Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika

2 Podręcznik użytkownika programu Norton AntiVirus 2006 Wersja dokumentacji 12.0 Copyright 2005 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa Symantec, logo Symantec, nazwy Norton Ghost, Norton GoBack, LiveUpdate, Norton AntiSpam, Norton AntiVirus, Norton Internet Security, Norton Personal Firewall, Norton Protection Center, Norton SystemWorks, Symantec Security Check i Symantec Security Response są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Symantec Corporation lub jej filii, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Produkt opisany w tym dokumencie jest dystrybuowany na licencji ograniczającej jego używanie, kopiowanie, dystrybucję i dekompilację/inżynierię odwrotną. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać w jakiejkolwiek postaci za pomocą jakichkolwiek środków bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Symantec Corporation i jej filii. TA DOKUMENTACJA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST I WSZELKIE JAWNE LUB DOROZUMIANE WARUNKI, ZOBOWIĄZANIA I GWARANCJE, WŁĄCZNIE Z DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU I GWARANCJAMI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SĄ WYKLUCZONE W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. FIRMA SYMANTEC CORPORATION W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU ZE SZKODAMI BEZPOŚREDNIMI, POŚREDNIMI LUB WTÓRNYMI POWSTAŁYMI WSKUTEK LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM TEJ DOKUMENTACJI. FIRMA SYMANTEC ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN W INFORMACJACH ZAWARTYCH W TEJ DOKUMENTACJI. Symantec Corporation Stevens Creek Blvd. Cupertino, CA

3 Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Instalacja Zanim rozpoczniesz... 5 Instalowanie programu Norton AntiVirus... 5 Konfigurowanie programu Norton AntiVirus... 6 Jeśli ekran początkowy nie został wyświetlony... 7 Wprowadzenie Uruchamianie programu Norton AntiVirus... 9 Aktywacja produktu Korzystanie z głównego okna programu Sprawdzanie stanu ochrony podczas pracy Reagowanie na komunikaty programu Norton Protection Center Więcej informacji Reagowanie w sytuacjach awaryjnych Problemy z zainstalowaniem produktu W razie podejrzeń infekcji wirusowej komputera Rozwiązania w dziedzinie pomocy technicznej dla regionu EMEA Indeks

4 4 Spis treści

5 Instalacja 1 Ten rozdział obejmuje następujące zagadnienia: 1 Zanim rozpoczniesz 1 Instalowanie programu Norton AntiVirus 1 Konfigurowanie programu Norton AntiVirus 1 Jeśli ekran początkowy nie został wyświetlony Zanim rozpoczniesz Przed rozpoczęciem należy zamknąć wszystkie otwarte programy na komputerze. Inne otwarte programy mogą zakłócić proces instalacji. Jeśli na komputerze są zainstalowane inne programy antywirusowe, zostanie wyświetlony ekran ułatwiający ich usunięcie. Aby usunąć te programy, postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Instalowanie programu Norton AntiVirus Program Norton AntiVirus można zainstalować z dysku CD lub z pobranego pliku. Patrz Jeśli ekran początkowy nie został wyświetlony str. 7 Przed rozpoczęciem należy zamknąć wszystkie otwarte programy na komputerze. Aby zainstalować program Norton AntiVirus: 1 Wykonaj jedną z następujących czynności: 1 Jeżeli program jest instalowany jest z dysku CD, włóż dysk CD do napędu CD-ROM. 1 Jeżeli kopia programu Norton AntiVirus została pobrana z sieci, kliknij dwukrotnie pobrany plik, a następnie przejdź do kroku 4. 2 W oknie powitalnym kliknij przycisk Zainstaluj program Norton AntiVirus, aby rozpocząć instalację.

6 6 Instalacja Konfigurowanie programu Norton AntiVirus w 3 W oknie powitalnym kliknij przycisk Dalej.. Skanowanie przedinstalacyjne uruchomi się automatycznie. Podczas tego skanowania, które potrwa kilka minut, podjęta zostanie próba naprawy wszelkich wirusów lub problemów z komputerem. Jeśli wyświetlony zostanie ekran Wykryto uruchomione aplikacje, zamknij wszystkie otwarte programy, a następnie kliknij przycisk Uruchom skanowanie. Po rozpoczęciu skanowania można wykonać jedną z następujących czynności: 1 Aby zatrzymać skanowanie, kliknij przycisk Zatrzymaj skanowanie. 1 Po zakończeniu skanowania kliknij przycisk Pokaż szczegóły, aby wyświetlić wyniki skanowania, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli w okienku szczegółów wyświetlana jest lista nieusuniętych wirusów, elementy te zostaną poddane kwarantannie. Po ukończeniu instalacji i konfiguracji można je usunąć z komputera. w 4 Zapoznaj się z umową licencyjną, kliknij przycisk Akceptuję warunki umowy licencyjnej, a następnie w razie wyświetlenia monitu wpisz klucz produktu. Odrzucenie umowy licencyjnej uniemożliwi kontynuowanie instalacji. 5 Kliknij przycisk Dalej. 6 W oknie Wybór folderu docelowego zaakceptuj lokalizację domyślną albo wybierz folder, w którym chcesz zainstalować program Norton AntiVirus. 7 Kliknij przycisk Dalej. W oknie Postęp instalacji wyświetlony zostanie postęp instalacji. Może to potrwać kilka minut. 8 Kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer. Komputer nie będzie chroniony do chwili ponownego uruchomienia i ukończenia konfigurowania programu. Po ponownym uruchomieniu komputera zaczekaj na otwarcie okna programu Norton AntiVirus na pulpicie. Może to potrwać kilka minut. Konfigurowanie programu Norton AntiVirus Aby skonfigurować program, trzeba się połączyć z Internetem. w Podczas konfiguracji można aktywować i zarejestrować produkt, przeskanować komputer w poszukiwaniu zagrożeń i pobrać aktualizacje systemu ochrony antywirusowej. W razie wybrania opcji zarejestrowania produktu później albo problemów z zarejestrowaniem można dokonać rejestracji w internetowej witrynie firmy Symantec. W Internecie przejdź do następującego adresu URL: Aby skonfigurować program Norton AntiVirus: 1 W oknie powitalnym konfiguracji kliknij przycisk Dalej. 2 W oknie Aktywacja upewnij się, że masz połączenie z Internetem, a następnie kliknij przycisk Dalej. Aktywacja może potrwać kilka minut.

7 Instalacja Jeśli ekran początkowy nie został wyświetlony 7 3 W oknie Aktywacja ukończona sprawdź informacje o subskrypcji, a następnie kliknij przycisk Drukuj, aby wydrukować klucz produktu. Klucz produktu będzie niezbędny do zainstalowania produktu na nowym komputerze. 4 Kliknij przycisk Dalej. Połączenie może potrwać kilka minut. 5 W oknie Tworzenie konta Norton Account wykonaj jedną z następujących czynności: 1 Aby utworzyć nowe konto Norton Account, wypełnij sekcję Utwórz nowe konto, a następnie kliknij przycisk Prześlij. 1 Jeśli masz już konto programu marki Norton, wypełnij sekcję Mam już konto, a następnie kliknij przycisk Zaloguj. 6 W oknie potwierdzenia kliknij przycisk Dalej. 7 Jeśli wyświetlone zostanie okno Zabezpieczenia, firma Symantec zaleca pozostawienie wszystkich opcji zaznaczonych, aby umożliwić ochronę komputera przez produkty marki Norton. Następnie kliknij przycisk Dalej, aby zamknąć to okno. 8 Zapoznaj się z informacjami w oknie Dziękujemy, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby umożliwić programowi Norton AntiVirus wykonanie następujących zadań: Uruchom usługę LiveUpdate Pobranie i zainstalowanie aktualizacji systemu ochrony. Skanuj teraz Skanowanie komputera w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 9 W oknie Usługa LiveUpdate zapraszamy kliknij przycisk Dalej, aby uruchomić pobieranie aktualizacji. Może to potrwać kilka minut. 10 Po ukończeniu aktualizacji kliknij przycisk Zakończ, aby rozpocząć skanowanie antywirusowe. Może to potrwać kilka minut. Zalecane jest dokończenie skanowania. Po rozpoczęciu skanowania można wykonać jedną z następujących czynności: 1 Aby zatrzymać skanowanie, kliknij przycisk Zatrzymaj skanowanie. 1 Aby tymczasowo zatrzymać skanowanie, kliknij przycisk Wstrzymaj. Aby ponownie uruchomić skanowanie, kliknij przycisk Wznów. 11 W oknie Skanowanie ukończone sprawdź szczegóły skanowania, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Jeśli ekran początkowy nie został wyświetlony Czasami dysk CD umieszczony w napędzie CD-ROM nie jest uruchamiany automatycznie. Aby uruchomić instalację programu z dysku CD produktu: 1 Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer na pulpicie. 2 W oknie Mój komputer kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD-ROM. 3 Na liście plików kliknij dwukrotnie ikonę CDstart.exe.

8 8 Instalacja Jeśli ekran początkowy nie został wyświetlony

9 Wprowadzenie 2 Ten rozdział obejmuje następujące zagadnienia: 1 Uruchamianie programu Norton AntiVirus 1 Aktywacja produktu 1 Korzystanie z głównego okna programu 1 Sprawdzanie stanu ochrony podczas pracy 1 Reagowanie na komunikaty programu Norton Protection Center 1 Więcej informacji Uruchamianie programu Norton AntiVirus Patrz Reagowanie na komunikaty programu Norton Protection Center str. 14 Program Norton AntiVirus chroni komputer, na którym został zainstalowany. Nie trzeba go dodatkowo uruchamiać, aby system był chroniony. Jeśli program Norton AntiVirus wykryje sytuację wymagającą interwencji użytkownika, wyświetlone zostanie okno umożliwiające jej rozwiązanie. W dowolnym momencie można uruchomić program Norton AntiVirus w celu zmiany ustawień, sprawdzenia stanu zabezpieczeń lub wykonania konserwacji okresowej. Wszystkie funkcje są dostępne w oknie głównym programu. Aby uruchomić program Norton AntiVirus: 4 Wykonaj jedną z następujących czynności: 1 Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start > Programy > Norton AntiVirus > Norton AntiVirus. 1 Na pasku zadań systemu Windows XP kliknij przycisk Start > Wszystkie programy > Norton AntiVirus > Norton AntiVirus. 1 Kliknij dwukrotnie ikonę Norton AntiVirus na pulpicie systemu Windows. 1 Kliknij dwukrotnie ikonę Norton AntiVirus na pasku zadań systemu Windows. W systemie Windows XP pasek zadań jest zwany obszarem powiadomień.

10 10 Wprowadzenie Aktywacja produktu Aby uzyskać dostęp do programu Norton AntiVirus z menu skrótów: 1 Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer na pulpicie Windows. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy żądany dysk, folder lub plik, a następnie wybierz dostępną opcję. Aby uzyskać dostęp do funkcji z paska narzędzi Eksploratora Windows: 1 Otwórz Eksploratora Windows. 2 Wybierz ikonę pliku, folderu lub dysku. 3 Kliknij ikonę programu Norton AntiVirus na pasku narzędzi Eksploratora Windows, a następnie wybierz żądaną opcję z listy. Aby wyświetlić przycisk i menu Norton AntiVirus na pasku narzędzi Eksploratora Windows: 1 Otwórz Eksploratora Windows. 2 W Eksploratorze Windows, w menu Widok kliknij polecenie Paski narzędzi > Norton AntiVirus. 3 Kliknij strzałkę z prawej strony przycisku Norton AntiVirus, aby wyświetlić dodatkowe opcje. Aktywacja produktu Aktywacja produktu ogranicza piractwo oprogramowania i gwarantuje, że użytkownik stosuje autentyczne oprogramowanie firmy Symantec. w Jeśli produkt nie został aktywowany podczas instalacji, do chwili aktywacji produktu regularnie będzie wyświetlany alert Wymagana aktywacja. Produkt należy aktywować w czasie wskazanym w alercie. W przeciwnym razie produkt przestanie działać. Produkt można aktywować przy użyciu okna alertu Wymagana aktywacja lub za pomocą opcji Aktywacja w menu Pomoc. Aktywacja zajmuje nie więcej niż kilka minut. Aby aktywować produkt przy użyciu okna alertu Wymagana aktywacja: 1 W wyświetlonym oknie alertu kliknij przycisk Aktywuj teraz. 2 Kliknij przycisk OK. 3 W oknie Aktywacja kliknij przycisk Dalej. 4 W oknie Aktywacja powiodła się kliknij przycisk Zakończ. Aby aktywować produkt przy użyciu menu Pomoc: 1 U góry okna głównego kliknij przycisk Pomoc, a następnie kliknij polecenie Aktywacja. 2 W oknie Aktywacja kliknij przycisk Dalej. 3 W oknie Aktywacja powiodła się kliknij przycisk Zakończ. W razie problemów z aktywacją Jeśli nie można nawiązać połączenia z serwerami firmy Symantec w celu aktywacji produktu, najpierw należy sprawdzić, czy na komputerze działa oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej

11 Wprowadzenie Korzystanie z głównego okna programu 11 (zainstalowane lokalnie albo na serwerach usługodawcy internetowego), które może blokować połączenia. W razie stosowania oprogramowania do kontroli rodzicielskiej może wystąpić problem z połączeniem. W razie podejrzenia, że komunikacja jest blokowana przez kontrolę rodzicielską, narzędzia kontroli rodzicielskiej należy tak skonfigurować, aby wyłączyć blokowanie procedury aktywacji. Aby zmienić konfigurację, należy się zalogować w programie do kontroli rodzicielskiej (lub w Internecie za pośrednictwem usługodawcy internetowego) jako administrator. Jeśli problem występuje z powodów innych niż kontrola rodzicielska lub nie można zmienić konfiguracji kontroli rodzicielskiej w celu rozwiązania problemu, możliwe jest dokonanie aktywacji przez telefon. w Aby wykonać aktywację telefonicznie: Przed rozpoczęciem należy przygotować kartkę papieru i długopis, aby móc zapisać kod odblokowujący podany pod koniec rozmowy. 1 Zakończ połączenie z Internetem. 2 W oknie Problem z połączeniem kliknij opcję Aktywuj oprogramowanie telefonicznie, a następnie kliknij przycisk Dalej. 3 W oknie Aktywacja telefoniczna wybierz kraj. 4 Wybierz numer telefonu wyświetlony w polu z prawej strony. 5 Wykonaj podane instrukcje głosowe. Korzystanie z głównego okna programu Po uruchomieniu programu Norton AntiVirus wyświetlane jest jego okno główne. Przyciski w górnej oraz lewej części okna głównego umożliwiają dostęp do wszystkich funkcji i opcji programu Norton AntiVirus oraz do systemu Pomocy. Aby korzystać z okna głównego programu: 1 Uruchom program Norton AntiVirus. 2 W lewej części okna głównego kliknij funkcję, aby wyświetlić jej składniki, a następnie kliknij żądany składnik. 3 W środkowej części okna kliknij podkreślone łącze, którego chcesz użyć.

12 12 Wprowadzenie Sprawdzanie stanu ochrony podczas pracy 4 Kliknij przycisk u góry głównego okna programu. Dostępne są następujące opcje: LiveUpdate Umożliwia sprawdzenie dostępności aktualizacji zainstalowanych produktów firmy Symantec. Opcje Umożliwia dostosowywanie funkcji programu Norton AntiVirus. Pomoc Zapewnia dostęp do Pomocy programu Norton AntiVirus i innych zainstalowanych produktów firmy Symantec. Sprawdzanie stanu ochrony podczas pracy Podczas używania komputera program Norton Protection Center monitoruje poziom zabezpieczeń działań użytkownika przed zagrożeniami i szkodami. Przed rozpoczęciem pracy można za pomocą programu Norton Protection Center sprawdzić, czy jej rozpoczęcie będzie bezpieczne. Główne okno programu Norton Protection Center zawiera zestawienie bieżącego poziomu ochrony różnych czynności wykonywanych przez użytkownika, takich jak korzystanie z poczty lub przeglądanie witryn internetowych. Program ocenia ogólny poziom ochrony na podstawie informacji o zainstalowanych na komputerze programach zabezpieczających. Wskaźnik stanu wyświetlany jest także na pasku zadań systemu Windows. Możliwe są następujące poziomy stanu zabezpieczeń: OK Nie jest wymagane żadne działanie użytkownika. Wymaga uwagi Niektóre kwestie wymagają uwagi użytkownika, ale komputer nie jest zagrożony. Pilnie wymaga uwagi Niektóre problemy zagrażają bezpieczeństwu danych lub wydajności pracy komputera. Użytkownik otrzymuje informacje o zmianie poziomu zabezpieczeń z poziomu OK na niższy nawet bez uruchamiania produktu. Program Norton Protection Center wyświetla alert, jeśli pilnie wymagana jest interwencja użytkownika. Alerty te są wyświetlane nad paskiem zadań systemu Windows.

13 Wprowadzenie Sprawdzanie stanu ochrony podczas pracy 13 Oprócz wyświetlania ogólnego poziomu zabezpieczeń program Norton Protection Center wyświetla także poziom zabezpieczeń dla każdej z poniższych kategorii: Podstawy zabezpieczeń Ochrona komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami oraz częste aktualizacje ochrony. Kategoria ta informuje, czy dysk twardy był niedawno skanowany w poszukiwaniu wirusów, czy włączona jest ochrona przed programami typu spyware, oraz czy aktualizacje systemu Windows i (ewentualnie) aktualizacje programu antywirusowego są pobierane automatycznie. Poczta i komunikatory Ochrona wiadomości i wiadomości w komunikatorach internetowych przed wirusami, robakami, spamem, wyłudzeniami danych, kradzieżą tożsamości i innymi zagrożeniami. Przeglądanie Internetu Ochrona komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa podczas używania przeglądarki internetowej, pobierania plików i strumieni muzycznych oraz grania w gry. Kategoria ta obejmuje także oprogramowanie do blokowania reklam i okienek wyskakujących oraz informuje, czy włączone jest blokowanie niepożądanych witryn internetowych przez funkcje kontroli rodzicielskiej. Przywracanie danych Ochrona plików (np. zdjęć, muzyki i dokumentów) przed utratą w wyniku awarii systemu, przypadkowego usunięcia pliku, awarii programów, awarii instalatorów i innych awarii komputera. Wydajność Funkcje zapewniające poprawne działanie dysków i systemu operacyjnego Windows. Kategoria ta obejmuje programy usuwające niepotrzebne pliki internetowe, badające i naprawiające problemy z dyskiem twardym oraz naprawiające problemy z systemem Windows. Kategoria ta obejmuje także programy zapewniające ochronę w czasie rzeczywistym przed wirusami, programami typu spyware i innymi zagrożeniami. Aby sprawdzić poziomy zabezpieczeń: Patrz Uruchamianie programu Norton AntiVirus str. 9 1 W głównym oknie programu kliknij pozycję Norton Protection Center. 2 W oknie Norton Protection Center kliknij kategorię zabezpieczeń. 3 Zapoznaj się z listą elementów systemu ochrony. Brak lub niedostateczny poziom ochrony w kategorii można często rozwiązać poprzez zmianę ustawień tej kategorii. W zależności od typu działania można włączyć lub wyłączyć element, zmienić jego ustawienia albo zaktualizować stan funkcji. Aby dostosować ustawienia kategorii: 1 W oknie Norton Protection Center kliknij nazwę kategorii zabezpieczeń.

14 14 Wprowadzenie Reagowanie na komunikaty programu Norton Protection Center 2 Wykonaj jedną z następujących czynności: 1 Aby włączyć ochronę, kliknij żądany element systemu ochrony, a następnie kliknij pozycję Włącz. 1 Aby zaktualizować system ochrony, kliknij żądany element systemu ochrony, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji z listy rozwijanej. Reagowanie na komunikaty programu Norton Protection Center Gdy wyświetlony zostanie komunikat programu Norton Protection Center, można natychmiast podjąć działanie zwiększające poziom zabezpieczeń. Tekst komunikatu opisuje sytuację obniżającą poziom zabezpieczeń i zalecane sposoby jej rozwiązania. Sposób wyświetlania alertów i innych elementów można zmienić za pomocą menu skrótów lub menu Opcje. Aby zareagować na komunikat programu Norton Protection Center: 1 Zapoznaj się z opisem sytuacji w oknie Norton Protection Center. 2 Wykonaj jedną z następujących czynności: 1 Aby zareagować natychmiast, kliknij przycisk Napraw teraz. 1 Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij łącze Więcej informacji. 1 Aby zareagować później, kliknij przycisk Zamknij. Aby zmienić typy alertów wyświetlanych przez program Norton Protection Center, użyj menu skrótów lub okna dialogowego Opcje. Aby zmienić sposób wyświetlania alertów programu Norton Protection Center: 4 Wykonaj jedną z następujących czynności: 1 Na pasku zadań systemu Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Norton Protection Center, a następnie w podmenu Opcje alertu zaznacz element menu, który chcesz zmienić lub usuń jego zaznaczenie. 1 W oknie głównym kliknij przycisk Opcje > Norton Protection Center opcje, a następnie zaznacz elementy, które chcesz zmienić. Więcej informacji Używanie systemu Pomocy Pomocne informacje na temat używania programu Norton AntiVirus zawiera dokumentacja produktu. Potrzebne informacje można znaleźć na tym komputerze i w Internecie. Pomoc jest dostępna we wszystkich oknach produktu firmy Symantec. Przyciski pomocy i łącza Więcej informacji pozwalają uzyskać dostęp do pomocnych informacji mających związek z wykonywanym właśnie zadaniem. Menu Pomoc zawiera wszechstronny opis wszystkich funkcji produktu i wykonywanych za jego pomocą zadań. Aby skorzystać z Pomocy: 1 U góry głównego okna programu kliknij przycisk Pomoc > Norton AntiVirus Pomoc.

15 Wprowadzenie Więcej informacji 15 2 W oknie Pomoc, w lewym okienku wybierz żądaną kartę. Do wyboru są następujące opcje: Spis treści Zawiera tematy Pomocy. Indeks Zawiera listę wszystkich słów kluczowych tematów Pomocy w kolejności alfabetycznej. Wyszukaj Otwiera pole wyszukiwania, w którym można wprowadzić słowo lub wyrażenie. Każdy temat Pomocy można także wydrukować. Aby wydrukować temat Pomocy: 1 W oknie Pomoc kliknij kartę Spis treści. 2 W Spisie treści kliknij temat, który chcesz wydrukować, a następnie kliknij przycisk Drukuj. 3 Wybierz, czy chcesz wydrukować tylko wybrany temat, czy też temat i jego tematy składowe. 4 Kliknij przycisk OK. Pomoc dla okien dialogowych Pomoc dla okien dialogowych jest pomocą kontekstową, czyli zawiera ona informacje na temat okna dialogowego lub okna programu, które jest aktualnie otwarte. Aby uzyskać Pomoc na temat okna lub okna dialogowego: 4 Wykonaj jedną z następujących czynności: 1 W oknie kliknij dowolne łącze do Pomocy. 1 W oknie dialogowym kliknij łącze Więcej informacji. Korzystanie z podręcznika użytkownika w formacie PDF w Podręcznik użytkownika programu Norton AntiVirus jest dostarczany na dysku CD w formacie PDF. Do korzystania z podręcznika w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Reader zainstalowany na komputerze. Do wersji produktu pobieranej z Internetu nie jest dołączany plik PDF ani program Adobe Reader. Plik PDF należy pobrać z internetowej witryny firmy Symantec, a program Adobe Reader z internetowej witryny firmy Adobe. Aby zainstalować program Adobe Reader z dysku CD: 1 Włóż dysk CD do napędu dysków CD-ROM. 2 W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Przeglądaj. 3 W razie potrzeby kliknij dwukrotnie folder WINNT. 4 W oknie dysku CD kliknij dwukrotnie folder Manual. 5 W razie potrzeby kliknij dwukrotnie folder Adobe. 6 Kliknij dwukrotnie plik programu. 7 Wybierz folder, w którym zostanie zainstalowany program Adobe Reader i doprowadź instalację do końca, postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

16 16 Wprowadzenie Więcej informacji Po zainstalowaniu programu Adobe Reader można wyświetlać zawartość pliku PDF z dysku CD. Aby wyświetlić zawartość podręcznika użytkownika z dysku CD: 1 Włóż dysk CD do napędu dysków CD-ROM. 2 W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Przeglądaj. 3 W razie potrzeby kliknij dwukrotnie folder WINNT. 4 W oknie dysku CD kliknij dwukrotnie folder Manual. 5 Kliknij dwukrotnie żądany plik PDF. Podręcznik użytkownika można również skopiować na dysk twardy i stąd go otwierać. Aby wyświetlić zawartość podręcznika użytkownika z dysku twardego: 1 Przejdź do katalogu, do którego skopiowano dokument PDF. 2 Kliknij dwukrotnie żądany plik PDF. Produkty firmy Symantec w Internecie Internetowa witryna firmy Symantec zawiera obszerne informacje na temat wszystkich produktów firmy Symantec. Dostęp do internetowej witryny firmy Symantec można uzyskać na kilka sposobów. Aby otworzyć witrynę internetową firmy Symantec za pomocą menu Pomoc: 1 W oknie głównym kliknij przycisk Pomoc. 2 Wybierz żądane rozwiązanie. Do wyboru są następujące opcje: Pomoc techniczna Polecenie to powoduje otwarcie strony pomocy technicznej dotyczącej produktu części internetowej witryny firmy Symantec z której można uzyskać dostęp do bazy wiedzy i dostępnych do pobrania plików. Symantec Security Response Umożliwia połączenie się ze stroną centrum Symantec Security Response, będącej częścią internetowej witryny firmy Symantec, w której można zapoznawać się z najnowszą techniką zapobiegania zagrożeniom i pobierać aktualizacje zabezpieczeń. Inne rozwiązania firmy Symantec Polecenie to powoduje otwarcie witryny Symantec Store, w której można uzyskać informacje o wszystkich produktach firmy Symantec. Aby uzyskać dostęp do internetowej witryny firmy Symantec w przeglądarce: 4 W Internecie przejdź do następującego adresu URL:

17 Reagowanie w sytuacjach awaryjnych 3 Ten rozdział obejmuje następujące zagadnienia: 1 Problemy z zainstalowaniem produktu 1 W razie podejrzeń infekcji wirusowej komputera Problemy z zainstalowaniem produktu Jeśli produkt jest instalowany na komputerze w związku z problemem i wybrano opcję nieprzeprowadzenia sprawdzania przed instalacją, instalację należy rozpocząć od początku, uruchamiając funkcję Sprawdzanie przed instalacją zgodnie z podanymi wskazówkami. Po przeprowadzeniu sprawdzania przed instalacją należy usunąć pliki instalacyjne programu, które pozostały w folderze tymczasowym po pierwszej próbie instalacji. Aby usunąć pozostałe pliki instalacyjne: w 1 Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start > Uruchom. 2 W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz polecenie %TEMP%. 3 Kliknij przycisk OK. 4 W otwartym folderze tymczasowym, w menu Edycja kliknij polecenie Zaznacz wszystko. 5 Naciśnij klawisz Delete. Nie mając pewności, które pliki usunąć, należy przenieść je do innego folderu lub nie usuwać ich. 6 Zamknij okno folderu tymczasowego. Po usunięciu plików tymczasowych ponownie rozpocznij instalację i uruchom funkcję Sprawdzanie przed instalacją, aby upewnić się, że wszystkie wirusy zostały usunięte. W razie podejrzeń infekcji wirusowej komputera Jeśli nie można uruchomić funkcji Sprawdzanie przed instalacją, lecz można połączyć się z Internetem, należy uruchomić narzędzie wykrywania wirusów w internetowej witrynie centrum Symantec Security Response.

18 18 Reagowanie w sytuacjach awaryjnych W razie podejrzeń infekcji wirusowej komputera Skanowanie w poszukiwaniu wirusów za pomocą witryny Symantec Security Check Internetowa witryna Symantec Security Check wykonuje skanowanie przy użyciu najnowszych definicji wirusów, w tym definicji opublikowanych po zakupieniu produktu. Aby wykonać skanowanie w poszukiwaniu wirusów za pomocą witryny Symantec Security Check: 1 W Internecie przejdź do witryny centrum Symantec Security Response pod następującym adresem URL: 2 W oknie powitalnym witryny Symantec Security Check kliknij łącze Go. 3 W oknie Symantec Security Check, w obszarze Virus Detection kliknij przycisk Start. 4 Aby ukończyć skanowanie, postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

19 Rozwiązania w dziedzinie pomocy technicznej dla regionu EMEA Rozwiązania w dziedzinie pomocy technicznej dla regionu EMEA Obsługa klienta Pomoc techniczna Pomoc dotycząca usług subskrypcji, aktywacji produktu, zwrotów, nośników zamiennych i innych problemów nietechnicznych. Pomoc dotycząca instalacji, konfiguracji i rozwiązywania problemów technicznych związanych z produktami firmy Symantec. Wykrywanie i usuwanie wirusów Obsługa klienta Centrum Symantec Virus Support świadczy usługi wykrywania i usuwania wirusów w wielu językach. W przypadku produktu preinstalowanego na zakupionym komputerze PC lub usługi świadczonej przez usługodawcę internetowego pomoc techniczna może być zapewniana jedynie za pośrednictwem producenta komputera lub usługodawcy internetowego. Centrum obsługi klientów firmy Symantec zapewnia w wielu językach informacje nietechniczne i porady dotyczące: 1 Uzyskiwania dostępu do najważniejszych informacji związanych z obsługą klientów. 1 Odnawiania usług subskrypcji. 1 Aktywacji produktów. 1 Wysyłania zapytań do przedstawiciela działu obsługi klienta. 1 Zakupu uaktualnień produktów. 1 Uzyskiwania informacji o produktach lub produktów w wersji próbnej.

20 20 Rozwiązania w dziedzinie pomocy technicznej dla regionu EMEA Obsługa klienta 1 Zakupu produktów firmy Symantec. 1 Wymiany uszkodzonych dysków CD-ROM i instrukcji. 1 Zwrotów produktów. Pomoc techniczna online Odpowiedzi na pytania zadawane przedstawicielom działu obsługi klienta można znaleźć w internetowej witrynie pomocy technicznej firmy Symantec: Na tej stronie należy wybrać język, a następnie kliknąć łącze w obszarze produkty dla domu/małej firmy. Formularz online wiadomości do działu obsługi klienta Usługi subskrypcji Aktywacja produktu W celu wysłania wiadomości do działu obsługi klienta można użyć formularza dostępnego pod adresem: Odpowiedź jest przesyłana pocztą . Produkty firmy Symantec z serii Internet Security obejmują usługę subskrypcji, uprawniającą użytkowników do pobierania aktualizacji za pośrednictwem usługi LiveUpdate. Aktualizacje te mają na celu uniemożliwienie ataków wykorzystujących luki w zabezpieczeniach. Okres usługi subskrypcji jest zależny od używanego produktu firmy Symantec. Pod koniec okresu usługi subskrypcji użytkownikowi wyświetlane jest przypomnienie o konieczności odnowienia subskrypcji. W tym celu należy otworzyć produkt, kliknąć przycisk LiveUpdate, a następnie wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie. Aby uzyskać pomoc w kwestiach związanych z usługą subskrypcji, należy odwiedzić poniższą witrynę internetową: Niektóre produkty firmy Symantec wymagają aktywacji chroniącej użytkowników przed pirackim lub sfałszowanym oprogramowaniem. Podczas instalacji pojawi się monit o podanie klucza aktywacji produktu. Klucz produktu znajduje się zazwyczaj na naklejce na opakowaniu dysku CD. Jeśli produkt został pobrany z internetowej witryny Symantec Store, klucz produktu został zapisany na komputerze w ramach procesu pobierania. Aby uzyskać pomoc w kwestiach związanych z aktywacją produktu, należy odwiedzić poniższą witrynę internetową:

21 Rozwiązania w dziedzinie pomocy technicznej dla regionu EMEA Obsługa klienta 21 Centrum obsługi klientów witryny Symantec Store W przypadku kwestii związanych z produktem zakupionym w internetowej witrynie Symantec Store, takich jak informacje na temat sposobu pobrania produktu lub zwrotu kosztów, należy odwiedzić poniższą witrynę internetową: Numery telefonów Centrum obsługi klientów witryny Symantec Store Kraj Międzynarodowy numer kierunkowy Numer telefonu Wielka Brytania (+44) Niemcy (+49) Francja (+33) Holandia (+31) Hiszpania (+34) Włochy (+39) Numery telefonów Centrum obsługi klientów Kraj Międzynarodowy numer kierunkowy Numer telefonu Austria (+43) Belgia (+32) Dania (+45) Finlandia (+358) Francja (+33) Kanada (francuska) (+1)

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika programu Norton Internet Security 2006 Wersja dokumentacji 9.0 Copyright 2005 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa Symantec, logo Symantec,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika PN:

Podręcznik użytkownika PN: Podręcznik użytkownika PN: 10740205 Podręcznik użytkownika programu Norton AntiVirus Wersja dokumentacji 14.0 Copyright 2006 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Licencjonowane Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika programu Norton 360 Wersja dokumentacji 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Licencjonowane Oprogramowanie i Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika programu Norton 360 Wersja dokumentacji 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Licencjonowane Oprogramowanie i Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika programu Norton 360 Online Wersja dokumentacji 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Licencjonowane Oprogramowanie i Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. TM Norton AntiVirus Online Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji tego podręcznika

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Norton 360TM Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Online Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji tego podręcznika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji tego podręcznika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Ten dysk CD zawiera program Norton Internet Security przeznaczony do ochrony prywatności i danych użytkownika podczas korzystania z Internetu. Na dysku

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Podczas aktualizacji do oprogramowania ACC 6, oprogramowanie i licencje wymagają aktualizacji. UWAGA: Tylko oprogramowanie ACC 5.x można uaktualnić

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus 4 stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed szkodliwym kodem. Oparty

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0 SPIS TREŚCI Ważne informacje przed instalacją aplikacji Instalacja aplikacji Uruchomienie aplikacji i rejestracja nowego Użytkownika 1. Ważne informacje przed instalacją aplikacji Wymagania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Instalacja programu Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP 5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu zainstalujesz system Windows XP Professional. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia wymagany jest następujący

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Analizy Finansowe. Instalacja programu

Sage Symfonia Analizy Finansowe. Instalacja programu Sage Symfonia Analizy Finansowe Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

DLA KOMPUTERÓW MAC. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

DLA KOMPUTERÓW MAC. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu DLA KOMPUTERÓW MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Cyber Security zapewnia doskonałą ochronę komputera przed złośliwym kodem. Wykorzystując aparat

Bardziej szczegółowo

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Spis treści: 1. Pobranie aplikacji... 2 2. Proces automatycznej instalacji i aktywacji... 5 3. Instalacja z użyciem kodu PIN...

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

NVIDIA GeForce Experience

NVIDIA GeForce Experience NVIDIA GeForce Experience DU-05620-001_v02 11 lipca 2012 Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 NVIDIA GeForce Experience Podręcznik użytkownika... 1 Informacje o programie GeForce Experience... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo