ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA"

Transkrypt

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 139, poz i Nr 211, poz. 1637) w załączniku nr 6 część A,,Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz.1278 i Nr 178, poz oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301.

2 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia (poz. ) Część A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami wg ICD 10 Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD ASPARAGINASUM C82 CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) 2 ASPARAGINASUM C82.0 Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY 3 ASPARAGINASUM C82.1 MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY 4 ASPARAGINASUM C82.2 WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY 5 ASPARAGINASUM C82.7 INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO 6 ASPARAGINASUM C82.9 CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY 7 ASPARAGINASUM C83 CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE 8 ASPARAGINASUM C83.0 Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) 9 ASPARAGINASUM C83.1 Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) 10 ASPARAGINASUM C83.2 MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) 11 ASPARAGINASUM C83.3 WIELKOMÓRKOWY, (ROZLANY) 12 ASPARAGINASUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 13 ASPARAGINASUM C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 14 ASPARAGINASUM C83.6 NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) 15 ASPARAGINASUM C83.7 GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA 16 ASPARAGINASUM C83.8 INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH 17 ASPARAGINASUM C83.9 ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY 18 ASPARAGINASUM C84 OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T 19 ASPARAGINASUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 20 ASPARAGINASUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 21 ASPARAGINASUM C84.2 CHŁONIAK STREFY T 22 ASPARAGINASUM C84.3 CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY 23 ASPARAGINASUM C84.4 OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T 24 ASPARAGINASUM C84.5 INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T 25 ASPARAGINASUM C85 26 ASPARAGINASUM C85.0 MIĘSAK LIMFATYCZNY INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH 27 ASPARAGINASUM C85.1 CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY 2

3 28 ASPARAGINASUM C85.7 INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO 29 ASPARAGINASUM C85.9 CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY 30 ASPARAGINASUM C88 ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE 31 ASPARAGINASUM C88.0 MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA 32 ASPARAGINASUM C88.1 CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA 33 ASPARAGINASUM C88.2 CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA 34 ASPARAGINASUM C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO 35 ASPARAGINASUM C88.7 INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE 36 ASPARAGINASUM C88.9 ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE 37 ASPARAGINASUM C91 BIAŁACZKA LIMFATYCZNA 38 ASPARAGINASUM C91.0 OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA 39 ASPARAGINASUM C91.1 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA 40 ASPARAGINASUM C91.2 PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA 41 ASPARAGINASUM C91.3 BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA 42 ASPARAGINASUM C91.4 BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) 43 ASPARAGINASUM C91.5 BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T 44 ASPARAGINASUM C91.7 INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA 45 ASPARAGINASUM C91.9 BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA 46 ASPARAGINASUM C92.0 OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA 47 ASPARAGINASUM C95.9 BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA 48 BICALUTAMIDUM C61 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO 49 C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 50 C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 51 C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 52 C00.2 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA 53 C00.3 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 54 C00.4 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ 55 C00.5 (GÓRNA LUB DOLNA) 56 C00.6 SPOIDŁO WARGI 57 C00.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI 58 C00.9 WARGA, NIEOKREŚLONA 59 C01 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI 60 C02 JĘZYKA 61 C02.0 POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA 62 C02.1 BRZEG JĘZYKA 63 C02.2 DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ 64 C02.3 NIEOKREŚLONA 65 C02.4 MIGDAŁEK JĘZYKOWY 66 C02.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA 67 C02.9 JĘZYK, NIEOKREŚLONY 68 C03 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIĄSŁA 3

4 C03.0 DZIĄSŁO GÓRNE C03.1 DZIĄSŁO DOLNE C03.9 DZIĄSŁO, NIEOKREŚLONE C04 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ C04.0 PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ C04.1 BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ C04.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ C04.9 DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE C05 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA C05.0 PODNIEBIENIE TWARDE C05.1 PODNIEBIENIE MIĘKKIE C05.2 JĘZYCZEK C05.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO C05.9 PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE C06 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ C06.0 ŚLUZÓWKA POLICZKA C06.1 PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ C06.2 PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA C06.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ C06.9 JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA C07 C08 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH C08.0 ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA C08.1 ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA C08.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH C08.9 DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE C09 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA C09.0 DÓŁ MIGDAŁKOWY C09.1 ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY) C09.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA C09.9 MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY C10 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX) C10.0 DOLINKA NAGŁOŚNIOWA C10.1 PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI C10.2 ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA C10.3 ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA C10.4 SZCZELINA SKRZELOWA C10.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA C10.9 CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 4

5 C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA C11.1 ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA C11.2 ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA C11.3 ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA C11.8 ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA C11.9 CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA C12 C13 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZACHYŁKU GRUSZKOWATEGO NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX) C13.0 OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ C13.1 FAŁD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO C13.2 TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA C13.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA C13.9 CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA C14 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA C14.0 GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM C14.2 PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA C14.8 C15 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZEŁYKU C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU C15.2 BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU C15.3 GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZEŁYKU C15.4 ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZEŁYKU C15.5 DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZEŁYKU C15.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZEŁYKU C15.9 PRZEŁYK, NIEOKREŚLONY C38 C38.0 SERCE NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ C38.1 SRÓDPIERSIE PRZEDNIE C38.2 SRÓDPIERSIE TYLNE C38.3 SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA C38.4 OPŁUCNA C38.8 C40 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN C40.0 ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ C40.1 KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ C40.2 KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ C40.3 KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ C40.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN 5

6 C40.9 KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE C41 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU C41.0 KOŚCI CZASZKI I TWARZY C41.1 ŻUCHWA C41.2 KOŚCI KRĘGOSŁUPA C41.3 KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA C41.4 KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA C41.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ C41.9 KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE C43 CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY C43.0 CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI C43.1 CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA C43.2 C43.3 C43.4 CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI C43.5 CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA C43.6 CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM C43.7 CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM C43.8 CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE C43.9 CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY C44 INNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY C44.0 SKÓRA WARGI C44.1 SKÓRA POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA C44.2 SKÓRA UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO C44.3 SKÓRA INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY C44.4 SKÓRA OWŁOSIONA GŁOWY I SZYI C44.5 SKÓRA TUŁOWIA C44.6 SKÓRA KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM C44.7 SKÓRA KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM C44.8 ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE OKREŚLONE KODAMI C44.9 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY C48 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ C48.0 PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA C48.1 OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ C48.2 OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA 6

7 C48.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ C45.0 MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ C51 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU C51.0 WARGI SROMOWE WIĘKSZE C51.1 WARGI SROMOWE MNIEJSZE C51.2 ŁECHTACZKA C51.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU C51.9 SROM, NIEOKREŚLONE C53 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY C53.0 BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY C53.1 BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY C53.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY C53.9 SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA C55 C56 C57 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH C57.0 TRĄBKA FALLOPIA C57.1 WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY C57.2 WIĘZADŁO OBŁE MACICY C57.3 PRZYMACICZA C57.4 PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE C57.7 INNE OKRESLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE C57.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH C57.9 ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE C58 C60 C60.0 NAPLETEK NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRĄCIA C60.1 ŻOŁĄDŹ PRĄCIA C60.2 TRZON PRĄCIA C60.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRĄCIA C60.9 PRĄCIE, NIEOKREŚLONE C62 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA C62.0 JĄDRO NIEZSTĄPIONE C62.1 JĄDRO ZSTĄPIONE C62.9 JĄDRO, NIEOKREŚLONE C63 C63.0 NAJĄDRZE NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH C63.1 POWRÓZEK NASIENNY C63.2 MOSZNA C63.7 INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE C63.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH C63.9 MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE 7

8 C71 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU C71.0 MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR C71.1 PŁAT CZOŁOWY C71.2 PŁAT SKRONIOWY C71.3 PŁAT CIEMIENIOWY C71.4 PŁAT POTYLICZNY C71.5 KOMORY MÓZGOWE C71.6 MÓŻDŻEK C71.7 PIEŃ MÓZGU C71.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU C71.9 MÓZG, NIEOKREŚLONY C76 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH C76.0 GŁOWA, TWARZ I SZYJA C76.1 KLATKA PIERSIOWA C76.2 BRZUCH C76.3 MIEDNICA C76.4 KOŃCZYNA GÓRNA C76.5 KOŃCZYNA DOLNA C76.7 INNE NIEDOKŁADNIE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE C76.8 C79 C79.0 C79.1 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO C79.2 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY C79.3 C79.4 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO C79.5 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO C79.6 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA C79.7 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY C79.8 C81 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ CHOROBA HODGKINA C81.0 PRZEWAGA LIMFOCYTÓW C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE C81.2 MIESZANOKOMÓRKOWA C81.3 ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA C81.9 CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA C82 C82.0 CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY 8

9 C82.1 MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY C82.2 WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY C82.7 INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO C82.9 CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY C83 CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE C83.0 Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) C83.1 Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) C83.2 MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) C83.3 WIELKOMÓRKOWY, (ROZLANY) C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) C83.6 NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) C83.7 GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA C83.8 INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH C83.9 ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY C84 OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO C84.2 CHŁONIAK STREFY T C84.3 CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY C84.4 OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T C84.5 INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T C85 INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH C85.0 MIĘSAK LIMFATYCZNY C85.1 CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY C85.7 INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO C85.9 CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY C88 ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE C88.0 MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA C88.1 CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA C88.2 CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO C88.7 INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE C88.9 C90 ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH C90.0 SZPICZAK MNOGI C90.1 BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA C90.2 POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA C91 BIAŁACZKA LIMFATYCZNA 9

10 C91.0 OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA C91.1 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA C91.2 PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA C91.3 BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA C91.4 BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) C91.5 BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T C91.7 INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA C91.9 BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA C92 BIAŁACZKA SZPIKOWA C92.0 OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA C92.1 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA C92.2 PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA C92.3 MIĘSAK SZPIKOWY C92.4 OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA C92.5 OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA C92.7 INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA C92.9 BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA C93 BIAŁACZKA MONOCYTOWA C93.0 OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA C93.1 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA C93.2 PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA C93.7 INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA C93.9 BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA C94 C94.0 INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA) C94.1 PRZEWLEKŁA CZERWIENICA C94.2 OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA C94.3 BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH C94.4 OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA C94.5 OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU C94.7 INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA C95 BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU C95.0 OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU C95.1 C95.2 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU C95.7 INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU C95.9 BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA C96 INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓTRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH C96.0 CHOROBA LETTERERA-SIWEGO C96.1 HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA C96.2 GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH C96.3 PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY 10

11 345 C96.7 INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH C96.9 C97 D03 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ CZERNIAK IN SITU D03.0 CZERNIAK IN SITU WARGI D03.1 CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA D03.2 D03.3 CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY D03.4 CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI D03.5 CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA D03.6 CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM D03.7 CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM D03.8 CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ D03.9 CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY D39.1 JAJNIK D48 NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ D48.0 KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE D48.1 TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE D48.2 NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY D48.3 PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA D48.4 OTRZEWNA D48.5 SKÓRA D48.6 SUTEK D48.7 INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE D48.9 E85 E85.0 E85.1 E85.2 NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA E85.3 WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE E85.4 ZLOKALIZOWANE (NARZADOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH E85.8 INNE AMYLOIDOZY E85.9 AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA 378 BUSULFANUM C83.7 GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA 379 BUSULFANUM C85.1 CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY 11

12 380 BUSULFANUM C92 BIAŁACZKA SZPIKOWA 381 BUSULFANUM C92.0 OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA 382 BUSULFANUM C92.1 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA 383 BUSULFANUM C92.2 PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA 384 BUSULFANUM C92.3 MIĘSAK SZPIKOWY 385 BUSULFANUM C92.4 OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA 386 BUSULFANUM C92.5 OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA 387 BUSULFANUM C92.7 INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA 388 BUSULFANUM C92.9 BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA 389 BUSULFANUM C94.1 PRZEWLEKŁA CZERWIENICA 390 BUSULFANUM D46 ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE 391 BUSULFANUM D46.0 OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW 392 BUSULFANUM D46.1 OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI 393 BUSULFANUM D46.2 OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW 394 BUSULFANUM D46.3 OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ 395 BUSULFANUM D46.4 OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA 396 BUSULFANUM D46.7 INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE 397 BUSULFANUM D46.9 ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY 398 BUSULFANUM D47.1 PRZEWLEKŁA CHOROBA UKŁADU WYTWÓRCZEGO SZPIKU 399 BUSULFANUM D75.2 NADPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA 400 CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 401 CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 402 CARBOPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 403 CARBOPLATINUM C00.2 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA 404 CARBOPLATINUM C00.3 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 405 CARBOPLATINUM C00.4 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 406 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C00.6 SPOIDŁO WARGI POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) 408 CARBOPLATINUM C00.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI 409 CARBOPLATINUM C00.9 WARGA, NIEOKREŚLONA 410 CARBOPLATINUM C01 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA 411 CARBOPLATINUM C02 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA 412 CARBOPLATINUM C02.0 POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA 413 CARBOPLATINUM C02.1 BRZEG JĘZYKA 414 CARBOPLATINUM C02.2 DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA 415 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C02.4 MIGDAŁEK JĘZYKOWY PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA 417 CARBOPLATINUM C02.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA 418 CARBOPLATINUM C02.9 JĘZYK, NIEOKREŚLONY 419 CARBOPLATINUM C03 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIĄSŁA 420 CARBOPLATINUM C03.0 DZIĄSŁO GÓRNE 421 CARBOPLATINUM C03.1 DZIĄSŁO DOLNE 12

13 422 CARBOPLATINUM C03.9 DZIĄSŁO, NIEOKREŚLONE 423 CARBOPLATINUM C04 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ 424 CARBOPLATINUM C04.0 PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ 425 CARBOPLATINUM C04.1 BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ 426 CARBOPLATINUM C04.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ 427 CARBOPLATINUM C04.9 DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE 428 CARBOPLATINUM C05 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA 429 CARBOPLATINUM C05.0 PODNIEBIENIE TWARDE 430 CARBOPLATINUM C05.1 PODNIEBIENIE MIĘKKIE 431 CARBOPLATINUM C05.2 JĘZYCZEK 432 CARBOPLATINUM C05.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO 433 CARBOPLATINUM C05.9 PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE 434 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C06.0 ŚLUZÓWKA POLICZKA 436 CARBOPLATINUM C06.1 PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ 437 CARBOPLATINUM C06.2 PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA 438 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C06.9 JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ 440 CARBOPLATINUM C07 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ 441 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C08.0 ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA 443 CARBOPLATINUM C08.1 ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA 444 CARBOPLATINUM C08.8 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH 445 CARBOPLATINUM C08.9 DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE 446 CARBOPLATINUM C09 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA 447 CARBOPLATINUM C09.0 DÓŁ MIGDAŁKOWY 448 CARBOPLATINUM C09.1 ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY) 449 CARBOPLATINUM C09.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA 450 CARBOPLATINUM C09.9 MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY 451 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C10.0 DOLINKA NAGŁOŚNIOWA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX) 453 CARBOPLATINUM C10.1 PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI 454 CARBOPLATINUM C10.2 ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA 455 CARBOPLATINUM C10.3 ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA 456 CARBOPLATINUM C10.4 SZCZELINA SKRZELOWA 457 CARBOPLATINUM C10.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA 458 CARBOPLATINUM C10.9 CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA 459 CARBOPLATINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 460 CARBOPLATINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 461 CARBOPLATINUM C11.1 ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 13

14 462 CARBOPLATINUM C11.2 ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 463 CARBOPLATINUM C11.3 ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 464 CARBOPLATINUM C11.8 ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 465 CARBOPLATINUM C11.9 CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA 466 CARBOPLATINUM C12 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZACHYŁKU GRUSZKOWATEGO 467 CARBOPLATINUM C13 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX) 468 CARBOPLATINUM C13.0 OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ 469 CARBOPLATINUM C13.1 FAŁD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO 470 CARBOPLATINUM C13.2 TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA 471 CARBOPLATINUM C13.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA 472 CARBOPLATINUM C13.9 CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA 473 CARBOPLATINUM C14 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA 474 CARBOPLATINUM C14.0 GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM 475 CARBOPLATINUM C14.2 PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA 476 CARBOPLATINUM C14.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA 477 CARBOPLATINUM C16 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA 478 CARBOPLATINUM C16.0 WPUST 479 CARBOPLATINUM C16.1 DNO ŻOŁĄDKA 480 CARBOPLATINUM C16.2 TRZON ŻOŁĄDKA 481 CARBOPLATINUM C16.3 UJŚCIE ODŹWIERNIKA 482 CARBOPLATINUM C16.4 ODŹWIERNIK 483 CARBOPLATINUM C16.5 KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA 484 CARBOPLATINUM C16.6 KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA 485 CARBOPLATINUM C16.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA 486 CARBOPLATINUM C16.9 ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY 487 CARBOPLATINUM C17 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO 488 CARBOPLATINUM C17.0 DWUNASTNICA 489 CARBOPLATINUM C17.1 JELITO CZCZE 490 CARBOPLATINUM C17.2 JELITO KRĘTE 491 CARBOPLATINUM C17.3 UCHYŁEK MECKELA 492 CARBOPLATINUM C17.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO 493 CARBOPLATINUM C17.9 JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE 494 CARBOPLATINUM C18 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO 495 CARBOPLATINUM C18.0 JELITO ŚLEPE 496 CARBOPLATINUM C18.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 497 CARBOPLATINUM C18.2 OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA 498 CARBOPLATINUM C18.3 ZGIĘCIE WĄTROBOWE 499 CARBOPLATINUM C18.4 OKRĘŻNICA POPRZECZNA 500 CARBOPLATINUM C18.5 ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE 501 CARBOPLATINUM C18.6 OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA 14

15 502 CARBOPLATINUM C18.7 ESICA 503 CARBOPLATINUM C18.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY 504 CARBOPLATINUM C18.9 OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA 505 CARBOPLATINUM C19 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO 506 CARBOPLATINUM C20 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY 507 CARBOPLATINUM C21 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU 508 CARBOPLATINUM C21.0 ODBYT, NIEOKREŚLONY 509 CARBOPLATINUM C21.1 KANAŁ ODBYTU 510 CARBOPLATINUM C21.2 STREFA KLOAKOGENNA 511 CARBOPLATINUM C21.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU 512 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C22.0 RAK KOMÓREK WĄTROBY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH 514 CARBOPLATINUM C22.1 RAK PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH 515 CARBOPLATINUM C22.2 WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA) 516 CARBOPLATINUM C22.3 MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY 517 CARBOPLATINUM C22.4 INNE MIĘSAKI WĄTROBY 518 CARBOPLATINUM C22.7 INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY 519 CARBOPLATINUM C22.9 WĄTROBA, NIEOKREŚLONA 520 CARBOPLATINUM C23 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO 521 CARBOPLATINUM C24 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓŁCIOWYCH 522 CARBOPLATINUM C24.0 ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓŁCIOWE 523 CARBOPLATINUM C24.1 BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA 524 CARBOPLATINUM C24.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH 525 CARBOPLATINUM C24.9 DROGI ŻÓŁCIOWE, NIEOKREŚLONE 526 CARBOPLATINUM C25 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI 527 CARBOPLATINUM C25.0 GŁOWA TRZUSTKI 528 CARBOPLATINUM C25.1 TRZON TRZUSTKI 529 CARBOPLATINUM C25.2 OGON TRZUSTKI 530 CARBOPLATINUM C25.3 PRZEWÓD TRZUSTKOWY 531 CARBOPLATINUM C25.4 CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI 532 CARBOPLATINUM C25.7 INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI 533 CARBOPLATINUM C25.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI 534 CARBOPLATINUM C25.9 TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA 535 CARBOPLATINUM C26 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH 536 CARBOPLATINUM C26.0 PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA 537 CARBOPLATINUM C26.1 ŚLEDZIONA 538 CARBOPLATINUM C26.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH 539 CARBOPLATINUM C26.9 CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA 15

16 540 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C30.0 JAMA NOSOWA 542 CARBOPLATINUM C30.1 UCHO ŚRODKOWE NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO 543 CARBOPLATINUM C31 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH 544 CARBOPLATINUM C31.0 ZATOKA SZCZĘKOWA 545 CARBOPLATINUM C31.1 KOMÓRKI SITOWE 546 CARBOPLATINUM C31.2 ZATOKA CZOŁOWA 547 CARBOPLATINUM C31.3 ZATOKA KLINOWA 548 CARBOPLATINUM C31.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH 549 CARBOPLATINUM C31.9 ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA 550 CARBOPLATINUM C34 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA 551 CARBOPLATINUM C34.0 OSKRZELE GŁÓWNE 552 CARBOPLATINUM C34.1 PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE 553 CARBOPLATINUM C34.2 PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE 554 CARBOPLATINUM C34.3 PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE 555 CARBOPLATINUM C34.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA 556 CARBOPLATINUM C34.9 OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE 557 CARBOPLATINUM C37 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY 558 CARBOPLATINUM C38 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ 559 CARBOPLATINUM C38.0 SERCE 560 CARBOPLATINUM C38.1 SRÓDPIERSIE PRZEDNIE 561 CARBOPLATINUM C38.2 SRÓDPIERSIE TYLNE 562 CARBOPLATINUM C38.3 SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA 563 CARBOPLATINUM C38.4 OPŁUCNA 564 CARBOPLATINUM C38.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ 565 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C39.0 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA 567 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C40 ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNĘTRZA KLATKI PIERSIOWEJ NIEDOKŁADNIE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN 570 CARBOPLATINUM C40.0 ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ 571 CARBOPLATINUM C40.1 KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ 572 CARBOPLATINUM C40.2 KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ 573 CARBOPLATINUM C40.3 KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ 574 CARBOPLATINUM C40.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN 16

17 575 CARBOPLATINUM C40.9 KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE 576 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C41.0 KOŚCI CZASZKI I TWARZY 578 CARBOPLATINUM C41.1 ŻUCHWA 579 CARBOPLATINUM C41.2 KOŚCI KRĘGOSŁUPA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU 580 CARBOPLATINUM C41.3 KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA 581 CARBOPLATINUM C41.4 KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA 582 CARBOPLATINUM C41.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ 583 CARBOPLATINUM C41.9 KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE 584 CARBOPLATINUM C43 CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY 585 CARBOPLATINUM C43.0 CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI 586 CARBOPLATINUM C43.1 CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA 587 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C43.5 CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI 591 CARBOPLATINUM C43.6 CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM 592 CARBOPLATINUM C43.7 CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM 593 CARBOPLATINUM C43.8 CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE 594 CARBOPLATINUM C43.9 CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY 595 CARBOPLATINUM C45 MIĘDZYBŁONIAK 596 CARBOPLATINUM C45.0 MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ 597 CARBOPLATINUM C45.1 MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ 598 CARBOPLATINUM C45.2 MIĘDZYBŁONIAK OSIERDZIA 599 CARBOPLATINUM C45.7 MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ 600 CARBOPLATINUM C45.9 MIĘDZYBŁONIAK, NIEOKREŚLONY 601 CARBOPLATINUM C47 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO 602 CARBOPLATINUM C47.0 NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI 603 CARBOPLATINUM C47.1 NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM 604 CARBOPLATINUM C47.2 NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM 605 CARBOPLATINUM C47.3 NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ 606 CARBOPLATINUM C47.4 NERWY OBWODOWE BRZUCHA 607 CARBOPLATINUM C47.5 NERWY OBWODOWE MIEDNICY 608 CARBOPLATINUM C47.6 NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE 609 CARBOPLATINUM C47.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO 17

18 610 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C48 NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ 612 CARBOPLATINUM C48.0 PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA 613 CARBOPLATINUM C48.1 OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ 614 CARBOPLATINUM C48.2 OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA 615 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C49.2 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM 620 CARBOPLATINUM C49.3 TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ 621 CARBOPLATINUM C49.4 TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA 622 CARBOPLATINUM C49.5 TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY 623 CARBOPLATINUM C49.6 TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA 624 CARBOPLATINUM C49.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ 625 CARBOPLATINUM C49.9 TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE 626 CARBOPLATINUM C50 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA 627 CARBOPLATINUM C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 628 CARBOPLATINUM C50.1 CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA 629 CARBOPLATINUM C50.2 ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA 630 CARBOPLATINUM C50.3 ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA 631 CARBOPLATINUM C50.4 ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA 632 CARBOPLATINUM C50.5 ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA 633 CARBOPLATINUM C50.6 CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA 634 CARBOPLATINUM C50.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA 635 CARBOPLATINUM C50.9 SUTEK, NIEOKREŚLONY 636 CARBOPLATINUM C51 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU 637 CARBOPLATINUM C51.0 WARGI SROMOWE WIĘKSZE 638 CARBOPLATINUM C51.1 WARGI SROMOWE MNIEJSZE 639 CARBOPLATINUM C51.2 ŁECHTACZKA 640 CARBOPLATINUM C51.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU 641 CARBOPLATINUM C51.9 SROM, NIEOKREŚLONE 642 CARBOPLATINUM C52 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY 643 CARBOPLATINUM C53 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY 644 CARBOPLATINUM C53.0 BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY 645 CARBOPLATINUM C53.1 BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY 646 CARBOPLATINUM C53.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY 647 CARBOPLATINUM C53.9 SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA 648 CARBOPLATINUM C54 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY 649 CARBOPLATINUM C54.0 CIEŚŃ MACICY 18

19 650 CARBOPLATINUM C54.1 BŁONA ŚLUZOWA MACICY 651 CARBOPLATINUM C54.2 MIĘŚNIÓWKA MACICY 652 CARBOPLATINUM C54.3 DNO MACICY 653 CARBOPLATINUM C54.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY 654 CARBOPLATINUM C54.9 TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE 655 CARBOPLATINUM C55 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY 656 CARBOPLATINUM C56 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA 657 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C57.0 TRĄBKA FALLOPIA 659 CARBOPLATINUM C57.1 WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY 660 CARBOPLATINUM C57.2 WIĘZADŁO OBŁE MACICY 661 CARBOPLATINUM C57.3 PRZYMACICZA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH 662 CARBOPLATINUM C57.4 PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE 663 CARBOPLATINUM C57.7 INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE 664 CARBOPLATINUM C57.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH 665 CARBOPLATINUM C57.9 ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE 666 CARBOPLATINUM C58 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA 667 CARBOPLATINUM C61 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO 668 CARBOPLATINUM C62 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA 669 CARBOPLATINUM C62.0 JĄDRO NIEZSTĄPIONE 670 CARBOPLATINUM C62.1 JĄDRO ZSTĄPIONE 671 CARBOPLATINUM C62.9 JĄDRO, NIEOKREŚLONE 672 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C63.0 NAJĄDRZE 674 CARBOPLATINUM C63.1 POWRÓZEK NASIENNY 675 CARBOPLATINUM C63.2 MOSZNA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH 676 CARBOPLATINUM C63.7 INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE 677 CARBOPLATINUM C63.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH 678 CARBOPLATINUM C63.9 MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE 679 CARBOPLATINUM C64 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ 680 CARBOPLATINUM C65 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ 681 CARBOPLATINUM C66 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU 682 CARBOPLATINUM C67 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA MOCZOWEGO 683 CARBOPLATINUM C67.0 TRÓJKĄT PĘCHERZA MOCZOWEGO 684 CARBOPLATINUM C67.1 SZCZYT PĘCHERZA MOCZOWEGO 685 CARBOPLATINUM C67.2 ŚCIANA BOCZNA PĘCHERZA MOCZOWEGO 686 CARBOPLATINUM C67.3 ŚCIANA PRZEDNIA PĘCHERZA MOCZOWEGO 687 CARBOPLATINUM C67.4 ŚCIANA TYLNA PĘCHERZA MOCZOWEGO 688 CARBOPLATINUM C67.5 SZYJA PĘCHERZA MOCZOWEGO 689 CARBOPLATINUM C67.6 UJŚCIE MOCZOWODU 19

20 690 CARBOPLATINUM C67.7 MOCZOWNIK 691 CARBOPLATINUM C67.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCHERZA MOCZOWEGO 692 CARBOPLATINUM C67.9 PĘCHERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY 693 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C68.0 CEWKA MOCZOWA 695 CARBOPLATINUM C68.1 GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH 696 CARBOPLATINUM C68.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO 697 CARBOPLATINUM C68.9 UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY 698 CARBOPLATINUM C69 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA 699 CARBOPLATINUM C69.0 SPOJÓWKA 700 CARBOPLATINUM C69.1 ROGÓWKA 701 CARBOPLATINUM C69.2 SIATKÓWKA 702 CARBOPLATINUM C69.3 NACZYNIÓWKA 703 CARBOPLATINUM C69.4 CIAŁO RZĘSKOWE 704 CARBOPLATINUM C69.5 GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE 705 CARBOPLATINUM C69.6 OCZODÓŁ 706 CARBOPLATINUM C69.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA 707 CARBOPLATINUM C69.9 OKO, NIEOKREŚLONE 708 CARBOPLATINUM C70 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON 709 CARBOPLATINUM C70.0 OPONY MÓZGOWE 710 CARBOPLATINUM C70.1 OPONY RDZENIOWE 711 CARBOPLATINUM C70.9 OPONY, NIEOKREŚLONE 712 CARBOPLATINUM C71 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU 713 CARBOPLATINUM C71.0 MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR 714 CARBOPLATINUM C71.1 PŁAT CZOŁOWY 715 CARBOPLATINUM C71.2 PŁAT SKRONIOWY 716 CARBOPLATINUM C71.3 PŁAT CIEMIENIOWY 717 CARBOPLATINUM C71.4 PŁAT POTYLICZNY 718 CARBOPLATINUM C71.5 KOMORY MÓZGOWE 719 CARBOPLATINUM C71.6 MÓŻDŻEK 720 CARBOPLATINUM C71.7 PIEŃ MÓZGU 721 CARBOPLATINUM C71.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU 722 CARBOPLATINUM C71.9 MÓZG, NIEOKREŚLONY 723 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C72.0 RDZEŃ KRĘGOWY 725 CARBOPLATINUM C72.1 OGON KOŃSKI 726 CARBOPLATINUM C72.2 NERW WĘCHOWY 727 CARBOPLATINUM C72.3 NERW WZROKOWY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO 728 CARBOPLATINUM C72.4 NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY 729 CARBOPLATINUM C72.5 INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE 730 CARBOPLATINUM C72.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO 731 CARBOPLATINUM C72.9 CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE 20

21 732 CARBOPLATINUM C73 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY 733 CARBOPLATINUM C74 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY 734 CARBOPLATINUM C74.0 KORA NADNERCZY 735 CARBOPLATINUM C74.1 RDZEŃ NADNERCZY 736 CARBOPLATINUM C74.9 NADNERCZE, NIEOKREŚLONE 737 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C75.0 GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY 739 CARBOPLATINUM C75.1 PRZYSADKA GRUCZOŁOWA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH 740 CARBOPLATINUM C75.2 PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY 741 CARBOPLATINUM C75.3 SZYSZYNKA 742 CARBOPLATINUM C75.4 KŁĘBEK SZYJNY 743 CARBOPLATINUM C75.5 CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRZYZWOJOWE 744 CARBOPLATINUM C75.8 ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE 745 CARBOPLATINUM C75.9 GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY 746 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C76.0 GŁOWA, TWARZ I SZYJA 748 CARBOPLATINUM C76.1 KLATKA PIERSIOWA 749 CARBOPLATINUM C76.2 BRZUCH 750 CARBOPLATINUM C76.3 MIEDNICA 751 CARBOPLATINUM C76.4 KOŃCZYNA GÓRNA 752 CARBOPLATINUM C76.5 KOŃCZYNA DOLNA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH 753 CARBOPLATINUM C76.7 INNE NIEDOKŁADNIE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE 754 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C77 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH 756 CARBOPLATINUM C77.0 WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI 757 CARBOPLATINUM C77.1 WĘZŁY CHŁONNE WNĘTRZA KLATKI PIERSIOWEJ 758 CARBOPLATINUM C77.2 WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ 759 CARBOPLATINUM C77.3 WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY 760 CARBOPLATINUM C77.4 WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY 761 CARBOPLATINUM C77.5 WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY 762 CARBOPLATINUM C77.8 WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW 763 CARBOPLATINUM C77.9 WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE 764 CARBOPLATINUM C78 WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEGI I TRAWIENNEGO 765 CARBOPLATINUM C78.0 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC 766 CARBOPLATINUM C78.1 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA 767 CARBOPLATINUM C78.2 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPŁUCNEJ 768 CARBOPLATINUM C78.3 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH 769 CARBOPLATINUM C78.4 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO 21

22 770 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C78.6 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ 772 CARBOPLATINUM C78.7 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY 773 CARBOPLATINUM C78.8 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO 774 CARBOPLATINUM C79 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ 775 CARBOPLATINUM C79.0 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ 776 CARBOPLATINUM C79.1 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO 777 CARBOPLATINUM C79.2 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY 778 CARBOPLATINUM C79.3 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH 779 CARBOPLATINUM C79.4 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO 780 CARBOPLATINUM C79.5 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO 781 CARBOPLATINUM C79.6 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA 782 CARBOPLATINUM C79.7 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY 783 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C81 CHOROBA HODGKINA 786 CARBOPLATINUM C81.0 PRZEWAGA LIMFOCYTÓW 787 CARBOPLATINUM C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 788 CARBOPLATINUM C81.2 MIESZANOKOMÓRKOWA 789 CARBOPLATINUM C81.3 ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW 790 CARBOPLATINUM C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA 791 CARBOPLATINUM C81.9 CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA 792 CARBOPLATINUM C82 CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) 793 CARBOPLATINUM C82.0 Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY 794 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C82.2 WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY 796 CARBOPLATINUM C82.7 INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO 797 CARBOPLATINUM C82.9 CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY 798 CARBOPLATINUM C83 CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE 799 CARBOPLATINUM C83.0 Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) 800 CARBOPLATINUM C83.1 Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) 801 CARBOPLATINUM C83.2 MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) 802 CARBOPLATINUM C83.3 WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) 22

23 803 CARBOPLATINUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 804 CARBOPLATINUM C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 805 CARBOPLATINUM C83.6 NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) 806 CARBOPLATINUM C83.7 GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA 807 CARBOPLATINUM C83.8 INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH 808 CARBOPLATINUM C83.9 ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY 809 CARBOPLATINUM C84 OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T 810 CARBOPLATINUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 811 CARBOPLATINUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 812 CARBOPLATINUM C84.2 CHŁONIAK STREFY T 813 CARBOPLATINUM C84.3 CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY 814 CARBOPLATINUM C84.4 OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T 815 CARBOPLATINUM C84.5 INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T 816 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C85.0 MIĘSAK LIMFATYCZNY INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH 818 CARBOPLATINUM C85.1 CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY 819 CARBOPLATINUM C85.7 INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO 820 CARBOPLATINUM C85.9 CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY 821 CARBOPLATINUM C88 ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE 822 CARBOPLATINUM C88.0 MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA 823 CARBOPLATINUM C88.1 CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA 824 CARBOPLATINUM C88.2 CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA 825 CARBOPLATINUM C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO 826 CARBOPLATINUM C88.7 INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE 827 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C90.0 SZPICZAK MNOGI ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH 830 CARBOPLATINUM C90.1 BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA 831 CARBOPLATINUM C90.2 POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA 832 CARBOPLATINUM C91 BIAŁACZKA LIMFATYCZNA 833 CARBOPLATINUM C91.0 OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA 834 CARBOPLATINUM C91.1 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA 835 CARBOPLATINUM C91.2 PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA 836 CARBOPLATINUM C91.3 BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA 837 CARBOPLATINUM C91.4 BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) 838 CARBOPLATINUM C91.5 BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T 839 CARBOPLATINUM C91.7 INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA 840 CARBOPLATINUM C91.9 BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA 841 CARBOPLATINUM C92 BIAŁACZKA SZPIKOWA 842 CARBOPLATINUM C92.0 OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA 843 CARBOPLATINUM C92.1 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA 844 CARBOPLATINUM C92.2 PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA 23

24 845 CARBOPLATINUM C92.3 MIĘSAK SZPIKOWY 846 CARBOPLATINUM C92.4 OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA 847 CARBOPLATINUM C92.5 OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA 848 CARBOPLATINUM C92.7 INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA 849 CARBOPLATINUM C92.9 BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA 850 CARBOPLATINUM C93 BIAŁACZKA MONOCYTOWA 851 CARBOPLATINUM C93.0 OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA 852 CARBOPLATINUM C93.1 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA 853 CARBOPLATINUM C93.2 PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA 854 CARBOPLATINUM C93.7 INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA 855 CARBOPLATINUM C93.9 BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA 856 CARBOPLATINUM C94 INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU 857 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C94.1 PRZEWLEKŁA CZERWIENICA OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA) 859 CARBOPLATINUM C94.2 OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA 860 CARBOPLATINUM C94.3 BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH 861 CARBOPLATINUM C94.4 OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA 862 CARBOPLATINUM C94.5 OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU 863 CARBOPLATINUM C94.7 INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA 864 CARBOPLATINUM C95 BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU 865 CARBOPLATINUM C95.0 OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU 866 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C95.2 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU 868 CARBOPLATINUM C95.7 INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU 869 CARBOPLATINUM C95.9 BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA 870 CARBOPLATINUM C96 INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓTRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH 871 CARBOPLATINUM C96.0 CHOROBA LETTERERA-SIWEGO 872 CARBOPLATINUM C96.1 HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA 873 CARBOPLATINUM C96.2 GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH 874 CARBOPLATINUM C96.3 PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY 875 CARBOPLATINUM C96.7 INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH 876 CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM C CARBOPLATINUM D00.2 ŻOŁĄDEK 879 CARBOPLATINUM D CARBOPLATINUM D01.0 OKRĘŻNICA 881 CARBOPLATINUM D01.1 ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE 882 CARBOPLATINUM D01.2 ODBYTNICA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH 24

25 883 CARBOPLATINUM D01.3 ODBYT I KANAŁ ODBYTU 884 CARBOPLATINUM D01.4 INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA 885 CARBOPLATINUM D01.5 WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY I DROGI ŻÓŁCIOWE 886 CARBOPLATINUM D01.7 INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE 887 CARBOPLATINUM D01.9 NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE 888 CARBOPLATINUM D03 CZERNIAK IN SITU 889 CARBOPLATINUM D03.0 CZERNIAK IN SITU WARGI 890 CARBOPLATINUM D03.1 CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA 891 CARBOPLATINUM D CARBOPLATINUM D03.3 CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY 893 CARBOPLATINUM D03.4 CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI 894 CARBOPLATINUM D03.5 CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA 895 CARBOPLATINUM D03.6 CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM 896 CARBOPLATINUM D03.7 CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM 897 CARBOPLATINUM D03.8 CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ 898 CARBOPLATINUM D03.9 CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY 899 CARBOPLATINUM D06 RAK IN SITU SZYJKI MACICY 900 CARBOPLATINUM D06.0 BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY 901 CARBOPLATINUM D06.1 BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY 902 CARBOPLATINUM D06.7 INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY 903 CARBOPLATINUM D06.9 SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA 904 CARBOPLATINUM D CARBOPLATINUM D07.0 BŁONA ŚLUZOWA MACICY 906 CARBOPLATINUM D07.1 SROM 907 CARBOPLATINUM D07.2 POCHWA RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH 908 CARBOPLATINUM D07.3 INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE 909 CARBOPLATINUM D07.4 PRĄCIE 910 CARBOPLATINUM D07.5 GRUCZOŁ KROKOWY 911 CARBOPLATINUM D07.6 INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE 912 CARBOPLATINUM D09 RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ 913 CARBOPLATINUM D09.0 PĘCHERZ MOCZOWY 914 CARBOPLATINUM D09.1 INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO 915 CARBOPLATINUM D09.2 OKO 916 CARBOPLATINUM D09.3 TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO 917 CARBOPLATINUM D09.7 RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ 918 CARBOPLATINUM D09.9 RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY 919 CARBOPLATINUM D10 NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA 920 CARBOPLATINUM D10.0 WARGA 25

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz.

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. 66 Załącznik C.23. EPIRUBICINUM 1 EPIRUBICINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 EPIRUBICINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. 71 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. 42 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

CYTARABINUM. Zał cznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

CYTARABINUM. Zał cznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.14. CYTARABINUM Lp 1 CYTARABINUM C69 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA 2 CYTARABINUM C69.0 SPOJÓWKA 3 CYTARABINUM C69.1 ROGÓWKA 4 CYTARABINUM C69.2 SIATKÓWKA 5 CYTARABINUM C69.3 NACZYNIÓWKA 6 CYTARABINUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10 Załącznik nr 2 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE (DZ. U. Z 2008 R.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM 1. IRINOTECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINOTECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINOTECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Załącznik nr 6 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE

Bardziej szczegółowo

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.35.a. IRINOTECANUM Lp 1. IRINO TECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINO TECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINO TECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 4. IRINO TECANUM C15.2 BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

Zał cznik C.3. BLEOMYCIN SULPHATE NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 826 Poz.

Zał cznik C.3. BLEOMYCIN SULPHATE NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 826 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 826 Poz. 27 Zał cznik C.3. BLEOMYCIN SULPHATE 1 BLEOMYCIN SULPHATE C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 BLEOMYCIN SULPHATE C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 BLEOMYCIN

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

METHOTREXATUM. Załącznik C.41. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71. Lp.

METHOTREXATUM. Załącznik C.41. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71 Załącznik C.41. METHOTREXATUM 1. METHOTREXATUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. METHOTREXATUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. METHOTREXATUM

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej C00.2 Powierzchnia zewnętrzna wargi, nie określona

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz.

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. 9 Załącznik C.63.a. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

CYTARABINUM. Załącznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1149 Poz Lp.

CYTARABINUM. Załącznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1149 Poz Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1149 Poz. 133 Załącznik C.14. CYTARABINUM 1 CYTARABINUM C69 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA 2 CYTARABINUM C69.0 SPOJÓWKA 3 CYTARABINUM C69.1 ROGÓWKA 4 CYTARABINUM C69.2 SIATKÓWKA

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Załącznik nr 6 Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Część A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. 23 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

THIOTEPUM. Załącznik C.55. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1382 Poz.

THIOTEPUM. Załącznik C.55. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1382 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1382 Poz. 71 Załącznik C.55. THIOTEPUM 1. THIOTEPUM C38 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ 2. THIOTEPUM C38.0 SERCE 3. THIOTEPUM C38.1 SRÓDPIERSIE PRZEDNIE

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1499 Poz. 133 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1462 Poz. 71 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 328 Poz. 694

Dziennik Ustaw 328 Poz. 694 Dziennik Ustaw 328 Poz. 694 Załącznik nr 2 28) WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO

Bardziej szczegółowo

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) Załącznik C.60. VINBLASTINUM Lp. 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. VINBLASTINUM

Bardziej szczegółowo

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA Zał cznik C.64. TEMOZOLOMIDUM L.p. 1. TEMOZOLOMIDUM C16 2. TEMOZOLOMIDUM C16.0 3. TEMOZOLOMIDUM C16.1 4. TEMOZOLOMIDUM C16.2 5. TEMOZOLOMIDUM C16.3 6. TEMOZOLOMIDUM C16.4 7. TEMOZOLOMIDUM C16.5 8. TEMOZOLOMIDUM

Bardziej szczegółowo

MERCAPTOPURINUM. Załącznik C.40. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1365 Poz Lp.

MERCAPTOPURINUM. Załącznik C.40. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1365 Poz Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1365 Poz. 133 Załącznik C.40. MERCAPTOPURINUM 1. MERCAPTOPURINUM C81 CHOROBA HODGKINA 2. MERCAPTOPURINUM C81.0 PRZEWAGA LIMFOCYTÓW 3. MERCAPTOPURINUM C81.1 STWARDNIENIE

Bardziej szczegółowo

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz.

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. 71 Załącznik C.60. VINBLASTINUM 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. 42 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71 Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

CYKLOPHOSPHAMIDUM. Załącznik C.13. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CYKLOPHOSPHAMIDUM. Załącznik C.13. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.13. CYKLOPHOSPHAMIDUM Lp. 1 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71 Załącznik C.6. CARBOPLATINUM 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. 133 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. 68 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Stanowisko Rady Przejrzystości nr 64/2015 z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów załącznik do zarządzenia Nr 40/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71. Lp.

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71 Załącznik C.24. ETOPOSIDUM 1 ETOPOSIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 ETOPOSIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 ETOPOSIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

DOCETAXELUM. Zał cznik C.19. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

DOCETAXELUM. Zał cznik C.19. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.19. DOCETAXELUM Lp 1 DOCETAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 DOCETAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 DOCETAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4 DOCETAXELUM

Bardziej szczegółowo

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 Załącznik C.64. TEMOZOLOMIDUM Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 L.p. 1 TEMOZOLOMIDUM C22.0

Bardziej szczegółowo

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

Bardziej szczegółowo

IDARUBICIN. Załącznik C.30. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1078 Poz.

IDARUBICIN. Załącznik C.30. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1078 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1078 Poz. 66 Załącznik C.30. IDARUBICIN 1 IDARUBICIN C47 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO 2 IDARUBICIN C47.0 NERWY OBWODOWE GŁOWY,

Bardziej szczegółowo

CLADRIBINUM. Załącznik C.12. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1073 Poz. 71. Lp.

CLADRIBINUM. Załącznik C.12. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1073 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1073 Poz. 71 Załącznik C.12. CLADRIBINUM 1 CLADRIBINUM D76 NIEKTÓRE CHOROBY DOTYCZĄCE UKŁADU SIATECZKWO-ŚRÓDBŁONKOWEGO I CHŁONNEGO 2 CLADRIBINUM D76.0 HISTIOCYTOZA Z

Bardziej szczegółowo

HYDROXYCARBAMIDUM. Załącznik C.29. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

HYDROXYCARBAMIDUM. Załącznik C.29. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.29. HYDROXYCARBAMIDUM Lp. 1 HYDROXYCARBAMIDUM C71 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU 2 HYDROXYCARBAMIDUM C71.0 MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR 3 HYDROXYCARBAMIDUM C71.1 PŁAT CZOŁOWY 4 HYDROXYCARBAMIDUM

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2012 ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2010 ROKU Centrum Onkologii im. prof.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Zał cznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWN TRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWN TRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Zał cznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBO PLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBO PLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWN TRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBO PLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWN TRZNA WARGI DOLNEJ

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GŁOWY I SZYI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Nowotwory złośliwe ( C00-D09) Rozdział ten obejmuje następujące szerokie grupy nowotworów:

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO ORAZ WĄTROBY

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2004 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP 2006 ISSN 1896-8090 Wydawca: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Cz A. Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii NAZWA CZYNNEJ ORAZ, JE. Dziennik Ustaw Nr 111 6450 Poz. 653. Załącznik nr 6 C82.0 C82.

Cz A. Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii NAZWA CZYNNEJ ORAZ, JE. Dziennik Ustaw Nr 111 6450 Poz. 653. Załącznik nr 6 C82.0 C82. Dziennik Ustaw Nr 111 6450 Poz. 653 Załącznik nr 6 Cz A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Lp NAZWA CZYNNEJ ORAZ, JE 2 3 4 C82.0 C82.1 C83.1 C85 Dziennik Ustaw Nr 111 6451 Poz. 653 C88.9

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA FUNKCJONALNA

ANATOMIA FUNKCJONALNA BOGUSŁAW MARECKI ANATOMIA FUNKCJONALNA TOM II UKŁADY: naczyniowy, oddechowy, trawienny, moczowy, płciowy, nerwowy, wewnątrzwydzielniczy, narządów zmysłów, powłoka wspólna Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Załącznik nr 6 Cz A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Lp NAZWA CZYNNEJ ORAZ, JE 2 3 4 C82.0 C82.1 C83.1 C85 C88.9 49 B 52 53 54 55 C00.5 56 57 58 59 C02 62 63 64 C02.3 65 66 67 68 69

Bardziej szczegółowo

Dwupłciowy tułów ludzki do ćwiczeń [ BAP_2009554.doc ]

Dwupłciowy tułów ludzki do ćwiczeń [ BAP_2009554.doc ] Dwupłciowy tułów ludzki do ćwiczeń [ ] OPIS Rozkładany, 24-częściowy tułów z niełamliwego, nieulegającego odkształceniom plastiku, przystosowanego do mycia. Wysokość: 85 cm. Głowa jest odłączalna. Dla

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2005 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP. 2007 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2008 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Nowotwory złośliwe ( C00-D09) Rozdział ten obejmuje następujące szerokie grupy nowotworów:

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2009 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

Bardziej szczegółowo

Podziękowania ISSN: 1897-676X

Podziękowania ISSN: 1897-676X Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek prowadzących działalność leczniczą w województwie opolskim, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Opieka paliatywna nad dziećmi - Tom XV / 2007 Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 45-060 Opole ul. Katowicka 66a OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok ISSN 897- Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Bydgoszcz, 2006 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2004 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek, prowadzących działalność leczniczą, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Informacja dotycząca umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ANATOMIA OGÓLNA ŚCIANY TUŁOWIA. Rozdział 1. Rozdział 2

SPIS TREŚCI ANATOMIA OGÓLNA ŚCIANY TUŁOWIA. Rozdział 1. Rozdział 2 Rozdział 1 ANATOMIA OGÓLNA 1.1. Wiadomości wstępne... 9 1.2. Ogólna budowa ciała... 11 1.3. Określanie położenia struktur anatomicznych w przestrzeni... 15 1.4. Rozwój listków zarodkowych. Początki organogenezy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Anatomia ogólna 1. 2 Głowa i szyja Czaszka i mięśnie głowy Nerwy czaszkowe 64

Spis treści. 1 Anatomia ogólna 1. 2 Głowa i szyja Czaszka i mięśnie głowy Nerwy czaszkowe 64 1 Anatomia ogólna 1 Ogólne zasady budowy ciała ludzkiego 1 Położenie narządów wewnętrznych, punkty palpacyjne i linie topograficzne 2 Płaszczyzny i kierunki ciała 4 Osteologia 6 Kościec ciała ludzkiego

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA CZŁOWIEKA REPETYTORIUM NA PODSTAWIE ANATOMII CZŁOWIEKA A. BOCHENKA M. REICHERA PRZYGOTOWALI UZUPEŁNIAJĄC I REDAGUJĄC

ANATOMIA CZŁOWIEKA REPETYTORIUM NA PODSTAWIE ANATOMII CZŁOWIEKA A. BOCHENKA M. REICHERA PRZYGOTOWALI UZUPEŁNIAJĄC I REDAGUJĄC ANATOMIA CZŁOWIEKA REPETYTORIUM NA PODSTAWIE ANATOMII CZŁOWIEKA A. BOCHENKA M. REICHERA PRZYGOTOWALI UZUPEŁNIAJĄC I REDAGUJĄC RYSZARD ALEKSANDROWICZ BOGDAN CISZEK KRZYSZTOF KRASUCKI & PZWL ANATOMIA CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA TEMATYKA ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU "ANATOMIA CZŁOWIEKA" REALIZOWANA PRZEZ STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH KIERUNEK DIETETYKA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2010/2011 I 04. 10. 2010 05. 10. 2010 II 11. 10. 2010

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z WarmińskoMazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko mazurskim w roku Olsztyn Nowotwory

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Klatka piersiowa. 5. Ściany klatki piersiowej. 8. Płuca i opłucna. 6. Jama klatki piersiowej. 7. Śródpiersie. 9. Anatomia powierzchniowa

Klatka piersiowa. 5. Ściany klatki piersiowej. 8. Płuca i opłucna. 6. Jama klatki piersiowej. 7. Śródpiersie. 9. Anatomia powierzchniowa Grzbiet 1. Kości, więzadła i stawy Kręgosłup: opis ogólny...................................... 2 Budowa kręgosłupa......................................... 4 Odcinek szyjny kręgosłupa..................................

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 ROKU W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku dr n. med.

Bardziej szczegółowo

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu W01 Świadczenie pohospitalizacyjne zgodnie z definicją świadczenia W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu zgodnie z definicją świadczenia W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet:

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet: Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Podstawy anatomii, wykłady

Podstawy anatomii, wykłady Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Nauk Przyrodniczych Zakład: Anatomii i Antropologii Podstawy anatomii, wykłady Osoby prowadzące przedmiot: Barbara Duda, prof. nadzw. dr hab.,

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN ISSN 1896-6195 DANE ZA ROK 2008 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 Łódź 2010 rok ISSN 1896-6195 BIULETYN ZACHOROWAÑ

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Informacja dotycząca umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu Informacje w zakresie Postanowienie 1. przesłanek wypłaty świadczenia art. 4; art. 6 Tabela nowotworów

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie śląskim Żyć zdrowiej na Śląsku Biillanss ssttattyssttyczzny Katowice 2007 ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca umowy dodatkowej bezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu

Informacja dotycząca umowy dodatkowej bezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Diagnoza Nowotworu Informacja dotycząca umowy dodatkowej bezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Informacje w zakresie Postanowienie 1. przesłanek wypłaty świadczenia art. 4; art. 6 Tabela nowotworów

Bardziej szczegółowo

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii Jerzy Błaszczyk Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-213 lat obserwacji epidemii Dane w opracowaniu pochodzą z Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów. Oparte są na Karcie Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

5. Powstawanie dwulistkowej tarczki zarodkowej. Drugi tydzień rozwoju 107 Zaburzenia w rozwoju w pierwszych dwóch tygodniach...

5. Powstawanie dwulistkowej tarczki zarodkowej. Drugi tydzień rozwoju 107 Zaburzenia w rozwoju w pierwszych dwóch tygodniach... SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Zarys historii embriologii................ 16 2. Układ rozrodczy................... 26 Układ rozrodczy męski.................. 26 Narządy rozrodcze wewnętrzne...............

Bardziej szczegółowo

Atlas anatomii. Anne M. Gilroy Brian R. MacPherson Lawrence M. Ross. 7/ l ) \ t f * i ' i k r '»ii w l m l ( Markus Voll Karl Wesker.

Atlas anatomii. Anne M. Gilroy Brian R. MacPherson Lawrence M. Ross. 7/ l ) \ t f * i ' i k r '»ii w l m l ( Markus Voll Karl Wesker. Atlas anatomii Anne M. Gilroy Brian R. MacPherson Lawrence M. Ross Ilustracje: Markus Voll Karl Wesker Redakcja wydania I polskiego Janusz M oryś ' Ę m * I 1! f 1 \ P -7 7/ l ) \ t f * i ' i k r '»ii w

Bardziej szczegółowo