elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego"

Transkrypt

1 elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg

2

3 elektryczne systemy grzejne

4 Spis Treści Wstęp Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne Kmfrt cieplny Warunki zdrwtne i higieniczne Izlacja termiczna Psadzki i pkrycia pdłgwe Wylewki (jastrychy) Temperatura pdłgi Prjektwanie grzewania pdłgweg Prównanie ksztów grzewania elektryczneg z ksztami innych systemów grzejnych Ogrzewanie w wylewce Przewdy grzejne ELEKTRA VC/VCD Prjektwanie Instalacja Ogrzewanie pmieszczeń z pdłgami drewnianymi ułżnymi na legarach Ogrzewanie akumulacyjne Obliczanie mcy grzejnej Obliczanie grubści płyty betnwej Ogrzewanie bezpśredni pd psadzką Maty grzejne ELEKTRA MG/MD Prjektwanie Instalacja Przewdy grzejne ELEKTRA DM / UltraTec Pdłączenie d instalacji elektrycznej Ogrzewanie bezpśredni pd pdłgami laminwanymi Maty grzejne ELEKTRA WdTec Prjektwanie Warstwa wyrównująca Instalacja Pdłączenie d instalacji elektrycznej

5 1.7 Regulacja temperatury Miejsce umieszczenia regulatra temperatury Spsób mntażu regulatra raz czujnika temperatury Regulatry temperatury Tabela dbru prduktów.... Ochrna przed śniegiem i ldem i ldem....1 Pwierzchnie zewnętrzne Instalacja Pdjazdy, drgi djazdwe Parkingi Schdy.... Dachy i rynny Sterwanie Pwierzchnie i ciągi kmunikacyjne Dachy i rynny Knfiguracja regulatrów....4 Tabela dbru prduktów Ogrzewanie rur rur i i rurciągów Infrmacje gólne Wybór przewdów grzejnych Prjektwanie Frmularz danych d prjektu Mntaż Sterwanie Tabela dbru prduktów Specjalistyczne systemy przeciwbldzeniwe chrny przed mrzem Chłdnie Układanie betnu Zbirniki przemysłwe Maszty antenwe Sterwanie Tabela dbru prduktów Ogrzewanie w w rlnictwie Chlewnie i bry Ogrdnictw Tabela dbru prduktów Biska sprtwe Katalg prduktów

6

7 LAT ELEKTRA widąca marka Siedziba firmy ELEKTRA specjalizuje się w systemach grzewania elektryczneg zarówn dla budwnictwa mieszkalneg, jak też biektów przemysłwych. Firma zstała utwrzna w 1985 rku, i jest największym, i najbardziej renmwanym prducentem systemów elektryczneg grzewania pdłgweg w Eurpie Śrdkwej. Od pczątku swej działalnści największym prirytetem była jakść ferwanych prduktów. Tylk w ten spsób mżliwe był siągnięcie pełneg zadwlenia Klientów raz widącej pzycji na rynku. ELEKTRA dstępnść asrtymentu Prdukty marki ELEKTRA dstępne są na terenie całej Plski w sieci autryzwanych dystrybutrów i instalatrów raz w kilkudziesięciu krajach Eurpy, Azji, Ameryki Półncnej i w Australii. Dystrybucja w kilkudziesięciu krajach świata

8 Wiedza i dświadczenie 1 Technlgia rzwijana pprzez wiedzę i dświadczenie zdbywane przez wiele lat. Zespół specjalistów nieustannie pracujący nad nwymi rzwiązaniami czyni prdukty marki ELEKTRA jeszcze lepszymi, zapewniając najwyższą jakść i satysfakcję wszystkim Klientm. Kntrla surwców Kntrla jakści surwców pchdzących wyłącznie d kwalifikwanych, renmwanych dstawców, takich jak: Isabellenhütte, Sandvik, 3M, Brealis zapewnia najwyższą jakść ferwanych prduktów. Wieldrutwa knstrukcja Wieldrutwa knstrukcja żył przewdów grzejnych ELEKTRA zwiększa wytrzymałść mechaniczną raz ich elastycznść. 3 4 Obie żyły grzejne Obie żyły przewdów są żyłami grzejnymi przez c mc rzłżna jest równmiernie p 50% na każdą żyłę, c wyraźnie zmniejsza temperaturę pracy żył grzejnych, tym samym zwiększając żywtnść prduktów.

9 5 Dwuwarstwwa izlacja Dwuwarstwwa izlacja, w prduktach narażnych na trudne warunki pracy, zapewnia lepsze własnści termiczne i elektryczne, c znacząc wpływa na trwałść wyrbów. Precyzyjne wytłaczanie 6 Kmputerw sterwany prces wytłaczania zapewnia precyzyjne ustawienie parametrów, dzięki temu mżliwe jest siągnięcie prawidłwej struktury i wymaganych właściwści wytłaczanej izlacji raz pwłki. 7 Laserwy pmiar Laserwe przyrządy pmiarwe zainstalwane w liniach wytłaczarkwych gwarantują utrzymanie zadanych grubści izlacji i pwłki z dkładnścią d 0,05 mm zapewniając jedncześnie właściwą centrycznść przewdu.

10 Niezmienna rezystancja Nwczesne maszyny zapewniają stały, właściwy naciąg przewdu na każdym etapie prdukcji, dzięki czemu uzyskuje się niezmienną rezystancję. Jest t ptwierdzane 6-krtnym pmiarem rezystancji żył grzejnych w trakcie prcesu prdukcyjneg. 8 Bezawaryjne płączenie 9 Płączenie pmiędzy przewdem grzejnym a przewdem zasilającym wyknane jest za pmcą nwczesnych precyzyjnie skalibrwanych urządzeń pneumatycznych, gwarantujących dpwiednią i zawsze jednakwą siłę zaciśnięcia złączki. Knstrukcja złączy raz użyte materiały zapewniają uzyskanie klasy szczelnści płączenia c najmniej na pzimie IPX7. Kntrla wysknapięciwa Ściśle mnitrwana kntrla wysknapięciwa w linii prdukcyjnej raz ddatkw finalna próba wysknapięciwa każdeg gtweg prduktu w dróżnieniu d próby lswej, umżliwia całkwite wyeliminwanie ewentualnych wad prdukcyjnych. 10

11 11 Unikatwy kd Każdy prdukt znaczny jest kdem prdukcyjnym dającym mżliwść szczegółweg prześledzenia jeg histrii, jakści materiałów wykrzystanych d jeg prdukcji raz prcesu prdukcyjneg. 1 Jakść ptwierdzna Jakść ptwierdzna wynikami badań i certyfikatami wydanymi m. in. przez: VDE, UL (Underwriters Labratries), GOST-R, Predm OBR, BBJ, Bureau Veritas, PZH.

12 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne Badania naukwe wykazały, że grzewanie pdłgwe jest najkrzystniejszym dla człwieka systemem grzewania, uwzględniającym fizjlgiczny rzkład temperatury ciała. Pinwy rzkład temperatury w pmieszczeniu dla różnych typów grzewania Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń Isttne zalety teg typu grzewania: równmierny rzkład temperatury kmfrt cieplny, pnieważ grzewanie pdłgwe jest grzewaniem nisktemperaturwym, a grzejnikiem jest pwierzchnia całej pdłgi, c stwarza właściwy mikrklimat niskie kszty eksplatacji dzięki mżliwści precyzyjnej regulacji temperatury niskie nakłady inwestycyjne estetyka pmieszczeń: brak grzejników, ktłwni, kminów raz rur sieci ciepłwniczej czy gazwej prste sterwanie i bsługa niezanieczyszczanie śrdwiska - energia elektryczna jest najszlachetniejszą frmą energii wyska trwałść m 1m Ogrzewanie nisktemperaturwe nie pwduje: spalania i unszenia się kurzu wywłująceg alergie przeciągów dużych różnic temperatur w pmieszczeniu wysuszania pwietrza Jest t system grzewania szczególnie plecany dla alergików C elektryczne grzewanie pdłgwe prfil idealny grzejniki knwekcyjne usytuwane przy ścianach wewnętrznych grzewanie pwietrzne Kmfrt cieplny W pmieszczeniu grzewanym pwinny panwać takie same warunki, jakie panują w pmieszczeniu niegrzewanym w sprzyjających warunkach naturalnych wisną czy latem. Temperatura pwietrza nie pwinna znacznie dbiegać d średniej temperatury pwierzchni taczających płaszczyzn (ścian, sufitów, pdłóg), zaś temperatura pwierzchni grzejnych nie pwinna zbytni przekraczać temperatury skóry człwieka. Te warunki spełnia tylk nisktemperaturwe grzewanie płaszczyznwe, d któreg należy grzewanie pdłgwe. 10

13 1.1. Warunki zdrwtne i higieniczne Ogrzewanie pdłgwe jest grzewaniem, w którym większść ciepła przekazywana jest na drdze prmieniwania. Z uwagi na pdwyższną temperaturę płaszczyzn w pmieszczeniu (temperatura prmieniwania), temperatura pwietrza mże być bniżna, przy zachwaniu warunków kmfrtu cieplneg. Ptencjalnie mżemy bniżyć temperaturę 1- C. Obniżenie temperatury w pmieszczeniu krzystne jest nie tylk ze względów eknmicznych. Należy pamiętać, że przy temperaturze pwietrza pwyżej -4 C wzrasta ryzyk pdrażnienia błny śluzwej. Istnieje zależnść pmiędzy pdwyższną temperaturą pwietrza wewnętrzneg, a występwaniem syndrmu chreg budynku ( Sick Building Syndrme ). Prces tzw. suchej destylacji kurzu zachdzi w temperaturze pwyżej 55 C, a d takiej temperatury nagrzewają się grzejniki naścienne. W wyniku kntaktu pwietrza z metalwymi pwierzchniami grzejników wysktemperaturwych twrzy się przewaga jnów ddatnich nad ujemnymi, c wpływa na dczucie dusznści raz suchści w drgach ddechwych. Przy grzewaniu pdłgwym zjawisk suchej destylacji kurzu nie występuje, a zatem i prblemy z tym związane. Z teg pwdu, nisktemperaturwe grzewanie płaszczyznwe jest szczególnie zalecane dla alergików Izlacja termiczna Ogrzewanie pdłgwe jest grzewaniem płaszczyznwym - grzejnikiem jest cała pwierzchnia pdłgi. Skutecznść grzewania zależy w dużym stpniu d jakści izlacji cieplnej pdłgi. Dtyczy t zwłaszcza pdłóg leżących na gruncie raz pdłóg nad piwnicami niegrzewanymi. Ilść ciepła, jaka pzstanie w pmieszczeniu grzewanym, zależy d grubści izlacji. Grubść izlacji w strpie między kndygnacjami jest mniej isttna, c pkazuje wykres bk. Dbra izlacja termiczna pdłóg, ścian i dachu raz szczelne kna zmniejszają zaptrzebwanie na energię cieplną i zwiększają płacalnść stswania elektryczneg systemu grzejneg. Sprawnść elektryczneg grzewania pdłgweg dla różnych grubści izlacji (pmieszczenie na gruncie) wydajnść cieplna % wydajnść cieplna % Sprawnść elektryczneg grzewania pdłgweg dla różnych grubści izlacji (strp międzykndygnacyjny) 100 terakta pdłga drewniana terakta pdłga drewniana grubść izlacji [mm] grubść izlacji [mm] Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń 11

14 1.1.4 Psadzki i pkrycia pdłgwe Ogrzewanie pdłgwe wymaga psadzki, która nie stwarza większeg pru cieplneg niż 0,15 m K/W. Materiały wykńczeniwe, które mżna stswać przy grzewaniu pdłgwym: płytki ceramiczne i psadzki kamienne wykładziny dywanwe wykładziny PCV parkiet i inne pkrycia drewniane (zawartść wilgci w parkiecie nie mże przekraczać 9%) Wykładzina dywanwa raz wykładzina PCV pwinny psiadać dpwiedni atest i być patrzne znakami: Orientacyjne właściwści cieplne wybranych materiałów wykńczeniwych: materiał warstwy wykńczeniwej grubść współczynnik przewdzenia ciepła pór cieplny [mm] [W/mK] R [m K/W] płytki ceramiczne 9,0 1,050 0,009 marmur 5,0,150 0,01 wykładzina dywanwa 7,0 0,090 0,150 linleum,5 0,170 0,015 wykładzina PCV,0 0,00 0,010 wykładzina PCV na filcu 5,0 0,070 0,086 wykładzina PCV na krku 5,0 0,070 0,071 mzaika dębwa 8,0 0,0 0,036 klepka dębwa 5,0 0,0 0,114 parkiet krkwy 11,0 0,090 0,1 panele pdłgwe laminwane 8,0 0,114 0,070 * * ) pór cieplny dla pdłóg wyknanych z paneli pdłgwych laminwanych liczymy sumując pór cieplny paneli i warstwy wyrównującej + C wykładzina dywanwa wykładzina PCV Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń Wylewki (jastrychy) W grzewaniu pdłgwym stsuje się dwa rdzaje wylewek. Wylewka anhydrytwa - jej zaletą jest krótki czas schnięcia (kł 7 dni) i niewielki stpień skurczu liniweg. Tą metdą mżna wyknywać duże pwierzchnie (d 300m ) bez kniecznsci wyknywania dylatacji. Dzięki niskiej prwatści bardz dbrze przewdzi ciepł,awzwiązkuztym charakteryzuje się krótszym czasem nagrzewania psadzki niż wylewka betnwa. Wylewka cementwa - jej zaletą jest duża dprnść na wyską temperaturę i wilgć. Z uwagi na duży stpień skurczu liniweg, przy pwierzchniach większych niż 30m, gdy długść jedneg bku przekracza 6m, należy wyknać szczeliny dylatacyjne. Czas wiązania - 8 dni. Wylewka pwinna być ddzielna d ścian bcznych taśmą dylatacyjną. Wylewki stswane w pdłgach grzewanych nie mgą być związane z pdłżem i ścianami (tzw. pdłgi pływające), aby nie mgły ddawać ciepła d pdłża ani d ścian zewnętrznych. parametry techniczne Temperatura pdłgi Zalecana temperatura pdłgi wynsi 6 C. Przekrczenie tej temperatury pgarsza warunki kmfrtu cieplneg. W łazienkach i pasach przykiennych dpuszcza się niec wyższą temperaturę (rzędu 9-30 C). wylewka anhydrytwa wylewka cementwa grubść wylewki mm mm przewdnść cieplna,0 W/mK 1,0-1,1 W/mK czas schnięcia 7 dni 8 dni max pwierzchnia bez kniecznści 300 m 30 m wyknania dylatacji prwatść 8% 15-0% 1

15 1.1.7 Prjektwanie grzewania pdłgweg Ogrzewanie pdstawwe Aby zaprjektwać grzewanie pdłgwe, trzeba kreślić zaptrzebwanie pmieszczeń na ciepł. Obliczając zaptrzebwanie na ciepł należy uwzględnić: straty ciepła przez przegrdy zewnętrzne (ściany, dach, strp, kna) straty ciepła na pdgrzanie pwietrza wentylacyjneg Obliczenie zaptrzebwania na ciepł wyknuje się wg PN-EN1831 i PN-EN Obliczeń również mżna dknać według nrmy PN-B z grudnia 1994 r. pt. Obliczanie zaptrzebwania na ciepł pmieszczeń kubaturze 3 d 600m (znacznie prstsze bliczenia i zachwujące wystarczającą dkładnść d zaprjektwania grzewania elektryczneg). P bliczeniu strat ciepła i zwiększeniu tej wartści 30%, dbieramy dpwiednie przewdy lub maty grzejne. Jeżeli nie wyknujemy dkładnych bliczeń, mżemy skrzystać z uprszcznej metdy wykrzystując tabelę: Tabela I miejsce zastswania pkje mieszkalne, kuchnie łazienki biekty sakralne, przemysłwe, piwnice, garaże zaptrzebwanie na mc grzejną rdzaj pmieszczenia [W/m ] Mc grzejna (W/m ) - ilść watów, jaka ma przypadać na każdy m pwierzchni pmieszczenia w celu uzupełnienia strat ciepła i grzania pmieszczenia d żądanej temperatury. Wartści minimalne mcy grzejnej mżemy stswać przy szczelnej izlacji cieplnej (bez mstków termicznych) i dbrych parametrach cieplnych budynków, tzn. przy dbrym współczynniku przenikania ciepła U: ściany zewnętrzne U < 0,30 W/m K dach drewniany, strpdach U < 0,0 W/m K kna U < 1,60 W/m K pdłga na gruncie U < 0,30 W/m K W kściłach raz pmieszczeniach grzewanych kresw, instaluje się większą mc - d 00 W/m. Wyższa temperatura psadzki nie pwduje pczucia dyskmfrtu, przeciwnie, jest pżądana, pnieważ instalacja grzewcza nie jest używana w spsób ciągły. Zainstalwanie większej mcy jest knieczne dla skrócenia czasu nagrzewania pmieszczeń w przypadkach w których grzewanie nie działa w spsób ciągły, np. w pkjach htelwych, biurach itp. Ogrzewanie uzupełniające - efekt ciepłej pdłgi Jeżeli grzewanie jest uzupełnieniem istniejąceg już, pdstawweg systemu grzewczeg - wówczas użytkwnika interesuje efekt tzw. ciepłej pdłgi. W takim przypadku nie bliczamy zaptrzebwania pmieszczeń na ciepł (jeg pdstawwym źródłem jest grzewanie pdstawwe). Isttny jest równmierny rzkład temperatury psadzki. Efekt ciepłej pdłgi uzyskujemy w grzewaniu bezpśredni pd psadzką (w kleju lub psadzce sampzimującej) układając maty grzejne mcy Tabela II miejsce zastswania grzewanie w wylewce grzewanie bezpśredni pd psadzką dległść między przewdami [cm] lub maty grzejne 100W/m lub układając przewdy grzejne ELEKTRA DM lub UltraTec w dstępach c 8-1cm. w grzewaniu w wylewce układając przewdy grzejne ELEKTRA VCD10 w dstępach c 1-15cm. Wskazane jest zainstalwanie większej mcy w przypadku gdy grzewanie nie działa w spsób ciągły raz przy stswaniu regulatrów wykrzystujących czaswe bniżki temperatury: dla grzewania instalwaneg w wylewce należy zagęścić ułżenie przewdów tak aby uzyskać mc nie większą niż: - 15W/m dla pdłóg ceramicznych lub kamiennych - 100W/m dla pzstałych pdłóg dla grzewania instalwaneg bezpśredni pd psadzką (w kleju lub wylewce sampzimującej), tylk dla pdłóg ceramicznych lub kamiennych: - maty grzejne mcy 160W/m, - przewdy DM lub UltraTec ułżne w dstępach c 8cm. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń 13

16 Obliczanie zaptrzebwania na ciepł (wg. PN-B-03406:1994) - przykład prjektwania Dm jednrdzinny, parterwy, wlnstjący, niepdpiwniczny pwierzchni 100m i wyskści kndygnacji,70m. Sypialnia I 16,0m pwierzchnia grzejna 14,5m Sypialnia II 14,0m pwierzchnia grzejna 11,5m Zaptrzebwanie na mc cieplną dla grzania pmieszczeń zstał bliczne przy załżeniach: Łazienka 9,0m pwierzchnia grzejna 6,0m Hl 11m Wiatrłap 5,0m pwierzchnia grzejna 3,5m izlacja cieplna budynku jest szczelna, bez znaczących mstków termicznych pdłga na gruncie izlwana cieplnie na całej pwierzchni wentylacja grawitacyjna - jedna wymiana pwietrza w ciągu gdziny temperatura bliczeniwa: - dla pmieszczeń 0 C temperatura pżądana przez użytkwnika - zewnętrzna 0 C bliczeniwa temperatura pwietrza na zewnątrz budynku, zależna d strefy klimatycznej Saln 8m WC 3,0m pwierzchnia grzejna,0m Kuchnia 14,0m pwierzchnia grzejna 9,5m Pdział Plski na strefy klimatyczne (PN 8/B ) Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń Szczecin STREFA I Zielna Góra Pznań Kszalin STREFA II Gdańsk Bydgszcz Wrcław Ople STREFA V STREFA III Warszawa Łódź Olsztyn Katwice Kraków STREFA IV Kielce STREFA IV Rzeszów Białystk STREFA V Lublin strefa klimatyczna temperatura bliczeniwa pwietrza na zewnątrz budynku w C I II III IV V

17 Obliczenia strat ciepła przez przenikanie Q [W] p Straty ciepła przez przenikanie przez przegrdy budwlane pis przegród budwlanych grubść warstwy współczynnik przewdzenia ciepła pór cieplny przegrdy R=d/l pór przejmwania ciepła pór przejmwania ciepła wpółczynnik przenikania ciepła przegrdy =1/R +R+R U i e pwierzchnia przegrdy bliczeniwa temperatura w pmieszczeniu bliczeniwa temperatura na zewnątrz budynku straty ciepła przez przegrdy Q =k(t t )A i e d [m] l [W/mK] R [m K/W] U R [m K/W] R [m K/W] [W/m K/] A [m ] t [ C] t [ C] Q [W] i e i e Ściany zewnętrzne 0,1 0,04 tynk akrylwy 0,0 1,00 0,0 styrpian 0,10 0,04,50 pustaki Max 0,9 0,38 0,76 tynk gipswy 0,01 0,5 0,0 razem 3,30 0,1 0,04 0,9 109,00 0,00-0,00 164,4 Okna kna PCV U=1,1W/m K 1,40 17,80 0,00-0,00 996,8 Strp wełna mineralna 0,0 0,04 5,00 płyty strpwe 0,0 1,70 0,1 tynk gipswy 0,01 0,5 0,0 razem 5,14 0,1 0,04 0,19 100,00 0,00-0,00 760,0 suma 301, z szybą zesplną Straty ciepła przez przenikanie d gruntu pis pdłgi grubść warstwy współczynnik przewdzenia ciepła pór cieplny przegrdy R=d/l pór przejmwania ciepła przez grunt wpółczynnik przenikania ciepła przegrdy U =1/R+R g pwierzchnia przegrdy bliczeniwa temperatura w pmieszczeniu bliczeniwa temperatura na zewnątrz budynku t e temperatura gruntu t g straty ciepła przez pdłgę dla strefy I Q=k(ti te)a dla strefy II Q=k(ti tg)a d [m] l [W/mK] R [m K/W] U R [m K/W] [W/m K/] A [m ] t [ C] t, t [ C] Q [W] g i e g 1) ) wylewka betnwa 0,05 1,70 0,03 styrpian 0,15 0,04 3,75 chudy betn 0,10 1,70 0,06 razem 3,84 0,50 0,3 41,00 0,00-0,00 0,60 0,5 53,00 0,00 8,00 strefa I pdłgi strefa II pdłgi strefa I pdłgi strefa II pdlgi - pas pdłgi szerkści 1m, przyległy d ścian zewnętrznych. Pwierzchnię narży liczymy pdwójnie. - pzstała pwierzchnia pdłgi. 1) ) 377, 143,1 suma 50,3 straty ciepła przez przenikanie Q = 301, + 50,3 = p 3541,5W Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń 15

18 Straty ciepła na wentylację* dla pmieszczeń użytkwanych c najmniej 1 gdzin w ciągu dby Q = [0,34 (t t ) 9] V w i e We wzrze uwzględnine są wewnętrzne zyski ciepła. Qw = [0,34 (0 C ( 0 C)) - 9] x 100m x,70m = 14W gdzie: V bjętść pwietrza dpływająceg (wentylacyjneg) d pmieszczenia t i bliczeniwa temperatura pwietrza w pmieszczeniu [ C] t w bliczeniwa temperatura pwietrza zewnętrzneg [ C] Całkwite bliczeniwe zaptrzebwanie budynku na mc cieplną dla grzania pmieszczeń Q Q=Q (1+d +d)+q p 1 w Q = 3541,50W (1 + 0,13 0,05) + 14W = 5067W D bliczeń przyjmujemy 5070W *) Straty ciepła na wentylację mżna graniczyć nawet 70% stsując wentylację mechaniczną z dzyskiem ciepła. gdzie: d 1 ddatek d wyrównania niskich temperatur pwierzchni przegród d ddatek uwzględniający skutki nasłnecznienia budynku - przyjęta zstała średnia arytmetyczna d = ( 0,05 + ( 0,05) + + ( 0,10) + 0) / 4 = 0,05 Całkwita mc przewdów grzejnych jaką należy zainstalwać: Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń 5070W x 1,3 = 6591 W Średnie jednstkwe zaptrzebwanie na mc grzejną wyniesie: 6591W / 100m = 65,9W/m D bliczeń przyjmujemy 66W/m Aby zmniejszyć bezwładnść układu grzejneg, należy zwiększyć bliczną wartść Q 30%. Zwiększenie mcy zainstalwanej nie ma wpływu na zużycie energii elektrycznej. 16

19 Rczne zużycie ciepła E E = 4 Q S d (t iw t ez) k p e r [kwh/rk] Rczne zużycie ciepła dla dmu pisaneg w przykładzie wyniesie: 4000 E = 4 x 5070 x = [0 ( 0)] x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 0,95 = 1808 kwh/rk Rczny kszt grzewania 1808 kwh/rk x 0,475 PLN = 6084 PLN/rk 1808 kwh/rk x 0,44 PLN = 5431 PLN/rk 1808 kwh/rk x 0,340 PLN = 4355 PLN/rk 0,475 PLN* cena 1kWh w grupie taryfwej G11 (I taryfa) 0,44 PLN* cena 1kWh w grupie taryfwej G1 (przy załżeniu, że 50% energii zstanie zużyte na grzewanie w II taryfie) 0,340 PLN* cena 1kWh w grupie taryfwej G1 (II taryfa) *) Ceny energii elektrycznej wg taryfikatra RWE STOEN S.A. bwiązujące w 011 rku. gdzie: S d liczba stpni-dni kresu grzewania dla danej miejscwści [ C], (przy tw = 0 C dla wjewództwa mazwieckieg S d = 4000 ) t iw bliczeniwa temperatura wewnątrz budynku [ C] t iz bliczeniwa temperatura na zewnątrz budynku [ C] k średnia eksplatacyjna sprawnść wytwarzania ciepła (rczna) dla grzewania elektryczneg g = 1,0 p sprawnść przesyłu ciepła dla grzewania elektryczneg d = 1,0 e sprawnść emisji ciepła dla grzewania elektryczneg e = 1,0 r sprawnść regulacji grzewanie elektryczne jest grzewaniem łatw sterwalnym = 0,95 r Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń 17

20 1.1.8 Prównanie ksztów grzewania elektryczneg z ksztami innych systemów grzejnych Rczne zużycie ciepła bliczamy wykrzystując wzór S d E = 4 Q [kwh/rk] (t t ) iw ez k p e r W analizie prównawczej zstały wykrzystane bliczenia z przykładu pisaneg w rzdziale źródł energii energia elektryczna I taryfa energia elektryczna I i II taryfa p 50% energia elektryczna II taryfa lej pałwy węgiel gaz płynny gaz ziemny średnie ceny w Plsce w 011r. 0,475 zł/kwh 0,44 zł/kwh 0,34 zł/kwh 3,60 zł/l 0,87 zł/kg,68 zł/l 1,90 zł/m 3 Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń MJ/kg ,60-45,64 - ciężar właściwy ,86-0,57 - wartść pałwa MJ 3,60 3,60 3,60 36,64 3,00 5,9 34,33 wartść pałwa kwh 1,00 1,00 1,00 10,18 6,39 7,0 9,54 cena 1 kwh (zł) 0,475 0,44 0,340 0,354 0,136 0,37 0,199 sprawnść wytwarzania ciepła k 1,00 1,00 1,00 0,95 0,70 0,95 0,95 sprawnść przesyłu ciepła hp 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 sprawnść emisji ciepła he 1,00 1,00 1,00 0,95 0,95 0,95 0,95 sprawnść regulacji hr 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 zaptrzebwanie budynku na mc cieplną Q [kw] 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 różnica temperatur t = tiw - tez 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 liczba stpni-dni Sd rczne zużycie ciepła E [kwh/rk] rczne kszty grzewania [zł/rk] kwh/rk/m kszty inwestycyjne kszty inwestycyjne + kszty 15 lat eksplatacji [tys. zł] 10,5 9,46 76,3 116,67 61,71 119,03 80,13 Cena energii elektrycznej wg. taryfikatra RWE STOEN S.A. bwiązujące w 011 rku wyliczna przy rcznym zużyciu energii elektrycznej ptrzebnej d grzania przykładweg dmu Cena za gaz ziemny wyskmetanwy wg. cennika PGNiG S.A. Mazwieckieg Operatra Systemu Dystrybucyjneg Sp. z.. bwiązująca w 011 rku wyliczna przy rcznym zużyciu gazu ptrzebneg d grzania przykładweg dmu 18

21 Rczne kszty grzewania dmu pwierzchni 100 m energia elektryczna I taryfa energia elektryczna I i II taryfa p 50 % energia elektryczna II taryfa lej pałwy węgiel gaz płynny gaz ziemny tys. zł Kszty inwestycji i 15 lat eksplatacji grzewania dmu pwierzchni 100 m energia elektryczna I taryfa energia elektryczna I i II taryfa p 50% energia elektryczna II taryfa lej pałwy węgiel gaz płynny gaz ziemny tys. zł Z przedstawineg zestawienia wynika, że mim wyższych ksztów eksplatacyjnych grzewania elektryczneg d grzewania gazem - p uwzględnieniu nakładów inwestycyjnych kszty te zbliżają się d pdbneg pzimu. Przyjęt 15-letni kres eksplatacji, pnieważ p 15 latach każda instalacja centralneg grzewania wymaga kapitalneg remntu lub wymiany. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń 19

22 1. Ogrzewanie w wylewce Taki rdzaj grzewania mżemy wyknać, gdy pmieszczenia są na etapie budwy i psadzki nie są jeszcze wyknane. Zazwyczaj pełni funkcję pdstawweg grzewania, czyli stanwi jedyne źródł ciepła w pmieszczeniu. Gdy grzewanie ma spełniać funkcję uzupełniająeg systemu grzewania (efekt ciepłej pdłgi ), wówczas system wymaga jeszcze innej, pdstawwej instalacji grzewczej Przewdy grzejne ELEKTRA VC/VCD W wylewce betnwej lub anhydrytwej stswane są przewdy grzejne ELEKTRA VC lub VCD. przewód zasilający zimny mufa łącząca przewód grzejny z przewdem zasilającym dwużyłwy przewód grzejny ELEKTRA VCD Przewód grzejny ELEKTRA VCD t dwużyłwy przewód grzejny zakńczny z jednej strny przewdem zasilającym, tzw. zimnym długści,5m, z drugiej strny mufą. Przewód grzejny ELEKTRA VC t jednżyłwy przewód grzejny zakńczny z bu strn przewdem zasilającym, tzw. zimnym długści,5m. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń wieldrutwa żyła grzejna izlacja z XLPE ekran flia AL/PET ekran plt z cynwanych drutów miedzianych pwłka zewnętrzna z ciepłdprneg PVC Knstrukcja przewdu ELEKTRA VC Knstrukcja przewdu ELEKTRA VCD 0

23 Miejsce zastswania dpwiednieg rdzaju przewdu grzejneg rdzaj pmieszczenia pmieszczenia mieszkalne biekty sakralne, przemysłwe, piwnice, garaże rdzaj przewdu grzejneg VCD VC lub VCD Przewdy grzejne, pza knstrukcją, różnią się mcą jednstkwą. Mc jednstkwa przewdu grzejneg [W/m] - ilść watów, jaka przypada na każdy metr przewdu grzejneg. Wybierając przewód grzejny należy uwzględnić: rdzaj pmieszczenia rdzaj psadzki najmniejsze dpuszczalne dstępy, jakie pwstaną między przewdami pdczas ich układania Najmniejsze dpuszczalne dstępy między przewdami rdzaj psadzki terakta marmur PCV drewn (mzaika drewniana, panele pdłgwe) wykładzina dywanwa mc jednstkwa przewdu grzejneg [W/m] i 17 0 min. dstępy [cm] Maksymalne dstępy między przewdami nie pwinny przekraczać 0 cm, aby nie pwstały strefy niedgrzane. 1.. Prjektwanie Przystępując d prjektwania grzewania pdłgweg należy: kreślić mc cieplną jaką trzeba dstarczyć, aby grzać pmieszczenie, pprzez ustalenie mcy grzejnej na 1 m pwierzchni (rzdział 1.1.7) ustalić rdzaj materiału psadzki kreślić mc jednstkwą przewdu, jaką należy zastswać dla danej psadzki Odstępy, z jakimi należy układać przewód grzejny mżna bliczyć rzryswując rzłżenie przewdu lub ze wzru: a-a= S L+0,5P gdzie: a-a dstępy między przewdami S ple pwierzchni pdłgi, na której będzie układany przewód grzejny L długść przewdu grzejneg P bwód pdłgi, na której będzie rzkładany przewód przy bliczaniu dstępów między przewdami grzejnymi należy wziąć pd uwagę tylk pwierzchnię wlną d zabudwy stałymi elementami takimi, jak meble bez nóżek, wanna, sedes itp. Dbór przewdów grzejnych ELEKTRA VCD (dla przykładu pisaneg w rzdziale 1.1.7) Sypialnia 16m Zaptrzebwanie na mc grzejną: 66W/m x 16m = 1056W Wykńczeniem psadzki jest wykładzina dywanwa - w tym przypadku zalecane są przewdy grzejne mcy jednstkwej 10W/m. Przewdem zbliżnej mcy grzejnej jest ELEKTRA VCD 10/1100 długści 111m. Odstęp między przewdami: a-a= S L+0,5P = 14,5m 111m+7,8m = =0,1m=1cm Saln 8m Zaptrzebwanie na mc grzejną - 66W/m x 8m = 1848W. Terakta jak wykńczenie psadzki nie granicza wybru mcy jednstkwej przewdu. Przewdy zbliżnej mcy d 1848W t ELEKTRA VCD 10/190 raz ELEKTRA VCD 17/1900. O wybrze pwinny zadecydwać krzystniejsze dstępy między przewdami. Dla ELEKTRA VCD 10/190 długści 191m, dstęp między przewdami wyniesie prawie 14cm, a dla przewdu ELEKTRA VCD 17/1900 długści 110m wyniesie 3cm. Odstępy między przewdami nie pwinny przekraczać 0cm, aby nie twrzyły się strefy niedgrzane. Wybrany zstał przewód ELEKTRA VCD 10/190. Łazienka 9m Zaptrzebwanie na mc grzejną 66W/m x 9m = 594W. Aby pkryć straty ciepła i utrzymać temperaturę wewnątrz pmieszczenia przyjętą w załżeniach d bliczeń, tzn. 0 C, wystarczyłby zainstalwać przewód grzejny ELEKTRA VCD 17/610. Jednakże w praktyce w łazience przymuje się zazwyczaj wyższą temperaturę, niż w pzstałych pmieszczeniach mieszkalnych. W związku z tym, wybieramy klejny przewód z typszeregu - ELEKTRA VCD 17/745 długści 43m. Odstęp między przewdami a-a= 6m 43m+5,7m =0,15m=1,5cm Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń 1

24 Sypialnia I VCD 10/1100 a-a=1cm Sypialnia II VCD 10/910 a-a=1cm Wiatrłap VCD 17/350 a-a=14,5cm Łazienka VCD 17/745 a-a=1cm Hl VCD 10/700 a-a=13,5cm WC VCD 17/15 a-a=1cm Saln VCD 10/190 a-a=14cm Kuchnia VCD 17/910 a-a=16cm Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń Przykład ułżenia przewdów grzejnych Dbór przewdów grzejnych ELEKTRA VCD pmieszczenie rdzaj psadzki pwierzchnia całkwita pwierzchnia grzejna niezabudwana [m ] płwa bwdu pwierzchni grzewanej wymagana mc grzejna przewód grzejny ELEKTRA VCD mc zainstalwana długść przewdu grzejneg S 0,5P L [m ] [m] [W] [W] [m] dstęp między przewdami sypialnia I wykładzina 16,0 14,5 7, / ,0 sypialnia II wykładzina 14,0 11,5 7, / ,5 saln terakta 8,0 8,0 11, / ,0 kuchnia terakta 14,0 9,5 6, / ,6 hl terakta 11,0 11,0 10, / ,5 łazienka terakta 9,0 6,0 5, / ,5 WC terakta 3,0,0 3, / ,0 wiatrłap terakta 5,0 3,5 4, / ,5 14,5 [cm] a-a= S L+0,5P

25 1..3 Instalacja Materiały ptrzebne d wyknania instalacji grzewania pdłgweg: izlacja termiczna (plistyren ekstrudwany (XPS), twardy styrpian gęstści 3 min. 0 kg/m lub twarda wełna mineralna) flia plietylenwa taśma mntażwa ELEKTRA TME siatka stalwa d przymcwania przewdu grzejneg wyknana z drutów krągłych grubści zapewniającej ddzielenie przewdu d pwierzchni izlacji, np. siatka z drutu średnicy min. mm i czkach max. 5 x 5cm (alternatywa d taśmy mntażwej) paski zaciskwe lub miękki drut wiązałkwy d mcwania przewdu d siatki metalwej przewdy grzejne ELEKTRA regulatr temperatury ELEKTRA Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń 3

26 Na wyrównanym strpie lub pdłżu betnwym rzkładamy klejn: warstwę izlacji termicznej flię plietylenwą siatkę stalwą Zgdnie z wcześniej wyknanym prjektem, przewód grzejny mcujemy d siatki stalwej za pmcą pasek zaciskwych lub miękkieg drutu wiązałkweg. W przypadku gdy na warstwie izlacji termicznej zstanie wyknana wylewka wstępna, d mcwania przewdu grzejneg mżna zastswać taśmę mntażwą ELEKTRA TME. P rzłżeniu przewdów instalujemy czujnik temperatury pdłgi i zalewamy całą pwierzchnię zaprawą piaskw-betnwą grubści min. 50mm. Zamiast zaprawy piaskw-betnwej mżna użyć zaprawy sampzimującej. Należy zwrócić szczególną uwagę na t, aby pczątek i kniec przewdu grzejneg (czarne złącza) raz przewód grzejny były całkwicie zatpine w zaprawie. Mcwanie przewdu grzejneg ELEKTRA VC za pmcą siatki metalwej Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń psadzka czujnik temperatury pdłgi pdłże betnwe lub strp izlacja termiczna zaprawa termplastyczna (klej elastyczny) izlacja przeciwwilgciwa Przekrój pdłgi przy zastswaniu siatki metalwej zaprawa piaskw -betnwa lub zaprawa sampzimująca siatka metalwa przewód grzejny ELEKTRA 4

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku Pmpy ciepła typu pwietrze / wda Pdgrzewanie ciepłej wdy użytkwej, wdy basenwej i grzewanie budynku Eknmia Oszczędnść dla budżetu dmweg dzięki najniższym ksztm wytwarzania ciepła Eklgia Brak lkalnej emisji

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny wielpunktwy, Typ TTP- Karta katalgwa TTP-, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +00 C Mnitrwanie prfilu temperatury w dużych zbirnikach Przemysł energetyczny Przemysł petrchemiczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU IZBY CELNEJ W KATOWICACH POŁOŻONYM W CIESZYNIE, UL.

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU IZBY CELNEJ W KATOWICACH POŁOŻONYM W CIESZYNIE, UL. PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU IZBY CELNEJ W KATOWICACH POŁOŻONYM W CIESZYNIE, UL. BIELSKA 47A ADRES INWESTYCJI: IZBA CELNA W KATOWICACH UL. BIELSKA 47a, CIESZYN

Bardziej szczegółowo

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii Panel ftwltaiczny mcy 190W wyknany w technlgii mnkrystalicznej Średni w skali rku panel dstarczy 169kWh energii Panele przeznaczne są d stswania jak źródł energii w systemach autnmicznych jak i w dużych

Bardziej szczegółowo

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm Wkręty d mntażu kien i drzwi W dziedzinie mntażu craz większą ppularnścią cieszą się różneg rdzaju wkręty. Okazuje się, że kna mżna nie tylk skręcać (np. w zestawy), mżna je także przykręcać d muru...

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

LIFT RZESZÓW. Windy i schody ruchome. www.lift-rzeszow.com

LIFT RZESZÓW. Windy i schody ruchome. www.lift-rzeszow.com Windy i schdy ruchme www.lift-rzeszw.cm Windy i schdy ruchme Fabryka prdukująca schdy ruchme na nasze ptrzeby jest jednym z największych prducentów. kńcweg mntażu schdów i chdników 2 ruchmych usytuwane

Bardziej szczegółowo

BADANIE RADIOGRAFICZNE RUROCIĄGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

BADANIE RADIOGRAFICZNE RUROCIĄGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH BAANIE RAIOGRAFICZNE RUROCIĄGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Stanisław Iwaszkiewicz UT-CERT Warszawa Paweł Grześkwiak, Andrzej Faligwski UT-CLT Pznań 1. WSTĘP. Plimery twrzywa sztuczne, materiał knstrukcyjny na

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wysoki standard wykonania

Wysoki standard wykonania Wyski standard wyknania Energszczędne technlgie Zastswane zstaną nwczesne materiały budwlane wyskiej ciepłchrnnści, a świetlenie części wspólnych będzie wyknane przy użyciu bardz energszczędnych i przyjaznych

Bardziej szczegółowo

Hewalex 25 lat doświadczenia

Hewalex 25 lat doświadczenia Klektry słneczne Pmpy ciepła Oferta 015 TECHNIKA SOLARNA Infrmatr techniczn - handlwy ZESTAWY SOLARNE KOLEKTORY SŁONECZNE OSPRZĘT INSTALACJI SOLARNYCH Hewalex 5 lat dświadczenia na rynku energii dnawialnej

Bardziej szczegółowo

ST 01.04. (CPV) 45261210-9

ST 01.04. (CPV) 45261210-9 ST 01.04. (CPV) 45261210-9 PROJEKTU BUDOWY KOLUMBARIÓW "Q" NA CMENTARZU WOJSKOWYM W WARSZAWIE 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmit ST... 2 1.2. Zakres stswania ST... 2 1.3. Określenia pdstawwe.... 2 1.4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

1.Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

1.Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia Przedsiębirstw Prdukcji INFORMACJA TECNICZNA WYROBU Str.1/5 1.Nazwa handlwa wyrbu: Papa asfaltwa zgrzewalna wierzchnieg krycia 2.Prducent: Przedsiębirstw Prdukcji, 3.Pchdzenie/miejsce prdukcji: Przedsiębirstw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.placwka-piekuncza.pl Dębn: Termmdernizacja budynku RPOT w Dębnie - instalacje centralneg grzewania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM Zakład elektrniczny TATAREK Jerzy Tatarek INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 RT08/2010/v.1.3 TITANIUM REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM v.1.3 (21.04.09 prgram d 1v3) Regulatr steruje biegiem grzewczym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 d SIWZ Labratrium dnawialnych źródeł energii pis funkcjnalny: Wypsażenie labratrium dnawialnych źródeł energii umżliwia mdelwanie, prwadzenie prac badawcz-rzwjwych raz działań prmcyjn-edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave

Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave Urządzenie chrnine patentem AGC Systems,, Tel./Fax: +48 22 464 82 86 e-mail: pczta@agcsystems.pl; website: www.agcsystems.pl Warszawa 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Komfort w parze z ekonomią!

Komfort w parze z ekonomią! Gruntwy wymiennik ciepła GROUND-Therm Spsób na kmfrtwą klimatyzację raz szczędnści w grzewaniu dla dmów pasywnych i budynków energszczędnych. C t jest i jak działa Gruntwy Wymiennik Ciepła Wymiennik gruntwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE I WENTYLATORY

OSUSZACZE I WENTYLATORY 21 OSUSZACZE I WENTYLATORY MCS GROUP www.mcswrld.cm Master Climate Slutins jest światwym liderem w prdukcji urządzeń d bróbki pwietrza. Nasze prdukty zaprjektwane zstały dla prfesjnalistów. Pmagamy przystswać

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Blesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer głszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie remntu części III piętra tj. sali 317, krytarza i łazienki w budynku

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Termmdernizacja budynku Oddziału Dziecięceg SP ZOZ w Zduńskiej Wli w zakresie ciepleń ścian zewnętrznych i wymiany stlarki kiennej i drzwiwej Numer głszenia: 206836-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Żyrzyn: Przebudwa i mdernizacja dróg w Gminie Żyrzyn Numer głszenia: 258460-2014; data zamieszczenia: 01.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Krasne: Budwa przedszkla w miejscwści Krasne Numer głszenia: 255170-2015; data

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppppotwock.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppppotwock.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pppptwck.pl Otwck: Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz z zadaszeniem i dnwieniem elewacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jkjanw.pl Janów Lubelski: Adaptacja pddasza użytkweg z przeznaczeniem na Centrum Twrzenia Marki Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www. www.pabianmed.pl Pabianice: Mdernizacja parteru budynku A i C Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z.. w Siedlcach, ul. Leśna 8 08-110 Siedlce, Wyknawca: Knsrcjum ILF CONSULTING ENGINEERS Plska Sp. z.. ul. Pstępu 15B, 02-676 Warszawa ILF BERATENDE

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnie przydomowe

Oczyszczalnie przydomowe Oczyszczalnie przydmwe W miastach i gminach gdzie istnieją czyszczalnie scieków sprawa jest prsta: przyłącze kanalizacyjne, płata za dprwadzanie ścieków (najczęściej dliczana d rachunku za wdę) i ścieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów Operatry dległści (część 2) bliczanie map ksztów Celem zajęć jest zapznanie się ze spsbem twrzenia mapy ksztów raz wyznaczeni mapy czasu pdróży d centrum miasta. Wykrzystane t zstanie d rzwinięcia analizy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

w w w. r a n d d t e c h. p l

w w w. r a n d d t e c h. p l PL www.randdtech.pl INTEGRAL SYSTEM IN-LINE Linia zgrzewając czyszcząca d prfili PCV INTEGRA 4H składa się z 6 pdstawwych części: pzima zgrzewarka FUSION 4H bejmująca system zdejmwania ramy, stół chłdzący,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyknanie i dstawa artykułów prmcyjnych Numer głszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

HYPERDESMO ETA 04/0082

HYPERDESMO ETA 04/0082 PŁYNNA MEMBRANA POLIURETANOWA HYDROIZOLAJA I OHRONA. OPIS PRODUKTU HYPERDESMO t jednskładnikwy płynny prdukt pliuretanwy, który pd wpływem wilgci w pwietrzu utwardza się i twrzy wysce elastyczną membranę,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. NAZWA Kdy CPV (Wspólneg Słwnika Zamówień): 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA ŚCIAN BUDYNKU (KOD.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Łańcut: Budwa dcinka kanalizacji deszczwej wraz z przepmpwnią wód deszczwych i zasilaniem

Bardziej szczegółowo

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy SMD super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz służy

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO W DĄBROWICACH strna nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Adaptacja istniejąceg zbirnika wdneg w Dąbrwicach Nazwy i

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 KOTŁOWNIA OPALANA GAZEM ZIEMNYM - PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA ROZBUDOWA INSTALACJA CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłszenie publikwane w BZP Numer głszenia: 165283-2012; data zamieszczenia: 30.07.2012 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Nr str. Nr rys. Skala I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny.... Str. 3 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA Instalacja gazów technicznych. Rzut przyziemia. Segment A cz.1... S-G.01 1:50 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrcław: Wyknywanie usług prządkwych w budynku Centrum Nauk Żywnści i Żywieniu we Wrcławiu przy ul. Chełmńskieg 37/41 na kres 36 miesięcy, sprawa RAP/2/2011. Numer głszenia: 21793-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usług transmisji danych pmiędzy filią Wielkplskieg Centrum Onklgii w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

PŁYTA INDUKCYJNA HBI 65 PRO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU

PŁYTA INDUKCYJNA HBI 65 PRO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU PŁYTA INDUKCYJNA HBI 65 PRO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU UWAGI OGÓLNE NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, ABY UZYSKAĆ OPTYMALNE REZULTATY PRACY URZĄDZENIA. Prsimy, aby zachwali Państw

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.org.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.org.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.rg.pl/ Pznań: dwżenie uczniów niepełnsprawnych Stwarzyszenia Na Tak Spłecznej Pdstawwej

Bardziej szczegółowo

Przekaz optyczny. Mikołaj Leszczuk. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Telekomunikacji 2010-10-24

Przekaz optyczny. Mikołaj Leszczuk. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Telekomunikacji 2010-10-24 Przekaz ptyczny Mikłaj Leszczuk Wydział Elektrtechniki, Autmatyki, Infrmatyki i Elektrniki Katedra Telekmunikacji 2010-10-24 Falwód służący d przesyłania prmieniwania świetlneg ŚWIATŁOWÓD Ewlucja światłwdów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13 Obiekt (nazwa i adres): Dm Pmcy Spłecznej Zameczek Lkalizacja Kuźnia Niebrwska, gmina Pilchwice ul. Knurwska 13 Inwestr (imię i nazwisk/ nazwa, adres): Pwiat Gliwicki Gliwice ul. Zygmunta Stareg 17 Jednstka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka I gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca spsób zakrąglania liczb klejnść wyknywania działań pjęcie liczb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piorin.gov.pl/wroclaw

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piorin.gov.pl/wroclaw Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pirin.gv.pl/wrclaw Wrcław: Bezgtówkwa dstawa (zakup) pędnych paliw d samchdów służbwych WIORiN we

Bardziej szczegółowo