MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/ Warszawa ZESTAW SCHEMATÓW PODSTAWOWYCH Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2 Autor Zespół projektowy Klient Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Wersja dokumentu 1.01 Liczba stron 227 Historia zmian Wersja Data Kto zmian Zespół projektowy epuap Zespół projektowy epuap Utworzenie dokumentu Uzupełnienie dokumentu 2/227

3 Spis treści 1. Wstęp Cel dokumentu Źródła informacji Powiązane dokumenty Zastosowane skróty i pojęcia Załączniki dla zestawu wypracowanych schematów Przestrzenie Zestaw schematów podstawowych Meta - przestrzenie Struktura - przestrzenie Osoba - przestrzenie Adres - przestrzenie Instytucja - przestrzenie Zewnetrzne kody krajowe - przestrzenie Zewnetrzne kody językowe - przestrzenie /227

4 Wstęp 1. Wstęp 1.1. Cel dokumentu Niniejsze opracowanie ma za zadanie ułatwić tworzenie nowych wzorców dokumentów oraz zapewnić ich jednolitą strukturę. Tworząc nowe dokumenty należy pamiętać, że zaleceniem Interoperacyjności jest używanie zdefiniowanych wcześniej komponentów Źródła informacji Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej Rozporządzenie w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych 1.3. Powiązane dokumenty Zasady zarządzania Interoperacyjnością dokumentów XML Meta Wzór Dokumentu Elektronicznego czyli jak budować schematy XML Zasady Nazewnictwa 1.4. Zastosowane skróty i pojęcia 2. Nazwa Schemat Atomowy Schemat Podstawowy Schemat Zewnętrzny Objaśnienie Schemat który nie wykorzystuje (importuje) innych schematów z wyjątkiem schematów zewnętrznych (dotyczący pojedynczej cechy informacyjnej np. imienia) Schemat który wykorzystuje (importuje) schematy Atomowe lub inne Schematy Podstawowe Schemat opracowany zewnętrzną instytucję zajmującą się standaryzacją. Przykładem schematu zewnętrznego może być schemat podpisu XML owego XMLDsig lub rozszerzenia XAdES 4/227

5 Wstęp Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej Ustawa o informatyzacji Zasady Nazewnictwa Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Rozporządzenie w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz.U nr 214 Poz. 1781) Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (Dz.U, 2005 nr 64 Poz. 565) Rekomendacja dotycząca zasad nazewnictwa Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U nr 212 Poz. 1766) Rozporządzenie w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U nr 206 Poz i 1517) 2.1. Załączniki Do niniejszego opracowania został dołączony zestaw proponowanych schematów podstawowych. 5/227

6 dla zestawu wypracowanych schematów 3. dla zestawu wypracowanych schematów 3.1. Przestrzenie W chwili publikacji niniejszego dokumentu nie zostało jeszcze uruchomione Repozytorium Interoperacyjności zastało przyjęte założenie, że opracowane schematy zostaną opublikowane w przestrzeni projektu. Ponieważ schematy są opracowywane w ramach projektu epuap zostaną opublikowane w następujących przestrzeniach : Dla elementów definiujących strukturę dokumentu Dla elementów definiujących metadane dokumentu Dla elementów definiujących strukturę osoby Dla elementów definiujących strukturę adresu Dla elementów definiujących strukturę instytucji Dla schematów zewnętrznych: o o Kody krajowe Kody językowe Deklaracje schemalocation zostały ustawiane lokalnie (po rozpakowaniu archiwum odnoszą się do siebie względnie) 6/227

7 4. Zestaw schematów podstawowych Meta - przestrzenie Lokalizacja schematu XML: obiektu (targetnamespace):../meta.xsd Elementy Grupy y złożone (Complex types) y proste (Simple types ) Data PrzedzialCzasu Data Czas Dostep Dostep RodzajRelacji Grupowanie Grupowanie Daty Identyfikator Jezyk Kwalifikacja Podmiot Relacja RodzajDokumentu Status Identyfikator Jezyk Kwalifikacja Podmiot Relacja RodzajDokumentu Status 7/227

8 element meta:data meta:data Właściwości content complex elementy dzieci (children) meta:czas meta:od meta:do complexes meta:dostep str:danedokumentu str:dokumentu Atrybuty (attributes) Name e Use Default Fixed annotation typdaty meta:daty required typdatyuzupelnienie xsd:string optional Atrybut typdatyuzupelnienie zawiera dodatkowe informacje na temat daty <xsd:element name="data" type="meta:data"/> 8/227

9 element meta:dostep meta:dostep Właściwości content complex elementy dzieci (children) meta:dostepnosc meta:uwagi meta:data complexe str:dokumentu <xsd:element name="dostep" type="meta:dostep"/> element meta:grupowanie meta:grupowanie Właściwości content complex elementy dzieci (children) meta:kodgrupowania meta:kodugrupowania complexe str:dokumentu Atrybuty (attributes) Name e Use Default Fixed annotation typgrupowania xsd:string required <xsd:element name="grupowanie" type="meta:grupowanie"/> 9/227

10 element meta:identyfikator meta:identyfikator Właściwości content complex elementy dzieci (children) meta:wartosc meta:podmiot complexes str:naglowek str:dokumentu Atrybuty (attributes) Name e Use Default Fixed annotation typidentyfikatora xsd:string required <xsd:element name="identyfikator" type="meta:identyfikator"/> 10/227

11 element meta:jezyk meta:jezyk Właściwości content complex complexe str:dokumentu Atrybuty (attributes) Name e Use Default Fixed annotation kodjezyka iso639-2:registeredcodee required <xsd:element name="jezyk" type="meta:jezyk"/> element meta:kwalifikacja meta:kwalifikacja Właściwości content complex elementy dzieci (children) meta:kategoriaarchiwalna meta:datanadania meta:podmiot <xsd:element name="kwalifikacja" type="meta:kwalifikacja"/> 11/227

12 element meta:podmiot meta:podmiot Właściwości content complex elementy dzieci (children) inst:instytucja oso:osoba complexes meta:identyfikator str:adresaci str:nadawcy Atrybuty (attributes) Name e Use Default Fixed annotation typpodmiotu xsd:string optional <xsd:element name="podmiot" type="meta:podmiot"/> element meta:relacja meta:relacja Właściwości content complex 12/227

13 elementy dzieci (children) meta:identyfikator meta:rodzajrelacji complexe str:dokumentu Atrybuty (attributes) Name e Use Default Fixed annotation typinnejrelacji xsd:string optional Atrybut typinnejrelacji jest uzupełniany w przypadku gdy element RodzajRelacji="inna" <xsd:element name="relacja" type="meta:relacja"/> element meta:rodzajdokumentu meta:rodzajdokumentu Właściwości content complex elementy dzieci (children) meta:kategoria meta:rodzajkategorii complexe str:dokumentu <xsd:element name="rodzajdokumentu" type="meta:rodzajdokumentu"/> element meta:status 13/227

14 meta:status Właściwości content complex elementy dzieci (children) meta:rodzajstatusu meta:wersjastatusu meta:wersji complexe str:dokumentu <xsd:element name="status" type="meta:status"/> group meta:przedzialczasu elementy dzieci (children) meta:od meta:do complexe meta:data <xsd:group name="przedzialczasu"> <xsd:sequence> <xsd:element name="od" type="meta:czas" minoccurs="0"/> <xsd:element name="do" type="meta:czas" minoccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:group> element meta:przedzialczasu/od meta:czas Właściwości isref 0 minocc 0 maxocc 1 content simple <xsd:element name="od" type="meta:czas" minoccurs="0"/> 14/227

15 element meta:przedzialczasu/do meta:czas Właściwości isref 0 minocc 0 maxocc 1 content simple <xsd:element name="do" type="meta:czas" minoccurs="0"/> complexe meta:data elementy dzieci (children) meta:czas meta:od meta:do element meta:data Atrybuty (attributes) Name e Use Default Fixed annotation typdaty meta:daty required typdatyuzupelnienie xsd:string optional Atrybut typdatyuzupelnienie zawiera dodatkowe informacje na temat daty 15/227

16 <xsd:complexe name="data"> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="czas" type="meta:czas"/> <xsd:group ref="meta:przedzialczasu"/> </xsd:choice> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="typdaty" type="meta:daty" use="required"/> <xsd:attribute name="typdatyuzupelnienie" type="xsd:string" use="optional"> Atrybut typdatyuzupelnienie zawiera dodatkowe informacje na temat daty </xsd:attribute> </xsd:complexe> attribute meta:daty Właściwości isref 0 use required Restrykcje dostepnypo opublikowany stworzony uzyskany otrzymany wyslany zaakceptowany zatwierdzony zmodyfikowany datyskrajne zdarzenia waznosci odrzucony inna <xsd:attribute name="typdaty" type="meta:daty" use="required"/> attribute xsd:string Właściwości isref 0 use optional Atrybut typdatyuzupelnienie zawiera dodatkowe informacje na temat daty 16/227

17 <xsd:attribute name="typdatyuzupelnienie" type="xsd:string" use="optional"> Atrybut typdatyuzupelnienie zawiera dodatkowe informacje na temat daty </xsd:attribute> element meta:data/czas meta:czas Właściwości isref 0 content simple <xsd:element name="czas" type="meta:czas"/> complexe meta:dostep elementy dzieci (children) meta:dostepnosc meta:uwagi meta:data element meta:dostep Element Dostep określa informacje o dostępie do poszczególnych elementów dokumentu. Dotyczy dokumentu w którym jest umieszczony <xsd:complexe name="dostep"> 17/227

18 Element Dostep określa informacje o dostępie do poszczególnych elementów dokumentu. Dotyczy dokumentu w którym jest umieszczony <xsd:sequence> <xsd:element name="dostepnosc"> <xsd:simplee> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd: value="wszystko"/> <xsd: value="metadane"/> <xsd: value="niedostepne"/> </xsd:restriction> </xsd:simplee> <xsd:element name="uwagi" type="xsd:string" minoccurs="0"/> <xsd:element ref="meta:data" minoccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:complexe> element meta:dostep/dostepnosc restriction of xsd:string Właściwości isref 0 content simple Restrykcje wszystko metadane niedostepne <xsd:element name="dostepnosc"> <xsd:simplee> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd: value="wszystko"/> <xsd: value="metadane"/> <xsd: value="niedostepne"/> </xsd:restriction> </xsd:simplee> element meta:dostep/uwagi 18/227

19 xsd:string Właściwości isref 0 minocc 0 maxocc 1 content simple <xsd:element name="uwagi" type="xsd:string" minoccurs="0"/> complexe meta:grupowanie elementy dzieci (children) meta:kodgrupowania meta:kodugrupowania element meta:grupowanie Atrybuty (attributes) Name e Use Default Fixed annotation typgrupowania xsd:string required Element jest wykorzystywany do wstawiania różnych identyfikatorów, które mogą grupować kilka dokumentów np. numer teczkowy sprawy. W kilku dokumentach może wystąpić ten sam identyfikator KodGrupowania. Atrybut typgrupowania określa rodzaj grupowania np. "znaksprawy" <xsd:complexe name="grupowanie"> Element jest wykorzystywany do wstawiania różnych identyfikatorów, które mogą grupować kilka dokumentów np. numer teczkowy sprawy. W kilku dokumentach może wystąpić ten sam identyfikator KodGrupowania. Atrybut typgrupowania określa rodzaj grupowania np. "znaksprawy" <xsd:sequence> <xsd:element name="kodgrupowania" type="xsd:string"/> 19/227

20 <xsd:element name="kodugrupowania" type="xsd:string" minoccurs="0"/> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="typgrupowania" type="xsd:string" use="required"/> </xsd:complexe> attribute xsd:string Właściwości isref 0 use required <xsd:attribute name="typgrupowania" type="xsd:string" use="required"/> element meta:grupowanie/kodgrupowania xsd:string Właściwości isref 0 content simple <xsd:element name="kodgrupowania" type="xsd:string"/> element meta:grupowanie/kodugrupowania xsd:string Właściwości isref 0 minocc 0 maxocc 1 content simple <xsd:element name="kodugrupowania" type="xsd:string" minoccurs="0"/> 20/227

21 complexe meta:identyfikator elementy dzieci (children) meta:wartosc meta:podmiot Elementy meta:identyfikator meta:relacja/identyfikator Atrybuty (attributes) Name e Use Default Fixed annotation typidentyfikatora xsd:string required Uniwersalna struktura identyfikatora <xsd:complexe name="identyfikator"> Uniwersalna struktura identyfikatora <xsd:sequence> <xsd:element name="wartosc" type="xsd:string"> Wartość identyfikatora np. jeżeli atrybut typidentyfikatora="numerdziennikakorespondencyjnego" to element Wartosc mógłby zawierać "DZKIp/123/2008" itp. 21/227

22 <xsd:element ref="meta:podmiot" minoccurs="0"> Zaleca sie aby w przypadku identyfikatorów lokalnych podać podmiot który prowadzi rejestr tych identyfikatorów np. dla Dziennika Kancelaryjnego prowadzonego w Gminie X w elemencie Podmiot wprowadza się dane tego urzędu </xsd:sequence> <xsd:attribute name="typidentyfikatora" type="xsd:string" use="required"/> </xsd:complexe> attribute xsd:string Właściwości isref 0 use required <xsd:attribute name="typidentyfikatora" type="xsd:string" use="required"/> element meta:identyfikator/wartosc xsd:string Właściwości isref 0 content simple Wartość identyfikatora np. jeżeli atrybut typidentyfikatora="numerdziennikakorespondencyjnego" to element Wartosc mógłby zawierać "DZKIp/123/2008" itp. <xsd:element name="wartosc" type="xsd:string"> Wartość identyfikatora np. jeżeli atrybut typidentyfikatora="numerdziennikakorespondencyjnego" to element Wartosc mógłby zawierać "DZKIp/123/2008" itp. 22/227

23 complexe meta:jezyk extension of xsd:string Właściwości base xsd:string element meta:jezyk Atrybuty (attributes) Name e Use Default Fixed annotation kodjezyka Definicja języka iso639-2:registeredcodee required <xsd:complexe name="jezyk"> Definicja języka <xsd:simplecontent> <xsd:extension base="xsd:string"> <xsd:attribute name="kodjezyka" type="iso639-2:registeredcodee" use="required"/> </xsd:extension> </xsd:simplecontent> </xsd:complexe> attribute iso639-2:registeredcodee Właściwości isref 0 use required <xsd:attribute name="kodjezyka" type="iso639-2:registeredcodee" use="required"/> 23/227

24 complexe meta:kwalifikacja elementy dzieci (children) meta:kategoriaarchiwalna meta:datanadania meta:podmiot element meta:kwalifikacja Kategoria archiwalna <xsd:complexe name="kwalifikacja"> Kategoria archiwalna <xsd:sequence> <xsd:element name="kategoriaarchiwalna" type="xsd:string"/> <xsd:element name="datanadania" type="xsd:date"/> <xsd:element name="podmiot" type="meta:podmiot"/> </xsd:sequence> </xsd:complexe> element meta:kwalifikacja/kategoriaarchiwalna xsd:string Właściwości isref 0 content simple <xsd:element name="kategoriaarchiwalna" type="xsd:string"/> element meta:kwalifikacja/datanadania xsd:date 24/227

25 Właściwości isref 0 content simple <xsd:element name="datanadania" type="xsd:date"/> element meta:kwalifikacja/podmiot meta:podmiot Właściwości isref 0 elementy dzieci (children) content complex inst:instytucja oso:osoba complexes meta:identyfikator str:adresaci str:nadawcy Atrybuty (attributes) Name e Use Default Fixed annotation typpodmiotu xsd:string optional <xsd:element name="podmiot" type="meta:podmiot"/> 25/227

26 complexe meta:podmiot elementy dzieci (children) inst:instytucja oso:osoba Elementy meta:podmiot meta:kwalifikacja/podmiot Atrybuty (attributes) Name e Use Default Fixed annotation typpodmiotu xsd:string optional <xsd:complexe name="podmiot"> <xsd:choice> <xsd:element ref="inst:instytucja" minoccurs="0"/> <xsd:element ref="oso:osoba" minoccurs="0"/> </xsd:choice> <xsd:attribute name="typpodmiotu" type="xsd:string" use="optional"/> </xsd:complexe> attribute xsd:string Właściwości isref 0 use optional <xsd:attribute name="typpodmiotu" type="xsd:string" use="optional"/> 26/227

27 complexe meta:relacja elementy dzieci (children) meta:identyfikator meta:rodzajrelacji element meta:relacja Atrybuty (attributes) Name e Use Default Fixed annotation typinnejrelacji xsd:string optional Atrybut typinnejrelacji jest uzupełniany w przypadku gdy element RodzajRelacji="inna" Relacja określa bezpośrednie powiązania z innymi dokumentami <xsd:complexe name="relacja"> Relacja określa bezpośrednie powiązania z innymi dokumentami <xsd:sequence> <xsd:element name="identyfikator" type="meta:identyfikator"/> <xsd:element name="rodzajrelacji" type="meta:rodzajrelacji"/> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="typinnejrelacji" type="xsd:string" use="optional"> Atrybut typinnejrelacji jest uzupełniany w przypadku gdy element RodzajRelacji="inna" </xsd:attribute> </xsd:complexe> 27/227

28 attribute xsd:string Właściwości isref 0 use optional Atrybut typinnejrelacji jest uzupełniany w przypadku gdy element RodzajRelacji="inna" <xsd:attribute name="typinnejrelacji" type="xsd:string" use="optional"> Atrybut typinnejrelacji jest uzupełniany w przypadku gdy element RodzajRelacji="inna" </xsd:attribute> element meta:relacja/identyfikator meta:identyfikator Właściwości isref 0 elementy content complex meta:wartosc meta:podmiot 28/227

29 dzieci (children) complexes str:naglowek str:dokumentu Atrybuty (attributes) Name e Use Default Fixed annotation typidentyfikatora xsd:string required <xsd:element name="identyfikator" type="meta:identyfikator"/> element meta:relacja/rodzajrelacji meta:rodzajrelacji Właściwości isref 0 content simple Restrykcje maformat jestformatem mawersje jestwersja maczesc jestczescia maodniesienie odnosisiedo mazrodlo wymaga jestwymagany madekretacje jestdekretacja inna <xsd:element name="rodzajrelacji" type="meta:rodzajrelacji"/> complexe meta:rodzajdokumentu 29/227

30 elementy dzieci (children) meta:kategoria meta:rodzajkategorii element meta:rodzajdokumentu Uniwersalna struktura określająca rodzaj dokumentu <xsd:complexe name="rodzajdokumentu"> Uniwersalna struktura określająca rodzaj dokumentu <xsd:sequence> <xsd:element name="kategoria"> <xsd:simplee> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd: value="kolekcja"/> <xsd: value="danestrukturalne"/> <xsd: value="wydażenie"/> <xsd: value="obraz"/> <xsd: value="zasóbinteraktywny"/> <xsd: value="obrazruchomy"/> <xsd: value="obiektfizyczny"/> <xsd: value="usługa"/> <xsd: value="oprogramowanie"/> <xsd: value="muzyka"/> <xsd: value="obraznieruchomy"/> <xsd: value="tekst"/> </xsd:restriction> </xsd:simplee> <xsd:element name="rodzajkategorii" type="xsd:string" minoccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:complexe> element meta:rodzajdokumentu/kategoria restriction of xsd:string Właściwości isref 0 content simple Restrykcje kolekcja danestrukturalne wydażenie 30/227

31 obraz zasóbinteraktywny obrazruchomy obiektfizyczny usługa oprogramowanie muzyka obraznieruchomy tekst <xsd:element name="kategoria"> <xsd:simplee> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd: value="kolekcja"/> <xsd: value="danestrukturalne"/> <xsd: value="wydażenie"/> <xsd: value="obraz"/> <xsd: value="zasóbinteraktywny"/> <xsd: value="obrazruchomy"/> <xsd: value="obiektfizyczny"/> <xsd: value="usługa"/> <xsd: value="oprogramowanie"/> <xsd: value="muzyka"/> <xsd: value="obraznieruchomy"/> <xsd: value="tekst"/> </xsd:restriction> </xsd:simplee> element meta:rodzajdokumentu/rodzajkategorii xsd:string Właściwości isref 0 minocc 0 maxocc 1 content simple <xsd:element name="rodzajkategorii" type="xsd:string" minoccurs="0"/> 31/227

32 complexe meta:status elementy dzieci (children) meta:rodzajstatusu meta:wersjastatusu meta:wersji element meta:status Uniwersalna struktura statusu dokumentu <xsd:complexe name="status"> Uniwersalna struktura statusu dokumentu <xsd:sequence> <xsd:element name="rodzajstatusu" type="xsd:string"/> <xsd:element name="wersjastatusu" type="xsd:string"/> <xsd:element name="wersji" type="xsd:string"/> </xsd:sequence> </xsd:complexe> element meta:status/rodzajstatusu xsd:string Właściwości isref 0 content simple <xsd:element name="rodzajstatusu" type="xsd:string"/> 32/227

33 element meta:status/wersjastatusu xsd:string Właściwości isref 0 content simple <xsd:element name="wersjastatusu" type="xsd:string"/> element meta:status/wersji xsd:string Właściwości isref 0 content simple <xsd:element name="wersji" type="xsd:string"/> simplee meta:czas union of (xsd:gyear, xsd:gyearmonth, xsd:date, xsd:datetime) Elementy meta:data/czas meta:przedzialczasu/do meta:przedzialczasu/od <xsd:simplee name="czas"> <xsd:union memberes="xsd:gyear xsd:gyearmonth xsd:date xsd:datetime"/> </xsd:simplee> simplee meta:rodzajrelacji restriction of xsd:string element meta:relacja/rodzajrelacji Restrykcje maformat jestformatem mawersje 33/227

34 jestwersja maczesc jestczescia maodniesienie odnosisiedo mazrodlo wymaga jestwymagany madekretacje jestdekretacja inna Lista dopuszczalnych typów relacji <xsd:simplee name="rodzajrelacji"> Lista dopuszczalnych typów relacji <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd: value="maformat"/> <xsd: value="jestformatem"/> <xsd: value="mawersje"/> <xsd: value="jestwersja"/> <xsd: value="maczesc"/> <xsd: value="jestczescia"/> <xsd: value="maodniesienie"/> <xsd: value="odnosisiedo"/> <xsd: value="mazrodlo"/> <xsd: value="wymaga"/> <xsd: value="jestwymagany"/> <xsd: value="madekretacje"/> <xsd: value="jestdekretacja"/> <xsd: value="inna"/> </xsd:restriction> </xsd:simplee> simplee meta:daty restriction of xsd:string attribute Restrykcje dostepnypo opublikowany stworzony uzyskany otrzymany wyslany 34/227

35 zaakceptowany zatwierdzony zmodyfikowany datyskrajne zdarzenia waznosci odrzucony inna <xsd:simplee name="daty"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd: value="dostepnypo"/> <xsd: value="opublikowany"/> <xsd: value="stworzony"/> <xsd: value="uzyskany"/> <xsd: value="otrzymany"/> <xsd: value="wyslany"/> <xsd: value="zaakceptowany"/> <xsd: value="zatwierdzony"/> <xsd: value="zmodyfikowany"/> <xsd: value="datyskrajne"/> <xsd: value="zdarzenia"/> <xsd: value="waznosci"/> <xsd: value="odrzucony"/> <xsd: value="inna"/> </xsd:restriction> </xsd:simplee> 4.2. Struktura - przestrzenie Lokalizacja schematu XML: obiektu (targetnamespace): /struktura.xsd Elementy y złożone (Complex types) Adresaci Adresaci CID DaneDokumentu DaneDokumentu format y proste (Simple types ) Nadawcy Nadawcy kodowanie Naglowek Naglowek rodzaj Dokumentu Dokumentu ZalacznikKodowanie TrescDokumentu TrescDokumentu 35/227

36 Zalacznik Zalaczniki Zalaczniki Zalacznik element str:adresaci str:adresaci Właściwości content complex elementy dzieci (children) meta:podmiot complexe str:danedokumentu W bloku Adresaci znajduje się jeden lub więcej podmiotów (podmiot to Osoba lub Instytucja). Jako adresat rozumiany jest podmiot do którego kierowany jest dokument. <xsd:element name="adresaci" type="str:adresaci"> W bloku Adresaci znajduje się jeden lub więcej podmiotów (podmiot to Osoba lub Instytucja). Jako adresat rozumiany jest podmiot do którego kierowany jest dokument. 36/227

37 element str:danedokumentu str:danedokumentu Właściwości content complex elementy dzieci (children) str:naglowek meta:data str:adresaci str:nadawcy Struktura bloku DaneDokumentu <xsd:element name="danedokumentu" type="str:danedokumentu"> Struktura bloku DaneDokumentu 37/227

38 element str:nadawcy str:nadawcy Właściwości content complex elementy dzieci (children) meta:podmiot complexe str:danedokumentu W bloku Nadawcy znajduje się jeden lub więcej podmiotów (podmiot to Osoba lub Instytucja). Jako Nadawca rozumiany jest podmiot który jest nadawcą (wysyłającym) dokument. <xsd:element name="nadawcy" type="str:nadawcy"> W bloku Nadawcy znajduje się jeden lub więcej podmiotów (podmiot to Osoba lub Instytucja). Jako Nadawca rozumiany jest podmiot który jest nadawcą (wysyłającym) dokument. element str:naglowek 38/227

39 str:naglowek Właściwości content complex elementy dzieci (children) str:nazwadokumentu meta:identyfikator complexe str:danedokumentu Element Nagłówek zawiera podstawowe informacje związane z rodzajem dokumentu (a dokumentu oraz identyfikatory) <xsd:element name="naglowek" type="str:naglowek"> Element Nagłówek zawiera podstawowe informacje związane z rodzajem dokumentu (a dokumentu oraz identyfikatory) 39/227

40 element str:dokumentu 40/227

41 str:dokumentu Właściwości content complex elementy dzieci (children) str:cid meta:data meta:identyfikator meta:dostep meta:grupowanie meta:status meta:rodzajdokumentu meta:relacja meta:jezyk meta:kwalifikacja Struktura bloku Dokumentu <xsd:element name="dokumentu" type="str:dokumentu"> Struktura bloku Dokumentu element str:trescdokumentu str:trescdokumentu Właściwości content complex Atrybuty (attributes) Name e Use Default Fixed annotation rodzaj str:rodzaj optional format str:format required kodowanie str:kodowanie required Struktura bloku TrescDokumentu <xsd:element name="trescdokumentu" type="str:trescdokumentu"> Struktura bloku TrescDokumentu 41/227

42 element str:zalacznik str:zalacznik Właściwości content complex elementy dzieci (children) str:danezalacznika str:zalacznika complexe str:zalaczniki Atrybuty (attributes) Name e Use Default Fixed annotation rodzajzalacznika xsd:string optional format str:format required Rodzaj załącznika - np. "oswiadczenie" 42/227

43 kodowanie str:zalacznikkodowanie required apliku xsd:string optional <xsd:element name="zalacznik" type="str:zalacznik"/> Nazwa Pliku załącznika element str:zalaczniki str:zalaczniki Właściwości content complex elementy dzieci (children) str:zalacznik <xsd:element name="zalaczniki" type="str:zalaczniki"/> complexe str:adresaci elementy dzieci (children) meta:podmiot element str:adresaci Definicja typu Adresaci określa strukturę elementu Adresaci <xsd:complexe name="adresaci"> Definicja typu Adresaci określa strukturę elementu Adresaci 43/227

44 <xsd:sequence> <xsd:element ref="meta:podmiot" maxoccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complexe> complexe str:danedokumentu elementy dzieci (children) str:naglowek meta:data str:adresaci str:nadawcy element str:danedokumentu Struktura bloku DaneDokumentu <xsd:complexe name="danedokumentu"> 44/227

45 Struktura bloku DaneDokumentu <xsd:sequence> <xsd:element ref="str:naglowek" minoccurs="0"> Element Nagłówek zawiera podstawowe informacje związane z rodzajem dokumentu. <xsd:element ref="meta:data" minoccurs="0"> W bloku DaneDokumentu mogą wystąpić różne typy daty, np. data utworzenia dokumentu, itp. <xsd:element ref="str:adresaci" minoccurs="0"> W bloku znajduje się jeden lub więcej podmiotów (podmiot to Osoba lub Instytucja). Jako adresat rozumiany jest podmiot do którego kierowany jest dokument. <xsd:element ref="str:nadawcy" minoccurs="0"> W bloku znajduje się jeden lub więcej podmiotów (podmiot to Osoba lub Instytucja). Jako nadawca rozumiany jest podmiot, od którego pochodzi dokument. </xsd:sequence> </xsd:complexe> complexe str:nadawcy elementy dzieci (children) meta:podmiot element str:nadawcy 45/227

46 Definicja typu Nadawcy określa strukturę elementu Nadawcy <xsd:complexe name="nadawcy"> Definicja typu Nadawcy określa strukturę elementu Nadawcy <xsd:sequence> <xsd:element ref="meta:podmiot" maxoccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complexe> complexe str:naglowek elementy dzieci (children) str:nazwadokumentu meta:identyfikator element str:naglowek Definicja typu Nagłowek określa strukturę nagłówka <xsd:complexe name="naglowek"> Definicja typu Nagłowek określa strukturę nagłówka <xsd:sequence> <xsd:element name="nazwadokumentu" type="xsd:string" minoccurs="0"/> <xsd:element ref="meta:identyfikator" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complexe> element str:naglowek/nazwadokumentu 46/227

47 xsd:string Właściwości isref 0 minocc 0 maxocc 1 content simple <xsd:element name="nazwadokumentu" type="xsd:string" minoccurs="0"/> 47/227

48 complexe str:dokumentu elementy str:cid meta:data meta:identyfikator meta:dostep meta:grupowanie meta:status 48/227

49 dzieci (children) meta:rodzajdokumentu meta:relacja meta:jezyk meta:kwalifikacja element str:dokumentu Definicja typu Dokumentu określa strukturę elementu Dokumentu <xsd:complexe name="dokumentu"> Definicja typu Dokumentu określa strukturę elementu Dokumentu <xsd:sequence> <xsd:element name="cid" type="str:cid" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> Identyfikator korelacyjny służący do budowania relacji pomiędzy dokumentami np. w przypadku gdy są wymieniane asynchronicznie. W szczególnych przypadkach w jednym dokumencie może być więcej niż jeden identyfikator korelacyjny <xsd:element ref="meta:data" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> W bloku Dokumentu mogą wystąpić różne typy daty, np. data utworzenia dokumentu, itp. <xsd:element ref="meta:identyfikator" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> Element Identyfikator zawiera różne identyfikatory nadane dla danego dokumentu <xsd:element ref="meta:dostep" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> Element określa dostęp do dokumentu w którym sie znajduje <xsd:element ref="meta:grupowanie" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> Element używany do grupowania dokumentów według różnych atrybutów <xsd:element ref="meta:status" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> 49/227

50 Element określający status dokumentu <xsd:element ref="meta:rodzajdokumentu" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> Element określający rodzaj dokumentu <xsd:element ref="meta:relacja" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> Element określający relacje pomiędzy danym dokumentem a innymi dokumentami <xsd:element ref="meta:jezyk" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> Określa język danego dokumentu <xsd:element ref="meta:kwalifikacja" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded">określa Kwalifikacje </xsd:sequence> </xsd:complexe> element str:dokumentu/cid str:cid Właściwości isref 0 minocc 0 50/227

51 maxocc unbounded content simple Restrykcje maxlength 60 Identyfikator korelacyjny służący do budowania relacji pomiędzy dokumentami np. w przypadku gdy są wymieniane asynchronicznie. W szczególnych przypadkach w jednym dokumencie może być więcej niż jeden identyfikator korelacyjny <xsd:element name="cid" type="str:cid" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> Identyfikator korelacyjny służący do budowania relacji pomiędzy dokumentami np. w przypadku gdy są wymieniane asynchronicznie. W szczególnych przypadkach w jednym dokumencie może być więcej niż jeden identyfikator korelacyjny complexe str:trescdokumentu Właściwości abstract true element str:trescdokumentu Atrybuty (attributes) Name e Use Default Fixed annotation rodzaj str:rodzaj optional format str:format required kodowanie str:kodowanie required Struktura bloku TrescDokumentu <xsd:complexe name="trescdokumentu" abstract="true"> Struktura bloku TrescDokumentu 51/227

52 <xsd:attribute name="rodzaj" type="str:rodzaj" use="optional"/> <xsd:attribute name="format" type="str:format" use="required"/> <xsd:attribute name="kodowanie" type="str:kodowanie" use="required"/> </xsd:complexe> attribute str:rodzaj Właściwości isref 0 use optional Restrykcje decyzja wniosek pismo inny <xsd:attribute name="rodzaj" type="str:rodzaj" use="optional"/> attribute str:format Właściwości isref 0 use required Restrykcje maxlength 90 <xsd:attribute name="format" type="str:format" use="required"/> attribute str:kodowanie Właściwości isref 0 use required Restrykcje base64 URI XML <xsd:attribute name="kodowanie" type="str:kodowanie" use="required"/> 52/227

53 complexe str:zalaczniki elementy dzieci (children) str:zalacznik element str:zalaczniki Struktura bloku Zalaczniki <xsd:complexe name="zalaczniki"> Struktura bloku Zalaczniki <xsd:sequence> <xsd:element ref="str:zalacznik" maxoccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complexe> 53/227

54 complexe str:zalacznik elementy dzieci (children) str:danezalacznika str:zalacznika element str:zalacznik Atrybuty (attributes) Name e Use Default Fixed annotation rodzajzalacznika xsd:string optional format str:format required Rodzaj załącznika - np. "oswiadczenie" kodowanie str:zalacznikkodowanie required apliku xsd:string optional Nazwa Pliku załącznika Struktura Załącznika <xsd:complexe name="zalacznik"> 54/227

55 Struktura Załącznika <xsd:sequence> <xsd:element name="danezalacznika" type="xsd:string"> Zawartość załącznika jest uzależniona od wartości atrybutu kodowanie: dla URI - w ZawartoscZalacznika zostanie umieszczony URL do pliku załącznika dla base64 - w ZawartoscZalacznika zostanie umieszczona zakodowana w Base64 zawartość załącznika <xsd:element name="zalacznika" type="xsd:string" minoccurs="0"> Załącznika </xsd:sequence> <xsd:attribute name="rodzajzalacznika" type="xsd:string" use="optional"> Rodzaj załącznika - np. "oswiadczenie" </xsd:attribute> <xsd:attribute name="format" type="str:format" use="required"/> <xsd:attribute name="kodowanie" type="str:zalacznikkodowanie" use="required"/> <xsd:attribute name="apliku" type="xsd:string" use="optional"> Nazwa Pliku załącznika </xsd:attribute> </xsd:complexe> attribute xsd:string Właściwości isref 0 use optional Rodzaj załącznika - np. "oswiadczenie" <xsd:attribute name="rodzajzalacznika" type="xsd:string" use="optional"> Rodzaj załącznika - np. "oswiadczenie" </xsd:attribute> 55/227

56 attribute str:format Właściwości isref 0 use required Restrykcje maxlength 90 <xsd:attribute name="format" type="str:format" use="required"/> attribute str:zalacznikkodowanie Właściwości isref 0 use required Restrykcje URI base64 <xsd:attribute name="kodowanie" type="str:zalacznikkodowanie" use="required"/> attribute xsd:string Właściwości isref 0 use optional Nazwa Pliku załącznika <xsd:attribute name="apliku" type="xsd:string" use="optional"> Nazwa Pliku załącznika </xsd:attribute> element str:zalacznik/danezalacznika 56/227

57 xsd:string Właściwości isref 0 content simple Zawartość załącznika jest uzależniona od wartości atrybutu kodowanie: dla URI - w ZawartoscZalacznika zostanie umieszczony URL do pliku załącznika dla base64 - w ZawartoscZalacznika zostanie umieszczona zakodowana w Base64 zawartość załącznika <xsd:element name="danezalacznika" type="xsd:string"> Zawartość załącznika jest uzależniona od wartości atrybutu kodowanie: dla URI - w ZawartoscZalacznika zostanie umieszczony URL do pliku załącznika dla base64 - w ZawartoscZalacznika zostanie umieszczona zakodowana w Base64 zawartość załącznika element str:zalacznik/zalacznika xsd:string Właściwości isref 0 minocc 0 maxocc 1 content simple Załącznika <xsd:element name="zalacznika" type="xsd:string" minoccurs="0"> Załącznika simplee str:cid 57/227

58 restriction of xsd:string element str:dokumentu/cid Restrykcje maxlength 60 Identyfikator korelacyjny służący do budowania relacji pomiędzy dokumentami np. w przypadku gdy są wymieniane asynchronicznie. W szczególnych przypadkach w jednym dokumencie może być więcej niż jeden identyfikator korelacyjny <xsd:simplee name="cid"> Identyfikator korelacyjny służący do budowania relacji pomiędzy dokumentami np. w przypadku gdy są wymieniane asynchronicznie. W szczególnych przypadkach w jednym dokumencie może być więcej niż jeden identyfikator korelacyjny <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxlength value="60"/> </xsd:restriction> </xsd:simplee> simplee str:format restriction of xsd:string Atrybuty (attributes) Restrykcje maxlength 90 Format pliku opisany zgodny z RFC lista przykładowych zawartości dostępna na stronie dla pliku graficznego gif zawartość = image/gif dla dokumentu pdf zawartość = application/pdf dla dokumentu xml zawartość = text/xml lub text/xml; charset="utf-8" <xsd:simplee name="format"> Format pliku opisany zgodny z RFC lista przykładowych zawartości dostępna na stronie dla pliku graficznego gif zawartość = image/gif dla dokumentu pdf zawartość = application/pdf dla dokumentu xml zawartość = text/xml lub text/xml; charset="utf-8" 58/227

59 <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxlength value="90"/> </xsd:restriction> </xsd:simplee> simplee str:kodowanie restriction of xsd:string simplee attribute Restrykcje base64 str:zalacznikkodowanie URI XML base64 - oznacza że w elemencie zawartość zostanie umieszczona zakodowana w base64 zawartość pliku lub danych XML URI - oznacza że w elemencie zawartość będzie umieszczony odnośnik do pliku z zawartością np "skan.jpg" lub "/załączniki/skan.jpg" lub " XML - oznacza że w elemencie zawartość będzie umieszczona tekstowa zawartość XML <xsd:simplee name="kodowanie"> base64 - oznacza że w elemencie zawartość zostanie umieszczona zakodowana w base64 zawartość pliku lub danych XML URI - oznacza że w elemencie zawartość będzie umieszczony odnośnik do pliku z zawartością np "skan.jpg" lub "/załączniki/skan.jpg" lub " XML - oznacza że w elemencie zawartość będzie umieszczona tekstowa zawartość XML <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd: value="base64"/> <xsd: value="uri"/> <xsd: value="xml"/> </xsd:restriction> </xsd:simplee> simplee str:rodzaj restriction of xsd:string attribute Restrykcje decyzja wniosek 59/227

60 pismo inny rodzaj - oznacza rodzaj zawartości umieszczonej w TrescDokumentu, decyzja - oznacza decyzje zgodnie z KPA Dział II rozdział 7 (jest tworzona jednostki administracji) wniosek - oznacza wniosek lub podanie (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) zgodnie z KPA Dział II rozdział 1 (jest tworzony Interesantów, inne podmioty oraz jednostki administracji) pismo - oznacza dokument powstający w ramach procedury administracyjnej (definicja określająca pismo co do którego autor ma wątpliwości do jakiej grupy go zaklasyfikować) inny - oznacza dowolny rodzaj dokumentu <xsd:simplee name="rodzaj"> Rodzaj - oznacza rodzaj zawartości umieszczonej w TrescDokumentu, decyzja - oznacza decyzje zgodnie z KPA Dział II rozdział 7 (jest tworzona jednostki administracji) wniosek - oznacza wniosek lub podanie (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) zgodnie z KPA Dział II rozdział 1 (jest tworzony Interesantów, inne podmioty oraz jednostki administracji) pismo - oznacza dokument powstający w ramach procedury administracyjnej (definicja określająca pismo co do którego autor ma wątpliwości do jakiej grupy go zaklasyfikować) inny - oznacza dowolny rodzaj dokumentu <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd: value="decyzja"/> <xsd: value="wniosek"/> <xsd: value="pismo"/> <xsd: value="inny"/> </xsd:restriction> </xsd:simplee> simplee str:zalacznikkodowanie restriction of str:kodowanie attribute Restrykcje URI base64 <xsd:simplee name="zalacznikkodowanie"> <xsd:restriction base="str:kodowanie"> <xsd: value="uri"/> <xsd: value="base64"/> </xsd:restriction> </xsd:simplee> 60/227

61 4.3. Osoba - przestrzenie Lokalizacja schematu XML: obiektu (targetnamespace): /osoba.xsd Elementy y złożone (Complex types) y proste (Simple types ) IdOsoby IdOsoby CzlonNazwiska Imie InnyIdentyfikator Imie Kontakt Kontakt NIP Nazwisko Nazwisko PESEL Osoba Osoba rodzajczlonu element oso:idosoby oso:idosoby Właściwości content complex elementy dzieci (children) oso:pesel oso:nip oso:innyidentyfikator complexes inst:pracownik oso:osoba Identyfikator osoby <xsd:element name="idosoby" type="oso:idosoby"> Identyfikator osoby 61/227

62 element oso:imie oso:imie Właściwości content simple complexes inst:pracownik oso:osoba Restrykcje maxlength 30 Imię <xsd:element name="imie" type="oso:imie"> Imię element oso:kontakt oso:kontakt Właściwości content complex complexes inst:instytucja inst:jednostka inst:pracownik oso:osoba Atrybuty (attributes) Name e Use Default Fixed annotation 62/227

63 typ derived by: xsd:string required Kontakt <xsd:element name="kontakt" type="oso:kontakt"> Kontakt element oso:nazwisko oso:nazwisko Właściwości content complex complexes inst:pracownik oso:osoba Restrykcje maxlength 40 Atrybuty (attributes) Name e Use Default Fixed annotation rodzajczlonu oso:rodzajczlonu optional Nazwisko <xsd:element name="nazwisko" type="oso:nazwisko"> Nazwisko 63/227

64 element oso:osoba oso:osoba Właściwości content complex elementy dzieci (children) oso:idosoby oso:imie oso:nazwisko adr:adres oso:kontakt complexe meta:podmiot <xsd:element name="osoba" type="oso:osoba"/> complexe oso:idosoby elementy dzieci (children) oso:pesel oso:nip oso:innyidentyfikator 64/227

65 element oso:idosoby <xsd:complexe name="idosoby"> <xsd:choice> <xsd:element name="pesel" type="oso:pesel" minoccurs="0"/> <xsd:element name="nip" type="oso:nip" minoccurs="0"/> <xsd:element name="innyidentyfikator" type="oso:innyidentyfikator" minoccurs="0"/> </xsd:choice> </xsd:complexe> element oso:idosoby/pesel oso:pesel Właściwości isref 0 minocc 0 maxocc 1 content simple Restrykcje pattern \d{11} <xsd:element name="pesel" type="oso:pesel" minoccurs="0"/> element oso:idosoby/nip oso:nip Właściwości isref 0 minocc 0 maxocc 1 content simple Restrykcje pattern \d{10} <xsd:element name="nip" type="oso:nip" minoccurs="0"/> 65/227

66 element oso:idosoby/innyidentyfikator oso:innyidentyfikator Właściwości isref 0 minocc 0 maxocc 1 elementy dzieci (children) content complex oso:identyfikatora oso:wartoscidentyfikatora <xsd:element name="innyidentyfikator" type="oso:innyidentyfikator" minoccurs="0"/> complexe oso:innyidentyfikator elementy dzieci (children) oso:identyfikatora oso:wartoscidentyfikatora element oso:idosoby/innyidentyfikator Uniwersalna struktura innego Identyfikatora <xsd:complexe name="innyidentyfikator"> Uniwersalna struktura innego Identyfikatora <xsd:sequence> <xsd:element name="identyfikatora" type="xsd:string"/> <xsd:element name="wartoscidentyfikatora" type="xsd:string"/> 66/227

67 </xsd:sequence> </xsd:complexe> element oso:innyidentyfikator/identyfikatora xsd:string Właściwości isref 0 content simple <xsd:element name="identyfikatora" type="xsd:string"/> element oso:innyidentyfikator/wartoscidentyfikatora xsd:string Właściwości isref 0 content simple <xsd:element name="wartoscidentyfikatora" type="xsd:string"/> complexe oso:kontakt extension of xsd:string Właściwości base xsd:string element oso:kontakt Atrybuty (attributes) Name e Use Default Fixed annotation typ derived by: xsd:string required <xsd:complexe name="kontakt"> <xsd:simplecontent> 67/227

68 <xsd:extension base="xsd:string"> <xsd:attribute name="typ" use="required"> <xsd:simplee> <xsd:restriction> <xsd:simplee> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd: value="telefon"/> <xsd: value="faks"/> <xsd: value=" "/> <xsd: value="komunikator"/> <xsd: value="inny"/> </xsd:restriction> </xsd:simplee> </xsd:restriction> </xsd:simplee> </xsd:attribute> </xsd:extension> </xsd:simplecontent> </xsd:complexe> attribute restriction of (restriction of xsd:string) Właściwości isref 0 use required Restrykcje telefon faks komunikator inny <xsd:attribute name="typ" use="required"> <xsd:simplee> <xsd:restriction> <xsd:simplee> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd: value="telefon"/> <xsd: value="faks"/> <xsd: value=" "/> <xsd: value="komunikator"/> <xsd: value="inny"/> </xsd:restriction> </xsd:simplee> </xsd:restriction> </xsd:simplee> </xsd:attribute> 68/227

69 complexe oso:nazwisko extension of oso:czlonnazwiska Właściwości base oso:czlonnazwiska element oso:nazwisko Restrykcje maxlength 40 Atrybuty (attributes) Name e Use Default Fixed annotation rodzajczlonu oso:rodzajczlonu optional <xsd:complexe name="nazwisko"> <xsd:simplecontent> <xsd:extension base="oso:czlonnazwiska"> <xsd:attribute name="rodzajczlonu" type="oso:rodzajczlonu" use="optional"/> </xsd:extension> </xsd:simplecontent> </xsd:complexe> attribute oso:rodzajczlonu Właściwości isref 0 use optional Restrykcje pierwszy drugi trzeci <xsd:attribute name="rodzajczlonu" type="oso:rodzajczlonu" use="optional"/> 69/227

70 complexe oso:osoba elementy dzieci (children) oso:idosoby oso:imie oso:nazwisko adr:adres oso:kontakt element oso:osoba Uniwersalna struktura osoby <xsd:complexe name="osoba"> Uniwersalna struktura osoby <xsd:sequence> <xsd:element ref="oso:idosoby" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"/> <xsd:element ref="oso:imie" minoccurs="0"/> <xsd:element ref="oso:nazwisko" minoccurs="0" maxoccurs="2"/> <xsd:element ref="adr:adres" minoccurs="0"/> <xsd:element ref="oso:kontakt" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complexe> simplee oso:czlonnazwiska 70/227

71 restriction of xsd:string complexe oso:nazwisko Restrykcje maxlength 40 <xsd:simplee name="czlonnazwiska"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxlength value="40"/> </xsd:restriction> </xsd:simplee> simplee oso:imie restriction of xsd:string element oso:imie Restrykcje maxlength 30 <xsd:simplee name="imie"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxlength value="30"/> </xsd:restriction> </xsd:simplee> simplee oso:nip restriction of xsd:string element oso:idosoby/nip Restrykcje pattern \d{10} Struktura numeru NIP <xsd:simplee name="nip"> Struktura numeru NIP <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="\d{10}"/> </xsd:restriction> </xsd:simplee> 71/227

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa URZĘDOWE POŚWIADCZENIA ODBIORU UPP ORAZ UPD Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Cel dokumentu... 2. Rozdział 2 Deklaracja... 3. Rozdział 3 Nagłówek... 4. Rozdział 4 Podmiot1... 6. Rozdział 5 FATCA...

Rozdział 1 Cel dokumentu... 2. Rozdział 2 Deklaracja... 3. Rozdział 3 Nagłówek... 4. Rozdział 4 Podmiot1... 6. Rozdział 5 FATCA... Schema IFT-4(1).xsd Spis treści Rozdział 1 Cel dokumentu... 2 Rozdział 2 Deklaracja... 3 Rozdział 3 Nagłówek... 4 Rozdział 4 Podmiot1... 6 Rozdział 5 FATCA... 7 Rozdział 6 ReportingFI... 8 Rozdział 7 AccountReport...

Bardziej szczegółowo

- wewnątrz elementów prostych występuje tylko jeden typ danych, wewnątrz złoŝonych nie moŝemy dokładnie określić liczby wystąpień elementu

- wewnątrz elementów prostych występuje tylko jeden typ danych, wewnątrz złoŝonych nie moŝemy dokładnie określić liczby wystąpień elementu XML Schema DTD a XML Schema DTD jako opis dokumentu XML: - pozwala stworzyć jedynie bardzo ogólny schemat dokumentu - w standardzie DTD dostępne mamy jedynie rozróŝnienie na elementy proste i złoŝone -

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)

(Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.) Dz.U.z 2006r. Nr 206 poz. 1519 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych,

Bardziej szczegółowo

Język XML Schema. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Język XML Schema. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Język Schema Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie Stworzyć formalny opis dokumentu Deklarować elementy i atrybuty Określić strukturę elementów w dokumencie Operować dostępnymi typami danych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZASADY NAZEWNICTWA DOKUMENTÓW XML Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Schema Schemat_JPK_PKPIR_v1-0.xsd

Schema Schemat_JPK_PKPIR_v1-0.xsd Schema Schemat_JPK_PKPIR_v1-0.xsd schema location: attributeformdefault: elementformdefault: targetnamespace: unqualified qualified http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/ Elements Complex types Simple

Bardziej szczegółowo

Schema bsb-kwy-2009-01.xsd

Schema bsb-kwy-2009-01.xsd file:///q:/work/projekty/kbw2008/trunk/rejestracja/awa-jaxb/src/site/res/opis_xsd/bsb-kwy-20... 1 z 68 2010-03-19 17:21 Schema bsb-kwy-2009-01.xsd attribute form default: unqualified element form default:

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 1866 UCHWAŁA NR IX.87.2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 1866 UCHWAŁA NR IX.87.2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 1866 UCHWAŁA NR IX.87.2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu składania informacji

Bardziej szczegółowo

Definicja struktury danych XSD dla opisu wzorów dokumentów elektronicznych przyjmowanych w Centralnym Repozytorium Dokumentów

Definicja struktury danych XSD dla opisu wzorów dokumentów elektronicznych przyjmowanych w Centralnym Repozytorium Dokumentów Definicja struktury danych XSD dla opisu wzorów dokumentów elektronicznych przyjmowanych w Centralnym Repozytorium Dokumentów Zawartość Wstęp...3 Cel dokumentu...3 Adresat dokumentu...3 Deklarowane przestrzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9 Zasady Nazewnictwa Dokumentów 2007-11-08 Strona 1 z 9 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Znaczenie spójnych zasady nazewnictwa... 3 III. Zasady nazewnictwa wybrane zagadnienia... 3 1. Język oraz forma nazewnictwa...

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru Nazwa pliku XSD: Potwierdzenie_v4-0.xsd

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZASADY TWORZENIA JEDNOLITYCH IDENTYFIKATORÓW Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski

Bardziej szczegółowo

extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl

extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl XML 5 XML Schema Projektowany jako rozszerzenie i uzupełnienie DTD Jest w stanie odwzorować dowolną definicję DTD (ale nie odwrotnie!) Bardzo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 Struktura logiczna korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów (VAT-UEK)

Załącznik nr 14 Struktura logiczna korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów (VAT-UEK) Załącznik nr 14 Struktura logiczna korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów (VAT-UEK) Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/vat/vat-uek(1)_v2-0.xsd

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 20 grudnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r.

Projekt z dnia 20 grudnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. Projekt z dnia 20 grudnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 646 UCHWAŁA NR V/43/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX.88. 2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX.88. 2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX.88. 2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą

Bardziej szczegółowo

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema. Elementy czy atrybuty? Wartości domyślne i ustalone. Elementy czy atrybuty?

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema. Elementy czy atrybuty? Wartości domyślne i ustalone. Elementy czy atrybuty? Globalne i lokalne deklaracje elementów i atrybutów Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema Deklaracje lokalne:

Bardziej szczegółowo

Struktura logiczna zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3)

Struktura logiczna zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3) Załącznik nr 2 Struktura logiczna zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3) Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/nip/nip-3(5)_v1-0.xsd

Bardziej szczegółowo

Projekt - wersja 03c z dnia 14 listopada 2006 (w stosunku do wersji 03b usunięte tylko nieprawidłowe style formatowania)

Projekt - wersja 03c z dnia 14 listopada 2006 (w stosunku do wersji 03b usunięte tylko nieprawidłowe style formatowania) 1. Definicje Struktura metadanych jest oparta o trzy poziomy: - elementy, -, - atrybuty. Każdy element, podelement lub atrybut to składniki metadanych. Elementem metadanych jest najwyższy składnik, który

Bardziej szczegółowo

Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści

Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści 1.Opis integracji.... 2 2.Interfejs po stronie Obiegu Dokumentów... 4 3.Interfejs po stronie Gis-u.... 7 4.Schematy przesyłanych plików xml.... 8 1 1. Opis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/347/2014 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/347/2014 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 30 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XL/347/2014 RADY GMINY BARTOSZYCE z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Na

Bardziej szczegółowo

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Stowarzyszenie PEMI Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Czym jest, kto go tworzy, kto publikuje, kto może z niego skorzystać? Mirosław Januszewski, Tomasz Rakoczy, Andrzej Matejko 2007-07-25

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/vat/vat-r(7)_v2-0.xsd

Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/vat/vat-r(7)_v2-0.xsd Załącznik nr 34 Struktura logiczna zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) wraz z informacją dotyczącą obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do XML schema

Wprowadzenie do XML schema Spis treści Tomasz Przechlewski 1. Podstawowe pojęcia. 1 2. Typy proste.. 3 3. Wzorzec regułowy 4 4. Typy złożone 5 5. Modele o prostej zawartości 5 6. Modele o złożonej zawartości. 6 7. Rozszerzanie modelu

Bardziej szczegółowo

Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz układ informacji i powiązań między nimi

Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz układ informacji i powiązań między nimi Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz układ informacji i powiązań między nimi

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia marca 2008 r. (poz. )

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia marca 2008 r. (poz. ) Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia marca 2008 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 36 Struktura logiczna informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/inne/ord-u(1)_v2-0.xsd

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 05.02.2015 r. Copyright (c) 2015 Izba Skarbowa w Szczecinie. Izba Skarbowa w Szczecinie

Szczecin, 05.02.2015 r. Copyright (c) 2015 Izba Skarbowa w Szczecinie. Izba Skarbowa w Szczecinie Izba Skarbowa w Szczecinie Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjnej Format danych tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap Instrukcja Wersja 1-2E0 Szczecin, 0.02.201

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Informatyki

Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Uniwersalna Bramka Dokumentów Specyfikacja Wejścia-Wyjścia Środowisko testowe Wersja 0.0.5 Warszawa, 01.07.2014 r. Copyright (c) 2014 Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Usług Publicznych

Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Usług Publicznych Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Usług Publicznych Uniwersalna Bramka Dokumentów Specyfikacja Wejścia-Wyjścia Wersja 0.1.0 Warszawa, 02.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa INSTRUKCJA ZAKŁADANIA ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ PODMIOTU PUBLICZNEGO NA PLATFORMIE EPUAP

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. część 4

XML extensible Markup Language. część 4 XML extensible Markup Language część 4 XML Schema (Podobnie jak DTD) XML Schema to opracowany przez W3C standard służący do definiowania struktury dokumentu XML. (W przeciwieństwie do DTD) XML Schema jest

Bardziej szczegółowo

XML Schema. Typy proste, wyprowadzanie typów, modularyzacja schematu. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW

XML Schema. Typy proste, wyprowadzanie typów, modularyzacja schematu. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW XML Schema Typy proste, wyprowadzanie typów, modularyzacja schematu Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Typy proste i złożone Typy złożone struktura

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ANALIZA I STUDIUM PRZYPADKU DLA USTALENIA REKOMENDACJI DLA PIERWOTNYCH WZORÓW DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

2) załącznik nr 2 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez

2) załącznik nr 2 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez BR.0007.132.2015 2015-91682 UCHWAŁA NR 227/XIV/2015 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej

Bardziej szczegółowo

XML Schema. Motywacja, struktura schematu, typy złożone. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW

XML Schema. Motywacja, struktura schematu, typy złożone. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW XML Schema Motywacja, struktura schematu, typy złożone Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Dlaczego nie DTD? Zastosowania XML-a w elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Rola języka XML narzędziem

Rola języka XML narzędziem Wprowadzenie do XML dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Rola języka XML narzędziem Pierwszą rewolucją internetową było dostarczenie ludziom informacji. Znajdujemy się teraz

Bardziej szczegółowo

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema 1 Globalne i lokalne deklaracje elementów i atrybutów Deklaracje lokalne:

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT DOKUMENTÓW OTRZYMYWANYCH Z ZUS ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE ZGROMADZONE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM ZUS

SCHEMAT DOKUMENTÓW OTRZYMYWANYCH Z ZUS ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE ZGROMADZONE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM ZUS ZAŁĄCZNIK 4 SCHEMAT DOKUMENTÓW OTRZYMYWANYCH Z ZUS ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE ZGROMADZONE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM ZUS Załącznik przedstawia schemat dokumentu zawierającego informacje pobierane z ZUS. Obejmuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/775/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 07 listopada 2013 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/775/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 07 listopada 2013 r. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/775/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 07 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/.../2015 RADY GMINY PORĄBKA. z dnia 2 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/.../2015 RADY GMINY PORĄBKA. z dnia 2 czerwca 2015 r. Projekt z dnia 14 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR VII/.../2015 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 2 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia. Ministra Finansów z dnia września 2006 r. (poz. )

Załącznik do rozporządzenia. Ministra Finansów z dnia września 2006 r. (poz. ) Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia września 2006 r. (poz. ) Załącznik Nr 6 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7)

Bardziej szczegółowo

Schematy aplikacyjne UML i GML dla mapy zasadniczej oraz Modelu Podstawowego. Rozdział 1 Założenia podstawowe

Schematy aplikacyjne UML i GML dla mapy zasadniczej oraz Modelu Podstawowego. Rozdział 1 Założenia podstawowe Załącznik nr 8 Schematy aplikacyjne UML i GML dla mapy zasadniczej oraz Modelu Podstawowego Rozdział 1 Założenia podstawowe 1. Na treść załącznika składają się: 1) schemat aplikacyjny UML dla mapy zasadniczej;

Bardziej szczegółowo

Schematy XML. Tomasz Traczyk. ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/

Schematy XML. Tomasz Traczyk. ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/ Schematy XML Tomasz Traczyk ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/ Plan prezentacji Dlaczego schematy? Przykład schematu XML Schema nieco szczegółów Rola schematów XML Problemy z DTD

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Instrukcja użytkownika Narzędzie do modelowania procesów BPEL Warszawa, lipiec 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2010 r. (poz. ) Załącznik nr 1

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2010 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2010 r. (poz. ) Format danych XML (XSD) wyznaczający strukturę logiczną deklaracji i podań Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/definicje/elementarnetypydanych_v2-0.xsd

Bardziej szczegółowo

Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej

Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Format danych adnotacji do tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap w związku ze zbiegiem egzekucji

Format danych adnotacji do tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap w związku ze zbiegiem egzekucji Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjnej Format danych adnotacji do tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap w związku

Bardziej szczegółowo

Struktura danych osobowych programu E-Urząd

Struktura danych osobowych programu E-Urząd Struktura danych osobowych programu E-Urząd Wersja 1.0 Damian Barczyk Spis treści ZAKRES DOKUMENTU...1 PRZEPŁYWY DANYCH...1 ZAKRES PRZECHOWYWANYCH DANYCH OSOBOWYCH...2 Schemat struktury danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. 362. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 z 2012 r. poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

XML i nowoczesne metody zarządzania treścią

XML i nowoczesne metody zarządzania treścią XML i nowoczesne metody zarządzania treścią Wykład 4: Jeszcze o XML Schema Maciej Ogrodniczuk MIMUW, 22 października 2009 Wykład 4: Jeszcze o XML Schema XML i nowoczesne metody zarządzania treścią 1 Powiązanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wiadomości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 1 sierpnia 2008 r. z dnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upowaŝnienia podatnika lub

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla recenzentów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania recenzenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/163/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 7 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/163/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 7 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/163/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 7 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/145/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.5 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. XML Schema Definition Language (XSD) Zalety i wady Schematów XML. Ogólna charakterytyka XML Schema. Wstęp

Plan prezentacji. XML Schema Definition Language (XSD) Zalety i wady Schematów XML. Ogólna charakterytyka XML Schema. Wstęp Plan prezentacji Przedmiot: XML i jego zastosowania Dr inż. Stanisław Polak Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Katedra Informatyki http://www.icsr.agh.edu.pl/~polak/ Wstęp Dokumenty i Schematy XML

Bardziej szczegółowo

BGK Zlecenia (Ferryt Enterprise)

BGK Zlecenia (Ferryt Enterprise) Bank państwowy założony w 1924 roku BGK Zlecenia (Ferryt Enterprise) Import zleceń z plików zewnętrznych Dokumentacja tworzenia plików importu www.bgk.com.pl SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. OPIS PLIKU IMPORTU

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 07 lutego 2013 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.2 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/70/15 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 22 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/70/15 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 22 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/70/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela zamieszkałej nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia grudnia 2010 r. (poz. ) Załącznik nr 1

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia grudnia 2010 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia grudnia 2010 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Usunięto: Nr Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/potwierdzenie/potwierdzenie_v3-0.xsd

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Informatyki

Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Ministerstwo Finansów Departament Informatyki System e-deklaracje Specyfikacja Wejścia-Wyjścia Wersja 1.9.3 Warszawa, 12.07.2013 r. Copyright (c) 2013 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ORN.0007.7.2016 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR ORN.0007.7.2016 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR ORN.0007.7.2016 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Dlaczego GML? Gdańsk r. Karol Stachura

Dlaczego GML? Gdańsk r. Karol Stachura Dlaczego GML? Gdańsk 13.03.2017r. Karol Stachura Zanim o GML najpierw o XML Dlaczego stosuje się pliki XML: Tekstowe Samoopisujące się Elastyczne Łatwe do zmiany bez zaawansowanego oprogramowania Posiadające

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie kodu. Marek.Berkan@e-point.pl. 4Developers, 26 marca 2010

Automatyczne generowanie kodu. Marek.Berkan@e-point.pl. 4Developers, 26 marca 2010 4Developers, 26 marca 2010 Zakres wykładu O czym zamierzam opowiedzieć: Przyspieszenie tworzenia aplikacji Ułatwienie utrzymania aplikacji Budowanie kontraktów pomiędzy developerami a innymi uczestnikami

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW Język XML, część I

Kurs WWW Język XML, część I Język XML, część I Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Zawartość modułu Wprowadzenie do XML Składnia Znaczniki i atrybuty DTD XML Schema Na podstawie kursu ze strony: http://www.w3schools.com/schema/default.asp

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wyblaknięciu dokumentu elektronicznego. Warszawa, 23.09.2015 r.

Przeciwdziałanie wyblaknięciu dokumentu elektronicznego. Warszawa, 23.09.2015 r. Przeciwdziałanie wyblaknięciu dokumentu elektronicznego Warszawa, 23.09.2015 r. ESP Elektroniczna Skrzynka Podawcza vs Email KPA: Art. 63. 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 259 18170 Poz. 1769 1769 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi

Bardziej szczegółowo

Paweł Kurzawa, Delfina Kongo

Paweł Kurzawa, Delfina Kongo Paweł Kurzawa, Delfina Kongo Pierwsze prace nad standaryzacją Obiektowych baz danych zaczęły się w roku 1991. Stworzona została grupa do prac nad standardem, została ona nazwana Object Database Management

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1230/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/1230/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/1230/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 09 grudnia 2014 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.3 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla promotorów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania promotora pracy

Bardziej szczegółowo

<xsd:simpletype name="tnaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>liczby naturalne</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction

<xsd:simpletype name=tnaturalny> <xsd:annotation> <xsd:documentation>liczby naturalne</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction Załącznik nr 1 Format danych XML (XSD) wyznaczający strukturę deklaracji i podań Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/definicje/elementarnetypydanych_v2-0.xsd

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw

Bardziej szczegółowo

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel"

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny doręczyciel Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel" dn.24.09.2009 r. Dokument opisuje przykładowy program doręczający dokumenty na

Bardziej szczegółowo

dlibra 3.0 Marcin Heliński

dlibra 3.0 Marcin Heliński dlibra 3.0 Marcin Heliński Plan prezentacji Wstęp Aplikacja Redaktora / Administratora Serwer Aplikacja Czytelnika Aktualizator Udostępnienie API NajwaŜniejsze w nowej wersji Ulepszenie interfejsu uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Egzamin z przedmiotu Projektowanie języków XML 18.06.2013.... imię i nazwisko. Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Suma Punkty Max 6 5 5 6 6 6 6 40 Punkty

Egzamin z przedmiotu Projektowanie języków XML 18.06.2013.... imię i nazwisko. Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Suma Punkty Max 6 5 5 6 6 6 6 40 Punkty Egzamin z przedmiotu Projektowanie języków XML 18.06.2013 Grupa A... imię i nazwisko. indeks Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Suma Punkty Max 6 5 5 6 6 6 6 40 Punkty Zadanie 1. Przyjrzyj się podanym dokumentom XML.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636. UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE. z dnia 3 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636. UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE. z dnia 3 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636 UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Definiowanie typów dokumentów Część 3. XML Schema

Definiowanie typów dokumentów Część 3. XML Schema Definiowanie typów dokumentów Część 3. XML Schema 1 Wbudowane typy proste Źródło: XML Enhancements to Java (XJ). User Manual for Release Version 1.0 http://www.research.ibm. com/xj/doc/xjmanual/ XJmanual.html

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2211 UCHWAŁA NR VI-61-15 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 26 marca 2015 roku

Kraków, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2211 UCHWAŁA NR VI-61-15 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 26 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2211 UCHWAŁA NR VI-61-15 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZNAK SPRAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/275/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. Podstawa prawna Składający Termin składania DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 5634 UCHWAŁA NR LXXVII/1624/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/584,projekt-rozporzadzenia-ministra-swia-z-dnia-2006-r-w-s prawie-wymagan-technicznyc.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 08:37

Bardziej szczegółowo

Podstawowe konstrukcje Podstawowymi konstrukcjami są wzorce element oraz attribute:

Podstawowe konstrukcje Podstawowymi konstrukcjami są wzorce element oraz attribute: Standard Relax NG Schemat strukturalizacji dokumentów Relax NG (relaxing). Opracowany głównie przez Jamesa Clarka i Makoto Muratę. Standard ISO: Information technology Document Schema Definition Language

Bardziej szczegółowo

WTYCZKA FARA-TCM Dane techniczne dla twórców zewnętrznych aplikacji do obsługi map cmentarza

WTYCZKA FARA-TCM Dane techniczne dla twórców zewnętrznych aplikacji do obsługi map cmentarza 2015 WTYCZKA FARA-TCM Dane techniczne dla twórców zewnętrznych aplikacji do obsługi map cmentarza Dokumentacja techniczna dostępu do podstawowych danych cmentarnych w programie FARA. wersja 1.0 aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr XII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ w KAMIENIU KRAJEŃSKIM. z dnia 28 września 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr XII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ w KAMIENIU KRAJEŃSKIM. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 2 października 2015 r. Poz. 2961 UCHWAŁA Nr XII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ w KAMIENIU KRAJEŃSKIM z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wzoru

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia...2010 r. Projekt z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo