ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK Kraków wrzesień 2009

2 Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités: ul. Sławkowska 17/30, Kraków tel./fax: PORADNIK ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH Autorzy rozdziałów: Anna Sas-Micuń Ministerstwo Infrastruktury Aleksander Panek Narodowa Agencja Poszanowania Energii Dariusz Curyło Egoterm Sp. j. Jacek Piotrowski Światłoprojekt Iwona Korohoda Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Adolf Mirowski Viessmann Sp. z o.o. Konsultacja naukowa: dr hab. inż. Brunon J. Grochal Opracowanie i wydanie tego poradnika zostało dofi nansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ISBN Redakcja: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités: Skład i druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza OSTOJA COPYRIGHT BY STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITÉS egzemplarz bezpłatny sprzedaż zabroniona

3 Spis treści 1. Wprowadzenie (Anna Sas-Micuń) Główne ustalenia Dyrektywy Stan prawny Poziom ustawowy Inne nowe uregulowania i zmiany w wykonawczych aktach prawnych Wymagania techniczno-budowlane projektowanie charakterystyki energetycznej Wykaz przywoływanych aktów prawnych Harmonogram wdrażania Dyrektywy na rok Ocena energetyczna budynków Świadectwo wymogi formalno-prawne Budynki istniejące sprzedawane i wynajmowane a świadectwo charakterystyki energetycznej (rynek wtórny) Budynki nowe (rynek pierwotny) i modernizowane a świadectwo charakterystyki energetycznej Nowe wymagania dla projektowanych budynków użyteczności publicznej Nowe wymagania dla termomoderniozwanych budynków oparte na premii termomodernizacyjnej Co warto wiedzieć o kosztach świadectwa Nowa profesja osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Podsumowanie Ocena energetyczna budynków (Aleksander Panek) Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku Zasady sporządzania świadectw energetycznych budynków Określanie charakterystyki energetycznej budynku Uwagi wstępne Procedura obliczeniowa Obliczenia rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla ogrzewania, wentylacji i chłodzenia Chłodzenie i wentylacja Zapotrzebowanie ciepła/chłodu użytkowego dla ogrzewania, chłodzenia i wentylacji Zapotrzebowanie na energię końcową na potrzeby oświetlenia wbudowanego Wymagania dla nowych budynków i budynków poddawanych przebudowie Uwagi końcowe... 46

4 3. Przykład opracowania charakterystyki energetycznej budynku użyteczności publicznej (Dariusz Curyło) Wstęp Zapotrzebowanie na energię dla potrzeb ogrzewania i wentylacji Zapotrzebowanie na energię dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb oświetlenia wbudowanego Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku Energooszczędne oświetlenie w budynkach komunalnych, głównie w szkołach i urzędach (Jacek Piotrowski) Wprowadzenie Wymagania oświetleniowe Techniczne aspekty realizacji oświetlenia Praktyczne wskazówki dla realizacji i eksploatacji energooszczędnego oświetlenia Wykorzystanie energii odnawialnej dla celów oświetlenia Literatura Polskie i europejskie przykłady zarządzania energią w budynkach komunalnych z wykorzystaniem OZE (zebrała Iwona Korohoda) Zarządzanie energią przez władze lokalne Bielsko-Biała (woj. śląskie) Szpital z instalacją solarną Częstochowa (woj. śląskie) Geotermia Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) Wykorzystanie biomasy Nowa Dęba (woj. podkarpackie) Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi województwo śląskie Farma wiatrowa Tymień (woj. zachodnio-pomorskie) Instalacje solarne teoria a praktyka (Adolf Mirowski) Efektywne wykorzystanie energii Gabrowo (Bułgaria) Jak stare budynki mogą stać się atrakcyjne i energetycznie wydajne: żłobek Ivančica Osijek (Chorwacja) Od strategii do działania: lokalne zarządzenia w sprawie polepszenia efektywności energetycznej obiektów Braşov (Rumunia) Wiedza to pieniądz! Automatyczne monitorowanie energii i targeting w Leicester (Wielka Brytania) Świadectwo energetyczne dla szkoły CEIP Can Falguera w Sant Feliu de Llobregat (Hiszpania) Inteligentny Dom jak dzięki sprawnej modernizacji można zmienić XVIII-wieczny budynek szkoły w efektywny energetycznie biurowiec Martjanci, gmina Moravskie Toplice (Słowenia) Nowoczesne zarządzanie energią w budynkach szkolnych Projekt SchooBIEDO Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych Display kampania łącząca europejską legislację i działania lokalne Porozumienie Burmistrzów na rzecz ochrony klimatu...154

5 1. WPROWADZENIE (Anna Sas-Micuń) 4 stycznia 2006 r. weszły w życie ustalenia Dyrektywy Europejskiej 2002/91/WE z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Implementowane ustalenia dyrektywy zmieniają standardy w projektowaniu, wznoszeniu, modernizacji budynków, a także ich eksploatacji. Będą one miały wpływ na rynek zarówno pierwotny, jak i wtórny obrotu nieruchomościami. Również środowisko producentów budowlanych powinno uwzględniać w swoich działaniach postanowienia dyrektywy z uwagi na fakt, że cechy wyrobów budowlanych, takie jak izolacyjność cieplna czy sprawność urządzeń, mają istotny wpływ na jakość energetyczną budynków. Wdrażana dyrektywa powinna się przyczynić do zwiększenia konkurencyjności na rynku wyrobów ku zadowoleniu inwestorów i właścicieli budynków. Głównym beneficjentem dyrektywy jest użytkownik budynku, to jego interesy powinny być chronione. Weryfikacja standardu techniczno-użytkowego budynków, stanu środowiska wewnętrznego (jakości tego środowiska), istniejących w nich warunków higieniczno-zdrowotnych są traktowane równorzędnie z oceną rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych mających prowadzić do zmniejszenia zużycia energii. Dodatkowe korzyści wynikające z wdrożenia dyrektywy to poprawa środowiska naturalnego i zmniejszenie jego zanieczyszczenia. Kolejny aspekt wdrażania dyrektywy to aspekt społeczny polegający na zmniejszeniu kosztów eksploatacji budynków, w tym również budynków użytkowanych przez administrację rządową i samorządową, dając tym samym możliwość przeznaczenia zaoszczędzonych środków finansowych na ich modernizację techniczną (unowocześnienie) i przedłużenie trwałości użytkowej Główne ustalenia Dyrektywy Dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie do aktywnej promocji poprawy standardu energetycznego budynków w obrębie państw Wspólnoty poprzez egzekwowanie obowiązku: 1) posiadania świadectw energetycznych przez określone rodzaje budynków nowo wznoszonych, gruntownie modernizowanych, sprzedawanych i wynajmowanych oraz sprzedawane i wynajmowane lokale mieszkalne (np. w budynkach użyteczności publicznej lokale mieszkalne dla nauczycieli czy personelu szpitalnego znajdujące się w części mieszkalnej budynku), Zarządzanie energią w budynkach komunalnych 5

6 Wprowadzenie 2) wykonywania okresowych kontroli kotłów i systemów klimatyzacji w zakresie efektywności energetycznej lub stworzenia systemu doradztwa w tym samym zakresie, 3) wykonania jednorazowej kontroli instalacji ogrzewczych, w których pracują kotły 15-letnie i starsze w zakresie efektywności energetycznej, lub stworzenia systemu doradztwa w tym samym zakresie. Spełnianie obowiązków nałożonych Dyrektywą należy realizować zgodnie z ustaleniem art. 1, przy uwzględnieniu krajowych warunków klimatycznych oraz wymagań klimatu wewnętrznego, a także rachunku ekonomicznego. Powyższe obowiązki dotyczą zasobów budowlanych bez względu na ich położenie, a więc zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich Stan prawny Poziom ustawowy Porządek wdrażania w Polsce dyrektywy opiera się na akcie ustawowym oraz na aktach wykonawczych. 19 września 2007 r. Parlament RP przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 191, poz. 1373). Ustawa ta określa zasady tworzenia i funkcjonowania systemu oceny energetycznej budynków oraz kontroli efektywności energetycznej urządzeń zainstalowanych w budynkach, regulując: 1) sytuacje prawne, w których powstaje obowiązek świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali mieszkalnych poprzez wprowadzenie nowych obowiązków dla inwestorów, zarządców oraz właścicieli budynków; 2) warunki tworzenia i funkcjonowania grupy ekspertów uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej; 3) warunki okresowych kontroli kotłów i systemów klimatyzacji oraz jednorazowej kontroli instalacji ogrzewczych, w których pracują kotły mające ponad 15 lat. Od 1 stycznia 2009 r., zgodnie z przepisami ww. ustawy, świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane dla budynku: oddawanego do użytkowania, przebudowywanego lub remontowanego, jeśli nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej w wyniku tych działań, sprzedawanego lub wynajmowanego. Odpowiednio także od 1 stycznia 2009 r. wymagane jest sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego wprowadzanego do obrotu. 6 Zarządzanie energią w budynkach komunalnych

7 Wprowadzenie Z dniem 1 stycznia 2009 r. wprowadzono obowiązek okresowych kontroli efektywności energetycznej kotłów, systemów klimatyzacji oraz jednorazowej kontroli instalacji ogrzewczych, w których pracują kotły o mocy cieplnej nominalnej powyżej 20 kw starsze niż 15 lat. Z uwagi na określone w art. 5, ust. 9 oraz w art. 55a ustawy Prawo budowlane [2] dwie nowe delegacje, wydano i znowelizowano następujące rozporządzenia Ministra Infrastruktury: 1) z 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynku stanowiących samodzielną cześć techniczno-użytkową (Dz.U. nr 17, poz. 104), 2) z 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. nr 201, poz. 1240), 3) z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 201, poz. 1238), 4) z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 201, poz. 1239). Następnie rozporządzenia [6] i [7] szybko znowelizowano 17 grudnia 2008 r. (Dz.U. nr 228, poz i 1514) w celu doprecyzowania przepisów przejściowych. Skutkiem nowelizacji jest wprowadzenie regulacji zezwalającej na odstąpienie od stosowania nowych wymagań wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [7] w przypadkach, gdy przed wejściem w życie powyższego rozporządzenia (1 stycznia 2009 r.) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów albo zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zastosowano tego rodzaju rozwiązanie z uwagi na to, iż w przypadku braku jego wprowadzenia na inwestorów byłyby nałożone nadmierne obciążenia związane z doprowadzeniem do spełnienia nowych wymagań inwestycji, dla których złożono ww. wnioski lub zgłoszenia. Zarządzanie energią w budynkach komunalnych 7

8 Wprowadzenie Inne nowe uregulowania i zmiany w wykonawczych aktach prawnych Wymagania techniczno-budowlane projektowanie charakterystyki energetycznej Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.), było określenie skorygowanych, zaostrzonych wymagań techniczno-budowlanych w zakresie standardu energetycznego na potrzeby projektowania i wznoszenia budynków, niezbędne również do wykorzystania w metodologii oceny energetycznej, tj. porównywania budynku ocenianego z jego wzorcem, spełniającym wymagania referencyjne zawarte w warunkach technicznych. Bezwzględny obowiązek spełnienia zaostrzonych wymagań techniczno-budowlanych odnosi się także do budynków istniejących, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 1000 m 2 poddawanych odbudowie, przebudowie, rozbudowie oraz nadbudowie lub zmianie sposobu użytkowania. Rozporządzenie stanowi wypełnienie na poziomie wykonawczym ustaleń art. 4 i 6 Dyrektywy odnośnie określenia wymagań charakterystyki energetycznej budynków. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego zapewnia wdrożenie wymagania zawartego w art. 5 Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, odnośnie do obowiązku, w ramach prac projektowych, dokonywania analizy możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania lub chłodzenia czy przygotowania ciepłej wody użytkowej w wypadku budynków nowo wznoszonych o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m 2. Ponadto nowelizacja uzupełnia wytyczne projektowanej charakterystyki energetycznej, określając że w przypadku budynków użyteczności publicznej charakterystyka ta powinna zawierać w zależności od potrzeb: a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku; b) w wypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych; c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych, oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego; 8 Zarządzanie energią w budynkach komunalnych

9 Wprowadzenie d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii, zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. Proponowane regulacje mają zapewnić: 1) zaostrzenie polityki racjonalizacji energii w sektorze zasobów budowlanych przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego, 2) odpowiedni standard wykonywania projektów budowlanych pod kątem przygotowania budynków do oceny energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową oraz lokali mieszkalnych, a także możliwość ich ewentualnej weryfikacji. W ramach zmienionych regulacji wykonawczych dotyczących projektu budowlanego dokonano dookreślenia standardu projektu budowlanego, mając na uwadze podniesienie poziomu bezpieczeństwa, zachowania wymagań higieniczno-zdrowotnych oraz racjonalizację użytkowania energii w budynkach. Działanie takie zaowocuje podniesieniem standardu użytkowego budynków i przedłużeniem ich trwałości, a także zapewni możliwość inwentaryzacji i weryfikacji wskaźników standardu energetycznego na potrzeby wykonania świadectw energetycznych dla budynków nowo budowanych oraz tych, w których będą prowadzone prace modernizacyjne. Ponadto wprowadzono wymóg projektowania wymiarów przewodów instalacji wentylacji grawitacyjnej, stosownie do potrzeb użytkowych, mając na względzie konieczność zapewnienia spełniania odpowiednich wymagań higieniczno-zdrowotnych w budynkach w zakresie wymiany powietrza oraz jakości środowiska wewnętrznego. Poniżej przedstawiono dwa wzory projektowanej charakterystyki energetycznej uwzględniającej ww. postanowienia, w rozbiciu na dwa przypadki: wybór drogi spełnienia wymagań cząstkowych dotyczących standardu energetycznego określonych w rozporządzeniu [5], wybór drogi spełnienia wymagań ogólnych dotyczących standardu energetycznego określonych w rozporządzeniu [5]. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku (zgodnie z 329, ust. 1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość... Ulica i nr domu... Dzielnica... Zarządzanie energią w budynkach komunalnych 9

10 Wprowadzenie 1. Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych w ogrzewanych budynkach oraz inne wskaźniki energetyczne: Przegrody Fundamenty oraz ściany zagłębione w gruncie Podłogi na gruncie z izolacją cieplną Podłogi na gruncie bez izolacji cieplnej Podłogi podniesione Dachy i stropodachy Stropy nad piwnicami i nad nieogrzewanymi przestrzeniami Ściany zewnętrzne Sposób zabezpieczenia Rodzaj przegrody/charakterystyka projektowanych wyrobów izolacji cieplnej Nazwa i orientacja przegrody/ charakterystyka projektowanych wyrobów izolacji cieplnej Projektowana grubość izolacji [m] Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m 2 K)] Dopuszczalny Projektowany Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m 2 K)] Dopuszczalny Projektowany Okna i drzwi balkonowe oraz okna dachowe Nazwa i orientacja przegrody Pole powierzchni [m 2 ] Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m 2 K)] Dopuszczalne Projektowane Dopuszczalny Projektowany Północ Wschód Zachód Południe Średni współczynnik przenikania ciepła osłony budynku przebudowywanego [W/(m 2 K)] Dopuszczalny Projektowany Instalacja wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji Projektowana Wydajność [m 3 /h] Czas użytkowania instalacji [h] Moc właściwa wentylatora [kw/(m 3 /s)] Skuteczność urządzeń do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego [%] Dopuszczalna 10 Zarządzanie energią w budynkach komunalnych

11 Wprowadzenie Wielkość strumienia powietrza zewnętrznego w wypadku zastosowania recyrkulacji [%] Przeszklone fasady, okna i drzwi balkonowe oraz okna dachowe Nazwa i orientacja przegrody Północ Wschód Zachód Południe Dla obiektów klimatyzowanych Powierzchnia [m 2 ] Współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego Dopuszczalny Projektowany Średni współczynnik obciążenia cieplnego na m 2 pomieszczeń klimatyzowanych [W/m 2 ] Współczynnik temperaturowy f Rsi Projektowany Krytyczny Wymagania izolacji cieplnej przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna Grubość izolacji cieplnej [mm] Projektowana Instalacja oświetlenia Moc jednostkowa oświetlenia P N [W/m 2 ] Projektowana Dopuszczalna 2. Inne wskaźniki: Liczba osób przebywających w budynku:... Liczba mieszkań:... Łączne pole powierzchni przegród zewnętrznych, m 2 :... Kubatura ogrzewana, m 3 :... Obliczeniowa wartość zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku i wentylacji, kwh/ rok:... Obliczeniowa wartość zapotrzebowania na energię do przygotowania 1 m 3 ciepłej wody, kwh/m 3 :... Obliczeniowa wartość mocy jednostkowej oświetlenia (dla pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej) W/m 2 :... Obliczeniowa wartość zapotrzebowania na energię do oświetlenia budynku, kwh/rok:... Strumień powietrza wentylacyjnego, m 3 /h dotyczy strumienia powietrza świeżego dostarczanego do budynku:... Zarządzanie energią w budynkach komunalnych 11

12 Wprowadzenie 3. Dla budynków wyposażonych w wentylację naturalną, naturalną wspomaganą (hybrydową), mechaniczną wywiewną lub wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną: Opis sposobu doprowadzenia strumienia powietrza świeżego do budynku:... Opis organizacji przepływu powietrza przez budynek:... Bilans strumieni powietrza dostarczanego (świeżego) i usuwanego:... Obliczeniowe roczne zapotrzebowanie energii do podgrzania strumienia powietrza wentylacyjnego i energii elektrycznej do zasilania elementów systemu wentylacyjnego:... Sposób i sprawność odzysku ciepła dla określonego strumienia powietrza wentylacyjnego lub opis i efektywność innej metody ograniczenia zużycia energii na cele wentylacyjne:... Ilość i sposób dostarczenia powietrza zewnętrznego do celów spalania dla budynków wyposażonych w urządzenia lub paleniska pobierające powietrze do spalania bezpośrednio z pomieszczeń: Dla budynków klimatyzowanych: Maksymalne zapotrzebowanie mocy chłodniczej:... Efektywność urządzeń ziębniczych dla warunków obliczeniowych:... Obliczeniowe zapotrzebowanie energii na chłodzenie, kwh/rok:... Obliczeniowe zapotrzebowanie energii elektrycznej na cele klimatyzacyjne, kwh/rok:... Projektowana charakterystyka energetyczna budynku (zgodnie z 329 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr, poz.) Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość... Ulica i nr domu... Dzielnica Zarządzanie energią w budynkach komunalnych

13 Wprowadzenie 1. Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych w ogrzewanych budynkach oraz inne wskaźniki energetyczne: Przegrody Fundamenty oraz ściany zagłębione w gruncie Podłogi na gruncie z izolacją cieplną Podłogi na gruncie bez izolacji cieplnej Podłogi podniesione Dachy i stropodachy Stropy nad piwnicami i nad nieogrzewanymi przestrzeniami Ściany zewnętrzne Sposób zabezpieczenia Rodzaj przegrody / charakterystyka projektowanych wyrobów izolacji cieplnej Nazwa i orientacja przegrody/ charakterystyka projektowanych wyrobów izolacji cieplnej Projektowana grubość izolacji [m] Projektowany współczynnik przenikania ciepła U [W/(m 2 K)] Projektowany współczynnik przenikania ciepła U [W/(m 2 K)] Okna i drzwi balkonowe oraz okna dachowe Nazwa i orientacja przegrody Pole powierzchni, [m 2 ] Projektowany współczynnik przenikania ciepła U [W/(m 2 K)] Północ Wschód Zachód Południe Projektowany Współczynnik temperaturowy f Rsi Krytyczny Przeszklone fasady, okna i drzwi balkonowe oraz okna dachowe Dla obiektów klimatyzowanych Nazwa i orientacja przegrody Powierzchnia, [m 2 ] Projektowany współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego Północ Wschód Zachód Południe Średni współczynnik obciążenia cieplnego na m 2 pomieszczeń klimatyzowanych [W/m 2 ] Zarządzanie energią w budynkach komunalnych 13

14 Wprowadzenie Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia EP [kwh/(m 2 rok)] Projektowane Dopuszczalne Wymagania izolacji cieplnej przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego Grubość izolacji cieplnej [mm] Rodzaj przewodu lub komponentu Projektowana Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Projektowana Wydajność [m 3 /h] Moc właściwa wentylatora [kw/(m 3 /s)] Skuteczność urządzeń do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego [%] Wielkość strumienia powietrza zewnętrznego w przypadku zastosowania recyrkulacji [%] Instalacja oświetlenia Projektowana Moc jednostkowa oświetlenia P N [W/m 2 ] 2. Inne wskaźniki: Liczba osób przebywających w budynku:... Liczba mieszkań:... Łączne pole powierzchni przegród zewnętrznych A, m 2 :... Kubatura ogrzewana, V e, m 3 :... Współczynnik kształtu, A/V e :... Powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku (lokalu) A f, m 2 :... Powierzchnia użytkowa chłodzona budynku lokalu A fc, m 2 :... Udział powierzchni A f na jednostkę odniesienia (j.o.) a 1 m 2 /j.o.:... Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej widy użytkowej VCW, dm 3 /((j.o.)*doba)):,... Bezwymiarowy czas użytkowania w ciągu roku systemu ciepłej wody użytkowej b t,... Czas użytkowania oświetlenia t 0 [h/a]:... Pole powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych A 0, m 2 :... Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna oraz przegród szklanych i przezroczystych g C : Zarządzanie energią w budynkach komunalnych

15 Wprowadzenie Udział okien oraz przegród szklanych i przezroczystych w powierzchni ściany f G, %:... Współczynnik redukcji promieniowania f C :... Obliczeniowa wartość zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku i wentylacji, kwh/rok:... Obliczeniowa wartość zapotrzebowania na energię do przygotowania 1 m 3 ciepłej wody, kwh/m 3 :... Obliczeniowa wartość mocy jednostkowej oświetlenia (dla pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej) W/m 2 :... Obliczeniowa wartość zapotrzebowania na energię do oświetlenia budynku, kwh/rok: Dla budynków wyposażonych w wentylację naturalną, naturalną wspomaganą (hybrydową), mechaniczną wywiewną lub wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną: Opis sposobu doprowadzenia strumienia powietrza świeżego do budynku:... Opis organizacji przepływu powietrza przez budynek:... Bilans strumieni powietrza dostarczanego (świeżego) i usuwanego:... Obliczeniowe roczne zapotrzebowanie energii do podgrzania strumienia powietrza wentylacyjnego i energii elektrycznej do zasilania elementów systemu wentylacyjnego:... Sposób i sprawność odzysku ciepła dla określonego strumienia powietrza wentylacyjnego lub opis i efektywność innej metody ograniczenia zużycia energii na cele wentylacyjne:... Ilość i sposób dostarczania powietrza zewnętrznego do celów spalania dla budynków wyposażonych w urządzenia lub paleniska pobierające powietrze do spalania bezpośrednio z pomieszczeń: Dla budynków klimatyzowanych: Maksymalne zapotrzebowanie mocy chłodniczej:... Efektywność urządzeń ziębniczych dla warunków obliczeniowych:... Obliczeniowe zapotrzebowanie energii na chłodzenie, kwh/rok:... Obliczeniowe zapotrzebowanie energii elektrycznej na cele klimatyzacyjne, kwh/rok:... Zarządzanie energią w budynkach komunalnych 15

16 Wprowadzenie 1.4. Wykaz przywoływanych aktów prawnych 1) ustawa z 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 191, poz. 1373), 2) ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz z późn. zm.), 3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. nr 201, poz. 1240), 4) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 201, poz. 1239), 5) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 201, poz. 1238), 6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 228, poz. 1513), 7) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 228, poz. 1514), 8) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz.U. nr 17, poz. 104), 9) projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (wersja luty 2009 r.), 10) ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 223, poz. 1459), 11) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 12) projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz audytu remontowego w części określonej w art. 14, ust. 2, pkt 2 i 3, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz wzorów kart audytów (wersja na luty 2009 r.), 16 Zarządzanie energią w budynkach komunalnych

17 Wprowadzenie 13) projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu weryfikacji audytu energetycznego i audytu remontowego w części określonej w art. 14, ust. 2, pkt 2 i 3, a także szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonywanie weryfikacji takich audytów (wersja luty 2009 r.) Harmonogram wdrażania dyrektywy na rok 2009 Zadania Zakończenie rządowego procedowania dotyczącego projektu ustawy zmieniającej ustawę Prawo budowlane i ustawę o gospodarce nieruchomościami, usuwającej wady transpozycji dyrektywy oraz uzupełniającej transpozycję Kampania informacyjna dotycząca wdrażania, w tym uruchomienie zakładki świadectwa energetyczne na stronie Uruchomienie rejestru osób, które uzyskały uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w drodze złożenia egzaminu lub ukończenia studiów podyplomowych Uruchomienie postępowań egzaminacyjnych. Raz w miesiącu po dwie sesje, poczynając od 23 marca i 6 kwietnia 2009 r. (dalsze terminy w informacjach na stronie pod zakładką świadectwa energetyczne) Opracowanie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego, zawierającego wzory protokołów kontroli efektywności energetycznej urządzeń Termin realizacji luty 2009 r. praca ciągła od stycznia 2009 r. marzec 2009 r. cały 2009 r. kwiecień 2009 r. Monitoring systemu praca ciągła od stycznia 2009 r Ocena energetyczna budynków Świadectwo charakterystyki energetycznej jest sporządzane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej, polegającej na określeniu między innymi wskaźnika EP w kwh/(m 2 /rok), wyrażającego roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej) na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze i porównaniu tego wskaźnika z wielkością referencyjną zawartą w przepisach techniczno-budowlanych. Przez pomieszczenie o regulowanej temperaturze należy rozumieć pomieszczenie, które ze względu na swoją funkcję powinno być ogrzewane lub chłodzone. Podstawą do określenia wskaźnika EP są dane i wskaźniki określone w projekcie budowlanym dla budynku nowo wznoszonego, a dla budynku istniejącego jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej wyznaczane w wyniku inwentaryzacji. Standard budynku referencyjnego tzw. standard podstawowy (warunki techniczne zostały zdefiniowane na poziomie wymagań minimalnych) został opisany i uzu- Zarządzanie energią w budynkach komunalnych 17

18 Wprowadzenie pełniony w nowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych, tj. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [5] i [11] Świadectwo wymogi formalno-prawne Następujące wymogi formalne dla świadectwa charakterystyki energetycznej wynikają z obowiązujących przepisów: 1) Świadectwo powinno być wykonywane w języku polskim, przy zastosowaniu oznaczeń graficznych i literowych określonych w Polskich Normach dotyczących budownictwa, instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych i oświetlenia w budynkach. 2) Wszystkie strony (arkusze świadectwa oraz ewentualne załączniki) powinny być oznaczone kolejną numeracją. 3) Świadectwo powinno być oprawione w okładkę formatu A4 w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie. 4) Świadectwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i elektronicznej. 5) W zakres szczegółowy świadectwa wchodzą: a) strona tytułowa zawierająca: numer świadectwa, dane identyfikacyjne dotyczące budynku, wynik oceny charakterystyki energetycznej, datę wydania świadectwa, imię i nazwisko oraz numer uprawnień budowlanych albo numer wpisu do rejestru osoby sporządzającej, b1) charakterystyka techniczno-użytkowa zawierająca: przeznaczenie budynku, liczbę i rodzaj kondygnacji, kubaturę ogółem i kubaturę części zawierającej pomieszczenia o regulowanej temperaturze, powierzchnię pomieszczeń o regulowanej temperaturze, rodzaj konstrukcji, rodzaj systemu ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, klimatyzacji oraz oświetlenia, b2) charakterystyka energetyczna budynku zawierająca dane ilościowe i porównawcze określone w sposób opisany w załącznikach do rozporządzenia [3], c) uwagi w sprawie: możliwości zmniejszenia zużycia energii w budynku, przez zmiany w eksploatacji budynku oraz ewentualną termomodernizację, d) objaśnienia i informacje o podstawach prawnych świadectwa oraz o korzystaniu ze świadectwa (do jakich celów służy ten dokument). Działania budowlane (remont lub przebudowa) przeprowadzane w okresie ważności świadectwa, mające wpływ na zmianę jego charakterystyki energetycznej, skutkują koniecznością przygotowania nowego świadectwa potwierdzającego dokonane 18 Zarządzanie energią w budynkach komunalnych

19 Wprowadzenie w nim zmiany energetyczne. Jeśli po 10 latach ważności świadectwa w budynku/lokalu mieszkalnym nie dokonano żadnych modernizacji, zadaniem audytora energetycznego jest potwierdzić jego aktualność (sporządzić nowe świadectwo charakterystyki energetycznej). Świadectwo jest wystawiane dla budynku/lokalu i nie jest związane z jego właścicielem czy nabywcą. Świadectwo ma stanowić, zgodnie ze zmianami wprowadzanymi do ustawy Prawo budowlane [9], załącznik do książki obiektu budowlanego. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określił, w drodze rozporządzenia [3], wzory świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Przez cześć budynku stanowiącą samodzielną całość techniczno-użytkową należy rozumieć część budynku o jednej funkcji użytkowej, dla której zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne pozwalają na niezależne jej funkcjonowanie, zgodnie z przeznaczeniem oraz ustalonym sposobem użytkowania, przy zachowaniu przepisów techniczno-budowlanych. Świadectwa energetycznego dla konkretnego budynku nie powinien przygotowywać jego projektant, kierownik budowy czy zarządzający tym budynkiem, a także jego właściciel. Wprowadzany przez nowelizację do ustawy Prawo budowlane [9] zakaz bycia sędzią we własnej sprawie ma na celu wyeliminowanie zagrożenia merytorycznej nieobiektywności i zależności oceniających budynek, a także podyktowany jest potrzebą zachowania właściwych postaw etyczno-moralnych Budynki istniejące sprzedawane i wynajmowane a świadectwo charakterystyki energetycznej (rynek wtórny) Świadectwa charakterystyki energetycznej są zatem wymagane dla nowowznoszonych, jak i istniejących budynków oraz znajdujących się w nich lokali mieszkalnych, np. w budynku szkoły, jeśli są one przedmiotem sprzedaży czy najmu w rozumieniu przepisów odrębnych. Przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i gospodarczych. W przypadku budynków użyteczności publicznej, przez które należy rozumieć budynki szkolne, przedszkola, szpitale, przychodnie zdrowia itp., oprócz wymogu sporządzenia świadectwa energetycznego, istnieje jeszcze inny. Zarządca lub właściciel takiego budynku, którego powierzchnia użytkowa przekracza 1000 m 2, ma obowiązek w widocznym miejscu (np. w wejściu do budynku) wywiesić stronę tytułową ważnego świadectwa charakterystyki energetycznej, zawierającą wynik oceny energetycznej budynku przedstawiony na suwaku energetycznym. Wymóg ten wynika wprost Zarządzanie energią w budynkach komunalnych 19

20 Wprowadzenie z dyrektywy i w polskim prawodawstwie uregulowano go w art. 63, ust. 2 ustawy Prawo budowlane [2]. Z uwagi na racjonalną potrzebę zastosowania tzw. pozytywnych wzorców edukacyjnych proponuje się rozciągnąć obowiązek publicznej informacji o standardzie energetycznym dużych budynków publicznych (o powierzchni użytkowej ponad 1000 m 2 ) na wszystkie tego typu budynki, a nie tylko wymienione w ustawie Prawo budowlane [2]. Dzięki temu informacja o standardzie energetycznym budynków publicznych stanie się informacją powszechną. Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który należy udostępnić nabywcy, przy czym przepisy ustawy Prawo budowlane [2] nie precyzują, w jakim momencie i czy nieprzekazanie świadectwa charakterystyki energetycznej uniemożliwia zawarcie umowy najmu lub kupna-sprzedaży. Przepisy nie określają trybu oraz sposobu udostępniania, ani trybu rezygnacji ze świadectwa, ani też kar za niespełnienie tego obowiązku. Za niedopełnienie tych obowiązków rozważa się wprowadzenie kar w postaci grzywny, jednakże w obecnych przepisach nie ma regulacji w sprawie penalizacji. Orzekanie w sprawach o czyn następowałoby na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia Budynki nowe (rynek pierwotny) i modernizowane a świadectwo charakterystyki energetycznej Przez obowiązek posiadania świadectwa w chwili budowy należy, według art. 57, ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo budowlane [2], rozumieć moment oddawania budynku do użytkowania na podstawie składanego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie, jeżeli przepisy ustawy nie wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W art. 57, ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [2], poprzez jego nowelizację, wprowadza się zapis nakładający na inwestora obowiązek wysłania do terenowego organu nadzoru budowlanego kopii świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku, w wypadku budynków, dla których, zgodnie z tą ustawą, jest wymagane złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy, lub też zakończeniu robót budowlanych polegających na przebudowie (modernizacji obiektu czy instalacji w budynku). Oznacza to, że niezależnie od tego, czy pozwolenie na budowę było wydane przed 1 stycznia 2009 r., czy po 1 stycznia 2009 r., o obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki decyduje moment oddawania budynku do użytkowania. Jeśli następuje to po 1 stycznia 2009 r., przepisy dotyczące obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej mają zastosowanie. Z obowiązku wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej, zgodnie z art. 5, ust. 7 ustawy Prawo budowlane [2], zwolnione są między innymi budynki: 1) podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 20 Zarządzanie energią w budynkach komunalnych

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ INFORMATOR

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ INFORMATOR MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ INFORMATOR Warszawa 2009 50 100 150 200 Opracowanie: Departament Rynku Budowlanego i Techniki przy współpracy Biura Informacji i Promocji.

Bardziej szczegółowo

Nowy system oceny energetycznej budynków

Nowy system oceny energetycznej budynków Anna Sas-Micuń Ministerstwo Budownictwa Nowy system oceny energetycznej budynków 1. Wprowadzenie Rząd zakończył prace nad projektem ustawy o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej Świadectwa charakterystyki energetycznej Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373) wdraża postanowienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna w budownictwie a wdrażanie dyrektyw Tomasz Gałązka Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Od 1 stycznia 2009 roku do każdego projektu jest obowiązek przygotowania charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego, opracowanej zgodnie z przepisami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2011 pierwszy raz w historii polskiego sądownictwa z powodu wadliwie sporządzonej charakterystyki energetycznej budynku sąd uchylił zaskarżoną decyzję pozwolenia

Bardziej szczegółowo

ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE

ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO

WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO dotyczy charakterystyki energetycznej budynku Kancelaria Sejmu s. 4/4 ( Dziennik Ustaw z 2007r. Nr 191 poz. 1373 ) Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola WAŻNE DO 19 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 1/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE Projektowanie, wdrożenie, audyty dr inż. Arkadiusz Węglarz U S T A W A z dnia 29 sierpnia 2014 r. O charakterystyce energetycznej budynków Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane 1)

USTAWA z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 września 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373. o zmianie ustawy Prawo budowlane 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Michał Strzeszewski Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Poradnik W Y D A N I E D R U G I E Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków. Poradnik. Wersja 2.00 (sierpień 2010). W

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (art. 1 projektu ustawy):

UZASADNIENIE. Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (art. 1 projektu ustawy): UZASADNIENIE Proponowane rozwiązania uzupełniają oraz zmieniają istniejące regulacje ustawowe zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości. 73 Forum NFOŚiGW Energia Efekt Środowisko Katowice, 10.06.2015 r. Efektywność

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 1853).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 1853). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2128 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹ Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU WAŻNE DO 6 maj 2020 NUMER ŚWIADECTWA BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WAŻNE DO 3 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 01/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Bydgoszcz - Smukała,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: Budynek Zeroenergetyczny 1 Ważne do: Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty i świadectwa energetyczne

Certyfikaty i świadectwa energetyczne Certyfikaty i świadectwa energetyczne W chwili podjęcia decyzji o zakupie wymarzonego domu lub mieszkania dla większości z nas głównym kryterium jest cena, rozumiana jako ogólny koszt nabycia nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Materiały szkoleniowe wyboru dokonał dr inż.

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Materiały szkoleniowe wyboru dokonał dr inż. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Materiały szkoleniowe wyboru dokonał dr inż. Grzegorz Misztal PRZEDSIĘWZIĘCIA Zwiększajace efektywnośc energetyczną JAKO ELEMENT REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu ustawy o systemie oceny energetycznej budynków oraz kontroli niektórych urządzeń w zakresie efektywności energetycznej

Uzasadnienie do projektu ustawy o systemie oceny energetycznej budynków oraz kontroli niektórych urządzeń w zakresie efektywności energetycznej Projekt Uzasadnienie do projektu ustawy o systemie oceny energetycznej budynków oraz kontroli niektórych urządzeń w zakresie efektywności energetycznej 1. Wprowadzenie Proponowane rozwiązanie legislacyjne

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym BAZA LOKALOWA 12 Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym W dniu 15 października 2009 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Do ustawy bazowej z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW I LOKALI

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW I LOKALI Program edukacyjno-informacyjny Patronat Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Budownictwa ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW I LOKALI Czym są? W jakich sytuacjach prawnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 8.09.2008 r. USTAWA z dnia... o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,

Bardziej szczegółowo

Analizy opłacalności stosowania

Analizy opłacalności stosowania Analizy opłacalności stosowania energiiodnawialnych Łukasz Dobrzański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Plan prezentacji Wymagania prawne: Dyrektywa 2002/91/EC -> 2010/31/UE Prawo budowlane + RMI

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja energetyczna w budownictwie - II

Certyfikacja energetyczna w budownictwie - II Nowe akty prawne Certyfikacja energetyczna w budownictwie - II Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli Ustawa o systemie oceny budynków Akty wykonawcze

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane a certyfikaty (świadectwa energetyczne) Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz

Prawo budowlane a certyfikaty (świadectwa energetyczne) Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Prawo budowlane a certyfikaty (świadectwa energetyczne) Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz USTAWA z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2007 nr191 poz. 1373 w art. 5: a) dodaje się

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. dla: każdego budynku oddawanego do użytkowania, każdego budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi, części

Bardziej szczegółowo

Świadectwa eneregetyczne budynków

Świadectwa eneregetyczne budynków Świadectwa eneregetyczne budynków Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (popularnie certyfikatu energetycznego, paszportu energetycznego) wynika z prawa europejskiego.

Bardziej szczegółowo

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Zmiany cen surowców 2007 Survey of energy sources Alternatywne

Bardziej szczegółowo

fizyka budowli zużycie energii w budownictwie

fizyka budowli zużycie energii w budownictwie fizyka budowli Karolina Kurtz-Orecka dr inż., arch. Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych 1 zużycie energii w budownictwie TRANSPORT WYDOBYCIE PRODUKCJA SKŁADOWANIE

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Opracowanie: BuildDesk Polska 6 listopada 2008 roku Minister Infrastruktury podpisał najważniejsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław Dla budynku mieszkalnego nr: 464/2010 1 Ważne do: 26 lutego 2020 Budynek oceniany: Osiedle domów jednorodzinnych Willa Diamond Budynek Cc Rodzaj budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Ważne do: 2012r. dla budynku nr 002/2011/kontener Budynek oceniany: Rodzaj budynku Budynek kontenerowy wolnostojący zaplecze socjalne Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny WAŻNE DO 30 styczeń 2020 NUMER ŚWIADECTWA 3/2010 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne świadectw charakterystyki energetycznej

Aspekty prawne świadectw charakterystyki energetycznej Aspekty prawne świadectw charakterystyki energetycznej Świadectwo charakterystyki energetycznej - to dokument (w wersji papierowej i elektronicznej), sporządzony na podstawie oceny energetycznej budynku,

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny oraz świadectwo energetyczne

Audyt energetyczny oraz świadectwo energetyczne Audyt energetyczny oraz świadectwo energetyczne Mirosław Bobrzyński Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 05.06. 2013., Sosnowiec Czym jest audyt energetyczny? 2 Audyt energetyczny Opracowanie określające

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

Osoba sporządzająca świadectwo zobowiązana jest

Osoba sporządzająca świadectwo zobowiązana jest Osoba sporządzająca świadectwo zobowiązana jest 1. Przechowywać świadectwo przez 10 lat 2. Wykonywać czynności związane ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej z należytą starannością

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o charakterystyce

Wpływ ustawy o charakterystyce Wpływ ustawy o charakterystyce. energetycznej budynków na strategie modernizacji obszaru wytwarzania ciepła dr inż. Arkadiusz Węglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ustawa określa: GŁÓWNE CELE

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna:

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna: Część teoretyczna pod redakcją: dr hab. inż. Dariusza Gawina i prof. dr hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: dr hab. inż. Dariusz Gawin, prof. PŁ rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; dr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Jak ZAPROJEKTOWAĆ charakterystykę energetyczną budynku spełniająceą aktualne wymagania prawne?

Jak ZAPROJEKTOWAĆ charakterystykę energetyczną budynku spełniająceą aktualne wymagania prawne? Jak ZAPROJEKTOWAĆ charakterystykę energetyczną budynku spełniająceą aktualne wymagania prawne? W 2011 roku pierwszy raz w historii polskiego sądownictwa z powodu wadliwie sporządzonej charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 203 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 5 lipca 203 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Implementacja dyrektyw UE wymagania w zakresie stosowania OZE stawiane obiektom użyteczności publicznej

Implementacja dyrektyw UE wymagania w zakresie stosowania OZE stawiane obiektom użyteczności publicznej Festiwal Słoneczny Forum Energetyki Solarnej, Ostoja 11 maja 2012 r. Implementacja dyrektyw UE wymagania w zakresie stosowania OZE stawiane obiektom użyteczności publicznej Karolina Kurtz Katedra Dróg,

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

Temat: Omówienie prostego świadectwa energetycznego

Temat: Omówienie prostego świadectwa energetycznego Paweł Masłow AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw Temat: Omówienie prostego świadectwa energetycznego 1.Wprowadzenie Szybkie tempo zużycia nieodnawialnych paliw kopalnych wywiera niekorzystny

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr..

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr.. Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia...(poz. ) Załącznik nr 1 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia i wnioski.

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia i wnioski. Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne Kraków, 27 28 września 2010 Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 1. Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 2. Podmiot u którego zostanie lub zostało zrealizowane przedsięwzięcie:

Bardziej szczegółowo

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Podtytuł prezentacji 14 kwietnia 2016 r. Szkolenie dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014 2020 Poddziałania

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU 15-111 Białystok Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU Inwestor: Urząd Kontroli

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: 1/04/2012 1 Ważne do: Budynek oceniany: mieszkalny jednorodzinny Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1 Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.203.926 z dnia 203.08.3 Status: Akt jednorazowy Wersja od: 3 sierpnia 203 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

z dnia. o charakterystyce energetycznej budynków 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia. o charakterystyce energetycznej budynków 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T A W A Projekt z dnia 24 października 2013 r. z dnia. o charakterystyce energetycznej budynków 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) sporządzania świadectw charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Stowarzyszenie Polska Wentylacja

Dyrektor Stowarzyszenie Polska Wentylacja w w w. w e n t y l a c j a. o r g. p l 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40B lok. 6 tel./fax 22 542 43 14 e-mail: spw@wentylacja.org.pl Warszawa, 27.10.2014 Szanowny Pan Janusz Żbik Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia: 12 grup z zakresu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU ENERGIA PRZYSZŁOŚCI Szkolenia: grup z zakresu: 1. Audytor/ka energetyczny gr *10 os.* 80h/gr. 2. Odnawialne źródła energii i przetwarzanie energii (energia wiatrowa

Bardziej szczegółowo

Zasoby a Perspektywy

Zasoby a Perspektywy PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA NISKOENERGETYCZNEGO Dr hab. Inż. Jan Danielewicz, prof. PWr Dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Zasoby a Perspektywy Regulacje prawne w zakresie ochrony cieplnej Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Takie podejście jest podejściem racjonalnym, przy uznaniu, iż

Takie podejście jest podejściem racjonalnym, przy uznaniu, iż Aktualny stan prawny wdrożenia Dyrektywy 2002/91/WE i rola audytorów energetycznych w realizacji jej postanowień Anna SAS-MICUŃ *) Wdrażanie Dyrektywy Europejskiej ma w Polsce długą historię i nie można

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa Strona 1/6 Budynek oceniany: Rodzaj budynku: Budynek użyteczności publicznej administracyjny Adres budynku:

Bardziej szczegółowo

Formularz 1. DANE PODSTAWOWE do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku. c.o. Rok budowy/rok modernizacji instalacji

Formularz 1. DANE PODSTAWOWE do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku. c.o. Rok budowy/rok modernizacji instalacji Wykonanie projektowej charakterystyki energetycznej budynku jest częścią projektu budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniem [3] w sprawie zakresu i form projektu budowlanego ( 11 ust. 2, pkt 9 a d) należy

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Załącznik nr 6 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku niemieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku niemieszkalnego nr.. WaŜne do: Budynek oceniany:

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1 Oceniana część budynku Rodzaj budynku 2) Mieszkalny Przeznaczenie budynku 3) Lokal mieszkalny Adres budynku 30-081 Kraków, ul. Tetmajera 65A/3 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. Nie 2 ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Audytor energetyczny pierwszy stopień wtajemniczenia w byciu doradcą - Świadectwa Energetyczne

Audytor energetyczny pierwszy stopień wtajemniczenia w byciu doradcą - Świadectwa Energetyczne Audytor energetyczny pierwszy stopień wtajemniczenia w byciu doradcą - Świadectwa Energetyczne Do oszczędzania energii nikogo nie trzeba dziś namawiać. Wzrost cen surowców, a co za tym idzie i samej energii

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE. Kraków, 5-6 lipca 2012 r.

Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE. Kraków, 5-6 lipca 2012 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy Efektywność energetyczna oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych w aspekcie

Bardziej szczegółowo

W stronę budownictwa niskoenergetycznego. Nowa charakterystyka energetyczna budynków

W stronę budownictwa niskoenergetycznego. Nowa charakterystyka energetyczna budynków W stronę budownictwa niskoenergetycznego. Nowa charakterystyka energetyczna budynków Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. kgrecka@bape.com.pl Pakiet 20-20-20 do 2020 Obecny

Bardziej szczegółowo

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM Piotr Kukla Opracowanie w ramach realizacji projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Projektowanie systemów WKiCh (03) Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków"

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków rocław, 19.06.013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "ertyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków" edycja 8 organizowanych przez ydział Inżynierii Środowiska Politechniki rocławskiej Załączniki:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS)

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, część 5) Uwarunkowania techniczne i ocena merytoryczna projektów Dariusz Szymczak

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o charakterystyce energetycznej budynków 1)

U S T A W A z dnia. o charakterystyce energetycznej budynków 1) Projekt z dnia 12 marca 2014 r. U S T A W A z dnia. o charakterystyce energetycznej budynków 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/2334/5/2015

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/2334/5/2015 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Użyteczności publicznej Przeznaczenie budynku 3) Biurowy Adres budynku 30-336 Kraków ul. Nowaczyńskiego 1 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Tak ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem

Bardziej szczegółowo