Debiut obligacji serii C i D o wartości 1,38 mln zł. na rynku Catalyst

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Debiut obligacji serii C i D o wartości 1,38 mln zł. na rynku Catalyst 12.01.2011"

Transkrypt

1 Debiut obligacji serii C i D o wartości 1,38 mln zł. na rynku Catalyst

2 1. HISTORIA 2. PROFIL DZIAŁALNOŚCI 3. STRATEGIA ROZWOJU 4. ZAKŁAD GRANULACJI 5. POTENCJAŁ ŹRÓDEŁ OZE W POLSCE 6. RYNEK OZE 7. FINANSOWANIE INWESTYCJI 8. EQUITY STORY AGENDA

3 WIDOK ENERGIA - HISTORIA 1. Styczeo 2008 r. - powstanie Spółki Widok Energia 2. Listopad podpisanie umowy z PARP, której przedmiotem jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu "Innowacyjna technologia produkcji pelet w zakładzie granulacji biomasy Widok Energia. 3. Maj 2010 r. Widok Energia zapewnia finansowanie inwestycji - podpisanie umowy dotyczącej kredytu inwestycyjnego w kwocie 19,2 mln zł oraz kredytu rewolwingowy (na finansowanie podatku VAT) w wysokości 1,7 mln zł. 4. Październik 2010 r. - uroczystośd wmurowania kamienia węgielnego pod zakład granulacji biomasy

4 WIDOK ENERGIA PROFIL DZIAŁALNOŚCI 1. Widok Energia prowadzi inwestycję budowy zakładu granulacji biomasy oraz działania zmierzające do pozyskania kolejnych projektów związanych z zieloną energią. 2. Spółka działa na bardzo perspektywicznym rynku. Przyjęte przez Polskę regulacje nakładają na elektrociepłownie obowiązek stałego zwiększanie zużycia biomasy przy produkcji energii. 3. Spółka będzie prowadzid działalnośd polegającą, na przetwarzania biomasy rolniczej na paliwo energetyczne zaliczane do Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Produktem finalnym zakładu będzie pelet (granulat) o wysokiej efektywności. Wartość rocznej produkcji zakładu na podstawie cen rynkowych można szacować na ok. 18 mln zł.

5 WIDOK ENERGIA STRATEGIA ROZWOJU 1. Widok Energia wykorzystując własny potencjał techniczny, poprzez wielkośd i jakośd swojej produkcji chce współpracowad z energetyką zawodową i byd postrzegana jako godny zaufania partner z którym warto realizowad duże przedsięwzięcia 2. Zamierzeniem firmy jest wielokierunkowe działanie mające na celu popularyzację wykorzystania biomasy do celów energetycznych i przemysłowych. 3. Docelowo Spółka chce stworzyd całkowicie samowystarczalny holding spółek, które będą produkowały zieloną energię (od zapewnienia sobie surowca, poprzez odpowiednie przygotowanie biomasy, na samej produkcji energii elektrycznej koocząc).

6 WIDOK ENERGIA ZAKŁAD GRANULACJI 1. Powstający zakład granulacji biomasy w miejscowości Koniecwałd na Żuławach w województwie pomorskim rozpocznie produkcję już w I kwartale 2011 roku. 2. Pełną moc produkcyjną osiągnie w II kwartale 2011 r. i będzie ona wynosiła docelowo 40 tys. ton. Trwa ostatnia faza montażu hali produkcyjnej, kotłowni oraz stacji transformatorowej. 3. Główny wpływ na wybór lokalizacji zakładu miały następujące czynniki: bliski i łatwy dostęp do surowca oraz bliskośd do odbiorców peletu.

7 POTENCJAŁ ŹRÓDEŁ OZE W POLSCE W polskich uwarunkowaniach najlepsze perspektywy ma możliwośd wykorzystania biomasy stałej, biogazu rolniczego i odpadów. Wiatr i woda są postrzegane również jako wydajne źródła energii, lecz są one w wysokim stopniu zależne od panujących warunków atmosferycznych, co czyni je bardziej ryzykownymi i mniej atrakcyjnymi z inwestycyjnego punktu widzenia. biomasa stała biogaz rolniczy odpady wiatr woda energia geotermalna słooce Potencjał energetyczny [PJ/rok] biomasa woda geotermia wiatr słooce odpady

8 RYNEK OZE 1. W związku z wprowadzeniem przez paostwa UE regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska, wszystkie podmioty wytwarzające duże ilości CO 2 zostały zobowiązane (pod rygorem kary pieniężnej) do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, do których również należy biomasa. 2. Zgodnie z dyrektywą unijną i rozporządzeniem, Polska jest zobowiązana do wytwarzania (w okresie ) 10,4% energii i ciepła przy udziale OZE, a do roku 2020 uzyskad 15% udział OZE. 3. Wielkośd udziału biomasy w elektrowniach zawodowych w Polsce w roku 2007 wyniosła ok. 4%. Wykonanie unijnego celu 15 proc. udziału energii z OZE w samej biomasie potrzeba 15 mln ton węgla zastąpid 22,5 mln ton biomasy. 4. Ocenia się, że biomasa będzie miała ok % udział w produkcji energii z OZE, czyli 15,7 mln ton -18 mln ton.

9 WIDOK ENERGIA FINANSOWANIE INWESTYCJI 1. Dotacja - W dniu 27 listopada 2009 r. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Widok Energia została podpisana umowa, której przedmiotem jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu "Innowacyjna technologia produkcji pelet w zakładzie granulacji biomasy Widok Energia". W ramach dofinansowania Spółka otrzyma 12,794 mln zł. co stanowi 60% wydatków kwalifikowanych projektu. 2. Kredyt inwestycyjny - Spółka uzyskała kredyt inwestycyjny w wysokości ponad 19 mln zł, co pozwoliło na zdecydowane przyspieszenie prowadzonych prac i zagwarantuje finansowanie wydatków poniesionych przed uzyskaniem refinansowania z dotacji. Środki z dotacji i dostępnego limitu kredytowego pozwalają na pokrycie ponad 120% wydatków niezbędnych do rozpoczęcia produkcji pelet.

10 WIDOK ENERGIA EQUITY STORY 1. Widok Energia finansuje swoją działalnośd głównie za pomocą kredytu inwestycyjnego (19mln zł) i wsparcia uzyskanego z PARP (12 mln zł). 2. Środki z emisji obligacji służą sfinansowaniu kosztów bieżących Emitenta w części objętej refundacją z PARP w okresie oczekiwania na zwrot środków objętych poszczególnymi wnioskami o płatnośd skierowanymi do PARP. 3. Dotychczas Widok Energia przeprowadziła emisję obligacji serii A i B, o wartości ok. 1 mln zł, które zostały spłacone 25 października 2010 r. 4. Emisje obligacji serii C i D, które są obecnie wprowadzane na rynek Catalyst mają termin zapadalności we wrześniu i listopadzie 2011 r. Kupon odsetkowy ma wartośd 7,25 proc. + wibor, zaś wartośd łączna emisji wyniosła 1,38 mln zł

11 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Widok Energia ul. Parkowa Sopot tel.: fax www: Autoryzowany Doradca: NWAI Dom Maklerski S.A. Al. Ujazdowskie Warszawa tel.: fax.: www:

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Energa S.A. Zielone światło dla dywidend

Energa S.A. Zielone światło dla dywidend PKO Dom Maklerski ul. Puławska 15 02-515 Warszawa r. RAPORT Kupuj (nowa) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 16,45 Cena docelowa (PLN) 18,20 Min 52 tyg (PLN) 15,80 Max 52 tyg (PLN) 16,54 Kapitalizacja (mln

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH Zasoby energii i struktura rynku Energia w Polsce pochodzi głównie z paliw kopalnych. Opiera się w bardzo

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. 2015 r.

USTAWA. z dnia. 2015 r. Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B SOLVECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce KRZYSZTOF ZARĘBA Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce I. Podstawy prawne Okres przystosowywania naszego kraju do struktur organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SKOTAN

GRUPA KAPITAŁOWA SKOTAN GRUPA KAPITAŁOWA SKOTAN 40-007 KATOWICE UL. UNIWERSYTECKA 13 Skonsolidowany raport roczny za okres OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1 SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA ROK 2013 ZAWIERA:

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE Listopad 2013 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 4 2 Polityka w zakresie Biogazu w polsce... 5 2.1 Polityka energetyczna Polski, w tym w zakresie biogazowni... 5 2.2 rozwój

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW WETTIN TO NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ, JAKOŚĆ I RZETELNOŚĆ Szanowni Państwo, WETTIN jest firmą konsultingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo