Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0052_01.mspx"

Transkrypt

1 Strona 1 z 7 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie Baza wiedzy TechNet Szkolenia i certyfikacje Wirtualne Laboratoria TechNet Quiz Centrum Bezpieczeństwa Do pobrania Wdrażanie oprogramowania Aktualizacje Konferencje i seminaria Społeczność Poznaj TechNet TechNet FAQ Pomoc techniczna TechNet na świecie (j.ang.) Biblioteka TechNet (j.ang.) Jak zacząć? Subskrypcja TechNet Plus Newsletter TechNet RSS TechNet Blogi TechNet Kontakt Baza wiedzy TechNet > Artykuły ekspertów Zarządzanie usługą wyszukiwania i indeksowania w Microsoft Office SharePoint Server 2007 Opublikowano: 15 marca 2007 Autor: Sebastian Wilczewski Zawartość strony Wprowadzenie Zarządzanie usługą wyszukiwania i indeksowania Harmonogramy przeszukiwania Definiowanie źródeł zawartości Zakresy wyszukiwania Tworzenie i zarządzanie regułami Dodawanie zakresu do witryny portalu Korzystanie z usługi wyszukiwania Podsumowanie Wprowadzenie Microsoft Office SharePoint Server 2007 został wyposażony w udoskonaloną usługę wyszukiwania i indeksowania. Dzięki niej możliwe jest efektywne, szybkie i intuicyjne wyszukiwanie zasobów opublikowanych nie tylko na stronach portalu SharePoint, ale również przechowywanych w źródłach zewnętrznych, takich jak inne portale internetowe i intranetowe, udostępnione foldery, foldery publiczne Exchange, czy zewnętrzne aplikacje biznesowe, takie jak np. systemy CRM czy ERP. Wyszukiwanie realizowane jest nie tylko po nazwie pliku, ale również po jego zawartości oraz po metadanych opisujących opublikowane dokumenty. Możliwość definiowania wielu zakresów wyszukiwanie ułatwia odnalezienie interesujących użytkownika portalu zasobów, a wyszukiwanie zawansowane pozwala na precyzyjne zadawanie zapytania odnośnie interesujących użytkownika treści. Dodatkowo istnieje możliwość wyszukiwania informacji o pracownikach firmy, co powoduje, że wyszukiwarka na stronach Microsoft Office SharePoint Server 2007 staje się najważniejszym i jednocześnie intuicyjnym w użyciu i łatwo dostępnym narzędziem, od którego pracownicy firmy rozpoczynają poszukiwanie potrzebnych im informacji. Ten artykuł omawia sposoby konfiguracji i zarządzania usługą wyszukiwania. Zarządzanie usługą wyszukiwania i indeksowania Zarządzanie usługą wyszukiwania i indeksowania odbywa się z poziomu strony Administracja centralna programu SharePoint. Na stronie administracji centralnej należy przejść do zakładki Zarządzanie aplikacjami. W sekcji Usługi udostępnione programu Office SharePoint Server należy skorzystać z łącza Utwórz lub konfiguruj usługi udostępnione tej farmy. Następnie należy wskazać tę usługę udostępnioną, dla której ma zostać skonfigurowana usługa wyszukiwania, i w sekcji Wyszukiwanie wybrać polecenie Ustawienia wyszukiwania. Wszelkie opisane w tym artykule narzędzia są dostępne na wskazanej powyżej stronie, chyba, że w dalszym opisie podano inaczej. Usługa indeksowania pozwala na indeksowanie nie tylko samych nazw i właściwości plików, ale również na indeksowanie ich zawartości. Dzięki temu w zapytaniu w wyszukiwarce na stronach portalu możliwe jest wpisanie słów występujących w treści dokumentu, co pozwala na łatwe i szybsze wyszukanie np. umowy zawierającej określone słowa. Microsoft Office SharePoint Server 2007 może indeksować treść (zawartość) dokumentów różnego typu, zapisanych w różnorodnych formatach, o ile zostały zainstalowane właściwe IFilter, dla danego rodzaju pliku. Zainstalowanie dodatkowych IFilter pozwoli na indeksowanie np. plików PDF. Harmonogramy przeszukiwania Harmonogram przeszukiwania służy do określenia, z jaką częstotliwością i kiedy ma by wykonywane indeksowanie danych zapisanych na stronach portalu i w źródłach zewnętrznych. Można go dodać i zdefiniować podczas definiowania źródeł zawartości. MOSS 2007 pozwala na zdefiniowanie harmonogramu przeszukiwania pełnego i przyrostowego. Odbywa się to poprzez wybranie łącza Utwórz harmonogram na stronie Dodawanie źródła zawartości. Strona Dodawanie źródła zawartości jest dostępna po wybraniu łącza Źródła zawartości i harmonogramy przeszukiwania a następnie polecenia Nowe źródło zawartości (ewentualnie podczas edycji istniejącego źródła zawartości). Raz stworzony harmonogram może być wykorzystywany przez wiele źródeł zawartości, jednak jedno źródło może posiadać jednocześnie tylko jeden harmonogram przeszukiwania pełnego i jeden harmonogram przeszukiwania przyrostowego. Definiując harmonogram przeszukiwania, należy zdefiniować następujące parametry (patrz Rysunek 1 ): Typ dostępne są trzy typu harmonogramu Codziennie, Co tydzień, Co miesiąc. Ustawienia zawartość tych parametrów zależna jest od wybranego typu harmonogramu. Dla typu codziennego dostępne są następujące parametry: Uruchom co dni pozwala określić, co ile dni ma się odbywać przeszukiwanie, Godzina rozpoczęcia pozwala określić, od której godzinie każdego dnia ma się odbywać przeszukiwanie, Powtórz w ciągu dnia pozwala określić z jaką częstotliwością indeksowanie ma się odbywać. Rys. 1. Definiowanie harmonogramu przeszukiwania. W czasie definiowania harmonogramu przeszukiwania ważne jest, aby zwrócić uwagę na fakt, że przeszukiwanie pełne pochłania większą ilość zasobów serwera, niż przyrostowe, i jest czasochłonne. Dlatego wyszukiwanie pełne powinno być wykonywane stosunkowo rzadko, w godzinach, w których serwer jest najmniej obciążony. Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę fakt, że wykonywanie przeszukiwania z małą częstotliwością może spowodować, że

2 Strona 2 z 7 niedawno dodane dokumenty nie będą pojawiały się w wynikach wyszukiwania. Definiowanie źródeł zawartości Definiowanie źródeł zawartości pozwala określić, jakie zasoby (na stronach portalu i poza nimi) mają być poddane indeksowaniu, a tym samym, jakie zasoby MOSS 2007 będzie mógł przeszukiwać. MOSS 2007 może indeksować następujące zasoby (źródła zawartości): Witryny programu SharePoint zdefiniowanie tego źródła pozwoli, aby MOSS 2007 przeszukiwał wskazane podczas definiowanie źródła zawartości witryny SharePoint, Witryny sieci Web zdefiniowanie tego źródła pozwoli, aby MOSS 2007 przeszukiwał wskazane podczas definiowanie źródła zawartości dodatkowych witryn sieci Web, takie jak na przykłady inne witryny intranetowe, nie stworzone w oparciu o technologie SharePoint, czy witryny internetowe firmy, lub firm partnerskich. Funkcjonalność ta pozwala na zaimplementowanie wyszukiwania na stronach internetowych, które dotychczas nie były indeksowane, Udziały plików zdefiniowanie tego źródła pozwoli, aby MOSS 2007 przeszukiwał wskazane podczas definiowanie źródła zawartości udziały sieciowe, takie jak na przykład udostępnione foldery z raportami firmowymi. Zdefiniowanie źródła zawartości w postaci udziału plików pozwoli na szybkie odnalezienie ważnego raportu przechowywanego poza witrynami SharePoint, w udostępnionych w tradycyjny sposób folderach, Foldery publiczne programu Exchange zdefiniowanie tego źródła pozwoli, aby MOSS 2007 przeszukiwał wskazane podczas definiowania źródła zawartości foldery publiczne serwera Exchange, Dane biznesowe - zdefiniowanie tego źródła pozwoli, aby MOSS 2007 przeszukiwał wskazane dane pochodzące z aplikacji biznesowych (konieczne jest jednak uprzednie wykonanie importu definicji aplikacji biznesowej można to zrobić na stronie administracji usług udostępnionych). Definiowanie źródeł zawartości odbywa się po wybraniu polecenia Źródła zawartości i harmonogramy przeszukiwania a następnie Nowe źródło. Parametry, jakie należy zdefiniować, zależne są od tego, jaki rodzaj źródła danych dodajemy. Rysunek 2 przedstawia parametry, jakie należy podać definiując Udział plików, jako źródło zawartości: Nazwa pozwala na określenie nazwy dla źródła zawartości, Witryny programu SharePoint, Witryny sieci Web, Udziały plików, Foldery publiczne programu Exchange, Dane biznesowe. Typ zawartości pozwala na określenie jakiego typu dane mają być przeszukiwane, można wybrać jedną z następujących opcji: Adresy początkowe należy podać adres (w przypadku udziału plików ścieżkę UNC), który ma być indeksowany, w kolejnych wierszach można podać kolejne adresy, Ustawienia przeszukiwania można określić, czy tylko adresy podane w polu Adresy początkowe będą przeszukiwane, czy również adresy znajdujące się w podlokalizacjach danego adresu, Harmonogramy przeszukiwania tutaj można wybrać jeden z istniejących harmonogramów przeszukiwania przyrostowego i pełnego, stworzyć nowy lub edytować już istniejący, Rozpoczynanie przeszukiwania pełnego po zaznaczeniu tego pola dane źródło będzie gotowe do przeszukiwania. Konieczne jest zaznaczenie tego pola, aby możliwe było przeszukiwanie definiowanego źródła.

3 Strona 3 z 7 Rys. 2. Dodawanie źródła zawartości. Lista zdefiniowanych źródeł zawartości dostępna jest na stronie Zarządzanie źródłami zawartości (patrz Rysunek 3). Rys. 3. Zdefiniowane źródła zawartości. Zakresy wyszukiwania Microsoft Office SharePoint Server 2007 pozwala również na definiowanie zakresów wyszukiwania. Zakres wyszukiwania pozwala na zawężanie obszaru, jaki powinien zostać przeszukany. Dzięki temu pracownik poszukujący np. umowy w udostępnionym folderze, może określić, że chce szukać tej umowy tylko i wyłączenie w udostępnionych folderach, lub tylko i wyłącznie w witrynach SharePoint. Tworzenie zakresów jest możliwe na stronie z ustawieniami

4 Strona 4 z 7 wyszukiwania, po wybraniu polecenia Wyświetl zakresy a następnie Nowy zakres. Definiując nowy zakres należy zdefiniować następujące jego parametry (patrz Rysunek 4): Tytuł należy tutaj wprowadzić tytuł zakresu. Nazwa powinna być zrozumiała dla użytkowników, gdyż będzie widoczna w wyszukiwarce na stronach portalu, Opis pozwala na dodanie dodatkowych komentarzy odnośnie zakresu wyszukiwania, Ostatnio zmodyfikowany przez: pole to jest polem nieedytowalnym, które zawiera informacje o tym, kto ostatnio zmodyfikował dany zakres, Docelowa strona wyników określa na jaką stronę wyszukiwania zostaną skierowani użytkownicy, chcący przeszukać dany zakres. Można wybrać domyślną stronę wyszukiwania (tę, która jest standardowo wykorzystywana przez SharePoint Server 2007), bądź można stworzyć własną, niestandardową stronę i podać do niej łącze. Rys. 4. Tworzenie zakresu. Tworzenie i zarządzanie regułami Po stworzeniu zakresu konieczne jest dodanie reguł pozwalających na zdefiniowanie danego zakresu. Aby to zrobić, należy przeglądając listę zakresów na stronie Zakresy dodać regułę, wybierając łącze opisane jako Dodaj reguły. Podczas definiowanie reguł należy określić typ reguł zakresu (patrz Rysunek 5): Typ reguł zakresu tutaj można określić, jakiego typu elementy należą do zakresu. Dostępne są następujące opcje: Adres sieci Web można tutaj wskazać adres, który będzie ujęty bądź wykluczony w źródle wyszukiwania, Kwerenda właściwości - można zdefiniować jaka właściwość (np. imię, nazwisko, biuro, adres ) będzie ujęta bądź wykluczona ze źródła wyszukiwania, Źródło zawartości można zdefiniować jaki, wcześniej zdefiniowany, zakres będzie ujęty bądź wykluczony w źródle wyszukiwania, Cała zawartość zakresem jest cały portal. W zależności od wybranego typu reguł zakresu, w niższej części okna Definiowanie zakresu będą pojawiały się różne opcje. Poniżej omówiono opcje dostępne po wybraniu pozycji Źródło zawartości. Źródło zawartości - tutaj można wybrać jedno z wcześniej zdefiniowanych źródeł zawartości, które ma być dodane lub wyłączone z zakresu wyszukiwania, Zachowanie dostępne są trzy typy zachowań (niezależnie od tego, jakie typ reguł zakresu został zdefiniowany). W zależności od wybranego zachowania, podany zakres lub witryna zostaną wykluczone z danego zakresu wyszukiwania. Dostępne zachowania to: Uwzględnij każdy element pasujący do tej reguły będzie uwzględniany, o ile nie zostanie wykluczony przez inną regułę, Wymagaj wszystkie elementy w zakresie muszą pasować do tej reguły, Wyklucz elementy pasujące do tej reguły będą wykluczane z zakresu. Rys. 5. Dodawanie reguł zakresu.

5 Strona 5 z 7 Możliwe jest definiowanie wielu reguł, tak aby precyzyjniej zarządzać wynikami wyszukiwania. Dodawanie zakresu do witryny portalu Aby zakres był widoczny (dostępny) na stronach portalu, konieczna jest zmiana ustawień witryny. Można to zrobić na głównej stronie portalu, po wybraniu z menu Akcje witryny polecenia Ustawienia witryny, a następnie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny. Następnie w sekcji Administracja zbioru witryn należy wybrać polecenie Zakresy wyszukiwania. Pojawi się wtedy strona o nazwie Wyświetlanie zakresów, na której będzie można dołączyć do grupy wyświetlania interesujący użytkowników zakres, bądź zakresy. W tym celu konieczne jest wskazanie nazwy grupy wyświetlania do której chcemy dodać zakres. Domyślnie dostępne są następujące grupy wyświetlania: Lista rozwijana wyszukiwania elementy dodane do tej grupy wyświetlania będą wyświetlane na liście rozwijanej obok pola do wpisywania zapytania w wyszukiwarce, Wyszukiwanie zaawansowane elementy dodane do tej grupy wyświetlania będą wyświetlane na stronie wyszukiwania zaawansowanego. Po kliknięciu grupy, do której chcemy dodać zakres, możemy na stronie Edytowanie grupy wyświetlania zakresu wskazać zakresy wchodzące w skład danej grupy. Można zdefiniować wartości następujących pól (patrz Rysunek 6): Tytuł można tutaj wpisać tytuł grupy wyświetlania, Opis można tu wprowadzić opis grupy wyświetlania, Wyświetl zaznaczenie tego pola dla danego zakresu spowoduje, że będzie on dostępny na właściwej stronie wyszukiwania Położenie od góry pole to służy do ustalania, w jakiej kolejności będą wyświetlane zakresy na liście wyszukiwania, Zakres domyślny pole to pozwala na określenie, jaki ma być domyślny zakres wyszukiwania. Będzie on wykorzystywany w sytuacji, w której użytkownik samodzielnie nie wybierze go, wpisując zapytanie do wyszukiwarki. Rys. 6. Edytowanie grup wyświetlania zakresu. Korzystanie z usługi wyszukiwania Na stronie portalu w prawym górnym rogu dostępne jest pole wyszukiwania. Użytkownik portalu może wpisać w nie wyszukiwaną frazę. Należy zwrócić uwagę, że można ograniczyć przeszukiwany zakres do witryny Osoby, lub innego wcześniej zdefiniowanego zakresu (Rysunek 7 przedstawia niestandardowy, dodany przez administratora zakres o nazwie Foldery udostępnione). Rys. 7. Wyszukiwarka na stronie portalu. Dodatkowo możliwe jest przejście do strony Wyszukiwanie zaawansowane, po kliknięciu łącza o tej samej nazwie. Tam można bardziej precyzyjnie określić kryteria wyszukiwania (patrz Rysunek 8).

6 Strona 6 z 7 Rys. 8. Strona wyszukiwania zaawansowanego. Warto też zwrócić uwagę na pole Wyszukiwanie pracowników, które pozwoli na wyszukanie pracowników firmy. Poniżej przedstawiono stronę z wynikami wyszukiwania (patrz Rysunek 9 i Rysunek 10). Rys. 9. Wyniki wyszukiwania. Rys. 10. Wyniki wyszukiwania pracowników. Podsumowanie Usługa wyszukiwania i indeksowania jest jedną z funkcjonalności zaimplementowanych w Microsoft Office SharePoint Server 2007, pozwalającą na efektywne zarządzanie treścią. Prawidłowa jej konfiguracja ułatwi pracownikom dotarcie do interesujących ich treści, przy czym nieistotne będzie, czy informacje będą przechowywane bezpośrednio na stronach SharePoint, w aplikacjach biznesowych, udostępnionych folderach, czy na zewnętrznych stronach internetowych. Najważniejsze etapy konfiguracji usługi wyszukiwania to: Tworzenie harmonogramu przeszukiwania, Określanie zakresów wyszukiwania, Definiowanie dodatkowych źródeł zawartości, Tworzenie reguł do zarządzania zakresami przeszukiwania, Włączenie zakresów przeszukiwania na stronach portalu.

7 Strona 7 z 7 Sebastian Wilczewski Od 2001 roku pracuje jako autoryzowanym instruktor MCT oraz Inżynier systemowy. Od września 2008 pracuje jako inzynier systemowy w Betacom SA. Został wyróżniony tytułem MVP w kategorii Microsoft Office SharePoint Server. Prowadzi projekty i szkolenia z zakresu rozwiązań serwerowych firmy Microsoft w tym Project Server, technologii SharePoint. Występuje na konferencjach i dotyczących rozwiązań firmy Microsoft. Współautor kilkunastu webcastów. Aktywnie udziela się na portalu społeczności Windows Server System (www.wss.pl). Jest autorem kilku książek wydanych przez wydawnictwo Helion S.A. (między innymi dotyczących Microsoft Office Project Server, Microsoft Office Project czy Resource Kit Tools). Autor kilkunastu artykułów opublikowanych na stronach Technet. Z pasją zgłębia również tajniki licencjonowania produktów firmy Microsoft, a swoje dociekanie w tej dziedzinie planuje uwieńczyć poważną pracą naukową. Doradza firmom posiadającym do kilku tysięcy komputerów w zakresie optymalizacji licencjonowania produktów firmy Microsoft i nie tylko. Autor bloga Wersja do wydruku Wyślij informacje Dodaj do ulubionych Jak oceniłbyś użyteczność tych informacji? Zły Znakomity Powiedz, dlaczego oceniłeś te informacje właśnie tak.(opcjonalne) Prześlij Zmień Swój Profil 2010 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Centrum Obsługi Klientów Zasady użytkowania witryny microsoft.com Znaki towarowe Ochrona prywatności

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0049_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0049_01.mspx Strona 1 z 7 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0038_02.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0038_02.mspx Strona 1 z 6 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika

Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika Autor: Florian Barletta Edycja polska: Łukasz Mazurowski www.openway.com.pl 2010 SPIS TREŚCI Na wstępie 7 Elementy i terminologia sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus for Mac PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 2 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Zakres projektu oraz warunki jego realizacji wspólne elementy obu systemów Dokument chroniony prawami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP6100 Wersja: 29-09-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S F O R W I N D O W S S E R V E R S 6. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0, 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo