Zarządzanie talentami w grupie wiekowej 50+ w polskich organizacjach. Tomasz Ingram Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie talentami w grupie wiekowej 50+ w polskich organizacjach. Tomasz Ingram Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego"

Transkrypt

1 Zarządzanie talentami w grupie wiekowej 50+ w polskich organizacjach Tomasz Ingram Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego

2 Fundamenty: ZZL, ZTO Historia 15 lat, brak ugruntowanej pozycji w naukach o zarządzaniu - Nienaukowość (wynikająca z praktyki); - Brak zainteresowania ze strony wpływowych badaczy; Zarządzanie talentami nowe pojęcie, stare podstawy Źródła: lata 80-te i high potentials Praktyka dedykowane programy; funkcja nieciągła

3 Talent Charakterystyki (kompetencje, postawy, twórczość) Zachowania (dostosowanie, tworzenie różnicy, demonstrowanie, osiąganie, wzmacnianie, motywacja, inspirowanie ) Obiekt zainteresowania (organizacja, efektywność, rozwój, zaangażowanie, wzrost, cele)

4 Programy zarządzania talentami Brak istotnych różnic pomiędzy praktykami ZT i ZZL Best practice Układ funkcjonalny Logiczne następstwo, brak celu

5 Starzejące się społeczeństwo

6 Problemy i pytanie: Organizacje nie są przygotowane do radzenia sobie z brakiem młodych pracowników i dużą liczbą osób w grupie 50+; Programy zarządzania talentami są adresowane (zarówno w teorii jak i w praktyce) do osób młodych; Jak tworzyć programy zarządzania talentami, by były odpowiednie z perspektywy oczekiwań i możliwości pracowników 50+?

7 Prowadzone badania: Teoria ugruntowana wytyczne K. Charmaz; 3 przedsiębiorstwa 1000+; Respondenci: osoby odpowiedzialne za kształt programów ZT w organizacji, uczestnicy programów; Czas realizacji: wrzesień 2011 wrzesień 2012; liczne spotkania z przedstawicielami, rozmowy telefoniczne, analiza dokumentacji projektów;

8 Wyniki badań pierwsza wersja modelu Uwarunkowania (definicja talent, kultura organizacyjna, strategia organizacji, historia organizacji, zadania i obowiązki, procesy zzl, grupy wpływu, kondycja ekonomiczna, procesy, koniunktura, konkurencja, kultura) Pracownicy (talenty, 50+, pozostali) Programy zarządzania talentami (moduły, adresaci, cele, cechy, czas) Efekty: indywidualne i organizacyjne

9 Program Elementy/moduły: - Identyfikacja - Rekrutacja i selekcja - Szkolenia - Projekty - Przesunięcia międzyfunkcyjne - Ocena - Komunikacja Adresaci Cele Cechy Czas

10 Wnioski z badań: Wiele zmiennych konieczność uproszczeń; Model ujęcie konfiguracyjne (struktura, strategia ) wymusza to rezygnację z praktyk na rzecz polityk/strategii; Związek z efektami może być niewielki; Brak odniesienia do pracowników jak badać 50+? Konieczność wyboru perspektywy ze względu na strategię - organizacyjna

11 Model wersja uproszczona: Uwarunkowania organizacyjne: - struktura organizacyjna; - strategia organizacji; - kultura organizacji - wiek firmy; krajowy/zagraniczny charakter podmiotu; średni wiek pracowników; - Polityka organizacji względem pracowników 50+ H2 H4 Program zarządzania talentami - Charakterystyka programów w formie 14 sprzeczności strategicznych H6 (28 pytań) wypracowane w oparciu o badania jakościowe; H1 Wyniki organizacji Uwarunkowania zewnętrzne: - charakter otoczenia (wrogość, złożoność, dynamika) H3 H5

12 Próba operacjonalizacji (1) Badanie programów zarządzania talentami; Badanie wyników organizacji; Badanie uwarunkowań organizacyjnych: Badanie strategii organizacji; Badanie struktury organizacji; Badanie historii organizacji; Badanie kultury organizacyjnej; Badanie strategii względem pracowników 50+; Badanie otoczenia organizacji.

13 Próba operacjonalizacji (2) - PROGRAM W pierwszej kolejności uporządkowanie; Opracowanie statystyczne wyników badań; Włączenie pomniejszonej liczby pytań do finalnej wersji kwestionariusza.

14 Próba operacjonalizacji (3) - WYNIKI Antoncić i Hisrich, 2003, narzędzie wielokrotnie sprawdzone w dużych organizacjach, skala 5-cio stopniowa; 1. Proszę wskazać jaki był przeciętny roczny wzrost zatrudnienia w ostatnich 3 latach w Państwa przedsiębiorstwie: 2. Proszę wskazać jaki był przeciętny roczny wzrost sprzedaży ogółem w ostatnich 3 latach w Państwa przedsiębiorstwie: 3. Proszę wskazać jaka była dynamika udziału w rynku (wielkość sprzedaży) w ostatnich 3 latach w Państwa przedsiębiorstwie: 4. Proszę wskazać jaka była średnia rentowność sprzedaży (ROS=zysk netto/ przychody ze sprzedaży) w ostatnich 3 latach w Państwa przedsiębiorstwie: 5. Proszę wskazać jaka była średnia rentowność kapitału własnego (ROE=zysk netto/ kapitał własny) w ostatnich 3 latach w Państwa przedsiębiorstwie: 6. Proszę wskazać jaka była zyskowność Państwa przedsiębiorstwa w ostatnich 3 latach w porównaniu z liczącymi się konkurentami:

15 Próba operacjonalizacji (4) - Uwarunkowania STRATEGIA Z opracowania prof. W. Dyducha, Sprzeczności w twórczej strategii, np.: Dokonywanie innowacji strategicznych bazuje na kreowaniu pełnych wyobrażeń nowych idei Dokonywanie innowacji strategicznych opiera się na odkrywaniu idei w otaczającej rzeczywistości... (8 stwierdzeń, przetestowane w książce profesorskiej, skala 7 punktowa)

16 Próba operacjonalizacji (5) - Uwarunkowania STRUKTURA obecnie tłumaczone, Oldham i Hackman, 1981; skala 5 punktów Organization size The number of full time employees Number of hierarchical levels Total number of levels in the hierarchy of organization Formalization The organization has a very large number of written rules and procedures; A rules and procedures manual exists and is readily available within this organization; There is a complete written job description for most jobs in the organization; The organization keeps a written document of nearly everyone s job performance; There is a formal orientation program for most new members of the organization. Centralization This organization can be characterized as highly centralized; Only a few people at the upper levels of this organization are involved in making decisions about the organization s relationships with other organizations.

17 Próba operacjonalizacji (6) - Uwarunkowania Historia organizacji (do pytań metryczkowych) 1. Ile lat ma Pani/Pana organizacja: (wiek w latach) 2. Czy firma ma rodowód krajowy? (T/N) 3.W którym z podanych przedziałów mieści się średni wiek pracowników w organizacji: a b c d e. 61+

18 Próba operacjonalizacji (7) - Uwarunkowania Kultura organizacyjna: Vitell, Paolillo, Thomas [2003] badanie Indywidualizmu, dynamizmu konfucjańskiego, męskości, dystansu władzy, unikania niepewności - 21 pytań; przetestowane; w trakcie translacji pytanie, czy nie zrezygnować

19 Próba operacjonalizacji (8) - Uwarunkowania Strategia względem pracowników 50+; Na podstawie: Taylor, Walker, 1998;

20 Próba operacjonalizacji (9) - Uwarunkowania Otoczenie organizacji: 1. Do you perceive the political/regulatory environment to have become more favorable or hostile? (1 more favorable; 7 more hostile); 2. Have your sector changed dramaticaly in the last three years? (1 least amount of change 7 highest amount of change); 3. Have your sector become more complex? (1 least complex; 7- highly complex).

21 Próba operacjonalizacji (10) - Metryczka 1. Czy firma posiada lub posiadała program zarządzania talentami lub inny ukierunkowany na rozwój wybranej grupy pracowników? (T/N) 2. Szacunkowo, jaki procent pracowników firmy stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej? a. 0-20%; b %; c % d % e % 3. Rodzaj działalności: a. Produkcja; b. Usługi; c. Handel; d. Mieszana 4. Stanowisko osoby udzielającej wywiadu a. kierownicze wyższego szczebla b. kierownicze średniego szczebla

22 Zarys metodyki Zakres czasowy: lipiec-wrzesień br. Zakres terytorialny: Polska Metoda przeprowadzenia badania : CATI lub wywiad tradycyjny kwestionariuszowy Podmiot prowadzący: (prawdopodobnie) Biostat Dobór próby losowy z dużych organizacji; wielkość min. 200 przedsiębiorstw docelowo 300+, losowane z listy 2000 RP lub spośród GAZEL BIZNESU; Narzędzia: SPSS ver. 20.0; Mplus; STATA, ver. 12

23 Statystyki opisowe; Alpha Cronbach; Analizy korelacji; Narzędzia statystyczne Analiza czynnikowa (eksploracyjna); Analizy regresji; Modelowanie równań strukturalnych nie mam w tym zakresie doświadczenia; Inne?

24 Dziękuję za uwagę! Tomasz Ingram Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych raport kon cowy Warszawa, luty 2014 r. Autorzy raportu: Magdalena Andrzejewska Magdalena Ośka Marta

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM METODĄ BUDOWY WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM METODĄ BUDOWY WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA mgr Julia Nowicka-Mieszała doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydziału Ekonomii, Katedry Zarządzania Organizacjami, członek Koła Naukowego HR-owców Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie talentami:

Zarzàdzanie talentami: Ekonomia Etyka Marketing Ład korporacyjny Organizacja Przywództwo Społeczne zaangażowanie Zarządzanie personelem Zarzàdzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań Raport Badawczy E-0011-06-RR

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW A OUTSOURCING SŁUŻB FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW A OUTSOURCING SŁUŻB FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Nr 1188 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 57 2014 ANNA JUŹWICKA AGNIESZKA ZAKRZEWSKA-BIELAWSKA Katedra Zarządzania Politechnika Łódzka KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW A OUTSOURCING

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XIV, ZESZYT 11 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Redakcja naukowa Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski Łódź 2013

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja!

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja! Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną, w której większościowy kapitał posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Została powołana w 1995 r. do realizacji zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Małe przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym dziś i jutro

Małe przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym dziś i jutro Jacek Kuczowic, Karina Kuczowic Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Małe przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym dziś i jutro Wprowadzenie Z punktu widzenia nauk o zarządzaniu oraz finansów wyróżnianie

Bardziej szczegółowo

E-USŁUGI W DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

E-USŁUGI W DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ E-USŁUGI W DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ E-SERVICE IN THE MARKETING ACTIVITIES OF INSURANCE Dorota Olszewska, Jadwiga Synowiec Europejska Wyższa Szkoła Biznesu STRESZCZENIE Cel. Celem

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Funkcje działu personalnego a szacowanie wartości kapitału ludzkiego firmy

Funkcje działu personalnego a szacowanie wartości kapitału ludzkiego firmy Funkcje działu personalnego a szacowanie wartości kapitału ludzkiego firmy Joanna Samul Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania e-mail: j.samul@pb.edu.pl DOI: 10.12846/j.em.2014.02.08

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 2(14) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2011 SPIS TREŚCI 1. Anna RAKOWSKA Kryzysowe przywództwo, czyli kompetencje menedżerskie niezbędne w trudnych

Bardziej szczegółowo

Procesy inwestycyjne i i strategie i przedsiębiorstw

Procesy inwestycyjne i i strategie i przedsiębiorstw 2010 2010 2010 Procesy inwestycyjne i i strategie i przedsiębiorstw w w czasach kryzysu Witold Witold Orłowski Orłowski Renata Renata Pasternak Karolina Karolina Flaht Flaht Dorota Dorota Szubert Szubert

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 5 Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących Redakcja naukowa: Maciej Trippner, Muzahim

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ PLANOWANIA MARKETINGOWEGO ORGANIZACJI SIECIOWYCH

EFEKTYWNOŚĆ PLANOWANIA MARKETINGOWEGO ORGANIZACJI SIECIOWYCH B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 2008 Katarzyna RUPIK* EFEKTYWNOŚĆ PLANOWANIA MARKETINGOWEGO ORGANIZACJI SIECIOWYCH W artykule podjęto dyskusję na temat kryteriów oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2 Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XV, ZESZYT 7 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania część 2 Redakcja naukowa Bogdan Piasecki Andrzej Marjański

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W ZAKRESIE ZBADANIA PRZYSZŁEGO OBSZARU DZIAŁANIA MAZOWIECKIEJ SIECI OŚRODKÓW DORADCZO-INFORMACYJNYCH W ZAKRESIE INNOWACJI ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A CHANCE FOR SOCIAL AND ECONOMIC SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A CHANCE FOR SOCIAL AND ECONOMIC SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 49-62 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.01.2015 Data recenzji/accepted: 15.02.2015/20.03.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO RAPORT KOŃCOWY Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim Warszawa, 2013 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii. mgr Urszula Ryciuk ZARZĄDZANIE ZAUFANIEM MIĘDZYORGANIZACYJNYM W ŁAŃCUCHACH DOSTAW W BUDOWNICTWIE

Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii. mgr Urszula Ryciuk ZARZĄDZANIE ZAUFANIEM MIĘDZYORGANIZACYJNYM W ŁAŃCUCHACH DOSTAW W BUDOWNICTWIE Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii mgr Urszula Ryciuk ZARZĄDZANIE ZAUFANIEM MIĘDZYORGANIZACYJNYM W ŁAŃCUCHACH DOSTAW W BUDOWNICTWIE Autoreferat rozprawy doktorskiej Promotor: prof. dr

Bardziej szczegółowo

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY LIPIEC 2011 Olimpiada Przedsiębiorczości wiedza, umiejętności, postawy Publikacja wydana we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności,

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZAWA 2010 Autorzy: Dr inż. Piotr Kordel

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW WARUNKUJĄCYCH SATYSFAKCJĘ ZAWODOWĄ

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW WARUNKUJĄCYCH SATYSFAKCJĘ ZAWODOWĄ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 67 Nr kol. 1900 Martyna MICHALAK Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Zarządzania Kadrami MOŻLIWOŚCI ROZWOJU JAKO

Bardziej szczegółowo

Rozdziała 4. Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej

Rozdziała 4. Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jacek Dziwulski Politechnika Lubelska, Wydział

Bardziej szczegółowo