W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości do tabeli generuje wyrażenie SQL, które wygląda następująco:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości do tabeli generuje wyrażenie SQL, które wygląda następująco:"

Transkrypt

1 301 Rozdział 17. Interfejs Access a 2000 do Oracle a SELECT * FROM emp WHERE comm IS NULL SELECT * FROM emp WHERE comm IS NOT NULL Tworzenie wyrażeń Insert W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości do tabeli generuje wyrażenie SQL, które wygląda następująco: INSERT INTO SCOTT_EMP (EMPNO, ENAME, JOB, MGR, HIREDATE, SAL, DEPTNO) SELECT '9999' AS Expr1, 'JP' AS Expr2, 'SALESMAN' AS Expr3, _ 7698 AS Expr4, #7/27/1997# AS Expr5, 2380 AS Expr6, 10 AS Expr7; Jednak Access dopuszcza klauzulę Values tak samo jak Oracle (patrz poniżej), ale musisz ją wpisać samemu. W Oracle'u możesz uprościć to wyrażenie: INSERT INTO SCOTT_EMP (EMPNO, ENAME, JOB, MGR, HIREDATE, SAL, _ COMM, DEPTNO) VALUES ('9999', 'JP', 'SALESMAN', 7698, _ TO_DATE('7/27/1997', 'MM/DD/YYYY'), 2380, 0, 10) Zwróć uwagę jak w Oracle'u używa się To_Date(), aby sprawdzić, czy wpisana data jest prawidłowa. Więcej o tej i innych funkcjach Oracle'a napisałem w dalszej części rozdziału. Tworzenie wyrażeń Update Implementacja wyrażenia Update w SQL Oracle nie różni się wiele od tej z Accessa. Poniżej przedstawione jest wyrażenie SQL, wygenerowane przez QBE Accessa, skojarzone z tabelą połączoną. UPDATE SCOTT_EMP SET SCOTT_EMP.SAL = [7000] WHERE ((([SCOTT_EMP].[EMPNO])=9999)); Wersja dla Oracle'a jest prostsza od wersji Accessa o kilka nawiasów. Ponieważ ODBC wysyła ciąg ODBC bezpośrednio do tabel użytkownika Scott, nie ma potrzeby kwalifikować nazw tabel nazwą użytkownika. UPDATE emp SET SAL = 7000 WHERE empno=9999 Użycie Group By/Having QBE Accessa samo troszczy się o prawidłową składnię, gdy tworzysz kwerendę grupującą. W Oracle'u musisz sam się tym zająć zająć. Tak jak w Accessie, Group By grupuje dane w wymienionych kolumnach. Wszystkie inne kolumny muszą być przeglądane poprzez funkcje agregujące (np.: Sum(), Avg() i inne). SELECT deptno, count(*) FROM emp WHERE deptno<>10 GROUP BY deptno HAVING count(*)<6 Podczas wykonania powyższego wyrażenia Oracle pobierze wszystkie rekordy z wartością pola deptno różną od 10 i grupuje je według pola wymienionego w operacji GROUP BY. Na koniec Oracle przeszukuje rezultat i odrzuca rekordy, których liczba (count(*)) jest większa od 6. Jedyną różnicą pomiędzy tym wyrażeniem SQL a wyrażeniem w SQL Accessa jest występowanie nawiasów. Funkcje w Oracle'u i Accessie W Accessie, przed wykonaniem kwerendy jest ona przeszukiwana pod kątem występowania funkcji zarówno VBA, jak i utworzonych przez Ciebie. Analizator wyrażeń (ang. Jet Expression Service) dopuszcza stosowanie dowolnych funkcji w wyrażeniach SQL. Nie możesz jednak stosować funkcji VBA oraz napisanych przez siebie, gdy używasz kwerend SPT. Powód jest prosty, SPT nie używa w ogóle silnika Jet. Oracle odbiera SQL jako ciąg znaków i musi on być zrozumiały dla Oracle'a. Mimo że jest możliwe utworzenie w Oracle'u podobnego zestawu funkcji jak w Accessie, wykracza to jednak poza ramy tego rozdziału. W dalszej części rozdziału zrobimy przegląd niektórych, najczęściej używanych funkcji Oracle'a, które możesz użyć w kwerendach przekazujących. Wiele z funkcji udostępnianych przez Oracle jest bardzo podobnych do funkcji operujących na ciągach w Accessie. Poniżej przedstawię funkcje, które nie istnieją w Accessie, lub działają inaczej niż podobne do nich. Aby uzyskać pełną listę funkcji, sięgnij do dokumentacji Oracle'a.

2 Część V Access i architektura klient-serwer 302 Ciągi Łączenie Większość typów danych, z którymi się spotykasz, to ciągi lub takie, które da się zamienić na ciągi. Zwykle będziesz chciał przeszukiwać ciągi znaków, analizować je, zmieniać wielkość liter, łączyć lub inaczej mówiąc zmieniać je tak, aby pasowały do twoich formularzy i raportów. W tej części opiszę niektóre z powszechnie używanych operacji na ciągach znaków, które będziesz chciał wykonać w Oracle'u. Oracle łączy ciągi znaków przy użyciu dwóch pionowych kresek ( ) w odróżnieniu od Accessa, w którym używa się znaku & lub +. Poniższe wyrażenie przedstawia w jaki sposób, łączyć ciągi. SELECT ename deptno FROM emp Initcap, Lower, Upper Funkcja Initcap(string) zmienia na wileką pierwszą literę każdego wyrazu ciągu. Podobnie Upper i Lower zmienia wszystkie litery ciągu na odpowiednio wielkie i małe. Select INITCAP(ename) FROM emp Zwróci następujący wynik: INITCAP(ENAME) Jp Allen Ward Jones Martin Blake Clark Scott King Turner Adams James Ford Miller SELECT UPPER(ENAME) FROM emp Zwróci następujący wynik: UPPER(ENAME) JP ALLEN WARD JONES MARTIN BLAKE CLARK SCOTT KING TURNER ADAMS JAMES FORD MILLER SELECT LOWER(ename) FROM emp Zwróci następujący wynik: LOWER(ENAME) jp allen ward jones martin blake clark scott king turner adams

3 303 Rozdział 17. Interfejs Access a 2000 do Oracle a james ford miller Instr Instr zwraca pozycję znaku, który podałeś jako argument i może być bardzo przydatna, jeżeli chcesz analizować ciągi, poszukując przecinków lub spacji. Jeżeli poszukiwany znak nie występuje w ciągu, zwracana jest wartość 0. Funkcja Instr jest wrażliwa na wielkość liter w odróżnieniu od Accessa. Instr ma cztery parametry: String wymagany. Ciąg znaków lub odwołanie do ciągu, który chcesz przeszukać. Set wymagany. Znak lub ciąg znaków, które chcesz znaleźć. Start nieobowiązkowy. Pozycja, na której powinno się rozpocząć szukanie. Domyślnie jest to pierwsza pozycja. Occurrence nieobowiązkowy. Jeżeli chcesz znaleźć drugie lub trzecie wystąpienie parametru Set, wpisz 2 lub 3. Popatrz na wyrażenie SQL, w którym nie podamy wystąpienia ani pozycji startowej: Select ename, instr(ename, 'A') from emp Wynik: LTrim/RTrim ENAME INSTR(ENAME,'A') JP 0 ALLEN 1 WARD 2 JONES 0 MARTIN 2 BLAKE 3 CLARK 3 SCOTT 0 KING 0 TURNER 0 ADAMS 1 JAMES 2 FORD 0 MILLER 0 Gdy funkcja zostanie wywołana z parametrem Occurence równym 2, znajdzie drugie wystąpienie szukanego znaku. Select ename, instr(ename, 'A') from enp ENAME INSTR(ENAME,'A') JP 0 ALLEN 0 WARD 0 JONES 0 MARTIN 0 BLAKE 0 CLARK 0 SCOTT 0 KING 0 TURNER 0 ADAMS 3 JAMES 0 FORD 0 MILLER 0 Access ma trzy funkcje do wycinania znaków z ciągu: LTrim(), aby usunąć znaki z lewej strony, Rtrim, aby usunąć znaki z prawej strony oraz Trim, aby usunąć znaki z obu stron. Oracle ma tylko Ltrim i Rtrim. Jednak funkcje obcinające znaki w Accessie i Oracle'u różnią się w inny, bardzo ważny sposób. W Accessie funkcje te obcinają tylko spacje, w Oracle'u mogą obcinać dowolny zbiór znaków. Funkcje obcinające mają dwa argumenty: String wymagany. Ciąg lub odwołanie do ciągu, na którym chcesz wykonać operacje. Set nieobowiązkowy. Znaki, które chcesz usunąć.

4 Część V Access i architektura klient-serwer 304 Możesz użyć funkcji LTrim/RTrim, aby usunąć słowo 'THE' z początku tytułów poprzez wykonanie następującego wyrażenia: Select LTrim(Title, '"THE ') from Books Należy pamiętać, że funkcje RTrim/LTrim są niewrażliwe na wielkość liter i ignorują kolejność podanych znaków do usunięcia. Oznacza to, że tytuły książek zostaną zmienione w sposób pokazany w tabeli Tabela Przed i po obcięciu funkcją LTrim Przed The Great Access Book How to Develop in Access The Ethical Developer Access 2000 Development Unleashed Po obcięciu Great Access Book Ow to Develop in Access ical Developer Access 2000 Development Unleashed Soundex Substr Funkcje LTrim/RTrim nie zwracają uwagi na kolejność liter w zbiorze liter do usunięcia ani na to, że powtarza ją się kilka razy (tak jak: THE ETH... w The Ethical Developer). Aby uzyskać prawidłowe wyniki powinieneś prawdopodobnie użyć kombinacji tej funkcji z Instr, Substr i Decode, aby dostać wyniki, jakich naprawdę potrzebujesz. Od roku 1988 Census Bureau używa algorytmu klasyfikacji nazwisk, które są podobnie wymawiane (w języku angielskim). Algorytm ten nazywany jest Soundex. Działa on przez pobranie pierwszej litery i przypisanie liczby do każdej następnej spółgłoski. Różne spółgłoski mają przyporządkowane te same wartości (na przykład [T] i [D] są tłumaczone na 3), oparte o ich brzmienie. Proces ten jest powtarzany aż do skompletowania 4. cyfrowego kodu. Słowa, które mają za mało spółgłosek są uzupełniane zerami tak, aby wygenerować czteroznakowy kod. Samogłoski są odrzucane, chyba że jest ona pierwszym znakiem w słowie. Kody Soundex wyglądają następująco: Select ename, soundex(ename) from emp ENAME SOUNDEX(ENAME) JP J100 ALLEN A450 WARD W630 JONES J520 MARTIN M635 BLAKE B420 CLARK C462 SCOTT S300 KING K520 TURNER T656 ADAMS A352 JAMES J520 FORD F630 MILLER M460 Soundex może być użyteczny do wyszukiwania nazwisk w listach lub tytułach. Wyrażenie SQL takie jak poniżej: Select ename from emp where soundex(ename) like soundex('muller') powinno zwrócić nazwiska takie jak: Mailer Miller Molar Moller Muler Mulronsky Funkcja Soundex nie interpretuje kontekstu znaków, więc niektóre wyniki mogą nie być intuicyjne na pierwszy rzut oka. Słowa o różnej długości mogą sobie odpowiadać według tego algorytmu. Mimo tych niedogodności można go użyć do przeszukiwania list wysyłkowych i książek telefonicznych. Substr można porównać do funkcji Mid w Accessie. Oracle nie ma bezpośredniego odpowiednika funkcji Right() i Left() znanych z Accessa. Tak jak funkcja Accessa Mid(), Substr() pobiera trzy argumenty: String ciąg lub odwołanie do ciągu

5 305 Rozdział 17. Interfejs Access a 2000 do Oracle a Start podana jawnie lub obliczona pozycja początku podciągu End podana jawnie lub obliczona wartość reprezentująca ilość znaków po prawej stronie pozycji Start W sytuacjach, kiedy nazwisko klienta występuje w postaci: MacIntyre, Alastair możesz użyć funkcji Substr() w połączeniu z Instr(), aby rozdzielić nazwisko na osobne pola. SUBSTR(CustomerName, INSTR(CustomerName, ', ')+2) = Alastair SUBSTR(CustomerName, 1, INSTR(CustomerName, ', ')-1) = MacIntyre W pierwszym wypadku Substr pobierze wszystkie znaki z ciągu, zaczynając od drugiego znaku po znaku, aż do końca ciągu. Pozostawienie trzeciego argumentu pustego spowoduje, że funkcja przyjmie go równego długości całego ciągu. W drugim przypadku funkcja zwróci wszystkie znaki od początku ciągu aż do znaku poprzedzającego przecinek. Decode Wielu programistów Accessa przyzwyczaiło się opierać na natychmiastowym porównaniu (IIf()) w swoich kwerendach. Oracle nie dostarcza podobnie nazywającej się funkcji, można za to użyć podobnie działającej funkcji Decode. Decode jest serią testów If/Then zakończonych przez Else. To oznacza, że jest to raczej konstrukcja typu Case Select niż IIf(). DECODE( value, if1, then1, if2, then2,..., else) Ilość konstrukcji if/then jest prawie nieograniczona. Poniższe wyrażenie SQL jest prostym przykładem użycia funkcji Decode do zamiany nazw miast na regiony, w których leżą: Select loc, DECODE(loc, 'NEW YORK', 'MID-ATLANTIC', 'DALLAS', 'SOUTH', BOSTON', 'NEW ENGLAND', 'CHICAGO', 'MIDWEST', 'UNKNOWN') REGION FROM dept Wynik tej kwerendy przedstawia, w jaki sposób zostały pokazane regiony i w jaki sposób obsłużone zostało nieznane miasto przez część Else funkcji Decode. Select loc, DECODE(loc, 'NEW YORK', 'MID-ATLANTIC', 'DALLAS', 'SOUTH', BOSTON', 'NEW ENGLAND', 'CHICAGO', 'MIDWEST', 'UNKNOWN') As REGION FROM dept LOC REGION NEW YORK MID-ATLANTIC DALLAS SOUTH CHICAGO MIDWEST BOSTON NEW ENGLAND SUMMIT UNKNOWN Obliczenia w Oracle'u Ceil() Floor() Dopóki dobry projekt struktury bazy nie będzie przechowywać większości wyników obliczeń, nie będziesz mógł tworzyć sensownych interfejsów lub raportów bez poznania funkcji matematycznych Oracle'a. Funkcje Oracle'a są bardzo podobne do tych, które występowały w VBA lub Accessie. Rozdział ten wskaże kilka różnic pomiędzy funkcjami Oracle'a i Accessa. Ceil() nie ma odpowiednika w Accessie. Zwraca on najbliższą liczbę całkowitą większą lub równą wartości zadanej. CEIL(34.2) = 35 CEIL( -2.4) = -2 Floor() jest przeciwnością Ceil(), także nie mającą odpowiednika w Accessie. Funkcja zwraca najbliższą liczbę całkowitą mniejszą lub równą wartości zadanej jako argument. Floor(34.2) = 34 Floor( -2.4 ) = -3

6 Część V Access i architektura klient-serwer 306 Nvl() Round() Sign() Trunc() Greatest/Least Funkcja Nvl() jest funkcją podstawiania wartości i jest podobna do funkcji NZ() w VBA. Umożliwia ona podstawienie zadanej wartości, gdy argument jest wartością null. Pomaga ona zapobiegać błędom matematycznym spowodowanym przez podstawienie wartości null do obliczeń. Posiada ona dwa parametry: Value wymagana. Wartość lub odwołanie do wartości. Substitute wymagana. Wartość zwracana przez funkcję, gdy Value będzie null. NVL(wartość, podstawienie) NVL(238, 15)=238 NVL(null, 15)=15 W Accessie przez długi czas brakowało funkcji Round(). W Accessie 2000 użytkownicy nareszcie mogą z niej skorzystać. Funkcja ma dwa parametry: Value wymagana. Wartość lub odwołanie do wartości do przetworzenia. Precision nieobowiązkowa. Ilość miejsc po przecinku, do ilu będzie zaokrąglana liczba. Domyślnie przyjmowane jest zero. Sign() działa dokładnie tak jak funkcja Accessa Sgn(). Zwraca ona 1 dla liczb dodatnich i -1 dla ujemnych. Zamiast zaokrąglać liczbę w górę lub w dół, Trunc() po prostu obcina liczbę do żądanej długości. Funkcja posiada dwa parametry: Value wymagana. Wartość lub odwołanie do wartości do przetworzenia. Precision nieobowiązkowa. Ilość miejsc po przecinku, do ilu będzie obcięta liczba. Domyślnie przyjmowane jest zero. Greatest i Least używane są, aby wybrać pomiędzy dwiema lub więcej wartościami. Mogą być one użyte do liczb, ciągów lub dat. Gdy używane są do porównywania dat, jak w tym przykładzie poniżej, daty podawane w postaci tekstu muszą być konwertowane przez funkcję To_Date(), w przeciwnym wypadku zostaną potraktowane jako ciąg znaków i wynik funkcji nie będzie taki, jakiego się spodziewamy. W przykładzie użyta jest funkcja Least, aby wybrać wcześniejszą z dat, tę zapisaną w polu Hiredate lub 1 stycznia Funkcja Least wybierze wcześniejszą lub mniejszą wartość z podanych możliwości, podczas gdy Greatest wybierze największą. SELECT ENAME, LEAST(HIREDATE, TO_DATE('1-JAN-85')) FROM EMP ENAME LEAST(HIREDATE) JP 01-JAN-85 ALLEN 20-FEB-81 WARD 22-FEB-81 JONES 02-APR-81 MARTIN 28-SEP-81 BLAKE 01-MAY-81 CLARK 09-JUN-91 SCOTT 01-JAN-85 KING 17-NOV-81 TURNER 08-SEP-81 ADAMS 01-JAN-85 JAMES 03-DEC-81 FORD 03-DEC-81 MILLER 23-JAN-82

7 307 Rozdział 17. Interfejs Access a 2000 do Oracle a Obliczenia na datach Arytmetyka Sysdate Add_Months Nie ma prawdopodobnie typu danych, który sprawia więcej kłopotu niż daty. Poniżej opiszemy kilka funkcji, które operują na datach. Date jest typem danych zarówno w Oracle'u jak i w Accessie. Tak jak w Accessie daty zapisują więcej informacji niż to jest widoczne. W Oracle'u kolumna typu Date przechowuje rok, miesiąc, dzień, godzinę, minutę i sekundę. Oznacza to, że możesz przeprowadzać obliczenia na datach. Jednak w odróżnieniu od liczb, gdy dodasz liczbę do daty, otrzymujesz nową datę. Gdy odejmujesz jedną datę od drugiej, otrzymujesz liczbę oznaczającą czas pomiędzy tymi dwiema datami. W zależności od formatowania czas ten może wyglądać dowolnie, od lat po sekundy. Jest również możliwe, że liczba ta nie jest liczbą całkowitą identycznie jak w Accessie. Funkcja Sysdate() sięga do systemu operacyjnego i zwraca bieżącą datę i czas. Select SYSDATE FROM sys.dual Wyrażenie to zwróci datę systemową, używając systemowej tabeli testowej. Jeżeli pierwsza ocena pracownika powinna być po 6 miesiącach pracy, możesz użyć funkcji Add_Months, aby zaplanować ocenę. Add_Months posiada dwa parametry: Date wymagana. Data lub odwołanie do prawidłowej daty. Count wymagana. Ilość miesięcy, jaką należy dodać do Date. Poniższe wyrażenie SQL przedstawia datę pierwszej oceny pracownika. SELECT ename, hiredate, add_months(hiredate, 6) FROM emp SELECT ENAME, LEAST(HIREDATE, TO_DATE('1-JAN-85')) FROM EMP ENAME HIREDATE ADD_MONTH JP 27-JUL JAN-98 ALLEN 20-FEB AUG-81 WARD 22-FEB AUG-81 JONES 02-APR OCT-81 MARTIN 28-SEP MAR-82 BLAKE 01-MAY NOV-81 CLARK 09-JUN DEC-81 SCOTT 19-APR OCT-87 KING 17-NOV MAY-82 TURNER 08-SEP MAR-82 ADAMS 23-MAY NOV-87 JAMES 03-DEC JUN-82 FORD 03-DEC JUN-82 MILLER 23-JAN JUL-82 Często, gdy planujemy zdarzenia, potrzebujemy określonego czasu realizacji zdarzenia, aby zdążyć wykonać zakładane czynności. Można uzyskać datę rozpoczęcia realizacji poprzez wstawienie liczby ujemnej do drugiego argumentu funkcji Add_Months(). Months_Between Aby policzyć odstęp czasu pomiędzy dwiema datami, możesz odjąć jedną od drugiej. Miesiące jednak mają różną ilość dni i aby podać ilość miesięcy pomiędzy datami, musiałbyś wykonać sporo obliczeń. Funkcja Months_Between() zwraca różnicę w miesiącach pomiędzy datami, biorąc pod uwagę, które miesiące leżą pomiędzy nimi. Poniższe wyrażenie zamienia miesiące na lata poprzez podzielenie ich przez 12. Użyjemy również zaokrąglenia, aby otrzymać czytelny wynik. SELECT ename, hiredate, ROUND(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, hiredate)/12,2) "YEARS SERVICE" FROM emp ENAME HIREDATE YEARS SERVICE JP 27-JUL ALLEN 20-FEB WARD 22-FEB JONES 02-APR

8 Część V Access i architektura klient-serwer 308 Next_Day() To_Date() MARTIN 28-SEP BLAKE 01-MAY CLARK 09-JUN SCOTT 19-APR KING 17-NOV TURNER 08-SEP ADAMS 23-MAY JAMES 03-DEC FORD 03-DEC MILLER 23-JAN Jeżeli jakieś zdarzenie ma miejsce danego dnia tygodnia przed lub po podanej dacie (jak większość kalendarzowych świąt, niektóre święta religijne i dni wypłaty), można policzyć daty, kiedy będzie ono wypadnie. Funkcja Next_Day() może pomóc w takich obliczeniach. Next_Day() posiada dwa parametry: Date data lub odwołanie do prawidłowej daty Day angielska nazwa dnia tygodnia ('Sunday', 'Monday', itd.) Poniższe wyrażenie przedstawia pierwsze dni wypłaty pracowników, zakładając, że dostają pieniądze w każdy piątek. SELECT ename, hiredate, next_day(hiredate, 'Friday') "PAYDAY!" FROM emp ENAME HIREDATE PAYDAY! JP 27-JUL AUG-97 ALLEN 20-FEB FEB-81 WARD 22-FEB FEB-81 JONES 02-APR APR-81 MARTIN 28-SEP OCT-81 BLAKE 01-MAY MAY-81 CLARK 09-JUN JUN-81 SCOTT 19-APR APR-87 KING 17-NOV NOV-81 TURNER 08-SEP SEP-81 ADAMS 23-MAY MAY-87 JAMES 03-DEC DEC-81 FORD 03-DEC DEC-81 MILLER 23-JAN JAN-82 Funkcja To_Date() przeznaczona jest do zamiany daty zapisanej w postaci ciągu na wewnętrzny format daty rozpoznawany przez Oracle. Często będziesz jej używał w wyrażeniach Insert i Update. Bez niej nie byłbyś często w stanie przeprowadzić obliczeń na datach. To_Date posiada dwa parametry: Problem roku 2000 String wymagany. Ciąg reprezentujący datę (np.: 'July 27, 1997'). Domyślnym formatem daty jest DD- MON-YYYY. Format nieobowiązkowy. SELECT TO_DATE('27-jul-97', 'dd-mon-yyyy') "Data sformatowana" FROM sys.dual Data sformatowana JUL-1997 Oracle nie przetwarza dat w sposób, w jaki robi to Access. Poniższe dwa wyrażenia SQL przedstawiają jak Oracle przypisuje daty do bieżącego stulecia (stulecia daty uzyskanej przez funkcję Sysdate()), gdy nie określimy sposobu konwersji. SELECT MONTHS_BETWEEN('27-JUL-2001', '27-JUL-1997') FROM SYS.DUAL MONTHS_BETWEEN('27-JUL-2001', '27-JUL-1997') SELECT MONTHS_BETWEEN('27-JUL-01', '27-JUL-97') FROM SYS.DUAL MONTHS_BETWEEN('27-JUL-01', '27-JUL-97')

9 309 Rozdział 17. Interfejs Access a 2000 do Oracle a Podczas tworzenia aplikacji musisz brać to pod uwagę. Pracując z datami, można użyć maski RR, aby konwertować zapisany dwucyfrowo rok na postać czterocyfrową według następujących zasad: jeżeli rok zawiera się w przedziale 0 49, zostanie przypisany do XXI wieku, natomiast pomiędzy 50 a 99 do wieku XX. SELECT TO_CHAR(TO_DATE('000727', 'RRMMDD'), 'DD-MON-YYYY') RRMMDD, TO_CHAR(TO_DATE('000727', 'YYMMDD'), 'DD-MON-YYYY') YYMMDD FROM SYS.DUAL RRMMDD YYMMDD JUL JUL-1900 Poznajemy widoki i procedury przechowywane Przesyłanie wyrażeń SQL do wykonania przez Oracle jest świetnym sposobem na zwiększenie wydajności i zmniejszenie ruchu w sieci, lecz przechowywanie wyrażeń SQL w aplikacji nie jest najlepszym możliwym rozwiązaniem. Aby uruchomić całą siłę Oracle'a, skorzystać z pracy wykonanej w bazie danych, zmniejszyć koszty dodatkowych prac, zabezpieczyć swoją pracę i utrzymywać spójność danych, powinieneś użyć widoków i procedur przechowywanych. Widok w Oracle'u jest to po prostu zapytanie zapisane na serwerze. Tak jak kwerenda Select zapisana w Accessie, jest on skompilowany i posiada plan wykonania. Oznacza to, że będzie działać szybciej niż pytanie przesłane do wykonania przez SPT. Jest wiele zalet stosowania widoków. Można je wywoływać poprzez nazwę, która jest o wiele krótsza niż średnie wyrażenie SQL, przez co zmniejsza się obciążenie sieci. Ponieważ widok zapisany jest w bazie danych, posiada on dodatkowy poziom bezpie- czeństwa, co jest ważne w aplikacjach, które są słabo chronione. Ponieważ Twoja aplikacja prawdopodobnie nie jest jedyną, która korzysta z bazy danych, możesz skorzystać z gotowych widoków, co oszczędza czas i zapewnia spójność danych w różnych aplikacjach. Widoki można tworzyć za pomocą Accessa lub korzystając z narzędzi Oracle'a. Aby utworzyć widok lub przeprowadzić inną zmianę struktury bazy danych, użytkownik, który pracuje musi mieć nadane prawo Resource. Sprawdź, czy posiadasz wystarczające uprawnienia, lub zapytaj o to administratora bazy danych. W tym rozdziale zajmujemy się dostępem do Oracle'a z Accessa, więc wszystko, co opiszę, można wykonać za pomocą Accessa. Jeżeli jednak chciałbyś użyć SQL Plus lub innego narzędzia Oracle'a, sprawdź w dokumentacji jak ich używać. Tworzenie widoków Widok jest po prostu wyrażeniem SQL, które zwraca rekordy. Ponieważ widok jest częścią struktury bazy danych, może być tworzony, zmieniany, używany lub usuwany za pomocą poleceń SQL. Spójrzmy na proste wyrażenie SQL zapisane zgodnie ze składnią Oracle'a. Select * from emp where sal>3000 Możesz utworzyć je w Accessie i uruchomić jako kwerendę przekazującą lub możesz utworzyć widok w Oracle'u i wywołać ten widok. Aby utworzyć widok z Accessa, utwórz kwerendę przekazującą, zawierającą wyrażenie definicji danych (DDL). Wyrażenie takie rozpoczyna się słowami kluczowymi Create, Alter, Drop itd. Aby utworzyć widok, powinieneś użyć następującej składni: Create [or Replace] View [Nazwa widoku] AS [wyrażenie SQL zwracające rekordy] Aby stworzyć widok z poprzedniego wyrażenia SQL, powinieneś użyć poniższego wyrażenia DDL uruchomionego przy użyciu SPT:

10 Część V Access i architektura klient-serwer 310 Create or Replace View MyView As Select * from emp where sal>3000 Klauzula Or Replace powoduje, że nie zostanie wyświetlony błąd, gdy widok MyView już istnieje. Prawdopodobnie nie będziesz chciał zawsze dołączać klauzuli Or Replace, ponieważ bardzo łatwo wtedy omyłkowo zmienić definicję już istniejącego widoku. Wykonanie tej kwerendy utworzy widok, który zwraca wszystkie kolumny z tabeli emp, których wartość pola sal jest większa od Aby sprawdzić, czy widok został prawidłowo utworzony, możesz podłączyć ją do Accessa, jak gdyby była to zwykła tabela. Możesz również użyć go w dowolnym wyrażeniu SQL w kwerendzie przekazującej. lub Select * from MyView Select MyView.ename, Dept.deptno from MyView, Dept Where MyWiew.deptno=Dept.deptno Połączenie z Oracle'em poprzez ADO Tworzenie kwerend SPT jest świetną metodą komunikacji z Oracle'em, ponieważ przerzucają ciężar pracy na serwer zamiast na Jet, który nie jest uruchamiany. Możesz skorzystać z wszystkich zalet kwerend SPT, łącząc się z Oracle'em poprzez ADO. Podejście to pozwala efektywnie kontrolować poprawność danych, dynamicznie tworzyć wyrażenia SQL i wykonywać procedury przechowywane. Utworzenie połączenia z Oracle'em pociągało zwykle za sobą wiele skomplikowanych wywołań API z ODBC lub RDO, który jest podobnym do DAO interfejsem ODBC. Teraz mamy ADO i OLEDB, co zapewnia szybki, jednolity i elastyczny interfejs do różnych źródeł danych, włączając w to Oracle. Szczegółowy opis ADO i OLEDB znajduje się w rozdziale 6. Wprowadzenie do obiektów danych ActiveX i oraz w rozdziale 7. Zaawansowane ADO. W tej części rozdziału prześledzimy sposoby użycia ADO i OLEDB, aby połączyć się z bazą danych Oracle i wykonać wyrażenia SQL. Gdy używamy kwerend SPT, Oracle analizuje wyrażenia SQL i tworzy wynik. Oracle nie ma planu wykonania takiego zapytania, więc czas jego wykonania może nie być optymalny. Ponadto, gdy kilka aplikacji używa takiego samego zapytania lub procedury, musisz je zaprojektować i wstawić do wielu aplikacji. Lepszym podejściem jest utworzenie widoku lub procedury przechowywanej na serwerze. Może być on dzielony pomiędzy wiele aplikacji, zapewniając za każdym razem ten sam wynik. Ponieważ zarówno zapytanie tworzące widok, jak i procedura ma utworzony plan wykonania, więc będzie wykonana z maksymalną możliwą wydajnością. Omawialiśmy już, w jaki sposób utworzyć widok i procedurę przechowywaną przez użycie kwerend SPT. Wyrażenie SQL jest takie samo, ale użycie kodu ADO do zestawienia połączenia i utworzenia widoku lub procedury przechowywanej jest nieco inne. Przykłady w tym rozdziale są napisane w oparciu o dostawcę Oracle Native OLEDB z firmy Microsoft. Dostawca ten łączy z Oracle Call Interface (OCI), jednak w chwili obecnej nie wszystko, co da się zrobić za pomocą OCI, można wykonać, używając dostawcy OLEDB. Większość potrzebnych rzeczy da się wykonać, wykorzystując istniejący zestaw funkcji. Program z wydruku 17.1 tworzy widok w Oracle'u, a później otwiera go i wyświetla jego zawartość w oknie debuggera. Wydruk Tworzenie widoku w Oracle'u z Accessa Function Create0racleView() As Boolean Dim conn As New ADODB.Connection Dim cmd As New ADODB.Command On Error GoTo Create0racleView Err With conn.provider = "MSDAORA".ConnectionString = "Data Source=empexample; User ID=Scott;password=Tiger".Open End With cmd.activeconnection = conn cmd.commandtype = adcmdtext

11 311 Rozdział 17. Interfejs Access a 2000 do Oracle a ' Wyrażenie SQL Create or Replace oszczędza nam obsługi błędów cmd.commandtext = "Create or Replace View MyView As _ Select * firom emp where SAL>2000" cmd.execute Create0racleView_Exit: conn.close Set conn = Nothing Set cmd = Nothing Exit Function Create0racleView Err: ' Błąd Create0racleView = False ' Sprawdź, który błąd wystąpił przeszukując tablicę błędów With conn For i = 0 To.Errors.Count - 1 errdesc = errdesc &.Errors(i).Description & Chr(13) Next End With ' Powiadom użytkownika MsgBox "Wystąpił błąd: " & errdesc Resume Create0racleView Exit End Function Parametry W Accessie programista może tworzyć kwerendy sparametryzowane, mają one jednak tylko podstawowy plan wykonania i wykonują się w oparciu o ten plan z różnymi wartościami parametrów. Niestety Oracle nie udostępnia parametrów widoku poprzez dostawcę OLEDB. Alternatywą jest zmiana istniejącego widoku, tak jak pokazaliśmy powyżej. Można również użyć obiektu polecenia z OLEDB, aby utworzyć i dostarczyć parametry do wyrażenia SQL. Program na wydruku 17.2 przedstawia, w jaki sposób można to wykonać. Wydruk Użycie parametrów Oracle'a z VBA Accessa Function OracleParams(SalAmnt As Long) As Boolean Dim conn As New ADODB.Connection Dim rs As New ADODB.Recordset Dim rsfield as New Field Dim cmd As New ADODB.Command ' Tworzenie połączenia With conn.provider = "MSDAORA".ConnectionString = "Data Source=empexample; User ID=Scott;password=Tiger".Open End With ' Użyjemy kursorów po stronie serwera With rs.cursorlocation = aduseserver End With ' Tworzenie obiektu polecenia With cmd cmd.activeconnection = conn ' Ustawienie CommandType, aby akceptował wyrażenia SQL cmd.commandtype = adcmdtext ' Ustawienie tekstu polecenia cmd.commandtext = "Select * from emp where sal >?" ' Tworzenie parametru i dołączenie go do zbioru ' parametrów polecenia cmd.parameters.append cmd.createparameter("sal", adnumeric, adparaminput) ' Przypisanie wartości SalAmnt do pierwszego parametru cmd(0) = SalAmnt End With ' Wykonaj polecenie i przypisz wynik do obiektu ADO Recordset Set rs = cmd.execute If conn.errors.count = 0 Then OraclParams = True End If rs.movefirst While Not rs.eof strfield = "" For Each rsfield In rs.fields strfield = strfield & " " & rsfield Next Debug.Print strfield & Chr(9) rs.movenext Wend End Function

12 Część V Access i architektura klient-serwer 312 Tworzenie procedur przechowywanych Procedura przechowywana w Oracle'u jest podobna do modułu w Accessie. Wykonuje zbiór poleceń na serwerze. Głównymi zaletami procedur przechowywanych są ich szybkość, niezawodność i bezpieczeństwo. Mogą one być użyte do wymuszania reguł biznesowych, kontroli poprawności i zapewnienia transakcyjności. Najważniejszą wadą procedur jest sposób ich tworzenia i uruchamiania. Oracle nie dostarcza środowiska programowania podobnego do środowiska Accessa, przez to tworzenie i edycja procedur przechowywanych jest trudna. Oracle 8 dostarcza program zarządzania strukturą bazy, który umożliwia tworzenie i kontrolę poprawności procedur, jednak wciąż nie jest to idealne rozwiązanie. Dodatkowo z racji tego, że procedury są zależne od serwera bazy danych, gdy zmieniasz serwer, musisz również zmienić procedury przechowywane. Architektura wielowarstwowa została tak zaprojektowana, aby ograniczyć tę niedogodność. Nie ma żadnego powodu, aby umieszczać całą skomplikowaną logikę aplikacji na serwerze (tak samo jak nie ma powodu, aby umieszczać ją na kliencie), dzięki temu procedury przechowywane są dużo prostsze od innych obiektów zapewniających logikę biznesową i inne operacje. Poniżej utworzymy i uruchomimy prostą procedurę przechowywaną. Aby tworzyć procedury w swojej przestrzeni tabel bazy danych, trzeba posiadać prawo systemowe Create Procedure, które jest częścią roli Resource. Aby utworzyć procedurę w innej przestrzeni tabel, musisz posiadać prawo Create Any Procedure. Porozmawiaj z administratorem bazy, jeżeli nie jesteś pewien, jakie posiadasz uprawnienia. Procedura dzieli się na następujące części: Deklaracja parametrów. Rozpoczęcie przetwarzania. Zatwierdzenie zmian. Obsługa wyjątków. Odwołanie zmian. Obsługa błędów. Procedura wstawiająca rekord do tabeli z dwoma polami przedstawiona jest na wydruku Wydruk Procedura Oracle'a dodająca nowy rekord (Ename CHAR, EJob CHAR) IS BEGIN INSERT INTO SCOTT.TESTTABLE VALUES(Ename, EJob); COMMIT; EXCEPTION WHEN OTHERS THEN ROLLBACK; RAISE; END; W tym przypadku procedura posiada dwa parametry, nazwisko i nazwę stanowiska. Access może utworzyć procedurę poprzez kwerendę SPT w następujący sposób: CREATE OR REPLACE PROCEDURE MyStoredProcedure (Ename CHAR, EJob CHAR) IS BEGIN INSERT INTO SCOTT.TESTTABLE VALUES(Ename, EJob); COMMIT; EXCEPTION WHEN OTHERS THEN ROLLBACK; RAISE; END; Po utworzeniu procedury może być ona wywoływana poprzez kwerendę SPT lub VBA.

13 313 Rozdział 17. Interfejs Access a 2000 do Oracle a Uruchamianie procedury Wywołanie procedury z kwerendy SPT jest nieco inne niż wywołanie widoku: {call MyStoredProcedure } Nawiasy klamrowe udają składnię, jakiej spodziewa się Oracle, używając Oracle call interface, używanego przez dostawcę OLEDB. Wykonywanie procedury z VBA poprzez dostawcę OLEDB dla Oracle'a wygląda nieco inaczej. Funkcja przedstawiona na wydruku 17.4 korzysta z tego, że procedury ujawniają swoje parametry w sposób, który może być użyty w VBA. Podając nazwę procedury przechowywanej, nazwę tabeli, do której chcesz wstawić rekord i wypełniając wymagane argumenty w tablicy paramarray uruchamianej funkcji, możesz uruchomić większość procedur przechowywanych za pomocą funkcji przedstawionej na wydruku Wydruk Wykonanie procedury przechowywanej z parametrami za pomocą VBA w Accessie Function RunOracleStoredProcedures(ProcName As String, _ DestTable as String, ParamArray ParamArgs() As Variant) As Boolean Dim conn As New ADODB.Connection Dim rs As New ADODB.Recordset Dim i As Integer Dim cmd As New ADODB.Command Dim rsfield As Field Dim strfield As String With conn.provider = "MSDAORA".ConnectionString = "Data Source=empexample;_ User ID=Scott;password=Tiger".Open End With cmd.activeconnection = Conn cmd.commandtype = adcmdstoredproc cmd.commandtext = ProcName For i = 0 To UBound(ParamArgs()) With cmd.parameters(i).type = adchar.direction = adparaminput.value = ParamArgs(i) End With Next cmd.execute ' A teraz wyświetlamy wynik w oknie uruchamiania ' Nie będziesz potrzebował tego fragmentu kodu ' w swoich aplikacjach rs.open "Select * from " & desttable, conn,_ adopenforwardonly, adlockreadonly rs.movefirst While Not rs.eof strfield = "" For Each rsfield In rs.fields strfield = strfield & " " & rsfield Next Debug.Print strfield & Chr(9) rs.movenext Wend Set rs = Nothing conn.close RunOracleStoredProcedures = True End Function Wykonywanie wielu prostych procedur przechowywanych umożliwia tworzenie złożonej logiki w znanym środowisku VBA, korzystając z jego zaawansowanych możliwości uruchamiania kodu i obsługi błędów. Tworzenie niezwiązanego interfejsu do Oracle'a Mając na uwadze ograniczenia wydajności i duże obciążenie sieci, gdy używamy tabel połączonych, powinniśmy rozważyć użycie niezwiązanego interfejsu użytkownika wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Utworzenie niezwiązanego interfejsu pomaga zastosować w Twojej aplikacji architekturę wielowarstwową, co zwiększa jej skalowalność i ułatwia jej konserwację. Umożliwi także łatwe łączenie różnych narzędzi programowania. Możesz użyć ADO, ADOX, DAO, RDO i inne narzędzia tam, gdzie uważasz, że przyniosą korzyści. Niezwiązany interfejs ułatwia migrację do innego środowiska,

14 Część V Access i architektura klient-serwer 314 jak na przykład Visual Basic. Przez to, że jesteś pewny, że przetwarzanie odbywa się na serwerze, możesz również uzyskać lepszą wydajność. W przedstawionym tu ćwiczeniu utworzymy prosty niezwiązany interfejs dla Oracle'a, który wygląda i zachowuje się identycznie jak formularz związany. Aby pokazać elastyczność ADO, użyjemy wyrażeń SQL oraz metod obiektu Recordset. Formularz będzie wyświetlał rekordy tabeli EMP. Użytkownik będzie mógł wstawiać i usuwać rekordy z bazy danych Oracle. Można będzie zmieniać rekordy w tabeli bez konieczności każdorazowego zapisywania zmienionego rekordu. Tworzenie niezwiązanego interfejsu Rysunek Formularz z danymi w trybie projektowania Na początek utwórz formularz taki, jak na rysunku Dla uproszczenia, nazwy obiektów ekranowych odpowiadają nazwom pól w tabeli EMP: Empno, Ename, Job, Mgr, Hiredate, Sal, Comm, Deptno. Przyciski nawigacyjne i manipulacyjne będą nazywały się następująco: BtnGotoFirst, BtnGotoPrevious, BtnGotoNext, BtnGotoLast, BtnEdit, BtnNew, BtnDelete, BtnSave, BtnClose. Tworzenie zmiennych globalnych Podstawowe operacje można zrobić na kilka sposobów. Dla uproszczenia przyjmijmy, że obiekty Connection i Recordset oraz zmienna, która informuje o zmianie danych, będą przechowywane przez trzy zmienne globalne przechowywane w głównym module:

15 315 Rozdział 17. Interfejs Access a 2000 do Oracle a Global conn As ADODB.Connection Global rs As ADODB.Recordset Global EditRec As Boolean Ładowanie danych i inicjalizacja formularza Program przedstawiony na wydruku 17.5 wykonany zostanie jako obsługa komunikatu OnOpen. Procedura ta załaduje dane i zainicjuje aplikację. Wydruk Utworzenie i otwarcie połączenia z Oracle'em oraz wypełnienie formularza Private Sub Form Open(Cancel As Integer) Set conn = New ADODB.Connection Set rs = New ADODB.Recordset With conn.provider = "MSDAORA".ConnectionString = "Data Svurce-ernpexample;_ User ID=Scott;password=Tiger".Open End With rs.cursorlocation = aduseclient rs.open "Select * from emp", conn, adopenstatic,_ adlockoptimistic, adasyncfetch FillForm EditRec = True End Sub Oracle nie zwraca obiektów typu Recordset, ale dostawca OLEDB przechwytuje wynik wyrażenia SQL i zwraca go do programu jako Recordset. Dostawca OLEDB przykrywa wywołania Oracle Call Interface tak, że dla aplikacji nie ma różnicy pomiędzy Oracle'em a innymi źródłami danych. Używając globalnej zmiennej Recordset, można szybko i łatwo wypełnić formularz danymi pochodzącymi z pierwszego rekordu. Następnie procedura ustawia zmienną EditRec na true, co wskazuje, że dane na formularzu są gotowe do edycji. Zdarzenie OnOpen wywołuje funkcję FillForm, która zamieszczona jest na wydruku Wydruk Wypełnianie formularza danymi Function FillForm() As Boolean On Error GoTo FillForm Err [Empno] = rs(0) [ENAME] = rs(1) [Job] = rs(2) [MGR] = rs(3) [HIREDATE] = rs(4) [SAL] = rs(5) [COMM] = rs(6) [DEPTNO] = rs(7) FillForm = True FillForm_Exit: Exit Function FillForm_Err: FillForm = False Exit Function End Function Programowanie przycisków sterujących Aby przeglądać cały wynik zapytania, należy oprogramować przyciski sterujące, tak jak jest to pokazane na wydrukach od 17.7 do Wydruk Przejście do pierwszego rekordu Private Sub btngotofirst_click() On Error Resume Next rs.movefirst If Not rs.bof Then FillForm End If CurrentContext Me End Sub

16 Część V Access i architektura klient-serwer 316 Wydruk Przejście do poprzedniego rekordu Private Sub btngotoprevious_click() On Error Resume Next rs.moveprevious If Not rs.bof Then FillForm End If CurrentContext Me End Sub Wydruk Przejście do następnego rekordu Private Sub btngotonext_click() On Error Resume Next rs.movenext If Not rs.bof Then FillForm End If CurrentContext Me End Sub Wydruk Przejście do ostatniego rekordu Private Sub btngotolast_click() On Error Resume Next rs.movelast If Not rs.bof Then FillForm End If On Error GoTo 0 CurrentContext Me End Sub Bieżący stan przycisków nawigacyjnych zależy od pozycji w zestawie rekordów wyniku. Funkcja CurrentContext, która pobiera jako argument obiekt formularza, włącza oraz wyłącza przyciski nawigacyjne (wydruk 17.11). Wydruk Włączanie i wyłączanie przycisków nawigacyjnych Sub CurrentContext(frm As Form) Dim bfirstrec As Boolean Dim blastrec As Boolean bfirstrec = (rs.absoluteposition = 1) blastrec = (rs.absoluteposition = rs.recordcount) With frm If Not bfirstrec And Not blastrec Then!btnGotoFirst.Enabled = True!btnGotoPrevious.Enabled = True!btnGotoLast.Enabled = True!btnGotoNext.Enabled = True GoTo CurrentContext_Exit End If If bfirstrec And blastrec Then!btnEdit.SetFocus!btnGotoFirst.Enabled = False!btnGotoPrevious.Enabled = False!btnGotoLast.Enabled = False!btnGotoNext.Enabled = False GoTo CurrentContext_Exit End If If bfirstrec Then!btnGotoLast.Enabled = bfirstrec!btngotonext.enabled = bfirstrec!btngotolast.setfocus!btngotofirst.enabled = Not bfirstrec!btngotoprevious.enabled = Not bfirstrec GoTo CurrentContext_Exit End If If blastrec Then!btnGotoFirst.Enabled = blastrec!btngotoprevious.enabled = blastrec!btngotofirst.setfocus

17 317 Rozdział 17. Interfejs Access a 2000 do Oracle a!btngotolast.enabled = Not blastrec!btngotonext.enabled = Not blastrec GoTo CurrentContext_Exit End If End With End Sub Zmiana danych Oracle'a przy użyciu formularza Do tej pory możesz tylko oglądać dane, ale zmiany, jakie wprowadziłeś, nie zostaną zapisane w bazie. Funkcja z wydruku wywołuje metodę Update obiektu OLEDB Recordset, aby wysłać zmiany do Oracle'a zaraz po tym, jak zmieniłeś dane. Daje to możliwości takie same jak możliwości formularza związanego. Funkcja pokazana na wydruku musi być wywołana jako odpowiedź na zdarzenie AfterUpdate dla każdego pola tekstowego. Wydruk Funkcja UpdateField Function UpdateField(FieldName As Variant, NewValue As Variant)_ As Boolean If EditRec = False Or IsEmpty(EditRec) Then Exit Function Dim rsorigsource As String Dim errdesc As String Dim i As Integer On Error GoTo UpdateField Err ' Zachowaj początkowe źródło recordset-u na wypadek błędu rsorigsource = rs.source ' Próba zmiany pola przy użyciu metody update obiektu Recordset rs.update FieldName, NewValue ' Udało się UpdateField = True UpdateField_Exit: Exit Function UpdateField_Err: ' Błąd UpdateField = False ' Sprawdź, jaki wystąpił błąd, przeszukując tablicę błędów With conn For i = 0 To.Errors.Count - 1 errdesc = errdesc &.Errors(i).Description & Chr(13) Next End With ' Informacja dla użytkownika MsgBox "Wystąpił błąd: " & errdesc ' Musisz odwołać metodę Update metodą CancelUpdate ' gdyż nie będziesz mógł wykonać żadnej operacji na wyniku rs.cancelupdate ' Zamknięcie istniejącego wyniku rs.close ' Otwórz Recordset z zachowanym źródłem, przywracając ' mu stan początkowy rs.open rsorigsource, conn, adopenstatic, adlockoptimistic, _ adasyncfetch ' Wywołaj FillForm Forms![forml].FillForm Resume UpdateField_Exit End Function Funkcja UpdateField może być wywoływana przez każde zdarzenie AfterUpdate, gdy zaznaczymy wszystkie pola tekstowe na formatce i wstawimy wyrażenie pokazane na wydruku Alternatywą do zapisywania zmian natychmiast może być buforowanie zmian i zapisywanie ich po przejściu do innego rekordu. Możesz także użyć wywołania przez ADO procedury przechowywanej i przekazać do niej nowe wartości. Wydruk Wyrażenie zapisujące zmiany po edycji zawartości pola =UpdateField(screen.activecontrol.[Name],screen.activecontrol)

18 Część V Access i architektura klient-serwer 318 Teraz, gdy przechodzisz między rekordami i zmieniasz dane pracowników, zmiany zapisane będą w bazie po przejściu do innego rekordu. Wstawienie danych do Oracle'a przy użyciu formularza Aby dodać nowy rekord, powinieneś wyczyścić wszystkie pola na formularzu i ustawić zmienną EditRec na false. Kod programu z wydruku powinien być wprowadzony jako obsługa zdarzenia OnClick przycisku btnnew. Wydruk Przygotowanie formularza do wpisania nowego rekordu Private Sub btnnew Click() ClearForm EditRec = False End Sub Należy jeszcze napisać procedurę czyszczącą formularz. Dla naszych celów, może ona być zapisana w standardowym module poza formularzem. Funkcja ta jest niezwykle prosta (wydruk 17.15). Wydruk Czyszczenie formularza Sub ClearForm() Me![Empno] = "" Me![ENAME] = "" Me![Job] = "" Me!(MGR] = "" Me![HIREDATE] = "" Me![SAL] = "" Me![COMM] = "" Me![DEPTNO] = "" End Sub Zapisywanie danych do Oracle'a przy użyciu formularza Gdy trzeba zapisać rekord, możesz wywołać poniższą procedurę za pomocą zdarzenia OnClick przycisku btnsave. Sprawdzając stan zmiennej EditRec, wiemy, czy wprowadzasz nowy rekord i tworzymy odpowiednie wyrażenie SQL. Zostanie ono wykonane poprzez obiekt Command. Technika ta pokazana jest na wydruku 17.16, jest standardowa dla Oracle'a. Wydruk Zapis do Oracle'a poprzez SQL i ADO Private Sub btnsave Click() Dim cmd As New ADODB.Command Dim strcmdtxt as string ' Jeżeli wstawiamy nowy rekord If EditRec = False Then ' Po upewnieniu się, że obiekt Command jest prawidłowo ustawiony ' utworzymy i wykonamy wyrażenie SQL Insert With cmd.activeconnection = conn.commandtype = adomdtext with Me stromdtxt = stromdtxt & "insert into emp values (" strcmdtxt = strcmdtxt & "'![Empno] '," stromdtxt = strcmdtxt & "'![ENAME] '," strcmdtxt = strcmdtxt & "'![Job] '," strcmdtxt = strcmdtxt & "'![MGR] '," strcmdtxt = strcmdtxt & "' to date('" &![HIREDATE] & "','MM/DD/YY') '," strcmdtxt = strcmdtxt & "'![SAL] '," strcmdtxt = strcmdtxt & "'![COMM] '," end with.execute End With End If ' Zamknij, ustaw i otwórz jeszcze raz Recordset With rs.close.cursorlocation = aduseclient.open "Select * from emp", conn, adopenstatic, adlockoptimistic, adasyncfetch End With ' Wypełnij formularz FillForm

19 319 Rozdział 17. Interfejs Access a 2000 do Oracle a ' Zmień tryb aplikacji na edycję danych EditRec = True End Sub Usuwanie danych przy użyciu formularza To samo podejście zastosowane jest przy usuwaniu danych. Procedura na wydruku usuwa bieżący rekord z Oracle'a, gdy wykonamy ją jako obsługę zdarzenia OnClick przycisku btndelete. Wydruk Usunięcie bieżącego rekordu Private Sub btndelete Click() Dim cmd As New ADODB.Command ' Jeżeli zmieniamy rekord If EditRec = True Then ' Po upewnieniu się, że obiekt command jest prawidłowo ustawiony ' utworzymy i wykonamy wyrażenie SQL Delete With cmd.activeconnection = conn.commandtype = adcmdtext.commandtext = "Delete from emp where empno= " & Me![Empno].Execute End With End If ' Zamknij, ustaw i otwórz jeszcze raz Recordset With rs.close.cursorlocation = aduseclient.open "Select * from emp", conn, adopenstatic, adlockoptimistic, adasyncfetch End With ' Wypełnij formularz FillForm End Sub Aby przyciski nawigacyjne odzwierciedlały zawartość formularza w czasie przeglądania dostępnych rekordów, przypisz kod zamieszczony na wydruku do zdarzenia OnCurrent formularza. Wydruk Wypełnienie pól formularza danymi i sprawdzenie bieżącego kontekstu Private Sub Form Current() On Error Resume Next Dim bfirstrec As Boolean Dim blastrec As Boolean If Not rs.bof Then With Me![Empno] = rs(0)![ename] = rs(1)![job] = rs(2)![mgr] = rs(3)![hiredate] = rs(4)![sal] = rs(5)![comm] = rs(6)![deptno] = rs(7) End With End If Current0ontext Me End Sub Zamykanie połączenia z Oracle'em Gdy zamykamy formularz, należy zakończyć połączenie z Oracle'em i ustawić obiekty Connection i Recordset na wartość nothing, ponieważ może zechcesz użyć tych obiektów w innych aplikacjach. Funkcja przedstawiona na wydruku pomoże przeprowadzić prace porządkowe. Wydruk Porządki podczas zamykania formatki Private Sub btnclose_click() On Error GoTo Err_btnClose_Click_Err DoCmd.Close Exit_btnClose_Click_Exit: conn.close Set conn = Nothing

20 Część V Access i architektura klient-serwer 320 Set rs = Nothing Exit Sub Err_btnClose_Click_Err: MsgBox err.description Resume Exit_btnClose_Click_Exit End Sub Poprzez wprowadzanie innych obiektów Recordset, trwałych obiektów Recordset oraz przez użycie uproszczeń dostawcy OLEDB dla Oracle Call Interface możesz utworzyć cały niezwiązany interfejs użytkownika do Oracle'a, korzystając z szybkości działania, skalowalności i odporności Oracle'a w Twojej aplikacji Accessa.

PL/SQL. Funkcje wbudowane

PL/SQL. Funkcje wbudowane Slajd 1 PL/SQL Opis funkcji SQL PL/SQL(funkcje SQL) M. Rakowski - WSISiZ 1 Slajd 2 Funkcje wbudowane Funkcje wbudowane mają za zadanie umożliwić bardziej zaawansowane operowanie danymi. Funkcje operacji

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Opracowała: Katarzyna Harężlak Access Basic jest językiem programowania wykorzystywanym w celu powiązania obiektów aplikacji w jeden spójny system. PROCEDURY I

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications Aplikacje w środowisku VBA Visual Basic for Aplications Podstawowe informacje o VBA Visual Basic for Aplications, w skrócie VBA, to język programowania rozwijany przez Microsoft, którego zastosowanie pozwala

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Dr Janusz Górczyński Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Czym jest projekt ADP? Projekt Microsoft Access (.adp) jest typem pliku programu Access, który zapewnia skuteczny dostęp w trybie

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 1 Wprowadzenie Dostęp do bazy danych Program SQL*Plus Podstawy PL/SQL - 2 - Wprowadzenie Dlaczego warto uczyć się o Oracle u? Oracle

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

DAO. tworzenie tabeli

DAO. tworzenie tabeli Mały poradnik do projektu z baz danych macie przykładowe kody DAO I ADODB, pewnie nie wszystkie, jak będą prośby to się dopisze co trzeba na razie będzie to wersja: 0.1 tego dokumentu. Na czerwono zaznaczyłem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 5 Kursory w SQL Serverze Wprowadzenie Modele kursorów Używanie kursorów Rodzaje kursorów Praca

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA 1 Rozdział 1 Praca z makropoleceniami Opis: W tym rozdziale kursanci przechodzą przez wprowadzenie do programowania

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5KW) 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy (tabele, relacje) 4. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Kiedy i czy konieczne?

Kiedy i czy konieczne? Bazy Danych Kiedy i czy konieczne? Zastanów się: czy często wykonujesz te same czynności? czy wielokrotnie musisz tworzyć i wypełniać dokumenty do siebie podobne (faktury, oferty, raporty itp.) czy ciągle

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody Obiektowy PHP Czym jest obiekt? W programowaniu obiektem można nazwać każdy abstrakcyjny byt, który programista utworzy w pamięci komputera. Jeszcze bardziej upraszczając to zagadnienie, można powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

Manipulowanie danymi przy użyciu DAO

Manipulowanie danymi przy użyciu DAO Manipulowanie danymi przy użyciu DAO DAO Data Access Objects Korzystając z obiektów DAO można manipulować danymi z kodu procedur VBA np. Otwarta baza danych jest reprezentowana przez obiekt Database TableDef

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom XII Autorzy: Piotr Dynia, Jakub Kudliński Kierownik

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna to technika szybkiego tworzenia, różniących się tylko niektórymi elementami, szeregu identycznych dokumentów (seria), przy wykorzystania bazy adresowej np.:

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE,

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, Programowanie w SQL definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, kontynuacja działania od instrukcji za podaną etykietą GOTO etykieta, wyjście bezwarunkowe

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

DECLARE typ [( )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL,

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL, Mój projekt przedstawia bazę danych noclegów składającą się z 10 tabel. W projekcie wykorzystuje program LibreOffice Base do połączenia psql z graficznym interfejsem ( kilka formularzy przedstawiających

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 3 Podstawy programowania w T-SQL Zmienne i operatory Instrukcje sterujące Komunikaty Format daty

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy Ćw.1 WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

Visual Basic for Applications. Wstęp

Visual Basic for Applications. Wstęp Visual Basic for Applications Materiały źródłowe: http://www.vbamania.estrefa.pl 2008-01-14 Wstęp Visual Basic for Applications to język programowania, dołączony do wielu aplikacji. Wspierają go między

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Wykład VII Makropolecenia. Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy Danych. Wykład VII Makropolecenia. Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy Danych Wykład VII Makropolecenia Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Wprowadzenie W ujęciu MS Access, makropolecenie jest prostym językiem programowania, który umożliwia automatyzację podstawowych zadań

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje Laboratorium 050 Crystal Reports Ćwiczenie 1 Otwarte pozycje 1. Uruchomić Microsoft.NET 2. Wybrać New Project, preferowany język (np. VB), Reporting, Crystal Reports Application i w polu Name (nazwa projektu)

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6 +48 56 66 24 700 +48 56 69 26 998 info@mga.com.pl MGA V3 Third Edition Menu formatki W momencie otwarcia dowolnej formatki menu główne zostaje zastąpione przez menu formatki, które zawiera standardowo

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne.

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne. 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera 91 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera Wczytywanie danych Dane do zadań rozwiązywanych na komputerze zapisane są w plikach tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Użycie Visual Basic for Applications ("VBA")

Użycie Visual Basic for Applications (VBA) Użycie Visual Basic for Applications ("VBA") Przegląd SEE z modułem VBA Developer SEE używa języka programowania Visual Basic for Applications (VBA) pozwalającego tworzyć krótkie programy zwane "makrami".

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET dostęp do bazy danych Baza Microsoft SQL Server Compact

Bardziej szczegółowo

Wykład I. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main.

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main. Część XVI C++ Funkcje Jeśli nasz program rozrósł się już do kilkudziesięciu linijek, warto pomyśleć o jego podziale na mniejsze części. Poznajmy więc funkcje. Szybko się przekonamy, że funkcja to bardzo

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

1. Wywiadówka. A. Zawiadomienia dla rodziców

1. Wywiadówka. A. Zawiadomienia dla rodziców 1. Wywiadówka Dnia 7 stycznia 2008r. odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klasy Ib. Jesteś wychowawczynią tej klasy i musisz przygotować się do zebrania. Po pierwsze musisz przygotować i rozesłać

Bardziej szczegółowo

Zadania SELECT do schematu EDS (EMP, DEPT, SALGRADE)

Zadania SELECT do schematu EDS (EMP, DEPT, SALGRADE) Zadania SELECT do schematu EDS (EMP, DEPT, SALGRADE) W Bazie występują trzy tabele, o następujących schematach: EMP {empno(pk), ename, deptno(fk), mgr(fk), sal, comm, hiredate, job} DEPT {deptno(pk), dname,

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 02 - Temat 1 cz.1/3 1. Uruchom MS Access i utwórz pustą bazę danych. Zapisz ją na dysku. Pojawi się okno dialogowe obsługi bazy. Za pomocą tego okna użytkownik zarządza bazą danych i jej wszystkimi elementami,

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

11. KORESPONDENCJA SERYJNA

11. KORESPONDENCJA SERYJNA 11. KORESPONDENCJA SERYJNA 11.1. TWORZENIE SERYJNEGO LISTU MS Word dostarcza użytkownikowi narzędzie do sprawnego i szybkiego realizowania szczególnego rodzaju korespondencji- korespondencji spersonalizowanej,

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Baltie 3 Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Czytanie klawisza lub przycisku myszy Czytaj klawisz lub przycisk myszy - czekaj na naciśnięcie Polecenie

Bardziej szczegółowo

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Grzegorz Trześniewski kl 1Tia 26.05.08r. Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Prof. Artur Rudnicki Uruchamiianiie ii zamykaniie Należy monitorować oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Cele. Definiowanie wyzwalaczy

Cele. Definiowanie wyzwalaczy WYZWALACZE Definiowanie wyzwalaczy Cele Wyjaśnić cel istnienia wyzwalaczy Przedyskutować zalety wyzwalaczy Wymienić i opisać cztery typy wyzwalaczy wspieranych przez Adaptive Server Anywhere Opisać dwa

Bardziej szczegółowo

Visual Basic w programie Excel dla Windows

Visual Basic w programie Excel dla Windows Visual Basic w programie Excel dla Windows Ćwiczenie nr 1 Makrodefinicje. Zakres ćwiczenia: Nagrywanie, odtwarzanie, modyfikowanie i upraszczanie makrodefinicji. Makrodefinicje lokalne i globalne. Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Kwerendy (zapytania) wybierające

Kwerendy (zapytania) wybierające Access 2. Kwerendy (zapytania) wybierające Kwerendy wybierające (nazywane też zapytaniami wybierającymi) są podstawowymi obiektami w MS Access służącymi do wyszukiwania danych w tabelach. W wyniku uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2 Wyzwalacze Wyzwalacze są specjalnymi procedurami składowanymi, uruchamianymi automatycznie w następstwie zaistnienia określonego typu zdarzenia. Ich główne zadanie polega na wymuszaniu integralności danych

Bardziej szczegółowo

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy!

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! System zarządzania bazami danych, czyli jak zorientować się, o co chodzi w Accessie Wpisywanie i wyszukiwanie informacji, czyli jak sensownie korzystać z bazy

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo