INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL"

Transkrypt

1 nr 11 wrzesień 2010 INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL

2 B i u l e t y n Wo j e wódzkiego Urzę d u P ra c y w R ze szo w i e S p i s t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I P O K L 3 Konferencja: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych w województwie podkarpackim 3 Nabór projektów systemowych w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami klas I-III szkół podstawowych 6 Projekty innowacyjne w ramach Priorytetu VI PO KL 8 Baza Projektów PO KL pomocna w poszukiwaniu szkoleń 9 Projekt POD WIATR jako przykład zdiagnozowania niektórych problemów kobiet związanych z powrotem do pracy 12 Konsultacje społeczne Planów Działania na 2011 rok 12 Pożegnanie wakacji z Funduszami Europejskimi Nadszedł wrzesień, a to oznacza koniec okresu wakacyjnego, który mam nadzieję, pozwolił wszystkim naszym czytelnikom wypocząć i nabrać nowych sił na jesienne dni. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego pojawiają się zmiany w systemie edukacji, zwłaszcza w zakresie podejścia do pracy z dziećmi uczęszczającymi do klas I-III szkoły podstawowej, a więc najmłodszymi uczniami. Wdrażana zmiana programowa polega na zindywidualizowaniu podejścia do kształcenia każdego ucznia, poprzez przeprowadzenie diagnozy jego potrzeb oraz dostosowania do nich programu nauczania. Po raz kolejny Europejski Fundusz Społeczny okazał się elastycznym narzędziem, dzięki któremu możliwe jest dostosowanie mechanizmu finansowania do bieżących potrzeb. W wyniku sprawnego działania i szybkiej reakcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki możliwe było utworzenie nowej formy wsparcia w ramach Poddziałania realizowanego w ramach komponentu regionalnego. Wynikiem tych zabiegów możliwe jest wsparcie finansowe szkół podstawowych w pierwszym etapie wdrażania reformy. O założeniach tego przedsięwzięcia pisaliśmy w poprzednim numerze Biuletynu, tym razem pragniemy zapoznać Państwa ze szczegółami naboru, który w ramach konkursu systemowego w województwie podkarpackim planowany jest do ogłoszenia w połowie września. Jednocześnie, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych tą tematyką na konferencję poświęconą indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych organizowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w dniu 28 września br. Szczegóły dotyczące tego przedsięwzięcia znajdziecie Państwo w bieżącym numerze Biuletynu na str. 3. Wydarzenie to stanowić będzie doskonałą okazję do zapoznania się ze szczegółami zmian programowych w systemie oświaty jak i uzyskania cennych informacji na temat samego naboru wniosków. Ponadto zapraszam Państwa do lektury artykułów poświęconych realizacji projektów w ramach Kapitału Ludzkiego, które tematyką oraz sposobem realizacji zasłużyły na miano dobrych praktyk. Dzieląc się pozytywnymi przykładami pragniemy zachęcić Państwa do realizacji swoich pomysłów, zamierzeń i przedsięwzięć, mających na celu poprawę sytuacji społeczno -ekonomicznej w naszym regionie, przy wsparciu uzyskanemu dzięki Programowi Kapitał Ludzki. Życzę Państwu przyjemnej i owocnej lektury oraz powodzenia w aplikowaniu o środki unijne. Jacek Posłuszny Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie KO N T R O L A P O K L 14 Kontrola projektu dokumentacja finansowo- -księgowa P R O J E K T Y W R A M A C H P O K L 16 Uczniowie szczególnie uzdolnieni otrzymają stypendia 18 Dobre praktyki w Poddziałaniu Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Nr 11, wrzesień 2010 r. Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Rzeszów, ul. płk. L. Lisa-Kuli 20 tel , fax Zespół redakcyjny: Grażyna Dytko, Marta Polak, Małgorzata Kawalec, Małgorzata Szczyrek, Bernardeta Krukowska, Danuta Pawłowska, Danuta Gąsior, Przemysław Denda, Agnieszka Misiak, Agnieszka Rożek, Luiza Trela, Marta Budnik BD Center Paweł Walawender. Biuletyn jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego rozpowszechnianie odbywa się bezpłatnie. 2

3 AKTUALNOŚCI PO KL Konferencja: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych w województwie podkarpackim 28 września 2010 r. w DWORZE OSTOYA w Jasionce koło Rzeszowa odbędzie się konferencja pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie podkarpackim. Podczas konferencji omówiona zostanie reforma nauczania ze szczególnym zwróceniem uwagi na indywidualizację nauczania w szkołach podstawowych. Przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przedstawią Standardy indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych oraz problemy powstałe w diagnozowaniu potrzeb w zakresie indywidualizacji nauczania. Dodatkowo uczestnicy konferencji będą mogli dowiedzieć się w jaki sposób pozyskać środki na realizację projektów mających na celu indywidualizację nauczania uczniów klas I III szkół podstawowych i poznają proces naboru i składania wniosków na realizację tychże projektów. Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli szkół podstawowych oraz ich organy prowadzące. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line dostępnego na stronie internetowej w zakładce Szkolenia i konferencje dla Projektodawców. Udział w konferencji jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy. Nabór projektów systemowych w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami klas I-III szkół podstawowych Zatwierdzenie w kwietniu br. Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach PO KL, a także zmiana SzOP (nowa wersja zaczęła obowiązywać 1 czerwca 2010 r.) i wprowadzenie nowej formy wsparcia do Planu Działania Priorytetu IX PO KL w naszym województwie na rok 2010, pozwala na ogłoszenie przez WUP w Rzeszowie naboru projektów systemowych w Poddziałaniu Będzie on trwać od 16 września do 21 października br. Mamy nadzieję, że z tego niezwykle ważnego dla dzieci przedsięwzięcia, w naszym regionie skorzystają wszystkie szkoły podstawowe. Do procesu naboru wniosków oraz szeroko zakrojonej akcji informacyjnopromocyjnej WUP wspólnie z Kuratorium Oświaty przygotowuje się od kilku miesięcy. Efektem działań w tym zakresie jest nie tylko specjalnie przygotowany materiał w telewizji regionalnej, przybliżający zasady i formy indywidualnej pracy z uczniem, ale także specjalnie opracowany poradnik, ulotki czy wreszcie konferencja tematyczna w całości poświęcona tej problematyce. 28 września 2010 r. w DWORZE OSTOYA w Jasionce koło Rzeszowa odbędzie się konferencja pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie podkarpackim. Projekty indywidualizacji nauczania w klasach I III są elementem reformy systemu oświaty i obejmują wynikającą z niej zmianę sposobu pracy szkoły. Zakres merytoryczny (formy wsparcia) opisane zostały w projekcie w poprzednim numerze Biuletynu. Projekty indywidualizacji mają charakter powszechny (tj. przewiduje się ich realizację w każdej szkole) i podstawowy (tj. obejmują swoim zakresem jedynie podstawowe działania związane z wdrożeniem nowej podstawy programowej zawierającej indywidualizację jako sposób pracy z uczniami i uczennicami klas I III). Na temat założeń projektu pisaliśmy w poprzednim 10 numerze naszego biuletynu (z czerwca br.) jednak warto przypomnieć najważniejsze aspekty związane z tą problematyką. Beneficjentem systemowym projektów indywidualizacji nauczania mogą być wszystkie organy prowadzące szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Zgodnie z kryterium dostępu dla naboru wniosków w roku 2010 w tej turze obowiązkiem każdego aplikującego organu prowadzącego jest objęcie wsparciem min. 70% swoich szkół podsta- 3

4 AKTUALNOŚCI PO KL Formularz zgłoszenia do projektu (Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach PO KL, załącznik nr 4) 1. Nazwa i adres szkoły 2. Imię i nazwisko Dyrektora szkoły 3. Imię i nazwisko, telefon, osoby upoważnionej do koordynowania szkolnego programu wspierania uczniów 4. Rodzaj, liczba godzin i koszty planowanych zajęć w czasie trwania projektu Lp. Rodzaj zajęć Łączna liczba godzin Czas trwania zajęć Łączna liczba uczniów Koszty osobowe Środki potrzebne na wyposażenie Ogółem W tym cross-financing 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej 5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 6. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (jakie?) (np.: hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych 7. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (jakie?). 8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych (jakie?) ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- -przyrodniczych (np.: prowadzenie obserwacji przyrodniczych) 9. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (jakie?). 10. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (jakie?). 5. Uwagi. 4

5 AKTUALNOŚCI PO KL wowych, jednak organ prowadzący może wskazać konkretną szkołę (wyodrębnioną jednostkę organizacyjną beneficjenta) jako realizatora projektu. Wnioski przygotowywane są przez organy prowadzące na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez szkoły. Zasady proponują formularz zgłaszania potrzeb przez poszczególne szkoły podstawowe (wzór na stronie 4 biuletynu). Organ prowadzący przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu może korzystać również z modelowego projektu, który projektu systemowego w partnerstwie, nie może w tym samym roku samodzielnie złożyć wniosku o dofinansowanie dla szkół, dla których jest organem prowadzącym. Dla partnerstw nie przewiduje się dodatkowych środków. Partnerstwo może być nawiązane również pomiędzy organem prowadzącym (jst) i organem prowadzącym szkołę niepubliczną. W obu powyższych przypadkach obowiązują zapisy dokumentu Zakres realizacji projektów partnerskich określonym przez IZ PO KL. Procedura naboru W 2010 roku zostanie ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, który będzie trwał od 16 września 2010 r. do 21 października 2010 r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane. Ogłoszenie o naborze wniosków systemowych wraz z niezbędną dokumentacją i informacjami o terminach składania wniosku, dokonywaniu oceny formalnej i merytorycznej, obowiązujących kryteriach itp. zamieszczone zostanie na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej został zawarty w Zasadach.. Należy pamiętać, że materiał ten stanowi przykład, a nie wzór wniosku o dofinansowanie projektu systemowego. Czas trwania projektów Projektodawca określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, mając na uwadze, iż okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Zakładany termin realizacji projektu musi mieścić się w okresie od dnia złożenia wniosku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie do dnia 31 grudnia 2013 r. Partnerstwo Projekty systemowe mogą być przygotowane i złożone wspólnie przez kilka organów prowadzących szkoły (projekt systemowy realizowany w partnerstwie zgodnie z Zakresem realizacji projektów partnerskich określonym przez IZ PO KL). W przypadku realizacji projektu systemowego w partnerstwie jeden z organów prowadzących jest liderem, a pozostałe występują w roli partnerów. Organ prowadzący, który przystąpił do realizacji Kryteria wyboru projektów określone są w załączniku nr 8 do Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL. Przygotowanie poprawnego wniosku o dofinansowanie i szybsze uzyskanie dofinansowania na realizację projektu, ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z treścią karty oceny formalnej i kartą oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu systemowego PO KL (zał. 1A oraz zał. 3A do Zasad dokonywania wyboru projektów ). Dokumenty wymieniają warunki, jakie muszą być spełnione, aby wniosek mógł zostać przyjęty do realizacji. Wnioski niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawy lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nowa wersja wniosku o dofinansowanie projektu systemowego podlega ponownej ocenie. Ocena formalna wniosku trwa nie dłużej niż 14 dni, zaś ocena merytoryczna nie dłużej niż 21 dni. Podczas oceny formalnej wniosków o dofinansowanie brane będzie pod uwagę również kryterium dostępu, czyli co najmniej 70% wszystkich szkół podstawowych, podlegających danemu organowi prowadzącemu musi przystąpić do projektu. Kryterium dostępu jest obowiązkowe dla wszystkich Projektodawców. 5

6 AKTUALNOŚCI PO KL Weryfikacji powyższego kryterium dostępu instytucja oceniająca dokonuje na podstawie treści wniosku o dofinansowanie, w którym beneficjent systemowy oświadcza, że szkoły objęte projektem w momencie przystąpienia osiągnęły wymagane Standardy: I, II, III (organ prowadzący dokonuje weryfikacji tego kryterium na podstawie pisemnych oświadczeń, składanych przez dyrektorów szkół). Projektodawca wskazuje również liczbę szkół objętych wsparciem w stosunku do wszystkich szkół podstawowych, dla których jest organem prowadzącym. Formularz zgłoszenia do projektu oraz oświadczenie dyrektora szkoły poświadczającego spełnienie standardów I, II, III nie są dołączane do wniosku o dofinansowanie. Instytucja Pośrednicząca, w przypadku województwa podkarpackiego Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, podczas kontroli na miejscu dokonuje ewentualnego sprawdzenia oświadczeń dyrektorów szkół. Podstawą realizacji projektu jest umowa o dofinansowanie, do której załączony jest zatwierdzony wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami do umowy. Instytucja weryfikująca wniosek może nie zatwierdzić projektu systemowego organu prowadzącego szkołę/szkoły, w trzech przypadkach: nie spełnienia kryterium dostępu, nie przedłożenia skorygowanej wersji wniosku o dofinansowanie w określonym terminie, nie uwzględnienia uwag instytucji oceniającej. Budżet projektu Budżet projektu konstruowany jest na zasadach ogólnych, zgodnie z Zasadami finansowania PO KL oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. W ramach projektu systemowego organ prowadzący szkołę przedstawia we wniosku o dofinansowanie projektu zakładane koszty projektu w formie budżetu zadaniowego, czyli koszty bezpośrednie. W odróżnieniu od projektów konkursowych, kosztami niekwalifikowalnymi (poza wymienionymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL) są: koszty pośrednie rozumiane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, koszty zarządzania (koszty związane z wdrożeniem projektu) rozumiane zgodnie z Zasadami finansowania PO KL. Koszty związane z wdrożeniem standardów I-III oraz koszty działań związane z realizacją szerszego programu rozwojowego realizowanego w danej szkole (wykraczające poza standardy IV-V) nie są kwalifikowalne w projekcie. Dzięki realizacji projektów systemowych szkoły podstawowe wdrożą nową podstawę programową i zaoferują uczniom edukację przygotowaną dokładnie wg ich potrzeb. Wszelkie informacje na temat naboru, wraz z potrzebnymi dokumentami będzie można znaleźć na stronie IP: w zakładce Indywidualizacja nauczania w klasach I-III, oraz zamieszczonym Poradniku dla projektodawców aplikujących o środki w 2010 r. w województwie podkarpackim, który będzie rozesłany do wszystkich organów prowadzących szkoły podstawowe wraz z opracowaną broszurą. Małgorzata Kawalec Małgorzata Szczyrek Projekty innowacyjne w ramach Priorytetu VI PO KL Zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu VI na 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w IV kwartale br. ogłosi konkurs na realizację projektów innowacyjnych. Alokacja na ten konkurs wynosi zł. Z tematów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki WUP wybrał do konkursu dwa obszary poszukiwania nowych, skutecznych i efektywniejszych rozwiązań problemów mieszczących się w obszarach wsparcia EFS, będących w zgodności z celami Priorytetu VI PO KL, a mianowicie: 1. Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej; 2. Rozwój i testowanie instrumentów wspierających godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz zwalczania dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność. Przygotowanie i realizacja projektu innowacyjnego wymaga od Projektodawców wielkiego zaangażowania i gruntownej znajomości podejmowanej problematyki. Pomocą w opracowaniu takiego projektu służą m. in.: Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministra Rozwoju Regionalnego; poradnik pt. Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców projektów innowacyjnych PO KL, itp., dostępne na stronie na stronie jak również na stronie internetowej WUP Zaznajomienie się z tymi dokumentami jest niezbędne, by prawidłowo przygotować projekt, który znacznie różni się od projektów standardowych. Samo pojęcie projektu innowacyjnego wymusza potrzebę przedstawienia nowatorskich, innowacyjnych działań związanych z rozwiązywaniem problemów określonych grup docelowych. Projekty tego rodzaju muszą uwzględniać poszukiwanie nowych form, metod i instrumentów w niwelowaniu zdiagnozowanych problemów społeczno-zawodowych grup społecznych, wymagających z różnych powodów szczególnego wsparcia. Dlatego nieodzowne jest uważne przeanalizowanie wymogów związanych z przygotowaniem projektu, określonych w w/w dokumentach. 6

7 AKTUALNOŚCI PO KL zaakceptowana przez WUP, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej. Z pozostałymi beneficjentami rozwiązywane są umowy o dofinansowanie. II ETAP Wdrożenia, fazy realizacji: testowanie opracowanego produktu na wybranej oraz szczegółowo określonej i scharakteryzowanej grupie docelowej użytkowników i odbiorców, opracowanie produktu finalnego, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki. Do realizacji ostatniej fazy upowszechniania i włączania do polityki mogą przystąpić tylko projektodawcy, którzy złożą opis produktu finalnego i przejdą pozytywnie proces walidacji, czyli akceptacji produktów opracowanych w ramach projektów innowacyjnych i zezwolenia na ich upowszechnianie. Decyzję w tej sprawie podejmuje IP. W procedurze walidowania produktów projektów innowacyjnych rolę opiniodawczą pełni Krajowa Sieć Tematyczna obszaru Zatrudnienie i integracja społeczna. Realizacja wszystkich wyżej opisanych faz etapu II jest obowiązkowa w każdym projekcie innowacyjnym testującym. Zgodnie z Planem Działania na 2010 r. dla Priorytetu VI do realizacji w ramach konkursu przyjmowane będą wyłącznie projekty innowacyjne testujące, czyli takie, które mają na celu wypracowanie i przetestowanie nowego rozwiązania (metody) instrumentu, systemu, zwanego produktem finalnym projektu, oraz jego upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki. Do opracowania produktu finalnego projektu może prowadzić wypracowanie kilku/-nastu produktów pośrednich. Jeden projekt może także przewidywać wypracowanie więcej niż jednego produktu finalnego. Produkt finalny projektu innowacyjnego jest również jego kluczowym rezultatem twardym. Wychodząc naprzeciw potrzebom beneficjentów przygotowujących się do złożenia projektu innowacyjnego WUP zorganizuje w dniu 16 listopada 2010 r. spotkanie informacyjne z udziałem eksperta w tej dziedzinie z Krajowej Instytucji Wspomagającej. Bliższe informacje w tym zakresie dostępne będą na stronie internetowej WUP Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu oraz do rozważenia możliwości przygotowania projektu innowacyjnego w jednym z wybranych tematów. Danuta Pawłowska Projekty innowacyjne testujące muszą być realizowane w dwóch etapach: pierwszy to etap przygotowawczy, drugi to etap wdrożenia, zgodnie z poniższym opisem: I ETAP Przygotowania, fazy realizacji: diagnoza i analiza problemu, tworzenie (rozszerzanie) partnerstwa (jeżeli jest przewidziane), opracowanie wstępnej wersji produktów pośrednich i produktu finalnego. Realizacja wszystkich wyżej opisanych faz, za wyjątkiem budowania (rozszerzania) partnerstwa, jest obowiązkowa. Pierwszy etap realizacji projektu innowacyjnego kończy się opracowaniem strategii wdrażania projektu innowacyjnego. Do realizacji etapu II może przystąpić jedynie beneficjent, który złoży opracowaną strategię wdrażania projektu i którego strategia zostanie 7

8 AKTUALNOŚCI PO KL Baza Projektów PO KL pomocna w poszukiwaniu szkoleń Realia współczesnego rynku pracy wymagają od osób, które się po nim poruszają ciągłego doskonalenia zawodowego. Dotyczy to w równej mierze osób pracujących, jak również pozostających bez zatrudnienia. Często zdarza się, że poważną barierą dla osób, które chcą skorzystać z oferty szkoleniowej dostępnej na komercyjnym rynku jest ich zbyt wysoka cena. Rozwiązaniem w takiej sytuacji mogą okazać się projekty realizowane w ramach wsparcia oferowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, wśród których wyróżnić można m. in. bogatą ofertę szkoleniową adresowaną do różnorakich grup społecznych. Szkolenia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w większości przypadków nie wymagają finansowego wkładu wnoszonego przez uczestnika szkolenia. Rolą osoby, która chce uczestniczyć w projekcie współfinansowanym ze źródeł EFS jest odnalezienie interesującej dla siebie oferty. Pomimo, iż w budżetach projektów przewidziane są zazwyczaj środki finansowe przeznaczone na kampanie informacyjno promocyjną to niejednokrotnie do potencjalnego uczestnika informacja o projekcie nie dociera w ogóle lub dociera zbyt późno. Dla wielu osób w dalszym ciągu odnalezienie informacji o szkoleniach jest dużym problemem. Dlatego polecamy skorzystać z Bazy projektów, która znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Informacja o obecnie realizowanych projektach szkoleniowych dostępna jest jedynie w wersji elektronicznej. Ponieważ oferta szkoleniowa podlega bardzo dynamicznym zmianom, uzależnionym od ogłoszonych konkursów oraz ilości i jakości złożonych w odpowiedzi na konkurs wniosków, niemożliwym jest opracowanie zamkniętego katalogu szkoleń w wersji papierowej. Baza projektów jest prostym narzędziem, które umożliwia w szybki sposób zorientowanie się w aktualnie dostępnej ofercie szkoleniowej. Wyszukiwarka znajduje się na głównej stronie internetowej w jej prawej górnej części, w pomarańczowej ramce zatytułowanej Baza projektów PO KL. Uruchamianie następuje po kliknięciu hasła Rekrutacja w projektach. Aby wyselekcjonować z wszystkich aktualnie realizowanych projektów tylko te, które dostosowane będą do potrzeb i oczekiwań poszukującego, należy skorzystać z filtrów dookreślając swój wybór przy pomocy rozwijanych list zakres merytoryczny oraz grupa docelowa, a następnie kliknąć szukaj. Wyszukiwarka wskaże projekty adekwatne do oczekiwań zainteresowanego. Po kliknięciu tytułu projektu poniżej ukaże się tabela z niezbędnymi informacjami teleadresowymi beneficjenta, czasie trwania oraz obszarze realizowanego projektu, jak również o terminie prowadzonej rekrutacji. W tym miejscu można również zapoznać się z zakresem merytorycznym projektu czyli np.: tematyką proponowanych szkoleń. W przypadku gdy odszukany projekt jest dla Państwa atrakcyjny należy skontaktować się bezpośrednio ze wskazanym beneficjentem. Polecamy monitorowanie Bazy projektów systematycznie, ponieważ jest ona na bieżąco uzupełniana o nowe projekty, które uzyskały dofinansowanie. Przemysław Denda Punkt informacyjny PO KL 8

9 AKTUALNOŚCI PO KL Projekt POD WIATR jako przykład zdiagnozowania niektórych problemów kobiet związanych z powrotem do pracy Projekt POD WIATR Analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka jest inicjatywą finansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie i obejmuje teren województwa podkarpackiego. Głównym celem projektu jest analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. W Polsce kobiety aktywne zawodowo i decydujące się na urodzenie dziecka mają możliwość wykorzystania 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz 3-letniego urlopu wychowawczego. Młoda matka pragnąca wrócić do pracy staje przed trudną decyzją wyboru najlepszego dla niej, a także dla dziecka momentu powrotu, który umożliwi jej samorealizację nie tylko na polu rodzinnym. Kobiety, które zdecydowały się na wcześniejszy (niż ten przewidziany ustawowo) powrót do pracy odczuwają dyskomfort psychiczny spowodowany pozostawieniem uzależnionego od niej dziecka pod czyjąś nie zawsze do końca akceptowaną opieką. Z kolei te, które wykorzystały urlop wychowawczy nie dysponują aktualną wiedzą z zakresu obowiązków służbowych i w znacznej części utraciły swoje kompetencje. Brakuje także optymalnych rozwiązań, które umożliwiałyby elastyczne łączenie życia zawodowego z prywatnym. Do kobiet przebywających na urlopach wychowawczych nie ma skierowanych ze strony pracodawcy żadnych ofert, które w skuteczny sposób chroniłyby zachowanie posiadanych przez kobiety kwalifikacji i umiejętności, umożliwiając zarazem ich dalsze podnoszenie. Dla pracodawcy odejście kobiety na urlop opiekuńczy wiąże się z koniecznością dokonania zmian organizacyjnych. Skala tych zmian uzależniona jest w głównej mierze od wielkości i zasobów finansowych firmy. Z drugiej jednak strony sami pracodawcy nie próbują znaleźć i wdrażać innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby się przyczynić do wcześniejszego powrotu kobiet-matek do pracy, podnoszenia i aktualizacji ich kompetencji zawodowych w trakcie przebywania na urlopie macierzyńskim/wychowawczym czy wprowadzenia elastycznych form pracy, co w rezultacie prowadziłoby do harmonijnego łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Projekt realizowany przez BD Center Paweł Walawender pt.: POD WIATR analiza ograniczeń w powrocie do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. 9

10 AKTUALNOŚCI PO KL Istotnym wydaje się również skuteczne wyeliminowanie stereotypu słabo dyspozycyjnego pracownika jakim jest kobieta-matka. W związku z tym celowe jest przeprowadzenie dogłębnej analizy sytuacji poprzez skonfrontowanie oczekiwań i przeszkód, na jakie napotykają kobiety chcące kontynuować pracę zawodową po okresie nieobecności związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka a wymagań i obaw pracodawców, związanych z zatrudnianiem kobiet-matek. Celem badań jest diagnoza sytuacji z punktu widzenia zarówno kobiet jak i pracodawców oraz identyfikacja różnic interesów pomiędzy nimi. W zrealizowanym projekcie naczelną kategorią badawczą jest kobieta występująca w dwóch rolach matki i pracownika. Diagnoza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka opiera się na kompleksowych badaniach ilościowych zrealizowanych wśród kobiet oraz pracodawców. Badaniami objęto grupę 300 respondentek pozostających bez pracy do 24 miesięcy od momentu zakończenia urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. Badaniu poddano również dwie grupy pracodawców: deklarujących, iż w ich firmie pracują kobiety, które były zatrudnione w niej przed urodzeniem dziecka i powróciły do pracy po okresie urlopu macierzyńskiego oraz tych, którzy przyznali, iż w ich firmie nie pracują kobiety, które były zatrudnione w niej przed urodzeniem dziecka i powróciły do pracy po okresie urlopu macierzyńskiego. W pierwszym przypadku w skład próby badawczej weszło ogółem 553 pracodawców. W drugim zaś próba badawcza wyniosła ogółem 634 przedsiębiorców z terenu województwa podkarpackiego. Wyniki badań ilościowych upowszechniono w formie raportów z poszczególnych dziedzin objętych badaniem: Raport z opublikowanych w województwie podkarpackim ofert pracy ze szczególnym uwzględnieniem ich dopasowania do wykształcenia badanych kobiet, Raport z badań ilościowych wśród pracodawców zatrudniających kobiety powracające do pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym, Raport z badań ilościowych wśród pracodawców niezatrudniających kobiet powracających do pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym, Raport z badań ilościowych wśród ko- Projekt realizowany przez BD Center Paweł Walawender pt.: POD WIATR analiza ograniczeń w powrocie do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. 10

11 AKTUALNOŚCI PO KL biet pozostających bez pracy do 24 miesięcy od momentu zakończenia urlopu wawczego, macierzyńskiego/wycho- Raport zbiorczy prezentujący wyniki badań terenowych oraz raportów cząstkowych dotyczących wyników badań wśród pracodawców i kobiet. Badania ilościowe uzupełnione zostały o analizę ofert pracy dotyczących województwa podkarpackiego uzyskanych z: danych podkarpackich Powiatowych Urzędów Pracy, jednego z dzienników o zasięgu regionalnym (dodatek Praca do Gazety Wyborczej) oraz ofert zamieszczonych na portalu Ogłoszenia monitorowane były w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. Na podstawie powyższych analiz powstały raporty dotyczące ofert pracy na regionalnym rynku pracy: Raport z analizy ofert pracy umieszczanych w Gazecie Wyborczej, Raport z analizy ofert pracy umieszczanych na portalu Pracuj.pl, Raport z analizy ofert pracy umieszczanych na portalach Powiatowych Urzędów Pracy. Jednym z działań podjętych w ramach projektu była również analiza obowiązujących przepisów prawnych w zakresie praw przysługujących kobietom powracającym do pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych. Rezultatem tych analiz była publikacja poradnika dla kobiet w zakresie przysługujących im praw po powrocie do pracy oraz poradnika dla pracodawców w zakresie praw przysługujących kobietom powracającym do pracy po urlopie wychowawczym/macierzyńskim. Opublikowano również opracowany przez prawnika raport z analizy obowiązujących przepisów prawnych. Wszystkie powyższe raporty rozpowszechniono m. in. wśród: instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego zajmujących się tematyką poruszaną w badaniu, pracodawców, wśród których prowadzone było badanie oraz mediów o zasięgu regionalnym. Dostęp do wyników badań, opracowań oraz analiz i raportów pozwoli w dłuższej perspektywie czasowej na korzystniejsze programowanie i dopasowanie działań ułatwiających kobietom powrót do aktywności zawodowej po przerwie wychowawczej (np. przez Instytucje Rynku Pracy, NGO). Mogą być one również wykorzystane do monitorowania i wyciągania wniosków na omawiane kwestie zwłaszcza w zakresie ich przestrzegania i egzekwowania. Projekt realizowany przez BD Center Paweł Walawender pt.: POD WIATR analiza ograniczeń w powrocie do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Rezultaty projektu w postaci raportów badawczych oraz poradników pozwoliły na realizację podstawowego celu jakim jest holistyczna analiza barier i ograniczeń, które napotykają w powrocie do pracy kobiety województwa podkarpackiego po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Syntetyczna charakterystyka ograniczeń, weryfikacja znajomości praw kobiet i obowiązków pracodawców w kwestii bezproblemowego łączenia obowiązków rodzinnych i pracowniczych oraz analiza dostosowania ofert rynku pracy do kwalifikacji i umiejętności kobiet pozwoli w dłuższej perspektywie czasu na lepsze programowanie i dopasowanie działań ułatwiających kobietom powrót do aktywności zawodowej po przerwie wychowawczej. W dniu r. w HOTELU AMBASADOR odbyła się konferencja podsumowująca projekt, na której zaprezentowano główne wnioski z badań. Badania pozwoliły na obalenie kilku stereotypów dotyczących zatrudniania kobiet w ciąży. Na uwagę zasługuje fakt, iż większość respondentek deklaruje, iż nie spotkała się z formami dyskryminacji podczas rozmów z pracodawcami w sprawie podjęcia zatrudnienia. Kobiety przeważnie nie odwlekały momentu poinformowania pracodawcy o tym, że spodziewają się dziecka. Celowe opóźnienie podania takiej informacji podyktowane było głównie strachem kobiet, iż mogą stracić pracę. Ponad połowa badanych kobiet zadeklarowała, iż obecnie poszukuje pracy. Nie dziwi fakt, iż spośród kobiet, które zadeklarowały, że nie podejmują takiej aktywności najczęstszym powodem braku aktywności w tym względzie są sprawy rodzinne. Badane kobiety bardzo pragmatycznie podchodzą do możliwości znalezienia pracy. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, iż prawie co czwarta badana 11

12 AKTUALNOŚCI PO KL kobieta straciła nadzieję na znalezienie zatrudnienia przyzwyczajając się do myśli, iż przez wiele lat może być osobą bezrobotną lub tracąc jakąkolwiek nadzieję na powrót do aktywności zawodowej. Wśród pracodawców widać większą świadomość i obawy o to, żeby nie być posądzonym o dyskryminację kobiet w ciąży. W zdecydowanej większości twierdzili oni, iż wychowanie małego dziecka nie wpływa istotnie na ocenę pracy kobiety. Pracodawcy za najbardziej istotne bariery utrudniające kobietom po urodzeniu dziecka powrót do pracy uznali obowiązki związane z wychowaniem dziecka, a tym samym brak pełnej dyspozycyjności. Na uwagę zasługuje fakt, iż pracodawcy świadomi są tego, że kobiety nie mają możliwości pozostawienia dziecka pod czyjąś opieką ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach. Przedsiębiorcy zapytani o to jak można pomóc młodym matkom wskazują, iż dobrym rozwiązaniem byłoby stosowanie elastycznych form zatrudnienia w stosunku do kobiet matek. Tytuł projektu: POD WIATR analiza ograniczeń w powrocie do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka Nazwa podmiotu realizującego projekt: BD Center Paweł Walawender Nr i nazwa Działania/Poddziałania: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Wartość projektu: ,00 zł Okres realizacji projektu: Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie Adres: Miłocin Zaczernie k. Rzeszowa Adres Marta Budnik BD Center Paweł Walawender Konsultacje społeczne Planów działania na 2011 rok W związku z rozpoczęciem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie prac nad przygotowaniem założeń merytorycznych do Planów działania komponentu regionalnego PO KL na 2011 rok dla województwa podkarpackiego - serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych na temat w/w dokumentów. Jesteśmy otwarci na uwagi, sugestie i propozycje, które zdaniem Państwa wymagałyby uwzględnienia w Planach działania na rok W szczególności oczekujemy na Państwa opinie dot. zaplanowanych kryteriów strategicznych dla ogłaszanych konkursów w ramach poszczególnych Działań i Poddziałań Priorytetów PO KL, jako istotnych czynników przy wyborze projektów mających skutecznie oddziaływać na poprawę sytuacji społecznogospodarczej w naszym regionie. Konsultacje społeczne prowadzone będą w październiku, a Plany działania dostępne będą na naszej stronie internetowej Prosimy o przesyłanie Państwa propozycji drogą elektroniczną na adres w terminie i na formularzu wskazanym na stronie internetowej. Prosimy również o merytoryczne uzasadnienie Państwa stanowiska. Ostateczna wersja Planów działania na 2011 rok zostanie zamieszczona wraz ze stosowną informacją na naszej stronie internetowej w grudniu 2010 roku, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujący oraz Instytucję Zarządzającą PO KL. Luiza Trela Pożegnanie wakacji z funduszami europejskimi W dniu 28 sierpnia 2010 r. przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyła się impreza pn. POŻEGNANIE WAKACJI Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI. Została ona zainicjowana i zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie jako kolejne przedsięwzięcie informacyjno promocyjne dla mieszkańców naszego regionu, związane z przybliżaniem możliwości jakie stwarzają fundusze unijne w ramach programów operacyjnych wdrażanych na Podkarpaciu. Dzięki udziałowi znanych artystów estrady (imprezę poprowadzili Pani Elizabeth Duda i Pan Kevin Aiston, a swoim występem imprezę uatrakcyjnił Ryszard Rynkowski), a także wielu stoiskom promującym takie programy jak Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki mieszkańcy mieli możliwość bliższego zapoznania się z celami, założeniami, możliwościami jakie stwarzają poszczególne programy dla województwa i jego mieszkańców. Zatem połączono przyjemne z pożytecznym. Dla najmłodszych i dorosłych organizatorzy przygotowali liczne atrakcje. Dzieci uczestniczyły w konkursach 12

13 POŻEGNANIE WAKACJI Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI, Fot. Archiwum WUP AKTUALNOŚCI PO KL dot. Unii Europejskiej, animacjach oraz bawiły się na specjalnie przygotowanym placu zabaw. Impreza stanowiła też okazję do zorganizowania wystawy rękodzieł artystycznych oraz konkursów o tematyce unijnej. Zainteresowanie uzyskiwaniem różnych informacji o funduszach unijnych było pomimo nienajlepszej aury bardzo duże, impreza wzbudziła uznanie mieszkańców co potwierdza potrzebę organizacji tego rodzaju przedsięwzięć dla szerszego gremium i ogółu społeczności, a nie tylko prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych adresowanych do konkretnych środowisk. Grażyna Dytko Bernardeta Krukowska 13

14 KONTROLA PO KL Kontrola projektu dokumentacja finansowo-księgowa Zgodnie z Zasadami Kontroli z dnia r. zakres kontroli rozliczeń finansowych projektu realizowanego w ramach PO KL obejmuje m. in. weryfikację (na podstawie reprezentatywnej próby): oryginałów dokumentów księgowych, dokumentujących wydatki poniesione w ramach projektu, które zostały rozliczone w zatwierdzonych Wnioskach o płatność, a w szczególności wydatków poniesionych w ramach cross-financingu, opisu dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowane w ramach projektu, prawidłowości sporządzania metodologii wyliczania kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, dowodów zapłaty i innych dokumentów, potwierdzających fakt dostarczenia zamówionych towarów i usług, ponadto sprawdzenie: czy prowadzona jest wyodrębniana ewidencja księgowa dla projektu, czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu, czy w ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności, a jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, statusu podatkowego beneficjenta poprzez weryfikację np. potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT (status podatkowy dotyczy każdego podmiotu, który jest zobowiązany płacić podatki i określa zasady, na których te podatki są odprowadzane). 4. W przypadku otrzymania informacji o kontroli należy przygotować dokumentację wprost związaną z projektem (oryginały!): umowa rachunku bankowego, wyciągi bankowe, dowody kasowe, wydruki obrotów i sald z rachunku i kasy projektu, informacje o programie komputerowym, w którym prowadzona jest ewidencja księgowa (nazwa dostawcy i nr licencji, wersja programu), faktury, listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych, deklaracje rozliczeniowe składek ZUS (DRA) wraz z listą osób ubezpieczonych oraz kwotami odprowadzonych składek, wykaz osób uprawnionych (wraz ze wzorami podpisów) do poświadczania za zgodność z oryginałem, potwierdzania dokonania sprawdzenia pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, metodologię wyliczenia kosztów pośrednich i dokumenty źródłowe gdy koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem, wnioski o płatność, delegacje personelu, wydruk syntetyczny i analityczny obrotów i sald na kontach księgowych dotyczących realizowanego projektu ewentualnie przygotowanie prowadzonej ewidencji poniesionych wydatków ujętych narastająco, dotyczących poszczególnych zadań oraz kosztów pośrednich, np. w postaci arkusza kalkulacyjnego, w przypadku beneficjentów nie prowadzących pełnej księgowości oraz dokumenty jednostki takie jak statut, aktualny KRS, Zakładowy Plan Kont, politykę rachunkowości, zaświadczenie podatnika VAT i inne. 5. W przypadku prowadzenia księgowości przez jednostkę zewnętrzną (biuro rachunkowe), podmiot kontrolowany powinien zapewnić wgląd do dokumentów księgowych projektu na miejscu kontroli. O czym warto pamiętać przed kontrolą projektu: 1. Dokumenty projektu powinny być wydzielone z innych dokumentów jednostki. 2. Warto dokumentować czynności, które mogą mieć wpływ na ustalenia kontroli (np. e z dostawcami, rozeznanie rynku itp.). 3. Warto śledzić na bieżąco strony www dotyczące PO KL (prowadzone przez IP czy IZ), w zakresie zmian, wytycznych czy nowych regulacji. Wyodrębniona ewidencja wydatków Kluczową kwestią podczas kontroli na miejscu jest sprawdzenie czy zgodnie z umową o dofinansowanie, beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową projektu. Przepisy art. 60 lit. d) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. L. 210 z r., str. 25), wprowadzają wymóg, aby beneficjenci oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji projektów utrzymywały odrębny system księgowy albo odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem. Wymóg zapewnienia odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu 14

15 KONTROLA PO KL księgowego oznacza prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej nie zaś odrębnych ksiąg rachunkowych i może polegać na jednej z metod: wprowadzeniu dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych, pozwalających na wyodrębnienie operacji związanych z danym projektem (nie z kilkoma projektami w ramach tego samego Programu), w układzie umożliwiającym uzyskanie informacji wymaganych w zakresie sprawozdawczości finansowej projektu i kontroli, określone przez IZ PO KL w załączniku do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, wprowadzeniu wyodrębnionego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem. W każdym przypadku jednostka powinna dokonać stosownych zmian w polityce rachunkowości, poprzez wprowadzenie zapisów (aktualizacji, nie zaś kolejnej polityki rachunkowości) wskazujących na sposób wyodrębnienia w prowadzonej ewidencji księgowej projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych jednostki, w tym zasady powiązania tej ewidencji z księgą główną. Innymi słowy, w Zakładowym Planie Kont należy wyodrębnić konta kosztów i przychodów (syntetyczne i analityczne), dotyczące danego projektu lub nadać odpowiedni kod dla wszystkich operacji dotyczących danego projektu, pozwalający na sporządzane zestawień lub rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasu. Zakładowy Plan Kont powinien odzwierciedlać budżet projektu z podziałem na zadania i kategorie budżetowe z uwzględnieniem podziału na koszty bezpośrednie i pośrednie, tak aby ułatwić koordynatorowi projektu monitorowanie i sprawne zarządzanie projektem od strony finansowej. Razem z kontami kosztów powinny powstać w nowym planie kont, konta dotyczące przychodów przyszłych okresów, konta przychodów (statutowych, pozostałe przychody) oraz konta rozrachunki z instytucją wdrażającą a także rozrachunki z dostawcami w ramach tego projektu. Na ww. kontach będą dokonywane takie księgowania jak np.: księgowanie podpisanej umowy Wn konto rozrachunki z instytucją wdrażającą Ma konto przychody przyszłych okresów (analityka dotycząca danej umowy), księgowanie otrzymanej płatności na podstawie wyciągu bankowego Wn konto rachunek bankowy Ma konto rozrachunki z instytucją wdrażającą. Koszty pośrednie Kolejnym zagadnieniem, które jest poddawane weryfikacji podczas kontroli, to dokumentowanie kosztów pośrednich (nie są one bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego zadania będącego wynikiem realizowanego przez beneficjenta projektu). Dokumentowanie i rozliczanie tych kosztów zależne jest od sposobu, jaki wybrany został do rozliczenia podczas składania wniosku o dofinansowanie (metoda bezpośrednia czy ryczałtowa). Kosztami pośrednimi są m. in.: koszty administracyjne (najem powierzchni biurowych, czynsz za lokal), media (energia elektryczna, energia cieplna, woda), amortyzacja, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, zakup materiałów biurowych, ubezpieczenia majątkowe, ochrona, zakup środków czystości, sprzątanie pomieszczeń. W przypadku rozliczania kosztów na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków na każdym rachunku, który zostanie ujęty w projekcie jako koszt pośredni, musi znaleźć się stosowny opis, analogicznie jak w przypadku opisu rachunku kosztów bezpośrednich. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (na podstawie wskazanej w umowie o dofinansowanie proporcji), są rozliczane w momencie składania wniosku o płatność: ich wartość jest wyliczona na podstawie wartości dokonanych i uwzględnionych we wniosku o płatność wydatków bezpośrednich projektu pomniejszonych o crossfinancing. W trakcie kontroli weryfikacji podlega prawidłowość przyjętej do budżetu projektu metodologii wyliczania kosztów pośrednich (utworzonej przez beneficjenta na etapie budowania budżetu w formie pisemnej) i stwierdzenie czy kwoty w oparciu o które beneficjent dokonał ustalenia wysokości kosztów pośrednich są rzeczywiste. Zgodnie z Zasadami finansowania 15

16 PROJEKTY W RAMACH PO KL PO KL, w przypadku rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu procentowy limit tych kosztów jest podstawą do ich rozliczania we wnioskach o płatność, w zależności od wysokości przedstawianych do rozliczenia wydatków bezpośrednich, zgodnych z budżetem projektu i zasadami kwalifikowalności. Beneficjent powinien dokonywać przeksięgowania odpowiedniej wysokości wydatków pośrednich oraz refundacji odpowiedniej kwoty z rachunku projektu na bieżąco w odniesieniu do poniesionych wydatków bezpośrednich np. po zakończeniu pełnego miesiąca kalendarzowego lub innego przyjętego okresu rozliczeniowego. Dokumenty księgowe dotyczące kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie podlegają wymogom ewidencyjnym dotyczącym dokumentacji projektu, muszą natomiast być ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowym powinny być opatrzone przyjętym u beneficjenta opisem dokumentu finansowego. Wkład własny finansowy i wkład własny niepieniężny (rzeczowy) Dotacja ze środków EFS często nie zapewnia sfinansowania całości kosztów projektu i w tej sytuacji beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego. Do finansowego wkładu własnego beneficjent powinien ustalić oddzielne konta księgowe. Wkład niepieniężny to wniesienie do projektu określonych składników majątku beneficjenta, tj. (nieruchomość, urządzenia, materiały, badania, świadczenia wykonywane przez wolontariuszy). W przypadku wkładu niepieniężnego w postaci majątku (nieruchomości, urządzenia ) podlega on wycenie np. w postaci sporządzonej ekspertyzy wykonanej przez rzeczoznawcę lub poprzez inne materiały tj. wykazy cen rynkowych. Wkład własny niepieniężny ewidencjonuje się na kontach pozabilansowych. Zarządzanie finansami Monitoring wydatków w ramach realizowanego projektu jest obowiązkiem koordynatora/kierownika projektu, który nadzoruje realizację budżetu i płynność finansową projektu, poprzez np. symulację wydatków w projekcie w oparciu o posiadane dane (merytoryczne i finansowe). Na podstawie stworzonej symulacji beneficjent powinien opracować harmonogramy płatności. Dobrą praktyką jest wykazywanie przez beneficjentów w rozliczeniach większych wydatków niż przewiduje próg w umowie. Właściwe prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu oraz monitorowanie wydatków ponoszonych na realizacje projektu zapewni jego właściwą realizację oraz nie wpłynie na zmniejszenie płynności finansowej jednostki. Danuta Gąsior Uczniowie szczególnie uzdolnieni otrzymają stypendia W tym roku po raz trzeci w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania kontynuowany jest program pomocy stypendialnej dla uzdolnionej młodzieży. Jego celem jest wsparcie rozwoju uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, którym niekorzystna sytuacja materialna utrudnia edukację. Realizacja projektu systemowego pt. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2009/2010, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów, rodziców i nauczycieli podkarpackich szkół. W tym roku szkolnym stypendia otrzymało uczniów. Począwszy od 1 września 2009 r. do 30 listopada 2010 r. Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kontynuuje realizację programu pomocy stypendialnej, skierowanej do uczniów szczególnie uzdolnionych. Do oceny formalnej, która trwała od grudnia 2009 r. do lutego 2010 r. zostało skierowanych wniosków o przyznanie stypendium. W dniach marca 2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała weryfikacji merytorycznej wniosków. W wyniku obrad komisji przyznano stypendiów, w tym 840 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 560 dla uczniów gimnazjów. W ramach projektu przygotowany został Regulamin przyznawania stypendiów, zatwierdzony przez Sejmik Województwa. Przewidywał on przyznanie stypendiów wyłącznie dla uczniów, którzy na stałe zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego, jak również uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie naszego regionu. Jednocześnie kandydat na sty- 16

17 PROJEKTY W RAMACH PO KL pendystę musiał osiągnąć w poprzednim roku szkolnym średnią ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,00 oraz średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych w poprzednim roku szkolnym na poziomie co najmniej 5,00. Stypendia przekazywane w ramach projektu służyć mają rozwojowi uczniów uzdolnionych, pozostających w trudnej sytuacji materialnej, w związku z czym weryfikowany był dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny miał on nie przekraczać 1 008,00 zł, natomiast w sytuacji, gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium było niepełnosprawne dziecko w wieku do 16 roku życia 1 166,00 zł. Kryterium dochodowości w rodzinie ucznia ubiegającego się o otrzymanie wsparcia stypendialnego jest szczególnie ważne, ponieważ niejednokrotnie uczniowie zdolni, z powodu braku środków materialnych, nie mają możliwości rozwijania własnych zainteresowań edukacyjnych. doradcy zawodowi pełniący funkcję opiekuna stypendysty zobowiązani zostali do pilotowania realizacji założeń ucznia i wspierania go w rozwoju. Opinia opiekunów wyrażona w sprawozdaniu na koniec roku szkolnego będzie cenną informacją dla instytucji wdrażających program, ale także dla nauczycieli pracujących na co dzień z uzdolnionym uczniem i samych zainteresowanych, których postępy są w ten sposób monitorowane. Założenia projektu sprawdzają się w praktyce. Jako jeden z przykładów szkół, których uczniowie korzystali ze wsparcia w postaci stypendiów wymienić można III Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie. W ubiegłym roku 4 uczniów III LO objętych było programem, a w obecnym roku szkolnym już 22. Wicedyrektor szkoły, Pan Mieczysław Pasterski twierdzi, że realizacja programu pomocy stypendialnej daje możliwość innego spojrzenia na pracę z uczniem szczególnie uzdolnionym, a przede wszystkim stanowi pomoc dla uczniów, którzy niejednokrotnie pochodzą z rodzin nie będących w stanie zapewnić swoim dzieciom pomocy dydaktycznych, takich jak np. komputer, czy oprogramowanie (główne pomoce, na które stypendyści przeznaczali otrzymane środki). To, co jest ważne w trzecim roku realizacji projektu pomocy dla uczniów szczególnie uzdolnionych to fakt, że w naszym województwie z roku na rok mamy coraz większą liczbę stypendystów. Potwierdza to, jak ważną rolą odgrywa realizacja tego typu wsparcia. Stypendium jest dla uczniów o szczególnych osiągnięciach i uzdolnieniach, nie tylko nagrodą i wyrazem uznania, Szczególnie mile widziani w programie stypendialnym byli uczniowie, którzy pochwalić się już mogli osiągnięciami edukacyjnymi, zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz wybitni w dotychczasowych osiągnięciach szkolnych, co weryfikowane było na podstawie wyników sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum. Dla stypendysty przewidziano wsparcie w kwocie 330,00 zł na miesiąc (zakładając 12-miesięczny okres wypłacania stypendium), wypłacane w dwóch transzach. Łączna wartość projektu wdrażanego przez Urząd Marszałkowski wynosi ,00 zł. Stypendia z założenia służyć miały sfinansowaniu planowego rozwoju ucznia. Przewidziano, że przez cały okres pobierania stypendium pieczę nad nim obejmie opiekun ze strony szkoły, wraz z którym na wstępie opracuje Indywidualny Plan Rozwoju. Na podstawie profilu ucznia i jego dotychczasowych osiągnięć, opracowane były założenia na kolejny okres, wraz z wyznaczeniem celów, które stypendysta zamierza osiągnąć. Plan taki pozwalał z kolei na zaplanowanie konkretnych wydatków, na które miało być przeznaczone stypendium. Nauczyciele, pedagodzy, ale także pełni rolę motywującą i wspiera w dalszym rozwoju. Realizacja programu pomocy stypendialnej umożliwia nie tylko indywidualny rozwój edukacyjny ucznia, ale także daje nauczycielom możliwość nabycia nowego doświadczenia zawodowego w zakresie pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym, a także służy szkole, która dysponować będzie zindywidualizowanymi programami rozwoju uzdolnień ucznia, co przyczyni się również do podniesienia oferowanych przez nią usług edukacyjnych. Agnieszka Misiak 17

18 PROJEKTY W RAMACH PO KL Dobre praktyki w Poddziałaniu Spośród projektów realizowanych na terenie województwa podkarpackiego, w ramach Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL, na uwagę zasługuje projekt realizowany przez Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o., pt: Podwyższenie i ciągłe doskonalenie kwalifikacji pracowników Zakładu Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną 30 lipca 2009 r., projekt realizowany był przez okres 12-stu miesięcy (do r.) i przewidywał objęcie wsparciem 109 osób. Wartość całkowita projektu wyniosła ,00 zł. Celem ogólnym projektu jest podwyższenie i ciągłe doskonalenie poziomu kwalifikacji pracowników Zakładu Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o., pozwalające zoptymalizować przebieg zachodzących procesów w firmie w szczególności procesów: produkcyjnych, technicznych, marketingowych, handlowych, szkoleniowych oraz organizacyjnych. Stanowi to warunek konieczny dla dalszego rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy, zaistnienia na rynkach lotniczych, a także daje możliwość rozwoju i bezpieczeństwa zatrudnienia pracownikom objętym wsparciem. W ramach projektu przewidziano realizację następujących typów szkoleń: Symulacja Lean Manufacturing. Symulacja Lean Manufacturing stanowi szkolenie w formie warsztatowej poświęcone uświadamianiu problemów produkcyjnych, wynikających z wieloasortymentowej produkcji oraz zróżnicowanego poziomu zamówień klienta i produkcji w partiach. Formuła przebiegu warsztatów zakłada uczestnictwo w symulowanej fabryce, która w kolejnych fazach zostaje przekształcona przez samych uczestników w szczupły system produkcyjny. Dzięki warsztatom uczestnicy przekonują się o potencjale zmian, jaki można wyzwolić w swojej własnej firmie stosując metody i techniki Lean Manufacturing. Symulacja prowadzona jest na licencji Uniwersytetu w Kentucky. Mapowanie strumienia wartości. Mapowanie strumienia wartości obejmuje analizę przepływów materiałowych i informacyjnych w systemie wytwarzania przedsiębiorstwa na linii od surowców do wyrobów gotowych. Efektem analiz jest wypracowanie pożądanego systemu (tzw. mapy stanu przyszłego) oraz planu wdrożenia Lean Manufacturing. Techniki 5S. Warsztaty na podstawie praktycznych przykładów (filmy, zdjęcia) prezentują sposób wdrożenia 5S w przedsiębiorstwie, przedstawiają problemy napotykane podczas wdrożeń oraz zapoznają uczestników ze sposobami ich pokonywania. 5S to technika służąca do ustanowienia i utrzymania wysokiej jakości stanowiska pracy. Jej nazwa pochodzi od pięciu japońskich słów odnoszących się do etapów organizacji stanowisk pracy, które znalazły swoje polskie odpowiedniki: selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja oraz samodyscyplina. KAIZEN dla liderów. Celem warsztatów było nauczenie brygadzistów, mistrzów i kierowników metod usprawniania pracy ludzi oraz rozwiązywania problemów, związanych z awariami i jakością. Uczestnicy dowiedzą się, jak identyfikować oraz projektować obszary usprawnień (diagram spaghetti, analiza procesu, Poka-Yoke), a także, jak utrzymać zmiany po wdrożeniu. Kolejnym tematem szkolenia jest identyfikacja problemów związanych z awariami i jakością oraz sposób ich eliminacji, poprzez znajdowanie przyczyn źródłowych. Uczestnicy ćwiczą także wykorzystanie raportu A3 do projektowania usprawnień. Totalne produktywne utrzymanie ruchu (TPM). Zakres szkolenia umożliwia zapoznanie się z metodyką TPM, jak również przygotowuje do praktycznego jej zastosowania w przedsiębiorstwie. Jednym z niezbędnych warunków do funkcjonowania szczupłego systemu wytwórczego jest stabilnie pracujący, niezawodny park maszynowy. Praktyka dowiodła, że utrzymanie parku maszynowego w ruchu nie zawsze musi oznaczać kosztowne inwestycje w nowe maszyny i urządzenia. TPM (Total Productive Maintenance) to opracowany w zakładach Toyoty zestaw technik pozwalający na utrzymanie w ruchu nawet mocno już wyeksploatowanego parku maszynowego. Skracanie czasu Przezbrojeń (SMED). Warsztaty poświęcone są metodyce SMED, mającej na celu redukcję czasów przezbrojeń maszyn i urządzeń. Uczestnicy szkolenia poprzez praktyczne ćwiczenia, m. in. na zarejestrowanych przykładach (filmy video, zdjęcia) otrzymują gruntowną wiedzę o sposobach redukcji czasów przezbrojeń, wdrażanych w przemyśle rozwiązaniach oraz stosowanych procedurach, formularzach i arkuszach, wspomagających samodzielne zastosowanie metody. Szczupły łańcuch dostaw. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami Lean Management do reorganizacji łańcucha dostaw i sieci dystrybucji. Omawiana jest kluczowa metoda projektowania zmian w łańcuchu dostaw Rozszerzone Mapowanie Strumienia Wartości oraz najważniejsze elementy szczupłego łańcucha dostaw: System Ssący Dostawców, częste dostawy w Pętli Mleczarza, Poziomowanie Produkcji i Poziomowanie Sprzedaży. Szkolenie składa się z wykładów teoretycznych oraz szeregu ćwiczeń ukierunkowanych na zaprojektowanie reorganizacji przykładowego łańcucha dostaw i określenie potencjalnych korzyści. Zarządzanie Projektami. Szkolenie Zarządzanie Projektami ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami realizacji projektów w oparciu o metodykę International Projekt Management Association (IPMA) i przygotowania do międzynarodowego egzaminu certyfikującego poziom D lub C przeprowadzanego przez Stowarzyszenie Projekt Management Polska. Program kursu obejmuje wszystkie formy życia projektu od pomysłu do gotowego produktu. Uczestnicy szkolenia 18

19 PROJEKTY W RAMACH PO KL zdobywają umiejętności przekładania potrzeb klientów na gotowe plany działania, określania celów, budowy struktur podziału prac, sporządzania harmonogramów, monitoringu, badania postępów w realizacji projektów, szacowania kosztów i terminów realizacji przy wykorzystaniu różnych technik. Problemy i motywacja w sprzedaży. Celem szkolenia jest lepsze poznanie się pracowników i zbudowanie pozytywnych relacji, wzrost zaufania i współpracy w zespole oraz firmie. Kładziony jest nacisk na zwiększenie świadomości osiągania wspólnego celu, podniesienie poziomu motywacji, a także wzmocnienie postawy nastawionej na klienta. Podstawy negocjacji. Program szkolenia obejmuje zagadnienia, dotyczące komunikacji interpersonalnej i negocjacji (sposoby przygotowania do negocjacji oraz negocjowanie). Uczestnicy szkolenia poznają również warunki oraz przeszkody skutecznych negocjacji, identyfikują postawy i poziomy negocjacyjne, BATNA, a także asertywne stawianie granic w trakcie negocjacji. Zaawansowane negocjacje. Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę w zakresie sensu negocjowania oraz podejścia do negocjacji. Poznają style i techniki negocjacji (manipulacje i obrona przed nimi) oraz komunikację w negocjacjach. Dodatkowo analizują sytuację przed negocjacjami wraz z podziałem ról w zespole negocjacyjnym, a także dokonują doboru strategii negocjacyjnej. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje również: zarządzanie konfliktami, zasady negocjacji oraz komunikację zaawansowaną (techniki budowania efektywnych relacji). Trudny klient. Program szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące budowania dobrego kontaktu z rozmówcą oraz umiejętności zadawania trudnych pytań (klasyfikację pytań i komunikację), a także najczęściej popełniane błędy w kontakcie z klientem. Ponadto, dokonywana jest charakterystyka najczęściej spotykanych typów klientów, przedstawiane są zasady postępowania ze zdenerwowanym klientem, a także techniki aktywnego słuchania (empatia, parafraza) oraz taktyki kupieckie (wraz ze sposobami obrony przed nimi). Techniki sprzedaży, coaching sprzedażowy. Celem szkolenia jest przyswojenie wiedzy m. in. w zakresie: orientacji pro klienckiej, powodów przechodzenia do konkurencji oraz najczęściej popełnianych błędów w kontakcie z klientem. Uczestnicy dowiadują się jak postępować ze zdenerwowanym klientem, wysłuchiwać zażaleń i reklamacji. Dokonywane są również charakterystyki najczęściej spotykanych typów klientów oraz coachingu sprzedażowego. Tytuł projektu: Podwyższanie i ciągłe doskonalenie kwalifikacji pracowników Zakładu Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. Nazwa podmiotu realizującego projekt: Zakład Kuźnia Matrycowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nr i nazwa Działania/Poddziałania: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wartość projektu: ,00 zł Okres realizacji projektu: Obszar realizacji projektu: Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. w Stalowej Woli; województwo podkarpackie Adres: ul. W. Grabskiego Stalowa Wola Adres Agnieszka Rożek Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. realizuje projekt pt: Podwyższenie i ciągłe doskonalenie kwalifikacji pracowników Zakładu Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. 19

20 Punkty informacyjne Wojewódzkiego Urzędu Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. płk. L. Lisa Kuli 20, Rzeszów tel. centrala: Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu ul. Katedralna 5, Przemyśl tel.: Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie ul. Lewakowskiego 27B, Krosno tel.: Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu Pl. Bartosza Głowackiego 34, Tarnobrzeg tel.:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Jaki typ zajęć podlegać będzie finansowaniu? W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Człowiek najlepsza inwestycja 9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Podstawa Prawna Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH projekt systemowy Plan Działania 2010 Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji nauczania. w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji nauczania. w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji nauczania w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podział środków na projekty systemowe w województwach Woj. mazowieckie 84 400 738

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 9.1.2 Indywidualizacja procesu wychowania i nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Poddziałanie 9.1.2 Indywidualizacja procesu wychowania i nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Poddziałanie 9.1.2 Indywidualizacja procesu wychowania i nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Założenia projektu systemowego na podstawie Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania CEL

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania CEL Założenia CEL Włączenie wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Warszawa 2010 r. DO CELÓW PROJEKTU NALEŻY: zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Poddziałanie 9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Poddziałanie 9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Założenia projektu systemowego na podstawie Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w Kraśniku - program dla uczniów Szkół Podstawowych nr 1, nr 2, nr 3,nr 4,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I Informacje ogólne 1. Projekt Nauka Dobrą Zabawą Indywidualizacja procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Koszty ogółem projektu: 1 992 177,88 PLN. 2. Koszty bezpośrednie: 1 863 484,00. PLN. 3. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 1 CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 2 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL 3 4 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL Wyszukiwarka dotacji, Dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew - program dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

WYODRĘBNIONA EWIDENCJA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU

WYODRĘBNIONA EWIDENCJA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU WYODRĘBNIONA EWIDENCJA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU Spotkanie współfinansowane ze środków w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego styczeń 2011 r. Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI. projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR

RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI. projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR 1. Cel ewaluacji: Celem głównym projektu pn: Indywidualizacja nauczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń

Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń 1 1. Projekt Najważniejszy jest uczeń realizowany jest przez Zespół Szkół w Karczmiskach z siedzibą w budynku Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310

Bardziej szczegółowo

Projekt Im wcześniej tym lepiej! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Im wcześniej tym lepiej! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Im wcześniej tym lepiej! WND-POKL.03.03.04-00-099/13 W ramach Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Aneta Zaraś Naczelnik Wydziału Obsługi Finansowej Departament Wdrażania EFS w MPiPS

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Zasady kwalifikowalności wydatków Wydatki w ramach

Bardziej szczegółowo

Definicje. Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach

Definicje. Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu nr POKL.09.01.02-14-371/11 Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach realizowanego przez Miasto

Bardziej szczegółowo

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012 Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu Czerwiec 2012 Projekt innowacyjny jego celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki data miejsce Data wprowadzenia i obowiązywania zmian: 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady

Bardziej szczegółowo

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji WUP Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Pomagamy być aktywnym zawodowo realizowanym przez Stowarzyszenie Nova Edukacja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji uczestników do projektu. Sukces rośnie z nami. Wstęp

REGULAMIN rekrutacji uczestników do projektu. Sukces rośnie z nami. Wstęp REGULAMIN rekrutacji uczestników do projektu Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie. 2. Projekt w ramach indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Regulamin rekrutacji do projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki nr: WND-POKL.09.01.02-12-087/11

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 77/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW Wydatek jest kwalifikowalny jeżeli: został poniesiony w ramach realizowanego projektu, został przewidziany w zatwierdzonym budżecie projektu, jest niezbędny dla realizacji projektu,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych 1. Jaki jest minimalny wymiar godzinowy zajęć w szkole? Zgodnie z Zasadami przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Zakres udzielanego wsparcia

Zakres udzielanego wsparcia Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Potrafię więcej wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

aby dodać tytuł prezentacji

aby dodać tytuł prezentacji Kryteria dostępu w konkursie Kliknij, nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-021/16 aby dodać tytuł prezentacji Toruń, 21 czerwca 2016 r. Kryteria dostępu oceniane są metodą zero-jedynkową (spełnia/nie spełnia). Niespełnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Realizator projektu: Gmina Lipnica Murowana, Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Realizator projektu: Gmina Lipnica Murowana, Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Tytuł projektu: Ja i moja przyszłość Realizator projektu: Gmina Lipnica Murowana, Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana Projekt pn. Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu niżej wymienionych funkcji w Zespole Zarządzającym projektu Szkoła Równych Szans

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Seminarium tematyczne III. Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL

Seminarium tematyczne III. Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL Seminarium tematyczne III Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL Wrocław, 14 września 2009 1 Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Działanie 7.3, Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej RPOWP na lata 2014-2020 Kwalifikowalność

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2 W RZESZOWIE

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2 W RZESZOWIE Dla Rodziców Świetlica szkolna zapewnia opiekę w godzinach od 6.30 do 16.30 Dzieci mogą skorzystać z jednego posiłku. Obiad wydawany jest od 11:00 do 14:00. Koszt jednego obiadu 3 zł. Opłatę za obiady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pn. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących Projektu Czeladzka Liga Naukowa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL

Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL Szczegółowy budżet Koszty bezpośrednie Zarządzanie projektem limit Współpraca ponadnarodowa Cross-financing limit Zadania zlecone (merytoryczne)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAŚNIKU

ORGANIZATOR: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAŚNIKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku ogłasza konkurs na wybór 1 Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w odpowiedzi na konkurs

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 45/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 45/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn. Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - kuźnia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1. Czy jedna instytucja może złożyć dwa lub więcej Projektów?

1. Czy jedna instytucja może złożyć dwa lub więcej Projektów? FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 PO WER 15 czerwca 2015 1. Czy jedna instytucja może złożyć

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY EDUKACYJNE NOWE PODEJŚCIE W RAMACH RPO WO

PROJEKTY EDUKACYJNE NOWE PODEJŚCIE W RAMACH RPO WO Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego PROJEKTY EDUKACYJNE NOWE PODEJŚCIE W RAMACH RPO WO 2014 2020 Agnieszka Ślusarz KONFERENCJA REGIONALNA Prószków, 25 października 2017 I. Realizacja projektu EFS

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego spotkanie informacyjne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla realizujących projekt w ramach PO KL. Indywidualizacja nauczania klas I-III

Poradnik dla realizujących projekt w ramach PO KL. Indywidualizacja nauczania klas I-III Poradnik dla realizujących projekt w ramach PO KL Indywidualizacja nauczania klas I-III Podstawa prawna 1. Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr VI/762/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr VI/762/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr VI/762/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I III rzeszowskich

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Miłosz Bałdowski Gdańsk, 24 marzec 2016 r.

Prowadzący: Miłosz Bałdowski Gdańsk, 24 marzec 2016 r. Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Prowadzący: Miłosz

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z GMINY CHARSZNICA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z GMINY CHARSZNICA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z GMINY CHARSZNICA Projekt,, Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Łódzkiego na

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Łódzkiego na wspólnej Programu lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA

HARMONOGRAM SZKOLENIA HARMONOGRAM SZKOLENIA Nazwa Budowanie i zarządzanie projektami EFS - Obsługa finansowa projektu Miejsce organizacji (dokładny adres) Termin Hotel i Restauracja ARKADIA w Legnicy ul. Gliwicka 6, 59-220

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo