INFORMATOR SGB. Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4. Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR SGB. Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4. Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str."

Transkrypt

1 Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4 Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str INFORMATOR SGB Poznań, listopad-grudzień 2011 nr 6/161 def3000 doświadczenia z wdrożenia str Rokiem Spółdzielczości str

2 Patrząc w szklaną kulę dr Michał Jurek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (fot. archiwum autora) Obyś prognozował w ciekawych czasach tak można by strawestować znaną chińską klątwę. Nadchodzący nieuchronnie koniec roku rodzi jednak nieodpartą pokusę sprawdzenia wieszczbiarskich mocy i sformułowania kilku prognoz dotyczących zjawisk określanych potocznie jako tzw. czarne łabędzie, czyli nagłych wydarzeń, które wywierają przemożny wpływ na funkcjonowanie światowej gospodarki. Charakterystyczną cechą czarnych łabędzi jest to, że nabierają one logicznego uzasadnienia dopiero wtedy, gdy już wystąpią. W okresie bezpośrednio je poprzedzającym nikt jednak nie dopuszcza do siebie myśli, że zjawiska tego typu rzeczywiście mogą się zrealizować. Ilustrując tę cechę, N. Taleb (profesor New York University oraz założyciel i prezes funduszu inwestycyjnego Empirica) w swojej książce The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable, przytoczył pewien przykład. Mianowicie, aż do XVII wieku Europejczycy byli przekonani, iż wszystkie łabędzie są białe. Dopiero badacze fauny i flory australijskiego kontynentu odkryli, że w przyrodzie można napotkać również łabędzie o czarnym upierzeniu. Była to niespodziewana, niemalże nieprawdopodobna obserwacja, a jednak przyczyniła się do zmiany utrwalonych od wieków przekonań. Co więcej, już post factum nikt nie miał oporów przed odrzuceniem dotychczas przyjmowanego uogólnienia, zgodnie z którym wszystkie łabędzie są białe. Wynika stąd, że zdarzenia klasyfikowane jako czarne łabędzie można bez trudności wytłumaczyć ex post, natomiast niezwykle trudno je przewidzieć ex ante. Spróbujmy zatem zidentyfikować czarne łabędzie, które mogą się ziścić w nadchodzących dwunastu miesiącach. Oto kilka z nich: USA wpadają w pułapkę płynności. Biorąc pod uwagę frustrująco słabe, jak to określił B. Bernanke, tempo wzrostu gospodarczego, Fed inicjuje trzeci program ilościowego poluzowania polityki monetarnej, ponownie skupując od banków papiery wartościowe. Program nie przynosi jednak spodziewanych rezultatów: wzrost gospodarczy nie przyspiesza a bezrobocie pozostaje wysokie na poziomie 8-9%. Instytucje finansowe, zaniepokojone nasilającym się konfliktem Republikanów i Demokratów w sprawie redukcji długu publicznego i deficytu budżetowego, nie zwiększają aktywności kredytowej, i impuls prorozwojowy, na który liczy Fed, nie występuje. W warunkach nasilających się obaw o stan finansów publicznych i koniunkturę w USA, amerykańskie podmioty gospodarujące powstrzymują się przed działalnością inwestycyjną, gromadząc płynne aktywa finansowe. Władze monetarne i fiskalne nie są w stanie odwrócić tej tendencji. Fed nie może stymulować gospodarki zarówno poprzez obniżkę podstawowej stopy procentowej (z uwagi na to, że już teraz wynosi ona 0-0,25%), jak i przez dalsze ilościowe luzowanie polityki pieniężnej, ponieważ wraz z przedłużającym się skupem papierów wartościowych pogarsza się struktura bilansu amerykańskiego banku centralnego rośnie bowiem udział ryzykownych należności w jego aktywach. Nie można również zwiększyć wydatków rządowych, by pobudzić poprawę koniunktury. W sposób niekontrolowany rośnie bowiem amerykański dług publiczny (w 2011 roku przekroczył on już 15 bln USD). Gospodarka USA pogrąża się w długotrwałej stagnacji gospodarczej, a amerykański dolar stopniowo traci rangę najważniejszej waluty na świecie. Europejskim bankom komercyjnym nie udaje się zwiększyć funduszy własnych. Zrealizowanie wytycznych, przyjętych 26 października br. na szczycie UE, zgodnie z którymi europejskie banki mają podnieść współczynnik adekwatności kapitałowej Core Tier-1 z 5% do 9%, pozyskując kapitały prywatne na rynku finansowym, okazuje się niemożliwe. W tej sytuacji banki zwracają się po dokapitalizowanie do Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej, który jednak nie dysponuje wystarczającymi środkami, by takiej pomocy udzielić. Banki proszą więc o pomoc rządy macierzystych krajów. W krajach, w których rządy odmawiają dokapitalizowania banków, dochodzi do gwałtownych spadków notowań akcji zagrożonych banków, prowadząc do krachu na giełdach. Gdzieniegdzie dochodzi do runu na banki i bankructw instytucji bankowych. Natomiast w państwach, których rządy angażują się w proces dokapitalizowania i przejmowania kontroli nad bankami, szybko wzrasta dług publiczny, pogarszając i tak napiętą sytuację fiskalną tych krajów. Prowadzi to do spadku ich wiarygodności kredytowej oraz obniżki ratingów międzynarodowych agencji ratingowych i wywołuje panikę na rynku finansowym. Część krajów PIIGS ogłasza twarde bankructwo. Kraje PIIGS uzależniają się od finansowej kroplówki EFSF i interwencyjnych zakupów emitowanych przez siebie papierów skarbowych na wtórnym rynku długu przez EBC. Warunkiem dalszego udzielania pomocy jest jednak coraz silniejsze zacieśnianie polityki fiskalnej i wprowadzanie bolesnych reform gospodarczych. Napotykają one rosnący opór społeczeństw, co przekłada się na wzrost niestabilności politycznej, prowadząc do częstych zmian rządów. Ryzyko polityczne powoduje dalszy wzrost rentowności obligacji i bonów skarbowych państw PIIGS (rentowność 2-letnich greckich obligacji skarbowych na rynku wtórnym już dziś przekracza 100%), wspierany dodatkowo przez obawy inwestorów, że bezpowrotnie stracą oni część pieniędzy ulokowanych w tych instrumentach dłużnych, tak jak to stało się w przypadku greckich obligacji. Kraje PIIGS tracą jakąkolwiek możliwość finansowania się na rynku długu, a koszty obsługi już zaciągniętych zobowiązań gwałtownie rosną. Sprawia to, że mimo radykalnych reform część krajów PIIGS nie jest w stanie zahamować wzrostu długu publicznego. Państwa te nie otrzymują jednak dodatkowych środków z EFSF, ponieważ zapowiadana operacja lewarocd III str. okładki

3 Z życia SGB Informator SGB nr 161 1

4 Aktualności Jeep Wrangler Prestiżowy samochód terenowy Jeep Wrangler Rubicon, dysponujący dodatkowy profesjonalnym wyposażeniem, był główną nagrodą w Lokacie z nagrodami zima Szczęśliwym zwycięzcą został Klient Banku Spółdzielczego w Słupcy, pan Zygmunt, prowadzący z rodziną gospodarstwo rolne. Podczas uroczystego przekazania samochodu przyznał, iż jest wierny temu Bankowi już od ponad 20 lat, korzysta z wielu innych oferowanych produktów i regularnie uczestniczy w Lokacie z nagrodami. Nagrodą za wytrwałość jest wymarzone auto. Pan Zygmunt właśnie przymierzał się do kupna nowego pojazdu, zatem szczęście w losowaniu rozwiązało dylemat, jaki model wybrać. Kluczyki do auta laureat odebrał z rąk Lidii Dobersztyn, prezes BS w Słupcy (na fot. obok). Życzymy, by nowy Jeep Wrangler Rubicon znakomicie sprawdzał się na wszystkich drogach i bezdrożach. Przypominamy, że w najnowszej edycji Lokaty z nagrodami czeka na zwycięzców aż siedem Fordów Ka. Kolejna emisja obligacji samorządowych organizowana przez SGB-Bank S.A. we współpracy z bankiem spółdzielczym W wyniku przeprowadzonego konkursu SGB-Bank S.A. wybrany został agentem i gwarantem dojścia skutku emisji obligacji Gminy Pniewy. Burmistrz Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny oraz skarbnik Gminy Elżbieta Bandurowicz podpisali w dniu 31 października br. dokumenty związane z emisją obligacji o łącznej wartości nominalnej równej złotych. W spotkaniu, które odbyło się w nowej siedzibie Banku Spółdzielczego Duszniki w Szamotułach uczestniczyli także Ryszard Lorek, Wiceprezes zarządu SGB- Banku S.A. oraz Wojciech Jujeczka, Prezes zarządu BS Duszniki, który prowadzi obsługę bankową Gminy Pniewy. Gmina Pniewy wyemitowała łącznie obligacji, których wykup następować będzie w latach Środki pozyskane z emisji przeznaczono na sfinansowanie modernizacji ulicy Poznańskiej w Pniewach. Inwestycję tę Od prawej: Jarosław Przewoźny, Burmistrz Gminy Pniewy, Elżbieta Bandurowicz, Skarbnik, Wojciech Jujeczka, Ryszard Lorek. Gmina realizuje w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , a prace remontowe mają na celu przywrócenie odpowiedniej jakości nawierzchni drogowej, wydzielenie ciągów pieszych i rowerowych oraz wykonanie oznakowania i uzupełnienie oświetlenia. 2 Informator SGB nr 161

5 Aktualności SGB-Bank S.A. organizatorem emisji obligacji zwiększających fundusze własne banków spółdzielczych Udana emisja obligacji ESBANKU Pełnym sukcesem zakończyła się emisja obligacji własnych przeprowadzona przez ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku. Inwestorzy złożyli zapisy na obligacje o łącznej wartości nominalnej równej ,00 złotych. Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na powiększenie funduszy własnych banku. W dniu 29 listopada br. Zarząd ESBAN- KU podjął uchwałę o przyjęciu ofert nabycia obligacji banku i tym samym dojściu emisji do skutku. Obligacje przydzielono 14 inwestorom, którzy wyrazili gotowość nabycia łącznie z emitowanych piętnastoletnich obligacji banku. W wyniku nadsubskrypcji Zarząd ESBANKU zmuszony był do dokonania redukcji złożonych zapisów. Decyzję o przeprowadzeniu emisji piętnastoletnich obligacji własnych Zarząd ESBANKU podjął w dniu 30 września br. z zamiarem pozyskania środków, które zaliczone zostaną do funduszy własnych banku na podstawie przepisów art. 127 Prawa bankowego. Wartość nominalna obligacji wyniosła 5 mln zł, a funkcję agenta emisji oraz depozytariusza obligacji postanowiono powierzyć SGB-Bankowi S.A. W dniu 15 listopada br. ESBANK skierował do wytypowanych inwestorów (głównie klientów banku) propozycję nabycia emitowanych obligacji banku. Odpowiadając na złożoną propozycję nabycia inwestorzy wyrazili zainteresowanie nabyciem obligacji o wartości ,00 złotych tym samym planowana emisja doszła do skutku, a ESBANK wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zaliczenie pozyskanych środków do funduszy własnych banku. SGB-Bank S.A. działając jako agent emisji zobowiązany był do przygotowania wymaganej prawem dokumentacji emisyjnej, koordynowania całego procesu i dokonania niezbędnych rozliczeń po zamknięciu emisji. Obligacje ESBANKU nie posiadają formy dokumentu i zapisane są na rachunkach papierów wartościowych, które dla nabywców obligacji prowadzi Wydział Usług Powierniczych SGB-Banku S.A. Emisja obligacji ESBANKU jest pierwszą w tym roku emisją obligacji banku spółdzielczego z naszego Zrzeszenia, która została w pełni przygotowana i przeprowadzona przez SGB-Bank S.A. SGB-Bank S.A. agentem emisji obligacji Katowickiego Przedsiębiorstwa Meblowego Agata S.A. KPM Agata S.A. wyemitowała w dniu 2 listopada 2011 roku w obrocie niepublicznym sztuk obligacji o wartości nominalnej zł każda. Wyemitowane obligacje są zabezpieczonymi papierami wartościowymi na okaziciela, których kupon ustalany będzie w oparciu o stawkę WIBOR 6M i wypłacany w okresach półrocznych. Zgodnie z warunkami emisji wykup obligacji następować będzie w latach Środki uzyskane z emisji spółka zamierza przeznaczyć na finansowanie swojej bieżącej działalności operacyjnej oraz realizację przyjętej strategii inwestycyjnej. Funkcję agenta, gwaranta i depozytariusza obligacji spółka powierzyła SGB-Bankowi S.A., dla którego jest to kolejna po emisjach spółek Termy Maltańskie, SGB- Trans Leasing, Budus, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny oraz Aluplast kompleksowo obsługiwana emisja obligacji komercyjnych. Katowickie Przedsiębiorstwo Meblowe Agata S.A. jest jednym z największych detalicznych sprzedawców mebli i artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce. Historia spółki sięga roku 1952, kiedy to powstało przedsiębiorstwo państwowe. Z dniem 8 czerwca 1994 roku Od prawej: Grzegorz Przondziono, Prezes zarządu KPM Agata, Ryszard Lorek, Wiceprezes zarządu SGB-Banku S.A., Grzegorz Ćwik, Wiceprezes zarządu KPM Agata, Przemysław Wojtysiak, Dyrektor Oddziału Finansowe Centrum Biznesu w Poznaniu, po podpisaniu w dniu 28 października br. dokumentów emisyjnych. Fot. Magda Ilek-Nowak przedsiębiorstwo przekształcone zostało w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i zmieniło nazwę na Katowickie Przedsiębiorstwo Meblowe Agata Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, a następnie sprywatyzowane. W trakcie swojej ponad 55-letniej historii Agata stała się marką powszechnie rozpoznawalną, stanowiącą połączenie niepowtarzalnego wzornictwa z wysoką jakością oferowanych wyrobów, czego potwierdzeniem są liczne nagrody i wyróżnienia, które spółka otrzymała. W 2010 roku prestiżowy miesięcznik ekonomiczny Forbes przyznał firmie Diamenty Forbesa. Spółka otrzymała tytuł Salon Roku w rankingu przeprowadzanym przez czasopismo Meble Plus oraz Godło Jakości Obsługi zajęła trzecie miejsce w konkursie Mistrz Handlu i Usług Master Card Informator SGB nr 161 3

6 Aktualności W konsumenckim konkursie jakości usług tytuł Najlepsze w Polsce laur otrzymały dwa banki: Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie i Bank Spółdzielczy w Chodzieży Uroczystość wręczenia miała miejsce 09 grudnia br. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. BS Chodzież Dominik Micek Konkurs jest organizowany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, które jest organizatorem Konsumenckich Konkursów Jakości Produktów oraz Konsumenckich Konkursów Jakości Usług o prawo posługiwania się godłem Najlepsze w Polsce/The best in Poland. ŁK Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej godło Najlepsze w Polsce/The best in Poland zostało uznane przez Komisję Europejską, a w obu konkursach udział mogą brać nie tylko polskie firmy i polskie produkty, ale także firmy z całej Unii Europejskiej działające na terytorium Polski lub w Polsce wytwarzające swoje produkty i świadczące w Polsce wszelkiego rodzaju usługi. J. Kubanek z dyplomem Fot. zbiorowa wyróżnionych Fot. Ryszard Galowski Dwudziesta siódma placówka esbanku Otwarcie placówki w Wolborzu Wśrodę 23 listopada br. ESBANK Bank Spółdzielczy otworzył nową placówkę bankową w Wolborzu przy placu Jagiełły 17 Burmistrz Wolborza Elżbieta Ościk, Prezes Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej Witold Morawski, właściciele firm z Wolborza i okolic, oraz pracownicy i zarząd Banku uczestniczyli w spotkaniu inaugurującym działalność placówki. Podczas spotkania Jacek Zacharewicz Prezes podkreślił, że jest to już dwudziesta siódma placówka ESBANKU Banku Spółdzielczego. Zaznaczył również, że obecność ESBANKU na terenie Wolborza będzie na pewno korzystna dla mieszkańców miasta i gminy. Podczas otwarcia zaproponowano dla wolborzan rozrywkowe atrakcje w centrum miasta rozdawano bowiem balony i cukierki z logo Banku, po ulicach spacerowała także bankowa maskotka miś ESBANKUŚ. 4 Informator SGB nr 161

7 Aktualności Zaproszenie do zmodernizowanego Banku Spółdzielczego w Raszkowie W Raszkowie zmieniła się sala obsługi klienta Uroczyste przecięcie wstęgi od lewej: Michał Prymka Dyrektor SGB-Banku S.A. Oddziału w Ostrowie Wlkp., Anna Ćwiklak Prezes Zarządu, Jacek Bartczak Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Raszkowski Bank dosyć wcześnie wpisał się w historię powiatu ostrowskiego ponieważ istnieje na rynku usług finansowych już ponad 135 lat. W czasie zaboru pruskiego w dniu 2 lipca 1876 roku w Raszkowie odbyło się zebranie założycielskie, mające na celu założenie spółki z nieograniczoną poręką, która miała nieść pomoc ekonomicznie słabemu drobnomieszczaństwu i chłopstwu. Już 20 dni później do Rejestru Spółkowego w Ostrowie Wielkopolskim została wpisana firma pod nazwą Bank Ludowy w Raszkowie. Kolejny lipiec w historii banku to lipiec roku 1981, kiedy to ogromnym wysiłkiem samego banku, w bardzo trudnych ekonomicznie czasach, oddano do użytku budynek bankowy w Raszkowie. I w tym właśnie roku została określona misja banku, która brzmi: Maksymalne zaspokojenie potrzeb i usług finansowych członków i klientów banku wypracowując niezbędne dochody na sfinansowanie kosztów oraz niezbędnego zysku do rozwoju banku. Bank Spółdzielczy w Raszkowie jest bankiem z całkowicie polskim kapitałem, będącym własnością społeczności lokalnej z placówkami w Ostrowie Wielkopolskim i w Przygodzicach. Bank jest niezmiennie związany z lokalnym środowiskiem, a poprzez wysoki standard obsługi oraz nowy wizerunek jest to nowoczesny, konkurencyjny, a przede wszystkim otwarty na klienta i jego potrzeby. Należy zauważyć, że działa w solidnej grupie Spółdzielczej Grupie Bankowej, która dysponuje siecią ponad 1800 placówek w całym kraju. Realizując strategię tworzenia nowoczesnej instytucji finansowej, w dniu 6 czerwca 2011 r. rozpoczęto modernizację budynku a precyzując parteru budynku Banku. Aranżacja wnętrza sali odpowiada nowoczesnym standardom bankowości oraz umożliwia komfortową obsługę. Jednym z założeń banku jest bycie bankiem bezpiecznym, utrzymującym dobry wizerunek na rynku finansowym, dlatego zmodernizowana sala spełnia najnowsze wymagania bezpieczeństwa i jakości obsługi. Przeprowadzenie tej inwestycji było możliwe, między innymi, dzięki życzliwemu podejściu klientów oraz rzetelności firm wykonawczych. Wśród gości Uroczystości nie zabrakło przedstawicieli lokalnego środowiska, przedsiębiorców, polityków, władz miasta i gminy. Zaproszeni goście na uroczyste otwarcie m. in. Poseł Piotr Walkowski Informator SGB nr 161 5

8 Z życia SGB 50. rocznica powstania Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim obchodzona w bieżącym roku połączona została z uroczystym otwarciem, kolejnego nowego budynku oddziału Banku. Tym razem to oddział w Sulęcinie wprowadził się do eleganckich i nowoczesnych pomieszczeń w nowo wybudowanym Bankowym budynku. Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim pełni misję banku lokalnego, który wspiera miejscowych rolników, założycieli tego banku, przedsiębiorców i samorządy. Właściwie dopasowane produkty finansowe, doświadczenie i wiedza pracowników to oferta dla klientów Banku. Dążymy do tego, aby mieszkańcy naszego rejonu, tam gdzie funkcjonują placówki naszego banku, mieli pewność, że spotkają się z fachowym personelem i życzliwym przyjęciem. Tak jak dotąd, będziemy dbać o interesy Naszych klientów powiedziała Aniela Kijkowska Prezes Zarządu Banku, która wraz z Urszulą Kłucińską przecinała wstęgę (na fot. obok) 28 października br. ŁK Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Moment przecinania wstęgi Bałtycki Bank Spółdzielczy w roku 65 lecia Otwarcie Centrali Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie miało miejsce 12 grudnia 2011 r. i uwieńczyło obchody 65-lecia istnienia Banku. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m. in. Stanisław Gawłowski Poseł na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Jan Krawczuk Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Ryszard Lorek Wiceprezes Zarządu SGB-Bank S.A. Na fot. budynek centrali BBR po renowacji 6 Informator SGB nr 161

9 Z życia SGB Południowo Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku swoim Klientom Spotkanie w świątecznej atmosferze i serdeczne życzenia składane w przyjaznej atmosferze Goście spotkania opłatkowego Klienci, przyjaciele, kapłani, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie zarządów zaprzyjaźnionych Banków Spółdzielczej Grupy Bankowej w: Głowaczowie, Pionkach, Lipsku, Zwoleniu, Białobrzegach, Skaryszewie, prezesi, dyrektorzy i kierownicy dużych firm z regionu oraz oczywiście dziennikarze lokalnych mediów przybyli na doroczne spotkanie opłatkowe zorganizowane przez zarząd i Radę Nadzorczą Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku. Tradycyjnie bankowcy zapraszają swoich gości nazajutrz po Dniu Świętego Mikołaja. Uczestników przywitał dr Krzysztof Sadurski prezes Zarządu. Jest mi niezwykle miło, że mogę dziś gościć Państwa, ludzi wyjątkowych, którzy są siłą naszego banku. Bez Was nie byłoby nas. Każdy z Państwa ma udział w budowaniu pozycji banku, pomnażaniu jego zasobów i siły. Cieszę się, że znaleźliście czas i skorzystaliście z naszego zaproszenia. mówił m.in. prezes. Życzył wszystkim aby święta były niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień w gronie rodziny, przyjaciół wszystkich bliskich a w nowym roku spełniły się wszystkie najskrytsze marzenia. Do życzeń dołączył się ksiądz prałat prof. Henryk Ćwiek, proboszcz miejscowej parafii i dziekan dekanatu jedlińskiego, zaprzyjaźniony z bankiem od ponad 20-tu lat. Duchowny podkreślił, że uczciwa praca połączona z pasją i szacunkiem dla bliźnich zawsze przynosi owoce, z których bankowcy spółdzielcy mogą być dumni. Następnie zaintonował jedną z najbardziej znanych kolęd po tytułem Bóg się rodzi. I nic dziwnego, duchowny jest miłośnikiem muzyki z zawodu i powołania. Sam biskup wysłał go wiele lat temu na studia muzyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Za duchownym śpiew podjęli pozostali goście. Potem było składanie świątecznych życzeń, wymiana poglądów, wspólne rozmowy przy udekorowanym stole niemal w rodzinnej atmosferze. Na koniec każdy z gości otrzymał świąteczny upominek i kalendarz na przyszły rok z zaznaczonym terminem przyszłorocznego spotkania. Opłatkowe spotkania z klientami i przyjaciółmi jedlińskiego banku odbywają się od lat. W tym w pierwszą środę grudnia padł rekord frekwencji, do centrali banku przybyło dziewięćdziesięciu gości. W przyszłym roku będziemy musieli pomyśleć o nowym miejscu. Nasze bankowe sale więcej gości już nie pomieszczą. Może spotkamy się w Muzeum Gombrowicza we Wsoli? zastanawia się prezes. Wybór jest nieprzypadkowy, bowiem bank jest mecenasem muzeum znanego pisarza. ROS Fot. Archiwum Banku Informator SGB nr 161 7

10 Z życia SGB Pierwsza powojenna platforma widokowa w Górach Sowich Wpołowie listopada br. w Bielawie miało miejsce uroczyste otwarcie pierwszej w powojennej historii, platformy widokowej na zboczu zwanym Kocim Grzbietem na terenie Gór Sowich w Sudetach. Pomysłodawcą oraz głównym inicjatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Wielka Sowa, które od lat wspiera Powiat Dzierżoniowski w realizacji projektów mających na celu promocję pięknych okolic Gór Sowich. Po wielu poszukiwaniach zostało wybrane piękne, urzekające miejsce na Kocim Grzbiecie z widokiem w kierunku Bielawy, Dzierżoniowa, góry Ślęża, a w przeciwną górską stronę szczytów Kalenica, Słoneczna, Korczak i cały rejon doliny Ciemnego Jaru. Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie, który wspiera ważne lokalne Widok w kierunku Bielawy, Dzierżoniowa oraz góry Ślęża. Platforma widokowa. Fotografie pochodzą z archiwum BS wdzierżoniowie inicjatywy zdecydował się zostać głównym sponsorem inwestycji. Na szczęście jest taki bank w Dzierżoniowie, który jest bankiem lokalnym bo tutaj ma Zarząd. Mówię o Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Zarząd tego banku podjął decyzję, że dokładają się nie na zasadzie bycia jednym z wielu, tylko finansują w całości konstrukcję stalową i drewnianą. podsumował Lech Nowak prezes Stowarzyszenia Wielka Sowa. Bardzo dużą satysfakcję sprawia fakt, że powstanie platformy widokowej w Górach Sowich spotkało się z tak ogromnym zainteresowaniem ludzi w każdym wieku. Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie w ten sposób przyczynił się do promocji pięknego rejonu Dolnego Śląska. Wiedzieć, znaczy zarabiać, SGB-Bank S.A. partnerem cyklu EDS Trzecia już edycja konferencji wojewódzkich dla samorządów terytorialnych i podmiotów zależnych pod wspólnym hasłem Wiedzieć, znaczy zarabiać przeszła do historii. Ogólnopolski cykl konferencji EDS Europejskiego Doradcy Samorządowego na przełomie września i listopada 2011 roku stał się jedną z największych imprez w kraju, skupiającą środowiska samorządowe. Wzorem lat ubiegłych przedsięwzięciu patronowały resorty finansów i rozwoju regionalnego zaś poszczególne konferencje w każdym z 16. województw patronatem honorowym objęli Marszałkowie Województw. Partnerem strategicznym całego cyklu konferencji był m.in. SGB-Bank S.A. Konferencje gościły w miastach wojewódzkich od 23 września do 14 listopada 2011 r. Bloki tematyczne dotyczyły m.in. racjonalizacji wydatków JST i optymalizacji przychodów, finansowaniu inwestycji gminnych, wreszcie edukacji ekonomicznej, traktowanej jako fundament konkurencyjności gospodarki. Podczas każdej z konferencji wręczano wyróżnienie Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2011 (dla gmin) oraz Dbający o finanse 2011 (dla spółek gminnych i zakładów komunalnych) za aktywny udział w ogólnopolskim systemie wymiany informacji gospodarczych w ramach Programu Ochrony Finansów Samorządów oraz Dłużnik alimentacyjny. 8 Informator SGB nr 161

11 Z życia SGB Solidarny Bank wartości spółdzielcze źródłem przewagi konkurencyjnej? 16 listopada br. w Falentach pod Warszawą odbyła się III Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. we współpracy z niemieckim spółdzielczym ośrodkiem szkoleniowym Akademie Deutscher Genossenschaften e.v. Konferencja realizowana była pod tytułem Solidarny Bank wartości spółdzielcze źródłem przewagi konkurencyjnej?, stawiając przed uczestnikami pytania o takie elementy i obszary działalności Banków Spółdzielczych, które stanowić mogą źródło ich przewagi konkurencyjnej. Pytania zawsze bardzo ważne ze względu na nieustane dynamiczne zmiany na rynku usług finansowych, a obecnie w związku z trudną sytuacją i niepokojem wywołanym ciągłymi doniesieniami o trudnościach ekonomicznych i oznakami rzeczywistego spowolnienia gospodarczego nabierające nowego sensu. W dyskusji nad działalnością instytucji finansowych coraz częściej pojawiają się bowiem odniesienia do kwestii etyki, ich społecznej odpowiedzialności i roli w utrzymaniu stabilności, a także stymulowaniu rozwoju gospodarek lokalnych i narodowych, a patrząc szerzej także gospodarki europejskiej i światowej. Misja społeczna i poszanowania dla etycznych norm i zasad są wartościami bliskimi polskim Bankom Spółdzielczym. Wypracowany przez lata kapitał zaufania warto podkreślać i pokazywać w codziennej działalności Banku, cieszyć się nim i korzystać z niego w poszerzaniu grupy Uczestnicy warsztatów członków i klientów. Wszyscy zaproszeni do udziału w Konferencji prelegenci i goście podkreślali, że nie pozostawia żadnej wątpliwości fakt, że Banki Spółdzielcze są instytucjami niezwykle ważnymi i potrzebnymi, pełniącymi różne także społeczne role. Powinny dbać o swoje miejsce na rynku usług z dumą podkreślając to co je wyróżnia! Konferencja realizowana była pod patronatem Prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej, Członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego, która osobiście otworzyła obrady prezentacją na temat Banki Spółdzielcze z teraźniejszości w przyszłość. Wśród prelegentów byli także: Prezes Ryszard Lorek (SGB-Bank S.A.), Karol Sachs (Crédit Coopératif, Francja), Prezes Mariusz Wyżycki (Biuro Infomacji Kredytowej), Janina Zajic (GLS, Niemcy), Prezes Ryszard Mroziński (BBS w Darłowie), Prezes Zdzisława Maksymiuk (BS w Brańsku), Prezes Adam Dudek (BS w Limanowej), Prezes Piotr Narloch (Concordia Ubezpieczenia), Dr Alois Tu: Warsztaty z CRM Zach (Raiffeisen Regionalbank Mödling, Austria), Marc Weegen (BVR, Niemcy), Prezes Ryszard Leszczyński (BS w Jastrzębiu Zdroju) oraz Rafał Czekaj (Biuro Innowacji Alior Banku). Każde z wystąpień wniosło do dyskusji wiele cennych i inspirujących uwag. Konferencja zrealizowana została przy wsparciu: Fédération Européenne de Finances et Banques Ethiques et Alternatives, Crédit Coopératif, Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., Spółdzielczej Grupy Bankowej, Biura Informacji Kredytowej, Union Investment oraz Concordia Polska TUW. Uzupełnieniem zagadnień poruszanych podczas Konferencji Solidarny Bank były warsztaty zrealizowane w Falentach w dniu 17 listopada br. Ich celem było doskonalenie różnych aspektów zarządzania sprzedażą. Skupiały się zatem na ujęciu bardziej merkantylnym czy ekonomicznym działalności Banku Spółdzielczego, stanowiącym niezwykle ciekawe dopełnienie wniosków i obserwacji z pierwsze- Informator SGB nr 161 9

12 Z życia SGB go dnia Konferencji. Pierwszy z tematów warsztatowych poświęcony był Wykorzystaniu przez Banki Spółdzielcze SGB systemu CRM w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku usług finansowych. Dyskusję nad znaczeniem CRM jako systemu wsparcia sprzedaży w Banku Spółdzielczym prowadzili Damian Dudziński i Dawid Majdecki z Departamentu Sieci i Sprzedaży SGB- Banku S.A. Trzy kolejne grupy warsztatowe, poświecone tematom: Motywowanie pracowników sprzedaży niezbędna funkcją menadżerską praktyczne metody motywowania podwładnych na rzecz wsparcia pro aktywnych postaw sprzedażowych, System oceny pracowniczej, a efektywność i jakość sprzedaży, Wykorzystanie języka perswazji oraz mechanizmów wywierania wpływu w procesie komunikowania z podwładnymi zrealizowane zostały w ramach projektu Akademia profesjonalnej sprzedaży produktów bankowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyjęta formuła połączenia części konferencyjnej z warsztatową znakomicie spełniła swoją rolę. Obecnie Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. przygotowuje wstępne założenia do przyszłorocznej IV Międzynarodowej Konferencji Banków Spółdzielczych. Małgorzata Palma BODiE Konferencja Zarządzanie Ryzykiem i Finansami w Banku Spółdzielczym * PRAKTYKA * BIZNES * FINANSE * Anna Mathia BIK 1 grudnia 2011 w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym k/poznania odbyła się konferencja poświęcona zarządzaniu ryzykiem i finansami w Banku Spółdzielczym. Spotkanie przeznaczone było przede wszystkim dla Członków Zarządów Banków Spółdzielczych odpowiedzialnych za wymienione w tytule konferencji obszary. Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom bieżącej sytuacji rynkowej oraz zmian w regulacjach dotyczących zarządzania ryzykiem i finansami, w tym głównie omówienie ich praktycznych aspektów. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem na spotkanie przybyło ponad 260 przedstawicieli, aż 140 Banków Spółdzielczych. W gronie sponsorów znalazło się Biuro Informacji Kredytowej reprezentowane przez Wiceprezesa Mariusza Wyżyckiego. Drugim ze sponsorów była firma Bonair, która na swoim stoisku prezentowała rozwiązania informatyczne dla banków. W pierwszej części spotkania dedykowanej zarządzaniu ryzykiem przedstawiono kluczowe kwestie związane m.in. z postanowieniami Komitetu Bazylejskiego, dostosowaniem Banków Spółdzielczych do zmian w regulacjach nadzorczych oraz wykonywaniem obowiązkowego raportowania BION. W drugiej części spotkania dedykowanej zarządzaniu finansami zostały zaprezentowane systemy informatyczne wspierające zarządzanie finansami oraz podnoszące efektywność. Konferencję otworzył Adam Skowroński Wiceprezes Zarządu SGB-Banku S.A., który przedstawił wpływ aktualnych i spodziewanych zmian koniunktury gospodarczej na ryzyko kredytowe ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji sektora Banków Spółdzielczych. W swoim wystąpieniu A. Skowroński wskazał niekorzystne zmiany koniunktury na świecie i w Polsce, i wynikające z nich zmiany w głównych obszarach ryzyka sektora bankowego. Ponadto przedstawił sytuację Banków Spółdzielczych na tle sektora bankowego oraz sposoby sprostania nowym wyzwaniom, jakie stoją przed Bankami Spółdzielczymi. Pierwszym prelegentem Konferencji był Wiesław Czaja dyrektor Departamentu Ryzyka Bankowego, a prezentacja, którą przedstawił dotyczyła najistotniejszych kwestii związanych z wprowadzeniem Dyrektywy CRD IV, w szczególności restrykcyjnych zmian w zakresie kapitałów i wymagań dotyczących płynności, a także polityki zmiennych składników wynagrodzeń. Dodał że, te ważne kwestie mogące mieć w najbliższej przyszłości ogromny wpływ na funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej, są przedmiotem dyskusji przedstawicieli sektora z pracownikami Nadzoru Bankowego. Informacje o zmianach w Prawie bankowym i Prawie spółdzielczym, a także zmianach uchwał KNF mających najistotniejsze znaczenie dla sektora bankowości spółdzielczej zawierała druga część tej prezentacji. 10 Informator SGB nr 161

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

Letnie spotkania z SGB

Letnie spotkania z SGB Poznań, lipiec-sierpień 2009 nr 4/147 Letnie spotkania z SGB Od Redakcji... Uczciwość jest najlepszym sposobem postępowania Tę maksymę propagował już dwieście lat temu Benjamin Franklin, jeden z autorów

Bardziej szczegółowo

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania Strategia wyznaczona na cztery lata str. 9 Zarządzali bankiem na warsztatach str. 33 Sukces z bankiem spółdzielczym Nasz rodzinny browar str. 38 Magazyn Grupy BPS str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze rosną na zaufaniu INFORMATOR SGB. Klienci wygrywają nagrody str 1. W cyklu z wizytą u Bank Spółdzielczy w Czersku str.

Banki Spółdzielcze rosną na zaufaniu INFORMATOR SGB. Klienci wygrywają nagrody str 1. W cyklu z wizytą u Bank Spółdzielczy w Czersku str. Klienci wygrywają nagrody str 1 W cyklu z wizytą u Bank Spółdzielczy w Czersku str. 5-7 INFORMATOR SGB Poznań, lipiec-sierpień 2011 nr 4/159 Banki Spółdzielcze rosną na zaufaniu rusza kampania wizerunkowa

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Bankowość spółdzielcza jest unikalna - Zgromadzenie Prezesów Grupy BPS Obrali Kurs i dotarli do celu - finał konkursu Kurs na zysk Sukces z Bankiem Spółdzielczym - Stałe łącze z Bankiem str. 10 str. 22

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Bankowcy zebrali na pomoc dla dzieci z domu dziecka ponad 30 tys. zł str. 8 Wyniki finansowe Sytuacja w Zrzeszeniu BPS str. 17 Sukces z Bankiem Turystyka to nasza pasja str. 20 Magazyn Grupy BPS str. 4

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16. Magia papierowego teatru. Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie

Liczysz się dla nas. Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16. Magia papierowego teatru. Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie s. 24 Magia papierowego teatru s. 48 NR 2/2015 Liczysz się dla nas www.sgb.pl Spis treści 4 Aktualności

Bardziej szczegółowo

2 B G A K T U A L N O S C I S MAJ/CZERWIEC 2012

2 B G A K T U A L N O S C I S MAJ/CZERWIEC 2012 2 A K T U A L N O S C I SGB SGB A K T U A L N O S C I 3 fot. Ł.K. - W.Witkowski na obchodach MRS w Brodnicy ok 2012 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości.

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14

Liczysz się dla nas. Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14 1 Aby dotrzeć do celu potrzebny jest plan s. 8 Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie s. 32 NR 1/2014 (174) Liczysz

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta. Magazyn Grupy BPS

Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta. Magazyn Grupy BPS Bank niepełnosprawnym przyjazny Rozmowa z Prezes PFON str. 11 Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta str. 16 Sukces z bankiem spółdzielczym Bank pierwszego kontaktu str. 30 Magazyn Grupy BPS str. 7

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Stalowy. Superlider. Do sukcesu dochodzi się wieloma ścieżkami MAGAZYN GRUPY BPS

Stalowy. Superlider. Do sukcesu dochodzi się wieloma ścieżkami MAGAZYN GRUPY BPS LUDZIE I PIENIĄDZE Analiza wyników ekonomiczno-finansowych banków spółdzielczych Grupy BPS. TEMAT NUMERU Zgromadzenie Prezesów i konferencja dla głównych księgowych. WYDARZENIA Visa paywave w konkursie

Bardziej szczegółowo

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II po godzinach Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II ludzie i pieniądze BPS 25 nowa marka bankowości internetowej Banku BPS nasza drużyna BPS Bank Muszynianka Fakro zdobyła Puchar Polski w siatkówce

Bardziej szczegółowo

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach Sukces z bankiem narty, miniatury i inne atrakcje Ocena wyników Banków Spółdzielczych Grupy BPS Odrębność decyzji, ale wspólny wizerunek rozmowa z Tomaszem Mironczukiem, Prezesem Banku BPS S.A. magazyn

Bardziej szczegółowo

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 6 (51) /2012 Zostań Lubuskim Liderem Biznesu zgłoszenia do 16 lipca Finał konkursu 24 września w Filharmonii Gorzowskiej czerwiec 2012 1 2 czerwiec 2012

Bardziej szczegółowo

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014 W numerze Nr 06 O pożyczkach dla podmiotów ekonomii społecznej realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE:

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE: nr 2 KURIER Nr 2(10) - 2014 ISSN 2080-6532 FINANSOWY W NUMERZE: ZUS, OFE I IKE trzy skróty, których znaczenie powinien znać każdy przyszły emeryt STUDENT W BANKU - CZAS NA PAKIET STUDENT ADAM ZAJĄC PREZES

Bardziej szczegółowo

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Solange Olszewska Solaris Bus & Coach S.A. Wytrwałość kluczem do sukcesu

Solange Olszewska Solaris Bus & Coach S.A. Wytrwałość kluczem do sukcesu magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 16 / jesień 2014 mdm for ipad Maklerska ikona mobilności Solange Olszewska Solaris Bus & Coach S.A. Wytrwałość kluczem do sukcesu # nie obiecujemy, że będziesz

Bardziej szczegółowo

ISSN 1506 0977 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH. www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302

ISSN 1506 0977 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH. www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302 ISSN 1506 0977 MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 3/67 jesień 2010 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302

Bardziej szczegółowo

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796 Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Specjalna oferta dla Banków Spó dzielczych MACIF ycie TUW i Banki Spó dzielcze:

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu Zmiany w kartach płatniczych Grupy BPS str. 20 Sytuacja banków spółdzielczych u progu zmian regulacyjnych str. 30 Polski bank wspiera polskiego przedsiębiorcę str. 33 Magazyn Grupy BPS str. 4 Razem czy

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo