Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, Jasło, o kapitale zakładowym PLN wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP zwana dalej Organizatorem". 2. Prawne regulacje konkursu. a. Podstawę prawną konkursu stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. b. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora konkursu. 3. Zasady uczestnictwa w konkursie. a. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie od do do godziny 12:00 W polu komentarz napisz w jaki, inny sposób niż masaż wykorzystałeś albo mógłbyś wykorzystać swój stół do masażu, mile widziane zdjęcia. b. Z zastrzeżeniem punktu iii. autorami odpowiedzi (dalej: "Uczestnik" lub "Nabywca") mogą być wyłącznie: i. Pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. ii. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. iii. Pracownicy Organizatora, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin tj. rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i dzieci. Zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Promocji oraz tych, które pracowały nad projektem i wdrożeniem. 4. Nagrody i kryteria ich przyznawania. a. Osoby, które umieszczą odpowiedź na stronie fanpag u firmowego Habys Sp. z o.o. dotyczący ww zabawy wezmą udział w zabawie i zdobędą nagrody. c. 2 osoby które wezmą udział w zabawie a ich odpowiedzi spodoba się nam najbardziej zdobędą nagrody Białą koszulkę z napisem the best massage therapist ever) o wartości: 49,00 brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną 5,00 zł (nagroda pieniężna nie zostanie wydana lecz zostanie odprowadzona przez Organizatora na poczet należnego podatku od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami). Łączna wartość nagrody: 54,00 (kwota dotyczy aktualnej ceny na stronie www) oraz książkę Masaż tkanek głębokich autor M. Wytrążek Książka jest ufundowana przez WSEiP w Poznaniu, d. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i sposobie wysyłki nagród drogą telefoniczną i/lub pocztą Konkurs trwa od do Prawa autorskie. HABYS Sp. z o.o Jasło, ul. Przemysłowa 1 tel.: +48/ , +48/ fax +48/

2 a. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem przez Uczestnika Konkursu na firmę HABYS Sp. z o.o. całości autorskich praw majątkowych do materiałów konkursowych na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili jej przekazania, a w szczególności na: wprowadzaniu do obrotu poprzez sieć Internet; publiczne wyświetlanie, nadawanie, emitowanie za pomocą dowolnego medium; rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób. b. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że posiada prawa autorskie do materiałów konkursowych i może je wykorzystywać w dowolny sposób i że nie ciążą na nim prawa osób trzecich. c. Laureaci przyjmując nagrody zobowiązują się do podpisania umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do materiałów konkursowych. 7. Dane Uczestników. a. Udzielenie odpowiedzi, o której mowa w pkt. 3, przez Uczestnika przystępującego do Konkursu w sposób przewidziany Regulaminem, jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody, na przetwarzanie przez Organizatora, jego danych osobowych poprzez złożenie oświadczenia o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Habys Sp. z. o.o. z siedzibą w Jaśle moich danych osobowych oraz dodatkowo danych przekazanych, w terminie późniejszym, w związku z przyznaniem mi nagrody, do celów związanych z obsługą Konkursu i wręczeniem nagród, jak również do celów związanych z marketingiem produktów lub usług Habys Sp. z. o.o oraz na otrzymywanie od tego podmiotu informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. b. Dodatkowo Uczestnik, który otrzymał nagrodę wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych, w postaci imienia, nazwiska, miejscowości i wizerunku w materiałach promocyjnych Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora. c. Dane osobowe w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzane będą zgodnie z tą ustawą i innymi obowiązującymi przepisami prawa. d. Udział w Konkursie, a więc i podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. e. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. f. Zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik może cofnąć poprzez wysłanie a na adres z podaniem danych pozwalających zidentyfikować tę osobę. 8. Ograniczenia roszczeń. a. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie zostały dostarczone lub dotarły z opóźnieniem. Organizator nie bierze odpowiedzialności za funkcjonowanie: usługi pocztowe, kurierskie, działanie sieci internetowej oraz za działalność osób trzecich. b. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której zgłoszenie w Konkursie wysyłane zostanie za pośrednictwem osoby nieuprawnionych. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, czy danych innej osoby. c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez uczestników Konkursie. d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu. e. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 9. Postanowienia końcowe. a. Udział w Konkursie jest bezpłatny. HABYS Sp. z o.o Jasło, ul. Przemysłowa 1 tel.: +48/ , +48/ fax +48/

3 b. Uczestniczyć w konkursie mogą wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, za wyjątkiem pracowników firmy HABYS Sp. z o.o. c. Zgłoszenie materiałów konkursowych jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu. d. Laureaci Konkursu nie mają prawa do scedowania nagrody na inna osobę. e. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z laureatami Konkursu. f. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej g. Dane osobowe uczestników Konkursu uzyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, oraz w celach marketingowych Organizatora. h. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie firma HABYS Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, Jasło. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym ich brak uniemożliwia wzięcie udziału u Konkursie. i. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. j. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego w szczególności art Kodeksu Cywilnego. k. Dokonując zgłoszenia konkursowego, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. HABYS Sp. z o.o Jasło, ul. Przemysłowa 1 tel.: +48/ , +48/ fax +48/

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne

REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne 1. Organizatorem PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Artur Wójciak,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. na wygraj swój sklep

Regulamin konkursu. na wygraj swój sklep Regulamin konkursu na wygraj swój sklep 1 Informacje Ogólne 1. Organizatorem konkursu na najlepszy pomysł na biznes, zwanego dalej Konkursem, jest Tara Coaching Szkolenia Doradztwo, zwany dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo