informatyka + Wymagania wstępne Podstawowa znajomość SQL Podstawowa znajomość SQL Server

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "informatyka + Wymagania wstępne Podstawowa znajomość SQL Podstawowa znajomość SQL Server"

Transkrypt

1

2 Agenda Podstawy XML Historia XML w pigułce Struktura dokumentu XML XML a bazy danych Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 Klauzula FOR XML polecenia SELECT Typ danych XML Metody typu XML Korzystanie z XML Schema Podsumowanie 2

3 Wymagania wstępne Podstawowa znajomość SQL Podstawowa znajomość SQL Server Podstawowa znajomość dowolnego języka opartego o znaczniki (XML, HTML itp.) Chęć do nauki ;-) 3

4 Agenda Podstawy XML Historia XML w pigułce Struktura dokumentu XML XML a bazy danych Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 Klauzula FOR XML polecenia SELECT Typ danych XML Metody typu XML Korzystanie z XML Schema Podsumowanie 4

5 Wstęp i historia XML lata 60 - poszukiwanie standardu dla dokumentów drukarskich ANSI rozpoczyna prace nad norma szósta wersja - SGML - staje się standardem Urzędu Kontroli Skarbowej USA IBM zaproponowali GML wraz z hierarchiczna struktura oznaczeń

6 Wstęp i historia XML SGML standardem Komisji UE oraz Departamentu Obrony USA 1986 SGML w wersji ISO 9979:1986 Dziś mamy nowe standardy ISO oraz HTML, XML, XSL i inne - wszystko na podstawie założeń GML/SGML

7 Rozwój języków uogólnionego znakowania tekstu 1969: GML Generalized Markup Language (IBM; Goldfarb, Mosher, Laurie). 1986: SGML Standard Generalized Markup Language, ISO 8879: : powstaje World Wide Web. 1994: HTML 2.0 zdefiniowany jako zastosowanie SGML-a. 1998: XML Extensible Markup Language, World Wide Web Consortium.

8 Cele jakie sobie założono przy tworzeniu XML XML powinien być bezpośrednio używalny w Internecie. XML powinien wspierać wiele różnorodnych aplikacji. XML powinien być kompatybilny z SGML-em. Pisanie programów przetwarzających dokumenty XML powinno być proste. Liczba opcjonalnych cech XML-a powinna być ograniczana do absolutnego minimum, najlepiej zera. Dokumenty XML powinny być czytelne dla ludzi i przejrzyste. Projekt XML-a powinien zostać przygotowany szybko. Projekt XML-a powinien być formalny i zwięzły. Dokumenty XML powinny być łatwe do stworzenia.

9 Cechy języka XML XML nie jest nowy powstało wiele aplikacji,systemów, publikacji dotyczących tego języka XML jest językiem tekstowym(dokumenty XML są plikami tekstowymi) XML jest rozszerzalny można dodawać własne znaczniki i tworzyć własne standardy XML jest elastyczny - łatwo można zmieniać strukturę dokumentu XML XML jest międzynarodowy zalecane jest stosowanie standardu Unicode XML sam się opisuje nazwy znaczników mogą interpretować zawartość

10 Cechy języka XML XML to rodzina języków i technologii ilość standardów związanych z XML ciągle rośnie XML jest standardem otwartym XML jest nielicencjonowany!!!!!! XML jest niezależny od platformy sprzętowej i programowej XML jest łatwy w użyciu (chociaż początki mogą być trudne) XML może być sformalizowany poprzez definicje DTD lub XSD XML jest hierarchiczny - co umożliwia modelowanie złożonych struktur

11 Agenda Podstawy XML Historia XML w pigułce Struktura dokumentu XML XML a bazy danych Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 Klauzula FOR XML polecenia SELECT Typ danych XML Metody typu XML Korzystanie z XML Schema Podsumowanie 11

12 Reguły tworzenia dokumentów XML Dokument XML składa się z elementów, które mogą zawierać atrybuty wraz z ich wartościami, tekst oraz inne elementy Dokument XML musi zawierać dokładnie jeden element główny (tzw. root), który zawiera w sobie pozostałe elementy Element składa się ze znaczników (otwierającego i zamykającego): <kodpocztowy> zawartość </kodpocztowy > <budynek/> formę ) (brak zawartości można stosować skróconą Elementy mogą być zagnieżdżone: < ><wartosc> Jan </wartosc></ > Elementy nie mogą się przecinać : < ><wartosc> Jan </ ></wartosc> 12

13 Reguły tworzenia dokumentów XML c.d. Elementy mogą zawierać atrybuty, które muszą posiadać wartość (ujętą w apostrofy lub cudzysłów): <wartosc typkomunikatora="skype"> janeknowak </wartosc> Wielkość liter ma znaczenie <budynek>124a</budynek> Do wykorzystania w treści dokumentu w miejscu znaków specjalnych (mogących powodować problemy z interpretacją dokumentu) przeznaczono tzw. encje: < zastępującą znak < > zastępującą znak > " zastępującą znak &apos; zastępującą znak & zastępującą znak & Błąd 13

14 Reguły tworzenia dokumentów XML c.d. Dokument spełniający wszystkie wymagania odnośnie swojej struktury jest dokumentem poprawnie sformułowanym (well formed document) Z racji prostoty reguł łatwo jest stworzyć narzędzie weryfikujące poprawność sformułowania dokumentu. Istnieje wiele takich narzędzi (parserów XML) Jeżeli chcemy oprócz samej składni narzucić dodatkowe reguły, to trzeba skorzystać z dodatkowych technologii i narzędzi. DTD (Document Type Definition) XML Schema Relax NG Parsery walidujące Jeżeli dokument XML jest poprawnie sformułowany i spełnia wymagania opisane w DTD lub XML Schema to jest dokumentem poprawnym (valid document) 14

15 Agenda Podstawy XML Historia XML w pigułce Struktura dokumentu XML XML a bazy danych Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 Klauzula FOR XML polecenia SELECT Typ danych XML Metody typu XML Korzystanie z XML Schema Podsumowanie 15

16 XML alternatywą dla relacyjnych baz danych? Jeśli patrzeć na to od strony teoretycznej czemu nie? ohierarchiczna struktura oraz stosowanie atrybutów pozwala modelować relacje oxml Schema pozwala modelować dodatkowe ograniczenia omodelowanie może być bardziej pracochłonne i nie każdy rodzaj ograniczeń da się zaimplementować 16

17 XML alternatywą dla relacyjnych baz danych? C.d. W praktyce jednak pojawiają się problemy Wzrost rozmiaru pliku -> spadek wydajności Jednoczesny dostęp wielu użytkowników do pliku Transakcyjność i odporność na awarie Zamiast alternatywy uzupełnienie możliwości baz danych Przechowywanie danych o zróżnicowanej strukturze Zwracanie wyników zapytań w formie XML Manipulowanie zawartością XML 17

18 Wynik wojny XML-SQL Pomimo tego, że XML jest pewną alternatywą dla relacyjnych baz danych wybrano najlepsze rozwiązanie Dwie konkurencyjne technologie zmuszono do współpracy! 18

19 Przykład uproszczenia schematu relacyjnej bazy danych z wykorzystaniem XML Fragment poprawnie zaprojektowanej relacyjnej bazy danych! 19

20 Przykład uproszczenia schematu relacyjnej bazy danych z wykorzystaniem XML Schemat dokumentu XML zawierającego opis adresów i kontaktów! 20

21 Przykład uproszczenia schematu relacyjnej bazy danych z wykorzystaniem XML A może uprościć to tak!!!!!!! Kolumna typu XML przechowująca dane zgodne ze schematem XML pokazanym na wcześniejszym slajdzie i zamiast pięciu tabel mamy tylko jedną - i wszystkie potrzebne dane mogą być zapisane 21

22 Agenda Podstawy XML Historia XML w pigułce Struktura dokumentu XML XML a bazy danych Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 Klauzula FOR XML polecenia SELECT Typ danych XML Metody typu XML Korzystanie z XML Schema Podsumowanie 22

23 Struktura bazy danych dla dalszych przykładów Zaznaczone kolumny są typu XML i będą przechowywać złożone dane 23

24 Dane w postaci XML potrzebne od zaraz Problem : Jak pobrać z bazy danych informacje od razu w postaci XML? A po co akurat XML? Bo aplikacja potrafi takie dane od razu przetworzyć Bo takie są wymagania biznesowe naszego klienta Bo system, z którym współpracujemy potrafi pracować tylko z danymi XML Bo łatwo takie dane potem przetworzyć na dowolna inna potrzebną postać (HTML, PDF, RTF, SVG ) Ok. Wiemy po co. Ale jak? Klauzula XML w zapytaniu SELECT:) 24

25 Klauzula FOR XML polecenia SELECT Dodana do dowolnego polecenia SELECT powoduje zwrócenie jego wyniku w formie dokumentu lub fragmentu dokumentu XML Kilka trybów generowania XML RAW AUTO EXPLICIT PATH Tryby RAW i AUTO dają możliwość generowania wartości kolumn jako atrybutów lub elementów Tryby EXPLICIT i PATH dają największe możliwości Tryb XPATH korzysta z wyrażeń języka XPath Tryb EXPLICIT korzysta z tabeli uniwersalnej 25

26 Dane do obróbki lista klientów W przykładowej bazie mamy tabelę z danymi klientów Załóżmy, że chcemy zwrócić właśnie te dane. Nic prostszego: 26

27 No tak. Ale potrzebujmy te dane w postaci XML! Nie ma problemu skorzystamy z klauzuli FOR XML Zaczniemy od najprostszego wariantu : FOR XML RAW 27

28 Oooops! To nie jest dokument XML! Klauzula FOR XML RAW zwróciła nam fragment dokumentu XML. Nie do końca nadaje się on do dalszej obróbki po stronie aplikacji, gdyż żaden szanujący się parser nie przymknie oka na brak elementu głównego! <dane> </dane> 28

29 Klauzula FOR XML RAW z opcją ROOT Oczywiście da się to poprawić Zmieńmy jeszcze row na coś milszego dla oka 29

30 Klauzula FOR XML RAW z opcją ROOT Opcja RAW także dopuszcza podanie w nawiasie nazwy elementu 30

31 Klauzula FOR XML RAW z opcją ELEMENTS Aplikacja potrzebuje elementów a nie atrybutów! Co wtedy? 31

32 Klauzula FOR XML RAW to za mało! FOR XML Raw jest OK, ale potrzebujemy nieco więcej możliwości! Jak generować dokument XML z hierarchią elementów? Np.: lista klientów i ich zamówień Odpowiedź : klauzula FOR XML AUTO Domyślnie generuje dla wiersza element o nazwie takiej jak tabela Dla kolumn tworzone są atrybuty o nazwach takich jako kolumny Przeznaczona do zapytań operujących na wielu tabelach Potrafi tworzyć proste hierarchie (heurystycznie poprzez analizowanie kolejnych wierszy i porównywanie wartości kolumn) Obsługuje wszystkie opcje omawiane przy FOR XML RAW 32

33 Klauzula FOR XML AUTO - przykład Wpływa na hierarchię! 33

34 Klauzula FOR XML AUTO - przykład Tym razem po ID zamówienia 34

35 Coraz więcej możliwości:) Co jeszcze da się zrobić? Da się zrobić wszystko. Kwestia czasu i nakładu pracy. Do tej pory podejście do generowania XML polegało na: Dodaniu do DOWOLNEGO zapytania klauzuli FOR XML (AUTO lub RAW) Skorzystaniu z ich opcji do dopracowania postaci dokumentu Gdy to za mało sięgamy po FOR XML EXPLICIT Specjalnie skonstruowane zapytanie Złożona konstrukcja. Trudne modyfikowanie Ogromne możliwości 35

36 Klauzula FOR XML EXPLICIT Największe możliwości w zakresie budowania złożonych struktur XML Precyzyjne wymagania co do struktury wyniku zapytania, które ma być przetworzone na XML (tabela uniwersalna) Skomplikowany mechanizm definiowania tabeli uniwersalnej dla uzyskania konkretnej struktury XML 36

37 Klauzula FOR XML EXPLICIT Spróbujmy sklecić przykład (podobny do tego z trybu AUTO) 37

38 Klauzula FOR XML EXPLICIT Rezultat zapytania z poprzedniego slajdu (bez klauzuli FOR XML): 38

39 Klauzula FOR XML EXPLICIT Rezultat zapytania z poprzedniego slajdu (z klauzulą FOR XML): 39

40 Klauzula FOR XML EXPLICIT fajna ale żmudna Jest jakiś sposób na uniknięcie jej stosowania? TAK:) Klauzula FOR XML PATH O wiele przyjemniejsza w stosowaniu Porównywalne możliwości Łatwiejsze modyfikowanie (znacznie lepsza czytelność zapytań) Wady? A owszem Trzeba poznać język XPath (chociaż trochę) 40

41 Klauzula FOR XML PATH i język XPath Język XPath służy do wskazywania węzłów lub grup węzłów w dokumencie XML Wyrażenia XPath można porównać do ścieżek w systemie plików. Wyrażenie: \dane\adres\pocztowy\ulica wskazuje na katalog ulica i jego zawartość. 41

42 Klauzula FOR XML PATH i język XPath <dane> <adres> < > </ > </adres> <adres> <pocztowy> <kodpocztowy>00-950</kodpocztowy> <miejscowosc>warszawa</miejscowosc> <ulica>marszałkowska</ulica> <budynek>23</budynek> <lokal>1</lokal> </pocztowy> </adres> </dane> Wyrażenie: /dane/adres/pocztowy/ulica wskazuje na element ulica i jego zawartość. 42

43 Klauzula FOR XML PATH i język XPath Przykłady wyrażeń XPath /dane/adres/ [2]/wartosc Element wartosc drugiego elementu będącego dzieckiem elementu adres, będacego dzieckiem elementu głównego dane // Elementy występujące w dowolnym miejscu w dokumencie dowolnych elementów będących dziećmi elementu adres skype ]/text() Zawartośc tekstowa dowolnego elementu, który ma atrybut typ o wartości skype, będącego dzieckiem elementu adres, będącego dzieckiem elementu głównego dane 43

44 Klauzula FOR XML PATH Kompromis pomiędzy możliwościami a prostotą korzystania Znacznie łatwiejsza od EXPLICIT Pozwala na definiowanie złożonych struktur przy wykorzystaniu odpowiednich nazw kolumn (przypominających wyrażenia XPath) Pozwala na zagnieżdżanie zapytań i uzyskiwanie tą droga złożonej struktury XML Istotna jest kolejność kolumn (najpierw te definiujące atrybuty, potem kolejne elementy) Możliwość wykorzystania znaku * (gwiazdka) jako nazwy kolumny 44

45 Klauzula FOR XML PATH Obsługuje opcje znane z trybu RAW i AUTO Istotna jest kolejność kolumn w zapytaniu (najpierw atrybuty, potem elementy) 45

46 Klauzula FOR XML PATH Opcja TYPE! 46

47 Klauzula FOR XML PATH przykład 2 47

48 Klauzula FOR XML inne opcje Wszystkie warianty klauzuli FOR XML zawierają jeszcze jedną istotna opcję TYPE Pozwala ona na traktowanie zwróconej wartości jako zmiennej typu XML, co ułatwia zagnieżdżanie wyniku zapytania w innym i budowanie złożonych hierarchii Podobna sytuacja występuje przy opcji XSNIL. Powoduje ona,że w przypadku gdy element ma wartość null to i tak będzie umieszczony w wynikowym dokumencie 48

49 Agenda Podstawy XML Historia XML w pigułce Struktura dokumentu XML XML a bazy danych Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 Klauzula FOR XML polecenia SELECT Typ danych XML Metody typu XML Korzystanie z XML Schema Podsumowanie 49

50 Typ danych XML Kolumna w tabeli może być typu XML Pozwala na przechowanie bezpośrednio dokumentu XML o wielkości do 2 GB Z kolumną można skojarzyć kolekcję dokumentów XML Schema definiujących dopuszczalną zawartość kolumny XML (walidacja zgodności z XML Schema-mi) Typed XML (skojarzony z kolekcją XML Schema) może zapewnić większą wydajność ze względu na określenie typów danych oraz często mniejszy rozmiar pliku wynikowego Dokument nie jest przechowywany w oryginalnej postaci (normalizacja)! Do XML Schema wrócimy pod koniec wykładu 50

51 Typ danych XML Deklarowanie typu kolumny jako XML (untyped) Kolumna może zawierać dokumenty lub fragmenty dokumentów XML Przy zapisie weryfikowana jest jedynie składnia dokumentu XML Dopuszczalne odstępstwo może być wiele elementów najwyższego poziomu (w przypadku fragmentu dokumentu XML) 51

52 Typ danych XML Deklarowanie typu kolumny jako XML (typed) Korzystanie z możliwości XML Schema do definiowania dodatkowych ograniczeń dla postaci dokumentu Automatyczna walidacja danych zapisywanych w bazie Sposób na definiowanie niektórych rodzajów reguł biznesowych w postaci kolekcji schem 52

53 Typ danych XML - Stosowanie typu xml Przechowywanie danych o złożonej strukturze, które obsługiwane są przez aplikację. Baza jest tylko prostą przechowalnią. Modelowanie złożonych struktur danych połączone z rezygnacją z tworzenia wielu tabel w bazie. Wymiana danych z systemami zewnętrznymi Przechowywanie i umożliwienie modyfikowania złożonych struktur w ramach kolumny w tabeli\ Duże pliki XML = słabsza wydajność! Można próbować sobie z tym radzić poprzez stosowanie Indeksów XML 53

54 Agenda Podstawy XML Historia XML w pigułce Struktura dokumentu XML XML a bazy danych Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 Klauzula FOR XML polecenia SELECT Typ danych XML Metody typu XML Korzystanie z XML Schema Podsumowanie 54

55 Metody typu danych XML Typ danych XML udostępnia szereg metod służących do manipulowania zawartością dokumentu W przykładowej bazie danych stosujemy XML do przechowywania danych teleadresowych klientów. Unikamy w ten sposób tworzenia co najmniej czterech tabel w bazie Dane teleadresowe zawierać będą adresy pocztowe, -e i identyfikatory z komunikatorów internetowych Na początku nie będziemy stosować kolekcji schem. Przyjdzie na to czas pod koniec wykładu 55

56 Metody typu danych XML - przykłady Wszystkie przykłady korzystania z metod typu danych XML będą przeprowadzane w oparciu o dokument XML: 56

57 Metody typu danych XML value() Jak pobrać konkretną wartość z dokumentu XML? Odpowiedzią jest metoda value() Wywołuje się ją z dwoma prametrami Wyrażeniem XQuery (właściwie zwykle jest to wyrażenie XPath) Docelowym typem danych Zwracana jest wartość skalarna, skonwertowana do typu określonego w wywołaniu: (// /wartosc)[1], varchar(100) ) Zwróci wartość pierwszego elementu wartosc będącego dzieckiem elementu , który występuje gdziekolwiek w hierarchii dokumentu. Wartość ta będzie skonwertowana do typu varchar(100) 57

58 Metody typu danych XML value() Metoda value() powinna być stosowana tylko gdy faktycznie chcemy pobrać wartość z dokumentu XML Jest to spowodowane tym, że nie jest ona zbyt wydajna Zastosowanie do sprawdzenia jakiegoś warunku nie jest dobrym pomysłem: SELECT CASE WHEN (// /wartosc)[1], varchar(100, ) = THEN 0 ELSE 1 END as czyzawiera 58

59 Metody typu danych XML exist() Metoda exist () służy do sprawdzania czy wskazany węzeł istnieje Zapewnia wyższą wydajność Nie wymaga konwertowania węzła do docelowego typu: // /wartosc ) as czyzawiera as czyzawiera e 59

60 Metody typu danych XML query() Metoda query () służy do pobierania z dokumentu XML zbiorów elementów zdefiniowanych poprzez wyrażenie XQuery. Zwracany zbiór jest także typu XML. Zwykle stosowana w połączeniu z wyrażeniami XPath: Lub XQuery (FLWOR): 60

61 Metody typu danych XML query() XQuery jest językiem służącym do odpytywania dokumentu XML. Jest specyfikacją rozwijaną, a jakże, przez konsorcjum W3C. Wyrażenia FLWOR to akronim od słów for, let, where, order by, return Pozwalają na złożone definiowanie reguł pobierania węzłów z dokumentu XML. Stosowane są raczej w przypadku bardziej złożonych struktur dokumentów XML Porównywane do polecenia SELECT z SQL 61

62 Metody typu danych XML nodes() Metoda nodes() zapewnia funkcjonalność odwrotną do klauzuli FOR XML. Pozwala na wyłuskanie wartości elementów lub atrybutów z dokumentu XML i, w połączeniu z operatorem CROSS APPLY, na zwrócenie tych danych w postaci zbioru wierszy Wywołanie: kolumnaxml.nodes( [XQuery] ) Zastosujmy ją tym razem do tabeli Klient, dla klientów, którzy posiadają uzupełnione dane teleadresowe (jest ich czworo): 62

63 Metody typu danych XML nodes() Problem: potrzebna jest lista klientów i ich adresów pocztowych (w formie zwykłego zbioru rekordów) CROSS APPLY oraz nodes() powodują dodanie do każdego rekordu wynikowego dodatkowej kolumny zawierającej zmienną typu xml, którą z kolei traktujemy metodą value() w celu pobrania poszczególnych wartości (pól) adresu Znak. (kropka) w wyrażeniu XPath oznacza bieżący element. W tym przypadku będzie to każdy znaleziony element pocztowy 63

64 Metody typu danych XML modify() Operacje na danych typu XML nie kończą się oczywiście na różnych wariantach ich odczytu Pozostaje jeszcze kwestia modyfikowania struktury dokumentu XML: Dodawania nowych węzłów Modyfikacji zawartości węzłów Usuwania węzłów XQuery nie zawiera żadnych możliwości manipulowania zawartością dokumentu W SQL Server wprowadzono XML DML, który uzupełnia ten brak Metoda modify() wywoływana jest z jednym parametrem jednym z poleceń: insert, delete, replace value of 64

65 Metody typu danych XML modify() [insert] Polecenie insert umożliwia dodawanie nowych węzłów do dokumentu XML. Składnia : insert [zawartosc] [położenie] [cel] Przykład: insert <lokal>12</lokal> as last into (//pocztowy)[1] Położenie można określać jako: as first into as last into before after 65

66 Metody typu danych XML modify() [insert] Efekt wykonania polecenia insert: Tylko element główny 66

67 Metody typu danych XML modify() [insert] Efekt wykonania polecenia insert: Zmienna typu XML Wstawienie zmiennej do zawartości dokumentu 67

68 Metody typu danych XML modify() [delete] Polecenie delete umożliwia usuwanie węzłów z dokumentu XML. Składnia : delete [cel] Przykład: delete //adres[ ] usuń wszystkie elementy adres zawierające w sobie element [cel] może wskazywać zarówno pojedynczy element jak i grupę elementów /atrybutów 68

69 Metody typu danych XML modify() [replace value of] Polecenie replace value of umożliwia zmianę zawartości węzła dokumentu XML na wskazaną. Składnia : replace value of [cel] with [zawartosc] Przykład: replace value of (//pocztowy/budynek/text())[1] with nieznany" zmień zawartość tekstową pierwszego napotkanego elementu budynek na nieznany [cel] może wskazywać co najwyżej jeden element lub atrybut 69

70 Agenda Podstawy XML Historia XML w pigułce Struktura dokumentu XML XML a bazy danych Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 Klauzula FOR XML polecenia SELECT Typ danych XML Metody typu XML Korzystanie z XML Schema Podsumowanie 70

71 Typ danych XML co to jest XML Schema? XML Schema pozwala na narzucenie dodatkowych ograniczeń na zawartość dokumentu XML Dokument XML Schema.to też dokument XML Ogromne możliwości modelowania zawartości dokumentów Stworzona i rozwijana przez konsorcjum W3C ( ) Dużo wiedzy do rozpoznania i przyswojenia :-) a i tak zdarzają się sytuacje, gdy nie ma możliwości zamodelowania tego co chcemy osiągnąć 71

72 Typ danych XML co to jest XML Schema? Dokument XML Schema może być rozumiany jako formalna specyfikacja jakiegoś dokumentu XML Jeżeli otrzymam od kogoś plik z XML Schema to wiem, jak ma wyglądać dokument XML spełniający stawiane wymagania. Ten mechanizm jest powszechnie stosowany W SQL Server XML Schema jest stosowana do nakładania ograniczeń na zawartość kolumn typu XML. Pozwala to przenieść umiejętności ze świata XML do relacyjnych baz danych 72

73 Korzystanie z XML Schema istotne fakty Kolumna typu xml przyjmie każdy poprawnie sformułowany dokument XML lub fragment dokumentu XML. Nałożenie ograniczeń na dopuszczalną strukturę i zawartość dokumentów XML poprzez XML Schema Collection XML Schema Collection może zawierać jedną lub więcej schem opisujących dopuszczalne struktury dokumentów XML Ograniczenie nakłada się przy deklarowaniu typu kolumny przez podanie w nawiasie nazwy kolekcji schem Przy każdej próbie zapisu wartości XML do kolumny z nałożonymi ograniczeniami następuje jej walidacja ze schemami z kolekcji. Jeżeli jest zgodna z którąś ze schem zapis dochodzi do skutku Korzystanie z kolekcji schem może poprawić wydajność zapytań operujących na zawartości XML (chociażby przez fakt, że znane mogą być typy danych zawartych w poszczególnych elementach i atrybutach) 73

74 Korzystanie z XML Schema Korzystanie z XML Schema Collection składa się z dwóch etapow Utworzenie kolekcji schem Deklarowanie w tabelach kolumn jako xml(?) gdzie? Jest nazwą kolekcji schem: Adresy xml(daneadresowe) not null 74

75 Korzystanie z XML Schema Po utworzeniu kolekcji schem jest ona widoczna w oknie object browser (narzędzia SQL Server Management Studio): CREATE XML SCHEMA COLLECTION DaneAdresowe AS N'<xs:schema ( ) 75

76 Korzystanie z XML Schema Deklaracja kolumny typu xml korzystającej z kolekcji schem: [DaneTeleadresowe] [xml](document [dbo].[daneadresowe]) NULL W naszym przykładzie użyjemy jej w tabeli z danymi klientów: 76

77 Korzystanie z XML Schema Sam proces tworzenia dokumentu XML Schema jest na tyle złożony, że zasługuje na osobny wykład lub dwa :-) Omówiony zostanie pokrótce, żeby zrozumieć zasadę działania a nie wdawać się w niuanse modelowania dokumentów XML. Cel modelowania: Dane teleadresowe mogą się składać z dowolnej liczby adresów pocztowych i . Adres składa się tylko z jednej wartości ciągu zawierającego sam adres Adres pocztowy składa się z obowiązkowych pól miejscowość i kod pocztowy oraz z opcjonalnych: poczta, ulica, budynek i lokal. Dodatkowo kod pocztowy składa się z dwóch cyfr, znaku myślnika i trzech cyfr Adres musi zawierać i jedną kropkę. 77

78 Korzystanie z XML Schema Struktura schemy dla opisanego problemu (diagram z XML Spy) 78

79 Korzystanie z XML Schema Dodatkowe ograniczenia widoczne są dopiero w kodzie XML schema: Definiują one kodpocztowy jako szablon ##-### gdzie # oznacza cyfrę Definiują one wartość adresu jako ciąg zawierajacy w sobie oraz kropkę 79

80 Korzystanie z XML Schema Spróbujmy teraz sprawdzić działanie kolekcji schem poprzez dodanie kilku wpisów do kolumny xml. Zacznijmy od wpisu z adresem pocztowym: Polecenie wykonało się poprawnie, gdyż dokument jest zgodny ze schemą 80

81 Korzystanie z XML Schema Kolejna próba dokument z adresem Polecenie wykona się poprawnie, gdyż dokument jest zgodny ze schemą 81

82 Korzystanie z XML Schema Kolejna próba dokument z dwoma adresami (pocztowym i ) Polecenie wykona się poprawnie, gdyż dokument jest zgodny ze schemą 82

83 Korzystanie z XML Schema Kolejna próba dokument z adresem pocztowym (błędny kod) Polecenie spowoduje błąd, gdyż dokument nie spełnia ograniczenia wynikającego ze schemy. 83

84 Korzystanie z XML Schema Kolejna próba dokument z adresem (błędna wartość adresu ) Polecenie spowoduje błąd, gdyż dokument nie spełnia ograniczenia wynikającego ze schemy. 84

85 Korzystanie z XML Schema Kolejna próba dokument z nadprogramowym elementem Polecenie spowoduje błąd, gdyż dokument zawiera dodatkowy element bonus 85

86 Korzystanie z XML Schema Kolejna próba dokument z brakującym elementem (adresik zamiast adres) Polecenie spowoduje błąd, gdyż dokument nie zawiera wymaganego elementu adres 86

87 Korzystanie z XML Schema Kolejna próba dokument z brakującym znacznikiem zamykającym Polecenie spowoduje błąd, gdyż dokument nie jest poprawnie sformułowany. W tym przypadku nie doszło do walidacji za pomocą schemy! 87

88 Agenda Podstawy XML Historia XML w pigułce Struktura dokumentu XML XML a bazy danych Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 Klauzula FOR XML polecenia SELECT Typ danych XML Metody typu XML Korzystanie z XML Schema Podsumowanie 88

89 Podsumowanie XML znajduje zastosowanie w świecie relacyjnych baz danych Nie jest dla nich alternatywą, raczej uzupełnia ich możliwości Z racji popularności XML serwery baz danych zaczynają go wspierać (wcześniej tylko jako BLOB lub CLOB) 89

90 Podsumowanie SQL Server 2008 posiada szereg wygodnych mechanizmów pozwalających na korzystanie z XML przy: Przechowywaniu danych w bazie (typ danych xml) Zwracaniu wyników zapytań w postaci XML (klauzula FOR XML) Odpytywaniu dokumentu XML (metody value(),exist(),nodes() ) Nie wspomniano przy tej okazji chociażby o indeksach XML poprawiających wydajność zapytań korzystających z danych XML Modyfikowaniu struktury dokumentu XML (metoda modify() ) Definiowaniu ograniczeń dopuszczalnej struktury dokumentów XML (XML Schema Collection ) 90

91 <Koniec /> czy są pytania? 91

92

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika I

Interfejs użytkownika I Interfejs użytkownika I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Interfejs użytkownika I 1 Plan wykładu Formatowanie HTML za pomocą arkuszy stylów CSS Język XML ogólna struktura dokumentów opis struktury za

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

XML stan obecny i trendy rozwojowe

XML stan obecny i trendy rozwojowe IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 XML stan obecny i trendy rozwojowe Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska Od kilku lat XML jest jedn¹ z najbardziej popularnych technologii informatycznych,

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA (INF) SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE (SSK) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Grzegorz ŚLIWIŃKI PROJEKT I REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni

Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni Dostępne WWW Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego W serii publikacji Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego ukażą się również: Nauczanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo