Wsparcie PARP na rozwój przedsiębiorstw z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie PARP na rozwój przedsiębiorstw z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój"

Transkrypt

1 2015 Radosław Runowski Dyrektor Departamentu Wsparcia e-gospodarki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie PARP na rozwój przedsiębiorstw z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Toruo, 17 marca 2015 r.

2 PARP w nowych programach operacyjnych Miejscowość, data PO Inteligentny Rozwój 1,94 mld euro PO Polska Wschodnia 1,64 mld euro PO Wiedza Edukacja Rozwój 90 mln euro

3 Prace rozwojowe, wdrożenia innowacji PARP w PO IR Animacja współpracy, testowanie instrumentów Internacjonalizacja przedsiębiorstw Usługi proinnowacyjne Inkubacja i akceleracja przedsiębiorstw Udziałowe/dłużne finansowanie rozwoju

4 PARP w PO IR II Oś Działanie Typ beneficjenta ostatecznego Forma wsparcia Proponowana alokacja w mln euro Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP przedsiębiorcy dotacja 43,58 Bony na innowacje dla MŚP przedsiębiorcy dotacja 80,67 Ochrona własności przemysłowej przedsiębiorcy dotacja 47,62 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) przedsiębiorcy dotacja 33,25 INNO_LAB przedsiębiorcy dotacja 210,0

5 PARP w PO IR II Oś Poddziałanie nr Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Celem instrumentu jest zwiększenie dostępności specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji. Dzięki realizacji działania nastąpi wsparcie przedsiębiorstw w procesie wprowadzania innowacji poprzez finansowanie usług świadczonych na ich rzecz, które przyczyniad się będą do rozwoju działalności B+R+I w firmach lub będą z nią powiązane. W ramach instrumentu współfinansowane będą skoncentrowane na wsparciu innowacyjnej przedsiębiorczości usługi proinnowacyjne: wspierające procesy prowadzące do wdrożenia u przedsiębiorcy innowacji (obejmujące etapy rozwoju innowacji od pomysłu i konceptualizacji poprzez realizację przedsięwzięcia, działania weryfikujące trafnośd uzyskanych rezultatów, po działania prowadzące do wdrożenia) oraz dotyczące przedsięwzięd realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji KIS.

6 PARP w PO IR II Oś Poddziałanie nr Bony na innowacje dla MŚP Celem instrumentu jest stymulowanie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów lub usług). W ramach instrumentu udzielane będzie wsparcie na zakup usługi polegającej na: opracowaniu dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzącego lub zamierzającego rozpocząd działalnośd produkcyjną nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego; opracowaniu dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy nowej lub znacząco ulepszonej usługi.

7 PARP w PO IR II Oś Poddziałanie nr Ochrona własności przemysłowej W ramach bezpośredniego wsparcia skierowanego do MSP finansowane będzie pokrycie kosztów uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej, tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe (z wyłączeniem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium RP). Dofinansowane zostaną również działania zmierzające do wzmocnienia pozycji polskich przedsiębiorstw w sporach dotyczących ochrony własności przemysłowej, tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe.

8 PARP w PO IR II Oś Poddziałanie nr Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_lab Głównymi zadaniami InnoLAB będzie tworzenie i testowanie nowych narzędzi wsparcia innowacyjności oraz zwiększanie potencjału uczestników narodowego systemu innowacji (animowanie współpracy). Jest to instrument, który ma na celu integrację i animację współpracy wewnątrz oraz między sektorem przedsiębiorstw, nauki i administracji publicznej. W ramach InnoLAB prowadzone będą badania w zakresie innowacyjności gospodarki, będące m.in. podstawą do projektowania i testowania nowych rozwiązao w polityce innowacyjności w Polsce. Wyniki prowadzonych badao będą stanowiły podstawę i przesłankę do podejmowania interwencji publicznej, wspierając tym samym podejście wykorzystujące wyniki badao w kreowaniu polityk publicznych tzw. evidence-based policy.

9 PARP w PO IR III Oś Działanie Typ beneficjenta ostatecznego Forma wsparcia Proponowana alokacja w mln euro Badania na rynek MSP dotacja 1047,89 Polskie mosty technologiczne MSP dotacja 42,28 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand.PL MSP dotacja 90,0 STARTER akceleracja nowopowstałych przedsiębiorstw BIZ_NEST - syndykaty Fundusze kapitału zalążkowego, pośrednio przedsiębiorcy Sieci aniołów biznesu, pośrednio przedsiębiorcy instrument finansowy instrument finansowy Fundusz Innowacji MSP instrument finansowy 180,64 58,20 129,74 Wsparcie MŚP w dostępie do MSP dotacja 6,35

10 PARP w PO IR III Oś Poddziałanie nr Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock Instrument skierowany do spółek sektora MŚP polegający na wsparciu przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym. Poddziałanie obejmuje 2 komponenty: wsparcie w pozyskaniu kapitału na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane), wsparcie w pozyskaniu kapitału poprzez emisję obligacji na rynku dłużnym Catalyst. Wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów usług doradczych, w tym ratingu, związanych z przygotowaniem emisji, ponoszonych przez firmy sektora MŚP.

11 PARP w PO IR III Oś Poddziałanie nr Badania na rynek Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług. Instrument jest komplementarny do wsparcia oferowanego w I osi POIR i zapewnia środki na realizację wdrożeo projektów badawczych. Przedmiotem projektu mogą byd wyłącznie wydatki niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie, na jego zlecenie bądź zakupionych, wskazujących na możliwośd ich opłacalnego wykorzystania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Celem wdrożenia wyników prac B+R oraz efektem projektu musi byd wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług.

12 PARP w PO IR III Oś Poddziałanie nr Polskie Mosty Technologiczne Komponent szkoleniowo-doradczy Wsparcie w formie specjalistycznych szkoleo o charakterze warsztatowym i indywidualnego doradztwa umożliwiającego przedsiębiorcom opracowanie strategii marketingowej skierowanej na wybrany rynek zagraniczny. Program akceleracyjny Wsparcie finansowe na zakup usług mentorskich oraz eksperckich, w tym marketingowych, prawnych, z zakresu ochrony praw własności przemysłowej na wybranym runku, opracowania i testowania strategii sprzedaży, świadczonych przez lokalnych ekspertów. W zakres komponentu wchodzi również możliwośd skorzystania z oferty zagranicznych IOB, w szczególności w zakresie poszukiwania i kojarzenia z zagranicznymi kontrahentami, jak i wsparcia w zakresie przygotowania produktu, usługi lub technologii do potrzeb rynku docelowego. Wsparcie skierowane będzie do MŚP działających w obszarze nowych technologii, posiadających potencjał do szybkiego wzrostu.

13 PARP w PO IR III Oś Poddziałanie nr Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand.PL W ramach realizacji działania będzie udzielane wsparcie przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Instrument ukierunkowany jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw: posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szanse stad się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych), prowadzących działalnośd eksportową, prowadzących samodzielną działalnośd badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

14 Haromonogram konkursów PO IR w PARP Poddziałanie Poddziałanie Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Poddziałanie Bony na innowacje dla MŚP Poddziałanie Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Poddziałanie Ochrona własności przemysłowej Poddziałanie Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock Poddziałanie Badania na rynek Planowany termin naborów październik 2015 r. listopad 2015 r ġrudzieo 2015 r. lipiec 2015 r. sierpieo 2015 r ġrudzieo 2015 r. październik 2015 r. listopad 2015 r ġrudzieo 2016 r wrzesieo 2015 r. październik 2015 r. marzec 2016 r. grudzieo 2015 r. styczeo 2016 r. lipiec 2015 r. marzec 2016 r. sierpieo 2015 r ẇrzesieo 2015 r. Orientacyjny budżet konkursu 31,3 mln PLN 46,1 mln PLN 41 mln PLN 50 mln PLN 10 mln PLN 500 mln PLN

15 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę PARP ul. Paoska 81/83, Warszawa

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 2015 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Józefów, 17 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OD POMYSŁU DO RYNKU broszura programu Inteligentny Rozwój Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza,

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Bożena Rojewska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała,28.10.2014 Strategia Europa 2020 Główne priorytety : rozwój

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

2007-20132013 i 2014-20202020

2007-20132013 i 2014-20202020 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wsparcie rozwoju biznesu w ramach perspektywy finansowej 2007-20132013 i 2014-20202020 Katarzyna Podraza Zespół Informacji i Promocji Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020 DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020 Biuletyn Podkarpackiego Centrum Doradztwa Biznesowego Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania funduszy europejskich przypadającego

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 Jakub Szymaoski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Integracja społeczna Europa

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo