SPECYFIKACJA WYMIANY DANYCH POMIĘDZY PROGRAMEM KS-APTEKA WINDOWS I SKLEPEM INTERNETOWYM FIRMY ZEWNĘTRZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA WYMIANY DANYCH POMIĘDZY PROGRAMEM KS-APTEKA WINDOWS I SKLEPEM INTERNETOWYM FIRMY ZEWNĘTRZNEJ"

Transkrypt

1 Nr SPECYFIKACJA WYMIANY DANYCH POMIĘDZY PROGRAMEM KS-APTEKA WINDOWS 1.INFORMACJE PODSTAWOWE Wymiana danych pomiędzy programem KS-APTEKA Windows odbywa się z wykorzystaniem technologii Web Services (protokół SOAP Simple Object Access Protocol). Po stronie programu aptecznego zaimplementowany jest klient usług, zaś po stronie sklepu internetowego konieczne jest zaimplementowanie serwera usług. Rozwiązanie takie jest podyktowane faktem, że wiele aptek jako medium dostępu do Internetu wykorzystuje Neostradę, która nie gwarantuje stałego adresu IP. Klient usług jest wbudowany do modułu APW45 Apteka internetowa wchodzącego w skład programu KS-APTEKA Windows. Działanie modułu jest możliwe po wykupieniu dodatkowej licencji w firmie KAMSOFT. Raporty z wymiany danych (pliki XML przekazywane w obu kierunkach) zapisywane są do katalogu C:\KS\APW\Raporty\iApEwd (przy założeniu, że program apteczny został zainstalowany do domyślnego katalogu). Strona 1 z 11

2 2.USŁUGI WYMIANY DANYCH 2.1.Wymiana danych o ofercie apteki internetowej SetOffer Argumenty AUserName string Nazwa użytkownika APassword string hasło użytkownika AOffer string informacje o ofercie apteki internetowej Wynikiem wywołania usługi jest wartość logiczna True lub False. Usługa przesyła do serwisu internetowego ofertę apteki. Na ofertę składają się następujące elementy: Wizytówka apteki (dane właściciela apteki internetowej) znacznik <card>; Definicje form transportu element <transports>. Poszczególne formy transportu reprezentują elementy <transport>; Definicje form płatności element <payments>. Poszczególne formy płatności reprezentują elementy <payment>; Towary element <items>. Poszczególne towary reprezentują elementy <item>. Znaczenie wybranych elementów opisujących towar: o <id> - identyfikator towaru w ofercie apteki internetowej po stronie KS-AOW; o <intname> nazwa międzynarodowa, o <form> - postać, o <dose> - dawka, o <package> - opakowanie, o <unit> - jednostka miary, o <originalprice> - cena pierwotna, o <deleted> - wskaźnik czy towar został ukryty w ofercie. Jeżeli towar został ukryty to nie jest przesyłany jego opis i zdjęcie (przesyłane są puste elementy - <desc /> i <photo />). Kategorie towarów element <groups>. Każdą grupę reprezentuje znacznik <group> zaś pozycje grupy element <items> będący elementem podrzędnym w stosunku do elementu <group>. Pozycje grupy są reprezentowane elementem <item>. Znaczenie elementów opisujących pozycję grupy: o <idiatw> - numer towaru w ofercie apteki internetowej po stronie KS-AOW, o <itemno> - numer kolejny pozycji w grupie; o <deleted> - wskaźnik czy pozycja grupy została usunięta. Użytkownik programu w momencie wywołania funkcji aktualizacji oferty ma możliwość wyboru elementów oferty, które mają być wysłane na serwer. Jeśli do aktualizacji wybrane zostaną opisy i/lub zdjęcia towarów, oferta jest dzielona na części. W takiej sytuacji pierwsza część oferty zawiera informacje o wizytówce firmy, definicjach form transportu i płatności oraz pierwszą część informacji o towarach. Ostatnia część zawiera, oprócz informacji o towarach, dane dotyczące kategorii. Opis towaru oraz zdjęcie są zapisane jako dane znakowe CDATA. Zdjęcie jest dodatkowo zakodowane algorytmem BASE64. Informacja przekazywana argumentem AOrders powinna mieć strukturę zgodną z przykładem przedstawionym na następnej stronie. Strona 2 z 11

3 <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <offer> <card> <id>000001</id> <name1>apteka "Słoneczna"</name1> <name2>mgr.farm. Jan Kowalski</name2> <name3></name3> <name4></name4> <postcode>40-235</postcode> <city>katowice</city> <street>ul. 1-go Maja</street> <houseno>133</houseno> <placeno></placeno> <nip> </nip> <regon> </regon> <phoneno>(032) </phoneno> <faxno>(032) </faxno> <bank>pko BP</bank> <account> </account> </card> <transports> <transport> <id>1</id> <name>poczta Polska</name> <symbol>pp</symbol> <price>6.5</price> <codprice>1.5</codprice> <active>1</active> </transport> </transports> <payments> <payment> <id>1</id> <name>przelew</name> <symbol>pr</symbol> <active>1</active> </payment> </payments> <items> <item> <id>1</id> <name>elmex Płyn d/pł.ust Sensitive 400ml</name> <intname>-</intname> <form>-</form> <dose>-</dose> <package>400 ml</package> <producer>gaba INTERNATION.AG</producer> <country>szwajcaria</country> <bloz07> </bloz07> <bloz12> </bloz12> <unit>op.</unit> <pkwiu></pkwiu> <vat>22</vat> <price>18.53</price> <originalprice></originalprice> <deleted>0</deleted> <desc><![cdata[opis towaru]]></desc> <photo><![cdata[zdjęcie towaru zakodowane algorytmem BASE64]]></photo> </item> </items> <groups> <group> <id>1</id> <parentid>0</parentid> <name>nowości</name> <symbol>nw</symbol> <deleted>0</deleted> <items> <item> <idiatw>6263</idiatw> <itemno>1</itemno> <deleted>0</deleted> </item> </items> </group> </groups> </offer> Strona 3 z 11

4 2.2.Wymiana danych o zamówieniach GetOrders Argumenty: AUserName string nazwa użytkownika APassword string hasło użytkownika ALastOrderId integer numer ostatniego poprawnie odebranego zamówienia Usługa zwraca informacje w postaci ciągu znaków (string) o zamówieniach złożonych przez klientów. Odpowiedź powinna zawierać zamówienia o identyfikatorach wyższych od podanego argumentem ALastOrderId. Pola name1 do placeno w nagłówku zamówienia służą do przekazania alternatywnego odbiorcy oraz adresu dostawy jeśli mają być inne niż te zapisane przy kliencie (pole customer ). W przypadku, gdy pola te będą puste, program wypełnia te pola danymi odczytanymi z opisu klienta. Działanie takie związane jest z faktem, że do dalszej obsługi zamówień, np. drukowanie listów przewozowych, wykorzystywane są dane odbiorcy i adres dostawy z nagłówka zamówienia. Informacje o klientach zapisywane są do aptecznej bazy pacjentów. Klient jest identyfikowany na podstawie pola login odpowiadającego nazwie konta klienta w sklepie internetowym. Jeśli w aptecznej bazie pacjentów zostanie odnaleziony klient o podanym loginie to jego dane są aktualizowane na podstawie danych dostarczonych z zamówieniem, w przeciwnym wypadku zakładana jest nowa karta pacjenta. Formy płatności (pole payment ) i transportu (pole transport ) identyfikowane są za pomocą pola symbol. Pole name jest przekazywane w celach informacyjnych W celu poprawnego powiązania konieczne jest w programie aptecznym stworzenie odpowiadających definicji dokumentów pieniężnych oraz definicji form transportu. Zamawiane towary mogą być identyfikowane na trzy sposoby: Pole idtowr klient usług spodziewa się w tym miejscu identyfikatora towaru z aptecznej bazy towarów. Rozwiązanie takie może być stosowane przez apteki, które ofertę apteki internetowej budują za pomocą panelu administracyjnego sklepu internetowego; Pole idiatw klient usług spodziewa się w tym miejscu identyfikatora towaru pochodzącego ze zbudowanej w programie APW45 oferty apteki internetowej; Pola bloz07 i bloz12 siedmio i dwunastocyfrowy identyfikator towaru pochodzący z bazy BLOZ. W przypadku, gdy żaden z wymienionych wyżej identyfikatorów nie zostanie określony lub klient nie odnajdzie w bazie towarów odpowiadającej pozycji, użytkownik programu KS-AOW ma możliwość ręcznego powiązania pozycji zamówienia z pozycją aptecznej bazy towarów. Strona 4 z 11

5 Informacja zwrotna powinna mieć strukturę zgodną z poniższym przykładem: <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <orders> <order> <id>4478</id> <number>4478</number> <date> t08:12:22</date> <status>0</status> <name1>kowalski</name1> <name2>jan</name2> <country></country> <city>katowice</city> <postcode>40-235</postcode> <street>ul. 1-go Maja</street> <houseno>133</houseno> <placeno></placeno> <remarks>uwagi dotyczące zamówienia</remarks> <customer> <id>2274</id> <name1>przedsiębiorstwo Informatyczne</name1> <name2>kamsoft</name2> <country></country> <city>katowice</city> <postcode>40-235</postcode> <street>ul. 1-go Maja</street> <houseno>133</houseno> <placeno></placeno> <nip></nip> <regon></regon> <phoneno>(032) </phoneno> <mobileno></mobileno> <faxno>(032) </faxno> <login>ksadmin</login> </customer> <payment> <id>2</id> <symbol>zp</symbol> <name>za pobraniem</name> </payment> <transport> <id>4</id> <symbol>pp</symbol> <name>poczta Polska</name> </transport> <items> <orderitem> <itemno>1</itemno> <idtowr>4321</idtowr> <idiatw></idiatw> <quantity>2</quantity> <price>12.09</price> <bloz07> </bloz07> <bloz12> </bloz12> <name>2 KC Xtreme 12 tabl.</name> <producer>zakłady farmaceutyczne Colfarm, Polska</producer> </orderitem> </items> </order> </orders> Strona 5 z 11

6 SetOrders Argumenty: AUserName string nazwa użytkownika APassword string hasło użytkownika AOrders string informacje o zamówieniach, w których zaszły zmiany w aptece Wynikiem wywołania usługi jest wartość logiczna True lub False. Argument AOrders zawiera informacje o zamówieniach, w których zaszły zmiany w aptece. Zmianą taką może być: Przypisanie towaru do pozycji zamówienia; Zmiana statusu zamówienia; Wystawienie listu przewozowego do zamówienia. Struktura informacji przekazywanych do serwera usług jest podobna do struktury informacji zwracanych przez usługę GetOrders. Zestaw informacji opisujących zamówienie jest rozszerzony o pole deleted informujące o usunięciu zamówienia (przyjmuje wtedy wartość 1 ). Ponadto, przy każdym zamówieniu, przekazywana jest informacja o numerze wystawionego listu przewozowego oraz dacie jego wystawienia (pole letter ). Po każdym poprawnym wysłaniu zamówień do serwera, w programie KS-AOW zapisywana jest data ostatniego przesłania danych. Przy następnej próbie komunikacji zostaną wysłane zamówienia, dla których data modyfikacji będzie nowsza od daty zapisanej. Strona 6 z 11

7 Informacja przekazywana argumentem AOrders ma następującą postać: <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <orders> <order> <id>190</id> <number>4478</number> <date> :12:22</date> <status>4</status> <name1>kowalski</name1> <name2>jan</name2> <country></country> <city>katowice</city> <postcode>40-235</postcode> <street>ul. 1-go Maja</street> <houseno>133</houseno> <placeno></placeno> <remarks>uwagi dotyczące zamówienia</remarks> <deleted>0</deleted> <customer> <id>780</id> <name1>przedsiębiorstwo Informatyczne</name1> <name2>kamsoft</name2> <country></country> <city>katowice</city> <postcode>40-235</postcode> <street>ul. 1-go Maja</street> <houseno>133</houseno> <placeno></placeno> <nip></nip> <regon></regon> <phoneno>(032) </phoneno> <mobileno></mobileno> <faxno>(032) </faxno> <login>ksadmin</login> </customer> <payment> <id>102</id> <symbol>zp</symbol> <name>za pobraniem</name> </payment> <transport> <id>4</id> <symbol>pp</symbol> <name>poczta polska</name> </transport> <items> <orderitem> <itemno>1</itemno> <idtowr>4321</idtowr> <idiatw></idiatw> <quantity>2</quantity> <price>12.09</price> <bloz07> </bloz07> <bloz12> </bloz12> <name>2 KC Xtreme 12 tabl.</name> <producer>zakłady farmaceutyczne Colfarm, Polska</producer> </orderitem> </items> <letter> <number> </number> <date> </date> </letter> </order> </orders> Strona 7 z 11

8 2.3.WSDL Interfejs serwera wymiany danych powinien być zgodny z dokumentem WSDL (Web Service Definition Language) przedstawionym poniżej: <?xml version="1.0"?> <definitions name="ishopservice" targetnamespace="urn:ishopservice" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tns="urn:ishopservice" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap-enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> <types xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" /> <message name="getordersrequest"> <part name="ausername" type="xsd:string" /> <part name="apassword" type="xsd:string" /> <part name="alastorderid" type="xsd:int" /> <message name="getordersresponse"> <part name="return" type="xsd:string" /> <message name="setordersrequest"> <part name="ausername" type="xsd:string" /> <part name="apassword" type="xsd:string" /> <part name="orders" type="xsd:string" /> <message name="setordersresponse"> <part name="return" type="xsd:boolean" /> <message name="setofferrequest"> <part name="ausername" type="xsd:string" /> <part name="apassword" type="xsd:string" /> <part name="offer" type="xsd:string" /> <message name="setofferresponse"> <part name="return" type="xsd:boolean" /> <porttype name="ishopserviceport"> <operation name="getorders"> <input message="tns:getordersrequest" /> <output message="tns:getordersresponse" /> <operation name="setorders"> <input message="tns:setordersrequest" /> <output message="tns:setordersresponse" /> <operation name="setoffer"> <input message="tns:setofferrequest" /> <output message="tns:setofferresponse" /> </porttype> <binding name="ishopservicebinding" type="tns:ishopserviceport"> <soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> <operation name="getorders"> <soap:operation soapaction="urn:soap_ishop#soap_ishop_server#getorders" /> <input> </input> <output> </output> <operation name="setorders"> <soap:operation soapaction="urn:soap_ishop#soap_ishop_server#setorders" /> <input> </input> <output> </output> <operation name="setoffer"> <soap:operation soapaction="urn:soap_ishop#soap_ishop_server#setoffer" /> Strona 8 z 11

9 <input> </input> <output> </output> </binding> <service name="ishopserviceservice"> <documentation /> <port name="ishopserviceport" binding="tns:ishopservicebinding"> <soap:address location="https://www.apteka.pl/connect/ishopservice.php" /> </port> </service> </definitions> Strona 9 z 11

10 3.APW45 APTEKA INTERNETOWA 3.1.Konfiguracja parametrów połączenia Parametry związane z połączeniem klienta usług z serwerem należy określić w module APW45. Odpowiednia funkcja dostępna jest pod pozycją Ustawienia w menu Komunikacja (rys. 1). Rys. 1. Okno ustawień komunikacji. Należy określić wartości pól: Apteka internetowa w polu tym należy wskazać wartość Inna ; Adres serwera wymiany danych w to pole należy wpisać adres dokumentu WSDL opisującego usługę; Hasło hasło przekazywane jako argument funkcji wymiany danych. Oprócz hasła, funkcje wymiany danych wymagają także podania nazwy użytkownika. Jako nazwę użytkownika program przekazuje do usługi sześciocyfrowy numer apteki nadany przez firmę KAMSOFT. Numer ten można znaleźć na zakładce Licencja wizytówki apteki (rys. 2) dostępnej w module APW41 Administrator. Rys. 2. Informacja o identyfikatorze apteki w wizytówce. Strona 10 z 11

11 3.2.Funkcje wymiany danych Funkcje związane z wymianą danych zgrupowane zostały w menu Komunikacja modułu APW45 (rys. 3). Rys. 3. Funkcje wymiany danych w APW45. Do dyspozycji są następujące funkcje: Pobierz zamówienia wywołanie funkcji powoduje w pierwszym kroku przesłanie na serwer informacji o zamówieniach, które uległy zmianie w aptece, a następnie pobranie z serwera nowych zamówień. Pobierz opinie o towarach funkcja umożliwia pobranie wpisanych przez klientów apteki internetowej opinii dotyczących poszczególnych towarów. Po zatwierdzeniu przez operatora opinie są prezentowane pozostałym klientom wraz z opisem towaru, którego dotyczą. Pobierz bazę adresów funkcji Newsletter funkcja pobiera z serwisu internetowego adresy klientów, którzy wyrazili chęć otrzymywania nowinek dotyczących apteki. Aktualizuj ofertę wywołanie funkcji powoduje wysłanie na serwer informacji o ofercie apteki internetowej utworzonej w APW45. Po wywołaniu funkcji wyświetlane jest okno (rys. 4), w którym użytkownik decyduje jakie elementy oferty mają zostać zaktualizowane. Rys. 4. Wybór elementów do aktualizacji. Strona 11 z 11

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Obieg dokumentów v. 4.2.8

Obieg dokumentów v. 4.2.8 Obieg dokumentów v. 4.2.8 2 Obieg Dokumentów - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 5 2. Uruchomienie... 6 3. Funkcje... 7 4. Obieg dokumentów... 9 4.1. Skrzynka... 9 4.1.1. Panel statusów, folderów, segregatorów....

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch e-sklep Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP e-sklep Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.3 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch ERP e-sklep Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeŝone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Wersja: 2015.1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.... 3 2.1. Wymagania systemowe... 3 2.2. Tworzenie centrum Comarch ERP e-sklep... 4 2.2.1. Formularz centrum Comarch

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna systemu B2B oraz komunikatów EDI

Dokumentacja Techniczna systemu B2B oraz komunikatów EDI Dokumentacja Techniczna systemu B2B oraz komunikatów EDI Spis treści WSTĘP... 3 CELE PROJEKTU TECHNICZNEGO... 4 ZAŁOŻENIA OGÓLNE SPOSOBU KOMUNIKACJI... 5 KOMUNIKATY EDI W KONTEKŚCIE PROCESÓW BIZNESOWYCH...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 NT Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL e-commerce Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1-1 Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e- commerce dla systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE ŚRODKI POMOCNICZE 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w postaci elektronicznej (plik z rozszerzeniem *.umx, który w zależności od oddziału

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP Optima z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP Optima z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP Optima z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 KONFIGURACJA WSZYSTKO.PL... 4 2.1 SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU WSZYSTKO.PL... 4 2.2 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Nexto.API. Dokumentacja techniczna dla partnerów. Przygotował Rafał Ozga 2004-2015 e-kiosk S.A. Maj 2015,

Nexto.API. Dokumentacja techniczna dla partnerów. Przygotował Rafał Ozga 2004-2015 e-kiosk S.A. Maj 2015, Nexto.API Dokumentacja techniczna dla partnerów Przygotował Rafał Ozga 2004-2015 e-kiosk S.A. Maj 2015, Maj 2015, Wersja: 1.5 strona 1 Historia zmian Lp. Data Zmiany 1 04/12/12 Dodatkowe kody błedów, tab.

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.1 Moduł e-sklep 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu.

Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu. Tytuł DB.IntraSTAT instrukcja obsługi wersji 1.0 Autor Maciej Kujawa Wersja 1.00.0714 Nazwa pliku DB.IntraSTAT - instrukcja obslugi wersji 1_0 Ostatnie zmiany 2006-12-18 08:58:00 Projekt DB.IntraSTAT Informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż Wersja 2013.5.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ... 4 3 WSPÓŁPRACA COMARCH ERP OPTIMA

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 BSX PRINTER DLA PROGRAMISTÓW... 4 DLACZEGO WARTO UŻYĆ BSX PRINTER W SWOIM PROJEKCIE?... 4 NA CO POZWALA

Bardziej szczegółowo