Business Intelligence (BI)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Business Intelligence (BI)"

Transkrypt

1 2010 Business Intelligence (BI) Inteligentna Analiza Danych

2 Wprowadzenie Oprogramowanie COGNOS (obecnie IBM Cognos) to od wielu lat nr 1 wśród systemów wspomagających tworzenie i obsługę administracyjną raportów, kart wyników, planów i prognoz na podstawie danych z wielu źródeł. To również zarządzanie efektywnością finansową przedsiębiorstwa. Cognos 8 Business Intelligence (BI) jest produktem zawierającym kompletny zestaw narzędzi pozwalających na: raportowanie, analizy danych i karty wyników, analizę wskaźnikową, zarządzanie wydarzeniami biznesowymi oraz integrację danych pochodzących z różnych źródeł w ramach jednej, spójnej architektury. Cognos 8 BI jest to narzędzie łatwe w użyciu i integracji, będące środowiskiem, które umożliwia łatwiejsze podejmowanie decyzji. Rozwiązania Cognos, obejmujące najwyższej klasy oprogramowanie do zarządzania efektywnością finansową i inteligentnej analizy danych (BI), wspomagają przedsiębiorstwa w planowaniu, analizowaniu danych i zarządzaniu efektywnością finansową oraz wydajnością operacyjną. Narzędzia Cognos umożliwiają gruntowną analizę i monitorowanie bieżącej wydajności, a jednocześnie planowanie przyszłych strategii biznesowych. Z ich pomocą przedsiębiorstwo może uzyskać odpowiedzi na kluczowe pytania: - Jak sobie radzimy? - Czy realizujemy przyjęte założenia? - Jak powinniśmy zareagować na bieżącą sytuację? Produkty zostały podzielone na następujące kategorie: - Karty wyników i kokpity menedżerskie - Raporty i analizy - Planowanie, budżetowanie i prognozowanie - Konsolidacja, raportowanie i analizy finansowe Karty wyników i kokpity menedżerskie Karty wyników umożliwiają destylację obszernych zbiorów informacji do postaci szeregu metryk i celów. Kokpity menedżerskie przekształcają informacje z systemów i źródeł korporacyjnych w atrakcyjną wizualnie warstwę prezentacji zawierającą wskaźniki, mapy, wykresy i inne elementy graficzne. Informacje dostarczane są do użytkowników szybko i w czytelnej, zwięzłej postaci aby określić przyczynę problemu lub źródło sukcesu, nie trzeba przedzierać się przez stosy raportów. Użytkownicy mają do dyspozycji dynamiczny widok stanu działalności firmy zawierający aktualne, regularnie odświeżane dane. Istnieje możliwość powiązania działów poprzez metryki zależne od ich wyników. Analiza zstępująca danych przedstawionych na wykresach pozwala na dokładniejsze ustalenie przyczyn zaobserwowanej sytuacji. Raporty i analizy Oprogramowanie do tworzenia raportów i przeprowadzania analiz umożliwia opracowywanie i dystrybucję wszelkich typów raportów: dotyczących

3 produkcji masowej, będących odpowiedziami na pojedyncze zapytania ad hoc, przeznaczonych do szerokiego rozpowszechniania, tworzonych centralnie z możliwości samoobsługowej adaptacji i innych. Dane ujęte w raportach mogą pochodzić z dowolnych źródeł. Proces raportowania bazuje na pojedynczej warstwie meta-danych. Efektem jest wyższy wskaźnik wykorzystania raportów przez użytkowników i wyższa jakość procesów decyzyjnych w całej organizacji. Użytkownicy mają możliwość analizowania trendów w okresach rocznych, miesięcznych lub w inny sposób wynikający z przyjętego modelu danych. Działalność przedsiębiorstwa może być modelowana w sposób wielowymiarowy, tak aby ujawnione zostały powiązania i relacje między danymi. Informacje mogą być dostarczane za pośrednictwem sieci WWW, urządzeń przenośnych i typowych interfejsów użytkownika, takich jak Microsoft Office. Planowanie, budżetowanie i prognozowanie Programy z tej grupy wspomagają przekładanie strategii i celów biznesowych na skonkretyzowane plany, budżety i prognozy. Pozwalają na budowanie dynamicznych, zintegrowanych modeli zapewniających lepszą widoczność wskaźników efektywności i możliwość wpływania na nie. Wspomagają definiowanie celów, opracowywanie przejrzystych strategii i przydzielanie zasobów do ich realizacji. Umożliwiają modelowanie z zastosowaniem scenariuszy co-jeśli. Usprawniają przepływ praktycznie użytecznych informacji między działem finansowym a pozostałymi jednostkami organizacyjnymi. Przyczyniają się do lepszej koordynacji planów operacyjnych i finansowych. Udostępniają informacje o planach wszystkim użytkownikom w całym przedsiębiorstwie. Wspomagają korygowanie celów, planów i przydziałów zasobów. Konsolidacja, raportowanie i analizy finansowe Rozwiązania z tej grupy pozwalają na skonsolidowanie wielu odrębnych ksiąg głównych, w jedną, wspólną strukturę planu kont. Cykle konsolidacji, zamykania okresów finansowych i sprawozdawczości ulegają skróceniu o całe dni, a nawet tygodnie. Możliwa jest integracja danych finansowych dodawanie gotowych reguł i obliczeń w celu zautomatyzowanego wypełniania planów i kart wyników. Programy z tej kategorii ułatwiają zarządzanie złożonymi modelami biznesowymi. Wspomagają korelację i koordynację usprawniają planowanie i prognozowanie, udostępniając pojedynczą wersję wiarygodnych informacji finansowych. Informacje są dostępne za pośrednictwem dobrze znanego interfejsu programu Excel, co ułatwia zbieranie i dystrybucję danych. Usprawnione zostają procesy planowania, analizowania i modelowania scenariuszy co-jeśli. Dostępne są narzędzia do samoobsługowej analizy i optymalizacji obszernych, złożonych, szybko zmieniających się zestawów danych z możliwością uzyskiwania odpowiedzi w czasie rzeczywistym.

4 Przegląd produktów IBM Cognos 8 BI Oferuje pełną gamę funkcji inteligentnej analizy danych (BI) w ramach pojedynczej architektury zorientowanej na usługi (SOA). Produkt zapewnia dostęp do funkcji i informacji potrzebnych do podejmowania trafnych decyzji. Raporty, analizy, kokpity menedżerskie i karty wyników są przydatne w monitorowaniu wydajności, analizowaniu trendów i pomiarach wyników. Architektura zorientowana na usługi upraszcza wdrażanie rozwiązania i zarządzanie nim. - Budowanie raportów, kostek OLAP, kokpitów menedżerskich i kart wyników przy wykorzystaniu wszystkich źródeł danych. - Sprawdzona w praktyce skalowalność do setek tysięcy użytkowników. - Modularne wdrożenie umożliwia natychmiastowe zaspokojenie bieżących potrzeb i późniejszą rozbudowę lub modyfikację. Komponenty wchodzące w skład produktu: Raportowanie: szybkie i łatwe tworzenie oraz dystrybuowanie wszelkich typów raportów, z możliwością dostosowania ich do dowolnego źródła danych. Analiza: analizowanie danych pochodzących ze źródeł OLAP oraz wielowymiarowo zamodelowanych źródeł relacyjnych i generowanie odpowiednich raportów. Karty wyników: umożliwiają skorelowania działań i taktyki zespołów z przyjętą strategią. Kokpity menedżerskie: szybkie przekazywanie ważnych informacji w formie różnorodnych, łatwo konfigurowalnych kokpitów menedżerskich. Narzędzia zwiększające zasięg funkcji BI: większy zasięg inteligentnej analizy danych i dotarcie do nowych grup użytkowników dzięki funkcjom wyszukiwania, dostępu mobilnego i innym. Cognos 8 Go! Mobile Raporty i kokpity menedżerskie opracowane w programie IBM Cognos 8 Business Intelligence są dostępne na urządzeniach przenośnych - bez przeróbek i dodatkowej obsługi. IBM Cognos 8 Go! Mobile udostępnia raporty na platformach BlackBerry, Windows Mobile i Symbian S60. Wspomaga kadrę kierowniczą i użytkowników mobilnych w podejmowaniu decyzji biznesowych, udostępniając raporty na urządzeniach przenośnych, takich jak BlackBerry lub Windows SmartPhone, bez konieczności dodatkowego tworzenia lub adaptacji kodu. Specjalnie opracowany pełny klient przedstawia użytkownikom rzeczywiste raporty z oprogramowania IBM Cognos 8 BI, a nie ich statyczne odwzorowania lub reprodukcje wygenerowane przez oprogramowanie zewnętrzne. Pojedyncze środowisko tworzenia raportów zapewnia użytkownikom dostęp do całych zasobów informacji analitycznych, niezależnie od języka lub ustawień narodowych. Nie jest konieczne budowanie ani utrzymywanie odrębnego środowiska

5 inteligentnej analizy danych dla użytkowników mobilnych. Użytkownicy mogą nawigować w raportach i menu, korzystając funkcji charakterystycznych dla danego urządzenia przenośnego, takich jak przewijanie, ekran dotykowy czy klikanie. Mechanizmy zdalnej instalacji i scentralizowanej administracji pozwalają na szybkie dystrybuowanie nowych funkcjonalności i aktualizacji wśród użytkowników. Jednolity system bezpieczeństwa, obejmujący uwierzytelnianie, autoryzację i szyfrowanie, został uzupełniony o rozwiązania przeznaczone specjalnie dla użytkowników mobilnych. Dane mogą być zapisywane w postaci skompresowanej i dostępne w trybie bez połączenia. oraz tworzenie rozbudowanych raportów, takich jak streszczenia i kokpity menedżerskie. Użytkownicy mogą na żądanie odświeżać dokumenty MS Office, tak aby uwzględnione w nich były zaktualizowane informacje. Istnieje możliwość modyfikowania i współużytkowania treści z oprogramowania Cognos BI za pomocą aplikacji i interfejsów dobrze znanych użytkownikom. Dostęp do treści związanych z analizą danych jest chroniony przez mechanizmy centralnego portalu Cognos BI: logowanie w środowisku MS Office zapewnia uwierzytelnianie użytkowników i prawidłowe administrowanie danymi. Opiekun informatyczny systemu może aktywować kontrolę wersji, definiować prawa dostępu i odtworzyć działania wykonywane przez poszczególnych użytkowników. Cognos 8 Go! Office Obsługuje takie obiekty prezentacyjne, jak tabele, matryce i wykresy. Dostępność treści z programu IBM Cognos 8 Business Intelligence i możliwość manipulowania nimi w aplikacjach pakietu Microsoft Office, takich jak Word, PowerPoint i Excel. IBM Cognos 8 Go! Office zapewnia użytkownikom dostęp do danych z oprogramowania IBM Cognos 8 Business Intelligence wewnątrz aplikacji Microsoft Office. Użytkownicy oszczędzają czas i podejmują trafniejsze decyzje biznesowe, ponieważ unikają błędów przy wprowadzaniu danych oraz nie muszą wycinać i wklejać danych do arkuszy kalkulacyjnych. Funkcje wywoływane z paska narzędzi pozwalają na wykorzystanie i zapisywanie wyników inteligentnej analizy danych (BI) Cognos 8 Go! Search Umożliwia użytkownikom łatwe wyszukiwanie utworzonych wcześniej raportów, kokpitów menedżerskich, kart wyników i innych treści związanych z inteligentną analizą danych (BI). IBM Cognos 8 Go! Search udostępnia treści z oprogramowania IBM Cognos 8 BI w mechanizmach wyszukiwania korporacyjnego, takich jak IBM OmniFind. Znajdowanie utworzonych wcześniej raportów, kart wyników i innych informacji z systemu IBM Cognos 8 BI przy użyciu mechanizmu wyszukiwania oraz prostych słów kluczowych w sposób przyjazny dla typowych użytkowników.

6 Przeszukiwanie wszystkich danych zawartych w raportach, a także tytułów, opisów i warstw metadanych. Logika boolowska, frazy i tematyzacja słów ułatwiają optymalizację wyszukiwanych terminów i eliminowanie niejednoznaczności. Uzyskiwanie najbardziej trafnych danych dzięki zaawansowanym rankingom i kontekstowemu definiowaniu kryteriów wyszukiwania. Klienci mogą znajdować w raportach pokrewne informacje z inteligentnej analizy danych (BI), odpowiadając na kontekstowe zapytania mechanizmu wyszukiwania. IBM Cognos 8 Go! Search przeprowadza pełne indeksowanie istniejących treści związanych z inteligentną analizą danych i umożliwia określanie kryteriów wyszukiwania przy użyciu technik i trików specyficznych dla branży. Pomaga tym samym użytkownikom w szybkim docieraniu do potrzebnych informacji. Przeszukiwanie danych relacyjnych, z systemów ERP i ze źródeł OLAP, w tym IBM DB2, IBM Cognos PowerCubes oraz Microsoft Analysis Services. Przeszukiwanie kostek w systemach IBM Cognos 8 Planning i IBM Cognos Finance. IBM Cognos 8 Go! Search indeksuje hierarchie, wymiary, kategorie i miary. Cognos 8 Go! Dashboard Prosty w obsłudze interfejs działający w technologii Flash pozwala użytkownikom na spersonalizowanie środowiska BI. IBM Cognos 8 Go! zapewnia dostęp do wiarygodnych treści z systemów BI Cognos oraz możliwość manipulowania nimi za pośrednictwem dynamicznego interfejsu opartego na technologii Flash. Użytkownicy mogą łatwo budować i edytować dynamiczne kokpity menedżerskie, korzystając z techniki przeciągania i upuszczania. Dynamiczne i bogate środowisko graficzne pozwalające na szybkie tworzenie atrakcyjnych kokpitów menedżerskich. Personalizacja użytkownicy biznesowi mogą samodzielnie zestawiać i konfigurować własne kokpity. Wiarygodne informacje kokpity bazują na zasobach pochodzących z systemów Cognos oraz danych spoza platformy Cognos. Rozszerzalność możliwość integracji z istniejącą infrastrukturą. Cognos 8 Go! Now Operacyjne kokpity menedżerskie do monitorowania wskaźników KPI i metryk w czasie rzeczywistym. IBM Cognos Now! to rozwiązanie do monitorowania w czasie rzeczywistym wskaźników KPI i metryk operacyjnych charakteryzujących się silnymi zależnościami czasowymi. IBM Cognos Now! udostępnia operacyjne kokpity menedżerskie do bieżącego monitorowania kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i metryk operacyjnych wyznaczanych na podstawie danych z różnych źródeł. IBM Cognos Now!: Umożliwia pracownikom operacyjnym wykrywanie i szybkie reagowanie na zmienne warunki biznesowe dzięki narzędziom do analizy w czasie rzeczywistym i powiadamianiu o wyjątkach. Natychmiast ujawniania problemy lub pojawiające się okazje z korzyścią dla efektywności działania.

7 Może być szybko wdrożony na gotowym sprzęcie, urządzeniu wirtualnym lub w postaci klasycznego oprogramowania. prowadzenie pomiarów, monitorowania i tworzenie raportów dotyczących efektywności pracowników. Optymalizuje bieżącą działalność w strukturach sprzedaży, obsługi klienta, produkcji, obsługi informatycznej i marketingu. Minimalizuje liczbę rezygnacji klientów i przyczynia się do poprawy wskaźników przedłużania umów dzięki wysokiej jakości obsługi i reaktywności. Zaspokaja potrzeby przedsiębiorstw komunalnychw zakresie monitorowania od produkcji energii, poprzez dystrybucję i usługi, takie jak dostawa energii elektrycznej, gazu, wody i wykorzystanie energii słonecznej i wiatrowej. Wartość dla działu informatycznego: usprawnia konfigurację raportów i pozwala na szybkie, ekonomiczne dodawanie nowych treści w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby kadrowe. Produkt jest zbudowany na otwartej, korporacyjnej platformie IBM Cognos 8, co zapewnia efektywne współdziałanie z systemami danych przedsiębiorstwa oraz umożliwia uzyskanie jednolitego ujęcia efektywności finansowej całej organizacji. Moduł Talent Analytics jest przydatny w analizie danych na potrzeby rekrutacji, planowania sukcesji, szkoleń itp. Cognos 8 Workforce Performance Oprogramowanie analityczne wspomagające pracę działu kadr. IBM Cognos 8 Workforce Performance to zintegrowana aplikacja analityczna umożliwiająca szybkie, interaktywne analizowanie informacji i problemów dotyczących kadr i zarządzania personelem. IBM Cognos 8 Workforce Performance umożliwia analizowanie takich czynników, jak potencjał merytoryczny personelu, nabywanie kompetencji, rozwój kompetencji, rotacja, wyniki pracy i wynagrodzenia. Cognos 8 Planning IBM Cognos 8 Planning to oprogramowanie wspomagające planowanie, które umożliwia szybsze i bardziej efektywne opracowywanie budżetów i prognoz. Tworzenie, porównywanie i ocena scenariuszy biznesowych, warunków, nośników kosztów, czynników, stawek i założeń, a także wykorzystanie sprawdzonych procedur, takich jak planowanie w oparciu o nośniki kosztów i prognozy kroczące w celu prawidłowego określania wymagań, efektywności operacyjnej i przewidywanych przyszłych wyników. Zapewnia dostęp do wielu różnych źródeł danych, umożliwiając jednolite raportowanie i kompleksowe analizowanie informacji. Wartość dla przedsiębiorstwa: przekształca danych z systemów kadrowych w praktycznie użyteczne informacje, umożliwiając zarządom, menedżerom, analitykom biznesowym i specjalistom ds. kadr Podejmowanie decyzji zamiast długotrwałego uzgadniania definicji i ustalania dokładności danych w różnych arkuszach jednolite ujęcie danych planistycznych integruje wszystkie kluczowe metryki i informacje. Przejście od kwestii co to jest do oceny scenariuszy co-jeśli, które mają kluczowe

8 znaczenie w planowaniu, opracowywaniu budżetów i prognozowaniu wyników. Zastąpienie arkuszy kalkulacyjnych wyrafinowanymi modelami. Eliminacja działań nieproduktywnych, takich jak weryfikacja danych liczbowych, naprawa niedziałających odsyłaczy i debugowanie makr. Większa widoczność prognozowanych wartości parametrów biznesowych dzięki planowaniu w oparciu o nośniki kosztów i elastyczne prognozy kroczące. Importowanie definicji danych z różnych źródeł, takich jak systemy ERP, i wynikająca z tego możliwość budowania modeli w czasie rzędu dni, a nie miesięcy. Wzbogacenie i zwiększenie funkcjonalności modeli biznesowych za pomocą obszernego zestawu wbudowanych funkcji. Zarządzanie rozwiązaniem bez znajomości języków programowania lub języków skryptowych. Nie jest potrzebna pomoc informatyków. Szybka eksploracja danych, ocena modeli, testowanie założeń i porównywanie wyników bieżących z rzeczywistymi danymi historycznymi oraz zewnętrznymi danymi porównawczymi przy użyciu narzędzi do drążenia w dół i tworzenia przekrojów wielowymiarowych kostek. Większe zaangażowanie wszystkich uczestników procesu dzięki przyjaznym interfejsom opartym na środowiskach WWW i Microsoft Excel. Cognos TM1 Szybkie, łatwe w użyciu oprogramowanie analityczne do zarządzania efektywnością finansową przedsiębiorstwa, oferujące funkcje konsolidacji, wyświetlania i edytowania w czasie rzeczywistym dużych wolumenów danych wielowymiarowych. IBM Cognos TM1 umożliwia planowanie, analizowanie, modelowanie scenariuszy i optymalizację obszernych, bardzo złożonych zestawów danych. Stanowi kompletne rozwiązanie do zarządzania wynikami finansowymi, wyposażone w łatwe w użyciu interfejsy, szybkie funkcje analityczne i elastyczne mechanizmy zarządzania danymi. IBM Cognos TM1 Sprawne, samoobsługowe analizy i optymalizacja obszernych, złożonych, szybko zmieniających się zestawów danych - z możliwością uzyskiwania odpowiedzi w czasie rzeczywistym. IBM Cognos TM1 Web Aktualizacja budżetów i modeli za pośrednictwem sieci WWW oraz szybkie, łatwe tworzenie raportów i wykresów w dobrze znanym interfejsie programu Microsoft Excel. IBM Cognos TM1 Executive Viewer Dostęp do baz danych OLAP w czasie rzeczywistym poprzez WWW; rozwiązanie dla użytkowników biznesowych bez przygotowania technicznego, którzy są zainteresowani wykonywaniem zaawansowanych analiz ad hoc i sprawozdawczością rozproszoną. IBM Cognos TM1 MidMarket Edition Kompletne rozwiązanie do zarządzania wynikami finansowymi przeznaczone dla organizacji średniej wielkości; porządkuje i automatyzuje kluczowe procesy finansowe, od planowania, budżetowania i prognozowania po konsolidację, sprawozdawczość i analizy.

9 Cognos 8 Controller Konsolidacja finansowa pozwalająca uzyskać dokładne, możliwe do skontrolowania wyniki. IBM Cognos 8 Controller to oprogramowanie do konsolidacji finansowej, które wspomaga kompletny proces zamykania, konsolidacji i sprawozdawczości w ramach jednego, zintegrowanego rozwiązania. Automatyzacja procesu zamknięcia przy wykorzystaniu kompletnego, zintegrowanego oprogramowania użytkowanego i obsługiwanego przez dział finansowy. Kompletny zestaw wyników finansowych, tworzenie sprawozdań finansowych i zarządczych oraz analiza na zintegrowanej platformie BI. Przygotowywanie informacji finansowych w scentralizowanym środowisku umożliwiającym uzyskanie bezbłędnych, możliwych do skontrolowania wyników finansowych i ścisłe nadzorowanie procesu zamknięcia. Konsolidacja tysięcy kont w jednolitą strukturę planu kont. Samoobsługowe narzędzia do raportowania i analiz dla specjalistów z dziedziny finansów. Nowe narzędzia dla dyrektorów finansowych w ramach korporacyjnego ujęcia kluczowych wskaźników i metryk finansowych. Transparentność finansowa i ekonomiczne zapewnienie trwałej zgodności z oraz przyszłymi regulacjami. Ponad 200 wstępnie skonfigurowanych, standardowych raportów dla kadry menedżerskiej i organów nadzoru. Usprawnienie planowania i prognozowania przy wykorzystaniu skonsolidowanych danych zarządczych opartych na efektywnym powiązaniu konsolidacji spełniającej wymogi formalne z konsolidacją zarządczą. Udostępnianie danych finansowych do wykorzystania we wszystkich jednostkach przedsiębiorstwa dzięki integracji z programami IBM Cognos TM1 i IBM Cognos 8 Business Intelligence. Ocena wyników z uwzględnieniem różnych krajów, walut i podmiotów prawnych, z zachowaniem właściwych dla nich zasad rachunkowości.

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Ogólny opis systemu 1. Ogólny opis systemu Infor d/epm jest kompleksowym systemem informatycznym klasy Performance

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Opis systemu Oracle Business Intelligence

Opis systemu Oracle Business Intelligence Opis systemu Oracle Business Intelligence Spis treści 1.Wstęp...3 2.Architektura systemu...4 2.1.BI Server...5 2.2.Interactive Dashboards...7 2.3.Answers...8 2.4.BI Publisher...8 2.5.Delivers...9 2.6.Office

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

IBM Maximo Asset Management for IT

IBM Maximo Asset Management for IT Ekonomiczne zarządzanie cyklem życia zasobów informatycznych IBM IT Najważniejsze informacje Uniwersalne rozwiązanie wspomagające kontrolę kosztów i wpływ zasobów informatycznych na sytuację finansową

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo