Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0055_01.mspx"

Transkrypt

1 Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie Baza wiedzy TechNet Szkolenia i certyfikacje Wirtualne Laboratoria TechNet Quiz Centrum Bezpieczeństwa Do pobrania Wdrażanie oprogramowania Aktualizacje Konferencje i seminaria Społeczność Poznaj TechNet TechNet FAQ Pomoc techniczna TechNet na świecie (j.ang.) Biblioteka TechNet (j.ang.) Jak zacząć? Subskrypcja TechNet Plus Newsletter TechNet RSS TechNet Blogi TechNet Kontakt Baza wiedzy TechNet > Artykuły ekspertów Microsoft Office SharePoint Server Kierowanie treści do odbiorców Opublikowano: 3 kwietnia 2007 Autor: Sebastian Wilczewski Microsoft Office SharePoint Server 2007 pozwala na kierowanie treści do odbiorców. Mechanizm ten pozwala na takie zbudowanie strony, bądź stron portalu, aby każda z osób wchodzących na wybraną witrynę widziała tylko te treści, które powinny być dla niej interesujące, np. z powodu zajmowanego stanowiska, lub z powodu przynależności do danej grupy. Zawartość strony Tworzenie grup odbiorców Wyświetlanie odbiorcy Wprowadzenie treści kierowanej do odbiorców Podsumowanie Tworzenie grup odbiorców Aby możliwe było kierowanie treści do grup odbiorców konieczne jest uprzednie zdefiniowanie grup odbiorców. Grupy odbiorców można tworzyć z poziomu Administracji Centralnej Programu SharePoint 3.0. Korzystając z zakładki Zarządzanie aplikacjami, należy w sekcji Usługi udostępnione programu Office SharePoint Server wybrać polecenie Utwórz lub konfiguruj usługi udostępnione tej farmy, a następnie wskazać interesującą nas usługę udostępnioną. Na stronie Administracja usług udostępnionych w sekcji Odbiorcy, należy kliknąć w łącze Odbiorcy, co spowoduje wczytanie strony Zarządzanie odbiorcami. Strona ta (patrz Rysunek 1) pozwala na: utworzenie odbiorcy, wyświetlenie i edycję odbiorców, określenie harmonogramu kompilacji odbiorców, wymuszenia kompilacji na życzenie. Rys. 1. Zarządzanie odbiorcami. Tworzenie odbiorcy Po wybraniu polecenia Utwórz odbiorcę możliwe jest zdefiniowanie parametrów, na podstawie jakich ma zostać utworzona grupa odbiorców. W pierwszym kroku tworzenia odbiorcy należy zdefiniować następujące parametry (patrz Rysunek 2): Nazwa nazwa jest polem obowiązkowym; będzie ona widoczna podczas wprowadzania treści i kierowania jej do odbiorców, we właściwościach składnika WebPart, Opis pole to jest polem opcjonalnym i pozwala na wpisanie dodatkowych informacji opisowych o grupie odbiorców, Właściciel pozwala na wskazanie osoby, która jest właścicielem grupy odbiorców, Dołącz użytkowników, którzy pole to pozwala na określenie, czy aby dany użytkownik stał się członkiem grupy odbiorców musi spełnić wszystkie (opcja Spełniają wszystkie reguły), czy tylko jedną regułę (opcja Spełniają dowolną regułę)

2 Strona 2 z 5 Rys. 2. Tworzenie odbiorcy. Krok drugi pozwala na określenie reguły (bądź reguł) jakie musi spełnić użytkownik, aby został dodany do definiowanej grupy odbiorców. W skład każdej reguły wchodzi operand, operator i wartość. Definiując operand określamy, czy chcemy utworzyć regułę na podstawie grupy zabezpieczeń systemu Windows, listy dystrybucyjnej lub informacji o managerze (wszystkie te informacje zostaną zaczytane z Active Directory), czy na podstawie właściwości przechowywanej w profilu użytkownika w SharePoint Server 2007 (konieczne będzie wskazanie tej wartości z listy). W zależności od tego, co wybraliśmy w sekcji Operend, w sekcji Operator będziemy mogli wybrać warunki: Dla operand Właściwość Zawiera Nie Zawiera = <> Dla operand Użytkownik Podlega Członek W polu Wartość możemy zdefiniować wartość dla pola Operator (np. umieścić nazwę grupy, w przypadku operatora Członek). Rysunek 3 przedstawia regułę, która określa, że tylko osoba (użytkownik) będąca członkiem grupy G CSS HR Personel będzie członkiem edytowanej grupy odbiorców o nazwie Dział zasobów ludzkich. Rys. 3. Edytowanie reguły odbiorców. Przeglądanie informacji i edycja odbiorcy Po zdefiniowaniu odbiorcy zostanie wyświetlana informacja o nim (patrz Rysunek 4). Warto zwrócić uwagę na następujące pola z informacjami o odbiorcy: Czas utworzenia określa, kiedy dana grupa odbiorców została utworzona (ale nie kiedy dana grupa została skompilowana), Czas aktualizacji określa, kiedy zostały zmienione właściwości określające daną grupę odbiorców, Skompilowano określa, czy dana grupa została skompilowana, a jeśli została skompilowana to kiedy. Kompilacja oznacza proces weryfikacji, który z użytkowników spełnia reguły danej grupy odbiorców. Jeżeli użytkownik spełnia reguły, zostanie dodany do grupy odbiorców, Liczba członków określa ilu użytkowników wchodzi w składa danej grupy odbiorców, Członkostwo tutaj Administrator MOSS 2007 może przypomnieć sobie, czy aby użytkownik stał się członkiem danej grupy odbiorców, musi spełniać wszystkie reguły, czy tylko jedną (dowolną) z nich, Ostatnia kompilacja podaje datę, kiedy odbyła się ostatnia kompilacja grupy odbiorców, Błędy kompilacji z tej pozycji można się dowiedzieć, czy kompilacja zakończyła się powodzeniem, czy też porażką. W przypadku porażki, przytoczone zostaną komunikaty błędu.

3 Strona 3 z 5 Rys. 4. Wyświetlanie właściwości odbiorców. Na stronie Właściwości odbiorców można również skorzystać z polecenia Edytuj odbiorców, aby zmienić zasady dla danej grupy odbiorców. Kompilacja odbiorców Kompilacja (czyli proces budowy) odbiorców jest możliwa na dwa sposoby: ręczny kompilacja odbędzie się w momencie wybrania polecenia Kompiluj odbiorców, według harmonogramu tworzenie harmonogramu możliwe jest na stronie Zarządzanie odbiorcami po wybraniu polecenia Określ harmonogram kompilacji. Definiując harmonogram kompilacji należy na stronie Określanie harmonogramu kompilacji (Rysunek 5) włączyć opcje Włącz planowanie. Po włączeniu planowania należy określić, o której godzinie ma się rozpocząć kompilacja, oraz określić jej częstotliwość. Kompilacja może odbywać się Codziennie, Co tydzień w lub Co miesiąc w. Rys. 5. Określenie harmonogramu kompilacji. Wyświetlanie odbiorcy Po zdefiniowaniu i skompilowaniu odbiorców możliwe jest sprawdzanie kto jest członkiem danej grupy. W tym celu na stronie Zarządzanie odbiorcami należy wybrać polecenie Wyświetl odbiorców. Strona Wyświetlanie odbiorców zawiera spis wszystkich utworzonych grupy odbiorców (patrz Rysunek 6). Rys. 6. Wyświetlanie odbiorców. Po wskazaniu nazwy odbiorców możliwe jest wybranie polecenia Wyświetl członkostwo. Wyświetlona zostanie wtedy listy wszystkich użytkowników, będących członkami danej grupy (Rysunek 7).

4 Strona 4 z 5 Rys. 7. Wyświetlanie członkostwa odbiorców. Wprowadzenie treści kierowanej do odbiorców Po zdefiniowaniu grup odbiorców możliwe jest publikowanie treści w ten sposób, że będzie ona widoczna tylko dla osób należących do danej grupy. Możliwe będzie przykładowo wprowadzenie na stronę główną portalu informacji dla działu HR, która będzie widoczna tylko dla pracowników działu HR, a nie będzie widoczna dla innych osób wchodzących na stronę główną portalu. Jednym ze sposobów kierowania treści na stronach portalu jest edycja właściwości składnika WebPart, w którym ma się znajdować kierowana treść. Aby edytować składnik WebPart znajdujący na dowolnej stronie, należy (posiadając odpowiednie uprawnienia) z menu Akcje witryny wybrać polecenie Edytuj Stronę. Następnie należy wybrać polecenie Edytuj dla danego składnika WebPart, a dalej polecenie Modyfikuj udostępniony składnik WebPart. W sekcji Zaawansowane właściwości danego składnika WebPart znajduje się pole Docelowi odbiorcy (Rysunek 8), w którym można wybrać z listy jedną z wcześniej zdefiniowanych grup odbiorców. Rys. 8. Właściwości składnika WebPart. Po zaakceptowaniu właściwości składnika i opublikowaniu strony, zawartość składnika będzie dostępna tylko dla wybranych osób. Rysunek 9 oraz Rysunek 10 przedstawia tę samą stronę portalu, widzianą przez różne osoby. Osoba należąca do grupy Dział zasobów ludzkich widzi składnik WebPart Wiadomości działu HR (patrz Rysunek 9). Osoba nie należąca do działu zasobów ludzkich nie będzie widziała tego składnika WebPart (patrz Rysunek 10). Rys. 9. Strona z treścią kierowaną do pracowników zasobów ludzkich widziana przez członka grupy Dział zasobów ludzkich.

5 Strona 5 z 5 Rys. 10. Strona z treścią kierowaną do pracowników zasobów ludzkich widziana przez osobę nie będącą członkiem grupy Dział zasobów ludzkich. Podsumowanie Mechanizm kierowania treści do odbiorców pozwala na elastyczne zarządzanie treścią. Dzięki niemu, w zależności od tego, do jakiej grupy użytkownik należy, widzi on inną zawartość strony. Nie należy jednak traktować mechanizmu kierowania treści jako narzędzia do przypisywania uprawnień do treści. Proces kierowania treści do odbiorców składa się z kilku podstawowych etapów: tworzenie grupy odbiorców, w tym określanie warunków, jakie musi spełnić użytkownik, aby należeć do danej grupy odbiorców, kompilacja grupy odbiorców, edycja i przeglądanie członków grup odbiorców, edytowanie właściwości Docelowi odbiorcy składnika WebPart wprowadzanie treści, przeglądanie treści. Sebastian Wilczewski Od 2001 roku pracuje jako autoryzowanym instruktor MCT oraz Inżynier systemowy. Od września 2008 pracuje jako inzynier systemowy w Betacom SA. Został wyróżniony tytułem MVP w kategorii Microsoft Office SharePoint Server. Prowadzi projekty i szkolenia z zakresu rozwiązań serwerowych firmy Microsoft w tym Project Server, technologii SharePoint. Występuje na konferencjach i dotyczących rozwiązań firmy Microsoft. Współautor kilkunastu webcastów. Aktywnie udziela się na portalu społeczności Windows Server System (www.wss.pl). Jest autorem kilku książek wydanych przez wydawnictwo Helion S.A. (między innymi dotyczących Microsoft Office Project Server, Microsoft Office Project czy Resource Kit Tools). Autor kilkunastu artykułów opublikowanych na stronach Technet. Z pasją zgłębia również tajniki licencjonowania produktów firmy Microsoft, a swoje dociekanie w tej dziedzinie planuje uwieńczyć poważną pracą naukową. Doradza firmom posiadającym do kilku tysięcy komputerów w zakresie optymalizacji licencjonowania produktów firmy Microsoft i nie tylko. Autor bloga Wersja do wydruku Wyślij informacje Dodaj do ulubionych Jak oceniłbyś użyteczność tych informacji? Zły Znakomity Powiedz, dlaczego oceniłeś te informacje właśnie tak.(opcjonalne) Prześlij Zmień Swój Profil 2010 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Centrum Obsługi Klientów Zasady użytkowania witryny microsoft.com Znaki towarowe Ochrona prywatności

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0052_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0052_01.mspx Strona 1 z 7 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0049_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0049_01.mspx Strona 1 z 7 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0038_02.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0038_02.mspx Strona 1 z 6 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP6100 Wersja: 29-09-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ADOBE EXPERIENCE MANAGER DOCUMENT SECURITY EXTENSION FOR MICROSOFT OFFICE

ADOBE EXPERIENCE MANAGER DOCUMENT SECURITY EXTENSION FOR MICROSOFT OFFICE ADOBE EXPERIENCE MANAGER DOCUMENT SECURITY EXTENSION FOR MICROSOFT OFFICE Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.3 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Zakres projektu oraz warunki jego realizacji wspólne elementy obu systemów Dokument chroniony prawami

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika

Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika Autor: Florian Barletta Edycja polska: Łukasz Mazurowski www.openway.com.pl 2010 SPIS TREŚCI Na wstępie 7 Elementy i terminologia sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A.

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Spis treści Wstęp... 3 1. Strona główna... 3 2. Profil... 10 2.1. Oferta dla Ciebie... 11 2.2. Szablony zamówień... 12 2.3. Zarządzaj profilem...

Bardziej szczegółowo

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0, 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 9.0

Kaspersky Security Center 9.0 Kaspersky Security Center 9.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA WERSJA APLIKACJI: 9. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy 3.2. dane firmy,

Bardziej szczegółowo