REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: oraz marki Mirinda Polska pod adresem: oraz strony 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego. 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 4. Twórcą Aplikacji i organizatorem Konkursu jest spółka Digital One Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-019), przy ul. Dowborczyków 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łódź - Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy ,00 złotych, (dalej również: Organizator ). 5. Aplikacja jest dostępna od dnia roku, przy czym konkurs trwa od dnia roku od godz. 15:00 do dnia roku do godz. 14:59 (dalej również: Okres Trwania Konkursu ). Po zakończeniu Konkursu, Aplikacja będzie nadal dostępna w serwisie Facebook na czas nieokreślony. 6. Konkurs składa się z 5 etapów oraz ich rozstrzygnięć. Czas trwania poszczególnych etapów Konkursu: Etap I: od dnia r. od godziny 15:00 do dnia r. do godziny 14:59 Etap II: od dnia r. od godziny: 15:00 do dnia r. do godziny: 14:59 Etap III: od dnia r. od godziny: 15:00 do dnia r. do godziny: 14:59 Etap IV: od dnia r. od godziny: 15:00 do dnia r. do godziny: 14:59 Etap V: od dnia r. od godziny: 15:00 do dnia r. do godziny: 14:59 7. Konkurs adresowany jest wyłącznie do pełnoletnich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Aplikacja i konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez użytkowników w czasie trwania Konkursu, są przekazywane Organizatorom, a nie serwisowi Facebook. Zakres użycia danych osobowych Uczestników Konkursu określa 8 niniejszego Regulaminu. 2 [UŻYTKOWNICY APLIKACJI] 1

2 1. Użytkownikami Aplikacji mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia i organizacji Konkursu. 2. Z Aplikacji mogą korzystać Użytkownicy Portalu Facebook, którzy mają co najmniej 21 lat oraz posiadają osobiste konto w serwisie Facebook zgodnego z Regulaminem serwisu ( oraz inni użytkownicy za pośrednictwem strony Aby skorzystać z aplikacji za pomocą strony www Użytkownik musi mieć co najmniej 18 lat* [postanowienie zmienione, aktualne brzemienie na końcu Regulaminu] 3. Aby skorzystać z aplikacji Uczestnik musi wyrazić zgody i akceptacje wymagane dla dostępu do aplikacji Wymyśl Swój Miks. 3 [UCZESTNICY KONKURSU] 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia. 2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w 4 (dalej również: "Uczestnik"). 3. W przypadku korzystania z aplikacji za pomocą strony www Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie (mające powyżej 18 lat) zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej. W przypadku korzystania z aplikacji za pomocą serwisu Facebook Uczestnikami Konkursu mogą być osoby mające powyżej 21 lat** * [postanowienie zmienione, aktualne brzemienie na końcu Regulaminu] 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowienia niniejszego Regulaminu. 4 [ZASADY KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2] 1. W konkursie można wziąć udział za pośrednictwem strony lub za pośrednictwem serwisu Facebook, przy czym do wzięcia udziału w Konkursie za pomocą serwisu Facebook, konieczne jest posiadanie osobistego konta zgodnego z Regulaminem serwisu ( 2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi: a) być fanem strony PEPSIpl w serwisie Facebook (w przypadku uczestnictwa w konkursie z poziomu aplikacji dostępnej w serwisie Facebook). b) stworzyć swój własny drink lub mocktail z dostępnych w aplikacji elementów, nadać mu nazwę, wypełnić formularz z danymi osobowymi i wysłać swoją pracę konkursową za pomocą aplikacji, wciskając przycisk Weź udział w konkursie. 2

3 c) spełniać warunki dotyczące wieku określone w pkt Konkurs składa się z 5 etapów. W każdym etapie konkursu, będzie obowiązywał inny temat przewodni: Etap I: Drink z Pepsi, Etap II: Drink z Mirindą, Etap III: Drink z 7UP, Etap IV: Drink lub mocktail z dowolnym napojem, Etap V: Drink z MountainDew. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia pracy konkursowej, jeśli nazwa drinka lub mocktailu będzie zawierać niecenzuralne treści lub naruszać obowiązujące przepisy i/lub powszechne normy i zasady współżycia społecznego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia prac konkursowych, które w subiektywnej ocenie Organizatora, będą charakteryzowały się wyjątkowo niskim poziomem kreatywności. Zgłoszenia konkursowe zostanie opublikowane w Galerii po akceptacji przez moderatora. Czas akceptacji może wynieść do 72 godzin od momentu zgłoszenia. 5. Aby praca konkursowa była uwzględniona podczas Rozstrzygnięcia Konkursu, autor pracy konkursowej musi posiadać zainstalowaną Aplikację. Praca konkursowa nie będzie wzięta pod uwagę podczas obrad Komisji Konkursowej, jeśli po uprzednim zainstalowaniu Aplikacji i wzięciu udziału w Konkursie Użytkownik odinstaluje Aplikację. 6. Zgłoszone w konkursie prace zaakceptowane przez moderatora widoczne są w sekcji Galeria wraz z imieniem i nazwiskiem autora danego Drinka lub Mocktailu. 7. Przez cały Okres Trwania Konkursu Uczestnik może wielokrotnie dodawać swoje drinki i w każdym etapie Konkursu oraz mocktaile i drinki w ostatnim etapie Konkursu, ale może wygrać tylko jedną nagrodę. 8. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie, w przypadku zwycięstwa, imienia i nazwiska Uczestnika, na stronie marki Pepsi w serwisie Facebook: na stronie oraz 5 [ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2] 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od momentu jego zakończenia. 2. Z każdego etapu Konkursu, decyzją Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora, zostanie wyłonionych 3 Zwycięzców (dalej również: Zwycięzcy ). W Konkursie zostanie wybranych łącznie 15 Zwycięzców. 3. Przy wyborze Zwycięzców, Komisja będzie kierować się subiektywną oceną kreatywności, oryginalności, dopasowania do tematu przewodniego danego etapu: nazwy drinka lub mocktailu oraz przepisu na drink lub mocktail, które stworzył Uczestnik, oraz ich zgodność z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie. 4. Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone w zakładce konkursowej oraz na stronie Zwycięzcy zostaną także poinformowani za pomocą poczty w ciągu 7 dni od wyłonienia zwycięzców. Zwycięzcy zobowiązani są odpowiedzieć na przesłaną wiadomość przesyłając wymagane dane w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania wiadomości. 3

4 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za udostępnienie przez Uczestników skrzynki mailowej osobom trzecim. 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie w odpowiedzi na wiadomość informującą o zwycięstwie, nieprawidłowych danych osobowych lub adresowych przez Uczestnika Konkursu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcami z tego powodu, Zwycięzcy tracą prawo do nagród. Organizatorzy nie mają obowiązku przyznania nagrody kolejnym osobom. 7. Zwycięzca traci prawo do nagrody jeżeli nie poda danych osobowych i danych adresowych. Organizator nie mają obowiązku przyznania nagrody kolejnym osobom. 6 [NAGRODY W KONKURSIE WYMYŚL SWÓJ MIKS/2] 1. Nagrodami dla Zwycięzców są: a) Shaker z wygrawerowanym logo 7UP o wartości 94 zł; b) Zestaw napojów: Pepsi (0,5L), 7UP (0,5L), Mountain Dew (0,5L), Mirinda Czerwone Jabłko (0,5L), Mirinda Pomarańczowa (0,5L), Mirinda Cytrynowa (0,5L), Rockstar (0,25L) o łącznej wartości 21,20 zł. Łączna wartość jednej nagrody to 115,20 zł oraz 13 zł nagrody pieniężnej. 2. Organizator, Digital One Consulting Sp. z o.o., przyzna każdemu Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną, po uzyskaniu od niego niezbędnych danych, wysokości niezbędnej do uiszczenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (11,11% wartości nagrody rzeczowej). Nagroda ta nie zostanie Zwycięzcy wydana lecz zatrzymana przez Organizatora i wpłacona przez niego, jako płatnika, do urzędu skarbowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późniejszymi zmianami). 3. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny. 4. Żaden ze Zwycięzców nie może zrzec się praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej. 5. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców nie później niż 30 dni roboczych po otrzymaniu od zwycięzcy danych adresowych. 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, braku wystarczającej liczby zgłoszeń, lub usterek i błędów natury technicznej niezależnych od Organizatorów, a także, jeśli zgłoszenia konkursowe Uczestników, w ocenie Organizatorów, będą niezgodne z wymaganiami przedstawionymi w Regulaminie. 7. W przypadku zrzeczenia się nagrody przez Zwycięzców, Organizatorzy nie mają obowiązku przyznania jej innemu Uczestnikowi. 8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany nagrody w Konkursie, jeśli jej przyznanie będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatorów. 4

5 7 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz z późn. zm.). 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji, w tym Uczestników Konkursu, jest Organizator - Digital One Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-019, przy ul. Dowborczyków 25). Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu, w tym rozdysponowanie nagród. 3. Skorzystanie z Aplikacji, w tym również przystąpienie do Konkursu, jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia i organizacji Konkursu. 4. Organizator zastrzega sobie prawo własności do zgłoszeń konkursowych oraz prawo do podania ich do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu jak również na stronie: oraz wraz z danymi Zwycięzcy, tj. imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania (nazwą miasta lub miejscowości). Zwycięzcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu. Zwycięzca zobowiązuje się do przekazania w formie oświadczenia prawa do wykorzystania swojego zgłoszenia bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Przesłanie oświadczenia jest warunkiem wydania nagrody. 8 [ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA] 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność realizacji nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatorów. 3. Uczestnik ponosi wobec Organizatorów pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 9 [ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO] 1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu. 2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora - Digital One Consulting Sp. z o.o. ul. Dowborczyków 25, Łódź, z dopiskiem "Reklamacje Wymyśl Swój Miks konkurs Facebook i www. Reklamacje dotyczące danego etapu konkursu muszą być zgłoszone w terminie do 7 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od daty rozstrzygnięcia danego etapu. 5

6 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 10 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego) od daty otrzymania reklamacji. 4. Reklamacje spóźnione (wniesione po terminie wskazanych w ust. 2 powyżej) lub nie zawierające adresu zwrotnego nadawcy nie będą rozpatrywane. 10 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, oraz od roku w serwisie Facebook w aplikacji dostępnej pod adresem: oraz na 2. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 3. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny. * Z dniem r. Postanowienie zawarte w 2 pkt 2 brzmi: Z Aplikacji mogą korzystać Użytkownicy Portalu Facebook, którzy mają co najmniej 18 lat oraz posiadają osobiste konto w serwisie Facebook zgodnego z Regulaminem serwisu ( oraz inni użytkownicy którzy mają co najmniej 18 lat za pośrednictwem strony www wymyslswojmiks.pl. **Z dniem r. Postanowienie zawarte w 3 pkt 3 brzmi: W przypadku korzystania z aplikacji Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie (mające powyżej 18 lat) zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej. Zmiana obowiązuje dla osób, które skorzystają z Aplikacji po dniu wprowadzenia zmiany, czyli po dniu r. Sporządzono w Łodzi w dniu: roku. 6

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w Konkursie Mody na Zdrowie zatytułowanym Uwaga Konkurs SMS.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć Regulamin Programu Ekstra Ekspert 1 Słownik pojęć 1. Ekstra Karta możliwość wymiany punktów na udział w Kampanii. 2. Ekspert Miesiąca aktywny Uczestnik, wybierany przez Jury na zasadach wskazanych w 9

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: POKAŻ SWÓJ KOSZYCZEK,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo