publicznego, musi ona spełnić specyfikacje i wymagania związane z formatowaniem, zgodnością, charakterystykami operacyjnymi i zasadami podstawowymi,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "publicznego, musi ona spełnić specyfikacje i wymagania związane z formatowaniem, zgodnością, charakterystykami operacyjnymi i zasadami podstawowymi,"

Transkrypt

1 Nickelodeon Slime Cup Konkurs na Taniec Zwycięstwa (Slime Cup Victory Dance Competition) Umowa o przesyłaniu zawartości wygenerowanej przez użytkowników Zawierają Państwo niniejszą umowę o przesyłaniu zawartości wygenerowanej przez użytkowników (zwaną dalej umową ) z Viacom International Media Networks, oddziałem firmy Viacom International Inc. (zwanej dalej VIMN, wspólnie z innymi podmiotami zależnymi i oddziałami firmy Viacom International Inc., które są dalej zwane podmiotami zależnymi"), z tytułu Państwa zgłoszenia w konkursie na taniec zwycięstwa Nickelodeon Slime Cup Konkurs na Taniec Zwycięstwa (zwanego dalej konkursem ) oraz udostępnienia treści, które stanowi część tego zgłoszenia, za pomocą strony udostępniania zawartości wygenerowanej przez użytkowników znajdującej się w witrynie internetowej (zwanej dalej naszą witryną internetową ). Prosimy zapoznać się z warunkami tej umowy, ponieważ stanowi ona część Oficjalnych Zasad przedstawionych w witrynie internetowej konkursu. Stanowi ona również Państwa prawnie wiążącą umowę z nami w zakresie Państwa zgłoszenia do konkursu, a także korzystania z usługi przesyłania zawartości wygenerowanej przez użytkowników dostarczanej za pośrednictwem witryny internetowej (zwanej dalej usługą ). W przypadku braku osobnych definicji terminy stosowane w tej umowie są zdefiniowane w Oficjalnych Zasadach. Przesłanie swojego zgłoszenia za pośrednictwem witryny internetowej konkursu oznacza akceptację wszystkich tych warunków oraz Oficjalnych Zasad, które obowiązują w Państwa prawnym i umownym stosunku z VIMN. Mamy prawo zmienić warunki tej umowy w dowolnym momencie, co zostało opisane w naszych Oficjalnych Zasadach. Jeśli w jakimkolwiek momencie nie zgadzają się Państwo z wszystkimi warunkami tej umowy, włączając w to między innymi okresy, w których wprowadzamy zmiany, nie należy korzystać z usługi, próbować z niej korzystać oraz niezwłocznie przerwać korzystanie z niej. Wykonanie którejkolwiek z tych czynności oznacza, że zobowiązują się Państwo do przestrzegania wszystkich warunków tej umowy, łącznie z jakimikolwiek zmianami, które zostały wprowadzone. 1. Przesyłanie zawartości. Używany przez nas termin zawartość oznacza i odnosi się do jakichkolwiek mediów i materiałów przesłanych przez Państwa do serwisu w celu związanym z uczestnictwem w konkursie i możliwością wyświetlania w witrynie internetowej konkursu. Do takich mediów i materiałów zaliczają się między innymi: fotosy, utwory, wypowiadane oświadczenia, materiały muzyczne, audio, wideo, nagrania wideo, materiały i nagrania audiowizualne, slajdy, portrety, filmy lub filmy animowane, karykatury, podobizny, dźwięki wokalne lub inne, nagrania dźwięków, głosy, odtworzenia głosów, grafiki komputerowe i efekty specjalne, a także jakiekolwiek towarzyszące im dokumenty, opakowania lub inne materiały, materialne lub niematerialne. Termin ten odnosi się także do opracowań, tłumaczeń, adaptacji lub wariacji na temat tych mediów i materiałów, bez względu na medium namacalne, medium nadawcze, format czy formę, znane obecnie lub opracowane bądź wynalezione w przyszłości i bez względu na to, czy zostało wyprodukowane w plenerze, w studio czy w innym miejscu, czy jest czarno-białe czy kolorowe, czy występuje samodzielnie czy wspólnie z innymi dziełami, postaciami, prawdziwymi lub wymyślonymi, na całym świecie. Aby przesłać zawartość do serwisu należy podpisać niniejszą umowę lub w inny sposób wyrazić zgodę na jej warunki oraz przekazać zawartość (przesłać kopię zawartości) przez Internet za pośrednictwem naszej witryny internetowej. Za każdym razem, kiedy przekazują lub przesyłają Państwo zawartość, potwierdzają Państwo swoją akceptację wszystkich warunków niniejszej umowy i uznają je za wiążące. Instrukcja przekazywania zawartości znajduje się na stronie przekazywania w naszej witrynie internetowej lub w wiadomości , która została do Państwa wysłana razem z tą umową. Aby Państwa zawartość została uznana za nadającą się do opublikowania i wystawienia do użytku 1

2 publicznego, musi ona spełnić specyfikacje i wymagania związane z formatowaniem, zgodnością, charakterystykami operacyjnymi i zasadami podstawowymi, które można znaleźć na stronie przekazywania, w wiadomości przesłanej razem z niniejszą umową lub w Oficjalnych Zasadach. Podczas przesyłania zawartości do usługi mogą Państwo również zostać poproszeni o podanie informacji dotyczących Państwa, Państwa dziecka (w zależności od wymogów) i Państwa zgłoszenia. Możemy prosić między innymi o informacje dotyczące opisowego tytułu, samej zawartości, czasu trwania, Państwa lokalizacji geograficznej itp. Przesłanie zawartości oznacza, że zgadzają się Państwo i rozumieją, że termin zgłoszenie obejmuje również między innymi wszystkie informacje, które Państwo przesyłają lub które możemy otrzymać mające związek z Państwa zawartością i Państwa zgłoszeniem oraz odnosi się do takich informacji. Należy zachować kopię wszystkich przesyłanych materiałów, ponieważ nie bierzemy odpowiedzialności za zawartość zgubioną, uszkodzoną, źle zaadresowaną, niezdatną do użytku ani nieodczytywalną. Dowód przesłania przez Państwa zawartości nie stanowi dowodu na jej przez nas otrzymanie. 2. Wymagania dotyczące zawartości. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za środki przekazu i zgłoszenia przesłane za pomocą Państwa imienia i nazwiska, adresu i jakichkolwiek innych informacji umożliwiających ujawnienie tożsamości (a także za konsekwencje tych zgłoszeń). Zawartość nie odzwierciadla poglądów VIMN. VIMN nie gwarantuje prawdziwości, zgodności ani niezawodności jakiejkolwiek zawartości ani nie wspiera żadnych opinii wyrażonych w jakiejkolwiek zawartości. Poza staraniami mającymi na celu zapobieganie wyświetlania niedozwolonej zawartości (zdefiniowanej poniżej), możemy nie filtrować ani nie sortować żadnej zawartości. VIMN w żadnym wypadku nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie ma żadnych zobowiązań w związku z przesłaną przez Państwa zawartością. Jeśli według własnego uznania stwierdzimy, że nie dopełnili Państwo naszych wymagań związanych z zawartością lub jeśli naszym zdaniem Państwo bądź przesłana przez Państwa zawartość naruszają niniejszą umowę lub Oficjalne Zasady, zastrzegamy sobie prawo, aby w dowolnym momencie bez wcześniejszego zawiadomienia i bez ograniczania jakichkolwiek innych praw przysługujących nam z tytułu niniejszej umowy według prawa lub na zasadzie słuszności: (a) odrzucić Państwa zgłoszenie; (b) zabronić Państwu przesyłania innej zawartości konkursowej; (c) usunąć inną przesłaną przez Państwa zawartość; (d) wycofać Państwa rejestrację i prawo do korzystania z usługi; (e) wyegzekwować warunki niniejszej umowy przy pomocy dowolnych dostępnych środków technologicznych, prawnych, operacyjnych bądź innych, takich jak zablokowanie określonych adresów IP lub dezaktywacja Państwa rejestracji i dostępu za pomocą Państwa adresu . Zobowiązują się Państwo nie przesyłać ani nie podejmować prób przesyłania jakiejkolwiek niedozwolonej zawartości, a nam przysługuje prawo do odrzucenia takiej zawartości, odmowy jej przyjęcia, usunięcia jej lub regulowania w inny sposób. Niedozwolona zawartość to jakakolwiek zawartość, która narusza warunki niniejszej umowy, Oficjalne Zasady lub jakiekolwiek dodatkowe zasady bądź instrukcje znajdujące się w witrynie internetowej konkursu albo zawartość, która mogłaby zostać w ten sposób zinterpretowana, na przykład: zawartość powodująca szkody, szykanująca kogokolwiek, a także uniemożliwiająca innym użytkownikom korzystanie z naszej usługi bądź w inny sposób ich ograniczająca; zawartość powodująca nieautoryzowany dostęp do usługi lub informacji na temat innych użytkowników; zawartość powodująca modyfikację, uszczerbek, przerwę, zmianę lub konflikt związane z korzystaniem z usługi, jej funkcjami, działaniem bądź konserwacją; zawartość naruszająca jakiekolwiek wymagania, zasady lub warunki dotyczące usługi. 2

3 VIMN nie kontroluje żadnej przesyłanej zawartości. Możemy przeglądać zawartość, aby zapobiegać wyświetlaniu niedozwolonej zawartości w witrynie internetowej, ale nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani wobec Państwa do przeglądania, oceniania ani monitorowania zawartości w tym celu. VIMN zastrzega sobie prawo do przeglądania jakiejkolwiek przesłanej zawartości oraz do usunięcia, przeniesienia, edycji lub odrzucenia bez wcześniejszego zawiadomienia jakiejkolwiek zawartości uznanej przez VIMN za obraźliwą, szkalującą, pornograficzną, naruszającą prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa związane z własnością intelektualną, a także za naruszającą warunki niniejszej umowy bądź z jakiegokolwiek powodu nie do przyjęcia dla VIMN z zastrzeżeniem, że VIMN nie ponosi wobec Państwa żadnej odpowiedzialności za niewykonanie tych czynności ani za wykonanie ich w jakikolwiek określony sposób. W przypadku otrzymania jakiejkolwiek informacji o naruszeniu, która spełnia określone wymogi prawne, takie jak wymagania związane z informacją i usuwaniem na mocy amerykańskiego prawa autorskiego (patrz Sekcja 3 poniżej), VIMN może usunąć zawartość, której dotyczy taka informacja. VIMN zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji służbom wymiaru sprawiedliwości, agencjom rządowym i zgodnie z obowiązkiem sądowym lub regulacyjnym, aby chronić swoje stosowne interesy, usługę bądź przestrzegać zobowiązań prawnych, regulacyjnych lub związanych ze zgodnością. 3. Prawo autorskie, naruszenie wymagań dotyczących zawartości, naruszenie umowy. Jeśli uważają Państwo, że jakakolwiek zawartość narusza prawa autorskie jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, prosimy poinformować nas, korzystając z naszej Procedury informowania o naruszeniu praw autorskich. Jeśli uważają Państwo, że jakakolwiek zawartość lub zachowanie jakiegokolwiek użytkownika naruszają niniejszą umowę bądź w inny sposób naruszają prawa innych osób, mogą nas Państwo poinformować, korzystając z adresu Nie jesteśmy zobowiązani odpowiadać na żadne otrzymane zawiadomienia, ale zastrzegamy sobie prawo do podejmowania działań lub ich niepodejmowania według naszego uznania. 4. Prawa nadane VIMN. W związku z każdą zawartością przesłaną przez Państwa do serwisu lub za jego pośrednictwem udzielają Państwo VIMN nieograniczonego, bezwarunkowego, nieograniczonego terytorialnie, nieodwołalnego, wieczystego i zwolnionego z tantiem prawa, licencji, autoryzacji i pozwolenia do udostępniania, zapisywania, przechowywania, konserwacji, używania, odtwarzania, dystrybucji, wyświetlania, wystawiania, wykonywania, publikowania, emitowania, transmitowania, modyfikowania, przygotowywania opracowań, adaptacji, ponownego formatowania, tłumaczenia oraz do wykorzystywania w inny sposób całej zawartości lub jakiejkolwiek jej części w naszej witrynie internetowej, serwisie i jakichkolwiek innych witrynach internetowych, usługach bezprzewodowych, kanałach, serwisach (w tym firmowanych usługach programowych) i innych platformach dystrybucji istniejących obecnie bądź istniejących lub wynalezionych w przyszłości należących do VIMN oraz jej partnerów i licencjobiorców, a także w witrynach internetowych i na platformach podmiotów trzecich, takich jak Facebook i Twitter (wspólnie zwanych platformami ), we wszystkich formach i formatach, przez wszystkie media oraz za pośrednictwem wszystkich technologii lub urządzeń znanych obecnie lub rozwiniętych bądź wynalezionych w przyszłości, w całości lub w części, w jakimkolwiek celu (w tym między innymi w jakichkolwiek celach promocyjnych) bez konieczności udzielania wyjaśnień, informacji, podziękowań lub innych zobowiązań w stosunku do Państwa. Nabywamy również prawo do udzielania według własnego uznania licencji i sublicencji, a także do autoryzowania innych do korzystania z jakichkolwiek praw nadanych VIMN. Dla uniknięcia wątpliwości, bez ograniczania ogólności praw nadanych VIMN, do tych praw zalicza się między innymi: prawo do tworzenia opracowań, dystrybucji i synchronizacji całości lub części zawartości w synchronizacji z innymi elementami wizualnymi; do publikacji w postaci webcastów i podcastów, ponownego publikowania, ponownego emitowania, przenoszenia na inną platformę, przenoszenia, publikowania jednocześnie w wielu środkach przekazu, rozsyłania, 3

4 a także publikowania łączy do całości lub części zawartości lub umieszczania łączy w zawartości; do szyfrowania, kodowania i dekodowania oraz kompresowania i dekompresowania całości lub części zawartości; do edytowania, mieszania, łączenia, scalania, zniekształcania, nakładania, tworzenia lub dodawania efektów specjalnych, złudzeń bądź innych materiałów do całości lub części zawartości; do tworzenia kompozytów, sztuczek, zabawnych lub nietypowych fotografii, filmów wideo, animacji, filmów lub reprodukcji głosu z całości lub części zawartości; oraz do wykorzystywania wyodrębnionych fragmentów zawartości, aby przyjmować, przechowywać, katalogować, kategoryzować i wyświetlać zawartość na platformach lub za ich pośrednictwem. Przesyłając zawartość za pomocą usługi, poza wyżej wymienionymi prawami, licencjami i przywilejami, dodatkowo udzielają Państwo VIMN nieograniczonego, bezwarunkowego, nieograniczonego terytorialnie, nieodwołalnego, wieczystego i zwolnionego z tantiem prawa, licencji, autoryzacji i pozwolenia do używania i odnoszenia się do Państwa imienia i nazwiska, imienia Państwa dziecka (w zależności od wymogów), obrazu, charakterystycznych lub innych wyraźnych cech identyfikacyjnych w prezentacjach, materiałach marketingowych, listach klientów i raportach finansowych, a także do praw do wystawiania, korzystania z wszystkich tu przedstawionych praw związanych z marketingiem, reklamą i promowaniem usługi, strony przekazywania zawartości, platform oraz jakichkolwiek produktów, towarów, funkcji, możliwości lub usług związanych z VIMN oraz do wykorzystywania jakichkolwiek zawartych w Państwa zawartości pomysłów, koncepcji, zawartości, materiałów, wyrażeń lub środków wyrazu, w całości lub w części, w dowolnym celu, bez podziękowań, wynagrodzenia ani wyjaśnień Państwu ani Państwa dziecku w produktach lub usługach rozwiniętych przez VIMN, bez jakichkolwiek ograniczeń. Opisane w niniejszej umowie prawa, licencje i przywileje nadane VIMN zaczynają obowiązywać niezwłocznie po przesłaniu zawartości do usługi lub za jej pośrednictwem (poprzez przekazanie i wyrażenie zgody przez Państwa jako rodziców lub w jakikolwiek inny udostępniony przez nas sposób), po czym obowiązują wiecznie i bezterminowo, bez względu na to czy pozostaną Państwo zarejestrowanymi użytkownikami, do czasu ewentualnego wypowiedzenia w całości lub w części przez VIMN. Bez względu na postanowienia powyżej potwierdzają Państwo i zgadzają się, że VIMN nie będzie zmuszona ani zobowiązana przyjmować, katalogować, wyświetlać, akceptować ani używać jakiejkolwiek przesłanej zawartości (ani wykorzystywać jakichkolwiek określonych praw i władz, które zostały jej nadane lub które są dostępne w inny sposób). VIMN może według własnego uznania usunąć dowolną zawartość lub odmówić jej przyjmowania, katalogowania, wyświetlania, akceptowania, używania bądź wykonywania jakichkolwiek czynności z nią związanych. Po przesłaniu zawartości nie mają Państwo prawa zabraniać, ograniczać, uchylać ani cofać jakichkolwiek praw nadanych VIMN. Nie przysługuje Państwu prawo do żadnego wynagrodzenia ani innego świadczenia z tytułu przesłanej przez Państwa zawartości. Jedynym wynagrodzeniem jest udział w konkursie lub dowolne wykorzystanie zawartości po przesłaniu jej do usługi lub za jej pośrednictwem. Rozumieją również Państwo i zgadzają się na to, że ani przesłana przez Państwa zawartość w części lub w całości, ani żadne komercyjne, reklamowe, promocyjne, marketingowe bądź inne materiały związane z przesłaną przez Państwa zawartością nie zostaną przesłane do zatwierdzenia przed ich wykorzystaniem. Niniejszym zwalniają Państwo VIMN z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia dotyczące praw, obciążeń, zastawów, roszczeń, żądań, działań lub pozwów, które mogą Państwo mieć w związku z przesłaną przez Państwa zawartością, między innymi jakiekolwiek zobowiązania związane z korzystaniem z przesłanej przez Państwa zawartości lub niekorzystaniem z niej, zarzuty o zniesławienie, pomówienie, oszczerstwo, naruszenie prywatności, prawo do wizerunku, wyczerpanie emocjonalne bądź szkodę materialną. VIMN może scedować, przenieść, przekazać, udzielić licencji, sublicencji oraz w inny sposób przenieść, zlecić, przekazać, powierzyć lub zatrudniać podmioty trzecie do wykonania bądź czerpania korzyści z całości lub jakiejkolwiek części należących do nich praw bądź zobowiązań bez konieczności udzielania Państwu wyjaśnień, sprawozdania, informacji ani bez ponoszenia wobec Państwa 4

5 żadnej innej odpowiedzialności obecnie ani w przyszłości. Zrzekają się Państwo również na zawsze wszystkich osobistych praw autorskich związanych z przesłaną przez Państwa zawartością i prawami nadanymi VIMN na mocy niniejszej umowy. VIMN ma prawo udzielać licencji, autoryzacji lub w inny sposób zawierać umowy bądź układy dotyczące wykonywania czynności, korzystania z praw lub podejmowania się odpowiedzialności nadanych na mocy niniejszej umowy, w całości bądź w części. 5. Własność. Witryna internetowa obejmuje między innymi niniejszą usługę (łącznie z jakimkolwiek oprogramowaniem lub innymi możliwościami, które VIMN może udostępnić w celu ułatwienia pobierania, przekazywania bądź innych procesów).wszystkie warunki związane z korzystaniem przez Państwa lub Państwa dziecko z witryny internetowej przedstawione w Oficjalnych Zasadach mają również zastosowanie w przypadku niniejszej usługi. VIMN zachowuje wszystkie prawa, tytuły i udziały związane z usługą, w tym między innymi wszystkie związane z nią prawa własności intelektualnej i prawa własności obowiązujące gdziekolwiek na świecie. Nie nabywają Państwo żadnych praw własności ani innych praw, tytułów bądź udziałów związanych z usługą. Z wyjątkiem licencji, autoryzacji, pozwoleń i praw nabytych na mocy niniejszej umowy i w niej opisanych, jak by nie były lub jak by się nie wydawały obszerne, VIMN nie nabywa żadnych tytułów ani praw własności związanych z jakąkolwiek zawartością przesłaną przez Państwa za pośrednictwem usługi. Żadne postanowienie niniejszej umowy nie przekazuje VIMN jakichkolwiek praw własności związanych z przesłaną przez Państwa zawartością. Przesyłając każdą zawartość wyrażają Państwo życzenie i udzielają instrukcji w stosunku do VIMN, aby wykorzystać wszystkie prawa i przywileje nadane na mocy niniejszej umowy (między innymi prawo do wyświetlenia zawartości na platformach), jednak nie mamy obowiązku wykonać żadnej z tych czynności. Wszystkie części i elementy przesłanej przez Państwa zawartości muszą być Państwa własnością. Muszą również mieć Państwo prawo do nadawania wszystkich autoryzacji, pozwoleń, zatwierdzeń, zgód, praw i licencji opisanych w niniejszej umowie. Jeśli nie są Państwo wyłącznymi właścicielami wszystkich tych praw, przed zawarciem niniejszej umowy i spełnieniem wszystkich jej warunków muszą Państwo posiadać wszystkie konieczne autoryzacje, pozwolenia, zatwierdzenia, zgody, prawa i licencje ze strony właściciela lub właścicieli. Oświadczają i zapewniają Państwo VIMN, a także przez każdorazowe przesyłanie zawartości do usługi lub za jej pośrednictwem potwierdzają Państwo, że: (a) są pełnoletni oraz prawnie zdolni i uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy, a także przestrzegania jej warunków; (b) wszystkie podane przez Państwa informacje dotyczące korzystania z usługi oraz informacje podawane podczas każdorazowego przesyłania zawartości są prawidłowe, pełne i aktualne; (c) przesyłana przez Państwa zawartość ani sposób jej przesyłania nie naruszają warunków niniejszej umowy, jakichkolwiek praw jakiejkolwiek innej strony, jakichkolwiek Państwa zobowiązań, jakichkolwiek praw lub przepisów, a także nie narusza ani nie przywłaszcza sobie praw związanych z własnością intelektualną, prywatnością, wizerunkiem bądź innych dowolnych praw jakichkolwiek innych podmiotów; (d) posiadają Państwo i będą posiadać w przyszłości wszystkie prawa własności, licencji oraz inne prawa niezbędne do zawarcia niniejszej umowy, a także do autoryzowania i nadawania praw oraz dopełniać zobowiązań w niej opisanych; (e) będą Państwo przestrzegać wszystkich zasad dotyczących witryny internetowej konkursu; (f) ani Państwo, ani członkowie Państwa najbliższej rodziny lub domownicy nie są pracownikami, akcjonariuszami, członkami zarządu, dyrektorami, agentami ani przedstawicielami żadnej osoby bądź jednostki związanej z konkursem, jego administracją lub ocenianiem, a także nie są w żaden sposób związani z konkursem dotyczy między innymi VIMN, MTVN, Viacom International Inc. (nie dotyczy udziałowców nieposiadających większości udziałów), uczestniczących stacji telewizyjnych, agencji reklamowych, sponsorów korporacyjnych lub ich spółek macierzystych, podmiotów stowarzyszonych, spółek zależnych, agentów bądź przedstawicieli. Na żądanie VIMN 5

6 dostarczą Państwo wymaganą na uzasadnionych podstawach dokumentację oraz dowody i zezwolenia w celu umożliwienia nam zweryfikowania, czy przestrzegają Państwo wszystkich warunków niniejszej umowy, w tym powyższych oświadczeń i zapewnień. Rozumieją również Państwo i zgadzają się na to, że w związku z przesłaniem oraz wykorzystaniem zawartości nie obowiązują żadne honoraria autorskie ani opłaty na rzecz stowarzyszeń twórców. 6. Względy finansowe. VIMN i wszystkie jednostki Nick.com zastrzegają sobie wyłączne prawo do sprzedaży reklam oraz w inny sposób wykorzystywania, czerpania korzyści lub dochodu z prowadzonej przez siebie działalności, a także z działalnością usługi, witryny internetowej lub innych platform i wszystkich związanych z nimi procedur. Nie musimy udzielać Państwu wyjaśnień ani nie jesteśmy w żaden sposób wobec Państwa zobowiązani. Niezależnie od tego przesłana przez Państwa zawartość może być wyświetlana za pośrednictwem usługi, witryny internetowej lub innych platform bądź wykorzystywana w inny sposób. 7. Odpowiedzialność. Państwa zobowiązania dotyczące odpowiedzialności na mocy niniejszej umowy i Oficjalnych Zasad dotyczą między innymi jakichkolwiek roszczeń ze strony podmiotów trzecich z tytułu przesłanej przez Państwa zawartości lub w jakikolwiek sposób związanych z niniejszą umową lub usługą. 8. Wyłączenia i ograniczenie odpowiedzialności. USŁUGI SĄ DOSTARCZANE BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI JAKOŚCI, BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, JAWNYCH BĄDŹ DOMNIEMANYCH. KORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z USŁUGI NA WŁASNE RYZYKO. ZAWARTOŚĆ, ŚRODKI WYRAZU I ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY, A TAKŻE JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA PAŃSTWA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATA DANYCH SPOWODOWANA KORZYSTANIEM Z USŁUGI, STANOWIĄ PAŃSTWA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. VIMN WYRAŹNIE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOSTĘPU DO USŁUGI, JAKIEJKOLWIEK ZAWARTOŚCI, MATERIAŁÓW, OPROGRAMOWANIA, INFORMACJI, DANYCH, UDOSTĘPNIONYCH PAŃSTWU MOŻLIWOŚCI, ZASOBÓW, FUNKCJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG, A TAKŻE DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, PRZYDATNOŚCI BĄDŹ BEZPIECZEŃSTWA WYŻEJ WYMIENIONYCH. NIE UDZIELAMY RÓWNIEŻ GWARANCJI Z TYTUŁU WŁASNOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH, RĘKOJMI BĄDŹ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NIE GWARANTUJEMY TEŻ, ŻE USŁUGA BĘDZIE FUNKCJONOWAŁA W ŻADEN OKREŚLONY SPOSÓB. USŁUGA JEST OBSŁUGIWANA PRZEZ SERWERY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH, KTÓRE PRZEZNACZONE SĄ DLA UŻYTKOWNIKÓW I DO KORZYSTANIA Z USŁUGI W SPOSÓB ZGODNY Z PRAWEM. VIMN ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU NIEAUTORYZOWANEGO KORZYSTANIA Z USŁUGI LUB KORZYSTANIA Z NIEJ W SPOSÓB NARUSZAJĄCY WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY BĄDŹ PRZEPISY PRAWA OBOWIĄZUJĄCE W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI GDZIEKOLWIEK NA ŚWIECIE. VIMN W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, NASTĘPCZE, SPECJALNE, POŚREDNIE, SKUTKUJĄCE ODSZKODOWANIEM Z NAWIĄZKĄ ANI DOMNIEMANE, WYNIKŁE Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN, BEZ WZGLĘDU NA ICH PRZEWIDYWALNOŚĆ, NA FORMĘ POSTĘPOWANIA ANI NA PODSTAWĘ BĄDŹ SCHARAKTERYZOWANIE ROSZCZENIA, NAWET W PRZYPADKU POINFORMOWANIA O MOŻLIWEJ SZKODZIE. 9. Ogólne. Niniejsza umowa i Oficjalne Zasady stanowią całość porozumienia pomiędzy Państwem a nami dotyczącego usługi i przedmiotu niniejszej umowy, i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub niekonsekwentne umowy. VIMN zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy 6

7 i odebrania prawa do korzystania z usługi w dowolnym momencie, bez wcześniejszego zawiadomienia. W żadnym przypadku nie będzie Państwu przysługiwało prawo do stanowienia o obróbce, produkcji ani wykorzystywaniu programowania. Możemy scedować i przenieść prawa do niniejszej umowy albo do wynikających z niej praw lub przywilejów, w całości bądź w części, jakiemukolwiek podmiotowi lub jakiejkolwiek osobie fizycznej bez ograniczeń. Niniejsza umowa będzie wiążąca dla wszystkich Państwa następców prawnych i spadkobierców. Niniejsza umowa może być zmieniana i poprawiana wyłącznie w formie pisemnej podpisanej przez obie strony. W odniesieniu do niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy prawa stanu Nowy Jork. Strony zgadzają poddać się jurysdykcji stanu Nowy Jork. 7

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej.

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej. 1. Korzystanie z serwisu internetowego El Sol www.winaelsol.pl podlega określonym poniżej warunkom i zasadom, które obejmują, bez ograniczeń, stronę główną, stronę powitalną i wszystkie inne strony oraz

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM. Postanowienia wstępne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM. Postanowienia wstępne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa warunki zwierania umów z TradeDoubler AB, spółką akcyjną zarejestrowaną pod numerem 556575-7423 według prawa szwedzkiego,

Bardziej szczegółowo

W sześciu krokach zarejestruj swój Złoty Bilet Messiego (Messi Golden Ticket MGTKT)

W sześciu krokach zarejestruj swój Złoty Bilet Messiego (Messi Golden Ticket MGTKT) W sześciu krokach zarejestruj swój Złoty Bilet Messiego (Messi Golden Ticket MGTKT) 1. Wejdź na naszą stronę internetową www.messichoosetobelieve.com. 2. Wyszukaj podstronę na temat Złotego Biletu Messiego.

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Związek Polskich Artystów Fotografików Materiały dydaktyczne PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Dr Inga Oleksiuk Andrzej Łojko ISBN: 978-83- 63168-12- 4 szkolenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM"

REGULAMIN PROGRAMU DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM" 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady udziału w audycji "Dragons Den - jak zostać milionerem"

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawców z programem partnerskim FireSub

Regulamin współpracy Wydawców z programem partnerskim FireSub Regulamin współpracy Wydawców z programem partnerskim FireSub Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. FireMedia s.c. z siedzibą w: ul. Gałczyńskiego 20/1/32, 09-400 Płock, NIP: 774-321-21-34,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl. naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna. ("Regulamin Strony internetowej")

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl. naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna. (Regulamin Strony internetowej) Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna ("Regulamin Strony internetowej") KaŜdy uŝytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta ze Strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Wprowadzenie

Polityka prywatności. Wprowadzenie Polityka prywatności Wprowadzenie Poniższy dokument określa politykę prywatności firmy Travian Games GmbH z siedzibą Wilhelm-Wagenfeld Straβe 22, 80807 w Monachium, w Niemczech (określanej dalej mianem

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM Zasoby dostępne dla producentów systemów można znaleźć pod adresem oem.microsoft.com/pol/script/home.asp 1. DOZWOLONE ROZPOWSZECHNIANIE ORAZ ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 15.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo