forprojekt PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "forprojekt PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA"

Transkrypt

1 forprojekt ul. Różyckiego 1c, WROCŁAW tel./fax: (071) NIP: , REGON KRS , kapitał założycielski: 5.000,00 zł Kod archiwalny Nr umowy Egzemplarz nr 196 Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach Branża: DROGOWA Temat opracowania: Aktualizacja dokumentacji dot. przebudowy ulicy Piastów Śląskich od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej Nazwa i adres zamawiającego: Nazwa i adres jednostki projektowej: Gmina-Miasto Mysłowice Ul. Powstańców Mysłowice FORPROJEKT Sp. z o. o. ul. Różyckiego 1c Wrocław Funkcja Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis PROJEKTANT br. drogowa dr inż. Maciej Wdowiak 5207/99/u Wrocław, marzec 2015

2 PRZEBUDOWA UL. PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) Przebudowa ul. Piastów Śląskich (od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej) w Mysłowicach Zawartość opracowania 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA INWESTOR PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Cel opracowania Zakres opracowania LOKALIZACJA INWESTYCJI STAN ISTNIEJĄCY Ukształtowanie terenu Rodzaj i układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni istniejącej Stan nawierzchni Skrzyżowania Uzbrojenie terenu Obiekty inżynierskie Warunki gruntowo-wodne Warunki górnicze ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE BRANŻA DROGOWA Parametry techniczne Droga zbiorcza-ul. Piastów Śląskich Skrzyżowanie typu małe rondo : Zjazdy indywidualne Zjazdy publiczne Zatoki autobusowe Plan sytuacyjny Profile podłużne Droga zbiorcza ul. Piastów Śląskich Ulica Kopalniana Rondo Droga Osiedlowa Droga Osiedlowa Profil ul. Osmańczyka Profil ul. 11 Listopada Profil ul. Roździeńskiego Przekroje poprzeczne Droga zbiorcza ul. Piastów Śląskich Ulica Kopalniana Rondo Roboty ziemne Roboty w humusie Roboty w gruncie mineralnym Konstrukcja Jezdnia konstrukcja FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW 1

3 PRZEBUDOWA UL. PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) Chodniki konstrukcja Zatoki autobusowe konstrukcja Pierścień ronda konstrukcja Zjazdy indywidualne konstrukcja Zabruk na wysepkach konstrukcja Krawężniki wystające na 12cm Krawężniki wystające na 10cm Krawężniki wystające na 2cm Krawężniki na płask Obrzeża betonowe Wzmocnienie podłoża Połączenie styku nawierzchni nowej z nawierzchnią istniejącą ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE UZBROJENIE TERENU Odwodnienie Sieć wodociągowa Sieć telekomunikacyjna Sieć elektroenergetyczna ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE BRANŻA KONSTRUKCYJNA Ogrodzenie Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych ZIELEŃ UWAGI KOŃCOWE Gospodarka odpadami Roboty wykończeniowe Krawężniki łukowe Koniec opisu ZAŁĄCZNIK RYSUNKI FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW 2

4 SPIS RYSUNKÓW NR TYTUŁ SKALA 1 PLAN ORIENTACYJNY 1: PLAN SYTUACYJNY 1: PROFIL PODŁUŻNY UL.PIASTÓW ŚLĄSKICH 1:50/ PROFIE PODŁUŻNE 1:50/ PROFIE PODŁUŻNE 1:50/ PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE -ZJAZDY INDYWIDUALNE 1: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE-POŁĄCZENIE NAWIERZCHNI 1: PRZEKROJE POPRZECZNE- (1-1 do 16-16) 1: PRZEKROJE POPRZECZNE (17-17 do 25-25) 1:200 6 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY- OGRODZENIE FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW 3

5 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania są drogowe rozwiązania projektowe ulicy Piastów Śląskich na odcinku od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej w Mysłowicach, droga powiatowa, województwo śląskie. 2 INWESTOR Gmina-Miasto Mysłowice Ul. Powstańców Mysłowice 3 PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią: Umowa z Inwestorem, Wizje lokalne w terenie i pomiary uzupełniające do celów projektowania, Mapa do celów projektowych, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Rozporządzenie MTiGM z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Ustawa o drogach publicznych z dnia r. Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne podłoża wykonana przez firmę GEO-TECH z Katowic, Wykonane pomiary i prognoza ruchu, Obowiązujące normy i przepisy budowlane, Literatura techniczna. 4 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 4.1 Cel opracowania Celem opracowania jest sporządzenie rozwiązań projektowych przebudowy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach z niezbędną infrastrukturą do wybudowania i przebudowania. 4.2 Zakres opracowania Projekt drogowy przebudowy ul. Piastów Śląskich obejmuje: usunięcie istniejącej nawierzchni i budowę nowej; budowę małego ronda na skrzyżowaniu ul. Piastów Śl. i ul. Kopalnianej; przebudowę zatok autobusowych; przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych; przebudowę i budowę chodników; przebudowę ogrodzenia. FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW 4

6 5 LOKALIZACJA INWESTYCJI Inwestycja zlokalizowana jest w południowej części miasta Mysłowice, po południowej stronie autostrady A4,województwo śląskie. 6 STAN ISTNIEJĄCY 6.1 Ukształtowanie terenu Analizowany odcinek drogi ma długość około 576m. Jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6,00 7,20 m. Po obu stronach jezdni występują chodniki o szerokości 2,00-4,20 m oddzielone pasem zieleńca. Od strony północnej ul. Piastów Śląskich łączy się z ulicą Dzierżonia skrzyżowanie to nie jest objęte zakresem opracowania i nie będzie przebudowywane. Od strony południowej trasa krzyżuje się z ulicą Kopalnianą (dwa wloty), jest to początek opracowania. 6.2 Rodzaj i układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni istniejącej Istniejąca jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną. Na podstawie badań geotechnicznych stwierdzono w jezdni warstwę betonu asfaltowego o grubości około 30cm, a pod nią warstwę z tłucznia (grubość ok. 30 cm ). Chodniki wykonane są z płyt betonowych i częściowo z kostki betonowej. 6.3 Stan nawierzchni Stan techniczny nawierzchni bitumicznej jest zły, wykazuje ona zniszczenia w postaci spękań, kolein i obniżeń spowodowanych nierównomiernym osiadaniem podłoża. Nawierzchnia na przystankach autobusowych i chodniki są mocno zniszczone, płyty chodnikowe klawiszują. 6.4 Skrzyżowania Poza skrzyżowaniami na początku i na końcu opracowania, na projektowanym odcinku ulica Piastów Śląskich krzyżuje się z ulicami obsługującymi ruch lokalny : drogami wewnętrznymi i ulicami: Osmańczyka, Roździeńskiego i 11 Listopada. 6.5 Uzbrojenie terenu Na podstawie map i inwentaryzacji terenu stwierdza się następujące uzbrojenie podziemne: sieć wodociągową; sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej; sieć teletechniczną; sieć elektroenergetyczną; 6.6 Obiekty inżynierskie Na terenie objętym inwestycją nie występują obiekty inżynierskie. Przy projektowanym rondzie na skrzyżowaniu z ulica Kopalnianą zostanie przebudowane ogrodzenie (p.10). 6.7 Warunki gruntowo-wodne FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW 5

7 Na podstawie badań geotechnicznych wykonanych przez firmę GOE-TECH z Katowic stwierdzono, że na przedmiotowym odcinku ulicy pod konstrukcją nawierzchni jezdni występują nasypy zbudowane z żużla, tłucznia i piasku, oraz nasypy niebudowlane z żużlu, piasku, gleby, kamieni, łupku i węgla. Wodę gruntową stwierdzono w otworze nr 8 na głębokości 2,3m oraz w otworze nr 10 w postaci sączeń na głębokości 0,9m. Grunty wysadzinowe zalicza się do G Warunki górnicze Rozpoznanie sytuacji geologiczno-górniczej wykazało, że w przedmiotowym rejonie wpływy projektowanej eksploatacji górniczej będą mieściły się w trzeciej kategorii przydatności terenu górniczego do zabudowy. Przewiduje się wstrząsy górotworu spowodowane działalnością górniczą generujące przyspieszenie drgań o maksymalnej wartości 250mm/s 2. W środkowej części projektowanej inwestycji przebiega strefa przypuszczalnego wschodniego uskoku międzyszybowego o zrzucie ok. 25 m. W okresie ujawnienia się eksploatacji górniczej nie można wykluczyć możliwości występowania deformacji nieciągłych. 7 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE BRANŻA DROGOWA 7.1 Parametry techniczne Droga zbiorcza-ul. Piastów Śląskich Funkcja: droga powiatowa Klasa ulicy: Z Kategoria ruchu: KR 3 Prędkość projektowa: Vp = 50 km/h (teren zabudowany) Szerokość jezdni: 2x3,5 m= 7,0m Chodniki obustronne: - szer. Zmienna, min 2,0m (obustronne) Skrzyżowanie typu małe rondo : Prędkość projektowa przy dojeździe do ronda: Vw = 50 km/h Promień zewnętrzny: Rzew=17,5m Promień wewnętrzny: Rwew=11m Promień łuku na wlocie ronda: Rw=15m Promień łuku na wylocie ronda: Ru=15m Szerokość jedni na rondzie (bez pierścienia):5,0m Szerokość pierścienia na rondzie: 1,5m Szerokość pasa ruchu na wlocie ronda: 3,75m Szerokość pasa ruchu na wylocie ronda: 4,5m Zjazdy indywidualne Szerokość zjazdu: min 3,5m, max 5,0m Skosy podłączenia do ulicy: 1: Zjazdy publiczne Szerokość zjazdu: dostosowana do istniejacej szerokości Promień: Rmin=5m, Rmax:12m FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW 6

8 7.1.5 Zatoki autobusowe Szerokość:3,0m Długość krawędzi zatrzymania: 20m Promień wyokrąglający wlot/wylot:r=30m Skosy wjazdu: 1:8 Skosy wyjazdu: 1:4 7.2 Plan sytuacyjny Oś projektowanej ulicy przebiega po istniejącym śladzie ulicy. Przebudowa obejmuje odcinek o długości około 576m drogi powiatowej. Na skrzyżowaniu ulicy Piastów Śląskich z ul. Kopalnianą przewiduje się budowę małego ronda. Zostaną przebudowane trzy zatoki autobusowe do normatywnych parametrów. Przewiduje się wykonanie jezdni o szerokości 7,00 m, oraz przebudowę i budowę chodników. Po obu stronach przebudowanej ulicy występują drzewa, które częściowo zostaną usunięte ze względu na planowane poszerzenie jezdni i chodników. 7.3 Profile podłużne Droga zbiorcza ul. Piastów Śląskich Pochylenia niwelety maja wartość od 0,31% do 1,21%. Łuki pionowe mają wartość R=1500m Ulica Kopalniana Pochylenia niwelety maja wartość od 0,60% do 1,75%. Łuk pionowy o wartości R=1000m Rondo Zaprojektowano niweletę po krawędzi zewnętrznej ronda o pochyleniach od 0,30% do 0,94%. Profil nie posiada łuków pionowych Droga Osiedlowa 1 Zaprojektowano niweletę (od osi drogi głównej do połączenia z drogą istniejącą) o długości 13,5m i pochyleniach 1,33% i 2,00%, bez łuków pionowych Droga Osiedlowa 2 Zaprojektowano niweletę (od osi drogi głównej do połączenia z drogą istniejącą) o długości 13,5m i pochyleniach od 2.00% do 5,74%, bez łuków pionowych Profil ul. Osmańczyka Zaprojektowano niweletę (od osi drogi głównej do połączenia z drogą istniejącą) o długości 15.75m i pochyleniach od 0,50% do 2,00%, bez łuków pionowych Profil ul. 11 Listopada Zaprojektowano niweletę (od osi drogi głównej do połączenia z drogą istniejącą) o długości 13,6m i pochyleniach od 2,00% do 5,42%, bez łuków pionowych Profil ul. Roździeńskiego Zaprojektowano niweletę (od osi drogi głównej do połączenia z drogą istniejącą) o długości 13,85m i pochyleniach od 2,00% do 2,28%, bez łuków pionowych. FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW 7

9 7.4 Przekroje poprzeczne Droga zbiorcza ul. Piastów Śląskich Projektowana ulica na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kopalnianą w postaci ronda do skrzyżowania z ul. Dzierżonia, posiada jezdnię o szerokości 7,00m=2x3,5 m i pochyleniu daszkowym 2,0%. Ulica posiada obustronne chodniki przyległe do jezdni, o pochyleniu 2,0% w stronę krawędzi jezdni o szerokości min. 2,0m. Krawędzie nawierzchni ulicy są ograniczone krawężnikiem wystającym na 12 cm. Na przejściach dla pieszych projektuje się krawężniki wtopione do wysokości 2 cm. Na chodnikach w rejonie przejść dla pieszych należy zastosować pasmo z płytek integracyjnych. W obrębie ronda projektuje się zmiany pochylenia poprzecznego jezdni w stosunku do pochylenia na odcinku prostym, by odpowiednio połączyć nawierzchnię wlotów i wylotów z zewnętrzną krawędzią ronda. Zasady zmiany przekroju daszkowego na przekrój jednostronny (rampa) przedstawiono na profilu podłużnym (rys.3.1 PRZEKROJE PODŁUŻNE) Ulica Kopalniana Ulica Kopalniana stanowi 2 wloty i wyloty ronda. Pasy jezdni mają szerokość 3,75m i 4,5m o pochyleniu poprzecznym 2,0%, bądź zmiennym dostosowanym odpowiednio do zaprojektowanych przechyłek (rampa). Wysepka rozdzielająca pas wlotu i wylotu ma zmienną szerokość (min. 2,00m w obszarze przejść przez jezdnię). Chodniki mają szerokość 2,0m i pochylenie poprzeczne 2,5% stronę krawędzi jezdni Krawędzie nawierzchni ulicy są ograniczone krawężnikiem wystającym na 12 cm. Na przejściach dla pieszych projektuje się krawężniki wtopione do wysokości 2 cm. Na chodnikach w rejonie przejść dla pieszych należy zastosować pasmo z płytek integracyjnych Rondo Jezdnia na rondzie ma pochylenie poprzeczne 2,0% w stronę zewnętrznej krawędzi ronda i po stronie dolnej jest ograniczona krawężnikiem wystającym na 12 cm. Pierścień ronda ma pochylenie 4% w stronę jezdni ronda i jest ograniczony od jezdni krawężnikiem ułożonym na płask, a od zieleńca na wyspie ronda ograniczony jest krawężnikiem wystającym na 10cm. Zieleniec na wyspie ronda projektuje się jako nieznacznie wyniesiony w stosunku do przyległego terenu (25 cm powyżej góry krawężnika przy pierścieniu). Chodniki w obszarze ronda mają szerokość min. 2,0m i pochylenie poprzeczne 2,5%. 7.5 Roboty ziemne Roboty w humusie Zgodnie z wynikami badań geotechnicznych nie stwierdzono zalegania humusu w pasie drogowym projektowanej ulicy. Humus do wbudowania należy dowieźć Roboty w gruncie mineralnym Wykonanie koryta o kształcie i wymiarach zgodnych z projektem dla umożliwienia ułożenia warstw wzmacniających podłoże w obszarze projektowanej nawierzchni drogowej (ulica klasy Z, ruch KR3) oraz wykonania wymiany gruntów nienośnego w obszarze pozostałych nawierzchni (zjazdy indywidualne, chodniki, ulice osiedlowe) wymaga wykonania robót ziemnych w gruncie mineralnym rodzimym oraz w gruncie nasypowym. Część gruntu z wykopów zostanie wykorzystana na miejscu do wykonania zasypek pod pas zieleńca, pozostała część gruntu zostanie odwieziona na odkład. Pozyskane ilości gruntu zostaną wykorzystane tylko do zasypek pod pas zieleńca. FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW 8

10 7.6 Konstrukcja Jezdnia konstrukcja 1 Projekt przewiduje usunięcie istniejacej nawierzchni i wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych. Biorąc za punkt wyjścia kategorię obciążenia ruchem na drodze zbiorczej jako KR3, dobrano na podstawie Dz. U. Nr 43, następujący układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni o łącznej grubości 38 cm, w tym: warstwa ścieralna z SMA 11 50/70 4 cm, warstwa wiążąca z AC 22 W 50/70 6 cm, warstwa podbudowy z AC 22 P 50/70 8 cm, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 20 cm, Ze względu na warunki gruntowo - wodne i warunki górnicze przewiduje się wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego w obszarze koryta drogowego -pkt Jezdnię należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30cm (w obszarze ronda i zatok autobusowych należy zastosować krawężniki kamienne 15x30cm) ułożonym na ławie betonowej z oporem, światło krawężnika 12cm, a w obszarze pierścienia ronda krawężniki należy wysunąć na 10cm. Na przejściach dla pieszych należy zastosować krawężniki betonowe obniżone 15x25cm i wysunąć je do wysokości 2cm (w obszarze ronda krawężniki kamienne 15x25cm). Wtapianie krawężnika z przyległym do niego chodnikiem wykonać na długości 2,0m. Wtapianie krawężnika z przyległym do niego zieleńcem wykonać na długości 1,00m Chodniki konstrukcja 2 Projekt przewiduje usunięcie istniejącej nawierzchni chodników i wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych o łącznej grubości 31 cm, w tym: kostka betonowa szara 8cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm warstwa z tłucznia 0/63 20cm Od strony zieleńców chodnik należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30 cm obustronnie frezowanym układanym na ławie betonowej C12/15 gr.10cm. Spadek poprzeczny chodnika projektuje się w kierunku krawędzi jezdni, spadek podłużny chodnika przylegającego do krawężnika należy dostosować do spadku podłużnego krawędzi projektowanej jezdni Zatoki autobusowe konstrukcja 3 Projekt zakłada przebudowę zatok autobusowych. Przewiduje się wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych o łącznej grubości 39 cm: kostka granitowa 18x20cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4 3cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 24 cm Analogicznie jak dla jezdni, pod konstrukcją zatoki zastosowano odpowiednie wzmocnienie podłoża.(pkt ) Zatoki zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym (2,5%) w kierunku krawędzi jezdni. Zatoka oddzielona jest od jezdni krawężnikiem kamiennym 15x30cm ułożonym na płask. Oddzielenie zatoki od chodnika za pomocą krawężnika kamiennego 15x30 cm ze światłem 12 cm Pierścień ronda konstrukcja 4 Konstrukcję pierścienia wokół ronda należy wykonać o łącznej grubości 41cm, w tym: kostka granitowa 18x20cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4 3cm FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW 9

11 podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 10 cm, podbudowa pomocnicza z tłucznia 0/63 10 cm Pierścień wokół ronda należy wykonać z pochyleniem 4% w stronę jezdni ronda. Jest on ograniczony od jezdni ronda krawężnikiem kamiennym 15x30cm ułożonym na płask, a od wyspy ronda(zieleńca) krawężnikiem kamiennym 15x30cm, wystającym na 10cm Zjazdy indywidualne konstrukcja 5 Projekt przewiduję usunięcie starej nawierzchni i wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych o łącznej grubości 31cm, w tym: kostka betonowa czerwona 8cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm podbudowa z tłucznia 0/63 20cm Krawędzie ograniczające zjazdy indywidualne z kostki betonowej należy zabezpieczyć na granicy własności obrzeżem betonowym wtopionymi 8 30cm. Od strony zjazdu z drogi należy na długości 2,0m obniżyć krawężnik betonowy/kamienny 15x25cm do wysokości 2-6cm. Zjazdy należy wysokościowo dowiązać do istniejącego terenu na granicy własności. Szczegółowy schemat zjazdów znajduje się na rys PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE- ZJAZDY INDYWIDUALNE Zabruk na wysepkach konstrukcja 6 Projekt przewiduje wykonanie konstrukcji zabruku części wysepek ronda o łącznej grubości 31cm, w tym: kostka betonowa czerwona 8cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm warstwa z tłucznia 0/63 10cm Wysepki zaprojektowano o zmiennej szerokości. Wysepki te należy ograniczyć krawężnikiem kamiennym 15x30cm, światło krawężnika 12cm. W miejscu przejścia dla pieszych należy zastosować krawężnik 15x25 i obniżyć na długości 2,0m do 2cm. Przed przejściami dla pieszych zastosować pas z płytek integracyjnych. Chodnik na przejściu przez wysepkę należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej. Na pozostałej powierzchni wysepki należy wykonać zieleniec Krawężniki wystające na 12cm krawężnik betonowy/kamienny 15x30x100cm 30cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm ława betonowa C12/15 10cm Krawężniki wystające na 10cm krawężnik kamienny 15x30x100cm 30cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm ława betonowa C12/15 10cm Krawężniki wystające na 2cm krawężnik betonowy/kamienny 15x25x100cm 25cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm ława betonowa C12/15 10cm Krawężniki na płask krawężnik kamienny 15x30x100cm 30cm FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW 10

12 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm ława betonowa C12/15 10cm Obrzeża betonowe obrzeże betonowe (obustronnie sfrezowane) 8x30x100cm 30cm ława betonowa C12/15 8cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Wzmocnienie podłoża Ze względu na to, że ul. Piastów Śląskich znajduje się w obszarze terenu górniczego oraz biorąc pod uwagę warunki zabudowy wydane przez Okręgowy Urząd Górniczy i warunki gruntowowodne, zaprojektowano specjalne wzmocnienie podłoża pod nawierzchnię drogową ulicy. Zaprojektowano dwa rodzaje wzmocnienia podłoża : konstrukcję z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa (km do km oraz do 0+576) konstrukcję typu B (km0+285 do km 0+421). Wzmocnienie podłoża należy wykonać na całej szerokości jezdni drogi głównej (ul. Piastów Śląskich) i ul. Kopalnianej, zatok autobusowych, ronda (łącznie z pierścieniem wokół wyspy środkowej i wysepkami na wlotach i wylotach). Grubość warstwy piasku stabilizowanego cementem - 25 cm. Warstwę stabilizowaną należy układać w korycie drogowym na warstwie geowłókniny separacyjnej. Parametry geosyntetyków podano w załączniku nr 1. Dla konstrukcji chodnika przewiduje się wymianę gruntów nienośnych na głębokość 10cm licząc od spodu konstrukcji chodnika. Dla konstrukcji zjazdów na posesje przewiduje się wymianę gruntów nienośnych na głębokość 15cm licząc od spodu konstrukcji zjazdu. Na zjazdach na drogi osiedlowe przewiduje się wykorzystanie podbudowy istniejącej jako wzmocnienie podłoża Połączenie styku nawierzchni nowej z nawierzchnią istniejącą Szczegółowe połączenie nawierzchni projektowanej z nawierzchnia istniejącą przedstawia rys. 4.3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE połączenie nawierzchni. 8 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE UZBROJENIE TERENU 8.1 Odwodnienie W celu odwodnienia nawierzchni projektuje się kanalizację deszczową. Odwodnienie realizowane jest poprzez wpusty deszczowe, przykanaliki, system kanalizacji deszczowej,włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez studzienkę. Wody opadowe przed odprowadzeniem do istn. kanalizacji będą oczyszczone poprzez separatory poprzedzone studzienką osadnikową. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi przedmiot odrębnego opracowania branżowego. 8.2 Sieć wodociągowa Projekt sieci wodociągowej stanowi oddzielne opracowanie branżowe. FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW 11

13 8.3 Sieć telekomunikacyjna Przebudowana zostanie istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna kolidująca z inwestycją. Projekt przebudowy istniejącej sieci teletechnicznej stanowi oddzielne opracowanie branżowe. 8.4 Sieć elektroenergetyczna Projekt sieci elektroenergetycznej stanowi oddzielne opracowanie branżowe. 9 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE BRANŻA KONSTRUKCYJNA 9.1 Ogrodzenie Projekt przewiduje rozbiórkę części istniejącego ogrodzenia (działka nr 1225/32) oraz budowę nowego ogrodzenia dł. 32 m. Ogrodzenie zaprojektowano jako stalowe, posadowione na głębokości 0,90 m poniżej poziomu terenu na fundamencie o wym. 0,25x1,00 m z betonu B30. Ogrodzenie składa się ze słupków stalowych z rur prostokątnych 120x120x4 dł. 1,50 m i rozstawie do 3,14 m. Przęsła ze szczebli dł. 1,40 m o rozstawie 0,15 m, na dwóch poprzeczkach połączonych ze słupkami śrubami. Słupki utwierdzone w fundamencie za pomocą blachy 250x250x4 spawanej do zbrojenia fundamentu (4 16, strzemiona 10 co 0,20 m). Wszystkie elementy stalowe przęsła ogrodzenia ocynkowane. 9.2 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych Przewiduje się usunięcie istniejących oraz budowę nowych barierek drogowych U-12a typu olsztyńskiego z rur stalowych ocynkowanych wys. 1,10 m wzdłuż projektowanej jezdni (rondo, okolica szkoły oraz wlot od ul. Dzierżonia). Długość pojedynczego przęsła 2,0 m. Kolorystyka barierek biało czerwona, oklejone folią odblaskową I typu. 10 ZIELEŃ Na terenie, gdzie planowana jest przebudowa ulicy Piastów Śląskich, istnieje obecnie drzewostan o dość zróżnicowanym charakterze i składzie gatunkowym. Zinwentaryzowano łącznie 137 sztuk drzew i 53 pojedynczych krzewów lub grup krzewów, samosiewów oraz grup drzew i krzewów. Poza nasadzeniami planowymi na inwentaryzowanym terenie znajdują się drzewa kilkunastu gatunków, w różnym wieku, oraz skupiska samosiewów i żywopłoty formowane. Szczegóły dotyczące wycinki i nasadzeń drzew i krzewów przedstawiono w oddzielnym opracowaniu. 11 UWAGI KOŃCOWE 11.1 Gospodarka odpadami Zgodnie z ustawą (z dnia 27 kwietnia 2001 z późniejszymi zmianami) o odpadach, materiały z robót rozbiórkowych powinny zostać przewiezione na wysypisko i tam zutylizowane. Kosztorys FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW 12

14 dotyczący wywozu i składowania materiałów odpadowych przewiduje koszty transportu na odległość 10 km i koszty przyjęcia na wysypisko Roboty wykończeniowe Nie przewiduje się spoinowania styków krawężników i obrzeży. Nawierzchnię chodnika, zjazdów indywidualnych i nawierzchnie chodnika na wysepkach na wlotach zaspoinować drobnym piaskiem. Zabruki na wysepkach i krawężniki ułożone na płask przewiduje się zaspoinować zaprawą cem.- piaskową 1:2 na całej wysokości kostki i krawężnika. Nawierzchnię zatok autobusowych i pierścienia wokół ronda zaspoinować cementem portlandzkim klasy 32,5. Prace ziemne w pobliżu urządzeń podziemnych należy prowadzić obowiązkowo ręcznie z wykorzystaniem lekkich narzędzi budowlanych i pod nadzorem użytkownika po uprzednim zgłoszeniu właścicielowi lub zarządcy sieci. W celu uściślenia przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego należy wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem użytkownika sieci. Sposoby zabezpieczenia urządzeń i sieci kolidujących z przebudową zostały zawarte w osobnych opracowaniach - projekty branżowe. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót ziemnych na wykopaliska archeologiczne należy zastosować art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. Nr 162/2003 poz.1568) Krawężniki łukowe Przewiduje się zastosowanie krawężników łukowych. Wokół pierścienia ronda o promieniu 11,00m, na wlocie na rondo o promieniu 12,00m, na wysepkach przy wlocie na rondo o promieniach 1,0m i 0,5m, na skrzyżowaniach z ulicami bocznymi o promieniach 5,00m, 6,00m, 8,00m, 9,50m. Koniec opisu FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW 13

15 ZAŁĄCZNIK 1 FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW 14

16 Konstrukcja B Konstrukcja B przebiega w obszarze deformacji nieciągłych. Celem wzmocnienia podłoża pod nawierzchnie projektowanej drogi należy w strefie posadowienia wykonać półmaterac zbrojący składający się z mechanicznie zagęszczonej warstwy kruszywa (materiał mineralny, żwir frakcji 8/20 mm o grubości15 cm oraz materac zbrojący składający się z dwóch mechanicznie zagęszczonych warstw kruszywa (tłuczeń frakcji 31,5/63 mm 15 cm oraz 35 cm kruszywa mineralnego frakcji 0/63 mm) o łącznej grubości 0,50 m. Formowanie półmateraca oraz materaca zbrojącego (rys. nr 3) należy poprzedzić przygotowaniem odpowiedniego szalunku. Szalunek umożliwia uzyskanie wymaganej geometrii konstrukcji materaca i umożliwia zagęszczanie sprzętem mechanicznym, aż do krawędzi konstrukcji. Przykłady szalunków przedstawiono na rysunku w dalszej części opisu. Po przygotowaniu terenu i ustawieniu szalunków na wyprofilowane podłoże gruntowe należy ułożyć pierwszą warstwę geosyntetyku zbrojącego typu C. Geosyntetyk typu C należy układać w poprzek osi drogi zachowując wymagane zakłady: pas na pas min. 0,50 m. Na krawędziach należy pozostawić naddatek potrzebny do wykonania tzw. zawinięcia półmateraca. Geosyntetyk zbrojący musi być układany z kontrolowanym, jednorodnym ręcznym naciągiem wzdłużnym a następnie zasypywany warstwą materiału mineralnego frakcji 8/20 mm grubości 15 cm (rys. nr 3). Sprzęt mechaniczny i zagęszczający nie może wjeżdżać bezpośrednio na geosyntetyk zbrojący przed rozłożeniem pierwszej warstwy kruszywa. Po wstępnym zagęszczeniu kruszywa frakcji 8/20 mm można przystąpić do wykonania zamknięcia półmateraca poprzez zawinięcie pozostawionych na krawędziach naddatków pasm materiału geosyntetycznego na długość minimum 2.0 m. Na tak przygotowany półmaterac należy ułożyć warstwę geosyntetyku zbrojącego typu B. Geosyntetyk zbrojący należy układać w poprzek osi drogi zachowując wymagane zakłady przy łączeniu poszczególnych pasm geosyntetyków pasa na pas min. 0,50 m. Ewentualne łączenie poszczególnych pasm geosyntetykówna długości pasa należy wykonać z zakładem min 2,00 m. Na krawędziach należy pozostawić naddatek do wykonania tzw. zamknięcia materaca. Geosyntetyk zbrojący musi być układany z kontrolowanym, jednorodnym ręcznym naciągiem wzdłużnym a następnie zasypywany warstwą materiału mineralnego frakcji 31,5/63 mm grubości 15 cm (rys. nr. 3). FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW 15

17 Sprzęt mechaniczny i zagęszczający nie może wjeżdżać bezpośrednio na geosyntetyk zbrojący przed rozłożeniem pierwszej warstwy kruszywa. Na tak przygotowaną warstwę materiału mineralnego należy ułożyć warstwę geosyntetyku zbrojącego typu B układanego wzdłuż osi drogi zachowując wymagane zakłady przy łączeniu poszczególnych pasm geosyntetyków pasa na pas min. 0,50 m. Łączenie poszczególnych pasm geosyntetyków na długości pasa należy wykonać z zakładem min 2,00 m. Kolejno należy nanieść warstwę z kruszywa frakcji 0/63 mm o grubości 0,35 m. Warstwę kruszywa należy zagęszczać wibracyjnie. Po zagęszczeniu kruszywa frakcji 0/63 mm można przystąpić do wykonania zamknięcia materaca poprzez zawinięcie pozostawionych na krawędziach naddatków pasm materiału geosyntetycznego typu B na długość minimum 2,0 m. Do zamknięcia materaca należy użyć szpilek stalowych typu U-10-90/250 w rozstawie co 1,20 m, co zapobiegnie rozpełzaniu się materaca. Rozwiązanie to minimalizuje zakres robót ziemnych. Cechuje się ono prostą i sprawdzoną technologią, wymaga jednakże od Wykonawcy odpowiedniej staranności na etapie prac przygotowawczych. Na tak przygotowaną konstrukcję wzmacniającą można wbudować warstwy nawierzchni drogi wg projektu zasadniczego. Geosyntetyk zbrojący typu A- geosiatka Geosiatka powinna być wykonana z włókien chemicznych zespolonych w płaskie, podłużne sploty, przeplatane w węzłach. Włókna tworzące sploty powinny być pokryte warstwą polimerową, chroniącą geosyntetyk przed uszkodzeniem i działaniem promieni UV na czas zabudowania i wypełniania materiałem mineralnym. Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewniać długotrwałość (co najmniej 60 lat) po zabudowaniu. Geosiatka musi być zabudowana z kontrolowanym naciągiem wzdłużnym. FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW 16

18 Informacje uzupełniające dla Wykonawców: Przed przystąpieniem do opracowania oferty potencjalny Oferent powinien zwrócić się do producenta i/lub dostawcy w celu uzyskania informacji odnośnie: - współczynników materiałowych; - kosztów związanych z ewentualnym oprzyrządowaniem koniecznym do zabudowy tego wyrobu, jak również ilości i rodzaju ewentualnie koniecznych pomocniczych materiałów (szpilki, gwoździe itp.). Wykonawca powinien od swojego dostawcy oprócz źródłowych informacji o współczynnikach materiałowych wymagać, aby na każdym opakowaniu dostarczanych geosiatek była umieszczona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: - typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę produkcji; - parametry zaopatrzeniowe; - informację, iż wyrób posiada certyfikat CE dopuszczający do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Producent i/lub dostawca geosyntetyków powinien dostarczyć wykonawcy wypełniony formularz potwierdzający parametry wytrzymałościowe geosiatek według załączonego wzoru. Integralną część formularza stanowić ma załącznik, przedstawiający izochrony wydłużenia w czasie. FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW 17

19 FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW 18

20 Geosyntetyk zbrojący typu B- geosiatka Geosiatka powinna być wykonana z włókien chemicznych zespolonych w płaskie, podłużne sploty, przeplatane w węzłach. Włókna tworzące sploty powinny być pokryte warstwą polimerową, chroniącą geosyntetyk przed uszkodzeniem i działaniem promieni UV na czas zabudowania i wypełniania materiałem mineralnym. Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewniać długotrwałość (co najmniej 60 lat) po zabudowaniu. Geosiatka musi być zabudowana z kontrolowanym naciągiem wzdłużnym. FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW 19

21 Geosyntetyk zbrojący typu C- geowłóknina Geotkaniny powinny być wykonane z włókien chemicznych zespolonych w płaskie, podłużne sploty, przeplatane oraz tworzące jednolitą powierzchnię. FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW 20

22 Włókna tworzące sploty powinny tworzyć równomierną strukturę układu tasiemek osnowy i wątku, pasmo powinno być bez dziur i rozdarć. Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewniać długowieczność po zabudowaniu (min. 80-cio letnią a korzystnie 120-to letnią). Ze względu na zbyt duże wydłużenie natychmiastowe oraz specyficzne - nie dopuszcza się konstrukcji wykonanych jedynie z wytłaczanych, wycinanych i rozciąganych płyt z tworzyw sztucznych. Geosyntetyk zbrojący typu D- geowłóknina Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana (non wovens), aby materiał posiadał właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią żywotność, w tym odporność na agresywne środowiska chemiczne, gnicie i grzyby. FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW 21

23 FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW 22

24 FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW 23

25 PRZEBUDOWA UL. UL. KATOWICKA OD UL. BYTOMSKIEJ DO UL. KS. BOŃCZYKA RYSUNKI FORPROJEKT UL. RÓŻYCKIEGO 1C, WROCŁAW

26 for projekt ul. Różyckiego 1c WROCŁAW

27

28 ' RAMPA Rzędne niwelety Rzędne istniejące Różnice rzędnych Elementy niwelety for projekt ul. Różyckiego 1c WROCŁAW Elementy trasy Przechyłki Szer. porównawcza 3.5 m Odległości Kilometraż

29 RAMPA ' Rzędne niwelety Rzędne istniejące Różnice rzędnych Elementy niwelety Elementy trasy Przechyłki Szer. porównawcza 3.5 m Rzędne niwelety Rzędne istniejące Różnice rzędnych Elementy niwelety Elementy trasy Odległości Kilometraż Rzędne niwelety Rzędne istniejące Różnice rzędnych Elementy niwelety Elementy trasy Odległości Kilometraż for projekt ul. Różyckiego 1c WROCŁAW Odległości Kilometraż

30 Rzędne niwelety Rzędne istniejące Różnice rzędnych Elementy niwelety Elementy trasy Odległości Kilometraż Rzędne niwelety Rzędne istniejące Różnice rzędnych Elementy niwelety Elementy trasy Odległości Kilometraż Rzędne niwelety Rzędne istniejące Różnice rzędnych Elementy niwelety Elementy trasy Odległości Kilometraż Rzędne niwelety Rzędne istniejące Różnice rzędnych Elementy niwelety Elementy trasy Odległości Kilometraż Rzędne niwelety Rzędne istniejące Różnice rzędnych Elementy niwelety Elementy trasy Odległości Kilometraż Rzędne niwelety Rzędne istniejące Różnice rzędnych Elementy niwelety Elementy trasy Odległości Kilometraż for projekt ul. Różyckiego 1c WROCŁAW

31 LINIA ROZGRANICZAJACA humus 10cm ,0% % zasypka- gr. mineralny przepuszczalny 2-31cm Zieleniec Jezdnia Pas ruchu 2.0% Przekrój przez RONDO "A-A" 2.0% KR3-38cm WZMOCNIENIE PODŁOŻA 6 podłoże G Pierścień wokół wyspy środkowej % SZCZEGÓŁ "B" 50 SZCZEGÓŁ "A 4-41cm Zieleniec R=1100 zasypka - gr. mineralny przepuszczalny Chodnik Chodnik Zatoka autobusowa Pas ruchu Pas ruchu 2.5% km 0+121,4 Jezdnia ,0% 2-31cm zasypka - gr. mineralny przepuszczalny humus 10cm % cm Przekrój "B-B" % 2.0% 1 - KR3-38cm WZMOCNIENIE PODŁOŻA podłoże G4 2.5% 50 zasypka - gr. mineralny przepuszczalny Chodnik Chodnik (kostka szara) Jezdnia Zatoka autobusowa Pas ruchu Pas ruchu ,0% humus 10cm cm Chodnik 2.5% 200 Krawężnik kamienny 15x30 Podsypka cem.-pias. 1:4 zasypka - gr. mineralny przepuszczalny gr. 3 cm Ława z bet. C12/15 z oporem gr. 10 cm geowłóknina Przekrój "C-C" km 0+206,8 geowłóknina % 2.0% geowłóknina Krawężnik betonowy 15x30 Podsypka cem.-pias. 1:4 2.5% gr. 3 cm Ława z bet. C12/15 z oporem gr. 10 cm 2-31cm ,0% humus 10cm 2.5% 2-31cm zasypka - gr. mineralny przepuszczalny LINIA ROZGRANICZAJACA humus 10cm humus 10cm ,0% 2-31cm zasypka - gr. mineralny przepuszczalny humus 10cm humus 10cm % Przekrój "D-D" km 0+93, Pas ruchu Chodnik 2.5% % zasypka - gr. mineralny przepuszczalny ,0% 6,0% Chodnik (kostka szara) płytki integracyjne Chodnik (kostka szara) 2-31cm Chodnik (kostka szara) % 1 - KR3-38cm % Przekrój "E-E" km 0+396,2 Jezdnia cm Pas ruchu Pas ruchu % 2.0% 2.0% 375 Pas ruchu podłoże G KR3-38cm WZMOCNIENIE PODŁOŻA - TYP B 810 podłoże G Pas ruchu Pas ruchu 2.5% 450 geowłóknina Krawężnik kamienny 15x25 Podsypka cem.-pias. 1:4 gr. 3 cm Ława z bet. C12/15 z oporem gr. 10 cm płytki integracyjne WZMOCNIENIE PODŁOŻA 6 (kostka szara) zasypka - gr. mineralny przepuszczalny 2.0% 2.0% Przekrój "F-F" km 0+440,7 Jezdnia % 2.0% Opaska 50 Opaska Chodnik 2.5% Krawężnik betonowy 15x30 Podsypka cem.-pias. 1: % 300 Chodnik 2.5% cm ,0% 2-31cm zasypka - gr. mineralny przepuszczalny zasypka - gr. mineralny przepuszczalny gr. 3 cm Ława z bet. C12/15 z oporem gr. 10 cm Chodnik płytki integracyjne ,0% LEGENDA humus 10cm 280 humus 10cm humus 10cm teren istniejący 324 istn. konstrukcja do usunięcia proj. koryto pod nawierzchnię SZCZEGÓŁ "C" LINIA ROZGRANICZAJACA Szpilki stalowe typu U-10-90/250 w ilości 4szt./5 mb geosyntetyku LINIA ROZGRANICZAJACA 1 - KR3-38cm NAWIERZCHNIA JEZDNI w-wa ścieralna - SMA 11 50/70 w-wa wiążąca - AC 22 W 50/70 podbudowa - AC 22 P 50/70 podbudowa - kr. łamane stab. mechanicznie 0/31,5 kostka betonowa (szara lub czerwona) podsypka cem-piaskowa 1:4 podbudowa z tłucznia 2-31cm NAWIERZCHNIA CHODNIKA 3-45cm ZATOKA AUTOBUSOWA w-wa ścieralna - kostka kamienna granitowa podsypka piaskowo-cementowa 1:4 podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 kostka betonowa (czerwona) podsypka cem-piaskowa 1:4 podbudowa z tłucznia ZESTAWIENIE KONSTRUKCJI 4-41cm PIERŚCIEŃ RONDA w-wa ścieralna - kostka kamienna podsypka cementowo-piaskowa 1:4 podbudowa zasadnicza - kr. łamane stab. mech 0/31,5 podbudowa pomocnicza tłuczeń WZMOCNIENIE PODŁOŻA cm ZJAZDY INDYWIDUALNE piasek stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa geowłóknina separacyjna podłoże gruntowe WZMOCNIENIE PODŁOŻA - TYP B - KORYTO DROGOWE 4cm 6cm 8cm 20cm 8cm 3cm 20cm zamknięcie materaca z geosiatki typu B (na długości min. 2,0m) warstwa niesortu stab. mechanicznie 0/63 gr. 35 cm geosiatka B układana wzdłuż osi drogi z zakładem pas na pas min 2,0 m warstwa kruszywa łamanego 31,5/63 gr. 15 cm geosiatka B układany w poprzek osi drogi z zakładem pas na pas 0,50 m 18x20cm 3cm 24cm 18x20cm 3cm 10cm 10cm 8cm 3cm 20cm 25cm zakotwienie geosyntetyku typu C (na długości min. 2,0m) warstwa kruszywa naturalnego lub żwiru 8/20 gr. 15 cm geosyntetyk C układany w poprzek osi drogi z zakładem pas na pas 0,50 m podłoże gruntowe KRAWĘŻNIK KAMIENNY UŁOŻONY NA PŁASK Krawężnik kamienny 15x30x100 cm 30cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Ława betonowa C12/15 z oporem 10cm Podsypka z kr. łamanego stab. mech.0/31,5 14cm Wzmocnienie podłoża SZCZEGÓŁ "A 1 4 (nawierzchnia jezdni) (chodnik) % (PIERŚCIEŃ RONDA) SZCZEGÓŁ "C" 2.5% ZIELENIEC HUMUS 4.0% 10 (pierścień ronda) (pierścień ronda) KRAWĘŻNIK KAMIENNY (światło 10cm) Krawężnik kamienny 15x30x100 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Ława betonowa C12/15 z oporem Podsypka z kr. łamanego stab. mech.0/31,5 Wzmocnienie podłoża 30cm 3cm 10cm for projekt ul. Różyckiego 1c WROCŁAW SZCZEGÓŁ "B" 10 (PIERŚCIEŃ RONDA) 4.0% ZIELENIEC HUMUS 10 Krawężnik betonowy 15x30 Podsypka cem.-pias. 1:4 gr. 3 cm Ława z bet. C12/15 z oporem gr. 10 cm 1 - KR3-38cm WZMOCNIENIE PODŁOŻA 6 podłoże G4 3-45cm Krawężnik betonowy 15x30 Podsypka cem.-pias. 1:4 gr. 3 cm Ława z bet. C12/15 z oporem gr. 10 cm 2-31cm geowłóknina podłoże G4 1 - KR3-38cm WZMOCNIENIE PODŁOŻA 6 zasypka - gr. mineralny przepuszczalny 2-31cm OBRZEŻE BETONOWE + ŚCIEK Obrzeże chodnikowe 8x30x100cm Ława betonowa C12/15 z oporem Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 30cm 8cm 3cm

32 LR Obrzeże chodnikowe 8x30x100 1:1 A H3 200 szerokość zmienna szerokość zmienna H4 8 ZJAZDY INDYWIDUALNE RZUT POZIOMY i% C Obrzeże chodnikowe 8x30x100 A 1:1 LR szerokość zmienna LR Obrzeże chodnikowe 8x30 1:1 A ZJAZD NR 7 km 0+417,02 RZUT POZIOMY 269,13 269,09 269,05 5,00% 3,00% B Obrzeże chodnikowe 8x30x100 A 1:1 LR 350 LR Obrzeże chodnikowe 8x30x100 Obrzeże chodnikowe 8x30x100 1:1 200 ZJAZD NR 8 km 0+446,06 RZUT POZIOMY 269,41 269,37 269,31 269,27 3,00% 5,00% A 1:1 LR B H2 15 B B ,96 B ,22 H1 268,90 269, szerokość zmienna Krawężnik obniżony 15x25x100 C szerokość zmienna Krawężnik obniżony 15x25x100 B x25x100 szerokość zmienna Krawężnik obniżony A PRZEKRÓJ A-A szerokość zmienna 8 8 PRZEKRÓJ A-A LR PRZEKRÓJ A-A % 5.0% 0.00 NR ZJAZDU + 12 POŁOŻENIE Obrzeże chodnikowe Ława podobrzeżowa z bet. C12/ x30cm gr. 10cm Odcinek przejściowy + 2 Linia ścieku RZĘDNA PROJ. POCZĄTKU ZJAZDU H1 Kostka betonowa czerwona Podsypka cem.-piask. 1:4 Podbudowa z tłucznia PRZEKRÓJ B-B szerokość zmienna TABELA ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH PIKIETAŻ H4 LR 5-31cm H3 zasypka - gr. mineralny przepuszczalny 2.5% 50 H2 50 WYSOKOŚĆ KRAWĘŻNIKA (cm) -1 Krawężnik obniżony 15x30x100 PRZEKRÓJ C-C szerokość zmienna H1 RZĘDNA PROJ. KRAWĘŻNIKA ZJAZDU H2 Z1 ul. Kopalniana 0+086,63 266, ,04 266,07 1, , Z2 Z3 ul. Piastów Śl. ul. Piastów Śl , , ,00 1, Z4 ul. Piastów Śl , , Z5 ul. Piastów Śl , , Z6 ul. Piastów Śl , , Z9 ul. Piastów Śl , , ,70 Z10 ul. Piastów Śl , , ,90 Z11 ul. Kopalniana 0+018, , gr. 8cm gr. 3cm gr. 20cm + 2 RZĘDNA PROJ. NA KOŃCU ZJAZDU H3 i [%] KR3-38cm WZMOCNIENIE PODŁOŻA - 6 lub TYP "B" ZJAZDU + 12 WYSOKOŚĆ RZĘDNA KRAWĘŻNIKA PROJ. KOŃCA na końcu zjazdu ZJAZDU H4 DŁUGOŚĆ ZJAZDU [m] Obrzeże chodnikowe Ława podobrzeżowa z bet. C12/ % cm 8x30x100cm gr. 10cm 300 zasypka - gr. mineralny przepuszczalny 3.0% Kostka betonowa czerwona Podsypka cem.-piask. 1:4 Podbudowa z tłucznia 5-31cm 5-31cm LR PRZEKRÓJ B-B gr. 8cm gr. 3cm gr. 20cm KR3-38cm WZMOCNIENIE PODŁOŻA - TYP "B" w-wa ścieralna - SMA 11 50/70 w-wa wiążąca - AC 22 W 50/70 podbudowa - AC 22 P 50/70 podbudowa - kr. łamane stab. mechanicznie 0/31,5 kostka betonowa (kolorowa) podsypka cem-piaskowa 1:4 podbudowa z tłucznia WZMOCNIENIE PODŁOŻA 6 ZESTAWIENIE KONSTRUKCJI 1 - KR3-38cm NAWIERZCHNIA JEZDNI 5-31cm ZJAZDY INDYWIDUALNE piasek stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa geowłóknina separacyjna podłoże gruntowe WZMOCNIENIE PODŁOŻA - TYP B - KORYTO DROGOWE zamknięcie materaca z geosiatki typu B (na długości min. 2,0m) warstwa niesortu stab. mechanicznie 0/63 gr. 35 cm geosiatka B układana wzdłuż osi drogi z zakładem pas na pas min 2,0 m warstwa kruszywa łamanego 31,5/63 gr. 15 cm geosiatka B układany w poprzek osi drogi z zakładem pas na pas 0,50 m 4cm 6cm 8cm 20cm 8cm 3cm 20cm 25cm zakotwienie geosyntetyku typu C (na długości min. 2,0m) warstwa kruszywa naturalnego lub żwiru 8/20 gr. 15 cm geosyntetyk C układany w poprzek osi drogi z zakładem pas na pas 0,50 m podłoże gruntowe 5-31cm zasypka - gr. mineralny przepuszczalny KR3-38cm WZMOCNIENIE PODŁOŻA 6 Krawężnik betonowy 15x25 Podsypka cem.-pias. 1:4 for projekt ul. Różyckiego 1c WROCŁAW gr. 3 cm Ława z bet. C12/15 z oporem gr. 10 cm

33 POŁĄCZENIE NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ Z NAWIERZCHNIĄ ISTNIEJĄCĄ ISTNIEJĄCE WARSTWY BITUMICZNE a b ISTNIEJĄCE WARSTWY PODBUDOWY 30 c d zasypka - gr. mineralny przepuszczalny JEZDNI- KR3 1 w-wa ścieralna - SMA 11 50/70 2 w-wa wiążąca - AC 22 W 50/70 3 podbudowa - AC 22 P 50/70 4 podbudowa - kr. łamane 0/31,5 4cm 6cm 8cm 20cm WZMOCNIENIE PODŁOŻA 6 a geowłóknina separacyjna (zakład 50 cm) b piasek stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa c geowłóknina separacyjna d podłoże gruntowe 25cm for projekt ul. Różyckiego 1c WROCŁAW

34 for projekt ul. Różyckiego 1c WROCŁAW

35 for projekt ul. Różyckiego 1c WROCŁAW

36 for projekt ul. Różyckiego 1c WROCŁAW