Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych"

Transkrypt

1 Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka

2

3 PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MODERNIZACJA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO LUB PRODUKCYJNEGO MODERNIZACJA OŚWIETLENIA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ

4 TERMOMODERNIZACJA AUDYT ENERGETYCZNY / ŚWIADECTWO AUDYT ENERGETYCZNY TO RODZAJ BIZNESPLANU EKSPERTYZA DOTYCZĄCA PODEJMOWANIA I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZMNIEJSZAJĄCYCH ILOŚĆ ZUŻYWANEJ ENERGII (KOSZT) AUDYT MOŻE DOTYCZYĆ CAŁOŚCI ENERGII (TZN. DLA CELÓW GRZEWCZYCH, CHŁODZENIA, OŚWIETLENIA, PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH ITD.) LUB TYLKO WYBRANYCH ZAGADNIEŃ - NP. AUDYT OŚWIETLENIA

5 TERMOMODERNIZACJA AUDYT ENERGETYCZNY / ŚWIADECTWO CELEM AUDYTU JEST OKREŚLENIE ILOŚCI I STRUKTURY ZUŻYWANEJ ENERGII ORAZ ZALECENIE KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ (TECHNICZNYCH, ORGANIZACYJNYCH I FORMALNYCH) ORAZ OKREŚLENIE ICH OPŁACALNOŚCI AUDYT ENERGETYCZNY OBEJMUJE TAKŻE DORADZTWO W ZAKRESIE PODEJMOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI MAJĄCYCH NA CELU RACJONALIZACJĘ ZUŻYCIA ENERGII NIEZALEŻNA I OBIEKTYWNA OPINIA STWIERDZA, KTÓRE MODERNIZACJE SĄ OPŁACALNE W BADANYM BUDYNKU ORAZ JAKIE PRODUKTY I ROZWIĄZANIA TECHNICZNE SĄ NAJKORZYSTNIEJSZE

6 TERMOMODERNIZACJA AUDYT ENERGETYCZNY / ŚWIADECTWO AUDYT WYKONUJĄ AUDYTORZY ENERGETYCZNI, A ŚWIADECTWAMI ZAJMUJĄ SIĘ AUDYTORZY, JEDNAK MAJĄCY UPRAWNIENIA MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ JEST DOKUMENTEM, KTÓRY OKREŚLA WIELKOŚĆ ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ NIEZBĘDNĄ DO ZASPOKOJENIA POTRZEB ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM BUDYNKU LUB LOKALU CZYLI ENERGII NA POTRZEBY OGRZEWANIA, PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI, A W PRZYPADKU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ RÓWNIEŻ OŚWIETLENIA.

7 KONCEPCJA - AUDYT ENERGETYCZNY OBIEKTYWNA OCENA JAKOŚCI CIEPLNEJ BUDYNKU; OBIEKTYWNA OCENA STANU I SPRAWNOŚCI ŹRÓDEŁ CIEPŁA I INSTALACJI C.O. O C.W.U. ORAZ WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I OŚWIETLENIA; OBLICZENIA SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO; WSKAZANIE MOŻLIWOŚCI USPRAWNIEŃ DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ ENERGII, ANALIZA EKONOMICZNA.

8

9

10 PODSTAWY PRAWNE Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 223, poz. 1459) z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów

11 USTAWA Z 21 LISTOPADA 2008 R O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, KTÓRA JEST PRZEZNACZONA NA SPŁATĘ CZĘŚCI ZACIĄGNIĘTEGO I WYKORZYSTANEGO KREDYTU ZMIANIE ULEGAJĄ WARUNKI PRZYZNAWANIA PREMII I OKREŚLANIA JEJ WIELKOŚCI NIE OBOWIĄZUJĄ DOTYCHCZASOWE WARUNKI OGRANICZAJĄCE WIELKOŚĆ KREDYTU DO 80% KOSZTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA, A TAKŻE OKRES 10 LAT JAKO MAKSYMALNY OKRES SPŁATY KREDYTU

12 USTAWA Z 21 LISTOPADA 2008 R O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW UDZIAŁ KREDYTU W CAŁOŚCI KOSZTÓW, JAK I OKRES SPŁATY POZOSTAWIA SIĘ DO NEGOCJACJI POMIĘDZY INWESTOREM I BANKIEM KREDYTUJĄCYM ISTNIEJE WIĘC MOŻLIWOŚĆ ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU NAWET NA 100% KOSZTÓW CZYLI REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA W CAŁOŚCI Z KREDYTU. NIE OBOWIĄZUJE TAKŻE WARUNEK BADANIA MOŻLIWOŚCI SPŁATY RAT KREDYTOWYCH Z UZYSKANYCH OSZCZĘDNOŚCI. OBOWIĄZUJE NOWA ZASADA, ŻE NIEDOPUSZCZALNE JEST ŁĄCZENIE KREDYTU UDZIELANEGO W TRYBIE USTAWY I WSPARCIA ŚRODKAMI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

13 PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE - BGK ZAMIAST DOTYCHCZASOWEJ WYSOKOŚCI PREMII JAKO 25% KREDYTU, OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZASADY: PREMIA STANOWI 20 % KREDYTU NIE MOŻE WYNOSIĆ WIĘCEJ NIŻ 16% KOSZTÓW CAŁKOWITYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA NIE MOŻE WYNOSIĆ WIĘCEJ NIŻ PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ 2-LETNICH OSZCZĘDNOŚCI USTALONYCH NA PODSTAWIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO.

14 PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE - BGK WYMAGANE JEST TAK JAK DOTYCHCZAS WYKAZANIE W AUDYCIE, ŻE W WYNIKU MODERNIZACJI UZYSKANE BĘDZIE PROCENTOWE ZMNIEJSZENIA ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA ENERGII, CO NAJMNIEJ NASTĘPUJĄCEJ WIELKOŚCI: 10% GDY MODERNIZUJE SIĘ TYLKO SYSTEM GRZEWCZY, 25% PRZY KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI 15% GDY PO 1984 R. PRZEPROWADZONO MODERNIZACJE SYSTEMU GRZEWCZEGO WPROWADZENIE OZE JAKO ŹRÓDŁO CIEPŁA

15 METODYKA WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO AUDYT ENERGETYCZNY POWINIEN ZAWIERAĆ W SZCZEGÓLNOŚCI: DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU, LOKALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA, LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ ICH WŁAŚCICIELA OCENĘ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU, LOKALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA, LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ OPIS MOŻLIWYCH WARIANTÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO WSKAZANIE OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO

16 USPRAWNIENIA TERMOMODERNIZACYJNE USPRAWNIENIA ZMNIEJSZAJĄCE STRATY CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE USPRAWNIENIA POLEGAJĄCE NA WYMIANIE OKIEN LUB DRZWI ORAZ ZMNIEJSZENIU ZAPOTRZEBOWANIA CIEPŁA NA OGRZANIE POWIETRZA W SYSTEMIE WENTYLACJI USPRAWNIENIA PROWADZĄCE DO ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO ORAZ NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ USPRAWNIENIA POPRAWIAJĄCE SPRAWNOŚĆ CIEPLNĄ SYSTEMU OGRZEWANIA, A WIĘC SĄ TO USPRAWNIENIA, KTÓRE DOTYCZĄ SPRAWNOŚCI WYTWARZANIA, PRZESYŁANIA, REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA

17 ETAPY WYKONYWANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA BUDYNKU: ETAP I. ANALIZA AKTUALNEGO STANU BUDYNKU. OKREŚLENIE SPRAWNOŚCI SYSTEMU OGRZEWANIA OKREŚLENIE ZUŻYCIA CIEPŁA W STANDARDOWYM SEZONIE GRZEWCZYM OCENA STANU TECHNICZNEGO I EKSPLOATACJI OBIEKTU ETAP II. WERYFIKACJA PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW. ETAP III. PRZEGLĄD MOŻLIWYCH USPRAWNIEŃ (OZE!) ETAP IV. OKREŚLENIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH (OZE!) ETAP V. OBLICZENIE OSZCZĘDNOŚCI Z PRZEDSIĘWZIĘĆ (OZE!) ETAP VI. ANALIZA EKONOMICZNA (OKREŚLENIE OPŁACALNOŚCI) (OZE!) ETAP VII. OKREŚLENIE ZALECANEGO ZAKRESU PRAC (OZE!) ETAP VIII. POMOC W UZYSKANIU WSPARCIA FINANSOWEGO (OZE!)

18

19 DYREKTYWA EPBD 2002/91/UE 2010/31/UE - RECAST

20

21

22

23

24 NOWA USTAWA O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Z DN. 29 SIERPNIA 2014 R. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1200) OKREŚLA: ZASADY SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ZASADY KONTROLI SYSTEMU OGRZEWANIA I SYSTEMU KLIMATYZACJI W BUDYNKACH WYMOGI WOBEC OSÓB, KTÓRE MOGĄ SPORZĄDZAĆ TO ŚWIADECTWO WIĘKSZOŚĆ PRZEPISÓW USTAWY WCHODZI W ŻYCIE 9 MARCA 2015 R.

25

26

27 W PORÓWNANIU Z OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI W ZAKRESIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ, UCHWALONA USTAWA NORMUJE NASTĘPUJĄCE KWESTIE: ZNIESIENIE OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA WSZYSTKICH BUDYNKÓW ODDAWANYCH DO UŻYTKOWANIA ROZSZERZENIE KATALOGU OSÓB UPRAWIONYCH DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW WPROWADZENIE MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA ŚWIADECTW ZARÓWNO METODĄ OBLICZENIOWĄ, JAK RÓWNIEŻ BAZUJĄC NA RZECZYWISTYM ZUŻYCIU ENERGII, CO POWINNO STANOWIĆ UŁATWIENIE ZARÓWNO DLA OSÓB SPORZĄDZAJĄCYCH ŚWIADECTWA, JAK I OSÓB, KTÓRE ZLECAJĄ ICH WYKONANIE

28 W PORÓWNANIU Z OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI W ZAKRESIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ, UCHWALONA USTAWA NORMUJE NASTĘPUJĄCE KWESTIE: WYDŁUŻENIE OKRESU WYKONANIA OBOWIĄZKOWYCH KONTROLI SYSTEMÓW GRZEWCZYCH Z KOTŁAMI O MOCY NOMINALNEJ OD 20 DO 100 kw Z 4 LAT (OBOWIĄZEK ISTNIAŁ OD 1 STYCZNIA 2009 R.) DO 5 LAT ZNIESIENIE OBOWIĄZKU KONTROLI INSTALACJI OGRZEWANIA Z KOTŁAMI O EFEKTYWNEJ NOMINALNEJ WYDAJNOŚCI POWYŻEJ 20 kw UŻYTKOWANYMI CO NAJMNIEJ 15 LAT, LICZĄC OD DATY ZAMIESZCZONEJ NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ KOTŁA

29 W PORÓWNANIU Z OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI W ZAKRESIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ, UCHWALONA USTAWA NORMUJE NASTĘPUJĄCE KWESTIE: WPROWADZENIE OBOWIĄZKU PODAWANIA INFORMACJI W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI W REKLAMACH DOTYCZĄCYCH ICH WYNAJMU LUB SPRZEDAŻY, W PRZYPADKU GDY DLA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI SPORZĄDZONO JUŻ ŚWIADECTWO ZAPEWNIENIE MECHANIZMU KONTROLI POPRAWNOŚCI WYKONANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ORAZ PROTOKOŁÓW Z PRZEGLĄDÓW SYSTEMU OGRZEWANIA I SYSTEMU KLIMATYZACJI PRZEZ NIEZALEŻNY ORGAN

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459)

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459) brzmienie pierwotne (od 2009-03-19) Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459) Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania Autorzy: Jadwiga Twardowska, Justyna Turek-Plewa, Maciej Kołowski 2011-01-17 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK Kraków wrzesień 2009 Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités: ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków tel./fax: +48 12 429 17 93 e-mail:

Bardziej szczegółowo

KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Informacja o wynikach kontroli energooszczędnych inwestycji w budynkach użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 08.01.2015 r. wersja 1.21 U S T AWA z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje: Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ Załącznik do uchwały nr 186/2010/DFM/PRO Zarządu BGK z dnia 8 czerwca 2010 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu

Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu Roman Kołodziej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Wstęp Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Uzasadnienie 1. Wprowadzenie Projekt ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 2 do Umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw (24 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej gospodarstwa domowego to ekonomiczna konieczność

Poprawa efektywności energetycznej gospodarstwa domowego to ekonomiczna konieczność Poprawa efektywności energetycznej gospodarstwa domowego to ekonomiczna konieczność Dr hab. inż. arch. Janina Kopietz-Unger, Uniwersytet Zielonogórski 18 1. Wprowadzenie Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności. Aleksander Panek NAPE S.A.

Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności. Aleksander Panek NAPE S.A. Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Aleksander Panek NAPE S.A. Plan wystąpienia Informacja o NAPE Efektywność energetyczna w Polsce Regulacje prawne instrumenty wspierania

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy audyt energetyczny

Przemysłowy audyt energetyczny Przemysłowy audyt energetyczny Roman Kołodziej Energopomiar Sp. z o.o. Dyrektywa 2006/32/WE Efektywność energetyczna: Stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna to się opłaca.

Efektywność energetyczna to się opłaca. Oferujemy Państwu: Audyt efektywności energetycznej więcej Audyt energetyczny więcej Audyt remontowy Audyt elektroenergetyczny więcej Audyt optymalizacyjny Audyt elektryczny Audyt efektywności ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Departament Energetyki Warszawa, 20 listopada 2014 r. 2 Polityka energetyczna Polski

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w realizacji celów unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego

Poprawa efektywności energetycznej w realizacji celów unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego mgr inż. ANDRZEJ CHOMIAK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (CNB) Poprawa efektywności energetycznej w realizacji celów unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego Omówiono krajowy plan działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI Możliwości finansowania Opracował: Mgr inż. Jerzy Piszczek Mgr inż. Arkadiusz Osicki Mgr inż. Piotr Kukla

Bardziej szczegółowo