SPECJALNOŚĆ CHEMIA I ANALIZA ŻYWNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECJALNOŚĆ CHEMIA I ANALIZA ŻYWNOŚCI"

Transkrypt

1 SPECJALNOŚĆ CHEMIA I ANALIZA ŻYWNOŚCI studia magisterskie 1. Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Edward Szłyk Sylwetka absolwenta Student zdobywa wiadomości z zakresu produkcji, analizy i obrotu żywnością. Nabywa umiejętności stosowania nowoczesnych metod instrumentalnych do analizy żywności. Poznaje wybrane zagadnienia dotyczące biotechnologii żywności, towaroznawstwa żywności oraz metod analizy sensorycznej. Nabywa podstawową wiedzę z zakresu toksykologii i higieny żywności oraz poznaje zasady działania systemów zapewnienia i sterowania jakością produkcji (ISO, HACCP) i analizy żywności (GMP, GLP). Posiada umiejętności: rozwiązywania problemów kompleksowej analizy wybranych produktów żywnościowych, z wykorzystaniem nowoczesnych metod instrumentalnych, klasyfikuje produkty spożywcze pod kątem jakości i funkcjonalności przeprowadzania prostych analiz sensorycznych, Stosuje: nowoczesne metody instrumentalne w analizie żywności, podstawowe zasady GLP, GMP. 2. Wykaz przedmiotów - Metody instrumentalne w analizie żywności, - Podstawy bromatologii, - Wybrane zagadnienia z biotechnologii żywności, - Wstęp do towaroznawstwa i analizy sensorycznej żywności, - Systemy zapewnienia i sterowania jakością w przemyśle spożywczym - Toksykologia żywności 3. Plan godzinowy bloku 240 godz. (120 godz. wykłady, ćwiczenia i konwersatoria dostępny dla ogółu studentów i 120 godz. laboratorium dla osób które wybrały specjalność) Lp. Przedmiot 1 Nowoczesne metody instrumentalne w analizie żywności CP Wymiar godzinowy Razem Wykład Laboratorium Ćwiczenia Konwersatorium Podstawy bromatologii Wybrane zagadnienia z biotechnologii żywności 4 Towaroznawstwo i analiza sensoryczna żywności 5 Systemy zapewnienia i sterowania jakością w przemyśle spożywczym Toksykologia żywności Razem ( 240 h)

2 4. Opis każdego przedmiotu NOWOCZESNE METODY INSTRUMENTALNE W ANALIZIE ŻYWNOŚCI Prowadzący zajęcia: wykład: Prof. dr hab. Edward Szłyk laboratorium: dr A. Jastrzębska, dr M. Kurzawa, dr Aleksandra Szydłowska-Czerniak Wykład 15 godz. waga: 60 % EGZ semestr: I Jeden egzamin dla całego bloku 120h pisemny z wagami każdego wykładu według obciążenia godzinowego/ semestr: Laboratorium 90 godz. waga: 40 % ZAL semestr: II Kierownik laboratorium dr Marzanna Kurzawa Waga przedmiotu Skrócony opis: 7 ECTS Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z możliwością wykorzystania nowoczesnych metod instrumentalnych do analizy żywności. Student nabywa umiejętność wyboru odpowiednich procedur w analizie żywności. Absolwent posiada umiejętność obsługi aparatury analitycznej i wykonywania analizy żywości wg procedur, PN, Zakładowych Procedur Kontroli Jakości, norm UE. Opis przedmiotu: Wykład: Zastosowanie nowoczesnych metod instrumentalnych w analizie jakościowej i ilościowej żywności, dodatków do żywności oraz substancji niepożądanych. Walidacja metod, podstawowe kryteria oceny jakości produktów spożywczych. Metody chromatograficzne, elektrochemiczne, spektroskopowe w analizie żywności. Laboratorium: Nowoczesne metody przygotowania próbek do analizy - mineralizacja mikrofalowa, ekstrakcja ciśnieniowa, zatężanie próbek, SPE. Oznaczania mikro i makroelementów w żywności. Oznaczanie śladowych ilości metali w żywności. Badanie zafałszowań żywności (IR, NIR, analiza termiczna). Oznaczanie środków konserwujących (UV-Vis, HPLC, NMR, citp). Ćwiczenia typu case study wybranych artykułów spożywczych. Literatura: 1. red. Z. E. Sikorski, Chemia Żywności, WNT red. U. Świetlikowska, Surowce spożywcze, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1995, 3. Z. Marzenko, M. Balcerzak, Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, PWN, Warszawa, Jankiewicz M. Kędzior Z (red.). Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii. Wydawnictwo AR, Poznań Red. A. Klepacka, Analiza żywności, SGGW, Warszawa, 2005 Uwagi:

3 INSTRUMENTAL METHODS IN FOOD ANALYSIS Teaching staff: Lecture: prof. dr hab. Edward Szłyk Laboratory: dr A. Jastrzębska, dr M. Kurzawa, dr Aleksandra Szydłowska Czerniak Lecture 15h : 60 % EGZ semestr: I Laboratory 90h. : 40 % ZAL semestr: II Laboratory head dr Marzanna Kurzawa Credit points 7 ECTS Short description: (max 1000 characters) Lecture is focused on contemporary instrumental analytical methods in food analysis. Spectroscopic, electrochemical and chromatographic methods and their applications in food analyses will be presented. Student acquire knowledge on: quantitative and qualitative aspects of instrumental methods and understanding of instruments performance. In this block students acquire skills of food sample preparation, calibration rules, running analyses, methods of results preparation using statistical analysis. Description: Lecture (max 4000 characters) Instrumental methods applied in food analysis spectroscopic (electronic, absorption, fluorescence, AAS), usage of analyticalsensors. Electrochemical and chromatographic methods for determination of food ingredients, additives and dietary supplements. Validation of analyses, quality parameters of food, chemometry in food analysis. Laboratory Sampling and sample preparation - mineralization, extraction, sample preconcentration, SPE. Determination of micro and macroelements in food by electrochemical methods, UV-VIS and Fluorescence spectroscopy, AAS, ICP AES. Investigation of malfunctions in food (IR, NIR). Determination of preservatives in food. Laboratory case studies of the chosen food products, chemommetry in data preparation. Bibliography: (max 1000 characters) 1. red. Z. E. Sikorski, Chemia Żywności, WNT red. U. Świetlikowska, Surowce spożywcze, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1995, 3. Z. Marzenko, M. Balcerzak, Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, PWN, Warszawa, Jankiewicz M. Kędzior Z (red.). Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii. Wydawnictwo AR, Poznań Red. A. Klepacka, Analiza żywności, SGGW, Warszawa, 2005 Note:

4 PODSTAWY BROMATOLOGII Prowadzący zajęcia: dr Aneta Jastrzębska Wykład 10 godz. waga: 60 % ZAL semestr: I Konwersatorium 15 godz. waga: - 40 % ZAL semestr: I Waga przedmiotu 1 ECTS Skrócony opis: Student zdobywa wiedzę o zagadnieniach dotyczących żywienia człowieka i toksykologii żywności. Opanowuje umiejętność oceny jakości zdrowotnej żywności. Przekazana zostanie wiedza o sposobach oceny żywności i jakości zdrowotnej żywności. Opis przedmiotu: Wykład: Zakres wykładu obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące żywienia człowieka, definicje związane z pojęciem racjonalnego odżywiania, zapotrzebowania energetycznego oraz omówienie niezbędnych składników odżywczych ich źródeł biodostępności i znaczenie dla organizmu człowieka. Omówione będą pojęcia żywności funkcjonalnej (specjalnej, dedykowanej, gotowej), suplementy diety oraz żywność genetycznie modyfikowana. Konwersatorium Dyskusja i omówienie podstawowych składników żywności; przemian składników odżywczych w organizmie człowieka; podstaw racjonalnego żywienia; podstaw dietetyki w chorobach cywilizacyjnych. Literatura: 1. F. Świderski, Żywność funkcjonalna i żywność wygodna, WNT, Warszawa, A. McHughen, Żywność genetycznie modyfikowana, WNT, Warszawa, Z.S. Sikorski, Chemia żywności, WNT, Warszawa, S. Ziemlański, Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy, PWN, Warszawa D. Kołożyn-Krajewska, Higiena produkcji żywności, SGGW, Warszawa, 2003 Uwagi:

5 FUNDAMENTALS OF BROMATOLOGY Teaching staff: Lecturer: dr Aneta Jastrzębska Lecture 10 h : 60 % ZAL semestr: I Seminar 15 h : 40 % ZAL semestr: I Credit points 1 ECTS Short description: The course give knowledge on the main issues on human nutrition. Student acquire skills evaluation of food. Lecture The main issues on human nutrition will be presented. Problems of rational nutrition. Necessary ingredients of food, sources and bioavailability will be discussed. The rules of rational diet. Calorific value of food, application in human diet, antioxidants in food and their role in healthy diet will be presented. Functional food (specialized, dedicated, ready to use). Diet supplements. GMO food. Food contamination, types and sources. Seminar Short presentations of main ingredients of food, basics of rational diet. Bibliography: (max 1000 characters) 1. F. Świderski, Żywność funkcjonalna i żywność wygodna, WNT, Warszawa, A. McHughen, Żywność genetycznie modyfikowana, WNT, Warszawa, Z.S. Sikorski, Chemia żywności, WNT, Warszawa, S. Ziemlański, Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy, PWN, Warszawa D. Kołożyn-Krajewska, Higiena produkcji żywności, SGGW, Warszawa, 2003 Note:

6 WYBRANE ZAGADNIENIA Z BIOTECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Prowadzący zajęcia: dr Marcin Cichosz, wykład + konwersatorium Wykład 15 godz. waga: 60 % ZAL semestr: II Konwersatorium 15 godz. waga: 40 % ZAL semestr: II Waga przedmiotu 2 ECTS Skrócony opis: Słuchacze nabywają wiedzę na temat zagadnień dotyczących biotechnologii żywności. Omówione zostaną powszechnie stosowane procesy enzymatyczne i fermentacyjne w procesach technologicznych żywności. Student zdobywa wiedzę umiejętność wyboru procesów biotechnologicznych do zastosowań w przemyśle spożywczym. Opis przedmiotu: Wykład: Tematyka obejmuje znaczenie gospodarcze biotechnologii żywności, podstawowe procesy w biotechnologii oraz biotechnologia wybranych składników żywności. Przedstawione zostaną wybrane procesy enzymatyczne i technologie fermentacyjne oraz biologiczne metody analizy żywności Konwersatorium: Dyskusja nad wybranymi procesami biotechnologicznymi stosowanymi w produkcji żywności i leków oraz wykorzystaniem modyfikacji genetycznych w produkcji żywności. Literatura: 1. W. Bednarski, A. Repsa, Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa, E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk, Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa, red. Z. E. Sikorski, Chemia Żywności, WNT 2000 Uwagi:

7 SELECTED TOPICS OF FOOD BIOTECHNOLOGY Teaching staff: Lecturer dr M. Cichosz, Lecture 15h: 60 % ZAL semestr: II Seminar 15h 40 % ZAL semestr: II Credits points 2 ECTS Short description: Selected areas of food biotechnology will be presented. Application of common enzymatic and fermentational processes of food technolology. Description Lecture: Biotechnology of food importance for economy development. Selected topics of molecular biology. Biological functions of proteins, cell engineering, raw materials in biotechnology. Fundamental processes in biotechnology, biotechnology of food ingredients, enzymatic processes and fermentaional technologies, biological methods of food analysis. Seminar: Discussion on food industry with implementation of biotechnology, biotechnological methods of food production, application of genetical modification in food production. Literatura: 1. W. Bednarski, A. Repsa, Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa, E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk, Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa, red. Z. E. Sikorski, Chemia Żywności, WNT 2000 Note:

8 TOWAROZNAWSTWO I ANALIZA SENSORYCZNA ŻYWNOŚCI Prowadzący zajęcia: dr Aleksandra Szydłowska-Czerniak - wykład Wykład 15 godz. waga: 60 % ZAL semestr: I Laboratorium 30 godz. waga: 40 % ZAL semestr: I Kierownik laboratorium dr Aleksandra Szydłowska-Czerniak Waga przedmiotu 3 ECTS Skrócony opis: W ramach zajęć omówione zostaną wiadomości związane z towaroznawstwem żywności oraz analizą sensoryczną środków spożywczych. Student nabywa umiejętność sensorycznej oceny żywności. Opis przedmiotu: Wykład: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z pojęciem towaroznawstwa oraz przekazanie wiadomości potrzebnych do ogólnie pojętej oceny produktów spożywczych. Wykład będzie obejmował klasyfikację towarów żywnościowych. Zostaną przedstawione czynniki wpływające na jakość towaru. Omówione zostaną metody badań wykorzystywane w ocenie jakości towaru spożywczego oraz charakterystyka wybranych produktów spożywczych. Przedstawione zostaną wymagania dotyczące znakowania produktów żywnościowych. Analiza sensoryczna produktów spożywczych. Metody analizy sensorycznej i sposób ich przeprowadzania. Metody oceny autentyczności produktów spożywczych oraz wartości odżywczej. Laboratorium: Analiza sensoryczna wybranych produktów żywnościowych Literatura: 1. Tilgner D.J., Analiza organoleptyczna żywności, WPLiS, Warszawa Polskie Normy. 3. red. Z.E. Sikorski, Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności, WNT, Warszawa red. Z. E. Sikorski, Chemia Żywności, WNT 2000, 5. A. Lepka, Towaroznawstwo produkty spożywcze, PWN, Warszawa, red. A. Klepacka, Analiza żywności, skrypt SGGW, Warszawa, 2005 Uwagi:

9 COMMODITY AND SENSORY ANALYSIS OF FOOD Teaching Staff: Lecturer: dr Aleksandra Szydłowska-Czerniak Laboratory: dr Aleksandra Szydłowska-Czerniak Lecture 15 h 60 % ZAL semestr: I Laboratory 30 h 40 % ZAL semestr: I Laboratory head: Credits points 3 ECTS Short description: Main aspects of commodity and sensory analysis of food will presented. Description Lecture: Students receive knowledge on commodity of food and classification of food products. Parameters of food quality will presented. Methods of food classifications and characterics of selected food products will be used for quality assesment. Food marking according to the EU standards. Sensory analysis of food products. Techniques and procedures of food sensory analysis. Methods of food authenticity characteristics. Nutrition values of food. Laboratory: Sensory analysis of selected food products. Bibliography: 1. Tilgner D.J., Analiza organoleptyczna żywności, WPLiS, Warszawa red. Z.E. Sikorski, Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności, WNT, Warszawa red. Z. E. Sikorski, Chemia Żywności, WNT 2000, 4. A. Lepka, Towaroznawstwo produkty spożywcze, PWN, Warszawa, red. A. Klepacka, Analiza żywności, skrypt SGGW, Warszawa, 2005 Note:

10 SYSTEMY ZAPEWNIENIA I STEROWANIA JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI Prowadzący zajęcia: dr Marzanna Kurzawa - wykład + ćwiczenia Wykład 5 godz. waga: 60 % ZAL semestr: III Ćwiczenia 5 godz. waga: 40 % ZAL semestr: III Waga przedmiotu 1 ECTS Skrócony opis: W ramach zajęć studenci poznają zagadnienia związane z systemami zapewnienia jakości produktów spożywczych, światowym prawem żywnościowym oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej. Nabywają umiejętności pracy w zespołach ISO i HACCP. Opis przedmiotu: Wykład: Celem wykładu będzie zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Rozwój systemów zapewnienia jakości i zarządzania jakością. Jakość żywności oraz prawo żywnościowe światowe (Codex Allimentarius), europejskie oraz polskie. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej. Zasady systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO 9000 oraz HACCP. Ćwiczenia: Przykładowe omówienie procesu produkcyjnego pod kątem analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Literatura: 1. Red. D. Kołożyn-Krajewska, Higiena produkcji żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa J. Kijowski, T. Sikora, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, WNT, Warszawa 2003 Uwagi:

11 QUALITY ASSURANCE AND CONTROL SYSTEMS IN FOOD ANALYSIS AND INDUSTRY Teaching Staff: Lecturer: dr Marzanna Kurzawa Lecture 5h: 40% ZAL semestr: III Practice 5h : 60 % ZAL semestr: III Credit points 1 ECTS Short description: Systems of food quality assurance according European Law will be presented. Students acquire knowledge on ISO and HACCP systems, GLP, GHP and GMP and skills in quality assurance assessment. Description Lecture: Problems of the food safety will be presented. Quality assurance and control systems will be discussed basing on the Codex Allimentarius, European and Polish Law. ISO 9000, 9002 and HACCP will be described. Students will be acqainted with Good Laboratory Practice, Good Manufacturing Practice, and Good Hygene Practice rules and main problems. Seminar: ISO 9000 and HACCP systems will be trained. Bibliography 1. Red. D. Kołożyn-Krajewska, Higiena produkcji żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa J. Kijowski, T. Sikora, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, WNT, Warszawa 2003 Note:

12 TOKSYKOLOGIA ŻYWNOŚCI Prowadzący zajęcia: dr hab. Iwona Łakomska - wykład + konwersatorium Wykład 10 godz. waga:60 % ZAL semestr: II Konwersatorium 15 godz. waga: 40 % ZAL semestr: II Waga przedmiotu 1 ECTS Wykład: Podstawowe wiadomości z toksykologii: definicja i zakres toksykologii żywności, trucizny, zatrucia, kryteria oceny higieniczno-toksykologicznej związków chemicznych, toksykologia związków chemicznych występujących w żywności. Chemiczne związki celowo dodawane do żywności. Szkodliwe związki chemiczne występujące surowcach i produktach żywnościowych wskutek zanieczyszczenia chemicznego środowiska (m.in. metale ciężkie, pestycydy, dioksyny, WWA itp.). Oddziaływanie toksyn na organizm człowieka. Konwersatorium: Opracowywanie i referowanie wybranych przez studentów zagadnień rozszerzających zakres wykładów. Po wygłoszeniu referatu odbywa się dyskusja z udziałem wszystkich studentów. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej 1. S. Ball, Toksykologia żywności bez tajemnic, Medyk, Warszawa H. Gertig, Żywność a zdrowie, PZWL, Warszawa, N. Nikonorow, Toksykologia żywności, PZWL, Warszawa, W. Seńczuk (red.). Toksykologia, PZWL, Warszawa, W. Sobczyk, Substancje obce w żywności. Żywność bezpieczna, WNAP, Kraków, 2000

13 FOOD TOXICOLOGY dr hab. Iwona Łakomska LECTURE +seminar Lecture 10h. :60 % ZAL semestr: II Seminar 15 h: 40 % ZAL semestr: II Credit points 1 ECTS Lecture: Basic knowledge on toxicology of food, toxins, criteria of hygine and toxicological qualifications of chemicals applied in food production. Chemicals added to food during plantation process and in food industry. Hazardous chemicals present in raw products and industrial food ( heavy metals, pesticides, dioxines, WWA, etc.). Mechanisms of toxins interaction in human body. Seminar: Presentation of selected topics extending knowledge from the lectures. Students communications and discussion.. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej 1. S. Ball, Toksykologia żywności bez tajemnic, Medyk, Warszawa H. Gertig, Żywność a zdrowie, PZWL, Warszawa, N. Nikonorow, Toksykologia żywności, PZWL, Warszawa, W. Seńczuk (red.). Toksykologia, PZWL, Warszawa, W. Sobczyk, Substancje obce w żywności. Żywność bezpieczna, WNAP, Kraków, 2000

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji

Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji Agnieszka Rola-Jarzębowska Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji Wstęp

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Zał. nr 4 do ZW 33/0 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Name in English MACROECONOMIC MODELING Main field of study (if applicable): Management

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Advanced Internet Technologies

Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Advanced Internet Technologies KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Advanced Internet Technologies Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Egzamin Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Podstawowe pojęcia i określenia z zakresu towaroznawstwa żywności 1.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA STACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PRODUKCJI I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA PRODUKCJI I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KOMITET NAUK O ŻYWNOŚCI PAN TECHNOLOGIA PRODUKCJI I BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2012 Redaktor Wydawnictwa: Joanna Świrska-Korłub Redakcja techniczna i

Bardziej szczegółowo

SELECTED PROBLEMS OF AUTHENTICATION AND TRACEABILITY OF ORGANIC FOOD

SELECTED PROBLEMS OF AUTHENTICATION AND TRACEABILITY OF ORGANIC FOOD Maria ŚMIECHOWSKA Akademia Morska w Gdyni Katedra Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa e-mail: smiemari@am.gdynia.pl SELECTED PROBLEMS OF AUTHENTICATION AND TRACEABILITY OF ORGANIC FOOD Summary The paper describes

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 135 Review papers UNIVERSITY EDUCATION QUALITY SYSTEM ASSUMPTIONS VS. PRACTICE IN THE CONTEXT OF THE BOLOGNA PROCESS University education quality system RYSZARD

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność Nauki Polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych. Polish Science Innovation in research and development applications

Innowacyjność Nauki Polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych. Polish Science Innovation in research and development applications TMKARPIŃSKI PUBLISHER Innowacyjność Nauki Polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych Polish Science Innovation in research and development applications Marek Białach Miłosz Huber Eliza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 ORGANIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA I RADĘ DOKTORANTÓW UEP KOMUNIKATY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Komitet Organizacyjny Sesji Sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu

SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu Kierunek Specjalność Nazwa przedmiotu Typ przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów, semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ekonomia Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP

GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP OFERTA: 1. Szkolenia otwarte, zamknięte i na życzenie 2. Badanie potrzeb szkoleniowych 3. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych 4. Kurs chromatografii 5. Konsulting przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo