INFORMATOR SGB. Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4. Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR SGB. Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4. Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str."

Transkrypt

1 Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4 Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str INFORMATOR SGB Poznań, listopad-grudzień 2011 nr 6/161 def3000 doświadczenia z wdrożenia str Rokiem Spółdzielczości str

2 Patrząc w szklaną kulę dr Michał Jurek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (fot. archiwum autora) Obyś prognozował w ciekawych czasach tak można by strawestować znaną chińską klątwę. Nadchodzący nieuchronnie koniec roku rodzi jednak nieodpartą pokusę sprawdzenia wieszczbiarskich mocy i sformułowania kilku prognoz dotyczących zjawisk określanych potocznie jako tzw. czarne łabędzie, czyli nagłych wydarzeń, które wywierają przemożny wpływ na funkcjonowanie światowej gospodarki. Charakterystyczną cechą czarnych łabędzi jest to, że nabierają one logicznego uzasadnienia dopiero wtedy, gdy już wystąpią. W okresie bezpośrednio je poprzedzającym nikt jednak nie dopuszcza do siebie myśli, że zjawiska tego typu rzeczywiście mogą się zrealizować. Ilustrując tę cechę, N. Taleb (profesor New York University oraz założyciel i prezes funduszu inwestycyjnego Empirica) w swojej książce The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable, przytoczył pewien przykład. Mianowicie, aż do XVII wieku Europejczycy byli przekonani, iż wszystkie łabędzie są białe. Dopiero badacze fauny i flory australijskiego kontynentu odkryli, że w przyrodzie można napotkać również łabędzie o czarnym upierzeniu. Była to niespodziewana, niemalże nieprawdopodobna obserwacja, a jednak przyczyniła się do zmiany utrwalonych od wieków przekonań. Co więcej, już post factum nikt nie miał oporów przed odrzuceniem dotychczas przyjmowanego uogólnienia, zgodnie z którym wszystkie łabędzie są białe. Wynika stąd, że zdarzenia klasyfikowane jako czarne łabędzie można bez trudności wytłumaczyć ex post, natomiast niezwykle trudno je przewidzieć ex ante. Spróbujmy zatem zidentyfikować czarne łabędzie, które mogą się ziścić w nadchodzących dwunastu miesiącach. Oto kilka z nich: USA wpadają w pułapkę płynności. Biorąc pod uwagę frustrująco słabe, jak to określił B. Bernanke, tempo wzrostu gospodarczego, Fed inicjuje trzeci program ilościowego poluzowania polityki monetarnej, ponownie skupując od banków papiery wartościowe. Program nie przynosi jednak spodziewanych rezultatów: wzrost gospodarczy nie przyspiesza a bezrobocie pozostaje wysokie na poziomie 8-9%. Instytucje finansowe, zaniepokojone nasilającym się konfliktem Republikanów i Demokratów w sprawie redukcji długu publicznego i deficytu budżetowego, nie zwiększają aktywności kredytowej, i impuls prorozwojowy, na który liczy Fed, nie występuje. W warunkach nasilających się obaw o stan finansów publicznych i koniunkturę w USA, amerykańskie podmioty gospodarujące powstrzymują się przed działalnością inwestycyjną, gromadząc płynne aktywa finansowe. Władze monetarne i fiskalne nie są w stanie odwrócić tej tendencji. Fed nie może stymulować gospodarki zarówno poprzez obniżkę podstawowej stopy procentowej (z uwagi na to, że już teraz wynosi ona 0-0,25%), jak i przez dalsze ilościowe luzowanie polityki pieniężnej, ponieważ wraz z przedłużającym się skupem papierów wartościowych pogarsza się struktura bilansu amerykańskiego banku centralnego rośnie bowiem udział ryzykownych należności w jego aktywach. Nie można również zwiększyć wydatków rządowych, by pobudzić poprawę koniunktury. W sposób niekontrolowany rośnie bowiem amerykański dług publiczny (w 2011 roku przekroczył on już 15 bln USD). Gospodarka USA pogrąża się w długotrwałej stagnacji gospodarczej, a amerykański dolar stopniowo traci rangę najważniejszej waluty na świecie. Europejskim bankom komercyjnym nie udaje się zwiększyć funduszy własnych. Zrealizowanie wytycznych, przyjętych 26 października br. na szczycie UE, zgodnie z którymi europejskie banki mają podnieść współczynnik adekwatności kapitałowej Core Tier-1 z 5% do 9%, pozyskując kapitały prywatne na rynku finansowym, okazuje się niemożliwe. W tej sytuacji banki zwracają się po dokapitalizowanie do Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej, który jednak nie dysponuje wystarczającymi środkami, by takiej pomocy udzielić. Banki proszą więc o pomoc rządy macierzystych krajów. W krajach, w których rządy odmawiają dokapitalizowania banków, dochodzi do gwałtownych spadków notowań akcji zagrożonych banków, prowadząc do krachu na giełdach. Gdzieniegdzie dochodzi do runu na banki i bankructw instytucji bankowych. Natomiast w państwach, których rządy angażują się w proces dokapitalizowania i przejmowania kontroli nad bankami, szybko wzrasta dług publiczny, pogarszając i tak napiętą sytuację fiskalną tych krajów. Prowadzi to do spadku ich wiarygodności kredytowej oraz obniżki ratingów międzynarodowych agencji ratingowych i wywołuje panikę na rynku finansowym. Część krajów PIIGS ogłasza twarde bankructwo. Kraje PIIGS uzależniają się od finansowej kroplówki EFSF i interwencyjnych zakupów emitowanych przez siebie papierów skarbowych na wtórnym rynku długu przez EBC. Warunkiem dalszego udzielania pomocy jest jednak coraz silniejsze zacieśnianie polityki fiskalnej i wprowadzanie bolesnych reform gospodarczych. Napotykają one rosnący opór społeczeństw, co przekłada się na wzrost niestabilności politycznej, prowadząc do częstych zmian rządów. Ryzyko polityczne powoduje dalszy wzrost rentowności obligacji i bonów skarbowych państw PIIGS (rentowność 2-letnich greckich obligacji skarbowych na rynku wtórnym już dziś przekracza 100%), wspierany dodatkowo przez obawy inwestorów, że bezpowrotnie stracą oni część pieniędzy ulokowanych w tych instrumentach dłużnych, tak jak to stało się w przypadku greckich obligacji. Kraje PIIGS tracą jakąkolwiek możliwość finansowania się na rynku długu, a koszty obsługi już zaciągniętych zobowiązań gwałtownie rosną. Sprawia to, że mimo radykalnych reform część krajów PIIGS nie jest w stanie zahamować wzrostu długu publicznego. Państwa te nie otrzymują jednak dodatkowych środków z EFSF, ponieważ zapowiadana operacja lewarocd III str. okładki

3 Z życia SGB Informator SGB nr 161 1

4 Aktualności Jeep Wrangler Prestiżowy samochód terenowy Jeep Wrangler Rubicon, dysponujący dodatkowy profesjonalnym wyposażeniem, był główną nagrodą w Lokacie z nagrodami zima Szczęśliwym zwycięzcą został Klient Banku Spółdzielczego w Słupcy, pan Zygmunt, prowadzący z rodziną gospodarstwo rolne. Podczas uroczystego przekazania samochodu przyznał, iż jest wierny temu Bankowi już od ponad 20 lat, korzysta z wielu innych oferowanych produktów i regularnie uczestniczy w Lokacie z nagrodami. Nagrodą za wytrwałość jest wymarzone auto. Pan Zygmunt właśnie przymierzał się do kupna nowego pojazdu, zatem szczęście w losowaniu rozwiązało dylemat, jaki model wybrać. Kluczyki do auta laureat odebrał z rąk Lidii Dobersztyn, prezes BS w Słupcy (na fot. obok). Życzymy, by nowy Jeep Wrangler Rubicon znakomicie sprawdzał się na wszystkich drogach i bezdrożach. Przypominamy, że w najnowszej edycji Lokaty z nagrodami czeka na zwycięzców aż siedem Fordów Ka. Kolejna emisja obligacji samorządowych organizowana przez SGB-Bank S.A. we współpracy z bankiem spółdzielczym W wyniku przeprowadzonego konkursu SGB-Bank S.A. wybrany został agentem i gwarantem dojścia skutku emisji obligacji Gminy Pniewy. Burmistrz Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny oraz skarbnik Gminy Elżbieta Bandurowicz podpisali w dniu 31 października br. dokumenty związane z emisją obligacji o łącznej wartości nominalnej równej złotych. W spotkaniu, które odbyło się w nowej siedzibie Banku Spółdzielczego Duszniki w Szamotułach uczestniczyli także Ryszard Lorek, Wiceprezes zarządu SGB- Banku S.A. oraz Wojciech Jujeczka, Prezes zarządu BS Duszniki, który prowadzi obsługę bankową Gminy Pniewy. Gmina Pniewy wyemitowała łącznie obligacji, których wykup następować będzie w latach Środki pozyskane z emisji przeznaczono na sfinansowanie modernizacji ulicy Poznańskiej w Pniewach. Inwestycję tę Od prawej: Jarosław Przewoźny, Burmistrz Gminy Pniewy, Elżbieta Bandurowicz, Skarbnik, Wojciech Jujeczka, Ryszard Lorek. Gmina realizuje w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , a prace remontowe mają na celu przywrócenie odpowiedniej jakości nawierzchni drogowej, wydzielenie ciągów pieszych i rowerowych oraz wykonanie oznakowania i uzupełnienie oświetlenia. 2 Informator SGB nr 161

5 Aktualności SGB-Bank S.A. organizatorem emisji obligacji zwiększających fundusze własne banków spółdzielczych Udana emisja obligacji ESBANKU Pełnym sukcesem zakończyła się emisja obligacji własnych przeprowadzona przez ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku. Inwestorzy złożyli zapisy na obligacje o łącznej wartości nominalnej równej ,00 złotych. Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na powiększenie funduszy własnych banku. W dniu 29 listopada br. Zarząd ESBAN- KU podjął uchwałę o przyjęciu ofert nabycia obligacji banku i tym samym dojściu emisji do skutku. Obligacje przydzielono 14 inwestorom, którzy wyrazili gotowość nabycia łącznie z emitowanych piętnastoletnich obligacji banku. W wyniku nadsubskrypcji Zarząd ESBANKU zmuszony był do dokonania redukcji złożonych zapisów. Decyzję o przeprowadzeniu emisji piętnastoletnich obligacji własnych Zarząd ESBANKU podjął w dniu 30 września br. z zamiarem pozyskania środków, które zaliczone zostaną do funduszy własnych banku na podstawie przepisów art. 127 Prawa bankowego. Wartość nominalna obligacji wyniosła 5 mln zł, a funkcję agenta emisji oraz depozytariusza obligacji postanowiono powierzyć SGB-Bankowi S.A. W dniu 15 listopada br. ESBANK skierował do wytypowanych inwestorów (głównie klientów banku) propozycję nabycia emitowanych obligacji banku. Odpowiadając na złożoną propozycję nabycia inwestorzy wyrazili zainteresowanie nabyciem obligacji o wartości ,00 złotych tym samym planowana emisja doszła do skutku, a ESBANK wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zaliczenie pozyskanych środków do funduszy własnych banku. SGB-Bank S.A. działając jako agent emisji zobowiązany był do przygotowania wymaganej prawem dokumentacji emisyjnej, koordynowania całego procesu i dokonania niezbędnych rozliczeń po zamknięciu emisji. Obligacje ESBANKU nie posiadają formy dokumentu i zapisane są na rachunkach papierów wartościowych, które dla nabywców obligacji prowadzi Wydział Usług Powierniczych SGB-Banku S.A. Emisja obligacji ESBANKU jest pierwszą w tym roku emisją obligacji banku spółdzielczego z naszego Zrzeszenia, która została w pełni przygotowana i przeprowadzona przez SGB-Bank S.A. SGB-Bank S.A. agentem emisji obligacji Katowickiego Przedsiębiorstwa Meblowego Agata S.A. KPM Agata S.A. wyemitowała w dniu 2 listopada 2011 roku w obrocie niepublicznym sztuk obligacji o wartości nominalnej zł każda. Wyemitowane obligacje są zabezpieczonymi papierami wartościowymi na okaziciela, których kupon ustalany będzie w oparciu o stawkę WIBOR 6M i wypłacany w okresach półrocznych. Zgodnie z warunkami emisji wykup obligacji następować będzie w latach Środki uzyskane z emisji spółka zamierza przeznaczyć na finansowanie swojej bieżącej działalności operacyjnej oraz realizację przyjętej strategii inwestycyjnej. Funkcję agenta, gwaranta i depozytariusza obligacji spółka powierzyła SGB-Bankowi S.A., dla którego jest to kolejna po emisjach spółek Termy Maltańskie, SGB- Trans Leasing, Budus, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny oraz Aluplast kompleksowo obsługiwana emisja obligacji komercyjnych. Katowickie Przedsiębiorstwo Meblowe Agata S.A. jest jednym z największych detalicznych sprzedawców mebli i artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce. Historia spółki sięga roku 1952, kiedy to powstało przedsiębiorstwo państwowe. Z dniem 8 czerwca 1994 roku Od prawej: Grzegorz Przondziono, Prezes zarządu KPM Agata, Ryszard Lorek, Wiceprezes zarządu SGB-Banku S.A., Grzegorz Ćwik, Wiceprezes zarządu KPM Agata, Przemysław Wojtysiak, Dyrektor Oddziału Finansowe Centrum Biznesu w Poznaniu, po podpisaniu w dniu 28 października br. dokumentów emisyjnych. Fot. Magda Ilek-Nowak przedsiębiorstwo przekształcone zostało w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i zmieniło nazwę na Katowickie Przedsiębiorstwo Meblowe Agata Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, a następnie sprywatyzowane. W trakcie swojej ponad 55-letniej historii Agata stała się marką powszechnie rozpoznawalną, stanowiącą połączenie niepowtarzalnego wzornictwa z wysoką jakością oferowanych wyrobów, czego potwierdzeniem są liczne nagrody i wyróżnienia, które spółka otrzymała. W 2010 roku prestiżowy miesięcznik ekonomiczny Forbes przyznał firmie Diamenty Forbesa. Spółka otrzymała tytuł Salon Roku w rankingu przeprowadzanym przez czasopismo Meble Plus oraz Godło Jakości Obsługi zajęła trzecie miejsce w konkursie Mistrz Handlu i Usług Master Card Informator SGB nr 161 3

6 Aktualności W konsumenckim konkursie jakości usług tytuł Najlepsze w Polsce laur otrzymały dwa banki: Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie i Bank Spółdzielczy w Chodzieży Uroczystość wręczenia miała miejsce 09 grudnia br. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. BS Chodzież Dominik Micek Konkurs jest organizowany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, które jest organizatorem Konsumenckich Konkursów Jakości Produktów oraz Konsumenckich Konkursów Jakości Usług o prawo posługiwania się godłem Najlepsze w Polsce/The best in Poland. ŁK Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej godło Najlepsze w Polsce/The best in Poland zostało uznane przez Komisję Europejską, a w obu konkursach udział mogą brać nie tylko polskie firmy i polskie produkty, ale także firmy z całej Unii Europejskiej działające na terytorium Polski lub w Polsce wytwarzające swoje produkty i świadczące w Polsce wszelkiego rodzaju usługi. J. Kubanek z dyplomem Fot. zbiorowa wyróżnionych Fot. Ryszard Galowski Dwudziesta siódma placówka esbanku Otwarcie placówki w Wolborzu Wśrodę 23 listopada br. ESBANK Bank Spółdzielczy otworzył nową placówkę bankową w Wolborzu przy placu Jagiełły 17 Burmistrz Wolborza Elżbieta Ościk, Prezes Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej Witold Morawski, właściciele firm z Wolborza i okolic, oraz pracownicy i zarząd Banku uczestniczyli w spotkaniu inaugurującym działalność placówki. Podczas spotkania Jacek Zacharewicz Prezes podkreślił, że jest to już dwudziesta siódma placówka ESBANKU Banku Spółdzielczego. Zaznaczył również, że obecność ESBANKU na terenie Wolborza będzie na pewno korzystna dla mieszkańców miasta i gminy. Podczas otwarcia zaproponowano dla wolborzan rozrywkowe atrakcje w centrum miasta rozdawano bowiem balony i cukierki z logo Banku, po ulicach spacerowała także bankowa maskotka miś ESBANKUŚ. 4 Informator SGB nr 161

7 Aktualności Zaproszenie do zmodernizowanego Banku Spółdzielczego w Raszkowie W Raszkowie zmieniła się sala obsługi klienta Uroczyste przecięcie wstęgi od lewej: Michał Prymka Dyrektor SGB-Banku S.A. Oddziału w Ostrowie Wlkp., Anna Ćwiklak Prezes Zarządu, Jacek Bartczak Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Raszkowski Bank dosyć wcześnie wpisał się w historię powiatu ostrowskiego ponieważ istnieje na rynku usług finansowych już ponad 135 lat. W czasie zaboru pruskiego w dniu 2 lipca 1876 roku w Raszkowie odbyło się zebranie założycielskie, mające na celu założenie spółki z nieograniczoną poręką, która miała nieść pomoc ekonomicznie słabemu drobnomieszczaństwu i chłopstwu. Już 20 dni później do Rejestru Spółkowego w Ostrowie Wielkopolskim została wpisana firma pod nazwą Bank Ludowy w Raszkowie. Kolejny lipiec w historii banku to lipiec roku 1981, kiedy to ogromnym wysiłkiem samego banku, w bardzo trudnych ekonomicznie czasach, oddano do użytku budynek bankowy w Raszkowie. I w tym właśnie roku została określona misja banku, która brzmi: Maksymalne zaspokojenie potrzeb i usług finansowych członków i klientów banku wypracowując niezbędne dochody na sfinansowanie kosztów oraz niezbędnego zysku do rozwoju banku. Bank Spółdzielczy w Raszkowie jest bankiem z całkowicie polskim kapitałem, będącym własnością społeczności lokalnej z placówkami w Ostrowie Wielkopolskim i w Przygodzicach. Bank jest niezmiennie związany z lokalnym środowiskiem, a poprzez wysoki standard obsługi oraz nowy wizerunek jest to nowoczesny, konkurencyjny, a przede wszystkim otwarty na klienta i jego potrzeby. Należy zauważyć, że działa w solidnej grupie Spółdzielczej Grupie Bankowej, która dysponuje siecią ponad 1800 placówek w całym kraju. Realizując strategię tworzenia nowoczesnej instytucji finansowej, w dniu 6 czerwca 2011 r. rozpoczęto modernizację budynku a precyzując parteru budynku Banku. Aranżacja wnętrza sali odpowiada nowoczesnym standardom bankowości oraz umożliwia komfortową obsługę. Jednym z założeń banku jest bycie bankiem bezpiecznym, utrzymującym dobry wizerunek na rynku finansowym, dlatego zmodernizowana sala spełnia najnowsze wymagania bezpieczeństwa i jakości obsługi. Przeprowadzenie tej inwestycji było możliwe, między innymi, dzięki życzliwemu podejściu klientów oraz rzetelności firm wykonawczych. Wśród gości Uroczystości nie zabrakło przedstawicieli lokalnego środowiska, przedsiębiorców, polityków, władz miasta i gminy. Zaproszeni goście na uroczyste otwarcie m. in. Poseł Piotr Walkowski Informator SGB nr 161 5

8 Z życia SGB 50. rocznica powstania Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim obchodzona w bieżącym roku połączona została z uroczystym otwarciem, kolejnego nowego budynku oddziału Banku. Tym razem to oddział w Sulęcinie wprowadził się do eleganckich i nowoczesnych pomieszczeń w nowo wybudowanym Bankowym budynku. Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim pełni misję banku lokalnego, który wspiera miejscowych rolników, założycieli tego banku, przedsiębiorców i samorządy. Właściwie dopasowane produkty finansowe, doświadczenie i wiedza pracowników to oferta dla klientów Banku. Dążymy do tego, aby mieszkańcy naszego rejonu, tam gdzie funkcjonują placówki naszego banku, mieli pewność, że spotkają się z fachowym personelem i życzliwym przyjęciem. Tak jak dotąd, będziemy dbać o interesy Naszych klientów powiedziała Aniela Kijkowska Prezes Zarządu Banku, która wraz z Urszulą Kłucińską przecinała wstęgę (na fot. obok) 28 października br. ŁK Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Moment przecinania wstęgi Bałtycki Bank Spółdzielczy w roku 65 lecia Otwarcie Centrali Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie miało miejsce 12 grudnia 2011 r. i uwieńczyło obchody 65-lecia istnienia Banku. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m. in. Stanisław Gawłowski Poseł na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Jan Krawczuk Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Ryszard Lorek Wiceprezes Zarządu SGB-Bank S.A. Na fot. budynek centrali BBR po renowacji 6 Informator SGB nr 161

9 Z życia SGB Południowo Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku swoim Klientom Spotkanie w świątecznej atmosferze i serdeczne życzenia składane w przyjaznej atmosferze Goście spotkania opłatkowego Klienci, przyjaciele, kapłani, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie zarządów zaprzyjaźnionych Banków Spółdzielczej Grupy Bankowej w: Głowaczowie, Pionkach, Lipsku, Zwoleniu, Białobrzegach, Skaryszewie, prezesi, dyrektorzy i kierownicy dużych firm z regionu oraz oczywiście dziennikarze lokalnych mediów przybyli na doroczne spotkanie opłatkowe zorganizowane przez zarząd i Radę Nadzorczą Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku. Tradycyjnie bankowcy zapraszają swoich gości nazajutrz po Dniu Świętego Mikołaja. Uczestników przywitał dr Krzysztof Sadurski prezes Zarządu. Jest mi niezwykle miło, że mogę dziś gościć Państwa, ludzi wyjątkowych, którzy są siłą naszego banku. Bez Was nie byłoby nas. Każdy z Państwa ma udział w budowaniu pozycji banku, pomnażaniu jego zasobów i siły. Cieszę się, że znaleźliście czas i skorzystaliście z naszego zaproszenia. mówił m.in. prezes. Życzył wszystkim aby święta były niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień w gronie rodziny, przyjaciół wszystkich bliskich a w nowym roku spełniły się wszystkie najskrytsze marzenia. Do życzeń dołączył się ksiądz prałat prof. Henryk Ćwiek, proboszcz miejscowej parafii i dziekan dekanatu jedlińskiego, zaprzyjaźniony z bankiem od ponad 20-tu lat. Duchowny podkreślił, że uczciwa praca połączona z pasją i szacunkiem dla bliźnich zawsze przynosi owoce, z których bankowcy spółdzielcy mogą być dumni. Następnie zaintonował jedną z najbardziej znanych kolęd po tytułem Bóg się rodzi. I nic dziwnego, duchowny jest miłośnikiem muzyki z zawodu i powołania. Sam biskup wysłał go wiele lat temu na studia muzyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Za duchownym śpiew podjęli pozostali goście. Potem było składanie świątecznych życzeń, wymiana poglądów, wspólne rozmowy przy udekorowanym stole niemal w rodzinnej atmosferze. Na koniec każdy z gości otrzymał świąteczny upominek i kalendarz na przyszły rok z zaznaczonym terminem przyszłorocznego spotkania. Opłatkowe spotkania z klientami i przyjaciółmi jedlińskiego banku odbywają się od lat. W tym w pierwszą środę grudnia padł rekord frekwencji, do centrali banku przybyło dziewięćdziesięciu gości. W przyszłym roku będziemy musieli pomyśleć o nowym miejscu. Nasze bankowe sale więcej gości już nie pomieszczą. Może spotkamy się w Muzeum Gombrowicza we Wsoli? zastanawia się prezes. Wybór jest nieprzypadkowy, bowiem bank jest mecenasem muzeum znanego pisarza. ROS Fot. Archiwum Banku Informator SGB nr 161 7

10 Z życia SGB Pierwsza powojenna platforma widokowa w Górach Sowich Wpołowie listopada br. w Bielawie miało miejsce uroczyste otwarcie pierwszej w powojennej historii, platformy widokowej na zboczu zwanym Kocim Grzbietem na terenie Gór Sowich w Sudetach. Pomysłodawcą oraz głównym inicjatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Wielka Sowa, które od lat wspiera Powiat Dzierżoniowski w realizacji projektów mających na celu promocję pięknych okolic Gór Sowich. Po wielu poszukiwaniach zostało wybrane piękne, urzekające miejsce na Kocim Grzbiecie z widokiem w kierunku Bielawy, Dzierżoniowa, góry Ślęża, a w przeciwną górską stronę szczytów Kalenica, Słoneczna, Korczak i cały rejon doliny Ciemnego Jaru. Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie, który wspiera ważne lokalne Widok w kierunku Bielawy, Dzierżoniowa oraz góry Ślęża. Platforma widokowa. Fotografie pochodzą z archiwum BS wdzierżoniowie inicjatywy zdecydował się zostać głównym sponsorem inwestycji. Na szczęście jest taki bank w Dzierżoniowie, który jest bankiem lokalnym bo tutaj ma Zarząd. Mówię o Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Zarząd tego banku podjął decyzję, że dokładają się nie na zasadzie bycia jednym z wielu, tylko finansują w całości konstrukcję stalową i drewnianą. podsumował Lech Nowak prezes Stowarzyszenia Wielka Sowa. Bardzo dużą satysfakcję sprawia fakt, że powstanie platformy widokowej w Górach Sowich spotkało się z tak ogromnym zainteresowaniem ludzi w każdym wieku. Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie w ten sposób przyczynił się do promocji pięknego rejonu Dolnego Śląska. Wiedzieć, znaczy zarabiać, SGB-Bank S.A. partnerem cyklu EDS Trzecia już edycja konferencji wojewódzkich dla samorządów terytorialnych i podmiotów zależnych pod wspólnym hasłem Wiedzieć, znaczy zarabiać przeszła do historii. Ogólnopolski cykl konferencji EDS Europejskiego Doradcy Samorządowego na przełomie września i listopada 2011 roku stał się jedną z największych imprez w kraju, skupiającą środowiska samorządowe. Wzorem lat ubiegłych przedsięwzięciu patronowały resorty finansów i rozwoju regionalnego zaś poszczególne konferencje w każdym z 16. województw patronatem honorowym objęli Marszałkowie Województw. Partnerem strategicznym całego cyklu konferencji był m.in. SGB-Bank S.A. Konferencje gościły w miastach wojewódzkich od 23 września do 14 listopada 2011 r. Bloki tematyczne dotyczyły m.in. racjonalizacji wydatków JST i optymalizacji przychodów, finansowaniu inwestycji gminnych, wreszcie edukacji ekonomicznej, traktowanej jako fundament konkurencyjności gospodarki. Podczas każdej z konferencji wręczano wyróżnienie Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2011 (dla gmin) oraz Dbający o finanse 2011 (dla spółek gminnych i zakładów komunalnych) za aktywny udział w ogólnopolskim systemie wymiany informacji gospodarczych w ramach Programu Ochrony Finansów Samorządów oraz Dłużnik alimentacyjny. 8 Informator SGB nr 161

11 Z życia SGB Solidarny Bank wartości spółdzielcze źródłem przewagi konkurencyjnej? 16 listopada br. w Falentach pod Warszawą odbyła się III Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. we współpracy z niemieckim spółdzielczym ośrodkiem szkoleniowym Akademie Deutscher Genossenschaften e.v. Konferencja realizowana była pod tytułem Solidarny Bank wartości spółdzielcze źródłem przewagi konkurencyjnej?, stawiając przed uczestnikami pytania o takie elementy i obszary działalności Banków Spółdzielczych, które stanowić mogą źródło ich przewagi konkurencyjnej. Pytania zawsze bardzo ważne ze względu na nieustane dynamiczne zmiany na rynku usług finansowych, a obecnie w związku z trudną sytuacją i niepokojem wywołanym ciągłymi doniesieniami o trudnościach ekonomicznych i oznakami rzeczywistego spowolnienia gospodarczego nabierające nowego sensu. W dyskusji nad działalnością instytucji finansowych coraz częściej pojawiają się bowiem odniesienia do kwestii etyki, ich społecznej odpowiedzialności i roli w utrzymaniu stabilności, a także stymulowaniu rozwoju gospodarek lokalnych i narodowych, a patrząc szerzej także gospodarki europejskiej i światowej. Misja społeczna i poszanowania dla etycznych norm i zasad są wartościami bliskimi polskim Bankom Spółdzielczym. Wypracowany przez lata kapitał zaufania warto podkreślać i pokazywać w codziennej działalności Banku, cieszyć się nim i korzystać z niego w poszerzaniu grupy Uczestnicy warsztatów członków i klientów. Wszyscy zaproszeni do udziału w Konferencji prelegenci i goście podkreślali, że nie pozostawia żadnej wątpliwości fakt, że Banki Spółdzielcze są instytucjami niezwykle ważnymi i potrzebnymi, pełniącymi różne także społeczne role. Powinny dbać o swoje miejsce na rynku usług z dumą podkreślając to co je wyróżnia! Konferencja realizowana była pod patronatem Prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej, Członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego, która osobiście otworzyła obrady prezentacją na temat Banki Spółdzielcze z teraźniejszości w przyszłość. Wśród prelegentów byli także: Prezes Ryszard Lorek (SGB-Bank S.A.), Karol Sachs (Crédit Coopératif, Francja), Prezes Mariusz Wyżycki (Biuro Infomacji Kredytowej), Janina Zajic (GLS, Niemcy), Prezes Ryszard Mroziński (BBS w Darłowie), Prezes Zdzisława Maksymiuk (BS w Brańsku), Prezes Adam Dudek (BS w Limanowej), Prezes Piotr Narloch (Concordia Ubezpieczenia), Dr Alois Tu: Warsztaty z CRM Zach (Raiffeisen Regionalbank Mödling, Austria), Marc Weegen (BVR, Niemcy), Prezes Ryszard Leszczyński (BS w Jastrzębiu Zdroju) oraz Rafał Czekaj (Biuro Innowacji Alior Banku). Każde z wystąpień wniosło do dyskusji wiele cennych i inspirujących uwag. Konferencja zrealizowana została przy wsparciu: Fédération Européenne de Finances et Banques Ethiques et Alternatives, Crédit Coopératif, Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., Spółdzielczej Grupy Bankowej, Biura Informacji Kredytowej, Union Investment oraz Concordia Polska TUW. Uzupełnieniem zagadnień poruszanych podczas Konferencji Solidarny Bank były warsztaty zrealizowane w Falentach w dniu 17 listopada br. Ich celem było doskonalenie różnych aspektów zarządzania sprzedażą. Skupiały się zatem na ujęciu bardziej merkantylnym czy ekonomicznym działalności Banku Spółdzielczego, stanowiącym niezwykle ciekawe dopełnienie wniosków i obserwacji z pierwsze- Informator SGB nr 161 9

12 Z życia SGB go dnia Konferencji. Pierwszy z tematów warsztatowych poświęcony był Wykorzystaniu przez Banki Spółdzielcze SGB systemu CRM w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku usług finansowych. Dyskusję nad znaczeniem CRM jako systemu wsparcia sprzedaży w Banku Spółdzielczym prowadzili Damian Dudziński i Dawid Majdecki z Departamentu Sieci i Sprzedaży SGB- Banku S.A. Trzy kolejne grupy warsztatowe, poświecone tematom: Motywowanie pracowników sprzedaży niezbędna funkcją menadżerską praktyczne metody motywowania podwładnych na rzecz wsparcia pro aktywnych postaw sprzedażowych, System oceny pracowniczej, a efektywność i jakość sprzedaży, Wykorzystanie języka perswazji oraz mechanizmów wywierania wpływu w procesie komunikowania z podwładnymi zrealizowane zostały w ramach projektu Akademia profesjonalnej sprzedaży produktów bankowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyjęta formuła połączenia części konferencyjnej z warsztatową znakomicie spełniła swoją rolę. Obecnie Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. przygotowuje wstępne założenia do przyszłorocznej IV Międzynarodowej Konferencji Banków Spółdzielczych. Małgorzata Palma BODiE Konferencja Zarządzanie Ryzykiem i Finansami w Banku Spółdzielczym * PRAKTYKA * BIZNES * FINANSE * Anna Mathia BIK 1 grudnia 2011 w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym k/poznania odbyła się konferencja poświęcona zarządzaniu ryzykiem i finansami w Banku Spółdzielczym. Spotkanie przeznaczone było przede wszystkim dla Członków Zarządów Banków Spółdzielczych odpowiedzialnych za wymienione w tytule konferencji obszary. Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom bieżącej sytuacji rynkowej oraz zmian w regulacjach dotyczących zarządzania ryzykiem i finansami, w tym głównie omówienie ich praktycznych aspektów. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem na spotkanie przybyło ponad 260 przedstawicieli, aż 140 Banków Spółdzielczych. W gronie sponsorów znalazło się Biuro Informacji Kredytowej reprezentowane przez Wiceprezesa Mariusza Wyżyckiego. Drugim ze sponsorów była firma Bonair, która na swoim stoisku prezentowała rozwiązania informatyczne dla banków. W pierwszej części spotkania dedykowanej zarządzaniu ryzykiem przedstawiono kluczowe kwestie związane m.in. z postanowieniami Komitetu Bazylejskiego, dostosowaniem Banków Spółdzielczych do zmian w regulacjach nadzorczych oraz wykonywaniem obowiązkowego raportowania BION. W drugiej części spotkania dedykowanej zarządzaniu finansami zostały zaprezentowane systemy informatyczne wspierające zarządzanie finansami oraz podnoszące efektywność. Konferencję otworzył Adam Skowroński Wiceprezes Zarządu SGB-Banku S.A., który przedstawił wpływ aktualnych i spodziewanych zmian koniunktury gospodarczej na ryzyko kredytowe ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji sektora Banków Spółdzielczych. W swoim wystąpieniu A. Skowroński wskazał niekorzystne zmiany koniunktury na świecie i w Polsce, i wynikające z nich zmiany w głównych obszarach ryzyka sektora bankowego. Ponadto przedstawił sytuację Banków Spółdzielczych na tle sektora bankowego oraz sposoby sprostania nowym wyzwaniom, jakie stoją przed Bankami Spółdzielczymi. Pierwszym prelegentem Konferencji był Wiesław Czaja dyrektor Departamentu Ryzyka Bankowego, a prezentacja, którą przedstawił dotyczyła najistotniejszych kwestii związanych z wprowadzeniem Dyrektywy CRD IV, w szczególności restrykcyjnych zmian w zakresie kapitałów i wymagań dotyczących płynności, a także polityki zmiennych składników wynagrodzeń. Dodał że, te ważne kwestie mogące mieć w najbliższej przyszłości ogromny wpływ na funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej, są przedmiotem dyskusji przedstawicieli sektora z pracownikami Nadzoru Bankowego. Informacje o zmianach w Prawie bankowym i Prawie spółdzielczym, a także zmianach uchwał KNF mających najistotniejsze znaczenie dla sektora bankowości spółdzielczej zawierała druga część tej prezentacji. 10 Informator SGB nr 161

13 Z życia SGB Uczestnicy konferencji Statystyki dotychczas wystawionych ocen BION omówiła Iwona Szubert naczelnik w Departamencie Ryzyka Bankowego. Tematem objęte zostały wystawione przez nadzór oceny w obszarach problematycznych, nieprawidłowości w zakresie poszczególnych ryzyk oraz najczęściej powtarzające się zalecenia. Kolejnym prelegentem był dr Andrzej Topiński z Biura Informacji Kredytowej, który omówił jakość portfeli kredytów konsumpcyjnych w Bankach Spółdzielczych. Zaprezentował statystyki dotyczące Banków Spółdzielczych w tym: udziału w należnościach sektora bankowego, struktury portfela należności, jakości portfeli kredytów konsumpcyjnych oraz lojalności klientów banków. W drugiej części Konferencji, po przerwie, Ziemowit Stempin dyrektor Departamentu Produktów Bankowych przedstawił system CasePro firmy Bonair S.A. Na żywych ekranach pokazano elementy procesu kredytowego, przedstawiono przebieg procesu decyzyjnego. Omówiono wnioski z wdrożenia pilotażowego przeprowadzonego w kilku Bankach Spółdzielczych oraz zaprezentowano plany rozwoju platformy CasePro. Po dyskusji m.in. na temat kosztu uczestnictwa w platformie CasePro podjęto tematy związane z zarządzaniem finansami. Pierwsze wystąpienie Michała Ołdakowskiego dyrektora Departamentu Ekonomicznego dotyczyło systemów informatycznych wspierających pomiar i zarządzanie ryzykiem i rentownością. W prezentacji przedstawione zostały najważniejsze funkcjonalności systemów wspierających zarządzanie wspomnianymi obszarami, aktualne trendy technologiczne i biznesowe, a także systemy informatyczne oferowane na świecie i w Polsce. Przekazana została również informacja o tym, w jaki sposób zaplanowano rozwój narzędzi wspierających zarządzanie rentownością i ryzykiem w Spółdzielczej Grupie Bankowej. W swoim drugim wystąpieniu Michał Ołdakowski przedstawił temat rentowności skorygowanej ryzykiem. Wskazane zostały zalety i wady standardowych metod pomiaru rentowności, a następnie zaprezentowane podstawowe miary rentowności skorygowanej ryzykiem. W dalszej części pokazane zostały możliwości wykorzystania rentowności skorygowanej ryzykiem do podejmowania decyzji zarządczych. Statystyki dotyczące aktywności klientów banków Zrzeszenia SGB w Sektorze bankowym oraz jakość ich zobowiązań omówiła Anna Mathia z Biura Informacji Kredytowej. Szczególną uwagę zwróciła na potrzebę monitorowania portfela klientów indywidualnych. Zaproponowała jednocześnie możliwości wykorzystania do tego celu produktów i narzędzi oferowanych przez BIK. Marian Nowak naczelnik w Departamencie Ryzyka Bankowego przedstawił zagadnienia związane z Rekomendacją S, w szczególności możliwości jej wykorzystania jako pomoc w generowaniu bezpiecznego portfela kredytowego przedsiębiorstw. Omówił najważniejsze zalecenia nadzoru dotyczące oceny zdolności i wiarygodności kredytowej oraz sposoby oceny wartości nieruchomości. Zwrócił także uwagę na główne problemy związane z interpretacją niektórych zapisów Rekomendacji S. Na zakończenie głos zabrał Paweł Pawłowski Prezes Zarządu SGB-Banku S.A., który poinformował o dotychczasowych efektach dyskusji z KNF na temat rozwiązań w zakresie wdrożenia w bankach spółdzielczych polityki zmiennych składników wynagrodzeń. Podsumowania konferencji dokonał Adam Skowroński Wiceprezes Zarządu SGB-Banku S.A., deklarując, że kolejne takie spotkanie odbędzie się już za rok. Faktycznego podsumowania dokonali wszyscy uczestnicy konferencji w trakcie uroczystej kolacji, wieczoru z kabaretem oraz na parkiecie (tym tanecznym a nie giełdowym). Zapraszamy ponownie za rok. Agnieszka Koprowska Departament Wsparcia Obrotu Gospodarczego SGB-Bank S.A., Informator SGB nr

14 Z życia SGB Bank Spółdzielczy w Tczewie i społeczna odpowiedzialność biznesu Strategia Tczewskiego Banku zakłada wspieranie inicjatyw w regionie w którym działa Bank. Każdego roku na działalność społeczno-wychowawczą, charytatywną, kulturalną, sportową, nauki, oświaty i wychowania Bank przeznacza złotych znaczne kwoty. Celem działalności Banku Spółdzielczego w Tczewie jest rozwój społeczności lokalnych, budowanie sieci współpracy pomiędzy aktywnymi mieszkańcami, organizacjami, samorządami i organizacjami pozarządowymi. W ubiegłym roku Bank dofinansował 150 różnych lokalnych projektów. W zakresie finansowym Bank jako partner Fundacji Pokolenia i założyciel Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia aktywnie pracuje w lokalnych Programach Grantowych co ma wpływ na doskonałą orientację na potrzeby społeczności lokalnej. Bank jest uczestnikiem w Radzie Funduszu Lokalnego. Celem działania Funduszu Lokalnego jest gromadzenie środków na kapitał żelazny, zarządzanie tymi środkami oraz określenie zasad wydatkowania. Fundusz Lokalny działa na rzecz: wspierania działalności organizacji pozarządowych, promocji i rozwoju wolontariatu, wspomagania rozwoju wspólnot lokalnych, edukacji i wychowania. Bank jako Partner Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia, aktywnie uczestniczy w rozwoju partnerstwa trójsektorowego i realizacji zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego. Wspiera organizacje wkładem własnym do realizowanych projektów. Natomiast jako partner Fundacji Pokolenia nie tylko dofinansowuje projekty ale także deleguje pracownika do Komisji Grantowej, która ocenia złożone wnioski wybierając spośród nich najciekawsze inicjatywy i pomysły. Bank współpracował z Powiatem Tczewskim i Fundacją Pokolenia przy projekcie pn: Trzy filary Bank Partnerów Lokalnych realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem partnerstwa jest wspólna realizacja Przedsięwzięcia oraz osiągnięcie celu głównego projektu tj. wzmocnienie partnerstwa lokalnego na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej Powiatu Tczewskiego poprzez wzrost aktywności partnerów z trzech sektorów. Pracownik Banku brał czynny udział w szkoleniach oraz spotkaniach dotyczących realizacji projektu. W ramach projektu powstały Punkty Informacyjne znajdujące się również placówkach Banku. BS Tczew działania na rzecz lokalnego środowiska. Wspieranie inicjatyw lokalnych, aktywny udział w życiu publicznym oraz szeroko rozumiana współpraca z samorządami lokalnymi, doceniana przez środowisko lokalne i grupy zawodowe, kreuje pozytywny wizerunek tczewskiego banku. W Konkursie Bank w służbie społeczności lokalnej organizowanym przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, po raz kolejny Bank otrzymał nagrodę za zaangażowanie na polu społeczno gospodarczym. W konkursie tym ważne były rekomendacje jakie przekazywały środowiska, które Bank wspiera. W konkursie Gospodarczo Samorządowym HIT Pomorza, Bank Spółdzielczy w Tczewie otrzymał Kryształowy HIT Pomorza 2010 za promowanie wiedzy ekonomicznej i bankowej w środowisku uczniów poprzez Konkurs Nasza klasa na 5 i 6. Bank współpracując z Gazetą Tczewską był głównym partnerem tego Konkursu. Celem konkursu jest popularyzowanie praktyki oszczędzania wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Dodatkowo konkurs pogłębia więzi środowisk szkolnych z Bankiem. W Konkursie organizowanym przez Akademię Rozwoju i Filantropii Bank otrzymał nagrodę Dobroczyńca Roku w kategorii Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy. W konkursie organizowanym przez Instytut Lokalnego Biznesu, Bank został laureatem Bank Przyjazny Biznesowi 2010, otrzymał też wyróżnienie w I Edycji Konkursu Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy Ponadto podczas Powiatowej Gali Wolontariatu 2011 Bank otrzymał WYRÓŻ- NIENIE Firma przyjazna społeczności lokalnej, a Joanna Marć WYRÓŻNIENIE Wolontariuszka roku za zaangażowanie w realizację programu wolontariatu pracowniczego. Powiatowa Gala Wolontariatu to wydarzenie, które pokazuje jak ważną rolę pełni wolontariat. Pozwala docenić najaktywniejszych, nie tylko wolontariuszy, ale także organizacje, instytucje oraz przedsiębiorstwa wspomagające organizację inicjatyw społecznych i działające na rzecz dobra wspólnego. Za swoje działania Eugenia Pokorska- Sawczuk Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie została wyróżniona Denarem Tczewskim Sambora II nr 6, za okazaną pomoc w przygotowaniu wystawy Pradzieje Tczewa inaugurującą obchody Jubileuszu 750-lecia Miasta Tczewa. 12 Informator SGB nr 161

15 W cyklu Z wizytą u Bankowość spółdzielcza jest fascynująca Rozmowa z Pawłem Lewandowskim, prezesem zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego w Elblągu Jesteśmy tuż przed zakończeniem roku. Jak Pan go ocenia z punku widzenia ekonomicznego banku? Wyniki finansowe za mijający rok są lepsze niż w Jednak zauważyłem pewną tendencję, pracujemy na coraz niższych marżach, a koszty prowadzenia działalności niestety rosną. Nasze obligo kredytowe wzrosło, a zaległości zmalały. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że podstawowe wskaźniki planu finansowego zostaną osiągnięte. Przybywa nam też klientów, co bardzo cieszy. Wielu z nich korzysta z oferty kredytowej. Jaka grupa klientów obecnie bierze kredyty? Z uwagi na tradycję, byliśmy kiedyś typowym bankiem rolniczym, wśród naszych klientów jest wielu rolników. Jesteśmy świadkami pewnej zmiany pokoleniowej, jaka nastąpiła na wsi. Dzisiaj gospodarzami często są młodzi ludzie, którzy dużo inwestują, powiększają swoje gospodarstwa. Korzystają z polityki państwa, która pozwala na zakup ziemi czy sprzętu na preferencyjnych warunkach. Na uwagę zasługuje także fakt, że coraz więcej klientów deponuje u nas swoje pieniądze. Wspomniał Pan, że wielu klientów oszczędza. Za nami początek nowej kadencji parlamentu. Premier w swoim expose zapowiedział wiele reform i cięć Nie stylizujemy się na bank uniwersalny od wszystkiego. Staramy się oferować produkty i usługi na najwyższym poziomie, w atrakcyjnej dla klientów cenie mówi Paweł Lewandowski, prezes zarządu banku Siedziba banku mieści się zabytkowym budynku w centrum miasta Bank Spółdzielczy w regionie Tym razem redaktorzy,,informatora SGB wybrali się do województwa warmińsko mazurskiego, do Elbląga. Tutaj swoją siedzibę ma Spółdzielczy Bank Ludowy, który działa od 1946 roku. Ostatnio dołączył do Spółdzielczej Grupy Bankowej. Przypomnijmy, że w rubryce prezentujemy różne banki naszej Grupy, każdy z nich przyczynia się do budowy pozytywnego wizerunku SGB na rynku usług finansowych. m.in. likwidację lokat antypodatkowych czy takie produkty oferował bank? Akurat nas bankowców zapowiedź o likwidacji lokat antypodatkowych nie zaskakuje, słyszeliśmy już o tym rok wcześniej. Prawdą jest jednak, że każda tego typu zmiana pozbawia nas możliwości dochodu, a to wpływa na ekonomikę banku. Pracując w banku, blisko naszych klientów, znamy ich potrzeby i oczekiwania. W budowaniu nastrojów na wsi niebagatelną rolę odgrywa polityka stóp procentowych kreowana przez bank spółdzielczy. Każda informacja płynąca ze stolicy jest konfrontowana z tym, jak zachowa się najbliższa instytucja finansowa, jaką jest bank. Jak będzie zaopatrzony najbliższy sklep, jakie leki będzie można kupić w aptece. Jeśli to wszystko funkcjonuje normalnie, bez radykalnych zmian, wówczas życie toczy się zwyczajnym rytmem i nie ma zagrożeń. Jak wygląda sytuacja gospodarcza z Pana punktu widzenia, prezesa banku? Czy rzeczywiście grozi nam spowolnienie? Na kryzys finansowy nakłada się kryzys zaufania, a zaufanie w finansach jest bezcenne. Ograniczone zaufanie powoduje większe spustoszenie w umysłach ludzi niż w ich portfelach. Musimy być wiarygodni w tym co robimy. Nie można się nadmiernie zadłużać, na zasadzie jakoś to będzie. Jeśli zapomnimy o tej zasadzie, to możemy boleśnie odczuć pogorszenie naszej sytuacji. Zawsze musimy pamiętać o równowadze budżetowej zarówno w skali makro jak i mikro. W skali mikro, czyli z punktu widzenia naszego banku nie grozi nam kryzys. Jestem głęboko przekonany, że samorząd terytorialny poprzez swoją politykę nakręci koniunkturę, to my jako bank zrobimy dobre finanse. Od dawna wiadomo, że banki spółdzielcze są naturalnie wpisane w lokalne krajobrazy. Szkoda, że nie zawsze samorządy lokują swoje środki właśnie w lokalnych bankach. Czasem powierzają je bankom z,,górnej półki, które potem transferują zyski na zewnątrz. Natomiast współpraca z bankiem spółdzielczym, powoduje, że zyski są inwestowane tutaj, wracają poprzez podatki, inwestycje itp. To jest swoiste antidotum na spowolnienie gospodarcze w ujęciu lokalnym. Czy Pana zdaniem kryzys finansowy, zapoczątkowany upadkiem banku inwestycyjnego Lehman Brothers czegoś nas nauczył? Informator SGB nr

16 W cyklu Z wizytą u Historia Spółdzielczego Banku Ludowego w Elblągu Bank powstał w niespełna rok po zakończeniu wojny. Miasto Elbląg jak i tzw. Ziemie Odzyskane, wróciły do Polski po 123 latach obcego panowania. Przed placówkami bankowymi powstała więc niepowtarzalna szansa uczestnictwa w odbudowie i rozwoju gospodarczym kraju. Dzięki pożyczkom wielu osadników znalazło tu swoje miejsce, rozwinęło gospodarstwa, w mieście powstawały sklepy i zakłady rzemieślnicze. Dekret o reformie bankowej z 1948 roku zapoczątkował zmiany w działalności elbląskiego banku. Na wieś wkraczała spółdzielczość produkcyjna. Z natury rzeczy banki spółdzielcze wspierające rolnika indywidualnego nie były łaskawie widziane przez władzę. W latach bank ponosił straty. W lipcu 1950 roku zmienił nazwę na Gminną Kasę Spółdzielczą i objął terenem działania gminę Elbląg oraz sąsiednie gminy. W roku 1951 uzyskano nadwyżkę bilansową w wysokości 7,7 tys. zł. Stało się to po przejęciu do obsługi kasowej centrali ogrodniczej, spółdzielni mleczarskiej i centrali zielarskiej w Elblągu, a także cukrowni w Starym Polu i roszarni w Malborku. Lata przyniosły nowy etap działalności bankowej. W tym czasie bank zmienia czterokrotnie swoją nazwę. W 1957 roku GKS przemianowano na Kasę Spółdzielczą. W roku 1958 na Bank Ludowy Spółdzielnię Oszczędnościowo Pożyczkową, w roku 1962 na Spółdzielczy Bank Ludowy i w roku 1973 na Bank Spółdzielczy. Jednak wolą spółdzielców, w roku 1984 powrócono do nazwy Spółdzielczy Bank Ludowy i taka obowiązuje do dzisiaj. Przypomnieć wypada, że w roku 1975 w miejsce Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo Pożyczkowych, powołano do życia Bank Gospodarki Żywnościowej. Można śmiało stwierdzić, że otworzyło to dla banku spółdzielczego nową kartę rozwoju na lata Z pobliskiego Malborka, gdzie był usytuowany oddział wojewódzki BGŻ, płynęły do banku merytoryczne, niezbędne do pracy wskazania, ale i pomoc finansowa. Dzięki niej bank mógł rozpocząć modernizację obiektu, sfinansować komputeryzację. Ten okres jest zaliczany w historii banku do wysoce udanego. Ta współpraca umocniła bank i w dużym stopniu ułatwiła mu przejście przez fazę transformacji i dostosowania swojej działalności do wolnego rynku. W roku 1993 bank przeniósł się do nowej, przestronnej siedziby przy ul. Zacisze. Placówka jest nowocześnie urządzona i skomputeryzowana. Obecnie członkami banku są mieszkańcy Elbląga prowadzący placówki usługowe i handlowe oraz rzemiosło a także rolnicy z podelbląskich wsi. Bank jest zaliczany do kategorii średnich o sumie bilansowej od 30 mln do 50 mln. Za rok 2010 suma bilansowa wyniosła 32,2 mln zł. Fundusze własne 4,7 mln zł. Bank zgromadził depozytów na sumę 26,9 mln zł, i udzielił kredytów na sumę 19,2 mln zł. Bank posiada swoja strategię rozwoju na lata W środowisku elbląskim wypracował sobie silną pozycję i markę. Zapewne przyczynił się do propagowania edukacji społecznej. Na przykład jedna z gazet centralnych zafundowała czytelnikom prezent w postaci specjalnej edycji książek,,klasyki biznesu, składającej się z 15 tomów. Sięgam po tę bogatą wiedzę opartą na doświadczeniu innych ludzi, aby oswoić się ze zjawiskami, które przychodzi nam pokonywać. Dla nas bankowców kryzys postawił jako ważne zadanie zwiększenie funduszy własnych i jeszcze efektywniejsze zarządzanie bankiem. Właśnie jak bank radzi sobie na konkurencyjnym rynku usług finansowych? Nasz bank liczy tyle lat, co powojenny okres Elbląga, ale nie przysparza nam to zbyt dużo korzyści. Jednak przez ten czas wypracowaliśmy sobie markę partnera godnego zaufania. Od banku klienci oczekują bezpieczeństwa finansowego oraz przyjaznej obsługi. Muszę z radością przyznać, że ludzie do nas przychodzą, jak np. warszawiacy do cukierni Bliklego. To taka tradycja, z naszym bankiem jest podobnie. Z naszych usług korzystał dziadek, który brał pożyczkę na utworzenie gospodarstwa, potem przychodził syn, teraz wnuk. Wysokość zgromadzonych w naszym banku środków niekiedy zdumiewa inspektorów nadzoru. W czasach, gdy banki komercyjne wydają miliony na marketing, zatrudniają znane osoby do promocji swoich produktów, klienci bardzo dużo środków deponują u nas. W związku z tym odnotowujemy dynamikę przyrostu. Jaka jest tajemnica powodzenia? Myślę, że w tym, iż ludzie nigdy się na nas nie zawiedli. Co bank jeszcze wyróżnia? Od dawna oferujemy klientom nowoczesne produkty i rozwiązania informatyczne. Prowadzimy rozliczenia w systemie Internet Banking, firmy mają do dyspozycji rozliczenia Home Banking. Ponadto bank w ramach Western Union udostępnia otrzymywanie i przekazywanie środków pieniężnych w kraju i za granicą. Klienci naszego banku, którzy kooperują z kontrahentami zagranicznymi, przeprowadzają rozliczenia dewizowe. Myślę, że nie bez znaczenia jest też dostęp do naszych usług w tradycyjny sposób. Do naszego banku łatwo trafić, poza tym oferujemy wygodny parking na kilkanaście samochodów, co bardzo doceniają klienci, zwłaszcza, że od niedawna w Elblągu działa strefa ograniczonego parkowania. Na jakiego klienta nastawiony jest bank? Czy jesteście bankiem uniwersalnym? Nie stylizujemy się na bank uniwersalny od wszystkiego. Staramy się oferować produkty i usługi na najwyższym poziomie, w atrakcyjnej dla klientów cenie. Naszym klientem jest rolnik posiadający gospodarstwo rolne, rzemieślnik, biznesmen wytwórca lub handlowiec. Staramy się też wspierać ludzi przedsiębiorczych i pracowitych. Ostatnio jeden z naszych klientów był bez pracy, namówił szwagra i obaj sprzątają oraz malują klatki schodowe. Obaj mają zatrudnienie. Mamy też klientów zamożniejszych, prowadzący zakłady melioracyjne, albo z branży skórzanej. Są biznesmeni zajmujący się transportem, budownictwem, elektrotechniką itp. Zarabiamy też na odsetkach od kredytów. Nadwyżki finansowe lokujemy w banku zrzeszającym na dogodnych warunkach. Coraz częściej mówi się, że klienci banków spółdzielczych nie należą do najmłodszych. W jaki sposób bank chce zainteresować swoją ofertą młode pokolenie? Muszę obiektywnie stwierdzić, że mam przyjemność i zaszczyt zarządzać młodą kadrą. Pracownicy swobodnie posługują się nowoczesnymi narzędziami. To stwarza taką dość wyraźną komuni- Pomnik dzielnego czeladnika piekarskiego, jak głosi legenda uratował on Elbląg przed Krzyżakami 14 Informator SGB nr 161

17 W cyklu Z wizytą u kację ludzi młodych z młodymi. Dlatego odróżniłbym statystyki mówiące o członkach banku od jego klientów. Musiał upłynąć pewien czas na uporządkowanie list członkowskich. I rzeczywiście na tych listach jest jeszcze wiele osób w różnym wieku. Natomiast klientami naszego banku są zwykle osoby w średnim wieku i młodzi wchodzący na ścieżkę samodzielnego rozwijania swoich celów gospodarczych. Możemy mówić o tzw. stratyfikacji społecznej, czyli przekroju warstw danej społeczności. Elbląg jest miastem nasyconym młodymi ludźmi, i dlatego mamy klientów będących odzwierciedleniem społeczności miasta. Młodych przyciągamy atrakcyjną ofertą kredytową, szybkimi decyzjami, bezpośrednim kontaktem z kierownictwem banku. Organizujemy spotkania, prezentacje dla młodych ludzi. Czy ten dialog z młodymi ludźmi nam się udaje? Statystyki potwierdzają, że nie tracimy młodych klientów, a to już jest sukces. Panie Prezesie jak Pan trafił do banku spółdzielczego? Miałem kilkuletnie doświadczenie zdobyte w instytucjach finansowych i dyplom ukończenia wyższej uczelni. Szukając nowych wyzwań postanowiłem wziąć udział w konkursie na dyrektora banku spółdzielczego. Pracami rekrutacyjnymi kierował dr Bogumił Kosznik z Gdańska, był znaną i cenioną postacią w kręgach polskiej bankowości spółdzielczej. Wygrałem konkurs, potem odbyłem trzyletni staż w małym banku spółdzielczym w powiecie elbląskim. Sprawdziłem się i awansowano mnie na szefa większego banku, właśnie w Elblągu. Myślę, że to był bardzo dobry życiowy wybór, a to co mnie najbardziej fascynowało w bankowości spółdzielczej, to odwzorowanie ustroju finansowego, prawnego i samorządowego w mikro skali. Wszystkie te elementy są w banku. A poza tym bank to obracanie pieniędzmi, poprzez gotówkę widać ludzi, ich zachowania, nastroje od radości do smutku w razie porażki biznesowej. W banku, jak w soczewce skupia się wiele rzeczy z których można wyciągnąć wnioski i naukę. Jakie plany ma zarząd banku na przyszłość? Jakie nowe usługi zamierzacie wdrożyć? W jaki sposób chcecie umacniać swoją pozycję. Naszą ambicją jest osiągnięcie trzech celów: utrzymanie banku i zapewnienie miejsc pracy, dalszy, zrównoważony rozwój finansowy i po trzecie przyrost funduszy własnych, jako wymóg bezpieczeństwa finansowego na przyszłość. Obecnie mamy nowy bank zrzeszający SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu. W strategii rozwoju banku na najbliższe lata stawiamy sobie ambitne cele wynikające z nowego otoczenia w jakim się znaleźliśmy. Wprowadziliśmy produkty z myślą o ludziach młodych, przejmujących gospodarstwa rolne. W ofercie mamy także tańszy kredyt na budownictwo mieszkaniowe. Zapewniamy dostęp do kredytów inwestycyjnych na preferencyjnych zasadach. Myślimy też o młodych biznesmenach i innych Wysoka na prawie 100 metrów katedra Św. Mikołaja to jedna z głównych atrakcji turystycznych miasta Opinie klientów Mieczysław Daroszewski, właściciel firmy RE- MIX, mieszkaniec Elbląga Konto w Spółdzielczym Banku Ludowym mam od ponad 10 lat. Posiadam konto firmowe, żona jest właścicielem konta osobistego. Oboje jesteśmy bardzo zadowoleni. Po pierwsze mamy bardzo blisko, centrala banku jest oddalona tylko o około 800 metrów od naszego domu. A za co cenię bank? Głównie za typowo europejski poziom obsługi. To pełen profesjonalizm, połączony z przyjaznym podejściem do klienta, każdego klienta. Osobiście cenię sobie, że gdy wchodzę do sali obsługi klienta panie do mnie się uśmiechają. Nie pytają o nazwisko, tylko przystawiają stempelek:,,znany osobiście. Zenon Stefanowicz, współwłaściciel Agencji Ochrony Osób i Mienia Ankon, mieszkaniec Elbląga Mówią, że banki nie są od lubienia, ale do zarządzania pieniędzmi, wspierania przedsiębiorców. Dzisiaj oferta banków jest do siebie bardzo podobna. Ale nasz bank w Elblągu oferuje jeszcze wartość dodaną, wizyta w nim to naprawdę przyjemność. Mają dobrą ofertę i podają ją w bardzo interesującym opakowaniu, co mam na myśli? Przede wszystkim obsługę, pracownicy banku są wyjątkowo mili. Doskonale wiedzą, jak pomóc, co wyjaśnić. Jestem pewien, że głównie zależy im na tym, żeby klient był zadowolony, niż na robieniu zysku za wszelką cenę. grupach zawodowych, dla których mamy specjalne produkty na wyjątkowych zasadach. Nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem kredytobiorców. Poza tym jesteśmy gotowi wdrożyć nowe usługi, które oferuje bank zrzeszający, czyli SGB-Bank S.A. Życzę Państwu, aby wszystko się udało. Korzystając z okazji i zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, chciałbym wszystkim naszym Klientom, Udziałowcom, Radzie Nadzorczej i Pracownikom złożyć najserdeczniejsze życzenia, a w nadchodzącym Nowym Roku życzyć realizacji planów i zamierzeń. Dziękuję za rozmowę. Informator SGB nr

18 Leasing FINAŁ Zrealizowanie zamierzeń sprzedażowych nie oznacza dla naszego Towarzystwa spoczęcia na laurach. Pracujemy nad osiągnięciem jak najlepszego wyniku na koniec roku. Miesiąc grudzień planujemy zamknąć podpisaniem jeszcze kilku znacznych kontraktów. Jest dobry czas ku temu, ponieważ wiele firm pragnie dokonać korekty swojego wyniku dla uniknięcia zbyt wysokich podatków. Poszukując sposobu na wygenerowanie kosztów, klienci korzystają z leasingu na zakup samochodów, maszyn lub innych środków trwałych potrzebnych przedsiębiorstwu. Za wyborem finansowania w tej formule przemawia fakt, że już od pierwszego miesiąca użytkowania wszystkie poniesione wydatki leasingowe można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu. ROK NA FINISZU MINĄŁ ROK Trwający 2011 rok dla SGB-TRANS-LE- ASING PTL Sp. z o.o. był bardzo pracowity i pełen zmian. W czerwcu firma zakończyła wieloletnią współpracę z Wiceprezesem Zbigniewem Ligmannem, za którą serdecznie dziękujemy. Obecnie jednoosobowy Zarząd reprezentuje Prezes Michał Franc. Wrzesień zaowocował poszerzeniem Spółdzielczej Grupy Bankowej poprzez połączenie GBW S.A. i MR Banku S.A. Daje to możliwość zaoferowania klientom Banków Spółdzielczych z terenu województw mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego, nowego produktu bankowego jakim jest bs-leasing. Bieżący rok jest dla naszej firmy szczególnie satysfakcjonujący. Możemy już teraz zakomunikować, że do listopada osiągnęliśmy poziom obrotów bardzo zbliżony do założonych planów sprzedażowych na ten rok. Z całą pewnością w grudniu będziemy mogli świętować przekroczenie założonej wartości transakcji. BS-LEASING ROŚNIE Nasza firma nieustannie prowadzi działania mające na celu zwiększenie dostępności bs-leasingu. Chcemy, aby każdy Bank Spółdzielczej Grupy Bankowej miał możliwość oferowania go swym klientom. W tym roku podpisaliśmy umowy z kolejnymi dziesięcioma Bankami Spółdzielczymi. Przyszły rok stawia przed nami nowe wyzwania. Jednym z nich jest podjęcie aktywnej współpracy z bankami działającymi do niedawna w ramach grupy Mazowieckiego Banku Regionalnego. Naszą propozycją dla Banków, poza możliwością włączenia leasingu do swojej oferty, jest również szkolenie w zakresie doradztwa i sprzedaży, osobiste i korespondencyjne wsparcie doradców leasingowych SGB T-L oraz przygotowanie i dostarczenie materiałów marketingowych. ROK U NASZYCH KLIENTÓW Ponieważ rok 2011 jest okresem wytężonych prac przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej, zauważalne jest znaczne ożywienie w branży budowlanej. Liczne budowy i remonty dróg i obiektów skłoniły naszych klientów do poszerzenia i odnowienia parku maszynowego. Nasza Spółka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm umożliwia finansowanie maszyn budowlanych zarówno nowych, jak również takich które mają już za sobą kilka przepracowanych lat. Piotr Idczak i Maciej Jasiński Doradcy leasingowi SGB-TRANS-LEASING PTL Z okazji nadchodzących Świat życzymy Państwu oraz najbliższym, zdrowia, radości i wytchnienia od codzienności, niech ten magiczny czas spędzony w rodzinnym gronie będzie okazją do spotkań i refleksji, a nadchodzący Nowy 2012 rok przyniesie szczęście i spełnienie marzeń. Zarząd i pracownicy SGB-TRANS-LEASING 16 Informator SGB nr 161

19 Z życia SGB m specjalna Informator SGB nr

20 Informacje Cloud Computing Zrzeszenia SGB Zbliżający się koniec roku skłania do refleksji i podsumowań, a w szczególności do analizy podjętych działań. Koniec roku to także czas, w którym mówimy o perspektywach, a także wyzwaniach i zamierzeniach stawianych na najbliższy rok oraz w szerszej długoterminowej, strategicznej perspektywie. W Spółdzielczej Grupie Bankowej (SGB) był to rok realizacji strategii teleinformatycznej Zrzeszenia. Zakończono etap konstruowania modelu informatyzacji Zrzeszenia SGB (rozwiązanie SGB). Dla przypomnienia, należy nadmienić, że prace w tym obszarze były prowadzone w SGB od kilku lat. W listopadzie wdrożono to rozwiązanie w kolejnym Banku Spółdzielczym, a z kilkoma następnymi podpisano umowy na wdrożenie. Uzyskano także deklaracje od ponad 70 banków spółdzielczych zainteresowanych wdrożeniem rozwiązania SGB. Przed nami, z jednej strony, przygotowanie w krótkim czasie wdrożeń umożliwiających wydajne i efektywne funkcjonowanie w systemie zintegrowanym jak największej liczby banków spółdzielczych. Z drugiej strony to rozbudowa istniejącego rozwiązania o nowe funkcjonalności, moduły i systemy pozwalające na rozszerzenie zakresu wsparcia informatycznego banków spółdzielczych, ich działalności biznesowej. Określając model informatyzacji Zrzeszenia SGB, w skrócie można powiedzieć, że jest on oparty na dwóch filarach (przyświecają mu dwie dewizy): 1. Bank Zrzeszający wykonuje usługi wspierające, które bez szkody dla samodzielności Banków Spółdzielczych mogą być wykonywane wspólnie sprawniej, wydajniej, bezpieczniej, 2. Bank Spółdzielczy może w większym stopniu skoncentrować się na rozwijaniu działalności handlowej i na aspektach ekonomicznych. Realizację powyższych idei może zapewnić odpowiednio przygotowane rozwiązanie informatyczne. W SGB zdecydowano, iż rdzeniem (systemem korowym) będzie system def3000, którego producentem jest polska firma (Asseco Poland SA). Całość rozwiązania złożona jest z wielu modułów (systemów), które pochodzą od wielu dostawców, a które są ze sobą zintegrowane. 1 Na początku roku 2011, eksperci środowiska bankowego, za dokonania związane z realizacją modelu informatyzacji (wdrożenie def3000), ogłosili Gospodarczy Bank Wielkopolski SA (współtworzący Zrzeszenie SGB) Liderem informatyki instytucji finansowych 2010 roku. 2 Model informatyzacji SGB umożliwia bankom prowadzenie obsługi klientów bez konieczności posiadania indywidualnych systemów informatycznych (wraz z konieczną infrastrukturą). W Modelu SGB zastępowane są one usługami centrum przetwarzania danych SGB (centrum usług wspólnych). Usługi świadczone w tym centrum cechują: a. Samodzielność w korzystaniu z usług tzw. usługa na żądanie (z ang. on-demand), b. Wszechobecny dostęp usługa dostępna za pośrednictwem standardowych urządzeń sieciowych umożliwiających dostęp do sieci Intranet (sieć prywatna banków Zrzeszenia), c. Połączenie zasobów niezależne od ich lokalizacji, d. Elastyczność użytkownicy mogą zwiększać lub zmniejszać swoje zasoby w zależności od potrzeb i możliwości, e. Pay-per-use opłaty pobierane są od użytkowników w zależności od parametrów wykorzystywanej infrastruktury (np. mocy obliczeniowej procesorów, udostępnionej przestrzeni dyskowej). Powyższe charakterystyki są typowe dla usług, które z ang. zwane są Cloud Computing czyli przetwarzanie w chmurze i dotyczą tzw. chmur prywatnych (usługa nie jest dostępna dla każdego, a jedynie dla ograniczonego kręgu odbiorców). Dla banku przetwarzanie w chmurze ma niebagatelne znaczenie, ponieważ uwalnia zasoby obszarów zaplecza bankowego i umożliwia zogniskowanie swojej działalności w obszarach biznesowych i relacji z klientami. Całość zagadnień technicznych, m.in. utrzymania, konserwacji i rozwoju systemu informatycznego, jest wykonywane na rzecz banku przez wyspecjalizowane służby SGB. Graficzną ilustrację usług świadczonych przez centrum usług wspólnych przestawiono na rys. 1 SGB-Bank S.A. realizując w 2011 roku model informatyzacji Zrzeszenia, który obejmuje usługi z zakresu systemu korowego, bankowości elektronicznej, rozliczeń, sprawozdawczości, przystąpił do kolejnej fazy budowy rozwiązania. Szczególny nacisk położono na rozszerzenie zakresu funkcjonalnego w obszarach wsparcia analityków kredytowych (system CasePro), analiz związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (system C-Spert), a także analiz finansowych banku (Oracle BI). Ponadto, aby rozszerzać zakres usług, z których będą mogły korzystać banki spółdzielcze, w połowie roku uruchomiono usługę hostingu. Rys Informator SGB nr 161

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2 wania. 03 ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH Powstała w 2010 roku Spółdzielnia ANG jest częścią Grupy ANG, w skład której wchodzą firmy realizujące

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ wczoraj i dziś

Bank BGŻ wczoraj i dziś Bank BGŻ wczoraj i dziś Kim jesteśmy dziś Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw Jesteśmy doceniani w obszarze CSR Nagrody 2014 r. Lider Rankingu Odpowiedzialności Społecznej

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Zostań Agentem PKO Banku Polskiego Jeśli: prowadzisz działalność gospodarczą, szukasz pomysłu na własny biznes, interesuje Cię działalność w sferze bankowości i finansów,

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce Zaproszenie do dyskusji Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS

SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS Zarządzaj swoim sukcesem... O FIRMIE Aligis świadczy kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY Termin: 4 października 2011 Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Sala Notowań) Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY PARTNERZY

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Plan prezentacji System finansowy a sfera realna Rozwój w ujęciu krajowym,

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Obligacje gminne szansą na przetrwanie kryzysu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Obligacje gminne szansą na przetrwanie kryzysu przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ Katedra Ekonomii Koło Naukowe Cash Flow Obligacje gminne szansą na przetrwanie kryzysu przez jednostki samorządu terytorialnego. mgr Monika Mordzak Dr. Rafał Wójcikowski

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego.

Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego. Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego Jarosław Myjak Wiceprezes Zarządu Banku PKO Bank Polski Słabnące tempo wzrostu

Bardziej szczegółowo

{{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach

{{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach {{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach 2007-2014 Sytuacja ekonomiczna Gminy Góra w latach 2007-2014. Stan na dzień 31 grudnia Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DOCHODY 41 256

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 13 MARCA 2013 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi Sukces Każdy z nas przychodzi na świat z sekretnym zadaniem. Jak myślisz, jakie jest Twoje? Czy jesteś gotowy wykorzystać w pełni swój potencjał? Do czego masz talent? Jakie zdolności, zainteresowania

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917)

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za maj 2013 r. Bydgoszcz, 11 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l WSPÓŁCZESNA Anna Szelągowska (red.) \ l Jr- 1 ^ B 383117 CED EWU.PL PLATtNltiM \ i Wprowadzenie 11 1. Narodziny spółdzielczości kredytowej w Europie i rozwój banków spółdzielczych w Polsce - Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie.

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. 1. Rys historyczny. 2. Dzień dzisiejszy: jubileusz 65-lecia, teren działania wyniki finansowe, GBS Bank na tle innych bs.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Standaryzacja pozwoli także na płynne wprowadzenie obligacji do notowań na platformie CATALYST.

WSTĘP. Standaryzacja pozwoli także na płynne wprowadzenie obligacji do notowań na platformie CATALYST. REKOMENDACJA w sprawie niektórych warunków technicznych emisji obligacji komunalnych, które nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i o wartości emisji niższej niż 100 mln zł Niniejsza Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku www.psab.pl Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku Kim jest Anioł Biznesu? to inwestor kapitałowy, który angażuje własne środki finansowe w rozwój

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Powrót do wyników Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Zatrudnieni e Na dzień 2 czerwca 2014 r. 400 pracowników (suma uwzględnia uczniów praktycznej nauki zawodu, osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1991 powstanie od 2002 Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków

Bardziej szczegółowo

Droga Regionalna. Stan przygotowań do realizacji inwestycji. Rybnik, 16 listopada 2015 r

Droga Regionalna. Stan przygotowań do realizacji inwestycji. Rybnik, 16 listopada 2015 r Droga Regionalna Racibórz - Pszczyna Stan przygotowań do realizacji inwestycji Rybnik, 16 listopada 2015 r Dlaczego niemożliwe stało się możliwe? do listopada 2014 dziś Budowa drogi nie jest możliwa z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe Załącznik do Uchwały Nr 12/IV/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 20 lutego 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 13/I/14 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 21 lutego 2014 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za listopad 2012 r. Bydgoszcz, 12 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Finansowanie obszarów wiejskich

Finansowanie obszarów wiejskich Finansowanie obszarów wiejskich XVI Kongres Gmin Wiejskich RP Serock, 6-7 października 2015 r. PROW 2007-2013 w BGK Pożyczki ze środków budżetu państwa będące finansowym wsparciem dla JST i LGD realizujących

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Kolejne efekty BREaktywacji: nowy model Oddziałów Korporacyjnych BRE Banku

Kolejne efekty BREaktywacji: nowy model Oddziałów Korporacyjnych BRE Banku Kolejne efekty BREaktywacji: nowy model Oddziałów Korporacyjnych BRE Banku Tomasz Bogus Dyrektor Banku ds. Sieci Oddziałów Korporacyjnych BRE Bank SA Prezentacja dla mediów 20 lipca 2006 r. Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo