KURS PHP - PODSTAWY. Copyright 2011 INSIGO Grzegorz Róg. Wszelkie prawa zastrzeżone. INSIGO Grzegorz Róg ISBN:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURS PHP - PODSTAWY. Copyright 2011 INSIGO Grzegorz Róg. Wszelkie prawa zastrzeżone. INSIGO Grzegorz Róg www.eduweb.pl ISBN: 978-83-62083-23-7"

Transkrypt

1 KURS PHP - PODSTAWY Copyright 2011 INSIGO Grzegorz Róg. Wszelkie prawa zastrzeżone. INSIGO Grzegorz Róg ISBN: Kurs składa się z dwóch elementów: książki oraz płyty. Dołączona płyta stanowi część składową książki i nie może być przedmiotem odrębnej transakcji.

2 PHP - PODSTAWY 3 AUTOR MATEUSZ MANAJ od 8 lat zajmuje się programowaniem dynamicznych stron WWW. Jako kierownik działu oprogramowania i nowych technologii w firmie Softgraf Mikołów jest autorem wielu systemów zarządzania treścią, algorytmów phpclasses. org, portali, dedykowanych systemów zarządzania jednostkami wewnątrz-firmowymi, m.in. autorskiego systemu dla Eurovia POLSKA S.A. Można powiedzieć - poliglota - biegle posługuje si ę ogro mną il o ś c i ą j ęzy ków programowania sieciowego i środowiskowego. W wolnych chwilach Mateusz udoskonalaja swoje umiejętności wzbogacając je o nowe technologie i rozwiązania m.in. po to, abyś już dzisiaj mógł korzystać z tej wiedzy bez przeszkód!

3 PHP - PODSTAWY 4 WPROWADZENIE Język PHP jest to najpopularniejszy obiektowy język programowania wykorzystywany podczas tworzenia stron WWW. Pozwala on na generowanie danych w czasie rzeczywistym i zalicza się do języków server-side, które działają po stronie serwera, w przeciwieństwie do języków clientside, takich jak JavaScript czy ActionScript, działających po stronie przeglądarki. Najprostszym sposobem na zilustrowanie tej różnicy, będzie skrypt, który pobiera czas i wyświetla go na stronie WWW. W przypadku PHP będzie to czas serwera, w przypadku języków client-side, na przykład JS, będzie to czas systemowy użytkownika. PHP pozwala także na komunikację z bazą danych. CIEKAWE INFORMACJE O PHP Late Static Bindings Od PHP w wersji 5.3.0, interpreter zawiera nową funkcjonalność nazwaną Late Static Bindings która może być użyta jako referencja statycznych obiektów danej klasy. Będąc bardziej precyzyjnym, LSB pracuje przez zapis klasy non-forwarding call. Stosowanie nowego operatora LSB sprowadza się do umieszczenia słowa kluczowego static zamiast zwykłego odniesienia do wartości statycznych poprzez self, jak to było do czasu wprowadzenia funkcjonalności LSB. Mamy zatem 3. główne operatory dostępu self::, parent:: oraz static::. Zamiennikiem do obiektowego typu static:: jest strukturalna funkcja forward_static_call(). Stosowanie funkcji get_called_class() również jest dostępne w przypadku stosowania LSB w naszej klasie. Nowa funkcjonalność przyjęła swoją nazwę z dwu powodów late binding wzięło się z faktu iż static:: nie jest obsługiwany przez klasę w której dana metoda statyczna jest umieszczona, lecz obliczana na podstawie równolegle przetwarzanych informacji. Jest również druga część o nazwie static binding, jak łatwo się domyślić chodzi o skojarzenie LSB z obiektami statycznymi.

4 PHP - PODSTAWY 5 Ograniczenia self:: Statyczne referencje do klasy, takie jak self:: lub CLASS (ekstrahuje nazwę klasy) były rozpatrywane przez tę samą klasę do której się odnosiły, co ilustruje poniższy przykład: Użycie self:: <?php class A { public static function who() { echo CLASS ; public static function test() { self::who(); class B extends A { public static function who() { echo CLASS ; B::test();?> Powyższy przykład wyświetli: A LSB zastosowanie LSB próbuje rozwiązać powyższe ogranicznenie poprzez słowo kluczowe static:: które odnosi się do klasy wywołującej je w czasie rzeczywistym (runtime). Niejako słowo static:: daje możliwość odniesienia się do klasy B z metody test(), w ten sposób nie powstało nowe słowo kluczowe w PHP lecz użyte zostało wcześniej zarezerwowane static:: Prosty przykład użycia static::

5 PHP - PODSTAWY 6 <?php class A { public static function who() { echo CLASS ; public static function test() { static::who(); // Zaczynamy pisanie LSB class B extends A { public static function who() { echo CLASS ; B::test();?> Powyższy przykład wyświetli: B Uwaga: W przypadku niestatycznym wywoływana klasa będzie instancją tego obiektu. Od czasu używania $this-> użycie LSB dla metod prywatnych może dawać inne rezultaty. Dodatkową różnicą jest użycie LSB, gdzie static:: może odnosić się tylko do właściwości statycznych. Przykład użycia static:: na niestatycznym obiekcie <?php class A { private function foo() { echo Sukces!\n ; public function test() { $this->foo(); static::foo(); class B extends A { /* foo() zostanie skopiowane do klasy B, stąd jego zasięg będzie w * klasie A oraz wywołanie się powiedzie. */

6 PHP - PODSTAWY 7 class C extends A { private function foo() { /* Pierwotna metoda została nadpisana, zasięg nowej jest w C $b = new B(); $b->test(); $c = new C(); $c->test(); // NIEPOWIEDZIE SIĘ!?> Powyższy przykład wyświetli: Sukces! Sukces! Sukces! Fatal error: Call to private method C::foo() from context A in /tmp/test.php on line 9 Przykład 4. Przekazywanie i nie przekazywanie wywołań <?php class A { public static function foo() { static::who(); public static function who() { echo CLASS. \n ; class B extends A { public static function test() { A::foo(); parent::foo(); self::foo();

7 PHP - PODSTAWY 8 public static function who() { echo CLASS. \n ; class C extends B { public static function who() { echo CLASS. \n ; C::test();?> Powyższy przykład wyświetli: A C C Tekst przetłumaczony i przeredagowany na podstawie artykułu dostępnego na stronie: SESJE Czy zastanawiałeś się w jaki sposób ludzie przechwytują sesje użytkowników, następnie przechwycone dane wykorzystują do np. zalogowania się? Dzieje się to poprzez specjalne sniffery sieciowe które mogą podsłuchiwać użytkowników w trakcie korzystania z Internetu a w odpowiedzi dostają nieprzetworzone nagłówki np. GET lub POST. Z takich strzępków informacji możemy wyciągnąć potrzebne dane a następnie odnieść się do zasobów serwera i otrzymać w odpowiedzi konkretne dane wyjściowe. Jakiś czas temu próbowałem zrobić coś takiego i muszę przyznać, że jest to metoda bardzo szybka i efektywna (na nasze nieszczęście). Oczywiście próbowałem tego na swoim prywatnym serwerze. Pytanie brzmi jak się przed tym obronić? Odpowiedź jest prosta, zastosować mechanizm szyfrowania. Niekoniecznie polecam MD5 ze względu na to, że jest to szyfrowanie w jedną stronę oraz dostępne są strony www na których można sprawdzić odszyfrowanie takiego ciągu metodą brute-force. Zatem najlepiej zastosować własną kłódkę i dorobić własny klucz, czyli:

8 PHP - PODSTAWY 9 <?php class Cipher { protected static $key = NAk9WhaMbFdgHlkJg83q1Z= ; public static function Encode($STRING) { $encrypted_data = mcrypt_ecb (MCRYPT_3DES, self::$key, $STRING, MCRYPT_ENCRYPT); return base64_encode($encrypted_data); public static function Decode($HASH) { $dec = mcrypt_ecb (MCRYPT_3DES, self::$key, base64_decode($hash), MCRYPT_DECRYPT); return trim($dec); $str = zaszyfrowania ; $enc = Cipher::Encode($str); $dec = Cipher::Decode($enc); echo Zaszyfrowane dane:.$enc. <br /> ; echo Po odszyfrowaniu:.$dec;?> Oczywiście możemy zastosować dowolnie inny klucz, który nie musi być wpisany na sztywno jako zmienna członkowska statyczna typu chronionego, ale przy rozszyfrowywaniu (metoda Decode()) lub szyfrowaniu możemy przekazywać ten klucz przy wywołaniu danej metody. Wszystko zależy od tego jak Ty to widzisz. Powyższy przykład wyświetli: Zaszyfrowane dane: 1fJ92qL7GUD2VDrueBRfAvLf74Kni4fFrwm+WmrmSB7iE06tEWxsCg== Po odszyfrowaniu: zaszyfrowania

9 PHP - PODSTAWY 10 Tak zaszyfrowane dane możemy bez obaw zapisać do sesji. Użytkownik który podsłuchuje to co robimy zobaczy w superglobalnej zmiennej sesyjnej ciąg: 1fJ92qL7GUD2VDrueBRfAvLf74Kni4f Frwm+WmrmSB7iE06tEWxsCg== który zapewne nic mu nie powie dopóki dopóty nie znajdzie odpowiedniego klucza. Oczywiście możesz powiedzieć, że nie ma takiego zabezpieczenia którego nie da się złamać. Owszem, tak jest. Różnica polega na tym, że możemy to znacznie utrudnić potencjalnemu napastnikowi. Abstrahując od zabezpieczeń naszych danych w sesji, dobrą praktyką przy kasowaniu jej jest najpierw przypisanie jej pustego string a a następnie wykonanie funkcji session_destroy() aby mieć 100% pewność, że gdy z jakiś niewyjaśnionych przyczyn funkcja session_destroy() nie zadziała jak należy to wartość zmiennej sesyjnej jest pusta i nie zawiera żadnych nie potrzebnych lub wrażliwych danych. Poniżej przedstawiam przykład: <?php /* Jeśli zainicjalizowaliśmy sesję i wprowadziliśmy do niej wartości np. * z logowania, możemy ją teraz bezpiecznie usunąć. */ $_SESSION[ login ] = ; session_destroy();?> To samo tyczy się używania superglobalnej tablicy $_COOKIE czyli ciasteczek, ale przed jego usunięciem musimy je przeterminować ustawiając czas przydatności (czas życia w pamięci przeglądarki) na ujemny np. na 2000 rok. KONFIGURACJA SERWERA Jeśli jesteś administratorem fizycznego serwera www lub chciałbyś wiedzieć co ja osobiście robię u siebie na serwerach, aby były one bezpieczne i dobrze skonfigurowane, przedstawiam kilka dobrych wskazówek. Ustawienia zastosowuję w pliku konfiguracyjnym php.ini

10 PHP - PODSTAWY 11 asp_tags ustawienie na wartość ON powoduje możliwość użycia tagów języka ASP <% %> w kodzie PHP. safe_mode Od PHP w wersji ta własność jest przestarzała i nie należy jej używać ze względów bezpieczeństwa. W przypadku gdy korzystasz z PHP w wersji < pozostaw tą opcję włączoną gdy masz uruchomione wirtualne serwery (virtual hosts) max_execution_time własność ta mówi interpreterowi jak długo ma przetwarzać dany skrypt (czas przetwarzania skryptu wyrażony w ms). Po tym czasie w przeglądarce pokazuje się na błąd z rodziny timeout. max_input_time jeśli na Twój serwer przesyłane zostają duże pliki możesz pozostawić domyślną wartość -1 co oznacza brak limitu czasu przesyłanego żądania, lub ustaw ją na najbardziej dla Ciebie odpowiednią pamiętając o wyrażeniu tego czasu w milisekundach. memory_limit własność ta mówi ile pamięci może maksymalnie zająć skrypt PHP. Domyślną wartością jest 8 MB ( 8M ). Jeśli przetwarzasz duże pliki np. parsujesz ogromny plik XML lub XLS (excel) ustaw tą wartość na kilkukrotnie większą. error_reporting Raportowanie błędów. Jeśli wystąpi błąd w naszym skrypcie PHP to ta wartość mówi czy ma go wyświetlić. Domyślną wartością jest E_ALL, ale ja osobiście, niemal zawsze korzystam z trybu E_ALL E_STRICT. display_errors jeśli error_reporting jest włączony i ma jakąkolwiek wartość różną od OFF wtedy ta opcja blokuje (OFF) lub odblokowuje (ON) wyświetlenie błędu w przeglądarce. Jeśli error_reporting = OFF oraz display_errors = ON/OFF wtedy nawet gdybyśmy bardzo chcieli przechwycić taki błąd np. metodą try catch to tego nie zrobimy ponieważ wszystkie błędy są pomijane i kod leci dalej, co skutkuje tym, że tych błędów nie ma ale nasz kod nie chce poprawnie działać. Osobiście tą opcję mam ustwioną na OFF ponieważ zwykle sam ręcznie przechwytuję wszystkie błędy i odpowiednio je przetwarzam. log_errors mówi nam czy PHP automatycznie zapisuje błędy do pliku dziennika. W przypadku serwerów produkcyjnych włączamy tę opcję (ON), by dysponować jednolitym źródłem wszystkich komunikatów błędów. register_globals i register_long_arrays - wartości te decydują o tym, czy można stosować starszy styl odwołań do zmiennych globalnych HTTP, takich jak GET czy POST. Od PHP w wersji 5.x posługujemy się wyłącznie nowszym systemem, więc pozostawimy tę opcję wyłączoną (OFF). magic_quotes_gpc - wskazuje, czy PHP automatycznie wstawia znaki ucieczki przez apostrofami w przekazywanych danych (w danych POST, 6ET i COOKIE). W tym kursie polecam samodzielne wstawianie znaków ucieczki w otrzymywanych danych, więc pozostawimy tę opcję wyłączoną (OFF). mbstring.language zwykle tę opcję ustawiam na Neutral, aby mbstring nie preferował żadnego konkretnego języka. mbstring.internal encoding w przypadku serwerów deweloperskich jak i produkcyjnych ustawiam tę opcję na UTF-8, tak aby PHP wewnętrznie operował ciągami Unicode.

11 PHP - PODSTAWY 12 PRZYDATNE POLECENIA BAZODANOWE: Zaznaczenie danych w tabeli SELECT nazwa_kolumn(y) FROM nazwa_tabeli SELECT imie, nazwisko FROM users Zaznaczenie danych bez powtórzeń SELECT DISTINCT nazwa_kolumny FROM nazwa_tabeli SELECT DISTINCT imie, nazwisko FROM users Wprowadzenie danych do tabeli * INSERT INTO nazwa_tabeli (nazwa(y)_kolumn(y)) VALUES (wartość(ci)) INSERT INTO users (nick, haslo) VALUES ( super-nick, password ) Aktualizacja danych tabeli UPDATE nazwa_tabeli SET nazwa_kolumny1=wartość1 UPDATE users SET nick=inny-nick, haslo=super-haslo Usunięcie danych z tabeli DELETE FROM nazwa_tabeli DELETE FROM users * W zapytaniu do bazy danych przy odniesieniu do większej ilości kolumn stosuje się ich nazwy wyszczególnione po przecinku; to samo odnosi się do wartości VALUES Sprecyzowanie zasięgu operacji: Dla każdej operacji podstawowej możemy określić operandy precyzujące zasięg takiego zapytania. Dla przykładu: Zaznacz proszę kolumnę nick, haslo z tabeli users gdzie imię jest równe Zenobiusz a wyniki wyświetl w postaci posortowanej od Z-A

12 PHP - PODSTAWY 13 Klauzula WHERE * Nazwa SQL Przykład Operator logiczny AND..OR ORDER BY ASC..DESC SELECT nazwa_kolumn(y) FROM nazwa_tabeli WHERE nazwa_kolumny [oper.] wartość SELECT nazwa_kolumn(y) FROM nazwa_tabeli WHERE nazwa_kolumny [oper.] wartość AND nazwa_kolumny [oper.] wartość SELECT nazwa_kolumn(y) FROM nazwa_tabeli WHERE nazwa_kolumny [oper.] wartość ORDER BY nazwa_ kolumny DESC SELECT nick, haslo FROM users WHERE imie = Zenobiusz SELECT nick, haslo FROM users WHERE imie = Zenobiusz AND nazwisko = Kowalski SELECT nick, haslo FROM users WHERE imie = Zenobiusz ORDER BY imie DESC Operator SQL Opis = Sprawdzenie równości <> Sprawdzenie nierówności (również!=) > Większe od < Mniejsze od >= Większe bądź równe od <= Mniejsze bądź równe BETWEEN Czy dwie wartości znajdują się w przedziale pomiędzy LIKE Znajdowanie wzoru (pattern)

13 PHP - PODSTAWY 14 MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE: Skąd czerpać tajemną wiedzę i inspirację? Poniżej przedstawiam dodatkowe źródła informacji o pisaniu aplikacji WWW: Dokumentacja PHP (http://www.php.net/manual/pl). Podstawowe źródło informacji o PHP i jego funkcjach pełne komentarzy użytkowników i wskazówek pozwalających na uniknięcie często występujących problemów. PHP Freaks (http://www.phpfreaks.com). Społeczność użytkowników i entuzjastów PHP oraz związanych z nim technologii. Na stronie można znaleźć poradniki, informacje i inne pomocne wskazówki. Repozytorium klas PHP (http://www.phpclasses.org). Jest to największy zbiór klas pisany przez wielu znanych programistów. W3 Schools (http://www.w3schools.com). Bardzo użyteczna strona internetowa przedstawiająca różne technologie pisania udanych aplikacji WWW. Znajdują się w niej również dobre mini-kursy (tutoriale) z których również możesz się czegoś nowego dowiedzieć. The World Wide Web Consortium (http://www.w3.org). Co tu dużo mówić jeśli masz podstawowe pytania dotyczące czemu dokument xhtml musi rozpoczynać się o tagu <!DOCTYPE > to tam się wszystkiego dowiesz. Naprawdę dobra lektura na długie zimowe wieczory dla wytrwałych. Dokumentacja internetowa MySQL (http://dev.mysql.com/doc). Jest to pełna internetowa dokumentacja MySQL. Została bardzo dobrze napisana i zawiera wszystko, co potrzebne, by w pełni i skutecznie korzystać z serwera bazy danych MySQL. Dokumentacja internetowa PostgreSQL (http://www.postgresqi.org/docs). Niezwykle bogata i dobrze napisana.

14 PHP - PODSTAWY 15 KORZYSTANIE Z PŁYTY DVD DOŁĄCZONEJ DO KSIĄŻKI Na płycie DVD znajdziesz pełne szkolenie z zakresu Adobe Dreamweaver które jest dodatkiem do książki. Prosimy o pobranie licencji, która jednocześnie jest dowodem zakupu oraz lagalności kursu. Certyfikat jest dostępny na stronie po zalogowaniu do Strefy Klienta. INSTRUKCJA OBSŁUGI PŁYTY DVD Po włożeniu płyty DVD do napędu proszę wybrać opcję Eksploruj (wyświetlić zawartość płyty), a następnie uruchomić plik index.html W razie problemów z odtwarzaniem filmów należy: 1/ Pobrać najnowszy Flash Player (http://get.adobe.com/pl/flashplayer/) 2/ Zainstalować środowisko Java (http://www.java.com/pl/download/) 3/ Wyczyścić pliki tymczasowe i uruchomić ponownie przeglądarkę, a jeśli to nie zadziała, w miarę możliwości spróbować uruchomić plik pod inną przeglądarką (np. Firefox ) 4/ W ostateczności zmienić rozszerzenie pliku.flv w folderze video na.mov i sprawdzić, czy film będzie odtwarzał się w QuickTime Kurs jest w sposób elektroniczny powiązany z właścicielem licencji. Kurs przeznaczony jest do użytku osoby kupującej. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo, jakiekolwiek powielanie, montaż, wypożyczanie czy inne rozpowszechnianie płyty lub jej zawartości czy fragmentów zawartości jest bezwzględnie zabronione. Książka wraz z płytą DVD nie mogą być przedmiotem odsprzedaży czy sprzedaży handlowej bez uzyskania odpowiedniej licencji.

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 7 Dla kogo jest przeznaczona ta książka... 7 Konwencje... 7 Omówienie książki... 7 Od autora... 8 Przykłady kodu... 8 CZYM JEST PHP... 8 DLACZEGO POWINIENEŚ UŻYĆ PHP...

Bardziej szczegółowo

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji:

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji: PHP/Biblioteka PDO 1 PHP/Biblioteka PDO Biblioteka PDO Jeszcze rok temu programiści pragnący komunikować się z bazą danych poprzez PHP musieli zmagać się z wieloma problemami. Każdy serwer DB udostępniał

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Joomla! 1.5 Instrukcja Instalacji

Joomla! 1.5 Instrukcja Instalacji Joomla! 1.5 Instrukcja Instalacji Autor: Andy Wallace Tłumaczenie: Tomasz Dobrzyński Joomla! User Documentation Team Wersja 0.5 30 Październik 2007 Podziękowania i Licencja Podziękowania Chciałbym złożyć

Bardziej szczegółowo

Linux-EduCD 0.4.1 Minipodręcznik

Linux-EduCD 0.4.1 Minipodręcznik 0.4.1 Minipodręcznik Rajmund Radziewicz SIMP Studium Techniki http://www.simp-st.pl/ wprowadzenie 2 Uruchamianie płyty 6 Instalacja na twardym dysku 9 HomePack 17 Baza danych 18 NFS- udostępnianie zasobów

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Narzędzia. Początki. Atak. hakin9

Narzędzia. Początki. Atak. hakin9 hakin9 Witam! Terminy haker, cracker kojarzą się zwykłym ludziom raczej z pojęciem cyberprzestępcy, jednak bardziej wtajemniczeni wiedzą, że te dwa typy różnią się od siebie. Jak zapewne Państwo wiedzą,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Joomla! Zabezpieczanie witryn

Joomla! Zabezpieczanie witryn Joomla! Zabezpieczanie witryn Autor: Tom Canavan T³umaczenie: Roman Gryzowski, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2197-2 Tytu³ orygina³u: Joomla! Web Security Format: 170 230, stron: 248 Zabezpiecz stronê

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Tworzenie skryptów w Microsoft Windows

Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Podręcznik do samodzielnej nauki Ed Wilson Tworzenie skryptów w Microsoft Windows. Podręcznik do samodzielnej nauki Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Część I Podstawy... 23

Część I Podstawy... 23 O autorach... 17 Wprowadzenie... 19 Część I Podstawy... 23 Rozdział 1. Szybka instalacja... 25 Instalacja w systemie Linux/Unix... 25 Instalacja MySQL... 26 Instalacja Apache... 26 Instalacja PHP... 28

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne aplikacje internetowe

Bezpieczne aplikacje internetowe POCZĄTKI CEZARY G. CEREKWICKI Bezpieczne aplikacje internetowe Stopień trudności Dla wielu mniej zaawansowanych twórców aplikacji webowych projekt kończy się wraz z wyklikaniem w swoim tworze podstawowych

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo