Business Intelligence (BI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Business Intelligence (BI)"

Transkrypt

1 2010 Business Intelligence (BI) Inteligentna Analiza Danych

2 Wprowadzenie Oprogramowanie COGNOS (obecnie IBM Cognos) to od wielu lat nr 1 wśród systemów wspomagających tworzenie i obsługę administracyjną raportów, kart wyników, planów i prognoz na podstawie danych z wielu źródeł. To również zarządzanie efektywnością finansową przedsiębiorstwa. Cognos 8 Business Intelligence (BI) jest produktem zawierającym kompletny zestaw narzędzi pozwalających na: raportowanie, analizy danych i karty wyników, analizę wskaźnikową, zarządzanie wydarzeniami biznesowymi oraz integrację danych pochodzących z różnych źródeł w ramach jednej, spójnej architektury. Cognos 8 BI jest to narzędzie łatwe w użyciu i integracji, będące środowiskiem, które umożliwia łatwiejsze podejmowanie decyzji. Rozwiązania Cognos, obejmujące najwyższej klasy oprogramowanie do zarządzania efektywnością finansową i inteligentnej analizy danych (BI), wspomagają przedsiębiorstwa w planowaniu, analizowaniu danych i zarządzaniu efektywnością finansową oraz wydajnością operacyjną. Narzędzia Cognos umożliwiają gruntowną analizę i monitorowanie bieżącej wydajności, a jednocześnie planowanie przyszłych strategii biznesowych. Z ich pomocą przedsiębiorstwo może uzyskać odpowiedzi na kluczowe pytania: - Jak sobie radzimy? - Czy realizujemy przyjęte założenia? - Jak powinniśmy zareagować na bieżącą sytuację? Produkty zostały podzielone na następujące kategorie: - Karty wyników i kokpity menedżerskie - Raporty i analizy - Planowanie, budżetowanie i prognozowanie - Konsolidacja, raportowanie i analizy finansowe Karty wyników i kokpity menedżerskie Karty wyników umożliwiają destylację obszernych zbiorów informacji do postaci szeregu metryk i celów. Kokpity menedżerskie przekształcają informacje z systemów i źródeł korporacyjnych w atrakcyjną wizualnie warstwę prezentacji zawierającą wskaźniki, mapy, wykresy i inne elementy graficzne. Informacje dostarczane są do użytkowników szybko i w czytelnej, zwięzłej postaci aby określić przyczynę problemu lub źródło sukcesu, nie trzeba przedzierać się przez stosy raportów. Użytkownicy mają do dyspozycji dynamiczny widok stanu działalności firmy zawierający aktualne, regularnie odświeżane dane. Istnieje możliwość powiązania działów poprzez metryki zależne od ich wyników. Analiza zstępująca danych przedstawionych na wykresach pozwala na dokładniejsze ustalenie przyczyn zaobserwowanej sytuacji. Raporty i analizy Oprogramowanie do tworzenia raportów i przeprowadzania analiz umożliwia opracowywanie i dystrybucję wszelkich typów raportów: dotyczących

3 produkcji masowej, będących odpowiedziami na pojedyncze zapytania ad hoc, przeznaczonych do szerokiego rozpowszechniania, tworzonych centralnie z możliwości samoobsługowej adaptacji i innych. Dane ujęte w raportach mogą pochodzić z dowolnych źródeł. Proces raportowania bazuje na pojedynczej warstwie meta-danych. Efektem jest wyższy wskaźnik wykorzystania raportów przez użytkowników i wyższa jakość procesów decyzyjnych w całej organizacji. Użytkownicy mają możliwość analizowania trendów w okresach rocznych, miesięcznych lub w inny sposób wynikający z przyjętego modelu danych. Działalność przedsiębiorstwa może być modelowana w sposób wielowymiarowy, tak aby ujawnione zostały powiązania i relacje między danymi. Informacje mogą być dostarczane za pośrednictwem sieci WWW, urządzeń przenośnych i typowych interfejsów użytkownika, takich jak Microsoft Office. Planowanie, budżetowanie i prognozowanie Programy z tej grupy wspomagają przekładanie strategii i celów biznesowych na skonkretyzowane plany, budżety i prognozy. Pozwalają na budowanie dynamicznych, zintegrowanych modeli zapewniających lepszą widoczność wskaźników efektywności i możliwość wpływania na nie. Wspomagają definiowanie celów, opracowywanie przejrzystych strategii i przydzielanie zasobów do ich realizacji. Umożliwiają modelowanie z zastosowaniem scenariuszy co-jeśli. Usprawniają przepływ praktycznie użytecznych informacji między działem finansowym a pozostałymi jednostkami organizacyjnymi. Przyczyniają się do lepszej koordynacji planów operacyjnych i finansowych. Udostępniają informacje o planach wszystkim użytkownikom w całym przedsiębiorstwie. Wspomagają korygowanie celów, planów i przydziałów zasobów. Konsolidacja, raportowanie i analizy finansowe Rozwiązania z tej grupy pozwalają na skonsolidowanie wielu odrębnych ksiąg głównych, w jedną, wspólną strukturę planu kont. Cykle konsolidacji, zamykania okresów finansowych i sprawozdawczości ulegają skróceniu o całe dni, a nawet tygodnie. Możliwa jest integracja danych finansowych dodawanie gotowych reguł i obliczeń w celu zautomatyzowanego wypełniania planów i kart wyników. Programy z tej kategorii ułatwiają zarządzanie złożonymi modelami biznesowymi. Wspomagają korelację i koordynację usprawniają planowanie i prognozowanie, udostępniając pojedynczą wersję wiarygodnych informacji finansowych. Informacje są dostępne za pośrednictwem dobrze znanego interfejsu programu Excel, co ułatwia zbieranie i dystrybucję danych. Usprawnione zostają procesy planowania, analizowania i modelowania scenariuszy co-jeśli. Dostępne są narzędzia do samoobsługowej analizy i optymalizacji obszernych, złożonych, szybko zmieniających się zestawów danych z możliwością uzyskiwania odpowiedzi w czasie rzeczywistym.

4 Przegląd produktów IBM Cognos 8 BI Oferuje pełną gamę funkcji inteligentnej analizy danych (BI) w ramach pojedynczej architektury zorientowanej na usługi (SOA). Produkt zapewnia dostęp do funkcji i informacji potrzebnych do podejmowania trafnych decyzji. Raporty, analizy, kokpity menedżerskie i karty wyników są przydatne w monitorowaniu wydajności, analizowaniu trendów i pomiarach wyników. Architektura zorientowana na usługi upraszcza wdrażanie rozwiązania i zarządzanie nim. - Budowanie raportów, kostek OLAP, kokpitów menedżerskich i kart wyników przy wykorzystaniu wszystkich źródeł danych. - Sprawdzona w praktyce skalowalność do setek tysięcy użytkowników. - Modularne wdrożenie umożliwia natychmiastowe zaspokojenie bieżących potrzeb i późniejszą rozbudowę lub modyfikację. Komponenty wchodzące w skład produktu: Raportowanie: szybkie i łatwe tworzenie oraz dystrybuowanie wszelkich typów raportów, z możliwością dostosowania ich do dowolnego źródła danych. Analiza: analizowanie danych pochodzących ze źródeł OLAP oraz wielowymiarowo zamodelowanych źródeł relacyjnych i generowanie odpowiednich raportów. Karty wyników: umożliwiają skorelowania działań i taktyki zespołów z przyjętą strategią. Kokpity menedżerskie: szybkie przekazywanie ważnych informacji w formie różnorodnych, łatwo konfigurowalnych kokpitów menedżerskich. Narzędzia zwiększające zasięg funkcji BI: większy zasięg inteligentnej analizy danych i dotarcie do nowych grup użytkowników dzięki funkcjom wyszukiwania, dostępu mobilnego i innym. Cognos 8 Go! Mobile Raporty i kokpity menedżerskie opracowane w programie IBM Cognos 8 Business Intelligence są dostępne na urządzeniach przenośnych - bez przeróbek i dodatkowej obsługi. IBM Cognos 8 Go! Mobile udostępnia raporty na platformach BlackBerry, Windows Mobile i Symbian S60. Wspomaga kadrę kierowniczą i użytkowników mobilnych w podejmowaniu decyzji biznesowych, udostępniając raporty na urządzeniach przenośnych, takich jak BlackBerry lub Windows SmartPhone, bez konieczności dodatkowego tworzenia lub adaptacji kodu. Specjalnie opracowany pełny klient przedstawia użytkownikom rzeczywiste raporty z oprogramowania IBM Cognos 8 BI, a nie ich statyczne odwzorowania lub reprodukcje wygenerowane przez oprogramowanie zewnętrzne. Pojedyncze środowisko tworzenia raportów zapewnia użytkownikom dostęp do całych zasobów informacji analitycznych, niezależnie od języka lub ustawień narodowych. Nie jest konieczne budowanie ani utrzymywanie odrębnego środowiska

5 inteligentnej analizy danych dla użytkowników mobilnych. Użytkownicy mogą nawigować w raportach i menu, korzystając funkcji charakterystycznych dla danego urządzenia przenośnego, takich jak przewijanie, ekran dotykowy czy klikanie. Mechanizmy zdalnej instalacji i scentralizowanej administracji pozwalają na szybkie dystrybuowanie nowych funkcjonalności i aktualizacji wśród użytkowników. Jednolity system bezpieczeństwa, obejmujący uwierzytelnianie, autoryzację i szyfrowanie, został uzupełniony o rozwiązania przeznaczone specjalnie dla użytkowników mobilnych. Dane mogą być zapisywane w postaci skompresowanej i dostępne w trybie bez połączenia. oraz tworzenie rozbudowanych raportów, takich jak streszczenia i kokpity menedżerskie. Użytkownicy mogą na żądanie odświeżać dokumenty MS Office, tak aby uwzględnione w nich były zaktualizowane informacje. Istnieje możliwość modyfikowania i współużytkowania treści z oprogramowania Cognos BI za pomocą aplikacji i interfejsów dobrze znanych użytkownikom. Dostęp do treści związanych z analizą danych jest chroniony przez mechanizmy centralnego portalu Cognos BI: logowanie w środowisku MS Office zapewnia uwierzytelnianie użytkowników i prawidłowe administrowanie danymi. Opiekun informatyczny systemu może aktywować kontrolę wersji, definiować prawa dostępu i odtworzyć działania wykonywane przez poszczególnych użytkowników. Cognos 8 Go! Office Obsługuje takie obiekty prezentacyjne, jak tabele, matryce i wykresy. Dostępność treści z programu IBM Cognos 8 Business Intelligence i możliwość manipulowania nimi w aplikacjach pakietu Microsoft Office, takich jak Word, PowerPoint i Excel. IBM Cognos 8 Go! Office zapewnia użytkownikom dostęp do danych z oprogramowania IBM Cognos 8 Business Intelligence wewnątrz aplikacji Microsoft Office. Użytkownicy oszczędzają czas i podejmują trafniejsze decyzje biznesowe, ponieważ unikają błędów przy wprowadzaniu danych oraz nie muszą wycinać i wklejać danych do arkuszy kalkulacyjnych. Funkcje wywoływane z paska narzędzi pozwalają na wykorzystanie i zapisywanie wyników inteligentnej analizy danych (BI) Cognos 8 Go! Search Umożliwia użytkownikom łatwe wyszukiwanie utworzonych wcześniej raportów, kokpitów menedżerskich, kart wyników i innych treści związanych z inteligentną analizą danych (BI). IBM Cognos 8 Go! Search udostępnia treści z oprogramowania IBM Cognos 8 BI w mechanizmach wyszukiwania korporacyjnego, takich jak IBM OmniFind. Znajdowanie utworzonych wcześniej raportów, kart wyników i innych informacji z systemu IBM Cognos 8 BI przy użyciu mechanizmu wyszukiwania oraz prostych słów kluczowych w sposób przyjazny dla typowych użytkowników.

6 Przeszukiwanie wszystkich danych zawartych w raportach, a także tytułów, opisów i warstw metadanych. Logika boolowska, frazy i tematyzacja słów ułatwiają optymalizację wyszukiwanych terminów i eliminowanie niejednoznaczności. Uzyskiwanie najbardziej trafnych danych dzięki zaawansowanym rankingom i kontekstowemu definiowaniu kryteriów wyszukiwania. Klienci mogą znajdować w raportach pokrewne informacje z inteligentnej analizy danych (BI), odpowiadając na kontekstowe zapytania mechanizmu wyszukiwania. IBM Cognos 8 Go! Search przeprowadza pełne indeksowanie istniejących treści związanych z inteligentną analizą danych i umożliwia określanie kryteriów wyszukiwania przy użyciu technik i trików specyficznych dla branży. Pomaga tym samym użytkownikom w szybkim docieraniu do potrzebnych informacji. Przeszukiwanie danych relacyjnych, z systemów ERP i ze źródeł OLAP, w tym IBM DB2, IBM Cognos PowerCubes oraz Microsoft Analysis Services. Przeszukiwanie kostek w systemach IBM Cognos 8 Planning i IBM Cognos Finance. IBM Cognos 8 Go! Search indeksuje hierarchie, wymiary, kategorie i miary. Cognos 8 Go! Dashboard Prosty w obsłudze interfejs działający w technologii Flash pozwala użytkownikom na spersonalizowanie środowiska BI. IBM Cognos 8 Go! zapewnia dostęp do wiarygodnych treści z systemów BI Cognos oraz możliwość manipulowania nimi za pośrednictwem dynamicznego interfejsu opartego na technologii Flash. Użytkownicy mogą łatwo budować i edytować dynamiczne kokpity menedżerskie, korzystając z techniki przeciągania i upuszczania. Dynamiczne i bogate środowisko graficzne pozwalające na szybkie tworzenie atrakcyjnych kokpitów menedżerskich. Personalizacja użytkownicy biznesowi mogą samodzielnie zestawiać i konfigurować własne kokpity. Wiarygodne informacje kokpity bazują na zasobach pochodzących z systemów Cognos oraz danych spoza platformy Cognos. Rozszerzalność możliwość integracji z istniejącą infrastrukturą. Cognos 8 Go! Now Operacyjne kokpity menedżerskie do monitorowania wskaźników KPI i metryk w czasie rzeczywistym. IBM Cognos Now! to rozwiązanie do monitorowania w czasie rzeczywistym wskaźników KPI i metryk operacyjnych charakteryzujących się silnymi zależnościami czasowymi. IBM Cognos Now! udostępnia operacyjne kokpity menedżerskie do bieżącego monitorowania kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i metryk operacyjnych wyznaczanych na podstawie danych z różnych źródeł. IBM Cognos Now!: Umożliwia pracownikom operacyjnym wykrywanie i szybkie reagowanie na zmienne warunki biznesowe dzięki narzędziom do analizy w czasie rzeczywistym i powiadamianiu o wyjątkach. Natychmiast ujawniania problemy lub pojawiające się okazje z korzyścią dla efektywności działania.

7 Może być szybko wdrożony na gotowym sprzęcie, urządzeniu wirtualnym lub w postaci klasycznego oprogramowania. prowadzenie pomiarów, monitorowania i tworzenie raportów dotyczących efektywności pracowników. Optymalizuje bieżącą działalność w strukturach sprzedaży, obsługi klienta, produkcji, obsługi informatycznej i marketingu. Minimalizuje liczbę rezygnacji klientów i przyczynia się do poprawy wskaźników przedłużania umów dzięki wysokiej jakości obsługi i reaktywności. Zaspokaja potrzeby przedsiębiorstw komunalnychw zakresie monitorowania od produkcji energii, poprzez dystrybucję i usługi, takie jak dostawa energii elektrycznej, gazu, wody i wykorzystanie energii słonecznej i wiatrowej. Wartość dla działu informatycznego: usprawnia konfigurację raportów i pozwala na szybkie, ekonomiczne dodawanie nowych treści w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby kadrowe. Produkt jest zbudowany na otwartej, korporacyjnej platformie IBM Cognos 8, co zapewnia efektywne współdziałanie z systemami danych przedsiębiorstwa oraz umożliwia uzyskanie jednolitego ujęcia efektywności finansowej całej organizacji. Moduł Talent Analytics jest przydatny w analizie danych na potrzeby rekrutacji, planowania sukcesji, szkoleń itp. Cognos 8 Workforce Performance Oprogramowanie analityczne wspomagające pracę działu kadr. IBM Cognos 8 Workforce Performance to zintegrowana aplikacja analityczna umożliwiająca szybkie, interaktywne analizowanie informacji i problemów dotyczących kadr i zarządzania personelem. IBM Cognos 8 Workforce Performance umożliwia analizowanie takich czynników, jak potencjał merytoryczny personelu, nabywanie kompetencji, rozwój kompetencji, rotacja, wyniki pracy i wynagrodzenia. Cognos 8 Planning IBM Cognos 8 Planning to oprogramowanie wspomagające planowanie, które umożliwia szybsze i bardziej efektywne opracowywanie budżetów i prognoz. Tworzenie, porównywanie i ocena scenariuszy biznesowych, warunków, nośników kosztów, czynników, stawek i założeń, a także wykorzystanie sprawdzonych procedur, takich jak planowanie w oparciu o nośniki kosztów i prognozy kroczące w celu prawidłowego określania wymagań, efektywności operacyjnej i przewidywanych przyszłych wyników. Zapewnia dostęp do wielu różnych źródeł danych, umożliwiając jednolite raportowanie i kompleksowe analizowanie informacji. Wartość dla przedsiębiorstwa: przekształca danych z systemów kadrowych w praktycznie użyteczne informacje, umożliwiając zarządom, menedżerom, analitykom biznesowym i specjalistom ds. kadr Podejmowanie decyzji zamiast długotrwałego uzgadniania definicji i ustalania dokładności danych w różnych arkuszach jednolite ujęcie danych planistycznych integruje wszystkie kluczowe metryki i informacje. Przejście od kwestii co to jest do oceny scenariuszy co-jeśli, które mają kluczowe

8 znaczenie w planowaniu, opracowywaniu budżetów i prognozowaniu wyników. Zastąpienie arkuszy kalkulacyjnych wyrafinowanymi modelami. Eliminacja działań nieproduktywnych, takich jak weryfikacja danych liczbowych, naprawa niedziałających odsyłaczy i debugowanie makr. Większa widoczność prognozowanych wartości parametrów biznesowych dzięki planowaniu w oparciu o nośniki kosztów i elastyczne prognozy kroczące. Importowanie definicji danych z różnych źródeł, takich jak systemy ERP, i wynikająca z tego możliwość budowania modeli w czasie rzędu dni, a nie miesięcy. Wzbogacenie i zwiększenie funkcjonalności modeli biznesowych za pomocą obszernego zestawu wbudowanych funkcji. Zarządzanie rozwiązaniem bez znajomości języków programowania lub języków skryptowych. Nie jest potrzebna pomoc informatyków. Szybka eksploracja danych, ocena modeli, testowanie założeń i porównywanie wyników bieżących z rzeczywistymi danymi historycznymi oraz zewnętrznymi danymi porównawczymi przy użyciu narzędzi do drążenia w dół i tworzenia przekrojów wielowymiarowych kostek. Większe zaangażowanie wszystkich uczestników procesu dzięki przyjaznym interfejsom opartym na środowiskach WWW i Microsoft Excel. Cognos TM1 Szybkie, łatwe w użyciu oprogramowanie analityczne do zarządzania efektywnością finansową przedsiębiorstwa, oferujące funkcje konsolidacji, wyświetlania i edytowania w czasie rzeczywistym dużych wolumenów danych wielowymiarowych. IBM Cognos TM1 umożliwia planowanie, analizowanie, modelowanie scenariuszy i optymalizację obszernych, bardzo złożonych zestawów danych. Stanowi kompletne rozwiązanie do zarządzania wynikami finansowymi, wyposażone w łatwe w użyciu interfejsy, szybkie funkcje analityczne i elastyczne mechanizmy zarządzania danymi. IBM Cognos TM1 Sprawne, samoobsługowe analizy i optymalizacja obszernych, złożonych, szybko zmieniających się zestawów danych - z możliwością uzyskiwania odpowiedzi w czasie rzeczywistym. IBM Cognos TM1 Web Aktualizacja budżetów i modeli za pośrednictwem sieci WWW oraz szybkie, łatwe tworzenie raportów i wykresów w dobrze znanym interfejsie programu Microsoft Excel. IBM Cognos TM1 Executive Viewer Dostęp do baz danych OLAP w czasie rzeczywistym poprzez WWW; rozwiązanie dla użytkowników biznesowych bez przygotowania technicznego, którzy są zainteresowani wykonywaniem zaawansowanych analiz ad hoc i sprawozdawczością rozproszoną. IBM Cognos TM1 MidMarket Edition Kompletne rozwiązanie do zarządzania wynikami finansowymi przeznaczone dla organizacji średniej wielkości; porządkuje i automatyzuje kluczowe procesy finansowe, od planowania, budżetowania i prognozowania po konsolidację, sprawozdawczość i analizy.

9 Cognos 8 Controller Konsolidacja finansowa pozwalająca uzyskać dokładne, możliwe do skontrolowania wyniki. IBM Cognos 8 Controller to oprogramowanie do konsolidacji finansowej, które wspomaga kompletny proces zamykania, konsolidacji i sprawozdawczości w ramach jednego, zintegrowanego rozwiązania. Automatyzacja procesu zamknięcia przy wykorzystaniu kompletnego, zintegrowanego oprogramowania użytkowanego i obsługiwanego przez dział finansowy. Kompletny zestaw wyników finansowych, tworzenie sprawozdań finansowych i zarządczych oraz analiza na zintegrowanej platformie BI. Przygotowywanie informacji finansowych w scentralizowanym środowisku umożliwiającym uzyskanie bezbłędnych, możliwych do skontrolowania wyników finansowych i ścisłe nadzorowanie procesu zamknięcia. Konsolidacja tysięcy kont w jednolitą strukturę planu kont. Samoobsługowe narzędzia do raportowania i analiz dla specjalistów z dziedziny finansów. Nowe narzędzia dla dyrektorów finansowych w ramach korporacyjnego ujęcia kluczowych wskaźników i metryk finansowych. Transparentność finansowa i ekonomiczne zapewnienie trwałej zgodności z oraz przyszłymi regulacjami. Ponad 200 wstępnie skonfigurowanych, standardowych raportów dla kadry menedżerskiej i organów nadzoru. Usprawnienie planowania i prognozowania przy wykorzystaniu skonsolidowanych danych zarządczych opartych na efektywnym powiązaniu konsolidacji spełniającej wymogi formalne z konsolidacją zarządczą. Udostępnianie danych finansowych do wykorzystania we wszystkich jednostkach przedsiębiorstwa dzięki integracji z programami IBM Cognos TM1 i IBM Cognos 8 Business Intelligence. Ocena wyników z uwzględnieniem różnych krajów, walut i podmiotów prawnych, z zachowaniem właściwych dla nich zasad rachunkowości.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie Agenda Wstęp Charakterystyka Business Intelligence Architektura systemu Prezentacja funkcjonalności Podsumowanie Business Intelligence BI to zaawansowane technologicznie narzędzie informatyczne służą ce

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl Prezentacja firmy { WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ http://www.qbico.pl Firma ekspercka z dziedziny Business Intelligence Srebrny Partner Microsoft w obszarach Business Intelligence i Data Platform Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express Kompletne funkcje inteligentnej analizy danych i planowania dla średnich przedsiębiorstw

IBM Cognos Express Kompletne funkcje inteligentnej analizy danych i planowania dla średnich przedsiębiorstw Opis produktu Sheet IBM Cognos Express Kompletne funkcje inteligentnej analizy danych i planowania dla średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie IBM Cognos Express to pierwsze i jedyne zintegrowane rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

IBM Software. IBM Cognos Express

IBM Software. IBM Cognos Express Przełomowe rozwiązanie Business Intelligence (BI) i Performance Management (PM) dla grup roboczych i organizacji średniej wielkości Najważniejsze informacje - - - IBM Cognos Express jest pierwszym i jedynym

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT

ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT Wiele współczesnych przedsiębiorstw próbuje wdrożyć model działalności sterowany popytem. Muszą one zwiększać dokładność prognoz i szybko opracowywać prognozy zbiorcze

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Opis systemu Oracle Business Intelligence

Opis systemu Oracle Business Intelligence Opis systemu Oracle Business Intelligence Spis treści 1.Wstęp...3 2.Architektura systemu...4 2.1.BI Server...5 2.2.Interactive Dashboards...7 2.3.Answers...8 2.4.BI Publisher...8 2.5.Delivers...9 2.6.Office

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Twoje Business Intelligence.

Twoje Business Intelligence. Twoje Business Intelligence. Zamówienia Stany Magazynowe Klienci Rankingi Raporty Kokpit Menedżerski Moduły predefiniowane: Zestaw praktycznych analiz dla firm handlowych. Analizy generyczne: Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Security Master Class

Security Master Class Security Master Class Platforma kompleksowej analizy zdarzeń Linux Polska SIEM Radosław Żak-Brodalko Senior Solutions Architect Linux Polska sp. z o.o. Podstawowe problemy Jak pokryć lukę między technicznym

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie przygotowywać dane do dalszej

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie i Planowanie

Budżetowanie i Planowanie Rób wszystko tak prosto, jak to jest możliwe, ale nie bardziej. Albert Einstein Budżetowanie i Planowanie to Eksperci Business Intelligence, którzy skutecznie rozwiązują problemy biznesu. Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Pakiet dla Efektywności Energetycznej

Pakiet dla Efektywności Energetycznej Pakiet dla Efektywności Energetycznej Przegląd systemu 2/28/2012 Aplikacje dla spółek energetycznych Audyt Energetyczny Zużycie Mediów Budynki i Instalacje Monitoring Billing Energia elektryczna Multimedia

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision)

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) ANALIZY BIZNESOWE Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE Dokument oficjalny * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego

VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego mgr Artur Wroński mgr inż. Przemysław Kapica 25.04.2012 Agenda: Środowisko platformy BI Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER SUCCESS STORY

CUSTOMER SUCCESS STORY D ATA W A L K CUSTOMER SUCCESS STORY Scentralizowana informacja o posiadanych produktach w Banku Zachodnim WBK Siłę elastycznego modelu danych DataWalk poznaliśmy w pełni pod koniec wdrożenia. Zdecydowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Aplikacje webowe wspierające procesy biznesowe nowoczesnych przedsiębiorstw

Aplikacje webowe wspierające procesy biznesowe nowoczesnych przedsiębiorstw Aplikacje webowe wspierające procesy biznesowe nowoczesnych przedsiębiorstw Paweł Rzepka Dyrektor Działu Handlowego Warszawa, 23 kwietnia 2009 09:30 10:00 Rejestracja i poranna kawa. 10:00 10:50 ARENA

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych. Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE

Hurtownia danych. Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE Hurtownia danych 1. Wielowymiarowa hurtownia danych oparta o model konstelacji faktów. 2. Brak ograniczenia na liczbę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

STAR FINANCE Case Study

STAR FINANCE Case Study STAR FINANCE Case Study Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się ze zwięzłym opisem wdrożenia przeprowadzonego u naszego Klienta firmy Star Finance. Billennium 2013/ Wszelkie prawa zastrzeżone. Star

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

TERMIS JESTEŚ ZA STERAMI!

TERMIS JESTEŚ ZA STERAMI! ZARZĄDZANIE SIECIĄ CIEPLNĄ Monitorowanie pracy sieci w czasie rzeczywistym EFEKTYWNE DOSTARCZANIE ENERGII CIEPLNEJ is becoming TERMIS JESTEŚ ZA STERAMI! Wyzwania przyszłości już dziś! Oto jakie wymagania

Bardziej szczegółowo

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Budowa rozwiązań Rozwiązania dla programistów Narzędzia integracyjne Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie stacjami, urządzeniami

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy

Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Business www.comarch.pl Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Tomasz Matysik Kołobrzeg, 19.11.2009

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Jakub Kisielewski. www.administracja.comarch.pl

Jakub Kisielewski. www.administracja.comarch.pl Nowatorski punkt widzenia możliwości analitycznosprawozdawczych w ochronie zdrowia na przykładzie systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego. (Centrum Bezpieczeństwa Miasta)

Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego. (Centrum Bezpieczeństwa Miasta) Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego (Centrum Bezpieczeństwa Miasta) Gdańsk 2014 Atena Partnerem 2013 Spis treści 1 Cechy zintegrowanej platformy zarządzania

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO.

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. Krzysztof Matuszewski, Dyrektor Zarządzający, Bank Ochrony

Bardziej szczegółowo

EXR - EASY XBRL REPORTING

EXR - EASY XBRL REPORTING 1 - EASY XBRL REPORTING Program do tworzenia sprawozdań finansowych START prezentacji 2 O programie System (Easy XBRL Reporting) zaprojektowany został aby usprawnić procesy szeroko rozumianej sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Oracle Data Sheet. właściwości

Oracle Data Sheet. właściwości Najważniejsze właściwości Wyszukiwanie ofert odpowiadających indywidualnym umiejętnościom. Wyszukiwanie ofert według z góry ustalonych kryteriów, np. lokalizacji, nazwy stanowiska, obszaru zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Platforma e-zakupy. www.coig.pl

Platforma e-zakupy. www.coig.pl Platforma e-zakupy www.coig.pl Czym jest Platforma e Zakupy Platforma e Zakupy to nowoczesna platforma informatyczna, która obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze zakupów. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Gemini Cloud Project Case Study

Gemini Cloud Project Case Study Gemini Cloud Project Case Study business model and integration/implementation aspects Maciej Morawski - Gemini Cloud Polska Gemini Cloud Usługi IT od 1995 10+ lat doświadczenia w projektach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych.

Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych. Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych. MAP solutions Sp. z o.o. 05-120 Legionowo, ul. Leśna 5b tel. (22) 774 13 30 fax (22) 774

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Od Sumowania do Zarządzania. Konrad Kobylecki Arkadiusz Wiśniewski

Od Sumowania do Zarządzania. Konrad Kobylecki Arkadiusz Wiśniewski Od Sumowania do Zarządzania Konrad Kobylecki Arkadiusz Wiśniewski Podejście tradycyjne Presja kosztowa CFO Marketing Sprzedaż Obsługa Klienta IT Administracja Podejście analityczne Presja ze strony CFO

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Narzędzia nowoczesnej księgowości są blizej niż przypuszczasz. Strateo zostało stworzone przez księgowych dla księgowych. Internetowa

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

O Firmie ProLogisticaSoft

O Firmie ProLogisticaSoft Prologistica.pl Prologistica.pl O Firmie ProLogisticaSoft ProLogisticaSoft, jest młodą prężną firmą, zajmującą się tworzeniem, sprzedażą i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH Narzędzie do skonsolidowanego zarządzania oraz końcowego przetwarzania danych, zaprojektowane po to, aby zwiększyć wydajność raportowania inspekcji zakończeń

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniVista 8770

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System ZINTEGROWANY interfejs zarządzania systemami i urządzeniami ZINTEGROWANY PAKIET OPROGRAMOWANIA Dzisiejsze przedsiębiorstwa stawiają czoła wyzwaniom

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo