Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika

2 Podręcznik użytkownika programu Norton AntiVirus 2006 Wersja dokumentacji 12.0 Copyright 2005 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa Symantec, logo Symantec, nazwy Norton Ghost, Norton GoBack, LiveUpdate, Norton AntiSpam, Norton AntiVirus, Norton Internet Security, Norton Personal Firewall, Norton Protection Center, Norton SystemWorks, Symantec Security Check i Symantec Security Response są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Symantec Corporation lub jej filii, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Produkt opisany w tym dokumencie jest dystrybuowany na licencji ograniczającej jego używanie, kopiowanie, dystrybucję i dekompilację/inżynierię odwrotną. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać w jakiejkolwiek postaci za pomocą jakichkolwiek środków bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Symantec Corporation i jej filii. TA DOKUMENTACJA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST I WSZELKIE JAWNE LUB DOROZUMIANE WARUNKI, ZOBOWIĄZANIA I GWARANCJE, WŁĄCZNIE Z DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU I GWARANCJAMI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SĄ WYKLUCZONE W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. FIRMA SYMANTEC CORPORATION W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU ZE SZKODAMI BEZPOŚREDNIMI, POŚREDNIMI LUB WTÓRNYMI POWSTAŁYMI WSKUTEK LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM TEJ DOKUMENTACJI. FIRMA SYMANTEC ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN W INFORMACJACH ZAWARTYCH W TEJ DOKUMENTACJI. Symantec Corporation Stevens Creek Blvd. Cupertino, CA

3 Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Instalacja Zanim rozpoczniesz... 5 Instalowanie programu Norton AntiVirus... 5 Konfigurowanie programu Norton AntiVirus... 6 Jeśli ekran początkowy nie został wyświetlony... 7 Wprowadzenie Uruchamianie programu Norton AntiVirus... 9 Aktywacja produktu Korzystanie z głównego okna programu Sprawdzanie stanu ochrony podczas pracy Reagowanie na komunikaty programu Norton Protection Center Więcej informacji Reagowanie w sytuacjach awaryjnych Problemy z zainstalowaniem produktu W razie podejrzeń infekcji wirusowej komputera Rozwiązania w dziedzinie pomocy technicznej dla regionu EMEA Indeks

4 4 Spis treści

5 Instalacja 1 Ten rozdział obejmuje następujące zagadnienia: 1 Zanim rozpoczniesz 1 Instalowanie programu Norton AntiVirus 1 Konfigurowanie programu Norton AntiVirus 1 Jeśli ekran początkowy nie został wyświetlony Zanim rozpoczniesz Przed rozpoczęciem należy zamknąć wszystkie otwarte programy na komputerze. Inne otwarte programy mogą zakłócić proces instalacji. Jeśli na komputerze są zainstalowane inne programy antywirusowe, zostanie wyświetlony ekran ułatwiający ich usunięcie. Aby usunąć te programy, postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Instalowanie programu Norton AntiVirus Program Norton AntiVirus można zainstalować z dysku CD lub z pobranego pliku. Patrz Jeśli ekran początkowy nie został wyświetlony str. 7 Przed rozpoczęciem należy zamknąć wszystkie otwarte programy na komputerze. Aby zainstalować program Norton AntiVirus: 1 Wykonaj jedną z następujących czynności: 1 Jeżeli program jest instalowany jest z dysku CD, włóż dysk CD do napędu CD-ROM. 1 Jeżeli kopia programu Norton AntiVirus została pobrana z sieci, kliknij dwukrotnie pobrany plik, a następnie przejdź do kroku 4. 2 W oknie powitalnym kliknij przycisk Zainstaluj program Norton AntiVirus, aby rozpocząć instalację.

6 6 Instalacja Konfigurowanie programu Norton AntiVirus w 3 W oknie powitalnym kliknij przycisk Dalej.. Skanowanie przedinstalacyjne uruchomi się automatycznie. Podczas tego skanowania, które potrwa kilka minut, podjęta zostanie próba naprawy wszelkich wirusów lub problemów z komputerem. Jeśli wyświetlony zostanie ekran Wykryto uruchomione aplikacje, zamknij wszystkie otwarte programy, a następnie kliknij przycisk Uruchom skanowanie. Po rozpoczęciu skanowania można wykonać jedną z następujących czynności: 1 Aby zatrzymać skanowanie, kliknij przycisk Zatrzymaj skanowanie. 1 Po zakończeniu skanowania kliknij przycisk Pokaż szczegóły, aby wyświetlić wyniki skanowania, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli w okienku szczegółów wyświetlana jest lista nieusuniętych wirusów, elementy te zostaną poddane kwarantannie. Po ukończeniu instalacji i konfiguracji można je usunąć z komputera. w 4 Zapoznaj się z umową licencyjną, kliknij przycisk Akceptuję warunki umowy licencyjnej, a następnie w razie wyświetlenia monitu wpisz klucz produktu. Odrzucenie umowy licencyjnej uniemożliwi kontynuowanie instalacji. 5 Kliknij przycisk Dalej. 6 W oknie Wybór folderu docelowego zaakceptuj lokalizację domyślną albo wybierz folder, w którym chcesz zainstalować program Norton AntiVirus. 7 Kliknij przycisk Dalej. W oknie Postęp instalacji wyświetlony zostanie postęp instalacji. Może to potrwać kilka minut. 8 Kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer. Komputer nie będzie chroniony do chwili ponownego uruchomienia i ukończenia konfigurowania programu. Po ponownym uruchomieniu komputera zaczekaj na otwarcie okna programu Norton AntiVirus na pulpicie. Może to potrwać kilka minut. Konfigurowanie programu Norton AntiVirus Aby skonfigurować program, trzeba się połączyć z Internetem. w Podczas konfiguracji można aktywować i zarejestrować produkt, przeskanować komputer w poszukiwaniu zagrożeń i pobrać aktualizacje systemu ochrony antywirusowej. W razie wybrania opcji zarejestrowania produktu później albo problemów z zarejestrowaniem można dokonać rejestracji w internetowej witrynie firmy Symantec. W Internecie przejdź do następującego adresu URL: Aby skonfigurować program Norton AntiVirus: 1 W oknie powitalnym konfiguracji kliknij przycisk Dalej. 2 W oknie Aktywacja upewnij się, że masz połączenie z Internetem, a następnie kliknij przycisk Dalej. Aktywacja może potrwać kilka minut.

7 Instalacja Jeśli ekran początkowy nie został wyświetlony 7 3 W oknie Aktywacja ukończona sprawdź informacje o subskrypcji, a następnie kliknij przycisk Drukuj, aby wydrukować klucz produktu. Klucz produktu będzie niezbędny do zainstalowania produktu na nowym komputerze. 4 Kliknij przycisk Dalej. Połączenie może potrwać kilka minut. 5 W oknie Tworzenie konta Norton Account wykonaj jedną z następujących czynności: 1 Aby utworzyć nowe konto Norton Account, wypełnij sekcję Utwórz nowe konto, a następnie kliknij przycisk Prześlij. 1 Jeśli masz już konto programu marki Norton, wypełnij sekcję Mam już konto, a następnie kliknij przycisk Zaloguj. 6 W oknie potwierdzenia kliknij przycisk Dalej. 7 Jeśli wyświetlone zostanie okno Zabezpieczenia, firma Symantec zaleca pozostawienie wszystkich opcji zaznaczonych, aby umożliwić ochronę komputera przez produkty marki Norton. Następnie kliknij przycisk Dalej, aby zamknąć to okno. 8 Zapoznaj się z informacjami w oknie Dziękujemy, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby umożliwić programowi Norton AntiVirus wykonanie następujących zadań: Uruchom usługę LiveUpdate Pobranie i zainstalowanie aktualizacji systemu ochrony. Skanuj teraz Skanowanie komputera w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 9 W oknie Usługa LiveUpdate zapraszamy kliknij przycisk Dalej, aby uruchomić pobieranie aktualizacji. Może to potrwać kilka minut. 10 Po ukończeniu aktualizacji kliknij przycisk Zakończ, aby rozpocząć skanowanie antywirusowe. Może to potrwać kilka minut. Zalecane jest dokończenie skanowania. Po rozpoczęciu skanowania można wykonać jedną z następujących czynności: 1 Aby zatrzymać skanowanie, kliknij przycisk Zatrzymaj skanowanie. 1 Aby tymczasowo zatrzymać skanowanie, kliknij przycisk Wstrzymaj. Aby ponownie uruchomić skanowanie, kliknij przycisk Wznów. 11 W oknie Skanowanie ukończone sprawdź szczegóły skanowania, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Jeśli ekran początkowy nie został wyświetlony Czasami dysk CD umieszczony w napędzie CD-ROM nie jest uruchamiany automatycznie. Aby uruchomić instalację programu z dysku CD produktu: 1 Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer na pulpicie. 2 W oknie Mój komputer kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD-ROM. 3 Na liście plików kliknij dwukrotnie ikonę CDstart.exe.

8 8 Instalacja Jeśli ekran początkowy nie został wyświetlony

9 Wprowadzenie 2 Ten rozdział obejmuje następujące zagadnienia: 1 Uruchamianie programu Norton AntiVirus 1 Aktywacja produktu 1 Korzystanie z głównego okna programu 1 Sprawdzanie stanu ochrony podczas pracy 1 Reagowanie na komunikaty programu Norton Protection Center 1 Więcej informacji Uruchamianie programu Norton AntiVirus Patrz Reagowanie na komunikaty programu Norton Protection Center str. 14 Program Norton AntiVirus chroni komputer, na którym został zainstalowany. Nie trzeba go dodatkowo uruchamiać, aby system był chroniony. Jeśli program Norton AntiVirus wykryje sytuację wymagającą interwencji użytkownika, wyświetlone zostanie okno umożliwiające jej rozwiązanie. W dowolnym momencie można uruchomić program Norton AntiVirus w celu zmiany ustawień, sprawdzenia stanu zabezpieczeń lub wykonania konserwacji okresowej. Wszystkie funkcje są dostępne w oknie głównym programu. Aby uruchomić program Norton AntiVirus: 4 Wykonaj jedną z następujących czynności: 1 Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start > Programy > Norton AntiVirus > Norton AntiVirus. 1 Na pasku zadań systemu Windows XP kliknij przycisk Start > Wszystkie programy > Norton AntiVirus > Norton AntiVirus. 1 Kliknij dwukrotnie ikonę Norton AntiVirus na pulpicie systemu Windows. 1 Kliknij dwukrotnie ikonę Norton AntiVirus na pasku zadań systemu Windows. W systemie Windows XP pasek zadań jest zwany obszarem powiadomień.

10 10 Wprowadzenie Aktywacja produktu Aby uzyskać dostęp do programu Norton AntiVirus z menu skrótów: 1 Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer na pulpicie Windows. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy żądany dysk, folder lub plik, a następnie wybierz dostępną opcję. Aby uzyskać dostęp do funkcji z paska narzędzi Eksploratora Windows: 1 Otwórz Eksploratora Windows. 2 Wybierz ikonę pliku, folderu lub dysku. 3 Kliknij ikonę programu Norton AntiVirus na pasku narzędzi Eksploratora Windows, a następnie wybierz żądaną opcję z listy. Aby wyświetlić przycisk i menu Norton AntiVirus na pasku narzędzi Eksploratora Windows: 1 Otwórz Eksploratora Windows. 2 W Eksploratorze Windows, w menu Widok kliknij polecenie Paski narzędzi > Norton AntiVirus. 3 Kliknij strzałkę z prawej strony przycisku Norton AntiVirus, aby wyświetlić dodatkowe opcje. Aktywacja produktu Aktywacja produktu ogranicza piractwo oprogramowania i gwarantuje, że użytkownik stosuje autentyczne oprogramowanie firmy Symantec. w Jeśli produkt nie został aktywowany podczas instalacji, do chwili aktywacji produktu regularnie będzie wyświetlany alert Wymagana aktywacja. Produkt należy aktywować w czasie wskazanym w alercie. W przeciwnym razie produkt przestanie działać. Produkt można aktywować przy użyciu okna alertu Wymagana aktywacja lub za pomocą opcji Aktywacja w menu Pomoc. Aktywacja zajmuje nie więcej niż kilka minut. Aby aktywować produkt przy użyciu okna alertu Wymagana aktywacja: 1 W wyświetlonym oknie alertu kliknij przycisk Aktywuj teraz. 2 Kliknij przycisk OK. 3 W oknie Aktywacja kliknij przycisk Dalej. 4 W oknie Aktywacja powiodła się kliknij przycisk Zakończ. Aby aktywować produkt przy użyciu menu Pomoc: 1 U góry okna głównego kliknij przycisk Pomoc, a następnie kliknij polecenie Aktywacja. 2 W oknie Aktywacja kliknij przycisk Dalej. 3 W oknie Aktywacja powiodła się kliknij przycisk Zakończ. W razie problemów z aktywacją Jeśli nie można nawiązać połączenia z serwerami firmy Symantec w celu aktywacji produktu, najpierw należy sprawdzić, czy na komputerze działa oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej

11 Wprowadzenie Korzystanie z głównego okna programu 11 (zainstalowane lokalnie albo na serwerach usługodawcy internetowego), które może blokować połączenia. W razie stosowania oprogramowania do kontroli rodzicielskiej może wystąpić problem z połączeniem. W razie podejrzenia, że komunikacja jest blokowana przez kontrolę rodzicielską, narzędzia kontroli rodzicielskiej należy tak skonfigurować, aby wyłączyć blokowanie procedury aktywacji. Aby zmienić konfigurację, należy się zalogować w programie do kontroli rodzicielskiej (lub w Internecie za pośrednictwem usługodawcy internetowego) jako administrator. Jeśli problem występuje z powodów innych niż kontrola rodzicielska lub nie można zmienić konfiguracji kontroli rodzicielskiej w celu rozwiązania problemu, możliwe jest dokonanie aktywacji przez telefon. w Aby wykonać aktywację telefonicznie: Przed rozpoczęciem należy przygotować kartkę papieru i długopis, aby móc zapisać kod odblokowujący podany pod koniec rozmowy. 1 Zakończ połączenie z Internetem. 2 W oknie Problem z połączeniem kliknij opcję Aktywuj oprogramowanie telefonicznie, a następnie kliknij przycisk Dalej. 3 W oknie Aktywacja telefoniczna wybierz kraj. 4 Wybierz numer telefonu wyświetlony w polu z prawej strony. 5 Wykonaj podane instrukcje głosowe. Korzystanie z głównego okna programu Po uruchomieniu programu Norton AntiVirus wyświetlane jest jego okno główne. Przyciski w górnej oraz lewej części okna głównego umożliwiają dostęp do wszystkich funkcji i opcji programu Norton AntiVirus oraz do systemu Pomocy. Aby korzystać z okna głównego programu: 1 Uruchom program Norton AntiVirus. 2 W lewej części okna głównego kliknij funkcję, aby wyświetlić jej składniki, a następnie kliknij żądany składnik. 3 W środkowej części okna kliknij podkreślone łącze, którego chcesz użyć.

12 12 Wprowadzenie Sprawdzanie stanu ochrony podczas pracy 4 Kliknij przycisk u góry głównego okna programu. Dostępne są następujące opcje: LiveUpdate Umożliwia sprawdzenie dostępności aktualizacji zainstalowanych produktów firmy Symantec. Opcje Umożliwia dostosowywanie funkcji programu Norton AntiVirus. Pomoc Zapewnia dostęp do Pomocy programu Norton AntiVirus i innych zainstalowanych produktów firmy Symantec. Sprawdzanie stanu ochrony podczas pracy Podczas używania komputera program Norton Protection Center monitoruje poziom zabezpieczeń działań użytkownika przed zagrożeniami i szkodami. Przed rozpoczęciem pracy można za pomocą programu Norton Protection Center sprawdzić, czy jej rozpoczęcie będzie bezpieczne. Główne okno programu Norton Protection Center zawiera zestawienie bieżącego poziomu ochrony różnych czynności wykonywanych przez użytkownika, takich jak korzystanie z poczty lub przeglądanie witryn internetowych. Program ocenia ogólny poziom ochrony na podstawie informacji o zainstalowanych na komputerze programach zabezpieczających. Wskaźnik stanu wyświetlany jest także na pasku zadań systemu Windows. Możliwe są następujące poziomy stanu zabezpieczeń: OK Nie jest wymagane żadne działanie użytkownika. Wymaga uwagi Niektóre kwestie wymagają uwagi użytkownika, ale komputer nie jest zagrożony. Pilnie wymaga uwagi Niektóre problemy zagrażają bezpieczeństwu danych lub wydajności pracy komputera. Użytkownik otrzymuje informacje o zmianie poziomu zabezpieczeń z poziomu OK na niższy nawet bez uruchamiania produktu. Program Norton Protection Center wyświetla alert, jeśli pilnie wymagana jest interwencja użytkownika. Alerty te są wyświetlane nad paskiem zadań systemu Windows.

13 Wprowadzenie Sprawdzanie stanu ochrony podczas pracy 13 Oprócz wyświetlania ogólnego poziomu zabezpieczeń program Norton Protection Center wyświetla także poziom zabezpieczeń dla każdej z poniższych kategorii: Podstawy zabezpieczeń Ochrona komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami oraz częste aktualizacje ochrony. Kategoria ta informuje, czy dysk twardy był niedawno skanowany w poszukiwaniu wirusów, czy włączona jest ochrona przed programami typu spyware, oraz czy aktualizacje systemu Windows i (ewentualnie) aktualizacje programu antywirusowego są pobierane automatycznie. Poczta i komunikatory Ochrona wiadomości i wiadomości w komunikatorach internetowych przed wirusami, robakami, spamem, wyłudzeniami danych, kradzieżą tożsamości i innymi zagrożeniami. Przeglądanie Internetu Ochrona komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa podczas używania przeglądarki internetowej, pobierania plików i strumieni muzycznych oraz grania w gry. Kategoria ta obejmuje także oprogramowanie do blokowania reklam i okienek wyskakujących oraz informuje, czy włączone jest blokowanie niepożądanych witryn internetowych przez funkcje kontroli rodzicielskiej. Przywracanie danych Ochrona plików (np. zdjęć, muzyki i dokumentów) przed utratą w wyniku awarii systemu, przypadkowego usunięcia pliku, awarii programów, awarii instalatorów i innych awarii komputera. Wydajność Funkcje zapewniające poprawne działanie dysków i systemu operacyjnego Windows. Kategoria ta obejmuje programy usuwające niepotrzebne pliki internetowe, badające i naprawiające problemy z dyskiem twardym oraz naprawiające problemy z systemem Windows. Kategoria ta obejmuje także programy zapewniające ochronę w czasie rzeczywistym przed wirusami, programami typu spyware i innymi zagrożeniami. Aby sprawdzić poziomy zabezpieczeń: Patrz Uruchamianie programu Norton AntiVirus str. 9 1 W głównym oknie programu kliknij pozycję Norton Protection Center. 2 W oknie Norton Protection Center kliknij kategorię zabezpieczeń. 3 Zapoznaj się z listą elementów systemu ochrony. Brak lub niedostateczny poziom ochrony w kategorii można często rozwiązać poprzez zmianę ustawień tej kategorii. W zależności od typu działania można włączyć lub wyłączyć element, zmienić jego ustawienia albo zaktualizować stan funkcji. Aby dostosować ustawienia kategorii: 1 W oknie Norton Protection Center kliknij nazwę kategorii zabezpieczeń.

14 14 Wprowadzenie Reagowanie na komunikaty programu Norton Protection Center 2 Wykonaj jedną z następujących czynności: 1 Aby włączyć ochronę, kliknij żądany element systemu ochrony, a następnie kliknij pozycję Włącz. 1 Aby zaktualizować system ochrony, kliknij żądany element systemu ochrony, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji z listy rozwijanej. Reagowanie na komunikaty programu Norton Protection Center Gdy wyświetlony zostanie komunikat programu Norton Protection Center, można natychmiast podjąć działanie zwiększające poziom zabezpieczeń. Tekst komunikatu opisuje sytuację obniżającą poziom zabezpieczeń i zalecane sposoby jej rozwiązania. Sposób wyświetlania alertów i innych elementów można zmienić za pomocą menu skrótów lub menu Opcje. Aby zareagować na komunikat programu Norton Protection Center: 1 Zapoznaj się z opisem sytuacji w oknie Norton Protection Center. 2 Wykonaj jedną z następujących czynności: 1 Aby zareagować natychmiast, kliknij przycisk Napraw teraz. 1 Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij łącze Więcej informacji. 1 Aby zareagować później, kliknij przycisk Zamknij. Aby zmienić typy alertów wyświetlanych przez program Norton Protection Center, użyj menu skrótów lub okna dialogowego Opcje. Aby zmienić sposób wyświetlania alertów programu Norton Protection Center: 4 Wykonaj jedną z następujących czynności: 1 Na pasku zadań systemu Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Norton Protection Center, a następnie w podmenu Opcje alertu zaznacz element menu, który chcesz zmienić lub usuń jego zaznaczenie. 1 W oknie głównym kliknij przycisk Opcje > Norton Protection Center opcje, a następnie zaznacz elementy, które chcesz zmienić. Więcej informacji Używanie systemu Pomocy Pomocne informacje na temat używania programu Norton AntiVirus zawiera dokumentacja produktu. Potrzebne informacje można znaleźć na tym komputerze i w Internecie. Pomoc jest dostępna we wszystkich oknach produktu firmy Symantec. Przyciski pomocy i łącza Więcej informacji pozwalają uzyskać dostęp do pomocnych informacji mających związek z wykonywanym właśnie zadaniem. Menu Pomoc zawiera wszechstronny opis wszystkich funkcji produktu i wykonywanych za jego pomocą zadań. Aby skorzystać z Pomocy: 1 U góry głównego okna programu kliknij przycisk Pomoc > Norton AntiVirus Pomoc.

15 Wprowadzenie Więcej informacji 15 2 W oknie Pomoc, w lewym okienku wybierz żądaną kartę. Do wyboru są następujące opcje: Spis treści Zawiera tematy Pomocy. Indeks Zawiera listę wszystkich słów kluczowych tematów Pomocy w kolejności alfabetycznej. Wyszukaj Otwiera pole wyszukiwania, w którym można wprowadzić słowo lub wyrażenie. Każdy temat Pomocy można także wydrukować. Aby wydrukować temat Pomocy: 1 W oknie Pomoc kliknij kartę Spis treści. 2 W Spisie treści kliknij temat, który chcesz wydrukować, a następnie kliknij przycisk Drukuj. 3 Wybierz, czy chcesz wydrukować tylko wybrany temat, czy też temat i jego tematy składowe. 4 Kliknij przycisk OK. Pomoc dla okien dialogowych Pomoc dla okien dialogowych jest pomocą kontekstową, czyli zawiera ona informacje na temat okna dialogowego lub okna programu, które jest aktualnie otwarte. Aby uzyskać Pomoc na temat okna lub okna dialogowego: 4 Wykonaj jedną z następujących czynności: 1 W oknie kliknij dowolne łącze do Pomocy. 1 W oknie dialogowym kliknij łącze Więcej informacji. Korzystanie z podręcznika użytkownika w formacie PDF w Podręcznik użytkownika programu Norton AntiVirus jest dostarczany na dysku CD w formacie PDF. Do korzystania z podręcznika w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Reader zainstalowany na komputerze. Do wersji produktu pobieranej z Internetu nie jest dołączany plik PDF ani program Adobe Reader. Plik PDF należy pobrać z internetowej witryny firmy Symantec, a program Adobe Reader z internetowej witryny firmy Adobe. Aby zainstalować program Adobe Reader z dysku CD: 1 Włóż dysk CD do napędu dysków CD-ROM. 2 W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Przeglądaj. 3 W razie potrzeby kliknij dwukrotnie folder WINNT. 4 W oknie dysku CD kliknij dwukrotnie folder Manual. 5 W razie potrzeby kliknij dwukrotnie folder Adobe. 6 Kliknij dwukrotnie plik programu. 7 Wybierz folder, w którym zostanie zainstalowany program Adobe Reader i doprowadź instalację do końca, postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

16 16 Wprowadzenie Więcej informacji Po zainstalowaniu programu Adobe Reader można wyświetlać zawartość pliku PDF z dysku CD. Aby wyświetlić zawartość podręcznika użytkownika z dysku CD: 1 Włóż dysk CD do napędu dysków CD-ROM. 2 W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Przeglądaj. 3 W razie potrzeby kliknij dwukrotnie folder WINNT. 4 W oknie dysku CD kliknij dwukrotnie folder Manual. 5 Kliknij dwukrotnie żądany plik PDF. Podręcznik użytkownika można również skopiować na dysk twardy i stąd go otwierać. Aby wyświetlić zawartość podręcznika użytkownika z dysku twardego: 1 Przejdź do katalogu, do którego skopiowano dokument PDF. 2 Kliknij dwukrotnie żądany plik PDF. Produkty firmy Symantec w Internecie Internetowa witryna firmy Symantec zawiera obszerne informacje na temat wszystkich produktów firmy Symantec. Dostęp do internetowej witryny firmy Symantec można uzyskać na kilka sposobów. Aby otworzyć witrynę internetową firmy Symantec za pomocą menu Pomoc: 1 W oknie głównym kliknij przycisk Pomoc. 2 Wybierz żądane rozwiązanie. Do wyboru są następujące opcje: Pomoc techniczna Polecenie to powoduje otwarcie strony pomocy technicznej dotyczącej produktu części internetowej witryny firmy Symantec z której można uzyskać dostęp do bazy wiedzy i dostępnych do pobrania plików. Symantec Security Response Umożliwia połączenie się ze stroną centrum Symantec Security Response, będącej częścią internetowej witryny firmy Symantec, w której można zapoznawać się z najnowszą techniką zapobiegania zagrożeniom i pobierać aktualizacje zabezpieczeń. Inne rozwiązania firmy Symantec Polecenie to powoduje otwarcie witryny Symantec Store, w której można uzyskać informacje o wszystkich produktach firmy Symantec. Aby uzyskać dostęp do internetowej witryny firmy Symantec w przeglądarce: 4 W Internecie przejdź do następującego adresu URL:

17 Reagowanie w sytuacjach awaryjnych 3 Ten rozdział obejmuje następujące zagadnienia: 1 Problemy z zainstalowaniem produktu 1 W razie podejrzeń infekcji wirusowej komputera Problemy z zainstalowaniem produktu Jeśli produkt jest instalowany na komputerze w związku z problemem i wybrano opcję nieprzeprowadzenia sprawdzania przed instalacją, instalację należy rozpocząć od początku, uruchamiając funkcję Sprawdzanie przed instalacją zgodnie z podanymi wskazówkami. Po przeprowadzeniu sprawdzania przed instalacją należy usunąć pliki instalacyjne programu, które pozostały w folderze tymczasowym po pierwszej próbie instalacji. Aby usunąć pozostałe pliki instalacyjne: w 1 Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start > Uruchom. 2 W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz polecenie %TEMP%. 3 Kliknij przycisk OK. 4 W otwartym folderze tymczasowym, w menu Edycja kliknij polecenie Zaznacz wszystko. 5 Naciśnij klawisz Delete. Nie mając pewności, które pliki usunąć, należy przenieść je do innego folderu lub nie usuwać ich. 6 Zamknij okno folderu tymczasowego. Po usunięciu plików tymczasowych ponownie rozpocznij instalację i uruchom funkcję Sprawdzanie przed instalacją, aby upewnić się, że wszystkie wirusy zostały usunięte. W razie podejrzeń infekcji wirusowej komputera Jeśli nie można uruchomić funkcji Sprawdzanie przed instalacją, lecz można połączyć się z Internetem, należy uruchomić narzędzie wykrywania wirusów w internetowej witrynie centrum Symantec Security Response.

18 18 Reagowanie w sytuacjach awaryjnych W razie podejrzeń infekcji wirusowej komputera Skanowanie w poszukiwaniu wirusów za pomocą witryny Symantec Security Check Internetowa witryna Symantec Security Check wykonuje skanowanie przy użyciu najnowszych definicji wirusów, w tym definicji opublikowanych po zakupieniu produktu. Aby wykonać skanowanie w poszukiwaniu wirusów za pomocą witryny Symantec Security Check: 1 W Internecie przejdź do witryny centrum Symantec Security Response pod następującym adresem URL: 2 W oknie powitalnym witryny Symantec Security Check kliknij łącze Go. 3 W oknie Symantec Security Check, w obszarze Virus Detection kliknij przycisk Start. 4 Aby ukończyć skanowanie, postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

19 Rozwiązania w dziedzinie pomocy technicznej dla regionu EMEA Rozwiązania w dziedzinie pomocy technicznej dla regionu EMEA Obsługa klienta Pomoc techniczna Pomoc dotycząca usług subskrypcji, aktywacji produktu, zwrotów, nośników zamiennych i innych problemów nietechnicznych. Pomoc dotycząca instalacji, konfiguracji i rozwiązywania problemów technicznych związanych z produktami firmy Symantec. Wykrywanie i usuwanie wirusów Obsługa klienta Centrum Symantec Virus Support świadczy usługi wykrywania i usuwania wirusów w wielu językach. W przypadku produktu preinstalowanego na zakupionym komputerze PC lub usługi świadczonej przez usługodawcę internetowego pomoc techniczna może być zapewniana jedynie za pośrednictwem producenta komputera lub usługodawcy internetowego. Centrum obsługi klientów firmy Symantec zapewnia w wielu językach informacje nietechniczne i porady dotyczące: 1 Uzyskiwania dostępu do najważniejszych informacji związanych z obsługą klientów. 1 Odnawiania usług subskrypcji. 1 Aktywacji produktów. 1 Wysyłania zapytań do przedstawiciela działu obsługi klienta. 1 Zakupu uaktualnień produktów. 1 Uzyskiwania informacji o produktach lub produktów w wersji próbnej.

20 20 Rozwiązania w dziedzinie pomocy technicznej dla regionu EMEA Obsługa klienta 1 Zakupu produktów firmy Symantec. 1 Wymiany uszkodzonych dysków CD-ROM i instrukcji. 1 Zwrotów produktów. Pomoc techniczna online Odpowiedzi na pytania zadawane przedstawicielom działu obsługi klienta można znaleźć w internetowej witrynie pomocy technicznej firmy Symantec: Na tej stronie należy wybrać język, a następnie kliknąć łącze w obszarze produkty dla domu/małej firmy. Formularz online wiadomości do działu obsługi klienta Usługi subskrypcji Aktywacja produktu W celu wysłania wiadomości do działu obsługi klienta można użyć formularza dostępnego pod adresem: Odpowiedź jest przesyłana pocztą . Produkty firmy Symantec z serii Internet Security obejmują usługę subskrypcji, uprawniającą użytkowników do pobierania aktualizacji za pośrednictwem usługi LiveUpdate. Aktualizacje te mają na celu uniemożliwienie ataków wykorzystujących luki w zabezpieczeniach. Okres usługi subskrypcji jest zależny od używanego produktu firmy Symantec. Pod koniec okresu usługi subskrypcji użytkownikowi wyświetlane jest przypomnienie o konieczności odnowienia subskrypcji. W tym celu należy otworzyć produkt, kliknąć przycisk LiveUpdate, a następnie wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie. Aby uzyskać pomoc w kwestiach związanych z usługą subskrypcji, należy odwiedzić poniższą witrynę internetową: Niektóre produkty firmy Symantec wymagają aktywacji chroniącej użytkowników przed pirackim lub sfałszowanym oprogramowaniem. Podczas instalacji pojawi się monit o podanie klucza aktywacji produktu. Klucz produktu znajduje się zazwyczaj na naklejce na opakowaniu dysku CD. Jeśli produkt został pobrany z internetowej witryny Symantec Store, klucz produktu został zapisany na komputerze w ramach procesu pobierania. Aby uzyskać pomoc w kwestiach związanych z aktywacją produktu, należy odwiedzić poniższą witrynę internetową:

21 Rozwiązania w dziedzinie pomocy technicznej dla regionu EMEA Obsługa klienta 21 Centrum obsługi klientów witryny Symantec Store W przypadku kwestii związanych z produktem zakupionym w internetowej witrynie Symantec Store, takich jak informacje na temat sposobu pobrania produktu lub zwrotu kosztów, należy odwiedzić poniższą witrynę internetową: Numery telefonów Centrum obsługi klientów witryny Symantec Store Kraj Międzynarodowy numer kierunkowy Numer telefonu Wielka Brytania (+44) Niemcy (+49) Francja (+33) Holandia (+31) Hiszpania (+34) Włochy (+39) Numery telefonów Centrum obsługi klientów Kraj Międzynarodowy numer kierunkowy Numer telefonu Austria (+43) Belgia (+32) Dania (+45) Finlandia (+358) Francja (+33) Kanada (francuska) (+1)

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika programu Norton 360 Online Wersja dokumentacji 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Licencjonowane Oprogramowanie i Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do

Bardziej szczegółowo

Norton Security. Podręcznik użytkownika

Norton Security. Podręcznik użytkownika Norton Security Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji

Bardziej szczegółowo

Norton Security z kopią zapasową

Norton Security z kopią zapasową TM Norton Security z kopią zapasową Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku

Bardziej szczegółowo

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Spis treści Internet Security 2015 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...6 1.3 Instalowanie i uaktualnianie

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Wersja produktu: 12.1.5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2010 BitDefender BitDefender Internet Security 2011 Podręcznik użytkownika Data wydania 2010.09.02 Copyright 2010 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Wireless Protection 5 McAfee SecurityCenter 7 Funkcje...8 Korzystanie z programu SecurityCenter...9 Nagłówek...9 Lewa kolumna...9 Okienko główne...10 Jak działają

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2010 BitDefender BitDefender Total Security 2011 Podręcznik użytkownika Data wydania 2010.09.02 Copyright 2010 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus for Mac PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 2 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Total Protection 3 Program McAfee SecurityCenter...5 Funkcje programu SecurityCenter...6 Korzystanie z programu SecurityCenter...7 Naprawianie lub ignorowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści Wprowadzenie 3 Program McAfee SecurityCenter...5 Funkcje programu SecurityCenter...6 Korzystanie z programu SecurityCenter...7 Naprawianie lub ignorowanie problemów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Bitdefender Internet Security 2015 Podręcznik użytkownika Data publikacji 10/21/2014 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Oprogramowanie opisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control Wersja 12.1, Release Update 1 MP1 Symantec Endpoint Protection,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5. z technologią Brightmail

Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5. z technologią Brightmail Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5 z technologią Brightmail Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane

Bardziej szczegółowo