IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne"

Transkrypt

1 Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 53 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Joachim Bednorz, Barbara Gaworska, Robert Młynarz, Iwona Toborowicz szkolenia curriculum IwD M 05 Usługi int ernetow e wybr ane zastosowania dy daktyczne Warunki formalne uczestnictwa w module Nauczyciele zatrudnieni w systemie oświaty, nauczyciele urlopowani, nauczyciele emerytowani oraz nauczyciele bezrobotni poszukujący pracy w oświacie. Wiedza i umiejętności niezbędne do efektywnego uczestnictwa w module Uczestnik modułu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu modułu KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej. Zostaną one zweryfikowane w czasie sprawdzianu praktycznego (wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej). Pozytywny wynik tego sprawdzianu stanowi warunek konieczny do przyjęcia kandydata na ćwiczenia z bieżącego modułu. Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na moduł Łącznie: 24 godziny, w tym: sprawy organizacyjne (czas wykładowcy): 3 godziny IwD M05 J01: 6 godzin IwD M05 J02: 4 godziny + 1godzina konsultacji (przez internet) IwD M05 J03: 4 godziny IwD M05 J04: 5 godzin IwD M05 J01: 5 godzin

2 54 Część II Internet w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Wykaz standardów realizowanych w module 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,, 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.12, 4.14, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7 Ogólna charakterystyka modułu Uczestnik modułu zapoznaje się z mechanizmem działania poczty elektronicznej oraz różnymi sposobami korzystania z kont pocztowych. Uczy się konfiguracji i praktycznego wykorzystania wybranych funkcji programu pocztowego (klienta poczty elektronicznej). Zakłada i prowadzi książkę adresową. Poznaje przykłady wykorzystywania poczty elektronicznej w swoim zawodzie. Uczy się efektywnie używać jej w pracy nauczyciela. Uczestnik szkolenia poznaje zastosowanie usługi internetowej, jaką jest grupa dyskusyjna, i mechanizm funkcjonowania ogólnoświatowego systemu grup dyskusyjnych. Analizuje zasady korzystania z tych grup oraz uczy się obowiązującej w nich netykiety. Poznając sposób porozumiewania się w grupie dyskusyjnej, analizuje potrzebę archiwizowania informacji pojawiających się w postach. Korzystając z istniejącej klasyfikacji grup dyskusyjnych, wybiera dwie z nich: jedną wskazaną przez prowadzącego, a drugą zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Za pomocą programu klienckiego dokonuje ich subskrypcji. Uczy się korzystania z grupy dyskusyjnej. W oparciu o nabyte umiejętności uczestnik definiuje obszary zastosowania tej usługi w swojej pracy. Poznaje zasady i regulamin zakładania grupy dyskusyjnej. Uczestnik szkolenia poznaje możliwości porozumiewania się przez internet za pomocą komunikatorów: prowadzenia rozmów komputer-komputer i komputer-telefon, prowadzenia wideokonferencji. Wykorzystuje kamerę internetową do wykonywania zdjęć i krótkich filmów. Poznaje możliwości wykorzystania komunikatorów w pracy dydaktycznej. Uczestnik poznaje architekturę klient-serwer oraz sposoby pracy z serwerami FTP. Uczy się korzystać z programów klienckich FTP i uświadamia sobie korzyści płynące z wykorzystania protokołu FTP. Uczestnik modułu poznaje podstawowe sposoby zabezpieczania programów klienckich pracujących w oparciu o architekturę klient-serwer. Uczy się sprawdzać i modyfikować ustawienia programów klienckich w celu podwyższenia bezpieczeństwa użytkowania. Uświadamia sobie konieczność ochrony danych osobowych. Warunki zaliczenia modułu, zaświadczenia Po ukończeniu modułu uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie. Zaliczeniu podlega każda jednostka modułowa według sformułowanych dla niej zasad. Jednostkę modułową zalicza wykładowca, dokonując wpisu do karty zaliczenia modułu. Ukończenie modułu następuje po zaliczeniu wszystkich jednostek. Obecność na zajęciach stacjonarnych jest obowiązkowa i stanowi warunek zaliczenia modułu. Poniżej zebrano szczegółowe warunki zaliczenia jednostek modułowych:

3 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 55 IwD M05 J01 a) Zadania Zadanie 1 Przedstawić książkę adresów owych przydatnych w pracy nauczyciela. Wyszczególnić grupę adresatów (jedną lub kilka), do których będą wysyłane wiadomości związane z wykonywanym zawodem. Zadanie 2 Zaplanować i zrealizować jedno przedsięwzięcie związane z wykorzystaniem poczty elektronicznej do pracy dydaktycznej lub wychowawczej. b) Forma wykonania zadania i efekty pracy Zadanie 1 Uczestnik szkolenia pozyskuje adresy owe od różnych osób, z którymi utrzymuje kontakty zawodowe. Systematycznie gromadzi je w książce adresowej. Na tej podstawie tworzy jedną lub kilka grup odbiorców poczty elektronicznej. Efektem tej pracy jest własna baza adresów owych. Korzystając z doświadczeń, uczestnik szkolenia formułuje raport zawierający: liczbę zgromadzonych adresów, nazwy i przeznaczenie utworzonych grup adresowych, informacje o sposobach dostępu do książki adresowej. Zadanie 2 Uczestnik szkolenia analizuje możliwości wykorzystania poczty elektronicznej do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. W odniesieniu do konkretnej sprawy przeprowadza z adresatem lub grupą adresatów dialog, którego efektem jest rozwiązanie problemu, udzielenie pomocy, przekazanie lub pozyskanie informacji, zdobycie opinii itp. Na podstawie przeprowadzonych działań uczestnik szkolenia uzyskuje pogląd na temat skuteczności poczty elektronicznej w pracy zawodowej, jak również doświadczenie i biegłość w posługiwaniu się tym narzędziem. Opracowuje sprawozdanie zawierające: opis przykładu zastosowania poczty elektronicznej do realizacji obowiązków zawodowych, wyszczególnienie celów oraz spodziewanych efektów, opis przebiegu wykonania zadania, miejsce zarchiwizowania wiadomości, ocenę sprawności i efektywności wykorzystania poczty elektronicznej do wykonania zadania, w porównaniu z metodami tradycyjnymi. c) Sposób przekazania i termin zaliczenia zadania Zadanie 1 Przesłanie raportu do wykładowcy po zakończeniu jednostki modułowej. Zadanie 2 Przesłanie sprawozdania do wykładowcy po zakończeniu jednostki modułowej.

4 56 Część II Internet w dydaktyce pogram szkolenia curriculum d) Kryterium poprawności przedłożonej pracy Zadanie 1 Raport przygotowany według wzorca podanego w punkcie b). Przesłanie raportu do wykładowcy drogą elektroniczną. Zadanie 2 Sprawozdanie przygotowane według wzorca podanego w punkcie b). Przesłanie sprawozdania do wykładowcy drogą elektroniczną. IwD 05 J02 a) Zadanie Dokonać subskrypcji wybranej grupy dyskusyjnej. Zainicjować dyskusję samodzielnie lub wziąć udział w już toczącej się w grupie. Zarchiwizować posty z tej części przeprowadzonej dyskusji, która odbyła się z udziałem uczestnika szkolenia. Wysłać em wykładowcy zaliczającemu jednostkę modułową raport z wykonanego zadania. b) Forma wykonania zadania i efekty pracy Uczestnicy szkolenia dzielą się na dwuosobowe zespoły. Zespół wybiera wspólnie grupę dyskusyjną, po czym obie osoby dokonują jej subskrypcji. Inicjują dyskusję na wybrany temat lub uczestniczą w już toczącej się na forum grupy. Po wykonaniu zadania archiwizują treść swoich postów oraz postów dotyczących prowadzonej przez nich dyskusji. Efektem pracy jest uczestnictwo w dyskusji na forum grupy i zbiór zarchiwizowanych postów. c) Spoób przekazania i termin zaliczenia zadania Uczestnik zajęć po zakończeniu zadania przesyła em wykładowcy zaliczającemu jednostkę modułową krótki raport, zawierający: informacje o zastosowanym sposobie subskrypcji grupy dyskusyjnej, informacje o subskrybowanej grupie, wybrane fragmenty zarchiwizowanych danych. d) Kryterium poprawności przedłożonej pracy Zaliczenie pracy nastąpi, jeżeli uczestnik zajęć prześle wykładowcy drogą elektroniczną raport zawierający informacje o sposobie subskrypcji wybranej grupy dyskusyjnej, krótki opis wybranej grupy i zapisy postów dotyczących prowadzonej przez siebie dyskusji. IwD 05 J03 a) Zadania Zadanie 1 Przeprowadzić za pomocą wybranego komunikatora rozmowę tekstową na temat: Poczta elektroniczna a komunikatory alternatywa czy konkurencja?. Zadanie 2 Przygotować materiały z wykorzystaniem komunikatora z kamerą internetową. Sfotografować dowolny przedmiot i nagrać krótki film na temat jego wykorzystania.

5 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 57 b) Forma wykonania zadania i efekty pracy Zadanie 1 Uczestnik szkolenia pozyskuje numery innych uczestników w celu przeprowadzenia rozmowy na wskazany temat. Wyniki dyskusji zapisane zostają w archiwum. Zadanie 2 Uczestnik szkolenia analizuje możliwości wykorzystania komunikatora z kamerą internetową do pracy dydaktycznej. Uzyskuje pogląd na temat możliwości zastosowania komunikatorów w pracy zawodowej, doświadczenie i biegłość w posługiwaniu się kamerą internetową i komunikatorem. c) Sposób przekazania i termin zaliczenia zadania Zadanie 1 Przesłanie fragmentu archiwum do wykładowcy po zakończeniu jednostki modułowej. Zadanie 2 Przesłanie materiałów z filmem i fotografią do wykładowcy po zakończeniu jednostki modułowej d) Kryterium poprawności przedłożonej pracy Zadanie 1 Zaliczenie zadania nastąpi, gdy uczestnik za pomocą wybranego komunikatora przeprowadzi rozmowę tekstową z innym uczestnikiem modułu oraz prześle archiwum tej rozmowy do wykładowcy. Zadanie 2 Zaliczenie zadania nastąpi, gdy uczestnik przygotuje materiały zawierające film i fotografię, wykonane kamerą podczas trwania zajęć, oraz prześle je do wykładowcy za pomocą wybranego komunikatora. IwD 05 J04 a) Zadania Zadanie 1 Połączyć się z serwerem FTP i pobrać plik na dysk lokalny. Zadanie 2 Połączyć się z serwerem FTP i zapisać plik w zasobach serwera. b) Forma wykonania zadania i efekty pracy Zadanie 1 Uczestnik szkolenia nawiązuje połączenie ze wskazanym serwerem FTP. Po przejrzeniu zawartości wyszukuje wskazany przez prowadzącego plik i pobiera go w celu zapisania w zasobach lokalnych. Zadanie 2 Uczestnik szkolenia nawiązuje połączenie ze wskazanym serwerem FTP. Po przejrzeniu zawartości wyszukuje wskazany przez prowadzącego katalog i wysyła do tego katalogu plik z wykorzystaniem programu klienckiego FTP.

6 58 Część II Internet w dydaktyce pogram szkolenia curriculum c) Sposób przekazania i termin zaliczenia zadania Zadanie 1 Zaliczenie w trakcie zajęć w ostatniej fazie ćwiczeń. Zadanie 2 Zaliczenie w trakcie zajęć w ostatniej fazie ćwiczeń d) Kryterium poprawności przedłożonej pracy Zaliczenie pracy nastąpi, jeżeli: Zadanie 1 Pobrano właściwy plik. Zadanie 2 Zapisano poprawnie plik. IwD 05 J05 a) Zadanie We wspólnej dyskusji przedstawić swoje stanowisko i propozycje rozwiązań pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z programów klienckich. b) Forma wykonania zadania i efekty pracy W ostatniej części zajęć uczestnicy szkolenia w swoich wypowiedziach przedstawiają opinie na temat bezpieczeństwa programów klienckich. Proponują konkretne rozwiązania w wybranych przez prowadzącego przypadkach. Wypowiedzi uczestnika są komentowane przez pozostałych uczestników szkolenia. Dyskusja jest moderowana przez prowadzącego. Dzięki dyskusji wszyscy uczestnicy szkolenia utrwalą sobie fakt, że właściwe zachowania użytkownika mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa korzystania z programów klienckich. c) Sposób przekazania i termin zaliczenia zadania Zaliczenie w trakcie zajęć w ostatniej fazie ćwiczeń. d) Kryterium poprawności przedłożonej pracy Zaliczenie pracy nastąpi, jeżeli uczestnik zabierze głos w dyskusji.

7 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 59 IwD M05 J01 Poczta elektroniczna w pracy nauczyciela Zakres wymagań realizowanych w ramach jednostki modułowej a) Główne: 1.1.1c), 1.4.4, 1.4.5, 1.4.9, 1.9.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.6.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.4, 3.5.5, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4c), 4.6.3, 4.7.5, 4.8.1, b) Uzupełniające: 1.3.9, 1.7.1, 1.7.2, 1.9.1, 1.9.3, 4.1.1, Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na jednostkę modułową 4 godziny + 2 godziny konsultacji i zaliczeń przez internet Szczegółowe cele kształcenia 1. Uświadomienie zalet wykorzystywania poczty elektronicznej w zawodzie nauczyciela poprzez przedstawienie przykładów dobrej praktyki. 2. Wykształcenie nawyku posługiwania się pocztą elektroniczną w kontaktach z uczniami, rodzicami i opiekunami uczniów, innymi nauczycielami, doradcami metodycznymi i przełożonymi. 3. Wykształcenie nawyku stosowania zasad netykiety przy posługiwaniu się pocztą elektroniczną. 4. Zapoznanie z mechanizmem działania poczty elektronicznej oraz architekturą klientserwer. 5. Zapoznanie z wybranym programem klienckim do poczty elektronicznej, nauczenie konfigurowania kont pocztowych i korzystania z przydatnych funkcji tego programu. 6. Przeanalizowanie zalet i wad typowych programów klienckich do korzystania z poczty elektronicznej. 7. Nauczenie administrowania zbiorami wiadomości gromadzonymi na koncie pocztowym. 8. Nauczenie zakładania książki adresowej i korzystania z niej. 9. Wykształcenie nawyku bezpiecznego posługiwania się pocztą elektroniczną, eliminującego niebezpieczeństwo zawirusowania komputera. 10. Rozwinięcie umiejętności stosowania poczty elektronicznej do zwiększenia efektywności pracy grupowej.

8 60 Część II Internet w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Treści kształcenia 1. Serwery poczty elektronicznej. Konta pocztowe. Mechanizm działania poczty elektronicznej. Formy korzystania z kont pocztowych. 2. Program kliencki do korzystania z poczty elektronicznej: konfiguracja kont pocztowych, wysyłanie i odbieranie wiadomości. 3. Bezpieczeństwo przy odbieraniu i wysyłaniu wiadomości. 4. Baza adresów poczty elektronicznej tworzenie i zarządzanie. Przykłady wykorzystania książki adresowej. 5. Foldery wiadomości. Zarządzanie archiwami wiadomości. 6. Zastosowania poczty elektronicznej w pracy nauczyciela (cztery grupy zastosowań: kontakt z uczniem, kontakt z rodzicami, współpraca z przełożonymi, współpraca z innymi nauczycielami). Środki dydaktyczne 1. Materiały dla uczestnika: podręcznik uczestnika, przykładowa baza adresów poczty elektronicznej, treść przykładowych listów ilustrujących zastosowanie poczty elektronicznej w zawodzie nauczyciela. 2. Materiały dla wykładowcy: multimedialna prezentacja materiału nauczania, obejmująca: elementy architektury klient-serwer, sposób działania poczty elektronicznej, różne warianty korzystania z niej, przykłady zastosowania poczty elektronicznej w zawodzie nauczyciela, podręcznik wykładowcy. 3. Techniczne środki kształcenia: wzorowo urządzone (pod względem BHP) i wyposażone stanowisko komputerowe, niezależny zestaw komputerowy (pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego z interfejsem graficznym) z dostępem do internetu, do dyspozycji prowadzącego i każdego uczestnika, program kliencki do korzystania z poczty elektronicznej (zainstalowany), elektroniczna książka adresowa skojarzona z programem pocztowym, projektor multimedialny. Organizacja zajęć Zajęcia przebiegają w szesnastoosobowej grupie ćwiczeniowej. Każdy uczestnik dysponuje własnym, odpowiednio wyposażonym stanowiskiem komputerowym. Jego właściwości określono w punkcie Środki dydaktyczne. Materiał jest podawany przez prowadzącego metodą wykładową z elementami pokazu, przeplatanego samodzielnymi ćwiczeniami uczestników szkolenia pod kontrolą prowadzącego. Ćwiczenia te obejmują: różne warianty korzystania z kont pocztowych, tworzenie własnej

9 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 61 książki adresowej, załatwianie spraw zawodowych za pomocą poczty elektronicznej, zarządzanie archiwami wiadomości. Zakres ćwiczeń jest podany w podręczniku uczestnika oraz dostępny przez internet, na witrynie wskazanej przez prowadzącego. Trudność ćwiczeń jest dostosowana do wyjściowego poziomu wiedzy i umiejętności uczestników. Ostatni element zajęć to samodzielne wykonanie zadania związanego z materiałem realizowanym w tej jednostce. Temat zadania jest określony w punkcie Warunki zaliczenia modułu, zaświadczenia. W trakcie zajęć wykładowca ocenia prawidłowość wykonania zadania. Po zakończeniu jednostki modułowej istnieje możliwość kontaktu z wykładowcą przez internet w celu uzyskania dodatkowej pomocy w trudnościach związanych z utrwaleniem materiału. Osiągnięcia Uczestnik po zakończeniu kursu zna: ogólne zasady tworzenia kont na serwerach poczty elektronicznej oraz mechanizm przesyłania wiadomości od komputera nadawcy do komputera odbiorcy, elementy architektury klient-serwer w odniesieniu do poczty elektronicznej, argumenty przemawiające za tworzeniem własnej bazy adresów poczty elektronicznej, możliwości i zalety poczty elektronicznej w odniesieniu do kontaktów z uczniami, ich rodzicami, innymi nauczycielami oraz przełożonymi, zakres i sposoby wykorzystywania tego narzędzia w swoim zawodzie. Uczestnik po zakończeniu kursu potrafi: efektywnie stosować pocztę elektroniczną w pracy zawodowej, wybrać optymalny wariant korzystania z poczty elektronicznej, skonfigurować program do obsługi poczty elektronicznej i używać go do wysyłania i odbierania wiadomości, tworzyć bazę adresów pocztowych i używać jej do zwiększenia efektywności pracy, szczególnie pracy grupowej, efektywnie zarządzać wiadomościami, tworzyć czytelną strukturę folderów przechowujących wiadomości otrzymane i wysłane, posługiwać się pocztą elektroniczną zgodnie z zasadami netykiety, zadbać o właściwe bezpieczeństwo komputera przy odbieraniu listów elektronicznych. Literatura 1. J. Bednorz (red.), J. Bednorz, B. Gaworska, K. Harężlak, E. Krawczyński, E. Lubina, R. Młynarz, A. Stawujak, I. Toborowicz, M. Wilk, I. Wróblewska, W. Zawadzki, W. Zawisza: Komputer w dydaktyce. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej. KANA Gliwice, Gliwice Intel. Nauczanie ku przyszłości. Kurs dokształcający w umiejętności posługiwania się komputerem podczas pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli. Rozdział 3. Komunikacja. Intel Poland, Warszawa Intel. Nauczanie ku Przyszłości. Ramowy plan kursu Lidera z Nauczycielami. (z r.).

10 62 Część II Internet w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 4. D. Fabicki: Poczta elektroniczna. MIKOM, Warszawa T. Skwarek: E-learning model nauczania nowej ery. model_nauczania.html (z r.). 6. L. Dutkiewicz, B. Gudowski, E. Kucharska: Internetowy system komunikacji ze studentem. Gazeta IT nr 9 (39) z dnia r. 7. Szkoła z klasą. Ogólnopolska akcja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Gazety Wyborczej, Fundacji Agory i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zadanie 6B dostępny komputer i internet. Sprawozdanie przygotowane przez Gimnazjum nr 14 w Bytomiu do wglądu na stronie 4349,P_SZKOLA_Z_KLASA.html?ankieta=15 (z r.).

11 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 63 IwD M05 J02 Grupa dyskusyjna jako narzędzie do rozwiązywania i dokumentacji problemu Zakres wymagań realizowanych w ramach jednostki modułowej a) Główne: 1.9.2, 2.3.3, 2.4.3, 2.5.4, 3.2.4a), 3.3.7, 3.4.7, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.6.4, 4.8.1, , 5.1 b) Uzupełniające: 1.4.1, 1.4.4, 1.4.8, 1.4.9, 1.9.1, 1.9.3, 2.3.7, 2.4.1, 2.4.6, 2.6.1, 2.6.2, 3.4.1, 3.4.2, , , , Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na jednostkę modułową 2 godziny + 2 godziny konsultacji i zaliczeń przez internet Szczegółowe cele kształcenia 1. Przedstawienie i charakterystyka kryteriów klasyfikacji grup dyskusyjnych. 2. Omówienie sposobu i zasad korzystania z grup dyskusyjnych. 3. Wykształcenie nawyku stosowania się do zasad obowiązujących podczas pracy w grupach dyskusyjnych. 4. Uświadomienie konieczności zachowania odpowiedzialności za informacje publikowane na forum grupy dyskusyjnej. 5. Wskazanie przykładów zastosowania grup dyskusyjnych i omówienie korzyści wynikających z aktywnego uczestnictwa w grupie. 6. Zapoznanie z elementami historii oraz mechanizmem działania grup dyskusyjnych w układzie klient-serwer. 7. Zapoznanie z wybranym programem klienckim dla grup dyskusyjnych. 8. Nauczenie konfigurowania programu i subskrybowania wybranych grup dyskusyjnych. 9. Poznanie zasad zakładania własnej grupy dyskusyjnej. 10. Wskazanie zalet stosowania grup dyskusyjnych do pozyskiwania informacji i rozwiązywania niektórych problemów. 11. Uświadomienie możliwości stosowania grup dyskusyjnych do przygotowywania i realizacji procesu dydaktycznego, współpracy z innymi nauczycielami, rodzicami i uczniami. 12. Uświadomienie potencjalnych zmian w myśleniu i zachowaniu, wynikających z poczucia przynależności do grupy.

12 64 Część II Internet w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Treści kształcenia 1. Witryny serwerów z dostępnymi listami grup dyskusyjnych. 2. Witryny umożliwiające subskrypcję grup z poziomu strony WWW. 3. Zasady korzystania z grup dyskusyjnych, wskazówki netykiety, informacje z FAQ danej grupy. 4. Podstawy mechanizmu działania grup dyskusyjnych. 5. Program kliencki dla grup dyskusyjnych, jego konfiguracja, subskrypcja grupy z poziomu programu klienckiego. 6. Udział w dyskusji w wybranej grupie dyskusyjnej, przesyłanie komunikatów na forum grupy. 7. Archiwizowanie wybranych postów i komentarzy z grupy dyskusyjnej jako dokumentacja toczącej się w niej dyskusji. 8. Zasady i regulamin zakładania własnej grupy dyskusyjnej. 9. Zastosowania grup dyskusyjnych w pracy nauczyciela: współpraca z innymi nauczycielami, kontakt z uczniami i rodzicami. 10. Proste sposoby promowania i upowszechniania własnej grupy dyskusyjnej. Środki dydaktyczne 1. Materiały dla uczestnika: podręcznik uczestnika, adresy witryn z listą grup dyskusyjnych, pliki zawierające zarchiwizowane materiały z grup dyskusyjnych. 2. Materiały dla wykładowcy: prezentacja materiału nauczania zawierająca: opis architektury klient-serwer w odniesieniu do grup dyskusyjnych, historię i mechanizm działania grup dyskusyjnych, klasyfikacje grup dyskusyjnych i przykłady ich zastosowania w zawodzie nauczyciela, pliki zawierające zarchiwizowane materiały z grup dyskusyjnych, podręcznik wykładowcy. 3. Techniczne środki kształcenia: wzorowo urządzone (pod względem BHP) i wyposażone stanowisko komputerowe, niezależny zestaw komputerowy (pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego z interfejsem graficznym) z dostępem do internetu, do dyspozycji prowadzącego i każdego uczestnika, program kliencki do przeglądania stron WWW (zainstalowany), projektor multimedialny.

13 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 65 Organizacja zajęć Zajęcia przebiegają w szesnastoosobowej grupie ćwiczeniowej. Każdy uczestnik dysponuje własnym, odpowiednio wyposażonym stanowiskiem komputerowym. Jego właściwości określono w punkcie Środki dydaktyczne. Materiał merytoryczny prezentuje prowadzący zajęcia, omawiając treści zawarte w prezentacji multimedialnej. Następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia pod kontrolą prowadzącego. Stosując program kliencki, dokonują subskrypcji grupy dyskusyjnej wskazanej przez wykładowcę. Potem biorą udział w dyskusji, wysyłając swoje posty; zachowują dokumentację i archiwizują fragmenty dyskusji. Ostatni element zajęć to wykonanie zadania związanego z materiałem realizowanym w tej jednostce. Temat zadania i sposób jego wykonania jest określony w punkcie Warunki zaliczenia modułu, zaświadczenia. W trakcie zajęć wykładowca ocenia prawidłowość wykonania zadania. Po zakończeniu jednostki modułowej istnieje możliwość kontaktu z wykładowcą przez internet w celu uzyskania dodatkowej pomocy w trudnościach związanych z utrwaleniem materiału. Osiągnięcia Uczestnik po zakończeniu kursu zna: elementy układu klient-serwer i zasadę działania układu w odniesieniu do grup dyskusyjnych, witryny z adresami grup dyskusyjnych, ogólne zasady klasyfikacji grup dyskusyjnych, sposoby subskrypcji grup dyskusyjnych, zasady i regulamin zakładania własnych grup dyskusyjnych, korzyści płynące z czynnego uczestnictwa w grupach dyskusyjnych, obszary potencjalnego zastosowania grup dyskusyjnych. Uczestnik po zakończeniu kursu potrafi: wybrać grupę dyskusyjną na podstawie istniejącej w internecie klasyfikacji grup, dokonać subskrypcji grupy bezpośrednio ze strony i przy zastosowaniu programu klienckiego, stosować w praktyce zasady netykiety obowiązujące w grupach dyskusyjnych, wysłać komunikat na forum, wziąć udział w dyskusji i zarchiwizować dane z dyskusji, która toczy się w grupie, założyć grupę dyskusyjną na wybranym serwerze.

14 66 Część II Internet w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Literatura 1. J. Bednorz (red.), J. Bednorz, B. Gaworska, K. Harężlak, E. Krawczyński, E. Lubina, R. Młynarz, A. Stawujak, I. Toborowicz, M. Wilk, I. Wróblewska, W. Zawadzki, W. Zawisza: Komputer w dydaktyce. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej. KANA Gliwice, Gliwice E. Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk: Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów. PWN, Warszawa A. Bremer, M. Sławik: Technologia informacyjna z informatyką. Podręcznik dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników. Część 1. Videograf Edukacja, Katowice B. Kędzierska, J. Migdałek: Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Rabid, Kraków 2001.

15 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 67 IwD M05 J03 Przekazywanie informacji przez komunikatory Zakres wymagań realizowanych w ramach jednostki modułowej a) Główne: 1.1.1c), 1.2.3, 1.3.3, 1.4.4, 1.5.1, 1,5.2, 1.9.2, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.6, 3.5.2, 3.5.5, b) Uzupełniające: 1.3.9, 1.4.9, 1.7.1, 1.8.1, Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na jednostkę modułową 4 godziny Szczegółowe cele kształcenia 1. Uświadomienie korzyści wynikających z aktywnego zastosowania komunikatorów w pracy nauczyciela. 2. Wykształcenie nawyku przestrzegania netykiety podczas posługiwania się komunikatorami. 3. Nauczenie instalowania kamery internetowej oraz podłączania słuchawek i mikrofonu. 4. Zapoznanie z możliwościami wybranego modelu kamery internetowej. 5. Zapoznanie z wybranymi komunikatorami, nauczenie konfigurowania i korzystania z wybranych funkcji tych programów. 6. Nauczenie administrowania archiwum zawierającym wiadomości przesłane za pomocą komunikatorów. 7. Nauczenie zakładania kont użytkowników komunikatorów i administrowania kontaktami. 8. Rozwinięcie umiejętności wykorzystywania komunikatorów do prowadzenia wideokonferencji. Treści kształcenia 1. Komunikator jako narzędzie (program) do wymiany informacji w czasie rzeczywistym. 2. Zakładanie konta użytkownika w komunikatorze. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa hasła. 3. Konfiguracja ustawień narzędzi i opcji komunikatora na potrzeby konkretnego użytkownika: ustawienie wybranych przez użytkownika opcji, archiwizacja informacji, przesyłanie plików.

16 68 Część II Internet w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 4. Konfiguracja wybranych komunikatorów polskojęzycznych (Gadu-Gadu, Tlen) i angielskojęzycznych (Yahoo Messenger). 5. Zastosowania poczty elektronicznej w pracy nauczyciela (kontakt z uczniem, kontakt z rodzicami, współpraca z przełożonymi, współpraca z innymi nauczycielami, współpraca z innymi szkołami, również za granicą. 6. Analiza możliwości i zastosowanie wybranego modelu kamery internetowej, słuchawek i mikrofonu. 7. Wykonywanie fotografii oraz krótkich filmów i przesyłanie ich w formie plików. 8. Realizacja krótkiej wideokonferencji. 9. Prowadzenie rozmów komputer-komputer oraz komputer-telefon z wykorzystaniem komunikatorów. Środki dydaktyczne 1. Materiały dla uczestnika: podręcznik uczestnika. 2. Materiały dla wykładowcy: multimedialna prezentacja materiału nauczania obejmująca omówienie działania komunikatorów, wykaz popularnych komunikatorów, podręcznik wykładowcy. 3. Techniczne środki kształcenia: wzorowo urządzone (pod względem BHP) i wyposażone stanowisko komputerowe, niezależny zestaw komputerowy (pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego z interfejsem graficznym) z dostępem do internetu, do dyspozycji prowadzącego i każdego uczestnika, 8 kamer internetowych, słuchawki z mikrofonem dla prowadzącego i każdego uczestnika, komunikatory Gadu-Gadu i Skype (zainstalowane), projektor multimedialny. Organizacja zajęć Zajęcia przebiegają w szesnastoosobowej grupie ćwiczeniowej. Każdy uczestnik dysponuje własnym, odpowiednio wyposażonym stanowiskiem komputerowym. Jego właściwości określono w punkcie Środki dydaktyczne. Materiał jest podawany przez prowadzącego metodą wykładową z elementami pokazu, przeplatanego samodzielnymi ćwiczeniami uczestników szkolenia pod kontrolą prowadzącego. Ćwiczenia te obejmują: instalowanie kamery internetowej; podłączanie słuchawek i mikrofonu; konfigurację programów do komunikacji; przesyłanie wiadomości tekstowych, plików graficznych i filmów; przygotowanie i prowadzenie wideokonferencji. Zakres ćwiczeń jest podany w podręczniku uczestnika oraz dostępny przez internet. Trudność ćwiczeń jest dostosowana do wyjściowego poziomu wiedzy i umiejętności uczestników.

17 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 69 Ostatni element zajęć to samodzielne wykonanie zadania związanego z materiałem realizowanym w tej jednostce. Temat zadania jest określony w punkcie Warunki zaliczenia modułu, zaświadczenia. W trakcie zajęć wykładowca ocenia prawidłowość wykonania zadania. Po zakończeniu jednostki modułowej istnieje możliwość kontaktu z wykładowcą przez internet w celu uzyskania dodatkowej pomocy w trudnościach związanych z utrwaleniem materiału. Osiągnięcia Uczestnik po zakończeniu kursu zna: istotę pracy w programach typu komunikator internetowy, ogólne zasady tworzenia kont na serwerach komunikatorów, możliwości i zalety korzystania z komunikatorów, sposoby stosowania komunikatorów we własnej pracy, zasady netykiety. Uczestnik po zakończeniu kursu potrafi: konfigurować komunikatory, używać komunikatora do wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych, używać komunikatora do rozmów głosowych, przesyłać pliki za pomocą komunikatora, tworzyć bazę kontaktów, podłączyć słuchawki, mikrofon i kamerę internetową, posługiwać się kamerą internetową do wykonywania zdjęć i filmów, zastosować komunikator w swojej pracy dydaktycznej. Literatura

18 70 Część II Internet w dydaktyce pogram szkolenia curriculum IwD M05 J04 Przesyłanie plików pomiędzy komputerami za pomocą protokołu FTP Zakres wymagań realizowanych w ramach jednostki modułowej a) Główne: 1.4.4, 1.4.6, 3.4 b) Uzupełniające: 4.6.4, Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na jednostkę modułową 5 godzin Szczegółowe cele kształcenia 1. Zapoznanie z architekturą klient-serwer w odniesieniu do usługi FTP. 2. Omówienie właściwości typów serwerów FTP istniejących w sieci. 3. Przedstawienie warunków korzystania z serwerów FTP. 4. Zapoznanie z wybranymi programami klienckimi dla protokołu FTP. 5. Nauczenie korzystania z programów klienckich FTP do przesyłania plików. 6. Uświadomienie zalet przesyłania plików za pomocą protokołu FTP. 7. Przedstawienie przykładów zastosowania usługi FTP w pracy nauczyciela. Treści kształcenia 1. Serwery FTP, wyszukiwanie ich, korzystanie z ich usług. 2. Programy klienckie dla protokołu FTP. 3. Konfiguracja programów klienckich. 4. Pobieranie plików z serwera FTP. 5. Przesyłanie plików na serwer FTP. 6. Operacje na plikach i folderach za pomocą klientów FTP. 7. Możliwości zastosowań usługi FTP w pracy nauczyciela.

19 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 71 Środki dydaktyczne 1. Materiały dla uczestnika: podręcznik uczestnika. 2. Materiały dla wykładowcy: prezentacje multimedialne związane z przedstawianymi treściami kształcenia, podręcznik wykładowcy. 3. Techniczne środki kształcenia: wzorowo urządzone (pod względem BHP) i wyposażone stanowisko komputerowe, niezależny zestaw komputerowy (pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego z interfejsem graficznym) z dostępem do internetu, do dyspozycji prowadzącego i każdego uczestnika, program kliencki do przeglądania stron WWW (zainstalowany), projektor multimedialny. Organizacja zajęć Zajęcia przebiegają w szesnastoosobowej grupie ćwiczeniowej. W trakcie zajęć prowadzący za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawia architekturę klient-serwer w odniesieniu do usługi FTP i omawia istniejące typy serwerów. Po przedstawieniu ogólnych zasad korzystania z zasobów zgromadzonych na serwerach uczestnicy kursu w trakcie ćwiczeń wykorzystują programy klienckie do połączeń z serwerami FTP. Materiał jest podawany przez prowadzącego metodą wykładową (miniwykładu) z elementami pokazu, przeplatanego samodzielnymi ćwiczeniami uczestników szkolenia pod kontrolą prowadzącego. Uczestnicy w ramach ćwiczeń pobierają i wysyłają pliki pomiędzy swoim komputerem a serwerem FTP. Zakres ćwiczeń jest podany w podręczniku uczestnika oraz dostępny przez internet na witrynie wskazanej przez prowadzącego. Uczestnicy szkolenia wykonują ćwiczenia samodzielnie lub konsultując się z innymi uczestnikami. Prowadzący kontroluje stopień zaawansowania i poprawność wykonywanych zadań, a w razie potrzeby służy pomocą. Prowadzący przypomina również aspekty prawne dotyczące pobierania materiałów multimedialnych z internetu oraz ich publikowania. Na zakończenie zajęć uczestnik kursu pobiera i wysyła plik, korzystając z programu klienckiego FTP. Szczegółowo opisano ten temat w punkcie Warunki zaliczenia modułu, zaświadczenia. Osiągnięcia Uczestnik po zakończeniu kursu zna: zasady funkcjonowania architektury klient-serwer w odniesieniu do usługi FTP, występujące powszechnie typy serwerów FTP, sposoby pobierania i wysyłania plików za pomocą protokołu FTP, podstawowe możliwości programów klienckich FTP,

20 72 Część II Internet w dydaktyce pogram szkolenia curriculum obszary i istotę stosowania usługi FTP, przykładowe zastosowania usługi FTP w pracy dydaktycznej. Uczestnik po zakończeniu kursu potrafi: pobrać (zainstalować) i skonfigurować program kliencki FTP, wyszukać w sieci wybrany serwer FTP, pobrać plik z serwera FTP, wysłać plik na serwer FTP, wykonać podstawowe operacje na plikach i folderach za pomocą klienta FTP. Literatura 1. K. Pikoń: ABC Internetu. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003 (wydanie IV). 2. B. Falk: Internet. Wydawnictwo Helion, Gliwice 1996 (wydanie III). 3. T. Trejderowski: Po prostu Internet. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2001.

IwD M06 Kreowanie internetu

IwD M06 Kreowanie internetu IwD M06 Kreowanie inter net u Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M06 Kreowanie internetu 77 IwD M06 Kreowanie internetu szkolenia curriculum Joachim Bednorz, Jolanta Bednorz, Maria Wilk Warunki

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. opisać działanie poczty elektronicznej; opisać podobieństwa i różnice między pocztą elektroniczną i tradycyjną;

Scenariusz lekcji. opisać działanie poczty elektronicznej; opisać podobieństwa i różnice między pocztą elektroniczną i tradycyjną; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Poczta elektroniczna 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: opisać działanie poczty elektronicznej; opisać podobieństwa i różnice między pocztą elektroniczną i tradycyjną;

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Lekcja 8, 9 i 10 Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Konspekt lekcji Poczta elektroniczna Temat: Poczta elektroniczna Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: Uczeń powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 52 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Część II Komputer w dydaktyce pogram

Bardziej szczegółowo

IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się

IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się IwD M 07 Zdal ne na uczanie uczeni e się IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się 101 IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się Ewa Lubina Część II I nte rnet w dydakty ce po gram szk olenia curriculum Warunki

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

2. Rozmowy i dyskusje w Internecie

2. Rozmowy i dyskusje w Internecie 1. Uczeń: Uczeń: 2. Rozmowy i dyskusje w Internecie a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna podstawowe zasady wymiany informacji w sieci Internet, zna portale internetowe oferujące usługę czatów, wie, w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. program do obsługi poczty elektronicznej np. Microsoft Outlook.

Scenariusz lekcji. program do obsługi poczty elektronicznej np. Microsoft Outlook. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Wysyłanie listów pocztą elektroniczną 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: omówić podstawowe pojęcia związane z pocztą elektroniczną; opisać budowę okna programu

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek) realizującej przedmiot: Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki

2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek) realizującej przedmiot: Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO (MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO) NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I i II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 105 DECYZJA NR 354 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 13 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 105 DECYZJA NR 354 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 13 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 5 DECYZJA NR 354 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system poczty elektronicznej

Bezpieczny system poczty elektronicznej Bezpieczny system poczty elektronicznej Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja programu Outlook 2000. Wersja 1.2 Ostatnia aktualizacja: 11. lutego 2005 Strona 1/17 Spis treści 1. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Administracja serwerami WWW

KARTA KURSU. Administracja serwerami WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Administracja serwerami WWW Web server administration Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator mgr Alfred Budziak Zespół dydaktyczny: mgr Alfred Budziak Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i Administracji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

2. Tabele w bazach danych

2. Tabele w bazach danych 1. Uczeń: Uczeń: 2. Tabele w bazach danych a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna sposób wstawiania tabeli do bazy danych, wie, w jaki sposób rozplanować położenie pól i tabel w tworzonej bazie, zna pojęcia

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Systemy Wymiany Informacji

Systemy Wymiany Informacji Systemy Wymiany Informacji Kod przedmiotu: SIW Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie internetowe i sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfiguracji systemu Windows do pracy w sieci Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij, czym są i do czego służą protokoły

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Temat 5. Programowanie w języku Logo

Temat 5. Programowanie w języku Logo Temat 5. Programowanie w języku Logo Realizacja podstawy programowej 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Zrzut ekranu z wykorzystanej podczas zajęć prezentacji

Zrzut ekranu z wykorzystanej podczas zajęć prezentacji Zrzut ekranu z wykorzystanej podczas zajęć prezentacji Ludzie mają nawyk zdobywania szeroko pojętej wiedzy, opanowują sztukę czytania, pisania. W podobnym zakresie powinni również zdobywać wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) KROK NR 1: Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową w celu pobrania najnowszej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Informatyka ekonomiczna Nazwa modułu w języku angielskim Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach Intel uwzględniająca treści programu Nauczanie ku przyszłości 21-11-2002 1 Cel Kształcenie i doskonalenie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) KROK NR 1: Uruchamiamy program Outlook Express. Jesteśmy proszeni o nazwę tożsamości.

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Kod przedmiotu: TSA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przy ustaleniu oceny z zajęć komputerowych będzie brany przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli:

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli: WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 Danuty Kiałki. opracowano na podstawie Programu nauczania do zajęć komputerowych Informatyka Europejczyka w szkole podstawowej, kl. 4 6, autorstwa Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania)

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania) Rozkład materiału dla przedmiotu: Informatyka zakres podstawowy realizowanego według podręcznika: E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło, Informatyka to podstawa, WSiP, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program zajęć realizowanych w ramach godzin z art. 42 KN (Koło Informatyczne)

Program zajęć realizowanych w ramach godzin z art. 42 KN (Koło Informatyczne) Program zajęć realizowanych w ramach godzin z art. 42 KN (Koło Informatyczne) Opracował: Piotr Kępa Spis treści 1. Wstęp 2. Cele ogólne i szczegółowe 3. Procedury osiągania celów 4. Przewidywane efekty

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Komputer a prawo niebezpieczeństwo popełnienia przestępstw

Scenariusz lekcji. Komputer a prawo niebezpieczeństwo popełnienia przestępstw Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Komputer a prawo niebezpieczeństwo popełnienia przestępstw 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: wymienić podstawy prawne związane z prawem autorskim i piractwem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4 Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1. Zna i rozumie regulamin i przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej oraz ich przestrzega. Temat

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym. 2. Komputer jako źródło informacji i narzędzie komunikacji

1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym. 2. Komputer jako źródło informacji i narzędzie komunikacji ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Opis osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Sprawdzanie i ocenianie uczniów to proces ciągły i systematyczny, który dostarcza

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Techniki multimedialne I 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Systemy mobilne i teleinformatyczne sieci bezprzewodowe 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zakładanie konta e-mail

Zakładanie konta e-mail Zakładanie konta e-mail Jeśli chcesz posiadać własne konto e-mail i mieć możliwość wysyłania i odbierania poczty powinieneś skorzystać z oferty firmy świadczącej takie usługi 1. W celu założenia konta

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. dr Małgorzata Dziedzic

Ogólnoakademicki. dr Małgorzata Dziedzic Załącznik nr 4 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Technologia informacyjna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze 1 Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze Krok 1. Założenie konta. Zgłoś się do opiekuna pracowni celem założenia konta. Przygotuj własną propozycję nazwy użytkownika, np. jkowalski, jankowalski,

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7

Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7 Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7 Informacje podstawowe 7 Internet Explorer 13 Mozilla Firefox 29 Rozdział 2. Surfowanie 51 Surfowanie przy pomocy paska adresowego 51 Odnośniki na stronach WWW 54 Nawigacja

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska.

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska Information Technology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Administracja i integracja systemów operacyjnych

KARTA KURSU. Administracja i integracja systemów operacyjnych KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Administracja i integracja systemów operacyjnych Administration and integration of the operating systems Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Krzysztof Mazela Zespół

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC Lekcja: Kodeks dla każdego Zna i rozumie przepisy obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć

Bardziej szczegółowo

Nowe Horyzonty szkolenia komputerowe dla osób 50+

Nowe Horyzonty szkolenia komputerowe dla osób 50+ ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Nowe Horyzonty szkolenia komputerowe dla osób 50+ Szkolenia w 100 % dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Organizator: INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY KOŁA INFORMATYCZNEGO

PROGRAM PRACY KOŁA INFORMATYCZNEGO PROGRAM PRACY KOŁA INFORMATYCZNEGO Mgr inż. Piotr Majcherek Nauczyciel technologii informacyjnej Zespół Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie I. Charakterystyka programu Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo