aintenance orkshop WAkademia Utrzymania Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "aintenance orkshop WAkademia Utrzymania Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu"

Transkrypt

1 A k a d e m i a Utrzymania Ruchu 2013 W aintenance orkshop WAkademia Utrzymania Ruchu WARSZTATY MANAGERSKIE DLA OSÓB ODPOWIADAJACYCH ZA SPRAWNE FUNKCJONOWANIE DZIAŁÓW TECHNICZNYCH, UTRZYMANIA RUCHU I PRODUKCJI Zostań certyfikowanym managerem Utrzymania Ruchu Łódź 15 pkt. BLU Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu Moduł rozszerzony: Mierzenie i analiza efektywności w Utrzymaniu Ruchu (szczegóły str. 2) Łódź 15 pkt. BLU Wdrażanie i doskonalenie prewencyjnego Utrzymania Ruchu Moduł rozszerzony: Opracowywanie planów prewencyjnych (szczegóły str. 3) Łódź 15 pkt. BLU Przygotowanie i nadzór złożonych projektów remontowych (szczegóły str. 4) Łódź 15 pkt. BLU Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu Moduł rozszerzony: Strategie Utrzymania Ruchu (szczegóły str. 5) Łódź Wdrażanie i doskonalenie prewencyjnego Utrzymania Ruchu Moduł rozszerzony: Wdrażanie i doskonalenie wykorzystania systemów CMMS/EAM systemy IT dla UR (szczegóły str. 6) Więcej informacji na temat Certyfikacji European MMP str pkt. BLU KONTAKT: Monika Gadzała Koordynator Działu Szkoleń i Eventów tel , fax mail: Marek Kozłowicz Specjalista ds. sprzedaży tel , fax mail: Karolina Potęga Specjalista ds. sprzedaży tel , fax mail:

2 1 Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu Moduł rozszerzony: Mierzenie i analiza efektywności w Utrzymaniu Ruchu MIEJSCE I TERMIN SPOTKANIA: ŁÓDŹ Dzień 1 Nowoczesne UR wprowadzenie Organizacja operacyjna firm posiadających znaczące zasoby techniczne Miejsce utrzymania ruchu i działów technicznych w organizacji Praktyczne aspekty organizacyjne UR Czym jest nowoczesne UR w aspekcie metodologii, kosztów, niezawodności i ukierunkowania pracowników? Strategie eksploatacyjne, Strategie i metodologie Utrzymania Ruchu Przegląd nowoczesnych metodologii wykorzystywanych w zarządzaniu i operacjach działów utrzymania ruchu. Między innymi wprowadzenie do tematyki: Total Productive Maintenance kompleksowe utrzymanie ruchu produkcyjnego Reliability Centered Maintenance utrzymanie ruchu zorientowane na niezawodność Condition Based Maintenance utrzymanie według stanu technicznego Planned Maintenance utrzymanie planowo-zapobiegawcze SixSigma Maintenance zastosowanie metodologii Six Sigma w zarządzaniu utrzymaniem ruchu Inne metody autorskie firm i instytucji Nowoczesne metody prewencji w Utrzymaniu Ruchu Co to jest prewencja uszkodzeń i jaki ma wpływ na moją firmę? Metody zapobiegania awariom Metody planowe Metody predykcyjne Metody modernizacyjne Maszyny krytyczne i niekrytyczne analiza krytyczności Podstawy planowania i harmonogramowania Po co planujemy w dziale UR? Jakie znaczenie ma dobre planowanie i harmonogramowanie omówienie na przykładach Główne zasady planowania i harmonogramowania dobre praktyki Przykłady dokumentacji i zastosowania systemów CMMS/EAM Dzień 2 MODUŁ ROZSZERZONY: Mierzenie i analiza efektywności UR: Efektywność i skuteczność co jest istotne dla działu Utrzymania Ruchu? Kiedy dział UR jest skuteczny? Kiedy jest efektywny? Czego wymaga się od managerów technicznych w zakresie efektywności? Jak wykorzystać efektywność do osiągnięcia swoich celów w organizacji? Jakie narzędzia stosuje się w mierzeniu efektywności? Kiedy firma jest gotowa do mierzenia efektywności? Definiowanie wskaźników efektywności (KPI Key Performance Indicators) Istniejące wskaźniki efektywności, istniejące normy i standardy Dopasowanie wskaźników do potrzeb firmy Definiowanie wskaźników na potrzeby organizacji Obliczanie wskaźników Interpretacja wskaźników i wykorzystywanie ich w podejmowaniu decyzji Definiowanie wskaźników KPI na potrzeby UR Interpretacja wyników z rzeczywistych case studies Opracowywanie decyzji strategicznych i operacyjnych na podstawie wyników z rzeczywistych firm Audyt Utrzymania Ruchu jako narzędzie oceny skuteczności i pomiaru efektywności Przygotowanie audytu Przykłady narzędzi audytorskich i ich dokładność Przeprowadzanie audytu wewnętrznego Przeprowadzanie audytu zewnętrznego Wnioski i analiza audytu Systemy IT wspomagające zarządzanie Utrzymaniem Ruchu Przykłady popularnych systemów CMMS / EAM Funkcje i narzędzia w systemach CMMS / EAM Proces wdrażania systemów CMMS / EAM oraz ich doskonalenia Sposoby gromadzenia danych eksploatacyjnych i organizacyjnych Raportowanie z użyciem systemów IT WARSZTAT PODSUMOWUJĄCY analiza danych z systemu pomiaru efektywności, korzystanie z narzędzi pomiaru efektywności 2

3 2 Wdrażanie i doskonalenie prewencyjnego Utrzymania Ruchu Moduł rozszerzony: Opracowywanie planów prewencyjnych MIEJSCE I TERMIN SPOTKANIA: ŁÓDŹ Dzień 1 UR reakcyjne i prewencyjne wprowadzenie Organizacja operacyjna firm posiadających znaczące zasoby techniczne Miejsce utrzymania ruchu i działów technicznych w organizacji Czym jest nowoczesne UR w aspekcie metodologii, kosztów, niezawodności i ukierunkowania pracowników? Utrzymanie reakcyjne i jego konsekwencje Utrzymanie prewencyjne - wprowadzenie Rzeczywiste koszty utrzymania reakcyjnego i prewencyjnego dla tej samej organizacji CASE STUDY Prewencyjne utrzymanie ruchu Co to jest prewencja uszkodzeń i jaki ma wpływ na moją firmę? Metody zapobiegania awariom p Metody planowe Planned Maintenance p Metody predykcyjne Predictive Maintenance p Metody modernizacyjne i inne Czym jest utrzymanie proaktywne Proactive Maintenance? Przegląd nowoczesnych metodologii wykorzystywanych w zarządzaniu i operacjach działów utrzymania ruchu. Między innymi wprowadzenie do tematyki: p Total Productive Maintenance kompleksowe utrzymanie ruchu produkcyjnego p Reliability Centered Maintenance utrzymanie ruchu zorientowane na niezawodność p SixSigma Maintenance zastosowanie metodologii Six Sigma w zarządzaniu utrzymaniem ruchu Dobór metod prewencyjnych czyli jak efektywnie utrzymywać moje maszyny i systemy? Przygotowanie do prewencyjnego UR Analiza krytyczności wprowadzenie Analiza krytyczności w praktyce Warsztaty Planowanie projektu wdrożenia prewencyjnego UR w firmie Jak ocenić efektywność prewencyjnego UR Czym jest efektywność? Czym jest skuteczność? Wskaźniki efektywności (KPIs) dedykowane utrzymaniu prewencyjnemu Raportowanie w systemach UR analiza wskaźników związanych z prewencyjnym UR oraz opracowywanie rekomendacji dla analizowanych organizacji Dzień 2 MODUŁ ROZSZERZONY: Utrzymanie planowo-zapobiegawcze i opracowywanie planów prewencyjnych UR Wprowadzenie do planowego UR. Eksploatacja planowozapobiegawcza Czym są plany prewencyjne? Co charakteryzuje dobry plan? Tworzenie planów prewencyjnych omówienie kluczowych metod Opracowywanie planów prewencyjnych Przykłady dokumentacji planów prewencyjnych Dedykowanie kadry technicznej do realizacji planów prewencyjnych Planowanie i harmonogramowanie działań UR Warsztaty praktyczne opracowywanie planów prewencyjnych CASE STUDIES realizacja planów prewencyjnych w przykładowych organizacjach Utrzymanie na podstawie stanu technicznego Condition Based Maintenance (CBM) Wprowadzenie do CBM. Eksploatacja na podstawie stanu technicznego. Monitorowanie stanu technicznego metody, narzędzia i praktyczne uwagi Przegląd modeli diagnostycznych diagnostyka w praktyce Predykcyjne UR Predictive Maintenance Przygotowanie kadry technicznej do realizacji Predictive Maintenance Działania prewencyjne a pozostałe elementy systemu UR Części zamienne w prewencyjnym UR Najczęstsze problemy w zarządzaniu łańcuchem dostaw na potrzeby Utrzymania ruchu Prewencyjne UR a wykorzystanie systemów CMMS/EAM Jak wykorzystać CMMS w doskonaleniu prewencyjnego UR 3

4 3 Przygotowanie i nadzór złożonych projektów remontowych MIEJSCE I TERMIN SPOTKANIA: ŁÓDŹ Prowadzący przedstawią uczestnikom szereg dobrych praktyk związanych z organizacją projektów remontowych, opracowywaniem zakresów prac dla przestojów remontowych oraz organizacji pracy związanej z remontami. Wśród kluczowych tematów warsztatów znajdują się między innymi: Idea remontu jako projektu Planowanie wysokiego poziomu dla projektów remontowych Planowanie niskiego poziomu oraz harmonogramowanie w projektach remontowych Organizacja pracy przy przygotowaniu remontów Współpraca pracowników w przygotowywaniu i realizacji złożonych remontów Wykorzystanie oprogramowania IT w projektach remontowych Bezpieczeństwo w przestojach remontowych Analiza kosztów i efektywności przestojów remontowych Nadzór nad realizacją i zamknięciem przestoju remontowego Warsztaty są ukierunkowane na przedstawienie uczestnikom szeregu dobrych praktyk związanych z przestojami remontowymi i przećwiczenie kluczowych elementów przygotowania i realizacji tego typu projektów. Ukierunkowane są również na wieloaspektowe praktyczne podejście przy zachowaniu odpowiedniego nacisku na kontrolę kosztów, zasobów, czasu realizacji oraz jakości. 4

5 4 Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu Moduł rozszerzony: Strategia Utrzymania Ruchu MIEJSCE I TERMIN SPOTKANIA: ŁÓDŹ Dzień 1 Nowoczesne UR wprowadzenie Organizacja operacyjna firm posiadających znaczące zasoby techniczne Miejsce utrzymania ruchu i działów technicznych w organizacji Praktyczne aspekty organizacyjne UR Czym jest nowoczesne UR w aspekcie metodologii, kosztów, niezawodności i ukierunkowania pracowników? Strategia UR a struktura organizacyjna Modele organizacyjne UR Poszczególne funkcje i odpowiedzialności RACI dla Strategii UR Strategia UR a outsourcing Jak wybrać właściwą strategię dla firmy? Określenie poziomu Strategii UR Różnica pomiędzy strategią dla firmy a strategią dla zakładu (jednostki biznesowej) Strategia dla zakładu typu greenfield Strategia dla zakładu typu brownfield Tworzenie Strategii UR Jak zacząć? Jak wyznaczyć cel dla strategii UR? Wizja, Misja i Strategia helicopter view Kreowanie wizji UR co to jest? Definicja misji UR co to jest? Spis treści strategii UR co powinna zawierać strategia UR? Tworzenie efektywnej strategii UR czym wypełnić spis treści? Klasteryzacja zasobów technicznych firmy jak podzielić firmę na zdefiniowane obszary techniczne? Analiza krytyczności maszyn które maszyny są krytyczne i jak to ocenić? Strategie eksploatacyjne: p Run To Fail strategia do uszkodzenia p Time/Meter Based Maintenance strategia planowozapobiegawcza p Condition Based Maintenance utrzymanie na podstawie stanu technicznego i predykcyja w UR Jak zrealizować strategię Kto, Kiedy, Jakimi nakładami, W jaki sposób? Nowoczesne metody prewencji w Utrzymaniu Ruchu Co to jest prewencja uszkodzeń i jaki ma wpływ na moją firmę? Metody zapobiegania awariom p Metody planowe p Metody predykcyjne p Metody modernizacyjne Maszyny krytyczne i niekrytyczne analiza krytyczności 5 Dzień 2 Efektywność i skuteczność co jest istotne dla działu Utrzymania Ruchu? Kiedy dział UR jest skuteczny? Kiedy jest efektywny? Czego wymaga się od managerów technicznych w zakresie efektywności? Jak wykorzystać efektywność do osiągnięcia swoich celów w organizacji? Jakie narzędzia stosuje się w mierzeniu efektywności? Kiedy firma jest gotowa do mierzenia efektywności? Definiowanie wskaźników efektywności (KPI Key Performance Indicators) Istniejące wskaźniki efektywności, istniejące normy i standardy Dopasowanie wskaźników do potrzeb firmy Definiowanie wskaźników na potrzeby organizacji Obliczanie wskaźników Interpretacja wskaźników i wykorzystywanie ich w podejmowaniu ecyzji Definiowanie wskaźników KPI na potrzeby UR Interpretacja wyników z rzeczywistych case studies Opracowywanie decyzji strategicznych i operacyjnych na podstawie wyników z rzeczywistych firm Audyt Utrzymania Ruchu jako narzędzie oceny skuteczności i pomiaru efektywności Przygotowanie audytu Przykłady narzędzi audytorskich i ich dokładność Przeprowadzanie audytu wewnętrznego Przeprowadzanie audytu zewnętrznego Wnioski i analiza audytu Opracowywanie rekomendacji dla strategii UR

6 5 Wdrażanie i doskonalenie prewencyjnego Utrzymania Ruchu Moduł rozszerzony: Wdrażanie i doskonalenie wykorzystania systemów CMMS/EAM systemy IT dla UR MIEJSCE I TERMIN SPOTKANIA: ŁÓDŹ Dzień 1 UR reakcyjne i prewencyjne wprowadzenie Organizacja operacyjna firm posiadających znaczące zasoby techniczne Miejsce utrzymania ruchu i działów technicznych w organizacji Czym jest nowoczesne UR w aspekcie metodologii, kosztów, niezawodności i ukierunkowania pracowników? Utrzymanie reakcyjne i jego konsekwencje Utrzymanie prewencyjne - wprowadzenie Rzeczywiste koszty utrzymania reakcyjnego i prewencyjnego dla tej samej organizacji CASE STUDY Prewencyjne utrzymanie ruchu Co to jest prewencja uszkodzeń i jaki ma wpływ na moją firmę? Metody zapobiegania awariom p Metody planowe Planned Maintenance p Metody predykcyjne Predictive Maintenance p Metody modernizacyjne i inne Czym jest utrzymanie proaktywne Proactive Maintenance? Przegląd nowoczesnych metodologii wykorzystywanych w zarządzaniu i operacjach działów utrzymania ruchu. Między innymi wprowadzenie do tematyki: Dobór metod prewencyjnych czyli jak efektywnie utrzymywać moje maszyny i systemy? Przygotowanie do prewencyjnego UR Analiza krytyczności wprowadzenie Analiza krytyczności w praktyce Warsztaty Planowanie projektu wdrożenia prewencyjnego UR w firmie Jak ocenić efektywność prewencyjnego UR Czym jest efektywność? Czym jest skuteczność? Wskaźniki efektywności (KPIs) dedykowane utrzymaniu prewencyjnemu Raportowanie w systemach UR Analiza wskaźników związanych z prewencyjnym UR oraz opracowywanie rekomendacji dla analizowanych organizacji Dzień 2 MODUŁ ROZSZERZONY: Efektywne wdrożenie CMMS m.in. Zwiększanie świadomości przyszłych użytkowników jak pokonać opór pracowników? Jak poprawnie zintegrować CMMS/EAM z funkcjonującymi systemami? Tworzenie planu wdrożenia. Dobór rozwiązań sprzętowych. Organizacja pracy UR z wykorzystaniem CMMS m.in. Określenie struktury działu UR dla systemu CMMS. Tworzenie procesów i specyfikacji na potrzeby CMMS. Szkolenie użytkowników. Doskonalenie wykorzystania CMMS/EAM m.in. Ewaluacja (audyt) wdrożenia czy wszystkie cele zostały osiągnięte? Ocena wykorzystania CMMS, wprowadzanie nowych funkcjonalności. Opinie użytkowników a realne problemy związane z funkcjonowaniem i obsługą systemu CMMS/EAM. Utrzymanie planowo-zapobiegawcze i opracowywanie planów prewencyjnych UR Wprowadzenie do planowego UR. Eksploatacja planowozapobiegawcza Czym są plany prewencyjne? Co charakteryzuje dobry plan? Tworzenie planów prewencyjnych omówienie kluczowych metod Przykłady dokumentacji planów prewencyjnych Dedykowanie kadry technicznej do realizacji planów prewencyjnych Planowanie i harmonogramowanie działań UR CASE STUDIES realizacja planów prewencyjnych w przykładowych organizacjach Utrzymanie na podstawie stanu technicznego Condition Based Maintenance (CBM) Wprowadzenie do CBM. Eksploatacja na podstawie stanu technicznego. Monitorowanie stanu technicznego metody, narzędzia i praktyczne uwagi Przegląd modeli diagnostycznych diagnostyka w praktyce Predykcyjne UR Predictive Maintenance Przygotowanie kadry technicznej do realizacji Predictive Maintenance 6

7 Prowadzący warsztaty Arkadiusz Burnos Arkadiusz Burnos na co dzień manager operacyjny i konsultant w BalticBerg Consulting (www.balticberg.com), ekspert w zakresie zarządzania operacjami w firmach produkcyjnych, wydobywczych i transportowych, w zakresie zarządzania technicznego i utrzymania ruchu oraz sprzedaży w przemyśle. Uczestniczył w licznych projektach ukierunkowanych na rozwój oraz doskonalenie zarządzania operacjami zarówno po stronie produkcyjnej jak i sprzedażowej (w przemyśle). Regularnie przyjmuje rolę eksperta w projektach związanych z działami technicznymi, utrzymaniem ruchu lub kreowaniem i wdrażaniem produktów dla przemysłu. Kierował projektami w wielu lokalizacjach Europy Zachodniej i Środkowej. Między innymi jest managerem projektu prowadzonego przez BalticBerg Consulting w Europejskim Centrum Badań Nuklearnych w Genewie (CERN), gdzie znajduje się Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) nazywany ze względu na swoje rozmiary (ponad 27 km długości) największą maszyną świata. Jest autorem licznych referatów, business case ów, studiów przypadków oraz artykułów dotyczących zarządzania operacjami i sprzedaży w przemyśle, a w szczególności utrzymania ruchu i zarządzania zasobami technicznymi. Jego prace publikowane są zarówno w Polsce, jak i za granicą. Czynnie uczestniczy w konferencjach, kongresach oraz seminariach związanych z przemysłem, przyjmując rolę prelegenta oraz eksperta prowadzącego. Wspiera merytorycznie organizację targów branżowych w Polsce i za granicą. Arkadiusz Burnos jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie, gdzie ukończył studia wyższe o specjalności Eksploatacja Siłowni Okrętowych. Dało mu to podstawy do sprawnego poruszania się w zagadnieniach technicznych wielu branż, gdyż jak wiadomo, eksploatacja jednostek na morzu jest specyficzną i obszerną dziedziną. Arkadiusz Burnos jest również absolwentem XIII edycji międzynarodowego programu MBA prowadzonego przez Uniwersytet Szczeciński oraz Manchester Metropolitan University. Jako praktyk przemysłowy i biznesowy Arkadiusz Burnos pracuje również jako wykładowca programów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (uważane za jedne z wiodących programów MBA w Polsce), gdzie w języku polskim i angielskim wykłada m.in. zarządzanie cyklem sprzedaży, zarządzanie operacyjne i wdrażanie zmian w organizacjach. Oprócz swoich zawodowych obowiązków czynnie uczestniczy w działalności organizacji ukierunkowanych na rozwój wiedzy o eksploatacji obiektów technicznych, wymianę kontaktów pomiędzy podmiotami przemysłowymi i doskonalenie zarządzania operacjami. Jest między innymi członkiem Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego (http://eksploatacja.waw.pl) i pełni tam rolę wiceprzewodniczącego Zespołu ds. Ekspertów PNTTE, która kwalifikuje kandydatów do uzyskania tytułów Eksperta oraz Specjalisty w obszarze eksploatacji i przemysłu. 7

8 Certyfikacja MMP Certyfikacja prowadzona przez BalticBerg Institute (Instytut BalticBerg) jest odpowiedzią na zainteresowanie profesjonalistów biorących udział w projektach oraz szkoleniach organizowanych przy udziale ekspertów BalticBerg Consulting. Certyfikacja European MMP (Maintenance Management Professional) jest rozwijana od 2010 roku w Polsce oraz innych krajach Środkowej Europy. Staje się standardem i uzupełnieniem dla innych uprawnień oraz certyfikatów określających kompetencje managerów operacyjnych w specjalnościach: zarządzanie techniczne/ur. Maintenance Management Professional Manager Utrzymania Ruchu to forma certyfikacji profesjonalistów, którzy nie tylko posiadają wiedzę związaną z nowoczesnym zarządzaniem operacyjnym w specjalności Utrzymanie Ruchu, ale również potrafią wykorzystać swoje umiejętności w praktyce operacyjnej. MMP to osoba, która w swojej specjalności nie tylko zna wiele z najlepszych praktyk operacyjnych, ale również wdrożyła niektóre z nich i uzyskała satysfakcjonujące efekty. BalticBerg Institute jest integralną częścią BalticBerg Consulting uznanej organizacji doradczej zajmującej się doskonaleniem operacyjnym. MMP to niezależne potwierdzenie kompetencji kandydatów. BalticBerg Consulting jest oficjalnym Partnerem PNTTE (Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego). Osoby, które uzyskały tytuł Manager Utrzymania Ruchu (MMP) są przedstawiani zarządowi PNTTE do uzyskania tytułu Eksperta Eksploatacji. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi niezależnie PNTTE. Nadzór merytoryczny nad certyfikacją sprawuje BalticBerg Consulting. Eksperci pracujący w BalticBerg mają wieloletnie doświadczenie operacyjne i doradcze. Stosują w projektach wiele znanych narzędzi i metodologii doskonalenia operacyjnego. Ich wkład w rozwój wiedzy i praktyk nowoczesnego zarządzania operacyjnego (utrzymanie ruchu, produkcja i wspomagające te obszary systemy IT) został doceniony przez wiele firm i instytucji w Europie Środkowej. Chcesz uzyskać certyfikat Managera Utrzymania Ruchu? Skontaktuj się z naszym konsultantem. Monika Gadzała: tel lub mail: Ceny i warunki uczestnictwa 1990 zł netto/ uczestnika (dotyczy zgłoszeń nadesłanych 10 dni przed planowanym terminem warsztatów)* 2490 zł netto/ uczestnika (dotyczy zgłoszeń nadesłanych w terminie krótszym niż 10 dni przed planowanym terminem warsztatów)* * cena obejmuje udział w jednym szkoleniu z pełnym pakietem świadczeń Opłata obejmuje 2-dniowy udział w warsztatach managerskich Maintenance Workshop Akademia Utrzymania Ruchu 1 nocleg w hotelu Ambasador Centrum****, ul. Piłsudskiego 29, Łódź indywidualne konsultacje z przedstawicielem BalticBerg Consulting materiały szkoleniowe wraz z opracowaniem wszystkich zagadnień poruszanych w trakcie spotkania przerwy kawowe oraz całodzienne wyżywienie przez cały okres spotkania certyfikat potwierdzający udział w warsztatach/ dla osób zainteresowanych certyfikacją European Maintenance Management Professional możliwość uzyskania 15 punktów BLU Podane ceny są cenami netto. Po dokonaniu zgłoszenia jest ono każdorazowo potwierdzane drogą pisemną z osobą zamawiającą. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywnia zmian w terminach i programach warsztatów. 8