NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI"

Transkrypt

1 15 styczeń 2009r., Wrocław Grzegorz Łapa NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Andrzej Łukasiewicz Piotr Musiał

2 GŁÓWNE ELEMENTY NOWOCZESNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1. MACIERZOWA STRUKTURA FIRMY 2. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 3. NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ I INFORMACJĄ 5. PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I CZASEM 6. PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE PRZYCHODAMI I KOSZTAMI 7. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

3 1. MACIERZOWA STRUKTURA FIRMY PODWYKONAWCA 1 PODWYKONAWCA 2 PODWYKONAWCA 3

4 2. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ PODEJŚCIE PROCESOWE K L I E N T PROCESY WSPOMAGAJĄCE PROCESY PODSTAWOWE PROCESY WSPOMAGAJĄCE PROCESY WSPOMAGAJĄCE K L I E N T PROCESY POMOCNICZE

5 OBSZARY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Jakość ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ PROCESY WSPOMAGAJĄCE PROCESY PODSTAWOWE PROCESY WSPOMAGAJĄCE Zarządzanie zadaniami PP1 MAPA PROCESÓW Cz. I K L I E N T Pozyskiwanie Zleceń W1 Zawieranie umów W2 Marketing - W3 Wykonywanie opracowań koncepcyjno-studialnych PP2 Wykonywanie projektów PP3 Wykonywanie opracowań specjalistycznych/ekspertyz PP4 Wykonywanie usług serwisowych PP5 Doradztwo techniczne, Konsultacje PP6 Weryfikacja Dokumentacji W4 Powielanie Dokumentacji W5 Archiwizowanie W6 K L I E N T Inwestycje pod klucz PP7

6 OBSZARY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Jakość PROCESY WSPOMAGAJĄCE - Obsługa geodezyjna i geologiczna W7 - Obsługa ekonomiczna i kosztorysowa projektów W8 - Obsługa Informatyczna W9 - Zarządzania informacją techniczną W10 PROCESY WSPOMAGAJĄCE ZEWNĘTRZNE Podzlecanie opracowań specjalistycznych podwykonawcom Z1 MAPA PROCESÓW Cz. II PROCESY POMOCNICZE Zarządzanie zintegrowanym systemem jakości, środ., bhp i bezp. informacji P1 Zarządzanie personelem P2 Zarządzanie finansami, kontrola, weryfikacja P3 Controlling P4 Utrzymywanie infrastruktury informatycznych P5 Administrowanie infrastrukturą P6 Zakupy materiałów, sprzętu i usług na potrzeby funkcjonowania biura P7

7 SPECJALIŚCI, PROJEKTANCI BRANśOWI, RZECZOZNAWCY OBSZARY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Jakość MAPA PROCESÓW Cz. III

8 PROCESY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM 1. Proces rozpoczęcia (initialing processes). Zatwierdzenie projektu lub jego etapu. 2. Planowanie (planning processes) Ustalenie celów projektu, wybór sposobów działania dla osiągnięcia ich. 3. Realizacja (executing processes). Koordynacja działań wykonawców i zasobów w celu wykonania przyjętego planu. 4. Procesy kontroli (controlling processes) Systematyczne monitorowanie wykonania projektu, podejmowanie działań koryguj. 5. Procesy zakończenia (closing processes) Formalna akceptacja rezultatów uzyskanych w projekcie lub w danym etapie.

9 Stosujemy zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg norm ISO 9001, 14001, PN-N-18001

10 3. NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE SIEĆ KOMPUTEROWA

11 PARAMETRY SIECI: Okablowanie strukturalne bazujące na technologii MOD-TAP 5 (kat. 5); 350 punktów dostępowych; Rdzeń sieci wykonany jest w technologii światłowodowej 2 x 2Gb Full Duplex; Jako urządzenia aktywne zastosowano urządzenia firmy HP; Serwery i urządzenia aktywne połączone są za pomocą technologii GigaEthernet; Do stacji roboczych wykorzystano połączenie typu FastEthernet; 5 serwerów fizycznych (MS Windows 2003 Server ); 2 serwery fizyczne VMWare ESX Server obsługujące 5 serwerów wirtualnych; Stałe łącze dostępowe do Internetu (symetryczne, 8Mbit); Stałe łącze dostępowe dla systemu Wideokonferencji (symetryczne, 3Mbit); BEZPIECZEŃSTWO SIECI: Redundante zasilanie budynku (z 2 transformatorów); System zasilania awaryjnego UPS PowerWare; Sprzetowy firewall Cisco PIX; Zdalny i szyfrowany dostęp do sieci (VPN); System archiwizacji danych CA ArcServeIT; System antywirusowy NOD32; Stały nadzór serwisowy.

12 SPRZĘT KOMPUTEROWY: Komputery PC (klasa: Core2Quad, Core2Duo, CoreDuo, PIV, AMD Athlon ) 230 szt. Laptopy (Core2Duo, CoreDuo, PIV) 63 szt. Ploter wielkoformatowy (kolor) HP DesignJet 4 szt. Drukarki (A4/A3 atramentowe i laserowe) 51 szt. Kopiarko-drukarki (kolor) do formatów max. A3 Toshiba e-studio 12 szt. POLIGRAFIA: Kopiarko-drukarki (kolor) do formatów max. A3 Toshiba e-studio 2 szt. Kopiarko-drukarka mono do formatów max A3 Toshiba e-studio 1 szt. Plotery wielkoformatowe (kolor) OCE TCS szt. Kopiarko-ploter wieloformatowy (mono) OCE TDS szt. Skanery wielkoformatowe (kolor) OCE TCS szt Składarka OCE szt.

13 ORGANIZACJA POLIGRAFII I EKSPEDYCJI SCHEMATYCZNY OBIEG POWIELANYCH DOKUMENTACJI STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO PRZYJMOWANIE PRAC I PRZEKAZYWANIE NA STANOWISKA ROBOCZE STANOWISKO URZĄDZEŃ WIELKOFORMAT. POWIELANIE, DRUKOWANIE, SKANOWANIE STANOWISKO FORMATOWANIA RYS.. OBCINANIE, SKŁADANIE, KLEJENIE STANOWISKO URZĄDZEŃ MAŁOFORMAT. POWIELANIE, DRUKOWANIE, SKANOWANIE PRZEKAZANIE WYROBU REGAŁ NA WYKONANE RYS. DLA KLIENTA WEWN. REGAŁ NA SORTOWANE RYS. DO OPRAWY STANOWISKO INTROLIGATORA OPRAWA DOKUMENTÓW REGAŁ POWIELANYCH PRAC TEKSTOWYCH DO OPRAWY ARCHIWUM DEPOZYT NA PRACE WYMAGAJĄCE WYJAŚNIEŃ REGAŁ NA DOKUMENTACJE ARCHIWALNE STÓŁ NA DOKUMENTY OPRAWIONE REGAŁ POWIELANYCH ORAZ OPRAWIONYCH PRAC TEKST. DLA KLIENTA WEWN. REGAŁ NA DOKUM. KOMPLETOWANE PRZEKAZANIE WYROBU EKSPEDYCJA PRZEKAZANIE PRAC KLIENTOWI ZEWN. PAKOWANIE

14 OPROGRAMOWANIE INśYNIERSKIE: Oprogramowanie CAD: Advance Steel Advance Concrete Architectural Desktop 2008 AUTOPLANT (PIPING, P&ID, EXPLORER itd.) APCAD CIVIL 3D 2008 C-Geo 8.0 DYBY D Studio MAX 2009 DROGA 8.7 Femap Prof Intellicad 2009 MicroStation V8 Profil Koordynator 7.0 PROFIL (własne) RM-OBC, RM-SPOL, RM-STAL, RM-śELB, FD-WIN, PL-WIN, Robot Structural Analysys SEE D Studio Max 2009 Systemy GIS: ArcView GIS v3.1 MapInfo Proffesional v5.0 Systemy do obliczeń wytrzymałościowych, hydraulicznych i innych. Abaqus 6.2 AutoPipe Puls- 100 node/ 1 compresor EK-100 W HPZ 2001 PHAST 6.4 SIMONE Plynos v. 3.0 PlantFlow CHEMCAD 6.02 HYSYS Fathom

15 OPROGRAMOWANIE : Oprogramowanie do zarządzania: VARIO MS Project 2000 Egeria Controlling TETA Oprogramowanie własne (bazy danych): SMART: -Wycena, -Karty pracy, -Delegacje, -Prace w toku, -Realizacja budŝetu -Prognozy SprzedaŜy -Rachunek Wyników -Umowy Oprogramowanie ogólnobiurowe: MS Office 2000, 2003 MS Exchange Serwer 2000 MS Windows 2000, XP, Vista

16 S T R U K T U R A 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUM. I INFORMACJĄ VARIO O G Ó L N A

17 OTWARCIE ZADANIA OFERTOWEGO LUB PROJEKTOWEGO SMART

18 EWIDENCJA ZADANIA W BAZIE OFERTY LUB UMOWY VARIO

19 ZAŁOśENIE OGÓLNEJ STRUKTURY DOKUM. PROJ. W KATALOGU PROJEKTY

20 ZARZĄDZANIE ZAKRESEM I ZMIANAMI

21 DO POPRAWY DOSTĘP DO INFORMACJI ZARZĄDZANIE KORESPONDENCJĄ Dawniej

22 DOSTĘP DO INFORMACJI ZARZĄDZANIE KORESPONDENCJĄ Dawniej

23 DOSTĘP DO INFORMACJI

24 DOSTĘP DO NORM I PRZEPISÓW TECHNICZNYCH

25 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

26 ZARZĄDZANIE DELEGACJAMI - POLECENIE WYJAZDU SŁUśBOWEGO

27 ZLECENIA POWIELENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

28 ARCHIWUM DOKUMENTACJI

29 5. PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I CZASEM

30 6. PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE PRZYCHODAMI I KOSZTAMI PLANOWANIE BUDśETU SMART

31 EWIDENCJA CZASU PRACY NA ZADANIA PROJEKTOWE SMART

32 PRACE W TOKU SMART

33 SMART

34 KONTROLA REALIZACJI BUDśETU SMART

35 PROGNOZY SPRZEDAśY SMART

36 PROGNOZY SPRZEDAśY SMART

37 SMART

38 SMART

39 6. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA 6.1 WYKORZYSTANIE PORTALU GOOGLE EARTH DO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA Wyszukiwanie i lokalizacja miejscowości Wyszukiwanie arkuszy map (godła) w skali 1: obejmujących inwestycję Ustalanie lokalizacji (na etapie wstępnym) Wniosek o decyzję lokalizacyjną Wniosek o decyzję środowiskową Analiza wpływu stref zagroŝenia wybuchem (na etapie wstępnym) Weryfikacja aktualności mapy (na poziomie poglądowym) Analiza lokalizacji na tle map obszarów chronionych (Natura 2000 i inne) MoŜliwość wpasowania rastra mapy topograficznej dla danego obszaru Wizualizacja śladu GPS zapisanego podczas wizji lokalnej Ustalenie współrzędnych GPS punktów poszukiwanych w terenie Rysowanie w Google Earth z moŝliwością konwersji do DXF

40 Przykładowa wizualizacja strefy zagroŝenia wybuchem

41 Weryfikacja aktualności mapy Mapa w skali 1:25000 Widok z programu Google Earth

42 Analiza lokalizacji gazociągu na tle obszaru Natura 2000 Analiza kolizji

43 6.2 SYSTEM WIDEOKONFERENCYJNY - jakość HD - prowadzenie konferencji video i audio z 5 stronami, - prezentowanie obrazu komputerowego, przez kaŝdą ze stron, - nagrywanie wideokonferencji, - szyfrowanie wideokonferencji,

44 Uzupełnieniem systemu wideokonferencyjnego jest system WEBEX - system internetowy - wspólna praca na dokumentach, - udostępnianie zasobów komputerów - nanoszenie uwag na prezentowanych dokumentach,

45 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy:

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, maj 2014 r. Spis treści 1. Cel prac.... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Lubuski e-urząd

Realizacja projektu Lubuski e-urząd Realizacja projektu Lubuski e-urząd Grzegorz Fiuk Doradca Projektu Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. e-mail: gfiuk@spnt.pl tel.: +48 91 85 22 911 GSM: +48 601 713 867 Zielona Góra, dnia

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2010

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2010 2011-04-10 Spis treści Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2010 Sprawozdanie z działalności...1 Uczelnianego Centrum Informatycznego...1 w roku 2010...1 Wstęp...3 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business Szanowni Państwo, od ponad dekady jesteśmy świadkami przeobrażania informatyki w dobro powszechnie dostępne. Jeśli przyjmiemy, że pojęcie to oznacza towar, który może być dostarczony w dowolne miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo