elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego"

Transkrypt

1 elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg

2

3 elektryczne systemy grzejne

4 Spis Treści Wstęp Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne Kmfrt cieplny Warunki zdrwtne i higieniczne Izlacja termiczna Psadzki i pkrycia pdłgwe Wylewki (jastrychy) Temperatura pdłgi Prjektwanie grzewania pdłgweg Prównanie ksztów grzewania elektryczneg z ksztami innych systemów grzejnych Ogrzewanie w wylewce Przewdy grzejne ELEKTRA VC/VCD Prjektwanie Instalacja Ogrzewanie pmieszczeń z pdłgami drewnianymi ułżnymi na legarach Ogrzewanie akumulacyjne Obliczanie mcy grzejnej Obliczanie grubści płyty betnwej Ogrzewanie bezpśredni pd psadzką Maty grzejne ELEKTRA MG/MD Prjektwanie Instalacja Przewdy grzejne ELEKTRA DM / UltraTec Pdłączenie d instalacji elektrycznej Ogrzewanie bezpśredni pd pdłgami laminwanymi Maty grzejne ELEKTRA WdTec Prjektwanie Warstwa wyrównująca Instalacja Pdłączenie d instalacji elektrycznej

5 1.7 Regulacja temperatury Miejsce umieszczenia regulatra temperatury Spsób mntażu regulatra raz czujnika temperatury Regulatry temperatury Tabela dbru prduktów.... Ochrna przed śniegiem i ldem i ldem....1 Pwierzchnie zewnętrzne Instalacja Pdjazdy, drgi djazdwe Parkingi Schdy.... Dachy i rynny Sterwanie Pwierzchnie i ciągi kmunikacyjne Dachy i rynny Knfiguracja regulatrów....4 Tabela dbru prduktów Ogrzewanie rur rur i i rurciągów Infrmacje gólne Wybór przewdów grzejnych Prjektwanie Frmularz danych d prjektu Mntaż Sterwanie Tabela dbru prduktów Specjalistyczne systemy przeciwbldzeniwe chrny przed mrzem Chłdnie Układanie betnu Zbirniki przemysłwe Maszty antenwe Sterwanie Tabela dbru prduktów Ogrzewanie w w rlnictwie Chlewnie i bry Ogrdnictw Tabela dbru prduktów Biska sprtwe Katalg prduktów

6

7 LAT ELEKTRA widąca marka Siedziba firmy ELEKTRA specjalizuje się w systemach grzewania elektryczneg zarówn dla budwnictwa mieszkalneg, jak też biektów przemysłwych. Firma zstała utwrzna w 1985 rku, i jest największym, i najbardziej renmwanym prducentem systemów elektryczneg grzewania pdłgweg w Eurpie Śrdkwej. Od pczątku swej działalnści największym prirytetem była jakść ferwanych prduktów. Tylk w ten spsób mżliwe był siągnięcie pełneg zadwlenia Klientów raz widącej pzycji na rynku. ELEKTRA dstępnść asrtymentu Prdukty marki ELEKTRA dstępne są na terenie całej Plski w sieci autryzwanych dystrybutrów i instalatrów raz w kilkudziesięciu krajach Eurpy, Azji, Ameryki Półncnej i w Australii. Dystrybucja w kilkudziesięciu krajach świata

8 Wiedza i dświadczenie 1 Technlgia rzwijana pprzez wiedzę i dświadczenie zdbywane przez wiele lat. Zespół specjalistów nieustannie pracujący nad nwymi rzwiązaniami czyni prdukty marki ELEKTRA jeszcze lepszymi, zapewniając najwyższą jakść i satysfakcję wszystkim Klientm. Kntrla surwców Kntrla jakści surwców pchdzących wyłącznie d kwalifikwanych, renmwanych dstawców, takich jak: Isabellenhütte, Sandvik, 3M, Brealis zapewnia najwyższą jakść ferwanych prduktów. Wieldrutwa knstrukcja Wieldrutwa knstrukcja żył przewdów grzejnych ELEKTRA zwiększa wytrzymałść mechaniczną raz ich elastycznść. 3 4 Obie żyły grzejne Obie żyły przewdów są żyłami grzejnymi przez c mc rzłżna jest równmiernie p 50% na każdą żyłę, c wyraźnie zmniejsza temperaturę pracy żył grzejnych, tym samym zwiększając żywtnść prduktów.

9 5 Dwuwarstwwa izlacja Dwuwarstwwa izlacja, w prduktach narażnych na trudne warunki pracy, zapewnia lepsze własnści termiczne i elektryczne, c znacząc wpływa na trwałść wyrbów. Precyzyjne wytłaczanie 6 Kmputerw sterwany prces wytłaczania zapewnia precyzyjne ustawienie parametrów, dzięki temu mżliwe jest siągnięcie prawidłwej struktury i wymaganych właściwści wytłaczanej izlacji raz pwłki. 7 Laserwy pmiar Laserwe przyrządy pmiarwe zainstalwane w liniach wytłaczarkwych gwarantują utrzymanie zadanych grubści izlacji i pwłki z dkładnścią d 0,05 mm zapewniając jedncześnie właściwą centrycznść przewdu.

10 Niezmienna rezystancja Nwczesne maszyny zapewniają stały, właściwy naciąg przewdu na każdym etapie prdukcji, dzięki czemu uzyskuje się niezmienną rezystancję. Jest t ptwierdzane 6-krtnym pmiarem rezystancji żył grzejnych w trakcie prcesu prdukcyjneg. 8 Bezawaryjne płączenie 9 Płączenie pmiędzy przewdem grzejnym a przewdem zasilającym wyknane jest za pmcą nwczesnych precyzyjnie skalibrwanych urządzeń pneumatycznych, gwarantujących dpwiednią i zawsze jednakwą siłę zaciśnięcia złączki. Knstrukcja złączy raz użyte materiały zapewniają uzyskanie klasy szczelnści płączenia c najmniej na pzimie IPX7. Kntrla wysknapięciwa Ściśle mnitrwana kntrla wysknapięciwa w linii prdukcyjnej raz ddatkw finalna próba wysknapięciwa każdeg gtweg prduktu w dróżnieniu d próby lswej, umżliwia całkwite wyeliminwanie ewentualnych wad prdukcyjnych. 10

11 11 Unikatwy kd Każdy prdukt znaczny jest kdem prdukcyjnym dającym mżliwść szczegółweg prześledzenia jeg histrii, jakści materiałów wykrzystanych d jeg prdukcji raz prcesu prdukcyjneg. 1 Jakść ptwierdzna Jakść ptwierdzna wynikami badań i certyfikatami wydanymi m. in. przez: VDE, UL (Underwriters Labratries), GOST-R, Predm OBR, BBJ, Bureau Veritas, PZH.

12 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne Badania naukwe wykazały, że grzewanie pdłgwe jest najkrzystniejszym dla człwieka systemem grzewania, uwzględniającym fizjlgiczny rzkład temperatury ciała. Pinwy rzkład temperatury w pmieszczeniu dla różnych typów grzewania Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń Isttne zalety teg typu grzewania: równmierny rzkład temperatury kmfrt cieplny, pnieważ grzewanie pdłgwe jest grzewaniem nisktemperaturwym, a grzejnikiem jest pwierzchnia całej pdłgi, c stwarza właściwy mikrklimat niskie kszty eksplatacji dzięki mżliwści precyzyjnej regulacji temperatury niskie nakłady inwestycyjne estetyka pmieszczeń: brak grzejników, ktłwni, kminów raz rur sieci ciepłwniczej czy gazwej prste sterwanie i bsługa niezanieczyszczanie śrdwiska - energia elektryczna jest najszlachetniejszą frmą energii wyska trwałść m 1m Ogrzewanie nisktemperaturwe nie pwduje: spalania i unszenia się kurzu wywłująceg alergie przeciągów dużych różnic temperatur w pmieszczeniu wysuszania pwietrza Jest t system grzewania szczególnie plecany dla alergików C elektryczne grzewanie pdłgwe prfil idealny grzejniki knwekcyjne usytuwane przy ścianach wewnętrznych grzewanie pwietrzne Kmfrt cieplny W pmieszczeniu grzewanym pwinny panwać takie same warunki, jakie panują w pmieszczeniu niegrzewanym w sprzyjających warunkach naturalnych wisną czy latem. Temperatura pwietrza nie pwinna znacznie dbiegać d średniej temperatury pwierzchni taczających płaszczyzn (ścian, sufitów, pdłóg), zaś temperatura pwierzchni grzejnych nie pwinna zbytni przekraczać temperatury skóry człwieka. Te warunki spełnia tylk nisktemperaturwe grzewanie płaszczyznwe, d któreg należy grzewanie pdłgwe. 10

13 1.1. Warunki zdrwtne i higieniczne Ogrzewanie pdłgwe jest grzewaniem, w którym większść ciepła przekazywana jest na drdze prmieniwania. Z uwagi na pdwyższną temperaturę płaszczyzn w pmieszczeniu (temperatura prmieniwania), temperatura pwietrza mże być bniżna, przy zachwaniu warunków kmfrtu cieplneg. Ptencjalnie mżemy bniżyć temperaturę 1- C. Obniżenie temperatury w pmieszczeniu krzystne jest nie tylk ze względów eknmicznych. Należy pamiętać, że przy temperaturze pwietrza pwyżej -4 C wzrasta ryzyk pdrażnienia błny śluzwej. Istnieje zależnść pmiędzy pdwyższną temperaturą pwietrza wewnętrzneg, a występwaniem syndrmu chreg budynku ( Sick Building Syndrme ). Prces tzw. suchej destylacji kurzu zachdzi w temperaturze pwyżej 55 C, a d takiej temperatury nagrzewają się grzejniki naścienne. W wyniku kntaktu pwietrza z metalwymi pwierzchniami grzejników wysktemperaturwych twrzy się przewaga jnów ddatnich nad ujemnymi, c wpływa na dczucie dusznści raz suchści w drgach ddechwych. Przy grzewaniu pdłgwym zjawisk suchej destylacji kurzu nie występuje, a zatem i prblemy z tym związane. Z teg pwdu, nisktemperaturwe grzewanie płaszczyznwe jest szczególnie zalecane dla alergików Izlacja termiczna Ogrzewanie pdłgwe jest grzewaniem płaszczyznwym - grzejnikiem jest cała pwierzchnia pdłgi. Skutecznść grzewania zależy w dużym stpniu d jakści izlacji cieplnej pdłgi. Dtyczy t zwłaszcza pdłóg leżących na gruncie raz pdłóg nad piwnicami niegrzewanymi. Ilść ciepła, jaka pzstanie w pmieszczeniu grzewanym, zależy d grubści izlacji. Grubść izlacji w strpie między kndygnacjami jest mniej isttna, c pkazuje wykres bk. Dbra izlacja termiczna pdłóg, ścian i dachu raz szczelne kna zmniejszają zaptrzebwanie na energię cieplną i zwiększają płacalnść stswania elektryczneg systemu grzejneg. Sprawnść elektryczneg grzewania pdłgweg dla różnych grubści izlacji (pmieszczenie na gruncie) wydajnść cieplna % wydajnść cieplna % Sprawnść elektryczneg grzewania pdłgweg dla różnych grubści izlacji (strp międzykndygnacyjny) 100 terakta pdłga drewniana terakta pdłga drewniana grubść izlacji [mm] grubść izlacji [mm] Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń 11

14 1.1.4 Psadzki i pkrycia pdłgwe Ogrzewanie pdłgwe wymaga psadzki, która nie stwarza większeg pru cieplneg niż 0,15 m K/W. Materiały wykńczeniwe, które mżna stswać przy grzewaniu pdłgwym: płytki ceramiczne i psadzki kamienne wykładziny dywanwe wykładziny PCV parkiet i inne pkrycia drewniane (zawartść wilgci w parkiecie nie mże przekraczać 9%) Wykładzina dywanwa raz wykładzina PCV pwinny psiadać dpwiedni atest i być patrzne znakami: Orientacyjne właściwści cieplne wybranych materiałów wykńczeniwych: materiał warstwy wykńczeniwej grubść współczynnik przewdzenia ciepła pór cieplny [mm] [W/mK] R [m K/W] płytki ceramiczne 9,0 1,050 0,009 marmur 5,0,150 0,01 wykładzina dywanwa 7,0 0,090 0,150 linleum,5 0,170 0,015 wykładzina PCV,0 0,00 0,010 wykładzina PCV na filcu 5,0 0,070 0,086 wykładzina PCV na krku 5,0 0,070 0,071 mzaika dębwa 8,0 0,0 0,036 klepka dębwa 5,0 0,0 0,114 parkiet krkwy 11,0 0,090 0,1 panele pdłgwe laminwane 8,0 0,114 0,070 * * ) pór cieplny dla pdłóg wyknanych z paneli pdłgwych laminwanych liczymy sumując pór cieplny paneli i warstwy wyrównującej + C wykładzina dywanwa wykładzina PCV Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń Wylewki (jastrychy) W grzewaniu pdłgwym stsuje się dwa rdzaje wylewek. Wylewka anhydrytwa - jej zaletą jest krótki czas schnięcia (kł 7 dni) i niewielki stpień skurczu liniweg. Tą metdą mżna wyknywać duże pwierzchnie (d 300m ) bez kniecznsci wyknywania dylatacji. Dzięki niskiej prwatści bardz dbrze przewdzi ciepł,awzwiązkuztym charakteryzuje się krótszym czasem nagrzewania psadzki niż wylewka betnwa. Wylewka cementwa - jej zaletą jest duża dprnść na wyską temperaturę i wilgć. Z uwagi na duży stpień skurczu liniweg, przy pwierzchniach większych niż 30m, gdy długść jedneg bku przekracza 6m, należy wyknać szczeliny dylatacyjne. Czas wiązania - 8 dni. Wylewka pwinna być ddzielna d ścian bcznych taśmą dylatacyjną. Wylewki stswane w pdłgach grzewanych nie mgą być związane z pdłżem i ścianami (tzw. pdłgi pływające), aby nie mgły ddawać ciepła d pdłża ani d ścian zewnętrznych. parametry techniczne Temperatura pdłgi Zalecana temperatura pdłgi wynsi 6 C. Przekrczenie tej temperatury pgarsza warunki kmfrtu cieplneg. W łazienkach i pasach przykiennych dpuszcza się niec wyższą temperaturę (rzędu 9-30 C). wylewka anhydrytwa wylewka cementwa grubść wylewki mm mm przewdnść cieplna,0 W/mK 1,0-1,1 W/mK czas schnięcia 7 dni 8 dni max pwierzchnia bez kniecznści 300 m 30 m wyknania dylatacji prwatść 8% 15-0% 1

15 1.1.7 Prjektwanie grzewania pdłgweg Ogrzewanie pdstawwe Aby zaprjektwać grzewanie pdłgwe, trzeba kreślić zaptrzebwanie pmieszczeń na ciepł. Obliczając zaptrzebwanie na ciepł należy uwzględnić: straty ciepła przez przegrdy zewnętrzne (ściany, dach, strp, kna) straty ciepła na pdgrzanie pwietrza wentylacyjneg Obliczenie zaptrzebwania na ciepł wyknuje się wg PN-EN1831 i PN-EN Obliczeń również mżna dknać według nrmy PN-B z grudnia 1994 r. pt. Obliczanie zaptrzebwania na ciepł pmieszczeń kubaturze 3 d 600m (znacznie prstsze bliczenia i zachwujące wystarczającą dkładnść d zaprjektwania grzewania elektryczneg). P bliczeniu strat ciepła i zwiększeniu tej wartści 30%, dbieramy dpwiednie przewdy lub maty grzejne. Jeżeli nie wyknujemy dkładnych bliczeń, mżemy skrzystać z uprszcznej metdy wykrzystując tabelę: Tabela I miejsce zastswania pkje mieszkalne, kuchnie łazienki biekty sakralne, przemysłwe, piwnice, garaże zaptrzebwanie na mc grzejną rdzaj pmieszczenia [W/m ] Mc grzejna (W/m ) - ilść watów, jaka ma przypadać na każdy m pwierzchni pmieszczenia w celu uzupełnienia strat ciepła i grzania pmieszczenia d żądanej temperatury. Wartści minimalne mcy grzejnej mżemy stswać przy szczelnej izlacji cieplnej (bez mstków termicznych) i dbrych parametrach cieplnych budynków, tzn. przy dbrym współczynniku przenikania ciepła U: ściany zewnętrzne U < 0,30 W/m K dach drewniany, strpdach U < 0,0 W/m K kna U < 1,60 W/m K pdłga na gruncie U < 0,30 W/m K W kściłach raz pmieszczeniach grzewanych kresw, instaluje się większą mc - d 00 W/m. Wyższa temperatura psadzki nie pwduje pczucia dyskmfrtu, przeciwnie, jest pżądana, pnieważ instalacja grzewcza nie jest używana w spsób ciągły. Zainstalwanie większej mcy jest knieczne dla skrócenia czasu nagrzewania pmieszczeń w przypadkach w których grzewanie nie działa w spsób ciągły, np. w pkjach htelwych, biurach itp. Ogrzewanie uzupełniające - efekt ciepłej pdłgi Jeżeli grzewanie jest uzupełnieniem istniejąceg już, pdstawweg systemu grzewczeg - wówczas użytkwnika interesuje efekt tzw. ciepłej pdłgi. W takim przypadku nie bliczamy zaptrzebwania pmieszczeń na ciepł (jeg pdstawwym źródłem jest grzewanie pdstawwe). Isttny jest równmierny rzkład temperatury psadzki. Efekt ciepłej pdłgi uzyskujemy w grzewaniu bezpśredni pd psadzką (w kleju lub psadzce sampzimującej) układając maty grzejne mcy Tabela II miejsce zastswania grzewanie w wylewce grzewanie bezpśredni pd psadzką dległść między przewdami [cm] lub maty grzejne 100W/m lub układając przewdy grzejne ELEKTRA DM lub UltraTec w dstępach c 8-1cm. w grzewaniu w wylewce układając przewdy grzejne ELEKTRA VCD10 w dstępach c 1-15cm. Wskazane jest zainstalwanie większej mcy w przypadku gdy grzewanie nie działa w spsób ciągły raz przy stswaniu regulatrów wykrzystujących czaswe bniżki temperatury: dla grzewania instalwaneg w wylewce należy zagęścić ułżenie przewdów tak aby uzyskać mc nie większą niż: - 15W/m dla pdłóg ceramicznych lub kamiennych - 100W/m dla pzstałych pdłóg dla grzewania instalwaneg bezpśredni pd psadzką (w kleju lub wylewce sampzimującej), tylk dla pdłóg ceramicznych lub kamiennych: - maty grzejne mcy 160W/m, - przewdy DM lub UltraTec ułżne w dstępach c 8cm. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń 13

16 Obliczanie zaptrzebwania na ciepł (wg. PN-B-03406:1994) - przykład prjektwania Dm jednrdzinny, parterwy, wlnstjący, niepdpiwniczny pwierzchni 100m i wyskści kndygnacji,70m. Sypialnia I 16,0m pwierzchnia grzejna 14,5m Sypialnia II 14,0m pwierzchnia grzejna 11,5m Zaptrzebwanie na mc cieplną dla grzania pmieszczeń zstał bliczne przy załżeniach: Łazienka 9,0m pwierzchnia grzejna 6,0m Hl 11m Wiatrłap 5,0m pwierzchnia grzejna 3,5m izlacja cieplna budynku jest szczelna, bez znaczących mstków termicznych pdłga na gruncie izlwana cieplnie na całej pwierzchni wentylacja grawitacyjna - jedna wymiana pwietrza w ciągu gdziny temperatura bliczeniwa: - dla pmieszczeń 0 C temperatura pżądana przez użytkwnika - zewnętrzna 0 C bliczeniwa temperatura pwietrza na zewnątrz budynku, zależna d strefy klimatycznej Saln 8m WC 3,0m pwierzchnia grzejna,0m Kuchnia 14,0m pwierzchnia grzejna 9,5m Pdział Plski na strefy klimatyczne (PN 8/B ) Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń Szczecin STREFA I Zielna Góra Pznań Kszalin STREFA II Gdańsk Bydgszcz Wrcław Ople STREFA V STREFA III Warszawa Łódź Olsztyn Katwice Kraków STREFA IV Kielce STREFA IV Rzeszów Białystk STREFA V Lublin strefa klimatyczna temperatura bliczeniwa pwietrza na zewnątrz budynku w C I II III IV V

17 Obliczenia strat ciepła przez przenikanie Q [W] p Straty ciepła przez przenikanie przez przegrdy budwlane pis przegród budwlanych grubść warstwy współczynnik przewdzenia ciepła pór cieplny przegrdy R=d/l pór przejmwania ciepła pór przejmwania ciepła wpółczynnik przenikania ciepła przegrdy =1/R +R+R U i e pwierzchnia przegrdy bliczeniwa temperatura w pmieszczeniu bliczeniwa temperatura na zewnątrz budynku straty ciepła przez przegrdy Q =k(t t )A i e d [m] l [W/mK] R [m K/W] U R [m K/W] R [m K/W] [W/m K/] A [m ] t [ C] t [ C] Q [W] i e i e Ściany zewnętrzne 0,1 0,04 tynk akrylwy 0,0 1,00 0,0 styrpian 0,10 0,04,50 pustaki Max 0,9 0,38 0,76 tynk gipswy 0,01 0,5 0,0 razem 3,30 0,1 0,04 0,9 109,00 0,00-0,00 164,4 Okna kna PCV U=1,1W/m K 1,40 17,80 0,00-0,00 996,8 Strp wełna mineralna 0,0 0,04 5,00 płyty strpwe 0,0 1,70 0,1 tynk gipswy 0,01 0,5 0,0 razem 5,14 0,1 0,04 0,19 100,00 0,00-0,00 760,0 suma 301, z szybą zesplną Straty ciepła przez przenikanie d gruntu pis pdłgi grubść warstwy współczynnik przewdzenia ciepła pór cieplny przegrdy R=d/l pór przejmwania ciepła przez grunt wpółczynnik przenikania ciepła przegrdy U =1/R+R g pwierzchnia przegrdy bliczeniwa temperatura w pmieszczeniu bliczeniwa temperatura na zewnątrz budynku t e temperatura gruntu t g straty ciepła przez pdłgę dla strefy I Q=k(ti te)a dla strefy II Q=k(ti tg)a d [m] l [W/mK] R [m K/W] U R [m K/W] [W/m K/] A [m ] t [ C] t, t [ C] Q [W] g i e g 1) ) wylewka betnwa 0,05 1,70 0,03 styrpian 0,15 0,04 3,75 chudy betn 0,10 1,70 0,06 razem 3,84 0,50 0,3 41,00 0,00-0,00 0,60 0,5 53,00 0,00 8,00 strefa I pdłgi strefa II pdłgi strefa I pdłgi strefa II pdlgi - pas pdłgi szerkści 1m, przyległy d ścian zewnętrznych. Pwierzchnię narży liczymy pdwójnie. - pzstała pwierzchnia pdłgi. 1) ) 377, 143,1 suma 50,3 straty ciepła przez przenikanie Q = 301, + 50,3 = p 3541,5W Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń 15

18 Straty ciepła na wentylację* dla pmieszczeń użytkwanych c najmniej 1 gdzin w ciągu dby Q = [0,34 (t t ) 9] V w i e We wzrze uwzględnine są wewnętrzne zyski ciepła. Qw = [0,34 (0 C ( 0 C)) - 9] x 100m x,70m = 14W gdzie: V bjętść pwietrza dpływająceg (wentylacyjneg) d pmieszczenia t i bliczeniwa temperatura pwietrza w pmieszczeniu [ C] t w bliczeniwa temperatura pwietrza zewnętrzneg [ C] Całkwite bliczeniwe zaptrzebwanie budynku na mc cieplną dla grzania pmieszczeń Q Q=Q (1+d +d)+q p 1 w Q = 3541,50W (1 + 0,13 0,05) + 14W = 5067W D bliczeń przyjmujemy 5070W *) Straty ciepła na wentylację mżna graniczyć nawet 70% stsując wentylację mechaniczną z dzyskiem ciepła. gdzie: d 1 ddatek d wyrównania niskich temperatur pwierzchni przegród d ddatek uwzględniający skutki nasłnecznienia budynku - przyjęta zstała średnia arytmetyczna d = ( 0,05 + ( 0,05) + + ( 0,10) + 0) / 4 = 0,05 Całkwita mc przewdów grzejnych jaką należy zainstalwać: Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń 5070W x 1,3 = 6591 W Średnie jednstkwe zaptrzebwanie na mc grzejną wyniesie: 6591W / 100m = 65,9W/m D bliczeń przyjmujemy 66W/m Aby zmniejszyć bezwładnść układu grzejneg, należy zwiększyć bliczną wartść Q 30%. Zwiększenie mcy zainstalwanej nie ma wpływu na zużycie energii elektrycznej. 16

19 Rczne zużycie ciepła E E = 4 Q S d (t iw t ez) k p e r [kwh/rk] Rczne zużycie ciepła dla dmu pisaneg w przykładzie wyniesie: 4000 E = 4 x 5070 x = [0 ( 0)] x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 0,95 = 1808 kwh/rk Rczny kszt grzewania 1808 kwh/rk x 0,475 PLN = 6084 PLN/rk 1808 kwh/rk x 0,44 PLN = 5431 PLN/rk 1808 kwh/rk x 0,340 PLN = 4355 PLN/rk 0,475 PLN* cena 1kWh w grupie taryfwej G11 (I taryfa) 0,44 PLN* cena 1kWh w grupie taryfwej G1 (przy załżeniu, że 50% energii zstanie zużyte na grzewanie w II taryfie) 0,340 PLN* cena 1kWh w grupie taryfwej G1 (II taryfa) *) Ceny energii elektrycznej wg taryfikatra RWE STOEN S.A. bwiązujące w 011 rku. gdzie: S d liczba stpni-dni kresu grzewania dla danej miejscwści [ C], (przy tw = 0 C dla wjewództwa mazwieckieg S d = 4000 ) t iw bliczeniwa temperatura wewnątrz budynku [ C] t iz bliczeniwa temperatura na zewnątrz budynku [ C] k średnia eksplatacyjna sprawnść wytwarzania ciepła (rczna) dla grzewania elektryczneg g = 1,0 p sprawnść przesyłu ciepła dla grzewania elektryczneg d = 1,0 e sprawnść emisji ciepła dla grzewania elektryczneg e = 1,0 r sprawnść regulacji grzewanie elektryczne jest grzewaniem łatw sterwalnym = 0,95 r Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń 17

20 1.1.8 Prównanie ksztów grzewania elektryczneg z ksztami innych systemów grzejnych Rczne zużycie ciepła bliczamy wykrzystując wzór S d E = 4 Q [kwh/rk] (t t ) iw ez k p e r W analizie prównawczej zstały wykrzystane bliczenia z przykładu pisaneg w rzdziale źródł energii energia elektryczna I taryfa energia elektryczna I i II taryfa p 50% energia elektryczna II taryfa lej pałwy węgiel gaz płynny gaz ziemny średnie ceny w Plsce w 011r. 0,475 zł/kwh 0,44 zł/kwh 0,34 zł/kwh 3,60 zł/l 0,87 zł/kg,68 zł/l 1,90 zł/m 3 Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń MJ/kg ,60-45,64 - ciężar właściwy ,86-0,57 - wartść pałwa MJ 3,60 3,60 3,60 36,64 3,00 5,9 34,33 wartść pałwa kwh 1,00 1,00 1,00 10,18 6,39 7,0 9,54 cena 1 kwh (zł) 0,475 0,44 0,340 0,354 0,136 0,37 0,199 sprawnść wytwarzania ciepła k 1,00 1,00 1,00 0,95 0,70 0,95 0,95 sprawnść przesyłu ciepła hp 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 sprawnść emisji ciepła he 1,00 1,00 1,00 0,95 0,95 0,95 0,95 sprawnść regulacji hr 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 zaptrzebwanie budynku na mc cieplną Q [kw] 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 różnica temperatur t = tiw - tez 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 liczba stpni-dni Sd rczne zużycie ciepła E [kwh/rk] rczne kszty grzewania [zł/rk] kwh/rk/m kszty inwestycyjne kszty inwestycyjne + kszty 15 lat eksplatacji [tys. zł] 10,5 9,46 76,3 116,67 61,71 119,03 80,13 Cena energii elektrycznej wg. taryfikatra RWE STOEN S.A. bwiązujące w 011 rku wyliczna przy rcznym zużyciu energii elektrycznej ptrzebnej d grzania przykładweg dmu Cena za gaz ziemny wyskmetanwy wg. cennika PGNiG S.A. Mazwieckieg Operatra Systemu Dystrybucyjneg Sp. z.. bwiązująca w 011 rku wyliczna przy rcznym zużyciu gazu ptrzebneg d grzania przykładweg dmu 18

21 Rczne kszty grzewania dmu pwierzchni 100 m energia elektryczna I taryfa energia elektryczna I i II taryfa p 50 % energia elektryczna II taryfa lej pałwy węgiel gaz płynny gaz ziemny tys. zł Kszty inwestycji i 15 lat eksplatacji grzewania dmu pwierzchni 100 m energia elektryczna I taryfa energia elektryczna I i II taryfa p 50% energia elektryczna II taryfa lej pałwy węgiel gaz płynny gaz ziemny tys. zł Z przedstawineg zestawienia wynika, że mim wyższych ksztów eksplatacyjnych grzewania elektryczneg d grzewania gazem - p uwzględnieniu nakładów inwestycyjnych kszty te zbliżają się d pdbneg pzimu. Przyjęt 15-letni kres eksplatacji, pnieważ p 15 latach każda instalacja centralneg grzewania wymaga kapitalneg remntu lub wymiany. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń 19

22 1. Ogrzewanie w wylewce Taki rdzaj grzewania mżemy wyknać, gdy pmieszczenia są na etapie budwy i psadzki nie są jeszcze wyknane. Zazwyczaj pełni funkcję pdstawweg grzewania, czyli stanwi jedyne źródł ciepła w pmieszczeniu. Gdy grzewanie ma spełniać funkcję uzupełniająeg systemu grzewania (efekt ciepłej pdłgi ), wówczas system wymaga jeszcze innej, pdstawwej instalacji grzewczej Przewdy grzejne ELEKTRA VC/VCD W wylewce betnwej lub anhydrytwej stswane są przewdy grzejne ELEKTRA VC lub VCD. przewód zasilający zimny mufa łącząca przewód grzejny z przewdem zasilającym dwużyłwy przewód grzejny ELEKTRA VCD Przewód grzejny ELEKTRA VCD t dwużyłwy przewód grzejny zakńczny z jednej strny przewdem zasilającym, tzw. zimnym długści,5m, z drugiej strny mufą. Przewód grzejny ELEKTRA VC t jednżyłwy przewód grzejny zakńczny z bu strn przewdem zasilającym, tzw. zimnym długści,5m. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń wieldrutwa żyła grzejna izlacja z XLPE ekran flia AL/PET ekran plt z cynwanych drutów miedzianych pwłka zewnętrzna z ciepłdprneg PVC Knstrukcja przewdu ELEKTRA VC Knstrukcja przewdu ELEKTRA VCD 0

23 Miejsce zastswania dpwiednieg rdzaju przewdu grzejneg rdzaj pmieszczenia pmieszczenia mieszkalne biekty sakralne, przemysłwe, piwnice, garaże rdzaj przewdu grzejneg VCD VC lub VCD Przewdy grzejne, pza knstrukcją, różnią się mcą jednstkwą. Mc jednstkwa przewdu grzejneg [W/m] - ilść watów, jaka przypada na każdy metr przewdu grzejneg. Wybierając przewód grzejny należy uwzględnić: rdzaj pmieszczenia rdzaj psadzki najmniejsze dpuszczalne dstępy, jakie pwstaną między przewdami pdczas ich układania Najmniejsze dpuszczalne dstępy między przewdami rdzaj psadzki terakta marmur PCV drewn (mzaika drewniana, panele pdłgwe) wykładzina dywanwa mc jednstkwa przewdu grzejneg [W/m] i 17 0 min. dstępy [cm] Maksymalne dstępy między przewdami nie pwinny przekraczać 0 cm, aby nie pwstały strefy niedgrzane. 1.. Prjektwanie Przystępując d prjektwania grzewania pdłgweg należy: kreślić mc cieplną jaką trzeba dstarczyć, aby grzać pmieszczenie, pprzez ustalenie mcy grzejnej na 1 m pwierzchni (rzdział 1.1.7) ustalić rdzaj materiału psadzki kreślić mc jednstkwą przewdu, jaką należy zastswać dla danej psadzki Odstępy, z jakimi należy układać przewód grzejny mżna bliczyć rzryswując rzłżenie przewdu lub ze wzru: a-a= S L+0,5P gdzie: a-a dstępy między przewdami S ple pwierzchni pdłgi, na której będzie układany przewód grzejny L długść przewdu grzejneg P bwód pdłgi, na której będzie rzkładany przewód przy bliczaniu dstępów między przewdami grzejnymi należy wziąć pd uwagę tylk pwierzchnię wlną d zabudwy stałymi elementami takimi, jak meble bez nóżek, wanna, sedes itp. Dbór przewdów grzejnych ELEKTRA VCD (dla przykładu pisaneg w rzdziale 1.1.7) Sypialnia 16m Zaptrzebwanie na mc grzejną: 66W/m x 16m = 1056W Wykńczeniem psadzki jest wykładzina dywanwa - w tym przypadku zalecane są przewdy grzejne mcy jednstkwej 10W/m. Przewdem zbliżnej mcy grzejnej jest ELEKTRA VCD 10/1100 długści 111m. Odstęp między przewdami: a-a= S L+0,5P = 14,5m 111m+7,8m = =0,1m=1cm Saln 8m Zaptrzebwanie na mc grzejną - 66W/m x 8m = 1848W. Terakta jak wykńczenie psadzki nie granicza wybru mcy jednstkwej przewdu. Przewdy zbliżnej mcy d 1848W t ELEKTRA VCD 10/190 raz ELEKTRA VCD 17/1900. O wybrze pwinny zadecydwać krzystniejsze dstępy między przewdami. Dla ELEKTRA VCD 10/190 długści 191m, dstęp między przewdami wyniesie prawie 14cm, a dla przewdu ELEKTRA VCD 17/1900 długści 110m wyniesie 3cm. Odstępy między przewdami nie pwinny przekraczać 0cm, aby nie twrzyły się strefy niedgrzane. Wybrany zstał przewód ELEKTRA VCD 10/190. Łazienka 9m Zaptrzebwanie na mc grzejną 66W/m x 9m = 594W. Aby pkryć straty ciepła i utrzymać temperaturę wewnątrz pmieszczenia przyjętą w załżeniach d bliczeń, tzn. 0 C, wystarczyłby zainstalwać przewód grzejny ELEKTRA VCD 17/610. Jednakże w praktyce w łazience przymuje się zazwyczaj wyższą temperaturę, niż w pzstałych pmieszczeniach mieszkalnych. W związku z tym, wybieramy klejny przewód z typszeregu - ELEKTRA VCD 17/745 długści 43m. Odstęp między przewdami a-a= 6m 43m+5,7m =0,15m=1,5cm Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń 1

24 Sypialnia I VCD 10/1100 a-a=1cm Sypialnia II VCD 10/910 a-a=1cm Wiatrłap VCD 17/350 a-a=14,5cm Łazienka VCD 17/745 a-a=1cm Hl VCD 10/700 a-a=13,5cm WC VCD 17/15 a-a=1cm Saln VCD 10/190 a-a=14cm Kuchnia VCD 17/910 a-a=16cm Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń Przykład ułżenia przewdów grzejnych Dbór przewdów grzejnych ELEKTRA VCD pmieszczenie rdzaj psadzki pwierzchnia całkwita pwierzchnia grzejna niezabudwana [m ] płwa bwdu pwierzchni grzewanej wymagana mc grzejna przewód grzejny ELEKTRA VCD mc zainstalwana długść przewdu grzejneg S 0,5P L [m ] [m] [W] [W] [m] dstęp między przewdami sypialnia I wykładzina 16,0 14,5 7, / ,0 sypialnia II wykładzina 14,0 11,5 7, / ,5 saln terakta 8,0 8,0 11, / ,0 kuchnia terakta 14,0 9,5 6, / ,6 hl terakta 11,0 11,0 10, / ,5 łazienka terakta 9,0 6,0 5, / ,5 WC terakta 3,0,0 3, / ,0 wiatrłap terakta 5,0 3,5 4, / ,5 14,5 [cm] a-a= S L+0,5P

25 1..3 Instalacja Materiały ptrzebne d wyknania instalacji grzewania pdłgweg: izlacja termiczna (plistyren ekstrudwany (XPS), twardy styrpian gęstści 3 min. 0 kg/m lub twarda wełna mineralna) flia plietylenwa taśma mntażwa ELEKTRA TME siatka stalwa d przymcwania przewdu grzejneg wyknana z drutów krągłych grubści zapewniającej ddzielenie przewdu d pwierzchni izlacji, np. siatka z drutu średnicy min. mm i czkach max. 5 x 5cm (alternatywa d taśmy mntażwej) paski zaciskwe lub miękki drut wiązałkwy d mcwania przewdu d siatki metalwej przewdy grzejne ELEKTRA regulatr temperatury ELEKTRA Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń 3

26 Na wyrównanym strpie lub pdłżu betnwym rzkładamy klejn: warstwę izlacji termicznej flię plietylenwą siatkę stalwą Zgdnie z wcześniej wyknanym prjektem, przewód grzejny mcujemy d siatki stalwej za pmcą pasek zaciskwych lub miękkieg drutu wiązałkweg. W przypadku gdy na warstwie izlacji termicznej zstanie wyknana wylewka wstępna, d mcwania przewdu grzejneg mżna zastswać taśmę mntażwą ELEKTRA TME. P rzłżeniu przewdów instalujemy czujnik temperatury pdłgi i zalewamy całą pwierzchnię zaprawą piaskw-betnwą grubści min. 50mm. Zamiast zaprawy piaskw-betnwej mżna użyć zaprawy sampzimującej. Należy zwrócić szczególną uwagę na t, aby pczątek i kniec przewdu grzejneg (czarne złącza) raz przewód grzejny były całkwicie zatpine w zaprawie. Mcwanie przewdu grzejneg ELEKTRA VC za pmcą siatki metalwej Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń psadzka czujnik temperatury pdłgi pdłże betnwe lub strp izlacja termiczna zaprawa termplastyczna (klej elastyczny) izlacja przeciwwilgciwa Przekrój pdłgi przy zastswaniu siatki metalwej zaprawa piaskw -betnwa lub zaprawa sampzimująca siatka metalwa przewód grzejny ELEKTRA 4