosła o 1,4% (218 przypadków zachorowań), przy czym nieco wyŝszy wzrost zachorowań dotyczył męŝczyzn (1,6%) niŝ kobiet (1,1%). Natomiast liczba ludności województwa śląskiego w 2005 r. w porównaniu do 1999 r. zmalała o 2,9%. Zgony z powodu nowotworów złośliwych W 2005 roku w województwie śląskim zarejestrowano łącznie zgonów z powodu nowotworów złośliwych to jest o 14,0% (1423) zgonów więcej niŝ w 1999 roku. Wzrost liczby zgonów w większym stopniu dotyczył kobiet niŝ męŝczyzn. W 2005 roku z powodu nowotworu zmarło kobiet tj. o 16,0% więcej niŝ w 1999 roku, natomiast liczba zgonów wśród męŝczyzn wyniosła 6 547, tj. o,4% więcej niŝ w 1999 r. W 2005 roku, co czwarty zgon w województwie śląskim był spowodowany przez nowotwór złośliwy. A. Struktura zgonów w województwie śląskim w 1999 i 2005 roku choroby układu krąŝenia nowotwory złośliwe wypadki i ich następstwa przewlekłe choroby dolnych dróg oddech. choroby przewlekłe wątroby i marskość cukrzyca samobójstwa i samouszkodzenia pozostale 2,5 2,1 1,7 1,5 1,4 1,3 źródło: 6,8 6,9 5,0 3,9,3 14,1 25,1 21,3 47,3 48, % ogółu zgonów Zgony te stanowiły, wg danych GUS, drugą przyczynę zgonów (25,1% z ogółu stwierdzonych zgonów) po chorobach układu krąŝenia. Najczęstsze umiejscowienia nowotworów Wśród mieszkańców województwa śląskiego najczęściej zgłaszanymi nowotworami złośliwymi były nowotwory płuc /tutaj: C33-C34 według / (2439 zachorowań, 15%), jelita grubego /tutaj: C18-C21 wg / (1836, %), piersi (1767, 11%), inne nowotwory skóry (78, 7%) i prostaty (958, 6%). Stanowią one 51% wszystkich zarejestrowanych nowotworów złośliwych w 2005 roku. B. Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 1999 i 2005 roku płuco okręŝnica+odby tn. pierś inne n.zł. skóry prostata Ŝołądek pęcherz moczowy nerka+in.n.mocz. trzon macicy jajnik szy jka macicy trzustka mózg+csn krtań białaczki W województwie śląskim w 2005 roku najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych stanowiły nowotwory złośliwe płuca (2611 zgonów, 22%). 8

10 C. Liczby zgonów na nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 1999 i 2005 roku płuco okręŝnica+odbytn. pierś Ŝołądek trzustka prostata mózg+csn nerka+in.n.mocz. jajnik pęcherz moczowy białaczki krtań szyjka macicy przełyk wątroba W następnej kolejności w rankingu przyczyn zgonów były nowotwory złośliwe jelita grubego (75 zgonów, 11%), piersi (807, 7%), Ŝołądka (773, 7%), trzustki (549, 5%) i prostaty (416, 4%). Ranking poszczególnych lokalizacji według liczby zachorowań czy zgonów odzwierciedla róŝnice w prze- Ŝyciach chorych. D. Liczby zarejestrowanych zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2005 roku płuco okręŝnica+odbytn. pierś inne n.zł. skóry prostata Ŝołądek pęcherz moczowy nerka+in.n.mocz. trzon macicy jajnik szyjka macicy trzustka mózg+csn krtań białaczki zachorowania zgony złośliwych, lecz jego występowanie jest stosunkowo rzadkie ( miejsce w rankingu zachorowań). Najczęstsze umiejscowienia nowotworów według płci Spośród ogółu zgłaszanych nowotworów złośliwych, u męŝczyzn najczęstszej rejestrowane były nowotwory płuca (23%), jelita grubego (%), prostaty (%), skóry (7%). E. Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe u męŝczyzn w województwie śląskim w 1999 i 2005 roku płuco okręŝnica+odbytn. prostata inne n.zł. skóry pęcherz moczowy Ŝołądek nerka+in.n.mocz. krtań trzustka jama ustna M M Zarówno w 1999 roku jak i 2005 roku na dwóch pierwszych miejscach występowały nowotwory złośliwe płuca i jelita grubego, podczas gdy nowotwory złośliwe prostaty z czwartego miejsca w 1999 roku przesunęły się na trzecie miejsce w 2005 roku wyprzedzając w rankingu umiejscowień nowotwory złośliwe Ŝołądka (trzecie miejsce w 1999 roku). Te cztery nowotwory, zarówno w 1999 roku jak i w 2005 roku stanowiły przeszło 50% wszystkich rejestrowanych nowotworów złośliwych u męŝczyzn. F. Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w województwie śląskim w 1999 i 2005 roku pierś okręŝnica+odbytn. płuco inne n.zł. skóry trzon macicy jajnik szyjka macicy nerka+in.n.mocz. Ŝołądek tarczyca K K Nowotwory złośliwe płuc są najczęściej występującym źle rokującym nowotworem i są na pierwszym miejscu zarówno wśród zachorowań jak i zgonów. Inne nowotwory skóry występują dość często i są dobrze rokujące, stąd w rankingu zgonów są poza pierwszą dwudziestką. Odwrotnie, nowotwór złośliwy trzustki jest na piątym miejscu wśród przyczyn zgonów z powodu nowotworów U kobiet najczęściej rejestrowanymi nowotworami złośliwymi były nowotwory piersi 23%, jelita grubego 11%, płuca 7%, inne skóry 7% i trzonu macicy 7%. W 1999 roku na trzech pierwszych miejscach występowały te same nowotwory złośliwe (piersi, jelita grubego, płuca), jak w 2005 roku, podczas gdy inne nowotwory skóry z ósmego miejsca w 1999 roku przesunęły się na czwarte w 2005 roku. 9

11 Nowotwory złośliwe będące najczęstszą przyczyną zgonów i stanowiące około 50% zgonów nowotworowych u męŝczyzn to nowotwory płuc (31%), jelita grubego (%) i Ŝołądka (8%), a u kobiet to nowotwory piersi (16%), płuc (%), jelita grubego (%), jajnika (7%) i trzustki (5%). Najczęstsze umiejscowienia nowotworów, a wiek chorych Występowanie nowotworów złośliwych jest ściśle związane z wiekiem. W 2005 roku w województwie śląskim 85,8% z ogółu zarejestrowanych nowotworów rozpoznano powyŝej 50 roku Ŝycia, podczas gdy tylko 1,5% w wieku poniŝej 25 lat. W grupie wieku 0-14 lat wystąpiło 0,6% z ogółu zarejestrowanych nowotworów, w grupie lat - 0,9%, w grupie lat -,7%, w grupie lat - 23,2%, w grupie lat - 42,5% i 20,1% w wieku 75 lat i więcej. Średni wiek w chwili diagnozy nowotworu złośliwego dla męŝczyzn wynosił 63,9 lata (mediana wieku 66 lat), a dla kobiet 62,0 lat (mediana wieku 63 lata). Wśród dzieci do 14 roku Ŝycia najczęściej rejestrowano zachorowania na białaczki i nowotwory złośliwe mózgu i centralnego systemu nerwowego, które stanowiły łącznie 58,9% wszystkich zachorowań w tej grupie wieku. W grupie wieku lat u męŝczyzn najczęściej rejestrowano nowotwory złośliwe jądra (27,0%), a u kobiet ziarnicę złośliwą (26,8%). W tej grupie wieku na drugim miejscu niezaleŝnie od płci występowały nowotwory złośliwe mózgu i centralnego systemu nerwowego. W następnej grupie wieku (25-49 lat) przewaŝały zachorowania kobiet. Wśród kobiet dominowały nowotwory złośliwe piersi (29,4%) i szyjki macicy (11,2%), natomiast wśród męŝczyzn nowotwory złośliwe płuca (17,6%) i jądra (9,4%). Nowotwory złośliwe płuca (26,5%) i jelita grubego (,2%) dominują wśród męŝczyzn w wieku lat. Natomiast u kobiet w tej samej grupie wieku najczęściej występowały nowotwory złośliwe piersi (28,9%), a nowotwory złośliwe płuca (8,8%) i jelita grubego (8,6%) zajmowały kolejne miejsca w rankingu umiejscowień. Wśród męŝczyzn w wieku lat nowotwory złośliwe płuca (25,2%) nadal są rejestrowane najczęściej. Nowotwory złośliwe prostaty (14,2%), po raz pierwszy pojawiają się na drugim miejscu najczęstszych rozpoznań. U kobiet, w tej grupie wiekowej, nowotwory złośliwe piersi (20,8%) nadal utrzymują swoją dominującą pozycję a nowotwory złośliwe jelita grubego (,9%) zajmują miejsce drugie. W grupie męŝczyzn starszych w wieku 75 lat i więcej nowotwory złośliwe płuca (17,3%) i prostaty (17,3%) zajmują pierwsze miejsca, podczas gdy wśród kobiet w tej grupie wiekowej nowotwory złośliwe piersi (14,6%) po raz pierwszy tracą swoją dominującą pozycję (dla wieku 25-74) na rzecz nowotworów złośliwych jelita grubego (15,4%) (pierwsze miejsce) przesuwając się na miejsce drugie na liście najczęstszych umiejscowień. Współczynniki standaryzowane Nowotwory złośliwe występują częściej u męŝczyzn niŝ u kobiet. MęŜczyźni mają wyŝsze współczynniki Zachorowalności za wyjątkiem nowotworów piersi, tarczycy i pęcherzyka Ŝółciowego. W 2005 roku w województwie śląskim ryzyko skumulowane do 75 lat dla nowotworów złośliwych ogółem wynosiło 26,7% dla męŝczyzn i 19,9% dla kobiet. Standaryzowany współczynnik zachorowalności w populacji męŝczyzn dla nowotworów złośliwych ogółem wynosił 256,4/0 tys. NajwyŜsze wartości współczynników odnotowano dla nowotworów płuca 57,4/0 tys., jelita grubego 30,3/0 tys., prostaty 29,6/0 tys., pęcherza moczowego 16,0/0 tys. i Ŝołądka 14,8/0 tys. męŝczyzn. Dla kobiet, standaryzowany współczynnik zachorowalności dla nowotworów złośliwych ogółem wynosił 193,6/0 tys. NajwyŜsze standaryzowane współczynniki występowały dla nowotworów piersi 45,5/0 tys., jelita grubego 18,4/0 tys., płuca 14,0/0 tys., trzonu macicy 13,0/0 tys., jajnika,3/0 tys. i szyjki macicy 11,1/0 tys. kobiet. Współczynniki cząstkowe Współczynniki cząstkowe zachorowalności i umieralności zmieniają się w zaleŝności od wieku i umiejscowienia nowotworu. Dla wybranych rozpoznań współczynniki cząstkowe przedstawiono jako krzywe zaleŝne od wieku. W zaleŝności od wartości wskaźników przeŝyć krzywe zachorowalności i umieralności mogą leŝeć blisko siebie lub się pokrywać (np. nowotwór płuca), być oddalone od siebie (np. nowotwór piersi) lub wzajemnie się przecinać (np. nowotwór trzustki). Krzywe zachorowalności i umieralności róŝnią się kształtem, który określa szybkość zmian współczynników względem wieku. Dla niektórych nowotworów (np. prostaty) krzywe te stale rosną do najstarszej grupy wieku, podczas gdy dla innych rozpoznań wyhamowanie wzrostu krzywych ma miejsce we wcześniejszych grupach wieku (np. nowotwory trzonu macicy). Zachorowalność i umieralność w powiatach W 2005 roku w powiatach województwa śląskiego obserwowano duŝe zróŝnicowanie standaryzowanych współczynników zachorowalności jak i umieralności dla nowotworów złośliwych. Standaryzowany współczynnik zachorowalności dla nowotworów złośliwych ogółem u męŝczyzn w województwie śląskim wynosił 256,4/0 tys. NajwyŜsze zagroŝenie nowotworami złośliwymi ogółem w populacji męŝczyzn zaobserwowano w mieście Chorzów (325,8/0 tys.), a następnie w powiecie bielskim (323,9/0 tys.) i w miastach Bielsko-Biała (319,7/0 tys.) i Mysłowice (303,6/0 tys.). Natomiast najniŝsze wartości standaryzowanych współczynników zachorowalności występowały w powiatach: lublinieckim (164,1/0 tys.), raciborskim (182,2/0 tys.), tarnogórskim (198,3/0 tys.) i zawierciańskim (201,9/0 tys.). W 2005 roku struktura zachorowań na nowotwory złośliwe w powiatach województwa śląskiego była podobna do struktury w całym województwie. U męŝczyzn na poziomie powiatów najczęściej rejestrowano zachorowania na nowotwory złośliwe płuca (stanowiące od,7% do 32,3% z ogółu nowotworów złośliwych), jelita grubego (6,8%-18,7%), prostaty (3,9%- 24,9%) i pęcherza moczowego (2,3%-13,6%). Nowotwory złośliwe płuca były najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych we wszystkich powiatach. Natomiast w rankingu zachorowań były takŝe najczęstsze za wyjątkiem miast Chorzów i Piekary Śląskie (gdzie najczęściej rejestrowano nowotwory złośliwe prostaty) oraz powiatu kłobuckiego (o najczęstszym występowaniu nowotworów jelita grubego).

12 Największe zagroŝenie nowotworami płuca u męŝczyzn obserwowano w miastach Siemianowice Śląskie i Mysłowice. Standaryzowane współczynniki zachorowalności wynosiły odpowiednio, 94,5/0 tys. i 76,1/0 tys. (przy wartości 57,4/0 tys. dla całego województwa). NajwyŜsze wartości standaryzowanych współczynników umieralności dla nowotworów złośliwych ogółem występowały w mieście Siemianowice Śląskie (282,8/0 tys.), w powiecie rybnickim (248,4/0 tys.) i w miastach: Chorzów (247,7/0 tys.) i Ruda Śląska (237,7/0 tys.), a najniŝsze w powiatach: tarnogórskim (155,6/0 tys.), wodzisławskim (159,5/0 tys.), gliwickim (168,9/0 tys.) i mikołowskim (170,3/0 tys.). U kobiet w powiatach województwa śląskiego najczęściej rejestrowano nowotwory złośliwe piersi, które stanowiły od 13,1% do 29,5% z ogółu nowotworów złośliwych. Następne miejsca zajmowały nowotwory złośliwe jelita grubego (4,5%-15,5%), płuca (2,7%-13,1%), szyjki macicy (2,4%-16,4%) oraz trzonu macicy (2,4%-16,4%). W powiatach nowotwory złośliwe piersi zajmowały pierwsze miejsce w rankingu zachorowań za wyjątkiem powiatu myszkowskiego (gdzie najwięcej zarejestrowano zachorowań na nowotwory jelita grubego były), natomiast aŝ w 2/3 powiatów stanowiły najczęstszą przyczynę zgonów nowotworowych. W pozostałych powiatach zgony na nowotwory złośliwe jelita grubego lub płuca były najczęstsze. NajwyŜsze wartości standaryzowanych współczynników zachorowalności dla nowotworów złośliwych ogółem występowały w populacji kobiet miast Bielsko-Biała (238,0/0 tys.), Chorzów (232,5/0 tys.) i powiatu bielskiego (229,7/0 tys.) i mikołowskiego (228,7/0 tys.), a najniŝsze w powiecie częstochowskim (136,8/0 tys.), raciborskim (145,0/0 tys.) i rybnickim (150,8/0 tys.). Największe zagroŝenie nowotworami piersi Ŝeńskiej w województwie śląskim zaobserwowano w powiatach tarnogórskim i bielskim. Standaryzowane współczynniki zachorowalności wynosiły odpowiednio, 57,5/0 tys. i 57,4/0 tys. (przy wartości 45,5/0 tys. dla całego województwa). NajwyŜsze wartości standaryzowanych współczynników umieralności występowały w miastach: Siemianowice Śląskie (143,0/0 tys.), Chorzów (142,8/0 tys.) i Dąbrowa Górnicza (139,7/0 tys.), a najniŝsze w powiecie kłobuckim (85,6/0 tys.), w mieście śory (89,3/0 tys.) oraz w powiecie częstochowskim (89,5/0 tys.). Obserwowane zróŝnicowanie zachorowalności na poziomie powiatów zaleŝy nie tylko od populacyjnych czynników ryzyka i jakości podejmowanych akcji prozdrowotnych, lecz takŝe od rzetelności przysyłania kart zgłoszeń nowotworów przez jednostki słuŝby zdrowia do RŚRN. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w przyszłych opracowaniach wartości liczbowe o zachorowaniach i zachorowalności za rok 2005 dla województwa śląskiego mogą się róŝnić od danych prezentowanych w niniejszym opracowaniu. Efekt ten jest wynikiem ciągłego uzupełniania bazy rejestru o przypadki zdiagnozowane w roku 2005, a dotąd nie zarejestrowane w bazie Regionalnego Śląskiego Rejestru Nowotworów. Definicje W niniejszym opracowaniu stosowano następujące pojęcia i miary ryzyka: Populacja zbiór mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w danym okresie czasu (tutaj: województwa śląskiego lub powiatu w 2005 roku). Do tak zdefiniowanej populacji nie zalicza się osoby zameldowane na pobyt czasowy. Wiek wiek osoby (w latach) liczony w chwili postawienia diagnozy nowotworu złośliwego. Liczba zachorowań (licz.zach) (zgonów (licz.zg)), liczba zarejestrowanych przypadków zachorowań (zgonów) na nowotwory złośliwe w populacji w danym okresie czasu (tutaj: woj. śląskiego lub powiatów w 2005 roku) Na liczbę zachorowań (zgonów) ma wpływ zarówno wielkość opisywanej populacji jak i jej struktura wieku. Wskaźnik struktury (%) zarejestrowanych zachorowań (zgonów) określa odsetek zarejestrowanych zachorowań (zgonów) na dany nowotwór (grupę nowotworów) wśród nowotworów złośliwych ogółem. Współczynnik surowy (w.sur) zachorowalności (umieralności) jest miarą ryzyka zachorowania (zgonu) na nowotwór złośliwy i określa liczbę rejestrowanych zachorowań (zgonów) na dany nowotwór (grupę nowotworów) na 0 tys. osób w danym roku (tutaj: woj.śląskiego lub powiatów w 2005 roku) Współczynnik cząstkowy zachorowalności (umieralności) jest miarą ryzyka zachorowania (zgonu) na nowotwór złośliwy w 5-letniej grupie wieku w danym roku (tutaj: woj.śląskiego lub powiatów w 2005 roku). Określa się go jako liczbę rejestrowanych zachorowań (zgonów) na dany nowotwór (grupę nowotworów) w danej grupie wieku na 0 tys. osób. W niniejszym opracowaniu analizowano współczynniki cząstkowe w 5-letnich grupach wieku począwszy od 0-4 do 85 lat i więcej (85+). Współczynnik standaryzowany (w.std) (wg wieku) zachorowalności (umieralności) jest miarą ryzyka zachorowania (zgonu) na nowotwór złośliwy i określa, ile zachorowań (zgonów) wystąpiłoby w badanej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak w populacji standardowej (tutaj: standardowej populacji świata ). Współczynnik standaryzowany jest zwykle wyraŝony na 0 tys. osób. Ryzyko skumulowane (do 75 lat) (ryzyko skum(%)) jest miarą ryzyka zachorowania osoby na dany nowotwór (grupę nowotworów) w okresie do 75 roku Ŝycia pod warunkiem, Ŝe dana osoba doŝyje do końca tego okresu. Dodatkowo zakładamy, Ŝe ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy w poszczególnych 5-letnich grupach wieku jest takie jak w populacji województwa śląskiego w 2005 roku. Wskaźnik zgony/zachorowania (Zg/Zh(%)) jest ilorazem liczby zgonów na nowotwór złośliwy (grupę nowotworów) do liczby nowo rejestrowanych zachorowań na ten nowotwór w tym samym okresie czasu. Wskaźnik Zg/Zh jest zwykłe wyraŝony w %. I tak, duŝe wartości wskaźnika Zg/Zh odnoszą się do nowotworów złośliwych źle rokujących, z krótkimi czasami przeŝyć (np. nowotwór złośliwy płuca), podczas gdy małe wartości Zg/Zh opisują nowotwory dobrze rokujące (z długimi czasami przeŝycia). 11

13 Tab. 1 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań, męŝczyźni, województwo śląskie, 2005 Liczby bezwzględne, współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std), ryzyko skumulowane (ryzyko skum%), wskaźnik (Zg/Zh) MĘśCZYŹNI zachorowania Licz. bezwzg w.sur w.std ryzyko skum% C00-D ,0 256,4 26,7 umiejscowienie nowotwory złośliwe ogółem MĘśCZYŹNI zgony Licz. bezwzg w.sur w.std ryzyko skum% Zg/Zh (%) C00-D ,7 202,5 21,6 80 C00-C ,3 5,8 0,7 jama ustna C00-C08 4 4,6 3,2 0,4 55 C11 9 0,4 0,3 0,0 część nosowa gardła C ,6 0,4 0,0 144 C09-C, C-C ,7 4,1 0,5 inne nowotwory gardła C09-C, C-C14 0 4,4 3,1 0,4 77 C ,6 5,3 0,6 przełyk C ,9 6,3 0,8 116 C ,8 14,8 1,8 Ŝołądek C ,4 16,4 2,0 113 C18-C ,8 30,3 3,8 okręŝnica+odbytnica C18-C ,1 20,9 2,5 69 C ,4 2,4 0,2 wątroba C22 8 5,6 4,0 0,5 166 C ,0 6,2 0,8 trzustka C ,0 9,0 1,1 145 C32 286,6 8,7 1,1 krtań C32 233,3 7,2 0,9 81 C33-C ,5 57,4 7,3 płuco C33-C ,4 61,2 7,6 7 C40-C ,3 1,1 0,1 kości C40-C ,5 1,2 0,1 1 C43 3 5,4 3,9 0,5 czerniak skóry C ,9 1,4 0,1 35 C ,1 17,0 1,9 inne nowotwory skóry C ,0 0,7 0,0 4 C ,5 0,4 0,0 pierś C50 8 0,4 0,2 0,0 73 C ,2 29,6 3,6 prostata C ,3,9 1,1 43 C ,4 3,8 0,3 jądro C ,7 0,6 0,1 16 C64-C66, C ,1,2 1,2 nerka i inne narządy moczowe C64-C66, C ,2 6,4 0,8 65 C ,9 16,0 1,9 pęcherz moczowy C ,0 7,7 0,9 48 C70-C ,4 6,2 0,6 mózg i Centralny System Nerwowy C70-C ,2 5,9 0,7 111 C ,5 1,1 0,1 tarczyca C73 0,4 0,3 0,0 29 C82-C85, C96 6 5,6 4,2 0,5 chłoniaki nieziarnicze C82-C85, C96 9 4,8 3,6 0,4 87 C ,3 2,1 0,2 choroba Hodgkina C ,0 0,7 0,1 43 C ,5 2,5 0,3 szpiczak mnogi C ,7 1,9 0,3 76 C91-C ,7 6,5 0,6 białaczki C91-C ,2 5,2 0,6 94 Ryc. 1 Zmiana % standaryzowanych współczynników w 2005 roku w odniesieniu do 1999 roku, męŝczyźni, województwo śląskie MĘśCZYŹNI zmiana % zachorowalności MĘśCZYŹNI zmiana % umieralności ogółem prostata inne n.zł. skóry czerniak skóry białaczki inn.now.gardła okręŝnica+odbytn. przełyk jama ustna pęcherz moczowy chłoniaki nieziarn. krtań mózg+csn płuco nerka+in.n.mocz. Ŝołądek trzustka ogółem prostata inne n.zł. skóry czerniak skóry białaczki inn.now.gardła okręŝnica+odbytn. przełyk jama ustna pęcherz moczowy chłoniaki nieziarn. krtań mózg+csn płuco nerka+in.n.mocz. Ŝołądek trzustka % zmiany współczynników zachorowalności % zmiany współczynników umieralności

14 Tab. 2 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań, kobiety, województwo śląskie, 2005 Liczby bezwzględne, współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std), ryzyko skumulowane (ryzyko skum%), wskaźnik (Zg/Zh) KOBIETY zachorowania Licz. bezwzg w.sur w.std ryzyko skum% umiejscowienie KOBIETY zgony Licz. bezwzg w.sur w.std ryzyko skum% Zg/Zh (%) C00-D ,2 193,6 19,9 nowotwory złośliwe ogółem C00-D ,3 1,6,0 65 C00-C ,7 1,6 0,2 jama ustna C00-C ,1 1,3 0,1 80 C11 7 0,3 0,3 0,0 część nosowa gardła C11 2 0,1 0,1 0,0 29 C09-C, C-C ,1 0,7 0,1 inne nowotwory gardła C09-C, C-C ,7 0,4 0,1 63 C ,4 0,8 0,1 przełyk C ,6 0,9 0,1 9 C ,2 4,8 0,6 Ŝołądek C16 242,0 5,0 0,6 8 C18-C ,7 18,4 2,3 okręŝnica+odbytnica C18-C ,5 11,8 1,4 70 C ,6 1,3 0,1 wątroba C22 1 4,5 2,3 0,3 175 C ,6 4,1 0,5 trzustka C25 254,5 5,2 0,6 137 C ,6 1,1 0,1 krtań C ,2 0,7 0,1 75 C33-C ,5 14,0 1,7 płuco C33-C ,0 14,4 1,8 7 C40-C ,0 1,0 0,1 kości C40-C ,8 0,5 0,0 83 C ,4 3,5 0,4 czerniak skóry C ,0 1,1 0,1 37 C ,9 11,3 1,2 inne nowotwory skóry C ,6 0,7 0,0 7 C ,4 45,5 5,1 pierś C ,0 18,7 2,1 46 C ,5 11,1 1,1 szyjka macicy C53 251,4 6,5 0,7 63 C ,4 13,0 1,7 trzon macicy C ,8 1,9 0,2 18 C ,1,3 1,4 jajnik C ,7 8,0 1,0 72 C64-C66, C68 243,0 6,0 0,7 nerka i inne narządy moczowe C64-C66, C ,4 2,7 0,3 54 C ,0 3,2 0,4 pęcherz moczowy C ,8 1,3 0,1 47 C70-C ,0 5,5 0,5 mózg i Centralny System Nerwowy C70-C ,4 4,4 0,5 93 C ,5 6,1 0,6 tarczyca C ,5 0,3 0,0 6 C82-C85, C ,7 3,7 0,4 chłoniaki nieziarnicze C82-C85, C ,3 1,7 0,2 57 C ,1 1,8 0,1 choroba Hodgkina C ,8 0,5 0,0 40 C ,8 1,5 0,2 szpiczak mnogi C ,1 1,1 0,2 74 C91-C95 9 5,3 4,3 0,4 białaczki C91-C ,6 3,1 0,3 5 Ryc. 2 Zmiana % standaryzowanych współczynników w 2005 roku w odniesieniu do 1999 roku, kobiety, województwo śląskie KOBIETY zmiana % zachorowalności KOBIETY zmiana % umieralności ogółem inne n.zł. skóry tarczy ca pierś płuco białaczki chłoniaki nieziarn. trzon macicy pęcherz moczowy mózg+csn jajnik okręŝnica+odby tn. czerniak skóry nerka+in.n.mocz. szy jka macicy trzustka Ŝołądek ogółem inne n.zł. skóry tarczyca pierś płuco białaczki chłoniaki nieziarn. trzon macicy pęcherz moczowy mózg+csn jajnik okręŝnica+odbytn. czerniak skóry nerka+in.n.mocz. szyjka macicy trzustka Ŝołądek % zmiany współczynników zachorowalności % zmiany współczynników umieralności 13

15 Ryc. 3 Struktura zarejestrowanych zachorowań i zgonów według płci, województwo śląskie, 2005 najczęstszych umiejscowień nowotworów złośliwych zachorowania zgony płuco 15,3 płuco 22,5 okręŝ+odbytn. 11,5 okręŝ+odbytn. 11,0 pierś 11,1 pierś 6,9 MęŜczyźni + Kobiety zachorowania zgony inne skóra prostata Ŝołądek p.moczowy nerka trzon mac. 6,8 6,0 4,4 4,2 3,5 3,3 MęŜczyźni + kobiety Ŝołądek trzustka prostata mózg+csn nerka jajnik 6,7 4,7 3,6 3,1 2,9 2,9 jajnik 2,9 p.moczowy 2,7 pozostałe 31,0 pozostałe 33, płuco 22,9 płuco 30,6 okręŝ+odbytn.,2 okręŝ+odbytn.,4 prostata 11,7 Ŝołądek 8,1 MęŜczyźni zachorowania 8165 zgony 6547 inne skóra p.moczowy Ŝołądek nerka krtań trzustka 6,7 6,4 5,8 3,9 3,5 2,5 męŝczyźni prostata trzustka p.moczowy krtań nerka przełyk 6,4 4,5 3,8 3,6 3,2 3,1 jama ustna 2,3 mózg+csn 2,8 pozostałe 22,1 pozostałe 23, pierś 22,6 pierś 15,7 okręŝ+odbytn.,8 płuco,0 płuco 7,3 okręŝ+odbytn. 11,7 Kobiety zachorowania 7764 zgony 5075 inne skóra trzon mac. jajnik sz.macicy nerka Ŝołądek 6,9 6,7 6,0 5,2 3,1 2,9 kobiety jajnik trzustka sz.macicy Ŝołądek mózg+csn białaczki 6,5 5,0 4,9 4,8 3,5 2,7 tarczyca 2,7 nerka 2,6 pozostałe 25,9 pozostałe 30, % zachorowań % zgonów Histogram przedstawia procent z ogółu zachorowań/zgonów dla męŝczyzn, kobiet oraz męŝczyzn i kobiet razem. Objaśnienia: białaczki C91-C95 jama ustna C00-C08 nerka C64-C66,C68 pierś C50 przełyk C15 trzon mac. C54 inne skóra C44 krtań C32 okręŝ.+odb. C18-C21 płuco C33-C34 sz.macicy C53 trzustka C25 jajnik C56 mózg+csn C70-C72 p.moczowy C67 prostata C61 tarczyca C73 Ŝołądek C16 14

16 Ryc. 4 Struktura zarejestrowanych zachorowań według grup wieku i płci, województwo śląskie, najczęstszych umiejscowień nowotworów złośliwych M K 8165 (0%) 7764 (0%) MĘśCZYŹNI KOBIETY M 49 (0,6%) białaczki mózg+csn 26,5 30,6 białaczki mózg+csn 22,0 39,0 K 41 (0,5%) ch. Hodgkina kości nerka 6,1 6,1, kości nerka chłoniaki 9,8 7,3 7,3 pozostałe 20,4 pozostałe 14, M 74 (0,9%) jądro mózg+csn,8 27,0 ch. Hodgkina mózg+csn,7 26,8 K 71 (0,9%) białaczki kości ch. Hodgkina,8 9,5 9, tarczyca jajnik chłoniaki 11,3 8,5 5,6 pozostałe 32,4 pozostałe 35, M 723 (8,9%) płuco jądro 9,4 17,6 pierś sz.macicy 11,2 29,4 K 1302 (16,8%) okręŝ+odbytn. nerka inne skóra 8,2 5,3 5, jajnik tarczyca płuco 8,5 6,0 5,1 pozostałe 54,4 pozostałe 39, płuco 26,5 pierś 28,9 M 1794 (22,0%) okręŝ+odbytn.,2 płuco 8,8 K 1900 (24,5%) prostata p.moczowy krtań 6,7 6,2 5, okręŝ+odbytn. trzon mac. jajnik 8,6 7,5 7,4 pozostałe 44,8 pozostałe 38, płuco 25,2 pierś 20,8 M K 3947 (48,3%) 2824 (36,4%) prostata okręŝ+odbytn. inne skóra p.moczowy 6,6 6,5 14,2 13, okręŝ+odbytn. trzon mac. płuco inne skóra,9 9,0 8,6 6,8 pozostałe 34,3 pozostałe 41, płuco 17,3 okręŝ+odbytn. 15,4 M 1578 (19,3%) prostata 17,3 pierś 14,6 K 1626 (20,9%) okręŝ+odbytn. inne skóra 14,7,1 75+ inne skóra płuco 5,5 13,3 p.moczowy 7,8 Ŝołądek 4,5 pozostałe 32,9 pozostałe 46, % zachorowań % zachorowań Histogram przedstawia procent z ogółu zarejestrowanych zachorowań w poszczególnych grupach wieku i płci. Objaśnienia: białaczki C91-C95 inne skóra C44 kości C40-C41 nerka C64-C66,C68 pierś C50 sz.macicy C53 Ŝołądek C16 ch.hodgkina C81 jajnik C56 krtań C32 okręŝ.+odb. C18-C21 płuco C33-C34 tarczyca C73 chłoniaki C82-C85,C96 jądro C62 mózg+csn C70-C72 p.moczowy C67 prostata C61 trzon mac. C54 15

17 Tab. 3 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, męŝczyźni, województwo śląskie, 2005 Liczby bezwzględne, współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std), wskaźniki struktury (%) i kolejność występowania MĘśCZYŹNI zachorowania Liczby bezwzg w.sur w.std % Kolejn. występ. umiejscowienie MĘśCZYŹNI zgony Liczby bezwzg w.sur w.std % Kolejn. występ. C00-D ,0 256,4 0 Nowotwory złośliwe ogółem C00-D ,7 202,5 0 C ,8 1,2 0,5 27 Nowotwory złośliwe (N.zł-e) wargi C00 7 0,3 0,2 0, C01 1 0,0 0,0 0, N.zł. nasady języka C01 4 0,2 0,1 0, C ,2 1,5 0,6 23 N.zł. innych i nieokreślonych części języka C ,6 1,1 0, C03 4 0,2 0,1 0, N.zł. dziąsła C03 1 0,0 0,0 0, C ,1 1,5 0,6 24 N.zł. dna jamy ustnej C ,2 0,9 0, C05 4 0,2 0,1 0, N.zł. podniebienia C05 5 0,2 0,2 0, C ,7 0,5 0,2 44 N.zł. innych i nieokreślonych części jamy ustnej C ,6 0,4 0,2 40 C ,0 0,7 0,3 39 N.zł. ślinianki przyusznej C07 5 0,2 0,1 0, C08 4 0,2 0,1 0, N.zł. innych i nieokreślonych duŝych gruczołów ślinowych C08 4 0,2 0,1 0, C ,9 1,3 0,5 26 N.zł-e migdałka C ,2 0,9 0, C 25 1,1 0,8 0,3 37 N.zł. części ustnej gardła (oropharynx) C 0,5 0,4 0,2 43 C11 9 0,4 0,3 0,1 54 N.zł. części nosowej gardła (nasopharynx) C ,6 0,4 0, C 3 0,1 0,1 0, N.zł. zachyłka gruszkowatego C 0 0,0 0,0 0, C ,5 1,0 0, N.zł. części krtaniowej gardła (hypopharynx) C ,8 0,6 0, C ,2 0,9 0,3 35 N.zł. o innym i bliŝej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła C ,9 1,3 0,6 20 C ,6 5,3 2,1 11 N.zł. przełyku C ,9 6,3 3,1 C ,8 14,8 5,8 6 N.zł. Ŝołądka C ,4 16,4 8,1 2 C17 0,4 0,3 0,1 53 N.zł. jelita cienkiego C17 7 0,3 0,2 0, C ,4 15,5 6,2 5 N.zł. jelita grubego C ,2,9 6,3 5 C ,2 2,2 0,9 20 N.zł. zgięcia esiczo-odbytniczego C ,9 0,6 0,3 32 C ,5,1 4,9 7 N.zł. odbytnicy C ,0 5,5 2,8 11 C ,7 0,5 0,2 46 N.zł. odbytu i kanału odbytu C ,0 2,0 1,0 15 C ,4 2,4 0, N.zł. wątroby i przewodów Ŝółciowych wewnątrzwątrobowych C22 8 5,6 4,0 2,0 13 C ,1 0,8 0,3 36 N.zł. pęcherzyka Ŝółciowego C ,2 0,8 0, C ,4 0,9 0, N.zł. innych i nie określonych części dróg Ŝółciowych C ,3 0,9 0,4 24 C ,0 6,2 2,5 N.zł. trzustki C ,0 9,0 4,5 6 C ,6 0,4 0,2 47 N.zł. innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych C ,2 0,9 0, C30 7 0,3 0,2 0, N.zł. jamy nosowej i ucha środkowego C30 2 0,1 0,1 0, C31 8 0,4 0,3 0,1 55 N.zł. zatok przynosowych C31 6 0,3 0,2 0, C32 286,6 8,7 3,5 9 N.zł. krtani C32 233,3 7,2 3,6 8 C33 7 0,3 0,2 0, N.zł. tchawicy C33 5 0,2 0,1 0, C ,2 57,2 22,8 1 N.zł. oskrzela i płuca C ,1 61,1 30,5 1 C37 0 0,0 0,0 0, N.zł. grasicy C37 0 0,0 0,0 0, C ,8 0,6 0,2 42 N.zł. serca, śródpiersia i opłucnej C ,8 1,2 0,6 21 C39 4 0,2 0,1 0, N.zł. innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej C39 1 0,0 0,0 0, C ,5 0,5 0, N.zł. kości i chrząstki stawowej kończyn C40 8 0,4 0,3 0, C ,8 0,6 0,2 43 N.zł. kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu C ,2 0,9 0, C43 3 5,4 3,9 1,5 14 Czerniak złośliwy skóry C ,9 1,4 0,7 19 C ,1 17,0 6,7 3 Inne n.zł-e skóry C ,0 0,7 0,3 31 C ,4 1,0 0, Międzybłoniak C ,8 0,6 0,3 36 C46 0 0,0 0,0 0, Mięsak Kaposi ego C46 2 0,1 0,0 0, C47 1 0,0 0,0 0, N.zł-e nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego C47 1 0,0 0,1 0, C ,6 0,4 0,2 48 N.zł. przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej C ,6 0,5 0, C ,3 1,1 0,4 34 N.zł-e tkanki łącznej i innych tkanek miękkich C ,7 0,5 0, C ,5 0,4 0, N.zł. piersi C50 8 0,4 0,2 0,

18 Tab. 3a Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, męŝczyźni, województwo śląskie, 2005 Liczby bezwzględne, współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std), wskaźniki struktury (%) i kolejność występowania MĘśCZYŹNI zachorowania Liczby bezwzg w.sur w.std % Kolejn. występ. umiejscowienie MĘśCZYŹNI zgony Liczby bezwzg w.sur w.std % C ,1 0,8 0,3 38 N.zł. prącia C60 9 0,4 0,3 0, C ,2 29,6 11,7 2 N.zł. gruczołu krokowego C ,3,9 6,4 4 C ,4 3,8 1,2 15 N.zł. jądra C ,7 0,6 0, C63 4 0,2 0,1 0, N.zł. innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych Kolejn. występ. C63 0 0,0 0,0 0, C ,3 9,6 3,7 8 N.zł. nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej C ,0 6,2 3,1 9 C65 0,5 0,4 0,1 49 N.zł. miedniczki nerkowej C65 1 0,0 0,0 0, C66 5 0,2 0,2 0, N.zł. moczowodu C66 2 0,1 0,1 0, C ,9 16,0 6,4 4 N.zł. pęcherza moczowego C ,0 7,7 3,8 7 C68 2 0,1 0,1 0, N.zł. innych i nieokreślonych narządów moczowych C68 3 0,1 0,1 0,0 62 C69 7 0,3 0,6 0, N.zł. oka C69 5 0,2 0,2 0, C70 3 0,1 0,1 0, N.zł. opon C70 1 0,0 0,0 0, C ,9 5,9 1,9 N.zł. mózgu C ,8 5,6 2,7 C72 7 0,3 0,2 0, N.zł. rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego C72 9 0,4 0,3 0, C ,5 1,1 0,4 29 N.zł. tarczycy C73 0,4 0,3 0,2 44 C74 5 0,2 0,1 0, N.zł. nadnerczy C74 5 0,2 0,1 0, C75 1 0,0 0,1 0, C ,9 0,6 0,2 41 C ,9 0,6 0,3 40 N.zł. innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych N.zł. umiejscowień innych i niedokładnie okeślonych Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych C75 1 0,0 0,0 0, C ,6 1,2 0, C77 0 0,0 0,0 0, C ,6 1,1 0,4 28 Wtórne n.zł-e układu oddechowego i trawiennego C78 0 0,0 0,0 0, C ,5 1,0 0, Wtórny n.zł. innych umiejscowień C79 0 0,0 0,0 0, C ,3 4,4 1,8 13 N.zł. bez określenia jego umiejscowienia C ,8 13,9 6,8 3 C ,3 2,1 0,6 22 Choroba Hodgkina C ,0 0,7 0,4 30 C ,7 0,5 0,2 45 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) C ,8 0,6 0, C ,6 2,1 0,7 21 Chłoniaki nieziarnicze rozlane C ,7 0,6 0,3 37 C84 4 0,2 0,1 0, Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T C84 2 0,1 0,1 0, C ,9 1,4 0,5 25 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych C ,9 2,2 1,0 17 C88 7 0,3 0,2 0, Złośliwe choroby immunoproliferacyjne C88 4 0,2 0,1 0, C ,5 2,5 1,0 17 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych C ,7 1,9 0,9 18 C ,0 3,6 1,1 16 Białaczka limfatyczna C ,4 2,5 1,2 14 C ,4 2,6 0, Białaczka szpikowa C ,9 2,1 1,0 16 C93 0 0,0 0,0 0, Białaczka monocytowa C93 0 0,0 0,0 0, C94 3 0,1 0,1 0, Inne białaczki określonego rodzaju C94 2 0,1 0,1 0, C95 4 0,2 0,1 0, Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju C ,8 0,6 0, C96 2 0,1 0,1 0, Inny i nieokreślony n.zł. tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych C96 6 0,3 0,2 0, C97 0 0,0 0,0 0, N.zł-e niezaleŝnych mnogich umiejscowień C97 4 0,2 0,1 0, D00 2 0,1 0,1 0, Rak in situ jamy ustnej, przełyku i Ŝołądka D00 0 0,0 0,0 0, D01 2 0,1 0,1 0, D02 4 0,2 0,1 0, Rak in situ innych i nieokreślonych narządów trawiennych Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego D01 0 0,0 0,0 0, D02 0 0,0 0,0 0, D03 2 0,1 0,1 0, Czerniak in situ D03 0 0,0 0,0 0, D ,5 0,3 0, Rak in situ skóry D04 0 0,0 0,0 0, D05 0 0,0 0,0 0, Rak in situ piersi D05 0 0,0 0,0 0, D07 0 0,0 0,0 0, Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych D07 0 0,0 0,0 0, D09 2 0,1 0,1 0, Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień D09 0 0,0 0,0 0,

19 Tab. 4 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, kobiety, województwo śląskie, 2005 Liczby bezwzględne, współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std), wskaźniki struktury (%) i kolejność występowania KOBIETY zachorowania Liczby bezwzg w.sur w.std % Kolejn. występ. umiejscowienie KOBIETY zgony Liczby bezwzg w.sur w.std % Kolejn. występ. C00-D ,2 193,6 0 Nowotwory złośliwe ogółem C00-D ,3 1,6 0 C00 7 0,3 0,1 0,1 61 Nowotwory złośliwe (N.zł-e) wargi C00 5 0,2 0,1 0, C01 0 0,0 0,0 0, N.zł. nasady języka C01 0 0,0 0,0 0, C ,7 0,5 0, N.zł. innych i nieokreślonych części języka C ,7 0,4 0,4 34 C03 4 0,2 0,1 0,1 68 N.zł. dziąsła C03 0 0,0 0,0 0, C04 6 0,2 0,1 0,1 63 N.zł. dna jamy ustnej C04 6 0,2 0,2 0, C05 5 0,2 0,1 0,1 64 N.zł. podniebienia C05 2 0,1 0,0 0, C06 9 0,4 0,2 0,1 51 N.zł. innych i nieokreślonych części jamy ustnej C06 7 0,3 0,2 0, C07 0,5 0,3 0, N.zł. ślinianki przyusznej C07 6 0,2 0,2 0, C08 4 0,2 0,1 0,1 69 N.zł. innych i nieokreślonych duŝych gruczołów ślinowych C08 8 0,3 0,2 0, C ,7 0,4 0,2 38 N.zł-e migdałka C09 7 0,3 0,2 0, C 4 0,2 0,1 0,1 70 N.zł. części ustnej gardła (oropharynx) C 3 0,1 0,1 0, C11 7 0,3 0,3 0,1 62 N.zł. części nosowej gardła (nasopharynx) C11 2 0,1 0,1 0, C 0 0,0 0,0 0, N.zł. zachyłka gruszkowatego C 0 0,0 0,0 0, C13 1 0,0 0,0 0,0 81 N.zł. części krtaniowej gardła (hypopharynx) C13 1 0,0 0,0 0, C14 5 0,2 0,1 0,1 65 N.zł. o innym i bliŝej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła C14 6 0,2 0,2 0, C ,4 0,8 0,5 31 N.zł. przełyku C ,6 0,9 0,7 27 C ,2 4,8 2,9 N.zł. Ŝołądka C16 242,0 5,0 4,8 8 C17 0,4 0,2 0,1 50 N.zł. jelita cienkiego C ,6 0,2 0, C ,0,4 6,2 5 N.zł. jelita grubego C ,8 8,2 8,0 3 C ,7 1,5 0,9 20 N.zł. zgięcia esiczo-odbytniczego C ,8 0,4 0, C ,4 6,3 3,6 8 N.zł. odbytnicy C20 4 5,1 2,4 2,4 11 C ,6 0,3 0,2 40 N.zł. odbytu i kanału odbytu C ,7 0,8 0,8 24 C ,6 1,3 0,8 21 N.zł. wątroby i przewodów Ŝółciowych wewnątrzwątrobowych C22 1 4,5 2,3 2,2 13 C ,5 1,8 1,1 17 N.zł. pęcherzyka Ŝółciowego C ,7 2,3 2,2 C ,5 0,7 0,5 30 N.zł. innych i nie określonych części dróg Ŝółciowych C ,9 0,8 0,9 23 C ,6 4,1 2,4 N.zł. trzustki C25 254,5 5,2 5,0 6 C26 9 0,4 0,2 0,1 52 N.zł. innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych C ,6 0,7 0, C30 9 0,4 0,2 0,1 53 N.zł. jamy nosowej i ucha środkowego C30 0 0,0 0,0 0, C31 4 0,2 0,1 0,1 71 N.zł. zatok przynosowych C31 3 0,1 0,1 0, C ,6 1,1 0,5 29 N.zł. krtani C ,2 0,7 0, C33 2 0,1 0,0 0,0 77 N.zł. tchawicy C33 2 0,1 0,1 0, C ,4 13,9 7,3 2 N.zł. oskrzela i płuca C ,0 14,4 11,9 2 C37 1 0,0 0,0 0,0 82 N.zł. grasicy C37 2 0,1 0,1 0, C ,7 0,4 0,2 39 N.zł. serca, śródpiersia i opłucnej C ,2 0,6 0, C39 0 0,0 0,0 0, N.zł. innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej C39 2 0,1 0,0 0, C ,5 0,5 0, N.zł. kości i chrząstki stawowej kończyn C40 8 0,3 0,2 0, C ,5 0,5 0, N.zł. kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu C41 0,5 0,3 0,2 39 C ,4 3,5 1,7 16 Czerniak złośliwy skóry C ,0 1,1 1,0 20 C ,9 11,3 6,9 3 Inne n.zł-e skóry C ,6 0,7 0, C ,5 0,3 0, Międzybłoniak C45 4 0,2 0,1 0, C46 1 0,0 0,0 0,0 83 Mięsak Kaposi ego C46 0 0,0 0,0 0, C47 3 0,1 0,1 0,0 73 N.zł-e nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego C47 0 0,0 0,0 0, C48 0,5 0,4 0, N.zł. przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej C48 7 0,3 0,3 0, C ,4 0,9 0,4 32 N.zł-e tkanki łącznej i innych tkanek miękkich C49 9 0,4 0,3 0,2 42 C ,4 45,5 22,6 1 N.zł. piersi C ,0 18,7 15,7 1 18

20 Tab. 4a Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, kobiety, województwo śląskie, 2005 Liczby bezwzględne, współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std), wskaźniki struktury (%) i kolejność występowania KOBIETY zachorowania Liczby bezwzg w.sur w.std % Kolejn. występ. umiejscowienie KOBIETY zgony Liczby bezwzg w.sur w.std % Kolejn. występ. C ,4 1,3 0,8 23 N.zł. sromu C ,8 0,4 0, C ,5 0,3 0, N.zł. pochwy C52 0,4 0,2 0,2 41 C ,5 11,1 5,2 7 N.zł. szyjki macicy C53 251,4 6,5 4,9 7 C ,4 13,0 6,7 4 N.zł. trzonu macicy C ,8 1,9 1,8 14 C ,5 0,3 0, N.zł. nieokreślonej części macicy C ,4 1,2 1,1 18 C ,1,3 6,0 6 N.zł. jajnika C ,7 8,0 6,5 5 C ,5 0,2 0, N.zł. innych i nieokreślonych Ŝeńskich narządów płciowych C ,4 0,8 0,7 28 C58 1 0,0 0,0 0,0 84 N.zł. łoŝyska C58 0 0,0 0,0 0, C ,6 5,7 3,0 9 N.zł. nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej C64 8 5,3 2,7 2,5 C65 8 0,3 0,2 0,1 56 N.zł. miedniczki nerkowej C65 1 0,0 0,0 0, C66 3 0,1 0,1 0,0 74 N.zł. moczowodu C66 0 0,0 0,0 0, C ,0 3,2 1,9 14 N.zł. pęcherza moczowego C ,8 1,3 1,3 17 C68 0 0,0 0,0 0, N.zł. innych i nieokreślonych narządów moczowych C68 2 0,1 0,0 0, C69 8 0,3 0,3 0,1 57 N.zł. oka C69 3 0,1 0,1 0, C70 9 0,4 0,2 0,1 54 N.zł. opon C70 6 0,2 0,1 0, C ,3 5,0 2,3 13 N.zł. mózgu C ,0 4,1 3,3 9 C72 9 0,4 0,2 0,1 55 N.zł. rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego C72 4 0,2 0,2 0, C ,5 6,1 2,7 11 N.zł. tarczycy C ,5 0,3 0,3 38 C ,5 0,2 0, N.zł. nadnerczy C74 4 0,2 0,1 0, C75 3 0,1 0,1 0,0 75 N.zł. innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych C75 4 0,2 0,1 0, C ,1 0,6 0,3 35 N.zł. umiejscowień innych i niedokładnie okeślonych C ,9 1,4 1,4 15 C77 8 0,3 0,2 0,1 58 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych C77 0 0,0 0,0 0, C ,3 0,7 0,4 34 Wtórne n.zł-e układu oddechowego i trawiennego C78 0 0,0 0,0 0, C ,3 0,8 0,4 33 Wtórny n.zł. innych umiejscowień C79 0 0,0 0,0 0, C ,5 2,6 1,7 15 N.zł. bez określenia jego umiejscowienia C ,0 7,8 7,7 4 C ,1 1,8 0,6 26 Choroba Hodgkina C ,8 0,5 0, C ,7 0,5 0, Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) C ,6 0,3 0, C ,9 2,0 0,9 18 Chłoniaki nieziarnicze rozlane C ,5 0,3 0,2 40 C84 5 0,2 0,2 0,1 66 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T C84 3 0,1 0,1 0, C ,9 1,0 0,6 28 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych C ,0 1,1 0, C88 3 0,1 0,1 0,0 76 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne C88 2 0,1 0,0 0, C ,8 1,5 0,9 19 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych C ,1 1,1 1,0 19 C ,6 2,5 0,8 22 Białaczka limfatyczna C ,0 1,2 0, C ,4 1,6 0,8 24 Białaczka szpikowa C ,8 1,6 1,4 16 C93 2 0,1 0,0 0,0 78 Białaczka monocytowa C93 3 0,1 0,1 0, C94 2 0,1 0,0 0,0 79 Inne białaczki określonego rodzaju C94 0 0,0 0,0 0, C95 4 0,2 0,1 0,1 72 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju C ,6 0,2 0,3 35 C96 0 0,0 0,0 0, Inny i nieokreślony n.zł. tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych C96 3 0,1 0,0 0, C97 0 0,0 0,0 0, N.zł-e niezaleŝnych mnogich umiejscowień C97 5 0,2 0,1 0, D00 1 0,0 0,0 0,0 85 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i Ŝołądka D00 0 0,0 0,0 0, D01 2 0,1 0,0 0,0 80 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów trawiennych D01 0 0,0 0,0 0, D02 1 0,0 0,0 0,0 86 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego D02 0 0,0 0,0 0, D03 5 0,2 0,0 0,1 67 Czerniak in situ D03 0 0,0 0,0 0, D04 8 0,3 0,1 0,1 59 Rak in situ skóry D04 0 0,0 0,0 0, D ,9 0,1 0,6 27 Rak in situ piersi D05 0 0,0 0,0 0, D ,1 1,2 0,7 25 Rak in situ szyjki macicy D06 0 0,0 0,0 0, D07 8 0,3 1,7 0,1 60 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych D07 0 0,0 0,0 0, D09 0 0,0 0,2 0, Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień D09 0 0,0 0,0 0,

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2012 ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2010 ROKU Centrum Onkologii im. prof.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P.

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku Cancer in the Silesia Voivodeship in 2004 Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Zem³a Centrum Onkologii - Instytut im. M. Sk³odowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet:

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet: Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2008 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GŁOWY I SZYI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2009 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

Bardziej szczegółowo

Podziękowania ISSN: 1897-676X

Podziękowania ISSN: 1897-676X Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek prowadzących działalność leczniczą w województwie opolskim, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO ORAZ WĄTROBY

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2004 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP 2006 ISSN 1896-8090 Wydawca: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 45-060 Opole ul. Katowicka 66a OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2005 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP. 2007 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski

Bardziej szczegółowo

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek, prowadzących działalność leczniczą, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 ROKU W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2012 Year of publication: 2012 ISSN: 1896-4273

Rok wydania: 2012 Year of publication: 2012 ISSN: 1896-4273 Wydawca: Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 1, 44-11 Gliwice Published by: Department

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Bydgoszcz, 2006 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2004 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Opieka paliatywna nad dziećmi - Tom XV / 2007 Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą Przygotował Jerzy Błaszczyk w ramach prac Komitetu ds. Epidemiologii:

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH EPIDEMIOLOGIA prof. dr hab. med. Jan Kornafel Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM we Wrocławiu Mierniki epidemiologiczne Mierniki epidemiologiczne

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 STANISŁAW GÓŹDŹ URSZULA SIUDOWSKA KRZYSZTOF LIS EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKI

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok ISSN 897- Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU.

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Regionalne Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii Jerzy Błaszczyk Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-213 lat obserwacji epidemii Dane w opracowaniu pochodzą z Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów. Oparte są na Karcie Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Katowice 2006 Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego: Ryszard Majer

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2010 Year of publication: 2010 ISSN:

Rok wydania: 2010 Year of publication: 2010 ISSN: Wydawca: Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. WybrzeŜe Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice Published by: Department

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 ROKU ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 ROKU ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKI REJESTR NOWOTWORÓW NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. 23 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w Polsce w 2012 roku

Nowotwory w Polsce w 2012 roku Artykuł oryginalny Original article NOWOTWORY Journal of Oncology 2013, volume 63, number 3, 197 216 DOI: 10.5603/NJO.2013.0001 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Cancer in Swietokrzyskie Voivodeship

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz.

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. 9 Załącznik C.63.a. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Załącznik nr 6 Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Część A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z WarmińskoMazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko mazurskim w roku Olsztyn Nowotwory

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. 42 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie śląskim Żyć zdrowiej na Śląsku Biillanss ssttattyssttyczzny Katowice 2007 ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku dr n. med.

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2011 Year of publication: 2011 ISSN:

Rok wydania: 2011 Year of publication: 2011 ISSN: Wydawca: Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-1 Gliwice Published by: Department

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW,

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2003 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN ISSN 1896-6195 DANE ZA ROK 2008 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 Łódź 2010 rok ISSN 1896-6195 BIULETYN ZACHOROWAÑ

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. 71 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Informacja dotycząca umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany

Bardziej szczegółowo

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz.

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. 66 Załącznik C.23. EPIRUBICINUM 1 EPIRUBICINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 EPIRUBICINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów załącznik do zarządzenia Nr 40/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz.

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. 71 Załącznik C.60. VINBLASTINUM 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW,

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2004 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1499 Poz. 133 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) Załącznik C.60. VINBLASTINUM Lp. 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. VINBLASTINUM

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 2007 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1462 Poz. 71 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10 Załącznik nr 2 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE (DZ. U. Z 2008 R.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Załącznik nr 6 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej C00.2 Powierzchnia zewnętrzna wargi, nie określona

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2014 Year of publication: 2014 ISSN:

Rok wydania: 2014 Year of publication: 2014 ISSN: Wydawca: Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 1, 44-1 Gliwice Published by: Department

Bardziej szczegółowo

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Stanowisko Rady Przejrzystości nr 64/2015 z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. 133 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. 68 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM 1. IRINOTECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINOTECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINOTECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU ISSN 1896-8198 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary 15 61-866 Poznań WIELKOPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW telefon : (0-61)8850-637 e-mail :rejestr.nowotworow@wco.pl BIULETYN

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71 Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Informacja dotycząca umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu Informacje w zakresie Postanowienie 1. przesłanek wypłaty świadczenia art. 4; art. 6 Tabela nowotworów

Bardziej szczegółowo

PRZEŻYCIA 5-LETNIE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z LAT 1985-2004 W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM

PRZEŻYCIA 5-LETNIE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z LAT 1985-2004 W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Marek Bębenek PRZEŻYCIA 5-LETNIE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z LAT 1985-4 W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 11 Dolnośląskie Centrum Onkologii we

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009 Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-29 W 29 roku woj. dolnośląskie liczyło 2 874 88, w tym Wrocław 622 986 mieszkańców, mieszkańcy Wrocławia stanowili więc 21,7%

Bardziej szczegółowo

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.35.a. IRINOTECANUM Lp 1. IRINO TECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINO TECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINO TECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 4. IRINO TECANUM C15.2 BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Prof. dr hab. n. med. B. Zemła Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. 42 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU Województwo mazowieckie zajmuje powierzchnię 3,8 tys. km 2, którą zamieszkuje 5,139 tys. osób. Największym miastem jest Warszawa, będąca

Bardziej szczegółowo

Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca. Druk Przygotowanie do druku i druk

Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca. Druk Przygotowanie do druku i druk ISSN 1896-6195 BIULETYN ZACHOROWAÑ NA NOWOTWORY Z OŒLIWE W W O J E W Ó D Z T W I E Ó D Z K I M Numer 62 Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca Zespół - mgr Ewa redakcyjny Kucharska

Bardziej szczegółowo

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Nowotwory złośliwe ( C00-D09) Rozdział ten obejmuje następujące szerokie grupy nowotworów:

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71. Lp.

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71 Załącznik C.24. ETOPOSIDUM 1 ETOPOSIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 ETOPOSIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 ETOPOSIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71 Załącznik C.6. CARBOPLATINUM 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2013 W roku 2013 woj. dolnośląskie liczyło 2.908.457 mieszkańców. Od roku 2000, kiedy wprowadzono administracyjne

Bardziej szczegółowo

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 Załącznik C.64. TEMOZOLOMIDUM Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 L.p. 1 TEMOZOLOMIDUM C22.0

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2001 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2001 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2001 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

METHOTREXATUM. Załącznik C.41. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71. Lp.

METHOTREXATUM. Załącznik C.41. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71 Załącznik C.41. METHOTREXATUM 1. METHOTREXATUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. METHOTREXATUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. METHOTREXATUM

Bardziej szczegółowo

CYKLOPHOSPHAMIDUM. Załącznik C.13. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CYKLOPHOSPHAMIDUM. Załącznik C.13. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.13. CYKLOPHOSPHAMIDUM Lp. 1 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI

Bardziej szczegółowo

Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego

Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Publicznego NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie śląskim Katowice 29 Ślląskiie Centrum Zdrowiia Publliicznego Nowotwory

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku ISSN 1897-676X Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Nr 3 OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW Opolski (Regionalny) Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo