BAZY DANYCH. Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BAZY DANYCH. Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PR"

Transkrypt

1 BAZY DANYCH Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PR

2 Co to jest baza danych? Wiele możliwych definicji Zbiór danych, który istnieje przez dłuższy okres czasu Współdzielony zestaw logicznie powiązanych danych wraz z ich opisem, zaprojektowany w celu spełnienia potrzeb danej instytucji Definicja funkcjonalna jakie funkcje musi spełniać system zarządzania bazą danych (ang. database management system, DBMS) Bazy danych wykład 1 2

3 Jakie funkcje realizuje DBMS? Efektywne przechowywanie i wyszukiwanie danych Zapewnienie integralności danych Zapewnienie dostępu wielu użytkowników w tym samym czasie Zapewnienie bezpieczeństwa danych Bazy danych wykład 1 3

4 Dlaczego bazy danych są ważne? Tradycyjne, ważne zastosowania: zakupy w supermarkecie, obsługa karty kredytowej, rezerwacja biletów, systemy ERP Nowoczesne zastosowania: w środowisku Internetu eksploracja danych (ang. data mining) naukowe i medyczne bazy danych bazy wiedzy, Bazy danych wykład 1 4

5 Co to jest model danych? 1. Formalna reprezentacja danych Przykłady: w modelu relacyjnym tabele (relacje); w modelu hierachicznym / sieciowym - drzewa / grafy 2. Operacje na danych 3. Więzy integralności (ograniczenia) jakie można narzucić na dane; spójność danych (ang. integrity) Bazy danych wykład 1 5

6 Relacja matematyczna Przykłady: samochody(nr_rejestracyjny) ma(pesel,zawód) pracownicy(imię, nazwisko, telefon) Formalnie: dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego zbiorów Relacja ma atrybuty, które przyjmują w jej poszczególnych krotkach określone wartości pochodzące z dziedzin tych atrybutów Bazy danych wykład 1 6

7 Terminologia modelu relacyjnego Schemat relacji = nazwa relacji i lista jej atrybutów Opcjonalnie: typy danych (dziedziny) atrybutów Przykład: Beers(name, manf) czy Beers(name: string, manf: string) Baza danych = zbiór relacji Schemat bazy danych = zbiór schematów wszystkich relacji występujących w bazie danych Bazy danych wykład 1 7

8 Przykład Schemat relacji: Beers(name, manf) Konkretna instancja relacji Beers: (Tyskie, ProducentA) krotka (Lech, ProducentB) krotka Bazy danych wykład 1 8

9 Relacja i tabela atrybuty (nagłówki kolumn) krotki (wiersze) nazwa Winterbrew Bud Lite producent Pete s Anheuser-Busch Nazwa relacji (tabeli) Piwa Bazy danych wykład 1 9

10 Zalety relacyjnego model danych Prostota uzyskanego modelu Często w zgodzie ze sposobem postrzegania danych przez człowieka Praktyczny powód dla zainteresowania się relacjami: stanowią podstawę teoretyczną języka SQL najpopularniejszego od wielu lat języka do obsługi baz danych Bazy danych wykład 1 10

11 Przykład Beers(name, manf) Bars(name, addr, license) Drinkers(name, addr, phone) Likes(drinker, beer) Sells(bar, beer, price) Frequents(drinker, bar) Podkreślone są klucze (ang. keys) - takie grupy atrybutów, dla których dwie krotki nie mogą mieć identycznych wartości wszystkich spośród nich Świetny przykład więzów integralności Bazy danych wykład 1 11

12 Schemat bazy danych w języku SQL SQL jest najbardziej znany i popularny jako język zapytań (instrukcja SELECT), służący wydobywaniu informacji z baz danych SQL uwzględnia również konstrukcje i instrukcje służące tworzeniu i modyfikacji schematu bazy danych (ang. data definition language, DDL) Bazy danych wykład 1 12

13 SQL: tworzenie i usuwanie tabeli Najprostsza postać instrukcji tworzącej tabelę: CREATE TABLE <nazwa> ( ); Usuwanie tabeli: <lista elementów> DROP TABLE <nazwa>; Bazy danych wykład 1 13

14 Elementy definicji tabeli Zasadniczy element: określenie kolumny (atrybutu) i jego typu Podstawowe typy danych: INT (INTEGER) REAL (FLOAT) CHAR(n ) = łańcuchy znaków o stałej długości równej n VARCHAR(n ) = łańcuchy znaków o zmiennej długości, równej maksymalnie n Bazy danych wykład 1 14

15 Przykład: CREATE TABLE CREATE TABLE Sells ( bar CHAR(20), ); beer price VARCHAR(20), REAL Bazy danych wykład 1 15

16 SQL: stałe poszczególnych typów Liczby całkowite (INT) i rzeczywiste (REAL) zapisuje się jak zwykle Łańcuchy znaków obejmuje się w pojedyncze apostrofy np. Tyskie Pseudowartość NULL Bazy danych wykład 1 16

17 Deklarowanie kolumn kluczowych Atrybut lub grupa atrybutów mogą być oznaczone jako PRIMARY KEY lub UNIQUE W obydwu przypadkach nakładane są na tabelę następujące więzy integralności: żadne dwie krotki w tabeli nie mogą mieć identycznych wartości wszystkich atrybutów z oznaczonej grupy W przypadku PRIMARY KEY dodatkowo niedopuszczalne jest wystąpienie pseudowartości NULL jako wartości któregoś atrybutu z grupy Bazy danych wykład 1 17

18 Deklaracja klucza jednokolumnowego Należy umieścić napis PRIMARY KEY lub UNIQUE po określeniu typu danych kolumny Przykład: CREATE TABLE Beers ( name CHAR(20) UNIQUE, manf CHAR(20) ); Bazy danych wykład 1 18

19 Deklaracja klucza wielokolumnowego Deklaracja klucza może wystąpić jako niezależny element definicji tabeli z użyciem instrukcji CREATE TABLE Ta forma jest szczególnie przydatna, gdy na klucz składa się więcej niż jedna kolumna Ta forma może być również użyta w przypadku klucza jednokolumnowego Bazy danych wykład 1 19

20 Przykład: klucz wielokolumnowy Nazwa baru (bar) i nazwa piwa (beer) łącznie stanowią klucz w tabeli Sells: CREATE TABLE Sells ( bar CHAR(20), ); beer price VARCHAR(20), REAL, PRIMARY KEY (bar, beer) Bazy danych wykład 1 20

21 PRIMARY KEY i UNIQUE: różnice 1. W tabeli może być tylko jeden klucz podstawowy, oznaczony jako PRIMARY KEY, natomiast może być wiele kluczy oznaczonych jako UNIQUE. 2. Żadna ze składowych kolumn klucza podstawowego (PRIMARY KEY) nie może przyjmować pseudowartości NULL. Klucze zadeklarowane z użyciem UNIQUE mogą przyjmować pseudowartość NULL, i to dla wielu wierszy w tabeli. Bazy danych wykład 1 21

22 Dane częściowo ustrukturalizowane Inny model danych, oparty na grafach (drzewach) Zalety: bardziej elastyczna reprezentacja danych wsparcie współdzielenia dokumentów pomiędzy systemami i bazami danych Bazy danych wykład 1 22

23 Dane częściowo ustrukturalizowane Węzły grafu reprezentują obiekty Etykiety na krawędziach odpowiadają nazwom atrybutów Wartości skalarne (atomowe) znajdują się w liściach (węzłach bez wychodzących z nich krawędzi) Elastyczność uzyskana ze względu na brak (w ogólności) ograniczeń na: etykiety na krawędziach wychodzących z węzła liczbę potomków opatrzonych daną etykietą Bazy danych wykład 1 23

24 Przykładowy graf danych name Joe s bar servedat addr Maple beer name Bud manf A.B. root manf beer name M lob Węzeł reprezentujący obiekt: bar Joe go year 1995 prize award Gold Węzeł reprezentujący obiekt: piwo Bud Podgraf stanowi wartość atrybutu Bazy danych wykład 1 24

25 XML XML = Extensible Markup Language Podobnie do HTML, język znacznikowy. Zakłada się, że znaczniki te mają określona semantykę, np. wskazując że pewien napis podaje adres. Idea przewodnia: tworzy się zbiór znaczników dla danej dziedziny (np. danej branży przemysłowej) i tłumaczy się wszelkie dane do postaci odpowiednio oznaczonych dokumentów XML. Bazy danych wykład 1 25

26 Dokument XML Rozpoczyna się od deklaracji zawartej w <?xml?>. Typowo: <?xml version = 1.0 encoding = utf-8?> Zawiera znacznik-korzeń (ang. root tag), który zawiera zagnieżdżone w sobie wszystkie inne znaczniki Bazy danych wykład 1 26

27 Znaczniki Zazwyczaj występują w parach otwierający/zamykający: <FOO> </FOO> które łącznie z zawartością wyznaczają element dokumentu dopuszczalny jest pojedynczy znacznik postaci <FOO/>. Znaczniki mogą być dowolnie zagnieżdżane Odróżnia się wielkie i małe litery w nazwach znaczników Bazy danych wykład 1 27

28 Przykład dokumentu XML <?xml version = 1.0 encoding = utf-8?> <BARS> <BAR><NAME>Joe s Bar</NAME> <BEER><NAME>Bud</NAME> <PRICE>2.50</PRICE></BEER> <BEER><NAME>Miller</NAME> <PRICE>3.00</PRICE></BEER> </BAR> <BAR> </BARS> obiekt zagnieżdżony NAME obiekt zagnieżdżony BEER Bazy danych wykład 1 28

29 Atrybuty Podobnie jak w przypadku HTMLu, znacznik może być opatrzony parami atrybut=wartość Atrybuty pozwalają również wiązać ze sobą elementy. Bazy danych wykład 1 29

30 Przykład dokumentu XML z atrybutami <?xml version = 1.0 encoding = utf-8?> <BARS> <BAR name = Joe s Bar > <BEER name = Bud price = 2.50 /> <BEER name = Miller price = 3.00 /> </BAR> <BAR> </BARS> name i price są teraz atrybutami Elementy BEER mają teraz tylko otwierający znacznik i atrybuty Bazy danych wykład 1 30

31 DTD s (Document Type Definitions) Opis poprawnej składni dokumentu XML Definicje dopuszczalnych konstrukcji: <!DOCTYPE <root tag> [ <!ELEMENT <name>(<components>)>... więcej elementów... ]> Bazy danych wykład 1 31

32 Przykład DTD <!DOCTYPE BARS [ ]> <!ELEMENT BARS (BAR*)> <!ELEMENT BAR (NAME, BEER+)> <!ELEMENT NAME (#PCDATA)> <!ELEMENT BEER (NAME, PRICE)> <!ELEMENT PRICE (#PCDATA)> Elementy NAME i PRICE zawierają tekst Element BARS zawiera 0 lub więcej zagnieżdżonych elementów BAR Element BAR zawiera 1 element NAME i 1 lub więcej elementów BEER Element BEER zawiera elementy NAME i PRICE Bazy danych wykład 1 32

33 Atrybuty Otwierający znacznik w dokumencie XML może mieć atrybuty W DTD, <!ATTLIST E... > deklaruje atrybut dla elementu E oraz jego typ danych Bazy danych wykład 1 33

34 Przykład opisu atrybutów w DTD <!ELEMENT BEER EMPTY> <!ATTLIST name CDATA #REQUIRED, manf CDATA #IMPLIED> element BEER nie ma znacznika zamykającego i zagnieżdzónych elementów Typ danych: łańcuch znaków REQUIRED = musi wystąpić ; IMPLIED = opcjonalny Przykład poprawnej postaci elementu BEER: <BEER name= Bud /> Bazy danych wykład 1 34

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 Opracowali: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie Duże bazy danych

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Funkcje systemu zarządzania wiedzą Podstawowa dostarczenie użytkownikowi informacji,

Bardziej szczegółowo

informatyka + Wymagania wstępne Podstawowa znajomość SQL Podstawowa znajomość SQL Server

informatyka + Wymagania wstępne Podstawowa znajomość SQL Podstawowa znajomość SQL Server Agenda Podstawy XML Historia XML w pigułce Struktura dokumentu XML XML a bazy danych Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 Klauzula FOR XML polecenia SELECT Typ danych XML Metody

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Bardziej szczegółowo

Relacyjny model danych

Relacyjny model danych Relacyjny model danych Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 2 (1) 1 Plan wykładu Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Oganiczenia integralnościowe BD wykład 2 (2) W ramach drugiego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do budowy systemów analitycznych

Wprowadzenie do budowy systemów analitycznych 1 Informatyka w Zarządzaniu WYKŁAD III Wprowadzenie do budowy systemów analitycznych MAIL: WWW: KONSULTACJE: andrzej.dudek@ae.jgora.pl http://wgrit.ae.jgora.pl/~andrzej piątki 9.00-11.00 sala 80 budynek

Bardziej szczegółowo

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access Wygląd, menu i obiekty programu MS Access... 1 Kreator baz danych... 6 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych.... 8 Projektowanie tabel do baz danych.... 9 Okno projektu tabeli. Typy danych....

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika I

Interfejs użytkownika I Interfejs użytkownika I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Interfejs użytkownika I 1 Plan wykładu Formatowanie HTML za pomocą arkuszy stylów CSS Język XML ogólna struktura dokumentów opis struktury za

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo