Szkolny wykaz projektów edukacyjnych propozycje tematów projektów na rok szkolny 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolny wykaz projektów edukacyjnych propozycje tematów projektów na rok szkolny 2013/2014"

Transkrypt

1 Szkolny wykaz projektów edukacyjnych propozycje tematów projektów na rok szkolny 2013/2014 Lp. Temat projektu edukacyjnego Cele główne/problematyka 1. Planujemy budżet wycieczki Planujemy wycieczkę/wczasy planujemy budżet, korzystamy z ofert biur podróży, prezentujemy wyniki swojej pracy. Nr w Szkolnym wykazie projektów 1/13/14 2. Dlaczego warto byd wolontariuszem? Poznanie sensu wolontariatu.zachęcanie uczniów do bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.pobudzanie do altruizmu i empatii. 2/13/14 3. Woda w roli głównej. Poznanie budowy i właściwości wody. Poznanie znaczenia wody dla życia na Ziemi. Poznanie sposobów oszczędzania wody. 3/13/14 4. Jak zmieniło się miejsce, w którym mieszkam? 5. Moja Mała Ojczyzna walory przyrodnicze i kulturowe Ziemi Kłodzkiej. 6. Jak ekonomicznie korzystad z energii elektrycznej w gospodarstwie domowym? 7. Jak uczniowie Europy ubierają się do szkoły? Poznanie historii swojej miejscowości, przedstawienie rozwoju swojej miejscowości na przestrzeni lat, podanie korzyści płynących z życia w społeczności, określenie zadao lokalnych stowarzyszeo i organizacji. Wykonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej walorów turystycznych Ziemi Kłodzkiej z uwzględnieniem walorów przyrodniczych kulturowych, z określeniem obszarów i obiektów chronionych. Przygotowanie informacji na temat zużycia energii. Odczytywanie danych wskazao urządzeo pomiarowych. Graficzne przedstawienie danych i wnioskowanie. Wskazywanie zależności działania człowieka. Poznanie sposobów ubierania się uczniów w Europie. Poznanie mechanizmów kreujących modę w danym kraju i/lub szkole. Porównanie mody uczniów innych krajów z uczniami polskich szkół. 4/13/14 5/13/14 6/13/14 7/13/14 1

2 8. Jak się bawią Europejczycy? Budowanie postawy tolerancji wobec odmiennych zachowao kulturowych. 8/13/14 9. Zdrowie = dieta + aktywny tryb życia 10. Jak i dlaczego warto założyd młodzieżowe konto w banku? Czy wiemy jak dbad o zdrowie? Jak kształtowad w społeczności szkolnej postawy zdrowego trybu życia? Uczeo: 1) omawia zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku fizycznego; 2) wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie; 3) wyjaśnia, czym jest zdrowie; wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, na które może mied wpływ; 4) wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia; Konto młodzieżowe - jak wybrad najlepsze? Zalety i wady posiadania konta młodzieżowego. 9/13/14 10/13/ Polskie symbole narodowe Uczeo poznaje historię symboli narodowych, rozumie znaczenie symboli narodowych, wyjaśnia, odwołując się do historycznych i współczesnych przykładów, jaką rolę odgrywają symbole narodowe. Działania: wyszukiwanie informacji w różnych źródłach. Prezentacja: wystawa, prezentacja multimedialna. 11/13/ Czy wiesz, jak odpoczywad? Uświadomienie uczniom zalet płynących ze zdrowego stylu życia. 12/13/ Bajeczne i niecodzienne krajobrazy Ziemi Kłodzkiej Celem jest wyszukanie i sfotografowanie, a następnie przetworzenie za pomocą różnych programów komputerowych, a także tradycyjnego rysunku i malarstwa, bajecznych, a nawet fantastycznych wizji najbliższej okolicy. Efektem koocowym będzie wystawa prac. 13/13/ Ślady Polaków w Ameryce Pogłębianie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych. Poznanie historii Polaków w Ameryce. 14/13/14 2

3 15.,,To lubimy, to nas kręci, a do tego mamy chęci. Czym interesują się gimnazjaliści? 16. Jak rozwija się kult bł. Gerharda Hirschfeldera? Zaprezentowanie różnych form spędzania wolnego czasu w wybranej formie np. pokaz, wystawa, itp. Poznanie zainteresowao młodzieży i sposobów relaksowania się w czasie wolnym od nauki. Propagowanie różnorodnych form aktywnego spędzania wolnego czasu, hobby jako sposób na zdobywanie wiedzy w danej dziedzinie. Doskonalenie własnych umiejętności w określonym zakresie. Wskazanie istniejących dotychczas oraz nowych form kultu błogosławionego Gerharda Hirschfeldera. Uświadomienie roli kultu świętych i błogosławionych na przykładzie bł. Gerharda Hirschfeldera. 15/13/14 16/13/ Polskie symbole narodowe Uczeo poznaje historię symboli narodowych, rozumie znaczenie symboli narodowych, wyjaśnia, odwołując się do historycznych i współczesnych przykładów, jaką rolę odgrywają symbole narodowe. Działania: wyszukiwanie informacji w różnych źródłach. Prezentacja: wystawa, prezentacja multimedialna. 17/13/ Jak przygotowad się do sezonu rowerowego? Zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu. 18/13/14 19.,,Czytanie wciąga! Kampania reklamowa szkolnej lektury. " Zapoznanie ze specyfiką kampanii reklamowej; poszerzenie wiedzy na temat werbalnych środków perswazji i manipulacji stosowanych w reklamie; zainteresowanie uczniów mechanizmami działania reklamy. 19/13/ Czy wiesz, co jesz? Poznanie i stosowanie zasad racjonalnego odżywiania się. Poznanie wartości odżywczych produktów. Zapoznanie się z najczęściej stosowanymi dodatkami do żywności (barwniki, antyutleniacze, środki żelujące i konserwanty). Poznanie przyczyn i przewidywanie skutków niewłaściwego odżywiania się. Kształcenie umiejętności konstruowania prawidłowego jadłospisu i doboru składników odżywczych do swojego wieku. 20/13/14 3

4 21. Światłem malowane. Piękno krajobrazu Kotliny Kłodzkiej Zainteresowanie uczniów fotografią jako sztuką. Dostrzeganie piękna krajobrazu okolicy. Stawianie filozoficznych pytao. Kształcenie umiejętności publicznego prezentowania efektów pracy. 21/13/ Pokochad teatr Projekt zakłada zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej teatru, jego genezy i historii. Uczniowie poznają też różnorodne znaki teatru, specyfikę pracy ludzi związanych z teatrem np. scenografów, kostiumologów, charakteryzatorów, akustyków, reżyserów teatralnych. Nauczą się reguł wykonania afisza teatralnego. Zgromadzą terminologię związaną z tą dziedziną sztuki. Pozyskana z różnorodnych źródeł wiedza znajdzie przełożenie na krótką inscenizację teatralną. 22/13/ Jakie alternatywne źródła energii można wykorzystad w moim regionie? 24. Nawet ptaszek malutki potrzebuje własnej budki - ochrona siedlisk lęgowych ptaków Polsce 25. Jak matematyka pomoże Ci wyremontowad Twój dom? Uczeo poznaje alternatywne źródła energii. Bada sposoby pozyskiwania energii w swojej miejscowości/regionie, gromadzi, analizuje i prezentuje dane statystyczne. Ocenia możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w swojej miejscowości/regionie, prezentuje przykłady już funkcjonujących rozwiązao służących pozyskiwaniu czystej energii. Uświadomienie uczniom, że poprzez budowę i wieszanie budek lęgowych można wspomóc ochronę niektórych gatunków ptaków. Jakie ptaki chronimy w Polsce? Jakie są rodzaje budek lęgowych? Budowa budek lęgowych dla wybranych gatunków ptaków. Współpraca z nadleśnictwem polegająca na zawieszeniu budek lęgowych. Pomoc leśnikom w nasadzeniu lasu jako siedliska lęgowego wielu gatunkówptaków. Określenie potrzeb i możliwości finansowych przy planowaniu remontu mieszkania. Obliczenie pola powierzchni mieszkalnej (ściany, podłogi, sufity). Zastosowanie skali. Obliczenie powierzchni mieszkania i poszczególnych pomieszczeo. Zebranie informacji o materiałach potrzebnych do remontu. Obliczenie ilości potrzebnych materiałów do przeprowadzenia remontu. Porównanie cen materiałów. Wykorzystanie obliczeo procentowych (obniżka - podwyżka). Koszt kredytu w banku. Obliczenie dziennej stawki robotników (malarza, itp.). 23/13/14 24/13/14 25/13/14 4

5 26. Co warto zwiedzid w stolicach, landach i kantonach krajów niemieckojęzycznych. Poszerzenie wiedzy kulturoznawczej w zakresie krajów niemieckojęzycznych.poznanie najpiękniejszych zabytków w krajach DACHL. 26/13/ Okiem reportera - gimnazjum w moich oczach Nagranie filmu o Gimnazjum Publicznym im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku promującego naszą szkołę w środowisku, dotarcie z informacją do przyszłych uczniów naszej szkoły, propagowanie dobrego wizerunku naszej szkoły w środowisku lokalnym. 27/13/ Pamiątka z podróży do Londynu Pogłębianie wiedzy z zakresu znajomości miejsc, kultury i obyczajów w kraju anglojęzycznym oraz doskonalenie umiejętności językowych. Rozbudzanie pozytywnej postawy i motywacji do nauki j. angielskiego. Kształtowanie postawy poznawczej, dociekliwości i samodzielności myślenia. 28/13/ Tradycje i zwyczaje w Wielkiej Brytanii. Uczeo poznaje tradycje, kulturę, zwyczaje w Wielkiej Brytanii. 29/13/14 5

PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE

PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE WSTĘP Lekcje przyrody mają na celu wyposażenie uczniów w wiedzę umożliwiającą im poznanie otaczającego świata,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki w gimnazjum

Program nauczania techniki w gimnazjum Program nauczania techniki w gimnazjum Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania. II. Opracowywanie koncepcji rozwiązań i typowych problemów

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW W ZAKRESIE AKADEMII MŁODYCH LIDERÓW

PROGRAM WARSZTATÓW W ZAKRESIE AKADEMII MŁODYCH LIDERÓW PROGRAM WARSZTATÓW W ZAKRESIE AKADEMII MŁODYCH LIDERÓW WPROWADZENIE Program powstał w związku realizacją, na terenie gminy Błażowa, projektu Przez aktywność do sukcesu. Realizowany on będzie w 9 grupach

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca realizację projektu pn. Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA Program edukacyjny III etapu kształcenia do realizacji we współpracy z biblioteką pedagogiczną oprac. Anna Kulfan Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Filia w Augustowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Gimnazjum Nr 4 w Krakowie WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wymagania edukacyjne Obszary aktywności: 1. Kartkówki, prezentacje, projekty Bardzo istotne jest realizowanie przez uczniów projektów edukacyjnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 I GIMNAZUM W DYNOWIE Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2014 roku Rok szkolny 2014/2015 1 Spis treści: Spis treści:...

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny jako metoda

Projekt edukacyjny jako metoda Projekt edukacyjny jako metoda Metoda projektu jest jedną z aktywizujących metod kształcenia lub szerzej strategią dydaktyczną Metody aktywizujące to metody nauczania zwiększające czynny udział uczących

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo