DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ"

Transkrypt

1 DOPS/ZP/252-26/2013 DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5a i/lub 5b i/lub 5c i/lub 5d do SIWZ Przedmiot zamówienia jest: Zadanie 1 - Usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Praca z osobą starszą Wykwalifikowany opiekun osoby w domu pomocy społecznej oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Praca z osobą starszą Wykwalifikowany opiekun osoby w domu pomocy społecznej oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Ilość osób do przeszkolenia/ /ilość 40 osób /2 grupy jednocześnie / po 20 osób w jednym miejscu /w tym samym osób w grupach/ilość grup czasie Minimalna liczba godzin lekcyjnych 72 (1 szkolenie 24 godziny /3 zjazdy) na 1 osobę szkoloną/ilość godzin na szkolenie 1 godzina szkoleniowa trwa 45 minut. Liczba dni szkolenia na osobę/liczba 9 dni/1 zjazd trwa 3 dni robocze w ciągu dla każdej grupy (3 zjazdy) dni szkolenia na 1 szkolenie Harmonogram zajęć 1 zjazd po 3 dni 20 osób w grupie, 2 grupy jednocześnie w jednym miejscu /w tym samym czasie Harmonogram: 1 dzień: - Rozpoczęcie szkolenia o godz Zajęcia: 8 godzin szkoleniowych. - Dwie przerwy kawowe ( każda po 15 min.), przerwa obiadowa (30 min.), kolacja 2 dzień: - Zajęcia: 10 godzin szkoleniowych. - Trzy przerwy kawowe ( po 15 min ), śniadanie ( 30 min ), obiad (30 min), kolacja. 3 dzień: - Zajęcia 6 godziny szkoleniowe. - Przerwa kawowa ( 15 min ), śniadanie ( 30 min. ), obiad (30 min). - Zakończenie zajęć do godz Terminy zajęć ; ; r. Miejsce szkolenia Miasto Wrocław; dokładne miejsce szkolenia zostanie wskazane przez Zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty Ramowy program szkolenia Zakres tematyczny szkolenia: 1. Fizjologiczne i psychologiczne aspekty starzenia się. 2. Podstawy psychologii komunikacji z podopiecznym oraz jego rodziną. 3. Podstawy gerontologii. 4. Podstawy psychopatologii. 5. Podstawy prawa. 6. Etyka. 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekunki z elementami ratownictwa medycznego. 8. Choroby wieku starczego, pielęgnacja w schorzeniach wieku podeszłego, osoby chorej leżącej. 9. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach. 10. Wybrane zagadnienia z rehabilitacji. 11. Elementy psychoterapii. 12. Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z podopiecznym instytucji opiekuńczych. 13. Aktywizacja podopiecznych jako metoda zwiększenia jego samodzielności życiowej, 14. Planowanie i organizacja czasu wolnego sposób konstruktywny,

2 Prowadzący szkolenie Materiały dydaktyczne Wymagania dodatkowe umożliwiający samorealizację, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną, innymi osobami przebywającymi w domu pomocy społecznej bądź ze społecznością lokalną 15. Elementy arteterapii. 16. Elementy komunikacji interpersonalnej. Wykonawca załączy do swojej oferty szczegółowy program szkolenia, dla którego warunkiem minimalnym spójności z przedmiotem zamówienia jest dostosowanie go do opisanego powyżej Zakresu tematycznego szkolenia. Wszelkie własne pomysły/propozycje/rozwiązania przedstawione w ofercie i spójne merytorycznie z przedmiotem zamówienia będą dodatkowo oceniane przez zamawiającego zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w punkcie 2 Rozdziału XVII SIWZ. 4 trenerów (jednocześnie 2 na grupę) Materiały szkoleniowe w formie papierowej i na płycie CD, zaakceptowane wcześniej przez Zamawiającego (na dwa dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia) oznakowane logotypami przekazanymi przez Zamawiającego, z zaznaczeniem, iż są one dystrybuowane bezpłatnie. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów szkoleniowych, na czas nieokreślony do wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z póz. zm.) Do obowiązków Zamawiającego należy: 1. Rekrutacja uczestników szkolenia oraz przekazanie Wykonawcy listy uczestników w podziale na poszczególne grupy. Lista uczestników zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy w terminie 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. 2. Przekazanie Wykonawcy w formie elektronicznej logo UE, PO KL i DOPS, tytuł projektu, informację o współfinansowaniu przez UE oraz nazwę i adres Organizatora. 3. Przekazanie Wykonawcy materiałów promocyjnych zawierających informacje o projekcie. 4. Ubezpieczenie uczestników szkolenia. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1.Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia. 2.Przygotowanie prezentacji dla każdej z grup szkoleniowych. Prezentacja może być tylko i wyłącznie elementem dodatkowym materiałów szkoleniowych i nie może stanowić jedynej ich treści. 3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych, opatrzonych logotypami, tytułem Projektu, informacjami o współfinansowaniu przez UE, nazwą i adresem Organizatora oraz danymi autora materiałów szkoleniowych. Następnie do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji zadania przesłanie tych materiałów poczta elektroniczną lub listem poleconym celem akceptacji. 4. Promocja projektu na zasadach określonych w umowie na świadczenie usługi szkoleniowej w ramach projektu Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, 5. Odebrania z siedziby DOPS materiałów promocyjnych, flag, banerów oraz plakatów oraz zwrot do siedziby DOPS flag, banerów i ewentualnie materiałów promocyjnych. 6. Złożenie Zamawiającemu sprawozdania merytorycznego, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia danego szkolenia (zjazdu). 7. Wydania wszystkim uczestnikom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia z jednoczesnym przekazaniem Zamawiającemu kopii tych zaświadczeń poświadczonych za zgodność z oryginałem. 8. Dojazd na miejsce szkolenia oraz koszty pobytu trenerów pokrywa wykonawca. Zadanie 2 - Usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Praca z osobą starszą Indywidualne plany wsparcia mieszkańca DPS oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.

3 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Praca z osobą starszą Indywidualne plany wsparcia mieszkańca DPS oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Ilość osób do przeszkolenia/ /ilość 50 osób /2 grupy jednocześnie / po 25 osób w jednym miejscu /w tym samym osób w grupach/ilość grup czasie Minimalna liczba godzin lekcyjnych 24 (1 szkolenie 24 godziny) na 1 osobę szkoloną/ilość godzin na szkolenie 1 godzina szkoleniowa trwa 45 minut. Liczba dni szkolenia na osobę/liczba 3 dni/1 zjazd trwa 3 dni robocze w ciągu dla każdej grupy dni szkolenia na 1 szkolenie Harmonogram zajęć 1 szkolenie - 3 dni 25 osób w grupie, 2 grupy jednocześnie w jednym miejscu /w tym samym czasie Harmonogram: 1 dzień: - Rozpoczęcie szkolenia o godz Zajęcia: 8 godzin szkoleniowych. - Dwie przerwy kawowe ( każda po 15 min.), przerwa obiadowa (30 min.), kolacja 2 dzień: - Zajęcia: 10 godzin szkoleniowych. - Trzy przerwy kawowe ( po 15 min ), śniadanie ( 30 min ), obiad (30 min), kolacja. 3 dzień: - Zajęcia 6 godziny szkoleniowe. - Przerwa kawowa ( 15 min ), śniadanie ( 30 min. ), obiad (30 min). - Zakończenie zajęć do godz Terminy zajęć r. Miejsce szkolenia Miasto Wrocław; dokładne miejsce szkolenia zostanie wskazane przez Zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty Ramowy program szkolenia Zakres tematyczny szkolenia: 1. Indywidualne potrzeby mieszkańców domu pomocy społecznej. 2. Wspieranie podopiecznych w ramach świadczonych przez opiekuna usług. 3. Zadania zespołu opiekuńczo - terapeutycznego w zakresie planowania pracy. 4. Diagnoza możliwości i potrzeb mieszkańca. 5. Konstruowanie indywidualnego planu wsparcia. 6. Elementy IPW oraz jego cechy. 7. Sporządzanie indywidualnego planu wsparcia mieszkańca. 8. Ocena postępów i weryfikacja planu. 9. Sprawdzone metody postępowania w pracy z mieszkańcem DPS. Prowadzący szkolenie Materiały dydaktyczne Wykonawca załączy do swojej oferty szczegółowy program szkolenia, dla którego warunkiem minimalnym spójności z przedmiotem zamówienia jest dostosowanie go do opisanego powyżej Zakresu tematycznego szkolenia. Wszelkie własne pomysły/propozycje/rozwiązania przedstawione w ofercie i spójne merytorycznie z przedmiotem zamówienia będą dodatkowo oceniane przez zamawiającego zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w punkcie 2 Rozdziału XVII SIWZ. 4 trenerów (jednocześnie 2 na grupę) Materiały szkoleniowe w formie papierowej i na płycie CD, zaakceptowane wcześniej przez Zamawiającego (na dwa dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia) oznakowane logotypami przekazanymi przez Zamawiającego, z zaznaczeniem, iż są one dystrybuowane bezpłatnie.

4 Wymagania dodatkowe Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów szkoleniowych, na czas nieokreślony do wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z póz. zm.) Do obowiązków Zamawiającego należy: 1. Rekrutacja uczestników szkolenia oraz przekazanie Wykonawcy listy uczestników w podziale na poszczególne grupy. Lista uczestników zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy w terminie 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. 2. Przekazanie Wykonawcy w formie elektronicznej logo UE, PO KL i DOPS, tytuł projektu, informację o współfinansowaniu przez UE oraz nazwę i adres Organizatora. 3. Przekazanie Wykonawcy materiałów promocyjnych zawierających informacje o projekcie. 4. Ubezpieczenie uczestników szkolenia. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1.Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia. 2.Przygotowanie prezentacji dla każdej z grup szkoleniowych. Prezentacja może być tylko i wyłącznie elementem dodatkowym materiałów szkoleniowych i nie może stanowić jedynej ich treści. 3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych, opatrzonych logotypami, tytułem Projektu, informacjami o współfinansowaniu przez UE, nazwą i adresem Organizatora oraz danymi autora materiałów szkoleniowych. Następnie do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji zadania przesłanie tych materiałów poczta elektroniczną lub listem poleconym celem akceptacji. 4. Promocja projektu na zasadach określonych w umowie na świadczenie usługi szkoleniowej w ramach projektu Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, 5. Odebrania z siedziby DOPS materiałów promocyjnych, flag, banerów oraz plakatów oraz zwrot do siedziby DOPS flag, banerów i ewentualnie materiałów promocyjnych. 6. Złożenie Zamawiającemu sprawozdania merytorycznego, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia szkolenia. 7. Wydania wszystkim uczestnikom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia z jednoczesnym przekazaniem Zamawiającemu kopii tych zaświadczeń poświadczonych za zgodność z oryginałem. 8. Dojazd na miejsce szkolenia oraz koszty pobytu trenerów pokrywa wykonawca. Zadanie 3 - Usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Praca z osobą starszą Rola i znaczenie pracownika pierwszego kontaktu w realizacji potrzeb mieszkańca DPS oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Praca z osobą starszą Rola i znaczenie pracownika pierwszego kontaktu w realizacji potrzeb mieszkańca DPS oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Ilość osób do przeszkolenia/ /ilość 50 osób /2 grupy jednocześnie / po 25 osób w jednym miejscu /w tym samym osób w grupach/ilość grup czasie Minimalna liczba godzin lekcyjnych 24 (1 szkolenie 24 godziny) na 1 osobę szkoloną/ilość godzin na szkolenie 1 godzina szkoleniowa trwa 45 minut. Liczba dni szkolenia na osobę/liczba 3 dni/1 zjazd trwa 3 dni robocze w ciągu dla każdej grupy dni szkolenia na 1 szkolenie Harmonogram zajęć 1 zjazd po 3 dni 25 osób w grupie, 2 grupy jednocześnie w jednym miejscu /w tym samym czasie

5 Terminy zajęć Miejsce szkolenia Ramowy program szkolenia Prowadzący szkolenie Materiały dydaktyczne Harmonogram: 1 dzień: - Rozpoczęcie szkolenia o godz Zajęcia: 8 godzin szkoleniowych. - Dwie przerwy kawowe ( każda po 15 min.), przerwa obiadowa (30 min.), kolacja 2 dzień: - Zajęcia: 10 godzin szkoleniowych. - Trzy przerwy kawowe ( po 15 min ), śniadanie ( 30 min ), obiad (30 min), kolacja. 3 dzień: - Zajęcia 6 godziny szkoleniowe. - Przerwa kawowa ( 15 min ), śniadanie ( 30 min. ), obiad (30 min). - Zakończenie zajęć do godz r. Miasto Wrocław; dokładne miejsce szkolenia zostanie wskazane przez Zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty Zakres tematyczny szkolenia: 1. Pracownik pierwszego kontaktu, jego rola i zadania. 2. Poznanie idei profesjonalnego działania pracownika pierwszego kontaktu. 3. Uświadomienie predyspozycji osobowościowych do wykonywania obowiązków. 4. Poszanowanie godności i praw mieszkańców. 5. Podstawowe zasady i wartości w pracy z klientami. 6. Diagnoza sytuacji, potrzeb mieszkańca. 7. Pogłębienie umiejętności porozumiewania się i współpracy z podopiecznym. 8. Skuteczne metody aktywizowania mieszkańców DPS, dostosowanie działań i terapii do stanu psychofizycznego mieszkańca. 9. Metody rozwiązywania nieporozumień i konfliktów. 10. Kontakt terapeutyczny, błędy w kontakcie z mieszkańcem. 11. Zaburzenia w funkcjonowaniu mieszkańca, związane z trudnościami adaptacyjnymi. 12. Umiejętne komunikowanie się z rodziną pensjonariusza Wykonawca załączy do swojej oferty szczegółowy program szkolenia, dla którego warunkiem minimalnym spójności z przedmiotem zamówienia jest dostosowanie go do opisanego powyżej Zakresu tematycznego szkolenia. Wszelkie własne pomysły/propozycje/rozwiązania przedstawione w ofercie i spójne merytorycznie z przedmiotem zamówienia będą dodatkowo oceniane przez zamawiającego zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w punkcie 2 Rozdziału XVII SIWZ. 4 trenerów (jednocześnie 2 na grupę) Materiały szkoleniowe w formie papierowej i na płycie CD, zaakceptowane wcześniej przez Zamawiającego (na dwa dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia) oznakowane logotypami przekazanymi przez Zamawiającego, z zaznaczeniem, iż są one dystrybuowane bezpłatnie. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów szkoleniowych, na czas nieokreślony do wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z póz. zm.)

6 Wymagania dodatkowe Do obowiązków Zamawiającego należy: 1. Rekrutacja uczestników szkolenia oraz przekazanie Wykonawcy listy uczestników w podziale na poszczególne grupy. Lista uczestników zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy w terminie 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. 2. Przekazanie Wykonawcy w formie elektronicznej logo UE, PO KL i DOPS, tytuł projektu, informację o współfinansowaniu przez UE oraz nazwę i adres Organizatora. 3. Przekazanie Wykonawcy materiałów promocyjnych zawierających informacje o projekcie. 4. Ubezpieczenie uczestników szkolenia. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1.Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia. 2.Przygotowanie prezentacji dla każdej z grup szkoleniowych. Prezentacja może być tylko i wyłącznie elementem dodatkowym materiałów szkoleniowych i nie może stanowić jedynej ich treści. 3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych, opatrzonych logotypami, tytułem Projektu, informacjami o współfinansowaniu przez UE, nazwą i adresem Organizatora oraz danymi autora materiałów szkoleniowych. Następnie do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji zadania przesłanie tych materiałów poczta elektroniczną lub listem poleconym celem akceptacji. 4. Promocja projektu na zasadach określonych w umowie na świadczenie usługi szkoleniowej w ramach projektu Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, 5. Odebrania z siedziby DOPS materiałów promocyjnych, flag, banerów oraz plakatów oraz zwrot do siedziby DOPS flag, banerów i ewentualnie materiałów promocyjnych. 6. Złożenie Zamawiającemu sprawozdania merytorycznego, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia szkolenia. 7. Wydania wszystkim uczestnikom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia z jednoczesnym przekazaniem Zamawiającemu kopii tych zaświadczeń poświadczonych za zgodność z oryginałem. 8. Dojazd na miejsce szkolenia oraz koszty pobytu trenerów pokrywa wykonawca. Zadanie 4 - Usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Praca z osobą starszą Agresja i autoagresja u osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Praca z osobą starszą Agresja i autoagresja u osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Ilość osób do przeszkolenia/ /ilość 50 osób /2 grupy jednocześnie / po 25 osób w jednym miejscu /w tym samym osób w grupach/ilość grup czasie Minimalna liczba godzin lekcyjnych 24 (1 szkolenie 24 godziny) na 1 osobę szkoloną/ilość godzin na szkolenie 1 godzina szkoleniowa trwa 45 minut. Liczba dni szkolenia na osobę/liczba 3 dni/1 zjazd trwa 3 dni robocze w ciągu dla każdej grupy dni szkolenia na 1 szkolenie Harmonogram zajęć 1 zjazd po 3 dni 25 osób w grupie, 2 grupy jednocześnie w jednym miejscu /w tym samym czasie Harmonogram: 1 dzień: - Rozpoczęcie szkolenia o godz

7 Terminy zajęć Miejsce szkolenia Ramowy program szkolenia Prowadzący szkolenie Materiały dydaktyczne Wymagania dodatkowe - Zajęcia: 8 godzin szkoleniowych. - Dwie przerwy kawowe ( każda po 15 min.), przerwa obiadowa (30 min.), kolacja 2 dzień: - Zajęcia: 10 godzin szkoleniowych. - Trzy przerwy kawowe ( po 15 min ), śniadanie ( 30 min ), obiad (30 min), kolacja. 3 dzień: - Zajęcia 6 godziny szkoleniowe. - Przerwa kawowa ( 15 min ), śniadanie ( 30 min. ), obiad (30 min). - Zakończenie zajęć do godz r. Miasto Wrocław; dokładne miejsce szkolenia zostanie wskazane przez Zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty Zakres tematyczny szkolenia: 1. Formy agresji i zachowań autoagresywnych; 2. Uwarunkowania zachowań agresywnych; 3. Główne przyczyny agresywności u osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie; 4. Agresywny pacjent pod wpływem środków psychoaktywnych; 5. Rozpoznanie i eliminowanie sytuacji wywołujących zachowania agresywne; 6. Stabilizowanie emocji u osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie 7. Zasady postępowania w przypadku ataku agresji; 8. Zasady zastosowania przymusu bezpośredniego podstawy prawne, dyskusja 9. Ujednolicenie sposobu pracy z osobami agresywnymi/autoagresywnymi: konsekwencja, sposób karania i nagradzania. Wykonawca załączy do swojej oferty szczegółowy program szkolenia, dla którego warunkiem minimalnym spójności z przedmiotem zamówienia jest dostosowanie go do opisanego powyżej Zakresu tematycznego szkolenia. Wszelkie własne pomysły/propozycje/rozwiązania przedstawione w ofercie i spójne merytorycznie z przedmiotem zamówienia będą dodatkowo oceniane przez zamawiającego zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w punkcie 2 Rozdziału XVII SIWZ. 4 trenerów (jednocześnie 2 na grupę) Materiały szkoleniowe w formie papierowej i na płycie CD, zaakceptowane wcześniej przez Zamawiającego (na dwa dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia) oznakowane logotypami przekazanymi przez Zamawiającego, z zaznaczeniem, iż są one dystrybuowane bezpłatnie. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów szkoleniowych, na czas nieokreślony do wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z póz. zm.) Do obowiązków Zamawiającego należy: 1. Rekrutacja uczestników szkolenia oraz przekazanie Wykonawcy listy uczestników w podziale na poszczególne grupy. Lista uczestników zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy w terminie 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. 2. Przekazanie Wykonawcy w formie elektronicznej logo UE, PO KL i DOPS, tytuł projektu, informację o współfinansowaniu przez UE oraz nazwę i adres Organizatora. 3. Przekazanie Wykonawcy materiałów promocyjnych zawierających informacje o projekcie. 4. Ubezpieczenie uczestników szkolenia. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1.Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia. 2.Przygotowanie prezentacji dla każdej z grup szkoleniowych. Prezentacja może być tylko i wyłącznie elementem dodatkowym materiałów szkoleniowych i nie może stanowić jedynej ich treści. 3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych, opatrzonych logotypami, tytułem

8 Projektu, informacjami o współfinansowaniu przez UE, nazwą i adresem Organizatora oraz danymi autora materiałów szkoleniowych. Następnie do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji zadania przesłanie tych materiałów poczta elektroniczną lub listem poleconym celem akceptacji. 4. Promocja projektu na zasadach określonych w umowie na świadczenie usługi szkoleniowej w ramach projektu Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, 5. Odebrania z siedziby DOPS materiałów promocyjnych, flag, banerów oraz plakatów oraz zwrot do siedziby DOPS flag, banerów i ewentualnie materiałów promocyjnych. 6. Złożenie Zamawiającemu sprawozdania merytorycznego, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia szkolenia. 7. Wydania wszystkim uczestnikom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia z jednoczesnym przekazaniem Zamawiającemu kopii tych zaświadczeń poświadczonych za zgodność z oryginałem. 8. Dojazd na miejsce szkolenia oraz koszty pobytu trenerów pokrywa wykonawca.

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia DOPS/ZP/252-1/2013 Załącznik nr 5a i/lub 5b i/lub 5c do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia jest: Zadanie 1 - Usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia DOPS/ZP/252-9/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia Praca ze sprawcami przemocy w rodzinie według

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ DOPS/ZP/251-12/2014 Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń Podejście Gestalt w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ DOPS/ZP/252-25/2013 DOLNOŚLĄSK OŚRODEK Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4a i/lub 4b i/lub 4c i/lub 4d i/lub 4e do SWZ Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1- Usługa hotelowo-restauracyjna wraz z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zestawienie i charakterystyka przedmiotu zamówienia

Szczegółowe zestawienie i charakterystyka przedmiotu zamówienia Szczegółowe zestawienie i charakterystyka przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja 5 kursów z zakresu specyfiki potrzeb osób objętych pomocą społeczną, w szczególności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa » Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej «1 Informacje ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Moduł III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Moduł III ZAŁĄCZNIK nr 3.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Moduł III Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11133-2013r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11133-2013r. Poznań: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Asystent rodziny Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Mediacje rodzinne Numer ogłoszenia: 46801-2013;

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Poznań: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Trening Zastępowania Agresji ART Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Wolontariat i projekty socjalne

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Wolontariat i projekty socjalne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Wolontariat i projekty socjalne ZAŁĄCZNIK nr 1a do SIWZ Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 1 1. Kurs Trener pracy usługi wspierające aktywność zawodową. Termin realizacji zamówienia: 12 lipca 2011 r. - 29 lipca 2011 r. Kod

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia DOPS/ZP/252-6/2014 Załącznik nr 4a i/lub 4b i/lub 4c do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług hotelowo restauracyjnych w podziale na zadania: Zadanie 1- Usługa hotelowo-restauracyjna

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Długość szkolenia do wyboru: 4h szkoleniowe (4x45 min.) 6h szkoleniowych (6x45 min.) 8h szkoleniowych (8x45 min.

Szanowni Państwo. Długość szkolenia do wyboru: 4h szkoleniowe (4x45 min.) 6h szkoleniowych (6x45 min.) 8h szkoleniowych (8x45 min. Szanowni Państwo Katarzyna Kudyba Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR z Krakowa oferuje Państwu szkolenia które mają na celu zwiększenie i usystematyzowanie wiedzy pracowników Domów Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE

... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro... pieczęć zamawiającego Nr sprawy: OPS/130-POKL/2014

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 22 czerwca 2012r.

Wrocław, dn. 22 czerwca 2012r. Wrocław, dn. 22 czerwca 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Numer kzk.d.zo.05.06.2012 (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Gmina Sandomierz - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu Opis przedmiotu zamówienia

Gmina Sandomierz - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Gmina Sandomierz - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu Opis przedmiotu zamówienia 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: Przygotowanie, przeprowadzenie, organizacja usług szkoleniowych oraz usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Poznań: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Trening Zastępowania Agresji ART Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Komunikacja i skuteczne motywowanie

Bardziej szczegółowo

Edukacja osób niepełnosprawnych

Edukacja osób niepełnosprawnych HARMONOGRAM SZKOLEŃ PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH HARMONOGRAM SZKOLEŃ 3. Kolejny dzień szkolenia Data Liczba godzin dnia (od do) 1. 03.11.2009 14:00 14:40 14:45 15:00 15:00 16:30

Bardziej szczegółowo

d) zmiany emocjonalne i społeczne e) aspekty psychologiczne: fazy przystosowania do starości f) starzenie się jako proces rozwojowy

d) zmiany emocjonalne i społeczne e) aspekty psychologiczne: fazy przystosowania do starości f) starzenie się jako proces rozwojowy Harmonogram szkolenia Wykwalifikowany opiekun osoby w domu pomocy społecznej Zjazd I 23-25.09.2013 Zjazd II 09-11.10.2013 Zjazd III 28-30.10.2013 Zjazd 1 - Dzień 1 11.00-11.10 Rozpoczęcie szkolenia + informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro 1. Zamawiający Gmina Pierzchnia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy realizujący

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy Michałowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.51.2013 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie: 1.1. warsztatów umiejętności psychospołecznych - część I przedmiotu zamówienia;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Warszawa, dn. 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych ICT dla JOPS dla uczestników projektu systemowego pt. :Szkolenia i doradztwo podnoszące kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Gmina Wielopole Skrzyoskie 39-110 Wielopole Skrzyoskie 200 Człowiek najlepsza inwestycja. Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego Przedmiotem zamówienia są: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn.: Daj sobie szansę - Aktywizacja społeczno-zawodowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 25.07.2014r. PCPR-V-POKL.SZ.271.3.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135880-2013 data 08.04.2013

Bardziej szczegółowo

Rola wsparcia rodzicielstwa zastępczego

Rola wsparcia rodzicielstwa zastępczego Rola wsparcia rodzicielstwa zastępczego Cel szkolenia: Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z obszaru formalnych i psychologicznych aspektów rodzicielstwa zastępczego. Poszerzenie umiejętności promowania

Bardziej szczegółowo

II Edycja realizacji Projektu Systemowego Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy-Bramura

II Edycja realizacji Projektu Systemowego Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy-Bramura II Edycja realizacji Projektu Systemowego Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy-Bramura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 297930-2014; data zamieszczenia: 08.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 297930-2014; data zamieszczenia: 08.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2014-09-08 12:52 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 292522-2014 z dnia 2014-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chełm 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń w ramach projektu Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE BIURO PROJEKTU:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE BIURO PROJEKTU: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach Jaświły 7, 19-124 Jaświły ZAPYTANIE OFERTOWE Jaświły 2011.09.30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informator szkoleniowy

Informator szkoleniowy Informator szkoleniowy Domy Pomocy Społecznej i Środowiskowe Domy Samopomocy adres: Stróże 24 32-840 Zakliczyn oddział krakowski: ul. Przewóz 40A 30-716 Kraków tel/fax. 12 446 42 94 biuro@ops.edu.pl www.ops.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Część I Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Część I Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny DOA.III.272.1.104.2012 Urząd Marszałkowski Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja, realizacja merytoryczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: MSCDN.SZP.232.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu zajęć w formie wykładów i ćwiczeń dla uczestników kursu

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 262400-2012 z dnia 2012-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn I. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Opiekun osoby starszej

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 - Harmonogram szkoleń i warsztatów oraz lista wymagań stawianych wykonawcom. Szkolenia i warsztaty dla uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola 38 osób bezrobotnych i

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Poradnictwo i terapia małżeństw

STUDIA PODYPLOMOWE Poradnictwo i terapia małżeństw STUDIA PODYPLOMOWE Poradnictwo i terapia małżeństw Plan zajęć 2015/2016 I zjazd 17-18 X 2015 II 10.45 12.15 Podstawy psychologii społecznej trening interpersonalny I 9.00-10.30 Terapia systemowa rodzin

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem Znak Sprawy : ZO-02/2014/OPS/POKL-GD Gródek nad Dunajcem, dnia 07.05.2014r. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 170

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN. Zapytanie ofertowe

Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN. Zapytanie ofertowe Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN Zapytanie ofertowe Dotyczy: realizacji treningu umiejętności społecznych dla młodzieży - uczestników Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztat pracy pracownika socjalnego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztat pracy pracownika socjalnego Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztat pracy pracownika socjalnego Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 Informacja o projekcie 1. Projekt pod nazwą Centrum Aktywności

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr POKL 1/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr POKL 1/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr POKL 1/2014 W związku z realizacją projektu,,wojcieszków Aktywna integracja w ramach Podziałania 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

Bardziej szczegółowo

2. Specyfika zamówienia Wykaz zamawianych zdjęć został zamieszczony w Tabeli nr 1 (poniżej). Tabela nr 1. Specyfikacja zamówienia

2. Specyfika zamówienia Wykaz zamawianych zdjęć został zamieszczony w Tabeli nr 1 (poniżej). Tabela nr 1. Specyfikacja zamówienia Zapytanie ofertowe na postępowanie: Wykonanie zdjęć wybranych pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych do wykorzystania na potrzeby realizacji i promocji projektów systemowych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Poznań: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Praca z dzieckiem z FAS Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Kodeks postępowania administracyjnego Część

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Studia podyplomowe Dietetyka 2 osoby Luty 2014 rok Studia podyplomowe Geriatria i

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r.

Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie. Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Zapytanie Ofertowe Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NIESIEMY POMOC

FUNDACJA NIESIEMY POMOC Zapytanie ofertowe nr ANIMATOR/2011/01 dotyczące zamówienia usługi, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, na potrzeby projektu ANIMATOR Doskonalenie umiejętności personelu opiekuńczego POKL.06.01.01-22-095/10

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Zakres tematyczny przedmiotu zamówienia

Informacje ogólne. Zakres tematyczny przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ ROPS.X.361/1/2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych na wybranych kierunkach : Mediacje i negocjacje część 1 Arteterapia część 2 Gerontologia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości

Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości Dzierżoniów, dnia 09.05.2011 W związku z przeprowadzeniem przez Pentair Poland Sp. z o.o. wstępnej analizy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ DLA RODZIN I OPIEKUNÓW PACJENTÓW DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

REGULAMIN SZKOLEŃ DLA RODZIN I OPIEKUNÓW PACJENTÓW DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ REGULAMIN SZKOLEŃ DLA RODZIN I OPIEKUNÓW PACJENTÓW DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ realizowanych przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie w ramach projektu pt. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6

PCFE Załącznik nr 6 PCFE.272.53.2013 Załącznik nr 6 Przeprowadzenie kursów z zakresu rolnictwa dla uczestników projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1 Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI KOMUNIKACJI Z TRUDNYM KLIENTEM

TECHNIKI KOMUNIKACJI Z TRUDNYM KLIENTEM Emocje akceptować, zachowanie korygować. -Adam Agraham TECHNIKI KOMUNIKACJI Z TRUDNYM KLIENTEM Odporność na psychomanipulację 1. ADRESACI SZKOLENIA Instytut Rozwoju Personalnego Ganesa Niniejszą ofertę

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy Wzór umowy Załącznik nr 36 na realizację szkolenia zawodowego o profilu opiekun dzieci oraz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: stacjonarne MODUŁ

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12. Specjalność: pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Praca z osobami starszymi i z niepełnosprawnością

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Praca z osobami starszymi i z niepełnosprawnością SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Praca z osobami starszymi i z niepełnosprawnością ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 P L A N S T U D I Ó W N I E S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RADOŚĆ W DĘBICY

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RADOŚĆ W DĘBICY STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RADOŚĆ W DĘBICY 39-200 Dębica ul. Św. Jadwigi 1 NIP 872-20-15-819 Data wystawienia: 30.01.2013r. Dotyczy: Zapytanie ofertowe Na podstawie Wytycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r.

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. U M O W A Nr /EFS/2013 Dotycząca organizacji szkolenia osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywne Wąsewo

Bardziej szczegółowo

DOPS/ZP/252-2/2013 Załącznik nr 4a i/lub 4b i/lub 4c i/lub 4d i/lub 4e do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

DOPS/ZP/252-2/2013 Załącznik nr 4a i/lub 4b i/lub 4c i/lub 4d i/lub 4e do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia DOPS/ZP/252-2/2013 Załącznik nr 4a i/lub 4b i/lub 4c i/lub 4d i/lub 4e do SWZ Opis przedmiotu zamówienia jest: Zadanie 1- Usługa hotelowo-restauracyjna wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla maksymalnie 20 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest blok szkoleniowy Profesjonalna Obsługa Klienta dla pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach ww. bloku zrealizowane

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS Załącznik nr 5 do umowy nr 9/DI/PN/2016 PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS 1. Spotkania Rady Użytkowników 1.1. Wstęp Wykonawca zapewni i pokryje wszelkie koszty związane

Bardziej szczegółowo

Projekt "Bezpieczna rodzina" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt Bezpieczna rodzina współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Ręczno, dnia 17-04-2012 r. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza się nabór na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH MÓJ KRAKÓW 1 ORGANIZATORZY. 1.1 Organizatorami Warsztatów Fotograficznych Mój Kraków są:

REGULAMIN WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH MÓJ KRAKÓW 1 ORGANIZATORZY. 1.1 Organizatorami Warsztatów Fotograficznych Mój Kraków są: REGULAMIN WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH MÓJ KRAKÓW 1 ORGANIZATORZY 1.1 Organizatorami Warsztatów Fotograficznych Mój Kraków są: a) Mimo Wszystko Fundacji Anny Dymnej, ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Załącznik nr 1. pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:, Dmosin 9, 95 061 Dmosin, powiat brzeziński, woj.

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326092-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego 2012/S 198-326092 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu Nie -Sami -Dzielni- rozwój usług społecznych oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT CENTRUM EDUKACYJNE INFORMATOR SZKOLENIA DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE DLA

ASYSTENT CENTRUM EDUKACYJNE INFORMATOR SZKOLENIA DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE DLA INFORMATOR SZKOLENIA DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE DLA OPIEKUNÓW W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH OPIEKUNEK ŚRODOWISKOWYCH 1 1. ZASTOSOWANIE GLUKOMETRU W PRAKTYCE a) Cel szkolenia: nabycie

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tytuł zadania: Zorganizowanie szkoleo zamkniętych i udziału w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 46/2012/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, program). 4) Termin

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Poznań: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Finanse w NGO Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Kadry i płace Część 3 - Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin tel./fax: 25-684-34-41, e-mail: mops@garwolin.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin tel./fax: 25-684-34-41, e-mail: mops@garwolin.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin tel./fax: 25-684-34-41, e-mail: mops@garwolin.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MOPS.0841-2.2.2013 NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób I. Przedmiot zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Wsparcie i Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r. 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Warszawa, dnia 08.04.2015 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Załącznik nr 1c do SIWZ Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń w zakresie prawa jazdy kat. B, C, D, B+E, T dla uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZADANIE 1 Diagnoza psychologiczna dla 47 osób. CPV 80.50.00.00 9. Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Diagnoza dokonana za pomocą co najmniej

Bardziej szczegółowo

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, 03 czerwca 2015 r.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, 03 czerwca 2015 r. 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Warszawa, 03 czerwca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia: Organizacja sześciu 2-dniowych

Bardziej szczegółowo

L. Dz. FRL/942/15 Lublin, dnia 30 kwietnia 2015 roku Znak sprawy: SL/8.1.1/2015/12. Zapytanie ofertowe

L. Dz. FRL/942/15 Lublin, dnia 30 kwietnia 2015 roku Znak sprawy: SL/8.1.1/2015/12. Zapytanie ofertowe FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Lubartowska 74 A, I p. 20-094 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 01 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl REGON 430353642; NIP 712-016-65-05;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres j.kanabus@nfosigw.gov.pl do dnia 1 października 2014 r. ZAŁOŻENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres j.kanabus@nfosigw.gov.pl do dnia 1 października 2014 r. ZAŁOŻENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników NFOŚiGW na temat: Komunikacja w zespole

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ops.polkowice.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ops.polkowice.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ops.polkowice.pl/ Polkowice: Wykonanie usług warsztatowych w ramach projektu systemowego pn:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy:

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu...pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytoniu, NIP 889-13-33-551 w imieniu, którego występuje Kierownik Ewa Pluskota zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo