Rozmyte systemy doradcze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozmyte systemy doradcze"

Transkrypt

1 Systemy ekspertowe Rozmyte systemy doradcze Plan. Co to jest myślenie rozmyte? 2. Teoria zbiorów rozmytych. 3. Zmienne lingwistyczne. 4. Reguły rozmyte. 5. Wnioskowanie rozmyte (systemy doradcze). typu Mamdani, 2. typu Sugeno. 2

2 Co to takiego myślenie rozmyte? Nawet eksperci używają sformułowań: Metoda X jest znacznie bardziej efektywna niż metoda Y. Ocenę stanów, rzeczy wykonuje się w pewnej skali stopniowania: mały, duży, wielki, niski, wysoki, bardzo wysoki, wolny, średnio wolny, szybki, itd... Trudno jest zatem odróżnić element danej klasy od innych. Logika rozmyta to logika użyta by opisywać rozmycie, a nie logika, która jest rozmyta (mętna). 3 Uwaga! 4 2

3 Myślenie według logiki konwencjonalnej Logika boolowska używa ostrego rozróżniania: albo coś jest elementem klasy, albo nie jest, np.: kabel jest długi > 300 m, albo kabel krótki <=300m Tomek jest wysoki, bo ma 8cm (wysoki > 80cm) Michał jest niski (nie wysoki), bo mierzy 79cm

4 Zbiory w ujęciu klasycznym Zbiór - podstawowe pojęcie w matematyce. X - zbiór klasyczny, x element zbioru X. (x X) x jest elementem zbioru X. Każdy element, który przynależy do zbioru ma ustawianą wartość. (x X) x nie należy zbioru X. Każdy element, który nie jest elementem zbioru ma ustawianą wartość 0. 7 Główna idea zbiorów rozmytych Element należy do zbioru rozmytego z pewnym stopniem przynależności. Zatem stwierdzenie może być częściowo prawdziwe lub częściowo fałszywe. Przynależność jest liczbą rzeczywistą z przedziału 0 do. 8 4

5 Porównanie Imię Wysokość Funkcja charkterystyczna Logika klasyczna Przynależność Logika Rozmyta Krzyś 208,00 Marek 205,00 Jan 98 0,98 Tomek 8 0,82 Dawid ,78 Michał ,24 Bartek ,5 Staś ,06 Piotr ,0 9 Zbiór / Zbiór rozmyty X uniwersum, zbiór uniwersalny, przestrzeń. x element uniwersum. Klasyczna logika definiuje funkcję charakterystyczną zbioru : f (x) X 0,, gdzie: f, if x ( x) = 0, if x Logika rozmyta definiuje funkcję przynależności zbioru z uniwersum X: µ (x) X [0,], gdzie: µ ( x) = µ ( x) = 0 if x na pewno jest w if x nie jest w 0 < µ ( x) < if x czesciowo jest w 0 5

6 Skąd wiadomo jakie stosować funkcje przynależności? Od pojedynczego eksperta. Zbierając dane od wielu ekspertów. Sztuczne sieci neuronowe uczą się na dostępnych dla systemu danych i określają zbiór rozmyty. Typy funkcji przynależności 2 6

7 Przykład funkcja przynależności stopień przynależności stopień przynależności niski niski średni wysoki 70 średni wysoki przypadek logiki klasycznej wzrost w cm przypadek logiki rozmytej 84cm przynależność do zbioru średni ze stopniem 0.4, a do zbioru wysoki ze stopniem wzrost w cm 3 Reprezentacja zbioru rozmytego Niech X jest to zbiór par: {x i, µ (x) } {element, jego funkcja przynależności}. jest podzbiorem X. Sposoby reprezentowania podzbioru :. 2. { x µ ( x )}, { x, µ ( x )}, K, { x, ( x )} = µ, 2 2 n n { µ x ) / x }, { µ ( x ) / x }, K, { ( x ) x } = / ( 2 2 µ Przykład: wysoki mężczyzna=(0/80, /90) niski mężczyzna=(/60, 0/70) średniego wzrostu mężczyzna=(0/65, /75, 0/85) n n 4 7

8 Zmienne lingwistyczne Zmienne lingwistyczne: Jan jest wysoki. Jan przyjmuje lingwistyczna wartość (term) wysoki. [Wzrost jest zmienną lingwistyczną] Przykłady reguł rozmytych (na zmiennych lingwistycznych): IF wiatr jest silny THENżaglowanie jest dobre IF czas projektu jest długi THEN ryzyko ukończenia wysokie IF prędkość wolna THEN droga hamowania krótka 5 Operacje na zbiorach klasycznych dopełnienie zawieranie się NOT B B B przecięcie unia 6 8

9 Zbiory rozmyte - Dopełnienie Zbiór klasyczny: Kto/co nie należy do zbioru? Zbiór rozmyty: Jak bardzo element nie przynależy do zbioru? Przykład: µ ( x) = µ ( x) wysoki mężczyzna = (0/80, 0.25/82.5, 0.5/85, 0.75/87, /90) NOT wysoki mężczyzna = (/ /82.5, 0.5/85, 0.25/87, 0/90) µ (x) 0 x µ (x) NOT 0 x 7 Zbiory rozmyte - Zawieranie się Zbiór klasyczny: Który zbiór należy do innych zbiorów? Zbiór rozmyty: Który zbiór rozmyty należy do innych zbiorów rozmytych? Przykład: wysoki mężczyzna = (0/80, 0.25/82.5, 0.5/85, 0.75/87, /90) bardzo wysoki mężczyzna = (0/80, 0.06/82.5, 0.25/85, 0.56/87, /90) µ(x) 0 B x 8 9

10 Zbiory rozmyte - Iloczyn Zbiór klasyczny: Który element należy do obu zbiorów? Zbiór rozmyty: Jak bardzo element przynależy do obu zbiorów rozmytych? µ B x) = min[ µ ( x), µ B ( x)] = µ ( x) µ B ( ( x) Przykład: wysoki mężczyzna = (0/65, 0/75, 0/80, 0.25/82.5, 0.5/85, /90) średni mężczyzna = (0/65, /75, 0.5/80, 0.25/82.5, 0/85, 0/90) wysoki mężczyzna średni mężczyzna = (0/80, 0.25/82.5, 0/85) µ(x) 0 B x µ (x) 0 B x 9 Zbiory rozmyte - Suma Zbiór klasyczny: Który element należy do jednego z, lub obu zbiorów? Zbiór rozmyty: Jak bardzo element przynależy do jednego z, lub obu zbiorów? µ B x) = max[ µ ( x), µ B ( x)] = µ ( x) µ B ( Przykład: wysoki mężczyzna = (0/65, 0/75, 0/80, 0.25/82.5, 0.5/85, /90) średni mężczyzna = (0/65, /75, 0.5/80, 0.25/82.5, 0/85, 0/90) wysoki mężczyzna średni mężczyzna = (0/65, /75, 0.5/80, 0.25/82.5, 0.5/85, /90 ) ( x) µ(x) 0 B x µ (x) 0 B x 20 0

11 Reguły rozmyte IF prędkość duża THEN droga hamowania długa IF prędkość mała THEN droga hamowania krótka IF x jest THEN y jest B x,y zmienne lingwistyczne,,b wartości lingwistyczne (termy), X,Y uniwersa 2 Reguły złożone Wiele przesłanek: IF czas projektu długi ND liczba pracowników duża ND fundusze są nieodpowiednie THEN ryzyko duże IF jedzenie dobre OR obsługa miła THEN napiwek wysoki Wielokrotna konsekwencja: IF temperatura powietrza wysoka THEN temperatura wody jest obniżona; zwiększana jest zimna woda. 22

12 Wnioskowanie z reguł Logika klasyczna: Jeżeli przesłanka (IF) jest prawdą to i implikacja jest prawdziwa. Logika rozmyta: Jeżeli przesłanka jest w pewnym stopniu prawdziwa, to i konsekwencja jest w pewnym stopni prawdziwa. 23 Wnioskowanie rozmyte 24 2

13 Etapy w modelu rozmytym (Wnioskowanie rozmyte). Czynności wstępne:. Określenie reguł rozmytych. 2. Określenie funkcji przynależności do wartości wejść i wyjść. 2. Główne kroki:. Rozmycie wejść poprzez użycie funkcji przynależności (fuzyfikacja). 2. Łączenie rozmytych przesłanek (wejść) poprzez rozmyte reguły by uzyskać rozmyte konsekwencje (z wielu reguł). 3. Łączenie wniosków (konsekwencji), by otrzymać ostateczny rozkład wyjścia. 4. Defuzyfikacja wyjścia (wyostrzenie) tylko, gdy musimy uzyskać jednoznaczną odpowiedź. 25 Przykład Cel: zbudować rozmyty system ekspertowy wspomagający wnioskowanie o operacjach wydobycia na podstawie: cen ropy i wykazanych rezerw korporacji. Dane są: zbiory rozmyte dla cen ropy (wejście ), zbiory rozmyte dla wykazanych rezerw korporacji (wejście 2), Zbiory rozmyte zaangażowania w operację wydobycia (wyjście). Reguły postępowania przy zadanych wejściach. Przykład zaczerpnięty z: 26 3

14 Przykład cd. Wejście : rezerwy korporacji. 27 Przykład cd. Wejście 2: cena ropy. 28 4

15 Przykład cd. Wyjście: zaangażowania w operację zwiększenia wydobycia. 29 Przykład cd. reguły rozmyte Reguła : IF cena ropy jest wysoka ND wykazane rezerwy są niskie THEN zwiększenie operacji wydobycia wysoce wskazane. 30 5

16 Cechy wnioskowania rozmytego W procesie wnioskowania kilka reguł jest odpalanych jednocześnie, co bardziej przypomina sposób analizy prowadzony przez człowieka. Informacje wykorzystywane są w pełni symultanicznie. 3 Rozmywanie (fuzyfikacja) Podane są jednoznaczne (liczbowe, ostre) wejścia do systemu wnioskowania. Dane mogą mieć różne pochodzenie i stąd wartości. Każde wejście jest zamieniane na wartość rozmytą poprzez funkcję przynależności. Przykład: Cena ropy $20.00 za baryłkę i zapasy korporacji wielkości 9 MMBBLs (million barrels). 32 6

17 33 Odpalenie reguł Wykorzystuje się, w zależności od reguły, operatory zdefiniowane dla zbiorów rozmytych takie jak: suma (MX), iloczyn (MIN) do składania wejść. W wyniku obliczeń powstaje zbiór rozmyty, tzw. konsekwencja. Różnorodność operatorów sum i iloczynów prowadzi do różnych rozwiązań. 34 7

18 35 gregacja reguł (akumulacja) Jest to proces łączenia wszystkich reguł wyjściowych w jeden zbiór rozmyty. Najczęściej wykorzystuje się operator max. 36 8

19 Wyostrzanie (defuzyfikacja) Proces uzyskiwania jednoznacznej (ostrej) wartości jako wyniku wnioskowania. Metody defuzyfikacji: metoda środka ciężkości (Center of Gravity) najpopularniejsza, metoda środka maximum (Mean Of Maximum), metoda pierwszego maximum (First of Maxima). 37 stopień przynależności Wyostrzanie - metoda COG Metoda środka ciężkości Dla funkcji ciągłej: Dla próbkowanego przedziału zmiennej: a b Y b a COG = b Y µ ( x) xdx a µ ( x) dx b x= a COG = b x= a µ ( x) x µ ( x) wzrost w cm 38 9

20 COG przykład stopień przynależności Y COG ( ) 0.+ ( ) ( ) 0.5 = = Wyostrzanie - metoda MOM Metoda środka maksimum Wyjście przyjmuje wartość: Y = Y ( µ ) term stopień przynależności MOM max a b wzrost w cm 40 20

21 Typ wejść pojedyncza liczba 4 Typ wejść wartość rozmyta 42 2

22 Wnioskowanie typu Segueno Wnioskowanie typu Mamdani nie jest korzystne obliczeniowe, ponieważ należy wyznaczać centra dwuwymiarowych figur. Wnioskowanie typu Segueno stosuje pojedyncze wartości (singletony) jako funkcje przynależności znalezionych konsekwencji. Mają one wartości różne od zera tylko w jednym punkcie. 43 Mamdani

23 Segueno 45 Zalety Segueno Efektywny obliczeniowo Pracuje poprawnie z technikami liniowymi Jest wydajny dla technik optymalizacji i adaptacji. Gwarantuje ciągłość płaszczyzny wyjściowej. Dopasowany do analiz matematycznych. Mamdani Jest intuicyjny. Metoda szeroko wykorzystywana i akceptowana. Dobrze dopasowana do wejść opisywanych przez człowieka

24 Zastosowania Medyczne systemy diagnozowania. Systemy meteorologiczne. Systemy nadzorujące chów bydła. Inne zastosowanie poza systemami ekspertowymi: Inteligentne lodówki, pralki, windy, opiekacze do grzanek, aparaty fotograficzne. Zastosowania w finansach i ekonomii 47 24

BADANIE GOTOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM ROZMYTEGO RACHUNKU ZDAŃ

BADANIE GOTOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM ROZMYTEGO RACHUNKU ZDAŃ BADANIE GOTOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM ROZMYTEGO RACHUNKU ZDAŃ Agata SZEPTUCH, Marcin ADAM Streszczenie: W artykule podjęto problem badania gotowości przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Niepewność w wiedzy. Agnieszka Nowak - Brzezińska

Niepewność w wiedzy. Agnieszka Nowak - Brzezińska Realizacja niepewności wiedzy w systemach ekspertowych Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, ul. Będzinska 39, Sosnowiec, Polska Tel (32) 2 918 381, Fax (32) 2 918 283 21 czerwca 2010 Table of contents

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagania decyzji

Systemy wspomagania decyzji Systemy wspomagania decyzji Andrzej PIECZYŃSKI Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Systemy wspomagania decyzji 1 270 Plan wykładów 1. Wprowadzenie. Iloraz inteligencji. Proces podejmowania

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMIZACJA METOD OBLICZANIA PODOBIEŃSTWA STATKÓW DLA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA WSTĘPNEGO...

ALGORYTMIZACJA METOD OBLICZANIA PODOBIEŃSTWA STATKÓW DLA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA WSTĘPNEGO... Spis treści 1. WPROWADZENIE... 6 1.1 Przegląd literatury - stan wiedzy... 6 1.1.1 Sztuczna inteligencja i systemy hybrydowe... 6 1.1.2 Opis metodologii CBR... 7 1.1.3 Przykład zastosowania CBR w okrętownictwie...

Bardziej szczegółowo

WAI Wykłady 3 i 4. Sieci neuronowe. Uczenie i zastosowania. Wstęp do logiki rozmytej.

WAI Wykłady 3 i 4. Sieci neuronowe. Uczenie i zastosowania. Wstęp do logiki rozmytej. WAI Wykłady 3 i 4. Sieci neuronowe. Uczenie i zastosowania. Wstęp do logiki rozmytej. Literatura: S. Osowski, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym. WNT, Warszawa 997. D. Rutkowska, M. Piliński i L.

Bardziej szczegółowo

LOGIKA ROZMYTA W OCENIE ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH JAKO JEDEN Z KIERUNKÓW ROZWOJU MSA

LOGIKA ROZMYTA W OCENIE ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH JAKO JEDEN Z KIERUNKÓW ROZWOJU MSA LOGIKA ROZMYTA W OCENIE ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH JAKO JEDEN Z KIERUNKÓW ROZWOJU MSA Magdalena DIERING, Agnieszka KUJAWIŃSKA, Krzysztof DYCZKOWSKI, Michał ROGALEWICZ Streszczenie: W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6.. Pojęcie i rola badań doświadczalnych Przez eksperyment rozumiemy badanie jakiegoś zjawiska, polegające na celowym wywoływaniu tego zjawiska lub jego zmian oraz obserwacji

Bardziej szczegółowo

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Gracjan Wilczewski nr albumu: 158162 Praca magisterska na kierunku informatyka InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Opiekun

Bardziej szczegółowo

Rozmyty model ryzyka awarii sieci wodociągowej

Rozmyty model ryzyka awarii sieci wodociągowej OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 33 2011 Nr 1 Barbara Tchórzewska-Cieślak Rozmyty model ryzyka awarii sieci wodociągowej Ryzyko jest nieodłącznym elementem eksploatacji sieci wodociągowej. Związane jest ono z możliwością

Bardziej szczegółowo

Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji

Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji Dariusz Sala Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji 1. Wprowadzenie W połowie lat 70. ubiegłego wieku podjęto drugi

Bardziej szczegółowo

MODEL ROZMYTY OCENY REZULTATYWNEJ INNOWACYJNOŚCI PRODUKTOWEJ GIEŁDOWYCH SPÓŁEK INFORMATYCZNYCH

MODEL ROZMYTY OCENY REZULTATYWNEJ INNOWACYJNOŚCI PRODUKTOWEJ GIEŁDOWYCH SPÓŁEK INFORMATYCZNYCH Tomasz NAWROCKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii i Informatyki Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej MODEL ROZMYTY OCENY REZULTATYWNEJ INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Podobieństwo i klasyfikacja dźwięku w kontekście rekomendacji muzycznej

Podobieństwo i klasyfikacja dźwięku w kontekście rekomendacji muzycznej PRACA MAGISTERSKA Podobieństwo i klasyfikacja dźwięku w kontekście rekomendacji muzycznej Mariusz Kleć nr albumu: s3547 Kierunek: Informatyka Specjalność: Multimedia Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Marasek

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ Wrzesień 1998 2 Spis treści Wstęp 7 1 Podstawy 9 1.1 Elementy logiki............................

Bardziej szczegółowo

SIMULATED ANNEALING 30 LAT PÓŹNIEJ

SIMULATED ANNEALING 30 LAT PÓŹNIEJ SIMULATED ANNEALING 30 LAT PÓŹNIEJ CZYLI JAK DALEKO NAM DO MYŚLĄCYCH MASZYN Lewandowski Krzysztof Jedynak Mirosław 1. Wstęp W pieśniach starożytnego rzymianina Horacego możemy odnaleźć hasło, które dla

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metody Monte Carlo w wycenie opcji finansowych

Zastosowanie metody Monte Carlo w wycenie opcji finansowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Matematyki i Informatyki Matematyka Praca magisterska Zastosowanie metody Monte Carlo w wycenie opcji finansowych Marek Śmieja Promotor: dr hab. Armen Edigarian Kraków,

Bardziej szczegółowo

Analiza i eksploracja danych biznesowych

Analiza i eksploracja danych biznesowych Analiza i eksploracja danych biznesowych Business Intelligence systemy wspomagania decyzji Dr inż. Marcin Blachnik Plan zajęć 1. Dane czym są i jak je reprezentować 2. Metody analizy statystycznej (małe

Bardziej szczegółowo

WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI - MIŁOSZ KADZIŃSKI LAB I WPROWADZENIE DO WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DECYZJI

WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI - MIŁOSZ KADZIŃSKI LAB I WPROWADZENIE DO WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DECYZJI WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI - MIŁOSZ KADZIŃSKI LAB I WPROWADZENIE DO WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DECYZJI I. Dane kontaktowe Miłosz Kadziński (milosz.kadzinski@cs.put.poznan.pl, pokój 1.6.6

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG

WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG SIECI NEURONOWE WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG Dr Kamila Migdał Najman Dr Krzysztof Najman Katedra Statystyku Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański K.Najman@panda.bg.univ.gda.pl kmn@panda.bg.univ.gda.pl

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych.

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2003/2004 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Andrzej Dominik Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH podstawy. prowadzący: dr inż. Maria Chałon

BAZY DANYCH podstawy. prowadzący: dr inż. Maria Chałon BAZY DANYCH podstawy prowadzący: dr inż. Maria Chałon TEMATYKA WYKŁADU (Podstawy baz danych) 1. Pojęcia podstawowe. 2. Diagram związków encji. 3. Wybrane metody reprezentacji danych: - operacje na relacjach

Bardziej szczegółowo

Data mining w wielkich złożonych systemach

Data mining w wielkich złożonych systemach Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Data mining w wielkich złożonych systemach Praca statutowa nr 06300018 Warszawa, grudzień 2008 Data mining w wielkich złożonych systemach Praca statutowa

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza. Komputerowe systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym

Ekspertyza. Komputerowe systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGROINŻYNIERIA GOSPODARCE Ekspertyza Komputerowe systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym

Bardziej szczegółowo

Algorytm redukcji wymiaru i liczności próby dla celów procedur eksploracyjnej analizy danych

Algorytm redukcji wymiaru i liczności próby dla celów procedur eksploracyjnej analizy danych Autoreferat pracy doktorskiej Algorytm redukcji wymiaru i liczności próby dla celów procedur eksploracyjnej analizy danych mgr inż. Szymon Łukasik Zaoczne Studia Doktoranckie Informatyka w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METOD ANALIZY STATYSTYCZNEJ ORAZ EKSPLORACJI DANYCH DO KLASYFIKACJI OBRAZÓW HISTOPATOLOGICZNYCH HER2

ZASTOSOWANIE METOD ANALIZY STATYSTYCZNEJ ORAZ EKSPLORACJI DANYCH DO KLASYFIKACJI OBRAZÓW HISTOPATOLOGICZNYCH HER2 Karol Radziszewski, 164708 Krzysztof Sikora, 164814 Marek Skowroński, 164731 Specjalność: Inteligentne systemy informatyczne Prowadząca: prof. dr hab. inż. H. Kwaśnicka SYSTEMY WIZYJNE ZASTOSOWANIE METOD

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA

SZTUCZNA INTELIGENCJA Może to? SZTUCZNA INTELIGENCJA przygotował ze źródeł własnych i internetowych Artur Przelaskowski Może tam? SYSTEMY EKSPERTOWE Definicje SE Wspomaga korzystanie z wiedzy i ułatwia podejmowanie decyzji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 5 Systemy eksperckie Dr inż. Mariusz Makuchowski Systemy eksperckie SE Sztuczna inteligencja - (ang. artificial intelligence, AI) Dział informatyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

KonspPreamb 2013/10/3 page 1 #1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr inż.

KonspPreamb 2013/10/3 page 1 #1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr inż. KonspPreamb 2013/10/3 page 1 #1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Grzegorz Nieradka Dopasowanie obrazów pary stereoskopowej z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie danych doświadczalnych

Opracowywanie danych doświadczalnych Opracowywanie danych doświadczalnych Michał K. Urbański, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, murba@if.pw.edu.pl październik 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 1.1. Treść skryptu i rozkład materiału......

Bardziej szczegółowo