ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT"

Transkrypt

1 ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT Wiele współczesnych przedsiębiorstw próbuje wdrożyć model działalności sterowany popytem. Muszą one zwiększać dokładność prognoz i szybko opracowywać prognozy zbiorcze na potrzeby procesów planowania łańcucha dostaw, a także usprawnić zarządzanie cyklami życia produktów, promocjami i innymi zdarzeniami. Rozwiązanie Demantra Demand Management firmy Oracle umożliwia szybkie zwiększenie wydajności łańcucha dostaw poprzez automatyzację przewidywań dotyczących popytu oraz zacieśnienie współpracy między działami i użytkownikami. W rezultacie uzyskuje się organizację sterowaną popytem, która charakteryzuje się wyższym poziomem usług i sprzedaży, większym zadowoleniem klientów oraz niższymi kosztami magazynowania i dystrybucji. NAJWAŻNIEJSZE CECHY Wielowymiarowe modelowanie oraz elastyczne hierarchie danych, umożliwiające uzyskanie aktualnych informacji o popycie oraz szybkie planowanie w skali całego przedsiębiorstwa. Elastyczna obsługa wielu przedziałów czasu, jednostek i walut, spełniająca wymagania dotyczące planowania operacyjnego i finansowego. Wewnętrzna i zewnętrzna współpraca w czasie rzeczywistym za pośrednictwem interfejsu WWW (Internet); zabezpieczenia oparte na rolach. Konsole, automatyczna obsługa wyjątków oraz przepływy pracy pozwalające szybko reagować na zmiany warunków rynkowych. Hybrydowa architektura danych OLAP oraz przetwarzanie rozproszone umożliwiające zarządzanie wielkimi ilościami danych. Zastrzeżone mechanizmy prognozowania metodą Bayesa, zapewniające obsługę wielu występujących jednocześnie czynników, takich jak ceny i promocje. Łączenie w łańcuchy, prognozowanie oparte na atrybutach i modelowanie kształtów w celu przewidywania popytu w początkowej i końcowej fazie cyklu życia produktu. Łatwość użytkowania i konfigurowania dzięki kreatorom i aktualizacjom dokonywanym za pomocą myszki. Wbudowane narzędzie do integracji umożliwiające połączenie z systemami przedsiębiorstwa w celu maksymalizowania korzyści z analizy danych dotyczących popytu. Szybkie wdrożenie zapewniające szybsze zyski i wyższy zwrot z inwestycji. Wykrywanie i przewidywanie popytu oraz prewencyjne zarządzanie nim Rozwiązanie Oracle Demantra Demand Management umożliwia wykrywanie i planowanie popytu oraz prewencyjne reagowanie na jego zmiany, dzięki współużytkowaniu jednego planu, który pozwala na odpowiednie dostosowywanie działań oddziałów i pracowników przedsiębiorstwa. Elastyczność i funkcje automatyzacji procesów biznesowych pozwalają na wykorzystanie analizy popytu przy realizacji wielu rutynowych czynności. Rozwiązanie Oracle Demantra Demand Management zostało opracowane z myślą o planowaniu sterowanym popytem. Podstawą tego produktu jest elastyczna, wielowymiarowa architektura danych, która udostępnia użytkownikom funkcje precyzyjnej analizy w każdym wymiarze i na każdym poziomie szczegółowości. Oracle Demantra Demand Management Strona 1 z 7

2 Wszystkie działy przedsiębiorstwa mogą hierarchicznie organizować dane przy użyciu standardowych jednostek miar, dzięki czemu każdy dział może korzystać z własnych, aktualnych planów, współużytkując te same dane podstawowe. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do inteligentnej analizy danych, rozwiązanie Demantra Demand Management umożliwia dynamiczne odczytywanie i edytowanie danych oraz automatyczne rozdzielanie i wprowadzanie zmian w firmie Oracle proces ten nazywany jest funkcją odczytu i zapisu w czasie rzeczywistym. Obsługiwane są następujące rodzaje analizy zmian: zstępująca (top-down), wstępująca (bottom-up) i odśrodkowa (middle-out). Jedyna w swoim rodzaju funkcja analizy odśrodkowej pozwala kadrze kierowniczej dokonywać zmian planów na odpowiednim poziomie struktury organizacyjnej oraz automatycznie wprowadzać te modyfikacje w dowolnej skali. Reagowanie w czasie rzeczywistym dzięki konsolom, współpracy, zarządzaniu wyjątkami i przepływowi pracy Kompleksowe planowanie stanowi jedynie punkt wyjścia dla działalności sterowanej popytem. Automatyzacja procesów biznesowych dotyczących zarządzania popytem umożliwia ich monitorowanie oraz prewencyjne reagowanie w czasie rzeczywistym. Spersonalizowane konsole pozwalają monitorować kluczowe wskaźniki wydajności, zadania i alarmy. Dzięki architekturze opartej na WWW plany mogą być współużytkowane przez wielu użytkowników z całego świata. Dostępne w oprogramowaniu Demantra Demand Management funkcje zarządzania wyjątkami mogą rozpoznawać potencjalne problemy i wyzwalać automatyczne alarmy. Alarmy oparte na precyzyjnych prognozach krótkoi długoterminowych są identyfikowane na tyle wcześnie, aby można było rozwiązać powstałe problemy. Konfigurowane przepływy pracy oparte na rolach pozwalają zautomatyzować rozwiązywanie i eskalację tego typu problemów, zanim zostaną one przekazane do działu obsługi klienta. Raport zawiera wyniki sprzedaży poszczególnych placówek zestawione z obliczonymi prognozami zbiorczymi Oracle Demantra Demand Management Strona 2 z 7

3 Automatyzacja prognoz Opatentowany mechanizm prognozowania analitycznego metodą Bayesa zapewnia najdokładniejsze prognozy. Zautomatyzowane algorytmy uwzględniają 15 zastrzeżonych i standardowych modeli prognozowania, z których każdy jest dostosowany do określonego wzorca popytu. Mechanizm prognozowania dostępny w rozwiązaniu Oracle Demantra Demand Management automatycznie łączy różne modele prognozowania dla tych samych okresów. Dzięki temu prognozy uwzględniają sezonowość, promocje, tendencje oraz inne istotne czynniki. Samodzielnie uczące się i dostosowujące algorytmy łączą różne modele w celu uzyskania maksymalnej precyzji przewidywań (zamiast porównań historycznych) i reagowania na zmieniające się wymagania rynkowe. Uwzględnianych jest wiele różnych czynników, w tym takie elementy zewnętrzne, jak pogoda czy sytuacja makroekonomiczna. Specjalne algorytmy umożliwiają przewidywanie popytu na nowe produkty na podstawie sprzedaży innych produktów o podobnych atrybutach. Istotne czynniki i inne parametry analityczne, takie jak wyniki promocji, są przetwarzane na najniższym poziomie danych, dzięki czemu prognozy uwzględniają lokalne różnice. Analizowanie danych na poziomie dni, jednostek magazynowych i magazynów Coraz większa liczba producentów korzysta z bardzo szczegółowych danych o popycie (np. danych z poszczególnych placówek handlowych), aby monitorować i prognozować popyt i uzależnić od niego prowadzone działania. W rezultacie powstaje olbrzymia ilość danych. Do analizy tych informacji oraz zarządzania nimi wykorzystywane są architektura baz danych HOLAP (Hybrid Online Analytical Processing) i przetwarzanie rozproszone. Strategia zarządzania wyjątkami pozwala zautomatyzować ok. 99% procesu obsługi danych, a w przypadku pozostałego 1% generowane są ostrzeżenia o konieczności ręcznej interwencji. Zarządzanie cyklami życia produktów Rozwiązanie Oracle Demantra Demand Management umożliwia modelowanie sprzedaż nowych produktów na podstawie danych produktów istniejących. Można również modelować nowe produkty bądź ich wersje zastępujące istniejącą ofertę. Modelowanie kształtów oraz prognozowanie oparte na atrybutach pozwalają używać dokładnych danych historycznych dotyczących nowego produktu jako podstawy prognoz. Możliwe jest także przedstawianie wyników sprzedaży na etapach wprowadzania i wycofywania danego produktu. Na przykład w przypadku nowego produktu można zaprezentować go na rynku testowym przed wprowadzeniem na pozostałe rynki. Istnieje również możliwość zarządzania kanibalizacją istniejących produktów przez nową ofertę. Planowanie zdarzeń i promocji Dzięki opcjonalnym modułom Demantra Advanced Forecasting i Demand Modeling można określać zdarzenia i promocje oraz zarządzać nimi. Ten mechanizm modelowania promocji wyodrębnia czynniki wzrostu z danych historycznych przedstawiających efekty podejmowanych działań. Przypadki wzrostu sprzedaży są szczegółowo analizowane w celu określenia zarówno pozytywnych, jak i negatywnych (kanibalizacja) rezultatów, można więc modelować także wpływ zmian sprzedaży na inne produkty. Zdarzenia można przypisywać w dowolnym wymiarze planu popytu. Oracle Demantra Demand Management Strona 3 z 7

4 Duża precyzja i automatyzacja prognoz Opatentowany mechanizm prognozowania analitycznego metodą Bayesa zapewnia najdokładniejsze prognozy. Zautomatyzowane algorytmy uwzględniają 15 zastrzeżonych i standardowych modeli prognozowania, z których każdy jest dostosowany do określonego wzorca popytu. Mechanizm prognozowania dostępny w rozwiązaniu Oracle Demantra Demand Management automatycznie łączy różne modele prognozowania dla tych samych okresów. Dzięki temu prognozy uwzględniają sezonowość, promocje, tendencje oraz inne istotne czynniki. Samodzielnie uczące się i dostosowujące algorytmy łączą różne modele w celu uzyskania maksymalnej precyzji przewidywań (zamiast porównań historycznych) i reagowania na zmieniające się wymagania rynkowe. Uwzględnianych jest wiele różnych czynników, w tym takie elementy zewnętrzne, jak pogoda czy sytuacja makroekonomiczna. Specjalne algorytmy umożliwiają przewidywanie popytu na nowe produkty na podstawie sprzedaży innych produktów o podobnych atrybutach. Istotne czynniki i inne parametry analityczne, takie jak wyniki promocji, są przetwarzane na najniższym poziomie danych, dzięki czemu prognozy uwzględniają lokalne różnice. Analizowanie danych na poziomie dni, jednostek magazynowych i magazynów Coraz większa liczba producentów korzysta z bardzo szczegółowych danych o popycie (np. danych z poszczególnych placówek handlowych), aby monitorować i prognozować popyt i uzależnić od niego prowadzone działania. W rezultacie powstaje olbrzymia ilość danych. Do analizy tych informacji oraz zarządzania nimi wykorzystywane są architektura baz danych HOLAP (Hybrid Online Analytical Processing) i przetwarzanie rozproszone. Strategia zarządzania wyjątkami pozwala zautomatyzować ok. 99% procesu obsługi danych, a w przypadku pozostałego 1% generowane są ostrzeżenia o konieczności ręcznej interwencji. Bardziej efektywne zarządzanie cyklami życia produktów Rozwiązanie Oracle Demantra Demand Management umożliwia modelowanie nowych produktów na podstawie danych produktów istniejących. Można również modelować nowe produkty bądź ich wersje zastępujące istniejącą ofertę. Modelowanie kształtów oraz prognozowanie oparte na atrybutach pozwalają używać dokładnych danych historycznych dotyczących nowego produktu jako podstawy prognoz. Możliwe jest także przedstawianie wyników sprzedaży na etapach wprowadzania i wycofywania danego produktu. Na przykład w przypadku nowego produktu można zaprezentować go na rynku testowym przed wprowadzeniem na pozostałe rynki. Istnieje również możliwość zarządzania kanibalizacją istniejących produktów przez nową ofertę. Wyższe przychody dzięki planowaniu zdarzeń i promocji Dzięki opcjonalnym modułom Demantra Advanced Forecasting i Demand Modeling można określać zdarzenia i promocje oraz zarządzać nimi. Ten zaawansowany mechanizm modelowania promocji wyodrębnia czynniki wzrostu z danych historycznych przedstawiających efekty podejmowanych działań. Przypadki wzrostu sprzedaży są szczegółowo analizowane w celu określenia zarówno pozytywnych, jak i negatywnych (kanibalizacja) rezultatów, można więc modelować także wpływ zmian sprzedaży na inne produkty. Zdarzenia można przypisywać w dowolnym wymiarze planu popytu. Oracle Demantra Demand Management Strona 4 z 7

5 Lepsza widoczność popytu w łańcuchu dostaw dzięki współpracy z partnerami handlowymi Rozwiązanie Oracle Demantra Demand Management zawiera pulpit ułatwiający współpracę z klientami. Narzędzie to można bez problemu zintegrować z oprogramowaniem Oracle Collaborative Planning, co zapewnia przekazywanie dostawcom informacji o zmianach popytu. Można wprowadzać dane o popycie (prognozy dotyczące zamówień) pochodzące od klientów firmy, dystrybutorów oraz ich klientów, a także wybiórczo udostępniać te dane dostawcom. Lepsza widoczność dostawców zwiększy precyzję określania podaży, co przekłada się na bardziej precyzyjne wartości podaży w prognozach klientów i dystrybutorów. Dzięki zarządzaniu wyjątkami w łańcuchu dostaw oraz analizie kaskadowej partnerzy handlowi mogą porównywać wartości popytu i podaży w skali czasu oraz otrzymywać alarmy w przypadku wystąpienia takich wyjątków. Nieustanne udoskonalenia dzięki zintegrowanemu zarządzaniu wydajnością Rozwiązanie Oracle Demantra Demand Management umożliwia obliczanie szerokiego zakresu kluczowych wskaźników wydajności (KPI), które odzwierciedlają rzeczywistą efektywność i wydajność procesu planowania oraz jego wyników. Wskaźniki KPI uwzględniają statystyczne miary precyzji prognoz, takie jak średnie odchylenie bezwzględne (MAD) oraz średni i bezwzględny procent błędów (MAPE). Obliczane są również sygnały śledzenia i miary odchyleń prognoz, które łączy się ze szczegółowymi raportami oraz alarmami dotyczącymi wyjątków w celu wskazywania obszarów wymagających usprawnień oraz monitorowania korzyści z programów ciągłych ulepszeń. Dodatkowo ścisła integracja z rozwiązaniem Oracle Supply Chain Intelligence pozwala efektywnie monitorować poziom realizacji planów i wprowadzać niezbędne usprawnienia. Współpraca z partnerami handlowymi Rozwiązanie Oracle Demantra Demand Management zawiera pulpit ułatwiający współpracę z klientami. Narzędzie to można zintegrować z oprogramowaniem Oracle Collaborative Planning, co zapewnia przekazywanie dostawcom informacji o zmianach popytu. Można wprowadzać dane o popycie (prognozy dotyczące zamówień) pochodzące od klientów firmy, dystrybutorów oraz ich klientów, a także wybiórczo udostępniać te dane dostawcom. Lepsza widoczność dostawców zwiększy precyzję określania podaży, co przekłada się na bardziej precyzyjne wartości podaży w prognozach klientów i dystrybutorów. Dzięki zarządzaniu wyjątkami w łańcuchu dostaw oraz analizie kaskadowej partnerzy handlowi mogą porównywać wartości popytu i podaży w skali czasu oraz otrzymywać komunikaty w przypadku wystąpienia takich wyjątków. Zintegrowane zarządzanie wydajnością Rozwiązanie Oracle Demantra Demand Management umożliwia obliczanie szerokiego zakresu kluczowych wskaźników wydajności (KPI), które odzwierciedlają rzeczywistą efektywność i wydajność procesu planowania oraz jego wyników. Wskaźniki KPI uwzględniają statystyczne miary precyzji prognoz, takie jak średnie odchylenie bezwzględne (MAD) oraz średni i bezwzględny procent błędów (MAPE). Obliczane są również sygnały śledzenia i miary odchyleń prognoz, które łączy się ze szczegółowymi raportami oraz alarmami dotyczącymi wyjątków w celu wskazywania obszarów wymagających usprawnień oraz monitorowania korzyści z programów ciągłych ulepszeń. Dodatkowo ścisła integracja z rozwiązaniem Oracle Supply Chain Intelligence pozwala efektywnie monitorować poziom realizacji planów i wprowadzać niezbędne usprawnienia. Oracle Demantra Demand Management Strona 5 z 7

6 Zintegrowane rozwiązanie do planowania Oprogramowanie Oracle Demantra Demand Management stanowi część rozwiązania Oracle Advanced Planning i współgra z innymi produktami tego pakietu. Na przykład prognozy dostarczane przez klientów za pośrednictwem oprogramowania Oracle Collaborative Planning mogą być automatycznie uwzględniane w planie popytu. Rozwiązanie Oracle Demantra Demand Management dostarcza do oprogramowania Oracle Inventory Optimization zarówno uzgodnione prognozy popytu, jak i pomiary błędów prognozowania, na potrzeby obliczania strategii przesunięć magazynowych. Zapewnia również dane o popycie na potrzeby planowania dostaw w oprogramowaniu Oracle Advanced Supply Chain Planning. Rozwiązanie Oracle Demantra Demand Management jest podstawą modułu Demantra Real- Time Sales & Operations Planning, ponieważ traktuje plany magazynowe i plany dostaw z modułów Oracle Inventory Optimization i Oracle Advanced Supply Chain Planning jako ograniczenia. Oprogramowanie Oracle Demantra Demand Management jest częścią rodziny produktów Oracle Advanced Planning i współużytkuje tę samą infrastrukturę oraz model danych. Oznacza to, że nie jest wymagane nadmiarowe konfigurowanie lub modelowanie łańcucha dostaw. W celu wykorzystania wyjątkowych możliwości tego produktu każdy dodatkowo wdrażany moduł wymaga jedynie konfiguracji przyrostowej, co pozwala w sposób szybki i ekonomiczny dodawać nowe funkcje. NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Dokładność prognoz zwiększona o 10 50% Poziom obsługi poprawiony o 10 30% Poziom zapasów w magazynach ograniczony o 15 40% Koszty magazynowania i transportu zmniejszone o 5 10% Zwroty produktów ograniczone o 5 20% Lepsza reaktywność Skrócenie cyklu planowania Wyższa sprzedaż i zyski Lepsze relacje z klientami strategicznymi Szybkie dodawanie funkcji dzięki w pełni zintegrowanemu rozwiązaniu do planowania Oprogramowanie Oracle Demantra Demand Management stanowi część rozwiązania Oracle Advanced Planning i współgra z innymi produktami tego pakietu. Na przykład prognozy dostarczane przez klientów za pośrednictwem oprogramowania Oracle Collaborative Planning mogą być automatycznie uwzględniane w planie popytu. Rozwiązanie Demantra Demand Management dostarcza do oprogramowania Oracle Inventory Optimization zarówno uzgodnione prognozy popytu, jak i pomiary błędów prognozowania, na potrzeby obliczania strategii przesunięć magazynowych. Zapewnia również dane o popycie na potrzeby planowania dostaw w oprogramowaniu Oracle Advanced Supply Chain Planning. Rozwiązanie Oracle Demantra Demand Management jest podstawą modułu Demantra Realtime Sales & Operations Planning, ponieważ traktuje plany magazynowe i plany dostaw z modułów Oracle Inventory Optimization i Oracle Advanced Supply Chain Planning jako ograniczenia. Oprogramowanie Oracle Demantra Demand Management jest częścią rodziny produktów Oracle Advanced Planning i współużytkuje tę samą infrastrukturę oraz model danych. Oznacza to, że nie jest wymagane nadmiarowe konfigurowanie lub modelowanie Oracle Demantra Demand Management Strona 6 z 7

7 łańcucha dostaw. W celu wykorzystania wyjątkowych możliwości tego produktu każdy dodatkowo wdrażany moduł wymaga jedynie konfiguracji przyrostowej, co pozwala w sposób szybki i ekonomiczny dodawać nowe funkcje. Oprogramowanie Oracle Advanced Planning płynnie współpracuje z innymi składnikami pakietu Oracle E-Business Suite, takimi jak realizacja zamówień, produkcja, zamówienia, zarządzanie hurtowniami, sprzedaż, marketing, planowanie korporacyjne i budżetowanie, a także inteligentna analiza danych o łańcuchu dostaw. Dzięki tym funkcjom Oracle Advanced Planning stanowi najlepsze rozwiązanie do zarządzania rozbudowanymi łańcuchami dostaw. Oracle Demantra Demand Management Strona 7 z 7

ORACLE COLLABORATIVE PLANNING

ORACLE COLLABORATIVE PLANNING ORACLE COLLABORATIVE PLANNING Wiele firm dąży do skrócenia cyklu planowania łańcucha dostaw i ograniczenia stanu magazynów, a także do zautomatyzowania procesu uzupełniania zapasów. Nagłe ograniczenie

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

ORACLE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI

ORACLE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI ORACLE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI Aplikacja Oracle Zarządzanie Zamówieniami została zaprojektowana na potrzeby E-biznesu. Otwarta architektura oparta na przepływie pracy pozwala na automatyczną obsługę niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Paweł Mielczarek Microsoft Certified Trainer (MCT) MCP,MCSA, MCTS, MCTS SQL 2005, MCTS SQL 2008, MCTS DYNAMICS, MBSS, MBSP, MCITP DYNAMICS. Geneza Prowadzenie firmy wymaga podejmowania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego. (Centrum Bezpieczeństwa Miasta)

Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego. (Centrum Bezpieczeństwa Miasta) Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego (Centrum Bezpieczeństwa Miasta) Gdańsk 2014 Atena Partnerem 2013 Spis treści 1 Cechy zintegrowanej platformy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego Partner wdrożeniowy Nazwa firmy JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Branża Handel Produkty i usługi Hodowla i obrót roślinami

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO.

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. Krzysztof Matuszewski, Dyrektor Zarządzający, Bank Ochrony

Bardziej szczegółowo

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ Katedra Inżynierii Komputerowej Jakub Romanowski jakub.romanowski@kik.pcz.pl Podział systemów zarządzania informacją CRM (Customer Relationship Management) -

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

opis funkcjonalności LogoMate

opis funkcjonalności LogoMate opis funkcjonalności dokładne, automatyczne prognozowanie zapotrzebowania i zbytów 3 Równoległe prognozowanie na bazie danych dziennych, oblicza prognozy na bazie nawet do 60 procedur statystycznych dla

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

CRM funkcjonalność

CRM funkcjonalność CRM 9000 funkcjonalność Logotec CRM9000 Web Edition jest systemem klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem) autorstwa Logotec Engineering Group producenta znanego systemu zarządzania dokumentami i przepływem

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim :

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim : Success story ROS-SWEET Sp. z o.o. Firma i specyfika branży ROS-SWEET Sp. z o.o. jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem najlepszej jakości bakalii, a orzechy, ziarna oraz suszone owoce to główna

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Elastyczny system. Apteki Automatyzacja komisjonowanie ECOMAT MEDIMAT ROBOMAT Fill IN BOX SPEED BOX Blistrowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów

Elastyczny system. Apteki Automatyzacja komisjonowanie ECOMAT MEDIMAT ROBOMAT Fill IN BOX SPEED BOX Blistrowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów Elastyczny system Każde rozwiązanie systemowe jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb danej apteki. Takie podejście umożliwia optymalną lokalizację, która zapewni najlepszą efektywność. Przy tym nie

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów.

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. asseco.pl Klient. Bank Spółdzielczy w Koronowie to instytucja z bogatą, prawie 150-letnią historią. Wykorzystuje on swoje

Bardziej szczegółowo

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA 1. Co to jest ECOD? Platforma Comarch ECOD (Elektronicznego Centrum Obsługi Dokumentów) to kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne EDI (Electronic Data Interchange).

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

ORACLE FINANCIAL ANALYTICS

ORACLE FINANCIAL ANALYTICS Oracle Financials Analytics ORACLE FINANCIAL ANALYTICS Pakiet Oracle Financial Analytics (Analityka finansowa) zapewnia przedsiębiorstwom lepszy dostęp do czynników, które wpływają na przychody, koszty

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami AUTOMATYZACJA FAKTUR ZaawansowanE funkcjonalności zapewniają przejrzystość i kontrolę w złożonym procesie Zarządzania Płatnościami Czy chcesz korzystać z zalet pełnej automatyzacji przetwarzania faktur

Bardziej szczegółowo

System do Analityki Biznesowej. Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego.

System do Analityki Biznesowej. Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego. System do Analityki Biznesowej Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego. 1 Znamy Twoje codzienne pytania Czy lepiej organizować promocje krótkoczy długoterminowe? Jakie produkty zalegają w magazynie?

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1

EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1 EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1 Publikacja EMSE00-BR371A-PL-E Kwiecień 2006 Copyright 2006 Rockwell Automation, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w USA. EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

ORACLE INVENTORY Gospodarka Magazynowa

ORACLE INVENTORY Gospodarka Magazynowa ORACLE INVENTORY Gospodarka Magazynowa Oracle Inventory to narzędzie do obsługi gospodarki magazynowej, które zwiększa sprawność operacyjną, optymalizując przepływ materiałów i zapewniając ścisły nadzór

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz.

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 14.12.2005 r. Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 2 3.2. Implementacja w Excelu (VBA for

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Commit Polska Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Sprawdź nas! www.commit.pl +48 17 850 74 00 Retail Management NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI KIEROWANIA DZIAŁANIAMI CAŁEJ SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

GLOBAL4NET Agencja interaktywna

GLOBAL4NET Agencja interaktywna Sklep internetowy Magento dla Rotom Polska Strona1 System B2B dla Rotom Polska Rotom jest jednym z czołowych dystrybutorów palet drewnianych, opakowań oraz nośników logistycznych dla przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA BIZNESOWA. Dla Handlu Detalicznego. W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej.

ANALITYKA BIZNESOWA. Dla Handlu Detalicznego. W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej. ANALITYKA BIZNESOWA Dla Handlu Detalicznego W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej. Codzienne Pytania Managera Jakie produkty zalegają w magazynie? Czy lepiej organizować promocje

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM. Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013

Aurea BPM. Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013 Aurea BPM Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013 Agenda 1. Podstawowe informacje o Aurea BPM 2. Przykłady projektów w obszarze minimalizacji skutków zagrożeń 3. Aurea BPM dla

Bardziej szczegółowo

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie Pierwsze wdrożenie w firmie Mirosława Żurek, BCC Poznao, maj 2013 Zakres tematyczny wykładu Podstawowe założenia i pojęcia hurtowni danych ; Przykładowe pierwsze wdrożenie w firmie i jego etapy; Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. 31 stycznia 2017

Hurtownie danych. 31 stycznia 2017 31 stycznia 2017 Definicja hurtowni danych Hurtownia danych wg Williama Inmona zbiór danych wyróżniający się następującymi cechami uporządkowany tematycznie zintegrowany zawierający wymiar czasowy nieulotny

Bardziej szczegółowo

CA Oblicore Guarantee On Demand

CA Oblicore Guarantee On Demand BROSZURA PRODUKTOWA: CA Oblicore Guarantee on Demand CA Oblicore Guarantee On Demand agility made possible CA Oblicore Guarantee On Demand to możliwe do rozbudowania rozwiązanie typu SaaS (Software-as-a-Service),

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniVista 8770

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System ZINTEGROWANY interfejs zarządzania systemami i urządzeniami ZINTEGROWANY PAKIET OPROGRAMOWANIA Dzisiejsze przedsiębiorstwa stawiają czoła wyzwaniom

Bardziej szczegółowo

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Kompleksowa obsługa sprawozdawczości grup kapitałowych. Aplikacja Asseco CCR to zaawansowane, bezpieczne i intuicyjne narzędzie do obsługi sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

MODEL EFEKTYWNEJ OBSŁUGI KLIENTA Paweł ŚLASKI

MODEL EFEKTYWNEJ OBSŁUGI KLIENTA Paweł ŚLASKI Systemy Logistyczne Wojsk nr 38/2012 MODEL EFEKTYWNEJ OBSŁUGI KLIENTA Paweł ŚLASKI Instytut Logistyki, Wydział Mechaniczny WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Streszczenie. W artykule przedstawiono model efektywnej

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE KONCEPCJI CPFR DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

ZNACZENIE KONCEPCJI CPFR DLA PRZEDSIĘBIORSTWA ZNACZENIE KONCEPCJI CPFR DLA PRZEDSIĘBIORSTWA Iga KOTT Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie CPFR jako koncepcji, która w znaczący sposób ulepsza przepływ informacji między partnerami handlowymi,

Bardziej szczegółowo

ORACLE ADVANCED SUPPLY CHAIN PLANNING

ORACLE ADVANCED SUPPLY CHAIN PLANNING ORACLE ADVANCED SUPPLY CHAIN PLANNING System Oracle Advanced Supply Chain Planning (Zaawansowane Planowanie Łańcucha Dostaw) firmy Oracle jest jedynym rozwiązaniem do zaawansowanego planowania i tworzenia

Bardziej szczegółowo

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym 2012 Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym Maciej Mikulski Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 wersja robocza Proces biznesowy

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

Advanced Cash Management Asseco ACM. acm.asseco.com

Advanced Cash Management Asseco ACM. acm.asseco.com Advanced Cash Management Asseco ACM acm.asseco.com Asseco Advanced Cash Management Asseco ACM Asseco ACM gwarantuje: Obniżenie kosztów mrożenia gotówki o 20% Zmniejszenie liczby interwencji o 20% 20% wzrost

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo