Sterownik rozmyty (na przykładzie parkowania samochodu)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterownik rozmyty (na przykładzie parkowania samochodu)"

Transkrypt

1 Sterownik rozmyty (na przykładzie parkowania samochodu) 06 kwietnia 2010 Idea ogólna Celem programu jest symulacja zachowania się jakiegoś obiektu, zasymulowanie jakiegoś zjawiska, czynności, na podstawie rozmytych danych wejściowych. Wynikiem będą odpowiednie działania wynikające z takich danych wejściowych. Wersja 1 - dynamiczna: Symulacja ma na celu dotarcie do określonego stanu, np. zaparkowania w danym miejscu, ustawienia dźwigu w określonej pozycji, holowanie samochodu. Dane wejściowe są zmienne i zależne od poprzedniego stanu układu. Wersja 2 - statyczna: Symulacja polega na określeniu stanu układu w jednym momencie, przy zmianie przez użytkownika szeregu parametrów wejściowych, zmienia się wynik układu, np. przy określonych: obciążeniu procesora, temperaturze na procesorze i temperaturze otoczenia wynikiem będzie prędkość obracania się wiatraka (zwizualizowana jedynie ze względów estetycznych). Sterownik rozmyty składa się z bloków. Poniżej przedstawiony jest schemat takiego sterownika. Rysunek 1: Schemat sterownika rozmytego Rozmywanie (fuzyfikacja) Polega na przekształceniu danych wejściowych (można rzec - doświadczalnych) na dane rozmyte, wyrażone zmiennymi lingwistycznymi. Przykładowe dane wejściowe dla parkującej ciężarówki to jest x - przesunięcie względem linii przechodzącej przez środek rampy, oraz µ - kąt między osią ciężarówki, a osią układu, którą jest owa linia środka rampy. Na rysunku zaznaczone są te dane zieloną linią.

2 Rysunek 2: Parkowanie ciężarówki Inną możliwość stanowi określenie danych wejściowych jako odległość od dwóch wybranych brzegów układu. Na rysunku są to wartości y i d zaznaczone pomarańczową linią. Weźmy jednak jako wartości wejściowe dane x i µ. Dajmy na to, że x jest liczony w centymetrach, zaś µ w radianach. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest wybór funkcji, które będą nam określały zmienne lingwistyczne. Rysunek 3: Zmienna µ 2

3 Można zdefiniować dla µ przykładowy zestaw zmiennych lingwistycznych: jeśli koła są skręcone w lewo (zmienna LEWO ), to będzie za to odpowiadała funkcja z, jeśli są w miarę prosto (zmienna PROSTO ), to odpowiada za to funkcja Λ, a jeśli w prawo (zmienna PRAWO ), to będzie to funkcja Γ. Oczywiście taka sytuacja jest czysto hipotetyczna - w końcu nie ma powodu, by skręt w lewo zdefiniowany był inną funkcją niż skręt w prawo. W naszym przypadku należałoby zachować symetrię układu. Zmieńmy zatem funkcje na z, Λ i s, Rysunek 4: Zmienna µ Podobnie trzeba uczynić z odległością x od osi układu. Tutaj jest pięć zmiennych lingwistycznych: MOCNO LEWO, LEWO, ŚRODEK, PRAWO, MOCNO PRA- WO, czyli umiejscowienie ciężarówki jest odpowiednio mocno po którejś ze stron parkingu. Zauważmy, że jeśli ciężarówka będzie bardzo blisko rampy, to taki manewr nie będzie możliwy, dlatego należy sobie założyć jakąś określoną wartość y, która ten manewr umożliwia. Jeśli zaś ktoś wybierze zestaw danych wejściowych x i y, albo d i y, to ten problem przerzucony jest na symulację. Mając już funkcje rozmyte dla danych wejściowych możemy je wprowadzić. Przypuśćmy, że wejściową daną dla kąta ustawienia ciężarówki jest 0.33 radiana, a dla położenia względem osi 54 metry. Podstawiając do wybranych funkcji rozmytych, otrzymujemy wartości: dla kąta LEWO PROSTO PRAWO dla przesunięcia MOCNO LEWO LEWO SRODEK PRAWO MOCNO PRAWO

4 Rysunek 5: Zmienna x Przyjmujemy, że dla wynikowego kąta skrętu będziemy mieli trzy zmienne lingwistyczne: LEWOSKRĘT, BEZ SKRĘTU, PRAWOSKRĘT. Wnioskowanie Budujemy tablicą wnioskowania. Podstawą takiej tablicy może być własna intuicja, doświadczenie, ale także mogą to być sieci neuronowe, czy siatki stochastyczne. Stąd wiemy, np. że jeśli samochód jest po lewej stronie i jest pod kątem w lewo, to trzeba mocno skręcić w prawo, żeby po kroku tył samochodu znalazł się bliżej rampy. Te wyrażenia zapisujemy w tabeli. MOCNO LEWO LEWO SRODEK PRAWO MOCNO PRAWO LEWO PS BS LS LS LS SRODEK PS PS BS LS LS PRAWO PS PS PS BS LS Wyliczamy wartości tej tabeli na podstawie danych wejściowych stosując t-normę Zadeha, czyli minimum po wartościach: MOCNO LEWO LEWO SRODEK PRAWO MOCNO PRAWO LEWO 0,5 0, SRODEK 0,34 0, PRAWO Teraz grupujemy wartości odpowiadające poszczególnym zmiennym lingwistycznym danych wejściowych za pomocą s-normy Zadeha, czyli maksimum po wartościach. Jest to stopień aktywacji zbioru: LEWOSKRĘT BEZ SKRĘTU PRAWOSKRĘT Otrzymujemy zatem funkcję wyjściową, na podstawie której będziemy liczyć konkretną wartość skrętu η. 4

5 Wyostrzanie (defuzyfikacja) metoda pierwszego maksimum metoda środkowego maksimum metoda ostatniego maksimum Rysunek 6: Zmienna η Mamy do wyboru szereg metod wyostrzania: metoda środka ciężkości. Tak koncepcyjnie należy sprawdzić, w która wartość dzieli pole pod wykresem na połowy: y µ wyn (y)dy y = µ wyn (y)dy gdzie y to ostra wartość na wyjściu regulatora, µ wyn to składana wynikowa funkcja przynależności, a y to zmienna wyjściowa. Całkowanie jest w granicach, w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie. metoda singletonów m y i µ akt y i=1 = m µ akt i=1 gdzie y to ostra wartość na wyjściu regulatora, µ akt to stopień aktywacji i-tego singletonu przez daną regułę, y i to wartość zmiennej wyjściowej dla i-tego singletonu, a m to liczba reguł. 5

6 Jeśli wybraliśmy sobie np. metodę środkowego maksimum, to otrzymamy wartość ok radiana. Rysunek 7: Ostra wartość zmiennej η Symulacja Aby zasymulować parkowanie w tak stworzonym sterowniku, należy dla otrzymanego skrętu kół wyznaczyć następne dane wejściowe, które otrzymamy po jednym kroku symulatora. Krok taki, to może być np. przejechanie ciężarówki z tak skręconymi kołami przez np. 5 metrów. W zależności od tabeli wnioskowania, możemy otrzymać różne tory jazdy. Poniżej przedstawiony jest przykładowy tor. Aby określić nowe położenie ciężarówki i obliczyć wartości kolejnych wejściowych danych, należy zastosować wzory na tor jazdy po okręgu dla przednich kół ciężarówki. Aby to zrobić, musimy określić po kole o jakim promieniu poruszają się te koła, a następnie zastosować wzory: x i = x i 1 + R sin(η) y i = y i 1 + R cos(η) gdzie R to żądana długość przebywanej trasy, np. 5m, a η to kąt, pod jakim są skręcone koła. Uwagi do programu Program powinien umożliwiać: wprowadzenie danych wejściowych (wpisując je, umieszczając obiekt, który ma się poruszać w odpowiednim miejscu - ma to być czysto intuicyjne) ustawienie t- i s-norm, na podstawie których będzie wyliczana wartość wnioskowana oraz określenie funkcji wyostrzania, która będzie stosowana. 6

7 Rysunek 8: Parkowanie ciężarówki podgląd etapu rozmywania - dla danych wejściowych wykresy funkcji rozmytych, zaznaczona wartość wejściowa i określenie wartości podanych funkcji dla tej danej wejściowej. podgląd etapu wnioskowania - tabela bazy wiedzy podgląd etapu wyostrzania - tabela wartości funkcji rozmytych dla wywnioskowanej wartości wejściowej, wykres funkcji opartej na tych wartościach zwizualizowanie (wystarczy wyrysowywanie kolejnych kroków) oraz przyciski: Animuj, Stop, Krok, lub im odpowiadające, które mają za zadanie odpowiednio: włączyć automatyczną symulację, która się odbywa, np. co sekundę; zatrzymać symulację; przejść przy zatrzymanej symulacji o jeden krok do przodu. Nie trzeba pamiętać historii kroków i umożliwiać przechodzenie do nich w dowolnym momencie - wystarczy umożliwienie prześledzenia na bieżąco całego mechanizmu krok po kroku. Propozycje Szereg propozycji sterowników: 1. stadion (pozostały czas, ilość wykonanej pracy, a liczba pracowników) 2. drzewo (nasłonecznienie, temperatura, a liczba liści) 3. mecz (wynik (np. losowe zmiany) - zaangażowanie, czas do końca, zmęczenie, a tempo gry) 4. maraton (czas straty, zmęczenie, odległość do mety, a prędkość biegu) 5. student (zmęczenie, czas do egzaminu, a prędkość przyswajania wiedzy) 7

8 6. dokarmiacz rybek (liczba rybek (mogą się zjadać lub rozmnażać - wypadek losowy), wielkość rybek, a ilość pokarmu) 7. owca (tempo wzrostu - wysokość trawy, głód, a prędkość pasienia się) 8. drwal (zapotrzebowanie na drewno, miesiąc, zmęczenie, a prędkość wyrębu) 9. giełda (zaufanie do giełdy, liczba grających, a wskaźnik giełdowy) 10. listonosz (liczba paczek, zmęczenie, a prędkość roznoszenia) 11. winda (in: ciężar, odległość; out: prędkość) 12. chłodzenie procesora (in: częstotliwość taktowania, temp. cieczy chłodzącej; out: szybkość przepływu cieczy) 13. tempomat (in: ukształtowanie terenu, prędkość; out: otwarcie przepustnicy) 14. basen(in: temperatura wody, temperatura powietrza, liczba użytkowników; out: moc grzałek) 15. wyprzedzanie samochodem (in: odległość od samochodu wyprzedzanego, odległość od samochodu na przeciwległym pasie; out: prędkość 16. sterowanie światłami na skrzyżowaniu (in: liczba czekających samochodów w kierunku A i B, czas oczekiwania; out: czas działania świateł 17. sterowanie lotu balonem (in: temperatura zewnętrzna, wysokość; out: moc ogrzewania) lub (in: temperatura zewnętrzna, wysokość; out: wypuszczanie gazu, wyrzucanie balastu) 18. sterowanie opadaniem łodzi podwodnej (in: odległość, prędkość opadania, wyjście: stopień napełnienia balastów) 19. lot samolotu nad wzgórzami (in: odległość od przeszkody, wysokość przeszkody, prędkość lotu; out: ułożenie steru) 20. sterowanie karabinkiem (in: odległość, kierunek wiatru; out: kierunek strzału) inne: basen-temperatura kredyty morale drużyny zysk na produkcie automatyczny rowerzysta (wejście: poziom terenu, prędkość, wyjście: siła nacisku na pedały) ogrzewanie pokoju 8

9 klimatyzacja z uwzględnieniem liczby osób skręcanie samolotu wznoszenie samolotu dawkowanie insuliny transport osób sterowanie piecem sterowanie filtrem-akwarium liczba policjantów względem liczby przestępców i intensywności ich działań omijanie przeszkód sterowanie rakieta do celu temperatura i wilgotność w pomieszczeniu 9

n = P Q = m " a m " g = a g

n = P Q = m  a m  g = a g 1. Masa SEW Standard Empty Weight ciężar (masa) samolotu (tak jak wyprodukowany) + ciężar (masa) niezużywalnego paliwa + ciężar masa płynów (np. w instalacji hydraulicznej) + ciężar (masa) oleju silnikowego

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów)

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów) Oprogramowanie nawigacyjne Navitel Nawigator Instrukcja dla użytkowników (do palmtopów) NAVITEL s.r.o., 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. "CTN" Z.S.A., 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu monitoringu instalacji chłodniczej AK Monitor / AK Mimic

Oprogramowanie systemu monitoringu instalacji chłodniczej AK Monitor / AK Mimic Poradnik użytkownika. ADAP-KOOL Oprogramowanie systemu monitoringu instalacji chłodniczej AK Monitor / AK Mimic Spis treści Spis treści...2 Witamy w programie AK Monitor / AK Mimic...3 Jak uruchomić program

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Str. 1 / 72 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE......4 2. MENU SIDOMA......5 2.1. Logowanie do systemu...5 2.2. Rejestracja...6 2.3. Historia operacji w internecie...21

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna AiR V sem. Gr. A4/2 Bartosz Orszulak Wiktor Pilewski Bartłomiej Wicher Adam Szmajdziński 26 stycznia 2011 1 Spis treści 1 Założenia projektu 4

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ Wrzesień 1998 2 Spis treści Wstęp 7 1 Podstawy 9 1.1 Elementy logiki............................

Bardziej szczegółowo

WAI Wykłady 3 i 4. Sieci neuronowe. Uczenie i zastosowania. Wstęp do logiki rozmytej.

WAI Wykłady 3 i 4. Sieci neuronowe. Uczenie i zastosowania. Wstęp do logiki rozmytej. WAI Wykłady 3 i 4. Sieci neuronowe. Uczenie i zastosowania. Wstęp do logiki rozmytej. Literatura: S. Osowski, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym. WNT, Warszawa 997. D. Rutkowska, M. Piliński i L.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń. Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch

Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń. Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch U.7.01 Dlaczego pęd jest stały?. U.7.0 Energia nie znika.

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

WITNESS Getting Started Material. 2011 Lanner Group Limited

WITNESS Getting Started Material. 2011 Lanner Group Limited WITNESS Getting Started Material Table of Contents Part I Wstęp 1 Part II Co nowego? 2 Part III Zainstaluj i otwórz program 3 Part IV Licencja 10 Part V Rozpocznij 11 1 Symulacja... 11 2 Rodzina... produktów

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań

Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań Uwaga: Zadania zamieszczone w tym zbiorze można zrealizować używając już najmniejszego sterownika serii VersaMax

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja 1 Spis treści: 1.Wprowadzenie... Poziomy zaawansowania... 2.Trening... - Planowanie... - Przebieg treningu... - Informacja zwrotna dla zawodników... - Motywowanie zawodników... - Sprzęt do gry... Obuwie...

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

CATIA v5. Modelowanie i analiza uk³adów kinematycznych

CATIA v5. Modelowanie i analiza uk³adów kinematycznych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG CATIA v5. Modelowanie i analiza uk³adów kinematycznych Autor: Marek Wyle o³ ISBN: 83-246-0678-5 Format: B5,

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Joanna Karłowska-Pik

Bardziej szczegółowo

MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY

MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY Samorząd Województwa Mazowieckiego MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Drodzy Młodzi Przyjaciele, Moje pierwsze prawo jazdy karta

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us

Przewodnik po Google Analytics. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us Przewodnik po Google Analytics 1 http:// Wstęp... 7 Jak założyć konto Google Analytics?... 9 Tworzenie konta Google Analytics w przypadku posiadania konta Google AdWords... 9 Tworzenie konta Google Analytics

Bardziej szczegółowo

Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe. Platforma transakcyjna JForex. www.forexclub.pl

Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe. Platforma transakcyjna JForex. www.forexclub.pl Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe Platforma transakcyjna JForex www.forexclub.pl Strona 1 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejszy dokument jest nieoficjalnym, polskojęzycznym przewodnikiem po platformie

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca 1 Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright: Wydawnictwo Placet 2011 Wydanie ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo