Kim chcę zostać w przyszłości? Autor: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kim chcę zostać w przyszłości? Autor: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 Kim chcę zostać w przyszłości? Autor: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

2 Treści nauczania Czynniki warunkujące wybór zawodu, droga kształcenia kwalifikacje niezbędne do wykonywania wybranego zawodu, planowanie drogi zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń. Po zakończonych zajęciach uczeń powinien Omówić czynniki warunkujące wybór zawodu, zaplanować swoją przyszłą drogę zawodową z uwzględnieniem swoich możliwości i ograniczeń. Konsultant i informacje dodatkowe Przedstawiciel Centrum Planowania Kariery, przedstawiciel Centrum Informacji Europejskiej, przedstawiciel Centrum Informacji Młodzieżowej, student 4. roku wybranego kierunku. Cele: ukazanie uczniom różnych aspektów, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze zawodu, określenie drogi kształcenia, zdobywania kwalifikacji do wykonywania wybranego zawodu. Pojęcia: rynek pracy, predyspozycje. Adresat: uczniowie szkół gimnazjalnych. 2

3 Oczekiwane rezultaty Po zajęciach uczeń: zna czynniki warunkujące wybór zawodu, potrafi podjąć próbę planowania drogi zawodowej, z uwzględnieniem swoich możliwości i ograniczeń. Materiały: materiał pomocniczy nr 1 Moja hierarchia wartości, materiał pomocniczy nr 2 Rodzaj pracy, którą chcę wykonywać, materiał pomocniczy nr 3 i 3a Różne aspekty wykonywanej pracy. Przebieg zajęć 1. Zapoznaj uczniów z celami zajęć. Rozpocznij od tego, aby uczniowie spróbowali policzyć, ile czasu spędzą w przyszłości w pracy, przyjmując, że przeciętnie pracuje się 40 godzin tygodniowo (po odliczeniu dni wolnych przyjmujemy, że tygodni pracy w roku jest 48), przez około 40 lat (40 x 48 x 40 = godzin). Z tego wyliczenia wynika, że wybór właściwego zawodu już teraz jest wart wysiłku i czasu. Jest to trudne zadanie, trzeba więc zebrać jak najwięcej informacji, aby podjąć słuszną decyzję. Zaznacz też, żeby pamiętali o dużej konkurencji na rynku pracy. W swoim banku informacji, z którego będą czerpać przy wybieraniu zawodu dla siebie, oprócz wiedzy o swoich zainteresowaniach, wartościach i umiejętnościach, muszą zgromadzić informacje o różnych zawodach. Zwiększy to ich szansę dokonania wyboru zawodu, którego wykonywanie będzie dawało im satysfakcję. Zapytaj uczniów, czego dowiedzieli się, kiedy przeprowadzali ankiety. Zawody, które prezentują, zapiszcie na planszy; będzie można się odwołać do nich w dalszej części lekcji. 3

4 2. Rozdaj uczniom materiał pomocniczy nr 1. Poleć, żeby przeczytali uważnie wypisane propozycje i określili trzy najważniejsze wartości, którymi będą się kierowali, wybierając zawód. Można też dopisać, jeżeli nie zostały zaproponowane w materiale nr 1. W czasie gdy uczniowie pracują, zawieś na tablicy duży arkusz papieru powiększenie materiału nr 1. Po wykonaniu zadania poproś, aby każdy uczeń na dużym arkuszu zaznaczył (kropką, krzyżykiem), które wartości są dla niego najistotniejsze. W ten sposób powstanie lista wartości preferowanych przez uczniów w waszej klasie. Uczniowie w zgodzie ze swoimi wartościami próbują wybrać, jaki rodzaj pracy uważają za najlepszy dla siebie. Pomocny w tym będzie materiał nr 2. Tak jak w poprzednim ćwiczeniu wyniki indywidualnej pracy przełóżcie na plakat obrazujący wybory, tendencje charakterystyczne dla całej klasy. WAŻNE Prawdopodobnie pojawią się wypowiedzi, że najważniejsze jest, aby zarabiać dużo pieniędzy, że liczy się tylko kasa! Można więc odwołać się do ich doświadczeń, gdy oni podejmowali działania, chociaż nie szły za tym pieniądze dla nich akcje charytatywne, idea wolontariatu. Wspólnie zastanówcie się, jak to się dzieje, że ludzie wybierają inne wartości (często nieprzeliczalne na pieniądze) co daje im taka praca? Czy słyszeli, że ludzie rezygnowali z bardzo dobrze płatnej pracy?! Czym mogli się kierować, podejmując taką decyzję. Może pieniądze mniej znaczyły niż czas spędzony wspólnie z rodziną, spotkanie z przyjacielem czy przymus wykonywania poleceń wbrew swoim przekonaniom. 3. Zapytaj, czy potrafią określić zawody, jakie odpowiadają preferowanym przez siebie wartościom. Poleć, żeby przypomnieli sobie, w jakie kategorie ujęliście na poprzednich zajęciach różne zawody. Przypnij do tablicy planszę wykorzystywaną na ostatniej lekcji. Wiemy już, że świadczenie danej pracy wymaga pewnych predyspozycji, umiejętności wykonywania jej w zgodzie z naszymi wartościami, możliwościami. Powinniśmy też znać swoje ograniczenia, które mogą być barierą przy wykonywaniu tejże pracy. To kolejny obszar, któremu każdy powinien się przyjrzeć. 4

5 Możesz odwołać się do listy zawodów, którą sporządziliście na początku zajęć. Zachęć, aby uczniowie spróbowali określić, na podstawie wszystkich dotychczasowych informacji o sobie, kim w życiu chcieliby zostać. Niech zapiszą to na kartce. Następnie po-dziel klasę na czteroosobowe zespoły, którym rozdaj materiał pomocniczy nr 3 (z instrukcją zadania dla grup). Zespoły pracują ok. 15 min (można podzielić też na grupy ze względu na zawody, jakie wybrali). Wszystkie powstałe prace zawieszamy na widocznym miejscu. Przedstawiciele po-szczególnych grup prezentują zawody. Podczas dyskusji z całą klasą uzupełniajcie informacje, dopisując je na plakatach. Zapytaj uczniów, czy myśląc o przyszłości, wybierając zawód, brali pod uwagę wszystkie te informacje, które pojawiły się na plakatach. Warto, aby ponownie, znając możliwości i ograniczenia, jeszcze raz przemyśleli i zobaczyli siebie w tym zawodzie. Po chwili refleksji, powinni odpowiedzieć na pytanie: Czy przekonali się o słuszności swojego wyboru, czy pojawiły się wątpliwości? Poinformuj, że powstałe plakaty lub puzzle będą przydatne podczas kolejnych spotkań i będą mogły być uzupełnione. Powiedz uczniom, żeby na następne zajęcia przygotowali jak najwięcej informacji o szkołach, do których się wybierają. Ważne, żeby informacje te pomogły w odpowiedziach na pytania: Jakie są realizowane programy? Czy szkoła organizuje dni otwarte i kiedy? Czy można się wybrać na lekcje otwarte i kiedy? Czy są dodatkowe fakultety? Jaka jest baza szkoły: wyposażenie pracowni, biblioteki, dostęp do Internetu, sale gimnastyczne, sprzęt sportowy itd.? Jakie są możliwości kształcenia po ukończeniu tej szkoły? Opinie rodziców, uczniów, absolwentów. Niech uczniowie się dowiedzą, kiedy są targi edukacyjne. 5

6 Materiał pomocniczy nr 1 Moja hierarchia wartości Spośród podanych wartości wybierz trzy dla ciebie najważniejsze, którymi będziesz się kierował, wytyczając swoją karierę zawodową. Możesz też dopisać te, których twoim zdaniem tu zabrakło. Sława osiąganie sukcesów spokój bardzo dobre zarobki prestiż bezpieczeństwo niezależność współpraca z ludźmi władza lojalność wymóg odpowiedzialności zasady etyczne samodzielność precyzja rozwijanie zainteresowań troska o innych podejmowanie ryzyka minimum kontaktów z ludźmi dążenie do jak najwyższych kwalifikacji wygoda nawiązywanie nowych kontaktów pomoc innym wolontariat

7 Materiał pomocniczy nr 2 Rodzaj pracy, którą chcę wykonywać Uwzględniając twoje priorytetowe wartości, zastanów się, jaki rodzaj pracy jest najbardziej dla ciebie odpowiedni. Podkreśl wybrany wariant. praca umysłowa o powtarzającym się zakresie obowiązków, kierowanie zespołem, łatwa praca niewielkie zarobki, duża odpowiedzialność dobre zarobki, wykonywanie bez zastrzeżeń poleceń szefa, zawód samodzielny, praca fizyczna dobrze płatna, zawód twórczy, nienormowany czas pracy, monotonna, ale z możliwością awansu, działanie w zespole, ciekawa praca, jednak bez większych perspektyw, zajęcia wymagające kreatywności podejmowanie ryzyka, organizowanie działań dla innych, praca z dala od ludzi, zawód z jasno określonym zakresem obowiązków, częste zmiany zatrudnienia, różne stanowiska,

8 Materiał pomocniczy nr 3 Różne aspekty wykonywanej pracy Niech każdy z was podczas krótkiej rozmowy uzasadni, dlaczego chciałby wykonywać wybrany przez siebie zawód, dlaczego jest on dla niego atrakcyjny. Spośród zawodów, o których rozmawialiście, wybierzcie dwa. Waszym zadaniem będzie graficzne przed-stawienie pracy, która wiąże z wykonywaniem tego zawodu. Przykład: Możliwości zatrudnienia Wykształcenie i doskonalenie (ścieżka kariery) Wymagane umiejętności i cechy Trudności, któe mogą wystąpić Lekarz Zalety Moje oczekiwania Obowiązki 8

9 Lekarz 9

10

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY REKRUTACJI I PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

SPOSOBY REKRUTACJI I PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH SPOSOBY REKRUTACJI I PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Rozmowa kwalifikacyjna jest najpopularniejszą metodą oceny kandydatów. Głównym jej celem jest zebranie dodatkowych informacji o kandydacie, których

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, TEN E-BOOK TO ŚWIETNY PREZENT DLA PRZYJACIÓŁ, KTÓRY NIC NIE KOSZTUJE! Możesz go wysłać jako specjalny prezent pocztą elektroniczną, możesz go również

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY KOORDYNATORKI PROJEKTU: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny ZESPÓŁ: W GÓRZE KALWARII PRACOWALI: Marta Olejnik, Łukasz Ostrowski,

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! PORADNIK DLA PEŁNYCH ZAPAŁU GIMNAZJALISTÓW

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! PORADNIK DLA PEŁNYCH ZAPAŁU GIMNAZJALISTÓW ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! PORADNIK DLA PEŁNYCH ZAPAŁU GIMNAZJALISTÓW Publikacja powstała w ramach projektu Rozwijamy skrzydła stawiamy na wolontariat! WSTĘP Potrzeba działania społecznego jest znacząco związana

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB Strona1 NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB OSÓB 45 PLUS W ZAKRESIE COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ Strona2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DIAGNOZY 4 Obszar: OSOBOWOŚĆ 6 TYPY OSOBOWOŚCI MBTI 7 Obszar:

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr i Charlotte Strümpel Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Poradnik dla wolontariuszy-seniorów,

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Marcin Braun, Maria Mach Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Dość powszechne jest przekonanie, że zdolne dziecko to skarb i sama radość. Jeśli ktoś tej opinii nie podziela,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

Moduł 4: "Służba wolontariacka krok po kroku. I Ty możesz zostać wolontariuszem!"

Moduł 4: Służba wolontariacka krok po kroku. I Ty możesz zostać wolontariuszem! Moduł 4: "Służba wolontariacka krok po kroku. I Ty możesz zostać wolontariuszem!" Warsztaty doskonalące dla nauczycieli 1. Wprowadzenie Głównym założeniem projektu EUBIS Obywatelstwo UE: Zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl

Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl Warszawa 2013 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 6 lok. 2/5 T: +48 (22) 537 02 00-02, F: +48 (22) 537 02 03 http:

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Spis treści: Wstęp 7 1. Od

Bardziej szczegółowo

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ Ewa Czemierowska-Koruba Hubert Czemierowski POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ PROGRAM SPOŁECZNY SZKOŁA BEZ PRZEMOCY V EDYCJA WARSZTATY MAKROREGIONALNE AGRESJA I PRZEMOC Agresję definiuje się najczęściej

Bardziej szczegółowo