Przykłady prostych planów badania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykłady prostych planów badania"

Transkrypt

1 Przykłady prostych planów badania 1 - badanie diagnostyczne (badanie wartości zmiennych) 2 - badanie diagnostyczne (badanie związków między zmiennymi) 3 - badanie eksperymentalne (badanie zależności między zmiennymi)

2 Przykład 1 - badanie diagnostyczne (badanie wartości zmiennych) Temat: Sprawność manualna uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej Materiał badania: uczniowie klasy 1 szkół podstawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2017/2018 Przedmiot badania: - Sprawność manualna (niska / średnia / wysoka) (zmienna główna) - Miejsce zamieszkania (wieś / małe miasto / duże miasto) Cel badania: Ustalenie, jaka jest sprawność manualna uczniów klas pierwszych SP

3 Problem badawczy: Jaki jest poziom sprawności manualnej uczniów klas 1-3 w szkołach podstawowych województwa zachodniopomorskiego? Problemy szczegółowe: 1. Jaki jest poziom sprawności manualnej uczniów mieszkających na wsi? 2. Jaki jest poziom sprawności manualnej uczniów mieszkających w małych miastach? 3. Jaki jest poziom sprawności manualnej uczniów mieszkających w dużych miastach?

4 Definicja zmiennej badanej: Sprawność manualna ucznia: Sprawność wykonywania zadań (objętych programem kształcenia) polegających na manipulowaniu przedmiotami oraz na obróbce materiałów za pomocą prostych narzędzi. Wartości zmiennej: - sprawność niska (uczeń nie wykonuje zadań manualnych przewidzianych w programie kształcenia) - sprawność średnia (uczeń wykonuje większość zadań manualnych przewidzianych w programie kształcenia) - sprawność wysoka (uczeń wykonuje wszystkie zadania manualne przewidziane w programie kształcenia oraz podejmuje własną aktywność w tym zakresie)

5 Wskaźniki badanych zmiennych (ogólnie): Sprawność manualna ucznia: 1. wyniki szkolne ucznia uzyskane na zajęciach technicznych i plastycznych 2. wynik testu sprawności manualnej Sposób badania (ogólnie) Spośrod szkół w woj. zachodniopomorskim wylosowano 3 szkoły znajdujące się w dużych miastach, 3 w małych miastach i 3 szkoły wiejskie. Dla wszystkich uczniów w wylosowanych szkołach: - ustalono ich wyniki szkolne (na podstawie zapisów w dziennikach) - przeprowadzono test sprawności manualnej ("próba kreskowania")

6 Przykład 2 - badanie diagnostyczne (badanie związków między zmiennymi) Temat: Forma spędzania czasu wolnego a sprawność manualna uczniów klas początkowych Materiał badania: uczniowie klasy 1 szkół podstawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2017/2018 Przedmiot badania: - Sprawność manualna (niska / średnia / wysoka) (zmienna główna) - Forma spędzania czasu wolnego (bierna / aktywna) Cel badania: Ustalenie, czy aktywność ucznia w czasie wolnym jest powiązana z poziomem sprawności manualnej

7 Problem badawczy: W jaki sposób forma spędzania czasu wolnego jest związana ze sprawnością manualną? Hipoteza główna: Uczniowie o podejmujący aktywne działania w czasie wolnym posiadają wyższą sprawność manualną niż uczniowie nie podejmujący aktywnych działań.

8 Definicja zmiennych badanych (1): Sprawność manualna ucznia: Sprawność wykonywania zadań (objętych programem kształcenia) polegających na manipulowaniu przedmiotami oraz na obróbce materiałów za pomocą prostych narzędzi. Wartości zmiennej: - sprawność niska (uczeń nie wykonuje zadań manualnych przewidzianych w programie kształcenia) - sprawność średnia (uczeń wykonuje większość zadań manualnych przewidzianych w programie kształcenia) - sprawność wysoka (uczeń wykonuje wszystkie zadania manualne przewidziane w programie kształcenia oraz podejmuje własną aktywność w tym zakresie)

9 Definicja zmiennych badanych (2): Forma spędzania czasu wolnego: Deklarowane przez uczniów działania, na które poświęcają oni większość swojego czasu wolnego. Wartości zmiennej: - forma bierna (korzystanie z mediów, odbiór informacji - np. oglądanie telewizji, chodzenie do kina, gry komputerowe) - forma aktywna (działania wymagające aktywności ruchowej - np. uprawianie sportu, majsterkowanie, działalność plastyczna)

10 Wskaźniki badanych zmiennych (ogólnie): 1. Sprawność manualna ucznia: a) wyniki szkolne ucznia uzyskane na zajęciach technicznych i plastycznych b) wynik testu sprawności manualnej c) informacja uzyskana od nauczyciela-wychowawcy 2. Forma spędzania czasu wolnego: a) informacja uzyskana z rozmowy z uczniem b) informacja uzyskana z rozmowy z rodzicami ucznia

11 Sposób badania (ogólnie) Spośrod szkół w woj. zachodniopomorskim wylosowano po jednej znajdującej się w dużym mieście, w małym mieście i na wsi. Dla wszystkich uczniów w wylosowanych szkołach: - ustalono ich wyniki szkolne (na podstawie zapisów w dziennikach) - przeprowadzono test sprawności manualnej ("próba kreskowania") - przeprowadzono rozmowy z uczniami n.t. spędzania przez nich czasu wolnego - poproszono rodziców uczniów o wypełnienie kwestionariuszy dot. spędzania czasu wolnego przez ich dzieci

12 Przykład 3 - badanie eksperymentalne (badanie zależności między zmiennymi) Temat: Wpływ aktywności ruchowej uczniów klasy 1 SP na ich sprawność manualną Materiał badania: uczniowie klasy 1 szkoły podstawowej Przedmiot badania: - zmienna zależna: Sprawność manualna (niska / średnia / wysoka) - zmienna niezależna: Forma spędzania czasu (bierna / aktywna) Cel badania: Ustalenie, czy aktywność ruchowa ucznia wpływa na jego sprawność manualną

13 Model zależności w planowanym badaniu forma spędzania czasu aktywna bierna wysoka sprawność manualna średnia niska zmienna niezależna zmienna zależna

14 Problem badawczy: W jaki sposób forma spędzania czasu wpływa na sprawność manualną? Hipoteza główna: Podejmowanie aktywnych działań podnosi sprawność manualną uczniów.

15 Definicja zmiennych badanych (1): Sprawność manualna ucznia: Sprawność wykonywania zadań (objętych programem kształcenia) polegających na manipulowaniu przedmiotami oraz na obróbce materiałów za pomocą prostych narzędzi. Wartości zmiennej: - sprawność niska (uczeń nie wykonuje zadań manualnych przewidzianych w programie kształcenia) - sprawność średnia (uczeń wykonuje większość zadań manualnych przewidzianych w programie kształcenia) - sprawność wysoka (uczeń wykonuje wszystkie zadania manualne przewidziane w programie kształcenia oraz podejmuje własną aktywność w tym zakresie)

16 Definicja zmiennych badanych (2): Forma spędzania czasu wolnego: Podejmowane przez uczniów działania, na które poświęcają oni większość swojego czasu wolnego. Wartości zmiennej: - forma bierna (korzystanie z mediów, odbiór informacji - np. oglądanie telewizji, chodzenie do kina, gry komputerowe) - forma aktywna (działania wymagające aktywności ruchowej - np. uprawianie sportu, majsterkowanie, działalność plastyczna)

17 Wskaźniki badanych zmiennych (ogólnie): 1. Sprawność manualna ucznia: a) wyniki szkolne ucznia uzyskane na zajęciach technicznych i plastycznych b) wynik testu sprawności manualnej c) informacja uzyskana od nauczyciela-wychowawcy 2. Forma spędzania czasu wolnego: zmienna kontrolowana przez badacza

18 Sposób badania (ogólnie) Badaniu podlegały dwa oddziały klasowe (A i B) w tej samej szkole. Sprawdzono, że nie ma istotnych różnic pomiędzy oddziałami pod względem sposobu spędzania czasu wolnego przez uczniów oraz pod względem sprawności manualnej. Uczniom w oddziale A zorganizowano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (zajmujące większość czasu wolnego) polegające na aktywności ruchowej. Uczniom oddziału B nie organizowano dodatkowych zajęć. Porównano sprawność manualną uczniów w oddziale A ze sprawnością manualną uczniów w oddziale B.