Blackheat WARNING OSTRZEŻENIE. Instrukcja Montażu, Obsługi i. i serwisowania OSTRZEŻENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Blackheat WARNING OSTRZEŻENIE. Instrukcja Montażu, Obsługi i. i serwisowania OSTRZEŻENIE"

Transkrypt

1 DLA FOR TWOJEGO YOUR SAFETY BEZPIECZEŃSTWA Jeżeli If you poczujesz smell gas: zapach gazu: 1. Otwórz okna NIE Open PRÓBUJ windows. uruchomić urządzenia NIE DO UŻYWAJ NOT try wyłączników to light any appliance. 3. elektrycznych. DO NOT use electrical switches. 4. NIE UŻYWAJ żadnych telefonów w 4. udynku. DO NOT use any telephone in 5. Wygasić your uilding. wszystkie źródła płomienia Natychmiast Extinguish opuścić any open udynek. flame Natychmiast Leave the uilding. zadzwonić do lokalnego dostawcy gazu po 7. opuszczeniu Immediately udynku. call your Postępować local gas zgodnie supplier z zaleceniami after leaving dostawcy the uilding. gazu. Follow the gas supplier s 8. Jeżeli nie możesz się porozumieć z dostawcą instructions. gazu zadzwoń do straży 8. pożarnej. If you cannot reach your gas supplier, call the Fire Department. WARNING OSTRZEŻENIE Blackheat Gazowe systemy grzewcze oparte na promiennikach liniowych, podwójnych liniowych, typu U i wielopalnikowych z palnikami podciśnieniowymi Zagrożenie Fire Hazard pożarowe Wszystkie łatwopalne ciała stałe, ciecze i pary Keep powinny all flammale yć składowane ojects, w liquids and odległościach vapors the minimum niemniejszych required niż wymagane clearances to comustiles od ogrzewacza. away from odległości heater. Niektóre materiały mogą ulec zapaleniu lu eksplodować, Some ojects gdy will są catch umieszczone fire or explode w poliżu ogrzewacza. when placed close to heater. Nieprzestrzeganie Failure to follow these tej instrukcji instructions może yć can przyczyną result in death, śmierci injury i kalectwa or property lu strat materialnych. damage. Instrukcja Montażu, Osługi i Serwisowania BH15UT BH20UT BH25UT/EF BH30UT/EF BH35UT/EF BH40UT/EF BH45UT/EF BH50UT/EF BH15ST BH20ST BH25ST/EF BH30ST/EF BH35ST/EF BH40ST/EF BH45ST/EF BH50ST/EF BH55ST BH30DL BH40DL BH50DL/EF BH60DL/EF BH70DL/EF OSTRZEŻENIE WARNING Niewłaściwa Improper installation, instalacja, adjustment, regulacja, przeróki, alteration, service konserwacja or maintenance może can doprowadzić result in death, do śmierci, injury or kalectwa property damage. lu zniszczenia Read the mienia. installation, Przeczytaj operation uważnie niniejszą and service instrukcję manual zanim thoroughly przystąpisz efore do installing or instalowania lu osługi tego sprzętu. servicing this equipment. Montaż Installation tego must urządzenia e done powinien y a registered yć powierzony installer/ instalatorowi wykwalifikowanemu w zakresie instalacji contractor i serwisowania qualified in the urządzeń installation grzewczych and service opalanych of gas-fired gazem heating lu equipment dostawcy or gazu. your gas supplier. Do instalatorów Installer Proszę yście państwo znaleźli czas na uważne przeczytanie i dokładne Please zrozumienie take the tej time Instrukcji to read przed and rozpoczęciem understand prac instalacyjnych. these instructions Instalator prior powinien to any wręczyć installation. niniejszą Installer must give instrukcję a copy użytkownikowi. of this manual to the owner. Do użytkowników Owner Proszę przechowywać niniejszą instrukcję w ezpiecznym Keep this manual in a safe place in order to provide miejscu, y udostępnić ją serwisantowi w celu uzyskania your serviceman przez niego niezędnych with necessary informacji. information. Roerts-Gordon Europe Limited Unit A, Kings Hill Business Park Darlaston Road, Wednesury West Midlands WS10 7SH UK Telephone: +44(0) Fax: +44(0) Service Telephone: +44(0) Service Fax: +44(0) Roerts-Gordon LLC PL Rev. A 06/10

2

3 Spis treści ROZDZIAŁ 1: BEZPIECZEŃSTWO Wymagania dotyczące personelu Taliczki ezpieczeństwa i ich umieszczenie...2 ROZDZIAŁ 2: ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI INSTALATORA Podstawowa Instrukcja użytkownika Korozyjne środki chemiczne Krajowe normy i przepisy...4 ROZDZIAŁ 3: NAJWAŻNIEJSZE WYMAGANIA ODSTĘPÓW OD MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH Minimalne wymagane odstępy od materiałów palnych Wymagane minimalne odległości promienniki typu: "liniowe" i "podwójne liniowe" Wymagane minimalne odległości promienniki typu: "U...8 ROZDZIAŁ 4: OPIS GŁÓWNYCH ELEMENTÓW UKŁADU...10 ROZDZIAŁ 5: SZCZEGÓŁY ZAWIESZANIA PROMIEN- NIKÓW...11 ROZDZIAŁ 6: MONTAŻ PROMIENNIKÓW LINIOWYCH i PODWÓJNYCH LINIOWYCH Lista części promienników typu liniowego Lista części promienników typu podwójne liniowe Montaż rury palnikowej Łączenie rur Montaż zestawu mocującego rury palnikowej Montaż reflektora Montaż trójnika w promiennikach (tylko typu podwójne liniowe)...24 ROZDZIAŁ 7: MONTAŻ PROMIENNIKÓW TYPU "U" Lista części promienników typu "U" Lokalizacja i sposó montażu wieszaków dla promienników typu "U" Montaż rury palnikowej i wentylatorowej Montaż wspornika dystansowego dla promienników typu "U" Łączenie rur przy pomocy tulei zaciskowołączącej Łączenie rur Montaż promienników typu U Montaż reflektora...33 ROZDZIAŁ 8: : ZESTAWIENIE I MONTAŻ PROMIENNIKÓW W SYSTEMIE WIELOPALNIKOWYM ("MULTIBURNER") Montaż wstępny...35 ROZDZIAŁ 9: MONTAŻ PALNIKA I WENTYLATORA Montaż palnika Zespół wentylatora Montaż wentylatora w promiennikach typu liniowy i "U" Montaż wentylatora w promiennikach typu podwójny liniowy Zespół wentylatora 83/90 BTLW w systemie wielopalnikowym (wylot pionowy lu poziomy) Połączenia odprowadzenia kondensatu...40 ROZDZIAŁ 10: OPCJONALNE AKCESORIA DO PROMIENNIKÓW Montaż ocznego wydłużenia reflektora Montaż reflektora nad kształtką rury typu U Montaż osłon dekoracyjnych Montaż siatki zaezpieczającej Montaż osłony zaezpieczającej w oiektach sportowych Montaż reflektora rozpraszającego Montaż naścienny...48 ROZDZIAŁ 11: WENTYLACJA Ogólne wymagania dotyczące wentylacji Wymagania odnośnie wentylacji Dostarczanie powietrza do spalania z zewnątrz Kolektor powietrza...52 ROZDZIAŁ 12: INSTALACJA GAZOWA...53 ROZDZIAŁ 13: POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Typowy schemat zewnętrznych połączeń elektrycznych (układy liniowe lu typu "U") Typowy schemat zewnętrznych połączeń elektrycznych (podwójny liniowy - opcja 1) Typowy schemat zewnętrznych połączeń elektrycznych (podwójny liniowy - opcja 2) Schemat zewnętrznych połączeń elektrycznych (wielopalnikowy "Multiurner") Schemat wewnętrznych połączeń elektrycznych...57 ROZDZIAŁ 14: DZIAŁANIE PROMIENNIKA Sygnalizator zalokowania promiennika (opcja) Sprawdzanie Pierwsze uruchomienie (układ wielopalnikowy "Multiurner") Sprawdzanie systemu Instrukcja użytkownika...60 ROZDZIAŁ 15: INSTRUKCJA SERWISOWANIA Coroczna procedura serwisowa Demontaż elementów Lista sprawdzająca podczas corocznej procedury serwisowej...62 ROZDZIAŁ 16: WYKRYWANIE USTEREK Schemat wykrywania usterek (promiennik liniowy, podwójny liniowy i typu U ) Roerts-Gordon LLC Wszystkie All rights prawa reserved. zastrzeżone. No part of Bez this pisemnej work covered zgody firmy y the Roerts-Gordon copyrights herein LLC may żadna e część reproduced tej pracy chronionej prawem autorskim nie może yć reprodukowana lu kopiowana w jakiejkolwiek formie i za pomocą or copied jakichkolwiek in any form środków or y technicznych any means w postaci - graphic, graficznej, electronic, elektronicznej or mechanical, lu mechanicznej including poprzez photocopying, rejestrację, recording, nagrywanie taping na taśmie, or information umieszczanie storage w komputerowych and retrieval systemach systems - gromadzenia without the i wyszukiwania written permission informacji. of Roerts-Gordon LLC. Printed in U.K.

4 16.2 Schemat wykrywania usterek (układy wielopalnikowe Multiurner) Ustawienie ciśnienia gazu w palniku...70 ROZDZIAŁ 17: CZĘŚCI ZAMIENNE...71 ROZDZIAŁ 18: DANE TECHNICZNE Specyfikacja materiałowa Dane techniczne promiennika Dane techniczne wentylatorów odprowadzenia spalin Specyfikacja podwieszenia promiennika Specyfikacja urządzeń sterujących Promienniki typu liniowe Promienniki typu podwójne liniowe Promienniki typu U Dane techniczne palnika...75

5 Spis rysunków Rysunek 1: Lokalizacja taliczki na ocznej i tylnej ściance urządzenia...2 Rysunek 2: Lokalizacja taliczki na ściance górnej urządzenia...3 Rysunek 3: LINIOWE i PODWÓJNE LINIOWE; MONTOWANE POZIOMO...6 Rysunek 4: LINIOWE i PODWÓJNE LINIOWE; Z JEDNYM BOCZNYM REFLEKTOREM...6 Rysunek 5: LINIOWE i PODWÓJNE LINIOWE; Z DWOMA BOCZNYMI REFLEKTORAMI...6 Rysunek 6: LINIOWE i PODWÓJNE LINIOWE; MONTOWANE UCHYLNIE Rysunek 7: LINIOWE i PODWÓJNE LINIOWE; OSŁONY DEKORACYJNE 60.96cm (2 stopy)...7 Rysunek 8: LINIOWE i PODWÓJNE LINIOWE; SIATKI ZABEZPIECZAJĄCE...7 Rysunek 9: Z EKRANEM PODWIESZANYM...7 Rysunek 10: LINIOWE i PODWÓJNE LINIOWE; ODPROWADZENIE SPALIN...7 Rysunek 11: TYP "U"; MONTOWANE POZIOMO...8 Rysunek 12: TYP "U"; Z JEDNYM BOCZNYM REFLEKTOREM...8 Rysunek 13: TYPU "U"; Z DWOMA BOCZNYMI REFLEKTORAMI...8 Rysunek 14: TYP "U"; MONTOWANE UCHYLNIE Rysunek 15: TYPU "U"; MONTOWANE UCHYLNIE 45 ROZBIEŻNIE...9 Rysunek 16: TYP "U"; SIATKI ZABEZPIECZAJĄCE...9 Rysunek 17: TYP U ; ODPROWADZENIE SPALIN...9 Rysunek 18: Wyrane sposoy mocowania zawiesi dla promiennika...12 Rysunek 19: Rysunek zestawieniowy promiennika typu liniowego...14 Rysunek 20: Rysunek schematyczny promienników typu liniowego...15 Rysunek 21: Rysunek zestawieniowy promiennika typu podwójny liniowy...17 Rysunek 22: Rysunek schematyczny promienników typu podwójny liniowy...18 Rysunek 23: Rysunek zestawieniowy promiennika...27 Rysunek 24: Rysunek schematyczny promienników...28 Rysunek 25: Montaż przepustnicy z kołnierzem przyłączeniowym w systemie wielopalnikowym...35 Rysunek 26: Przykładowy zestaw kolektora spalin (kominacja promienników typu liniowego i U )...36 Rysunek 27: Promiennik typu U (poziomy)...48 Rysunek 28: Promiennik typu U (montaż kątowy)...49 Rysunek 29: Promiennik liniowy...49 Rysunek 30: Szczegóły podłączenia układu odprowadzenia spalin...51 Rysunek 31: Wymiary połączenia wylotu spalin...51 Rysunek 32: Króciec czerpalny powietrza do spalania...52 Rysunek 33: Rozmieszczenie przewodów doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin...52 Rysunek 34: Podłączenie gazu za pomocą elastycznego przewodu wykonanego ze stali nierdzewnej...54 Rysunek 35: Diagram czasowy działania promiennika...58 Rysunek 36: Położenie dyfuzora palnika...61 Rysunek 37: Specyfikacja promienników typu liniowe i typu U...75

6

7 Zatwierdzenie produktu Urządzenia ROBERTS firmy GORDON ROBERTS appliances GORDON have zostały een zadane tested i and uzyskały CE certified certyfikat as CE complying na zgodność with z podstawowymi the essential wymaganiami requirements Dyrektywy of the Gas o Urządzeniach Appliance Directive, Gazowych, the Dyrektywy Low Voltage Niskonapięciowej, Directive, the Dyrektywy Electromagnetic o Zgodności Elektromagnetycznej Compatiility Directive i Dyrektywy and the Mechanicznej Machinery Directive do stosowania for use przy on zasilaniu natural gas gazem and ziemnym LPG when i LPG, installed, o ile urządzenia commissioned te są and instalowane, maintained przekazane in accordance do użytku with i konserwowane these instructions. zgodnie z tą instrukcją. Instrukcja These instructions ta odnosi się refer do urządzeń to appliances przeznaczonych designed to do operate użytkowania in the w Unii European Europejskiej. Union. Urządzenia przeznaczone do użytkowania w innych krajach (kraje spoza Unii Europejskiej) są dostępne na specjalne zamówienie. Appliances designed for other countries (Non-European Union) are availale on request. Urządzenie This appliance musi must yć instalowane e installed zgodnie in accordance z oowiązującym with the prawem local and krajowym national i lokalnym codes in i użytkowane force and used wyłącznie only in a w sufficiently odpowiednio ventilated wentylowanych space, oszarach, as specified zgodnie in these z niniejszą instructions. Instrukcją. Przed Before montażem installation, należy check sprawdzić that the lokalny local system gas distriution dystryucji systems, gazu, rodzaj nature i ciśnienie of gas gazu and i pressure, sprawdzić, and że urządzenie adjustment jest of odpowiednie the appliance dla are danego compatile. typu gazu. 1

8 BLACKHEAT Instrukcja Montażu, Osługi i Serwisowania ROZDZIAŁ 1: BEZPIECZEŃSTWO (zasady ezpiecznego użytkowania ogrzewaczy) Wasze ezpieczeństwo jest dla nas sprawą najważniejszą! Ten symol jest używany w całej Instrukcji, ay uprzedzić o możliwości wystąpienia zagrożeń pożarowych, elektrycznych i poparzeniami. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi, podczas czytania Instrukcji, na ostrzeżenia zawarte w poszczególnych rozdziałach. Montaż, serwisowanie i coroczny przegląd ogrzewaczy powinien yć przeprowadzony przez personel posiadający kwalifikacje w zakresie montażu i serwisowania gazowych urządzeń grzewczych. Prosimy o staranne przeczytanie tej Instrukcji przed montażem, pracą i serwisowaniem urządzenia. Ten promiennik (ogrzewacz) jest przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych. Nie wolno montować urządzenia w pomieszczeniach mieszkalnych! Przed montażem należy dokładnie zapoznać się ze wskazówkami oraz rysunkami zawartymi w Instrukcji, miejscowym prawem i zarządzeniami oraz odpowiednimi normami dotyczącymi instalacji gazowych, elektrycznych, wentylacji, itp. W trakcie montażu, pracy i serwisowania powinny yć stosowane indywidualne środki ochrony. Metalowe części Rysunek 1: Lokalizacja taliczki na ocznej i tylnej ściance urządzenia z cienkiej lachy, takie jak elementy reflektora promiennika, różne części odprowadzenia spalin mają ostre krawędzie. Ay zapoiec zranieniom, zaleca się używanie rękawic ochronnych. Stosowanie rękawic zapoiega również przenoszeniu tłuszczu z rąk na powierzchnię reflektora. Przed montażem należy sprawdzić, czy miejscowa dystryucja gazu zapewnia właściwy typ gazu i jego właściwe ciśnienie w odniesieniu do możliwości regulacyjnych promiennika. W celu uzyskania dodatkowych kopii Instrukcji montażu, osługi i serwisowania proszę się skontaktować z firmą Roerts-Gordon LLC. 1.1 Wymagania dotyczące personelu Ay uniknąć uszkodzenia ciała i uszkodzenia promiennika do jego montażu niezędne są dwie osoy. 1.2 Taliczki ezpieczeństwa i ich umieszczenie Znaki lu taliczki dotyczące ezpieczeństwa produktu powinny yć wymienione przez użytkownika produktu, gdy tracą ważność. Należy się skontaktować z firmą Roerts-Gordon w celu uzyskania nowych znaków lu taliczek. Patrz strona 2, Rysunek 1 i Strona 3, Rysunek 2. Taliczka wentylatora i palnika Taliczka Logo Lael z logo Fan/Burner Lael Boczna Side Panel scianka Taliczka Rating znamionowa Plate Lael Back Tylna ścianka Panel Opis Numer części Taliczka z logo Taliczka wentylatora i palnika Taliczka znamionowa

9 ROZDZIAŁ 1: BEZPIECZEŃSTWO Rysunek 2: Lokalizacja taliczki na ściance górnej urządzenia Górna Top ścianka Panel Taliczka z podłączeniami gazu Gas Connection Lael Górna ścianka Top Panel drzwi - Inside wewnętrzne Door Opis Numer części Taliczka z podłączeniami gazu Taliczka z podłączeniami elektrycznymi Taliczka z podłączeniami Internal Wiring elektrycznymi Lael 3

10 BLACKHEAT Instrukcja Montażu, Osługi i Serwisowania ROZDZIAŁ 2: ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI INSTALATORA Osoa dokonująca montażu jest odpowiedzialna za: Montaż promiennika oraz wykonanie podłączeń gazowych i elektrycznych zgodnie z Instrukcją i oowiązującym prawem; firma Roerts Gordon zaleca skonsultowanie projektu montażu promienników z inspekcją nadzoru udowlanego lu strażą pożarną. Stosowanie podczas montażu informacji podanych na rysunkach i w Instrukcji oraz przepisów prawnych. Montaż promiennika zgodnie z wymaganiami dotyczącymi odległości od materiałów palnych. Dostarczenie wszystkich niezędnych materiałów nie ędących standardowym wyposażeniem promiennika. Prawidłowe zaplanowanie miejsca wsporników do podwieszenia urządzenia. Zapewnienie dostępu ze wszystkich stron do palników podczas serwisowania, tak y można yło je zdemontować. Wręczenie właścicielowi kopii Instrukcji montażu, osługi i serwisowania. Nie używanie promiennika do opierania drainy lu innego wyposażenia oraz nie wieszanie czegokolwiek na promienniku podczas prac montażowych. Zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza wokół promiennika i dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza do spalania, wentylacji i wymiany ciepła zgodnie z oowiązującymi lokalnymi przepisami. Bezpieczny i odpowiedni montaż promiennika stosując materiały o minimalnym dopuszczalnym ociążeniu 33 kg. Zapewnienie, że promiennik jest umieszczony w odpowiednim miejscu stosowania. 2.1 Podstawowa Instrukcja użytkownika Zawsze należy zapewnić odpowiednie odstępy od materiałów łatwopalnych. W oszarach składowania należy wywiesić taliczki (znaki) określające maksymalną wysokość składowania, tak y zachować wymagane odstępy od materiałów łatwopalnych. Należy zachować odstępy od pojazdów parkowanych w poliżu promienników. Należy również zachować należytą ostrożność, gdy promienniki pracują w poliżu materiałów łatwopalnych takich jak drewno, papier, guma, itp. Należy zwrócić uwagę na przepierzenia, regały magazynowe, suwnice, elementy konstrukcyjne udynku itp. Dla promienników dostępne są laminowane naścienne taliczki mające na celu stałe przypominanie o przepisach ezpieczeństwa i ważności zachowania minimalnych odległości od materiałów palnych. Prosimy o kontakt z firmą ROBERTS GORDON lu jej przedstawicielem w celu uzyskania tych taliczek. W celu przymocowania taliczki należy usunąć zaezpieczenie warstwy klejącej z tylnej powierzchni taliczki i umieścić ją na ścianie w poliżu promiennika (np. przy termostacie lu mikroprocesorowym programatorze firmy ROBERTS GORDON. Taliczka naścienna jest pokazana na tylnej okładce niniejszej Instrukcji). Kopia tej taliczki może yć również przymocowana na ścianie w poliżu promiennika. Zapoznaj się z oznaczeniem Twojego modelu i konfiguracją montażu. Oznaczenie modelu i konfigurację montażu można znaleźć na taliczce palnika i w Instrukcji Montażu, Pracy i Serwisowania. Należy niezmywalnym atramentem wpisać w puste miejsce na taliczce minimalne odstępy zgodnie z numerem modelu i konfiguracją danego promiennika. 2.2 Korozyjne środki chemiczne CAUTION UWAGA Zagrożenie Product uszkodzenia Damage Hazard produktu Nie Do należy not use stosować heater promiennika in area containing w oszarze występowania corrosive chemicals. korozyjnych chemikaliów. Należy Refer postępować to appropriate zgodnie Material z odpowiednimi Safety Data danymi zawartymi w Kartach Charakterystyki Sustancji Sheets (MSDS). Nieezpiecznych (MSDS). Nie Failure stosowanie follow się these do zaleceń instructions niniejszej can Instrukcji result może in product spowodować damage. uszkodzenie produktu. Firma Roerts-Gordon nie jest odpowiedzialna za zapewnienie odpowiednich środków ezpieczeństwa w miejscu montażu. Odpowiedzialność za to spoczywa na instalatorze. Jest ardzo ważne, ay firma wykonawcza, podwykonawca lu właściciel oiektu określił występowanie w oiekcie materiałów palnych, korozyjnych środków chemicznych lu chlorowcopochodnych węglowodorów *. * Chlorowcopochodne węglowodorów są grupą związków chemicznych zawierających chlorowce (fluor, chlor, rom itp.). Związki te są często używane jako środki chłodzące, czyszczące, rozpuszczalniki itp. Jeżeli związki te znajdują się w powietrzu poieranym do palnika następuje znaczne zmniejszenie żywotności elementów promiennika. Jeżeli podejrzewa się oecność tych związków należy doprowadzić powietrze do palników z zewnątrz. Jeżeli promiennik jest narażony na działanie chlorowcopochodnych węglowodorów to nie stosuje się do niego warunków gwarancyjnych. 2.3 Krajowe normy i przepisy Wszystkie urządzenia muszą yć zamontowane zgodnie z najnowszą wersją wymagań zawartych w odpowiednich normach i przepisach krajowych. Odnosi się to również do instalacji gazowych, elektrycznych i wentylacyjnych. Uwaga: przy montażu w garażach pulicznych, hangarach lotniczych itp. może yć konieczne stosowanie dodatkowych norm. 4

11 ROZDZIAŁ 3: NAJWAŻNIEJSZE WYMAGANIA ODSTĘPÓW OD MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH ROZDZIAŁ 3: NAJWAŻNIEJSZE WYMAGANIA ODSTĘPÓW OD MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH WARNING OSTRZEŻENIE Zagrożenie Fire Hazard pożarowe Wszystkie Keep all flammale łatwopalne ciała ojects, stałe, liquids ciecze and i pary powinny vapors the yć minimum składowane required w odległościach clearances to większych comustiles od wymaganych away from odległości heater. od promiennika. Niektóre Some ojects materiały will mogą catch ulec fire zapaleniu or explode lu when eksplodować, placed close gdy to heater. są umieszczone w poliżu promiennika. Nieprzestrzeganie Failure to follow tej these instrukcji instructions może yć can przyczyną result śmierci in death, i kalectwa injury or lu property strat materialnych. damage. 3.1 Minimalne wymagane odstępy od materiałów palnych Przez "odstępy" rozumie się wymagane odległości między promiennikiem a łatwopalnymi oiektami, pozwalające na eliminację zagrożeń pożarowych. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności przy eksploatacji systemu zlokalizowanego w poliżu materiałów łatwopalnych. Do materiałów łatwopalnych zalicza się między innymi: drewno, papier, gumę, tekstylia itp. Ay zapewnić ezpieczeństwo należy cały czas zachować odstęp od materiałów łatwopalnych. Informacja o odstępach, dla wszystkich modeli promienników, znajduje się nastronach: od 6 (rysunek 3) do strony 9 (rysunek 17) tej Instrukcji. Należy sprawdzić odstępy dla konkretnego modelu promiennika, który jest instalowany, ay upewnić się, że urządzenie to nadaje się do stosowania i że odstępy ędą dotrzymywane. Należy przeczytać i stosować się do następujących wskazówek dotyczących ezpieczeństwa: Benzynę lu inne materiały łatwopalne, w tym palne ciała stałe, ciecze, pyły i pary należy przechowywać z dala od promiennika i innych tego typu urządzeń. Podane minimalne odstępy od materiałów łatwopalnych odnoszą się do temperatury powierzchni danego materiału wyższej od temperatury pokojowej o 32 o C (90 o F). Materiały udowlane o niskiej odporności na ciepło (takie jak plastiki, szalunki winylowe, podłogi plastykowe, materiały trójwarstwowe, itp.) mogą ulegać degradacji w niższych temperaturach. Do oowiązków instalatora należy zaezpieczenie przed degradacją materiałów znajdujących się w poliżu. Należy utrzymywać odstępy od materiałów, wyposażenia i stanowisk pracy nie odpornych na wysoką temperaturę. Należy zachować odstępy od pojazdów parkowanych w poliżu promiennika. Należy zachować odstępy od drzwi orotowych lu uchylnych, suwnic, podnośników samochodowych, przepierzeń, regałów magazynowych, wind, elementów konstrukcyjnych udynku itp. W miejscach przechowywania materiałów łatwopalnych należy umieścić znaki określające maksymalną dozwoloną wysokość składowania zapewniającą odpowiedni odstęp od promiennika znak ten musi yć umieszczony ezpośrednio przy termostacie, a w przypadku jego raku w innym widocznym miejscu. Należy skonsultować się z inspektorem nadzoru udowlanego, strażą pożarną i innymi władzami w celu uzyskania zgody na proponowany montaż, w przypadku, gdy istnieje możliwość oddziaływania łatwopalnych par lu innych materiałów zawartych w powietrzu. Należy zawiesić promiennik zgodnie z wymaganiami zawartymi na stronie 74 w rozdziałach od 18.6 do W przypadku, gdy rury promieniujące muszą przechodzić przez ściany udynku należy upewnić się, że zastosowane ędą odpowiednie tuleje i zapory pożarowe, w celu przeciwdziałania przegrzaniu i zagrożeniom pożarowym. 5

12 BLACKHEAT Instrukcja Montażu, Osługi i Serwisowania 3.2 Wymagane minimalne odległości promienniki typu: "liniowe" i "podwójne liniowe" UWAGA: 1. Wszystkie odległości podawane są od powierzchni rur, tulei łączących, trójników, kolan, krzyżaków. 2. Odległości B, C i D mogą yć zmniejszone o 50% dla tej części promiennika, która jest więcej niż 7500 mm za palnikiem. 3. Wszystkie odległości podane są w milimetrach. Rysunek 3: LINIOWE i PODWÓJNE LINIOWE; MONTOWANE POZIOMO A Model BH15ST BH30DL BH20ST BH40DL BH25ST/EF BH50DL/EF BH30ST/EF BH60DL/EF BH35ST/EF BH70DL/EF BH40ST/EF BH45ST/EF BH50ST/EF & BH55ST* C B D A B C D Rysunek 4: LINIOWE i PODWÓJNE LINIOWE; Z JEDNYM BOCZNYM REFLEKTOREM A Model BH15ST BH30DL BH20ST BH40DL BH25ST/EF BH50DL/EF BH30ST/EF BH60DL/EF BH35ST/EF BH70DL/EF BH40ST/EF BH45ST/EF BH50ST/EF & BH55ST* A C B D B C D Rysunek 5: LINIOWE i PODWÓJNE LINIOWE; Z DWOMA BOCZNYMI REFLEKTORAMI A Model BH15ST BH30DL BH20ST BH40DL BH25ST/EF BH50DL/EF BH30ST/EF BH60DL/EF BH35ST/EF BH70DL/EF BH40ST/EF BH45ST/EF BH50ST/EF & BH55ST* A C B D B C D Rysunek 6: LINIOWE i PODWÓJNE LINIOWE; MONTOWANE UCHYLNIE 45 A Model BH15ST BH30DL BH20ST BH40DL BH25ST/EF BH50DL/EF BH30ST/EF BH60DL/EF BH35ST/EF BH70DL/EF BH40ST/EF BH45ST/EF BH50ST/EF & BH55ST* A C B D B C D * BH55ST występują tylko w układach Multiurner (Wielopalnikowych) 6

13 ROZDZIAŁ 3: NAJWAŻNIEJSZE WYMAGANIA ODSTĘPÓW OD MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH UWAGA: 1. Wszystkie odległości podawane są od powierzchni rur, tulei łączących, trójników, kolan, krzyżaków. 2. Odległości B, C i D mogą yć zmniejszone o 50% dla tej części promiennika, która jest więcej niż 7500 mm za palnikiem. 3. Wszystkie odległości podane są w milimetrach. Rysunek 7: LINIOWE i PODWÓJNE LINIOWE; OSŁONY DEKORACYJNE 60.96cm (2 stopy) A Model BH15ST BH30DL BH20ST BH40DL BH25ST/EF BH50DL/EF BH30ST/EF BH60DL/EF BH35ST/EF BH70DL/EF BH40ST/EF BH45ST/EF BH50ST/EF & BH55ST* A C B B D C D Rysunek 8: LINIOWE i PODWÓJNE LINIOWE; SIATKI ZABEZPIECZAJĄCE A Model BH15ST BH30DL BH20ST BH40DL BH25ST/EF BH50DL/EF BH30ST/EF BH60DL/EF BH35ST/EF BH70DL/EF BH40ST/EF BH45ST/EF BH50ST/EF & BH55ST* A C B D B C D Rysunek 9: Z EKRANEM PODWIESZANYM ** A Model BH15ST BH30DL BH20ST BH40DL BH25ST/EF BH50DL/EF BH30ST/EF BH60DL/EF BH35ST/EF BH70DL/EF BH40ST/EF BH45ST/EF BH50ST/EF & BH55ST* A C B D B C D ** Gdy instalowany w pierwszych 6 m nie stosowany w modelach EF Rysunek 10: LINIOWE i PODWÓJNE LINIOWE; ODPROWADZENIE SPALIN Unvented Radiant Rury tues Vented E Wentylator Fan F Model BH15ST BH30DL BH20ST BH40DL BH25ST/EF BH50DL/EF BH30ST/EF BH60DL/EF BH35ST/EF BH70DL/EF BH40ST/EF BH45ST/EF BH50ST/EF & BH55ST* E F * BH55ST występują tylko w układach Multiurner (Wielopalnikowych) 7

14 BLACKHEAT Instrukcja Montażu, Osługi i Serwisowania 3.3 Wymagane minimalne odległości promienniki typu: "U UWAGA: 1. Wszystkie odległości podawane są od powierzchni rur, tulei łączących, trójników, kolan, krzyżaków. 2. Odległości B, C i D mogą yć zmniejszone o 50% dla tej części promiennika, która jest więcej niż 7500 mm za palnikiem. 3. Wszystkie odległości podane są w milimetrach. 4. Dodać 60 mm odstępu dla nieprzykrytych kształtek rury promienników typu U. Rysunek 11: TYP "U"; MONTOWANE POZIOMO A Model BH15UT BH20UT BH25UT/EF BH30UT/EF BH35UT/EF BH40UT/EF BH45UT/EF BH50UT/EF B C D A B C D Rysunek 12: TYP "U"; Z JEDNYM BOCZNYM REFLEKTOREM A Model BH15UT BH20UT BH25UT/EF BH30UT/EF BH35UT/EF BH40UT/EF BH45UT/EF BH50UT/EF B C D A B C D Rysunek 13: TYPU "U"; Z DWOMA BOCZNYMI REFLEKTORAMI A Model BH15UT BH20UT BH25UT/EF BH30UT/EF BH35UT/EF BH40UT/EF BH45UT/EF BH50UT/EF B C D A B C D Rysunek 14: TYP "U"; MONTOWANE UCHYLNIE 45 B A D Model BH15UT BH20UT BH25UT/EF BH30UT/EF BH35UT/EF BH40UT/EF BH45UT/EF BH50UT/EF A C B C D

15 ROZDZIAŁ 3: NAJWAŻNIEJSZE WYMAGANIA ODSTĘPÓW OD MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH UWAGA: 1. Wszystkie odległości podawane są od powierzchni rur, tulei łączących, trójników, kolan, krzyżaków. 2. Odległości B, C i D mogą yć zmniejszone o 50% dla tej części promiennika, która jest więcej niż 7500 mm za palnikiem. 3. Wszystkie odległości podane są w milimetrach. 4. Dodać 60 mm odstępu dla nieprzykrytych kształtek rury promienników typu U. Rysunek 15: TYPU "U"; MONTOWANE UCHYLNIE 45 ROZBIEŻNIE A Model BH15UT BH20UT BH25UT/EF BH30UT/EF BH35UT/EF BH40UT/EF BH45UT/EF BH50UT/EF B C D A B C D Rysunek 16: TYP "U"; SIATKI ZABEZPIECZAJĄCE A Model BH15UT BH20UT BH25UT/EF BH30UT/EF BH35UT/EF BH40UT/EF BH45UT/EF BH50UT/EF B C D A B C D Rysunek 17: TYP U ; ODPROWADZENIE SPALIN E Unvented Radiant tues Rury Wentylator Fan F Vented Model BH15UT BH20UT BH25UT/EF BH30UT/EF BH35UT/EF BH40UT/EF BH45UT/EF BH50UT/EF E F

16 BLACKHEAT Instrukcja Montażu, Osługi i Serwisowania ROZDZIAŁ 4: OPIS GŁÓWNYCH ELEMENTÓW UKŁADU Palnik (wraz z uszczelką rury) Palnik należy montować tak, y wudowane w nim okienko do oserwacji płomienia yło zwrócone do dołu. Reflektor (aluminium lu stal nierdzewna) Zakładki sąsiadujących ze soą reflektorów pokazano na rysunku poglądowym. Minimalna zakładka musi wynosić 160 mm. Rura palnikowa Dostarczana w odcinkach o długości 3000 mm. Rura palnikowa jest zawsze pierwszą rurą za palnikiem. Wieszak rury i reflektora wraz z ryglem zaciskowym Wieszak należy umieścić nie dalej niż 100 mm od kołnierza tej rury (ścianki palnika). Wieszak rury i reflektora Podwiesić układ stosując te wieszaki. Rura transmisyjna Aluminizowana rura poddana oróce cieplnej u producenta. Dostarczana w odcinkach o długości 3000 mm. Wspornik reflektora, prętowa spinka rury i lachowkręt & # 8 x 3/4 (3.9x19 mm) Rura wentylatorowa z wewnętrznym zawirowaczem Dostarczana w odcinkach o długości 3000 mm. Rura wentylatorowa jest zawsze ostatnią rurą promiennika, do której montowany jest wentylator. Zawirowacz jest wspawany do wnętrza rury na jej końcu. Zespół tulei zaciskowo-łączącej wraz z zamkiem Dekiel końcowy reflektora Wypchać (usunąć) środkową część przeznaczoną dla rury promiennika. Wentylator (wraz z kołnierzem) Wentylator jest montowany do ostatniej sekcji rur promiennika (rury wentylatorowej) Giętki przewód gazowy Zespół przepustnicy Do stosowania w układach wielopalnikowych. Trójnik Adaptor okrągły wentylatora ze śruami Hak typu S Śrua rzymska Kształtka rurowa typu U Wspornik dystansowy dla promienników typu "U" Karaińczyk Szekla 10

17 ROZDZIAŁ 5: SZCZEGÓŁY ZAWIESZANIA PROMIENNIKÓW ROZDZIAŁ 5: SZCZEGÓŁY ZAWIESZANIA PROMIENNIKÓW WARNING OSTRZEŻENIE Zagrożenie Severe poważnym Injury uszkodzeniem Hazard ciała Palnik Secure należy urner podłączyć to urner z rurą tue palnikową with olts za and pomocą śru i podkładek. lockwashers. Należy Hang heater podwiesić with promiennik materials za with pomocą a minimum materiałów o minimalnym ociążeniu rooczym 75 ls working (33 kg). load of 75 ls (33 kg). Nieprzestrzeganie Failure to follow these tej instrukcji instructions może yć can przyczyną result śmierci in death, i kalectwa injury or lu property strat materialnych. damage. WARNING OSTRZEŻENIE Zagrożenie przecięciem Cut/Pinch lu Hazard przyszczypaniem Należy Wear protective podczas montażu, gear during pracy installation, i serwisowania używać operation rękawice and service. ochronne. Metalowe Edges are części sharp. mają ostre krawędzie. Nieprzestrzeganie Failure to follow tej these instrukcji instructions może yć can przyczyną result zranień. in injury. Ay zapewnić ezpieczeństwo i dotrzymanie warunków udzielenia gwarancji, wszystkie promienniki muszą yć montowane zgodnie z poniższymi zaleceniami. Do podwieszenia promiennika nie wolno wykorzystywać gazowych lu elektrycznych linii zasilających. Nie wolno lokalizować zasilających linii gazowych lu elektrycznych ezpośrednio na drodze spalin z promiennika. Promiennik należy zainstalować w takim miejscu, ay ył do niego dostęp podczas serwisowania. Promiennik należy zainstalować tak, y odstępy od materiałów łatwopalnych yły co najmniej takie jak podane w tej Instrukcji. Maksymalne i minimalne ciśnienie gazu na wlocie musi yć takie jak wskazano na taliczce znamionowej. Typowe sposoy zawieszania są pokazane na Rysunku 18 na stronie 12. Uwaga: Dla niektórych modeli dostarczane są haki typu S (P/N ) lu karaińczyki (P/N ), a nie szekle. 11

18 BLACKHEAT Instrukcja Montażu, Osługi i Serwisowania Rysunek 18: Wyrane sposoy mocowania zawiesi dla promiennika Szczegóły typowego zawieszenia Belka metalowa Zacisk elki metalowej Belka metalowa Belka etonowa Kotwa Hak śruy min. d = 10 mm Podkładka Nakrętka kontrująca 600 mm min.* pręt 10 mm 300 mm Podkładka Belka drewniana Śrua rzymska (nie dostarczana) Szekla *Pozwala na rozszerzanie liniowe promiennika na skutek rozgrzania. Widok z oku Wieszak Szekla Wieszak 100 mm Max. Widok z przodu Zawieszenie ukośne (45 ) Opis Numer części Rura palnikowa Szekla E Wieszak rury i reflektora

19 ROZDZIAŁ 6: MONTAŻ PROMIENNIKÓW LINIOWYCH I PODWÓJNYCH LINIOWYCH ROZDZIAŁ 6: MONTAŻ PROMIENNIKÓW LINIOWYCH I PODWÓJNYCH LINIOWYCH WARNING OSTRZEŻENIE Zagrożenie przecięciem Cut/Pinch lu Hazard przyszczypaniem Należy Wear protective podczas montażu, gear during pracy installation, i serwisowania używać operation rękawice and service. ochronne. Metalowe Edges are części sharp. mają ostre krawędzie. Nieprzestrzeganie Failure to follow tej these instrukcji instructions może yć can przyczyną result zranień. in injury. Rysunki w tym rozdziale dają ogólny pogląd na rozmieszczenie elementów promienników BLACKHEAT liniowych i podwójnych liniowych. Umiejscowienie niektórych elementów takich jak podpory i złączki jest ardzo istotne dla prawidłowego montażu. Połączyć elementy promiennika w sposó pokazany na Rysunku 19 (Strona 14). Przy montażu reflektorów w opcjonalnych konfiguracjach należy posługiwać się Rysunkami 3 do 7 i Rysunkiem 7 na stronie 6. Należy zainstalować odpowiednie elementy zawieszenia, zaczepy elki, łańcuchy lu pręty we wcześniej ustalonych miejscach. Regulacja długości łańcuchów powinna dać równomierne nachylenie. Jeżeli jakikolwiek etap montażu nie jest zrozumiały proszę skontaktować się z przedstawicielem firmy Roerts-Gordon. 6.1 Lista części promienników typu liniowego Numer części Opis * Powleczone zaezpieczającą folią PVC, którą należy zdjąć przed montażem BH15ST BH20ST BH25ST BH25ST/EF BH30ST BH30ST/EF BH35ST BH35ST/EF BH40ST BH40ST/EF BH45ST BH45ST/EF BH50ST BH50ST/EF 072XXXXX Zespół palnika (różne moce i różne paliwa zasilające) Zespół wentylatora XP Zespół wentylatora XP Zespół wentylatora XP Rura palnikowa, 100 mm x 3048 mm Rura, 100 mm x 3048 mm S5127W Rura wentylatorowa 100mm x 3048mm, z zawirowaczem 3048mm S5134W Rura wentylatorowa 100mm x 3048mm, z zawirowaczem 2134mm Standardowa tuleja zaciskowo-łącząca Zamek tulei zaciskowo-łączącej Reflektor aluminiowy, 2439 mm SS Reflektor ze stali nierdzewnej, 2439mm (na zamówienie)* Dekiel końcowy reflektora, aluminiowy SH Dekiel końcowy reflektora, ze stali nierdzewnej (na zamówienie)* Wieszak rury i reflektora Zestaw mocujący rury palnikowej(nakrętka, podkładka, rygiel ze śruą) Prętowa spinka rury Blachowkręty #8 x 3/4 (3,9mm x 19mm) (wraz z ) Wspornik reflektora (płaskownik) E Szekla** Zestaw zacisków sprężynowych U S7199K Zespół przepustnicy z kołnierzem (dla systemów wielopalnikowych Multiurner) 1 szt. na każdy promiennik BH55ST ** Dla niektórych modeli dostarczane są haki typu S (P/N ) lu karaińczyki (P/N ), a nie szekle. 13

20 BLACKHEAT Instrukcja Montażu, Osługi i Serwisowania Rysunek 19: Rysunek zestawieniowy promiennika typu liniowego Dekiel końcowy reflektora Palnik Zestaw mocujący rury palnikowej Rura palnikowa Wieszak rury i reflektora Tuleja zaciskowa Wspornik reflektora Reflektor Rura wentylatorowa Wewnętrzny zawirowacz Zaciski sprężynujące U Punkt wspawania Zespół wentylatora (dla pojedynczego promiennika) Zespół przepustnicy (dla systemu wielopalnikowego) 14

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi Wersja 2.0 Grudzień 2014 Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Xerox i graficzny znak towarowy Xerox są znakami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Zespół wodny Jøtul I 18 Zespół wodny Jøtul I 18 PL - Instrukcja montażu i obsługi 2 Wymiennik wodny Typ I Wymiennik wodny Typ II PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Jøtul I 18 Panorama, Harmony Jøtul I 18 PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6 Jøtul I 18 Panorama / Harmony PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach.

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia NavRoad. Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Kamera PTZ AutoDome serii 800 HD VG5 800 serii. Instrukcja instalacji

Kamera PTZ AutoDome serii 800 HD VG5 800 serii. Instrukcja instalacji Kamera PTZ AutoDome serii 800 HD VG5 800 serii pl Instrukcja instalacji AutoDome 800 Series HD Camera Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 7 1.1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 1.2

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886 Skanery ScanMate i1150/i1180 Podręcznik użytkownika A-61816_pl 5K2886 Licencje innych firm This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander.

Bardziej szczegółowo

MIC IP starlight 7000 HD, MIC IP dynamic 7000 HD

MIC IP starlight 7000 HD, MIC IP dynamic 7000 HD MIC IP starlight 7000 HD, MIC IP dynamic 7000 HD MIC71xx, MIC72xx pl Operation Manual MIC IP starlight 7000 HD, MIC IP Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej

Bardziej szczegółowo

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Spis treści Wstęp... 1 Zakres instrukcji... 1 Usługi edukacyjne... 2 Opis... 3 Dane techniczne... 4 Instalacja... 4 Obsługa...

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

Kombinezony ochrony chemicznej Instrukcja użytkownika EVO/VPS/Super/Light

Kombinezony ochrony chemicznej Instrukcja użytkownika EVO/VPS/Super/Light Kombinezony ochrony chemicznej Instrukcja użytkownika EVO/VPS/Super/Light 1 2 SPIS TREŚCI...Strona Ważne...7 Certyfikaty i zezwolenia...8 Opis kombinezonów...8 Zezwolenie typu EC...8 Zezwolenie NFPA...9

Bardziej szczegółowo