Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P."

Transkrypt

1

2 Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku Cancer in the Silesia Voivodeship in 2004 Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Zem³a Centrum Onkologii - Instytut im. M. Sk³odowskiej-Curie, Oddzia³ w Gliwicach Maria Sk³odowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology Regionalny Œl¹ski Rejestr Nowotworów, Zak³ad Epidemiologii Nowotworów ul. Wybrze e Armii Krajowej 15, Gliwice, Polska, Cancer Epidemiology Department 15 Wybrzeze Armii Krajowej St., Gliwice, Poland

3 Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, Gliwice Published by:, Cancer Epidemiology Department Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Gliwice Branch 15 Wybrzeze Armii Krajowej St., Gliwice, Poland. Rok wydania: 2006 Year of publication: 2006 ISSN: internet: Projekt graficzny, skład, zdjęcia: Art21 Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone. W szczególności zabrania się publikacji i kopiowania (metodą skanowania, fotografowania itp.) motywu graficznego okładki, logo rejestru i zdjęć. Żadna część okładki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez uzyskania pisemnej zgody Art21 Katowice

4 Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu kolejne, poszerzone wydanie opracowania Nowotwory złośliwe w województwie śląskim poświęconego aktualnej ocenie ryzyka chorób nowotworowych, w którym zawarto najważniejsze fakty dotyczące zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2004 roku. Analizę zachorowań i zachorowalności na nowotwory złośliwe oparto o dane nadsyłane przez wszystkie jednostki służby zdrowia województwa śląskiego do Regionalnego Śląskiego Rejestru Nowotworów przy Zakładzie Epidemiologii Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach. Ocenę umieralności na nowotwory złośliwe opracowano na podstawie danych pochodzących ze świadectw zgonów gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych epidemiologią nowotworów złośliwych na Górnym Śląsku. Podziękowania: Szczególne podziękowanie pragniemy złożyć Panu mgr Andrzejowi Gabrychowi Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, bez którego pomocy nie byłoby możliwe uzupełnienie danych Regionalnego Śląskiego Rejestru Nowotworów. Paniom: Niniejsze opracowanie nie byłoby możliwe bez osobistego zaangażowania naszych współpracowników z Regionalnego Śląskiego Rejestru Nowotworów w kodowanie i weryfikację kart zgłoszeń nowotworów. E. Czajkowskiej, W. Jamrozik, J. Kern-Bałacie, M. Reżko, J. Rojek, B. Włodarczyk-Marciniec, H. Wolnic Serdeczne podziękowania składają Autorzy

5

6 Abstract Cancer in the Silesia Voivodeship in 2004 At present cancer remains a major public health problem in the Silesia Voivodeship. One in four deaths in the Silesia Voivodeship is caused by cancer. In order to provide on up-to date perspective on the occurrence of cancer, presents this overview for the year A total of new cancer cases (8125 in males and 7489 in females) were registered in 2004 in the Silesia Voivodeship. The estimated risk of developing cancer between the ages 0-74 years is higher for males (27.2%) than for females (19.5%). Among all persons, lung cancer (16%) is the most common registrable cancer in Lung cancer, colorectal cancer (11%), breast cancer (10%), nonmelanoma skin cancer (6%), and stomach cancer (5%) together account for almost 50% of all registrable cancers in In males, the most common registrable cancers after lung cancer (23%) are colorectal cancer (11%), prostate cancer (11%) and bladder cancer (8%) which in total account for over 50% of all registrable cancers in males. Lung cancer is still the cancer that strikes man harder. Among males aged 25 years and older lung cancer is the first registered cancer, while colorectal cancers rank second and third among males years old and 60 years and older respectively. Among males 60 years and older prostate cancer is the second most registrable site among males. In females, breast cancer (20%) is the most common registrable cancer followed by colorectal cancer (11%), lung cancer (8%), corpus uteri cancer (7%) and non-melanoma skin cancer (6%), which in total account for over 50% of all registrable cancers in females. Among females aged years old breast cancer is the first registrable cancer site and ranks second among females aged 75 years and older. A total of cancer deaths (6614 in males and 4974 in females) were recorded in 2004 in the Silesia Voivodeship, up by 13,6% (1389 deaths) compared with Cancer deaths accounted for 25.4% of all deaths, ranking second only to deaths from diseases of the circulatory systems. The cancers most commonly causing deaths are cancers of lung (30%), colorectal (10%), stomach (8%), and prostate (6%) in males and cancers of breast (13%), colorectal (12%), lung (11%), ovary (6%) and stomach (6%) in females. Our results are based on the most currently available numbers of new registered cancer cases in 2004 and may differ slightly from the data presented in future. This is because of still running process of registry data refinement. Zofia Kołosza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Zemła 5

7

8 Nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2004 roku Niniejsze opracowanie dotyczy oceny zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2004 roku. Dane o noworejestrowanych zachorowaniach z okresu pochodzą z Regionalnego Śląskiego Rejestru Nowotworów (RŚRN), Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach. Dane statystyczne o liczbie zgonów (na podstawie świadectw zgonów) pochodzą z GUS. Klasyfikację zachorowań i zgonów przeprowadzono w oparciu o X rewizję Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (). Przedstawiono współczynniki surowe i standaryzowane zachorowalności i umieralności na 100 tys. dla nowotworów złośliwych ogółem i poszczególnych rozpoznań według płci i grup wieku. Zastosowanie standardowej populacji świata do obliczania współczynników standaryzowanych, pozwala na porównanie zachorowalności i umieralności zarówno na poziomie powiatów województwa śląskiego jak i pomiędzy rozpoznaniami lub grupami rozpoznań. Współczynniki surowe i standaryzowane względem płci dla poszczególnych umiejscowień nowotworów i dla nowotworów złośliwych w wybranych grupach rozpoznań według powiatów, przedstawiono w tabelach wraz z liczbą zachorowań i zgonów na dany nowotwór i wskaźnikami struktury. Ponadto, dla grup rozpoznań przedstawiono ryzyko skumulowane zachorowalności i umieralności, które pozwala na ocenę prawdopodobieństwa zachorowania i zgonu mieszkańca województwa śląskiego na nowotwór złośliwy przed 75 rokiem życia. W 2004 roku ponad mieszkańców województwa śląskiego zachorowało na nowotwór złośliwy i przeszło zmarło z tego powodu. Szacuje się, że wśród mieszkańców województwa śląskiego więcej niż jeden mężczyzna z czterech i jedna kobieta z pięciu ma szansę zachorowania na nowotwór złośliwy przed 75 rokiem życia. Zachorowania na nowotwory złośliwe W 2004 roku w województwie śląskim zarejestrowano łącznie zachorowań na nowotwory złośliwe (8 125 zachorowań u mężczyzn i u kobiet). Zgony z powodu nowotworów złośliwych W 2004 roku w województwie śląskim zarejestrowano łącznie zgonów z powodu nowotworów złośliwych (6 614 zgonów u mężczyzn i u kobiet) to jest o 13,6% (1389) zgonów więcej niż w 1999 roku. Zgony te stanowiły, wg danych GUS, drugą przyczynę zgonów (25,4% z ogółu stwierdzonych zgonów) po chorobach układu krążenia. A. Struktura zgonów w województwie śląskim w 1999 i 2004 roku chor. układu krążenia nowotwory złośliwe wypadki i następstwa prz.ch. dolnych dróg oddech. ch.przewl.wątroby i marskość cukrzyca samobójstwa i samouszkodz. pozostale źródło: 25,4 21,3 6,6 6,9 4,0 3,9 2,3 2,1 1,8 1,5 1,5 1,3 10,2 14,1 48,2 48, % ogółu zgonów W 2004 roku, co czwarty zgon w województwie śląskim był spowodowany przez nowotwór złośliwy. Najczęstsze umiejscowienia nowotworów Wśród mieszkańców województwa śląskiego najczęściej zgłaszanymi nowotworami złośliwymi były nowotwory płuc /tutaj: C33-C34 wg / (2468 zachorowań, 16%), jelita grubego /tutaj: C18-C21 wg / (1696, 11%), piersi (1501, 10%), nieczerniakowate nowotwory skóry (923, 6%) i prostaty (854, 6%). Stanowią one 49% wszystkich zarejestrowanych nowotworów złośliwych w 2004 roku. B. Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 1999 i 2004 roku okręż.+odby tn. pierś inne skóra prostata pęcherz mocz. żołądek nerka trzon macicy jajnik szyjka macicy trzustka mózg+oun krtań białaczki

9 W województwie śląskim w 2004 roku nowotwory złośliwe płuca stanowiły najczęstszą przyczynę zgonów (2552 zgonów, 22%) z powodu nowotworów złośliwych. C. Liczby zgonów na nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 1999 i 2004 roku okręż.+odby tn. żołądek pierś trzustka prostata mózg+oun nerka pęcherz mocz. jajnik wątroba białaczki przełyk krtań szyjka macicy W następnej kolejności w rankingu przyczyn zgonów były nowotwory złośliwe jelita grubego (1296 zgonów, 11%), żołądka (812, 7%), piersi (620, 5%), trzustki (533, 5%) i prostaty (381, 3%). Ranking poszczególnych lokalizacji według liczby zachorowań czy zgonów odzwierciedla różnice w przeżyciach chorych. D. Liczby zarejestrowanych zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 1999 i 2004 roku okręż.+odby tn. pierś inne skóra prostata pęcherz mocz. żołądek nerka trzon macicy jajnik szyjka macicy trzustka mózg+oun krtań białaczki zachorowania zgony Nowotwory złośliwe płuc są najczęściej występującym źle rokującym nowotworem i są na pierwszym miejscu zarówno wśród zachorowań jak i zgonów. Nieczerniakowate nowotwory skóry występują dość często i są dobrze rokujące, stąd w rankingu zgonów są poza pierwszą dwudziestką. Odwrotnie, nowotwór złośliwy trzustki jest na piątym miejscu wśród przyczyn zgonów z powodu nowotworów złośliwych, lecz jego występowanie jest stosunkowo rzadkie (12 miejsce w rankingu zachorowań). Najczęstsze umiejscowienia nowotworów według płci Spośród ogółu zgłaszanych nowotworów złośliwych, u mężczyzn najczęstsze były nowotwory płuca 23%, jelita grubego 11%, prostaty 11%, pęcherz moczowego 8%. Zarówno w 1999 roku jak i 2003 roku na dwóch pierwszych miejscach występowały nowotwory złośliwe płuca i jelita grubego, podczas gdy nowotwory złośliwe prostaty z czwartego miejsca w 1999 roku przesunęły się na trzecie miejsce w 2004 roku wyprzedzając w rankingu umiejscowień nowotwory złośliwe żołądka (trzecie miejsce w 1999 roku). Te cztery nowotwory, zarówno w 1999 roku jak i w 2004 roku stanowiły przeszło 50% wszystkich rejestrowanych nowotworów złośliwych u mężczyzn. U kobiet najczęściej zgłaszanymi nowotworami złośliwymi były nowotwory piersi 20%, jelita grubego 11%, płuca 8%, trzonu macicy 7% i nieczerniakowate skóry 6%. W 1999 roku na trzech pierwszych miejscach występowały te same nowotwory złośliwe (piersi, jelita grubego, płuca), jak w 2004 roku, podczas gdy nieczerniakowate nowotwory skóry z ósmego miejsca w 1999 roku przesunęły się na piąte w 2004 roku. Nowotwory złośliwe będące najczęstszą przyczyną zgonów i stanowiące około 50% zgonów nowotworowych u mężczyzn to nowotwory płuc (30%), jelita grubego (10%) i żołądka (8%), a u kobiet to nowotwory piersi (13%), jelita grubego (12%), płuc (11%), jajnika (6%) i żołądka (6%). Najczęstsze umiejscowienia nowotworów, a wiek chorych Występowanie nowotworów złośliwych jest ściśle związane z wiekiem. W roku 2004, w grupie wieku 0-14 lat wystąpiło 0,6% z ogółu zarejestrowanych nowotworów, 0,8% w grupie lat, 13% w grupie lat, 22,5% w grupie lat, 43,7% w grupie lat i 19,3% w wieku 75 lat i więcej. W roku 2004 średni wiek w chwili diagnozy nowotworu złośliwego dla mężczyzn wynosił 63,

10 lata (mediana wieku 65 lat), a dla kobiet 62,2 lat (mediana wieku 63 lata). Wśród dzieci i młodzieży do 14 roku życia najczęściej diagnozowano nowotwory złośliwe mózgu i centralnego układu nerwowego i białaczki. W grupie wieku lat u mężczyzn najczęściej rejestrowano nowotwory złośliwe jądra, a u kobiet ziarnicę złośliwą. W tej grupie wieku na drugim miejscu niezależnie od płci występowały nowotwory złośliwe mózgu i centralnego układu nerwowego. W następnej grupie wieku (25-49 lat) przeważały zachorowania kobiet. Wśród kobiet dominowały nowotwory złośliwe piersi i szyjki macicy, natomiast wśród mężczyzn nowotwory złośliwe płuca i jelita grubego. Nowotwory złośliwe płuca i jelita grubego nadal dominują wśród mężczyzn w wieku lat. Natomiast u kobiet w tej samej grupie wieku najczęściej występowały nowotwory złośliwe piersi, a nowotwory złośliwe płuca i trzonu macicy zajmowały kolejne (odpowiednio drugie i trzecie) miejsca w rankingu umiejscowień. Wśród mężczyzn w wieku lat nowotwory złośliwe płuca nadal pozostają najczęściej rejestrowane wyprzedzając nowotwory złośliwe prostaty, które po raz pierwszy pojawiają się na liście najczęstszych rozpoznań i przesuwają nowotwory złośliwe jelita grubego na miejsce trzecie. U kobiet, w tej grupie wiekowej, nowotwory złośliwe piersi nadal utrzymują swoją dominującą pozycję a nowotwory złośliwe jelita grubego zajmują miejsce drugie. W grupie mężczyzn starszych w wieku 75 lat i więcej nadal dominują nowotwory złośliwe płuca, prostaty i jelita grubego podczas gdy wśród kobiet w tej grupie wiekowej nowotwory złośliwe piersi po raz pierwszy tracą swoją pierwszą pozycję (dla wieku 25-74) na rzecz nowotworów złośliwych jelita grubego (pierwsze miejsce) i przesuwają się na miejsce drugie na liście najczęstszych umiejscowień. Współczynniki standaryzowane Nowotwory złośliwe występują częściej u mężczyzn niż u kobiet. Ryzyko skumulowane do 75 lat dla nowotworów złośliwych ogółem wynosiło 27,2% dla mężczyzn i 19,5% dla kobiet. Mężczyźni mają wyższe współczynniki zachorowalności dla każdej lokalizacji oprócz piersi, tarczycy, pęcherzyka żółciowego i tkanek miękkich. Standaryzowany współczynnik zachorowalności w populacji mężczyzn dla nowotworów złośliwych ogółem wynosił 259,1 na 100 tys. Spośród ogółu zgłaszanych nowotworów złośliwych, najwyższe wartości współczynników obserwowano dla następu- jących umiejscowień: płuca 57,5, jelita grubego 28,2, prostaty 26,5, pęcherza moczowego 20,6 i żołądka 16,2 na 100 tys. mężczyzn. Standaryzowany współczynnik zachorowalności w populacji kobiet dla nowotworów złośliwych ogółem wynosił 188,2 na 100 tys. Najwyższe standaryzowane współczynniki dotyczyły następujących umiejscowień: piersi 39,4, jelita grubego 17,7, płuca 15,6, trzonu macicy 13,1, jajnika 12,2 i szyjki macicy 11,9 na 100 tys. kobiet. Współczynniki cząstkowe Współczynniki cząstkowe zachorowalności i umieralności zmieniają się w zależności od wieku i umiejscowienia nowotworu. Dla wybranych rozpoznań współczynniki cząstkowe przedstawiono jako krzywe zależne od wieku. W zależności od wartości wskaźników przeżyć krzywe zachorowalności i umieralności mogą leżeć blisko siebie lub się pokrywać (np. nowotwór płuca), być oddalone od siebie (np. nowotwór piersi) lub wzajemnie się przecinać (np. nowotwór trzustki). Krzywe zachorowalności i umieralności różnią się kształtem, który określa szybkość zmian współczynników względem wieku. Dla niektórych nowotworów (np. prostaty) krzywe te stale rosną do najstarszej grupy wieku, podczas gdy dla innych rozpoznań wyhamowanie wzrostu krzywych ma miejsce we wcześniejszych grupach wieku (np. nowotwory trzonu macicy). Zachorowalność i umieralność w powiatach W 2004 roku struktura zachorowań na nowotwory złośliwe w powiatach województwa śląskiego była podobna do struktury w całym województwie. U mężczyzn na poziomie powiatów najczęściej rejestrowano nowotwory złośliwe płuca (stanowiące od 14,8% do 31,9% z ogółu nowotworów złośliwych), jelita grubego (4,4%-17,6%), prostaty (4,1%-22,2%) i pęcherza moczowego (3,3%-14,3%). Nowotwory płuca zajmowały pierwsze miejsce w rankingu zachorowań i zgonów (oprócz zarejestrowanych zachorowań dla miasta Bielsko-Biała, gdzie nowotwory złośliwe prostaty wyprzedziły nowotwory złośliwe płuca). Obserwowano duże zróżnicowanie standaryzowanych współczynników zachorowalności jak i umieralności dla nowotworów złośliwych w powiatach województwa śląskiego. Najwyższe wartości standaryzowanych współczynników zachorowalności dla nowotworów złośliwych ogółem występowały w populacji mężczyzn miasta Bielsko- Biała (359,4 na 100 tys.), powiatów: bielskiego (348,9), będzińskiego (346,0) i miasta Chorzów (341,4), a najniższe w powiatach: raciborskim (178,1), kłobuckim (184,4) i w mieście Zabrze (189,9). 9

11 Najwyższe wartości standaryzowanych współczynników umieralności dla nowotworów złośliwych ogółem występowały w miastach: Świętochłowice (261,4 na 100 tys.), Chorzów (254,8), w powiecie będzińskim (253,3) i w mieście Mysłowice (246,9), a najniższe w mieście Bielsko-Biała (150,4), w powiatach: myszkowskim (167,4) i tarnogórskim (170,8). U kobiet najczęściej rejestrowano w powiatach nowotwory złośliwe piersi, które stanowiły od 11,4% do 33,9% z ogółu nowotworów złośliwych. Następne miejsca zajmowały nowotwory złośliwe jelita grubego (6,7%-17,5%), płuca (3,4%-16,3%) oraz trzonu macicy (2,7%-13,8%). Nowotwory złośliwe piersi zajmowały pierwsze miejsce w rankingu zachorowań we wszystkich powiatach, natomiast w rankingu przyczyn zgonów tylko w 1/3 powiatów. W pozostałych powiatach pierwsze miejsce zajmowały nowotwory złośliwe jelita grubego, płuca i jajnika. Najwyższe wartości standaryzowanych współczynników zachorowalności dla nowotworów złośliwych ogółem występowały w populacji kobiet miast: Bielsko-Biała (234,1 na 100 tys.), Chorzów (215,5), Częstochowa (213,3) i powiatu będzińskiego (210,7), a najniższe w powiecie częstochowskim (128,7), kłobuckim (136,3) i myszkowskim (151,3). Najwyższe wartości standaryzowanych współczynników umieralności występowały w miastach: Chorzów (147,4 na 100 tys.), Mysłowice (142,8), Ruda Śląska (140,8) i Bytom (130,2), a najniższe w powiatach myszkowskim (79,4) i kłobuckim (86,9) oraz w mieście Siemianowice Śląskie (86,9). Obserwowane zróżnicowanie zachorowalności na poziomie powiatów zależy nie tylko od populacyjnych czynników ryzyka i jakości podejmowanych akcji prozdrowotnych, lecz także od rzetelności przysyłania kart zgłoszeń nowotworów przez jednostki służby zdrowia do RŚRN. Należy zaznaczyć, że w przyszłych opracowaniach wartości liczbowe o zachorowaniach i zachorowalności za rok 2004 dla województwa śląskiego mogą się różnić od danych prezentowanych w niniejszym opracowaniu. Efekt ten jest wynikiem ciągłego uzupełniania bazy rejestru o przypadki zdiagnozowane w roku 2004, a dotąd nie zarejestrowane w bazie Regionalnego Śląskiego Rejestru Nowotworów. 10

12 Definicje W niniejszym opracowaniu stosowano następujące pojęcia i miary ryzyka: Populacja zbiór mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w danym okresie czasu (tutaj: województwa śląskiego lub powiatu w 2004 roku). Do tak zdefiniowanej populacji nie zalicza się osoby zameldowane na pobyt czasowy. Wiek wiek osoby (w latach) liczony w chwili postawienia diagnozy nowotworu złośliwego. Liczba zachorowań (licz.zach) (zgonów (licz.zg)), liczba zarejestrowanych przypadków zachorowań (zgonów) na nowotwory złośliwe w populacji w danym okresie czasu (tutaj: woj. śląskiego lub powiatów w 2004 roku) Na liczbę zachorowań (zgonów) ma wpływ zarówno wielkość opisywanej populacji jak i jej struktura wieku. Wskaźnik struktury (%) zarejestrowanych zachorowań (zgonów) określa odsetek zarejestrowanych zachorowań (zgonów) na dany nowotwór (grupę nowotworów) wśród nowotworów złośliwych ogółem. Współczynnik surowy (w.sur) zachorowalności (umieralności) jest miarą ryzyka zachorowania (zgonu) na nowotwór złośliwy i określa liczbę rejestrowanych zachorowań (zgonów) na dany nowotwór (grupę nowotworów) na 100 tys. osób w danym roku (tutaj: woj.śląskiego lub powiatów w 2004 roku) Współczynnik standaryzowany (w.std) (wg wieku) zachorowalności (umieralności) jest miarą ryzyka zachorowania (zgonu) na nowotwór złośliwy i określa, ile zachorowań (zgonów) wystąpiłoby w badanej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak w populacji standardowej (tutaj: standardowej populacji świata ). Współczynnik standaryzowany jest zwykle wyrażony na 100 tys. osób. Ryzyko skumulowane (do 75 lat) (ryzyko skum(%)) jest miarą ryzyka zachorowania osoby na dany nowotwór (grupę nowotworów) w okresie do 75 roku życia pod warunkiem, że dana osoba dożyje do końca tego okresu. Dodatkowo zakładamy, że ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy w poszczególnych 5-letnich grupach wieku jest takie jak w populacji województwa śląskiego w 2004 roku. Wskaźnik zgony/zachorowania (Zg/Zh(%)) jest ilorazem liczby zgonów na nowotwór złośliwy (grupę nowotworów) do liczby nowo rejestrowanych zachorowań na ten nowotwór w tym samym okresie czasu. Wskaźnik Zg/Zh jest zwykłe wyrażony w %. I tak, duże wartości wskaźnika Zg/Zh odnoszą się do nowotworów złośliwych źle rokujących, z krótkimi czasami przeżyć (np. nowotwór złośliwy płuca), podczas gdy małe wartości Zg/Zh opisują nowotwory dobrze rokujące (z długimi czasami przeżycia). Współczynnik cząstkowy zachorowalności (umieralności) jest miarą ryzyka zachorowania (zgonu) na nowotwór złośliwy w 5-letniej grupie wieku w danym roku (tutaj: woj.śląskiego lub powiatów w 2004 roku). Określa się go jako liczbę rejestrowanych zachorowań (zgonów) na dany nowotwór (grupę nowotworów) w danej grupie wieku na 100 tys. osób. W niniejszym opracowaniu analizowano współczynniki cząstkowe w 5-letnich grupach wieku począwszy od 0-4 do 85 lat i więcej (85+). 11

13 Tab. 1 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań, mężczyźni, województwo śląskie, 2004 Liczby bezwzględne, współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std), ryzyko skumulowane (ryzyko skum%), wskaźnik (Zg/Zh) MĘŻCZYŹNI zachorowania Licz. bezwzg w.sur w.std ryzyko skum% C00-D ,0 259,1 27,2 umiejscowienie nowotwory złośliwe ogółem MĘŻCZYŹNI zgony Licz. bezwzg w.sur w.std ryzyko skum% Zg/Zh (%) C00-D ,6 209,6 22,0 81 C00-C ,6 5,3 0,7 jama ustna C00-C ,5 4,0 0,5 73 C ,8 0,6 0,1 część nosowa gardła C ,4 0,3 0,0 56 C09-C10, C12-C ,5 3,2 0,4 inne nowotwory gardła C09-C10, C12-C ,7 2,7 0,3 83 C ,5 6,3 0,8 przełyk C ,2 7,3 0,9 120 C ,0 16,2 1,9 żołądek C ,8 16,0 1,9 99 C18-C ,5 28,2 3,6 okrężnica+odbytnica C18-C ,1 21,6 2,5 76 C ,1 3,8 0,5 wątroba C ,8 5,7 0,7 155 C ,5 6,8 0,8 trzustka C ,3 8,7 1,1 130 C ,4 9,5 1,2 krtań C ,7 6,9 0,9 72 C33-C ,1 57,5 7,3 C33-C ,3 61,8 7,6 108 C ,0 3,7 0,4 czerniak skóry C ,7 2,0 0,2 54 C ,6 14,1 1,6 inne nowotwory skóry C ,4 1,2 0,1 7 C ,5 0,3 0,0 pierś C50 0 0,0 0,0 0,0 0 C ,5 26,5 3,2 prostata C ,7 12,4 1,0 45 C ,9 3,4 0,2 jądro C ,7 0,6 0,1 19 C64-C66, C ,6 10,7 1,3 nerka i inne narz.moczowe C64-C66, C ,8 7,1 0,9 67 C ,0 20,6 2,6 pęcherz moczowy C ,6 8,2 0,9 40 C70-C ,4 7,2 0,7 mózg i OUN C70-C ,1 6,1 0,7 96 C ,8 1,4 0,2 tarczyca C ,7 0,5 0,1 39 C82-C85, C ,4 4,3 0,4 chłoniaki nieziarnicze C82-C85, C ,3 3,3 0,4 80 C ,9 1,7 0,1 choroba Hodgkina C ,2 0,9 0,1 61 C ,9 2,1 0,2 szpiczak mnogi C ,5 1,8 0,2 88 C91-C ,3 6,3 0,6 białaczki C91-C ,1 5,4 0,5 96 Ryc. 1 Zmiana % standaryzowanych współczynników w 2004 roku w odniesieniu do 1999 roku, mężczyźni, województwo śląskie MĘŻCZYŹNI zmiana % zachorowalności MĘŻCZYŹNI zmiana % umieralności ogółem prostata inne skóra pęch. moczowy przełyk białaczki czerniak skóry okręż.+odbytn. krtań mózg+oun jądro jama ustna nerka żołądek trzustka ogółem prostata inne skóra pęch. moczowy przełyk białaczki czerniak skóry okręż.+odbytn. krtań mózg+oun jądro jama ustna nerka żołądek trzustka % zmiany współczynników zachorowalności % zmiany współczynników umieralności 12

14 Tab. 2 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań, kobiety, województwo śląskie, 2004 Liczby bezwzględne, współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std), ryzyko skumulowane (ryzyko skum%), wskaźnik (Zg/Zh) KOBIETY zachorowania Licz. bezwzg w.sur w.std ryzyko skum% C00-D ,1 188,2 19,5 umiejscowienie nowotwory złośliwe ogółem KOBIETY zgony Licz. bezwzg w.sur w.std ryzyko skum% Zg/Zh (%) C00-D ,6 111,6 11,9 66 C00-C ,1 1,3 0,1 jama ustna C00-C ,7 1,0 0,1 79 C11 6 0,2 0,2 0,0 część nosowa gardła C ,5 0,3 0,0 183 C09-C10, C12-C ,0 0,6 0,1 inne nowotwory gardła C09-C10, C12-C ,6 0,4 0,0 60 C ,9 1,1 0,1 przełyk C ,8 1,0 0,1 94 C ,7 5,7 0,7 żołądek C ,1 6,1 0,7 114 C18-C ,7 17,7 2,2 okrężnica+odbytnica C18-C ,2 12,3 2,3 77 C ,6 1,3 0,1 wątroba C ,1 2,6 0,3 195 C ,0 4,2 0,5 trzustka C ,4 5,4 0,7 130 C ,9 1,3 0,2 krtań C ,9 0,5 0,1 49 C33-C ,6 15,6 1,9 C33-C ,3 13,3 1,9 91 C ,7 3,2 0,4 czerniak skóry C ,7 1,6 0,2 57 C ,6 10,7 1,2 inne nowotwory skóry C ,4 0,6 0,0 7 C ,3 39,4 4,4 pierś C ,5 14,5 1,6 42 C ,7 11,9 1,3 szyjka macicy C ,2 5,1 0,6 46 C ,4 13,1 1,7 trzon macicy C ,7 2,5 0,3 22 C ,6 12,2 1,4 jajnik C ,1 8,0 1,0 71 C64-C66, C ,2 6,1 0,7 nerka i inne narz.moczowe C64-C66, C ,8 3,1 0,8 56 C ,4 3,6 0,4 pęcherz moczowy C ,7 1,2 0,1 43 C70-C ,4 5,4 0,6 mózg i OUN C70-C ,4 5,0 0,7 101 C ,0 5,1 0,5 tarczyca C ,5 0,2 0,0 7 C82-C85, C ,7 2,8 0,3 chłoniaki nieziarnicze C82-C85, C ,9 2,2 0,4 83 C ,7 1,5 0,1 choroba Hodgkina C ,7 0,5 0,1 44 C ,2 1,8 0,2 szpiczak mnogi C ,1 1,6 0,2 96 C91-C ,0 3,5 0,3 białaczki C91-C ,4 3,0 0,4 109 Ryc. 2 Zmiana % standaryzowanych współczynników w 2004 roku w odniesieniu do 1999 roku, kobiety, województwo śląskie KOBIETY zmiana % zachorowalności KOBIETY zmiana % umieralności ogółem inne skóra pęch. moczowy trzon macicy tarczyca jajnik nerka pierś szyjka macicy okręż.+odbytn. mózg+oun czerniak skóry białaczki chłoniaki nieziarn trzustka żołądek ogółem inne skóra pęch. moczowy trzon macicy tarczyca jajnik nerka pierś szyjka macicy okręż.+odbytn. mózg+oun czerniak skóry białaczki chłoniaki nieziarn trzustka żołądek % zmiany współczynników zachorowalności % zmiany współczynników umieralności 13

15 Ryc. 3 Struktura zarejestrowanych zachorowań i zgonów według płci, województwo śląskie, najczęstszych umiejscowień nowotworów złośliwych zachorowania zgony okręż+odbytn okręż+odbytn pierś 1501 żołądek 812 Mężczyźni + Kobiety zachorowania zgony inne skóra prostata p.moczowy żołądek nerka trzon mac Mężczyźni + kobiety pierś trzustka prostata mózg+oun nerka p.moczowy jajnik 452 jajnik 319 pozostałe 5021 pozostałe okręż+odbytn. 900 okręż+odbytn. 684 prostata 854 żołądek 518 Mężczyźni zachorowania 8125 zgony 6614 p.moczowy żołądek inne skóra nerka krtań trzustka mężczyźni prostata trzustka p.moczowy przełyk nerka krtań przełyk 193 mózg+oun 184 pozostałe 1850 pozostałe pierś 1490 pierś 620 okręż+odbytn. 796 okręż+odbytn Kobiety zachorowania 7489 zgony 4974 trzon mac. inne skóra jajnik sz.macicy żołądek nerka kobiety jajnik żołądek trzustka sz.macicy mózg+oun nerka trzustka 194 białaczki 132 pozostałe 1999 pozostałe % zachorowań % zgonów Objaśnienia: białaczki C91- C95 krtań C32 okręż.+odb. C18-C21 C33-C34 sz.macicy C53 wątroba C22 inne skóra C44 mózg+oun C70-C72 p.moczowy C67 prostata C61 trzon mac. C54 żołądek C16 jajnik C56 nerka C64-C66,C68 pierś C50 przełyk C15 trzustka C25 Histogram przedstawia procent z ogółu zachorowań/zgonów dla mężczyzn, kobiet oraz mężczyzn i kobiet razem. Na rycinach przedstawiono też bezwzględne liczby zachorowań/zgonów. 14

16 Ryc. 4 Struktura zarejestrowanych zachorowań według grup wieku i płci, województwo śląskie, najczęstszych umiejscowień nowotworów złośliwych M K 8125 (100%) 7489 (100%) MĘŻCZYŹNI KOBIETY M K 57 (0,7%) 37 (0,5%) mózg+oun białaczki ch. Hodgkina nerka chłoniaki mózg+oun białaczki nerka tkanka łączna ch. Hodgkina pozostałe 15 pozostałe M K 82 (1,0%) 49 (0,7%) jądro mózg+oun białaczki chłoniaki ch. Hodgkina ch. Hodgkina mózg+oun tarczyca białaczki jajnik pozostałe 30 pozostałe M K 777 (9,6%) 1263 (16,9%) okręż+odbytn. jądro krtań żołądek pierś sz.macicy jajnik tarczyca pozostałe 441 pozostałe M K 1753 (21,6%) 1765 (23,6%) okręż+odbytn. p.moczowy krtań żołądek pierś trzon mac. sz.macicy okręż+odbytn pozostałe 785 pozostałe pierś 499 M K 3993 (49,1%) 2825 (37,7%) prostata okręż+odbytn. p.moczowy żołądek okręż+odbytn. trzon mac. inne skóra pozostałe 1411 pozostałe M K 1463 (18,0%) 1550 (20,7%) prostata okręż+odbytn. p.moczowy inne skóra okręż+odbytn. pierś inne skóra żołądek pozostałe 489 pozostałe % zachorowań % zachorowań Objaśnienia: białaczki C91-C95 czerniak sk. C43 jądro C62 nerka C64-C66,C68 pierś C50 sz.macicy C53 trzon mac. C54 ch.hodgkina C81 inne skóra C44 krtań C32 okręż.+odb. C18-C21 C33-C34 tarczyca C73 żołądek C16 chłoniaki C82-C85,C96 jajnik C56 mózg+oun C70-C72 p.moczowy C67 prostata C61 tkanka łączna C47+C49 Histogram przedstawia procent z ogółu zarejestrowanych zachorowań w poszczególnych grupach wieku i płci. Na rycinach podano też bezwzględne liczby zachorowań. 15

17 Tab. 3 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, mężczyźni, województwo śląskie, 2004 Liczby bezwzględne, współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std), wskaźniki struktury (%) i kolejność występowania MĘŻCZYŹNI zachorowania Liczby w.sur w.std % bezwzg Kolejn. występ. umiejscowienie MĘŻCZYŹNI zgony Liczby w.sur w.std % bezwzg Kolejn. występ. C00-D ,0 259,1 100 Nowotwory złośliwe ogółem C00-D ,6 209,6 100 C ,0 0,7 0,3 31 Nowotwory złośliwe (N.zł-e) wargi C ,5 0,4 0,2 40 C01 4 0,2 0,1 0,0 48 N.zł. nasady języka C01 4 0,2 0,1 0,1 46 C ,2 1,5 0,6 23 N.zł. innych i nieokreślonych części języka C ,8 1,3 0,6 21 C03 6 0,3 0,2 0,1 46 N.zł. dziąsła C03 2 0,1 0,1 0,0 48 C ,5 1,7 0,7 21 N.zł. dna jamy ustnej C ,2 0,8 0,4 28 C ,5 0,3 0,1 41 N.zł. podniebienia C05 2 0,1 0,1 0,0 48 C06 6 0,3 0,2 0,1 46 N.zł. innych i nieokreślonych części jamy ustnej C ,1 0,8 0,4 30 C ,4 0,3 0,1 42 N.zł. ślinianki przyusznej C07 7 0,3 0,2 0,1 44 C08 9 0,4 0,3 0,1 43 N.zł. innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych C08 7 0,3 0,2 0,1 44 C ,8 1,3 0,5 25 N.zł-e migdałka C ,1 0,8 0,4 29 C ,7 0,5 0,2 36 N.zł. części ustnej gardła (oropharynx) C ,6 0,4 0,2 38 C ,8 0,6 0,2 34 N.zł. części nosowej gardła (nasopharynx) C ,4 0,3 0,2 41 C12 0 0,0 0,0 0,0 0 N.zł. zachyłka gruszkowatego C12 1 0,0 0,0 0,0 49 C ,9 0,7 0,3 32 N.zł. części krtaniowej gardła (hypopharynx) C ,7 0,5 0,2 36 C ,1 0,8 0,3 30 N.zł. o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła C ,4 1,0 0,5 26 C ,5 6,3 2,4 11 N.zł. przełyku C ,2 7,3 3,5 8 C ,0 16,2 6,4 4 N.zł. żołądka C ,8 16,0 7,8 2 C17 7 0,3 0,2 0,1 45 N.zł. jelita cienkiego C17 8 0,4 0,2 0,1 43 C ,5 15,4 6,0 5 N.zł. jelita grubego C ,6 14,2 6,7 3 C ,9 2,1 0,8 20 N.zł. zgięcia esiczo-odbytniczego C ,6 0,5 0,2 37 C ,8 10,4 4,1 7 N.zł. odbytnicy C ,0 4,9 2,4 13 C21 9 0,4 0,3 0,1 43 N.zł. odbytu i kanału odbytu C ,9 2,1 1,0 16 C ,1 3,8 1,4 14 N.zł. wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych C ,8 5,7 2,7 11 C ,7 0,5 0,2 35 N.zł. pęcherzyka żółciowego C ,3 1,0 0,5 27 C ,4 1,0 0,4 27 N.zł. innych i nie określonych części dróg żółciowych C ,4 1,1 0,5 24 C ,5 6,8 2,7 10 N.zł. trzustki C ,3 8,7 4,2 6 C ,6 0,5 0,2 38 N.zł. innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych C ,5 1,2 0,5 23 C30 6 0,3 0,2 0,1 46 N.zł. jamy nosowej i ucha środkowego C30 4 0,2 0,2 0,1 46 C ,4 0,3 0,1 42 N.zł. zatok przynosowych C31 5 0,2 0,2 0,1 45 C ,4 9,5 3,7 9 N.zł. krtani C ,7 6,9 3,3 9 C33 5 0,2 0,2 0,1 47 N.zł. tchawicy C33 5 0,2 0,2 0,1 45 C ,9 57,3 22,7 1 N.zł. oskrzela i płuca C ,0 61,7 30,0 1 C37 1 0,0 0,0 0,0 50 N.zł. grasicy C37 1 0,0 0,0 0,0 49 C ,5 1,0 0,4 26 N.zł. serca, śródpiersia i opłucnej C ,4 1,7 0,8 20 C39 1 0,0 0,0 0,0 50 N.zł. innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej C39 3 0,1 0,1 0,0 47 C ,8 0,8 0,2 33 N.zł. kości i chrząstki stawowej kończyn C ,4 0,3 0,2 41 C ,7 0,6 0,2 35 N.zł. kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu C ,9 0,7 0,3 32 C ,0 3,7 1,4 15 Czerniak złośliwy skóry C ,7 2,0 0,9 17 C ,6 14,1 5,5 6 Inne n.zł-e skóry C ,4 1,2 0,5 25 C ,1 0,9 0,3 29 Międzybłoniak C45 9 0,4 0,3 0,1 42 C46 0 0,0 0,0 0,0 0 Mięsak Kaposi ego C46 0 0,0 0,0 0,0 0 C47 3 0,1 0,1 0,0 49 N.zł-e nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego C47 0 0,0 0,0 0,0 0 C ,6 0,4 0,2 39 N.zł. przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej C ,4 0,5 0,2 41 C ,4 1,2 0,4 27 N.zł-e tkanki łącznej i innych tkanek miękkich C ,9 0,7 0,3 33 C ,5 0,3 0,1 41 N.zł. piersi C50 0 0,0 0,0 0,0 0 16

18 Tab. 3a Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, mężczyźni, województwo śląskie, 2004 Liczby bezwzględne, współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std), wskaźniki struktury (%) i kolejność występowania MĘŻCZYŹNI zachorowania MĘŻCZYŹNI zgony umiejscowienie Liczby Kolejn. Liczby Kolejn. w.sur w.std % w.sur w.std % bezwzg występ. bezwzg występ. C ,9 0,6 0,3 32 N.zł. prącia C60 5 0,2 0,2 0,1 45 C ,5 26,5 10,5 2 N.zł. gruczołu krokowego C ,7 12,4 5,8 5 C ,9 3,4 1,1 16 N.zł. jądra C ,7 0,6 0,3 34 C63 6 0,3 0,2 0,1 46 N.zł. innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych C63 2 0,1 0,1 0,0 48 C ,7 10,0 3,8 8 N.zł. nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej C ,4 6,7 3,2 10 C ,7 0,5 0,2 36 N.zł. miedniczki nerkowej C65 3 0,1 0,1 0,0 47 C66 0 0,0 0,0 0,0 0 N.zł. moczowodu C66 2 0,1 0,1 0,0 48 C ,0 20,6 8,1 3 N.zł. pęcherza moczowego C ,6 8,2 4,0 7 C68 5 0,2 0,2 0,1 47 N.zł. innych i nieokreślonych narządów moczowych C68 4 0,2 0,2 0,1 46 C ,4 0,5 0,1 42 N.zł. oka C69 8 0,4 0,3 0,1 43 C70 3 0,1 0,1 0,0 49 N.zł. opon C70 4 0,2 0,1 0,1 46 C ,8 6,7 2,2 13 N.zł. mózgu C ,7 5,8 2,6 12 C ,5 0,4 0,1 41 N.zł. rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego C72 5 0,2 0,1 0,1 45 C ,8 1,4 0,5 25 N.zł. tarczycy C ,7 0,5 0,2 35 C74 7 0,3 0,4 0,1 45 N.zł. nadnerczy C74 9 0,4 0,3 0,1 42 C75 6 0,3 0,2 0,1 46 N.zł. innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych C75 0 0,0 0,0 0,0 0 C ,3 0,9 0,4 28 N.zł. umiejscowień innych i niedokładnie okeślonych C ,8 1,4 0,6 22 C ,7 0,5 0,2 37 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych C77 1 0,0 0,0 0,0 49 C ,5 1,1 0,4 26 Wtórne n.zł-e układu oddechowego i trawiennego C78 5 0,2 0,2 0,1 45 C ,4 1,0 0,4 27 Wtórny n.zł. innych umiejscowień C79 3 0,1 0,1 0,0 47 C ,0 5,6 2,2 12 N.zł. bez określenia jego umiejscowienia C ,4 13,9 6,7 4 C ,9 1,7 0,5 24 Choroba Hodgkina C ,2 0,9 0,4 28 C ,5 0,4 0,1 40 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) C ,5 0,4 0,2 39 C ,4 1,9 0,7 22 Chłoniaki nieziarnicze rozlane C ,0 0,8 0,3 31 C ,5 0,4 0,1 41 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T C84 3 0,1 0,1 0,0 47 C ,9 1,5 0,5 24 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych C ,5 1,9 0,9 18 C88 3 0,1 0,1 0,0 49 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne C88 5 0,2 0,1 0,1 45 C ,9 2,1 0,8 19 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych C ,5 1,8 0,9 19 C ,7 3,4 1,0 17 Białaczka limfatyczna C ,1 2,4 1,1 14 C ,0 2,4 0,8 18 Białaczka szpikowa C ,1 2,4 1,1 15 C93 1 0,0 0,0 0,0 50 Białaczka monocytowa C93 3 0,1 0,1 0,0 47 C94 5 0,2 0,1 0,1 47 Inne białaczki określonego rodzaju C94 3 0,1 0,1 0,0 47 C95 9 0,4 0,4 0,1 43 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju C ,6 0,4 0,2 37 C96 3 0,1 0,2 0,0 49 Inny i nieokreślony n.zł. tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych C96 3 0,1 0,1 0,0 47 C97 N.zł-e niezależnych mnogich umiejscowień C97 9 0,4 0,3 0,1 42 D00 3 0,1 0,1 0,0 49 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka D00 0 0,0 0,0 0,0 0 D01 0 0,0 0,0 0,0 0 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów trawiennych D01 0 0,0 0,0 0,0 0 D02 3 0,1 0,1 0,0 49 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego D02 0 0,0 0,0 0,0 0 D03 0 0,0 0,0 0,0 0 Czerniak in situ D03 0 0,0 0,0 0,0 0 D04 8 0,4 0,3 0,1 44 Rak in situ skóry D04 0 0,0 0,0 0,0 0 D05 0 0,0 0,0 0,0 0 Rak in situ piersi D05 0 0,0 0,0 0,0 0 D07 1 0,0 0,0 0,0 50 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych D07 0 0,0 0,0 0,0 0 D09 1 0,0 0,0 0,0 50 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień D09 0 0,0 0,0 0,0 0 17

19 Tab. 4 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, kobiety, województwo śląskie, 2004 Liczby bezwzględne, współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std), wskaźniki struktury (%) i kolejność występowania KOBIETY zachorowania Liczby w.sur w.std % bezwzg Kolejn. występ. umiejscowienie KOBIETY zgony Liczby bezwzg w.sur w.std % Kolejn. występ. C00-D ,1 188,2 100 Nowotwory złośliwe ogółem C00-D ,6 111,6 100 C00 1 0,0 0,0 0,0 48 Nowotwory złośliwe (N.zł-e) wargi C00 1 0,0 0,0 0,0 44 C01 0 0,0 0,0 0,0 0 N.zł. nasady języka C01 2 0,1 0,0 0,0 43 C ,9 0,6 0,3 34 N.zł. innych i nieokreślonych części języka C ,4 0,3 0,2 36 C03 1 0,0 0,0 0,0 48 N.zł. dziąsła C03 1 0,0 0,0 0,0 44 C ,5 0,3 0,1 39 N.zł. dna jamy ustnej C04 4 0,2 0,1 0,1 41 C05 4 0,2 0,1 0,1 45 N.zł. podniebienia C05 1 0,0 0,0 0,0 44 C06 6 0,2 0,1 0,1 44 N.zł. innych i nieokreślonych części jamy ustnej C06 8 0,3 0,2 0,2 37 C07 8 0,3 0,2 0,1 42 N.zł. ślinianki przyusznej C07 7 0,3 0,2 0,1 38 C08 0 0,0 0,0 0,0 0 N.zł. innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych C08 7 0,3 0,2 0,1 38 C ,7 0,4 0,2 36 N.zł-e migdałka C09 8 0,3 0,2 0,2 37 C10 3 0,1 0,1 0,0 46 N.zł. części ustnej gardła (oropharynx) C10 1 0,0 0,0 0,0 44 C11 6 0,2 0,2 0,1 44 N.zł. części nosowej gardła (nasopharynx) C ,5 0,3 0,2 35 C12 0 0,0 0,0 0,0 0 N.zł. zachyłka gruszkowatego C12 0 0,0 0,0 0,0 0 C13 2 0,1 0,1 0,0 47 N.zł. części krtaniowej gardła (hypopharynx) C13 2 0,1 0,1 0,0 43 C14 4 0,2 0,1 0,1 45 N.zł. o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła C14 4 0,2 0,1 0,1 41 C ,9 1,1 0,6 26 N.zł. przełyku C ,8 1,0 0,9 23 C ,7 5,7 3,5 8 N.zł. żołądka C ,1 6,1 5,9 6 C ,4 0,3 0,1 40 N.zł. jelita cienkiego C ,7 0,3 0,3 32 C ,8 10,5 6,4 4 N.zł. jelita grubego C ,3 8,5 8,5 3 C ,1 1,1 0,7 24 N.zł. zgięcia esiczo-odbytniczego C ,6 0,2 0,3 33 C ,1 5,7 3,3 9 N.zł. odbytnicy C ,3 2,6 2,6 11 C ,7 0,4 0,2 36 N.zł. odbytu i kanału odbytu C ,0 1,0 1,0 21 C ,6 1,3 0,8 19 N.zł. wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych C ,1 2,6 2,5 12 C ,9 2,5 1,6 15 N.zł. pęcherzyka żółciowego C ,5 2,3 2,2 14 C ,9 0,8 0,6 26 N.zł. innych i nie określonych części dróg żółciowych C ,8 0,9 0,9 23 C ,0 4,2 2,6 11 N.zł. trzustki C ,4 5,4 5,1 7 C ,5 0,2 0,2 38 N.zł. innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych C ,0 1,0 1,0 21 C30 1 0,0 0,0 0,0 48 N.zł. jamy nosowej i ucha środkowego C30 1 0,0 0,0 0,0 44 C31 4 0,2 0,1 0,1 45 N.zł. zatok przynosowych C31 5 0,2 0,1 0,1 40 C ,9 1,3 0,6 26 N.zł. krtani C ,9 0,5 0,5 28 C33 0 0,0 0,0 0,0 0 N.zł. tchawicy C33 4 0,2 0,1 0,1 41 C ,6 15,6 8,3 2 N.zł. oskrzela i płuca C ,1 13,2 11,3 2 C37 2 0,1 0,0 0,0 47 N.zł. grasicy C37 1 0,0 0,0 0,0 44 C ,6 0,4 0,2 37 N.zł. serca, śródpiersia i opłucnej C ,1 0,6 0,5 27 C39 2 0,1 0,0 0,0 47 N.zł. innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej C39 4 0,2 0,1 0,1 41 C ,5 0,4 0,1 39 N.zł. kości i chrząstki stawowej kończyn C40 6 0,2 0,2 0,1 39 C ,6 0,5 0,2 37 N.zł. kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu C ,7 0,4 0,3 31 C ,7 3,2 1,5 16 Czerniak złośliwy skóry C ,7 1,6 1,3 17 C ,6 10,7 6,4 5 Inne n.zł-e skóry C ,4 0,6 0,7 25 C ,6 0,4 0,2 37 Międzybłoniak C45 3 0,1 0,1 0,1 42 C46 1 0,0 0,0 0,0 48 Mięsak Kaposi ego C46 1 0,0 0,0 0,0 44 C47 4 0,2 0,1 0,1 45 N.zł-e nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego C47 0 0,0 0,0 0,0 0 C ,1 0,8 0,4 32 N.zł. przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej C ,9 0,5 0,4 29 C ,6 1,1 0,5 29 N.zł-e tkanki łącznej i innych tkanek miękkich C ,9 0,6 0,4 29 C ,3 39,4 19,9 1 N.zł. piersi C ,5 14,5 12,5 1 18

20 Tab. 4a Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, kobiety, województwo śląskie, 2004 Liczby bezwzględne, współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std), wskaźniki struktury (%) i kolejność występowania KOBIETY zachorowania KOBIETY zgony umiejscowienie Liczby Kolejn. Liczby Kolejn. w.sur w.std % w.sur w.std % bezwzg występ. bezwzg występ. C ,6 1,5 0,8 20 N.zł. sromu C ,2 0,5 0,6 26 C52 9 0,4 0,2 0,1 41 N.zł. pochwy C52 8 0,3 0,2 0,2 37 C ,7 11,9 5,8 7 N.zł. szyjki macicy C ,2 5,1 4,0 8 C ,4 13,1 7,0 3 N.zł. trzonu macicy C ,7 2,5 2,3 13 C ,8 1,0 0,6 27 N.zł. nieokreślonej części macicy C ,7 1,4 1,3 18 C ,6 12,2 6,0 6 N.zł. jajnika C ,1 8,0 6,4 5 C57 9 0,4 0,2 0,1 41 N.zł. innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych C ,6 0,8 0,8 24 C58 0 0,0 0,0 0,0 0 N.zł. łożyska C58 0 0,0 0,0 0,0 0 C ,7 5,8 3,2 10 N.zł. nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej C ,6 3,0 2,7 10 C65 6 0,2 0,1 0,1 44 N.zł. miedniczki nerkowej C65 0 0,0 0,0 0,0 0 C66 4 0,2 0,1 0,1 45 N.zł. moczowodu C66 4 0,2 0,1 0,1 41 C ,4 3,6 2,1 14 N.zł. pęcherza moczowego C ,7 1,2 1,3 17 C68 3 0,1 0,1 0,0 46 N.zł. innych i nieokreślonych narządów moczowych C68 1 0,0 0,0 0,0 44 C ,6 0,4 0,2 37 N.zł. oka C69 5 0,2 0,1 0,1 40 C70 3 0,1 0,1 0,0 46 N.zł. opon C70 5 0,2 0,1 0,1 40 C ,0 5,2 2,3 13 N.zł. mózgu C ,9 4,6 3,4 9 C72 6 0,2 0,2 0,1 44 N.zł. rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego C72 7 0,3 0,3 0,1 38 C ,0 5,1 2,3 12 N.zł. tarczycy C ,5 0,2 0,2 34 C74 7 0,3 0,2 0,1 43 N.zł. nadnerczy C74 4 0,2 0,1 0,1 41 C75 1 0,0 0,0 0,0 48 N.zł. innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych C75 4 0,2 0,1 0,1 41 C ,5 0,9 0,5 30 N.zł. umiejscowień innych i niedokładnie okeślonych C ,3 1,1 1,1 20 C ,4 0,2 0,1 40 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych C77 2 0,1 0,0 0,0 43 C ,3 0,7 0,4 31 Wtórne n.zł-e układu oddechowego i trawiennego C78 1 0,0 0,0 0,0 44 C ,0 0,5 0,3 33 Wtórny n.zł. innych umiejscowień C79 3 0,1 0,0 0,1 42 C ,5 2,3 1,5 17 N.zł. bez określenia jego umiejscowienia C ,6 7,8 7,6 4 C ,7 1,5 0,5 28 Choroba Hodgkina C ,7 0,5 0,4 30 C ,4 0,3 0,1 40 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) C ,6 0,4 0,3 33 C ,2 1,3 0,7 23 Chłoniaki nieziarnicze rozlane C ,7 0,4 0,3 32 C84 9 0,4 0,2 0,1 41 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T C84 2 0,1 0,1 0,0 43 C ,7 1,0 0,5 28 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych C ,4 1,3 1,2 19 C88 6 0,2 0,1 0,1 44 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne C88 0 0,0 0,0 0,0 0 C ,2 1,8 1,0 18 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych C ,1 1,6 1,5 15 C ,3 1,6 0,7 22 Białaczka limfatyczna C ,9 1,0 0,9 22 C ,5 1,7 0,8 21 Białaczka szpikowa C ,0 1,7 1,4 16 C93 2 0,1 0,1 0,0 47 Białaczka monocytowa C93 1 0,0 0,0 0,0 44 C94 2 0,1 0,1 0,0 47 Inne białaczki określonego rodzaju C94 2 0,1 0,0 0,0 43 C95 0 0,0 0,0 0,0 0 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju C ,4 0,2 0,2 36 C96 2 0,1 0,0 0,0 47 Inny i nieokreślony n.zł. tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych C96 3 0,1 0,1 0,1 42 C97 N.zł-e niezależnych mnogich umiejscowień C97 5 0,2 0,1 0,1 40 D00 2 0,1 0,0 0,0 47 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka D00 0 0,0 0,0 0,0 0 D01 3 0,1 0,1 0,0 46 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów trawiennych D01 0 0,0 0,0 0,0 0 D02 2 0,1 0,1 0,0 47 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego D02 0 0,0 0,0 0,0 0 D03 2 0,1 0,1 0,0 47 Czerniak in situ D03 0 0,0 0,0 0,0 0 D ,7 0,3 0,2 36 Rak in situ skóry D04 0 0,0 0,0 0,0 0 D ,7 0,5 0,2 35 Rak in situ piersi D05 0 0,0 0,0 0,0 0 D ,0 1,6 0,6 25 Rak in situ szyjki macicy D06 0 0,0 0,0 0,0 0 D07 4 0,2 0,1 0,1 45 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych D07 0 0,0 0,0 0,0 0 D09 2 0,1 0,1 0,0 47 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień D09 0 0,0 0,0 0,0 0 19

21 Tab. 5 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, mężczyźni, województwo śląskie, 2004 liczby zarejestrowanych zachorowań ogółem C00-D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D00-D

22 Tab. 6 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, kobiety, województwo śląskie, 2004 liczby zarejestrowanych zachorowań ogółem C00-D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D00-D

23 Tab. 7 Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, mężczyźni, województwo śląskie, 2004 MĘŻCZYŹNI wsp. współ czynniki cząstkowe zachorowalnoś ci sur C00-D09 357,0 21,4 11,8 14,0 17,3 24,8 25,6 36,4 49,6 95,0 218,1 459,3 710,5 1112,0 1536,0 2004,2 2279,7 2192,7 1753,3 C00 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,8 1,9 6,5 7,1 12,6 5,3 11,8 C01 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 2,5 5,3 0,0 C02 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 4,6 3,9 5,4 1,9 11,9 10,0 5,0 10,6 0,0 C03 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,5 0,9 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 C04 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,6 3,6 6,1 14,7 5,7 5,4 5,7 5,0 0,0 0,0 C05 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,6 2,3 0,9 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 C06 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,5 1,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 C07 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,9 5,4 1,4 0,0 10,6 0,0 C08 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 0,6 0,8 0,0 3,2 1,4 2,5 0,0 0,0 C09 1,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,7 0,6 3,6 3,9 8,5 5,7 3,2 2,9 2,5 0,0 11,8 C10 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,0 2,8 0,0 2,8 1,1 4,3 2,5 0,0 0,0 C11 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,1 0,8 3,8 6,5 2,9 0,0 0,0 0,0 C12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C13 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 2,2 5,4 1,9 4,3 1,4 2,5 0,0 0,0 C14 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 3,0 2,8 2,3 3,8 1,1 1,4 2,5 5,3 11,8 C15 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 4,6 12,7 20,1 51,3 30,3 48,6 22,7 26,6 35,5 C16 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,9 2,6 3,5 16,2 35,2 32,5 69,3 112,5 115,8 161,6 218,2 94,8 C17 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,8 0,9 0,0 2,9 0,0 10,6 0,0 C18 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 3,1 3,3 7,0 7,6 20,4 42,6 54,1 119,0 137,2 143,9 143,7 142,2 C19 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,7 0,6 0,5 3,9 6,2 9,5 15,1 21,4 2,5 26,6 11,8 C20 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,7 2,3 5,1 13,2 42,6 52,2 55,2 98,6 116,1 79,8 47,4 C21 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 0,0 0,8 0,9 2,2 1,4 0,0 10,6 0,0 C22 5,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,5 1,2 0,7 0,6 5,1 4,4 7,7 18,0 20,6 32,9 25,2 26,6 59,2 C23 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,8 0,9 3,2 7,1 7,6 10,6 11,8 C24 1,4 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,2 1,5 2,8 4,3 8,6 22,7 5,3 11,8 C25 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 5,2 7,6 16,0 24,8 21,8 42,2 40,0 63,1 42,6 71,1 C26 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,6 1,3 0,0 0,0 0,6 0,0 2,8 1,1 2,9 7,6 0,0 0,0 C30 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,9 1,1 0,0 2,5 0,0 0,0 C31 0,4 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 0,0 0,8 0,0 3,2 2,9 0,0 5,3 0,0 C32 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 4,6 19,8 32,5 39,5 48,4 53,0 34,3 35,3 31,9 11,8 C33 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,8 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 C34 80,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,2 4,6 18,5 44,6 112,2 179,6 308,6 367,8 478,9 489,8 372,5 130,3 C37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C38 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,0 2,2 3,9 1,9 4,3 12,9 7,6 10,6 11,8 C39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 C40 0,8 0,0 0,0 1,3 3,2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 0,0 0,0 0,9 0,0 1,4 2,5 5,3 11,8 C41 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 3,3 0,0 2,8 1,1 2,9 0,0 0,0 0,0 C43 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,5 2,5 2,0 5,2 7,1 9,9 7,7 15,2 15,1 21,4 10,1 10,6 11,8 C44 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 3,3 5,8 6,1 23,1 29,4 49,4 64,9 132,9 169,1 223,5 248,8 C45 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 2,3 6,6 4,3 4,3 12,6 0,0 23,7 C46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C47 0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 C48 0,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,5 0,0 1,5 3,8 1,1 2,9 0,0 5,3 0,0 C49 1,4 1,0 0,0 0,7 0,5 0,0 0,0 0,6 0,7 0,6 2,0 2,8 5,4 1,9 2,2 4,3 5,0 5,3 11,8 C50 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,8 2,8 2,2 1,4 2,5 10,6 0,0 22

24 Tab. 7a Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, mężczyźni, województwo śląskie, 2004 MĘŻCZYŹNI wsp. współ czynniki cząstkowe zachorowalnoś ci sur C60 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 1,0 2,2 1,5 1,9 3,2 1,4 10,1 5,3 0,0 C61 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,7 4,1 18,2 47,2 102,6 202,3 268,8 401,4 404,5 355,4 C62 3,9 1,0 0,0 0,0 1,6 9,9 9,6 6,2 6,5 2,3 4,6 2,2 2,3 0,9 1,1 1,4 7,6 0,0 0,0 C63 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 2,9 0,0 0,0 0,0 C64 13,7 3,9 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 2,5 4,6 2,3 10,1 24,8 30,2 30,4 60,6 84,3 70,7 37,3 35,5 C65 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 1,1 1,5 4,7 4,3 1,4 2,5 0,0 0,0 C66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C67 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,2 1,3 6,4 12,7 33,6 51,1 83,6 151,4 184,4 212,1 191,6 165,9 C68 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,4 2,5 5,3 11,8 C69 0,4 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,0 0,6 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 5,3 0,0 C70 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 11,8 C71 7,8 4,9 4,2 3,3 4,3 1,0 1,6 1,9 2,6 7,0 9,1 11,6 13,9 21,8 21,6 24,3 27,8 10,6 11,8 C72 0,5 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,7 0,8 2,8 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 C73 1,8 0,0 0,0 0,7 0,0 0,5 1,1 0,0 1,3 1,7 2,5 1,7 5,4 8,5 7,6 1,4 0,0 0,0 0,0 C74 0,3 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 2,2 1,4 0,0 0,0 0,0 C75 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 0,0 0,8 0,9 0,0 1,4 0,0 5,3 0,0 C76 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 4,6 6,6 4,3 7,1 7,6 0,0 0,0 C77 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 2,8 1,5 1,9 0,0 4,3 0,0 5,3 0,0 C78 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,2 3,9 5,7 7,6 10,0 5,0 5,3 0,0 C79 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,7 1,0 0,6 0,8 4,7 3,2 15,7 10,1 10,6 0,0 C80 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,1 10,5 17,0 28,5 24,9 48,6 55,5 79,8 35,5 C81 1,9 0,0 0,8 2,7 0,5 1,5 2,7 2,5 1,3 1,2 2,0 2,8 0,8 1,9 3,2 5,7 5,0 5,3 0,0 C82 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 1,1 0,8 0,0 2,2 5,7 2,5 5,3 0,0 C83 2,4 0,0 0,8 0,7 0,0 1,0 2,7 0,6 1,3 1,7 1,0 2,8 2,3 8,5 5,4 8,6 10,1 16,0 23,7 C84 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 2,3 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C85 1,9 0,0 0,0 0,7 0,0 0,5 1,1 0,0 0,7 0,0 1,5 2,2 3,9 8,5 5,4 7,1 15,1 5,3 11,8 C88 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 1,4 0,0 0,0 0,0 C90 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,3 9,3 6,6 17,3 11,4 20,2 26,6 23,7 C91 3,7 3,9 3,4 2,0 3,8 0,0 0,5 0,0 2,0 1,7 0,5 3,9 3,9 8,5 11,9 14,3 27,8 16,0 23,7 C92 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,6 1,2 2,0 1,7 3,6 1,7 3,9 6,6 5,4 14,3 25,2 16,0 47,4 C93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C94 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,1 2,9 0,0 5,3 0,0 C95 0,4 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 5,7 2,5 0,0 11,8 C96 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 2,5 0,0 0,0 D00 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D02 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 D03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D04 0,4 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 5,0 10,6 0,0 D05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23

25 Tab. 8 Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, kobiety, województwo śląskie, 2004 KOBIETY wsp. współ czynniki cząstkowe zachorowalnoś ci sur C00-D09 308,1 12,2 11,5 8,4 11,3 14,7 31,5 59,1 90,4 192,3 313,2 462,9 603,0 716,4 852,6 954,9 1047,4 1029,3 918,5 C00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 C01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C02 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,6 0,5 2,1 2,8 1,6 4,3 0,0 0,0 4,1 3,6 C03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C04 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,7 4,1 0,0 0,0 1,3 0,0 3,6 C05 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,8 0,9 1,0 0,0 0,0 0,0 C06 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0 1,3 4,1 3,6 C07 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,8 1,7 0,0 0,0 2,1 3,6 C08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C09 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 2,8 1,6 2,6 3,0 2,6 2,1 0,0 C10 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 C11 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 1,7 2,0 0,0 0,0 0,0 C12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C13 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C14 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 C15 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,0 2,1 3,5 6,5 7,8 3,0 6,6 10,3 17,9 C16 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,3 2,0 4,6 7,3 11,3 10,5 15,4 34,7 45,8 54,0 59,9 64,6 C17 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 0,0 1,4 0,8 2,6 1,0 1,3 0,0 0,0 C18 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 4,6 6,4 9,3 16,4 23,8 39,8 72,9 82,6 109,2 121,9 71,8 C19 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,6 2,0 2,6 2,1 2,4 4,3 9,0 14,5 14,5 10,8 C20 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 3,9 12,3 23,1 26,8 34,7 46,8 39,5 33,1 39,5 C21 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,7 1,6 2,6 2,0 1,3 4,1 7,2 C22 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 1,5 2,6 3,5 7,3 4,3 7,0 14,5 22,7 21,5 C23 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 4,1 9,8 9,7 14,7 16,9 38,2 26,9 21,5 C24 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,1 1,6 3,5 10,0 19,7 18,6 7,2 C25 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 1,7 3,4 6,2 12,6 14,6 23,4 37,8 32,9 53,7 64,6 C26 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 2,0 3,9 6,2 0,0 C30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C31 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,3 2,1 0,0 C32 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 4,4 3,6 5,6 6,5 6,1 5,0 2,6 0,0 0,0 C33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C34 25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 4,0 12,7 20,5 41,0 70,7 76,3 84,1 71,7 92,1 45,5 50,2 C37 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 1,3 0,0 0,0 C38 0,6 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,0 0,0 2,1 2,4 0,9 1,0 0,0 4,1 3,6 C39 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,1 0,0 C40 0,5 0,0 0,0 0,7 1,1 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,5 0,5 0,0 1,6 0,9 1,0 1,3 0,0 0,0 C41 0,6 0,0 0,0 0,7 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,6 1,5 1,0 0,7 0,8 0,9 1,0 1,3 2,1 0,0 C43 4,7 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 2,2 3,1 1,3 6,4 4,9 9,7 9,8 11,4 11,3 11,9 10,5 0,0 3,6 C44 19,6 0,0 0,0 0,7 0,0 0,5 1,6 3,1 3,3 4,6 7,8 17,9 29,4 50,3 53,8 69,7 98,7 111,6 132,8 C45 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0 0,5 0,7 3,2 0,9 1,0 1,3 2,1 0,0 C46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C47 0,2 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,0 1,3 0,0 0,0 C48 1,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,7 1,2 0,5 0,5 0,0 4,9 4,3 4,0 0,0 6,2 7,2 C49 1,6 1,0 0,0 0,7 0,6 0,0 1,6 0,6 0,0 1,2 1,0 1,5 4,2 2,4 3,5 4,0 5,3 6,2 0,0 C50 61,3 0,0 0,0 0,7 0,0 0,5 2,7 17,6 19,1 60,6 102,6 112,3 147,6 146,0 152,7 142,4 131,6 124,0 78,9 24

26 Tab. 8a Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, kobiety, województwo śląskie, 2004 KOBIETY wsp. współ czynniki cząstkowe zachorowalnoś ci sur C51 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 4,4 4,1 4,2 7,3 3,5 10,0 7,9 6,2 21,5 C52 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 2,6 1,0 0,0 2,1 7,2 C53 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 7,5 14,5 26,0 34,7 45,6 35,7 24,3 34,7 33,9 32,9 16,5 7,2 C54 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,6 2,6 7,5 12,2 43,1 49,7 79,5 58,1 80,7 64,5 45,5 14,4 C55 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 2,0 0,0 1,5 2,1 1,4 4,9 5,2 6,0 7,9 10,3 7,2 C56 18,6 1,0 0,0 0,0 1,7 0,5 2,7 3,1 9,9 16,2 25,4 35,9 44,1 43,0 51,2 51,8 39,5 22,7 14,4 C57 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,6 1,7 1,0 1,3 2,1 3,6 C58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C64 9,7 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,6 2,3 4,9 9,7 16,1 26,8 30,4 42,8 44,7 39,3 17,9 C65 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 C66 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 2,6 2,1 0,0 C67 6,4 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 1,3 2,3 3,9 7,7 13,3 11,4 19,1 20,9 23,7 35,1 46,6 C68 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 C69 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,4 1,6 0,9 4,0 1,3 2,1 7,2 C70 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 C71 7,0 5,1 2,7 2,1 0,6 2,5 2,2 0,6 1,3 5,2 10,3 8,7 11,2 9,7 19,9 23,9 23,7 10,3 3,6 C72 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,5 0,7 0,8 0,9 0,0 1,3 0,0 0,0 C73 7,0 0,0 0,0 0,7 1,1 2,0 4,4 7,5 5,3 9,2 11,2 11,3 12,6 17,0 12,1 11,9 3,9 12,4 3,6 C74 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,6 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 C75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C76 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,5 1,5 2,1 0,8 5,2 5,0 5,3 6,2 21,5 C77 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,7 2,0 0,0 2,1 10,8 C78 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 1,5 1,4 3,2 3,5 4,0 7,9 6,2 17,9 C79 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 1,6 0,9 4,0 6,6 10,3 3,6 C80 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,2 2,4 4,1 5,6 7,3 16,5 11,9 23,7 31,0 39,5 C81 1,7 0,0 0,0 1,4 2,3 3,5 3,8 3,1 0,7 1,2 1,0 0,5 2,1 1,6 0,9 1,0 1,3 4,1 0,0 C82 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,6 1,0 0,0 0,0 1,6 1,7 0,0 0,0 2,1 3,6 C83 2,2 0,0 0,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,2 1,0 2,6 4,2 3,2 7,8 11,9 5,3 14,5 0,0 C84 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 0,0 0,5 0,7 0,8 1,7 0,0 2,6 0,0 0,0 C85 1,7 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 1,5 4,6 2,1 2,4 5,2 5,0 5,3 10,3 0,0 C88 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,1 0,0 C90 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 1,7 2,0 4,6 4,2 7,3 14,7 10,0 14,5 10,3 10,8 C91 2,3 1,0 2,7 0,0 0,6 0,5 1,1 0,0 0,0 1,2 1,0 4,1 2,8 4,9 2,6 7,0 9,2 8,3 17,9 C92 2,5 1,0 0,0 0,0 0,6 0,5 2,7 0,6 1,3 1,2 2,9 2,6 3,5 1,6 5,2 9,0 9,2 10,3 10,8 C93 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C94 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 C95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C96 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 3,6 D00 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,1 0,0 D01 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,3 0,0 0,0 D02 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D03 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 D04 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 1,7 2,0 6,6 8,3 3,6 D05 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,2 1,0 3,6 2,1 1,6 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 D06 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 2,5 5,9 4,6 7,3 3,1 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D07 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 1,0 1,3 0,0 0,0 D09 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25

27 Ryc. 5 Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem (C00-D09 rew. X) wg płci i powiatów, województwo śląskie, 2004 mężczyźni kobiety min-max: 178,1-359, min-max: 128,7-234, Ryc. 6 Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem (C00-D09 rew. X) wg płci i powiatów, województwo śląskie, 2004 mężczyźni kobiety min-max: 150,4-261, min-max: 79,4-147, Ryc. 7 Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem (C00-D09 rew. X) wg wieku i płci, województwo śląskie, 2004 mężczyźni kobiety 10000, ,0 zachorowalność zachorowalność umieralność umieralność 1000,0 1000,0 100,0 100,0 10,0 10,0 1,0 1,0 0, ,

28 Ryc. 8 Zachorowalność i umieralność w zależności od wieku i płci dla wybranych lokalizacji nowotworów, województwo śląskie, ,0 C33-C34 i oskrzela 1000,0 C18-C21 okrężnica i odbytnica 1000,0 C16 żołądek 100,0 100,0 100,0 10,0 10,0 10,0 1,0 1,0 1,0 0, , , ,0 C61 prostata 1000,0 C67 pęcherz moczowy 1000,0 C50 pierś 100,0 100,0 100,0 10,0 10,0 10,0 1,0 1,0 1,0 0, , , ,0 C54 trzon macicy 1000,0 C25 trzustka 1000,0 C53 szyjka macicy 100,0 100,0 100,0 10,0 10,0 10,0 1,0 1,0 1,0 0, , , Objaśnienia: MĘŻCZYŹNI - zachorowalność KOBIETY - zachorowalność MĘŻCZYŹNI - umieralność KOBIETY - umieralność Ryc. 9 Mediana wieku chorych w chwili rozpoznania nowotworu wg umiejscowienia, województwo śląskie, mężczyźni kobiety , , , , , , jądro ch. Hodgkina szyjka macicy tarczyca mózg+oun inne gardło czerniak skóry jajnik krtań jama ustna chłoniaki trzon macicy przełyk nosogardło białaczki nerka trzustka pierś wątroba szpiczak żołądek pęch.moczowy okręż+odbytn. inne skóra prostata 27

29 Tab. 9 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem (C00-D09, rew.x) wg powiatów, mężczyźni, województwo śląskie, 2004 Liczby bezwzględne, współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std), wskaźniki struktury (%), wskaźnik (Zg/Zh) MĘŻCZYŹNI zachorowania Liczby bezwzgl w.sur w.std % Jednostka administracyjna MĘŻCZYŹNI zgony Liczby bezwzgl w.sur w.std % Zg/Zh (%) ,6 346,0 4,8 1. Powiat będziński ,6 253,3 4, ,0 348,9 4,1 2. Powiat bielski ,7 201,0 2, ,3 240,0 3,2 3. Powiat cieszyński ,3 177,3 2, ,3 212,8 2,4 4. Powiat częstochowski ,1 213,3 3, ,1 242,7 2,3 5. Powiat gliwicki ,2 203,7 2, ,7 184,4 1,3 6. Powiat kłobucki ,4 198,8 1, ,2 231,1 1,4 7. Powiat lubliniecki ,7 181,3 1, ,6 305,5 2,2 8. Powiat mikołowski ,2 193,7 1, ,9 239,3 1,5 9. Powiat myszkowski ,3 167,4 1, ,5 217,0 1,5 10. Powiat pszczyński ,0 203,9 1, ,6 178,1 1,6 11. Powiat raciborski ,3 205,2 2, ,0 249,1 1,5 12. Powiat rybnicki ,9 210,0 1, ,7 226,2 2,6 13. Powiat tarnogórski ,1 170,8 2, ,9 288,1 1,1 14. Powiat bieruńsko-lędziński ,9 210,8 1, ,6 233,5 3,0 15. Powiat wodzisławski ,4 181,7 2, ,7 259,7 3,0 16. Powiat zawierciański ,6 233,2 3, ,3 283,5 3,5 17. Powiat żywiecki ,4 178,9 2, ,3 359,4 5,4 18. Bielsko-Biała ,6 150,4 2, ,2 215,3 3,5 19. Bytom ,7 204,8 4, ,0 341,4 3,6 20. Chorzów ,1 254,8 3, ,6 220,7 4,6 21. Częstochowa ,8 199,5 5, ,3 292,4 3,2 22. Dąbrowa Górnicza ,3 234,7 3, ,4 220,2 3,8 23. Gliwice ,8 201,0 4, ,0 273,4 2,0 24. Jastrzębie-Zdrój ,3 188,5 1, ,4 271,6 2,1 25. Jaworzno ,2 202,7 2, ,7 289,6 8,4 26. Katowice ,0 220,3 7, ,3 248,7 1,5 27. Mysłowice ,4 246,9 1, ,1 264,2 1,3 28. Piekary Śląskie ,0 225,8 1, ,6 224,4 2,6 29. Ruda Śląska ,4 239,6 3, ,1 242,8 2,7 30. Rybnik ,3 230,6 3, ,9 302,6 1,9 31. Siemianowice Śląskie ,2 232,2 1, ,7 242,8 4,7 32. Sosnowiec ,9 209,0 4, ,8 249,8 1,2 33. Świętochłowice ,0 261,4 1, ,1 283,6 2,8 34. Tychy ,9 230,8 2, ,6 189,9 3,0 35. Zabrze ,7 214,2 4, ,4 258,4 1,0 36. Żory ,0 225,9 1,

30 Tab. 10 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem (C00-D09, rew.x) wg powiatów, kobiety, województwo śląskie, 2004 Liczby bezwzględne, współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std), wskaźniki struktury (%) wskaźnik (Zg/Zh) KOBIETY zachorowania Liczby bezwzgl w.sur w.std % Jednostka administracyjna KOBIETY zgony Liczby bezwzgl w.sur w.std % Zg/Zh (%) ,0 210,7 4,2 1. Powiat będziński ,4 121,3 4, ,1 191,1 3,2 2. Powiat bielski ,5 101,8 2, ,4 194,4 3,7 3. Powiat cieszyński ,5 93,6 3, ,7 128,7 2,0 4. Powiat częstochowski ,1 87,9 2, ,0 194,7 2,4 5. Powiat gliwicki ,3 111,4 2, ,2 136,3 1,3 6. Powiat kłobucki ,4 86,9 1, ,8 187,1 1,6 7. Powiat lubliniecki ,7 116,0 1, ,6 181,1 1,7 8. Powiat mikołowski ,0 108,4 1, ,6 151,3 1,3 9. Powiat myszkowski ,2 79,4 1, ,9 160,2 1,5 10. Powiat pszczyński ,3 99,3 1, ,8 158,4 1,8 11. Powiat raciborski ,2 109,7 2, ,3 178,3 1,3 12. Powiat rybnicki ,5 112,0 1, ,5 170,0 2,7 13. Powiat tarnogórski ,6 90,8 2, ,9 189,1 1,0 14. Powiat bieruńsko-lędziński ,5 105,0 1, ,9 194,8 3,2 15. Powiat wodzisławski ,9 92,6 2, ,4 155,8 2,4 16. Powiat zawierciański ,1 88,9 2, ,6 181,4 2,9 17. Powiat żywiecki ,4 91,2 2, ,7 234,1 5,2 18. Bielsko-Biała ,0 99,0 3, ,1 199,2 4,4 19. Bytom ,9 130,2 4, ,7 215,5 3,0 20. Chorzów ,3 147,4 3, ,8 213,3 6,3 21. Częstochowa ,2 119,5 6, ,1 197,1 2,9 22. Dąbrowa Górnicza ,5 105,3 2, ,4 181,6 4,1 23. Gliwice ,0 120,7 4, ,9 193,7 1,8 24. Jastrzębie-Zdrój ,3 114,1 1, ,0 210,5 2,2 25. Jaworzno ,3 105,1 2, ,8 194,3 8,0 26. Katowice ,6 121,9 8, ,3 190,7 1,5 27. Mysłowice ,9 142,8 1, ,2 210,2 1,5 28. Piekary Śląskie ,1 122,0 1, ,7 166,4 2,7 29. Ruda Śląska ,2 140,8 3, ,3 186,4 2,8 30. Rybnik ,0 119,4 2, ,4 166,5 1,4 31. Siemianowice Śląskie ,6 86,9 1, ,8 190,0 5,5 32. Sosnowiec ,5 113,2 5, ,9 169,0 1,1 33. Świętochłowice ,9 116,3 1, ,5 189,9 2,6 34. Tychy ,4 93,2 2, ,0 175,2 3,5 35. Zabrze ,5 125,3 4, ,2 209,3 1,1 36. Żory ,3 101,4 0,

31 Tab.11 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań wg płci i powiatów województwa śląskiego, 2004 MĘŻCZYŹNI umiejscowienie p. będziński p. bielski p. cieszyński p. częstochowski p. gliwicki p. kłobucki p. lubliniecki p. mikołowski p. myszkowski p. pszczyński p. raciborski p. rybnicki p. tarnogórski p. bieruńsko-lędziński p. wodzisławski p. zawierciański p. żywiecki C00-D09 nowotw.zł. ogółem C00-C08 jama ustna C15 przełyk C16 żołądek C18-C21 okrężnica+odbytnica C22 wątroba C25 trzustka C32 krtań C33-C C43 czerniak skóry C44 inne nowotwory skóry C61 prostata C64-C66, C68 nerka C67 pęcherz moczowy C70-C72 mózg i OUN C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze C91-C95 białaczki KOBIETY umiejscowienie p. będziński p. bielski p. cieszyński p. częstochowski p. gliwicki p. kłobucki p. lubliniecki p. mikołowski p. myszkowski p. pszczyński p. raciborski p. rybnicki p. tarnogórski p. bieruńsko-lędziński p. wodzisławski p. zawierciański p. żywiecki C00-D09 nowotw.zł. ogółem C16 żołądek C18-C21 okrężnica+odbytnica C25 trzustka C33-C C43 czerniak skóry C44 inne nowotwory skóry C50 pierś C53 szyjka macicy C54 trzon macicy C56 jajnik C64-C66, C68 nerka C67 pęcherz moczowy C70-C72 mózg i OUN C73 tarczyca C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze C91-C95 białaczki

32 Tab.11a Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań wg płci i powiatów województwa śląskiego, 2004 MĘŻCZYŹNI m. Bielsko-Biała m. Bytom m. Chorzów m. Częstochowa m. Dąbrowa Górnicza m. Gliwice m. Jastrzębie-Zdrój m. Jaworzno m. Katowice m. Mysłowice m. Piekary Śląskie m. Ruda Ślaska m. Rybnik m. Siemianowice Śląskie m. Sosnowiec m. Świetochłowice m. Tychy m. Zabrze m. Żory C00-D C00-C C C C18-C C C C C33-C C C C C64-C66, C C C70-C C82-C85, C C91-C KOBIETY m. Bielsko-Biała m. Bytom m. Chorzów m. Częstochowa m. Dąbrowa Górnicza m. Gliwice m. Jastrzębie-Zdrój m. Jaworzno m. Katowice m. Mysłowice m. Piekary Śląskie m. Ruda Ślaska m. Rybnik m. Siemianowice Śląskie m. Sosnowiec m. Świetochłowice m. Tychy m. Zabrze m. Żory C00-D C C18-C C C33-C C C C C C C C64-C66, C C C70-C C C82-C85, C C91-C

33 Tab.12 Standaryzowane współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań wg płci i powiatów województwa śląskiego, 2004 MĘŻCZYŹNI umiejscowienie p. będziński p. bielski p. cieszyński p. częstochowski p. gliwicki p. kłobucki p. lubliniecki p. mikołowski p. myszkowski p. pszczyński p. raciborski p. rybnicki p. tarnogórski p bieruńsko-lędziński p. wodzisławski p. zawierciański p. żywiecki C00-D09 nowotw.zł. ogółem 346,0 348,9 240,0 212,8 242,7 184,4 231,1 305,5 239,3 217,0 178,1 249,1 226,2 288,1 233,5 259,7 283,5 C00-C08 jama ustna 6,6 7,4 4,5 10,2 1,2 1,5 0,0 4,7 6,4 0,0 3,7 9,3 4,2 3,4 0,0 4,4 5,2 C15 przełyk 8,9 6,7 4,9 2,0 5,9 5,6 3,9 10,6 0,0 5,8 7,3 8,2 10,6 9,1 5,8 0,0 6,0 C16 żołądek 16,8 19,9 18,7 14,6 19,3 16,7 14,9 14,9 9,2 16,1 5,0 18,5 10,9 20,8 23,8 21,4 15,7 C18-C21 okrężnica+odbytnica 32,9 42,8 25,3 30,9 32,2 17,8 26,2 38,0 28,4 24,1 13,5 18,9 22,9 12,2 32,0 26,8 24,5 C22 wątroba 5,7 3,4 6,8 4,8 1,2 5,8 10,0 8,7 1,2 1,5 1,1 1,7 5,0 12,2 2,9 5,0 2,0 C25 trzustka 7,2 13,0 6,1 4,7 4,0 7,2 1,8 9,3 7,7 2,8 1,3 10,1 3,3 12,1 7,2 6,9 9,7 C32 krtań 13,0 12,1 9,5 10,2 4,8 7,0 17,9 3,1 7,9 6,7 6,3 12,5 13,6 9,3 5,0 16,6 16,1 C33-C34 75,6 64,5 53,8 45,1 69,5 45,9 55,7 43,3 65,6 64,5 45,0 55,5 50,9 88,5 52,3 50,0 60,5 C43 czerniak skóry 7,2 4,4 1,8 7,5 5,2 4,1 6,4 5,2 2,1 1,7 2,9 8,7 2,0 0,0 3,8 1,0 1,0 C44 inne nowotwory skóry 10,4 33,3 5,4 4,3 15,9 8,5 18,0 11,9 8,4 10,5 11,8 15,5 15,4 10,7 14,0 8,1 22,1 C61 prostata 32,1 41,3 11,7 6,3 12,1 9,5 21,2 35,4 22,3 28,1 11,4 18,2 24,7 20,5 11,9 23,7 30,7 C64-C66, C68 nerka 10,1 15,6 12,3 2,3 7,0 7,5 5,9 9,5 6,9 7,4 10,6 13,8 6,8 9,2 6,7 17,3 11,1 C67 pęcherz moczowy 45,5 23,8 20,1 19,7 18,6 7,6 13,2 26,8 22,0 8,2 23,8 17,9 13,2 39,4 26,1 22,7 16,5 C70-C72 mózg i OUN 6,2 7,7 10,3 4,9 12,1 10,0 8,4 8,0 9,1 2,1 12,0 3,7 10,3 6,3 1,0 12,9 8,5 C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze 1,7 3,7 1,2 0,0 5,0 0,0 0,0 2,3 0,0 1,4 0,0 0,0 2,1 2,9 0,0 3,0 3,2 C91-C95 białaczki 17,8 7,6 3,0 13,5 2,5 3,0 1,9 18,8 4,3 5,0 2,8 2,1 3,3 2,8 9,0 6,9 4,0 KOBIETY umiejscowienie p. będziński p. bielski p. cieszyński p. częstochowski p. gliwicki p. kłobucki p. lubliniecki p. mikołowski p. myszkowski p. pszczyński p. raciborski p. rybnicki p. tarnogórski p bieruńsko-lędziński p. wodzisławski p. zawierciański p. żywiecki C00-D09 nowotw.zł. ogółem 210,7 191,1 194,4 128,7 194,7 136,3 187,1 181,1 151,3 160,2 158,4 178,3 170,0 189,1 194,8 155,8 181,4 C16 żołądek 4,6 5,4 7,4 5,9 4,7 5,8 9,3 0,0 4,2 4,7 0,0 7,5 5,5 18,0 6,2 5,5 10,1 C18-C21 okrężnica+odbytnica 23,2 16,5 19,5 12,7 13,9 19,4 20,8 19,2 14,2 13,9 11,8 22,3 19,4 21,9 16,1 8,7 12,0 C25 trzustka 8,0 3,1 7,3 4,5 5,6 0,8 1,9 3,7 4,3 4,5 1,7 7,1 1,5 4,4 3,7 3,0 8,4 C33-C34 20,9 13,4 14,9 9,7 22,5 8,1 13,9 21,0 6,2 6,9 10,6 8,7 5,1 13,8 15,2 18,9 8,0 C43 czerniak skóry 5,8 1,2 5,7 3,0 5,8 6,7 0,0 2,6 5,8 0,0 1,3 6,2 2,4 7,0 3,1 1,4 3,9 C44 inne nowotwory skóry 12,2 20,7 2,8 7,4 15,3 7,0 21,1 10,6 9,5 12,5 10,7 7,4 17,5 2,1 8,4 10,1 12,9 C50 pierś 40,8 36,3 44,0 23,7 27,6 21,9 38,5 31,2 26,6 34,1 35,5 38,6 35,3 41,1 39,4 27,5 34,6 C53 szyjka macicy 8,6 8,6 11,6 9,4 7,1 9,5 6,6 10,2 15,8 8,4 11,0 6,2 8,6 9,5 15,4 7,3 8,2 C54 trzon macicy 17,8 13,6 16,7 8,5 11,4 16,1 7,9 10,6 11,1 16,4 10,2 16,0 15,1 12,8 14,8 17,5 11,9 C56 jajnik 11,6 13,0 6,6 7,1 15,1 5,7 9,8 9,6 11,2 15,7 9,9 11,4 11,5 12,8 10,5 4,2 12,2 C64-C66, C68 nerka 8,6 7,6 6,3 3,9 7,8 3,6 5,9 12,3 1,9 3,7 2,7 4,5 4,9 8,6 9,5 3,1 8,0 C67 pęcherz moczowy 4,6 3,7 5,8 0,0 2,0 1,7 2,8 1,1 6,9 1,6 2,5 3,4 1,7 3,0 6,2 4,7 2,3 C70-C72 mózg i OUN 5,3 3,4 6,7 7,7 3,4 2,0 8,8 18,0 0,7 4,3 16,8 1,0 1,2 6,4 5,0 1,8 4,6 C73 tarczyca 4,5 8,1 5,4 0,6 6,5 0,0 7,3 6,6 4,2 5,7 3,0 4,7 7,7 0,0 2,4 8,1 9,3 C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze 1,9 0,0 1,0 1,6 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 1,9 1,5 2,6 C91-C95 białaczki 1,2 4,3 2,0 2,8 7,6 1,5 0,0 3,2 0,7 5,4 1,4 1,3 4,4 4,0 3,9 1,6 4,7 32

34 Tab.12a Standaryzowane współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań wg płci i powiatów województwa śląskiego, 2004 MĘŻCZYŹNI m. Bielsko-Biała m. Bytom m. Chorzów m. Częstochowa m. Dąbrowa Górnicza m. Gliwice m. Jastrzębie-Zdrój m. Jaworzno m. Katowice m. Mysłowice m. Piekary Śląskie m. Ruda Ślaska m. Rybnik m. Siemianowice Śląskie m. Sosnowiec m. Świetochłowice m. Tychy m. Zabrze m. Żory C00-D09 359,4 215,3 341,4 220,7 292,4 220,2 273,4 271,6 289,6 248,7 264,2 224,4 242,8 302,6 242,8 249,8 283,6 189,9 258,4 C00-C08 9,6 5,0 8,9 5,7 3,8 4,7 6,8 3,7 7,5 6,4 21,6 4,2 6,1 0,0 2,9 5,4 2,1 5,9 10,6 C15 9,0 7,2 9,1 2,9 7,4 5,1 4,5 2,3 7,6 12,3 11,1 6,1 9,4 3,9 4,3 10,7 4,4 6,6 6,7 C16 18,6 14,4 23,3 19,3 13,7 11,5 11,6 24,1 14,7 17,1 11,6 10,4 20,8 20,7 16,8 10,8 14,1 11,4 17,2 C18-C21 37,9 24,6 31,1 37,7 24,7 28,5 35,9 45,4 31,3 18,7 22,1 17,1 30,1 22,4 24,6 20,8 28,0 21,2 12,4 C22 3,7 3,0 4,5 5,9 2,1 3,3 3,4 0,0 3,2 6,4 2,1 0,0 4,2 3,9 2,1 5,1 3,6 4,5 1,6 C25 4,9 6,0 10,0 5,4 7,6 5,6 7,6 3,8 10,1 4,2 2,2 6,6 10,8 7,5 6,2 5,3 2,1 7,0 5,0 C32 8,6 11,2 15,6 6,1 14,3 6,9 9,6 8,2 6,3 12,3 4,8 13,0 9,4 6,9 8,5 12,8 8,6 11,6 1,6 C33-C34 54,1 56,6 82,3 46,9 70,8 54,8 50,5 63,5 58,9 50,5 45,5 57,3 50,0 82,4 54,7 65,0 60,5 47,8 46,9 C43 3,4 2,4 5,8 3,2 4,5 5,8 3,7 0,0 5,4 0,0 0,0 3,8 2,1 1,7 6,3 2,7 5,2 1,5 0,0 C44 29,9 15,2 16,9 7,6 18,2 10,3 7,0 28,4 16,8 15,0 13,4 8,4 3,7 15,4 13,0 0,0 21,5 10,7 4,0 C61 78,7 13,1 45,4 12,1 30,5 25,6 27,7 17,7 38,5 24,4 26,5 22,1 16,6 27,1 25,5 43,5 40,9 19,6 44,4 C64-C66, C68 17,7 7,3 17,6 7,6 7,2 9,5 10,9 14,5 14,5 21,7 11,2 9,6 8,4 13,2 7,4 5,3 14,6 5,3 38,0 C67 21,5 10,7 26,2 8,9 32,9 10,2 21,2 18,5 23,2 20,4 15,4 24,5 19,2 40,5 25,1 20,6 26,3 5,8 27,0 C70-C72 5,2 5,9 5,5 5,6 7,9 9,1 11,2 4,0 6,1 6,7 18,0 3,8 9,2 8,1 7,8 5,1 6,7 4,2 1,6 C82-C85, C96 1,5 2,1 0,0 2,0 0,0 0,0 4,4 0,0 1,0 4,2 0,0 1,6 2,5 7,0 2,0 0,0 3,4 1,6 0,0 C91-C95 7,0 4,7 0,0 9,9 3,0 5,0 13,9 3,2 7,8 3,6 7,3 5,3 3,5 3,9 6,2 5,4 11,9 3,3 5,3 KOBIETY m. Bielsko-Biała m. Bytom m. Chorzów m. Częstochowa m. Dąbrowa Górnicza m. Gliwice m. Jastrzębie-Zdrój m. Jaworzno m. Katowice m. Mysłowice m. Piekary Śląskie m. Ruda Ślaska m. Rybnik m. Siemianowice Śląskie m. Sosnowiec m. Świetochłowice m. Tychy m. Zabrze m. Żory C00-D09 234,1 199,2 215,5 213,3 197,1 181,6 193,7 210,5 194,3 190,7 210,2 166,4 186,4 166,5 190,0 169,0 189,9 175,2 209,3 C16 3,1 8,2 8,8 7,0 2,2 3,9 8,7 7,4 5,8 3,7 5,6 4,8 5,7 7,2 6,7 3,3 4,2 2,9 4,1 C18-C21 23,3 18,8 16,3 18,9 17,7 18,0 13,0 15,0 20,2 11,5 14,3 14,8 23,8 19,7 19,1 26,2 24,6 10,0 17,7 C25 5,7 2,8 7,8 3,8 4,4 2,2 2,1 3,7 5,0 6,7 8,8 2,7 1,4 1,7 3,4 3,5 3,6 1,5 5,3 C33-C34 25,5 11,4 21,5 13,7 23,0 10,3 22,3 14,7 19,8 17,9 14,7 16,1 9,7 18,8 16,4 27,9 12,3 19,6 8,1 C43 2,9 0,7 1,2 4,7 3,7 1,1 2,5 6,0 3,3 0,0 0,0 1,2 1,6 5,9 2,9 1,8 8,1 2,8 5,9 C44 18,6 12,9 5,8 6,3 7,8 9,2 5,0 22,0 12,5 10,0 6,2 6,1 7,5 7,0 11,9 2,3 10,9 9,4 11,8 C50 36,0 49,9 46,9 56,6 44,3 42,7 43,3 44,2 36,6 21,1 69,9 31,3 41,6 39,7 37,2 35,6 45,1 45,2 42,3 C53 7,2 16,6 16,4 18,9 8,4 16,2 24,8 2,9 12,8 18,4 9,3 13,4 5,4 4,2 14,0 24,3 9,1 17,5 18,9 C54 12,9 16,2 13,7 10,5 12,9 12,0 16,3 30,5 8,7 18,1 6,4 12,4 12,5 6,2 12,7 10,3 8,5 11,0 16,2 C56 20,6 15,3 13,1 15,1 10,2 14,1 12,2 11,5 11,4 14,4 12,6 14,4 18,4 4,2 15,1 6,2 17,1 7,5 10,0 C64-C66, C68 7,1 5,2 4,2 4,4 8,4 6,3 7,1 7,0 8,8 9,9 2,2 5,7 3,7 8,5 7,3 7,2 1,4 4,0 0,0 C67 7,0 2,7 3,6 3,4 2,8 3,9 1,6 2,6 5,6 7,6 2,2 1,4 4,6 0,9 3,7 0,0 3,3 1,9 3,8 C70-C72 6,2 5,2 2,6 8,4 6,6 8,5 3,0 1,9 4,4 0,0 9,8 3,4 3,4 10,0 4,6 0,0 7,6 4,6 4,2 C73 11,3 2,0 6,0 5,5 4,2 6,1 0,0 9,3 5,8 2,5 10,8 2,2 3,7 5,3 3,7 8,6 3,6 5,7 2,7 C82-C85, C96 4,4 1,1 4,9 0,8 0,4 1,1 0,0 0,0 2,3 2,9 0,0 1,4 1,0 0,0 0,0 0,0 4,9 3,0 2,4 C91-C95 4,1 3,5 6,1 4,0 7,9 2,0 4,6 3,6 4,9 6,7 5,5 5,0 1,5 1,4 6,6 0,0 0,8 2,2 2,4 33

35 Tab.13 Zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań wg płci i powiatów województwa śląskiego, 2004 MĘŻCZYŹNI umiejscowienie p. będziński p. bielski p. cieszyński p. częstochowski p. gliwicki p. kłobucki p. lubliniecki p. mikołowski p. myszkowski p. pszczyński p. raciborski p. rybnicki p. tarnogórski p. bieruńsko-lędziński p. wodzisławski p. zawierciański p. żywiecki C00-D09 nowotw.zł. ogółem C00-C08 jama ustna C15 przełyk C16 żołądek C18-C21 okrężnica+odbytnica C22 wątroba C25 trzustka C32 krtań C33-C C43 czerniak skóry C44 inne nowotwory skóry C61 prostata C64-C66, C68 nerka C67 pęcherz moczowy C70-C72 mózg i OUN C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze C91-C95 białaczki KOBIETY umiejscowienie p. będziński p. bielski p. cieszyński p. częstochowski p. gliwicki p. kłobucki p. lubliniecki p. mikołowski p. myszkowski p. pszczyński p. raciborski p. rybnicki p. tarnogórski p. bieruńsko-lędziński p. wodzisławski p. zawierciański p. żywiecki C00-D09 nowotw.zł. ogółem C16 żołądek C18-C21 okrężnica+odbytnica C25 trzustka C33-C C43 czerniak skóry C44 inne nowotwory skóry C50 pierś C53 szyjka macicy C54 trzon macicy C56 jajnik C64-C66, C68 nerka C67 pęcherz moczowy C70-C72 mózg i OUN C73 tarczyca C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze C91-C95 białaczki

36 Tab.13a Zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań wg płci i powiatów województwa śląskiego, 2004 MĘŻCZYŹNI m. Bielsko-Biała m. Bytom m. Chorzów m. Częstochowa m. Dąbrowa Górnicza m. Gliwice m. Jastrzębie-Zdrój m. Jaworzno m. Katowice m. Mysłowice m. Piekary Śląskie m. Ruda Ślaska m. Rybnik m. Siemianowice Śląskie m. Sosnowiec m. Świetochłowice m. Tychy m. Zabrze m. Żory C00-D C00-C C C C18-C C C C C33-C C C C C64-C66, C C C70-C C82-C85, C C91-C KOBIETY m. Bielsko-Biała m. Bytom m. Chorzów m. Częstochowa m. Dąbrowa Górnicza m. Gliwice m. Jastrzębie-Zdrój m. Jaworzno m. Katowice m. Mysłowice m. Piekary Śląskie m. Ruda Ślaska m. Rybnik m. Siemianowice Śląskie m. Sosnowiec m. Świetochłowice m. Tychy m. Zabrze m. Żory C00-D C C18-C C C33-C C C C C C C C64-C66, C C C70-C C C82-C85, C C91-C

37 Tab.14 Standaryzowane współczynniki umieralności na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań wg płci i powiatów województwa śląskiego, 2004 MĘŻCZYŹNI umiejscowienie p. będziński p. bielski p. cieszyński p. częstochowski p. gliwicki p. kłobucki p. lubliniecki p. mikołowski p. myszkowski p. pszczyński p. raciborski p. rybnicki p. tarnogórski p bieruńsko-lędziński p. wodzisławski p. zawierciański p. żywiecki C00-D09 nowotw.zł. ogółem 253,3 201,0 177,3 213,3 203,7 198,8 181,3 193,7 167,4 203,9 205,2 210,0 170,8 210,8 181,7 233,2 178,9 C00-C08 jama ustna 6,0 2,1 4,2 6,7 2,3 4,1 7,5 7,0 1,9 0,0 5,6 2,4 1,1 3,4 2,9 3,3 1,0 C15 przełyk 11,7 9,3 4,4 3,2 6,8 5,1 7,1 10,4 0,0 7,8 10,7 2,1 4,8 6,3 5,6 1,6 5,7 C16 żołądek 21,2 12,2 10,8 16,3 13,4 17,8 20,7 15,2 11,0 21,0 15,2 15,3 14,9 15,6 17,8 24,4 11,2 C18-C21 okrężnica+odbytnica 19,0 20,1 23,1 12,3 11,9 21,9 22,3 29,2 22,2 33,4 29,1 19,3 15,4 19,7 15,8 27,1 17,8 C22 wątroba 8,4 7,0 5,5 3,4 4,3 3,7 7,7 10,6 12,4 1,7 4,1 6,0 4,2 8,0 6,4 6,3 3,6 C25 trzustka 7,7 8,9 2,0 7,2 18,5 10,7 2,4 9,9 14,0 6,3 4,8 16,6 11,2 6,0 9,9 9,8 6,2 C32 krtań 8,5 10,4 5,4 6,9 6,1 4,7 8,9 1,5 2,9 7,2 5,7 8,1 4,7 7,0 2,9 9,5 6,0 C33-C34 79,0 61,8 47,3 84,7 62,5 49,1 51,9 54,4 53,2 66,5 42,3 44,2 45,1 73,3 62,2 72,6 69,6 C43 czerniak skóry 4,4 0,0 4,7 3,0 1,2 1,7 0,0 1,8 0,0 0,0 4,1 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0 C44 inne nowotwory skóry 0,0 0,7 1,6 1,7 1,1 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3 2,9 4,2 1,0 0,0 0,0 2,7 0,0 C61 prostata 14,2 12,1 12,2 14,4 14,7 11,3 7,1 11,0 1,7 16,2 6,0 13,9 12,5 6,4 6,0 17,3 6,1 C64-C66, C68 nerka 10,3 9,8 6,0 5,8 3,8 4,7 7,6 3,0 6,4 5,5 12,0 5,5 7,8 6,1 6,2 7,5 5,4 C67 pęcherz moczowy 5,6 9,9 7,7 3,9 10,2 10,2 1,8 6,0 8,2 0,0 8,2 4,1 7,9 8,0 8,2 7,6 5,6 C70-C72 mózg i OUN 8,1 3,7 4,4 7,2 3,6 1,5 4,1 3,5 9,3 9,8 4,5 8,4 4,1 9,7 2,0 12,5 7,1 C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze 1,2 1,8 0,0 0,0 2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,8 C91-C95 białaczki 5,0 7,7 5,2 3,5 9,1 7,5 4,9 3,0 2,9 3,3 6,3 7,8 3,3 2,8 6,5 5,5 2,0 KOBIETY umiejscowienie p. będziński p. bielski p. cieszyński p. częstochowski p. gliwicki p. kłobucki p. lubliniecki p. mikołowski p. myszkowski p. pszczyński p. raciborski p. rybnicki p. tarnogórski p bieruńsko-lędziński p. wodzisławski p. zawierciański p. żywiecki C00-D09 nowotw.zł. ogółem 121,3 101,8 93,6 87,9 111,4 86,9 116,0 108,4 79,4 99,3 109,7 112,0 90,8 105,0 92,6 88,9 91,2 C16 żołądek 3,5 5,6 4,9 6,3 5,4 7,0 9,3 1,8 4,9 7,1 4,6 2,7 4,2 9,6 5,2 4,0 11,6 C18-C21 okrężnica+odbytnica 12,0 16,2 15,1 9,0 12,9 12,4 10,9 11,6 8,8 14,5 8,8 16,9 7,7 9,6 12,6 11,4 7,7 C25 trzustka 11,1 5,0 7,3 4,7 8,9 1,0 7,2 2,4 2,9 7,4 7,9 10,4 1,5 4,1 7,0 2,6 4,1 C33-C34 16,5 11,5 6,8 11,7 11,1 7,9 9,8 20,1 3,4 6,1 10,5 9,7 6,5 3,0 8,8 9,9 9,5 C43 czerniak skóry 3,4 1,0 2,5 2,2 0,6 2,5 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,8 0,0 1,5 1,9 1,7 C44 inne nowotwory skóry 1,4 1,5 0,0 0,4 0,0 2,5 0,0 0,0 0,7 1,2 0,8 0,0 0,0 0,0 1,5 0,5 0,6 C50 pierś 20,0 9,1 15,3 10,2 17,5 12,8 20,0 11,8 9,2 12,4 12,4 7,7 10,9 12,4 13,6 8,4 11,5 C53 szyjka macicy 1,8 5,4 4,7 2,4 4,5 0,6 4,2 2,0 1,7 4,7 7,4 1,3 3,5 4,4 5,3 4,0 2,0 C54 trzon macicy 3,0 2,1 1,4 1,4 1,6 1,0 1,6 3,2 3,8 5,2 3,8 0,0 0,8 9,6 1,3 1,6 1,9 C56 jajnik 3,3 10,9 7,0 5,6 5,5 7,5 5,3 6,8 4,5 11,2 8,7 10,3 7,8 11,9 5,8 7,4 6,6 C64-C66, C68 nerka 4,0 2,9 1,8 1,2 5,0 1,0 6,4 5,4 0,0 5,8 3,1 12,6 3,1 2,9 2,2 2,8 1,5 C67 pęcherz moczowy 0,0 0,9 1,9 0,3 0,9 0,6 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 2,7 1,5 1,4 2,0 2,3 0,8 C70-C72 mózg i OUN 7,3 4,1 6,3 3,0 2,4 1,6 9,0 10,5 4,9 4,4 10,0 3,4 7,3 5,6 3,0 3,6 8,6 C73 tarczyca 0,0 0,0 0,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze 2,3 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 1,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,5 0,0 0,3 C91-C95 białaczki 2,0 1,7 2,5 3,3 2,1 3,5 0,8 0,5 1,8 0,6 1,4 5,9 3,2 4,4 4,6 3,2 0,7 36

38 Tab.14a Standaryzowane współczynniki umieralności na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań wg płci i powiatów województwa śląskiego, 2004 MĘŻCZYŹNI m. Bielsko-Biała m. Bytom m. Chorzów m. Częstochowa m. Dąbrowa Górnicza m. Gliwice m. Jastrzębie-Zdrój m. Jaworzno m. Katowice m. Mysłowice m. Piekary Śląskie m. Ruda Ślaska m. Rybnik m. Siemianowice Śląskie m. Sosnowiec m. Świetochłowice m. Tychy m. Zabrze m. Żory C00-D09 150,4 204,8 254,8 199,5 234,7 201,0 188,5 202,7 220,3 246,9 225,8 239,6 230,6 232,2 209,0 261,4 230,8 214,2 225,9 C00-C08 4,0 6,7 7,1 3,7 5,9 4,0 5,0 5,3 1,7 6,5 7,4 5,0 4,2 0,0 2,7 4,7 2,4 3,6 11,0 C15 6,6 5,3 9,4 4,6 7,4 9,5 3,5 8,1 10,6 12,6 5,0 6,8 12,4 1,8 9,2 18,6 12,5 6,2 6,7 C16 7,1 15,6 21,5 15,3 26,7 13,8 8,9 18,9 13,4 16,5 11,6 12,1 16,4 23,3 16,7 29,8 14,8 12,6 29,2 C18-C21 14,8 12,0 25,4 27,8 19,2 26,6 19,2 23,3 21,8 22,8 23,4 37,1 19,0 28,9 20,0 13,7 28,1 22,1 23,1 C22 4,5 7,1 3,3 5,9 5,9 5,9 5,0 0,0 5,8 6,4 9,5 1,0 6,6 5,9 3,5 10,9 4,1 9,8 6,2 C25 4,0 6,2 6,8 7,1 14,7 8,5 8,5 4,9 9,3 22,1 0,0 7,0 9,2 21,1 10,9 10,8 0,0 12,2 1,6 C32 7,8 5,8 13,6 11,1 3,2 6,5 4,4 11,6 6,1 4,4 7,6 3,1 12,5 10,7 9,0 7,9 2,9 6,3 0,0 C33-C34 44,6 56,0 69,5 57,1 77,3 51,8 53,9 58,7 67,5 59,1 39,6 71,7 57,3 66,5 69,4 68,8 72,7 63,0 41,8 C43 0,7 3,4 6,6 2,6 1,7 1,8 1,3 1,4 1,3 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,5 2,7 3,6 4,6 0,0 C44 1,2 0,0 3,3 1,1 3,0 0,9 8,9 0,0 0,3 0,0 0,0 1,3 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 C61 11,2 12,8 11,8 11,4 15,2 8,9 14,1 9,0 17,2 10,4 16,6 15,5 8,8 7,1 17,0 13,4 13,0 8,8 21,5 C64-C66, C68 4,7 10,7 12,8 6,9 5,6 8,0 6,2 8,1 7,0 10,3 14,7 3,3 2,9 3,9 4,8 13,3 6,9 3,8 12,0 C67 5,0 10,6 9,1 4,4 9,3 9,4 5,7 13,7 6,4 18,5 8,5 10,5 18,6 7,5 7,0 10,7 15,4 9,0 11,7 C70-C72 10,4 6,9 4,5 5,2 6,0 5,5 14,6 4,2 5,1 6,2 13,9 7,7 5,1 3,6 4,5 18,4 3,1 5,3 4,6 C82-C85, C96 1,7 0,0 1,0 0,9 0,9 0,7 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,3 0,0 0,0 1,2 0,0 C91-C95 0,6 4,0 3,3 6,8 4,7 0,0 6,5 3,6 7,0 5,7 2,3 11,2 5,6 8,6 5,7 2,7 16,3 4,7 5,3 KOBIETY m. Bielsko-Biała m. Bytom m. Chorzów m. Częstochowa m. Dąbrowa Górnicza m. Gliwice m. Jastrzębie-Zdrój m. Jaworzno m. Katowice m. Mysłowice m. Piekary Śląskie m. Ruda Ślaska m. Rybnik m. Siemianowice Śląskie m. Sosnowiec m. Świetochłowice m. Tychy m. Zabrze m. Żory C00-D09 99,0 130,2 147,4 119,5 105,3 120,7 114,1 105,1 121,9 142,8 122,0 140,8 119,4 86,9 113,2 116,3 93,2 125,3 101,4 C16 5,4 7,0 10,4 4,3 4,6 6,6 6,9 7,4 7,0 3,7 5,7 10,2 10,0 5,5 6,3 8,9 1,8 5,3 3,4 C18-C21 11,2 7,5 17,2 10,3 8,6 11,7 14,2 17,5 12,8 20,3 11,7 23,1 13,9 8,8 14,8 9,8 9,2 9,6 7,1 C25 3,8 6,7 8,8 4,8 7,2 6,7 5,1 4,2 5,1 7,8 2,2 4,7 4,7 2,4 5,5 3,5 3,5 4,4 1,7 C33-C34 20,4 11,2 22,9 14,4 10,1 13,9 14,4 7,9 18,2 15,9 18,0 14,7 9,1 12,2 18,9 12,7 15,4 15,3 10,4 C43 2,0 1,8 1,0 1,0 0,7 1,7 2,6 1,8 2,1 0,0 0,0 3,6 0,8 3,3 1,7 0,0 1,0 0,0 3,4 C44 0,0 0,3 1,3 1,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 1,1 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 C50 11,2 15,3 13,3 19,7 15,4 18,9 13,1 18,1 16,4 17,0 12,7 17,0 12,8 8,5 13,0 22,7 13,5 14,8 18,7 C53 4,7 10,0 13,5 7,7 9,2 5,6 3,9 3,3 5,2 6,2 1,1 4,4 4,3 1,9 5,8 9,5 0,8 6,9 4,6 C54 3,5 2,9 3,6 2,1 1,8 3,7 1,0 0,0 2,3 2,1 1,5 2,6 5,8 0,7 2,6 4,2 5,5 0,8 3,4 C56 5,1 18,2 7,1 8,2 10,0 5,6 6,2 11,5 7,7 13,0 6,8 5,3 11,4 11,6 8,6 2,1 13,4 4,1 7,8 C64-C66, C68 2,8 3,0 5,0 3,7 0,4 1,5 5,6 2,4 2,5 0,0 0,0 6,9 3,1 2,2 3,3 3,7 0,8 3,9 0,0 C67 1,9 1,0 0,6 1,7 0,0 2,0 2,8 3,1 1,5 0,0 0,7 1,0 0,0 1,5 1,0 3,2 2,9 1,0 1,7 C70-C72 4,6 4,8 4,2 4,7 3,7 4,9 5,1 2,9 4,0 7,5 7,4 6,2 3,5 3,1 3,4 0,0 2,4 8,7 7,6 C73 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,2 0,5 0,0 0,0 C82-C85, C96 0,0 0,0 1,7 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,7 0,0 C91-C95 3,5 2,9 6,2 2,6 2,2 3,2 0,0 4,1 2,4 5,5 12,6 5,9 1,6 4,3 2,1 4,8 1,2 3,8 3,6 37

39 Spis treści strona Abstract 5 Nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2004 roku - omówienie 7-10 Definicje 11 Spis tabel Tab. 1 Tab. 2 Tab. 3 Tab. 3a Tab. 4 Tab. 4a Tab. 5 Tab. 6 Tab. 7 Tab. 7a Tab. 8 Tab. 8a Tab. 9 Tab. 10 Tab. 11 Tab. 11a Tab. 12 Tab. 12a Tab. 13 Tab. 13a Tab. 14 Tab. 14a Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań, mężczyźni, województwo śląskie, Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane, ryzyko skumulowane, wskaźnik (Zg/Zh). Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań, kobiety, województwo śląskie, Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane, ryzyko skumulowane, wskaźnik (Zg/Zh). Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, mężczyźni, województwo śląskie, Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane, wskaźniki struktury i kolejność występowania. Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, kobiety, województwo śląskie, Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane, wskaźniki struktury i kolejność występowania. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, mężczyźni, województwo śląskie, Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, kobiety, województwo śląskie, Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, mężczyźni, województwo śląskie, Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, kobiety, województwo śląskie, Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem (C00-D09, rew.x) według powiatów, meżczyźni, województwo śląskie, Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane, wskaźniki struktury, wskaźnik (Zg/Zh). Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem (C00-D09, rew.x) według powiatów, kobiety, województwo śląskie, Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane, wskaźniki struktury, wskaźnik (Zg/Zh). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań wg płci i powiatów województwa śląskiego, Standaryzowane współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań wg płci i powiatów województwa śląskiego, Zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań wg płci i powiatów województwa śląskiego, Standaryzowane współczynniki umieralności na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań wg płci i powiatów województwa śląskiego,

40 Spis rycin Ryc. 1 Ryc. 2 Zmiana standaryzowanych współczynników w 2004 roku w odniesieniu do 1999 roku, mężczyźni, województwo śląskie. Zmiana standaryzowanych współczynników w 2004 roku w odniesieniu do 1999 roku, kobiety, województwo śląskie Ryc. 3 Struktura zarejestrowanych zachorowań i zgonów według płci, województwo śląskie, najczęstszych umiejscowień nowotworów złośliwych. Ryc. 4 Struktura zarejestrowanych zachorowań według grup wieku i płci, województwo śląskie, najczęstszych umiejscowień nowotworów złośliwych Ryc. 5 Ryc. 6 Ryc. 7 Ryc. 8 Ryc. 9 Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem (C00-D09 rew. X) wg płci i powiatów, województwo śląskie, 2004 (mapa). Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem (C00-D09 rew. X) wg płci i powiatów, województwo śląskie, 2004 (mapa). Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem (C00-D09 rew. X) wg wieku i płci, województwo śląskie, Zachorowalność i umieralność w zależności od wieku i płci dla wybranych lokalizacji nowotworów, województwo śląskie, Mediana wieku chorych w chwili rozpoznania nowotworu wg umiejscowienia, województwo śląskie,

41

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet:

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet: Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2012 ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2010 ROKU Centrum Onkologii im. prof.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GŁOWY I SZYI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice.

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice. Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. WybrzeŜe Armii Krajowej 15, 44-1 Gliwice

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO ORAZ WĄTROBY

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2004 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP 2006 ISSN 1896-8090 Wydawca: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2005 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP. 2007 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2009 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2008 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Opieka paliatywna nad dziećmi - Tom XV / 2007 Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Podziękowania ISSN: 1897-676X

Podziękowania ISSN: 1897-676X Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek prowadzących działalność leczniczą w województwie opolskim, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 45-060 Opole ul. Katowicka 66a OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok ISSN 897- Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek, prowadzących działalność leczniczą, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Bydgoszcz, 2006 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2004 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Katowice 2006 Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego: Ryszard Majer

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH EPIDEMIOLOGIA prof. dr hab. med. Jan Kornafel Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM we Wrocławiu Mierniki epidemiologiczne Mierniki epidemiologiczne

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2012 Year of publication: 2012 ISSN: 1896-4273

Rok wydania: 2012 Year of publication: 2012 ISSN: 1896-4273 Wydawca: Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 1, 44-11 Gliwice Published by: Department

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2011 Year of publication: 2011 ISSN:

Rok wydania: 2011 Year of publication: 2011 ISSN: Wydawca: Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-1 Gliwice Published by: Department

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii Jerzy Błaszczyk Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-213 lat obserwacji epidemii Dane w opracowaniu pochodzą z Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów. Oparte są na Karcie Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 ROKU W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz.

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. 9 Załącznik C.63.a. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. 23 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku dr n. med.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. 42 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN ISSN 1896-6195 DANE ZA ROK 2008 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 Łódź 2010 rok ISSN 1896-6195 BIULETYN ZACHOROWAÑ

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1462 Poz. 71 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z WarmińskoMazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko mazurskim w roku Olsztyn Nowotwory

Bardziej szczegółowo

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz.

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. 71 Załącznik C.60. VINBLASTINUM 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Informacja dotycząca umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Załącznik nr 6 Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Część A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie śląskim Żyć zdrowiej na Śląsku Biillanss ssttattyssttyczzny Katowice 2007 ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) Załącznik C.60. VINBLASTINUM Lp. 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. VINBLASTINUM

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 STANISŁAW GÓŹDŹ URSZULA SIUDOWSKA KRZYSZTOF LIS EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKI

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w Polsce w 2012 roku

Nowotwory w Polsce w 2012 roku Artykuł oryginalny Original article NOWOTWORY Journal of Oncology 2013, volume 63, number 3, 197 216 DOI: 10.5603/NJO.2013.0001 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW,

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2003 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. 71 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2014 Year of publication: 2014 ISSN:

Rok wydania: 2014 Year of publication: 2014 ISSN: Wydawca: Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 1, 44-1 Gliwice Published by: Department

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1499 Poz. 133 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. 133 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. 68 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 ROKU ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 ROKU ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKI REJESTR NOWOTWORÓW NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU.

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Regionalne Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2010 Year of publication: 2010 ISSN:

Rok wydania: 2010 Year of publication: 2010 ISSN: Wydawca: Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. WybrzeŜe Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice Published by: Department

Bardziej szczegółowo

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów załącznik do zarządzenia Nr 40/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71 Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Załącznik nr 6 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10 Załącznik nr 2 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE (DZ. U. Z 2008 R.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW,

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2004 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. 42 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 2007 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU ISSN 1896-8198 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary 15 61-866 Poznań WIELKOPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW telefon : (0-61)8850-637 e-mail :rejestr.nowotworow@wco.pl BIULETYN

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Cancer in Swietokrzyskie Voivodeship

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM 1. IRINOTECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINOTECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINOTECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej C00.2 Powierzchnia zewnętrzna wargi, nie określona

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.35.a. IRINOTECANUM Lp 1. IRINO TECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINO TECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINO TECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 4. IRINO TECANUM C15.2 BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz.

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. 66 Załącznik C.23. EPIRUBICINUM 1 EPIRUBICINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 EPIRUBICINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Stanowisko Rady Przejrzystości nr 64/2015 z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71 Załącznik C.6. CARBOPLATINUM 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71. Lp.

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71 Załącznik C.24. ETOPOSIDUM 1 ETOPOSIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 ETOPOSIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 ETOPOSIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą Przygotował Jerzy Błaszczyk w ramach prac Komitetu ds. Epidemiologii:

Bardziej szczegółowo

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009 Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-29 W 29 roku woj. dolnośląskie liczyło 2 874 88, w tym Wrocław 622 986 mieszkańców, mieszkańcy Wrocławia stanowili więc 21,7%

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU Województwo mazowieckie zajmuje powierzchnię 3,8 tys. km 2, którą zamieszkuje 5,139 tys. osób. Największym miastem jest Warszawa, będąca

Bardziej szczegółowo

CYKLOPHOSPHAMIDUM. Załącznik C.13. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CYKLOPHOSPHAMIDUM. Załącznik C.13. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.13. CYKLOPHOSPHAMIDUM Lp. 1 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

THIOTEPUM. Załącznik C.55. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1382 Poz.

THIOTEPUM. Załącznik C.55. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1382 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1382 Poz. 71 Załącznik C.55. THIOTEPUM 1. THIOTEPUM C38 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ 2. THIOTEPUM C38.0 SERCE 3. THIOTEPUM C38.1 SRÓDPIERSIE PRZEDNIE

Bardziej szczegółowo

METHOTREXATUM. Załącznik C.41. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71. Lp.

METHOTREXATUM. Załącznik C.41. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71 Załącznik C.41. METHOTREXATUM 1. METHOTREXATUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. METHOTREXATUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. METHOTREXATUM

Bardziej szczegółowo

PRZEŻYCIA 5-LETNIE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z LAT 1985-2004 W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM

PRZEŻYCIA 5-LETNIE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z LAT 1985-2004 W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Marek Bębenek PRZEŻYCIA 5-LETNIE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z LAT 1985-4 W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 11 Dolnośląskie Centrum Onkologii we

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2013 W roku 2013 woj. dolnośląskie liczyło 2.908.457 mieszkańców. Od roku 2000, kiedy wprowadzono administracyjne

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Informacja dotycząca umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu Informacje w zakresie Postanowienie 1. przesłanek wypłaty świadczenia art. 4; art. 6 Tabela nowotworów

Bardziej szczegółowo

Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca. Druk Przygotowanie do druku i druk

Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca. Druk Przygotowanie do druku i druk ISSN 1896-6195 BIULETYN ZACHOROWAÑ NA NOWOTWORY Z OŒLIWE W W O J E W Ó D Z T W I E Ó D Z K I M Numer 62 Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca Zespół - mgr Ewa redakcyjny Kucharska

Bardziej szczegółowo

Zał cznik C.3. BLEOMYCIN SULPHATE NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 826 Poz.

Zał cznik C.3. BLEOMYCIN SULPHATE NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 826 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 826 Poz. 27 Zał cznik C.3. BLEOMYCIN SULPHATE 1 BLEOMYCIN SULPHATE C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 BLEOMYCIN SULPHATE C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 BLEOMYCIN

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca umowy dodatkowej bezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu

Informacja dotycząca umowy dodatkowej bezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Diagnoza Nowotworu Informacja dotycząca umowy dodatkowej bezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Informacje w zakresie Postanowienie 1. przesłanek wypłaty świadczenia art. 4; art. 6 Tabela nowotworów

Bardziej szczegółowo