Wprowadzenie do projektu QualitySpy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do projektu QualitySpy"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do projektu QualitySpy Na podstawie instrukcji implementacji prostej funkcjonalności. 1. Wstęp Celem tego poradnika jest wprowadzić programistę do projektu QualitySpy. Będziemy implementować krok po kroku prostą funkcjonalność związaną z serwisem GitHub. W trakcie tłumaczenia będę komentował i opisywał strukturę projektu. Dla uproszczenia będę pomijał początek nazwy pakietu pl.wroc.pwr.qualityspy i będę odnosił się do tylko ostatniego członu. 2. Co będzie implementowane Zaimplementujemy funkcjonalność wyświetlającą liczbę repozytoriów które posiada dany użytkownik na GitHubie i liczbę obserwujących dla każdego z repozytoriów. Instrukcja została oparta o przykładowe użycie biblioteki do obsługi API Githuba: https://github.com/eclipse/egit-github/tree/master/org.eclipse.egit.github.core 3. Rewizja Przykład jest tworzony w oparciu o najnowszą rewizję na dzień Jest to rewizja numer Nowe pole konfiguracyjne W tym punkcje zajmiemy się dodaniem nowego pola do plików konfiguracyjnych. Przejdźmy do pakietu common z modułu common i wybierzmy interfejs BugtrackerProperties Interfejsy XXXProperties wraz z klasą Properties definiują strukturę pliku konfiguracyjnego. Interfejsy opisują jakie dane można pobrać z konfiguracji, natomiast klasa dodatkowo opisuje jak te dane są zapisywane w pliku (mówiąc dokładniej definiuje nazwę klucz. Konfiguracja jest zapisywana w postaci klucz wartość). Dodajmy zatem metodę o definicji public String getxxx(); np. o nazwie getgithubexampleuser. Zapisanie zmian w tym pliku powinno od razu skutkować wyświetleniem błędu w klasie Properties. Przejdźmy zatem do tej klasy.

2 Jako że klasa implementuje interfejsy XXXProperties, musimy zaimplementować dodaną właśnie metodę. Jeśli spojrzymy na strukturę klasy zauważymy, że metody występują trójkami: getxxx(), setxxx(string value) i getxxxkey(). Pierwsza i druga kolejno pobiera i zapisuje wartość korzystając z metod getproperty(string key) i setproperty(string key, String value), trzecia metoda zwraca wartość klucza dla wybranej opcji konfiguracji (jak wcześniej wspomniałem dane zapisywane są w postaci klucz wartość). Dodajmy zatem trójkę takich metod: Zdefiniujmy metodę public String getgithubexampleuser() która zwraca tekst exampleuser. Następnie zdefiniujmy metody getgithubexampleuser i setgithubexampleuser tak jak jest to opisane w komentarzu powyżej i posiłkując się przykładami z innych pól konfiguracyjnych np. z pola JiraPassword. Następnie musimy to pole konfiguracyjne obsłużyć przez interfejs graficzny. W tym celu przejdźmy do klasy ConfigJPanel z pakietu gui w modue gui. Rysunek 1 ConfigJPanel Ta klasa zawiera całą implementacje funcjonalności związaną z obsługą pól edycyjnych ich edycją i walidacją. Sam zapis wywoływany jest w klasie MenuJPanel, która wywołuje metodę savechangesofcomponent klasy ConfigJPanel, która iteruje po wierszach tabeli widocznej na powyższym zrzucie ekranu, dzięki czemu dodanie do niej nowego wiersza z opcją konfiguracyjną spowoduje już zapisywanie tej opcji do pliku. Odnajdźmy metodę addrowjiratoconfigtable, metoda ta powoduje dodanie wierszy do tabeli edycyjnej po wybraniu zakładki Jira. Zakładka Jira obsługuje zarówno pobieranie danych z IssueTrackera Jiry jak i Githuba poprzez odpowiedni wybór opcji bugtracker. Metoda ta zawiera szereg wywołań metody addrowtoconfigtable, która jako argumenty przyjmują klucz i wartość pola konfiguracyjnego. Wykorzystajmy zatem wcześniej stworzone metody getgithubexampleuserkey i getgithubexampleuser. Dodajmy zatem nowe wywołanie wyżej wspomnianej metody.

3 Zbudujmy cały projekt i uruchommy go zgodnie z instrukcją przekazaną prze prowadzących zajęcia. (Niepoprawne uruchomienie np. poprzez wybranie Run ze środowiska programistycznego spowoduje nie pojawienie się i/lub błędne pojawienie się przykładowych konfiguracji) Wybierzmy jedną z przykładowych konfiguracji TestGitHub/1.0. Na zakładce Jira powinno pojawić się nowe pole konfiguracyjne: Rysunek 2 GUI z nowym polem Wprowadźmy przykładową wartość np. defunkt i naciśnijmy przycisk ENTER lub przejdźmy do innego pola konfiguracyjnego. Tylko w ten sposób zapiszemy zmiany w polu. Następnie wybierzmy ikonę Dyskietki. Konfiguracja jest za każdym razem czytana z pliku, dlatego niezbędne jest wcześniejsze zapisanie konfiguracji przed uruchomieniem funkcjonalności związanej ze ściąganiem danych. Przejdźmy do folderu config/testgithub/1.0 i otwórzmy w edytorze tekstu plik qs.properties. Rysunek 3 Ścieżka do pliku qs.properties Rysunek 4 Plik qs.properties 5. Implementacja przykładowej funkcjonalności Nasza przykładowa funkcjonalność jest związana z komponentem bugtracker wykorzystującym GitHuba. Funkcjonalność ściągająca zagadnienia dla wybranego repozytorium już jest zaimplementowana, jest tam obsłużone tworzenie klienta dla githuba i serwisu repozytoriów, dlatego właśnie tam małym kosztem dołożymy naszą przykładową funkcjonalnośc. Dla tych co nie zaglądali do przykładów biblioteki z linku w rozdziale Co będzie implementowane:

4 Rysunek 5 Przykładowe użycie Github klienta Rozpocznijmy implementacje. Przejdźmy do modułu bugtracker i z pakietu bugtracker.github wybierzmy klasę GithubConnector. Moduły odpowiedzialne za ściąganie danych takie jak: bugtracker, metrics, version-control, ci zawierają klasy XXXConnector. Są to klasy których zadaniem jest zainicjowanie właściwego klienta z daną usługą np. bugtracker serwisu Github, połączenie z usługą Jenkins itp. i wystawienie metod pozwalających na pobranie danych z tych usług. Dane te muszą zostać także odpowiednio przekonwertowane na model który jest zapisywany w bazie danych.dla przykładu GithubConnector w metodzie init tworzy połączenie z serwisem Github za pomocą klasy GithubClient, która pochodzi z zewnętrznej biblioteki. Konfiguruje to połączenie a następnie udostępnia metodę getissueswithfulldescription, która z kolei pobiera zagadnienia z githuba także za pomocą funkcjo z biblioteki service.getissues(repository, issuefilter); a następnie wykorzystuje odpowiedni konwerter do konwersji na format modelu parser.convertgithubissuetoissuedescription(issue). Dodajmy zatem do tej klasy pole przechowujące listę Repozytoriów wybranego użytkownika: private List<Repository> repos; A następnie w metodzie init po zainicjowaniu klienta Githuba i serwisu repozytoriów wykonajmy metodę z Rysunku: Przykładowe użycie Github klienta: repositoryservice.getrepositories(string user) A skąd pobrać usera? Zauważmy, że do konstruktora GithubConnectora podawany jest obiekt klasy Properties, dokładnie tej klasy którą modyfikowaliśmy w poprzednim rozdziale, dzięki czemu mamy dostęp do metody getgithubexampleuser(). Przed wywołaniem sprawdźmy tylko czy przekazane pole nie jest puste. Rysunek 6 Kod po modyfikacjach Doskonale. Po tych modyfikacjach po utworzeniu GithubConnectora zostaje pobrana lista repozytoriów. Utwórzmy teraz metodę, która będzie wyświetlała odpowiednie informacje.

5 Utwórzmy metodę o definicji: public void showwatcherslist(); Metoda nie zwraca nic, ponieważ wykorzystamy klasę ErrorWindow przeznaczoną do wyświetlania błędów w GUI. Przeitreujmy po repozytoriach z listy repos i dla każdego z nich odczytajmy wartość zwracaną przez metodę getwatchers(). Dane pod postacią nazwa repozytorium liczba wrzućmy do pojedynczego Stringa. W tym celu polecam użyć klasy StringBuilder, która jest klasą przeznaczoną właśnie do wielokrotnego sklejania łańcucha tekstowego. Można także na potrzeby ćwiczenia wykorzystać po prostu operator +, jednak zalecam zapoznać się z w/w klasą. Klasa ErrorWindow jest klasą typu Singleton. Aby uzyskać instancję klasy Singleton posłużymy się metodą statyczną ErrorWindows.getInstance(). Następnie aby wykorzystać ErrorWindow wykorzystamy metodę handleerror. Ta metoda przyjmuje dwa argumenty typu Exception i typu Errors. Klasa Errors jest klasą zdefiniowaną w module common, tak jak i sama klasa ErrorWindow w pakiecie errorhandling. Klasa ta jest klasą abstrakcyjną i służy do implementacji zachowania przycisków TryAgain i EndProcess. Klasa ErrorWindow służy do wyświetlania komunikatu wyjątku, dlatego musimy opakować nasz tekst w jakiś wyjątek, dlatego posłużymy się wywołaniem new Exception(watchersList). Jeśli chodzi o drugi argument, należy przekazać nową instancję klasy Errors z pustą implementacją jej metod. Rysunek 7 Użycie ErrorWindow W tym momencie implementacja samej przykładowej funkcjonalności jest gotowa. Pozostaje nam tylko wywołanie. 6. Wywołanie nowej funkcjonalności Wróćmy do modułu gui, tym razem jednak do pakietu integration. W tym pakiecie znajdują się klasy FetchXXXThread. Te klasy poza klasą FetchDataThread, która ma inne znaczenie w metodzie fetcherrun implementuje to co się dzieje po wybraniu

6 jednego z przycisków Fetch w GUI. Wspomniana klasa FetchDataThread to klasa która opakowuje klasy FetchXXXThread w odpowiedni wątek i obsługę błędów. Otwórzmy klasę FetchJiraThread. Jak wcześniej wspomniałem funkcjonalność ściągania zagadnień z bugtrackera Jira i Github są połączone ze sobą. W metodzie fetcherrun przejdźmy do warunku gdzie wykryte zostało że pole konfiguracyjne bugtracker ma wartość github. Zauważmy że tworzony jest GithubConnector na referencji klasy bazowej IBugTrackerConnector. Pamiętajmy że stworzona funkcjonalność pozwala nam wyciągnąć dane za pomocą metody, dodanej wyłącznie do klasy GithubConnector. Musimy zatem obsłużyć tę funkcjonalność w tym warunku. Na początku zrzutujmy referencję issueconnector na referencję klasy GithubConnector, a następnie wywołajmy metodę showwatcherslist();, ponownie pod warunkiem, że pole githubexampleuser nie jest puste. Rysunek 8 Kod po modyfikacjach. Ponownie zbudujmy projekt i uruchommy według instrukcji podanej na zajęciach. Wybierzmy konfigurację TestGitHub/1.0. Przejdźmy na zakładkę Jira i wprowadźmy exampleuser: defunkt. Pamiętajmy że musimy nacisnąć ENTER lub wyjść z pola edycyjnego, a następnie nacisnąć ikonę zapisu. Wybierzmy przycisk Fetch JIRA. po chwili powinno pojawić się okno błędu z listą repozytoriów i liczbą ich obserwatorów.

7 Rysunek 9 Okno błędu

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Java. Potrzaski IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

Java. Potrzaski IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0)

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia: tel. (0-12) 261-36-45 e-mail: workflow@enova.pl enova

Bardziej szczegółowo

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.3)

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.3) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia: tel. (0-12) 261-36-54 e-mail: workflow@enova.pl enova

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb C#. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Raport Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Piotr

Bardziej szczegółowo

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KIERUNEK INFORMATYKA Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial Autorzy PIOTR BOBER TOMASZ CUDEK Przedmiot BAZY

Bardziej szczegółowo

Future CMS. Instrukcja konfiguracji. (część dla Webmastera) ZARZĄDZANIE FORMATKAMI 4 TWORZENIE FOLDERÓW NA DOKUMENTY 11

Future CMS. Instrukcja konfiguracji. (część dla Webmastera) ZARZĄDZANIE FORMATKAMI 4 TWORZENIE FOLDERÓW NA DOKUMENTY 11 Future CMS Instrukcja konfiguracji (część dla Webmastera) GDZIE KOŃCZY SIĘ INTERFEJS A ZACZYNA ENGINE 3 CZY WEBMASTER MA COŚ TWÓRCZEGO DO POWIEDZENIA? 3 ZARZĄDZANIE FORMATKAMI 4 CZYM JEST FORMATKA? 4 DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

ejestr systemu Windows jest bazą danych, w której system i aplikacje mogą przechowywać swoje dane, w szczególności parametry konfiguracyjne.

ejestr systemu Windows jest bazą danych, w której system i aplikacje mogą przechowywać swoje dane, w szczególności parametry konfiguracyjne. ejestr systemu Windows jest bazą danych, w której system i aplikacje mogą przechowywać swoje dane, w szczególności parametry konfiguracyjne. Rejestr składa się z kilku kluczy głównych, z których z punktu

Bardziej szczegółowo

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Platforma.NET laboratorium 5 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Połączenie z bazą serwera Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Podstawowe konwencje. 2.1. Okna. W programie SPSS for Windows funkcjonuje dziewięć typów okien(rys. 2.1):

Podstawowe konwencje. 2.1. Okna. W programie SPSS for Windows funkcjonuje dziewięć typów okien(rys. 2.1): Podstawowe konwencje SPSS jest typowym programem pracującym pod kontrolą środowiska Windows, zatem po menu i oknach dialogowych możemy poruszać się korzystając z myszy lub klawiatury. Najczęściej, a w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

KASA program wspomagający pracę kasy v 1.0.38. 1.1. Ogólna charakterystyka programu... 4. 1.2. Wymagania sprzętowo programowe... 4 2. INSTALACJA...

KASA program wspomagający pracę kasy v 1.0.38. 1.1. Ogólna charakterystyka programu... 4. 1.2. Wymagania sprzętowo programowe... 4 2. INSTALACJA... KASA wersja.1.x.x Spis treści : 1. WSTĘP... 4 1.1. Ogólna charakterystyka programu... 4 1.2. Wymagania sprzętowo programowe... 4 2. INSTALACJA... 6 2.1. Instalacja oprogramowania klient serwer.... 6 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Oracle EBS mechanizmy dostosowywania i rozszerzania systemu

Oracle EBS mechanizmy dostosowywania i rozszerzania systemu XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Oracle EBS mechanizmy dostosowywania i rozszerzania systemu Barbara Reimschűssel-Wąs Softbank S.A. e mail: b.was@softbank.pl Streszczenie Sesja ma na celu

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.90.0 Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Adama Branickiego 13 02-972 Warszawa www.wapro.pl

Bardziej szczegółowo

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Opracował: Paweł Strzyżewski, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., luty 2013 Spis treści Wiadomości wstępne...1 Krótkie omówienie

Bardziej szczegółowo

Zaglądamy do Internetu

Zaglądamy do Internetu Zaglądamy do Internetu 2.2. Przeglądanie Internetu 2.2.1. Uruchamiamy przeglądarkę Przeglądarka to typowy program komputerowy, który sposobem otwierania i zamykania możemy porównać z prostym edytorem

Bardziej szczegółowo

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl AsixConnect - Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix Dok. Nr PLP7072 Wersja: 2012-11-09

Bardziej szczegółowo