W drodze na giełdę OT Logistics S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W drodze na giełdę OT Logistics S.A."

Transkrypt

1 W drodze na giełdę OT Logistics S.A. Opracowanie na podstawie prospektu emisyjnego: Rafał Kędzierski Działalność operacyjna Grupa Kapitałowa OT Logistics jest dużą i rozpoznawalną Grupą spółek świadczących usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce, Europie Środkowej i Zachodniej. Dominującą spółką w Grupie jest OT Logistics S.A. Spółka ta jest armatorem floty rzecznej blisko 300 jednostek czynnie świadczących usługi transportowe o łącznej nośności przekraczającej 100 tysięcy ton. W kooperacji z flotą rzeczną spółek powiązanych kapitałowo: Odra Lloyd Sp. z o. o., Żegluga Bydgoska Sp. z o. o., Odra Rhein Lloyd GmbH oraz Deutsche Binnenreederei AG (DBR AG), OT Logistics S.A. ma w sumie do dyspozycji prawie 800 jednostek o łącznej nośności ponad 300 tysięcy ton. Flota realizuje głównie usługi śródlądowego transportu wodnego. Dodatkowe przychody uzyskane dzięki posiadaniu tej floty pochodzą z wynajmu jednostek do prac związanych z wydobyciem kruszyw z dna rzek oraz usług hydrotechnicznych, w których dodatkowo wykorzystywane są dźwigi będące również własnością OT Logistics S.A. Wokół usług czysto transportowych, OT Logistics S.A. poprzez oferowanie kompleksowej spedycji, świadczy usługi transportu i składowania towaru wykorzystując do tego flotę rzeczną oraz przeładunki i transport kolejowy. Firma zajmuje się głównie przewozami produktów masowych takich jak węgiel, kruszywa, zboża, pasze oraz transportem materiałów drobnicowych, w tym stali, złomu, rud, papieru i nawozów. Ponadto Grupa posiada dział transportu kontenerowego z wyodrębnioną flotą do obsługi największych terminali kontenerowych w Hamburgu. Grupa Kapitałowa OT Logistics zajmuje się również transportem ładunków ponadgabarytowych takich jak generatory, siłowniki wiatrowe i kadłuby łodzi. Wśród najważniejszych klientów OT Logistics S.A. są istotne i znane spółki energetyczne, transportowe i budowlane: Węglokoks S.A., Energokrak Sp. z o.o., Kogeneracja S.A., Grupa Kapitałowa Solbet, Budimex S.A., Vattenfall AB, Eurovia Polska S.A. czy Grupa Kapitałowa Siemens. Obszar świadczenia usług transportu wodnego śródlądowego w Polsce to głównie rzeka Odra szczególnie w jej górnym biegu aż do Gliwic oraz w jej dolnym biegu przez Zalew Szczeciński do portu w Świnoujściu. W mniejszym stopniu wykorzystywana jest Wisła (jedynie w dolnym biegu). W Niemczech aktywność OT Logistics S.A. obejmuje kanał Odra-Hawela łączący Szczecin z Berlinem, Łabę w kierunku portu w Hamburgu, Kanał Śródlądowy aż do Renu, porty Rotterdam w Holandii i Antwerpia w Belgii. Dodatkową działalnością gospodarczą OT Logistics S.A. jest wynajem własnych nieruchomości, które były wykorzystywane operacyjnie ale w związku z restrukturyzacją Grupy Emitenta ich dalsze wykorzystywanie nie jest niezbędne. Działalność ta stanowi poniżej 10% ogólnej sprzedaży i jej trend z roku na rok jest malejący ze względu na sukcesywną sprzedaż tychże nieruchomości. W skład Grupy Kapitałowej OT Logistics wchodzi jedno z największych przedsiębiorstw transportu rzecznego w Niemczech firma Deutsche Binnenreederei AG, która zajmuje wiodącą pozycję na Łabie i w Brandenburgii. Przejęcie tej spółki w 2007 r. stanowi jedną z pięciu największych inwestycji polskich w Niemczech. Bardzo istotną działalnością Grupy są usługi spedycji kolejowej i morskiej. Są to usługi komplementarne wobec podstawowej działalności transportowej. Spółki zależne, tj. Rentrans Cargo Sp. z o.o. oraz Rentrans International Spedition Sp. z o.o. są wiodącymi firmami spedycji międzynarodowej w Polsce. Dzięki temu klienci mają możliwość korzystania z wielu uzupełniających się usług, czyli z tzw. one stop shop. Grupa Kapitałowa OT Logistics zwiększa swoją obecność terytorialną głównie w portach nad Bałtykiem oraz we wschodniej Polsce, zbudowała most transportowy pomiędzy wschodem i zachodem. OT Logistics posiada terminale kolejowe na granicy wschodniej, co

2 Otoczenie rynkowe otwiera ogromne możliwości współpracy ze wschodnią częścią Europy. Dopełnieniem wachlarza usług Grupy Kapitałowej OT Logistics są usługi logistyczne m.in. usługi przeładunku, magazynowania i konfekcjonowania. W skład Grupy wchodzi Port Handlowy Świnoujście, który jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się portów na Bałtyku. Jest to największe centrum obsługi ładunków masowych na polskim wybrzeżu. Port w Świnoujściu posiada doskonałą lokalizację, dogodne warunki klimatyczne, dobre połączenia kolejowe i drogowe oraz zdolność do kompleksowej obsługi klientów. Ponadto w ramach Grupy znajduje się port w Kołobrzegu oraz porty rzeczne na Odrze i Wiśle. Grupa świadczy swoje usługi m.in. w takich krajach jak: Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, kraje Beneluksu, Skandynawii, Półwyspu Bałkańskiego oraz w Wielkiej Brytanii. Rynki zbytu Głównym obszarem funkcjonowania Grupy w ramach prowadzonej działalności transportowej jest zachodnioeuropejski rynek transportu wodnego śródlądowego, na którym dominują przewozy towarów masowych. Najważniejszymi sektorami gospodarki, stanowiącymi rynki zbytu usług transportu wodnego śródlądowego są: energetyka i przemysł wydobywczy (węgiel, koks) budownictwo (piasek, kruszywa, klinkier, cement) hutnictwo i przemysł stoczniowy(złom, wyroby stalowe, ruda żelaza) przemysł chemiczny i przetwórstwo rolne (nawozy, zboża i komponenty paszowe) przemysł papierniczy (papier) Ponadto coraz większe znaczenie w wodnym transporcie śródlądowym zyskuje również transport: kontenerów z portów morskich w głąb lądu i z powrotem; ładunków ponadnormatywnych - wielkogabarytowych (projekty specjalne), których przewóz innymi środkami transportu jest bardzo drogi lub wręcz niemożliwy (np. konstrukcje stalowe, generatory). Tendencje rynkowe Spadek wysyłek węgla z Polski rejestrowany przez kluczowego kontrahenta dla OT Logistics S.A. - przy jednoczesnym wzroście importu węgla ma wpływ na: zmianę kierunków i strukturę ładunków transportowanych przez Emitenta; zmiany ładunkowe w portach morskich, skutkujące zmiennością wolumenu przeładunków dla Portu Handlowego Świnoujście Sp. z o.o. Wzrost wymiany handlowej towarów skonteneryzowanych : wskazuje kierunek dalszych inwestycji, w tym tych mających być realizowanymi przez Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.; jest szansą dalszego rozwoju spedycji morskiej i kolejowej w tym dla Rentrans Cargo Sp. z o.o.; umożliwia rozwinięcie posiadanych przez Grupę Kapitałową OT kompetencji transportu kontenerów do i z portów morskich; Wzrost wolumenu przewożonych a co za tym idzie także przeładowywanych alternatywnych surowców energetycznych - np. produktów biomasowych jest szansą na wzrost przychodów dla całej grupy. Uniezależnianie się przewoźników kolejowych od spedytorów i pośredników (sukcesywne wypieranie pośredników z obrotu towarowego zagrożeniem dla dalszego dynamicznego wzrostu spółek spedycyjnych Rentrans International Spedition Sp. z o.o. i Rentrans Cargo Sp. z o.o.);.

3 Pozycja rynkowa Strategia Konkurencja na rynku niemieckim Bezpośrednią konkurencję dla OT Logistics S.A. stanowią inni przewoźnicy żeglugi śródlądowej, a także kolej, statki morskie bliskiego zasięgu, a w pewnym stopniu także przewoźnicy samochodowi. Konkurencja ze strony armatorów żeglugi śródlądowej jest w Niemczech znacznie silniejsza niż w Polsce. Powodem jest długa żywotność barek i fakt traktowania znacznej części z nich przez właścicieli nie tylko jako narzędzia pracy, ale i jako domu. Dla właścicieli pojedynczej barki zasadniczym kosztem związanym z prowadzeniem działalności przewozowej i branym pod uwagę przy oferowaniu stawki przewozowej jest koszt paliwa. W związku z tym często mogą świadczyć usługi za cenę nie w pełni pokrywającą koszt inwestycji odtworzeniowych w barkę. Szacunkowy udział Grupy Kapitałowej OT Logistics w rynku żeglugi śródlądowej we Wschodnich i Środkowych Niemczech ocenia się na ok 40-50%. Ze względu na szerokość torów wodnych i parametry śluz niemożliwe jest wejście na obszar operacji żeglugowych Grupy firm konkurencyjnych operujących na Renie, czy też Dunaju. Powodem są parametry techniczne jednostek pływających. Tabor tych firm to duże barki ładowności od tysiąca do 5 tysięcy ton każda, podczas gdy typowy zestaw OT Logistics to 1000 ton (z możliwością zwiększenia do 2000 ton). Konkurencja na rynku polskim Działające na rynku polskim przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej są znacznie mniejsze niż Grupa Kapitałowa OT Logistics. Firmy te dysponują zazwyczaj flotą w ilości od kilku do kilkunastu jednostek pływających i z uwagi na ograniczony potencjał nie są w stanie skutecznie samodzielnie konkurować z Emitentem o duże kontrakty. Szacuje się, że Grupa Kapitałowa OT Logistics posiada ok. 80% udział w tym rynku. Transport wodny-śródlądowy Ze względu na stabilizację tego obszaru rynku transportowego związaną z przedłużającym się kryzysem Grupa nie zamierza w perspektywie najbliższych 3 lat dokonywać istotnych inwestycji w ten segment. Potencjalne wydatki będą mieć charakter odtworzeniowy (około 10 mln zł rocznie) i finansowane będą z zysków generowanych przez spółki żeglugowe), a działania skoncentrowane będą na poprawie efektywności i pozyskiwaniu nowych klientów. Dalsza znacząca ekspansja w tym segmencie rozważana będzie w momencie zaistnienia trwałego ożywienia gospodarczego (na rynku polskim i niemieckim). Niemniej, transport wodny-śródlądowy pozostanie istotną częścią Grupy generującą rocznie: mln zł przychodów i około 35 mln zł EBITDA. Spedycja Od pięciu lat Grupa obecna jest w segmencie spedycji morskiej, kolejowej i uzupełniająco samochodowej (akwizycja Spółki Rentrans Cargo w 2008 roku). Jest to najdynamiczniej rozwijający się segment Grupy. W tym czasie udało się podwoić skalę przychodów i EBITDA. Aktywność w tym obszarze jest niezwykle istotna ze względu na zdolność pozyskiwania klientów i sterowania strumieniami towarowymi, co w znaczący sposób wspomaga funkcjonowanie portów morskich i terminali lądowych. Obecnie ok. 40% realizowanych dostaw odbywa się za pośrednictwem nienależących do Grupy portów i terminali. W segmencie spedycji planowane jest przeprowadzenie akwizycji skutkujących blisko 100% wzrostem przychodów (docelowo 450 mln zł), która zostanie sfinansowana ze środków własnych Grupy oraz ewentualnego finansowania dłużnego.

4 Czynniki ryzyka Porty morskie i terminale przeładunkowe Porty morskie (port masowy Świnoujście i drobnicowy Kołobrzeg) oraz terminal przeładunkowy (Medyka) są najefektywniej rozwijającymi się obszarami Grupy. Przykładowo, Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. (obecnie 94,35% udziałów OT Logistics S.A.), który przed nabyciem przez Emitenta generowała straty, w 2012 r. odnotował 99,3 mln zł przychodów, 20,8 mln zł EBITDA oraz 11,3 mln zł wyniku netto. Ze względu na efektywność i trwały charakter inwestycje w porty morskie stały się głównym celem inwestycyjnym Grupy OT Logistics. W ciągu najbliższych trzech lat planowane są inwestycje zarówno w porty morskie masowe jak i drobnicowe. W konsekwencji tych działań zakłada się, że przychody z tego segmentu wzrosną do ok. 300 mln zł czyli o 200% w stosunku do roku Dodatkowo Grupa zamierza dokonać inwestycji w spółce Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. polegającej na budowie terminala do przeładunku kontenerów. Inwestycja ta będzie realizowana ze środków własnych tej spółki. Z inwestycją w akcje OT Logistics S.A., jak z każdą inwestycją w papiery wartościowe związany jest szereg ryzyk. Poniżej przedstawiamy wybrane przez nas specyficzne ryzyka związane z działalnością spółki oraz sektorem. Zwracamy jednak uwagę, iż pełna lista ryzyk dostępna jest w Prospekcie Emisyjnym. Ryzyko związane z ograniczoną spedycją kolejową związaną z remontami trakcji oraz warunkami atmosferycznymi. Przedłużające się remonty trakcji kolejowych, wykorzystywanych przez Grupę Kapitałową Emitenta do działalności w obszarze spedycji kolejowej oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące negatywnie wpłynąć na przepustowość danej linii bądź jej czasowe wyłączenie z użytku może czasowo ograniczyć działalność spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta na danej linii, a tym samym negatywnie oddziaływać na wyniki finansowe osiągane przez Grupę. Ryzyko związane z korzystaniem z państwowej infrastruktury kolejowej. Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta świadczą usługi transportu kolejowego korzystając z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Oferta wspomnianych spółek jest zależna od polityki cenowej związanej z poborem opłat za dostęp do infrastruktury prowadzonej przez zarządcę państwowych linii kolejowych. Emitent nie może wykluczyć, że znaczący wzrost stawek opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej lub wzrost cen energii elektrycznej sprzedawanej przez PKP Energetyka Sp. z o.o. może spowodować zmniejszenie konkurencyjności oferty spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics. Ryzyko silnych wahań koniunktury na rynku węgla i stali. Port Handlowy Świnoujście jest spółką przeładunkową z dominującym udziałem towarów masowych (węgiel, ruda żelaza). Tym samym istotnym zagrożeniem mogącym negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki jest dekoniunktura na rynku stali. Spadek produkcji wyrobów stalowych w Polsce, Czechach i na Słowacji powoduje zmniejszenie zapotrzebowania koncernów metalurgicznych na importowany węgiel koksujący oraz rudę żelaza i manganu. Towary te stanowią podstawę przeładunków w Porcie Handlowym Świnoujście, a ewentualny spadek importu węgla i rudy przez producentów stali może istotnie ograniczyć przychody ze sprzedaży Spółki. Ograniczając tego typu ryzyko Spółka od kilku lat konsekwentnie realizuje strategię portu uniwersalnego zdolnego obsługiwać szerokie spektrum towarów masowych i drobnicowych, zarówno w eksporcie jak i imporcie. Ryzyko związane ze wzrostem cen paliw i stali. Wzrost cen paliw, które stanowią największy składnik kosztów eksploatacyjnych floty spółek Grupy Kapitałowej OT Logistics, może spowodować spadek rentowności działalności. Emitent stara się to ryzyko minimalizować poprzez zawieranie w umowach klauzul paliwowych uzależniających ceny usługi od cen paliwa. Zaznaczyć jednak trzeba, że nie wszyscy kontrahenci godzą się na takie zapisy, w związku z czym wzrost cen paliw, niezwiązany z adekwatnym wzrostem stawek przewozowych, ma wpływ na poziom rentowności uzyskiwanej przez Grupę Kapitałową Emitenta.

5 Dane finansowe Okres Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartość firmy Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Udziały i akcje Pozostałe aktywa finansowe Należności handlowe i pozostałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Bieżące aktywa podatkowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SUMA AKTYWÓW Kapitał własny Zyski zatrzymane Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitały przypadające akcjonariuszom niekontrolującym (mniejszościowym) Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe Dłużne papiery wartościowe Rezerwa na podatek odroczony Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe Bieżące zobowiązania podatkowe Rezerwy krótkoterminowe Zobowiązania razem SUMA PASYWÓW Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Dane zatwierdzone, wartości w tys. zł

6 Cele emisji Zamiarem Emitenta jest pozyskanie kwoty około 50 mln PLN z tytułu emisji Akcji Serii B. W związku ze strategią Grupy Emitent planuje przeznaczyć wpływy z emisji Akcji Serii B przede wszystkim na działania inwestycyjne w portach morskich. Grupa rozważa możliwość przeprowadzenia inwestycji w dwóch kierunkach geograficzno-biznesowych: inwestycje w portach morskich w Trójmieście - zaistnienie i uzyskanie udziału na trasie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk, stanowiącego rozwinięcie idei VI Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, w port drobnicowy w Szczecinie - stając się znaczącym punktem na trasie korytarza transportowego CETC Route 65 (Central European Transport Corridor) biegnącego ze Skandynawii, przez Polskę, Czechy/Słowację, Austrię, Węgry, Słowenię i Chorwację do portów północnego Adriatyku. Realizacja takiej strategii pozwoli Grupie Kapitałowej OT Logistics na stworzenie kompleksowego systemu transportowo spedycyjno logistycznego obejmującego zasięgiem całą Europę Środkowo Wschodnią. Zarząd OT Logistics S.A., zgodnie z wytyczoną strategią rozwoju Grupy, określił trzy potencjalne możliwości inwestycyjne: Port Drobnicowy w Trójmieście - Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Port drobnicowy w Szczecinie Port masowy w Trójmieście Warunki oferty Do objęcia w Ofercie Publicznej jest nie mniej niż i nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela oferowanych przez Emitenta oraz Wprowadzających w ramach publicznej subskrypcji. Cena Maksymalna została ustalona na 280 złotych na jedną akcję. Akcje będą oferowane w następujących transzach: Transza Inwestorów Instytucjonalnych od do Akcji, Transza Inwestorów Indywidualnych od do Akcji. Zarząd Spółki może określić ostateczną sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, a w konsekwencji może ustalić liczbę oferowanych Akcji Serii B inną niż maksymalna ( akcji), mieszczącą się w przedziale określonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, tj. między i Akcji. Zamiarem Emitenta jest korzystanie z ww. upoważnienia. Termin Oferty Publicznej Do godz. 18:00 21 czerwca 2013 roku czerwca 2013 roku Do godziny lipca 2013 roku od godz lipca do godz lipca 2013 roku Do 5 lipca 2013 roku - podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej - przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych - proces budowania Księgi Popytu (do godz ) - ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej - ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz liczby Akcji oferowanych w poszczególnych transzach - wstępna Alokacja dla Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydział Akcji

7 Zastrzeżenia prawne NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADY, AUSTRALII, JAPONII LUB W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH TAKA PUBLIKACJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE MOGĄ PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE Z MOCY PRAWA. Niniejszy materiał przygotowany przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. (DM BZ WBK S.A.) ma charakter wyłącznie promocyjny. Materiał stanowi wyciąg informacji z Prospektu Emisyjnego Spółki OT Logistics S.A., które zostały uznane przez autora dokumentu za najbardziej interesujące. Źródłem danych są: Prospekt emisyjny dot. oferty publicznej akcji spółki OT Logistics S.A. wraz z aneksami. Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. W szczególności niniejszy materiał w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki OT Logistics S.A., Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia papierów wartościowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złożenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Przyjęte w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. polityki, regulaminy i procedury zapewniają osobom sporządzającym materiał niezależność, a także zachowanie należytej staranności i rzetelności przy jej sporządzaniu. Stosowane w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. odpowiednie polityki, regulaminy i procedury mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku ich powstania, pozwalają nimi zarządzać w sposób zapewniający ochronę słusznych interesów Klientów. Niniejszy materiał nie stanowi ani nie zawiera oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki OT Logistics S.A. ("Spółka") i ani niniejszy materiał, ani żadna jego część, ani fakt jego dystrybucji nie stanowią podstawy ani nie powinny być wykorzystywane w związku z jakąkolwiek umową lub decyzją inwestycyjną. Prospekt emisyjny ( Prospekt ) przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Polski. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt przygotowany w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki oraz dopuszczeniem ich do obrotu na GPW. Prospekt został opublikowany w formie elektronicznej na stronach internetowych Spółki: Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Polski. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Polski (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Zamieszczone informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Polski. Przepisy niektórych krajów poza Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji poza granicami Polski. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Polski powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanym i z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Prospektu Emisyjnego zatytułowanym Czynniki ryzyka oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A.

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. Informacje ogólne Grupa jest

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

LIBET Spółka Akcyjna

LIBET Spółka Akcyjna LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław www.libet.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 17.500.000

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C, D i E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności PODSUMOWANIE Niniejszy materiał stanowi podsumowanie najistotniejszych kwestii i czynników ryzyka dotyczących Emitenta, Spółek Operacyjnych, Grupy Westa oraz Akcji. Niniejsze podsumowanie stanowi jedynie

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Oferta Publiczna Akcji VISTAL GDYNIA SA Prezentacja Spółki

Pierwsza Oferta Publiczna Akcji VISTAL GDYNIA SA Prezentacja Spółki Pierwsza Oferta Publiczna Akcji VISTAL GDYNIA SA Prezentacja Spółki 9 grudnia 2013 Zastrzeżenie prawne NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA ANI PODAWANIA DO WIADOMOŚCI,

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII A I AKCJI SERII C ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B I C ORAZ PRAW DO AKCJI SERII C SPÓŁKI GADU-GADU

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 września 2010 roku

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 września 2010 roku Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Publiczną Ofertą 522.636 Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii B, C,

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Działkowej 115, 02-234 Warszawa wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000051757 UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE

Bardziej szczegółowo