Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0049_01.mspx"

Transkrypt

1 Strona 1 z 7 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie Baza wiedzy TechNet Szkolenia i certyfikacje Wirtualne Laboratoria TechNet Quiz Centrum Bezpieczeństwa Do pobrania Wdrażanie oprogramowania Aktualizacje Konferencje i seminaria Społeczność Jak zacząć? Subskrypcja TechNet Plus Newsletter TechNet RSS TechNet Blogi TechNet Kontakt Baza wiedzy TechNet > Artykuły ekspertów Microsoft Office SharePoint Server 2007 Integracja z Active Directory zarządzanie profilami Opublikowano: 6 marca 2007 Autor: Sebastian Wilczewski Microsoft Office SharePoint Server 2007 umożliwia udostępnianie informacji o pracownikach i innych osobach na stronach o nazwie Moja witryna. Witryna ta zawiera informacje o użytkowniku (pobrane z Active Directory, lub wprowadzone ręcznie przez użytkownika lub administratora), które przechowywane są w profilu użytkownika, jak również dodatkowe elementy, takie jak dokumenty, nad którymi użytkownik pracuje, informacje o współpracownikach, położeniu pracownika w hierarchii firmy, czy wielu innych rzeczach, które mogą być przedstawione na stronie Moje witryna (np. poprzez dodanie składników Web Parts), takich jak skrzynka odbiorca, kalendarz czy dedykowane dane z systemu zewnętrznego. W tym artykule opisane zostało, jak skonfigurować Microsoft Office SharePoint Server 2007, aby pobierał informacje o pracownikach z domeny Active Directory i przedstawiał je na stronie Moja witryna. Poznaj TechNet TechNet FAQ Pomoc techniczna TechNet na świecie (j.ang.) Biblioteka TechNet (j.ang.) Zawartość strony Zarządzanie profilami strona administracyjna Tworzenie profili Właściwości profili Dodawanie nowej właściwości profilu Importowanie profili z domeny Active Directory Przeglądanie profili Podsumowanie Zarządzanie profilami strona administracyjna Podstawowym narzędziem administracyjnym służącym do zarządzania profilami jest witryna administracyjna Profile użytkowników i właściwości (patrz Rysunek 1). Aby dostać się do niej, należy skorzystać ze strony Administracja centralna programu SharePoint, przejść do zakładki Zarządzanie aplikacjami, po wybraniu w sekcja Usługi udostępnione programu Office SharePoint Server wybrać polecenia Utwórz lub konfiguruj usługi udostępnione tej farmy, wskazać skonfigurowaną usługę udostępnioną a następnie w sekcji Profile użytkowników i Moje witryny wybrać polecenie Profile użytkowników. Strona Profile użytkowników i właściwości pozwala między innymi na: konfigurację połączeń z bazami LDAP (takimi jak na przykład baza Active Directory), które będą służyły do zasilenia profili danymi, skonfigurowanie zasad (w tym również harmonogramu) importu, zapoznanie się ze statusem importu, przejrzenie dziennika import i komunikatów o błędzie, wyświetlenie profili, zarządzanie właściwościami profili. Rys. 1. Strona Profile użytkowników i właściwości. Tworzenie profili Profile użytkowników są zbiorem informacji o użytkowniku przedstawionych na stronach MOSS Profile mogą być tworzone na trzy sposoby: ręcznie, przez użytkownika odbywa się to poprzez wybranie przez użytkownika łącza Moja witryna, znajdującego się w prawej górnej części strony portalu. Po pierwszym wybraniu tego łącza tworzony jest profil dla danego użytkownika. Profil budowany jest na podstawie właściwości konta użytkownika przechowywanych w domenie Active Directory. Dodatkowe informacje (nie przechowywane w Active Directory) mogą być wprowadzone ręcznie przez użytkownika, administratora, bądź (jeżeli nadane zostaną takie uprawnienia) przez współpracowników i menedżerów danej osoby, ręcznie przez administratora administrator serwera MOSS 2007 może, korzystając z polecenia Dodaj profil użytkownika, dostępnego na stronie Administracja Centralna Programu SharePoint (dostępne jest ono na zakładce Zarządzanie aplikacjami, po wybraniu w sekcji Usługi

2 Strona 2 z 7 udostępnione programu Office SharePoint Server polecenia Utwórz lub konfiguruj usługi udostępnione tej farmy, wskazaniu skonfigurowanej usługi udostępnionej, wskazaniu w sekcji Profile użytkowników i Moje witryny polecenia Profile użytkowników i właściwości) dodać profil użytkownika. W przypadku ręcznego zakładania profilu przez administratora, będzie on musiał podać wszystkie jego wymagane właściwości, poprzez import informacji o użytkowniku z domeny Active Directory administrator może tak skonfigurować usługę udostępnioną, aby zbudowała ona i aktualizowała automatycznie profile wszystkich, bądź tylko wybranych użytkowników. Właściwości profili Profil użytkownika przechowuje wartości dla określonych właściwości użytkownika (taką wartością może być na przykład konkretny adres danego pracownika, dla właściwości Służbowy adres ). Właściwości profili mogą być mapowane (a co za tym idzie również pobierane) z bazą Active Directory lub niezależne od domeny (w tym przypadku istnieje konieczność ręcznego wprowadzenia wartości dla danej właściwości przez użytkownika, administratora, bądź ewentualnie współpracowników lub przełożonych). W standardowej konfiguracji profil zawiera 46 właściwości, z których 21 mapowane jest z właściwościami konta w domenie. Listę domyślnych właściwości przedstawia Rysunek 2. Rys. 2. Lista właściwości profilu. Dodawanie nowej właściwości profilu Do zdefiniowanych, standardowych właściwości profilu można dodawać nowe mapowane, bądź niemapowane z bazą Active Directory. Dodawanie tych właściwości odbywa się na stronie Profile użytkowników i właściwości (dostępne jest ona na zakładce Zarządzanie aplikacjami, po wybraniu w sekcja Usługi udostępnione programu Office SharePoint Server, polecenia Utwórz lub konfiguruj usługi udostępnione tej farmy, wskazaniu skonfigurowanej usługi udostępnionej, wskazaniu w sekcji Profile użytkowników i Moje witryny polecenia Profile użytkowników i właściwości i wybraniu przycisku Dodaj właściwość profilu). Celem dodania właściwości profilu użytkownika należy zdefiniować następujące pole (patrz Rysunek 3): Nazwa pole to nie będzie bezpośrednio widoczne w profilu użytkownika,

3 Strona 3 z 7 Nazwa wyświetlana pole to będzie widoczne w profilu użytkownika, dlatego powinno mieć jasną i samoobjaśniającą się zawartość, Typ pozwala na określenie typów danych, jakie można wprowadzać, jako zawartość pola. Właściwe zdefiniowanie tego pola pozwoli na uniknięcie rozbieżności we wprowadzaniu danych przez różne osoby, Opis powinien stanowić dla użytkownika pomoc przy doborze wartości, jaka ma być wprowadzona dla danego pola, Ustawienie zasad pozawala określić pole jako wymagane, bądź opcjonalne lub wyłączone. W przypadku, gdyby było ono opcjonalne, to może zostać ono pominięte podczas wprowadzania informacji o użytkownikach, Domyślne ustawienie prywatności pole to określa, dla kogo dane pole i jego zawartość będzie widoczne. Dostępne opcje to: Tylko ja, Mój menedżer, Moja grupa robocza, Moi współpracownicy, Każdy. Użytkownik może zastępować - zaznaczenie tego pola spowoduje, że użytkownik będzie mógł samodzielnie wyznaczyć osoby, które mogą przeglądać zawartość danego pola w profilu danego użytkownika, Edytowanie ustawień w polu tym administrator może zezwolić użytkownikom na edycje zawartości danego pola, Pokaż w sekcji właściwości profilu na stronie profilu użytkownika, Pokaż na stronie Edytowanie szczegółów, Pokaż zmiany w składniku Web Part Śledzenie współpracowników, Wyświetlanie ustawień przy opcji tej można wybrać, w których miejscach właściwość profilu ma być wyświetlana. Dostępne opcje to: ustawienia wyszukiwania przy tej opcji można określić, czy pole ma być indeksowane oraz czy ma być traktowane, jako alias nazwy użytkownika, mapowanie importu właściwości tutaj można określić, czy pola ma być mapowane (a więc i pobierane) z Active Directory (patrz Rysunek 4), lub, czy ma być polem dla którego wartość nie jest pobierana z Active Directory. Podać również należy, z którego połączenia należy korzystać, aby pobrać zawartość pola. Warto zauważyć, że niektóre opcje są wzajemnie od siebie zależne, co oznacza, że wyłączenie (lub wybranie) jednej z nich może wyłączyć, lub udostępnić inną. Przykładowo ustawienie pola Domyślne ustawienie prywatności: na poziomie Tylko ja, powoduje, że pole Alias jest wyłączone. Rys. 3. Dodawanie nowej właściwości profilu.

4 Strona 4 z 7 Rys. 4. Pole mapowane z Active Directory. Importowanie profili z domeny Active Directory Microsoft Office SharePoint Server 2007 pozwala na zautomatyzowanie procesu tworzenia profili oraz aktualizacji ich (zasilania nowymi danymi). Proces integracji profili z danymi zawartymi w domenie Active Directory obejmuje dwie kluczowe czynności: tworzenie połączenia, konfigurację importu profili w oparciu o wcześniej utworzone połączenie. Tworzenie połączenia Aby móc pobrać dane konieczne jest uprzednie stworzenie połączenia czyli określenie z jakiego źródła mają być pobierane dane. Stworzenie połączenia możliwe jest na stronie Dodawanie połączenia. Aby zdefiniować połączenie należy zdefiniować następujące parametry (patrz Rysunek 5): Typ pozwala określić typ źródła danych, z jakiego mają być zasilane profile. Dostępne są następujące typy: o Usługa Active Directory, o Katalog LDAP, o Wykaz danych biznesowych, o Zasób usługi Active Directory. Nazwa domeny pozwala określić nazwę domeny, z jakiej maja być pobierane dane, jak również określić nazwę kontrolera domeny, z którym ma się łączyć usługa udostępniona podczas tworzenia, lub aktualizacji profili, Port pozwala na określenie portu wykorzystywanego podczas połączenia, domyślnie dla Active Directory jest to port 389 lub 636 (dla bezpiecznego połączenia), Limit czasu pozwala na określenie limitu czasu dla nawiązanego połączenia, Włącz funkcję wykonywania aktualizacji przyrostowo po stronie serwera pozwala na wybór aktualizacji przyrostowej, zamiast aktualizacji pełnej, Baza wyszukiwania pozwala na określenie miejsca, z którego mają być pobierane dane do zbudowania profili (w naszym przypadku jest to cała domena), Filtr użytkownika w miejscu tym można zdefiniować, właściwości których kont mają zostać zaimportowane do profilu użytkownika, Zakres pozwala na określenie głębokości pobieranych danych, Rozmiar strony, limit czasu strony pozwala na dodatkowe sparametryzowanie pobierania i wyświetlania właściwości profil, tak aby uniknąć błędów importu, w przypadku pobierania zbyt dużej ilości danych, Informacje uwierzytelniania pozwala określić, jakie konto będzie używane do pobierania danych z usługi katalogowej. Ważne, aby miało ono wystarczające uprawnienia do odczytania informacji o kontach przechowywanych w domenie Active Directory.

5 Strona 5 z 7 Rys. 5. Dodawanie połączenia. Konfiguruj importowanie profilu Po skonfigurowaniu połączenia konieczne jest określenie zasad importu. W tym celu należy na stronie Konfigurowanie importowania profilu, właściwe zdefiniować opcje, które przedstawia Rysunek 6: Źródło jako źródło danych można podać: bieżącą domenę, cały las, lub źródło niestandardowe, Domyślne konto dostępu należy określić konto, które ma prawo do czytania informacji zwartych w danym źródle. Można do tego wykorzystać dedykowane, wcześniej utworzone konto, lub skorzystać z domyślnego konta dostępu do zawartości, zdefiniowanego na etapie konfiguracji usługi udostępnionej, Zaplanuj pełne importowanie można określić, jak często ma być wykonywany pełny import profili (możliwy jest import codzienny, tygodniowy, co miesięczny, który rozpocznie się o wcześniej zadanej godzinie), Zaplanuj import przyrostowy - można określić, jak często ma być wykonywany przyrostowy import (import zmian) profili (możliwy jest import, codzienny, tygodniowy, co miesięczny, który rozpocznie się o wcześniej zadanej godzinie),

6 Strona 6 z 7 Rys. 6. Konfigurowanie importowania profilu. Przeglądanie informacji o imporcie i konfiguracji importu profili Po skonfigurowaniu połączeń oraz zasad importu, możliwe jest śledzenie podstawowych informacji na temat importu profili (patrz Rysunek 7). Dowiedzieć się można miedzy innymi o: liczbie aktualnie zaimportowanych profili użytkownika, źródle importu, stanie importowania, czasie importu, harmonogramie importu pełnego i przyrostowego, wyświetlić ostatni wpis dziennika, sprawdzić błędy ostatniego importu. stanie importowania członkostwa i wykazu danych biznesowych, Rys. 7. Ustawienia profilu i importu. Przeglądanie profili Po prawidłowej konfiguracji profili, możliwe jest ich przeglądanie za pośrednictwem stron Microsoft Office SharePoint Server Poniżej przedstawiono informacje o tym, w jaki sposób wyświetlić zawartość profili w zależności od tego, w kontekście jakiej osoby pracujemy. Moja witryna Po skorzystanie z łącza Moja witryna, znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu, użytkownik przeniesie się do dedykowanej dla niego witryny. Przykładowy wygląd tej witryny przedstawia Rysunek 8. Kluczowe elementy i funkcjonalności znajdujące się na tej stronie, to: możliwość definiowania profilu (polecenie Opisz siebie), możliwość podglądu danych RSS, możliwość śledzenia informacji o współpracownikach. możliwość identyfikacji dokumentów, nad którymi pracuje dany użytkownik, możliwość identyfikacji zadań, przydzielonych danemu użytkownikowi, Rys. 8. Moja witryna - Moja strona główna. Profil Profil jest widokiem witryny Moja witryna przedstawiającym wybrane informacje o pracowniku innym pracownikom. W profilu użytkownika można wyświetlić między innymi następujące informacje o pracowniku: dane teleadresowe, dokumenty, nad którymi dana osoba pracuje, zidentyfikować współpracowników danej osoby, zidentyfikować położenie pracownika w strukturze hierarchicznej organizacji, zidentyfikować cechy wspólne z danym pracownikiem.

7 Strona 7 z 7 Rys. 9. Moja witryna - Profil użytkownika. Podsumowanie Microsoft Office SharePoint Server 2007 pozwala na łatwe i efektywne przedstawianie informacji o pracownikach firmy. Konfiguracja profili pozwala na szybkie i automatyczne pobranie wskazanych danych o pracownikach, które mogą być dodatkowo uzupełnianie przez dane nie zawarte w Active Directory. Pracownicy mogą szybko aktualizować informacje o sobie na witrynie Moja witryna, oraz łatwo przeglądać informacje o innych pracownikach, zachowując jednocześnie ich poufność. Funkcjonalność moje witryny może być rozbudowywana i dostosowywana do potrzeb organizacji. Sebastian Wilczewski Od 2001 roku pracuje jako autoryzowanym instruktor MCT oraz Inżynier systemowy. Od września 2008 pracuje jako inzynier systemowy w Betacom SA. Został wyróżniony tytułem MVP w kategorii Microsoft Office SharePoint Server. Prowadzi projekty i szkolenia z zakresu rozwiązań serwerowych firmy Microsoft w tym Project Server, technologii SharePoint. Występuje na konferencjach i dotyczących rozwiązań firmy Microsoft. Współautor kilkunastu webcastów. Aktywnie udziela się na portalu społeczności Windows Server System (www.wss.pl). Jest autorem kilku książek wydanych przez wydawnictwo Helion S.A. (między innymi dotyczących Microsoft Office Project Server, Microsoft Office Project czy Resource Kit Tools). Autor kilkunastu artykułów opublikowanych na stronach Technet. Z pasją zgłębia również tajniki licencjonowania produktów firmy Microsoft, a swoje dociekanie w tej dziedzinie planuje uwieńczyć poważną pracą naukową. Doradza firmom posiadającym do kilku tysięcy komputerów w zakresie optymalizacji licencjonowania produktów firmy Microsoft i nie tylko. Autor bloga Wersja do wydruku Wyślij informacje Dodaj do ulubionych Jak oceniłbyś użyteczność tych informacji? Zły Znakomity Powiedz, dlaczego oceniłeś te informacje właśnie tak.(opcjonalne) Prześlij Zmień Swój Profil 2010 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Centrum Obsługi Klientów Zasady użytkowania witryny microsoft.com Znaki towarowe Ochrona prywatności

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Zakres projektu oraz warunki jego realizacji wspólne elementy obu systemów Dokument chroniony prawami

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika Acronis SharePoint Explorer podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie do programu Acronis SharePoint Explorer... 3 1.1 Obsługiwane wersje programu Microsoft SharePoint... 3 1.2 Obsługiwane lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo