Error! Marcador no definido.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Error! Marcador no definido."

Transkrypt

1 Redefinicja Agent Innowacji Profil kompetencji CESI IBERIA, S.A. Wrzesiień 2005 RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 1

2 INDEX TŁO MISJA AGENTA INNOWACJI ZADANIA DO ZREALIZOWANIA PROFIL KOMPETENCJI WIEDZA ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I OBSZAR DZIAŁANIA ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. OBSZAR ZARZĄDZANIA PERSONELEM ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. OBSZAR ZARZĄDZANIA WIEDZĄ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. OBSZAR ZBIOROWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. OBSZAR NOWYCH TECHNOLOGII ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. UMIEJĘTNOŚCI ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. POSTAWY ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. ELEMENTY KOMPETENCJI OGÓLNE ELEMENTY KOMPETENCJI: 18 ELEMENTY KOMPETENCJI: 18 ELEMENTY KOMPETENCJI 1: 19 Metody pracy Procesy, metody i procedury Rezultaty pracy Kluczowe umiejętności RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 2

3 Kluczowa wiedza Element kompetencji 2: 23 Metody pracy Procesy, metody i procedury Rezultaty pracy Kluczowe umiejętności Kluczowa wiedza Element kompetencji 3: 28 Metody pracy Procesy, metody i procedury Rezultaty pracy Kluczowe umiejętności Kluczowa wiedza Element kompetencji 4: 37 Metody pracy Procesy, metody i procedury Rezultaty pracy Kluczowe umiejętności Kluczowa wiedza 40 Element kompetencji 5: 40 Metody pracy Procesy, metody i procedury Rezultaty pracy 43 Kluczowe umiejętności Kluczowa wiedza ŚRODOWISKO ZAWODOWE OBSZARY ZAWODOWE ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. SEKTORY PRODUKTYWNE ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. WŁAŚCIWE I POKREWNE ZAWODY I PRACE ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 3

4 PROFIL AGENTA INNOWACJI TŁO Innowacja, w szerszym tego słowa znaczeniu, może być rozumiana jako czynnik w którym strategia przedsiębiortwa zależy od zmieniających się trendów rynkowych. Pozwala na lepsze wykorzystanie rezultatów płynących z rozwoju oraz pozwala zachować stabilność w czasach recesji. Dlatego należy stworzyć nowy profil zawodowy agenta innowacji, poprzez system doradczy, które odkryje specjalistom i menedżerów potrzebę stworzenia "kultury innowacji "w organizacji. Zalecane będzie, aby przedsiębiorstwa stosowały zarządzanie innowacją, jako strategiczny element promujący kształcenie ustawiczne, wspólną innowację oraz stopniowy rozwój każdego specjalisty będącego częścią organizacji. Niewątpliwie, należy dążyć do stworzenia profilu, który będzie w stanie analizować aspekty materialne i niematerialne w przedsiębiorstwie, odkrywając możliwości rozwoju, powstałe w celu wypracowania optymalnej strategi do generowania przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie. Agent innowacji będzie pełnił funkcje przewodnika dobrych praktyk i proponowanych działań (rozwój produktu, poprawa procesów, implementacja ICT, itd.),ale przede wszystkim w dziedzinie innowacji zasobów ludzkich, w celu osiągnięcia większej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Poradnik będzie charakteryzował się wszechstronnością, odzwierciedlającą szeroką wiedzę Agenta oraz stosowane przez niego techniki. Idealny profil to osoba, o wrażliwości na ludzkie zachowania, o głębokiej wiedzy na temat różnych kwestii, które wpływają na poziom produkcji w organizacji. Stanie się tak dlatego, że kwestie, które muszą zostać przeanalizowane i zmienione, RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 4

5 obejmują aspekty tak różne, jak cele biznesowe, relacje z innymi ludźmi, struktury organizacji, zasady zarządzania, itp. Analiza aktualnej sytuacji w zakresie zarządzania innowacjami wskazuje na to, że nie ma jeszcze porozumienia w sprawie kompetencji zawodowych i standardów, jakie powinny być wymagane. Jednak agent innowacji powinien być, wszestronnym profesjonalistą, znakomicie przygotowanym w sferze nowych systemów zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego i organizacji przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego i organizacji przedsiębiorstw, odpowiedzialności społecznej i zarządzania wiedzą, jak również w sferze nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. MISJA AGENTA INNOWACJI Powinien on rozwijać w ramach przedsiębiorstwa "kulturę innowacji " we wszystkich swoich działaniach, które zakładają: Samoorganizację do innowacji Innowacje są rezultatem wielodyscyplinarnej, zespołowej pracy. To prowadzi do wewnętrznej reorganizacji przedsiębiorstwa i współpracy z agentami zewnętrznymi na narodowym lub międzynarodowym poziomie (systemem państwowym, dostawcami, klientami, konkurentami) którzy uzupełniają własne możliwości organizacji. Dostosowanie zasobów ludzkich do nowych wyzwań konkurencyjnych Wielodyscyplinarność, praca w zespołach, dopasowywanie ludzi do właściwych zadań, określenie odpowiedzialności której wymagają szkolenia zasobów ludzkich. Uwzględnienie technologii w swoich strategicznych działaniach poszukiwania konkurencyjności RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 5

6 ZADANIA DO REALIZACJI Co najmniej poniższe funkcje powinne być realizowane w obszarze działań agenta: - zarządzanie zmianami w organizacji - ulepszanie procesów przedsiębiorstwa - zarządzanie wiedzą oraz kapitałem intelektualnym - współpraca w zakresie planowania strategicznego - odpowiedzialność za nadzór technologiczny - poszukiwanie najlepszych praktyk (benchmarking) - identyfikacja nowych technologii informacyjno komunikacyjnych (ICT) oraz ich rozwoju w organizacji - zarządzanie nowopowstającymi projektami innowacji - wspomaganie transferu technologii - udział w rozwoju innowacji zasobów ludzkich - współpraca w tworzeniu planu szkoleń dla pracowników - budowa rocznego planu innowacji 1.PROFIL KOMPETENCJI Można znaleźć kilka różnych opracowań na temat wiedzy, umiejętności i zachowań (podejść), które powinien posiadać agent innowacji przystępując do działań w środowisku ludzkim. Agent Innowacji w sferze zasobów ludzkich odgrywa kluczową rolę. Co warto wiedzieć ", aby móc to zrobić oraz poradzić z różnymi sytuacjami oraz zmianami "Jak to zrobić" procedury, które są ustalone. Jak być i pozostać", uczestniczyć i zachowywać się profesjonalnie. RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 6

7 1.1 WIEDZA Uważa się, że Agent Innowacji powinien posiadać wiedzę o przedsiębiorstwie w co najmniej niżej wymienionych obszarach: - wnikliwa wiedza na temat organizacji przedsiębiorstwa - wiedza ogólna na temat różnych technologii - zarządzania zmianami - nadzoru technologicznego i konkurencyjnej inteligencji - zarządzania wiedzą - technologi informacji i komunikacji - zarządzania kapitałem ludzkim - rozwóju nowych produktów - zarządzania handlem i ryzykiem Profil wiedzy, którą agent innowacji ma posiadać, należy rozwijać za pomocą następujących obszarów szkoleniowych: Obszar ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORAZ ORGANIZACJI Organizacja przedsiębiorstwa Zarządzanie strategiczne Organizacja jako system, Obszary funkcjonalności Kultura organizacyjna Innowacyjne organizacje (przykłady praktyczne) Obszar Zarządzania Kapitałem Ludzkim Koncepcja zespołu oraz etapy jego rozwoju Characterystyka skuteczności pracy zespołu RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 7

8 Zarządzanie zespołem Czynniki wpływające na skuteczność zespołu Poziomy funkcjonowania Zespół wiedzy. Aspekty podlegające obserwacji Rozwój klimatu wsparcia intelektualnego Przywództwo vs. Zarządzanie Obowiązki lidera Rozwój podstawowych umiejętności Style przywództwa Skutecznośc stylów Adekwatność stylu do różnych sytuacji Polityka szkoleniowa oraz plany Koncentracja na szkoleniach technicznych Stawianie diagnoz Etapy w rozwoju planu szkoleniowego Wytyczne do umiejętności wykrywania potrzeb Koncepcja i rozwój potrzeb Obszar ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Zarządzanie informacją Zarządzanie zasobami informacji Techniki związane z organizacją informacji Psychologia użytkownika informacji Międzynarodowe zasoby informacji w internetowej bazie danych Metody badawcze w procesie pozyskiwania informacji Przetwarzanie informacji RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 8

9 Ocena jakości informacji Polityka informacyjna Mechanizmy promocji informacji w komunikacji Dokonanie konsolidacji innowacji Informacja o sytuacji gospodarczej Czytelność i odpowiednia struktura zarządzania planem biznesowym Formy prawne. Możliwości dywersyfikacji Materiał i telematyczne zasoby Dostęp do źródeł finansowania Integralny Panel Sterowania Definicja oraz ograniczenia Ocena i badania IPS w różnych organizacjach. Badania perspektyw IPS Projekt wskaźników Analiza wniosków. Diagnoza sytuacji Graficzny obraz IPS Zarządzanie Kapitałem Intelektualnym Definicja i ograniczenia kapitału Intelektualnego Wprowadzenie do analizy pracy. Projekt systemu do oceny wyników Charakterystyka i konstrukcja kompetencji Aplikacja zarządzania kompetencjami w polityce kadrowej Metody oceny kapitału intelektualnego RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 9

10 Zarządzanie komunikacją Zewnętrzne: Szkolenia i funkcje w komunikacji - Komunikacja zewnętrzna Komunikacja strategiczna. Obraz, kultura i tożsamość Marketing w komunikacji Metody komunikacji w społeczeństwie wiedzy Wewnętrzne: - Komunikacja wewnętrzna Wartość i znaczenie komunikacji wewnętrznej Rodzaje komunikacji Bariery oraz wpływ braku komunikacji Poziomy komunikacji: formalne (malejące, wzrastające, poziome) oraz nieformalne Rozwój planu komunikacji wewnętrznej Organiacje naukowe Wprowadzenie Podejście do nauczania i innowacji w przedsiębiorstwie Inwestycje w ludzi Inteligencja emocjonalna Inteligencja emocjonalna Znaczenie emocjonalne kapitału w świecie przedsiębiorstw Miary inteligencji emocjonalnej Kompetencje emocjonalne Rodzaje przywództwa w inteligencji emocjonalnej Rozwój inteligencji emocjonalnej Zmiana: potrzeba i wyzwanie organizacji RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 10

11 Zarządzanie zmianą Gdzie wprowadzić zmiany Rola organizacji, zarządzania, ludzi Model zmiany organizacyjnej Przyczyny negatywnego nastawienia do zmian Rodzaje zmian Teorie związane z pojęciem zmiany Etapy w procesie wdrażania zmiany Marketing wewnętrzny Jakość zarządzania i marketing organizacjach przedsiębiorstwa Marketing: pochodzenie i ewolucja Marketing wewnętrzny Marketing wewnętrzy i totalna jakość obszar ZBIOROWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ Odpowiedzialność społeczna Zewnętrzna: Model EFQM - Zewnętrzna Analiza system punktowego Wyniki w różnych obszarach Zbiorowa: - Zbiorowa Konceptualne ramy OZOS Czynniki zachęcające Koncepcja zrównoważonego przedsiębiorstwa Narzędzia OZOS RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 11

12 Raporty trwałości (GRI) Kody zachowania lub SA 8000 Zarząd korporacji CSR. Inicjatywy administracyjne. Audyty technologiczne Etyka i systemy zarządzania ISO 9000 Zarządzanie Jakością Zarządzanie środowiskowe (ISO 14000, EMAS) Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (OHSAS) Zarządzanie procesem Zarządzanie R+D+I Systemy zarządzania według sektorów odniesienia Integracja systemów Techniki rozwoju zarządzania systemami kontroli Obszar NOWYCH TECHNOLOGII Wprowadzenie ICT Pojęcie Rodzaje aplikacji i zastosowań Korzyści z ich używania w przedsiębiorstwie Internet oraz jego zastosowanie w przedsiębiorstwie Historia oraz charakterystyka Rodzaje połączeń i taryf Podstawowe usługi (www, , news, ftp, p2p, etc.) RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 12

13 Zaawansowane usługi w oparciu o internet (strony internetowe, portale, intranet, extranet, fora, wirtualne społeczności, blogi, e-learning, e-commerce, itd.) Systemy operacyjne Automatyzacja biura ICT w przedsiębiorstwie MS Word (Prezentacja dokumentów i modelowanie) MS Excel (Rozwój arkusza kalkulacyjnego i grafiki) MS Access (Baza danych, formularze, tabele itp.) Narzędzia departamentowe (CAD/CAM, CRM, ERP, etc.) Korzyści zastosowania ICT w przedsiębiorstwie. Od danych do wiedzy w przedsiębiorstwie Dane informacja wiedza. Dane/informacja opanowania technik i narzędzi (wywiady, ankiety, obserwacje ). Narzędzia do przetwarzania danych. Handel elektroniczny Wprowadzenie do e-commerce oraz stron internetowych Internet jako narzędzie marketingowe Finansowanie projektu. 1.2 UMIEJĘTNOŚCI RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 13

14 Umiejętności słuchania i empatii Umiejętności przekazu informacji Udzielać oraz otrzymywać opinię Umiejętność negocjacji Umiejętność krytykowania oraz przyjmowania krytyki Komunikacja Umiejętność przekonywania Umiejętność mówienia nie, umiejętność żądania oraz chwalenia Umiejętność publicznego przemawiania Prawidłowe wykorzystywanie komunikacji pisemnej Prowadzenie spotkań Praca w grupie Umiejętności analizowania problemów Analiza i rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów Ocena problemu Podejmowanie decyzji Orientacja na osiąganie rezultatów RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 14

15 Czas jako zasób Zarządzanie czasem Kontrola i planowanie czasu Wartościowanie zadań Programowanie Wytyczne skuteczności i efektywności Zarządzanie projektem Przewodzenie Wyznaczanie jednoznacznych kierunków Motywowanie Przywództwo Zachęcanie Stworzenie właściwego środowiska pracy Przejrzystość Wiarygodność Komunikacja i dialog Elastyczność RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 15

16 Ludźmi Zasobami Zmianą Analityczne Zarządzanie Przedsiębiorcze Autonomiczne Dostosowane do zmian Świadomośc organizacyjna Praca w grupach Spotkania robocze Stałe szkolenia Nadzór rynku i konkurencji Kreatywność Elastyczność Innowacja Otwartość na doświadczenie Wiedza Porównywanie z najlepszymi Współpraca z otoczeniem RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 16

17 1.3 POSTAWY Praca zdyscyplinowana i metodyczna - stałe egzekwowanie rozwiązywania problemów - stała kontrola rezultatów Uczestnictwo w określonym podejściu do pracy Uczestnictwo i współdziałanie w pracy zespołowej - wymiana idei, opinii i doświadczeń Otwarcie na środowisko zawodowe i jego ewolucję Adaptacja do nowych sytuacji w zakresie kompetencji zawodowych - przedsiębiorcze myślenie w działaniu - pewność siebie Szacunek dla zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa w pracy RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 17

18 ELEMENTY KOMPETENCJI OGÓLNY ELEMENT KOMPETENCJI: Rozwój "kultury innowacji " we wszystkich działaniach, opracowany przez przedsiębiorstwo w celu zwiększenia jego konkurencyjności. Ta nowa kultura zakłada wprowadzenie usprawnień technologicznych, lepszej organizacji skuteczności i adekwatności zasobów ludzkich. ELEMENTY KOMPETENCJI: 1. Konfiguracja nowych ram organizacyjnych w przedsiębiorstwach, które ułatwiają przyjęcie innowacyjnych polityk. 2. Dostosowanie zasobów ludzkich do nowego sposobu rozumienia rzeczywistości przedsiębiorstwa w oparciu o innowacje i zmiany. 3. Zarządzanie wiedzą w sposób przynoszący korzyści zatrudnionym, według zrównoważonej przewagi konkurencyjnej. 4. Wprowadzenie systemów zarządzania w przedsiębiorstwie w oparciu o tworzenie wartości, etyki i wzajemnej odpowiedzialności. 5. Zastosowanie nowych technologii we wszystkich aspektach przedsiębiorstwa (rozwój produktów, procesów poprawy efektywności organizacyjnej, zarządzania zasobami ludzkimi, komercjalizacji...). RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 18

19 1. Element kompetencji 1: Konfiguracja nowych ram organizacyjnych w przedsiębiorstwie, które ułatwią wprowadzenie innowacyjnej polityki. 1.1 Profesjonalne realizacja oraz kryteria realizacji Zrozumienie przedsiębiorstwa jako systemu otwartego, którego skuteczność będzie zależeć od relacji, która rozwija się wśród jego elementów składowych (dostawców, klientów, konkurentów, administracji) Elementy organizacyjne oraz zasady istniejące w organizacji przedsiębiorstwa, pozwalają osiągnąć większą skutecznośc w działaniu. Zakres czynników rynkowych mających wpływ na skuteczność przedsiębiorstwa jest analizowany i oceniany Główne czynniki, które gwarantują skuteczność i przetrwanie przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku, są identyfikowane w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Określenie znaczenia posiadania zdefiniowanej strategii jako ważnego elementu do podejmowania decyzji Analizuje się różne strategie przedsiębiorstwa, następnie wybierana jest najlepsza. Zgodnie z ustaloną strategią, także analizowana jest i wcielana w życie nowa struktura organizacyjna W celu zapewnienia konkurencyjności w przedsiębiorstwie, opracowywana jest i wdrażana nowa kultura organizacyjna. Podkręśla się i uświadamia rolę innowacji w przedsiębiorstwie, zapewniających jego przyszłość RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 19

20 Opracowanie systemu zarządzania opartego na procesach przedsiębiorstwa, które ułatwiają koordynację między departamentami Przyszła misja organizacji, kompetecje oraz struktura organizacyjna, wymaga wytyczenia celów do osiągnięcia. Projektowanie zadań i analizy procesów w celu uniknięcia nieefektywnych działań i zasobów Poziom aktywności i zmiennych w organizacji są brane pod uwagę przy postulowaniu aspektów poprawy, które przynoszą w rezultacie wzrost wydajności przedsiębiorstwa. Wzór przedstawiający sposób w jaki należy wykonywać implementację oraz jak poprawić procesy zarządzania z gwarancją sukcesu jest zidentyfikowany. Rozwijanie skutecznego formułowania procesów, za pomocą koordynacji odpowiedzialności poszczególnych obszarów w przedsiębiorstwie, w celu ominięcia przedziałów wodoszczelnych Określenie wskaźników, w celu zapewnienia właściwego monitorowania działalności i przyjęcia środków naprawczych, które będą wymagane w przypadku stwierdzonych odchyleń, należy określić wskaźniki, które pozwolą na kontrolę stopnia osiąganych, złożonych celów Podejmowanie skutecznych decyzji w celu zarządzania istniejącą wiedzą i technologią w przedsiębiorstwie oraz rozwój innowacyjnych projektów w dziedzinach bądź działaniach, które tego wymagają. Właściwie zarządzać dostępną technologią oraz istniejącą wiedzą, zgodnie z ideą zarządzania przedsiębiorstwami RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 20

21 Stworzenie warunków do przeprowadzenia diagnostyki w celu ustalenia potrzeb w zakresie zmian i innowacji, które występują w przedsiębiorstwie. Wykorzystanie wiedzy o rynku, konkurencji i istniejących tendencjach technologicznych, do nabycia w sposób najbardziej korzystny technologii do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Odpowiednie zarządzanie ryzykiem, zmianami i innowacją projektów Odpowiednie, wyprzedzające planowanie projekt, w celu uniknięcia problemów które mogą się pojawić w trakcie jego realizacji Promowanie aktywnego udziału partnerów w zmianach i innowacji projektów, zatwierdzonych w celu osiągnięcia motywacji niezbędnej do rozwoju przewidzianych zadań i działań. Począwszy od oceny dostępnych informacji, wybierane są odpowiednie strategie motywacji, określające sposób stosowania (czasu, przestrzeni, zasobów, wyboru informacji do przekazania...) i kryteria oceny skuteczności działań. Całość elementów projektu, przeznaczona do adaptacji, jest dostosowywana do motywacji danej osoby, aby zagwarantować jej/jemu aktywny udział. Określa się wskaźniki motywujące, które zakładają adaptację działań interwencyjnych, bądź wzmacniająco- motywujących, i okresowo porównywane, poprzez obserwację werbalnych i niewerbalnych wypowiedzi oraz zachowania ogólne. Przekazywana informacja jest jasna i precyzyjna, gwarantując pełne zrozumienie przekazywanej wiedzy RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 21

22 Menedżerowie są wspomagani w procesie wprowadzania zmiany, co do sposobu zarządzania oporem oraz dostosowywania działań wprowadzających nowe pożądane zachowania 1.2. Specyfika obszru zatrudnienia Sposoby, środki pracy Lokalne sieci, komputerów, urządzenia peryferyjne, systemy operacyjne, oprogramowanie antywirusowe, przeglądarki, , aplikacje ogólne zastosowania, urządzenia komunikacyjne, bazy danych, schemat organizacyjny przedsiębiorstwa, procesy map, procedury pracy, ksero, fax, materiały biurowe oraz meble Procesy, metody i procedury Struktura organizacyjna Mapy procesowe Schematy procesu produkcji Diagramy przepływu Procedury pracy i specyfikacje Dokumentacja dotycząca systemu zapewnienia jakości Rezultaty pracy Wyższa skuteczność przedsiębiorczości. Lepszy kontakt i relacje z głównymi aktorami przedsiębiorstwa. Lepsza koordynacja działań Lepsze zastosowanie know how. Bycie na bieżąco ze wszelkimi nowinkami rynkowymi na poziomie zarządzania Kluczowe umiejętności i wiedza RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 22

23 1.2.5.Kluczowe umiejętności Zapewnienie płynnych i pozytywnych relacji z głównymi aktorami przedsiębiorstwa: dostawcami, klientami, konkurentami, administracją publiczną itp. Identyfikacja obszarów lub działań podlegających poprawie rozwoju, zmianie, bądź wymagających wprowadzenia innowacyjnych projektów Stanie się liderem, wprowadzając zmianę oraz innowację w przedsiębiorstwie Podejmowania decyzji zgodnie z otrzymanymi sprawozdaniami i, w razie potrzeby, rozwiązywanie problemów Kluczowa wiedza Organizacyjna skuteczność Zarządzanie strategiczne Koordynacja obszarów funkcjonalnych Zarządzanie procesem. Obecna sytuacja stanu wiedzy i technologii w przedsiębiorstwie Rola innowacji w strategii przedsiębiorstwa Ocena i reperkusje innowacji lub zmiany projektów 2. Element kompetencji 2: Dostosowanie Zasobów Ludzkich do nowego sposobu rozumienia rzeczywistości przedsiębiorstwa, opartego o zmianę i innowację 2.1.Profesjonalna realizacja oraz kryteria realizacji RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 23

24 Rozwój innowacji w kluczowych obszarach funkcjonalnych zarządzania zasobami ludzkimi. Procesy optymalizujące Zasoby Ludzkie, jako kluczowy element dla osiągnięcia celów organizazcji są zdefiniowane Praktyczne wskazówki dotyczące programów związanych z zasobami ludzkimi są tworzone i wcielane w życie Organizacja pracy umożliwiająca decentralizację podejmowanych decyzji. Obowiązki przypisane są w sposób otwarty. Wiedza jest stale aktualizowana i pozostaje wewnątrz organizacji. Udział osób jest ułatwiony, zarówno poprzez skrzynkę sugestii i poprzez rozwój zespołów postępu. Projekt zmian został zaprojektowany w sposób partycypacyjny, ustanawiając wymagane przepływy. Formuły są określone, aby dostarczyć wiedzy i możliwości dla zasobów ludzkich, w celu rozwijania ducha inicjatywy, kreatywności, odpowiedzialności, samodzielności i integracji Zarządzanie zespołami projektowymi skutecznie i efektywnie, w sposób pozwalający na osiągnięcie wyznaczonych celów. Funkcje zarządzania wymagane do prowadzenia innowacyjnych projektów w organizacji są właściwie rozwinięte. Kompetencje wymagane do osiągnięcia pozycji lidera skuteczności są rozwinięte. Siła oraz bazy wpływów, używane w celu uzyskania największej wydajność ludzi są znane i stosowane w sposób właściwy. RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 24

25 Różne style przywództwa, istniejące w systemach zachowań są odpowiednio stosowane, zgodnie z różnymi sytuacjami, które mogą się pojawić. Integracja pracowników w zespołach jest popierana, w celu promowania udziału pracowników w projektach innowacyjnych. Cechy które sprawiają, że skuteczność pracy zespołowej, jest dostrzegana i w związku z tym wykonuje się działania w celu ich rozwoju. Wyniki pracy zespołowej w dużej mierze zależą od motywacji. W związku z tym, rozwijane są strategie wzmacniające ducha zespołu oraz wszystkich jego części składowych Opracowanie planu szkoleń, które kwalifikują się zasoby ludzkie, do uzyskania odpowiedniego poziomu kompetencji na potrzeby powstałe w organizacji. Szkolenia i rozwój zapewniają odpowiednią mieszankę różnych umiejętności i wiedzy w celu utrzymania i rozwoju kwalifikacji pracowników. Diagnoza potrzeb szkoleniowych została przeprowadzona w organizacji. Cele szkoleniowe zostały opisane dla opracowania planu szkoleń i określenia programów i beneficjentów. Programy szkoleniowe i jego działań, jak również kursy lub działania szkoleniowe są wybierane stosownie do potrzeb firmy. Struktura kursu odzwierciedla w sposób zintegrowany jego element składowe: cele, beneficjenci, liczba godzin, modułowe programowania, metody szkolenia, działania, odniesienie treści oraz związek materiałów, metody oceny i budżet. RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 25

26 Budżet planu szkoleń obejmuje wszystkie koszty pochodzące z każdego z działań szkoleniowych. Systemy oceny są programowane pod kontem: zadowolenia, wykonania, transferu, rentowności, wpływu społecznego. Odpowiedzialność za szkolenia jest dzielona pomiędzy odpowiedzialne osoby na wszystkich szczeblach organizacji oraz osoby związane z organizacją Dostępne zasoby gospodarcze są identyfikowane, pod kontem możliwych dotacji sektora prywatnego bądź publicznego 2.2. Specyfika obszaru zatrudnienia Sposoby, środki pracy Lokalne sieci, komputery, urządzenia peryferyjne, systemy operacyjne, firewall, oprogramowanie antywirusowe, przeglądarki, poczta elektroniczna i inne kanały komunikacji, ogólne zastosowanie, aplikacja do zarządzania zasobami ludzkimi, ksero, fax, materiały biurowe oraz meble. Zapewnienie szkoleń medialnych w zależności od rodzaju kształcenia Procesy, metody i procedury Narzędzia i techniki badawcze (obserwacja, ankieta, wywiad, grupy dyskusyjne, dokumentacja), Narzędzia funkcji zasobów ludzkich (inwentarz pracy, wademecum zadań, schemat pracy, system oceny wyników. Rozwój systemów uczestnictwa System diagnozy potrzeb szkoleniowych. Plan szkoleniowy. System oceny szkoleń. RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 26

27 ISO 9000 i/lub certyfikacja, która może wpływać na relacje międzyludzkie Rezultaty pracy Osoby zintegrowane w organizacji mają za zadanie zrealizować określony plan strategiczny w możliwie najbardziej korzystny sposób Optymalizacja procesów pracy. Plan zarządzania personelem. Localizacja potrzeb treningowych Zarządzanie szkoleniami, recycling, promocja pracowników Podniesienie poziomu zaangażowania pracowników w organizacji Ludzie adekwatni do pracy oraz praca do człowieka Tworzenie kanałów udziału: skrzynki sugestii, zespoły innowacji i poprawy itp Kluczowe umiejętności oraz wiedza Kluczowe umiejętności Planowanie zasobów ludzkich zgodnie z ze strategią i wyznaczonymi celami w przedsiębiorstwie. Ustanowienie procedur, które umożliwią spójność rozwoju każdego człowieka i rozwoju przedsiębiorstwa. Ulepszenie rozwoju potrzeb wymaganych do optymalizacji pracy. Opracowania mechanizmów i kanałów wymaganych w celu wspierania udziału pracowników. Zastosowanie procedur związanych z kształceniem zasobów ludzkich, za pomocą najodpowiedniejszych metod i systemów Kluczowa wiedza Ulepszanie technik mających na celu podniesienie aktywnego udziału personelu. RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 27

28 Znajomość procesów pozwalających na optymalizację zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie jako kluczowy element dla osiągnięcia celów organizacji. Zarządzanie I kierowanie zespołami projektowymi Planowanie szkolenia, jego process, techniki oraz rodzaj oceny. 3. Element kompetencji 3: Zarządzanie wiedzą w sposób przynoszący korzyści organizacji oraz generujący trwałą przewagę konkurencyjną Profesjonalna realizacja oraz kryteria realizacji Organizowanie i zarządzanie skutecznością informacji i dokumentacji wykorzystywanej przez organizację. Źródła informacji niezbędne do rozwoju działalności w organizacji (potrzeby informacyjne oraz źródła dokumentacyjne) są określone. W związku z potrzebą planowania systemów informacyjnych zarządzania, najbardziej odpowiednie podsystemy są wybierane dla przedsiębiorstwa. Odpowiedni plan systemu zarządzania, jest rozwijany w ramach systemu informacyjnego organizacji Dostępne narzędzia komputerowe stosowane w organizacji, zarządzanie oraz system odzyskiwania informacji i dokumentacji jest znany i używany Dokumentacja oraz techniki jej wypełniania są znane i używane RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 28

29 Rozpoznanie i analiza wykonalności projektu innowacyjnego, według kryteriów możliwości dostępnych na rynku. Umiejętność tworzenia planu biznesowego jest znana w momencie rozpoczęcia prac nad działaniami w nowym projekcie Znajomośc rynku pozwala na zdobycie aktualnych danych na temat ewentualnych nisz rynkowych oraz podejrzenia wykorzystania ich w procesie rozwoju projektu. Dokumenty wymagane do analizy wykonalności projektu są znane jako możliwości biznesowe. Środki niezbędne do rozwoju przedsiębiorczych działań, jak również istniejących form prawnych są znane Zarządzanie dostępną wiedzą w organizacji, w celu maksymalizacji skuteczności i organizacyjnej efektywności procesów Wiedza organizacji jest określona, rozproszona oraz posortowana w sposób pozwalający na sprawdzenie jej użyteczności oraz prędkości w procesie pozyskiwania jej strategicznych elementów Raport odzwierciedla sytuację w której przechowywana jest wiedza, jak również stosowne zalecenia, które mogą być w przyszłości restrukturyzowane, dla osiągnięcia stanu stopniowej poprawy. Strategiczna wiedza jest udokumentowana, aby mogła stać się częścią aktywów organizacji, oraz aby mogła być rozpowrzechniana Zawartość jest dobrana, zgodnie z polityką organizacji która już została określona RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 29

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA INMA THEMATIC AREAS 1.Zarządzanie Strategiczne 2. Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 5. Nowe Technologie 3. Zarządzanie Wiedzą 4 Społeczna Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR Realizowanie naszej Strategii Personalnej Osiąganie naszych ambicji HR Wspieranie naszej firmy Utrwalanie naszych wartości Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników 2

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW Prezentacja przedstawiona podczas VIII Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, Warszawa 25-27.09.2013 www.oskko.edu.pl/kongres/ SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW DR ROMAN

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy

Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej Charakter pracy 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy Projekt organizacyjny 2 Alternatywne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami - definicje Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej.

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. 2 Nasze zobowiązanie Drodzy Koledzy i Koleżanki, Współpracownicy! Światowy rynek wind i schodów ruchomych podlega stałej ewolucji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zainteresowała Cię nasza oferta? Talent Management mhr Talent Management mhr Talent Management wspiera realizację koncepcji, w której każdy pracownik posiada możliwości, wiedzę i kompetencje potrzebne do wykonywania powierzonych mu zadań

Bardziej szczegółowo

Efektywny Controlling Personalny

Efektywny Controlling Personalny Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Efektywny Controlling Personalny praktyczne warsztaty Ekspert: Monika Kulikowska-Pawlak Trener z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych IT-MATCHMAKER WYBÓR OPROGRAMOWANIA Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych - bezstronne prowadzenie przetargów na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracownikçw Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kryteria wyboru Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Spis treści Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Model A Orientacja do wewnątrz Praca i ludzie Wartości i postawy Definicje Wpływ gospodarki rynkowej Model B Orientacja na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Wydawca: Wydawnictwo AGH Wstęp Urzędy są organizacjami

Bardziej szczegółowo

Celami kontroli jest:

Celami kontroli jest: Standardy te określono w takich obszarach, jak: środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena. W świetle art. 47 ust. 3 znowelizowanej

Bardziej szczegółowo